Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 3: Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 3: Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης"

Transcript

1 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 1 από 21 : Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης Ιατρουδάκης, Παντελής, Α.Μ., Συντονιστής Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος, Η.Μ. Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνος, Α.Μ. Τσιώνης, Ηλίας, Π.Μ. Ελλάδας Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας Τμήμα Τυποποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2011

2 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 2 από 21 1 Πρόλογος Το Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το παρόν κείμενο, : Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης, εκπονήθηκε από τη για τη σύνταξη του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας. Κάτω από τον γενικό τίτλο Ψηφιακής Σχεδίασης υπάγονται τα ακόλουθα μέρη: Μέρος 1: Επισκόπηση και Γενικές Αρχές Μέρος 2: Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 3: Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης Τα Παραρτήματα Γ, Δ, Ε και Ζ είναι τυποποιητικά, ενώ τα Παραρτήματα Α, Β, ΣΤ και Η είναι μόνον πληροφοριακά. 2 Εισαγωγή Το ασχολείται με την οργάνωση και την ονοματολογία αρχείων ψηφιακής σχεδίασης και εφαρμόζεται σε κατασκευαστικά έργα. Σκοπός αυτού του μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης είναι να καθιερώσει μια κοινή εθνική βάση για την οργάνωση δεδομένων ψηφιακής σχεδίασης σε συστήματα αρχείων που να καλύπτει τη συγκρότηση των δεδομένων σε φακέλους και αρχεία. 3 Αντικείμενο Το παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης καλύπτει την οργάνωση και τον προσδιορισμό των φακέλων και των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης σε κατασκευαστικά έργα για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διαχείρισης. Η οργάνωση αυτή ενσωματώνει έννοιες από τη διοίκηση έργου και τη διαχείριση εγγράφων, αφορά τα αρχεία ενός έργου και γίνεται σε επίπεδο συστήματος αρχείων. Οι φάκελοι χρησιμοποιούνται για να οργανώνουν άλλους φακέλους και αρχεία σε μια ιεραρχική δομή, και για τη διαχείριση και διακίνηση των αρχείων ψηφιακής σχεδίασης. Τα ονόματα φακέλων και αρχείων χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιούν τους φακέλους και τα αρχεία, και για να περιγράφουν τα περιεχόμενά τους. Τα ονόματα φακέλων και αρχείων αποτελούν από τη φύση τους μεταδεδομένα. Το παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης παρέχει σε έναν οργανισμό ή ομάδα έργου τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μεταδεδομένα για τη διαχείριση αρχείων ακόμα και όταν οι τυπικές συστάσεις για μεταδεδομένα των προτύπων ISO και ISO δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω απουσίας συμμορφούμενου και κοινού αποθετηρίου εγγράφων. Η οργάνωση των φακέλων και των αρχείων ενός έργου σε ένα σύστημα αρχείων ή σε μια εφαρμογή διαχείρισης αρχείων ακολουθεί τις γενικές αρχές που καθορίζει το Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (7).

3 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 3 από 21 4 Τυποποιητικές Παραπομπές Τα ακόλουθα τυποποιητικά έγγραφα περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες, μέσω της αναφοράς σε αυτό το κείμενο, αποτελούν διατάξεις του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι εκδόσεις που αναφέρονται ήταν έγκυρες. Όλα τα τυποποιητικά έγγραφα υπόκεινται σε αναθεώρηση, και τα μέρη των συμφωνιών που βασίζονται στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της πιο πρόσφατης έκδοσης των τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται παρακάτω. Τα μέλη των IEC και ISO διατηρούν μητρώα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, 2005, Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων, Ε38/2005, Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. <http:www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=197> Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, 2009, Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2: Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης, Ελλάδας, Αθήνα. <http:library.tee.gr/digital/m2496/m2496_part2.pdf> Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, 2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές, ΕΛΟΤ 561-2, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Αθήνα. International Organization for Standardization, 1998, Construction drawings Designation systems Part 1: Buildings and parts of buildings, ISO :1998, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 2001, Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification of information, ISO :2001, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 2005, Document management Part 5: Application of metadata for the construction and facility management sector, ISO :2005, International Organization for Standardization, Geneva. International Organization for Standardization, 2006, Technical product documentation Document management, ISO 11442:2006, International Organization for Standardization, Geneva. International Project Management Association, 2006, ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0, International Project Management Association, Nijkerk, The Netherlands. <http:www.ipma.ch/downloads/pages/certification.aspx>

4 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 4 από 21 5 Όροι και Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, ισχύουν οι όροι και ορισμοί για τη ψηφιακή σχεδίαση που δίδονται στο Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης καθώς και οι ακόλουθοι. Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει τους αντίστοιχους όρους στην Αγγλική γλώσσα. 5.1 Έργο Δραστηριότητα περιορισμένου χρόνου και κόστους για την πραγματοποίηση μιας σειράς προσδιορισμένων παραδοτέων σύμφωνα με πρότυπα ποιότητας και απαιτήσεις. (ICB v3.0, 2.7.1) 5.2 Κατασκευαστική Οντότητα Ανεξάρτητο υλικό κατασκευαστικό αποτέλεσμα ικανής κλίμακας που εξυπηρετεί τουλάχιστον μια χρηστική δραστηριότητα ή λειτουργία. (ISO , 2.4) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Κτίριο, γέφυρα, οδός, φράγμα, πύργος, στάδιο. 5.3 Κατασκευαστική Διεργασία Διεργασία που μετατρέπει κατασκευαστικούς πόρους σε κατασκευαστικά αποτελέσματα. (ISO , 2.11) 5.4 Φάση Κύκλου Ζωής Κατασκευαστικής Οντότητας Χρονική περίοδος στον κύκλο ζωής μιας κατασκευαστικής οντότητας που προσδιορίζεται από τον γενικό χαρακτήρα των κατασκευαστικών διεργασιών που συμβαίνουν στη διάρκειά της. (ISO , 2.14) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Έναρξη/μελέτη, κατασκευή, χρήση/συντήρηση/μετατροπή, καθαίρεση. 5.5 Αρχείο Ονοματοδοτημένο σύνολο εγγραφών που αντιμετωπίζεται ως μία μονάδα. (ΕΛΟΤ 561-2) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Το όνομα αρχείου αποτελείται συνήθως από ένα κυρίως μέρος και μια επέκταση που χωρίζονται από μία τελεία. Στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης η επέκταση δεν αποτελεί τυποποιητικό αντικείμενο και συμβολίζεται με τους χαρακτήρες «.ext». ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ο παρεμφερής όρος «έγγραφο», σταθερή και δομημένη ποσότητα πληροφορίας που επιδέχεται διαχείριση και ανταλλαγή ως μονάδα μεταξύ χρηστών και συστημάτων (ISO , 3.2.3), θεωρείται εδώ ως ισοδύναμος. 5.6 Φάκελος Αρχείο αποτελούμενο μόνο από άλλα αρχεία (που μπορεί τα ίδια να είναι φάκελοι). (<http:oxforddictionaries.com/definition/directory>) 5.7 Σύστημα Αρχείων Σύστημα για την οργάνωση φακέλων και αρχείων. (<http:foldoc.org/file+system>) 5.8 Διαδρομή Περιγραφή για το που βρίσκεται ένα αρχείο ή άλλο στοιχείο σε μια ιεραρχία φακέλων. (<http:oxforddictionaries.com/definition/pathname>) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια διαδρομή αποτελείται από μία αλληλοδιαδοχή ονομάτων φακέλων και ενός χαρακτήρα οριοθέτη και καταλήγει σε ένα όνομα φακέλου ή αρχείου. 5.9 Μεταδεδομένα Δεδομένα για την περιγραφή δεδομένων και σχετικών πτυχών που αφορούν τη χρήση τους. (ISO , 3.1.6) 5.10 Αριθμός Σχεδίου Αναγνωριστικό που εκδίδεται από τον οργανισμό όπου παράγεται το σχέδιο. Θα πρέπει να είναι μοναδικό μέσα στο ορισμένο πεδίο τιμών της διαχείρισης εγγράφων. (ISO , 6, Owner Document ID)

5 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 5 από 21 6 Αρχεία Ψηφιακής Σχεδίασης, Έντυπα Σχέδια, Αριθμός Σχεδίου Τα αρχεία ψηφιακής σχεδίασης ενός έργου διακρίνονται σε μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης και σχέδια ψηφιακής σχεδίασης ( Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2, 5.2 και 5.3). Τα πρώτα περιγράφουν ένα υποσύνολο της γεωμετρίας και των φυσικών μερών του αντικειμένου του έργου και συνήθως σχεδιάζονται σε κλίμακα 1:1. Τα δεύτερα αντιπροσωπεύουν έντυπα σχέδια ( Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2, 5.4) και συνήθως περιέχουν, υπό κλίμακα και διατεταγμένες μέσα σε πλαίσιο με πινακάκι, μια ή περισσότερες απόψεις ενός ή περισσότερων μοντέλων ψηφιακής σχεδίασης. Η διάταξη της ομάδας έντυπων σχεδίων έχει άμεση επίδραση στην κατανόηση και στην αναζήτησή τους και η σημασία της είναι ευθέως ανάλογη με το μέγεθος του έργου. Στόχος μιας καλής διάταξης είναι η διαίρεση των έντυπων σχεδίων σε εύκολα αναγνωρίσιμες ενότητες με μια δομή που είναι απλή και εύληπτη. Η αρίθμηση των έντυπων σχεδίων αποτυπώνει τη δομή αυτή και ταυτοποιεί με μοναδικό τρόπο κάθε έντυπο σχέδιο μέσα στην ομάδα. Τα σχέδια ψηφιακής σχεδίασης είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μοντέλων ψηφιακής σχεδίασης και των έντυπων σχεδίων. Ο αριθμός σχεδίου ενός έντυπου σχεδίου αποτελεί μέρος του ονόματος αρχείου του αντίστοιχου σχεδίου ψηφιακής σχεδίασης. 7 Υποδιαίρεση Ονόματος Φακέλων και Αρχείων Στο όνομα φακέλων και αρχείων ψηφιακής σχεδίασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες έννοιες. Κάθε έννοια παραλαμβάνει μία ανεξάρτητη ταξινόμηση και αποτελεί στοιχείο μεταδεδομένων. 7.1 Κωδικός Έργου Κωδικός κατασκευαστικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο πλαίσιο ενός οργανισμού, συνήθως της εταιρείας στην οποία δημιουργούνται τα αρχεία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο κωδικός έργου αναφέρεται σε έργο που ορίζεται από σχετική σύμβαση έργου, έγγραφη ή προφορική. 7.2 Κατάσταση Βήμα ή στάδιο στον κύκλο ζωής ενός αρχείου. 7.3 Φάση Έργου Χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια ενός κατασκευαστικού έργου που προσδιορίζεται από τον γενικό χαρακτήρα των κατασκευαστικών διεργασιών που εκτυλίσσονται σε αυτήν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Φάσεις έργου είναι τα στάδια που απαρτίζουν τις φάσεις του κύκλου ζωής μιας κατασκευαστικής οντότητας. Ένα κατασκευαστικό έργο μπορεί να εκκινήσει σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου ζωής μιας κατασκευαστικής οντότητας, επομένως η φάση μελέτης ενός έργου δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κατά τη φάση μελέτης της κατασκευαστικής οντότητας. 7.4 Συντελεστής Ο μελετητής/φορέας υπεύθυνος για την πληροφορία. Συνήθως είναι άμεσα συσχετισμένος με έναν οργανισμό που συμμετέχει στο έργο. 7.5 Ζώνη Υποδιαίρεση ενός κατασκευαστικού έργου σε φυσικές τοποθεσίες όπως οικοδομικό τετράγωνο ή κτίριο. Μία ζώνη απαρτίζεται από μία ή περισσότερες κατασκευαστικές οντότητες. 7.6 Είδος Ο τύπος του αρχείου όπως ορίζεται σχετικά με την περιεχόμενη πληροφορία του. 7.7 Εκδοχή Εκδοχή είναι μια ταυτοποιημένη άτυπη κατάσταση ενός αρχείου κατά τον κύκλο ζωής του, καταγεγραμμένη έτσι ώστε να μπορεί να ανακληθεί ως ιστορικό ή διεργασία διανομής. Αναθεώρηση είναι μια επισήμως εγκεκριμένη εκδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στα κατασκευαστικά έργα η αναθεώρηση αφορά τα έντυπα σχέδια.

6 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 6 από Ελεύθερη Χρήση Πρόσθετη πληροφορία που ο χρήστης ενδέχεται να επιθυμεί να προσαρτήσει στη διαδρομή για υποδιαίρεση που δεν αναφέρεται παραπάνω. 7.9 Περιγραφή Επανάληψη πληροφορίας από τις παραπάνω έννοιες με περιφραστικότερο τρόπο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ως επαναλαμβανόμενη πληροφορία, η Περιγραφή δεν παραλαμβάνει ανεξάρτητη ταξινόμηση. 8 Μορφότυπο Ονόματος Φακέλων και Αρχείων και Κωδικοί 8.1 Αρχές Οι ακόλουθες έννοιες, κατηγορίες, μορφότυπα και κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό φακέλων και αρχείων σε κατασκευαστικά έργα για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες σε κάθε έργο θα πρέπει να συμφωνούν στην επιλογή των φακέλων και αρχείων και των κωδικών που θα χρησιμοποιούνται και στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα θα διακινούνται μεταξύ των συστημάτων αρχείων. Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει συστάσεις για τη διακίνηση δεδομένων. Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο όνομα φακέλων και αρχείων για να ορίσουν φακέλους και αρχεία θα πρέπει να είναι και ανθρωπίνως και μηχανικώς αναγνώσιμοι, όπου αυτό είναι δυνατόν. Στο όνομα φακέλων και αρχείων χρησιμοποιείται ένα μορφότυπο με μεταβλητό αριθμό χαρακτήρων για να επιτρέπει την επιλογή των αρχείων με χρήση μπαλαντέρ και το σχηματισμό σύντομων ονομάτων. Όπου δίνονται δεσμευμένοι κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον για τον καθορισμένο σκοπό. Άλλοι κωδικοί επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως τιμές σε συγκεκριμένα έργα. Η διαδρομή διαιρείται σε ονόματα (φακέλων και αρχείων) και κάθε όνομα διαιρείται σε πεδία. Κάθε πεδίο παραλαμβάνει μία έννοια. Τα πεδία είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά στα ονόματα ή/και στη συνολική διαδρομή. Στα ονόματα φακέλων τα πεδία είναι προαιρετικά. Στα ονόματα αρχείων ή/και στη συνολική διαδρομή τα πεδία είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει να περιλαμβάνονται στα ονόματα αρχείων ή/και στη συνολική διαδρομή. Τα προαιρετικά πεδία μπορεί να χρησιμοποιούνται στα ονόματα φακέλων και αρχείων ή/και στη συνολική διαδρομή ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. Η σειρά των υποχρεωτικών πεδίων στα ονόματα αρχείων και στη συνολική διαδρομή και ο αριθμός χαρακτήρων όλων των πεδίων πρέπει να διατηρούνται όπως ορίζονται στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένα πεδίο μπορεί να είναι προαιρετικό στο όνομα φακέλων και στο όνομα αρχείων, αλλά υποχρεωτικό στη συνολική διαδρομή, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιείται σε όνομα φακέλου, σε όνομα αρχείου, ή και στα δύο, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. 8.2 Συμβάσεις Κωδικοποίησης.1 Αχρησιμοποίητα πεδία στα προαιρετικά μέρη των ονομάτων πρέπει να παραλείπονται..2 Όλα τα πεδία στοιχίζονται αριστερά..3 Αχρησιμοποίητοι υπολειπόμενοι χαρακτήρες σε ένα πεδίο πρέπει να παραλείπονται. Το χρησιμοποιούμενο μέρος του πεδίου μπορεί να ερμηνευθεί ως σχετικό με όλες τις δυνατές υποδιαιρέσεις του, εφόσον αυτό έχει νόημα..4 Οι επιτρεπτοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες είναι τα λατινικά γράμματα Α Z, πεζά και κεφαλαία, τα ψηφία 0 9 και οι χαρακτήρες ενωτικό «-» και υπογράμμιση «_»..5 Ο χαρακτήρας ενωτικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον ο αμέσως επόμενος χαρακτήρας ανήκει σε άλλο πεδίο.

7 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 7 από 21 9 Πεδία 9.1 Κωδικός Έργου Ένας έως πέντε αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στη συνολική διαδρομή. Όταν χρησιμοποιείται σε όνομα φακέλου πρέπει να είναι το μοναδικό ανεξάρτητο πεδίο του ονόματος. Ο φάκελος έργου που προκύπτει περιλαμβάνει εκείνα τα αρχεία που απαιτούνται για την παραγωγή των προσδιορισμένων παραδοτέων του έργου. Οι τιμές πρέπει να αποφασίζονται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. Δεν υπάρχουν δεσμευμένοι κωδικοί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Όταν υπάρχει φάκελος έργου, η χρήση του κωδικού έργου στο όνομα αρχείων μπορεί να εξετάζεται ανά έργο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αρχεία ψηφιακής σχεδίασης ενδέχεται να υπάρχουν και εκτός των φακέλων έργου με σημαντικότερα τα αρχεία βιβλιοθήκης. Αυτά δημιουργούνται ανεξάρτητα από ένα έργο και χρησιμεύουν ως πρότυπα αρχεία για πολλά έργα, π.χ. τυπικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Τα ονόματα φακέλων και αρχείων βιβλιοθήκης επιτρέπεται να ακολουθούν το ίδιο μορφότυπο, αλλά το πεδίο Κωδικός Έργου δεν είναι υποχρεωτικό στη συνολική διαδρομή τους. 9.2 Κατάσταση Τρεις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στη συνολική διαδρομή εφόσον προηγείται φάκελος με Κωδικό Έργου ή δεν υπάρχουν φάκελοι. Όταν χρησιμοποιείται σε όνομα φακέλου πρέπει να είναι το μοναδικό ανεξάρτητο πεδίο του ονόματος. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δεσμευμένοι κωδικοί. Σε προετοιμασία το αρχείο υπάρχει αλλά δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει επισήμως για την τελική του χρήση Σε ανασκόπηση το αρχείο έχει ετοιμαστεί και υπόκειται σε ανασκόπηση, προσυπογραφή, έλεγχο και έγκριση Εγκρίθηκε το αρχείο είναι κατάλληλο για να δοθεί σε κυκλοφορία αλλά δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει επισήμως για την προοριζόμενη χρήση του Κυκλοφόρησε το αρχείο έχει προετοιμαστεί, ανασκοπηθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την προοριζόμενη χρήση του. Αντικαταστάθηκε το αρχείο είναι ακόμη διαθέσιμο αλλά έχει αντικατασταθεί ή καταργηθεί από άλλο Αποσύρθηκε το αρχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο ως ενεργό αρχείο DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Δεσμευμένοι κωδικοί περιγραφής δίνονται στο Παράρτημα Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Σε μικρότερα έργα μπορεί να επαρκούν οι κωδικοί DS1 και DS4 που αντιστοιχούν σε αρχεία εργασίας και παραδοτέα. Η χρήση των υπόλοιπων κωδικών υποδηλώνει συνθετότερη διαχείριση εγγράφων, τυπικές συστάσεις για την οποία δίνονται στο ISO Αυτή η διαχείριση εγγράφων ενδέχεται να αποτελεί μέρος ευρύτερης διαχείρισης ποιότητας, π.χ. σύμφωνα με τη σειρά ISO 9000.

8 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 8 από Φάση Έργου Μηδέν έως τέσσερις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Προαιρετικό στη συνολική διαδρομή. Ο πρώτος χαρακτήρας προσδιορίζει τη φάση του κύκλου ζωής μιας κατασκευαστικής οντότητας. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δεσμευμένοι κωδικοί: έναρξη/μελέτη 1 κατασκευή 2 χρήση/συντήρηση/μετατροπή 3 καθαίρεση 4 Οι επόμενοι δύο χαρακτήρες προσδιορίζουν την κατηγορία του έργου. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δεσμευμένοι κωδικοί: οδικά έργα Rd λιμενικά έργα Pt υδραυλικά έργα Hc κτιριακά έργα Bg Ο τέταρτος χαρακτήρας προσδιορίζει τη φάση έργου, είναι αριθμητικός και παίρνει δεσμευμένους κωδικούς σύμφωνα με το Παράρτημα Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται όταν η σύμβαση περιγράφει πολυφασικό έργο. Η κατηγορία έργου και ο αριθμός φάσης έργου ορίζονται στα Παραρτήματα Ι IV της Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ Ε38/2005. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μελέτη εφαρμογής κτιριακού έργου κατά την έναρξη/μελέτη: 1Βg Συντελεστής Ένας έως δύο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στο όνομα αρχείων. Μέρος του αριθμού σχεδίου. Χρησιμοποιούνται οι δεσμευμένοι κωδικοί από το Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (10.1). Για τον δεύτερο χαρακτήρα χρησιμοποιούνται επιπλέον οι τιμές A Z. Ο δεύτερος χαρακτήρας θα πρέπει να αποφασίζεται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι αλφαβητικές τιμές του δεύτερου χαρακτήρα μπορεί να διακρίνουν ειδικές σειρές αρχείων, ή ειδικές μελέτες, του Συντελεστή, π.χ. ΑΑ για τα αρχεία αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, EA για την ηλεκτρολογική μελέτη ισχυρών ρευμάτων, EB για την ηλεκτρολογική μελέτη ασθενών ρευμάτων, κλπ. 9.5 Ζώνη Μηδέν έως τρεις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στο όνομα αρχείων. Μέρος του αριθμού σχεδίου. Για τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιείται ο δεσμευμένος κωδικός Z. Για τους επόμενους χαρακτήρες πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αύξων αριθμός, π.χ. Z2 για τη δεύτερη ζώνη ενός έργου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Το πεδίο αυτό συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ISO ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Σε όσα πεδία χρησιμοποιούνται αύξοντες αριθμοί και εκτιμάται ότι θα είναι πολυψήφιοι, θα πρέπει χάριν ταξινόμησης να έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση προπορευόμενων μηδέν για τους μικρότερους αριθμούς, π.χ. 09, 10.

9 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 9 από Είδος Ένας έως οκτώ αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Υποχρεωτικό στο όνομα αρχείων. Μέρος του αριθμού σχεδίου. Ο πρώτος χαρακτήρας προσδιορίζει το είδος της πληροφορίας. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δεσμευμένοι κωδικοί: Τοπογραφικά, διαγράμματα κάλυψης, κλπ 0 Κατόψεις, ανόψεις 1 Όψεις 2 Τομές 3 Γενικές λεπτομέρειες (π.χ. 1:20) 4 Ειδικές λεπτομέρειες 5 Πίνακες, διαγράμματα (σχέδια χωρίς κλίμακα) 6 Κωδικός ελεύθερος 7 Κωδικός ελεύθερος 8 Τρισδιάστατα 9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι κωδικοί αυτοί δεν αποκλείουν τη συνύπαρξη δύο ή περισσότερων ειδών πληροφορίας σε μοντέλα ή σχέδια ψηφιακής σχεδίασης. Σε τέτοιες συνυπάρξεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός του πρωτεύοντος είδους ή ένας από τους ελεύθερους κωδικούς. Η χρήση των ελεύθερων κωδικών θα πρέπει να αποφασίζεται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Στο Παράρτημα ΣΤ δίνονται πληροφορίες για τη χρήση κωδικών που δεν αφορούν αρχεία ψηφιακής σχεδίασης. Οι επόμενοι χαρακτήρες προσδιορίζουν το αντικείμενο της πληροφορίας. Στο όνομα σχεδίων ψηφιακής σχεδίασης πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αύξων αριθμός τουλάχιστον δύο ψηφίων, με αφετηρία το 01, π.χ. Α--101.ext για την κάτοψη (1) ισογείου (01) σε κτίριο χωρίς υπόγειους χώρους. Στον αύξοντα αριθμό επιτρέπεται να προστεθεί ένας πεζός αλφαβητικός χαρακτήρας όταν ένα σχέδιο χρειάζεται να ενταχθεί στη σειρά εκ των υστέρων, π.χ. Α--101a.ext. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Με κατάλληλο συντονισμό των συντελεστών η αύξουσα αρίθμηση είναι δυνατόν να αναφέρεται στο ίδιο αντικείμενο για όλους, π.χ. Α--101.ext, M--101.ext, S--101.ext, όπου 101 είναι η κάτοψη του ίδιου πατώματος για όλους τους συντελεστές. Αντί του αύξοντος αριθμού, στο όνομα μοντέλων ψηφιακής σχεδίασης πρέπει να χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας της υπογράμμισης «_» ακολουθούμενος από τους παρακάτω δεσμευμένους κωδικούς. Στο όνομα φακέλων η υπογράμμιση παραλείπεται. Πίνακας 1: Κωδικοί Είδους για Μοντέλα Ψηφιακής Σχεδίασης Είδος Κωδικός Παράδειγμα Κάτοψη υπογείου B και αύξων αριθμός _B2 δεύτερο υπόγειο Κάτοψη πατώματος F και αύξων αριθμός _F0 ισόγειο, _F3 τρίτο πάτωμα Κάτοψη στέγης R _R στέγη ή δώμα Κάτοψη ορόφου S και αύξων αριθμός _S1 πρώτος όροφος, _S4 τέταρτος όροφος Κάτοψη μεσοπατώματος ή ημιορόφου κωδικός κάτοψης υπογείου, πατώματος ή ορόφου και m _F3m μεσοπάτωμα μεταξύ τρίτου και τέταρτου πατώματος Άνοψη X και κωδικός κάτοψης _XB2, _XF3, _XS4 Λεπτομέρεια κωδικός Στοιχείου _F53 λεπτομέρεια ψευδοροφής Πολλαπλές κατόψεις, ή ανόψεις, ή Z και αύξων αριθμός _Z1, _Z2 όψεις, κλπ Λοιπά είδη αρχείου Οι κωδικοί θα πρέπει να αποφασίζονται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ.

10 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 10 από 21 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Ο κωδικός S δηλώνει όροφο και μπορεί να χρησιμοποιείται στις κατόψεις αντί των κωδικών B, F, και R. Σύμφωνα με το ISO (7.2), ένας όροφος είναι ο χώρος μεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων πατώματος ή ο χώρος μεταξύ ενός επιπέδου πατώματος και της στέγης, που οριοθετείται από φυσικά όρια (δάπεδα, οροφή και τοίχοι), συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών τοίχων του και άλλων συναφών μερών του κτιρίου. Κάθε όροφος αριθμείται διαδοχικά από κάτω προς τα πάνω, αρχίζοντας από το 1 για τον χαμηλότερο όροφο που χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό. Το 0 προσδιορίζει το χώρο που βρίσκεται αμέσως κάτω από τον χαμηλότερο όροφο που χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό. Η ανώτερη επιφάνεια του φέροντος δομικού στοιχείου σηματοδοτεί τη μετάβαση από έναν όροφο στον επόμενο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 Οι κωδικοί Στοιχείου στις λεπτομέρειες προέρχονται από το Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (10.2, Παραρτήματα Α και Β). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είδος αρχείου Σχέδιο ψηφιακής σχεδίασης Μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης Κάτοψη χαμηλότερου υπογείου: A--101.ext Α--1_Β4.ext Άνοψη πέμπτου ορόφου: Α--105.ext Α--1_XS5.ext Ανατολική όψη, έστω η δεύτερη σε σειρά όψη: Α--202.ext Α--2_Ε.ext ή Α--2_2.ext Λεπτομέρεια εξωτερικού τοίχου, έστω η 17η σε σειρά λεπτομέρεια: Α--517.ext Α--5_F31.ext 9.7 Εκδοχή Μηδέν έως τρεις αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Προαιρετικό στη συνολική διαδρομή. Για τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω δεσμευμένοι κωδικοί. Εκδοχή v Αναθεώρηση R Για τους επόμενους χαρακτήρες πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αύξων αριθμός, π.χ. v09, R3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο όνομα αρχείων η εκδοχή αφορά τα μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης ενώ η αναθεώρηση τα σχέδια ψηφιακής σχεδίασης. 9.8 Ελεύθερη Χρήση Μηδέν έως έξι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Προαιρετικό στη συνολική διαδρομή. Στο όνομα φακέλου ή αρχείου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μέχρι δύο φορές. Οι τιμές θα πρέπει να αποφασίζονται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. Δεν υπάρχουν δεσμευμένοι κωδικοί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραλάβει πρόσθετες ανεξάρτητες έννοιες όπως κλίμακα (σύμφωνα με ISO , 7.5), υποδιαίρεση κατασκευαστικής οντότητας (σύμφωνα με ISO , 7.1), μέγεθος χαρτιού (βλ. ISO 216), δημιουργός οργανισμός (βλ. ISO , 6), κλπ. 9.9 Περιγραφή Μηδέν έως είκοσι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συν ενωτικό όταν πρέπει. Προαιρετικό στη συνολική διαδρομή. Δεσμευμένοι κωδικοί δίνονται στο Παράρτημα Δ και στο Παράρτημα Ζ. Επιπλέον τιμές θα πρέπει να αποφασίζονται ανά έργο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν περαιτέρω δύο κατά τα άλλα ίδια ονόματα φακέλων ή αρχείων. Όταν οι τιμές είναι λεκτικές και η χρήση ολόκληρων Αγγλικών λέξεων οδηγεί σε μεγάλο όνομα προτιμούνται συντμήσεις τους: ο πρώτος χαρακτήρας κάθε σύντμησης είναι κεφαλαίος, οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι πεζοί και ανάμεσα σε δύο συντμήσεις δεν παρεμβάλλεται κανένας χαρακτήρας.

11 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 11 από Παραδείγματα Εφαρμογής Στα ακόλουθα παραδείγματα η αρχή της διαδρομής συμβολίζεται με δύο καθέτους, ριζικός φάκελος των έργων θεωρείται ο φάκελος Projects, και ο οριοθέτης της διαδρομής συμβολίζεται με τον χαρακτήρα της καθέτου «/». ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1, Διαδρομή χωρίς φακέλους και με χρήση μόνον υποχρεωτικών πεδίων: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Μοντέλου DS1- S- Z2-1_B3 123-DS1-S-Z2-1_B3.ext Στατικός Ζώνη 2 Κάτοψη 3ου υπογείου Διαδρομή: Projects/123-DS1-S-Z2-1_B3.ext ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2, Το ίδιο αρχείο σε διαδρομή με υποχρεωτικούς φακέλους: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Προετοιμασία Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Φακέλου Όνομα Μοντέλου Museum 123-Museum DS1- Preparation DS1-Preparation S- Z2-1_B3 S-Z2-1_B3 Προετοιμασία Στατικός Ζώνη 2 Κάτοψη 3ου υπογείου Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/S-Z2-1_B3.ext ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται φάκελοι στη διαδρομή, βλ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Όταν όμως χρησιμοποιούνται πρώτος πρέπει να είναι ο φάκελος Κωδικού Έργου και δεύτερος ο φάκελος της Κατάστασης. Η διαδρομή των δύο πρώτων φακέλων που δίνεται εδώ, 123-Museum/DS1-Preparation/, χρησιμοποιείται παρακάτω χωρίς να ορίζεται ξανά. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3, Ενδεικτικές υποδιαιρέσεις υποχρεωτικών φακέλων: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Φακέλου Bg3 1Bg3 A A Z1 Z1 v _11_23 v _11_23 Οριστική μελέτη κτιρίου Αρχιτέκτονας Ζώνη 1 Εκδοχή 9 Ημερομηνία εκδοχής Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/1Bg3/Α/Z1/v _11_23/ A- Z1-2- Elev A-Z1-2-Elev Όψεις Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/Α-Ζ1-2-Elev/

12 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 12 από 21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4, Διαδρομή με υποχρεωτικούς φακέλους και με χρήση μόνον υποχρεωτικών πεδίων στα ονόματα αρχείων και στον αριθμό σχεδίου: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Αριθμός Σχεδίου A- Z4-3_CC A-Z4-3_CC.ext Αρχιτέκτονας Ζώνη 4 Τομή CC Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/A-Z4-3_CC.ext Όνομα Μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης A- Z4-303 A-Ζ4-303.ext 3ο σχέδιο τομών Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/A-Ζ4-303.ext Όνομα Σχεδίου ψηφιακής σχεδίασης A- Z4-303 A-Ζ4-303 Αριθμός Σχεδίου ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Όταν ένα έργο δε χωρίζεται σε ζώνες τα παραπάνω παραδείγματα παίρνουν αντίστοιχα τις μορφές A--3_CC.ext, A--303.ext, και A ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5, Διαδρομή με υποχρεωτικούς φακέλους και με χρήση υποχρεωτικών και επιλεγμένων προαιρετικών πεδίων στα ονόματα μοντέλων ψηφιακής σχεδίασης: Κωδικός Έργου Κατάσταση Φάση Έργου Ζώνη Είδος Εκδοχή Συντελεστής Ελεύθερη Χρήση Περιγραφή Όνομα Μοντέλου EA- - 1_S7 PlanStorey7 123-EA--1_S7-PlanStorey7.ext Ηλεκτρολόγος, Γειώσεις Κάτοψη 7ου ορόφου Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/123-EA--1_S7-PlanStorey7.ext A- - 5_F231- v03 StairMetal- A--5_F231-StairMetal-v03.ext Αρχιτέκτονας Λεπτομέρεια μεταλλικής σκάλας Εκδοχή 3 Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/A--5_F231-StairMetal-v03.ext S- - 1_F2- P2- PlanFloor2 S--1_F2-P2-PlanFloor2.ext Στατικός Κάτοψη 2ου Μέρος πατώματος 2 Διαδρομή: Projects/123-Museum/DS1-Preparation/S--1_F2-P2-PlanFloor2.ext ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Στο όνομα μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης 123-EA--1_S7-PlanStorey7.ext του πρώτου παραδείγματος αντιστοιχεί το όνομα σχεδίου ψηφιακής σχεδίασης 123-EA--107.ext και ο αριθμός σχεδίου EA ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Στο όνομα μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης A--5_F231-StairMetal-v03.ext του δεύτερου παραδείγματος, ο κωδικός για τη σκάλα (F23) προέρχεται από το Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (Παράρτημα Β). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κωδικός χώρου από το Παράρτημα Α του Μέρους 2, π.χ. A--4_00073-Toilet.ext για το ανάπτυγμα WC. Στο παράδειγμα αυτό με τη θέση της Εκδοχής αποτυπώνεται η ελευθερία των προαιρετικών πεδίων να χρησιμοποιηθούν εκτός της ορισμένης σειράς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 Στο όνομα μοντέλου ψηφιακής σχεδίασης S--1_F2-P2-PlanFloor2.ext του τρίτου παραδείγματος, χρησιμοποιείται το ελεύθερο πεδίο για να δηλώσει υποδιαίρεση κτιρίου (Part, P), συνήθως λόγω αρμού διαστολής.

13 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 13 από Παράρτημα Α (πληροφοριακό) 11.1 Γλωσσάριο Όρων Πίνακας 2: Γλωσσάριο Όρων Ελληνικός Όρος αριθμός σχεδίου αρχείο γενική λεπτομέρεια διαδρομή έγγραφο ειδική λεπτομέρεια είδος αρχείου εκδοχή αρχείου έργο ζώνη κατασκευαστική διεργασία κατασκευαστική οντότητα κατάσταση αρχείου κτιριακά έργα κωδικός έργου λιμενικά έργα μεταδεδομένα μοντέλο ψηφιακής σχεδίασης οδικά έργα όνομα αρχείου πρότυπο αρχείο συντελεστής σύστημα αρχείων σχέδιο ψηφιακής σχεδίασης υδραυλικά έργα φάκελος φάση έργου φάση κύκλου ζωής κατασκευαστικής οντότητας Αγγλικός Όρος document identification number/owner document ID file assembly drawing pathname document component drawing document kind document version project zone construction process construction entity document lifecycle status building projects project ID port projects metadata CAD model road works filename template file agent responsible filesystem CAD drawing hydraulic works folder/directory project stage construction entity lifecycle stage

14 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 14 από Παράρτημα Β (πληροφοριακό) 12.1 Πολιτική Ποιότητας Η πολιτική ποιότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης συντηρούνται σε όλον τον κύκλο ζωής τους. Στην αρχή κάθε έργου όλες οι πτυχές της οργάνωσης της γραφικής βάσης δεδομένων του έργου θα πρέπει να διατυπώνονται από τους δημιουργούς των δεδομένων με σκοπό να ικανοποιούν τους τελικούς χρήστες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Οι διατυπώσεις αυτές αποτελούν μέρος των εταιρικών προτύπων. Έγκαιρος στρατηγικός σχεδιασμός βοηθά να εξασφαλιστεί ότι τα μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά και ρεαλιστικά σε όλες τις απαιτήσεις που θα συναντήσουν στον κύκλο ζωής τους. Μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης που χρειάζονται συντήρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να υποστούν μεγάλες όσο και μικρές ενημερώσεις και αυτές θα πρέπει να γίνονται βάσει των ίδιων εταιρικών προτύπων ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ακεραιότητας των μοντέλων. Τα εταιρικά πρότυπα θα πρέπει να εκδίδονται και τακτικά να αναθεωρούνται, για παράδειγμα όταν αλλάζει η έκδοση του λογισμικού. Όταν μοντέλα ψηφιακής σχεδίασης πρόκειται να επεκταθούν για να καλύψουν νέα αντικείμενα, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην τακτική που θα ακολουθηθεί για τη δόμηση των νέων πληροφοριών και τον τρόπο που αυτές θα ενταχθούν στις υπάρχουσες. Η διαρκής ποιότητα δεδομένων προϋποθέτει μεθοδικό έλεγχο κατά το χρόνο εισαγωγής και επίμονη πειθαρχία όταν γίνονται αλλαγές. Η ποιότητα των δεδομένων θα πρέπει να ελέγχεται συστηματικά. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. διαγραφή περιττών δεδομένων έξω από τα κανονικά όρια του αρχείου 2. έλεγχο των παραμέτρων ρύθμισης του αρχείου 3. έλεγχο της κατανομής αντικειμένων με εναλλαγή της ορατότητας των επιπέδων 4. χρήση των αρχείων ορισμού επιπέδων, φακέλων και αρχείων 5. διαγραφή πληροφορίας που δε βρίσκεται στη σωστή κλίμακα 6. εκκαθάριση όλων των αχρείαστων δεδομένων 7. διαγραφή αναφορών σε μη ελεγχόμενα αρχεία 8. αποφυγή χρήσης τύπων αρχείου που δε διατηρούν διαστασιακή ακεραιότητα 9. άλλους ελέγχους περιεχομένου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Όταν ένας οργανισμός είναι πιστοποιημένος με ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, όπως το ISO 9001, η πολιτική ποιότητας που ακολουθεί είναι με σαφήνεια διατυπωμένη σε ένα εγχειρίδιο ποιότητας Ανταλλαγή Δεδομένων Για να αποφεύγονται προβλήματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της ανταλλαγής θα πρέπει: 1. να ακολουθούν τις συστάσεις του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης 2. να συμφωνήσουν, το νωρίτερο δυνατόν, ποια δεδομένα θα πρέπει ανταλλάσσονται, πότε και με τι τύπο αρχείου 3. να συμφωνήσουν την εκδοχή του τύπου αρχείου που θα χρησιμοποιείται στην ανταλλαγή 4. να θεσπίσουν διαδικασίες για τη δοκιμή, παρακολούθηση και αναφορά της μεταφοράς δεδομένων, και να διεξάγουν αρχικές δοκιμές μεταφοράς δεδομένων και 5. να συμφωνήσουν μια μέθοδο καταγραφής κάθε αποστολής και παραλαβής ψηφιακών δεδομένων, και τι αποτελεί αποδεκτή μεταφορά δεδομένων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συχνές πηγές προβλημάτων είναι 1. η αναντιστοιχία οντοτήτων ανάμεσα στο αποστέλλον σύστημα, στον ουδέτερο τύπο αρχείου, και στο παραλαμβάνον σύστημα, 2. οι τύποι γραμμής και κειμένου, συμπεριλαμβανομένων και των γραμματοσειρών, 3. οι διαφορές στον τρόπο ορισμού μη γεωμετρικών δεδομένων, και 4. οι διαφορές στον τρόπο ορισμού των γεωμετρικών συντεταγμένων.

15 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 15 από Παράρτημα Γ (τυποποιητικό) 13.1 Ελάχιστες Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Για να τεκμηριωθεί επαρκώς η δομή και η ονοματολογία φακέλων και αρχείων ψηφιακής σχεδίασης είναι απαραίτητο να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες: 1. Παραπομπή στον αριθμό άρθρου του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης για κάθε πεδίο ονόματος. 2. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πεδία στο όνομα φακέλων ή αρχείων και η θέση κάθε φακέλου στη διαδρομή. 3. Οι έγκυρες τιμές για τους κωδικούς κάθε πεδίου ονόματος που δεν υπάρχουν στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης, και οι περιγραφές τους Αρχεία Ορισμού Για να είναι δυνατή η χωρίς ασάφειες τεκμηρίωση και κατανόηση της ονοματολογίας φακέλων και αρχείων ενός έργου είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμφωνημένες γραμμογραφήσεις για το Αρχείο Ορισμού Φακέλων και το Αρχείο Ορισμού Αρχείων. Οι παρακάτω γραμμογραφήσεις ικανοποιούν όλες τις παραπάνω απαιτήσεις, μπορεί να δημιουργηθούν με έναν απλό κειμενογράφο (όχι επεξεργαστή κειμένου) και είναι άμεσα αναγνώσιμες χωρίς να απαιτείται λογισμικό Ορισμού Φακέλων, Γραμμογράφηση Ισχύει η γραμμογράφηση που ορίζεται στο Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (16.3), με κατάλληλες τροποποιήσεις για τις ανάγκες του παρόντος μέρους του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (-3). Τεκμηριώνεται όλη η δενδρική δομή των φακέλων του έργου. 1. Κάθε εγγραφή είναι μια γραμμή κειμένου. 2. Τα πεδία δεδομένων σε μια εγγραφή χωρίζονται με χαρακτήρες στηλοθέτη. 3. Δύο διαδοχικές κάθετες στην αρχή οποιουδήποτε πεδίου δεδομένων σημαίνει ότι το υπόλοιπο της εγγραφής αποτελεί σχόλιο και δεν πρέπει να ερμηνεύεται. Τα σχόλια μπορεί να είναι ολόκληρες εγγραφές ή μπορεί να έπονται των πεδίων δεδομένων σε ερμηνευόμενες εγγραφές. 4. Το τέλος των πληροφοριών ορισμού φακέλων στο αρχείο σηματοδοτείται από την πρώτη κενή ή άδεια εγγραφή ή από το φυσικό τέλος του αρχείου. 5. Το πρώτο πεδίο δεδομένων, σε κάθε εγγραφή που δεν είναι σχόλιο, ερμηνεύεται ως ο αντίστοιχος αριθμός άρθρου του -3. Η εγγραφή αναγνωρίζεται τότε ως Εγγραφή άρθρου ονόματος φακέλου. Εάν το κείμενο σε αυτό το πρώτο πεδίο δεδομένων δεν αντιστοιχεί σε έναν από τους αριθμούς άρθρων του προτύπου ερμηνεύεται ως ένα πεδίο ονόματος φακέλου που ορίστηκε από τον χρήστη. Διαδοχικές Εγγραφές άρθρου ονόματος φακέλου χρησιμοποιούνται για ονόματα φακέλων με περισσότερα πεδία. 6. Η σειρά με την οποία ομάδες από μία ή περισσότερες διαδοχικές Εγγραφές άρθρου ονόματος φακέλου εμφανίζονται στο αρχείο ορισμού φακέλων ακολουθεί τη σειρά των φακέλων στη δενδρική τους δομή. Η σειρά με την οποία οι Εγγραφές άρθρου ονόματος φακέλου εμφανίζονται σε κάθε ομάδα διαδοχικών Εγγραφών είναι ίδια με τη σειρά που εμφανίζονται τα πεδία ονόματος φακέλου στο πλήρες όνομα του φακέλου. 7. Το δεύτερο πεδίο δεδομένων μιας Εγγραφής άρθρου ονόματος φακέλου είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου άρθρου. 8. Όλες οι εγγραφές από τον τελευταίο ορισμό πεδίου ονόματος φακέλου μιας ομάδας και μέχρι τον αμέσως επόμενο ορισμό πεδίου ονόματος φακέλου, ή το τέλος των πληροφοριών ορισμού φακέλων, ερμηνεύονται ως εγγραφές κωδικοποίησης για το όνομα φακέλου. 9. Οι εγγραφές κωδικοποίησης θα έχουν πάντα έναν χαρακτήρα στυλοθέτη σε ένα ή περισσότερα προπορευόμενα πεδία δεδομένων, και αυτοί θα πρέπει να ακολουθούνται από έναν ή περισσότερους έγκυρους κωδικούς πεδίων ονόματος φακέλου για το συγκεκριμένο όνομα φακέλου, οι οποίοι με τη σειρά τους ακολουθούνται από ένα προαιρετικό πεδίο δεδομένων για την περιγραφή αυτών των κωδικών. 10. Οι εγγραφές κωδικοποίησης πρώτου επιπέδου έχουν πάντα το όνομα φακέλου στο δεύτερο πεδίο της εγγραφής (μετά από έναν χαρακτήρα στηλοθέτη στο πρώτο πεδίο της εγγραφής). Πρώτο επίπεδο θεωρείται το αμέσως επόμενο από τον ριζικό φάκελο έργων. 11. Η ιεράρχηση των εγγραφών κωδικοποίησης αποδίδεται ενθέτοντας τα ονόματα φακέλων που υπάγονται

16 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 16 από 21 σε μια συγκεκριμένη ομάδα διαδοχικών Εγγραφών άρθρου ονόματος φακέλου στις αμέσως μετά την ομάδα εγγραφές. Η ένθεση γίνεται με τη μετατόπιση των υπαγόμενων ονομάτων φακέλων και των περιγραφών τους κατά τόσα πεδία προς τα δεξιά σε σχέση με την ομάδα διαδοχικών Εγγραφών άρθρου ονόματος φακέλου στην οποία εντάσσονται όσο είναι το πλήθος των φακέλων στο συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής. Όταν σε ένα έργο δεν χρησιμοποιούνται φάκελοι το Αρχείο Ορισμού Φακέλων πρέπει να περιλαμβάνει σχετική σημείωση υπό μορφή σχολίου Αρχείο Ορισμού Φακέλων, Παράδειγμα Το ακόλουθο αρχείο ενσωματώνει τις οδηγίες γραμμογράφησης όπως αναπτύσσονται παραπάνω (13.3). Τεκμηριώνεται όλη η δενδρική δομή των φακέλων του έργου. Προπορευόμενοι στηλοθέτες σε μια γραμμή του αρχείου υποδηλώνονται με τον χαρακτήρα Παράδειγμα αρχείου ορισμού ΦΑΚΕΛΩΝ. Για τους κωδικούς ονόματος αρχείων βλέπε συνοδευτικό αρχείο ορισμού αρχείων. Οι διπλές κάθετες στην αρχή μιας γραμμής δηλώνουν ότι ολόκληρη η γραμμή είναι σχόλιο. Μπορεί επίσης να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε γραμμή μετά από τα απαιτούμενα στοιχεία του ορισμού. Κάθε κείμενο μετά από αυτές ερμηνεύεται ως σχόλιο. Όλα τα παρακάτω ορίζονται *μετά* τον ριζικό φάκελο έργων. Ενδεικτική διαδρομή: 123-OmegaTiles/DS1-Preparation/A-Architect/5F51-IntDoor/ Για τα ονόματα φακέλων του παρόντος έργου χρησιμοποιούνται τα παρακάτω πεδία του -3 με τη δομή και τους πρόσθετους κωδικούς που καταγράφονται: 9.1 Κωδικός Έργου 9.9 Περιγραφή Ο Κωδικός Έργου ορίζεται για κάθε έργο και η εξήγησή του δίνεται με τον τίτλο και τη φάση του έργου. Η Περιγραφή δίνεται με συντμήσεις σύμφωνα με το OmegaTiles Κεραμοποιεία Ωμέγα, μελέτη εφαρμογής 9.2 Κατάσταση 9.9 Περιγραφή Η Κατάσταση και η Περιγραφή της χρησιμοποιούν μόνον κωδικούς του -3. DS1-Preparation Σε προετοιμασία 9.4 Συντελεστής 9.9 Περιγραφή Ο Συντελεστής χρησιμοποιεί τους κωδικούς του -3. Οι ελεύθεροι κωδικοί J, N, U και κάθε υποδιαίρεση των δεσμευμένων πρέπει να τεκμηριώνονται. Για κάθε Συντελεστή δίνεται και η Περιγραφή του. A-Architect Αρχιτέκτονας 9.6 Είδος 9.9 Περιγραφή Το Είδος χρησιμοποιεί τους δεσμευμένους κωδικούς που ορίζει το -3 για να ομαδοποιήσει τα αρχεία σε κατηγορίες. Η Περιγραφή χρησιμοποιεί τους αντίστοιχους κωδικούς από το -3, ή το -2, και τεκμηριώνει τυχόν νέους. 1-Plan Κατόψεις, Ανόψεις 2-Elev Όψεις 3-Sect Τομές 4-Assy Γενικές Λεπτομέρειες 5D-SiteBuild Περιβάλλων Χώρος 5F31-ExtWall Εξωτερικοί Τοίχοι 5F32-ExtWind Παράθυρα 5F33-ExtDoor Εξωτερικές Πόρτες 5F51-IntDoor Εσωτερικές Πόρτες 5F53-SuspCeil Ψευδοροφές 5F81-Lift Ανελκυστήρες 7-Var Πολλαπλά είδη σχεδίων 9.4 Συντελεστής 9.9 Περιγραφή Ο Συντελεστής χρησιμοποιεί τους κωδικούς του -3. Οι ελεύθεροι κωδικοί J, N, U και κάθε υποδιαίρεση των δεσμευμένων πρέπει να τεκμηριώνονται. Για κάθε Συντελεστή δίνεται και η Περιγραφή του. AA-Existing Αρχιτέκτονας, σχέδια αποτύπωσης EA-Earthing Ηλεκτρολόγος, μελέτη γειώσεων

17 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 17 από 21 J-ProjectMgmt Διοίκηση Έργου S-Structural Πολιτικός Μηχανικός, στατικά W-Client Εργοδότης, αρχεία έργου (υπόβαθρα) 9.2 Κατάσταση 9.9 Περιγραφή Η Κατάσταση και η Περιγραφή της χρησιμοποιούν μόνον κωδικούς του -3. DS4-Released Κυκλοφόρησε 9.4 Συντελεστής 9.9 Περιγραφή Ο Συντελεστής χρησιμοποιεί τους κωδικούς του -3. Οι ελεύθεροι κωδικοί J, N, U και κάθε υποδιαίρεση των δεσμευμένων πρέπει να τεκμηριώνονται. Για κάθε Συντελεστή δίνεται και η Περιγραφή του. A-Architect Αρχιτέκτονας 9.7 Εκδοχή 9.9 Περιγραφή Η Εκδοχή χρησιμοποιείται εδώ για να ομαδοποιήσει τα παραδοτέα. Η πρώτη παράδοση έχει κωδικό R0 και μετέπειτα αναθεωρήσεις R1, R2, κλπ. Η Περιγραφή δίνει την ημερομηνία της παράδοσης. R0-2015_03_29 Αρχική Παράδοση R1-2015_09_13 Πρώτη Αναθεώρηση 13.5 Αρχείο Ορισμού Αρχείων, Γραμμογράφηση Ισχύει η γραμμογράφηση που ορίζεται στο Μέρος 2 του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης (16.3), αντικαθιστώντας τη λέξη «επίπεδο» με τη λέξη «αρχείο» Αρχείο Ορισμού Αρχείων, Παράδειγμα Το ακόλουθο αρχείο ενσωματώνει τις οδηγίες γραμμογράφησης όπως αναπτύσσονται παραπάνω (13.5). Τεκμηριώνονται μόνον οι πρόσθετοι κωδικοί που δεν υπάρχουν στο παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης. Προπορευόμενοι στηλοθέτες σε μια γραμμή του αρχείου υποδηλώνονται με τον χαρακτήρα Παράδειγμα αρχείου ορισμού ΑΡΧΕΙΩΝ. Για τους κωδικούς ονόματος φακέλων βλέπε συνοδευτικό αρχείο ορισμού φακέλων. Οι διπλές κάθετες στην αρχή μιας γραμμής δηλώνουν ότι ολόκληρη η γραμμή είναι σχόλιο. Μπορεί επίσης να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε γραμμή μετά από τα απαιτούμενα στοιχεία του ορισμού. Κάθε κείμενο μετά από αυτές ερμηνεύεται ως σχόλιο. Παραδείγματα ονόματος αρχείων του έργου και αριθμού σχεδίου: - όνομα μοντέλου: 123-A--1_F2-PlanFloor2-v03.ext - όνομα σχεδίου: 123-A--104.ext - αριθμός σχεδίου: A--104 Για τα ονόματα αρχείων του παρόντος έργου χρησιμοποιούνται τα παρακάτω πεδία του -3 με τους πρόσθετους κωδικούς που καταγράφονται: 9.1 Κωδικός Έργου Ο Κωδικός Έργου δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος από την αρχή μέχρι και το πρώτο ενωτικό. Χρησιμοποιείται κωδικός που ορίζεται για κάθε έργο. Για την περιγραφή του χρησιμο- ποιείται ο τίτλος και η φάση του έργου Κεραμοποιεία Ωμέγα, μελέτη εφαρμογής 9.4 Συντελεστής Ο Συντελεστής δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το πρώτο ενωτικό μέχρι και το δεύτερο. Χρησιμοποιούνται κωδικοί του -3 και η χρήση των ελεύθερων κωδικών J, N, U πρέπει να τεκμηριώνεται. Επιπλέον χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι πρόσθετοι κωδικοί: J- Διοίκηση έργου ΑΑ- Αρχιτέκτονας, μελέτη πυροπροστασίας EA- Ηλεκτρολόγος, μελέτη γειώσεων EB- Ηλεκτρολόγος, μελέτη ισχυρών ρευμάτων 9.5 Ζώνη Η Ζώνη δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το δεύτερο ενωτικό μέχρι και το τρίτο. Το παρόν έργο δεν υποδιαιρείται σε ζώνες. 9.6 Είδος Το Είδος δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το τρίτο ενωτικό μέχρι και το τέταρτο. Χρησιμοποιούνται κωδικοί του -3 και η χρήση των ελεύθερων κωδικών 7, 8 πρέπει να τεκμηριώνεται. Επιπλέον χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι πρόσθετοι κωδικοί: 7 Μοντέλα και σχέδια με κατόψεις και όψεις.

18 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 18 από 21 Στις όψεις χρησιμοποιούνται οι κωδικοί: NE- Όψη βορειοανατολική SE- Όψη νοτιοανατολική SW- Όψη νοτιοδυτική Στις τομές χρησιμοποιούνται οι κωδικοί: AA- Τομή ΑΑ BB- Τομή BB CC- Τομή CC Στις ειδικές λεπτομέρειες χρησιμοποιούνται οι κωδικοί: _F262- Δοκοί μεταλλικές 9.9 Περιγραφή Η Περιγραφή δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το τέταρτο ενωτικό μέχρι - και το πέμπτο ενωτικό, όταν ακολουθεί η Εκδοχή, ή - την τελεία της επέκτασης, όταν δεν ακολουθεί. Χρησιμοποιούνται κωδικοί του -3 και οι ακόλουθοι πρόσθετοι: OmegaTiles Κεραμοποιεία Ωμέγα, μελέτη εφαρμογής Architect Αρχιτέκτονας Structural Πολιτικός Μηχανικός, Στατικά BeamMetal Δοκοί μεταλλικές 9.7 Εκδοχή Η Εκδοχή, όταν χρησιμοποιείται, δηλώνεται με τους χαρακτήρες του ονόματος μετά από το πέμπτο ενωτικό μέχρι την τελεία της επέκτασης. Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του Παράρτημα Δ (τυποποιητικό) 14.1 Κωδικοί Κατάστασης και Περιγραφής Ο Πίνακας 3 συγκεντρώνει τους κωδικούς κατάστασης αρχείου για το πεδίο Κατάσταση (9.2), τους αντιστοιχίζει με κωδικούς για το πεδίο Περιγραφή (9.9) και τους εξηγεί. Κωδικός Κατάστασης Πίνακας 3: Κωδικοί Κατάστασης και Περιγραφής Κωδικός Περιγραφής Κατάσταση DS1 Preparation Σε προετοιμασία In preparation DS2 Review Σε ανασκόπηση In review DS3 Approved Εγκρίθηκε Approved DS4 Released Κυκλοφόρησε Released DS5 Replaced Αντικαταστάθηκε Replaced DS6 Withdrawn Αποσύρθηκε Withdrawn

19 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 19 από Παράρτημα Ε (τυποποιητικό) 15.1 Φάσεις Έργου Ο Πίνακας 4 συγκεντρώνει τους αριθμούς φάσης έργων, για τον τελευταίο χαρακτήρα του πεδίου Φάση Έργου (9.3), από την Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ Ε38/2005 (Παραρτήματα I IV) και τους εξηγεί. Όσοι αριθμοί δε χρησιμοποιούνται θεωρούνται ελεύθεροι και η χρήση τους πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. Πίνακας 4: Φάσεις Έργου Αριθμός Φάσης Οδικά Έργα Λιμενικά Έργα Υδραυλικά Έργα Κτιριακά Έργα Προγραμματισμός και προετοιμασία του έργου Λειτουργικός σχεδιασμός του έργου Γεωμετρικός σχεδιασμός του έργου Κατασκευαστικός σχεδιασμός του έργου Κατασκευαστικός σχεδιασμός εφαρμογής του έργου Προγραμματισμός και προετοιμασία του έργου Λειτουργικός σχεδιασμός του έργου Γεωμετρικός σχεδιασμός του έργου Κατασκευαστικός σχεδιασμός του έργου Προγραμματισμός και προετοιμασία του έργου Λειτουργικός σχεδιασμός του έργου Γενική διάταξη των έργων Μελέτες κατασκευαστικού σχεδιασμού Προγραμματισμός και προετοιμασία του έργου Προμελέτη Οριστική μελέτη Μελέτη εφαρμογής Μελέτες εφαρμογής 16 Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) 16.1 Κωδικοί Λοιπών Αρχείων Έργου Το παρόν μέρος του Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης εξετάζει μόνον φακέλους και αρχεία ψηφιακής σχεδίασης και για το λόγο αυτό οι κωδικοί του πεδίου Είδος (9.6) αφορούν μόνον τα αρχεία ψηφιακής σχεδίασης. Σε ένα έργο όμως περιλαμβάνονται και άλλα είδη πληροφορίας εκτός από τα παραπάνω. Για τα αρχεία που ενσωματώνουν τέτοιες πληροφορίες ο πρώτος κωδικός του πεδίου Είδος επιτρέπεται να αντικατασταθεί με τιμές από τη βάση δεδομένων IEC DB. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερα διαθέσιμη στη διεύθυνση <http:std.iec.ch/iec61355> και συστήνονται οι κωδικοί κατηγοριών του πίνακα Document kinds by presentation form <http:std.iec.ch/iec61355/iec61355.nsf/$enshape?openform>. Ο υπόλοιπος κωδικός του πεδίου Είδος θα πρέπει να αποφασίζεται ανά έργο και πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ.

20 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 20 από Παράρτημα Ζ (τυποποιητικό) 17.1 Κωδικοί Είδους και Περιγραφής Ο Πίνακας 5 συγκεντρώνει τους κωδικούς είδους αρχείου για το πεδίο Είδος (9.6), τους αντιστοιχίζει με κωδικούς για το πεδίο Περιγραφή (9.9) και τους εξηγεί. Κωδικός Είδους Κωδικός Περιγραφής Πίνακας 5: Κωδικοί Είδους και Περιγραφής Είδος 0 Gen Γενικά General 1 Plan Κάτοψη Plan 2 Elev Όψη Elevation 3 Sect Τομή Section 4 Assy Γενική λεπτομέρεια Assembly 5 Detl Ειδική λεπτομέρεια Detail 6 Table Πίνακας Table D Τρισδιάστατα Three dimensional B Bsmt Υπόγειο Basement F Floor Πάτωμα Floor m Mezz Μεσοπάτωμα/ημιόροφος Mezzanine R Roof Στέγη Roof S Storey Όροφος Storey X Ceil Άνοψη Reflected ceiling plan Z Multi Πολλαπλές κατόψεις, κλπ Multiple plans, etc Κωδικός Στοιχείου βλ. Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2 (Παραρτήματα Α, Β) 18 Παράρτημα Η (πληροφοριακό) 18.1 Βιβλιογραφία 1. AEC (UK) CAD Standards Initiative, 2005, AEC (UK) CAD Standard for Model File Naming, Version BS 1192:2007, Collaborative production of architectural, engineering and construction information. Code of practice. 3. Construction Project Information Committee, 2003, Production Information 4. ΕΛΟΤ 561-2:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές 5. IEC :2008, Classification and designation of documents for plants, systems and equipment Part 1: Rules and classification tables 6. IEC DB, Collection of standardized and established document kinds 7. International Project Management Association, 2006, ICB - IPMA Competence Baseline, Version ISO 216:2007, Writing paper and certain classes of printed matter Trimmed sizes A and B series, and indication of machine direction

21 --- Οργάνωση και Ονοματολογία Αρχείων Ψηφιακής Σχεδίασης 21 από ISO :1998, Construction drawings Designation systems Part 1: Buildings and parts of buildings 10. ISO 7200:2004, Technical product documentation Data fields in title blocks and document headers 11. ISO 11442:2006, Technical product documentation Document management 12. ISO :2001, Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification of information 13. ISO :1998, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation 14. ISO/TR :1999, Technical product documentation Organization and naming of layers for CAD Part 3: Application of ISO and ISO ISO :2001, Document management Part 1: Principles and methods 16. ISO :2005, Document management Part 5: Application of metadata for the construction and facility management sector 17. National Institute of Building Sciences, 2007, United States National CAD Standard - Version ΤΕΕ -1:2009, Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 1: Επισκόπηση και Γενικές Αρχές 19. ΤΕΕ -2:2009, Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2: Οργάνωση και Ονοματολογία Επιπέδων Ψηφιακής Σχεδίασης 20. ΥΠΕΧΩΔΕ Ε38/2005, Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων 4. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ Σαμίρ Μπαγιούκ Για να κάνουμε αντιληπτό ένα αντικείμενο στον χώρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογράφιση με πολλαπλές λήψεις από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Αναπαράσταση Πληροφορίας Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Δεδομένα και πληροφορία Δεδομένα είναι ένα σύνολο διακριτών στοιχείων σχετικά με ένα συμβάν ή μια διαδικασία χωρίς κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture 10 Περιεχόμενα: Πρόλογος από το Συγγραφέα... 3 Βιογραφικό... 5 Γενικά... 5 Σχετικά με τις εφαρμογές Autodesk... 7 Περιεχόμενα:... 10 Γενικά: Γρήγορη περιγραφή δυνατοτήτων... 15 Κτηριακό μοντέλο... 16 Τεκμηρίωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Version 1.0.1 Τι είναι. Με την λειτουργία αυτή εικόνες τύπου BMP είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε οποιαδήποτε αρχείο και να υποστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (.Ε.Τ.Τ.) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Code Line ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε.Τ. - 03 ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. αποτύπωση. Εισαγωγικές έννοιες στην και τεκμηρίωση αντικειμένων

1 ο Εξάμηνο. αποτύπωση. Εισαγωγικές έννοιες στην και τεκμηρίωση αντικειμένων 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Εισαγωγικές έννοιες στην αποτύπωση και τεκμηρίωση αντικειμένων Μάθημα 2ο Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. Κλίμακες σχεδίασης Οι Κλίμακες

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Σχέδια από την οικοδομική άδεια ενός κτηνοτροφικού κτηρίου

Εργαστήριο 1: Σχέδια από την οικοδομική άδεια ενός κτηνοτροφικού κτηρίου Εργαστήριο 1: Σχέδια από την οικοδομική άδεια ενός κτηνοτροφικού κτηρίου Περιεχόμενα 1. Στόχος του εργαστηρίου... 3 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ... 3 2.1 Εξοπλισμός σχεδίασης... 3 2.1.1 Μολύβια... 3 2.1.2. Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόβλημα του σεισμού στην Ελλάδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Κωδικός: Δ.00.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδίαση για τη Ζωή Ο τομέας αυτός έχει σκοπό να εξοπλίσει τους μαθητές με τις κατάλληλες θεωρητικές και

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες της διασφάλισης ποιότητας λογισμικού, στα πρότυπα και στις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Γ. Καριώτου ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ «Υποδοµή χωρικών πληροφοριών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE» Ηµερίδα ΤΕΕ 15 Νοεµβρίου 2006 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσυσχετιζόμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις Βασίλης Παυλόπουλος Διάγραμμα της παρουσίασης Πότε (δεν) χρειάζονται πίνακες και σχήματα σε μια ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT KAI EΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Παρουσίαση 2 ο μέρος:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT KAI EΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Παρουσίαση 2 ο μέρος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT KAI EΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ Παρουσίαση 2 ο μέρος: Λήψη αποφάσεων Η λήψη αποφάσεων αποτελεί κεντρική δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης, από τον σχεδιασμό δράσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2. Πρόταση για το Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2: Έκθεση Τεκμηρίωσης

Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2. Πρόταση για το Ελληνικό Πρότυπο Ψηφιακής Σχεδίασης Μέρος 2: Έκθεση Τεκμηρίωσης --- Έκθεση Τεκμηρίωσης 1 από 21 Πρόταση για το : Έκθεση Τεκμηρίωσης Ομάδας Εργασίας Ελληνικού Προτύπου Ψηφιακής Σχεδίασης Ιατρουδάκης, Παντελής, Α.Μ., Συντονιστής Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος, Η.Μ. Τσιώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 3 Λογισμικό σύστημα για

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 4.7.2: Κτίρια κατοικιών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ Π.Σ 4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Εισαγωγή στο Solidworks/ Drawings

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Εισαγωγή στο Solidworks/ Drawings ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Εισαγωγή στο Solidworks/ Drawings Λεωνίδας Αλεξόπουλος, Λέκτορας, Τομέας ΜΚ&ΑΕ leo@mail.ntua.gr, τηλ: 772-1666 Βοηθοί διδασκαλίας: Δημήτριος Βενετσάνος, ΙΔΑΧ, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοστολόγηση Κατασκευής Προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.7 Τι είναι οι μεταβλητές και τι οι σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι μια θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα