ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να γνωρίζετε τη διαδικασία υλοποίησης ενός κυκλώματος με διακριτά στοιχεία στην πλακέτα κατασκευής κυκλωμάτων (breadboard), αλλά και τη διαδικασία που ακολουθείται για να «κατεβάζετε» ένα σχεδιασμό σας από τον υπολογιστή σε μια προγραμματιζόμενη λογική διάταξη (FPGA) για σκοπούς ελέγχου και επαλήθευσης. Επίσης, θα πρέπει να έχετε εξοικειωθεί με τα διάφορα όργανα και άλλον εργαστηριακό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείτε στην κατασκευή και τον έλεγχο κυκλωμάτων, όπως την Ψηφιακή-Αναλογική Εκπαιδευτική Μονάδα ETS-7000 CE, την εκπαιδευτική πλακέτα προγραμματιζόμενης λογικής DE1 της Altera, τον λογικό ακροδέκτη (logic-probe) LP-3500, το ψηφιακό πολύμετρο, και τον φορητό ελεγκτή ολοκληρωμένων μικρής και μεσαίας κλίμακας. Αρχικά, σ αυτό το εργαστήριο υλικού θα μελετήσετε τις διαφορές μεταξύ των τεχνολογιών TTL και CMOS και θα καθορίσετε πειραματικά τις αντίστοιχες στάθμες τάσης για τις λογικές τιμές 0 και 1 στις δύο αυτές οικογένειες ολοκληρωμένων. Ακολούθως, θα εξακριβώσετε τη λειτουργία και τους πίνακες αληθείας των λογικών πυλών AND και OR υλοποιώντας απλά κυκλώματα με ολοκληρωμένα μικρής κλίμακας (Small-Scale Integration - SSI). Τέλος, θα κατεβάσετε και θα ελέγξετε τον τρίτο σχεδιασμό που αναπτύξατε την προηγούμενη εβδομάδα (tutorial_3.bdf) στην εκπαιδευτική πλακέτα προγραμματιζόμενης λογικής DE1 της Altera. Εξοικείωση με το Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε το Μέρος Α (σελίδα 2): Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ψηφιακής-Αναλογικής Εκπαιδευτικής μονάδας ETS-7000 CE. Συνοπτική περιγραφή στις σελίδες Λίστα διαθέσιμων εξαρτημάτων που παρέχονται, και λίστα εξαρτημάτων του εργαστηριακού πακέτου της Altera (βλέπετε σελίδα 16). Τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του ψηφιακού πολύμετρου. Τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του λογικού ακροδέκτη (Logic Probe) LP Τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του φορητού ελεγκτή ολοκληρωμένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διάταξης DE1 (βλέπετε σελίδα 15, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Altera University Program). Σημειώστε: Βαθμολογείστε και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (λογισμικού και υλικού). Βεβαιωθείτε ότι ο διδάσκων ή ένας από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου έχει δει το τελικό αποτέλεσμα για κάθε μέρος της άσκησης το οποίο σάς ζητείτε να παραδώσετε ή να παρουσιάσετε. Οι ακόλουθες εκτυπώσεις/σελίδες είναι απαραίτητες, και θα πρέπει να υπογραφούν από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου και να συμπεριληφθούν στη γραπτή σας αναφορά: Τους συμπληρωμένους πίνακες των μετρήσεων τάσης (σελίδες 2 και 3). Τους πίνακες αληθείας και τα διαγράμματα κυκλώματος για τις πύλες AND και OR (τελευταία σελίδα). Την εκτύπωση του σχεδιασμού tutorial_3.bdf με τα pins (σελίδα 13). Προσοχή: Η εκπαιδευτική μονάδα ETS-7000 CE πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας όταν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στα κυκλώματα σας.

2 Μέρος A Η πύλη NOT (αντιστροφέας) & επίπεδα τάσης για λογικές τιμές Οι λογικές τιμές True (Αληθής) και False (Ψευδής), ή αλλιώς τιμές της άλγεβρας Boole, που χρησιμοποιούνται στην μαθηματική ανάλυση της ψηφιακής λογικής, αναπαριστούνται ως στάθμες τάσης στη φυσική υλοποίηση ολοκληρωμένων ψηφιακών κυκλωμάτων. Εδώ, θα καθορίσουμε πειραματικά τις στάθμες τάσης για πύλες δύο διαφορετικών οικογενειών ολοκληρωμένων (Integrated Circuits ICs): (α) TTL χαμηλής ισχύος (Low-power Schottky Transistor-Transistor Logic), και (β) CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). (Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Mano & Kime, και η σελίδα 4 του παρόντος πειράματος παρέχουν πληροφορίες σχετικά με λογικές στάθμες, καθώς και τον ορισμό του Περιθωρίου Θορύβου (Noise Margins).) 1. Εισάγετε ένα 74LS04 εξαπλό αντιστροφέα (Hex Inverter), ο οποίος αποτελείται από έξι πύλες αντιστροφέα σε ένα ολοκληρωμένο, στο breadboard με το ποδαράκι (pin) 1 στην θέση 1F3 (Γραμμή 1, Στήλη F, στο τρίτο μπλοκ από αριστερά). Εισάγετε ένα CD4584 (MC14584) εξαπλό αντιστροφέα «σκανδαλιστή Schmitt» (Hex Schmitt Trigger Inverter) με το pin 1 στο 10F3 (μπορείτε να βρείτε την διάταξη των pin για τα ολοκληρωμένα στην σελίδα 7). Θέστε εκτός λειτουργίας την ETS-7000 CE πριν αρχίσετε την τοποθέτηση των καλωδίων. 2. Συνδέστε τα καλώδια στο κύκλωμα όπως στην Εικόνα 1. Ενώστε τα +5V στο breadboard στη θέση 2V1, και την γείωση (GND) στην πρώτη γραμμή του breadboard και καλωδιώστε τις θέσεις αυτές στα αντίστοιχα pins των ολοκληρωμένων. Ενώστε το κόκκινο καλώδιο του logic probe στα +5V και το μαύρο στο GND. Ενώστε την ακίδα του logic probe στην τροφοδοσία 0~+15 και γυρίστε τον επιλογέα τάσης αριστερόστροφα στο μηδέν. Εικόνα 1. DBM Πολύμετρο L7 CMOS TTL L6 LEDs 3. Για τις διατάξεις TTL και CMOS που θα χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο αυτό, οι τυπικές τιμές της τάσης που αντιστοιχούν σε λογικό 0 (LO) και λογικό 1 (ΗΙ), είναι 0 και +5 Volts, αντίστοιχα. Ωστόσο, κάθε τύπος αναγνωρίζει ένα εύρος τιμών από 0 έως VILmax Volts σαν λογικό μηδέν και από VIHmin έως +5 Volts σαν λογικό ένα. 1

3 Τάσεις με τιμές μεταξύ VILmax και VIHmin δίνουν μια ενδιάμεση λογική στάθμη, η οποία δεν είναι έγκυρη και δεν αντιστοιχεί σε καμιά λογική τιμή. Το logic probe διαθέτει ένα διακόπτη με τον οποίο μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε στάθμες τάσης TTL ή CMOS, ενώ η πράσινη και κόκκινη φωτοδίοδοι (light-emitting diodes LEDs) δηλώνουν τις αντίστοιχες έγκυρες τιμές για λογικό μηδέν και ένα. Αν κανένα από τα LED δεν ανάβει, τότε η τάση βρίσκεται στη μη-έγκυρη περιοχή. Αφού επανελέγξετε το κύκλωμα σας, δώστε ρεύμα στην ETS-7000 CE. ΠΟΤΕ μην ξεπερνάτε τα 5V από την τροφοδοσία 0~15V, στο εργαστήριο αυτό. 4. Χρησιμοποιείστε το ψηφιακό πολύμετρο (Digital Bench Multimeter DBM) για να μετρήσετε την πραγματική τιμή της παροχής των +5 V και καταγράψετε την τιμή στο Vcc στον πίνακα που ακολουθεί, καθώς και στο σημειωματάριο σας. 5. Συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη του πολυμέτρου και την ακίδα του logic probe στην έξοδο της τροφοδοσίας 0~+15 V και θέστε το διακόπτη του probe στο TTL. Το πράσινο LED πρέπει να ανάβει (έστω αμυδρά). Αυξήστε σταδιακά την τάση τροφοδοσίας γυρίζοντας τον επιλογέα δεξιόστροφα, μέχρι που να σβήσει το πράσινο LED. Καταγράψτε στον πιο κάτω πίνακα (και στο σημειωματάριο σας) την τιμή που αναγράφεται στο πολύμετρο, για TTL. Αυτή η τιμή είναι η VILmax. 6. Συνεχίστε να γυρίζεται τον επιλογέα προς την ίδια φορά μέχρι που το κόκκινο LED να ανάψει. Καταγράψτε την τιμή του πολυμέτρου στον πίνακα και στο σημειωματάριο σας για τεχνολογία TTL. Αυτή η τιμή είναι η VIHmin. 7. Θέστε τον διακόπτη του probe στο CMOS, γυρίστε τον επιλογέα εντελώς αριστερόστροφα και επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6. Πάρτε τις αντίστοιχες μετρήσεις για CMOS και καταγράψτε τις στον πίνακα και στο σημειωματάριο σας. Vcc VILmax VIHmin TTL Logic Probe CMOS Τώρα που έχετε επαληθεύσει τις έγκυρες περιοχές τάσης για το λογικό μηδέν (0) και το λογικό ένα (1) ως (0 έως VILmax) και (VIHmin έως VCC), αντίστοιχα, θα μετρήσουμε τις εξόδους των αντιστροφέων για να ελέγξουμε ότι οι τάσεις τους βρίσκονται μέσα σε αυτές τις περιοχές (βήματα 8 10). 8. Γυρίστε τον επιλογέα εντελώς αριστερόστροφα και βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα σας ακολουθεί το σχήμα της Εικόνας 1. Συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη του ψηφιακού πολυμέτρου (DBM) με την έξοδο του αντιστροφέα του 74LS04, η οποία συνδέεται επίσης με το L6 (λαμπτήρας LED 6 της μονάδας ETS-7000 CE). Γυρίστε τον επιλογέα τάσης δεξιόστροφα μέχρι που το L6 να μένει αναμμένο. Καταγράψτε την τιμή του πολυμέτρου για το VOHmin στη στήλη TTL πιο κάτω και στο σημειωματάριό σας. 2

4 9. Αυξήστε την τάση ελαφρώς πέραν του σημείου όπου το L6 ανάβει και καταγράψτε την τιμή του πολυμέτρου για το VOLmax στη στήλη TTL πιο κάτω και στο σημειωματάριό σας. 10. Συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη του ψηφιακού πολυμέτρου με την έξοδο του αντιστροφέα του CD4584, που συνδέεται επίσης με το L7, και επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9 για τις αντίστοιχες μετρήσεις CMOS. (Όταν ολοκληρώσετε τις μετρήσεις σας, θέστε την ETS-7000 CE εκτός λειτουργίας.) V OHmin Αντιστροφέας 74LS04 TTL CD4584 CMOS V OLmax Βεβαιωθείτε ότι για όλες τις μετρήσεις (TTL και CMOS) ότι: VOLmax < VILmax, και VOHmin > VIHmin. 3

5 Περιθώρια Θορύβου για Ψηφιακή Λογική (Noise Margins) Output Input NM H = V OHmin V IHmin NM L = V ILmax V OLmax 4

6 Πύλες AND 1. Εισάγετε μια διάταξη 74LS08 Quad (ένα ολοκληρωμένο με 4 πύλες) ΑΝD 2-εισόδων στο breadboard, με το pin 1 στη θέση 1F1. Ενώστε τα + 5V από το 2V1 στο pin 14 (1G1) και την γείωση (GND) από την πρώτη γραμμή του breadboard στο pin 7 (7F1). Μην θέσετε σε λειτουργία την ETS-7000 CE, έως ότου ολοκληρώσετε το κύκλωμα. 2. Αφού πρώτα σχεδιάσετε το διάγραμμα του κυκλώματος (που θα δείχνει την πλήρη εικόνα συνδεσμολογίας του) στην τελευταία σελίδα, ενώστε δύο πύλες ΑND από αυτό το ολοκληρωμένο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Η αρίθμηση των pins για το 74LS08, φαίνεται τόσο στην σελίδα 7, όσο και στην τελευταία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα Vcc και GND. Θέστε την ETS-7000 CE σε λειτουργία. 3. Επιβεβαιώστε πειραματικά ότι αυτό το κύκλωμα λειτουργεί σωστά (καθορίζοντας λογικές τιμές εισόδων και καταγράφοντας τις αντίστοιχες τιμές εξόδων). Υπολογίστε τους πίνακες αληθείας του κυκλώματος που έπρεπε να σχεδιάσετε και αυτού που υλοποιήσατε. Οι στήλες σας πρέπει να έχουν τις επικεφαλίδες SW7 SW6 SW5 L1 L0. Οι οκτώ γραμμές πρέπει να περιέχουν όλους του δυαδικούς αριθμούς από το 000 έως το 111, σε αύξουσα σειρά. Τα L1 και L0 είναι μηδέν αν το αντίστοιχο LED είναι σβησμένο και 1 αν το LED είναι αναμμένο. (Όταν ολοκληρώσετε την επαλήθευση του κυκλώματος σας, θέστε την ETS-7000 CE εκτός λειτουργίας.) Διακόπτες LEDs Εικόνα 2. Πύλες OR 1. Αφαιρέστε προσεκτικά το 74LS08 Quad AND από το breadboard και εισάγετε μια διάταξη 74LS32 Quad OR 2-εισόδων στην ίδια θέση. Σημειώστε ότι τα διαγράμματα αρίθμησης pins στη σελίδα 7 παρουσιάζουν την ίδια διάταξη πυλών για αυτά τα δύο στοιχεία. 2. Χωρίς επιπλέον καλώδια, ή άλλες αλλαγές, το κύκλωμά σας τώρα έχει διαμορφωθεί όπως στην Εικόνα 3. Σχεδιάστε το διάγραμμα του νέου κυκλώματος στην τελευταία σελίδα της εκφώνησης. Θέστε την ETS-7000 CE σε λειτουργία. 3. Καθορίστε πειραματικά και καταγράψτε τον πίνακα αληθείας (στην τελευταία σελίδα), χρησιμοποιώντας την ίδια λογική με προηγουμένως. 5

7 Εικόνα 3. Διακόπτες LEDs Αποτελέσματα Μέρους Α (Αναφορά) 1. Το εργαστηριακό σημειωματάριό σας πρέπει να περιέχει: a. Τους συμπληρωμένους πίνακες των μετρήσεων τάσης των σελίδων 2 και 3. b. Τους πίνακες αληθείας των πυλών AND και το διάγραμμα του κυκλώματος, με σημειωμένους τους αριθμούς των pins του ολοκληρωμένου. c. Τους πίνακες αληθείας των πυλών OR και το διάγραμμα του κυκλώματος, με σημειωμένους τους αριθμούς των pins του ολοκληρωμένου. Απαντήσεις στις επόμενες ερωτήσεις, που πρέπει να συμπεριληφθούν στην αναφορά σας: 2. Περιγράψετε, σε συντομία, το πείραμα στις σελίδες 1 3 (σκοπό, διαδικασία, αποτελέσματα). 3. Ποια τεχνολογία, η TTL ή η CMOS, διαθέτει μεγαλύτερη ανοχή στο θόρυβο; Εξηγήστε την απάντηση σας με δεδομένα από το πείραμα που κάνατε. 4. Δείξτε, με διάγραμμα κυκλώματος, πώς μπορείτε να φτιάξετε μια πύλη OR 5 εισόδων με ένα μόνο 74LS32, με τις λιγότερες καθυστερήσεις μετάδοσης σήματος από τις εισόδους στην έξοδο. 5. Από τους πίνακες αληθείας (για τις πύλες AND και OR): a. Εξηγήστε πώς επαληθεύσατε ότι τα κυκλώματα που υλοποιήσατε λειτουργούν ορθά. b. Εξηγήστε τη σημασία των όρων AND και OR. 6

8 7

9 ETS-7000 CE Ψηφιακή Αναλογική Εκπαιδευτική Μονάδα Η ETS-7000 είναι μια εκπαιδευτική μονάδα υψηλής ποιότητας για ψηφιακά και αναλογικά πειράματα, που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διεκπεραίωση πειραμάτων ψηφιακής σχεδίασης που θα εξεταστούν σε αυτό το μάθημα. Περιέχει ένα αποσπώμενο breadboard, μία τροφοδοσία DC, μια γεννήτρια συναρτήσεων, 2 ψηφία SSD, 8 LEDs, δύο διακόπτες παλμών, και ένα μεγάφωνο 2 ¼ ιντσών, 8 Ω και 0.25w. Επιτρέπει την σύνδεση διαφόρων ειδών περιφερειακών συσκευών και την διάταξή τους σε πειραματικούς σχεδιασμούς. Μια πραγματική εικόνα της ETS-7000 CE φαίνεται στην σελίδα 11. Το αποσπώμενο Βreadboard αποτελείται από δύο όμοια κομμάτια, καθένα από τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάταξη των δύο στηλών ενός ολοκληρωμένου. Τοποθετείτε τα ολοκληρωμένα κάθετα έτσι που η μία στήλη τους να βρίσκεται στην στήλη F και η άλλη στην στήλη G. Για κάθε μία από τις γραμμές από το 1 έως το 28 τα σημεία ABCDEF είναι βραχυκυκλωμένα, και παρομοίως τα GHIJKL. Με την προηγούμενη τοποθέτηση του ολοκληρωμένου το κάθε ποδαράκι του (pin) θα έχει την ίδια τιμή με τα αντίστοιχα σημεία. Στο κάτω μέρος υπάρχει ανάλογη διάταξη, όπου για κάθε μία από τις στήλες 1-30 τα abcdef είναι βραχυκυκλωμένα καθώς και τα ghijkl. Τα 24 σημεία που αντιστοιχούν στις μαύρες γραμμές (π.χ. η πρώτη σειρά) είναι επίσης βραχυκυκλωμένα και συνήθως χρησιμοποιούνται για την γείωση. Τα 12 σημεία που αντιστοιχούν στις κόκκινες γραμμές και σημειώνονται με τα V1, V2, V3 και V4 είναι μεταξύ τους βραχυκυκλωμένα αλλά ανεξάρτητα για κάθε σειρά (δηλ. το V1 ανεξάρτητα από τα V2, V3 και V4). Αυτές οι γραμμές συνήθως χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία (VCC) των κυκλωμάτων, ή για άλλες πυγές τροφοδοσίας για μνήμες ή για αναλογικά κυκλώματα. Πάνω αριστερά στην μονάδα βρίσκεται ο Κεντρικός Διακόπτης Τροφοδοσίας (Power Switch) της μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αυτός παραμένει σβησμένος (OFF) όταν τοποθετείτε στοιχεία και καλώδια στο breadboard. Ακριβώς από κάτω από το Power Switch βρίσκεται ο Τροφοδότης Συνεχούς Ρεύματος (DC Power Supply). Υπάρχουν 4 διαφορετικές επιλογές για το DC Power Supply: 1. Σταθερή έξοδος DC: +5V, 1A. 2. Σταθερή έξοδος DC: -5V, 300mA. 3. Μεταβλητή έξοδος DC: 0V έως +15V, 500mA 4. Μεταβλητή έξοδος DC: 0V to -15V, 500mA. Τα Ποτενσιόμετρα (Potentiometers) βρίσκονται κάτω από το DC Power Supply όπως φαίνεται και στη σελίδα 11. Αυτά είναι μεταβλητές αντιστάσεις με εύρος τιμών από 1 έως 1KΩ και από 1 έως 100KΩ αντίστοιχα. 8

10 Η Γεννήτρια Συναρτήσεων (Function Generator) βρίσκεται κάτω αριστερά στην μονάδα. Με την γεννήτρια συναρτήσεων μπορούμε να παράγουμε περιοδικά ημιτονοειδή, τετραγωνικά και τριγωνικά σήματα, με διαφορετικό πλάτος ως εξής: 1. Ημιτονοειδές Σήμα Εξόδου: μεταβλητό από 0 έως 8 Vpp (Volts peak-to-peak) 2. Τριγωνικό Σήμα Εξόδου: μεταβλητό από 0 έως 6 Vpp 3. Τετραγωνικό Σήμα Εξόδου: μεταβλητό από 0 έως 8 Vpp 4. Έξοδος TTL: 5 Vp Η συχνότητα μπορεί επίσης να προσαρμοστεί από 1 Hz μέχρι και 100 KHz. Το σήμα ενώνεται στην έξοδο OUTPUT με χωρητική ποσότητα και άρα δεν είναι κατάλληλο αυτούσιο για χρονισμό ψηφιακών λογικών κυκλωμάτων. Ωστόσο, ένα καλό σήμα χρονισμού (ρολόι - Digital Clock) για ψηφιακά κυκλώματα μπορεί να παραχθεί από την έξοδο του αντιστροφέα 74LS04 όταν η είσοδος του συνδέεται στην έξοδο OUTPUT της γεννήτριας, όταν σε αυτή επιλεγεί τετραγωνικό σήμα και το πλάτος του σήματος τεθεί στο σημείο «Ώρα 10». Οι 8 Διακόπτες Δεδομένων (Data Switches) βρίσκονται στην κάτω σειρά της μονάδας. Υπάρχουν 8 PCS διακόπτες δύο θέσεων (Toggle switches) και η αντίστοιχη έξοδος της τάσης (λογικής τιμής) που παρέχουν. Όταν ένας διακόπτής είναι κάτω η έξοδος του είναι ίση με χαμηλή στάθμη τάση, LO. Όταν ο διακόπτης είναι πάνω, η έξοδος του είναι υψηλής στάθμης τάση, HI. Οι 8 Φωτοδίοδοι (8-bits Light Emitting Diode Displays -- LEDs) βρίσκονται στην πάνω δεξιά γωνία της μονάδας, με τις αντίστοιχες εισόδους τους πιο κάτω. Ένα LED ανάβει όταν δεχθεί τάση υψηλής στάθμης (ΗΙ) και σβήνει όταν δεχθεί τάση χαμηλής στάθμης (LO) ή καθόλου. Κάτω από τα LEDs βρίσκονται οι Ψηφιακές Οθόνες (Digital Displays). Αυτές αποτελούνται από δύο ψηφιακές οθόνες 7 κομματιών (Seven Segment Displays- SSD). Αυτές έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις : (A) Ένδειξη Εξόδου Η Οπτική αναπαράσταση των αριθμητικών ψηφίων είναι : Κάθε ένα στοιχείο SSD έχει επτά κομμάτια ως εξής. 9

11 (B) Πίνακας Λειτουργίας Δεκαδικό Inputs Outputs D C B A a b c d e f g 0 L L L L H H H H H H L 1 L L L H L H H L L L L 2 L L H L H H L H H L H 3 L L H H H H H H H L H 4 L H L L L H L L H H H 5 L H L H H L H H L H H 6 L H H L L L H H H H H 7 L H H H H H H L L L L 8 H L L L H H H H H H H 9 H L L H H H H L L H H 10 H L H L L L L L L L L 11 H L H H L L L L L L L 12 H H L L L L L L L L L 13 H H L H L L L L L L L 14 H H H L L L L L L L L 15 H H H H L L L L L L L Τέσσερις Προσαρμογείς Καναλιών (Channel Adaptors) βρίσκονται αμέσως από κάτω. Δύο από αυτά είναι Banana Sockets και δύο από αυτά είναι σημεία BNC. Με αυτά το ETS-7000 συνδέεται με περιφερειακές μονάδες. Αμέσως μετά υπάρχει ένα Mεγάφωνο (Speaker). Πρόκειται για ένα μεγάφωνο με διάμετρο 2 ¼ ιντσών, και 8 Ω/0.25W. Οι δύο Διακόπτες Παλμών (Pulse Switches) A και B είναι ανεξάρτητοι διακόπτες πίεσης (push-button) με ελατήριο (spring-loaded), με κανονικές και συμπληρωματικές εξόδους από flip-flops. Αυτά τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκανδαλισμό (triggering) flip-flops. Η παραγωγή παλμών ξεκινά όταν πιέσετε το κουμπί και σταματά όταν το αφήσετε. 10

12 1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 4. ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ (VR1=1Kohm, VR2 = 100Kohm) 5. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 6. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 7. ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 8. ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΥΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ 9. 8 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ BREADBOARD 11. ΔΥΟ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΛΜΩΝ 12. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 13. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΙ LED 15. ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11

13 Μέρος B Εκπαιδευτική πλακέτα προγραμματιζόμενης λογικής (Altera DE1) Η εκπαιδευτική πλακέτα DE1 περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προγραμματιζόμενη λογική διάταξη (Programmable Logic Devices - PLDs) που επιτρέπει υλοποιήσεις λογικών σχεδιασμών που περιέχουν μέχρι και 20 χιλιάδες πύλες. Οι σχεδιασμοί που γίνονται στο QUARTUS II μπορούν να φορτωθούν στo ολοκληρωμένο μέσω του καλωδίου USB. Η εφαρμογή Programmer στο QUARTUS II αποτελεί τον τρόπο αλληλεπίδρασης με την πλακέτα DE1, αφού πρώτα μεταφραστεί ο σχεδιασμός. Επιπλέον, αν θέλετε να συνδέσετε κάποια είσοδο του κυκλώματος σας με έναν από τους διακόπτες της πλακέτας, θα πρέπει να αναθέσετε τον κατάλληλο αριθμό pin στον Assignment Editor. Το ίδιο ισχύει και αν θέλετε να παρατηρήσετε την τιμή σε κάποια από τις εξόδους του κυκλώματος σας σε κάποιο από τα LEDs ή τα SSDs της πλακέτας. Κάθε ένα από τους διακόπτες, κουμπιά, LEDs, κλπ. είναι συνδεδεμένα σε κάποιο pin του ολοκληρωμένου. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στo εγχειρίδιο που σάς έχει δοθεί. Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες θα μπορέσετε να «κατεβάσετε» το σχεδιασμό σας στην πλακέτα και να τον ελέγξετε μέσω των διακόπτων στο κάτω μέρος της πλακέτας και του πρώτου κόκκινου LED στα δεξιά. Οι ακόλουθες οδηγίες θα σάς βοηθήσουν να κατεβάσετε τον σχεδιασμό σας (tutorial_3) στο ολοκληρωμένο Cyclone II. (Το εγχειρίδιο μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Μια εικόνα της πλακέτας φαίνεται στη σελίδα 15.) 1. Ανοίξτε το project που έχετε αποθηκεύσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Επιλέξτε File Open Project και ανοίξτε το αρχείο tutorial.qpf μέσω του Quartus II, ή κάντε διπλό κλικ στο αρχείο tutorial.qpf στο φάκελο σας. 2. Ανοίξτε το αρχείο tutorial_3.bdf, με File Open ή από τον Project Navigator. 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τρέξει την Προσομοίωση, και ότι έχετε αποθηκεύσει το αποτέλεσμα της από τη προηγούμενη εβδομάδα. 4. Επιλέξτε Project Set as Top-Level Entity, αν δεν είναι ήδη το tutorial_3.bdf. 5. Επιλέξτε Assignments Pins. Χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω πίνακα για να αναθέσετε τα αντίστοιχα pins στις εισόδους και την έξοδο του κυκλώματός, που φαίνονται στο κάτω μέρος του Pin Planner. Για κάθε είσοδο και έξοδο κάντε doubleclick στο αντίστοιχο κουτί στη στήλη Location και πληκτρολογήστε το όνομα του pin. Tο pin PIN_L2 στο Cyclone II της DE1 είναι συνδεδεμένο με το διακόπτη SW9 (ο πιο αριστερός διακόπτης). Τα pins PIN_M1, PIN_M2, και PIN_U11 είναι συνδεδεμένα με τους επόμενους τρεις διακόπτες. Οι διακόπτες αυτοί τίθενται στο λογικό 1 όταν ο διακόπτης είναι στην πάνω θέση και στο λογικό 0 όταν ο διακόπτης είναι στην κάτω θέση. Η εικόνα του DE1 στην σελίδα 15 δείχνει την θέση της σειράς διακοπτών (toggle switches). Tο πρώτο κόκκινο LED LEDR0 (PIN_R20) στα δεξιά θ ανάβει όταν του δίνεται λογικό 1. (Κλείστε το παράθυρο του Pin Planner. Τα ονόματα των pins θα εμφανιστούν στο σχεδιασμό σας, δίπλα από τις αντίστοιχες θύρες εισόδου και εξόδου.) 12

14 6. Επιλέξτε Processing Start Compilation για να μεταφραστεί το κύκλωμα σας μετά την ανάθεση των κατάλληλων pins στις εισόδους και την έξοδο. Αυτό θα επιτρέψει την υλοποίηση και επαλήθευση του κυκλώματος στην πλακέτα DE1 της Altera, χρησιμοποιώντας τέσσερις διακόπτες ως εισόδους και ένα κόκκινο LED ως έξοδο. Κρατήστε δύο εκτυπώσεις του σχεδιασμού σας (με τα pins), με τα ονόματα της ομάδας, τους αριθμούς ταυτότητας, και την ημέρα εργαστηρίου σας. 7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι ενωμένο στην πλακέτα DE1. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η πλακέτα DE1 είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Πατήστε το κόκκινο κουμπί (Power ON/OFF Switch) στην πλακέτα για να εκκινήσει. 8. Βεβαιωθείτε ότι το RUN/PROG switch (βλέπετε σχήμα στην σελίδα 15) είναι στη θέση RUN. 9. Προγραμματισμός πλακέτας DE1: (α) Ανοίξτε την εφαρμογή Tools Programmer Συντόμευση: (β) Επιλέξτε Hardware Setup 13

15 (γ) Επιλέξτε USB-Blaster [USB-0] και μετά πατήστε close. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι στο πεδίο Mode έχει επιλεγεί το JTAG. Αν όχι, επιλέξτε το. Αυτή η διαδικασία ενημερώνει την εφαρμογή Programmer για το είδος του καλωδίου με το οποίο θα επικοινωνεί με την πλακέτα DE1, και τον τρόπο που αυτή είναι ενωμένη με τον υπολογιστή σας. 10. Πατήστε το Start στο παράθυρο του Programmer για να κατεβάσετε τον μεταφρασμένο σχεδιασμό σας στην πλακέτα. Η διαδικασία αυτή θα πάρει μόνο μερικά δευτερόλεπτα. 11. Ελέγξτε την υλοποίηση του σχεδιασμού σας στο υλικό. (Συγκρίνετε με τον πίνακα αληθείας.) Οι διακόπτες που βρίσκονται στο κύκλωμα σας δίνουν λογικό (1) όταν είναι στην πάνω θέση, ενώ δίνουν λογικό μηδέν (0) όταν είναι στην κάτω θέση. Όλα τα LEDs είναι θετικής λογικής, δηλαδή όταν δέχονται 1 (υψηλής στάθμης τάση) ανάβουν, ενώ όταν δέχονται 0 (χαμηλής στάθμης τάση) σβήνουν. Συμβουλευτείτε το σχήμα που ακολουθεί για την διάταξη της πλακέτας και την τοποθεσία των διακοπτών και του LED που χρησιμοποιείτε. 14

16 HMY 211 Αποτελέσματα Μέρους Β (Αναφορά) Επισυνάψετε όλες τις εκτυπώσεις και τον πίνακα αληθείας από την Άσκηση λογισμικού, μαζί με την εκτύπωση του σχεδιασμού σας με τα pins (από την σελίδα 13). Εξηγήστε γιατί ο σχεδιασμός σας είναι ορθός. (Πώς τον επαληθεύσατε; Ποια είναι η λογική συνάρτηση του κυκλώματος;) Βεβαιωθείτε ότι ο διδάσκων ή ένας από τους υπεύθυνους του μαθήματος έχει δει την υλοποίησή σας. Συμπεράσματα 1ου Εργαστηρίου Υλικού Το εργαστήριο αυτό είχε ως στόχο να σάς δώσει μια γενική περιγραφή για το πώς σχεδιάζουμε, προσομοιώνουμε και υλοποιούμε απλά ψηφιακά κυκλώματα. Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να ανατρέξετε σε όλα τα βοηθήματα και εγχειρίδια που αναφέρθηκαν σε αυτό το κείμενο. Με τις γνώσεις που αποκομίσατε από τα δύο αυτά προπαρασκευαστικά εργαστήρια (Λογισμικού και Υλικού), πρέπει να είστε σε θέση να ολοκληρώσετε τις επόμενες εργαστηριακές σας ασκήσεις, οι οποίες θα είναι αυξανόμενης δυσκολίας και οι οποίες θα σάς βοηθήσουν να κατανοήσετε την ύλη του μαθήματος και ν αναπτύξετε τις ικανότητές σας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων. 15

17 Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης Διαθέσιμα Στοιχεία (Available Components) Ποσότητα Αριθμός Στοιχείου Περιγραφή 1 WK-1 Wire Kit 2 74LS00 Quad 2-input NAND Gate 1 74LS02 Quad 2-input NOR Gate 1 74LS04 Hex Inverter 1 74LS08 Quad 2-input AND Gate 1 74LS10 Triple 3-input NAND Gate 1 74LS20 Dual 4-input NAND Gate 1 74LS32 Quad 2-input OR Gate 1 74LS74A Dual D-Flip-Flop 2 74LS76A Dual JK Flip-Flop, Clear, Preset 1 74LS86 Quad 2-input XOR Gate 1 74LS138 1 of 8 Decoder 1 74LS153 Dual 4-input Multiplexer 1 74LS157 Quad 2-input Multiplexer Noninv 2 74LS169 4 bit Binary Up/Down Counter 1 74LS175 Quad D Flip-Flop with Clear 1 74LS194A 4-bit Right/Left Shift Register 1 74LS390 Dual Decade Counter 1 CD4584 CMOS Hex Schmitt Trigger MC Resistor 10K, ¼ W. Brwn, Blk, Orng 1 RA68K Resistor 68K, ¼ W. Blue, Gray, Orng Περιεχόμενα Altera Kit Εκπαιδευτική Πλακέτα Altera DE1 (Cyclone II EP2C20F484C7 Device) Λογισμικό Σχεδιασμού QUARTUS II USB Καλώδιο Επικοινωνίας με Η/Υ Τροφοδοτικό Εγχειρίδια 16

18 Λίστα από στοιχεία και όργανα για αυτό το εργαστήριο: Ποσότητα Αριθμός Στοιχείου Περιγραφή 1 WK-1 Wire Kit 1 74LS04 Hex Inverter 1 74LS08 Quad 2-input AND Gate 1 74LS32 Quad 2-input OR Gate 1 CD4584 CMOS Hex Schmitt Trigger MC14584 Λογικός Ακροδέκτης (Logic Probe) LP-3500 Ψηφιακό Πολύμετρο (Digital Bench Multimeter) Φορητός Ελεγκτής Ολοκληρωμένων Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας 17

19 Όνομα: Αρ. Ταυτότητας: Ημέρα: Vcc VILmax VIHmin TTL Logic Probe CMOS Αντιστροφέας 74LS04 TTL CD4584 CMOS V OHmin V OLmax NM H = V OHmin V IHmin = NM L = V ILmax V OLmax =

20 Όνομα: Αρ. Ταυτότητας: Ημέρα:

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόμοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση

Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόμοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2011 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόμοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση 18-21 Οκτωβρίου 2011 (βδομάδα 3) 2.1 Συνδέσεις με την Πλακέτα Εισόδων/Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος: 2009 2010 Μπεχτσούδης Ανέστης Επικοινωνία Spartan 3AN FPGA

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Τρικατάστατοι Οδηγητές, Λεωφόροι, Μνήμες SRAM

Εργαστήριο 9: Τρικατάστατοι Οδηγητές, Λεωφόροι, Μνήμες SRAM ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2011 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 9: Τρικατάστατοι Οδηγητές, Λεωφόροι, Μνήμες SRAM 6-9 Δεκεμβρίου 2011 Διαλέξεις εβδομάδας 9: Δε. 28/11 - κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

EAGLE ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

EAGLE ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υπεύθυνος έργου: ρ Αδάµ Κ. αµιανάκης Συγγραφείς: Ηλίας Κίτσας ρ. Ηλεκτρ. Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογ. Α.Π.Θ Ιορδάνης Κοσµίδης Ηλεκτρ. Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών) Δρ.Κεραμίδας Γεώργιος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΤΗΣ-10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0207 Copyright 2006-2014, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Όγδοη έκδοση στα Ελληνικά. Μάιος 2014. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασία Θέμα : «Επαναπρογραμματιζόμενο Σύστημα ασφάλειας με χρωματικό κώδικα» Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

BIOMHXANIKOI AYTOMATIΣMOΙ. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Μικροελεγκτές Συλλογή Δεδομένων LabView

BIOMHXANIKOI AYTOMATIΣMOΙ. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Μικροελεγκτές Συλλογή Δεδομένων LabView BIOMHXANIKOI AYTOMATIΣMOΙ Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Μικροελεγκτές Συλλογή Δεδομένων LabView BIOMHXANIKOI AYTOMATIΣMOΙ Ηλεκτρικοί Κινητήρες Κυκλώματα οδήγησης και ελέγχου Ρομποτικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοση 2009 LOGO! Σειρά 0ΒΑ6

Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοση 2009 LOGO! Σειρά 0ΒΑ6 Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Έκδοση 2009 LOGO! Σειρά 0ΒΑ6 SIEMENS Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει από την τελευταία ελληνική έκδοση (2007) µε αφορµή την νέα γενιά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αβραάμ Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

STYLITIS-POWER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

STYLITIS-POWER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ STYLITIS-POWER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0614 Copyright 2008-2014, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ Ηλεκτρονικές Εφαρμογές. Τέταρτη έκδοση στα Ελληνικά. Ιούνιος 2014. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Το λογισμικό MPLAB. 2. Υλικό προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Το λογισμικό MPLAB. 2. Υλικό προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το λογισμικό MPLAB Στις εργαστηριακές ασκήσεις που θα ακολουθήσουν για την ανάπτυξη των προγραμμάτων του μικροελεγκτή χρησιμοποιείται το περιβάλλον προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης MPLAB,

Διαβάστε περισσότερα