Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος"

Transcript

1 Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

2 Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2

3 Εισαγωγικές έννοιες Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 3

4 Τι είναι HTML (HyperText Markup Language) Xρησιμοποιείται για να περιγράψει (δομήσει) το περιεχόμενο σε μια ιστοσελίδα CSS (Cascading StyleSheets) Xρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση του δομημένου περιεχομένου της ιστοσελίδας Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 4

5 HTML vs CSS HTML Δομή και σημασία Επικεφαλίδες Κείμενο Εικόνες Συνδέσεις Βίντεο CSS Στυλ και εμφάνιση Μέγεθος, χρώμα, γραμματοσειρά κειμένου Χρώμα φόντου Περιγράμματα Περιθώρια Έντονα, πλαγιαστά, υπογραμμισμένα γράμματα Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 5

6 Ίδιο περιεχόμενο, διαφορετική εμφάνιση Βιβλίο Web Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 6

7 Ίδια εμφάνιση, διαφορετικό περιεχόμενο Web Βιβλίο Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 7

8 Πλεονεκτήματα από τον διαχωρισμό HTML & CSS Δυνατότητα για τον ταυτόχρονο έλεγχο της διάταξης (layout) πολλών εγγράφων από ένα μόνο αρχείο css, με συνέπεια: Ταχύτερη ανάπτυξη καθώς developers και designers δουλεύουν ταυτόχρονα Ευκολία στην αναβάθμιση του κώδικα Φορητότητα καθώς είναι δυνατή η εφαρμογή διαφορετικής διάταξης σε διαφορετικές εξόδους (οθόνη, εκτυπωτής) ή συσκευές (Η/Υ, tablet, κινητό). Προσβασιμότητα με χρήση css του χρήστη Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 8

9 Ορολογία και σύνταξη Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 9

10 Δημιουργία αρχείων HTML Χρησιμοποιούμε έναν απλό κειμενογράφο (Notepad, Notepad++, κλπ.) Ο κώδικας έχει τη μορφή απλού κειμένου Τα αρχεία έχουν κατάληξη.html Για να δούμε το αποτέλεσμα χρειαζόμαστε ένα browser (π.χ. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, κλπ.) Ο κώδικας τρέχει και τοπικά Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 10

11 Η πιο απλή σελίδα HTML Ένα αρχείο με κατάληξη.html (όχι.html.txt) που περιέχει σκέτο κείμενο Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 11

12 Βασικοί όροι της HTML Ένα ΗΤΜL έγγραφο περιέχει elements Τα elements περιέχουν: Πληροφορίες κείμενο, εικόνες, βίντεο, κλπ. Συνδέσεις σε άλλα έγγραφα, εικόνες, βίντεο κλπ. Άλλα elements Κάθε element, γενικά, αποτελείται από: Ετικέτες, περιεχόμενο και παραμέτρους Έχουμε δύο ειδών elements: Non empty Empty Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 12

13 Tags (Ετικέτες) Η HTML χρησιμοποιεί ένα αριθμό από ετικέτες (tags) για την μορφοποίηση κειμένου, τη δημιουργία συνδέσμων (links) μετάβασης ανάμεσα στις ιστοσελίδες, την εισαγωγή εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας browser ανοίγει ένα αρχείο HTML οι ετικέτες μεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτελέσματα στην εμφάνιση και στην λειτουργικότητα της συγκεκριμένης σελίδας. Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 13

14 Tags (Ετικέτες) <h1> </h1> Κάθε ετικέτα έχει όνομα: h1 Κάθε ετικέτα πρέπει να ανοίγει: <h1> Κάθε ετικέτα πρέπει να κλείνει: </h1> Ανάμεσα στο άνοιγμα και το κλείσιμο βρίσκεται το περιεχόμενο της ετικέτας. Υπάρχουν ετικέτες χωρίς περιεχόμενο (π.χ. <br /> Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 14

15 Attributes (Παράμετροι) Με τον όρο Attributes αναφερόμαστε σε παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για να δώσουν επιπλέον πληροφορίες στα Elements. Συνήθως οι παράμετροι χρησιμοποιούνται για να ορίσουν ένα id, class, ή title σε ένα element, να καθορίσουν την πηγή (source) για τα media elements, ή να ορίσουν την αναφορά (href) σε μια υπερσύνδεση. Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 15

16 Η ανατομία ενός Element Opening tag Closing tag <h1 id= title >Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο</h1> Attribute Content <a href= >Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο</a> <img src= images/logo.png width= 100 height= 80 /> Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 16

17 Δομή και σύνταξη μιας σελίδας HTML Όλα τα έγγραφα HTML έχουν μια συγκεκριμένη δομή η οποία περιλαμβάνει: doctype: Τοποθετείται στην αρχή της σελίδας και δηλώνει την έκδοση της html που χρησιμοποιείται html: Δηλώνει την αρχή και το τέλος της σελίδας. head: Περιέχει meta-πληροφορίες (metadata) για τη σελίδα (τίτλος, λέξεις κλειδιά, κλπ.), και ενσωματώνει εξωτερικά αρχεία. Δεν είναι ορατό. body: Περιέχει το περιεχόμενο της σελίδας Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 17

18 Δομή και σύνταξη μιας σελίδας HTML <!DOCTYPE html> <html lang= el"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>η πρώτη μου σελίδα</title> </head> <body> <h1>η πρώτη μου σελίδα</h1> <p>αυτή είναι η πρώτη μου html σελίδα.</p> </body> </html> Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 18

19 Ιεραρχική δομή Ένα tag μπορεί να περιέχει άλλα tags Τα tags δημιουργούν μια ιεραρχική δομή. Ό,τι ανοίγει πρώτο κλείνει τελευταίο <body> <h1>η πρώτη μου σελίδα </h1> <p>αυτή είναι η πρώτη μου html σελίδα.</p> </body> Τα tags h1 και p περιέχονται στο tag body Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 19

20 Σχέσεις ανάμεσα στα tags Α πατέρας του Β (parent) Α περιέχει άμεσα το Β Α παιδί του Β (child) Α περιέχεται άμεσα στο Β Α πρόγονος του Β (ancestor) Α περιέχει το Β Α απόγονος του Β (descendant) A περιέχεται στο Β Α αδερφός του Β (sibling) Α έχει κοινό πατέρα με το Β title head <html lang= el"> <head> <title>η σελίδα μου</title> </head> <body> <h1>η πρώτη μου σελίδα</h1> </body> </html> html p body h1 html ancestor of title, p, h1 html parent of head, body head, body children of html title, p, h1, descendant of html body parent of p, h1 p, h1 children of body p sibling with h1 etc. Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 20

21 Βασικοί όροι των CSS Selector (Επιλογέας): Καθορίζει σε ποια elements της HTML θα εφαρμοστούν οι κανόνες CSS. Declaration (Δήλωση): Καθορίζει το στυλ που θα εφαρμοστεί. Αποτελείται από το όνομα μιας ιδιότητας (Property) και την τιμή της (Value). selector (επιλογέας) { property (ιδιότητα): value (τιμή); } Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 21

22 Δομή και σύνταξη CSS Selector Properties body { font-size: 12px; color: white; background-color: black; } Declarations Values Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 22

23 Σχόλια σε αρχεία HTML και CSS Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση του κώδικα, ώστε αυτός να είναι κατανοητός όχι μόνο από τρίτους αλλά και από τον ίδιο το συγγραφέα στο μέλλον. Δεν είναι εμφανή στον επισκέπτη της σελίδας. Τα σχόλια στην HTML αρχίζουν με <! - και τελειώνουν με --> Τα σχόλια στα CSS αρχίζουν με /* και τελειώνουν με */ Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 23

24 Ενσωμάτωση CSS στην HTML Η ενσωμάτωση των CSS γίνεται με 3 τρόπους: <! Σύνδεση εξωτερικού αρχείου --> <link rel="stylesheet" href="file.css"> Ο πιο ορθός τρόπος <! Εσωτερικά στην HTML σελίδα --> <style type="text/css"> p { color: blue; font-size: 16px; } </style> <! Εντός του HTML element --> <p style="color: #red; font-size: 16px;">Lorem ipsum dolor...</p> Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 24

25 Διαδοχικότητα (Cascading) στα CSS Μπορούμε σε ένα έγγραφο HTML να ενσωματώσουμε πολλαπλά αρχεία css. Όσο πιο κοντά είναι μια δήλωση σε ένα HTML tag τόσο πιο ισχυρή είναι. Για παράδειγμα στην προηγούμενη διαφάνεια το κείμενο της παραγράφου: <p style="color: #red; font-size: 16px;"> θα είναι κόκκινο ενώ το υπόλοιπο κείμενο του εγγράφου θα είναι μπλε. Αν μια ιδιότητα δεν προσδιορίζεται κληρονομείται από τον πρόγονο που την έχει. Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 25

26 Κείμενο σε HTML έγγραφα Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 26

27 Επικεφαλίδες 6 επικεφαλίδες, h1 έως h6 <h1> επικεφαλίδα 1 </h1> <h2> επικεφαλίδα 2 </h2> <h6> επικεφαλίδα 6 </h6> Η επικεφαλίδα h1 χρησιμοποιείται μόνο 1 φορά σε κάθε σελίδα Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 27

28 <h1> Επικεφαλίδες <h2> <h3> <h3> Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 28

29 Παράγραφοι <p>αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα.</p> Η HTML αγνοεί τις τόσο τις αλλαγές γραμμών όσο και τα κενά. Τα αντικαθιστά με ένα κενο. Για αλλαγή γραμμής <br /> <p>αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα. Είμαι πολύ χαρούμενος!</p> Αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα. Είμαι πολύ χαρούμενος! Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 29

30 Λίστες Αριθμημένες <ol> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li>... </ol> Μη αριθμημένες <ul> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li>... </ul> Λίστες ορισμών <dl> <dt>...</dt> <dd>...</dd> <dd>...</dd> </dl> Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 30

31 Λίστες μέσα σε λίστες (Εμφώλευση) <ol> <li>.</li> <li> <ul> <li>.</li> <li>.</li> </ul> </li> </ol> Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 31

32 Άλλα στοιχεία <strong>.</strong> Συνήθως έντονη γραφή <em> </em> Συνήθως πλάγια γραφή <pre>..</pre> Το κείμενο διατηρεί τη μορφοποίησή του <blockquote >...</ blockquote> Το κείμενο ξεχωρίζει από το υπόλοιπο Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 32

33 Το χρώμα color: Ορίζει το χρώμα του κειμένου background-color: Ορίζει το χρώμα του φόντου border-color: Ορίζει το χρώμα του περιγράμματος <p>αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα.</p> p { } color: white; background-color: gray; border-color: black Αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα. Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 33

34 Δημιουργία χρώματος Χαρτί Οθόνη Μοντέλο CMYK Μοντέλο RGB Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 34

35 Ορισμός χρωμάτων στο Web Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 35

36 Δήλωση χρώματος Keyword (red, green, blue, κλπ) Δεκαδική rgb τιμή (rgb(255,0,0), rgb(0,255,0)) Ποσοστό rgb (rgb(100%,0%,0%) rgb(0%,100%,0%) ) Δεκαεξαδική rgb τιμή (#ff0000, #00ff00 ) Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 36

37 16 Προκαθορισμένα χρώματα Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 37

38 Χρώματα RGB # κόκκινος συντελεστής μπλε συντελεστής πράσινος συντελεστής body { color: ffee66; background-color: #951905; } Αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα. Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 38

39 Ιδιότητες γραμματοσειράς Οικογένεια font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif; Αν δεν υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή του χρήστη η πρώτη ο browser χρησιμοποιεί τη 2 η κ.ο.κ Μέγεθος font-size: 13px; (px, em, pt, %, keyword) px, pt, keyword: απόλυτη τιμή em, %: σχετική με μια προκαθορισμένη τιμή Στυλ font-style: italic; (normal, italic, oblique) Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 39

40 Ιδιότητες γραμματοσειράς (συνέχεια) Παραλλαγές font-variant: small-caps; (normal, small-caps) Πάχος font-weight: bold; (normal, bold, bolder, lighter ή 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 και 900) Απόσταση ανάμεσα στις γραμμές: line-height: 150% (px, em, pt, %) Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 40

41 Ιδιότητες γραμματοσειράς - Συντομογραφία Οι ιδιότητες της γραμματοσειράς μπορούν να γραφούν πιο σύντομα με τη χρήση της ιδιότητας font ακολουθούμενης από τις τιμές με την παρακάτω σειριά: font-style, font-variant, font-weight, font-size, lineheight, και font-family Δε χρησιμοποιούμε κόμμα παρά μόνο ανάμεσα στα ονόματα των γραμματοσειρών, ενώ χρησιμοποιούμε το / για να χωρίσουμε το font-size με το line-height. Υποχρεωτικές μόνο οι τιμές font-size και font-family. p { } font: italic small-caps bold 13px/20px Arial, Helvetica, sans-serif; Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 41

42 Άλλες ιδιότητες του κειμένου Στοίχιση text-align: left; (left, right, center, justify) Διακόσμηση (Decoration) text-decoration: underline; (none, underline, overline, line-through, blink) Εσοχή text-indent: 20px; (px, em, pt, %,) Σκιά text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); (text-shadow: x y blur color) Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 42

43 Άλλες ιδιότητες του κειμένου (συνέχεια) Μετασχηματισμός text-transform: uppercase; (none, capitalize, uppercase, lowercase, and inherit.) Απόσταση μεταξύ των γραμμάτων letter-spacing: -.5em; (px, em, pt, %,) Απόσταση μεταξύ των λέξεων word-spacing:.25em; (px, em, pt, %,) Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 43

44 Σύνδεσμοι (Hyperlinks) Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 44

45 Σύνδεσμοι (Hyperlinks) <a href="http://www.urenio.org">urenio</a> <a>: ορίζει το σύνδεσμο href: ορίζει τη διεύθυνση Η διεύθυνση μπορεί να είναι απόλυτη ή σχετική Η απόλυτη ξεκινά με το πρωτόκολλο (http://www.auth.gr, https://twitter.com/intelcities) Η σχετική ορίζεται ως προς τη θέση του εγγράφου που την περιέχει (lessons/, lessons/digital-city.html) Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 45

46 Σύνδεσμοι (συνέχεια) Συνδέσεις σε περιοχές του εγγράφου <a href="#lesson1">digital Cities</a> <div id="lesson1 ">Awesome Section</div> Συνδέσεις σε διευθύνσεις <a Αποστολή </a> Άνοιγμα σε νέο παράθυρο <a href="http://www.urenio.org/" target="_blank">urenio Website</a> Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 46

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η HTML και το Internet Κάθε σελίδα που εμφανίζεται στο Internet είναι ένα αρχείο γραμμένο με τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language, Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου),

Διαβάστε περισσότερα

Telecommunications με τη χρήση του. "Κατασκευή ιστοσελίδας. προγράμματος Adobe Dreamweaver" Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ..._

Telecommunications με τη χρήση του. Κατασκευή ιστοσελίδας. προγράμματος Adobe Dreamweaver Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ..._ .. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...._ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ "Κατασκευή ιστοσελίδας Telecommunications με τη χρήση του προγράμματος Adobe Dreamweaver" ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σηµειώσεις Εργαστηρίου Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις ρ. Χριστοδούλου Σωτήριος 2005-2006 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WEB PRESENTATION OF A HOTEL UNIT ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΣΣΙΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Το Web και η αρχιτεκτονική του HyperText Markup Language Cascading Style Sheets 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος Φοιτήτρια Αφροδίτη Γανέλλη Ηράκλειο Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία «Κατασκευή web site για τον Παιδικό Σταθμό του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ V: ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ WEB PUBLISHING

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων (Templates) Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η πρότυπη σελίδα Είναι ένα σύνολο από αρχεία συμπιεσμένο σε μορφή zip, τo οποίo καθορίζει την συνολικήεμφάνισητουδικτυακούτόπου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων (Templates) Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η πρότυπη σελίδα Είναι ένα σύνολο από αρχεία συμπιεσμένο σε μορφή zip, τo οποίo καθορίζει την συνολικήεμφάνισητουδικτυακούτόπου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων (Templates) Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η πρότυπη σελίδα Είναι ένα σύνολο από αρχεία συμπιεσμένο σε μορφή zip, τo οποίo καθορίζει την συνολικήεμφάνισητουδικτυακούτόπου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία «Ανάλυση,Σχεδιασμός και Υλοποίηση βάσης Δεδομένων με θέμα την

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας σε HTML5 για την παραγωγή οπτικοακουστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου

Δημιουργία ιστοσελίδας σε HTML5 για την παραγωγή οπτικοακουστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δημιουργία ιστοσελίδας σε HTML5 για την παραγωγή οπτικοακουστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου Πτυχιακή εργασία Πέτρος Δαλακούρας, Α.Μ. 2629 Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη και προβολή των υπηρεσιών μιας Αεροπορικής Εταιρίας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη και προβολή των υπηρεσιών μιας Αεροπορικής Εταιρίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος

Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος Θέμα: Σχεδίαση και Υλοποίηση Δικτυακού Τόπου

Διαβάστε περισσότερα

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet...3 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟ- ΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟ- ΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟ- ΤΟΠΩΝ 4.1. Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται τις αρχές του προσαρμοστικού σχεδιασμού στον ιστό. Εξηγεί την ανάγκη που οδήγησε στην επινόηση του προσαρμοστικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα