ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να γνωρίζετε τη διαδικασία υλοποίησης ενός κυκλώματος με διακριτά στοιχεία στην πλακέτα κατασκευής κυκλωμάτων (breadboard), αλλά και τη διαδικασία που ακολουθείται για να «κατεβάζετε» ένα σχεδιασμό σας από τον υπολογιστή σε μια προγραμματιζόμενη λογική διάταξη (FPGA) για σκοπούς ελέγχου και επαλήθευσης. Επίσης, θα πρέπει να έχετε εξοικειωθεί με τα διάφορα όργανα και άλλον εργαστηριακό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείτε στην κατασκευή και τον έλεγχο κυκλωμάτων, όπως την Ψηφιακή-Αναλογική Εκπαιδευτική Μονάδα ETS-7000 CE, την εκπαιδευτική πλακέτα προγραμματιζόμενης λογικής DE1 της Altera, τον λογικό ακροδέκτη (logic-probe) LP-3500, το ψηφιακό πολύμετρο, και τον φορητό ελεγκτή ολοκληρωμένων μικρής και μεσαίας κλίμακας. Αρχικά, σ αυτό το εργαστήριο υλικού θα μελετήσετε τις διαφορές μεταξύ των τεχνολογιών TTL και CMOS και θα καθορίσετε πειραματικά τις αντίστοιχες στάθμες τάσης για τις λογικές τιμές 0 και 1 στις δύο αυτές οικογένειες ολοκληρωμένων. Ακολούθως, θα εξακριβώσετε τη λειτουργία και τους πίνακες αληθείας των λογικών πυλών AND και OR υλοποιώντας απλά κυκλώματα με ολοκληρωμένα μικρής κλίμακας (Small-Scale Integration - SSI). Τέλος, θα κατεβάσετε και θα ελέγξετε τον τρίτο σχεδιασμό που αναπτύξατε την προηγούμενη εβδομάδα (tutorial_3.bdf) στην εκπαιδευτική πλακέτα προγραμματιζόμενης λογικής DE1 της Altera. Εξοικείωση με το Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε το Μέρος Α (σελίδα 2): Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ψηφιακής-Αναλογικής Εκπαιδευτικής μονάδας ETS-7000 CE. Συνοπτική περιγραφή στις σελίδες Λίστα διαθέσιμων εξαρτημάτων που παρέχονται, και λίστα εξαρτημάτων του εργαστηριακού πακέτου της Altera (βλέπετε σελίδα 16). Τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του ψηφιακού πολύμετρου. Τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του λογικού ακροδέκτη (Logic Probe) LP Τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του φορητού ελεγκτή ολοκληρωμένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διάταξης DE1 (βλέπετε σελίδα 15, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Altera University Program). Σημειώστε: Βαθμολογείστε και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (λογισμικού και υλικού). Βεβαιωθείτε ότι ο διδάσκων ή ένας από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου έχει δει το τελικό αποτέλεσμα για κάθε μέρος της άσκησης το οποίο σάς ζητείτε να παραδώσετε ή να παρουσιάσετε. Οι ακόλουθες εκτυπώσεις/σελίδες είναι απαραίτητες, και θα πρέπει να υπογραφούν από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου και να συμπεριληφθούν στη γραπτή σας αναφορά: Τους συμπληρωμένους πίνακες των μετρήσεων τάσης (σελίδες 2 και 3). Τους πίνακες αληθείας και τα διαγράμματα κυκλώματος για τις πύλες AND και OR (τελευταία σελίδα). Την εκτύπωση του σχεδιασμού tutorial_3.bdf με τα pins (σελίδα 13). Προσοχή: Η εκπαιδευτική μονάδα ETS-7000 CE πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας όταν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στα κυκλώματα σας.

2 Μέρος A Η πύλη NOT (αντιστροφέας) & επίπεδα τάσης για λογικές τιμές Οι λογικές τιμές True (Αληθής) και False (Ψευδής), ή αλλιώς τιμές της άλγεβρας Boole, που χρησιμοποιούνται στην μαθηματική ανάλυση της ψηφιακής λογικής, αναπαριστούνται ως στάθμες τάσης στη φυσική υλοποίηση ολοκληρωμένων ψηφιακών κυκλωμάτων. Εδώ, θα καθορίσουμε πειραματικά τις στάθμες τάσης για πύλες δύο διαφορετικών οικογενειών ολοκληρωμένων (Integrated Circuits ICs): (α) TTL χαμηλής ισχύος (Low-power Schottky Transistor-Transistor Logic), και (β) CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). (Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Mano & Kime, και η σελίδα 4 του παρόντος πειράματος παρέχουν πληροφορίες σχετικά με λογικές στάθμες, καθώς και τον ορισμό του Περιθωρίου Θορύβου (Noise Margins).) 1. Εισάγετε ένα 74LS04 εξαπλό αντιστροφέα (Hex Inverter), ο οποίος αποτελείται από έξι πύλες αντιστροφέα σε ένα ολοκληρωμένο, στο breadboard με το ποδαράκι (pin) 1 στην θέση 1F3 (Γραμμή 1, Στήλη F, στο τρίτο μπλοκ από αριστερά). Εισάγετε ένα CD4584 (MC14584) εξαπλό αντιστροφέα «σκανδαλιστή Schmitt» (Hex Schmitt Trigger Inverter) με το pin 1 στο 10F3 (μπορείτε να βρείτε την διάταξη των pin για τα ολοκληρωμένα στην σελίδα 7). Θέστε εκτός λειτουργίας την ETS-7000 CE πριν αρχίσετε την τοποθέτηση των καλωδίων. 2. Συνδέστε τα καλώδια στο κύκλωμα όπως στην Εικόνα 1. Ενώστε τα +5V στο breadboard στη θέση 2V1, και την γείωση (GND) στην πρώτη γραμμή του breadboard και καλωδιώστε τις θέσεις αυτές στα αντίστοιχα pins των ολοκληρωμένων. Ενώστε το κόκκινο καλώδιο του logic probe στα +5V και το μαύρο στο GND. Ενώστε την ακίδα του logic probe στην τροφοδοσία 0~+15 και γυρίστε τον επιλογέα τάσης αριστερόστροφα στο μηδέν. Εικόνα 1. DBM Πολύμετρο L7 CMOS TTL L6 LEDs 3. Για τις διατάξεις TTL και CMOS που θα χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο αυτό, οι τυπικές τιμές της τάσης που αντιστοιχούν σε λογικό 0 (LO) και λογικό 1 (ΗΙ), είναι 0 και +5 Volts, αντίστοιχα. Ωστόσο, κάθε τύπος αναγνωρίζει ένα εύρος τιμών από 0 έως VILmax Volts σαν λογικό μηδέν και από VIHmin έως +5 Volts σαν λογικό ένα. 1

3 Τάσεις με τιμές μεταξύ VILmax και VIHmin δίνουν μια ενδιάμεση λογική στάθμη, η οποία δεν είναι έγκυρη και δεν αντιστοιχεί σε καμιά λογική τιμή. Το logic probe διαθέτει ένα διακόπτη με τον οποίο μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε στάθμες τάσης TTL ή CMOS, ενώ η πράσινη και κόκκινη φωτοδίοδοι (light-emitting diodes LEDs) δηλώνουν τις αντίστοιχες έγκυρες τιμές για λογικό μηδέν και ένα. Αν κανένα από τα LED δεν ανάβει, τότε η τάση βρίσκεται στη μη-έγκυρη περιοχή. Αφού επανελέγξετε το κύκλωμα σας, δώστε ρεύμα στην ETS-7000 CE. ΠΟΤΕ μην ξεπερνάτε τα 5V από την τροφοδοσία 0~15V, στο εργαστήριο αυτό. 4. Χρησιμοποιείστε το ψηφιακό πολύμετρο (Digital Bench Multimeter DBM) για να μετρήσετε την πραγματική τιμή της παροχής των +5 V και καταγράψετε την τιμή στο Vcc στον πίνακα που ακολουθεί, καθώς και στο σημειωματάριο σας. 5. Συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη του πολυμέτρου και την ακίδα του logic probe στην έξοδο της τροφοδοσίας 0~+15 V και θέστε το διακόπτη του probe στο TTL. Το πράσινο LED πρέπει να ανάβει (έστω αμυδρά). Αυξήστε σταδιακά την τάση τροφοδοσίας γυρίζοντας τον επιλογέα δεξιόστροφα, μέχρι που να σβήσει το πράσινο LED. Καταγράψτε στον πιο κάτω πίνακα (και στο σημειωματάριο σας) την τιμή που αναγράφεται στο πολύμετρο, για TTL. Αυτή η τιμή είναι η VILmax. 6. Συνεχίστε να γυρίζεται τον επιλογέα προς την ίδια φορά μέχρι που το κόκκινο LED να ανάψει. Καταγράψτε την τιμή του πολυμέτρου στον πίνακα και στο σημειωματάριο σας για τεχνολογία TTL. Αυτή η τιμή είναι η VIHmin. 7. Θέστε τον διακόπτη του probe στο CMOS, γυρίστε τον επιλογέα εντελώς αριστερόστροφα και επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6. Πάρτε τις αντίστοιχες μετρήσεις για CMOS και καταγράψτε τις στον πίνακα και στο σημειωματάριο σας. Vcc VILmax VIHmin TTL Logic Probe CMOS Τώρα που έχετε επαληθεύσει τις έγκυρες περιοχές τάσης για το λογικό μηδέν (0) και το λογικό ένα (1) ως (0 έως VILmax) και (VIHmin έως VCC), αντίστοιχα, θα μετρήσουμε τις εξόδους των αντιστροφέων για να ελέγξουμε ότι οι τάσεις τους βρίσκονται μέσα σε αυτές τις περιοχές (βήματα 8 10). 8. Γυρίστε τον επιλογέα εντελώς αριστερόστροφα και βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα σας ακολουθεί το σχήμα της Εικόνας 1. Συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη του ψηφιακού πολυμέτρου (DBM) με την έξοδο του αντιστροφέα του 74LS04, η οποία συνδέεται επίσης με το L6 (λαμπτήρας LED 6 της μονάδας ETS-7000 CE). Γυρίστε τον επιλογέα τάσης δεξιόστροφα μέχρι που το L6 να μένει αναμμένο. Καταγράψτε την τιμή του πολυμέτρου για το VOHmin στη στήλη TTL πιο κάτω και στο σημειωματάριό σας. 2

4 9. Αυξήστε την τάση ελαφρώς πέραν του σημείου όπου το L6 ανάβει και καταγράψτε την τιμή του πολυμέτρου για το VOLmax στη στήλη TTL πιο κάτω και στο σημειωματάριό σας. 10. Συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη του ψηφιακού πολυμέτρου με την έξοδο του αντιστροφέα του CD4584, που συνδέεται επίσης με το L7, και επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9 για τις αντίστοιχες μετρήσεις CMOS. (Όταν ολοκληρώσετε τις μετρήσεις σας, θέστε την ETS-7000 CE εκτός λειτουργίας.) V OHmin Αντιστροφέας 74LS04 TTL CD4584 CMOS V OLmax Βεβαιωθείτε ότι για όλες τις μετρήσεις (TTL και CMOS) ότι: VOLmax < VILmax, και VOHmin > VIHmin. 3

5 Περιθώρια Θορύβου για Ψηφιακή Λογική (Noise Margins) Output Input NM H = V OHmin V IHmin NM L = V ILmax V OLmax 4

6 Πύλες AND 1. Εισάγετε μια διάταξη 74LS08 Quad (ένα ολοκληρωμένο με 4 πύλες) ΑΝD 2-εισόδων στο breadboard, με το pin 1 στη θέση 1F1. Ενώστε τα + 5V από το 2V1 στο pin 14 (1G1) και την γείωση (GND) από την πρώτη γραμμή του breadboard στο pin 7 (7F1). Μην θέσετε σε λειτουργία την ETS-7000 CE, έως ότου ολοκληρώσετε το κύκλωμα. 2. Αφού πρώτα σχεδιάσετε το διάγραμμα του κυκλώματος (που θα δείχνει την πλήρη εικόνα συνδεσμολογίας του) στην τελευταία σελίδα, ενώστε δύο πύλες ΑND από αυτό το ολοκληρωμένο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Η αρίθμηση των pins για το 74LS08, φαίνεται τόσο στην σελίδα 7, όσο και στην τελευταία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα Vcc και GND. Θέστε την ETS-7000 CE σε λειτουργία. 3. Επιβεβαιώστε πειραματικά ότι αυτό το κύκλωμα λειτουργεί σωστά (καθορίζοντας λογικές τιμές εισόδων και καταγράφοντας τις αντίστοιχες τιμές εξόδων). Υπολογίστε τους πίνακες αληθείας του κυκλώματος που έπρεπε να σχεδιάσετε και αυτού που υλοποιήσατε. Οι στήλες σας πρέπει να έχουν τις επικεφαλίδες SW7 SW6 SW5 L1 L0. Οι οκτώ γραμμές πρέπει να περιέχουν όλους του δυαδικούς αριθμούς από το 000 έως το 111, σε αύξουσα σειρά. Τα L1 και L0 είναι μηδέν αν το αντίστοιχο LED είναι σβησμένο και 1 αν το LED είναι αναμμένο. (Όταν ολοκληρώσετε την επαλήθευση του κυκλώματος σας, θέστε την ETS-7000 CE εκτός λειτουργίας.) Διακόπτες LEDs Εικόνα 2. Πύλες OR 1. Αφαιρέστε προσεκτικά το 74LS08 Quad AND από το breadboard και εισάγετε μια διάταξη 74LS32 Quad OR 2-εισόδων στην ίδια θέση. Σημειώστε ότι τα διαγράμματα αρίθμησης pins στη σελίδα 7 παρουσιάζουν την ίδια διάταξη πυλών για αυτά τα δύο στοιχεία. 2. Χωρίς επιπλέον καλώδια, ή άλλες αλλαγές, το κύκλωμά σας τώρα έχει διαμορφωθεί όπως στην Εικόνα 3. Σχεδιάστε το διάγραμμα του νέου κυκλώματος στην τελευταία σελίδα της εκφώνησης. Θέστε την ETS-7000 CE σε λειτουργία. 3. Καθορίστε πειραματικά και καταγράψτε τον πίνακα αληθείας (στην τελευταία σελίδα), χρησιμοποιώντας την ίδια λογική με προηγουμένως. 5

7 Εικόνα 3. Διακόπτες LEDs Αποτελέσματα Μέρους Α (Αναφορά) 1. Το εργαστηριακό σημειωματάριό σας πρέπει να περιέχει: a. Τους συμπληρωμένους πίνακες των μετρήσεων τάσης των σελίδων 2 και 3. b. Τους πίνακες αληθείας των πυλών AND και το διάγραμμα του κυκλώματος, με σημειωμένους τους αριθμούς των pins του ολοκληρωμένου. c. Τους πίνακες αληθείας των πυλών OR και το διάγραμμα του κυκλώματος, με σημειωμένους τους αριθμούς των pins του ολοκληρωμένου. Απαντήσεις στις επόμενες ερωτήσεις, που πρέπει να συμπεριληφθούν στην αναφορά σας: 2. Περιγράψετε, σε συντομία, το πείραμα στις σελίδες 1 3 (σκοπό, διαδικασία, αποτελέσματα). 3. Ποια τεχνολογία, η TTL ή η CMOS, διαθέτει μεγαλύτερη ανοχή στο θόρυβο; Εξηγήστε την απάντηση σας με δεδομένα από το πείραμα που κάνατε. 4. Δείξτε, με διάγραμμα κυκλώματος, πώς μπορείτε να φτιάξετε μια πύλη OR 5 εισόδων με ένα μόνο 74LS32, με τις λιγότερες καθυστερήσεις μετάδοσης σήματος από τις εισόδους στην έξοδο. 5. Από τους πίνακες αληθείας (για τις πύλες AND και OR): a. Εξηγήστε πώς επαληθεύσατε ότι τα κυκλώματα που υλοποιήσατε λειτουργούν ορθά. b. Εξηγήστε τη σημασία των όρων AND και OR. 6

8 7

9 ETS-7000 CE Ψηφιακή Αναλογική Εκπαιδευτική Μονάδα Η ETS-7000 είναι μια εκπαιδευτική μονάδα υψηλής ποιότητας για ψηφιακά και αναλογικά πειράματα, που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διεκπεραίωση πειραμάτων ψηφιακής σχεδίασης που θα εξεταστούν σε αυτό το μάθημα. Περιέχει ένα αποσπώμενο breadboard, μία τροφοδοσία DC, μια γεννήτρια συναρτήσεων, 2 ψηφία SSD, 8 LEDs, δύο διακόπτες παλμών, και ένα μεγάφωνο 2 ¼ ιντσών, 8 Ω και 0.25w. Επιτρέπει την σύνδεση διαφόρων ειδών περιφερειακών συσκευών και την διάταξή τους σε πειραματικούς σχεδιασμούς. Μια πραγματική εικόνα της ETS-7000 CE φαίνεται στην σελίδα 11. Το αποσπώμενο Βreadboard αποτελείται από δύο όμοια κομμάτια, καθένα από τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάταξη των δύο στηλών ενός ολοκληρωμένου. Τοποθετείτε τα ολοκληρωμένα κάθετα έτσι που η μία στήλη τους να βρίσκεται στην στήλη F και η άλλη στην στήλη G. Για κάθε μία από τις γραμμές από το 1 έως το 28 τα σημεία ABCDEF είναι βραχυκυκλωμένα, και παρομοίως τα GHIJKL. Με την προηγούμενη τοποθέτηση του ολοκληρωμένου το κάθε ποδαράκι του (pin) θα έχει την ίδια τιμή με τα αντίστοιχα σημεία. Στο κάτω μέρος υπάρχει ανάλογη διάταξη, όπου για κάθε μία από τις στήλες 1-30 τα abcdef είναι βραχυκυκλωμένα καθώς και τα ghijkl. Τα 24 σημεία που αντιστοιχούν στις μαύρες γραμμές (π.χ. η πρώτη σειρά) είναι επίσης βραχυκυκλωμένα και συνήθως χρησιμοποιούνται για την γείωση. Τα 12 σημεία που αντιστοιχούν στις κόκκινες γραμμές και σημειώνονται με τα V1, V2, V3 και V4 είναι μεταξύ τους βραχυκυκλωμένα αλλά ανεξάρτητα για κάθε σειρά (δηλ. το V1 ανεξάρτητα από τα V2, V3 και V4). Αυτές οι γραμμές συνήθως χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία (VCC) των κυκλωμάτων, ή για άλλες πυγές τροφοδοσίας για μνήμες ή για αναλογικά κυκλώματα. Πάνω αριστερά στην μονάδα βρίσκεται ο Κεντρικός Διακόπτης Τροφοδοσίας (Power Switch) της μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αυτός παραμένει σβησμένος (OFF) όταν τοποθετείτε στοιχεία και καλώδια στο breadboard. Ακριβώς από κάτω από το Power Switch βρίσκεται ο Τροφοδότης Συνεχούς Ρεύματος (DC Power Supply). Υπάρχουν 4 διαφορετικές επιλογές για το DC Power Supply: 1. Σταθερή έξοδος DC: +5V, 1A. 2. Σταθερή έξοδος DC: -5V, 300mA. 3. Μεταβλητή έξοδος DC: 0V έως +15V, 500mA 4. Μεταβλητή έξοδος DC: 0V to -15V, 500mA. Τα Ποτενσιόμετρα (Potentiometers) βρίσκονται κάτω από το DC Power Supply όπως φαίνεται και στη σελίδα 11. Αυτά είναι μεταβλητές αντιστάσεις με εύρος τιμών από 1 έως 1KΩ και από 1 έως 100KΩ αντίστοιχα. 8

10 Η Γεννήτρια Συναρτήσεων (Function Generator) βρίσκεται κάτω αριστερά στην μονάδα. Με την γεννήτρια συναρτήσεων μπορούμε να παράγουμε περιοδικά ημιτονοειδή, τετραγωνικά και τριγωνικά σήματα, με διαφορετικό πλάτος ως εξής: 1. Ημιτονοειδές Σήμα Εξόδου: μεταβλητό από 0 έως 8 Vpp (Volts peak-to-peak) 2. Τριγωνικό Σήμα Εξόδου: μεταβλητό από 0 έως 6 Vpp 3. Τετραγωνικό Σήμα Εξόδου: μεταβλητό από 0 έως 8 Vpp 4. Έξοδος TTL: 5 Vp Η συχνότητα μπορεί επίσης να προσαρμοστεί από 1 Hz μέχρι και 100 KHz. Το σήμα ενώνεται στην έξοδο OUTPUT με χωρητική ποσότητα και άρα δεν είναι κατάλληλο αυτούσιο για χρονισμό ψηφιακών λογικών κυκλωμάτων. Ωστόσο, ένα καλό σήμα χρονισμού (ρολόι - Digital Clock) για ψηφιακά κυκλώματα μπορεί να παραχθεί από την έξοδο του αντιστροφέα 74LS04 όταν η είσοδος του συνδέεται στην έξοδο OUTPUT της γεννήτριας, όταν σε αυτή επιλεγεί τετραγωνικό σήμα και το πλάτος του σήματος τεθεί στο σημείο «Ώρα 10». Οι 8 Διακόπτες Δεδομένων (Data Switches) βρίσκονται στην κάτω σειρά της μονάδας. Υπάρχουν 8 PCS διακόπτες δύο θέσεων (Toggle switches) και η αντίστοιχη έξοδος της τάσης (λογικής τιμής) που παρέχουν. Όταν ένας διακόπτής είναι κάτω η έξοδος του είναι ίση με χαμηλή στάθμη τάση, LO. Όταν ο διακόπτης είναι πάνω, η έξοδος του είναι υψηλής στάθμης τάση, HI. Οι 8 Φωτοδίοδοι (8-bits Light Emitting Diode Displays -- LEDs) βρίσκονται στην πάνω δεξιά γωνία της μονάδας, με τις αντίστοιχες εισόδους τους πιο κάτω. Ένα LED ανάβει όταν δεχθεί τάση υψηλής στάθμης (ΗΙ) και σβήνει όταν δεχθεί τάση χαμηλής στάθμης (LO) ή καθόλου. Κάτω από τα LEDs βρίσκονται οι Ψηφιακές Οθόνες (Digital Displays). Αυτές αποτελούνται από δύο ψηφιακές οθόνες 7 κομματιών (Seven Segment Displays- SSD). Αυτές έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις : (A) Ένδειξη Εξόδου Η Οπτική αναπαράσταση των αριθμητικών ψηφίων είναι : Κάθε ένα στοιχείο SSD έχει επτά κομμάτια ως εξής. 9

11 (B) Πίνακας Λειτουργίας Δεκαδικό Inputs Outputs D C B A a b c d e f g 0 L L L L H H H H H H L 1 L L L H L H H L L L L 2 L L H L H H L H H L H 3 L L H H H H H H H L H 4 L H L L L H L L H H H 5 L H L H H L H H L H H 6 L H H L L L H H H H H 7 L H H H H H H L L L L 8 H L L L H H H H H H H 9 H L L H H H H L L H H 10 H L H L L L L L L L L 11 H L H H L L L L L L L 12 H H L L L L L L L L L 13 H H L H L L L L L L L 14 H H H L L L L L L L L 15 H H H H L L L L L L L Τέσσερις Προσαρμογείς Καναλιών (Channel Adaptors) βρίσκονται αμέσως από κάτω. Δύο από αυτά είναι Banana Sockets και δύο από αυτά είναι σημεία BNC. Με αυτά το ETS-7000 συνδέεται με περιφερειακές μονάδες. Αμέσως μετά υπάρχει ένα Mεγάφωνο (Speaker). Πρόκειται για ένα μεγάφωνο με διάμετρο 2 ¼ ιντσών, και 8 Ω/0.25W. Οι δύο Διακόπτες Παλμών (Pulse Switches) A και B είναι ανεξάρτητοι διακόπτες πίεσης (push-button) με ελατήριο (spring-loaded), με κανονικές και συμπληρωματικές εξόδους από flip-flops. Αυτά τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκανδαλισμό (triggering) flip-flops. Η παραγωγή παλμών ξεκινά όταν πιέσετε το κουμπί και σταματά όταν το αφήσετε. 10

12 1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 4. ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ (VR1=1Kohm, VR2 = 100Kohm) 5. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 6. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 7. ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 8. ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΥΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ 9. 8 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ BREADBOARD 11. ΔΥΟ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΛΜΩΝ 12. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 13. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΙ LED 15. ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11

13 Μέρος B Εκπαιδευτική πλακέτα προγραμματιζόμενης λογικής (Altera DE1) Η εκπαιδευτική πλακέτα DE1 περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προγραμματιζόμενη λογική διάταξη (Programmable Logic Devices - PLDs) που επιτρέπει υλοποιήσεις λογικών σχεδιασμών που περιέχουν μέχρι και 20 χιλιάδες πύλες. Οι σχεδιασμοί που γίνονται στο QUARTUS II μπορούν να φορτωθούν στo ολοκληρωμένο μέσω του καλωδίου USB. Η εφαρμογή Programmer στο QUARTUS II αποτελεί τον τρόπο αλληλεπίδρασης με την πλακέτα DE1, αφού πρώτα μεταφραστεί ο σχεδιασμός. Επιπλέον, αν θέλετε να συνδέσετε κάποια είσοδο του κυκλώματος σας με έναν από τους διακόπτες της πλακέτας, θα πρέπει να αναθέσετε τον κατάλληλο αριθμό pin στον Assignment Editor. Το ίδιο ισχύει και αν θέλετε να παρατηρήσετε την τιμή σε κάποια από τις εξόδους του κυκλώματος σας σε κάποιο από τα LEDs ή τα SSDs της πλακέτας. Κάθε ένα από τους διακόπτες, κουμπιά, LEDs, κλπ. είναι συνδεδεμένα σε κάποιο pin του ολοκληρωμένου. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στo εγχειρίδιο που σάς έχει δοθεί. Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες θα μπορέσετε να «κατεβάσετε» το σχεδιασμό σας στην πλακέτα και να τον ελέγξετε μέσω των διακόπτων στο κάτω μέρος της πλακέτας και του πρώτου κόκκινου LED στα δεξιά. Οι ακόλουθες οδηγίες θα σάς βοηθήσουν να κατεβάσετε τον σχεδιασμό σας (tutorial_3) στο ολοκληρωμένο Cyclone II. (Το εγχειρίδιο μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Μια εικόνα της πλακέτας φαίνεται στη σελίδα 15.) 1. Ανοίξτε το project που έχετε αποθηκεύσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Επιλέξτε File Open Project και ανοίξτε το αρχείο tutorial.qpf μέσω του Quartus II, ή κάντε διπλό κλικ στο αρχείο tutorial.qpf στο φάκελο σας. 2. Ανοίξτε το αρχείο tutorial_3.bdf, με File Open ή από τον Project Navigator. 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τρέξει την Προσομοίωση, και ότι έχετε αποθηκεύσει το αποτέλεσμα της από τη προηγούμενη εβδομάδα. 4. Επιλέξτε Project Set as Top-Level Entity, αν δεν είναι ήδη το tutorial_3.bdf. 5. Επιλέξτε Assignments Pins. Χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω πίνακα για να αναθέσετε τα αντίστοιχα pins στις εισόδους και την έξοδο του κυκλώματός, που φαίνονται στο κάτω μέρος του Pin Planner. Για κάθε είσοδο και έξοδο κάντε doubleclick στο αντίστοιχο κουτί στη στήλη Location και πληκτρολογήστε το όνομα του pin. Tο pin PIN_L2 στο Cyclone II της DE1 είναι συνδεδεμένο με το διακόπτη SW9 (ο πιο αριστερός διακόπτης). Τα pins PIN_M1, PIN_M2, και PIN_U11 είναι συνδεδεμένα με τους επόμενους τρεις διακόπτες. Οι διακόπτες αυτοί τίθενται στο λογικό 1 όταν ο διακόπτης είναι στην πάνω θέση και στο λογικό 0 όταν ο διακόπτης είναι στην κάτω θέση. Η εικόνα του DE1 στην σελίδα 15 δείχνει την θέση της σειράς διακοπτών (toggle switches). Tο πρώτο κόκκινο LED LEDR0 (PIN_R20) στα δεξιά θ ανάβει όταν του δίνεται λογικό 1. (Κλείστε το παράθυρο του Pin Planner. Τα ονόματα των pins θα εμφανιστούν στο σχεδιασμό σας, δίπλα από τις αντίστοιχες θύρες εισόδου και εξόδου.) 12

14 6. Επιλέξτε Processing Start Compilation για να μεταφραστεί το κύκλωμα σας μετά την ανάθεση των κατάλληλων pins στις εισόδους και την έξοδο. Αυτό θα επιτρέψει την υλοποίηση και επαλήθευση του κυκλώματος στην πλακέτα DE1 της Altera, χρησιμοποιώντας τέσσερις διακόπτες ως εισόδους και ένα κόκκινο LED ως έξοδο. Κρατήστε δύο εκτυπώσεις του σχεδιασμού σας (με τα pins), με τα ονόματα της ομάδας, τους αριθμούς ταυτότητας, και την ημέρα εργαστηρίου σας. 7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι ενωμένο στην πλακέτα DE1. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η πλακέτα DE1 είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Πατήστε το κόκκινο κουμπί (Power ON/OFF Switch) στην πλακέτα για να εκκινήσει. 8. Βεβαιωθείτε ότι το RUN/PROG switch (βλέπετε σχήμα στην σελίδα 15) είναι στη θέση RUN. 9. Προγραμματισμός πλακέτας DE1: (α) Ανοίξτε την εφαρμογή Tools Programmer Συντόμευση: (β) Επιλέξτε Hardware Setup 13

15 (γ) Επιλέξτε USB-Blaster [USB-0] και μετά πατήστε close. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι στο πεδίο Mode έχει επιλεγεί το JTAG. Αν όχι, επιλέξτε το. Αυτή η διαδικασία ενημερώνει την εφαρμογή Programmer για το είδος του καλωδίου με το οποίο θα επικοινωνεί με την πλακέτα DE1, και τον τρόπο που αυτή είναι ενωμένη με τον υπολογιστή σας. 10. Πατήστε το Start στο παράθυρο του Programmer για να κατεβάσετε τον μεταφρασμένο σχεδιασμό σας στην πλακέτα. Η διαδικασία αυτή θα πάρει μόνο μερικά δευτερόλεπτα. 11. Ελέγξτε την υλοποίηση του σχεδιασμού σας στο υλικό. (Συγκρίνετε με τον πίνακα αληθείας.) Οι διακόπτες που βρίσκονται στο κύκλωμα σας δίνουν λογικό (1) όταν είναι στην πάνω θέση, ενώ δίνουν λογικό μηδέν (0) όταν είναι στην κάτω θέση. Όλα τα LEDs είναι θετικής λογικής, δηλαδή όταν δέχονται 1 (υψηλής στάθμης τάση) ανάβουν, ενώ όταν δέχονται 0 (χαμηλής στάθμης τάση) σβήνουν. Συμβουλευτείτε το σχήμα που ακολουθεί για την διάταξη της πλακέτας και την τοποθεσία των διακοπτών και του LED που χρησιμοποιείτε. 14

16 HMY 211 Αποτελέσματα Μέρους Β (Αναφορά) Επισυνάψετε όλες τις εκτυπώσεις και τον πίνακα αληθείας από την Άσκηση λογισμικού, μαζί με την εκτύπωση του σχεδιασμού σας με τα pins (από την σελίδα 13). Εξηγήστε γιατί ο σχεδιασμός σας είναι ορθός. (Πώς τον επαληθεύσατε; Ποια είναι η λογική συνάρτηση του κυκλώματος;) Βεβαιωθείτε ότι ο διδάσκων ή ένας από τους υπεύθυνους του μαθήματος έχει δει την υλοποίησή σας. Συμπεράσματα 1ου Εργαστηρίου Υλικού Το εργαστήριο αυτό είχε ως στόχο να σάς δώσει μια γενική περιγραφή για το πώς σχεδιάζουμε, προσομοιώνουμε και υλοποιούμε απλά ψηφιακά κυκλώματα. Για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να ανατρέξετε σε όλα τα βοηθήματα και εγχειρίδια που αναφέρθηκαν σε αυτό το κείμενο. Με τις γνώσεις που αποκομίσατε από τα δύο αυτά προπαρασκευαστικά εργαστήρια (Λογισμικού και Υλικού), πρέπει να είστε σε θέση να ολοκληρώσετε τις επόμενες εργαστηριακές σας ασκήσεις, οι οποίες θα είναι αυξανόμενης δυσκολίας και οι οποίες θα σάς βοηθήσουν να κατανοήσετε την ύλη του μαθήματος και ν αναπτύξετε τις ικανότητές σας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων. 15

17 Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης Διαθέσιμα Στοιχεία (Available Components) Ποσότητα Αριθμός Στοιχείου Περιγραφή 1 WK-1 Wire Kit 2 74LS00 Quad 2-input NAND Gate 1 74LS02 Quad 2-input NOR Gate 1 74LS04 Hex Inverter 1 74LS08 Quad 2-input AND Gate 1 74LS10 Triple 3-input NAND Gate 1 74LS20 Dual 4-input NAND Gate 1 74LS32 Quad 2-input OR Gate 1 74LS74A Dual D-Flip-Flop 2 74LS76A Dual JK Flip-Flop, Clear, Preset 1 74LS86 Quad 2-input XOR Gate 1 74LS138 1 of 8 Decoder 1 74LS153 Dual 4-input Multiplexer 1 74LS157 Quad 2-input Multiplexer Noninv 2 74LS169 4 bit Binary Up/Down Counter 1 74LS175 Quad D Flip-Flop with Clear 1 74LS194A 4-bit Right/Left Shift Register 1 74LS390 Dual Decade Counter 1 CD4584 CMOS Hex Schmitt Trigger MC Resistor 10K, ¼ W. Brwn, Blk, Orng 1 RA68K Resistor 68K, ¼ W. Blue, Gray, Orng Περιεχόμενα Altera Kit Εκπαιδευτική Πλακέτα Altera DE1 (Cyclone II EP2C20F484C7 Device) Λογισμικό Σχεδιασμού QUARTUS II USB Καλώδιο Επικοινωνίας με Η/Υ Τροφοδοτικό Εγχειρίδια 16

18 Λίστα από στοιχεία και όργανα για αυτό το εργαστήριο: Ποσότητα Αριθμός Στοιχείου Περιγραφή 1 WK-1 Wire Kit 1 74LS04 Hex Inverter 1 74LS08 Quad 2-input AND Gate 1 74LS32 Quad 2-input OR Gate 1 CD4584 CMOS Hex Schmitt Trigger MC14584 Λογικός Ακροδέκτης (Logic Probe) LP-3500 Ψηφιακό Πολύμετρο (Digital Bench Multimeter) Φορητός Ελεγκτής Ολοκληρωμένων Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας 17

19 Όνομα: Αρ. Ταυτότητας: Ημέρα: Vcc VILmax VIHmin TTL Logic Probe CMOS Αντιστροφέας 74LS04 TTL CD4584 CMOS V OHmin V OLmax NM H = V OHmin V IHmin = NM L = V ILmax V OLmax =

20 Όνομα: Αρ. Ταυτότητας: Ημέρα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ. Στόχοι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ. Στόχοι ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχοι Αυτό το εργαστήριο θα σας παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ (Εβδοµάδα 2)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ (Εβδοµάδα 2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ (Εβδοµάδα 2) Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να γνωρίζετε: Tη διαδικασία που ακολουθείται για να «κατεβάζετε» ένα σχεδιασµό από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις πύλες NAND, NOR και XOR Σχεδιασμός Ελεγκτή Λαμπτήρων με πολλαπλούς διακόπτες και Ανιχνευτή Πρώτων Αριθμών

Εισαγωγή στις πύλες NAND, NOR και XOR Σχεδιασμός Ελεγκτή Λαμπτήρων με πολλαπλούς διακόπτες και Ανιχνευτή Πρώτων Αριθμών ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 Εισαγωγή στις πύλες NAND, NOR και XOR Σχεδιασμός Ελεγκτή Λαμπτήρων με πολλαπλούς διακόπτες και Ανιχνευτή Πρώτων Αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Α)

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Α) ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Α) Αντικείμενο της άσκησης: Η χρήση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (ΟΚ), η συνδεσμολόγησή τους στην κάρτα εργασίας (bread-board) και η κατανόηση της λογικής συμπεριφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 3 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Εκτέλεση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 8 Κυκλώματα RLC και Σταθερή Ημιτονοειδής Κατάσταση Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 8

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 3: Άλγεβρα Βοole και Λογικές Πράξεις Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστηριακές Ασκήσεις Λευκωσία, 2010 2010 Κωνσταντίνος Πίτρης, Γεώργιος Ζάγγουλος, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΟΘΟΝΗΣ 7 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 2η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΟΘΟΝΗΣ 7 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΟΘΟΝΗΣ 7 ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σκοπός της δεύτερης άσκησης είναι αφενός η επανάληψη απαραίτητων γνώσεων από την ύλη του προηγούμενου εξαμήνου και αφετέρου η άμεση εισαγωγή στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 478 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Γλάρος Ιωάννης ΤΕ 01 Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός Δ.Ε http://3tee-rodou.dod.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Γκαλονάκης. Arduino: Προγραμματισμός στην πράξη

Κωνσταντίνος Γκαλονάκης. Arduino: Προγραμματισμός στην πράξη Κωνσταντίνος Γκαλονάκης Arduino: Προγραμματισμός στην πράξη 1 Σύνδεση του Arduino με τον Η/Υ και προγραμματισμός αυτού. 1. Εγκατάσταση περιβάλλοντος Arduino IDE Για να προγραμματίσετε τη μονάδα σας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR Σκοπός: Να επαληθευτούν πειραµατικά οι πίνακες αληθείας των λογικών πυλών OR, NOR, XOR. Να δειχτεί ότι η πύλη NOR είναι οικουµενική.

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Ανάλυση και σχεδιασμός εναλλασσόμενων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην Κασσιτεροκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική»

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Φασουλάς Γιάννης, jfasoulas@staff.teicrete.gr Τ.Ε.Ι. Κρήτη, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηράκλειο Κρήτης, (2013)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND ΚΑΙ OR Οι βασικές πράξεις της Άλγεβρας Boole είναι οι πράξεις NOT, ANDκαι OR. Στα ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 Εισαγωγή Για την υλοποίηση των λογικών πυλών χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ηλεκτρονικές λυχνίες κενού και στη συνέχεια κρυσταλλοδίοδοι και διπολικά τρανζίστορ. Τα ολοκληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 )

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των απαριθµητών. Υλοποίηση ασύγχρονου απαριθµητή 4-bit µε χρήση JK Flip-Flop. Κατανόηση της αλλαγής του υπολοίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος. 24/11/2011 12:09 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας

ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος. 24/11/2011 12:09 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος 24/11/2011 12:09 καθ. Τεχνολογίας ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Ένας μικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 1ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 1ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα ο. Λιούπης Ύλη του µαθήµατος () Ψηφιακά ολοκληρωµένα κυκλώµατα Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα Λογικές οικογένειες Χαρακτηριστικά Λογική άµεσα συζευγµένων transistor Λογική αντίστασης-transistor

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία σχημάτων Lissajous με ψηφιακό παλμογράφο για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 6: Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λογικές πύλες Περιεχόμενα 1 Λογικές πύλες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ - ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ

Ενότητα 7 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ - ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Ενότητα 7 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ - ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Γενικές Γραμμές Δυαδικοί Αριθμοί έναντι Δυαδικών Κωδίκων Δυαδικοί Αποκωδικοποιητές Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής με Δυαδικό Αποκωδικοποιητή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστηριακές Ασκήσεις Λευκωσία, 2013 2013 Γεώργιος Ζάγγουλος, Κωνσταντίνος Πίτρης και Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών) Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, ιδιαίτερα τα ψηφιακά χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση λογικών συναρτήσεων και την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜULTISIM

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜULTISIM ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜULTISIM ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007-08 ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Ι.Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ S k k k S k k k 00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ψηφιακά Κυκλώµατα, κεφ.,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Ψηφιακή Λογική, Άλγεβρα Boole, Πίνακες Αλήθειας (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Πρώτο Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 1.1 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα... 1 1.2 Βασικά Ψηφιακά Κυκλώματα... 3 1.3 Ολοκληρωμένα κυκλώματα... 4 1.4 Τυπωμένα κυκλώματα... 7 1.5 Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

9. OIΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΟ ΩΝ

9. OIΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 61 9. OIΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΟ ΩΝ I. Βασική Θεωρία Οι πύλες NAND και NOR ονομάζονται οικουμενικές πύλες (universal gates) γιατί κάθε συνδυαστικό κύκλωμα μπορεί να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

: 7 1). 5sec 3sec. 7 sec 3 sec. restart. d6 1, d7 1 B 0. $400400-400407. SW2/4 /ADC ON OFF 2

: 7      1). 5sec  3sec.     7 sec   3 sec.  restart. d6 1, d7 1 B 0.      $400400-400407. SW2/4 /ADC ON OFF  2 Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών IΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο: 7 Έλεγχος Κινητήρα Συνεχούς Ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Βαθµός: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης: Η άσκηση αυτή προσφέρει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 7-segment display 7-segment display 7-segment display Αποκωδικοποιητής των 7 στοιχείων (τμημάτων) (7-segment decoder) Κύκλωμα αποκωδικοποίησης του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρομπότ ΝΧΤ (REM Bot)

Εκπαιδευτικό Ρομπότ ΝΧΤ (REM Bot) akrob.frederick.ac.cy ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK frederick.ac.cy Εκπαιδευτικό Ρομπότ ΝΧΤ (REM Bot) Κατασκευή & Firmware Δρ Γιώργος Α. Δημητρίου Ακαδημία Ρομποτικής Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 2 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος (Accuracy, Precision and Noise) Λευκωσία, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Άσκηση 1 Μία TTL πύλη εγγυάται να τραβάει 10 ma χωρίς να ξεπεράσει το δυναμικό εξόδου VOL(max) = 0.4 Volt και να μπορεί να δώσει 5 ma χωρίς να πέσει το δυναμικό εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Μέτρηση αντιστάσεων με ωμόμετρο 1. Ρυθμίζουμε το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΗΕ2-Μ5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑ : ΤΑΞΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΙ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα 1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Γνωστικό Αντικείμενο: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός Τάξη: Ε'

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 16.25 σε δυαδικό. 2. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 18.75 σε δυαδικό και τον δεκαδικό 268 σε δεκαεξαδικό. 3. Να βρεθεί η βάση εκείνου του αριθμητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Παλμοκωδική Διαμόρφωση PCM : Pulse Code Modulation

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Παλμοκωδική Διαμόρφωση PCM : Pulse Code Modulation Εισαγωγικά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Παλμοκωδική Διαμόρφωση PCM : Pulse Code Modulation Εισαγωγικά Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Στην άσκηση αυτή ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα