Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2

3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2008 Βασική επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής και για το έτος 2008 ήταν η συνέχιση της προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση, η περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο από την αγορά ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και επηρεάζει τόσο την Ευρώπη, όσο και τον υπόλοιπο κόσμο. Η ελληνική οικονομία, χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και στη δυναμική που έχει αναπτύξει, παρουσιάζει μεγαλύτερες αντιστάσεις συγκριτικά με τις οικονομίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο δύσκολο αυτό διεθνές περιβάλλον. Με τον προϋπολογισμό του 2008 επιδιώχθηκε: η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ, η συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους, η σημαντική στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η ενίσχυση της περιφέρειας και η τακτοποίηση παλαιών οικονομικών εκκρεμοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία. Η απόκλιση από τους στόχους που είχαν τεθεί με τον προϋπολογισμό του 2008, οφείλεται στο δυσμενές διεθνές περιβάλλον. Η παρατεταμένη διεθνής οικονομική κρίση επηρεάζει τα έσοδα και τις δαπάνες του προϋπολογισμού, καθώς υπάρχει υστέρηση των εσόδων λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης και αυξάνονται, εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων, οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Ειδικότερα, το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 4,4% του ΑΕΠ (πίνακας 3.1), ενώ σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης θα περιορισθεί στο 2,5% του ΑΕΠ (πίνακας 3.2), μειωμένο κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ σε σχέση με το έτος Το έλλειμμα το 2007 ήταν αυξημένο λόγω έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (έκτακτη απόδοση στην ΕΕ λόγω αναθεώρησης του ΑΕΠ, αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των πυρκαγιών). 1.1 Τακτικός προϋπολογισμός Έσοδα Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (πίνακας 3.3), προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 2008 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,7% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4 Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) Πίνακας 3.1 Κρατικός προϋπολογισμός Μεταβολή % Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Προβλέψεις 07/06 08/07 09/08 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (β)/(α) (δ)/(β) (ε)/(δ) 1. Καθαρά έσοδα ΤΠ (α+β+γ+δ-ε) ,2 10,1 15,0 α. Τακτικά έσοδα ,1 10,7 12,0 β. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών 972 γ. Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 400 λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης δ. Λοιπά μη τακτικά έσοδα 773 ε. Επιστροφές φόρων ,7 22,0 3,1 2. Δαπάνες ΤΠ (α+β+γ+δ) ,2 8,5 9,1 α. Τόκοι ,2 15,4 6,2 β. Πρωτογενείς δαπάνες ,6 9,7 8,0 γ. Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών 882 δ. Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες Έλλειμμα ΤΠ (1-2) ,1-4,0-41,3 Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 4. Έσοδα (α+β) ,1 5,2-27,9 α. Εισροές ΕΕ ,0-0,2-27,1 β. Ίδια έσοδα ,8 415,6-39,4 5. Δαπάνες ,6 9,5-8,8 6. Έλλειμμα ΠΔΕ (4-5) ,8 14,9 12,8 7. Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης (3+6) ,7 3,1-18,7 (% του ΑΕΠ) -3,9-4,6-3,4-4,4-3,4 ΑΕΠ (αναθεωρημένο) ,0 7,7 5,9 1 Αφορά έκτακτη απόδοση στην ΕΕ λόγω αναθεώρησης του ΑΕΠ. 2 Περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 82,7 εκατ. ευρώ το 2007 που έχει ήδη εκταμιευθεί και δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά συμψηφιστικά εντάλματα. Πίνακας 3.2 Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Προβλέψεις α. Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης β. Αποτελέσματα ΟΤΑ, ΟΚΑ και λοιπών ΝΠΔΔ Τακτοποίηση παλαιών υποχρεώσεων σε ΙΚΑ και ΟΤΑ γ. Χρηματοδότηση στην κοινωνική ασφάλιση και ΟΤΑ Εκ των οποίων τακτοποίηση παλαιών υποχρεώσεων - στο ΙΚΑ στους ΟΤΑ δ. Εξοπλιστικά προγράμματα ε. Εθνικολογιστικές προσαρμογές στ. Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (α+β+γ+δ+ε) % του ΑΕΠ -2,8-3,5-1,6-2,5-2,0 ΑΕΠ (αναθεωρημένο) Από το έτος 2006 και εφεξής τα μεγέθη αυτά αφορούν παραλαβές στρατιωτικού υλικού. Σημείωση: Τυχόν διαφορές ποσών και ποσοστών στους πίνακες που ακολουθούν οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 78 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

5 Πίνακας 3.3 Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού Μεταβολή % Εκτιμήσεις Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Προβλέψεις 2007/ / /08 πραγμ/σεων Α. Τακτικά έσοδα (Ι+ ΙΙ + ΙΙΙ + IV) ,1 10,7 12,0 Ι. Άμεσοι φόροι ,0 14,2 18,0 Φόρος εισοδήματος ,2 7,7 12,9 Φυσικών προσώπων ,6 8,9 10,0 Νομικών προσώπων ,0 1,0 14,1 Ειδικών κατηγοριών ,5 23,3 29,9 Φόροι στην περιουσία ,5 158,1 58,0 Άμεσοι φόροι ΠΟΕ ,7 41,2 40,7 Λοιποί άμεσοι φόροι ,8 10,0 11,0 ΙΙ. Έμμεσοι φόροι ,7 9,1 9,7 Φόροι συναλλαγών ,9 6,7 9,1 ΦΠΑ ,8 8,4 10,7 πετρελαιοειδών ,0 35,9 19,7 καπνού ,2-1,9 6,1 λοιπών ,5 5,5 9,5 Λοιποί φόροι συναλλαγών ,1-6,4-5,2 (μεταβίβαση κεφαλαίων) (1.045) (1.322) (1.165) (1.178) (1.103) (26,5) (-10,9) (-6,4) (χαρτόσημο) (710) (682) (615) (670) (620) (-3,9) (-1,8) (-7,5) Φόροι κατανάλωσης ,7 11,9 10,3 Φόρος ασφαλίστρων ,9 3,9 8,6 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων ,4-7,2 2,6 ΕΦΚ καυσίμων ,0 29,6 19,7 Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) ,0-0,7 3,4 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ,1 25,2 3,9 Λοιποί φόροι κατανάλωσης ,2-16,9 7,1 Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ ,9 59,3 28,7 Λοιποί έμμεσοι ,0 21,6 0,8 (για ΕΕ) (267) (314) (336) (304) (315) (17,6) (-3,2) (3,6) Σύνολο φορολογικών εσόδων (Ι+ΙΙ) ,6 11,2 13,2 ΙΙΙ. Απολήψεις από ΕΕ ,4 238,8-29,7 ΙV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα ,2-8,1-2,2 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) ,4 4,4-6,7 B. Μη τακτικά έσοδα Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 972 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 400 λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης Λοιπά 773 Γενικό σύνολο εσόδων (Α + Β) ,4 10,7 14,4 Επιστροφές εσόδων ,7 22,0 3,1 Καθαρά έσοδα ,2 10,1 15,0 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6 Στην αύξηση των εσόδων του 2008 συμβάλλουν ιδιαίτερα: η αναπροσαρμογή των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα πετρελαιοειδή προϊόντα, λόγω προσαρμογής του εθνικού δικαίου στην οδηγία 2003/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από 1/1/2008, η φορολόγηση του ειδικού αποθεματικού επενδύσεων των επιχειρήσεων που σχηματίσθηκε σε ε- φαρμογή των διατάξεων του ν.3220/04 (Ιανουάριος 2004), διότι συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθ. 87 της συνθήκης της ΕΚ (ν.3614/07), η εφαρμογή του ενιαίου τέλους ακινήτων, η αναμόρφωση του συστήματος διακίνησης των καυσίμων με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, η φορολόγηση των κερδών των τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών τα οποία εμφανίσθηκαν σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού (ν.3634/08), οι πρόσφατες ρυθμίσεις για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και η αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας έτους 2009 των οχημάτων. Άμεσοι φόροι Από την άμεση φορολογία εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 14,2% συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα του Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,9% έναντι του 2007, εμφανίζοντας μειωμένο ρυθμό σε σχέση με εκείνο του 2007 προς το 2006, λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Τα έσοδα από τη φορολογία νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν μικρή αύξηση (1,0%), λόγω της ευρύτερης μείωσης των συντελεστών φορολόγησης για τα κέρδη χρήσης 2007, σε σχέση με αυτή του προηγούμενου έτους. Αύξηση της τάξης του 23,3% αναμένεται στα έσοδα των ειδικών κατηγοριών, κυρίως λόγω της φορολόγησης του ειδικού αποθεματικού επενδύσεων των επιχειρήσεων και των αυξημένων εσόδων από το φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων. Τα έσοδα από την περιουσία αναμένονται ιδιαίτερα αυξημένα συγκριτικά με τα έσοδα του 2007, λόγω της εφαρμογής του ενιαίου τέλους ακινήτων. Αυξημένες κατά 41,2% εμφανίζονται έναντι του 2007 οι εισπράξεις από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) λόγω των ρυθμίσεων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έμμεσοι φόροι Τα συνολικά έσοδα από την έμμεση φορολογία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,1%, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα του 2007, κυρίως λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών του ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή προϊόντα, της αναμόρφωσης του συστήματος διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης και αγροτικής χρήσης, καθώς και της αναπροσαρμογής των τελών κυκλοφορίας. Μη φορολογικά έσοδα Τα μη φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4% έναντι του προηγούμενου έτους. 80 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

7 Πίνακας 3.4 Εξέλιξη και σύνθεση των εσόδων του ΤΠ Έτος Άμεσοι φόροι Έμμεσοι φόροι Σύνολο φορολογικών εσόδων Έσοδα από ΕΕ Λοιπά μη φορολογικά έσοδα Σύνολο μη φορολογικών εσόδων Σύνολο εσόδων ΤΠ Συμμετοχή στο σύνολο ανά κατηγορία (%) ,1 53,3 90,5 0,3 9,2 9,5 100, ,9 53,8 91,7 0,6 7,7 8,3 100, ,6 53,9 92,5 0,5 7,1 7,5 100, ,2 54,7 93,9 0,4 5,7 6,1 100, ,0 53,0 94,0 0,2 5,7 6,0 100, ,4 54,0 92,4 0,5 7,1 7,6 100, ,3 55,2 93,5 0,3 6,2 6,5 100, ,5 54,4 93,9 1,0 5,1 6,1 100, ,7 52,1 92,9 0,6 6,5 7,1 100,0 Ως ποσοστό του ΑΕΠ (%) ,3 13,3 22,6 0,1 2,3 2,4 25, ,5 13,4 22,9 0,1 1,9 2,1 24, ,0 12,5 21,5 0,1 1,6 1,8 23, ,9 12,4 21,2 0,1 1,3 1,4 22, ,3 12,0 21,3 0,1 1,3 1,3 22, ,8 12,3 21,1 0,1 1,6 1,7 22, ,7 12,5 21,2 0,1 1,4 1,5 22, ,2 12,7 21,9 0,2 1,2 1,4 23, ,3 13,1 23,4 0,2 1,6 1,8 25,2 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8 Πίνακας 3.5 Σύνθεση φορολογικών εσόδων κατά κατηγορία Έτος Άμεσοι φόροι (%) Έμμεσοι φόροι (%) Λόγος έμμεσων/άμεσων φόρων ,1 58,9 1, ,4 58,6 1, ,7 58,3 1, ,7 58,3 1, ,6 56,4 1, ,6 58,4 1, ,0 59,0 1, ,1 57,9 1, ,9 56,1 1,28 Διάγραμμα 3.1 Λόγος έμμεσων/άμεσων φόρων 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

9 Πίνακας 3.6 Σχέση ρυθμού αύξησης ΑΕΠ, φορολογικών εσόδων και ΦΠΑ για την περίοδο Έ τ ο ς Αύξηση ονομαστικού ΑΕΠ (%) Μεταβολή φορολογικών εσόδων (%) Τάση μεταβολής (ελαστικότητα) φορολογικών εσόδων Μεταβολή εσόδων ΦΠΑ (%) Τάση μεταβολής (ελαστικότητα) ΦΠΑ (Ι) (ΙΙ) (ΙΙ)/(Ι) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ)/(Ι) ,3 2,4 0,33 6,6 0, ,1 8,2 1,16 11,7 1, ,4 3,0 0,32 2,9 0, ,4 7,1 0,84 11,4 1, ,3 6,6 1,04 2,8 0, ,9 6,9 0,87 12,0 1, ,0 7,6 1,08 9,8 1, ,7 11,2 1,45 8,4 1, ,9 13,2 2,25 10,7 1,82 Διάγραμμα 3.2 Τάση μεταβολής (ελαστικότητα) φορολογικών εσόδων Διάγραμμα 3.3 Τάση μεταβολής (ελαστικότητα) ΦΠΑ 2, ,5 1, ,5 0, Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 22,0% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω των επιστροφών του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ για το πετρέλαιο που διατέθηκε για θέρμανση και αγροτική χρήση. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10 Δαπάνες Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού θα διαμορφωθούν στο ποσό των εκατ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση ύψους εκατ. ευρώ έναντι του αρχικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες θα παρουσιάσουν υπέρβαση κατά 598 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών για συντάξεις, εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων και της αναπροσαρμογής των συντάξεων των στρατιωτικών, αστυνομικών και άλλων κατηγοριών, των αυξημένων αναγκών του ΟΑΕΕ και του ΝΑΤ και άλλων μη επαναλαμβανόμενων δαπανών. Η υπέρβαση των δαπανών για τόκους θα φθάσει στα 800 εκατ. ευρώ λόγω της ανόδου των επιτοκίων από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Ανάλυση δαπανών κατά κατηγορίες Αποδοχές και συντάξεις Οι συνολικές δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις θα αυξηθούν κατά 10,2% έναντι του Ειδικότερα: Οι δαπάνες για μισθούς των υπαλλήλων της κεντρικής διοίκησης, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αυξάνονται κατά 7,7% και υπολείπονται κατά 190 εκατ. ευρώ από τις εγγεγραμμένες σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων προσλήψεων και του αυξημένου αριθμού υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται. Οι δαπάνες συντάξεων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, 323 εκατ. ευρώ πλέον των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Η απόκλιση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων που παρατηρείται τα τελευταία έτη, όσο και στην αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών, αστυνομικών και άλλων κατηγοριών. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία Οι δαπάνες περίθαλψης υπαλλήλων του Δημοσίου εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 4,4% και θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ. Οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων αυξάνονται σε σχέση με το 2007 κατά 21,3% λόγω των ενισχυμένων επιχορηγήσεων στον ΟΓΑ για την καταβολή της αύξησης των αγροτικών συντάξεων κατά 52,25 ευρώ μηνιαίως, των επιχορηγήσεων του ΙΚΑ (1% του ΑΕΠ), του ΝΑΤ και του ΟΑΕΕ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους και της συμμετοχής του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Οι πληρωμές για την δ και ε δόση των επιστροφών των κρατήσεων υπέρ ΛΑΦΚΑ στους συνταξιούχους διαμορφώνονται στα 167 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αυξάνονται κατά 13,7% κυρίως λόγω της αύξησης του ΕΚΑΣ κατά 35 ευρώ μηνιαίως, της χορήγησης του πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες και της αύξησης των επιδομάτων πρόνοιας. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες Οι λειτουργικές και λοιπές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 0,6% σε σχέση με το 2007, που οφείλεται στο γεγονός ότι το 2007 επιβαρύνθηκε με δαπάνες που δεν επαναλαμβάνονται κατά το τρέχον έτος (τακτοποίηση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ολυμπιακή Αεροπορία). 84 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

11 Πίνακας 3.7 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά κατηγορίες Κατηγορία δαπάνης Μεταβολή % Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Εκτ.πραγματ. Προβλέψεις 2007/ / /08 Α. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) ,4 10,2 10,2 1. Κεντρικής διοίκησης ,1 10,6 10,8 Μισθοί ,5 8,0 6,8 Έκτακτη παροχή δικαστικών ,4 Συντάξεις ,4 13,5 12,7 Λοιπές παροχές ,9 10,6 3,6 Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 536 ΜΕΔ* Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας, νπδδ ,2 7,8 6,9 Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,5 6,1 8,2 Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ ,9 3,2 3,2 Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλ. ιδρυμάτων ,2 6,2 3,2 Ιδρυμάτων πρόνοιας ,7 3,9 4,0 Κλήρου και νπδδ ,5 13,1 6,1 Επιχ. ΟΤΑ για μερική απασχόληση, ΚΕΠ, ΑΜΕΑ κ.λπ ,1 72,1 5,8 ΜΕΔ* Νέες προσλήψεις Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (4+5+6) ,9 17,8 12,9 4. Δαπάνες περίθαλψης ,4 4,4 5,9 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων ,5 21,3 4,1 ΟΓΑ ,7 16,5 5,9 ΙΚΑ ,9 36,1 6,1 ΝΑΤ ,0 16,1 5,0 ΟΑΕΕ ,9 69,5 6,7 Κοινωνική χρηματοδότηση ,6 38,5 10,0 Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ,0 24,6 0,0 Αναδρομικά ΛΑΦΚΑ ,9-12,5 ΜΕΔ* Κοινωνική προστασία ,6 13,7 44,8 ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) ,8 23,4 6,3 Επιδόματα πολυτέκνων ,3 29,3 14,1 Επιδόματα πρόνοιας ,4 6,3 8,7 Εθνικό Ταμείο Κοιν. Συνοχής ,0 Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 790 Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις ,6 34,0 8,4 ΜΕΔ* Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) ,8-0,6 4,5 7. Επιχορηγήσεις φορέων ,8 5,6 2,9 Συγκοινωνιακοί φορείς ,8 4,9 6,4 Λοιπές επιχορηγήσεις ,4 8,6 7,4 ΜΕΔ* Καταναλωτικές δαπάνες ,7-16,5-1,8 Μετακινήσεις ,3 7,1 1,2 Λειτουργικές ,5 11,7 5,9 Προμήθειες ,3 10,3 8,7 Διάφορες άλλες δαπάνες ,2 16,8 0,3 ΜΕΔ* Αντικριζόμενες δαπάνες ,9 17,8-3,2 Αποδόσεις στην ΕΕ ,7 23,4-4,5 Επιδοτήσεις γεωργίας ,7 1,3 1,4 10. Υπό κατανομή Νέα προγράμματα Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 346 Δαπάνες εκλογών Λοιπές 20 Έκτακτες δαπάνες Δ. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ,6 7,9 9,2 Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ) ,6 9,7 9,8 ΜΕΔ* (1) ΙΙ. ΤΟΚΟΙ ,2 15,4 6,2 ΙΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (Ι+ΙΙ) ,2 8,5 9,1 IV. Χρεολύσια ,9 11,6 11,0 V. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας (2) (3) ,7 9,1-15,2 (1) Αφορά έκτακτη απόδοση στην ΕΕ λόγω της αναθεώρησης του ΑΕΠ (2) Στα έτη 2006 και 2007 περιλαμβάνονται και ποσά ύψους 98 και 204 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, τα οποία ενώ έχουν εκταμιευθεί δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά συμψηφιστικά εντάλματα. (3) Τα μεγέθη είναι σε ταμειακή βάση και δεν είναι συγκρίσιμα με τα στοιχεία του πίνακα 3.2. Τα μεγέθη του πίνακα 3.2, από το έτος 2006 και εφεξής, αφορούν τις παραλαβές στρατιωτικού υλικού. * ΜΕΔ: Μη Επαναλαμβανόμενες Δαπάνες Δεν περιλαμβάνονται: Α Δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα Β Δαπάνες για βραχυπρόθεσμους τίτλους δημοσίου, ειδικές εκδόσεις ομολόγων και βραχυπρόθεσμη ταμειακή διευκόλυνση Γ Εξόφληση υποχρεώσεων νοσοκομείων παρελθόντων ετών Σύνολο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 Αποδιδόμενοι πόροι Οι αποδιδόμενοι πόροι θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,9% σε σχέση με το 2007, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αποδόσεις στους ΟΤΑ α και β βαθμού. Τόκοι Οι πληρωμές τόκων θα ανέλθουν στα εκατ. ευρώ και θα παρουσιάσουν αύξηση σε σχέση με το 2007 κατά 15,4% που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των επιτοκίων λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 1.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΔΕ 2008 εκτελούνται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Γ ΚΠΣ, το Ταμείο Συνοχής και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες με στόχο την πλήρη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ έχουν αρχίσει να εντάσσονται έργα του ΕΣΠΑ στο ΠΔΕ. Τα έργα που ήδη έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ 2008 αφορούν στους τομείς βιομηχανίας-βιοτεχνίας, κατάρτισης, περιφερειακών προγραμμάτων, διαφόρων εγγειοβελτιωτικών έργων και σιδηροδρόμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στα 675 εκατ. ευρώ. Επίσης εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς τα έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους. Οι συνολικές πληρωμές του ΠΔΕ 2008 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε εκατ. ευρώ, από τα οποία εκατ. ευρώ θα διατεθούν για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και τα υπόλοιπα εκατ. ευρώ για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους. Το 2008 σημαντική αύξηση παρουσιάζουν έναντι του 2007, οι δαπάνες για τους τομείς: ειδικά έργα (182,1%), ενέργεια (42,3%), υγεία-πρόνοια (81,1%), κατάρτιση (41,1%), έρευνα-τεχνολογία (61,1%), ύδρευση-αποχέτευση (32,0%), περιφερειακά προγράμματα (17,0%) και εκπαίδευση (31,3%), εγγειοβελτιωτικά έργα (18,2%), τουρισμός (16,5%), δημόσια διοίκηση (40,8%). Προγράμματα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους Το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους περιλαμβάνει πολύ σημαντικές κατηγορίες έργων, όπως επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ α βαθμού σε όλη τη χώρα, ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών νόμων, δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών σε έργα υποδομής και χορήγηση ενισχύσεων σε πληγέντες από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. Το ΠΔΕ, πέραν της χρηματοδότησης των παραπάνω τομέων, και στo πλαίσιο της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής συμβάλλει αποφασιστικά και στην υποβοήθηση κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερα προβλήματα, διαθέτοντας σημαντικά κονδύλια αποκλειστικά από εθνικούς πόρους για την κοινωνική πρόνοια, τη λαϊκή κατοικία, την ενίσχυση του ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δωρεάν κρατική αρωγή στους σεισμόπληκτους και τους παλιννοστούντες από χώρες της Ανατ. Ευρώπης. Για το σύνολο των έργων αυτών προβλέπεται να δαπανηθούν εκατ. ευρώ (50,7% του ΠΔΕ που χρηματοδοτεί έργα αμιγώς από εθνικούς πόρους) εντός του ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

13 Στον πίνακα 3.8 εμφανίζονται οι δαπάνες των έργων αυτών για τα έτη 2007 και Πίνακας 3.8 Προγράμματα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ Πρόγραμμα 2007 Πραγματοποιήσεις 2008 Εκτιμήσεις ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα Ενισχύσεις αναπτυξιακών νόμων Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές 4 71 Κοινωνική πρόνοια 8 11 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για καταπολέμηση ανεργίας Δωρεάν κρατική αρωγή για αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών Βελτίωση υποδομής χώρων διαμονής αθίγγανων και προσωρινής διαμονής λαθρομεταναστών Σύνολο Λοιπά έργα Γενικό σύνολο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14 2. Κρατικός προϋπολογισμός έτους 2009 Η συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, που άρχισε το 2004, αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα, με άμεση επιδίωξη τη μείωση του ελλείμματος, την ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους και την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας. Ο περιορισμός του δημόσιου τομέα, η μείωση της σπατάλης, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, η βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης και η περαιτέρω μείωση της ανεργίας συνεχίζουν να αποτελούν τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής, με παράλληλη διασφάλιση ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης. Παρά τη δύσκολη συγκυρία που χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και την αλματώδη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, των τροφίμων και των πρώτων υλών παγκοσμίως κατά το πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ των υψηλότερων της ευρωζώνης, καθώς και την περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Με τις μεταρρυθμίσεις δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην ορθολογικότερη αξιοποίηση του Γ ΚΠΣ. Με τον προϋπολογισμό του 2009 και τη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος επιδιώκεται: η περαιτέρω μείωση των ελλειμμάτων, η ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας, με την ένταξη στον προϋπολογισμό των ειδικών λογαριασμών, η εξυγίανση της οικονομικής διαχείρισης των δημόσιων επιχειρήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημόσιων νοσοκομείων, η συνέχιση της φορολογικής μεταρρύθμισης με έμφαση στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης, χωρίς επιβάρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φτώχειας με την ενεργοποίηση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας με την κατεύθυνση του μεγαλύτερου μέρους των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς σε έργα και προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και η ενίσχυση των επενδύσεων και η διασφάλιση ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης. Με τον προϋπολογισμό του 2009 εμπεδώνεται η δημοσιονομική διαφάνεια και πειθαρχία, γίνεται δικαιότερη η κατανομή των φορολογικών βαρών, ενισχύεται αποτελεσματικά η περιφέρεια, διασφαλίζονται ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης δεδομένης της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή. 2.1 Βασικά μεγέθη προϋπολογισμού 2009 Στον προϋπολογισμό του έτους 2009 (πίνακας 3.9) τα καθαρά έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ύψος των εκατ. ευρώ ( εκατ. ευρώ έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και εκατ. ευρώ του ΠΔΕ). Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή τα έσοδα διαμορφώνονται στο 25,3% του ΑΕΠ από 24,1% του έτους Οι συνολικές (πλην χρεολυσίων) δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνονται στο 28,7% του ΑΕΠ από 28,5% τoυ έτους 2008 (πίνακας 3.10). 88 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

15 Πίνακας 3.9 Μεγέθη κρατικού προϋπολογισμού Εκτέλεση 2006 Εκτέλεση 2007 Προϋπ/σμός 2008 Εκτίμηση 2008 Μεταβολές % Πρόβλεψη / / /08 Τακτικός προϋπολογισμός (1) (2) (3) (4) (5) (2:1) (4:2) (5:4) Έσοδα ,4 10,7 14,4 Φορολογικά έσοδα ,6 11,2 13,2 Μη φορολογικά και ΕΕ ,4 4,4-6,7 Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 972 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 400 λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης Λοιπά μη τακτικά έσοδα 773 Επιστροφές φόρων (-) ,7 22,0 3,1 Καθαρά έσοδα ,2 10,1 15,0 Πρωτογενείς δαπάνες ,3 7,0 9,8 Αποδοχές και συντάξεις ,4 10,2 10,2 Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία ,9 17,8 12,9 Λειτουργικές και άλλες δαπάνες ,8-0,6 4,5 Αποδιδόμενοι πόροι (ΚΑΠ κ.λπ.) ,6 7,9 9,2 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες Πρωτογενές πλεόνασμα ΤΠ ,2 55,0 66,4 Τόκοι ,2 15,4 6,2 Σύνολο δαπανών ΤΠ ,2 8,5 9,1 Έλλειμμα ΤΠ ,1-4,0-41,3 Χρεολύσια ,9 11,6 11,0 Εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ ,7 9,1-15,2 Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων Έσοδα ,1 5,2-27,9 Δαπάνες ,6 9,5-8,8 Έλλειμμα ΠΔΕ ,8 14,9 12,8 Γενικός κρατικός προϋπολογισμός Έσοδα ,9 9,7 11,3 Δαπάνες ,7 8,6 6,7 Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης ,7 3,1-18,7 ΑΕΠ (αναθεωρημένο) ,0 7,7 5,9 Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

16 Πίνακας 3.10 Μεγέθη κρατικού προϋπολογισμού (% του ΑΕΠ) Τακτικός προϋπολογισμός Εκτέλεση 2006 Εκτέλεση 2007 Προϋπ/σμός 2008 Εκτίμηση 2008 Πρόβλεψη 2009 (1) (2) (3) (4) (5) Έσοδα 22,8 22,7 23,7 23,3 25,2 Φορολογικά έσοδα 21,1 21,2 22,3 21,9 23,4 Μη φορολογικά και ΕΕ 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 0,4 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής 0,2 κρίσης Λοιπά μη τακτικά έσοδα 0,4 Επιστροφές φόρων(-) 1,1 1,1 1,0 1,3 1,3 Καθαρά έσοδα 21,7 21,5 22,6 22,0 23,9 Πρωτογενείς δαπάνες 19,0 20,1 19,8 20,0 20,7 Αποδοχές και συντάξεις 9,1 9,1 9,2 9,3 9,7 Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία 4,4 4,8 5,1 5,2 5,6 Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 3,5 3,9 3,5 3,6 3,6 Αποδιδόμενοι πόροι (ΚΑΠ κ.λπ.) 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 0,5 Πρωτογενές πλεόνασμα ΤΠ 2,7 1,4 2,8 2,0 3,2 Τόκοι 4,5 4,3 4,3 4,6 4,6 Σύνολο δαπανών ΤΠ 23,5 24,4 24,1 24,6 25,4 Έλλειμμα ΤΠ -1,8-2,9-1,4-2,6-1,4 Χρεολύσια 8,0 10,3 10,7 10,7 11,2 Εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ 0,7 1,0 0,7 1,1 0,8 Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων Έσοδα 1,8 2,1 1,8 2,1 1,4 Δαπάνες 3,8 3,9 3,8 3,9 3,4 Έλλειμμα ΠΔΕ -2,1-1,7-1,9-1,8-2,0 Γενικός κρατικός προϋπολογισμός Έσοδα 23,5 23,7 24,5 24,1 25,3 Δαπάνες 27,3 28,3 27,9 28,5 28,7 Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης -3,9-4,6-3,4-4,4-3,4 ΑΕΠ (αναθεωρημένο) Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 90 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

17 Πίνακας 3.11 Χρηματοδοτικές ανάγκες κεντρικής κυβέρνησης 2009 Χρηματοδοτικές ανάγκες Καθαρό έλλειμμα Εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ Χρηματοδότηση στην κοινωνική ασφάλιση 575 Χρεολύσια Σύνολο Χρηματοδότηση Δανεισμός εκτός ζώνης ευρώ Δανεισμός σε ευρώ Σύνολο * Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών * Δεν περιλαμβάνεται ο δανεισμός για τη χρηματοδότηση των εξοφλήσεων βραχυπρόθεσμων τίτλων (έντοκα γραμμάτια ιδιωτικού τομέα, βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού ECP) και βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης. Επισημαίνεται ότι στην εκτίμηση για τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 972 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στους πόρους των καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών που εντάχθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Το αντίστοιχο ποσό στο σκέλος των δαπανών ανέρχεται σε 882 εκατ. ευρώ. Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης περιορίζεται στο 3,4% του ΑΕΠ, από 4,4% το 2008, ενώ σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης μειώνεται στο 2,0% του ΑΕΠ από 2,5% φέτος. 2.2 Τακτικός προϋπολογισμός Έσοδα Βασικές επιδιώξεις της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης αποτελούν: H φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων με την περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ειδικότερα, οι συντελεστές 29% και 39% που ισχύουν για τη φορολόγηση εισοδημάτων έτους 2007 μειώνονται σε 27% και 37% αντίστοιχα για το έτος 2008 και σε 25% και 35% για το 2009, επηρεάζοντας αντίστοιχα τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ετών 2008, 2009 και Αντίθετα, ο συντελεστής 40% που ισχύει για εισοδήματα άνω των ευρώ διατηρείται σταθερός. Η περαιτέρω ελάφρυνση της φορολογίας εισοδήματος. Για τα φυσικά πρόσωπα, ο φορολογικός συντελεστής 25% από το έτος 2010 έως το 2014 μειώνεται σταδιακά κατά μία μονάδα, με στόχο τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το έτος 2014 να φορολογηθούν με συντελεστή 20%. Η ίδια μείωση προβλέπεται και για το συντελεστή φορολογίας των κερδών των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα χρήσεων 2010 έως H διεύρυνση της φορολογικής βάσης για την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, από το 2009 φορολογείται με χαμηλό συντελεστή 10% το εισόδημα του πρώτου φορολογικού κλιμακίου της β κλίμακας, με ορισμένες απαλλαγές για κοινωνικούς λόγους, έχοντας ως στόχο τη δι- ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

18 καιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ μισθωτών-συνταξιούχων και επιτηδευματιών-ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης, προβλέπεται μεταξύ άλλων και η αυτοτελής φορολόγηση των κερδών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών που διανέμονται με διάφορες μορφές εκτός μισθού στο προσωπικό τους, των μερισμάτων ή προμερισμάτων που διανέμονται σε τρίτους, καθώς και των κερδών που προκύπτουν από την πώληση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών που αποκτώνται μετά την 1/1/2009. H αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αντικειμενικότητας των φορολογικών ελέγχων, καθώς και η περαιτέρω αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων με την εφαρμογή νέου συστήματος στη διακίνηση και διάθεση του πετρελαίου ναυτιλίας. Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού εσόδων για το οικονομικό έτος 2009 βασίζονται στην εκτιμώμενη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, στην ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων, στις πρόσφατα ψηφισθείσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, καθώς και σε επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν τις διάφορες κατηγορίες εσόδων. Τα έσοδα, προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 2009 (πίνακας 3.3) προβλέπεται να διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,4% έναντι του Στην αύξηση αυτή θα συντελέσουν μεταξύ άλλων: η περαιτέρω αναπροσαρμογή, από 1/1/2009, των συντελεστών του ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή προϊόντα, λόγω εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πλήρης απόδοση των μέτρων αναμόρφωσης του συστήματος διακίνησης των καυσίμων και ιδιαίτερα εκείνων που τέθηκαν σε εφαρμογή από 15/2/2008 για το πετρέλαιο θέρμανσης και αγροτικής χρήσης, καθώς και του νέου συστήματος στη διακίνηση και διάθεση του πετρελαίου ναυτιλίας, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τη θέσπιση της αυτοτελούς φορολόγησης των διανεμομένων μερισμάτων, των αμοιβών εκτός μισθού στο προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών και των κερδών από αγοραπωλησία μετοχών, η αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των εταιρειών του άρθρου 101 του ΚΦΕ από 65% σε 80%, η πλήρης απόδοση των πρόσφατων ρυθμίσεων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, η εμφάνιση στα έσοδα του Δημοσίου των πόρων των καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό, η βελτίωση της διαδικασίας για την έγκαιρη βεβαίωση του ενιαίου τέλους ακινήτων και η διενέργεια ελέγχων για την πλήρη απόδοσή του και η ενίσχυση και εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων. Άμεσοι φόροι Τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται να ανέλθουν στα εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 18,0% έναντι του Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από το φόρο εισοδήματος προβλέπεται σε 12,9% λόγω της αναμενόμενης θετικής επίδρασης των τελευταίων φορολογικών ρυθμίσεων για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των εταιρειών. Επίσης, δεν αναμένεται περαιτέρω αρνητική επίδραση στα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά το 2009, διότι στο οικονομικό έτος 2008 ολοκληρώνεται η πρώτη φάση μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη των νομικών προσώπων. 92 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

19 Διάγραμμα 3.4 Ποσοστιαία σύνθεση εσόδων ΤΠ 2009 Μη φορολογικά έσοδα 5,0% Μη τακτικά έσοδα* 2,1% Άμεσοι φόροι 40,8% Έμμεσοι φόροι 52,1% * Στα μη τακτικά έσοδα περιλαμβάνονται τα έσοδα από τους καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς και τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Από άμεσους φόρους ΠΟΕ προβλέπεται να εισπραχθούν εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της απόδοσης των φορολογικών ρυθμίσεων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έμμεσοι φόροι Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,7% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Τα έσοδα από το ΦΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση της τάξης του 10,7% και να ανέλθουν σε εκατ. ευρώ, λόγω της περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών και του νέου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα έσοδα από τον ΕΦΚ καυσίμων αναμένεται να ανέλθουν σε εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών του ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή προϊόντα και λόγω του περιορισμού του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στα καύσιμα μέσω της αναμόρφωσης του συστήματος διακίνησης που ξεκίνησε το Μη φορολογικά έσοδα Τα μη φορολογικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν σε εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,7% έναντι του 2008, λόγω των μειωμένων απολήψεων από την ΕΕ. Μη τακτικά έσοδα Αναμένεται η είσπραξη μη τακτικών εσόδων συνολικού ύψους εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 972 εκατ. ευρώ από την εισαγωγή στον τακτικό προϋπολογισμό των πόρων των καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών και 400 εκατ. ευρώ από τη χρηματοδότηση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων το έτος 2009 προβλέπεται να ανέλθουν στα εκατ. ευρώ. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20 Δαπάνες Οι πιστώσεις (πλην χρεολυσίων) του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των δαπανών από τους ειδικούς λογαριασμούς που εντάσσονται στον προϋπολογισμό, προβλέπεται να διαμορφωθούν στο 25,4% του ΑΕΠ από 24,6% του έτους Η αύξηση των πιστώσεων αποδίδεται: στα κονδύλια που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση των δαπανών των καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών (0,34% του ΑΕΠ), στα αυξημένα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης (0,2% του ΑΕΠ), λόγω της αύξησης του ποσοστού απόδοσης στους ΟΤΑ α βαθμού των τελών κυκλοφορίας από 50% σε 90%, για την αντιμετώπιση του κόστους των αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν σε αυτούς και τη μισθοδοσία του προσωπικού που μονιμοποιήθηκε, στη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (0,3% του ΑΕΠ), στη βελτίωση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων με την αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ και του ΕΚΑΣ, στην καταβολή των επιδομάτων στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, στην αύξηση των επιδομάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στην αυξημένη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και στις αυξημένες δαπάνες που προβλέπονται για τη βελτίωση του μισθολογίου και των συντάξεων των δικαστικών. Ανάλυση δαπανών κατά κατηγορία Αποδοχές και συντάξεις Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων αποτελούν περίπου το 46,7% των πρωτογενών δαπανών. Το 2009 οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10,2%. Η αύξηση αυτή οφείλεται: στην εισοδηματική πολιτική του 2008 που μεταφέρεται (carry over β δόσης) στο 2009 και στη νέα εισοδηματική πολιτική που πρόκειται να εξαγγελθεί το 2009, στην εφαρμογή του νέου μισθολογίου των δικαστικών, στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού, στην αύξηση των αποδοχών των συμβασιούχων καθαριστριών των σχολικών μονάδων, στις δαπάνες νέων προσλήψεων κυρίως ιατρικού, νοσηλευτικού, εκπαιδευτικού προσωπικού και επαγγελματιών οπλιτών, στην αύξηση των συντάξεων, λόγω εισοδηματικής πολιτικής, των νέων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων από 1/1/2009 και κυρίως της αύξησης των συντάξεων των δικαστικών και στην ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό των πρόσθετων παροχών που εχορηγούντο σε υπαλλήλους από τους καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς. Πίνακας 3.12 Αριθμός συνταξιούχων του Δημοσίου (στοιχεία Οκτωβρίου) Κατηγορία Πολιτικοί Στρατιωτικοί Σχετιζόμενοι με πολέμους ΟΣΕ Δημοτικοί-κοινοτικοί Εθνική αντίσταση-ογα ΤΑΚΕ Σύνολο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

21 Πίνακας 3.13 Έσοδα και δαπάνες ΤΠ για συντάξεις Δημοσίου Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Προβλέψεις Δαπάνες Συντάξεις Πολιτικών υπαλλήλων Δικαστικών λειτουργών Στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ-ΑΣ κ.λπ Θυμάτων πολέμου και αγωνιστών εθνικής αντίστασης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων Πρωθυπουργών και βουλευτών Κληρικών κ.λπ Υπαλλήλων ΟΣΕ Προσωπικές Χορηγίες δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων Λειτουργικές δαπάνες Γενικό σύνολο δαπανών (Ι) Έσοδα Εισφορές 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων υπέρ συντάξεων κοινοτικών υπαλλήλων και 8% στις καταβαλλόμενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων Συνταξιοδότησης από το Δημόσιο (6.67%, άρθ. 22 ν. 2084/92) Αναγνώρισης προϋπηρεσίας και συμπληρωματικής 7% για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα Λοιπές Α. Σύνολο εισφορών εργαζομένων και συνταξιούχων Β. Τεκμαρτή συνεισφορά του Δημοσίου κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθ.22 ν.2084/92 (23,33%) Γενικό σύνολο εσόδων (ΙΙ) Γ. Έλλειμμα (Ι-ΙΙ) Συμμετοχή στις δαπάνες για συντάξεις Δημοσίου Συμμετοχή εργαζομένων (Α) % 16,0% 15,8% 16,3% 15,9% 15,8% Συμμετοχή Δημοσίου (Β+Γ) % 84,0% 84,2% 83,7% 84,1% 84,2% Παρατήρηση: Δεν περιλαμβάνεται στις δαπάνες συντάξεων η επιστροφή της ειδικής μηνιαίας εισφοράς (άρθρο 2, ν. 3408/05) και η έκτακτη παροχή στους συνταξιούχους δικαστικούς (άρθρο 5, ν. 3620/2007). Πίνακας 3.14 Ανάλυση λοιπών παροχών της κεντρικής διοίκησης Είδος δαπάνης Υπερωρίες, υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών, εξαιρέσιμα Μεταβολή % Εκτιμήσεις Πραγμ/σεις Προβλέψεις 2008/ /09 πραγμ/σεων ,3 0,1 Ειδική αποζημίωση πλέον πενθημέρου ,8 2,3 Συμβούλια και επιτροπές ,3 4,7 Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών ,2 8,0 Διάφορες άλλες παροχές ,1 8,7 Σύνολο ,6 3,6 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

22 Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία Οι δαπάνες ασφάλισης, περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας αντιπροσωπεύουν το 26,8% περίπου του συνόλου των πρωτογενών δαπανών. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής χρηματοδοτούν δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα και θα καλύψουν την περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου, τις ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων, την καταβολή του ΕΚΑΣ και τα επιδόματα πολυτέκνων και τριτέκνων. Ενεργοποιείται το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής με συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η αρχή θα γίνει με ειδικές ενισχύσεις σε άνεργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Οι επιχορηγήσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία, χωρίς τις επιστροφές κρατήσεων υπέρ ΛΑΦΚΑ που ολοκληρώθηκε η καταβολή τους εντός του 2008, αυξάνονται το 2009 κατά 15,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ενίσχυση προορίζεται κυρίως για: την αύξηση των αγροτικών συντάξεων, τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ (1% του ΑΕΠ), την κάλυψη των αναγκών των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, την κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, την αύξηση του ΕΚΑΣ, την καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες, τη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, που συστήνεται στο πλαίσιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και την αύξηση της χρηματοδότησης του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες Οι πιστώσεις για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες εμφανίζονται το 2009 αυξημένες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά 4,5%. Το συνολικό ύψος των δαπανών αυτών ανέρχεται στα εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει το 17,1% του συνόλου των πρωτογενών δαπανών. Οι πιστώσεις αυτές εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθόσον σε αυτές περιλαμβάνονται και δαπάνες των καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών. Από τις πιστώσεις της κατηγορίας αυτής σημαντικά κονδύλια θα διατεθούν για επιχορηγήσεις κυρίως σε ΑΕΙ-ΤΕΙ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας τους, στον ΟΣΚ και στον ΕΛΓΑ για την εξυπηρέτηση των δανείων τους, σε πολιτιστικά και ερευνητικά ιδρύματα, στον ΟΑΕΔ για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του, στους οργανισμούς και ιδρύματα υγείας και κοινωνικής προστασίας, για επιδοτήσεις στη γεωργία, αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διενέργεια των ευρωεκλογών. Πέραν αυτών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων οι οποίες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατανέμονται σε επιμέρους κατηγορίες δαπανών. Ειδικότερα, οι πιστώσεις αυτές θα διατεθούν κυρίως για: την έκδοση νέου τύπου διαβατηρίων και ταυτοτήτων, την υλοποίηση της συνθήκης Schengen, Cepol κ.λπ., την ανάληψη της προεδρίας του ΟΑΣΕ από τη χώρα μας, τη συνέχιση του προγράμματος «υγιεινή και ασφάλεια» των ενόπλων δυνάμεων, 96 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

23 Πίνακας 3.15 Προσωπικό Δημοσίου, περιφερειών, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σωμάτων ασφαλείας (1)(2) Κατηγορία υπαλλήλων Υπηρετούντες 30/06/2006 Υπηρετούντες 30/06/2007 Υπηρετούντες 30/6/ Τακτικοί Υπουργείων Σωμάτων ασφαλείας Νοσηλευτικών ιδρυμάτων Περιφερειών Ν.Α Αορίστου Χρόνου Υπουργείων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων Περιφερειών Ν.Α Ορισμένου χρόνου Υπουργείων Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Σωμάτων ασφαλείας Νοσηλευτικών ιδρυμάτων Περιφερειών Ν.Α Γενικό σύνολο (1) Δεν περιλαμβάνεται το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. (2) Πίνακας βάσει στοιχείων που υποβάλουν οι φορείς. Πίνακας 3.16 Ανάλυση καταναλωτικών δαπανών 2008 Εκτιμ. Πραγμ/σεων 2009 Προβλέψεις Μεταβολή % Μετακινήσεις ,2 Λειτουργικές ,9 Μισθώματα κτιρίων ,9 Δαπάνες τηλεπικοινωνιών ,2 Δαπάνες ύδρευσης ,4 Δαπάνες φωτισμού ,6 Απόρρητες δαπάνες ,1 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες ,0 Προμήθειες ,7 Γραφική ύλη ,0 Προμήθεια συγγραμμάτων για σπουδαστές ,4 Υγειονομικό υλικό, αντιδραστήρια κλπ ,9 Υλικά καθαριότητας ,4 Είδη συντήρησης και επισκευής ,8 Είδη διατροφής και ιματισμού ,0 Καύσιμα, λιπαντικά ,0 Κεφαλαιακός εξοπλισμός ,7 Λοιπές προμήθειες ,5 Διάφορες άλλες δαπάνες ,3 Επιδοτήσεις άγονων γραμμών ,1 Λοιπές επιδοτήσεις 1 1 9,1 Δαπάνες ΝΑΤΟ με εθνική συμμετοχή ,4 Απαλλοτριώσεις ,0 Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα ,3 Προγράμματα ΕΕ 5 5-3,8 Συναλλαγματικές διαφορές ,2 Λοιπές σύνθετες δαπάνες υπουργείων ,4 ΜΕΔ* 192 Σύνολο ,8 * ΜΕΔ: Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

24 Πίνακας 3.17 Ανάλυση επιχορηγήσεων τακτικού προϋπολογισμού Επιχορηγούμενοι φορείς 2008 Εκτιμήσεις πραγμ/σεων 2009 Προβλέψεις Μεταβολή % 2009/08 Οργανισμοί γεωργικής ασφάλισης και ελέγχου ,3 ΟΤΑ α βαθμού ,6 ΟΤΑ β βαθμού ,1 Βιοτεχνικοί, βιομηχανικοί, τουριστικοί οργανισμοί ,7 Οργανισμοί και ιδρύματα υγείας ,3 Οργανισμοί και ιδρύματα πρόνοιας ,6 Ερευνητικά, επιστημονικά ιδρύματα ,5 Εκπαιδευτικά ιδρύματα ,6 Σχολές, οργανισμοί εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ,1 Πολιτιστικά ιδρύματα ,8 Οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής ,9 Συγκοινωνιακοί φορείς ,4 Λοιποί φορείς ,4 Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς ,1 Σύνολο ,3 ΜΕΔ* 104 Σύνολο ,9 * Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες Πίνακας 3.18 Χρηματοδότηση ασφαλιστικών ταμείων Πραγματοποιήσεις Εκτιμ. Πραγ/σεων Προβλέψεις Ασφαλιστικά ταμεία Επιχορηγήσεις Αποδόσεις Τριμερής χρηματοδότηση Σύνολο Επιχορηγήσεις Αποδόσεις Τριμερής χρηματοδότηση Σύνολο Επιχορηγήσεις Αποδόσεις Τριμερής χρηματοδότηση Σύνολο Μεταβολή 2009/08 % ΟΓΑ (1) ,2 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ,1 ΙΚΑ ΕΤΑΜ (2) ΟΑΕΕ ,1 ΝΑΤ ,0 ΕΤΑΑ ,4 Λοιποί ασφαλ. οργαν/σμοί ,1 ΕΚΑΣ (πλην Δημοσίου) ,3 ΑΚΑΓΕ Αναδρομικά ΛΑΦΚΑ ΜΕΔ 5 5 Σύνολο ,3 (1) Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πολυτεκνικά επιδόματα. (2) Υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. 98 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

25 Πίνακας 3.19 Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων Υπουργείο Προβλέψεις 2009 Εσωτερικών 65,8 Εξωτερικών 14,8 Εθνικής Άμυνας 10,0 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 31,0 Δικαιοσύνης 1,7 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 1,0 Πολιτισμού 1,0 Οικονομίας και Οικονομικών 1,7 Γενικές κρατικές δαπάνες 8,0 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1,0 Ανάπτυξης 1,4 Μεταφορών και Επικοινωνιών 0,3 Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 0,3 Τουριστικής Ανάπτυξης 0,5 Σύνολο 138,4 την κάλυψη των υποχρεώσεων από τη συμμετοχή της χώρας μας σε ειρηνευτικές αποστολές, την προμήθεια συστήματος ασφαλείας για την έκδοση των αδειών παραμονής των αλλοδαπών, την ανάπτυξη νέων δράσεων στους τομείς υγείας και πρόνοιας και την εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της οικονομικής διπλωματίας. Αποδιδόμενοι πόροι Το υπόλοιπο μέρος των πρωτογενών δαπανών αφορά αποδόσεις πόρων που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων (ΟΤΑ α και β βαθμού, ΟΓΑ, ΕΛΓΑ κ.λπ.). Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να αυξηθούν με ρυθμό 9,2% το 2009, κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού απόδοσης στους ΟΤΑ α βαθμού των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων από 50% σε 90%, για την κάλυψη του κόστους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάσθηκαν σε αυτούς και της μισθοδοσίας του προσωπικού που μονιμοποιήθηκε. Τόκοι Οι δαπάνες για τόκους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6,2% και να διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2007 Οι βασικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής και για το έτος 2007 ήταν η συνέχιση και εμπέδωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IANOYAΡΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IANOYAΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IANOYAΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2016 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2009 Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) βασική επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δελτίου ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΑΪΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Δελτίου ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΑΪΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 5 ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 5 ΜΑϊΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2006 Οι βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής και για το έτος 2006 ήταν η συνέχιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 6 ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Γενικά Στον Προϋπολογισμό (Νοέμβριος 2015) έτους 2016, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ΣΧΔ), είχε προβλεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ-e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Γενικά Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, για το έτος 2017, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Γενικά Στον Προϋπολογισμό (Νοέμβριος 2015) έτους 2016, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ΣΧΔ), είχε προβλεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.: 2/91674/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016.

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Την Οικονομική Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Περιφέρειας Αττικής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Επωνυμία Φορέα : Έτος : Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Επωνυμία Φορέα : Έτος : Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (αρχικός + μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Θετικές Ενδείξεις 2013

Προϋπολογισμός Θετικές Ενδείξεις 2013 Προϋπολογισμός 2014 Θετικές Ενδείξεις 2013 1 ον. Η ύφεση επιβραδύνεται και αναθεωρούνται, επί τα βελτίω, οι αρχικές εκτιμήσεις. Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4%, έναντι πρόβλεψης για 4,5% στον περυσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4324/7-9-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΕΩΣ

ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 22-2-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52709

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52709 Α. ΕΣΟΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος) Οικονομικό έτος 2013 Κωδικός αριθμός Κατονομασία Προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Λογαριασμού Οικονομικό Έτος: Ημ/νία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013 Όπως είναι γνωστό, από το τρέχον οικονομικό έτος με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Δήλωση του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Περιφέρειες ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Επωνυμία Φορέα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Έτος : 2013 Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/95) Επί της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛ. Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Έτος:2015 Aριθμ πρωτ.906 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ Κωδικός Προϋπολογισθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Καταθέτω προς συζήτηση το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2010.

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Καταθέτω προς συζήτηση το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2010. Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, Καταθέτω προς συζήτηση το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2010. Ο Προϋπολογισμός του 2010 είναι η αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΑ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΦΜ 998146384 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ10060/54431/2098/31-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Κρατικός προϋπολογισµός έτους 2011 1.1. Τακτικός Προϋπολογισµός Έσοδα Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού (πίνακας 3.3), προ µείωσης επιστροφών, για το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:...

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:... ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

0, , Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό , ,00 0,00 0,

0, , Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό , ,00 0,00 0, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ''Στην σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015, σε εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ I. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.120.023,64 17.419.995,12 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 653.290,44

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 07.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οκτώβριος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα