International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE"

Transcript

1 DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012

2 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου O r g a n i z i n g C o m m i t t e e Z o e G a v r i i l i d o u A n g e l i k i E f t h y m i o u E v a n g e l i a T h o m a d a k i Penelop e Kambakis -Vougiou klis Γραμματειακή Υποστήριξη S e c r e t a r i a l S u p p o r t Ioannis Anagnostopoulos M a r i a G e o r g a n t a P o l y x e n i I n t z e N i k o s M a t h i o u d a k i s L i d i j a M i t i t s E l e n i P a p a d o p o u l o u A n n a S a r a f i a n o u E l i n a C h a dji p a p a ISBN Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ε π ι μ έ λ ε ι α Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ η ς Ε λ έ ν η Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Ε λ ί ν α Χ α τ ζ η π α π ά Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ε ξ ώ φ υ λ λ ο υ Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ ης Copyright 2012 Δ η μ ο κ ρ ί τ ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ρ ά κ η ς D e m o c r i t u s U n i v e r s i t y o f T h r a c e Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Σ ύ ν τ α ξ η ς, Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ς, Φ ω ν η τ ι κή ς, Σ η μ α σ ι ο λ ο γ ί α ς, L a b o ra to r y o f S y n ta x, M o r pho l o g y, P h o n e t i c s, S e m a n t i c s, Δ ι ε θ ν έ ς Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς I n t er n a ti o n a l C o n fe r e n c e o f G r e e k L inguist ic s +Μ όρφωση Δ Π Θ +M orp ho SE D U T H

3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαριάνθη Γεωργαλίδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή τη μελέτη εξετάζονται αντιπαραθετικά μια απομαγνητοφωνημένη δημοσιογραφική συνέντευξη και αποσπάσματα του κειμένου των πρακτικών μιας δίκης. Στο θεσμικό πλαίσιο του δημοσιογραφικού και του δικανικού λόγου αντίστοιχα αναλύεται η διαπραγμάτευση περιστατικών άσκησης βίας και η συνακόλουθη απόπειρα απόδοσης ευθυνών στους εμπλεκόμενους μέσα από την κατασκευή εναλλακτικών αφηγήσεων (Kompter 2006, Heffer 2010). Συγκεκριμένα, αναλύονται οι ερωτηματικές δομές που επιλέγονται και απευθύνονται από δικηγόρους και δημοσιογράφους σε μάρτυρες και συνεντευξιαζόμενους και η ανταπόκριση σε αυτές (Clayman & Heritage 2002, Tracy & Robles 2009, Holt & Johnson 2010, Ehrlich 2010). Με βάση την ανάλυση, επισημαίνονται οι ομοιότητες των επικοινωνιακών στρατηγικών που διατρέχουν δύο είδη δημόσιου λόγου διαφορετικών ως προς την πλαισίωση και τη συγκρότησή τους. Λέξεις κλειδιά: Δημοσιογραφικός λόγος, Δικανικός λόγος, Ερωτήσεις/ Απαντήσεις, Ταυτότητα 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο δύο απομακρυσμένων ως προς τον τόπο και το χρόνο γεγονότων που πρόσφατα απασχόλησαν την επικαιρότητα -τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην Αθήνα και τον τραυματισμό του Jody Mc Intyre στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια επεισοδίων με τις αστυνομικές δυνάμεις- έγινε απόπειρα δημιουργίας εναλλακτικών αφηγήσεων με στόχο την ενοχοποίηση των θυμάτων και τον συνακόλουθο επιμερισμό της ευθύνης ανάμεσα σε δράστες και θύματα. Αυτές προέκυψαν με αφορμή την εξέταση των μαρτύρων από τους συνηγόρους υπεράσπισης στη δίκη Γρηγορόπουλου και τη συνέντευξη του Mc Intyre σε δημοσιογράφο του BBC. Στο πλαίσιο της Ανάλυσης του Δημοσιογραφικού και του Δικανικού Λόγου, στη μελέτη αυτή αναλύονται αντιπαραθετικά το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνεντεύξης Mc Intyre και αποσπάσματα των πρακτικών της δίκης Γρηγορόπουλου. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι ερωτηματικές δομές και η ανταπόκριση σε αυτές σε σχέση με τη συνεργατικότητα ή την αντίσταση που επιδεικνύει ο ερωτώμενος. Αναλύονται οι ερωτηματικές εκφορές στο πλαίσιο των αλληλουχιών που εμφανίζονται (Clayman & Heritage 2002, Holt & Johnson 2010, Tracy & Robles 2009), και οι απαντήσεις κυρίως σε ότι αφορά την αντίσταση που προβάλλεται σε αυτές από την πλευρά του συνεντευξιαζόμενου ή του εξεταζόμενου μάρτυρα αντίστοιχα (sequential analysis). Επίσης, προσδιορίζεται η λειτουργία τους σε ό,τι αφορά την κατασκευή εναλλακτικών αφηγήσεων για τα γεγονότα που εξετάζονται (Kompter 2006, Heffer 2010). Οι αλληλουχίες ερωτήσεων/ απαντήσεων συνδέονται με την οργάνωση του λόγου στο πλαίσιο δημοσιογραφικών και νομικών διαδικασιών αντίστοιχα, καθώς και με την απόπειρα κατασκευής της ταυτότητας του ερωτώμενου ως μη αξιόπιστου μάρτυρα των γεγονότων. Με βάση την ανάλυση, επισημαίνονται οι ομοιότητες των επικοινωνιακών στρατηγικών που διατρέχουν δύο είδη δημόσιου λόγου, τα οποία διαφέρουν σημαντικά ως προς την πλαισίωση και τη συγκρότησή τους. 1.1 Πολιτική Δημοσιογραφική Συνέντευξη/ Ποινική Δίκη Η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη, και συγκεκριμένα η συνέντευξη που μεταδίδεται κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της ανάλυσης του δημοσιογραφικού λόγου (Clayman & Heritage 2002). Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται κατά την ανάλυση αφορούν τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η συνομιλιακή In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 2012, Selected papers of the 10th ICGL, pp Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

4 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] οργάνωση και οι επικοινωνιακές πρακτικές των συμμετεχόντων διαμορφώνουν κατά τρόπο δυναμικό τον ίδιο τον θεσμό της πολιτικής δημοσιογραφίας. Μέσα από καθημερινές συνομιλιακές πρακτικές (την εναλλαγή των ομιλητών στο βήμα, την εισαγωγή νέου θέματος, τη διαδικασία της διόρθωσης, τα ζεύγη των ερωταπαντήσεων, κ.τ.λ.), οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της συνέντευξης κατασκευάζουν τους θεσμικούς τους ρόλους και επιδιώκουν την εκπλήρωση επικοινωνιακών στόχων που συνδέονται με την πολιτική τοποθέτηση του μέσου (συχνά άρρητη) και του ιδεολογικού και πολιτικού χώρου που εκπροσωπούν. Η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη διαρθρώνεται με βάση τη διαδοχική εναλλαγή συνεντευκτών και συνεντευξιαζόμενων στο βήμα σε αντιστοιχία με την εκφώνηση ερωτηματικών και απαντητικών εκφορών κατά τις οποίες τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων παραμένουν δεδομένα και η αντιστροφή των συνομιλιακών ρόλων αυστηρά περιορισμένη. Σε αυτή τη διαδικασία, τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων καθώς και η επιδιωκόμενη από αυτούς κατασκευή ταυτοτήτων αποδεκτών κατά τον μέγιστο βαθμό από τα ακροατήρια στα οποία απευθύνονται συντείνουν στην πραγμάτωση του θεσμού ως ενός διακριτού συνομιλιακού κειμενικού είδους. Η πολιτική δημοσιογραφία λοιπόν, συνδέεται με την οργάνωση του λόγου σε συνάρτηση με την επιδιωκόμενη επίτευξη των πολιτικών στόχων των εμπλεκόμενων μερών και ως εκ τούτου με τις πολιτικές λειτουργίες των κοινωνιών που υιοθετούν τον θεσμό. Η ανάγκη διερεύνησης των μηχανισμών που ενεργοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των πολιτικών συνεντεύξεων συνδέεται επίσης, με τη δυνατότητα των απομακρυσμένων αποδεκτών του μεταδιδόμενου επικοινωνιακού συμβάντος να κατανοήσουν και να τοποθετηθούν κριτικά απέναντι στα τεκταινόμενα. Αντίστοιχα, πέραν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδικασίας σε συνάρτηση με το νομικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται σε ισχύ σε διαφορετικές χώρες και συστήματα απονομής της δικαιοσύνης, η δικαστική διαδικασία αποτελεί ένα κειμενικό είδος με διακριτά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την οργάνωση του λόγου για την οποία ακολουθείται μια σειρά διαδικασιών και τελετουργικών που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο αυτό ορίζονται οι επιτελεστικές λεκτικές πράξεις μέσω των οποίων, και εφόσον εκφωνηθούν, ξεκινούν και διεκπεραιώνονται τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας μιας δίκης. Επίσης, ορίζονται τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Ορίζεται ποιος έχει το δικαίωμα να απευθύνει ερωτήσεις, σε ποιον, σε ποιο σημείο της διαδικασίας και με ποιο περιεχόμενο. Από τη θεσμοθετημένη κατανομή του λόγου στο πλαίσιο της ανακριτικής και δικαστικής διαδικασίας προκύπτουν άνισα συνομιλιακά δικαιώματα για τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, οι συνήγοροι θέτουν ερωτήσεις και οι εξεταζόμενοι απαντούν χωρίς να είναι δυνατόν να αντιστραφεί η διαδικασία. Κατά το σύνολο των ανακριτικών και δικαστικών διαδικασιών και μέσω της εξέτασης των μαρτύρων επιχειρείται η αφηγηματική ανακατασκευή των γεγονότων που συνδέονται με την υπόθεση που συζητείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απόπειρα κατασκευής ανταγωνιστικών αφηγήσεων από τους αντιδίκους και τους εκπροσώπους τους (Kompter 2006, Heffer 2010). Η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη και η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές αναλογίες ως προς τη δομή και τη στόχευση του παραγόμενου λόγου. Καταρχάς, εντοπίζονται αναλογίες σε ότι αφορά τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων. Και οι δημοσιογράφοι, όπως και οι συνήγοροι, θέτουν τις ερωτήσεις, τις οποίες οι συνεντευξιαζόμενοι και οι μάρτυρες καλούνται να απαντήσουν. Και στα δύο συμβάντα υπάρχει ελάχιστη δυνατότητα αντιστροφής αυτών των ρόλων. Στην πολιτική δημοσιογραφία κυριαρχεί το στερεότυπο του αμερόληπτου δημοσιογράφου η/ο οποίος- εκ μέρους του ακροατηρίου του- επιδιώκει να θέσει τον συνομιλητή του προ ερωτήσεων τέτοιων ώστε να τον/την οδηγήσει στην αποκάλυψη των απώτερων κινήτρων για τις επιλογές και τη δράση του. Σε αυτή την απόπειρα και η/ο δημοσιογράφος όπως και η/ο συνήγορος έμμεσα κατασκευάζει εναλλακτικά σενάρια. Δημοσιογράφος και δικηγόρος απευθύνονται στο κοινό (θεατές-ακροατές/ δικαστές-ενόρκους) μέσω του συνομιλητή τους, εφόσον αυτό πρέπει να πείσουν για την αναγκαιότητα της επιλογής τους και/ή την ορθότητα του προβαλλόμενου σεναρίου (Matoesian 2005, Ehrlich 2010). Επίσης, όπως ο συνήγορος κατά τη διεξαγωγή μιας δίκης δεν μπορεί να ισχυριστεί ίδια γνώση των γεγονότων, των οποίων η περιγραφή πρέπει να προκύψει από το λόγο των μαρτύρων, το επικρατών μοντέλο στην πολιτική δημοσιογραφία είναι αυτό του αμερόληπτου δημοσιογράφου ο οποίος θέτει και διαπραγματεύεται με επιμονή δύσκολα ερωτήματα διατηρώντας όμως την ουδετερότητα του (Clayman & Heritage 2002). Μέσα από το πρίσμα αυτών των παρατηρήσεων εξετάζονται οι ερωτηματικές και απαντητικές εκφορές στο πλαίσιο του δημοσιογραφικών και του δικανικών κειμένων αντίστοιχα. 1.2 Ερωτήσεις και απαντήσεις στο δημοσιογραφικό και δικανικό λόγο Με αφετηρία τη θέση ότι οι κοινωνικοί θεσμοί κατασκευάζονται δια του λόγου, και μάλιστα σε άμεση συνάρτηση με τη μέθοδο με την οποία οι συμμετέχοντες διαχειρίζονται την εναλλαγή τους στο [ 734 ]

5 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] βήμα (Clayman & Heritage 2002: 21), σε αυτή τη μελέτη εξετάζονται οι ερωτηματικές δομές που επιλέγονται και απευθύνονται από δικηγόρους και δημοσιογράφους σε μάρτυρες, αντιδίκους και συνεντευξιαζόμενους αντίστοιχα. Οι ερωτηματικές δομές που εκφωνούνται θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: ερωτήσεις μερικής αγνοίας (ανοιχτού τύπου/ Wh-q) ερωτήσεις ολικής αγνοίας (κλειστού τύπου/ Yes/no-q) βεβαιωτικές προτάσεις με προσλεκτική ισχύ ερώτησης ολικής αγνοίας (με ή χωρίς ερωτηματικό επιτονισμό) ερωτήσεις (είτε ανοιχτού είτε κλειστού τύπου) που εισάγονται με βεβαιωτική/ες πρόταση/εις ή πλάγιο λόγο αναδιατύπωση (formulation) παράφραση ή επανάληψη του περιεχομένου προηγούμενων συνεισφορών (Clayman & Heritage 2002, Tracy & Robles 2009). Αναλυόμενες στο πλαίσιο των αλληλουχιών που εμφανίζονται (sequential analysis), οι ερωτηματικές εκφορές συνδέονται με την οργάνωση του λόγου στο πλαίσιο δημοσιογραφικών και δικανικών διαδικασιών. Με βάση την οργάνωση των προτιμήσεων (preference), οι ερωτήσεις φέρουν το βάρος μιας προσδοκίας (Clayman & Heritage 2002: 13), περιορίζοντας τις παραμέτρους επιλογής στην κατεύθυνση της προτιμητέας απαντητικής εκφοράς. Ασκούν δηλαδη, πίεση στον ερωτώμενο ώστε να επιλέξει εκείνη την εκδοχή που συμφωνεί με το προβαλλόμενο σενάριο, ή την άμεσα ή έμμεσα διατυπωμένη άποψη του συνομιλητή του. Στο πλαίσιο των δικανικών διαδικασιών κατά κύριο λόγο, οι ερωτήσεις λειτουργούν εργαλειακά για την κατασκευή εναλλακτικών αφηγήσεων για τα γεγονότα που εξετάζονται (Kompter 2006, Heffer 2010), καθώς και για την ενδεχόμενη απόπειρα κατασκευής της ταυτότητας των αντιδίκων ως μη αξιόπιστων μαρτύρων. Οι συνήγοροι ως εκ τούτου, θέτουν ερωτήσεις ώστε όχι μόνο να εκμαιεύσουν τη μαρτυρία των εξεταζόμενων αλλά και να κατασκευάσουν μια αξιόπιστη εκδοχή/ αφήγηση για τα γεγονότα, τέτοια ώστε να υποστηρίζει τα συμφέροντα των πελατών τους, συχνά υπονομεύοντας την αξιοπιστία των αντιδίκων (Matoesian 2005 & Ehrlich 2010). Αν και αυτό δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση στη δημοσιογραφική συνέντευξη (βλ. deferential και aggressive-adversarial styles of questioning, Clayman & Heritage 2002), η πίεση για υψηλές ακροαματικότητες και η ενδεχόμενη ρητή ή υπόρρητη διαφορά της πολιτικής αφετηρίας μέσου/ δημοσιογράφων και συνεντευξιαζόμενων συνήθως οδηγούν στην πιο επιθετική μορφή δημοσιογραφικής συνέντευξης, η οποία σημειωτέον δημιουργεί εκείνα τα δημοσιογραφικά γεγονότα τα οποία σχολιάζονται ως αυτοτελείς ειδήσεις. Οι γλωσσικές επιλογές των μαρτύρων ή των συνεντευξιαζόμενων στην απαντητική συνεισφορά τους εξετάζονται για τη συνεργατικότητα, ή την αποφυγή και την αντίσταση που επιδεικνύεται και την αποδοχή ή απόρριψη του σεναρίου που έμμεσα κατασκευάζει ο/η συνήγορος ή ο/η δημοσιογράφος. Επίσης, καθώς η αναγωγή σε μύθους και στερεότυπα (π.χ. η αμφιλεγόμενη σεξουαλική συμπεριφορά γυναικών θυμάτων βιασμού (Matoesian 2005 & Ehrlich 2010), ή η βίαιη συμπεριφορά των νέων που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας) προκύπτει από τις προϋποθέσεις (presuppositions) και τις συνεπαγωγές (entailments) που ενεργοποιούνται με την επιλογή σημασιολογικά και πραγματολογικά φορτισμένων φραστικών δομών για την κατασκευή της ερωτηματικής εκφοράς. Η αποδοχή ή η απόρριψη τους από τον αποδέκτη, κατασκευάζεται γλωσσικά μέσω της συμμόρφωσης ή μη με την προτίμηση για ευθυγράμμιση με την ατζέντα που θέτει ο συνεντευκτής μέσω της ερωτηματικής του συνεισφοράς. Τα κείμενα που αναλύονται στη συνέχεια συνδέουν τα παραπάνω ζητήματα με συγκεκριμένα συμβάντα, η διαπραγμάτευση των οποίων αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του δημόσιου λόγου στο πλαίσιο δημοσιογραφικών και δικανικών πρακτικών. 1.3 Τα γεγονότα, τα κείμενα και τα ζητήματα που αυτά θέτουν Η δολοφονία του δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην Αθήνα και ο τραυματισμός του εικοσάχρονου Jody Mc Intyre που πάσχει από σοβαρή εγκεφαλική παράλυση στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια επεισοδίων με τις αστυνομικές δυνάμεις και οι θεσμικές διαδικασίες που επακολούθησαν θέτουν πολλαπλά ζητήματα για τον τρόπο διαχείρισης της βίας στο δημόσιο λόγο και μάλιστα πέρα από εθνικά σύνορα και δεδομένα κοινοτικά/ πολιτισμικά όρια. Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο γεγονότα είναι προφανείς: ο τόπος, ο χρόνος, το αποτέλεσμα, το θεσμικό πλαίσιο. Οι ομοιότητες πάλι αποτελούν το ζητούμενο αυτής της μελέτης. Για την ανάδειξή τους θα χρησιμοποιήσω ως υλικό το λόγο όπως [ 735 ]

6 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] καταγράφηκε στα επίσημα πρακτικά της δίκης Γρηγορόπουλου και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης Mc Intyre στο BBC 1. Και τα δύο γεγονότα έγιναν αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης για τις στρατηγικές λόγου των συμμετεχόντων σε αυτά 2. Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε αφορά την προσπάθεια -από τους συνηγόρους υπερασπίσεως στην εν λόγω δίκη και του δημοσιογράφου που διεξήγαγε τη συνέντευξη- επιμερισμού των ευθυνών ανάμεσα σε θύτες και θύματα και την επιχειρούμενη ενοχοποίηση των ίδιων των θυμάτων με βάση την επικαλούμενη πολιτική τους ταυτότητα και την από αυτήν απορρέουσα υποτιθέμενη βίαιη συμπεριφορά τους. Το δεύτερο αφορά την απόπειρα εκτροπής της δημόσιας συζήτησης από το ζητούμενο της, δηλαδή την αυταπόδεικτη από τα καταγεγραμμένα γεγονότα- ένα θάνατος, ένα βίντεο- άσκηση βίας από τις δυνάμεις του ελέγχου και της καταστολής της. Το τρίτο αφορά το ίδιο το φαινόμενο της βίας και του λόγου για τη βία στα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο σημαντικών αλλαγών που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα της ζωής (π.χ. οικονομικές σχέσεις, μετανάστευση) και μεταβάλουν τον κοινωνικό ιστό και τις δυναμικές που συνδέονται με τη συμπεριφορά των πληθυσμών τους. Τα δύο τελευταία υπερβαίνουν τα όρια της παρούσας μελέτης. Στη συνέχεια, μέσα από την ανάλυση των συνομιλιακών ζευγών των ερωταπαντήσεων στην περίπτωση της συνέντευξης Mc Intyre και των απαντήσεων μαρτύρων αλλά και άλλων περιστατικών λόγου όπως καταγράφονται στα επίσημα πρακτικά της δίκης Γρηγορόπουλου, θα προσπαθήσω να αναδείξω αναλογίες στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται τόσο από τους συνηγόρους και τον δημοσιογράφο όσο και την αντίσταση σε αυτές όπως καταγράφεται στο λόγο του Mc Intyre και των εξεταζόμενων μαρτύρων στο πλαίσιο της δίκης. 2. Ανάλυση 2.1 Η συνέντευξη Mc Intyre (Παράρτημα 1) Οι ερωτηματικές εκφορές που απευθύνονται από τον δημοσιογράφο στον συνεντευξιαζόμενο στην συγκεκριμένη συνέντευξη (σύνολο: 13) αποτελούν ανοιχτού ή κλειστού τύπου ερωτήσεις οι οποίες είτε εισάγονται με βεβαιωτικές προτάσεις ή αποτελούν βεβαιωτικές προτάσεις με ή χωρίς ερωτηματικό επιτονισμό. Εξαίρεση αποτελούν τα ζεύγη 3-4 και , τα οποία εισάγονται με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις χωρίς εισαγωγή, καθώς και το ζεύγος που εισάγεται με ερώτηση κλειστού τύπου, οι οποίες απαντώνται κατά τρόπο συνεργατικό. Οι υπόλοιπες δέκα ερωτηματικές εκφορές αποτελούν ανοιχτού (σειρές 5, 7, 15, 23) και κλειστού τύπου ερωτήσεις (σειρές 9, 13, 19) που εισάγονται με βεβαιωτικές προτάσεις και βεβαιωτικές προτάσεις με ή χωρίς ερωτηματικό επιτονισμό (σειρές 11, 25, 27) με προσδοκώμενη ανταπόκριση την επιβεβαίωση ή άρνηση του σεναρίου που προβάλλεται σε αυτές. Μέσω των βεβαιωτικών δομών που προηγούνται των ανοιχτού τύπου ερωτήσεων μεταφέρονται οι δηλώσεις της αστυνομίας (σειρές 5 και 15), επισημαίνεται ο χρόνος που έχει παρέλθει από το συμβάν (σειρά 7) και παραφράζονται προηγούμενες δηλώσεις του συνεντευξιαζόμενου (σειρά 23). Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις τίθεται σε αμφιβολία η σπουδαιότητα του περιστατικού, εφόσον ισχύει η προϋπόθεση ότι το θύμα δεν ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία και δεν αντέδρασε με βάση τα νόμιμα δικαιώματά του σε χρόνο προγενέστερο της συνέντευξης. Στη σειρά 23, η με υποθετικό λόγο μεταφορά των ισχυρισμών του συνεντευξιαζόμενου (αν ισχυρίζεστε ότι..) ενεργοποιεί την επιστημική διάσταση της τροπικότητας, μεταθέτοντας την ευθύνη για την αλήθεια των ισχυρισμών για την άσκηση βίας εναντίον του από τον ομιλητή στον αποδέκτη. Μέσω των βεβαιωτικών δομών που προηγούνται των κλειστού τύπου ερωτήσεων μεταφέρεται η υπόθεση ότι ο συνεντευξιαζόμενος κινήθηκε επιθετικά, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή των ισχυρισμών (σειρά 9), ένα κείμενο της εφημερίδας Observer στο οποίο αναφέρεται ως διαδικτυακός ριζοσπάστης (σειρά 13), καθώς και η προσωπική μαρτυρία του συνεντευκτή για ρίψεις αντικειμένων εναντίον της αστυνομίας κατά το περιστατικό (σειρά 19). Και στις τρεις περιπτώσεις επανεισάγεται ως ενδεχόμενο σενάριο η βίαιη συμπεριφορά από την πλευρά του αποδέκτη ο οποίος ερωτάται τέσσερις 1 Για τα μεν πρώτα οφείλω να ευχαριστήσω τους δικηγόρους Νίκο και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το δεύτερο αναρτήθηκε στο You Tube ((http://www.youtube.com/watch?v+cfsb_xchppko-feature=player_embedded) από όπου και το απομαγνητοφώνησα. 2 Βλ. τα αρνητικά σχόλια για τη στρατηγική Κούγια σε όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά την περίοδο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και την αυτούσια μετάφραση και δημοσίευση της συνέντευξης Mc Intyre από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (Έψιλον 16/1/2011, σελ 32-33), υπό τον τίτλο «και ο Τζόντι που ξευτέλισε το BBC». 3 Το πρώτο μετά την έναρξη και το τελευταίο πριν το κλείσιμο της συνομιλίας. [ 736 ]

7 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] φορές (σειρές 9, 11, 19, 25) αν όσα λέχθηκαν ισχύουν και αν ο ίδιος συμμετείχε στη ρίψη αντικειμένων. Αντίστοιχες είναι οι επιλογές του δημοσιογράφου στις βεβαιωτικές εκφορές οι οποίες έχουν προσλεκτική ισχύ αιτήματος για επιβεβαίωση/ απόρριψη (σειρές 11, 25 και 27). Αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης ο συνεντευξιαζόμενος ανταποκρίνεται κατασκευάζοντας την ταυτότητα του συνεργατικού συνομιλητή μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου (σειρές 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 30), στις σειρές 10 και 28 απαντά με άμεσα απειλητικές για το πρόσωπο του συνομιλητή του λεκτικές πράξεις, με τις οποίες ευθέως αμφισβητεί την ουδετερότητα και την αντικειμενικότητά του αλλά και την αντικειμενικότητα του μέσου στο οποίο προβάλλεται η συνέντευξη (είναι γελοίο/ εκπλήσσομαι που το κάνετε/ όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι εντελώς γελοία). Επίσης, κατά περίπτωση επαναδιαπραγματεύεται τα όρια των θεσμικών ρόλων συνεντευκτή/ συνεντευξιαξόμενου εισάγοντας νέα θεματολογία (σειρές 14, 16/18, 20, 28) και απευθύνοντας ερωτήσεις στο δημοσιογράφο (σειρές 26, 28 αντίστοιχα: Πιστεύετε πραγματικά ότι ένας άνθρωπος με εγκεφαλική παράλυση / Θεωρείτε ότι θα μπορούσα, καθ οιονδήποτε τρόπο, καθισμένος στο καρότσι μου να αποτελέσω πραγματική απειλή ), με τις οποίες εμμέσως αμφισβητείται είτε η οξύνοια είτε η καλή προαίρεση του. Μέσω αυτών προβάλει αντίσταση στην προτεινόμενη από τον συνεντευκτή εναλλακτική αφήγηση, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος κινήθηκε επιθετικά εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο οι συνεντευξιαζόμενοι επιτίθενται στην προβαλλόμενη άποψη και όχι στον εκφραστή της (Clayman & Heritage 2002: 165), ο Mc Intyre μετακινείται από την θέση της συνεργατικότητας, σε αυτή της άμεσης αμφισβήτησης της ουδετερότητας και της αντικειμενικότητας τόσο του δημοσιογράφου όσο και του μέσου. 2.2 Η δίκη Γρηγορόπουλου 4 (Παράρτημα 2) Η υπερασπιστική στρατηγική των συνηγόρων υπεράσπισης στη δίκη Γρηγορόπουλου βασίζεται στη απόπειρα τεκμηρίωσης της βίαιης συμπεριφοράς, μέσω της κατασκευής της ταυτότητας του μέλους αριστερών- αναρχικών ομάδων, των μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίοι ήταν είτε συνομήλικοι και φίλοι του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, είτε αυτόπτες μάρτυρες που παρακολούθησαν τα γεγονότα ως κάτοικοι της περιοχής ή πελάτες κοντινών καφετεριών (απόσπασμα 2: Για μας ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος ήταν αναρχικός / απόσπασμα 1: οι ανωτέρω είναι μέλη οργάνωσης που λέγεται Νεολαία Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης). Το γεγονός της παρουσίας των εν λόγω μαρτύρων- αλλά και του ίδιου του θύματος- στην περιοχή των Εξαρχείων (απόσπασμα 4: Ποιο είναι το σημαντικό, το γοητευτικό, που παιδιά της ηλικίας μου από άλλες περιοχές της Αθήνας, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, έρχονται εκεί στα Εξάρχεια ), και η επικοινωνία κάποιων εξ αυτών με τη δικηγόρο Ιωάννα Κούρτοβικ (απόσπασμα 3: η δικηγόρος Κούρτοβικ είναι δικηγόρος των αντιεξουσιαστών) συνεισφέρεται ως τεκμηρίωση της υποτιθέμενης βίαιης συμπεριφοράς τους. Οι συνεπαγωγές( ) (οι αντίδικοι είναι μέλη της οργάνωσης Νεολαία Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, οι αντίδικοι είναι άτομα που λειτουργούν εκτός πλαισίων νομιμότητας) και οι προϋποθέσεις που ενεργοποιούνται (στα Εξάρχεια επικρατεί ανομία (στερεότυπο)/ υπάρχει κάτι που έλκει τα παιδιά εκεί (προϋπόθεση) τα παιδιά έλκονται από την ανομία), λειτουργούν ως έμμεση αιτιολόγηση της βίας που ασκήθηκε από την πλευρά των κατηγορουμένων αλλά και ενδεχόμενη δικαίωσή της. Οι αντίδικοι αντιστέκονται σε αυτές τις κατασκευές άμεσα (απόσπασμα 2: (η υπεράσπιση) επιχειρεί να μεταφέρει αντιπαράσταση αντιεξουσιαστών με την αστυνομία/ απόσπασμα 5: Δεν έχω συμμετάσχει σε αντιεξουσιαστικές εκδηλώσεις, ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου. Ζω σε μια συγκροτημένη οικογένεια.), αρνούμενοι τις προϋποθέσεις και τις συνεπαγωγές τους (τα άτομα που ανήκουν σε δυσλειτουργικές οικογένειες συμμετέχουν σε αντιεξουσιαστικές οργανώσεις/ εκδηλώσεις και έχουν βίαιη συμπεριφορά το θύμα και οι μάρτυρες κατηγορίας είναι τέτοια άτομα). Αντίστοιχα, αντιστέκονται στην εκδοχή της θεωρίας της συμμετοχής τους σε συνομωσία του φερόμενου ως αντιεξουσιαστικού χώρου ώστε να προκαθορίσουν το αποτέλεσμα της δίκης (δηλώσεις Κούγια, αποσπάσματα 1 και 3), αρνούμενα έμμεσα το σενάριο της εκ των προτέρων συνεννόησης με συνηγόρους των αντιδίκων (απόσπασμα 3: Δεν έχω δει καν την δικηγόρο Κούρτοβικ, δεν την γνωρίζω προσωπικά. Ζήτησα το τηλέφωνό της και μου το έδωσαν). Επίσης, αντιστέκονται στην ενεργοποίηση της προϋπόθεσης ότι ο χώρος των Εξαρχείων, ως περιοχή στιγματισμένη από συμβάντα βίας, ασκεί έλξη σε νεαρά άτομα, τα οποία, ως εκ τούτου, έλκονται από τη βία, με συνακόλουθη συνεπαγωγή την εκτός ορίων νομιμότητας συμπεριφορά τους (απόσπασμα 4: Ποιο είναι το σημαντικό, το γοητευτικό, που παιδιά της ηλικίας μου από άλλες περιοχές της Αθήνας, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, έρχονται εκεί στα 4 Τα κείμενα 1-5 αποτελούν αποσπάσματα των επίσημων πρακτικών της δίκης Γρηγορόπουλου/ Πρωτοδικείο Άμφισσας/ Πρακτικά και Απόφαση Δημόσιας Συνεδριάσεως Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας, Αριθμοί απόφασης 14-73/2010. [ 737 ]

8 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] Εξάρχεια και κάθονται σε μια τέτοια εσοχή που μου δείχνετε, δεν μπορώ να καταλάβω στην ερώτησή σας, δεν χρειάζεται να σε γοητεύει κάτι για να πας εκεί.). 3. Συζήτηση/ Συμπέρασμα Όπως προκύπτει από τις συνομιλιακές επιλογές των συμμετεχόντων (με δεδομένους τους περιορισμούς που θέτει ο τρόπος συγγραφής του κειμένου των πρακτικών μιας δίκης), τόσο στην περίπτωση της συνέντευξης Mc Intyre όσο και στην περίπτωση της δίκης Γρηγορόπουλου, η πολιτική ταυτότητα των μαρτύρων/ συνεντευξιαζόμενου αποτέλεσε διαρκές διακύβευμα. Με την προσπάθεια κατασκευής αντιεξουσιαστικών, και άρα αξιωματικά παραβατικών, ταυτοτήτων, μέσω των ερωτηματικών εκφορών που επιλέχθηκαν, επιχειρήθηκε ο επιμερισμός των ευθυνών ανάμεσα σε θύτες και θύματα. Αυτός στηρίχθηκε σε εναλλακτικές αφηγηματικές κατασκευές της βίαιης συμπεριφοράς των ερωτώμενων, κατά κύριο λόγο μέσω των βεβαιωτικών διακειμενικών αναφορών σε πολιτικές ταυτότητες και ενδεχόμενες ενέργειες (που εισάγουν ή εμπεριέχονται στην ερωτηματική εκφορά), τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται είτε να επιβεβαιώσουν είτε να αρνηθούν. Τόσο ο Mc Intyre όσο και οι αντίδικοι στη δίκη Γρηγορόπουλου, στις απαντητικές τους συνεισφορές, αντιστάθηκαν σθεναρά στα προτεινόμενα σενάρια και τις συνεπαγωγές τους, κατά περίπτωση με τρόπο απειλητικό για το πρόσωπο του συνομιλητή τους. Όπως διαφαίνεται από τα κείμενα που εξετάστηκαν, η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη και η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων στην ποινική δίκη παρουσιάζουν σημαντικές αναλογίες ως προς τη δομή και τη στόχευση του παραγόμενου λόγου. Τα συνομιλιακά ζεύγη των ερωταπαντήσεων αποτελούν το βασικό μέσο συγκρότησής τους και στα δύο θεσμικά περιβάλλοντα. Εντοπίζονται αναλογίες σε ότι αφορά τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων. Και οι δημοσιογράφοι, όπως και οι συνήγοροι, θέτουν τις ερωτήσεις τις οποίες οι συνεντευξιαζόμενοι και οι μάρτυρες καλούνται να απαντήσουν. Και στα δύο περιβάλλοντα υπάρχει ελάχιστη δυνατότητα αντιστροφής αυτών των ρόλων. Σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία συνδέονται με ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, στερεότυπα και ταυτότητες νομιμότητας/ παραβατικότητας, δημοσιογράφος και συνήγορος επιχειρούν μέσω των ερωτηματικών τους εκφορών την κατασκευή εναλλακτικών σεναρίων και ταυτοτήτων για τους θεσμικούς συνομιλητές τους. Παρότι τα δύο είδη δημόσιου λόγου διαφέρουν σημαντικά ως προς την πλαισίωση και τη συγκρότησή τους, η ανάλυση των παραγόμενων κειμένων επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση για αναλογίες και αναδεικνύει την ανάγκη περεταίρω συγκριτικής ανάλυσης ώστε να μελετηθούν ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του δημόσιου λόγου στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών και δικανικών πρακτικών. Ζητούμενο επίσης, είναι η κριτική προσέγγιση των κειμένων που αποτελούν όχι μόνο το παραγόμενο αλλά και το μέσο υλοποίησης των θεσμών που τα πλαισιώνουν. Βιβλιογραφία Clayman, Steven, and Heritage, John The News Interview. Journalists and Public Figures on Air. Cambridge: CUP. Ehrlich, Susan Rape victims. The discourse of rape trials. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, edited by Malcolm Coulthard and Alison Johnson, London: Routledge. Heffer, Chris Narrative in the trial. Constructing crime stories in court. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, edited by Malcolm Coulthard and Alison Johnson, London: Routledge. Holt, Elizabeth, and Johnson, Alison Socio-pragmatic aspects of legal talk: police interviews and trial discourse. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, edited by Malcolm Coulthard and Alison Johnson, London: Routledge. Kompter, Martha L From talk to text: The interactional construction of police record. Research on Language and Social Interaction, 39(3): Matoesian, Gregory Nailing down an answer: Participations of power in trial talk. In Discourse Studies : 733. London: Sage Publications Tracy, Karen, and Robles, Jessica Questions, questioning, and institutional practices: An introduction. In Discourse Studies : 131. London: Sage Publications [ 738 ]

9 Παράρτημα 1 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] Η συνέντευξη του Jody Mc Intyre στο BBC 5 1. J: And we can speak to Jody Mc Intyre now who is in our Westminster studio. Good evening to you. 2. M: Good evening. 3. J: Could you just explain what happened to you? 4. M: Well during the demonstration I was attacked by and pulled out of my wheelchair by the police on two occasions. The footage that you have shown is of the second incident. One of the policemen who had dragged me down the road in the first incident obviously recognized me, came running over, pushed me out of my wheelchair onto the road and then dragged me across the road= 5. J: =Ok. The police say you haven t made any kind of complaint. So why not? 6. M: I haven t made a complaint yet but I m in contact with a lawyer and I will be doing so. 7. J: We(ll) it s been a few days since this happened. Why-why haven t you complained before? 8. M: Because I wanted to consider my options before taking that step. 9. J: E, there s a suggestion that you were rolling towards the police in your wheelchair-e. I-is that true? 10. M: I think to try and justify a police officer pulling a disabled person out of a wheelchair and dragging them across the co-concrete road is quite ridiculous and I m surprised that you ve just tried to do so. 11. J: So are you saying that s not true. You were not wheeling yourself towards the police? 12. M: Well I can t physically use my wheelchair myself. My brother was pushing me. I think it s quite obvious from the footage that I was one hundred per cent not a threat to anyone. 13. J: A: In the Observer newspaper you were described as a cyber radical and you were quoted as saying that you want to build a revolutionary movement and that can only happen through direct action on the streets. Do-do you classify yourself as a revolutionary? 14. M: I don t classify myself as anything but I think we all have the right to fight against what the government are trying to do. They are trying to create a two <gear> education system whereby only the rich will be able to afford a university education. That is something that I think we should all be fighting against. 15. J: Now the police have said that they have referred this incident to the Directorate of Professional Standards. Em-what s your reaction to that? 16. M: I don t have a reaction but I will be making a complaint in the near future. I would say it s very important not to see this as an isolated incident. This is the police s role at demonstrations. To incite and provoke violence. They ve done it in the past and they are continuing to do it now. I m not the real victim here. The real victims are the students like Alfie Meadows who is in hospital within an inch of his life after a policeman struck him on the head with a [<xx>]= 17. J: [But I-but I] 18. M: =and he needed emergency brain surgery. Now imagine if it was Prince Charles or Camilla or a police officer who had been within an inch of their life. [How that//] 19. J: [But I have] to say I was- I was- I was in Parliament Square covering that demonstration and I saw protesters throwing a-a-lots of rock at the police throwing missiles various missiles a-at the police. Were you throwing anything at all at the police during that day? 20. M: I wasn t throwing anything at the police during that day or during any other demonstration. But what is clear is that the media are now trying to distract the public from the real issue. The real issue is the cuts the government are makin [and not <xxx>//] 21. J: [Were you were you] harmed were you harmed in any way well in that incident with the police [on that day?] 22. M: [Well not] in that/ if-if the incident that has been shown. There is also another incident around forty five minutes earlier when a police officer struck me with a <baton> on my left shoulder and yes that did cause some injury. 5 Σύμβολα απομαγμητοφώνησης: /: self-repair, //: interruption, (.): pause, (()): extralinguistic information, underlined segments: high pitch, =: latching, []: simultaneous speech, <x>: unintelligible segment [ 739 ]

10 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] 23. J: And why then do you think, if you are saying that the police picked on you twice, why do you think they did? 24. M: I have no idea. I-I mean to make one suggestion, I think, in the second incident at least, I think there s a clear element of trying to provoke other protesters into violence. Certainly, I see myself as equal to anyone else but I do understand that I could be perceived as more vulnerable, so I think there was an element of trying to provoke violence from other [people] 25. J: [And you] didn t shout a:nything e- provocative or throw anything that would have induced the police to do that to you? 26. M: Do you really think a person with cerebral paralysis in a wheelchair can pose a threat to a police officer who is armed with weapons? 27. J: But you do say that you-you are a revolutionary. 28. M: Tha-that s a word. That s not physical action that I ve taken against the police officer. That s a word that you are quoting from a website. But I m asking you. Do you think I could ve in any way posed a physical threat from the seat of my wheelchair to an army of police officers armed with weapons. This whole line of argument is absolutely ludicrous because you are blaming the victims of violence for that violence. In fact it reminds me a lot of the way the BBC report on the Pa-palestinian conflict [wher//] 29. J: [When] when are you gonna make your complaint to the police then? 30. M: I will be making my complaint very shortly. In the near future. 31. J: Ts. Ok. Jody Mc Intyre thank you very much for your time. Thanks for talking to us this evening. 32. M: Thank you. Παράρτημα 2 Αποσπάσματα πρακτικών της δίκης Γρηγορόπουλου (1) Δηλώσεις Κούγια Για μας ο Ρωμανός δεν έρχεται γιατί συνεργάζεται με επικίνδυνο κύκλωμα που έχει καθορίσει από την αρχή την τύχη αυτής της δίκης. Σας αναφέρω ότι Μ. Παρασκευή έφθασε στο γραφείο μου μια επιστολή από δικηγόρο Αθηνών που μας έδινε συγκλονιστικά στοιχεία που αφορούν τους Ζέρβα, Παπαδημητρίου Λίλα, Τσελέντη, Τσιμπιζίδη, τον Ρωμανό και το θύμα. Μας οδήγησε σε ιστοσελίδες και βρήκαμε ότι οι ανωτέρω είναι μέλη οργάνωσης που λέγεται Νεολαία Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης. (σελ. 229/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (2) Δηλώσεις Κωνσταντοπούλου/ Κούγια Έλαβε το λόγο η συνήγορος πολιτικής αγωγής Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία δήλωσε τα εξής: Ζητάμε να αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης τον συντάκτη των κειμένων αυτών και την πηγή των συγκεκριμένων εντύπων, καθόσον αυτά που προσκομίζει είναι ανώνυμες καταχωρήσεις, όποιος δε προσκομίζει τέτοια έγγραφα, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, αυτό το οποίο επιχειρεί, είναι να μεταφέρει αντιπαράσταση αντιεξουσιαστών με την αστυνομία. Ήταν αντιεξουσιαστής ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος; Αν τον θεωρεί αντιεξουσιαστή η υπεράσπιση να μας το πει. Έλαβε το λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξιος Κούγιας ο οποίος δήλωσε: Για μας ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος ήταν αναρχικός, το είπαμε αυτό από την πρώτη μέρα της δίκης. (σελ /1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (3) Κατάθεση Βαλιάντζα Φεύγοντας, ακολουθούσα τον Κουζέλη προς τα συμβατικά αυτοκίνητα για να πάμε στη ΓΑΔΑ να καταθέσω, έγινε ένα επεισόδιο εκεί και ο Κουζέλης με άφησε χωρίς να πει τίποτα. Δεν με πήραν μαζί τους, με άφησαν εκεί και έφυγαν. Τηλεφώνησα στην δικηγόρο Κούρτοβικ και της είπα τι έγινε και ότι θέλω να καταθέσω αυτά που είδα, γιατί οι αστυνομικοί με παράτησαν και έφυγαν και να κανονίσει να πάω να καταθέσω στον ανακριτή. Δεν έχω δει καν την δικηγόρο Κούρτοβικ, δεν την γνωρίζω προσωπικά. Ζήτησα το τηλέφωνό της και μου το έδωσαν. (σελ. 53/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) [ 740 ]

11 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] Ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατ/νου Αλέξιος Κούγιας αφού έλαβε το λόγο δήλωσε: Προσφεύγω στο Δικαστήριο κατά της διάταξης της διευθύνουσας (Πρόεδρου)που μου απαγόρευσε την ερώτηση, γιατί ήλθε η μάρτυρας σε επαφή με την δικηγόρο Κούρτοβικ, και υποβάλω προς το δικαστήριο αίτημα, όπως μου επιτραπεί η ερώτηση προς την μάρτυρα, για το ποιος της έδωσε το τηλέφωνο της δικηγόρου Κούρτοβικ, αν γνωρίζει ότι η δικηγόρος Κούρτοβικ είναι συνήγορος του Ρωμανού, αν γνωρίζει ότι αυτή είναι δικηγόρος των αντιεξουσιαστών. (σελ. 54/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (4) Κατάθεση Τσελέντη (ετών 16) Ποιο είναι το σημαντικό, το γοητευτικό, που παιδιά της ηλικίας μου από άλλες περιοχές της Αθήνας, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, έρχονται εκεί στα Εξάρχεια και κάθονται σε μια τέτοια εσοχή που μου δείχνετε, δεν μπορώ να καταλάβω στην ερώτησή σας, δεν χρειάζεται να σε γοητεύει κάτι για να πας εκεί. Δεν ξέρω τι τα τραβάει εκεί. Στη Τζαβέλα δεν υπάρχει μαγαζί που να πουλάει σάντουιτς, υπάρχουν στη Κωλέτη και Μεσολογγίου. (σελ. 207/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (5) Κατάθεση Τσιμπιτζίδη (ετών 18) Δεν έχω συμμετάσχει σε αντιεξουσιαστικές εκδηλώσεις, ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου. Ζω σε μια συγκροτημένη οικογένεια. (σελ 75/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) [ 741 ]

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις, Προπαγάνδα και Προεκλογικές Εκστρατείες: Ο Ρόλος των Δημοσιογράφων

Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις, Προπαγάνδα και Προεκλογικές Εκστρατείες: Ο Ρόλος των Δημοσιογράφων www.eklogesonline.com/gpj Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις, Προπαγάνδα και Προεκλογικές Εκστρατείες: Ο Ρόλος των Δημοσιογράφων ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΩΣ ΚΑΝΤΑΡΑ* Οι επιστημονικές προσεγγίσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλλιόπη Πολυμέρου Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό Εγκεφαλικός φλοιός Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου Πρωτεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός: οι αισθητικές πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός:

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη)

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) [κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) A class divided 7/2 On A class the day divided after Martin

Διαβάστε περισσότερα

3 o Infocom Security. Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης. Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά

3 o Infocom Security. Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης. Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά 3 o Infocom Security Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά 10 Απριλίου 2013 KPMG has been awarded with the Europe Awards as the information security consultancy

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα