International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE"

Transcript

1 DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012

2 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου O r g a n i z i n g C o m m i t t e e Z o e G a v r i i l i d o u A n g e l i k i E f t h y m i o u E v a n g e l i a T h o m a d a k i Penelop e Kambakis -Vougiou klis Γραμματειακή Υποστήριξη S e c r e t a r i a l S u p p o r t Ioannis Anagnostopoulos M a r i a G e o r g a n t a P o l y x e n i I n t z e N i k o s M a t h i o u d a k i s L i d i j a M i t i t s E l e n i P a p a d o p o u l o u A n n a S a r a f i a n o u E l i n a C h a dji p a p a ISBN Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ε π ι μ έ λ ε ι α Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ η ς Ε λ έ ν η Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Ε λ ί ν α Χ α τ ζ η π α π ά Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ε ξ ώ φ υ λ λ ο υ Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ ης Copyright 2012 Δ η μ ο κ ρ ί τ ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ρ ά κ η ς D e m o c r i t u s U n i v e r s i t y o f T h r a c e Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Σ ύ ν τ α ξ η ς, Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ς, Φ ω ν η τ ι κή ς, Σ η μ α σ ι ο λ ο γ ί α ς, L a b o ra to r y o f S y n ta x, M o r pho l o g y, P h o n e t i c s, S e m a n t i c s, Δ ι ε θ ν έ ς Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς I n t er n a ti o n a l C o n fe r e n c e o f G r e e k L inguist ic s +Μ όρφωση Δ Π Θ +M orp ho SE D U T H

3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαριάνθη Γεωργαλίδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή τη μελέτη εξετάζονται αντιπαραθετικά μια απομαγνητοφωνημένη δημοσιογραφική συνέντευξη και αποσπάσματα του κειμένου των πρακτικών μιας δίκης. Στο θεσμικό πλαίσιο του δημοσιογραφικού και του δικανικού λόγου αντίστοιχα αναλύεται η διαπραγμάτευση περιστατικών άσκησης βίας και η συνακόλουθη απόπειρα απόδοσης ευθυνών στους εμπλεκόμενους μέσα από την κατασκευή εναλλακτικών αφηγήσεων (Kompter 2006, Heffer 2010). Συγκεκριμένα, αναλύονται οι ερωτηματικές δομές που επιλέγονται και απευθύνονται από δικηγόρους και δημοσιογράφους σε μάρτυρες και συνεντευξιαζόμενους και η ανταπόκριση σε αυτές (Clayman & Heritage 2002, Tracy & Robles 2009, Holt & Johnson 2010, Ehrlich 2010). Με βάση την ανάλυση, επισημαίνονται οι ομοιότητες των επικοινωνιακών στρατηγικών που διατρέχουν δύο είδη δημόσιου λόγου διαφορετικών ως προς την πλαισίωση και τη συγκρότησή τους. Λέξεις κλειδιά: Δημοσιογραφικός λόγος, Δικανικός λόγος, Ερωτήσεις/ Απαντήσεις, Ταυτότητα 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο δύο απομακρυσμένων ως προς τον τόπο και το χρόνο γεγονότων που πρόσφατα απασχόλησαν την επικαιρότητα -τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην Αθήνα και τον τραυματισμό του Jody Mc Intyre στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια επεισοδίων με τις αστυνομικές δυνάμεις- έγινε απόπειρα δημιουργίας εναλλακτικών αφηγήσεων με στόχο την ενοχοποίηση των θυμάτων και τον συνακόλουθο επιμερισμό της ευθύνης ανάμεσα σε δράστες και θύματα. Αυτές προέκυψαν με αφορμή την εξέταση των μαρτύρων από τους συνηγόρους υπεράσπισης στη δίκη Γρηγορόπουλου και τη συνέντευξη του Mc Intyre σε δημοσιογράφο του BBC. Στο πλαίσιο της Ανάλυσης του Δημοσιογραφικού και του Δικανικού Λόγου, στη μελέτη αυτή αναλύονται αντιπαραθετικά το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνεντεύξης Mc Intyre και αποσπάσματα των πρακτικών της δίκης Γρηγορόπουλου. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι ερωτηματικές δομές και η ανταπόκριση σε αυτές σε σχέση με τη συνεργατικότητα ή την αντίσταση που επιδεικνύει ο ερωτώμενος. Αναλύονται οι ερωτηματικές εκφορές στο πλαίσιο των αλληλουχιών που εμφανίζονται (Clayman & Heritage 2002, Holt & Johnson 2010, Tracy & Robles 2009), και οι απαντήσεις κυρίως σε ότι αφορά την αντίσταση που προβάλλεται σε αυτές από την πλευρά του συνεντευξιαζόμενου ή του εξεταζόμενου μάρτυρα αντίστοιχα (sequential analysis). Επίσης, προσδιορίζεται η λειτουργία τους σε ό,τι αφορά την κατασκευή εναλλακτικών αφηγήσεων για τα γεγονότα που εξετάζονται (Kompter 2006, Heffer 2010). Οι αλληλουχίες ερωτήσεων/ απαντήσεων συνδέονται με την οργάνωση του λόγου στο πλαίσιο δημοσιογραφικών και νομικών διαδικασιών αντίστοιχα, καθώς και με την απόπειρα κατασκευής της ταυτότητας του ερωτώμενου ως μη αξιόπιστου μάρτυρα των γεγονότων. Με βάση την ανάλυση, επισημαίνονται οι ομοιότητες των επικοινωνιακών στρατηγικών που διατρέχουν δύο είδη δημόσιου λόγου, τα οποία διαφέρουν σημαντικά ως προς την πλαισίωση και τη συγκρότησή τους. 1.1 Πολιτική Δημοσιογραφική Συνέντευξη/ Ποινική Δίκη Η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη, και συγκεκριμένα η συνέντευξη που μεταδίδεται κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της ανάλυσης του δημοσιογραφικού λόγου (Clayman & Heritage 2002). Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται κατά την ανάλυση αφορούν τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η συνομιλιακή In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 2012, Selected papers of the 10th ICGL, pp Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

4 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] οργάνωση και οι επικοινωνιακές πρακτικές των συμμετεχόντων διαμορφώνουν κατά τρόπο δυναμικό τον ίδιο τον θεσμό της πολιτικής δημοσιογραφίας. Μέσα από καθημερινές συνομιλιακές πρακτικές (την εναλλαγή των ομιλητών στο βήμα, την εισαγωγή νέου θέματος, τη διαδικασία της διόρθωσης, τα ζεύγη των ερωταπαντήσεων, κ.τ.λ.), οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της συνέντευξης κατασκευάζουν τους θεσμικούς τους ρόλους και επιδιώκουν την εκπλήρωση επικοινωνιακών στόχων που συνδέονται με την πολιτική τοποθέτηση του μέσου (συχνά άρρητη) και του ιδεολογικού και πολιτικού χώρου που εκπροσωπούν. Η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη διαρθρώνεται με βάση τη διαδοχική εναλλαγή συνεντευκτών και συνεντευξιαζόμενων στο βήμα σε αντιστοιχία με την εκφώνηση ερωτηματικών και απαντητικών εκφορών κατά τις οποίες τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων παραμένουν δεδομένα και η αντιστροφή των συνομιλιακών ρόλων αυστηρά περιορισμένη. Σε αυτή τη διαδικασία, τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων καθώς και η επιδιωκόμενη από αυτούς κατασκευή ταυτοτήτων αποδεκτών κατά τον μέγιστο βαθμό από τα ακροατήρια στα οποία απευθύνονται συντείνουν στην πραγμάτωση του θεσμού ως ενός διακριτού συνομιλιακού κειμενικού είδους. Η πολιτική δημοσιογραφία λοιπόν, συνδέεται με την οργάνωση του λόγου σε συνάρτηση με την επιδιωκόμενη επίτευξη των πολιτικών στόχων των εμπλεκόμενων μερών και ως εκ τούτου με τις πολιτικές λειτουργίες των κοινωνιών που υιοθετούν τον θεσμό. Η ανάγκη διερεύνησης των μηχανισμών που ενεργοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των πολιτικών συνεντεύξεων συνδέεται επίσης, με τη δυνατότητα των απομακρυσμένων αποδεκτών του μεταδιδόμενου επικοινωνιακού συμβάντος να κατανοήσουν και να τοποθετηθούν κριτικά απέναντι στα τεκταινόμενα. Αντίστοιχα, πέραν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδικασίας σε συνάρτηση με το νομικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται σε ισχύ σε διαφορετικές χώρες και συστήματα απονομής της δικαιοσύνης, η δικαστική διαδικασία αποτελεί ένα κειμενικό είδος με διακριτά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την οργάνωση του λόγου για την οποία ακολουθείται μια σειρά διαδικασιών και τελετουργικών που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο αυτό ορίζονται οι επιτελεστικές λεκτικές πράξεις μέσω των οποίων, και εφόσον εκφωνηθούν, ξεκινούν και διεκπεραιώνονται τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας μιας δίκης. Επίσης, ορίζονται τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Ορίζεται ποιος έχει το δικαίωμα να απευθύνει ερωτήσεις, σε ποιον, σε ποιο σημείο της διαδικασίας και με ποιο περιεχόμενο. Από τη θεσμοθετημένη κατανομή του λόγου στο πλαίσιο της ανακριτικής και δικαστικής διαδικασίας προκύπτουν άνισα συνομιλιακά δικαιώματα για τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, οι συνήγοροι θέτουν ερωτήσεις και οι εξεταζόμενοι απαντούν χωρίς να είναι δυνατόν να αντιστραφεί η διαδικασία. Κατά το σύνολο των ανακριτικών και δικαστικών διαδικασιών και μέσω της εξέτασης των μαρτύρων επιχειρείται η αφηγηματική ανακατασκευή των γεγονότων που συνδέονται με την υπόθεση που συζητείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απόπειρα κατασκευής ανταγωνιστικών αφηγήσεων από τους αντιδίκους και τους εκπροσώπους τους (Kompter 2006, Heffer 2010). Η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη και η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές αναλογίες ως προς τη δομή και τη στόχευση του παραγόμενου λόγου. Καταρχάς, εντοπίζονται αναλογίες σε ότι αφορά τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων. Και οι δημοσιογράφοι, όπως και οι συνήγοροι, θέτουν τις ερωτήσεις, τις οποίες οι συνεντευξιαζόμενοι και οι μάρτυρες καλούνται να απαντήσουν. Και στα δύο συμβάντα υπάρχει ελάχιστη δυνατότητα αντιστροφής αυτών των ρόλων. Στην πολιτική δημοσιογραφία κυριαρχεί το στερεότυπο του αμερόληπτου δημοσιογράφου η/ο οποίος- εκ μέρους του ακροατηρίου του- επιδιώκει να θέσει τον συνομιλητή του προ ερωτήσεων τέτοιων ώστε να τον/την οδηγήσει στην αποκάλυψη των απώτερων κινήτρων για τις επιλογές και τη δράση του. Σε αυτή την απόπειρα και η/ο δημοσιογράφος όπως και η/ο συνήγορος έμμεσα κατασκευάζει εναλλακτικά σενάρια. Δημοσιογράφος και δικηγόρος απευθύνονται στο κοινό (θεατές-ακροατές/ δικαστές-ενόρκους) μέσω του συνομιλητή τους, εφόσον αυτό πρέπει να πείσουν για την αναγκαιότητα της επιλογής τους και/ή την ορθότητα του προβαλλόμενου σεναρίου (Matoesian 2005, Ehrlich 2010). Επίσης, όπως ο συνήγορος κατά τη διεξαγωγή μιας δίκης δεν μπορεί να ισχυριστεί ίδια γνώση των γεγονότων, των οποίων η περιγραφή πρέπει να προκύψει από το λόγο των μαρτύρων, το επικρατών μοντέλο στην πολιτική δημοσιογραφία είναι αυτό του αμερόληπτου δημοσιογράφου ο οποίος θέτει και διαπραγματεύεται με επιμονή δύσκολα ερωτήματα διατηρώντας όμως την ουδετερότητα του (Clayman & Heritage 2002). Μέσα από το πρίσμα αυτών των παρατηρήσεων εξετάζονται οι ερωτηματικές και απαντητικές εκφορές στο πλαίσιο του δημοσιογραφικών και του δικανικών κειμένων αντίστοιχα. 1.2 Ερωτήσεις και απαντήσεις στο δημοσιογραφικό και δικανικό λόγο Με αφετηρία τη θέση ότι οι κοινωνικοί θεσμοί κατασκευάζονται δια του λόγου, και μάλιστα σε άμεση συνάρτηση με τη μέθοδο με την οποία οι συμμετέχοντες διαχειρίζονται την εναλλαγή τους στο [ 734 ]

5 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] βήμα (Clayman & Heritage 2002: 21), σε αυτή τη μελέτη εξετάζονται οι ερωτηματικές δομές που επιλέγονται και απευθύνονται από δικηγόρους και δημοσιογράφους σε μάρτυρες, αντιδίκους και συνεντευξιαζόμενους αντίστοιχα. Οι ερωτηματικές δομές που εκφωνούνται θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: ερωτήσεις μερικής αγνοίας (ανοιχτού τύπου/ Wh-q) ερωτήσεις ολικής αγνοίας (κλειστού τύπου/ Yes/no-q) βεβαιωτικές προτάσεις με προσλεκτική ισχύ ερώτησης ολικής αγνοίας (με ή χωρίς ερωτηματικό επιτονισμό) ερωτήσεις (είτε ανοιχτού είτε κλειστού τύπου) που εισάγονται με βεβαιωτική/ες πρόταση/εις ή πλάγιο λόγο αναδιατύπωση (formulation) παράφραση ή επανάληψη του περιεχομένου προηγούμενων συνεισφορών (Clayman & Heritage 2002, Tracy & Robles 2009). Αναλυόμενες στο πλαίσιο των αλληλουχιών που εμφανίζονται (sequential analysis), οι ερωτηματικές εκφορές συνδέονται με την οργάνωση του λόγου στο πλαίσιο δημοσιογραφικών και δικανικών διαδικασιών. Με βάση την οργάνωση των προτιμήσεων (preference), οι ερωτήσεις φέρουν το βάρος μιας προσδοκίας (Clayman & Heritage 2002: 13), περιορίζοντας τις παραμέτρους επιλογής στην κατεύθυνση της προτιμητέας απαντητικής εκφοράς. Ασκούν δηλαδη, πίεση στον ερωτώμενο ώστε να επιλέξει εκείνη την εκδοχή που συμφωνεί με το προβαλλόμενο σενάριο, ή την άμεσα ή έμμεσα διατυπωμένη άποψη του συνομιλητή του. Στο πλαίσιο των δικανικών διαδικασιών κατά κύριο λόγο, οι ερωτήσεις λειτουργούν εργαλειακά για την κατασκευή εναλλακτικών αφηγήσεων για τα γεγονότα που εξετάζονται (Kompter 2006, Heffer 2010), καθώς και για την ενδεχόμενη απόπειρα κατασκευής της ταυτότητας των αντιδίκων ως μη αξιόπιστων μαρτύρων. Οι συνήγοροι ως εκ τούτου, θέτουν ερωτήσεις ώστε όχι μόνο να εκμαιεύσουν τη μαρτυρία των εξεταζόμενων αλλά και να κατασκευάσουν μια αξιόπιστη εκδοχή/ αφήγηση για τα γεγονότα, τέτοια ώστε να υποστηρίζει τα συμφέροντα των πελατών τους, συχνά υπονομεύοντας την αξιοπιστία των αντιδίκων (Matoesian 2005 & Ehrlich 2010). Αν και αυτό δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση στη δημοσιογραφική συνέντευξη (βλ. deferential και aggressive-adversarial styles of questioning, Clayman & Heritage 2002), η πίεση για υψηλές ακροαματικότητες και η ενδεχόμενη ρητή ή υπόρρητη διαφορά της πολιτικής αφετηρίας μέσου/ δημοσιογράφων και συνεντευξιαζόμενων συνήθως οδηγούν στην πιο επιθετική μορφή δημοσιογραφικής συνέντευξης, η οποία σημειωτέον δημιουργεί εκείνα τα δημοσιογραφικά γεγονότα τα οποία σχολιάζονται ως αυτοτελείς ειδήσεις. Οι γλωσσικές επιλογές των μαρτύρων ή των συνεντευξιαζόμενων στην απαντητική συνεισφορά τους εξετάζονται για τη συνεργατικότητα, ή την αποφυγή και την αντίσταση που επιδεικνύεται και την αποδοχή ή απόρριψη του σεναρίου που έμμεσα κατασκευάζει ο/η συνήγορος ή ο/η δημοσιογράφος. Επίσης, καθώς η αναγωγή σε μύθους και στερεότυπα (π.χ. η αμφιλεγόμενη σεξουαλική συμπεριφορά γυναικών θυμάτων βιασμού (Matoesian 2005 & Ehrlich 2010), ή η βίαιη συμπεριφορά των νέων που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας) προκύπτει από τις προϋποθέσεις (presuppositions) και τις συνεπαγωγές (entailments) που ενεργοποιούνται με την επιλογή σημασιολογικά και πραγματολογικά φορτισμένων φραστικών δομών για την κατασκευή της ερωτηματικής εκφοράς. Η αποδοχή ή η απόρριψη τους από τον αποδέκτη, κατασκευάζεται γλωσσικά μέσω της συμμόρφωσης ή μη με την προτίμηση για ευθυγράμμιση με την ατζέντα που θέτει ο συνεντευκτής μέσω της ερωτηματικής του συνεισφοράς. Τα κείμενα που αναλύονται στη συνέχεια συνδέουν τα παραπάνω ζητήματα με συγκεκριμένα συμβάντα, η διαπραγμάτευση των οποίων αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του δημόσιου λόγου στο πλαίσιο δημοσιογραφικών και δικανικών πρακτικών. 1.3 Τα γεγονότα, τα κείμενα και τα ζητήματα που αυτά θέτουν Η δολοφονία του δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην Αθήνα και ο τραυματισμός του εικοσάχρονου Jody Mc Intyre που πάσχει από σοβαρή εγκεφαλική παράλυση στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια επεισοδίων με τις αστυνομικές δυνάμεις και οι θεσμικές διαδικασίες που επακολούθησαν θέτουν πολλαπλά ζητήματα για τον τρόπο διαχείρισης της βίας στο δημόσιο λόγο και μάλιστα πέρα από εθνικά σύνορα και δεδομένα κοινοτικά/ πολιτισμικά όρια. Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο γεγονότα είναι προφανείς: ο τόπος, ο χρόνος, το αποτέλεσμα, το θεσμικό πλαίσιο. Οι ομοιότητες πάλι αποτελούν το ζητούμενο αυτής της μελέτης. Για την ανάδειξή τους θα χρησιμοποιήσω ως υλικό το λόγο όπως [ 735 ]

6 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] καταγράφηκε στα επίσημα πρακτικά της δίκης Γρηγορόπουλου και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης Mc Intyre στο BBC 1. Και τα δύο γεγονότα έγιναν αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης για τις στρατηγικές λόγου των συμμετεχόντων σε αυτά 2. Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε αφορά την προσπάθεια -από τους συνηγόρους υπερασπίσεως στην εν λόγω δίκη και του δημοσιογράφου που διεξήγαγε τη συνέντευξη- επιμερισμού των ευθυνών ανάμεσα σε θύτες και θύματα και την επιχειρούμενη ενοχοποίηση των ίδιων των θυμάτων με βάση την επικαλούμενη πολιτική τους ταυτότητα και την από αυτήν απορρέουσα υποτιθέμενη βίαιη συμπεριφορά τους. Το δεύτερο αφορά την απόπειρα εκτροπής της δημόσιας συζήτησης από το ζητούμενο της, δηλαδή την αυταπόδεικτη από τα καταγεγραμμένα γεγονότα- ένα θάνατος, ένα βίντεο- άσκηση βίας από τις δυνάμεις του ελέγχου και της καταστολής της. Το τρίτο αφορά το ίδιο το φαινόμενο της βίας και του λόγου για τη βία στα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο σημαντικών αλλαγών που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα της ζωής (π.χ. οικονομικές σχέσεις, μετανάστευση) και μεταβάλουν τον κοινωνικό ιστό και τις δυναμικές που συνδέονται με τη συμπεριφορά των πληθυσμών τους. Τα δύο τελευταία υπερβαίνουν τα όρια της παρούσας μελέτης. Στη συνέχεια, μέσα από την ανάλυση των συνομιλιακών ζευγών των ερωταπαντήσεων στην περίπτωση της συνέντευξης Mc Intyre και των απαντήσεων μαρτύρων αλλά και άλλων περιστατικών λόγου όπως καταγράφονται στα επίσημα πρακτικά της δίκης Γρηγορόπουλου, θα προσπαθήσω να αναδείξω αναλογίες στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται τόσο από τους συνηγόρους και τον δημοσιογράφο όσο και την αντίσταση σε αυτές όπως καταγράφεται στο λόγο του Mc Intyre και των εξεταζόμενων μαρτύρων στο πλαίσιο της δίκης. 2. Ανάλυση 2.1 Η συνέντευξη Mc Intyre (Παράρτημα 1) Οι ερωτηματικές εκφορές που απευθύνονται από τον δημοσιογράφο στον συνεντευξιαζόμενο στην συγκεκριμένη συνέντευξη (σύνολο: 13) αποτελούν ανοιχτού ή κλειστού τύπου ερωτήσεις οι οποίες είτε εισάγονται με βεβαιωτικές προτάσεις ή αποτελούν βεβαιωτικές προτάσεις με ή χωρίς ερωτηματικό επιτονισμό. Εξαίρεση αποτελούν τα ζεύγη 3-4 και , τα οποία εισάγονται με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις χωρίς εισαγωγή, καθώς και το ζεύγος που εισάγεται με ερώτηση κλειστού τύπου, οι οποίες απαντώνται κατά τρόπο συνεργατικό. Οι υπόλοιπες δέκα ερωτηματικές εκφορές αποτελούν ανοιχτού (σειρές 5, 7, 15, 23) και κλειστού τύπου ερωτήσεις (σειρές 9, 13, 19) που εισάγονται με βεβαιωτικές προτάσεις και βεβαιωτικές προτάσεις με ή χωρίς ερωτηματικό επιτονισμό (σειρές 11, 25, 27) με προσδοκώμενη ανταπόκριση την επιβεβαίωση ή άρνηση του σεναρίου που προβάλλεται σε αυτές. Μέσω των βεβαιωτικών δομών που προηγούνται των ανοιχτού τύπου ερωτήσεων μεταφέρονται οι δηλώσεις της αστυνομίας (σειρές 5 και 15), επισημαίνεται ο χρόνος που έχει παρέλθει από το συμβάν (σειρά 7) και παραφράζονται προηγούμενες δηλώσεις του συνεντευξιαζόμενου (σειρά 23). Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις τίθεται σε αμφιβολία η σπουδαιότητα του περιστατικού, εφόσον ισχύει η προϋπόθεση ότι το θύμα δεν ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία και δεν αντέδρασε με βάση τα νόμιμα δικαιώματά του σε χρόνο προγενέστερο της συνέντευξης. Στη σειρά 23, η με υποθετικό λόγο μεταφορά των ισχυρισμών του συνεντευξιαζόμενου (αν ισχυρίζεστε ότι..) ενεργοποιεί την επιστημική διάσταση της τροπικότητας, μεταθέτοντας την ευθύνη για την αλήθεια των ισχυρισμών για την άσκηση βίας εναντίον του από τον ομιλητή στον αποδέκτη. Μέσω των βεβαιωτικών δομών που προηγούνται των κλειστού τύπου ερωτήσεων μεταφέρεται η υπόθεση ότι ο συνεντευξιαζόμενος κινήθηκε επιθετικά, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή των ισχυρισμών (σειρά 9), ένα κείμενο της εφημερίδας Observer στο οποίο αναφέρεται ως διαδικτυακός ριζοσπάστης (σειρά 13), καθώς και η προσωπική μαρτυρία του συνεντευκτή για ρίψεις αντικειμένων εναντίον της αστυνομίας κατά το περιστατικό (σειρά 19). Και στις τρεις περιπτώσεις επανεισάγεται ως ενδεχόμενο σενάριο η βίαιη συμπεριφορά από την πλευρά του αποδέκτη ο οποίος ερωτάται τέσσερις 1 Για τα μεν πρώτα οφείλω να ευχαριστήσω τους δικηγόρους Νίκο και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το δεύτερο αναρτήθηκε στο You Tube ((http://www.youtube.com/watch?v+cfsb_xchppko-feature=player_embedded) από όπου και το απομαγνητοφώνησα. 2 Βλ. τα αρνητικά σχόλια για τη στρατηγική Κούγια σε όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά την περίοδο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και την αυτούσια μετάφραση και δημοσίευση της συνέντευξης Mc Intyre από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (Έψιλον 16/1/2011, σελ 32-33), υπό τον τίτλο «και ο Τζόντι που ξευτέλισε το BBC». 3 Το πρώτο μετά την έναρξη και το τελευταίο πριν το κλείσιμο της συνομιλίας. [ 736 ]

7 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] φορές (σειρές 9, 11, 19, 25) αν όσα λέχθηκαν ισχύουν και αν ο ίδιος συμμετείχε στη ρίψη αντικειμένων. Αντίστοιχες είναι οι επιλογές του δημοσιογράφου στις βεβαιωτικές εκφορές οι οποίες έχουν προσλεκτική ισχύ αιτήματος για επιβεβαίωση/ απόρριψη (σειρές 11, 25 και 27). Αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης ο συνεντευξιαζόμενος ανταποκρίνεται κατασκευάζοντας την ταυτότητα του συνεργατικού συνομιλητή μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου (σειρές 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 30), στις σειρές 10 και 28 απαντά με άμεσα απειλητικές για το πρόσωπο του συνομιλητή του λεκτικές πράξεις, με τις οποίες ευθέως αμφισβητεί την ουδετερότητα και την αντικειμενικότητά του αλλά και την αντικειμενικότητα του μέσου στο οποίο προβάλλεται η συνέντευξη (είναι γελοίο/ εκπλήσσομαι που το κάνετε/ όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι εντελώς γελοία). Επίσης, κατά περίπτωση επαναδιαπραγματεύεται τα όρια των θεσμικών ρόλων συνεντευκτή/ συνεντευξιαξόμενου εισάγοντας νέα θεματολογία (σειρές 14, 16/18, 20, 28) και απευθύνοντας ερωτήσεις στο δημοσιογράφο (σειρές 26, 28 αντίστοιχα: Πιστεύετε πραγματικά ότι ένας άνθρωπος με εγκεφαλική παράλυση / Θεωρείτε ότι θα μπορούσα, καθ οιονδήποτε τρόπο, καθισμένος στο καρότσι μου να αποτελέσω πραγματική απειλή ), με τις οποίες εμμέσως αμφισβητείται είτε η οξύνοια είτε η καλή προαίρεση του. Μέσω αυτών προβάλει αντίσταση στην προτεινόμενη από τον συνεντευκτή εναλλακτική αφήγηση, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος κινήθηκε επιθετικά εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο οι συνεντευξιαζόμενοι επιτίθενται στην προβαλλόμενη άποψη και όχι στον εκφραστή της (Clayman & Heritage 2002: 165), ο Mc Intyre μετακινείται από την θέση της συνεργατικότητας, σε αυτή της άμεσης αμφισβήτησης της ουδετερότητας και της αντικειμενικότητας τόσο του δημοσιογράφου όσο και του μέσου. 2.2 Η δίκη Γρηγορόπουλου 4 (Παράρτημα 2) Η υπερασπιστική στρατηγική των συνηγόρων υπεράσπισης στη δίκη Γρηγορόπουλου βασίζεται στη απόπειρα τεκμηρίωσης της βίαιης συμπεριφοράς, μέσω της κατασκευής της ταυτότητας του μέλους αριστερών- αναρχικών ομάδων, των μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίοι ήταν είτε συνομήλικοι και φίλοι του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, είτε αυτόπτες μάρτυρες που παρακολούθησαν τα γεγονότα ως κάτοικοι της περιοχής ή πελάτες κοντινών καφετεριών (απόσπασμα 2: Για μας ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος ήταν αναρχικός / απόσπασμα 1: οι ανωτέρω είναι μέλη οργάνωσης που λέγεται Νεολαία Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης). Το γεγονός της παρουσίας των εν λόγω μαρτύρων- αλλά και του ίδιου του θύματος- στην περιοχή των Εξαρχείων (απόσπασμα 4: Ποιο είναι το σημαντικό, το γοητευτικό, που παιδιά της ηλικίας μου από άλλες περιοχές της Αθήνας, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, έρχονται εκεί στα Εξάρχεια ), και η επικοινωνία κάποιων εξ αυτών με τη δικηγόρο Ιωάννα Κούρτοβικ (απόσπασμα 3: η δικηγόρος Κούρτοβικ είναι δικηγόρος των αντιεξουσιαστών) συνεισφέρεται ως τεκμηρίωση της υποτιθέμενης βίαιης συμπεριφοράς τους. Οι συνεπαγωγές( ) (οι αντίδικοι είναι μέλη της οργάνωσης Νεολαία Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, οι αντίδικοι είναι άτομα που λειτουργούν εκτός πλαισίων νομιμότητας) και οι προϋποθέσεις που ενεργοποιούνται (στα Εξάρχεια επικρατεί ανομία (στερεότυπο)/ υπάρχει κάτι που έλκει τα παιδιά εκεί (προϋπόθεση) τα παιδιά έλκονται από την ανομία), λειτουργούν ως έμμεση αιτιολόγηση της βίας που ασκήθηκε από την πλευρά των κατηγορουμένων αλλά και ενδεχόμενη δικαίωσή της. Οι αντίδικοι αντιστέκονται σε αυτές τις κατασκευές άμεσα (απόσπασμα 2: (η υπεράσπιση) επιχειρεί να μεταφέρει αντιπαράσταση αντιεξουσιαστών με την αστυνομία/ απόσπασμα 5: Δεν έχω συμμετάσχει σε αντιεξουσιαστικές εκδηλώσεις, ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου. Ζω σε μια συγκροτημένη οικογένεια.), αρνούμενοι τις προϋποθέσεις και τις συνεπαγωγές τους (τα άτομα που ανήκουν σε δυσλειτουργικές οικογένειες συμμετέχουν σε αντιεξουσιαστικές οργανώσεις/ εκδηλώσεις και έχουν βίαιη συμπεριφορά το θύμα και οι μάρτυρες κατηγορίας είναι τέτοια άτομα). Αντίστοιχα, αντιστέκονται στην εκδοχή της θεωρίας της συμμετοχής τους σε συνομωσία του φερόμενου ως αντιεξουσιαστικού χώρου ώστε να προκαθορίσουν το αποτέλεσμα της δίκης (δηλώσεις Κούγια, αποσπάσματα 1 και 3), αρνούμενα έμμεσα το σενάριο της εκ των προτέρων συνεννόησης με συνηγόρους των αντιδίκων (απόσπασμα 3: Δεν έχω δει καν την δικηγόρο Κούρτοβικ, δεν την γνωρίζω προσωπικά. Ζήτησα το τηλέφωνό της και μου το έδωσαν). Επίσης, αντιστέκονται στην ενεργοποίηση της προϋπόθεσης ότι ο χώρος των Εξαρχείων, ως περιοχή στιγματισμένη από συμβάντα βίας, ασκεί έλξη σε νεαρά άτομα, τα οποία, ως εκ τούτου, έλκονται από τη βία, με συνακόλουθη συνεπαγωγή την εκτός ορίων νομιμότητας συμπεριφορά τους (απόσπασμα 4: Ποιο είναι το σημαντικό, το γοητευτικό, που παιδιά της ηλικίας μου από άλλες περιοχές της Αθήνας, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, έρχονται εκεί στα 4 Τα κείμενα 1-5 αποτελούν αποσπάσματα των επίσημων πρακτικών της δίκης Γρηγορόπουλου/ Πρωτοδικείο Άμφισσας/ Πρακτικά και Απόφαση Δημόσιας Συνεδριάσεως Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας, Αριθμοί απόφασης 14-73/2010. [ 737 ]

8 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] Εξάρχεια και κάθονται σε μια τέτοια εσοχή που μου δείχνετε, δεν μπορώ να καταλάβω στην ερώτησή σας, δεν χρειάζεται να σε γοητεύει κάτι για να πας εκεί.). 3. Συζήτηση/ Συμπέρασμα Όπως προκύπτει από τις συνομιλιακές επιλογές των συμμετεχόντων (με δεδομένους τους περιορισμούς που θέτει ο τρόπος συγγραφής του κειμένου των πρακτικών μιας δίκης), τόσο στην περίπτωση της συνέντευξης Mc Intyre όσο και στην περίπτωση της δίκης Γρηγορόπουλου, η πολιτική ταυτότητα των μαρτύρων/ συνεντευξιαζόμενου αποτέλεσε διαρκές διακύβευμα. Με την προσπάθεια κατασκευής αντιεξουσιαστικών, και άρα αξιωματικά παραβατικών, ταυτοτήτων, μέσω των ερωτηματικών εκφορών που επιλέχθηκαν, επιχειρήθηκε ο επιμερισμός των ευθυνών ανάμεσα σε θύτες και θύματα. Αυτός στηρίχθηκε σε εναλλακτικές αφηγηματικές κατασκευές της βίαιης συμπεριφοράς των ερωτώμενων, κατά κύριο λόγο μέσω των βεβαιωτικών διακειμενικών αναφορών σε πολιτικές ταυτότητες και ενδεχόμενες ενέργειες (που εισάγουν ή εμπεριέχονται στην ερωτηματική εκφορά), τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται είτε να επιβεβαιώσουν είτε να αρνηθούν. Τόσο ο Mc Intyre όσο και οι αντίδικοι στη δίκη Γρηγορόπουλου, στις απαντητικές τους συνεισφορές, αντιστάθηκαν σθεναρά στα προτεινόμενα σενάρια και τις συνεπαγωγές τους, κατά περίπτωση με τρόπο απειλητικό για το πρόσωπο του συνομιλητή τους. Όπως διαφαίνεται από τα κείμενα που εξετάστηκαν, η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη και η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων στην ποινική δίκη παρουσιάζουν σημαντικές αναλογίες ως προς τη δομή και τη στόχευση του παραγόμενου λόγου. Τα συνομιλιακά ζεύγη των ερωταπαντήσεων αποτελούν το βασικό μέσο συγκρότησής τους και στα δύο θεσμικά περιβάλλοντα. Εντοπίζονται αναλογίες σε ότι αφορά τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων. Και οι δημοσιογράφοι, όπως και οι συνήγοροι, θέτουν τις ερωτήσεις τις οποίες οι συνεντευξιαζόμενοι και οι μάρτυρες καλούνται να απαντήσουν. Και στα δύο περιβάλλοντα υπάρχει ελάχιστη δυνατότητα αντιστροφής αυτών των ρόλων. Σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία συνδέονται με ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, στερεότυπα και ταυτότητες νομιμότητας/ παραβατικότητας, δημοσιογράφος και συνήγορος επιχειρούν μέσω των ερωτηματικών τους εκφορών την κατασκευή εναλλακτικών σεναρίων και ταυτοτήτων για τους θεσμικούς συνομιλητές τους. Παρότι τα δύο είδη δημόσιου λόγου διαφέρουν σημαντικά ως προς την πλαισίωση και τη συγκρότησή τους, η ανάλυση των παραγόμενων κειμένων επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση για αναλογίες και αναδεικνύει την ανάγκη περεταίρω συγκριτικής ανάλυσης ώστε να μελετηθούν ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του δημόσιου λόγου στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών και δικανικών πρακτικών. Ζητούμενο επίσης, είναι η κριτική προσέγγιση των κειμένων που αποτελούν όχι μόνο το παραγόμενο αλλά και το μέσο υλοποίησης των θεσμών που τα πλαισιώνουν. Βιβλιογραφία Clayman, Steven, and Heritage, John The News Interview. Journalists and Public Figures on Air. Cambridge: CUP. Ehrlich, Susan Rape victims. The discourse of rape trials. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, edited by Malcolm Coulthard and Alison Johnson, London: Routledge. Heffer, Chris Narrative in the trial. Constructing crime stories in court. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, edited by Malcolm Coulthard and Alison Johnson, London: Routledge. Holt, Elizabeth, and Johnson, Alison Socio-pragmatic aspects of legal talk: police interviews and trial discourse. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, edited by Malcolm Coulthard and Alison Johnson, London: Routledge. Kompter, Martha L From talk to text: The interactional construction of police record. Research on Language and Social Interaction, 39(3): Matoesian, Gregory Nailing down an answer: Participations of power in trial talk. In Discourse Studies : 733. London: Sage Publications Tracy, Karen, and Robles, Jessica Questions, questioning, and institutional practices: An introduction. In Discourse Studies : 131. London: Sage Publications [ 738 ]

9 Παράρτημα 1 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] Η συνέντευξη του Jody Mc Intyre στο BBC 5 1. J: And we can speak to Jody Mc Intyre now who is in our Westminster studio. Good evening to you. 2. M: Good evening. 3. J: Could you just explain what happened to you? 4. M: Well during the demonstration I was attacked by and pulled out of my wheelchair by the police on two occasions. The footage that you have shown is of the second incident. One of the policemen who had dragged me down the road in the first incident obviously recognized me, came running over, pushed me out of my wheelchair onto the road and then dragged me across the road= 5. J: =Ok. The police say you haven t made any kind of complaint. So why not? 6. M: I haven t made a complaint yet but I m in contact with a lawyer and I will be doing so. 7. J: We(ll) it s been a few days since this happened. Why-why haven t you complained before? 8. M: Because I wanted to consider my options before taking that step. 9. J: E, there s a suggestion that you were rolling towards the police in your wheelchair-e. I-is that true? 10. M: I think to try and justify a police officer pulling a disabled person out of a wheelchair and dragging them across the co-concrete road is quite ridiculous and I m surprised that you ve just tried to do so. 11. J: So are you saying that s not true. You were not wheeling yourself towards the police? 12. M: Well I can t physically use my wheelchair myself. My brother was pushing me. I think it s quite obvious from the footage that I was one hundred per cent not a threat to anyone. 13. J: A: In the Observer newspaper you were described as a cyber radical and you were quoted as saying that you want to build a revolutionary movement and that can only happen through direct action on the streets. Do-do you classify yourself as a revolutionary? 14. M: I don t classify myself as anything but I think we all have the right to fight against what the government are trying to do. They are trying to create a two <gear> education system whereby only the rich will be able to afford a university education. That is something that I think we should all be fighting against. 15. J: Now the police have said that they have referred this incident to the Directorate of Professional Standards. Em-what s your reaction to that? 16. M: I don t have a reaction but I will be making a complaint in the near future. I would say it s very important not to see this as an isolated incident. This is the police s role at demonstrations. To incite and provoke violence. They ve done it in the past and they are continuing to do it now. I m not the real victim here. The real victims are the students like Alfie Meadows who is in hospital within an inch of his life after a policeman struck him on the head with a [<xx>]= 17. J: [But I-but I] 18. M: =and he needed emergency brain surgery. Now imagine if it was Prince Charles or Camilla or a police officer who had been within an inch of their life. [How that//] 19. J: [But I have] to say I was- I was- I was in Parliament Square covering that demonstration and I saw protesters throwing a-a-lots of rock at the police throwing missiles various missiles a-at the police. Were you throwing anything at all at the police during that day? 20. M: I wasn t throwing anything at the police during that day or during any other demonstration. But what is clear is that the media are now trying to distract the public from the real issue. The real issue is the cuts the government are makin [and not <xxx>//] 21. J: [Were you were you] harmed were you harmed in any way well in that incident with the police [on that day?] 22. M: [Well not] in that/ if-if the incident that has been shown. There is also another incident around forty five minutes earlier when a police officer struck me with a <baton> on my left shoulder and yes that did cause some injury. 5 Σύμβολα απομαγμητοφώνησης: /: self-repair, //: interruption, (.): pause, (()): extralinguistic information, underlined segments: high pitch, =: latching, []: simultaneous speech, <x>: unintelligible segment [ 739 ]

10 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] 23. J: And why then do you think, if you are saying that the police picked on you twice, why do you think they did? 24. M: I have no idea. I-I mean to make one suggestion, I think, in the second incident at least, I think there s a clear element of trying to provoke other protesters into violence. Certainly, I see myself as equal to anyone else but I do understand that I could be perceived as more vulnerable, so I think there was an element of trying to provoke violence from other [people] 25. J: [And you] didn t shout a:nything e- provocative or throw anything that would have induced the police to do that to you? 26. M: Do you really think a person with cerebral paralysis in a wheelchair can pose a threat to a police officer who is armed with weapons? 27. J: But you do say that you-you are a revolutionary. 28. M: Tha-that s a word. That s not physical action that I ve taken against the police officer. That s a word that you are quoting from a website. But I m asking you. Do you think I could ve in any way posed a physical threat from the seat of my wheelchair to an army of police officers armed with weapons. This whole line of argument is absolutely ludicrous because you are blaming the victims of violence for that violence. In fact it reminds me a lot of the way the BBC report on the Pa-palestinian conflict [wher//] 29. J: [When] when are you gonna make your complaint to the police then? 30. M: I will be making my complaint very shortly. In the near future. 31. J: Ts. Ok. Jody Mc Intyre thank you very much for your time. Thanks for talking to us this evening. 32. M: Thank you. Παράρτημα 2 Αποσπάσματα πρακτικών της δίκης Γρηγορόπουλου (1) Δηλώσεις Κούγια Για μας ο Ρωμανός δεν έρχεται γιατί συνεργάζεται με επικίνδυνο κύκλωμα που έχει καθορίσει από την αρχή την τύχη αυτής της δίκης. Σας αναφέρω ότι Μ. Παρασκευή έφθασε στο γραφείο μου μια επιστολή από δικηγόρο Αθηνών που μας έδινε συγκλονιστικά στοιχεία που αφορούν τους Ζέρβα, Παπαδημητρίου Λίλα, Τσελέντη, Τσιμπιζίδη, τον Ρωμανό και το θύμα. Μας οδήγησε σε ιστοσελίδες και βρήκαμε ότι οι ανωτέρω είναι μέλη οργάνωσης που λέγεται Νεολαία Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης. (σελ. 229/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (2) Δηλώσεις Κωνσταντοπούλου/ Κούγια Έλαβε το λόγο η συνήγορος πολιτικής αγωγής Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία δήλωσε τα εξής: Ζητάμε να αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης τον συντάκτη των κειμένων αυτών και την πηγή των συγκεκριμένων εντύπων, καθόσον αυτά που προσκομίζει είναι ανώνυμες καταχωρήσεις, όποιος δε προσκομίζει τέτοια έγγραφα, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, αυτό το οποίο επιχειρεί, είναι να μεταφέρει αντιπαράσταση αντιεξουσιαστών με την αστυνομία. Ήταν αντιεξουσιαστής ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος; Αν τον θεωρεί αντιεξουσιαστή η υπεράσπιση να μας το πει. Έλαβε το λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξιος Κούγιας ο οποίος δήλωσε: Για μας ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος ήταν αναρχικός, το είπαμε αυτό από την πρώτη μέρα της δίκης. (σελ /1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (3) Κατάθεση Βαλιάντζα Φεύγοντας, ακολουθούσα τον Κουζέλη προς τα συμβατικά αυτοκίνητα για να πάμε στη ΓΑΔΑ να καταθέσω, έγινε ένα επεισόδιο εκεί και ο Κουζέλης με άφησε χωρίς να πει τίποτα. Δεν με πήραν μαζί τους, με άφησαν εκεί και έφυγαν. Τηλεφώνησα στην δικηγόρο Κούρτοβικ και της είπα τι έγινε και ότι θέλω να καταθέσω αυτά που είδα, γιατί οι αστυνομικοί με παράτησαν και έφυγαν και να κανονίσει να πάω να καταθέσω στον ανακριτή. Δεν έχω δει καν την δικηγόρο Κούρτοβικ, δεν την γνωρίζω προσωπικά. Ζήτησα το τηλέφωνό της και μου το έδωσαν. (σελ. 53/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) [ 740 ]

11 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] Ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατ/νου Αλέξιος Κούγιας αφού έλαβε το λόγο δήλωσε: Προσφεύγω στο Δικαστήριο κατά της διάταξης της διευθύνουσας (Πρόεδρου)που μου απαγόρευσε την ερώτηση, γιατί ήλθε η μάρτυρας σε επαφή με την δικηγόρο Κούρτοβικ, και υποβάλω προς το δικαστήριο αίτημα, όπως μου επιτραπεί η ερώτηση προς την μάρτυρα, για το ποιος της έδωσε το τηλέφωνο της δικηγόρου Κούρτοβικ, αν γνωρίζει ότι η δικηγόρος Κούρτοβικ είναι συνήγορος του Ρωμανού, αν γνωρίζει ότι αυτή είναι δικηγόρος των αντιεξουσιαστών. (σελ. 54/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (4) Κατάθεση Τσελέντη (ετών 16) Ποιο είναι το σημαντικό, το γοητευτικό, που παιδιά της ηλικίας μου από άλλες περιοχές της Αθήνας, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, έρχονται εκεί στα Εξάρχεια και κάθονται σε μια τέτοια εσοχή που μου δείχνετε, δεν μπορώ να καταλάβω στην ερώτησή σας, δεν χρειάζεται να σε γοητεύει κάτι για να πας εκεί. Δεν ξέρω τι τα τραβάει εκεί. Στη Τζαβέλα δεν υπάρχει μαγαζί που να πουλάει σάντουιτς, υπάρχουν στη Κωλέτη και Μεσολογγίου. (σελ. 207/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (5) Κατάθεση Τσιμπιτζίδη (ετών 18) Δεν έχω συμμετάσχει σε αντιεξουσιαστικές εκδηλώσεις, ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου. Ζω σε μια συγκροτημένη οικογένεια. (σελ 75/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) [ 741 ]

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

3 o Infocom Security. Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης. Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά

3 o Infocom Security. Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης. Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά 3 o Infocom Security Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά 10 Απριλίου 2013 KPMG has been awarded with the Europe Awards as the information security consultancy

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη Αργύρης Οικονόμου Διευθυντής Ν.Υ. τηςδεη Συνέδριο ACC / Απρίλιος 2009 R-E-S-P-E-C-T (Ηαξία της Aretha

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ONLINE MARKETING ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ DELL l Αµερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστών. l Έχει βάση στο Τέξας

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο Το πρώτο στην Ελλάδα θερινό αθλητιατρικό σεμινάριο με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις διοργανώνεται για 3 η συνεχιζόμενη χρονιά στο Μαραθώνα. Το 3 rd Sports & Exercise Summer

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΙΚΗ ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗ 87, 12351 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΗΛ.: 2105616141, 6938297004 nikisiarabi@yahoo.gr ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΡΒΑΡΑ, 25/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management BREVITY IS THE SOUL OF THE LEADER S WIT ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ Αβεβαιότητα Ασάφεια Πολυπλοκότητα Ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 Οι 10 μεγαλύτεροι φόβοι του ανθρώπου 10. Σκύλοι 9. Μοναξιά 8. Πτήσεις 7. Θάνατος 6. Ασθένειες 5. Βαθιές Θάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) «WeKnow»ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 14

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) «WeKnow» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 19

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com Φιλελλήνων 26 105 58, Αθήνα Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com LEGAL FLASH NEWS 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 1η ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΩΤΑ ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΘΩΜΑΣ Μ. ΤΣΟΥΛΙΑΣ 1 Σειρά: ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Τίτλος: ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Συγγραφείς: ΓΙΩΤΑ ΣΚΙΑΘΙΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα