Χρήση των λειτουργιών του εκτυπωτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση των λειτουργιών του εκτυπωτή"

Transcript

1 Canon JX510P series Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο Стор. 1 із 96 MC-3566-V1.00 Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Απόκτηση του πιο πρόσφατου προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή Χρήση των λειτουργιών του εκτυπωτή Ορισµός του αριθµού αντιτύπων και της σειράς εκτύπωσης Εκτύπωση µε προσαρµογή στη σελίδα Εκτύπωση βάσει κλίµακας Εκτύπωση διάρθρωσης σελίδας Εκτύπωση αφίσας Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου Εµφάνιση των αποτελεσµάτων εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση

2 Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Стор. 2 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Λειτουργία του Παραθύρου περιεχοµένων Λειτουργία του Παραθύρου επεξήγησης Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Χρήση λέξεων-κλειδιών για εύρεση ενός θέµατος Καταχώρηση θεµάτων στο Εγχειρίδιό µου Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο Εµπορικά σήµατα

3 Λειτουργία του Παραθύρου περιεχοµένων Стор. 3 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου > Λειτουργία του Παραθύρου περιεχοµένων Λειτουργία του Παραθύρου περιεχοµένων Όταν κάνετε κλικ σε έναν τίτλο του Παραθύρου περιεχοµένων που βρίσκεται στο αριστερό τµήµα του ηλεκτρονικού εγχειριδίου, οι σελίδες του συγκεκριµένου τίτλου εµφανίζονται στο παράθυρο περιγραφής στη δεξιά πλευρά. Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στα αριστερά του συµβόλου, εµφανίζονται οι τίτλοι που βρίσκονται στην κατώτερη ιεραρχία. Σηµείωση Κάντε κλικ στο για να κλείσετε ή να εµφανίσετε το Παράθυρο περιεχοµένων.

4 Λειτουργία του Παραθύρου επεξήγησης Стор. 4 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου > Λειτουργία του Παραθύρου επεξήγησης Λειτουργία του Παραθύρου επεξήγησης (1) Κάντε κλικ στους πράσινους χαρακτήρες για να µεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα. (2) Ο δείκτης µεταβαίνει στην αρχή της συγκεκριµένης σελίδας.

5 Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Стор. 5 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου > Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Κάντε κλικ στο για να εµφανιστεί το Παράθυρο εκτύπωσης στην αριστερή πλευρά του ηλεκτρονικού εγχειριδίου. Σηµείωση Κάντε κλικ στο για να κλείσετε ή να εµφανίσετε το Παράθυρο εκτύπωσης. Κάντε κλικ στο και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ρυθµίσεις επιλογών (Option Settings) για να εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ρυθµίσεις επιλογών (Option Settings). Μετά από αυτό µπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία εκτύπωσης. Εκτύπωση τίτλου εγγράφου και αριθµού σελίδας (Print document title and page number) Όταν είναι ενεργοποιηµένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το όνοµα του εγχειριδίου και ο αριθµός σελίδας εκτυπώνονται στην κεφαλίδα (κορυφή του εγγράφου). Εκτύπωση χρώµατος και εικόνων φόντου (Print background color and images) Όταν είναι ενεργοποιηµένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εκτυπώνεται το χρώµα φόντου και οι εικόνες. Ορισµένες εικόνες εκτυπώνονται ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση ή µη αυτού του πλαισίου ελέγχου. Έλεγχος αριθµού σελίδων προς εκτύπωση πριν από την εκτύπωση (Check number of pages to be printed before printing) Όταν είναι ενεργοποιηµένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, πριν την έναρξη της εκτύπωσης εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση µετρητή σελίδων εκτύπωσης (Print Page Count Confirmation). Αυτό το παράθυρο διαλόγου σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον αριθµό των σελίδων που θα εκτυπωθούν. Κάντε κλικ στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση (Print), στο εικονίδιο και, στη συνέχεια, στις Ρυθµίσεις εκτύπωσης (Print Settings). Όταν εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτύπωση. Μετά την επιλογή του εκτυπωτή, κάντε κλικ στις Ιδιότητες... (Properties...) για να ορίσετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης. ιαθέσιµες είναι οι εξής τέσσερις µέθοδοι εκτύπωσης: Τρέχον έγγραφο

6 Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Стор. 6 із 96 Επιλεγµένα έγγραφα Το Εγχειρίδιό µου Όλα τα έγγραφα Τρέχον έγγραφο Μπορείτε να εκτυπώσετε το τρέχον εµφανιζόµενο θέµα. 1. Από την Επιλογή προορισµού (Select Target), επιλέξτε Τρέχον έγγραφο (Current Document) Ο τίτλος του εγγράφου που προβάλλεται εµφανίζεται στη λίστα Έγγραφα προς εκτύπωση (Documents to Be Printed). Σηµείωση Επιλέγοντας Εκτύπωση συνδεδεµένων εγγράφων (Print linked documents), µπορείτε επίσης να εκτυπώσετε έγγραφα που είναι συνδεδεµένα µε το τρέχον έγγραφο. Τα συνδεδεµένα έγγραφα προστίθενται στη λίστα Έγγραφα προς εκτύπωση (Documents to Be Printed). Κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview) για να εµφανίσετε και να ελέγξετε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης προτού εκτυπώσετε το έγγραφο. 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εκτύπωσης (Start Printing) Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση µετρητή σελίδων εκτύπωσης (Print Page Count Confirmation). 3. Εκτέλεση εκτύπωσης Επιβεβαιώστε τον αριθµό των σελίδων προς εκτύπωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes). Τα τρέχοντα εµφανιζόµενα θέµατα εκτυπώνονται. Επιλεγµένα έγγραφα Μπορείτε να επιλέξετε και να εκτυπώσετε τα επιθυµητά θέµατα. 1. Από την Επιλογή προορισµού (Select Target), επιλέξτε Επιλεγµένα έγγραφα (Selected Documents) Οι τίτλοι όλων των θεµάτων εµφανίζονται στη λίστα Έγγραφα προς εκτύπωση (Documents to Be Printed). 2. Επιλέξτε τα θέµατα προς εκτύπωση Από τη λίστα Έγγραφα προς εκτύπωση (Documents to Be Printed), επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου των τίτλων των θεµάτων προς εκτύπωση. Σηµείωση Όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόµατη επιλογή εγγράφων σε κατώτερες ιεραρχίες (Automatically select documents in lower hierarchies), επιλέγονται όλα τα πλαίσια ελέγχου των τίτλων που βρίσκονται στις κατώτερες ιεραρχίες. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All) για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου όλων των τίτλων. Κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή όλων (Clear All) για να απαλείψετε τα πλαίσια ελέγχου όλων των τίτλων. Κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview) για να εµφανίσετε και να ελέγξετε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης προτού εκτυπώσετε το έγγραφο. 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εκτύπωσης (Start Printing) Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση µετρητή σελίδων εκτύπωσης (Print Page Count

7 Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Стор. 7 із 96 Confirmation). 4. Εκτέλεση εκτύπωσης Επιβεβαιώστε τον αριθµό των σελίδων προς εκτύπωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes). Εκτυπώνονται όλα τα θέµατα µε τα επιλεγµένα πλαίσια ελέγχου. Το Εγχειρίδιό µου Μπορείτε να επιλέξετε και να εκτυπώσετε θέµατα που είναι καταχωρηµένα στο Εγχειρίδιό µου. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το Εγχειρίδιό µου, ανατρέξτε στο "Καταχώρηση θεµάτων στο Εγχειρίδιό µου (Registering Topics to My Manual)".. 1. Από την Επιλογή προορισµού (Select Target), επιλέξτε Το εγχειρίδιό µου (My Manual) Οι τίτλοι των θεµάτων που είναι καταχωρηµένοι στο Εγχειρίδιό µου εµφανίζονται στη λίστα Έγγραφα προς εκτύπωση (Documents to Be Printed). 2. Επιλέξτε τα θέµατα προς εκτύπωση Από τη λίστα Έγγραφα προς εκτύπωση (Documents to Be Printed), επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου των τίτλων των θεµάτων προς εκτύπωση. Σηµείωση Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All) για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου όλων των τίτλων. Κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή όλων (Clear All) για να απαλείψετε τα πλαίσια ελέγχου όλων των τίτλων. Κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview) για να εµφανίσετε και να ελέγξετε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης προτού εκτυπώσετε το έγγραφο. 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εκτύπωσης (Start Printing) Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση µετρητή σελίδων εκτύπωσης (Print Page Count Confirmation). 4. Εκτέλεση εκτύπωσης Επιβεβαιώστε τον αριθµό των σελίδων προς εκτύπωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes). Εκτυπώνονται όλα τα θέµατα µε τα επιλεγµένα πλαίσια ελέγχου. Όλα τα έγγραφα Μπορείτε να εκτυπώσετε όλα τα θέµατα του ηλεκτρονικού εγχειριδίου. 1. Από την Επιλογή προορισµού (Select Target), επιλέξτε Όλα τα έγγραφα (All Documents) Οι τίτλοι όλων των θεµάτων εµφανίζονται στη λίστα Έγγραφα προς εκτύπωση (Documents to Be Printed) και επιλέγονται αυτόµατα τα πλαίσια ελέγχου. Σηµείωση Αν απαλείψετε το πλαίσιο ελέγχου ενός θέµατος, το συγκεκριµένο θέµα δεν εκτυπώνεται. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων (Select All) για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου όλων των τίτλων. Κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή όλων (Clear All) για να απαλείψετε τα πλαίσια ελέγχου όλων των τίτλων. Κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview) για να εµφανίσετε και να ελέγξετε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης προτού εκτυπώσετε το έγγραφο.

8 Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Стор. 8 із Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εκτύπωσης (Start Printing) Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση µετρητή σελίδων εκτύπωσης (Print Page Count Confirmation). 3. Εκτέλεση εκτύπωσης Επιβεβαιώστε τον αριθµό των σελίδων προς εκτύπωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes). Όλα τα θέµατα εκτυπώνονται. Σηµαντικό Απαιτείται µεγάλη ποσότητα χαρτιού για να εκτυπωθούν όλα τα θέµατα. Πριν από την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον αριθµό των εκτυπωµένων σελίδων που εµφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση µετρητή σελίδων εκτύπωσης (Print Page Count Confirmation). Μπορείτε να προσαρµόσετε την εκτύπωση στο πλάτος χαρτιού ή να ορίσετε τη µεγέθυνση της εκτύπωσης στο παράθυρο διαλόγου Προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview). Ωστόσο, εάν τα δεδοµένα της εκτύπωσης εκτείνονται πέρα από το χαρτί µε τη νέα µεγέθυνση, το τµήµα του εγγράφου δεν θα εκτυπωθεί στο χαρτί.

9 Χρήση λέξεων-κλειδιών για εύρεση ενός θέµατος Стор. 9 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου > Χρήση λέξεων-κλειδιών για εύρεση ενός θέµατος Χρήση λέξεων-κλειδιών για εύρεση ενός θέµατος Μπορείτε να εισάγετε µια λέξη-κλειδί για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση για µια σελίδα προορισµού. Εκτελείται αναζήτηση σε όλα τα εγκατεστηµένα ηλεκτρονικά εγχειρίδια (εγχειρίδια χρήσης). 1. Κάντε κλικ στο Το παράθυρο αναζήτησης εµφανίζεται στην αριστερή πλευρά του ηλεκτρονικού εγχειριδίου. Σηµείωση Κάντε κλικ στο για να κλείσετε ή να εµφανίσετε το παράθυρο αναζήτησης. 2. Εισαγάγετε µια λέξη-κλειδί Στην επιλογή Λέξη-κλειδί (Keyword) εισαγάγετε µια λέξη-κλειδί για το στοιχείο που θα αναζητηθεί. Αν θέλετε να εισάγετε πολλές λέξεις-κλειδιά, εισαγάγετε ένα κενό µεταξύ των λέξεων-κλειδιών. Σηµείωση Μπορείτε να εισάγετε έως και 10 λέξεις-κλειδιά ή έως και 255 χαρακτήρες. εν γίνεται διάκριση µεταξύ κεφαλαίων και πεζών. Το πρόγραµµα µπορεί να πραγµατοποιήσει αναζήτηση και για λέξεις-κλειδιά που περιέχουν κενά. 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη αναζήτησης (Start Searching) Η αναζήτηση ξεκινάει και στη λίστα των αποτελεσµάτων αναζήτησης εµφανίζονται οι τίτλοι των θεµάτων που περιέχουν τη λέξη-κλειδί. Όταν πραγµατοποιείτε µια αναζήτηση εισάγοντας πολλές λέξεις-κλειδιά, τα αποτελέσµατα της αναζήτησης εµφανίζονται όπως φαίνεται παρακάτω. [Έγγραφα που ταιριάζουν απόλυτα] ([Documents Containing Perfect Match]) Θέµατα που περιέχουν ολόκληρη τη συµβολοσειρά χαρακτήρων αναζήτησης (συµπεριλαµβανοµένων

10 Χρήση λέξεων-κλειδιών για εύρεση ενός θέµατος Стор. 10 із 96 των κενών) ακριβώς όπως αυτή εισήχθηκε (απόλυτο ταίριασµα) [Έγγραφα που περιέχουν όλες τις λέξεις-κλειδιά] ([Documents Containing All Keywords]) Θέµατα που περιέχουν όλες τις λέξεις-κλειδιά που έχουν εισαχθεί [Έγγραφα που περιέχουν κάποια λέξη-κλειδί] ([Documents Containing Any Keyword]) Θέµατα που περιέχουν τουλάχιστον µία λέξη-κλειδί από αυτές που έχουν εισαχθεί 4. Εµφανίστε το θέµα που θα επιθυµείτε να διαβάσετε Από τη λίστα αποτελεσµάτων αναζήτησης, κάντε διπλό κλικ (ή επιλέξτε και πατήστε Εισαγωγή (Enter) στον τίτλο του θέµατος που θέλετε να διαβάσετε. Όταν εµφανιστούν οι σελίδες του συγκεκριµένου τίτλου, οι λέξεις-κλειδιά που βρίσκονται σε αυτές τις σελίδες είναι επισηµασµένες.

11 Καταχώρηση θεµάτων στο Εγχειρίδιό µου Стор. 11 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου > Καταχώρηση θεµάτων στο Εγχειρίδιό µου Καταχώρηση θεµάτων στο Εγχειρίδιό µου Καταχωρήστε τις σελίδες που διαβάζετε συχνά ως θέµατα στο Εγχειρίδιό µου ώστε να µπορείτε εύκολα να ανατρέχετε σε αυτές ανά πάσα στιγµή. 1. Εµφανίστε το θέµα Εµφανίστε το θέµα που θα προστεθεί στο Εγχειρίδιό µου. 2. Κάντε κλικ στο Στα αριστερά του ηλεκτρονικού εγχειριδίου εµφανίζεται το παράθυρο του Εγχειριδίου µου. Σηµείωση Κάντε κλικ στο για να κλείσετε ή να εµφανίσετε το παράθυρο του Εγχειριδίου µου. 3. Καταχωρήστε το θέµα στο Εγχειρίδιό µου Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add). Το τρέχον εµφανιζόµενο θέµα προστίθεται στη Λίστα του Εγχειριδίου µου (List of My Manual). Σηµείωση Εναλλακτικά, από τη λίστα Έγγραφα που εµφανίστηκαν πρόσφατα (Recently Displayed Documents), κάντε διπλό κλικ (ή επιλέξτε και πατήστε Εισαγωγή (Enter)) στο θέµα που πρόκειται να προσθέσετε στο Εγχειρίδιό µου ώστε να εµφανίσετε το συγκεκριµένο θέµα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add). 4. Εµφάνιση του Εγχειριδίου µου Εάν κάνετε διπλό κλικ (ή εάν επιλέξετε και πατήσετε Εισαγωγή (Enter)) σε ένα θέµα που εµφανίζεται στη Λίστα του Εγχειριδίου µου (List of My Manual), το συγκεκριµένο θέµα εµφανίζεται στο Παράθυρο

12 Καταχώρηση θεµάτων στο Εγχειρίδιό µου Стор. 12 із 96 περιγραφής. Σηµείωση Για να διαγράψετε ένα θέµα από τη Λίστα του Εγχειριδίου µου (List of My Manual), επιλέξτε το θέµα από τη λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή ιαγραφή (Delete) (ή πατήστε ιαγραφή (Delete)).

13 Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο Стор. 13 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου > Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο Προειδοποίηση Οδηγίες που, αν αγνοηθούν, µπορεί να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό ως αποτέλεσµα εσφαλµένης χρήσης του µηχανήµατος. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε η χρήση να είναι ασφαλής. Προσοχή Οδηγίες που, αν αγνοηθούν, θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυµατισµό ή υλική ζηµιά ως αποτέλεσµα εσφαλµένης χρήσης του µηχανήµατος. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε η χρήση να είναι ασφαλής. Σηµαντικό Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται ώστε η χρήση να είναι ασφαλής. Σηµείωση Οδηγίες που λειτουργούν ως σηµειώσεις για τη λειτουργία ή συµπληρωµατικές εξηγήσεις.

14 Εµπορικά σήµατα Стор. 14 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου > Εµπορικά σήµατα Εµπορικά σήµατα Η επωνυµία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/ και σε άλλες χώρες. Η επωνυµία Windows Vista είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Οι επωνυµίες Adobe, Adobe RGB και Adobe RGB (1998) είναι σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Exif Print Αυτή η συσκευή υποστηρίζει Exif Print. To Exif Print είναι ένα πρότυπο για τη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών και εκτυπωτών. Εφόσον συνδεθεί ψηφιακή φωτογραφική µηχανή συµβατή µε Exif Print, χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα εικόνας της φωτογραφικής µηχανής κατά τη λήψη και βελτιστοποιούνται για την εξασφάλιση εκτυπώσεων εξαιρετικά υψηλής ποιότητας.

15 Περιεχόµενα Стор. 15 із 96 MA-5141-V1.00 Οδηγίες χρήσης (Πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή) Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης Εκτύπωση µε εύκολη ρύθµιση Ορισµός µεγέθους σελίδας και προσανατολισµού Ορισµός του αριθµού αντιτύπων και της σειράς εκτύπωσης Εκτύπωση µε προσαρµογή στη σελίδα Εκτύπωση βάσει κλίµακας Εκτύπωση διάρθρωσης σελίδας Εκτύπωση αφίσας Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου Εµφάνιση των αποτελεσµάτων εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση Ορισµός των διαστάσεων του χαρτιού (Προσαρµοσµένο µέγεθος) Αλλαγή της ποιότητας εκτύπωσης και διόρθωση των δεδοµένων εικόνας Επιλογή ενός συνδυασµού ποιότητας εκτύπωσης και µιας µεθόδου απόδοσης τόνων Ρύθµιση φωτεινότητας Ρύθµιση έντασης Ρύθµιση αντίθεσης Προσοµοίωση εικόνας Εξοµάλυνση ακανόνιστων περιγραµµάτων Αλλαγή των ιδιοτήτων χρωµάτων για βελτίωση του χρωµατισµού Μείωση ψηφιακού θορύβου Αλλαγή των ρυθµίσεων του µηχανήµατος από τον υπολογιστή σας Αλλαγή των επιλογών εκτύπωσης Αποθήκευση ενός προφίλ εκτύπωσης Αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας του µηχανήµατος Εκτέλεση συντήρησης από υπολογιστή Καθαρισµός των κεφαλών εκτύπωσης Καθαρισµός των κυλίνδρων τροφοδοσίας χαρτιού Ευθυγράµµιση θέσης της κεφαλής εκτύπωσης Έλεγχος ακροφυσίων των κεφαλών εκτύπωσης Εσωτερικός καθαρισµός της συσκευής Επισκόπηση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή Πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή Canon IJ Πώς να ανοίξετε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή Καρτέλα Συντήρηση Παρακολούθηση κατάστασης Canon IJ Προεπισκόπηση Canon IJ Ενηµέρωση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή Απόκτηση του πιο πρόσφατου προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή Κατάργηση εγκατάστασης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή Πριν την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή Εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή Παράρτηµα ιαγραφή ανεπιθύµητης εργασίας εκτύπωσης Κοινή χρήση του εκτυπωτή σε δίκτυο

16 ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης Стор. 16 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης Εκτύπωση µε εύκολη ρύθµιση Ορισµός µεγέθους σελίδας και προσανατολισµού Ορισµός του αριθµού αντιτύπων και της σειράς εκτύπωσης Εκτύπωση µε προσαρµογή στη σελίδα Εκτύπωση βάσει κλίµακας Εκτύπωση διάρθρωσης σελίδας Εκτύπωση αφίσας Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου Αποθήκευση µιας ρύθµισης σφραγίδας Αποθήκευση δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο Εµφάνιση των αποτελεσµάτων εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση Ορισµός των διαστάσεων του χαρτιού (Προσαρµοσµένο µέγεθος)

17 Εκτύπωση µε εύκολη ρύθµιση Стор. 17 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Εκτύπωση µε εύκολη ρύθµιση Εκτύπωση µε εύκολη ρύθµιση Η διαδικασία ρύθµισης της βασικής εκτύπωσης, που είναι απαραίτητη για τη σωστή εκτύπωση των δεδοµένων µε το συγκεκριµένο µηχάνηµα, είναι η εξής: 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης Για τη ρύθµιση Ποιότητα εκτύπωσης (Print Quality), επιλέξτε Υψηλή (High), Τυπική (Standard) ή Πρόχειρη (Draft). 3. Επιλέξτε χρώµα/ένταση Για τη ρύθµιση Χρώµα/Ένταση (Color/Intensity) επιλέξτε Αυτόµατη (Auto). 4. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις Ελέγξτε τις συνιστώµενες ρυθµίσεις που εµφανίζονται στο Παράθυρο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, το έγγραφο θα εκτυπωθεί σύµφωνα µε το µέγεθος του µέσου.

18 Ορισµός µεγέθους σελίδας και προσανατολισµού Стор. 18 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Ορισµός µεγέθους σελίδας και προσανατολισµού Ορισµός µεγέθους σελίδας και προσανατολισµού Το µέγεθος και ο προσανατολισµός του χαρτιού καθορίζονται ουσιαστικά από την εφαρµογή. Εάν το µέγεθος και ο προσανατολισµός της σελίδας που ορίστηκαν στο πλαίσιο Μέγεθος σελίδας (Page Size) και Προσανατολισµός (Orientation) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup) συµπίπτουν µε τις ρυθµίσεις της εφαρµογής, δεν χρειάζεται η επιλογή τους στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). Αν δεν µπορέσατε να κάνετε αυτές τις ρυθµίσεις µε την εφαρµογή, η διαδικασία για την επιλογή µεγέθους χαρτιού και προσανατολισµού είναι η εξής: 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού Επιλέξτε ένα µέγεθος σελίδας από τη λίστα Μέγεθος σελίδας (Page Size) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). 3. Επιλέξτε Προσανατολισµός (Orientation) Ορίστε Κατακόρυφος (Portrait) ή Οριζόντιος (Landscape) στην επιλογή Προσανατολισµός (Orientation). Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιστροφή 180 µοίρες (Rotate 180 degrees) εάν θέλετε να εκτυπώσετε µε περιστροφή του πρωτοτύπου 180 µοίρες. 4. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Το έγγραφο θα εκτυπωθεί µε το επιλεγµένο µέγεθος χαρτιού και προσανατολισµό.

19 Ορισµός του αριθµού αντιτύπων και της σειράς εκτύπωσης Стор. 19 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Ορισµός του αριθµού αντιτύπων και της σειράς εκτύπωσης Ορισµός του αριθµού αντιτύπων και της σειράς εκτύπωσης Προεπιλεγµένη ρύθµιση Εκτύπωση από την τελευταία σελίδα (Print from Last Page) Συρραφή (Collate) Εκτύπωση από την τελευταία σελίδα (Print from Last Page) + Συρραφή (Collate) Η διαδικασία για τον καθορισµό του αριθµού αντιτύπων και της σειράς εκτύπωσης είναι η εξής: 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Ορίστε τον αριθµό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε. Από την επιλογή Αντίτυπα (Copies) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup) ορίστε τον αριθµό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε. 3. Ορίστε την ακολουθία εκτύπωσης Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση από την τελευταία σελίδα (Print from Last Page) εάν θέλετε να αρχίσει η εκτύπωση από την τελευταία κατά σειρά σελίδα. Με αυτή την ενέργεια, δεν θα χρειαστεί να ταξινοµήσετε τις σελίδες µε τη σωστή τους σειρά µετά την εκτύπωση. 4. Επιλέξτε συρραφή εάν στο πλαίσιο Αντίτυπα (Copies) καθορίζετε πολλά αντίτυπα Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συρραφή (Collate) εάν καθορίζετε πολλά αντίτυπα.

20 Ορισµός του αριθµού αντιτύπων και της σειράς εκτύπωσης Стор. 20 із 96 Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να εκτυπώσετε µαζί όλες τις σελίδες µε τον ίδιο αριθµό σελίδας. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Εκτυπώνεται ο καθορισµένος αριθµός αντιτύπων µε την καθορισµένη σειρά εκτύπωσης. Σηµαντικό Αν το λογισµικό εφαρµογής µε το οποίο δηµιουργήσατε το έγγραφο διαθέτει την ίδια λειτουργία, δώστε προτεραιότητα στις ρυθµίσεις του προγράµµατος περιήγησης. Ωστόσο, αν τα αποτελέσµατα εκτύπωσης δεν είναι αποδεκτά, προσδιορίστε τις ρυθµίσεις λειτουργίας στο λογισµικό εφαρµογής. Εάν καθορίσετε τον αριθµό αντιτύπων και τη σειρά εκτύπωσης και στην εφαρµογή και στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή, ο αριθµός των αντιτύπων µπορεί να αποτελεί πολλαπλάσιους αριθµούς των δύο ρυθµίσεων, διαφορετικά η καθορισµένη σειρά εκτύπωσης ενδέχεται να µην ενεργοποιηθεί. Η επιλογή Εκτύπωση από την τελευταία σελίδα (Print from Last Page) εµφανίζεται µε αχνά γράµµατα και δεν είναι διαθέσιµη, εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Αφίσα (Poster) για τη ρύθµιση ιάρθρωση σελίδας (Page Layout). Σηµείωση Ορίζοντας τις ρυθµίσεις Εκτύπωση από την τελευταία σελίδα (Print from Last Page) και Συρραφή (Collate), µπορείτε να εκτελέσετε εκτυπώσεις έτσι ώστε να γίνεται συρραφή των εγγράφων ένα µε ένα ξεκινώντας από την τελευταία σελίδα. Οι ρυθµίσεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε τις επιλογές Κανονικό µέγεθος (Normal-size), Προσαρµογή στη σελίδα (Fit-to-Page), Κλίµακα (Scaled) και ιάρθρωση σελίδας (Page Layout).

21 Εκτύπωση µε προσαρµογή στη σελίδα Стор. 21 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Εκτύπωση µε προσαρµογή στη σελίδα Εκτύπωση µε προσαρµογή στη σελίδα Η διαδικασία εκτύπωσης ενός εγγράφου σε µεγέθυνση ή σµίκρυνση, ώστε να προσαρµόζεται στο µέγεθος της σελίδας, είναι η εξής: 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Ρυθµίστε εκτύπωση µε προσαρµογή στη σελίδα Επιλέξτε Προσαρµογή στη σελίδα (Fit-to-Page) από τη λίστα ιάρθρωση σελίδας (Page Layout) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). 3. Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού για τα δεδοµένα Με τη ρύθµιση Μέγεθος σελίδας (Page Size) επιλέξτε το µέγεθος σελίδας που ορίστηκε µε την εφαρµογή σας. 4. Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο µηχάνηµα, από τη λίστα Μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή (Printer Paper Size). Εάν το µέγεθος χαρτιού του εκτυπωτή είναι µικρότερο από το Μέγεθος σελίδας (Page Size), η εικόνα της σελίδας θα σµικρυνθεί. Εάν το µέγεθος χαρτιού του εκτυπωτή είναι µεγαλύτερο από το µέγεθος

22 Εκτύπωση µε προσαρµογή στη σελίδα Стор. 22 із 96 σελίδας, η εικόνα της σελίδας θα µεγεθυνθεί. Οι τρέχουσες ρυθµίσεις εµφανίζονται στο Παράθυρο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Κατά την εκτύπωση, το έγγραφο µεγεθύνεται ή σµικρύνεται ώστε να προσαρµοστεί στο µέγεθος της σελίδας.

23 Εκτύπωση βάσει κλίµακας Стор. 23 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Εκτύπωση βάσει κλίµακας Εκτύπωση βάσει κλίµακας Η διαδικασία εκτύπωσης ενός εγγράφου µε σελίδες σε µεγέθυνση ή σµίκρυνση είναι η εξής: 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Ρύθµιση εκτύπωσης βάσει κλίµακας Επιλέξτε Κλίµακα (Scaled) από τη λίστα ιάρθρωση σελίδας (Page Layout) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). 3. Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού για τα δεδοµένα Με τη ρύθµιση Μέγεθος σελίδας (Page Size) επιλέξτε το µέγεθος σελίδας που ορίστηκε µε την εφαρµογή σας. 4. Ρυθµίστε το ποσοστό κλίµακας χρησιµοποιώντας µια από τις εξής µεθόδους: Επιλέξτε ένα Μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή (Printer Paper Size) Aπό τη λίστα Μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή (Printer Paper Size), επιλέξτε ένα µέγεθος χαρτιού εκτυπωτή που διαφέρει από το Μέγεθος σελίδας (Page Size). Εάν το µέγεθος χαρτιού του εκτυπωτή είναι µικρότερο από το Μέγεθος σελίδας (Page Size), η εικόνα της σελίδας θα σµικρυνθεί.

24 Εκτύπωση βάσει κλίµακας Стор. 24 із 96 Εάν το µέγεθος χαρτιού του εκτυπωτή είναι µεγαλύτερο από το µέγεθος σελίδας, η εικόνα της σελίδας θα µεγεθυνθεί. Ορισµός συντελεστή κλίµακας Πληκτρολογήστε απευθείας µια τιµή στο πλαίσιο Κλίµακα (Scaling). Οι τρέχουσες ρυθµίσεις εµφανίζονται στο Παράθυρο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, το έγγραφο εκτυπώνεται µε την καθορισµένη κλίµακα. Σηµαντικό Εάν το λογισµικό εφαρµογής µε το οποίο δηµιουργήσατε το πρωτότυπο διαθέτει τη λειτουργία εκτύπωσης βάσει κλίµακας, ρυθµίστε τις παραµέτρους στο λογισµικό της εφαρµογής σας. εν χρειάζεται να εφαρµόσετε την ίδια ρύθµιση στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή.

25 Εκτύπωση βάσει κλίµακας Стор. 25 із 96 Σηµείωση Η επιλογή Κλίµακα (Scaled) αλλάζει την εκτυπώσιµη περιοχή του εγγράφου.

26 Εκτύπωση διάρθρωσης σελίδας Стор. 26 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Εκτύπωση διάρθρωσης σελίδας Εκτύπωση διάρθρωσης σελίδας Η λειτουργία εκτύπωσης της διάρθρωσης σελίδας σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε περισσότερες από µία εικόνες σελίδας σε ένα φύλλο χαρτιού. Η διαδικασία για την εκτέλεση της εκτύπωσης διάρθρωσης σελίδας είναι η εξής: 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Ρύθµιση εκτύπωσης διάρθρωσης σελίδας Επιλέξτε ιάταξη σελίδας (Page Layout) από τη λίστα ιάρθρωση σελίδας (Page Layout) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). Οι τρέχουσες ρυθµίσεις εµφανίζονται στο Παράθυρο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή. 3. Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο µηχάνηµα, από τη λίστα Μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή (Printer Paper Size). Τώρα τελειώσατε µε τη ρύθµιση της διάταξης του εγγράφου από αριστερά προς τα δεξιά. 4. Ορίστε τον αριθµό των σελίδων προς εκτύπωση σε ένα φύλλο και την ακολουθία σελίδων

27 Εκτύπωση διάρθρωσης σελίδας Стор. 27 із 96 Εάν είναι απαραίτητο κάντε κλικ στο κουµπί Καθορισµός... (Specify...), ορίστε τις παρακάτω ρυθµίσεις στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση διάρθρωσης σελίδας (Page Layout Printing) και κάντε κλικ στο κουµπί OK. Σελίδες (Pages) Για να αυξήσετε τον αριθµό των σελίδων που θα συµπεριληφθούν σε ένα φύλλο χαρτί επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό σελίδων από τη λίστα. ιάταξη σελίδων (Page Order) Για να αλλάξετε τη σειρά τοποθέτησης των σελίδων επιλέξτε ένα εικονίδιο από τη λίστα για να αλλάξετε τη σειρά. Περίγραµµα σελίδας (Page Border) Για εκτύπωση µιας γραµµής περιγράµµατος γύρω από κάθε σελίδα του εγγράφου επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). Κατά την εκτύπωση, ο καθορισµένος αριθµός σελίδων θα διευθετηθεί σε κάθε φύλλο χαρτιού µε τη σειρά που καθορίσατε.

28 Εκτύπωση αφίσας Стор. 28 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Εκτύπωση αφίσας Εκτύπωση αφίσας Η λειτουργία εκτύπωσης αφίσας σάς επιτρέπει να µεγεθύνετε τα δεδοµένα εικόνας, να χωρίσετε σε αρκετές σελίδες τα δεδοµένα και να εκτυπώσετε αυτές τις σελίδες σε διαφορετικά φύλλα χαρτιού. Όταν οι σελίδες ενωθούν µεταξύ τους, σχηµατίζουν ένα µεγάλο έντυπο σαν αφίσα. Η διαδικασία για την εκτέλεση της εκτύπωσης αφίσας είναι η εξής: Ρύθµιση λειτουργίας «Εκτύπωση αφίσας» 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Ρύθµιση εκτύπωσης αφίσας Επιλέξτε Αφίσα (Poster) από τη λίστα ιάρθρωση σελίδας (Page Layout) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). Οι τρέχουσες ρυθµίσεις εµφανίζονται στο Παράθυρο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή. 3. Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο µηχάνηµα, από τη λίστα Μέγεθος χαρτιού εκτυπωτή (Printer Paper Size).

29 Εκτύπωση αφίσας Стор. 29 із 96 Μόλις ολοκληρώσατε τη ρύθµιση για την εκτύπωση µιας αφίσας µε διαστάσεις 2 σελίδων επί 2 σελίδων. 4. Ορίστε τον αριθµό των διαιρέσεων εικόνας και των σελίδων προς εκτύπωση. Αν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στο κουµπί Καθορισµός... (Specify...), ορίστε τις εξής ρυθµίσεις στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση αφίσας (Poster Printing) και στη συνέχεια επιλέξτε OK. ιαιρέσεις εικόνας (Image Divisions) Επιλέξτε τον αριθµό των υποδιαιρέσεων (κάθετων και οριζόντιων) από τη λίστα ιαιρέσεις εικόνας (Image Divisions). Καθώς αυξάνεται ο αριθµός των διαιρέσεων, αυξάνεται και ο αριθµός των φύλλων που χρησιµοποιούνται για την εκτύπωση, επιτρέποντας τη δηµιουργία µεγαλύτερης αφίσας. Εκτύπωση "Αποκοπής/Επικόλλησης" σε περιθώρια (Print "Cut/Paste" in margins) Για παράλειψη των λέξεων «Αποκοπή» και «Επικόλληση», καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου. Σηµαντικό Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν χρησιµοποιείται πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή 64 -bit. Εκτύπωση "Αποκοπής/Επικόλλησης" γραµµών σε περιθώρια (Print "Cut/Paste" lines in margins) Για παράλειψη αποκοµµένων γραµµών καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου. Σελίδες (Pages) Για να επανεκτυπώσετε µόνο συγκεκριµένες σελίδες εισάγετε τον αριθµό της σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε. Για εκτύπωση πολλών σελίδων, καθορίστε την περιοχή εκτύπωσης διαχωρίζοντας τις σελίδες µε κόµµατα ή εισάγοντας ένα ενωτικό µεταξύ των αριθµών των σελίδων. Σηµείωση Μπορείτε να ορίσετε την περιοχή εκτύπωσης επιλέγοντας τις σελίδες από την προεπισκόπηση. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). Όταν εκτελείτε εκτύπωση, το έγγραφο διαιρείται σε περισσότερες από µία σελίδες όταν εκτυπώνεται. Αφού εκτυπωθούν όλες οι σελίδες της αφίσας, κολλήστε τις σελίδες µεταξύ τους για να δηµιουργήσετε µια αφίσα. Εκτύπωση συγκεκριµένων µόνο σελίδων Εάν η µελάνη ξεθωριάζει ή εξαντλείται στη διάρκεια της εκτύπωσης, µπορείτε να εκτυπώσετε µόνο σελίδες που χρειάζεστε µε την παρακάτω διαδικασία: 1. Ορισµός της περιοχής εκτύπωσης Στο παράθυρο προεπισκόπησης που εµφανίζεται στα αριστερά της καρτέλας ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup) κάντε κλικ στις σελίδες που δεν χρειάζεται να εκτυπωθούν. Οι σελίδες στις οποίες κάνατε κλικ, διαγράφονται και εµφανίζονται µόνο οι σελίδες που πρόκειται να εκτυπωθούν.

30 Εκτύπωση αφίσας Стор. 30 із 96 Σηµείωση Κάντε κλικ στις διεγραµµένες σελίδες για να εµφανιστούν ξανά. Κάντε δεξί κλικ στο Παράθυρο προεπισκόπησης για να επιλέξετε Εκτύπωση όλων των σελίδων (Print all pages) ή ιαγραφή όλων των σελίδων (Delete all pages). 2. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής σελίδων, κάντε κλικ στο κουµπί OK. Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, εκτυπώνονται µόνο συγκεκριµένες σελίδες. Σηµαντικό Όταν έχει οριστεί η επιλογή Αφίσα (Poster) το πλαίσιο επιλογής Εκτύπωση από την τελευταία σελίδα (Print from Last Page) εµφανίζεται µε αχνά γράµµατα και δεν είναι διαθέσιµο. Εφόσον η εκτύπωση αφίσας µεγεθύνει το έγγραφο όταν το εκτυπώνει, τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης ενδέχεται να παρουσιάζουν τραχιά υφή.

31 Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου Стор. 31 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν χρησιµοποιείται πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή 64-bit. Η λειτουργία Σφραγίδα (Stamp) επιτρέπει την εκτύπωση κειµένου ή µιας εικόνας bitmap µε τη µορφή σφραγίδας πάνω ή πίσω από τα δεδοµένα του εγγράφου. Επιτρέπει επίσης την εκτύπωση ηµεροµηνίας και ώρας εκτύπωσης και ονόµατος χρήστη. Η λειτουργία Φόντο (Background) επιτρέπει την εκτύπωση µιας αχνής απεικόνισης πίσω από τα δεδοµένα εγγράφου. Η διαδικασία για την εκτέλεση της εκτύπωσης σφραγίδας/φόντου είναι η εξής: Εκτύπωση σφραγίδας Υπάρχουν ήδη καταχωρηµένες οι σφραγίδες "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ," "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ," και άλλες σφραγίδες που χρησιµοποιούνται συχνά σε εταιρείες. 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Κάντε κλικ στο κουµπί Σφραγίδα/Φόντο... (Stamp/Background...) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup) Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background).

32 Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου Стор. 32 із Επιλέξτε µια σφραγίδα Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Σφραγίδα (Stamp) και επιλέξτε τη σφραγίδα που επιθυµείτε από τη λίστα. Οι τρέχουσες ρυθµίσεις εµφανίζονται στο Παράθυρο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της καρτέλας ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). 4. Ρύθµιση των λεπτοµερειών της σφραγίδας Εάν είναι απαραίτητο, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω ρυθµίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. ΤΕπάνω από το κείµενο (Place stamp over text) Για εκτύπωση της σφραγίδας στην µπροστινή όψη του εγγράφου επιλέξτε αυτό το πλαίσιο επιλογής. Σηµείωση Η σφραγίδα αποκτά προτεραιότητα γιατί η σφραγίδα εκτυπώνεται επάνω από τα δεδοµένα στα σηµεία όπου επικαλύπτει τα δεδοµένα του εγγράφου. Εάν δεν είναι επιλεγµένο το πλαίσιο ελέγχου Επάνω από το κείµενο (Place stamp over text), η σφραγίδα εκτυπώνεται πίσω από τα δεδοµένα του εγγράφου και ίσως να είναι κρυµµένη στις ενότητες που επικαλύπτονται, ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποιείται. Σφραγίδα µόνο στην πρώτη σελίδα (Stamp first page only) Για εκτύπωση της σφραγίδας µόνο στην πρώτη σελίδα επιλέξτε αυτό το πλαίσιο επιλογής. Kουµπί Ορισµός σφραγίδας... (Define Stamp...) Για να αλλάξετε το κείµενο, την εικόνα bitmap ή τη θέση της σφραγίδας κάντε κλικ σε αυτό το κουµπί (ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση µιας ρύθµισης σφραγίδας). Μπορείτε να επιλέξετε το χρώµα της σφραγίδας κάνοντας κλικ στην επιλογή Επιλογή χρώµατος... (Select Color...) αλλά το αποτέλεσµα της εκτύπωσης θα είναι µονόχρωµο. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, τα δεδοµένα εκτυπώνονται µε την καθορισµένη σφραγίδα. Εκτύπωση φόντου 1. Επιλέξτε το φόντο του οποίου οι ρυθµίσεις πρόκειται να αλλάξουν. Έχουν ήδη καταχωρηθεί ως δείγµατα δύο αρχεία bitmap. 2. Κάντε κλικ στο κουµπί Σφραγίδα/Φόντο... (Stamp/Background...) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup) Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background). 3. Επιλογή του φόντου Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Φόντο (Background) και επιλέξτε το φόντο που επιθυµείτε από τη λίστα. Οι τρέχουσες ρυθµίσεις εµφανίζονται στο Παράθυρο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της καρτέλας ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). 4. Ρύθµιση των λεπτοµερειών του φόντου Εάν είναι απαραίτητο, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω ρυθµίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Φόντο µόνο στην πρώτη σελίδα (Background first page only) Για εκτύπωση του φόντου µόνο στην πρώτη σελίδα επιλέξτε αυτό το πλαίσιο επιλογής. Κουµπί Επιλογή φόντου... (Select Background...) Για να χρησιµοποιήσετε άλλο αρχείο bitmap ή να αλλάξετε τη διάταξη ή την πυκνότητα του φόντου κάντε κλικ σε αυτό το κουµπί (ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο ). 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση

33 Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου Стор. 33 із 96 Κάντε κλικ στο κουµπί OK στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, τα δεδοµένα εκτυπώνονται µε το καθορισµένο φόντο. Σχετικά θέµατα Αποθήκευση µιας ρύθµισης σφραγίδας Αποθήκευση δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο

34 Αποθήκευση µιας ρύθµισης σφραγίδας Стор. 34 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου > Αποθήκευση µιας ρύθµισης σφραγίδας Αποθήκευση µιας ρύθµισης σφραγίδας Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν χρησιµοποιείται πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή 64-bit. Μπορείτε να δηµιουργήσετε και να αποθηκεύσετε µια νέα σφραγίδα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις µιας υπάρχουσας σφραγίδας. Οι σφραγίδες που δεν χρειάζεστε είναι δυνατό να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγµή. Η διαδικασία για την καταχώρηση νέας σφραγίδας είναι η εξής: Καταχώρηση νέας σφραγίδας 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Κάντε κλικ στο κουµπί Σφραγίδα/Φόντο... (Stamp/Background...) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup) Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background). 3. Κάντε κλικ στο κουµπί Ορισµός σφραγίδας... (Define Stamp...) Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθµίσεις σφραγίδας (Stamp Settings).

35 Αποθήκευση µιας ρύθµισης σφραγίδας Стор. 35 із Ρυθµίστε τη σφραγίδα ενώ κάνετε προβολή του παραθύρου προεπισκόπησης Καρτέλα Σφραγίδα (Stamp) Επιλέξτε Κείµενο (Text), Εικονίδιο (Bitmap) ή Ηµεροµηνία/Ώρα/Όνοµα Χρήστη (Date/Time/User Name) για τη ρύθµιση Τύπος σφραγίδας (Stamp Type). Για να γίνει καταχώρηση µε την επιλογή Κείµενο (Text), οι χαρακτήρες θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί ήδη στην επιλογή Κείµενο σφραγίδας (Stamp Text). Αλλάξτε τις ρυθµίσεις Γραµµατοσειρά TrueType (TrueType Font), Στυλ (Style), Μέγεθος (Size) και Περίγραµµα (Outline), όπως απαιτείται. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώµα της σφραγίδας κάνοντας κλικ στην επιλογή Επιλογή χρώµατος... (Select Color...) αλλά το αποτέλεσµα της εκτύπωσης θα είναι µονόχρωµο. Στην επιλογή Εικονίδιο (Bitmap), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αρχείου... (Select File...) και επιλέξτε το αρχείο bitmap (.bmp) που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις των επιλογών Μέγεθος (Size) και ιαφανής περιοχή λευκού (Transparent white area) εάν είναι απαραίτητο. Στην επιλογή Ηµεροµηνία/Ώρα/Όνοµα Χρήστη (Date/Time/User Name), η ηµεροµηνία/ώρα και το όνοµα χρήστη για το εκτυπωµένο αντικείµενο, εµφανίζονται στο Κείµενο σφραγίδας (Stamp Text). Αλλάξτε τις επιλογές Γραµµατοσειρά TrueType (TrueType Font), Στυλ (Style), Μέγεθος (Size) και Περίγραµµα (Outline), εάν απαιτείται. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώµα της σφραγίδας κάνοντας κλικ στην επιλογή Επιλογή χρώµατος... (Select Color...) αλλά το αποτέλεσµα της εκτύπωσης θα είναι µονόχρωµο. Σηµαντικό Η επιλογή Κείµενο σφραγίδας (Stamp Text) εµφανίζεται µε αχνά γράµµατα και δεν είναι διαθέσιµη, εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Ηµεροµηνία/Ώρα/Όνοµα Χρήστη (Date/Time/User Name). Καρτέλα Θέση (Placement) Επιλέξτε τη θέση της σφραγίδας από τη λίστα Θέση (Position). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Προσαρµογή (Custom) από τη λίστα Θέση (Position) και να καθορίσετε συντεταγµένες για τις τιµές Θέση X (X-Position) και Θέση Y (Y-Position). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση της σφραγίδας σύροντάς την στη θέση που θέλετε στο παράθυρο προεπισκόπησης. Για να αλλάξετε τη γωνία της θέσης για σφραγίδα, πληκτρολογήστε απευθείας µια τιµή στο πλαίσιο Προσανατολισµός (Orientation). 5. Αποθήκευση της σφραγίδας Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση ρυθµίσεων (Save settings) και καταχωρήστε έναν τίτλο στο πλαίσιο Τίτλος (Title) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση (Save).

36 Αποθήκευση µιας ρύθµισης σφραγίδας Стор. 36 із 96 Κάντε κλικ στο κουµπί OK όταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης. 6. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει ξανά το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background). Ο καταχωρηµένος τίτλος εµφανίζεται στη λίστα Σφραγίδα (Stamp). Αλλαγή και καταχώρηση µερικών ρυθµίσεων σφραγίδας 1. Επιλέξτε τη σφραγίδα της οποίας οι ρυθµίσεις πρόκειται να αλλάξουν Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σφραγίδα (Stamp) στο παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/ Background) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τίτλο της σφραγίδας που θέλετε να αλλάξετε από τη λίστα Σφραγίδα (Stamp). 2. Κάντε κλικ στο κουµπί Ορισµός σφραγίδας... (Define Stamp...) Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθµίσεις σφραγίδας (Stamp Settings). 3. Ρυθµίστε τη σφραγίδα ενώ κάνετε προβολή του παραθύρου προεπισκόπησης 4. Αποθήκευση της σφραγίδας Επιλέξτε Αποθήκευση αντικατάστασης (Save overwrite) στην καρτέλα Αποθήκευση ρυθµίσεων (Save settings). Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη σφραγίδα µε διαφορετικό τίτλο, πληκτρολογήστε έναν νέο τίτλο στο πλαίσιο Τίτλος (Title) και κάντε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση (Save). Κάντε κλικ στο κουµπί OK όταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει ξανά το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background). Ο καταχωρηµένος τίτλος εµφανίζεται στη λίστα Σφραγίδα (Stamp). ιαγραφή µιας σφραγίδας που δεν είναι απαραίτητη 1. Κάντε κλικ στο κουµπί Ορισµός σφραγίδας... (Define Stamp...) στο παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background) Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθµίσεις σφραγίδας (Stamp Settings). 2. Επιλέξτε τη σφραγίδα προς διαγραφή Επιλέξτε τον τίτλο της σφραγίδα που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Σφραγίες (Stamps) στην καρτέλα Αποθήκευση ρυθµίσεων (Save settings). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ιαγραφή (Delete). Κάντε κλικ στο κουµπί OK όταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης. 3. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει ξανά το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background).

37 Αποθήκευση δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο Стор. 37 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Εκτύπωση σφραγίδας/φόντου > Αποθήκευση δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο Αποθήκευση δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιµη όταν χρησιµοποιείται πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή 64-bit. Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο bitmap και να το αποθηκεύσετε ως φόντο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις ενός ήδη υπάρχοντος φόντου. Μπορείτε να διαγράψετε ένα φόντο που δεν χρειάζεστε οποιαδήποτε στιγµή. Η διαδικασία καταχώρησης των δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο είναι η εξής: Καταχώρηση δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Κάντε κλικ στο κουµπί Σφραγίδα/Φόντο... (Stamp/Background...) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup) Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background). 3. Κάντε κλικ στο κουµπί Επιλογή φόντου... (Select Background...)

38 Αποθήκευση δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο Стор. 38 із 96 Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθµίσεις φόντου (Background Settings). 4. Επιλέξτε τα δεδοµένα εικόνας προς καταχώρηση στο φόντο. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου... (Select File...). Επιλέξτε τα δεδοµένα εικόνας προορισµού (αρχείο bitmap) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγµα (Open). 5. Ορίστε τις παρακάτω ρυθµίσεις, ενώ προβάλλεται το παράθυρο προεπισκόπησης Μέθοδος διάρθρωσης (Layout Method) Επιλέξτε τον τρόπο τοποθέτησης των δεδοµένων της εικόνας φόντου. Όταν έχει γίνει η επιλογή Προσαρµογή (Custom), µπορείτε να ορίσετε συντεταγµένες για τη Θέση X (X- Position) και τη Θέση Y (Y-Position). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση του φόντου σύροντας την εικόνα στο παράθυρο προεπισκόπησης. Ένταση (Intensity) Ορίστε την ένταση των χρωµάτων για τα δεδοµένα εικόνας φόντου µε το ρυθµιστικό Ένταση (Intensity). Για να δώσετε πιο ανοικτό χρώµα στο φόντο, µετακινήστε το ρυθµιστικό προς τα αριστερά. Για να δώσετε πιο σκούρο χρώµα στο φόντο, µετακινήστε το ρυθµιστικό προς τα δεξιά. Για να εκτυπώσετε το φόντο µε την αρχική ένταση bitmap, µετακινήστε το ρυθµιστικό στην τελευταία θέση δεξιά. 6. Αποθήκευση του φόντου Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση ρυθµίσεων (Save settings) και καταχωρήστε έναν τίτλο στο πλαίσιο Τίτλος (Title) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση (Save). Κάντε κλικ στο κουµπί OK όταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης. 7. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει ξανά το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background). Ο καταχωρισµένος τίτλος εµφανίζεται στη λίστα Φόντο (Background). Αλλαγή και αποθήκευση µερικών ρυθµίσεων φόντου 1. Επιλέξτε το φόντο του οποίου οι ρυθµίσεις πρόκειται να αλλάξουν. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Φόντο (Background) στο παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/ Background) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τίτλο του φόντου που θέλετε να τροποποιήσετε από τη λίστα Φόντο (Background). 2. Κάντε κλικ στο κουµπί Επιλογή φόντου... (Select Background...) Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθµίσεις φόντου (Background Settings). 3. Ενώ προβάλλεται η προεπισκόπηση, ρυθµίστε τα στοιχεία της καρτέλας Φόντο

39 Αποθήκευση δεδοµένων εικόνας που θα χρησιµοποιηθούν ως φόντο Стор. 39 із 96 (Background) 4. Αποθήκευση του φόντου Επιλέξτε Αποθήκευση αντικατάστασης (Save overwrite) στην καρτέλα Αποθήκευση ρυθµίσεων (Save settings). Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το φόντο µε διαφορετικό τίτλο, πληκτρολογήστε ένα νέο τίτλο στο πλαίσιο Τίτλος (Title) και κάντε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση (Save). Κάντε κλικ στο κουµπί OK όταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει ξανά το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background). Ο καταχωρισµένος τίτλος εµφανίζεται στη λίστα Φόντο (Background). ιαγραφή ενός µη απαραίτητου φόντου 1. Κάντε κλικ στο κουµπί Επιλογή φόντου... (Select Background...) στο παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background) Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθµίσεις φόντου (Background Settings). 2. Επιλέξτε το φόντο προς διαγραφή Επιλέξτε τον τίτλο του φόντου που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Φόντο (Backgrounds) στην καρτέλα Αποθήκευση ρυθµίσεων (Save settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή ιαγραφή (Delete). Κάντε κλικ στο κουµπί OK όταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης. 3. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει ξανά το παράθυρο διαλόγου Σφραγίδα/Φόντο (Stamp/Background).

40 Εµφάνιση των αποτελεσµάτων εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση Стор. 40 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Εµφάνιση των αποτελεσµάτων εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση Εµφάνιση των αποτελεσµάτων εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση Μπορείτε να εµφανίσετε και να ελέγξετε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση. Η διαδικασία για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων εκτύπωσης πριν την εκτέλεση της εκτύπωσης είναι η εξής: 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Ρύθµιση της προεπισκόπησης Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προεπισκόπηση πριν από την εκτύπωση (Preview before printing) από την καρτέλα Κύριες ρυθµίσεις (Main). 3. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK. Θα ξεκινήσει η εφαρµογή Προεπισκόπηση Canon IJ και θα εµφανιστούν τα αποτελέσµατα της εκτύπωσης πριν ξεκινήσει η εκτύπωση. Σχετικό θέµα Προεπισκόπηση Canon IJ

41 Ορισµός των διαστάσεων του χαρτιού (Προσαρµοσµένο µέγεθος) Стор. 41 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > ιάφορες µέθοδοι εκτύπωσης > Ορισµός των διαστάσεων του χαρτιού (Προσαρµοσµένο µέγεθος) Ορισµός των διαστάσεων του χαρτιού (Προσαρµοσµένο µέγεθος) Μπορείτε να ορίσετε το ύψος και το µήκος του χαρτιού που θέλετε να χρησιµοποιήσετε εάν δεν είναι δυνατόν να επιλέξετε το µέγεθός του από τη λίστα Μέγεθος σελίδας (Page Size). Αυτό το µέγεθος χαρτιού ονοµάζεται προσαρµοσµένο µέγεθος. Η διαδικασία για τον καθορισµό ενός προσαρµοσµένου µεγέθους είναι η εξής: 1. Ρύθµιση του προσαρµοσµένου µεγέθους στο λογισµικό εφαρµογής Χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα µεγέθους χαρτιού της εφαρµογής σας, καθορίστε το προσαρµοσµένο µέγεθος. Σηµαντικό Αν το λογισµικό εφαρµογής όπου δηµιουργήθηκε το έγγραφο διαθέτει µια λειτουργία που σας επιτρέπει να καθορίσετε τις τιµές κάθετου και οριζόντιου µεγέθους, χρησιµοποιήστε το λογισµικό εφαρµογής για να ορίσετε τις τιµές. Αν το λογισµικό εφαρµογής δεν διαθέτει τέτοια λειτουργία ή αν το έγγραφο δεν εκτυπώνεται σωστά χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή για να ορίσετε τις τιµές. 2. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 3. Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού Επιλέξτε Προσαρµογή... (Custom...) για το Μέγεθος σελίδας (Page Size) στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρµοσµένο µέγεθος χαρτιού (Custom Paper Size).

42 Ορισµός των διαστάσεων του χαρτιού (Προσαρµοσµένο µέγεθος) Стор. 42 із Ρύθµιση του προσαρµοσµένου µεγέθους στο λογισµικό εφαρµογής Ορίστε Μονάδες (Units) και εισαγάγετε το Πλάτος (Width) και Ύψος (Height) του χαρτιού που θα χρησιµοποιήσετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί OK. 5. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση Κάντε κλικ στο κουµπί OK στην καρτέλα ιαµόρφωση σελίδας (Page Setup). Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, τα δεδοµένα εκτυπώνονται µε το καθορισµένο µέγεθος χαρτιού.

43 Αλλαγή της ποιότητας εκτύπωσης και διόρθωση των δεδοµένων εικόνας Стор. 43 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Αλλαγή της ποιότητας εκτύπωσης και διόρθωση των δεδοµένων εικόνας Αλλαγή της ποιότητας εκτύπωσης και διόρθωση των δεδοµένων εικόνας Επιλογή ενός συνδυασµού ποιότητας εκτύπωσης και µιας µεθόδου απόδοσης τόνων Ρύθµιση φωτεινότητας Ρύθµιση έντασης Ρύθµιση αντίθεσης Προσοµοίωση εικόνας Εξοµάλυνση ακανόνιστων περιγραµµάτων Αλλαγή των ιδιοτήτων χρωµάτων για βελτίωση του χρωµατισµού Μείωση ψηφιακού θορύβου

44 Επιλογή ενός συνδυασµού ποιότητας εκτύπωσης και µιας µεθόδου απόδοσης τόνων Стор. 44 із 96 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο > Αλλαγή της ποιότητας εκτύπωσης και διόρθωση των δεδοµένων εικόνας > Επιλογή ενός συνδυασµού ποιότητας εκτύπωσης και µιας µεθόδου απόδοσης τόνων Επιλογή ενός συνδυασµού ποιότητας εκτύπωσης και µιας µεθόδου απόδοσης τόνων Μπορείτε να ορίζετε το επίπεδο ποιότητας της εκτύπωσης και τη µέθοδο απόδοσης τόνων. Η διαδικασία για τη ρύθµιση της ποιότητας εκτύπωσης και της µεθόδου απόδοσης τόνων είναι η εξής: 1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή 2. Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης Επιλέξτε Προσαρµογή (Custom) για τη ρύθµιση Ποιότητα εκτύπωσης (Print Quality) στην καρτέλα Κύριες ρυθµίσεις (Main) και επιλέξτε Ρύθµιση... (Set...). Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρµογή (Custom).

Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Χρήση των λειτουργιών σάρωσης Canon CanoScan LiDE 700F Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο Pagina 1 di 323 pagine MC-3718-V1.00 Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Λήψη της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Χρήση των λειτουργιών σάρωσης Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο CanoScan LiDE 200 Sayfa 1 / 282 sayfa MC-2444-V1.00 Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Λήψη της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Χρήση των λειτουργιών σάρωσης CanoScan 5600F Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο Sayfa 1 / 315 sayfa MC-2518-V1.00 Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Λήψη της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος οδήγησης σαρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής)

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Σελίδα 1 από 5 Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows 7 ΥΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4134-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4134-00 EL NPD4134-00 EL Περιεχόμενα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος Οδηγίες ασφάλειας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας... 11 Εγκατάσταση του εκτυπωτή... 11 Επιλογή θέσης για

Διαβάστε περισσότερα

HP Color LaserJet σειρά CM3530 MFP Οδηγός προγράμματος οδήγησης Send Fax του αναλογικού φαξ 500

HP Color LaserJet σειρά CM3530 MFP Οδηγός προγράμματος οδήγησης Send Fax του αναλογικού φαξ 500 HP Color LaserJet σειρά CM3530 MFP Οδηγός προγράμματος οδήγησης Send Fax του αναλογικού φαξ 500 Πνευματικά δικαιώματα και Άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν. ip3600 series Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο Стр. 1 из 389 стр. Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου MC-2615-V1.00 Οδηγός βασικών λειτουργιών Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση)

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού δηµιουργίας ετικετών, του βοηθητικού προγράµµατος ενσωµάτωσης Commander και των προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή της Seagull (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων...

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Εγκατάσταση του λογισμικού.....................................2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων..............7

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Παράδειγμα Εικόνας Πρόλογος Αυτό το πρότυπο του Word θα σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας Newsletter στο MS Word. Μπορείτε να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection Εγχειρίδιο λειτουργίας EsyMP Multi PC Projection Περιεχόμενα 2 Πληροφορίες για το EsyMP Multi PC Projection Στυλ συναντήσεων που προτείνονται από το EsyMP Multi PC Projection... 5 Διεξαγωγή συναντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4043-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4043-00 EL NPD4043-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό DNA MATCH IT! Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Λογισμικό DNA MATCH IT! Οδηγός γρήγορης αναφοράς Λογισμικό DNA MATCH IT! Οδηγός γρήγορης αναφοράς Για χρήση με τους Προσδιορισμούς HLA SSO LIFECODES της IMMUCOR Γι α δι αγνωστ ι κή χρήση In Vitro 1 LC1497EL.0 (11/14) Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Οδηγίες χρήσης A-61830_el 1 Επισκόπηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...1-1 Δυνατότητες...1-2 Υποστηρικτική τεκμηρίωση...1-3 Η Kodak Alaris Inc. και η NewSoft συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows Vista

Διαβάστε περισσότερα

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Microsoft Internet Explorer 9.0 ανοιχτεί) ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Gear στη σωστή γραμμή. 3. Κάντε κλικ στο Επιλογές Internet και επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Sharpdesk Mobile V2.1 Εγχειρίδιο Λειτουργίας Για Windows

Sharpdesk Mobile V2.1 Εγχειρίδιο Λειτουργίας Για Windows Sharpdesk Mobile V2.1 Εγχειρίδιο Λειτουργίας Για Windows SHARP CORPORATION Copyright 2013-2015 SHARP CORPORATION Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επισκόπηση... 4 2 Σημειώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα