ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <ΑΤΤΙΚΟΝ>

2

3 To ΣΑΥ αποτελεί τη σημαντικότερη νόσο του 20ου αιώνα

4 Ο Guilleminaylt πατέρας του συνδρόμου

5 Figure 1. Polysomnograph of a patient with OSA, off CPAP (A) and on CPAP (B) Foster, G. E. et al. Exp Physiol 2007;92:51-65

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ Βασική λειτουργία αναπνοής είναι ο ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ η απομάκρυνση του CO2 Η ρύθμιση της αναπνοής πετυχαίνεται με την αλληλεπίδραση της ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (κεντρικοί χημειουποδοχείς που ερεθίζονται από το CO2 και το ph του ΕΝΥ /περιφερικοί χημειουποδοχείς που ερεθίζονται από το O2 ) στο επίπεδο του στελέχους και της ΕΚΚΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ από το φλοιό που εξαρτάται από το επίπεδο εγρήγορσης Φυσιολογικά κατά την εγρήγορση όταν το διοξείδιο αυξάνεται αυξάνεται και ο κυψελιδικός αερισμός (hypercapnic ventilatory response) Παράλληλα υπάρχει το εκκούσιο <wake drive> που επιτρέπει τη διατήρηση σταθερού αναπνεόμενου όγκου αέρα ανεξαρτήτως του πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει το διοξείδιο (η υπερβολική πτώση του διοξειδίου οδηγεί σε άπνοια)

7 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Στη φάση NREM χάνεται το <wake drive> Ο ύπνος οδηγεί σε μείωση της ευαισθησίας των χημειουποδοχέων και άμβλυνση του < hypercapnic ventilatory response> Στον ύπνο μειώνεται ο τόνος των μυών φάρυγγα = αυξημένη αντίσταση αεραγωγών = φυσιολογική αύξηση του διοξειδίου κατά 4-6 mmhg από το επίπεδο του διοξειδίου εγρήγορσης Στη φάση REM το < hypercapnic ventilatοry response> μειώνεται ακόμη περισσότερο με επιπλέον αύξηση του διοξειδίου

8 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Η λειτουργία του καρδιααγγειακού συστήματος στον ύπνο επηρεάζεται από το ΑΝΣ Στον NREM ύπνο επικρατεί το παρασυμπαθητικό με αποτέλεσμα τη μείωση της καρδιακής συχνότητας,της αρτηριακής πίεσης, των αγγειακών αντιστάσεων,της καρδιακής παροχής και της μεταβολικής δραστηριότητας. Στη φάση αυτή σπάνια εμφανίζονται καρδιακά συμβάματα Στο REM ύπνο το καρδιαγγειακό σύστημα λειτουργεί σε χαμηλούς ρυθμούς σε σχέση με την εγρήγορση.είναι δυνατό όμως να δραστηριοποείται κάποιες στιγμές το ΣΝΣ με αποτέλεσμα την εμφάνιση κοιλιακών αρρυθμιών και στηθάγχης όταν προυπάρχει υποκείμενη καρδιακή νόσος Οι αφυπνίσεις προκαλούν διέγερση του ΣΝΣ

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΜΗ-ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ Υπερακαπνική κεντρική άπνοια α) Μειωμένη ευαισθησία των χημειουποδοχέων β) Απώλεια του εκκούσιου <wake drive> Άρα υπάρχει μειωμένο αναπνευστικό <drive> και κυψελιδικός υποαερισμός που βαίνει αυξανόμενο από τη NREM φάση στη REM Σύνδρομο υποαερισμού της παχυσαρκίας Νευρομυικά νοσήματα Χρόνια λήψη ναρκωτικών ουσιών Ιδιοπαθής κεντρικός υποαερισμός (Σ. Οndine)

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ Μη υπερκαπνική κεντρική άπνοια Αυξημένη δραστηριότητα κεντρικών χημειουποδοχέων ακόμη και σε μικρές μεταβολές του διοξειδίου NREM Ο υπεραερισμός προκαλεί πτώση του διοξειδίου κάτω του ορίου άπνοιας με αποτέλεσμα τη διακοπή αναπνευστικής προσπάθειας και της ροής αέρα ( κεντρική άπνοια) REM Tο διοξείδιο είναι πιο αυξημένο αλλά και το όριο άπνοιας είναι μεγαλύτερο έτσι είναι δύσκολο να πέσει τόσο πολύ χαμηλά το διοξείδιο (κάτω από το επίπεδο άπνοιας) ώστε να εμφανιστεί άπνοια Το αναπνευστικό κέντρο είναι πιο σταθερό Σπάνια εμφανίζονται κεντρικές άπνοιες στη φάση REM Αναπνοή Cheyne Stokes Περιοδική αναπνοή σε μεγάλο υψόμετρο Μετάβαση από την εγρήγορση σε ύπνο Έναρξη θεραπείας με CPAP

12 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΑΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΕΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

13

14 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΥ ΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ

15 Κατά τη διάρκεια της ζωής μας κοιμόμαστε 22 χρόνια

16 ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΥ

17 Figure 3. Schematic diagram outlining the hypothesized pathways by which intermittent hypoxia leads to endothelial dysfunction, inflammation and atherosclerosis Foster, G. E. et al. Exp Physiol 2007;92:51-65

18 ΣΑΥ και ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

19 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΑΥ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΣΝΣ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΑΠΟ ΥΠΟΞΙΑ- ΕΠΑΝΟΞΥΓΟΝΩΣΗ 1. Υποξία 2. Υπερκαπνία 3. Αρνητική ενδοθωρακική πίεση Τα ανωτέρω επηρεάζουν το ενδοκρινικό,νευροενδοκρινικό σύστημα με αποτέλεσμα την ινσουλινοαντοχή και τη διαταραχή στην έκφραση της λεπτίνης με αποτέλεσμα την εμφάνιση του φαύλου κύκλου επιδείνωσης της παχυσαρκίας, της υπέρτασης και της επιδείνωσης του ΣΑΥ. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 1. Αυξηση ενδοθηλίνης πλάσματος 2. Μείωση του ΝΟ πλάσματος 3. Ενεργοποίηση φλεγμονής (αύξηση της CRP IL-6)

20

21 Figure 2. Schematic diagram outlining the hypothesized pathways by which intermittent hypoxia leads to hypertension Foster, G. E. et al. Exp Physiol 2007;92:51-65

22 Το ΣΑΥ αποτελεί τεκμηριωμένα ανεξάρτητο αιτιολογικό παράγοντα αρτηριακής υπερτασης

23 Wisconsin Sleep Cohort Study

24 Temporal plots of the average mean arterial pressures according to sleepdisordered breathing status Hla, K. M. et. al. Ann Intern Med 1994;120:

25 Prevalence of hypertension among participants with and without sleepdisordered breathing stratified by obesity, sex, and age Hla, K. M. et. al. Ann Intern Med 1994;120:

26 Sleep Heart Health Study

27

28

29 Το ΣΑΥ είναι περισσότερο συχνό στην ανθιστάμενη στα φάρμακα αρτηριακή υπέρταση. Η συχνότητα του ΣΑΥ στην παραπάνω κατηγορία είναι 80% Logan AG et al J Hypertens 2001 Αντίστροφα ο έλεγχος της υπέρτασης με τα συμβατικά θεραπευτικά μέτρα είναι πιο δύσκολος σε ασθενείς με ΣΑΥ Hirshkowitz M et al Sleep 1989

30

31

32 Systolic BP (*) and diastolic BP ({circ}) during sleep Hla, K. M. et al. Chest 2002;122:

33 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

34 ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΑΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί συσχέτισης των δύο παραμέτρων αποτελούν 1) αρτηριακή υπέρταση 2) αθηρωμάτωση 3) αποκορεσμός της Hb 4) αυξημένη συμπαθητική δραστηριότητα 5) υπερπηκτικότητα 6) βλάβη ενδοθηλίου 6) αυξημένη φλεγμονή

35 Shahar E et al Sleep Disordered Breathing and Cardiovscular Disease Am J Respir Crit Care Med 2001

36 ΣΑΥ ΚΑΙ ΟΞΕΑ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ Ο κίνδυνος στηθάγχης ή οξέος στεφανιαίου συνδρόμου αυξάνεται τις ώρες μετά την αφύπνιση λόγω της υπερδιέγερσης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος Mayer J et al Cardiology 1991 Το σοβαρό ΣΑΥ προκαλεί κατάσπαση του ST κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω του αποκορεσμού της Hb Hanly P et al Am J Cardiol 1993 Μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών με στεφανιαία νόσο και μη θεραπευμένο ΣΑΥ ανέδειξε αυξημένη θνητότητα Pecker Y et al Am J Respir Crit Care Med 2000 Αν και δεν έχει αποδειχθεί η αιτιολογική σχέση ΣΑΥ και στεφανιαίας νόσου το ΣΑΥ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο Shahar E et al Sleep Heart Health Study Am J Respir Crit Care Med 2001

37 Shahar E et al Sleep Disordered Breathing and Cardiovscular Disease Am J Respir Crit Care Med 2001

38 Fig. 1. Infarct size expressed as a percentage of the ventricular size (I/V) in isolated hearts subjected to 30-min global ischemia followed by 120-min reperfusion, from rats exposed to either intermittent hypoxia (IH group) or normoxia (N group) or control conditions (control group) for a 35-day period Joyeux-Faure, M. et al. J Appl Physiol 98: ; doi: /japplphysiol Copyright 2005 American Physiological Society

39

40 ΣΑΥ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Η τροπονίνη δεν αυξάνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας σε έδαφος ΣΑΥ Gami AS et al Chest 2004 Το pro BNP δεν μεταβάλλεται σε ασθενείς με ΣΑΥ και δεν αποτελεί δείκτη πρόβλεψης καρδιαγγειακών νοσημάτων Hubner RH et al Respir Med 2007

41 ΣΑΥ και ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

42 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Η αρνητική ενδοθωρακική πίεση που παράγεται κατά την άπνοια οδηγεί στην αύξηση του μεταφορτίου της αριστερής κοιλίας αλλά και στη μείωση του προφορτίου αυτής Η διαλλείπουσα υποξία μπορεί να επηρεάσει τη συσταλτικότητα της καρδιάς, την επαρκή οξυγόνωση των καρδιακών μυοκυττάρων με τελικό αποτέλεσμα την ισχαιμία του μυοκαρδίου Οι κεντρικές άπνοιες είναι αποτέλεσμα της καρδιακής ανεπάρκειας.επηρεάζουν τον καρδιακό μυ όπως και οι αποφρακτικές άπνοιες (διαλλείπουσα υποξυγοναιμία), διαφέρουν στν απουσία των μεταβολών της ενδοθωρακικής πίεσης

43 ΣΑΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Το ΣΑΥ είναι συχνό στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια Javaheri S et al Circulation 1998 Τουλάχιστον το 50% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν ΣΑΥ ή κεντρικές άπνοιες Alchanatis M et al Eur Respir J 2002 Οι ασθενείςμε καρδιακή ανεπάρκεια (συστολική αριστερής κοιλίας) εμφανίζουν ΣΑΥ 11%-37% και ΚΑΥ κατά 33%-40% Sin DD et al Am J Respir Critic Care Med 1999 Στη Sleep Heart Health Study ο σχετικός κίνδυνος ΣΑΥ ήταν 2.38 ανεξαρτήτως άλλων επιβαρυντικών παραγόντων για το καρδιαγγειακό Shahar E et al Am J Respir Critic Care Med 2001

44 Shahar E et al Sleep Disordered Breathing and Cardiovscular Disease Am J Respir Crit Care Med 2001

45 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥ-ΚΑΥ)ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η παχυσαρκία στους άνδρες (BMI>35) και η ηλικία άνω των 60 στις γυναίκες αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες εμφάνισης του ΣΑΥ Το ανδρικό φύλο, η υποκαπνία,η κολπική μαρμαρυγή και η ηλικία άνω των 60 ετών αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ΚΑΥ Η κεντρική άπνοια στον ύπνο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια συσχετίζεται με αυξημένη θνητότητα Η αποφρακτική άπνοια στον ύπνο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια επιδεινώνει την καρδιακή δυσλειτουργία

46 Mean ({+/-}SE) Changes in Left Ventricular Dimensions Kaneko Y et al. N Engl J Med 2003;348:

47

48 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HF Ροχαλητό Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια Ημερήσια υπνηλία Παραμονή συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας παρά τη σωστή φαρμακευτική αγωγή π.χ. ημερήσια δύσπνοια Έκτακτες κοιλιακές συστολές (>30/λεπτό), διδυμίες,ριπές κοιλιακής ταχυκαρδίας,κολπική μαρμαρυγή

49 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Ναπολέον Βοναπάρτης Βασίλισσα Βικτωρία Φρανκλίνος Ρούσβελτ

50 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Υπερκοιλακή ταχυκαρδία Κολπική μαρμαρυγή Κολπικός πτερυγισμός Κοιλιακές αρρυθμίες (ριπές)

51 ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΑΥ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Ηάπνοια οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε οξυγόνο λόγω της έντονης συστολής του πράγμα που οδηγεί σε ισχαιμία του μυοκαρδίου Η υποξαιμία και η υπερκαπνία οδηγούν στην εμφάνιση αφυπνίσεων, αυξημένης συμπαθητικής δραστηριότητας και έκκρισης κατεχολαμινών Η διάταση των μυοκαρδιακών κυττάρων στο κολποκοιλιακό κόμβο από την αυξημένη φλεβική επιστροφή εξαιτίας της αρνητικής ενδοθωρακικής πίεσης προκαλεί αρρυθμίες

52 ΣΑΥ και ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Το ΣΑΥ προκαλεί βραδυαρρυθμίες κυρίως στη φάση REM Η θεραπεία με CPAP εξαφανίζει τις αρρυθμίες Στην περίπτωση που η μελέτη με Holter αναδεικνύει νυχτερινές αρρυθμίες καλό είναι να προηγείται μελέτη ύπνου πριν από την τοποθέτηση βηματοδότη Μαύρες μπάρες ΣΑΥ ΑF κολπική μαρμαρυγή CVE έκτακτες κοιλιακές NSVT ριπές κοιλιακής ταχυκαρδίας Sleep Heart Health Study

53 ΣΑΥ και ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η συχνότητα της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με ΣΑΥ κυμαίνεται από 20-40% Η υποξαιμία προκαλεί δυσλειτουργία του αγγειακού ενδοθηλίου με αύξηση του VEGF ο οποίος με τη σειρά του προάγει την αγγειογένεση και τελικά το <<remodelling>> αλλά και αγγειοσύσπαση (προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση) Η διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας προκαλεί πνευμονική υπέρταση (μετατριχοειδική πνευμονική υπέρταση)

54 Fig. 6. Change in mean ({+/-}SE) right ventricular (RV) weight, left ventricular + septum (LV+S) weight, and the ratio of right ventricular to left ventricular + septum (RV/LV+S) weight in response to 5 wk of chronic continuous hypoxia (n = 8) and chronic intermittent hypoxia (n = 8) Campen, M. J. et al. J Appl Physiol 99: ; doi: /japplphysiol Copyright 2005 American Physiological Society

55 Arias et al Eur Heart J 2006

56 Η CPAP στην ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ηβελτίωση της πνευμονικής υπέρτασης από τη CPAP στην προηγούμενη μελέτη οφείλονται στη βελτίωση της διαστολικής δυσλειτουργίας της αρ. κοιλίας Οι δομικές μεταβολές του αγγειακού πνευμονικού δικτύου (remodelling) χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις 12 εβδομάδες παρακολούθησης Τα αποτελέσματα ήταν πιο θεαματικά στους ασθενείς που είχαν μεγαλύτερη πνευμονική υπέρταση τη στιγμή της έναρξης της μελέτης

57 Τιμές πιέσεως στην πνευμονική προ και μετά θεραπεία Arias et al

58 ΣΑΥ και ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Ασθενείς με ΣΑΥ και άτομα που ροχαλίζουν συστηματικά έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιφνιδίου θανάτου από καρδιακά συμβάματα κατά τη διάρκεια του ύπνου σε σχέση με το γενικό πλυθησμό Gami et al N Engl J Med 2005

59 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΑΥ

60 ΣΑΥ ΚΑΙ ΑΕΕ Έχει φανεί σε μελέτες ότι το ΣΑΥ είναι συχνό σε ασθενείς με ΑΕΕ ακόμη και στο 80% αυτών Mohsenin V et al Arch Phys Med Rehab 1995 Συνήθως το ΑΕΕ εμφανίζεται τις πρώτες πρωινές ώρες στις REM φάσεις όπου υπάρχουν και οι πιο σοβαρές άπνοιες Marler JR et al Stroke 1989

61 ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΑΥ ΚΑΙ ΑΕΕ Ηάπνοια προκαλεί αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης και πτώση της εγκεφαλικής αιματικής ροής Διαταραχή της ικανότητας αυτορύθμισης της εγκεφαλικής αιματικής ροής στους ασθενείς με ΣΑΥ Μειωμένη απόκριση των εγκεφαλικών αγγείων στην αγγειοδιασταλτική δράση του αυξημένου διοξειδίου που παράγεται κατά τη διάρκεια της άπνοιας

62 ΑΠΛΟ ΡΟΧΑΛΗΤΟ ΚΑΙ ΑΕΕ Μεταφορά μηχανικής ενέργειας από τις δονήσεις των μαλακών μορίων στο τοίχωμα των καρωτίδων (βλάβη αγγειακού τοιχώματος) Οι δονήσεις του τοιχώματος των καρωτίδων <<σπάνε>> προυπάρχουσες αθηρωματικές πλάκες Snoring-related energy transmission to the carotid artery in rabbits. J Appl Physiol May;100(5):

63 Shahar E et al Sleep Disordered Breathing and Cardiovscular Disease Am J Respir Crit Care Med 2001

64 Figure 4. Effects of intermittent hypoxia on human cerebral tissue oxygenation Foster, G. E. et al. Exp Physiol 2007;92:51-65

65 ΣΑΥ και ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Το 73% ασθενών με ΧΝΑ εμφανίζουν διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο Οι διαταραχές της ΧΝΑ χρόνια υποκαπνία, η μεταβολική οξέωση και οι ουραιμικές τοξίνες διαταράσουν τη λειτουργία του αναπνευστικού κέντρου Fletcher et al J Am Soc Nephrol 1993

66 ΣΑΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

67 Γονίδια που πιθανώς υπάρχουν σε ασθενείς με ΣΑΥ Παχυσαρκία Κατανομή λίπους Ανθρωπομετρικά χαραχτηριστικά Αναπνευστικό κέντρο Ισορροπία ύπνου -εγρήγορσης

68 Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ΣΑΥ Ηρεμιστικά χάπια Αλκοόλ Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες Βιολογικές αιτίες διακοπτόμενου ύπνου Κακή διατροφή Έλλειψη σωματικής άσκησης

69 ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες ασθενών με ΣΑΥ που θα εκδηλώσουν καρδιαγγειακά συμβάματα? Ποια είναι η συχνότητα του ΣΑΥ στην ασυμπτωματική καρδιαγγειακή νόσο? Αναζήτηση μη παρεμβατικών εργαστηριακών δεικτών για την έγκαιρη διάγνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε ασθενείς με ΣΑΥ

70 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα περισσότερα στοιχεία συνηγορούν στο ότι το ΣΑΥ είναι συχνό και αποτελεί ένα καινούριο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα Το ΣΑΥ αποτελεί τον πλέον ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες μελέτες για την κατανόηση των μηχανισμών συσχέτισης του ΣΑΥ με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ειδικά σε επίπεδο πειραματοζώων Οι κλινικοί ιατροί που ασχολούνται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τη συσχέτιση του ΣΑΥ με αυτά έτσι ώστε να αναγνωρίζουν τους πάσχοντες

71 Η μεσημεριανή <<σιέστα>> προστατεύει από τα καρδιακά νοσήματα Naska A, Trichopoulos D et al Arch Intern Med 2007 Ποιοτικός ύπνος διάρκειας 7 ωρών προστατεύει από τα καρδιακά συμβάματα Cappuccio F et al on press Sleep 2007

72

73

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη ΑΡΘΡΟ ανασκοπησησ Η Αποφρακτική Υπνική Άπνοια ως Παράγοντας Κινδύνου για την Εμφάνιση Κολπικής Μαρμαρυγής ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Χ. ΜΠΑΚΑΙΜΗ ΘΩΜΑΣ Δ. ΚΩΤΣΗΣ Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Γεώργιος Μπαλτόπουλος 1,Αλεξάνδρα Γαβαλά 1,2 1 Κλινική Εντατικής Νοσηλείας και Πνευμονικών Νόσων Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

Διαβάστε περισσότερα

TO ΣYNΔPOMO AΠNOIAΣ ΣTON YΠNO M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ

TO ΣYNΔPOMO AΠNOIAΣ ΣTON YΠNO M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ M. AΛXANATHΣ ANAΠΛ KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η μεγάλη μείωση ή η πλήρης διακοπή της αναπνοής κατά τον ύπνο που διαρκεί τουλάχιστον 10 δευτερ ονομάζονται υπόπνοια ή άπνοια αντίστοιχα. Αποφρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Γενετικά καθορισμένη χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας*

Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας* Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 2: 100-111, 2013 ανασκoπηση Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας* Α. Κασιακόγιας Κ. Τσιούφης Δ. Αραγιάννης Ι. Μπαφάκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Μάριος Παναγιώτου 1, Εμμανουήλ Καστανάκης 1, Ιωάννης Βογιατζής 2 1 Γ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο ( ΣΑΥ) Συχνή διαταραχή (5%

Διαβάστε περισσότερα

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 1 of 14 30/3/2010 3:46 μμ Written by Νικολόπουλος Δημήτριος, Παπασταματίου Μιλτιάδης Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2009 There are no translations available Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από την άπνοια. Σύντομη Ανασκόπηση. Αναστάσιος Μπονάκης 1, Εμμανουήλ Βαγιάκης 2

Πέρα από την άπνοια. Σύντομη Ανασκόπηση. Αναστάσιος Μπονάκης 1, Εμμανουήλ Βαγιάκης 2 Σύντομη Ανασκόπηση Πέρα από την άπνοια Αναστάσιος Μπονάκης 1, Εμμανουήλ Βαγιάκης 2 1 Νευρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης vευρολογικού τμήματος Αιγινήτειου νοσοκομείου-πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρου Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ)

Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ) Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ) Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας MD PhD Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου Πνευμονολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Δημήτρης Λαγονίδης Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο PORTARIA Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ;

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; Όλοι μας έχουμε κατηγορηθεί ότι ροχαλίζουμε, έστω περιστασιακά, σε κάποια φάση της ζωής μας. Όταν είμαστε αρκετά κουρασμένοι ή έχουμε φάει αργά το βράδυ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ. aναπνοη και υπνοσ

Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ. aναπνοη και υπνοσ Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ aναπνοη και υπνοσ μαρτιοσ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Ν. Σιαφάκας Κ. Κατής Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης : 105-115, 2013 Ανασκόπηση Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης Α. Νικοπούλου Περίληψη O Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) τύπου 2 είναι μια χρόνια νόσος που παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες 174 Ανασκόπηση Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες Ειρήνη Αυλωνίτου 1 Μάριος Κούγιας 1, 2 Φώτης Καψιμάλης 3 Γεώργιος Βαρουχάκης 3 Μίλτος

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες 204 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓ ΛΟΥ Α. ΥΠΟΒΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto 13 Υποθυρεοειδισµός - Θυρεοειδίτιδα Hashimoto Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Ενδοκρινολόγος Επιμελητής Α, Β Ενδοκρινολογικό Τμήμα «ΓΝΑ Αλεξάνδρα» ΕΙΣΑΓΩΓΗ υποθυρεοειδισμός απαντάται με συχνότητα 0,5-1,5% στον γενικό πληθυσμό.

Διαβάστε περισσότερα