International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE"

Transcript

1 DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012

2 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου O r g a n i z i n g C o m m i t t e e Z o e G a v r i i l i d o u A n g e l i k i E f t h y m i o u E v a n g e l i a T h o m a d a k i Penelop e Kambakis -Vougiou klis Γραμματειακή Υποστήριξη S e c r e t a r i a l S u p p o r t Ioannis Anagnostopoulos M a r i a G e o r g a n t a P o l y x e n i I n t z e N i k o s M a t h i o u d a k i s L i d i j a M i t i t s E l e n i P a p a d o p o u l o u A n n a S a r a f i a n o u E l i n a C h a dji p a p a ISBN Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ε π ι μ έ λ ε ι α Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ η ς Ε λ έ ν η Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Ε λ ί ν α Χ α τ ζ η π α π ά Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ε ξ ώ φ υ λ λ ο υ Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ ης Copyright 2012 Δ η μ ο κ ρ ί τ ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ρ ά κ η ς D e m o c r i t u s U n i v e r s i t y o f T h r a c e Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Σ ύ ν τ α ξ η ς, Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ς, Φ ω ν η τ ι κή ς, Σ η μ α σ ι ο λ ο γ ί α ς, L a b o ra to r y o f S y n ta x, M o r pho l o g y, P h o n e t i c s, S e m a n t i c s, Δ ι ε θ ν έ ς Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς I n t er n a ti o n a l C o n fe r e n c e o f G r e e k L inguist ic s +Μ όρφωση Δ Π Θ +M orp ho SE D U T H

3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαριάνθη Γεωργαλίδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή τη μελέτη εξετάζονται αντιπαραθετικά μια απομαγνητοφωνημένη δημοσιογραφική συνέντευξη και αποσπάσματα του κειμένου των πρακτικών μιας δίκης. Στο θεσμικό πλαίσιο του δημοσιογραφικού και του δικανικού λόγου αντίστοιχα αναλύεται η διαπραγμάτευση περιστατικών άσκησης βίας και η συνακόλουθη απόπειρα απόδοσης ευθυνών στους εμπλεκόμενους μέσα από την κατασκευή εναλλακτικών αφηγήσεων (Kompter 2006, Heffer 2010). Συγκεκριμένα, αναλύονται οι ερωτηματικές δομές που επιλέγονται και απευθύνονται από δικηγόρους και δημοσιογράφους σε μάρτυρες και συνεντευξιαζόμενους και η ανταπόκριση σε αυτές (Clayman & Heritage 2002, Tracy & Robles 2009, Holt & Johnson 2010, Ehrlich 2010). Με βάση την ανάλυση, επισημαίνονται οι ομοιότητες των επικοινωνιακών στρατηγικών που διατρέχουν δύο είδη δημόσιου λόγου διαφορετικών ως προς την πλαισίωση και τη συγκρότησή τους. Λέξεις κλειδιά: Δημοσιογραφικός λόγος, Δικανικός λόγος, Ερωτήσεις/ Απαντήσεις, Ταυτότητα 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο δύο απομακρυσμένων ως προς τον τόπο και το χρόνο γεγονότων που πρόσφατα απασχόλησαν την επικαιρότητα -τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην Αθήνα και τον τραυματισμό του Jody Mc Intyre στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια επεισοδίων με τις αστυνομικές δυνάμεις- έγινε απόπειρα δημιουργίας εναλλακτικών αφηγήσεων με στόχο την ενοχοποίηση των θυμάτων και τον συνακόλουθο επιμερισμό της ευθύνης ανάμεσα σε δράστες και θύματα. Αυτές προέκυψαν με αφορμή την εξέταση των μαρτύρων από τους συνηγόρους υπεράσπισης στη δίκη Γρηγορόπουλου και τη συνέντευξη του Mc Intyre σε δημοσιογράφο του BBC. Στο πλαίσιο της Ανάλυσης του Δημοσιογραφικού και του Δικανικού Λόγου, στη μελέτη αυτή αναλύονται αντιπαραθετικά το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνεντεύξης Mc Intyre και αποσπάσματα των πρακτικών της δίκης Γρηγορόπουλου. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι ερωτηματικές δομές και η ανταπόκριση σε αυτές σε σχέση με τη συνεργατικότητα ή την αντίσταση που επιδεικνύει ο ερωτώμενος. Αναλύονται οι ερωτηματικές εκφορές στο πλαίσιο των αλληλουχιών που εμφανίζονται (Clayman & Heritage 2002, Holt & Johnson 2010, Tracy & Robles 2009), και οι απαντήσεις κυρίως σε ότι αφορά την αντίσταση που προβάλλεται σε αυτές από την πλευρά του συνεντευξιαζόμενου ή του εξεταζόμενου μάρτυρα αντίστοιχα (sequential analysis). Επίσης, προσδιορίζεται η λειτουργία τους σε ό,τι αφορά την κατασκευή εναλλακτικών αφηγήσεων για τα γεγονότα που εξετάζονται (Kompter 2006, Heffer 2010). Οι αλληλουχίες ερωτήσεων/ απαντήσεων συνδέονται με την οργάνωση του λόγου στο πλαίσιο δημοσιογραφικών και νομικών διαδικασιών αντίστοιχα, καθώς και με την απόπειρα κατασκευής της ταυτότητας του ερωτώμενου ως μη αξιόπιστου μάρτυρα των γεγονότων. Με βάση την ανάλυση, επισημαίνονται οι ομοιότητες των επικοινωνιακών στρατηγικών που διατρέχουν δύο είδη δημόσιου λόγου, τα οποία διαφέρουν σημαντικά ως προς την πλαισίωση και τη συγκρότησή τους. 1.1 Πολιτική Δημοσιογραφική Συνέντευξη/ Ποινική Δίκη Η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη, και συγκεκριμένα η συνέντευξη που μεταδίδεται κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της ανάλυσης του δημοσιογραφικού λόγου (Clayman & Heritage 2002). Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται κατά την ανάλυση αφορούν τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η συνομιλιακή In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 2012, Selected papers of the 10th ICGL, pp Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

4 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] οργάνωση και οι επικοινωνιακές πρακτικές των συμμετεχόντων διαμορφώνουν κατά τρόπο δυναμικό τον ίδιο τον θεσμό της πολιτικής δημοσιογραφίας. Μέσα από καθημερινές συνομιλιακές πρακτικές (την εναλλαγή των ομιλητών στο βήμα, την εισαγωγή νέου θέματος, τη διαδικασία της διόρθωσης, τα ζεύγη των ερωταπαντήσεων, κ.τ.λ.), οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της συνέντευξης κατασκευάζουν τους θεσμικούς τους ρόλους και επιδιώκουν την εκπλήρωση επικοινωνιακών στόχων που συνδέονται με την πολιτική τοποθέτηση του μέσου (συχνά άρρητη) και του ιδεολογικού και πολιτικού χώρου που εκπροσωπούν. Η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη διαρθρώνεται με βάση τη διαδοχική εναλλαγή συνεντευκτών και συνεντευξιαζόμενων στο βήμα σε αντιστοιχία με την εκφώνηση ερωτηματικών και απαντητικών εκφορών κατά τις οποίες τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων παραμένουν δεδομένα και η αντιστροφή των συνομιλιακών ρόλων αυστηρά περιορισμένη. Σε αυτή τη διαδικασία, τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων καθώς και η επιδιωκόμενη από αυτούς κατασκευή ταυτοτήτων αποδεκτών κατά τον μέγιστο βαθμό από τα ακροατήρια στα οποία απευθύνονται συντείνουν στην πραγμάτωση του θεσμού ως ενός διακριτού συνομιλιακού κειμενικού είδους. Η πολιτική δημοσιογραφία λοιπόν, συνδέεται με την οργάνωση του λόγου σε συνάρτηση με την επιδιωκόμενη επίτευξη των πολιτικών στόχων των εμπλεκόμενων μερών και ως εκ τούτου με τις πολιτικές λειτουργίες των κοινωνιών που υιοθετούν τον θεσμό. Η ανάγκη διερεύνησης των μηχανισμών που ενεργοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των πολιτικών συνεντεύξεων συνδέεται επίσης, με τη δυνατότητα των απομακρυσμένων αποδεκτών του μεταδιδόμενου επικοινωνιακού συμβάντος να κατανοήσουν και να τοποθετηθούν κριτικά απέναντι στα τεκταινόμενα. Αντίστοιχα, πέραν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδικασίας σε συνάρτηση με το νομικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται σε ισχύ σε διαφορετικές χώρες και συστήματα απονομής της δικαιοσύνης, η δικαστική διαδικασία αποτελεί ένα κειμενικό είδος με διακριτά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την οργάνωση του λόγου για την οποία ακολουθείται μια σειρά διαδικασιών και τελετουργικών που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο αυτό ορίζονται οι επιτελεστικές λεκτικές πράξεις μέσω των οποίων, και εφόσον εκφωνηθούν, ξεκινούν και διεκπεραιώνονται τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας μιας δίκης. Επίσης, ορίζονται τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Ορίζεται ποιος έχει το δικαίωμα να απευθύνει ερωτήσεις, σε ποιον, σε ποιο σημείο της διαδικασίας και με ποιο περιεχόμενο. Από τη θεσμοθετημένη κατανομή του λόγου στο πλαίσιο της ανακριτικής και δικαστικής διαδικασίας προκύπτουν άνισα συνομιλιακά δικαιώματα για τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, οι συνήγοροι θέτουν ερωτήσεις και οι εξεταζόμενοι απαντούν χωρίς να είναι δυνατόν να αντιστραφεί η διαδικασία. Κατά το σύνολο των ανακριτικών και δικαστικών διαδικασιών και μέσω της εξέτασης των μαρτύρων επιχειρείται η αφηγηματική ανακατασκευή των γεγονότων που συνδέονται με την υπόθεση που συζητείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απόπειρα κατασκευής ανταγωνιστικών αφηγήσεων από τους αντιδίκους και τους εκπροσώπους τους (Kompter 2006, Heffer 2010). Η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη και η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές αναλογίες ως προς τη δομή και τη στόχευση του παραγόμενου λόγου. Καταρχάς, εντοπίζονται αναλογίες σε ότι αφορά τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων. Και οι δημοσιογράφοι, όπως και οι συνήγοροι, θέτουν τις ερωτήσεις, τις οποίες οι συνεντευξιαζόμενοι και οι μάρτυρες καλούνται να απαντήσουν. Και στα δύο συμβάντα υπάρχει ελάχιστη δυνατότητα αντιστροφής αυτών των ρόλων. Στην πολιτική δημοσιογραφία κυριαρχεί το στερεότυπο του αμερόληπτου δημοσιογράφου η/ο οποίος- εκ μέρους του ακροατηρίου του- επιδιώκει να θέσει τον συνομιλητή του προ ερωτήσεων τέτοιων ώστε να τον/την οδηγήσει στην αποκάλυψη των απώτερων κινήτρων για τις επιλογές και τη δράση του. Σε αυτή την απόπειρα και η/ο δημοσιογράφος όπως και η/ο συνήγορος έμμεσα κατασκευάζει εναλλακτικά σενάρια. Δημοσιογράφος και δικηγόρος απευθύνονται στο κοινό (θεατές-ακροατές/ δικαστές-ενόρκους) μέσω του συνομιλητή τους, εφόσον αυτό πρέπει να πείσουν για την αναγκαιότητα της επιλογής τους και/ή την ορθότητα του προβαλλόμενου σεναρίου (Matoesian 2005, Ehrlich 2010). Επίσης, όπως ο συνήγορος κατά τη διεξαγωγή μιας δίκης δεν μπορεί να ισχυριστεί ίδια γνώση των γεγονότων, των οποίων η περιγραφή πρέπει να προκύψει από το λόγο των μαρτύρων, το επικρατών μοντέλο στην πολιτική δημοσιογραφία είναι αυτό του αμερόληπτου δημοσιογράφου ο οποίος θέτει και διαπραγματεύεται με επιμονή δύσκολα ερωτήματα διατηρώντας όμως την ουδετερότητα του (Clayman & Heritage 2002). Μέσα από το πρίσμα αυτών των παρατηρήσεων εξετάζονται οι ερωτηματικές και απαντητικές εκφορές στο πλαίσιο του δημοσιογραφικών και του δικανικών κειμένων αντίστοιχα. 1.2 Ερωτήσεις και απαντήσεις στο δημοσιογραφικό και δικανικό λόγο Με αφετηρία τη θέση ότι οι κοινωνικοί θεσμοί κατασκευάζονται δια του λόγου, και μάλιστα σε άμεση συνάρτηση με τη μέθοδο με την οποία οι συμμετέχοντες διαχειρίζονται την εναλλαγή τους στο [ 734 ]

5 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] βήμα (Clayman & Heritage 2002: 21), σε αυτή τη μελέτη εξετάζονται οι ερωτηματικές δομές που επιλέγονται και απευθύνονται από δικηγόρους και δημοσιογράφους σε μάρτυρες, αντιδίκους και συνεντευξιαζόμενους αντίστοιχα. Οι ερωτηματικές δομές που εκφωνούνται θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: ερωτήσεις μερικής αγνοίας (ανοιχτού τύπου/ Wh-q) ερωτήσεις ολικής αγνοίας (κλειστού τύπου/ Yes/no-q) βεβαιωτικές προτάσεις με προσλεκτική ισχύ ερώτησης ολικής αγνοίας (με ή χωρίς ερωτηματικό επιτονισμό) ερωτήσεις (είτε ανοιχτού είτε κλειστού τύπου) που εισάγονται με βεβαιωτική/ες πρόταση/εις ή πλάγιο λόγο αναδιατύπωση (formulation) παράφραση ή επανάληψη του περιεχομένου προηγούμενων συνεισφορών (Clayman & Heritage 2002, Tracy & Robles 2009). Αναλυόμενες στο πλαίσιο των αλληλουχιών που εμφανίζονται (sequential analysis), οι ερωτηματικές εκφορές συνδέονται με την οργάνωση του λόγου στο πλαίσιο δημοσιογραφικών και δικανικών διαδικασιών. Με βάση την οργάνωση των προτιμήσεων (preference), οι ερωτήσεις φέρουν το βάρος μιας προσδοκίας (Clayman & Heritage 2002: 13), περιορίζοντας τις παραμέτρους επιλογής στην κατεύθυνση της προτιμητέας απαντητικής εκφοράς. Ασκούν δηλαδη, πίεση στον ερωτώμενο ώστε να επιλέξει εκείνη την εκδοχή που συμφωνεί με το προβαλλόμενο σενάριο, ή την άμεσα ή έμμεσα διατυπωμένη άποψη του συνομιλητή του. Στο πλαίσιο των δικανικών διαδικασιών κατά κύριο λόγο, οι ερωτήσεις λειτουργούν εργαλειακά για την κατασκευή εναλλακτικών αφηγήσεων για τα γεγονότα που εξετάζονται (Kompter 2006, Heffer 2010), καθώς και για την ενδεχόμενη απόπειρα κατασκευής της ταυτότητας των αντιδίκων ως μη αξιόπιστων μαρτύρων. Οι συνήγοροι ως εκ τούτου, θέτουν ερωτήσεις ώστε όχι μόνο να εκμαιεύσουν τη μαρτυρία των εξεταζόμενων αλλά και να κατασκευάσουν μια αξιόπιστη εκδοχή/ αφήγηση για τα γεγονότα, τέτοια ώστε να υποστηρίζει τα συμφέροντα των πελατών τους, συχνά υπονομεύοντας την αξιοπιστία των αντιδίκων (Matoesian 2005 & Ehrlich 2010). Αν και αυτό δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση στη δημοσιογραφική συνέντευξη (βλ. deferential και aggressive-adversarial styles of questioning, Clayman & Heritage 2002), η πίεση για υψηλές ακροαματικότητες και η ενδεχόμενη ρητή ή υπόρρητη διαφορά της πολιτικής αφετηρίας μέσου/ δημοσιογράφων και συνεντευξιαζόμενων συνήθως οδηγούν στην πιο επιθετική μορφή δημοσιογραφικής συνέντευξης, η οποία σημειωτέον δημιουργεί εκείνα τα δημοσιογραφικά γεγονότα τα οποία σχολιάζονται ως αυτοτελείς ειδήσεις. Οι γλωσσικές επιλογές των μαρτύρων ή των συνεντευξιαζόμενων στην απαντητική συνεισφορά τους εξετάζονται για τη συνεργατικότητα, ή την αποφυγή και την αντίσταση που επιδεικνύεται και την αποδοχή ή απόρριψη του σεναρίου που έμμεσα κατασκευάζει ο/η συνήγορος ή ο/η δημοσιογράφος. Επίσης, καθώς η αναγωγή σε μύθους και στερεότυπα (π.χ. η αμφιλεγόμενη σεξουαλική συμπεριφορά γυναικών θυμάτων βιασμού (Matoesian 2005 & Ehrlich 2010), ή η βίαιη συμπεριφορά των νέων που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας) προκύπτει από τις προϋποθέσεις (presuppositions) και τις συνεπαγωγές (entailments) που ενεργοποιούνται με την επιλογή σημασιολογικά και πραγματολογικά φορτισμένων φραστικών δομών για την κατασκευή της ερωτηματικής εκφοράς. Η αποδοχή ή η απόρριψη τους από τον αποδέκτη, κατασκευάζεται γλωσσικά μέσω της συμμόρφωσης ή μη με την προτίμηση για ευθυγράμμιση με την ατζέντα που θέτει ο συνεντευκτής μέσω της ερωτηματικής του συνεισφοράς. Τα κείμενα που αναλύονται στη συνέχεια συνδέουν τα παραπάνω ζητήματα με συγκεκριμένα συμβάντα, η διαπραγμάτευση των οποίων αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του δημόσιου λόγου στο πλαίσιο δημοσιογραφικών και δικανικών πρακτικών. 1.3 Τα γεγονότα, τα κείμενα και τα ζητήματα που αυτά θέτουν Η δολοφονία του δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην Αθήνα και ο τραυματισμός του εικοσάχρονου Jody Mc Intyre που πάσχει από σοβαρή εγκεφαλική παράλυση στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια επεισοδίων με τις αστυνομικές δυνάμεις και οι θεσμικές διαδικασίες που επακολούθησαν θέτουν πολλαπλά ζητήματα για τον τρόπο διαχείρισης της βίας στο δημόσιο λόγο και μάλιστα πέρα από εθνικά σύνορα και δεδομένα κοινοτικά/ πολιτισμικά όρια. Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο γεγονότα είναι προφανείς: ο τόπος, ο χρόνος, το αποτέλεσμα, το θεσμικό πλαίσιο. Οι ομοιότητες πάλι αποτελούν το ζητούμενο αυτής της μελέτης. Για την ανάδειξή τους θα χρησιμοποιήσω ως υλικό το λόγο όπως [ 735 ]

6 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] καταγράφηκε στα επίσημα πρακτικά της δίκης Γρηγορόπουλου και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης Mc Intyre στο BBC 1. Και τα δύο γεγονότα έγιναν αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης για τις στρατηγικές λόγου των συμμετεχόντων σε αυτά 2. Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε αφορά την προσπάθεια -από τους συνηγόρους υπερασπίσεως στην εν λόγω δίκη και του δημοσιογράφου που διεξήγαγε τη συνέντευξη- επιμερισμού των ευθυνών ανάμεσα σε θύτες και θύματα και την επιχειρούμενη ενοχοποίηση των ίδιων των θυμάτων με βάση την επικαλούμενη πολιτική τους ταυτότητα και την από αυτήν απορρέουσα υποτιθέμενη βίαιη συμπεριφορά τους. Το δεύτερο αφορά την απόπειρα εκτροπής της δημόσιας συζήτησης από το ζητούμενο της, δηλαδή την αυταπόδεικτη από τα καταγεγραμμένα γεγονότα- ένα θάνατος, ένα βίντεο- άσκηση βίας από τις δυνάμεις του ελέγχου και της καταστολής της. Το τρίτο αφορά το ίδιο το φαινόμενο της βίας και του λόγου για τη βία στα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο σημαντικών αλλαγών που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα της ζωής (π.χ. οικονομικές σχέσεις, μετανάστευση) και μεταβάλουν τον κοινωνικό ιστό και τις δυναμικές που συνδέονται με τη συμπεριφορά των πληθυσμών τους. Τα δύο τελευταία υπερβαίνουν τα όρια της παρούσας μελέτης. Στη συνέχεια, μέσα από την ανάλυση των συνομιλιακών ζευγών των ερωταπαντήσεων στην περίπτωση της συνέντευξης Mc Intyre και των απαντήσεων μαρτύρων αλλά και άλλων περιστατικών λόγου όπως καταγράφονται στα επίσημα πρακτικά της δίκης Γρηγορόπουλου, θα προσπαθήσω να αναδείξω αναλογίες στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται τόσο από τους συνηγόρους και τον δημοσιογράφο όσο και την αντίσταση σε αυτές όπως καταγράφεται στο λόγο του Mc Intyre και των εξεταζόμενων μαρτύρων στο πλαίσιο της δίκης. 2. Ανάλυση 2.1 Η συνέντευξη Mc Intyre (Παράρτημα 1) Οι ερωτηματικές εκφορές που απευθύνονται από τον δημοσιογράφο στον συνεντευξιαζόμενο στην συγκεκριμένη συνέντευξη (σύνολο: 13) αποτελούν ανοιχτού ή κλειστού τύπου ερωτήσεις οι οποίες είτε εισάγονται με βεβαιωτικές προτάσεις ή αποτελούν βεβαιωτικές προτάσεις με ή χωρίς ερωτηματικό επιτονισμό. Εξαίρεση αποτελούν τα ζεύγη 3-4 και , τα οποία εισάγονται με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις χωρίς εισαγωγή, καθώς και το ζεύγος που εισάγεται με ερώτηση κλειστού τύπου, οι οποίες απαντώνται κατά τρόπο συνεργατικό. Οι υπόλοιπες δέκα ερωτηματικές εκφορές αποτελούν ανοιχτού (σειρές 5, 7, 15, 23) και κλειστού τύπου ερωτήσεις (σειρές 9, 13, 19) που εισάγονται με βεβαιωτικές προτάσεις και βεβαιωτικές προτάσεις με ή χωρίς ερωτηματικό επιτονισμό (σειρές 11, 25, 27) με προσδοκώμενη ανταπόκριση την επιβεβαίωση ή άρνηση του σεναρίου που προβάλλεται σε αυτές. Μέσω των βεβαιωτικών δομών που προηγούνται των ανοιχτού τύπου ερωτήσεων μεταφέρονται οι δηλώσεις της αστυνομίας (σειρές 5 και 15), επισημαίνεται ο χρόνος που έχει παρέλθει από το συμβάν (σειρά 7) και παραφράζονται προηγούμενες δηλώσεις του συνεντευξιαζόμενου (σειρά 23). Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις τίθεται σε αμφιβολία η σπουδαιότητα του περιστατικού, εφόσον ισχύει η προϋπόθεση ότι το θύμα δεν ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία και δεν αντέδρασε με βάση τα νόμιμα δικαιώματά του σε χρόνο προγενέστερο της συνέντευξης. Στη σειρά 23, η με υποθετικό λόγο μεταφορά των ισχυρισμών του συνεντευξιαζόμενου (αν ισχυρίζεστε ότι..) ενεργοποιεί την επιστημική διάσταση της τροπικότητας, μεταθέτοντας την ευθύνη για την αλήθεια των ισχυρισμών για την άσκηση βίας εναντίον του από τον ομιλητή στον αποδέκτη. Μέσω των βεβαιωτικών δομών που προηγούνται των κλειστού τύπου ερωτήσεων μεταφέρεται η υπόθεση ότι ο συνεντευξιαζόμενος κινήθηκε επιθετικά, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή των ισχυρισμών (σειρά 9), ένα κείμενο της εφημερίδας Observer στο οποίο αναφέρεται ως διαδικτυακός ριζοσπάστης (σειρά 13), καθώς και η προσωπική μαρτυρία του συνεντευκτή για ρίψεις αντικειμένων εναντίον της αστυνομίας κατά το περιστατικό (σειρά 19). Και στις τρεις περιπτώσεις επανεισάγεται ως ενδεχόμενο σενάριο η βίαιη συμπεριφορά από την πλευρά του αποδέκτη ο οποίος ερωτάται τέσσερις 1 Για τα μεν πρώτα οφείλω να ευχαριστήσω τους δικηγόρους Νίκο και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το δεύτερο αναρτήθηκε στο You Tube ((http://www.youtube.com/watch?v+cfsb_xchppko-feature=player_embedded) από όπου και το απομαγνητοφώνησα. 2 Βλ. τα αρνητικά σχόλια για τη στρατηγική Κούγια σε όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά την περίοδο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και την αυτούσια μετάφραση και δημοσίευση της συνέντευξης Mc Intyre από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (Έψιλον 16/1/2011, σελ 32-33), υπό τον τίτλο «και ο Τζόντι που ξευτέλισε το BBC». 3 Το πρώτο μετά την έναρξη και το τελευταίο πριν το κλείσιμο της συνομιλίας. [ 736 ]

7 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] φορές (σειρές 9, 11, 19, 25) αν όσα λέχθηκαν ισχύουν και αν ο ίδιος συμμετείχε στη ρίψη αντικειμένων. Αντίστοιχες είναι οι επιλογές του δημοσιογράφου στις βεβαιωτικές εκφορές οι οποίες έχουν προσλεκτική ισχύ αιτήματος για επιβεβαίωση/ απόρριψη (σειρές 11, 25 και 27). Αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης ο συνεντευξιαζόμενος ανταποκρίνεται κατασκευάζοντας την ταυτότητα του συνεργατικού συνομιλητή μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου (σειρές 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 30), στις σειρές 10 και 28 απαντά με άμεσα απειλητικές για το πρόσωπο του συνομιλητή του λεκτικές πράξεις, με τις οποίες ευθέως αμφισβητεί την ουδετερότητα και την αντικειμενικότητά του αλλά και την αντικειμενικότητα του μέσου στο οποίο προβάλλεται η συνέντευξη (είναι γελοίο/ εκπλήσσομαι που το κάνετε/ όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι εντελώς γελοία). Επίσης, κατά περίπτωση επαναδιαπραγματεύεται τα όρια των θεσμικών ρόλων συνεντευκτή/ συνεντευξιαξόμενου εισάγοντας νέα θεματολογία (σειρές 14, 16/18, 20, 28) και απευθύνοντας ερωτήσεις στο δημοσιογράφο (σειρές 26, 28 αντίστοιχα: Πιστεύετε πραγματικά ότι ένας άνθρωπος με εγκεφαλική παράλυση / Θεωρείτε ότι θα μπορούσα, καθ οιονδήποτε τρόπο, καθισμένος στο καρότσι μου να αποτελέσω πραγματική απειλή ), με τις οποίες εμμέσως αμφισβητείται είτε η οξύνοια είτε η καλή προαίρεση του. Μέσω αυτών προβάλει αντίσταση στην προτεινόμενη από τον συνεντευκτή εναλλακτική αφήγηση, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος κινήθηκε επιθετικά εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο οι συνεντευξιαζόμενοι επιτίθενται στην προβαλλόμενη άποψη και όχι στον εκφραστή της (Clayman & Heritage 2002: 165), ο Mc Intyre μετακινείται από την θέση της συνεργατικότητας, σε αυτή της άμεσης αμφισβήτησης της ουδετερότητας και της αντικειμενικότητας τόσο του δημοσιογράφου όσο και του μέσου. 2.2 Η δίκη Γρηγορόπουλου 4 (Παράρτημα 2) Η υπερασπιστική στρατηγική των συνηγόρων υπεράσπισης στη δίκη Γρηγορόπουλου βασίζεται στη απόπειρα τεκμηρίωσης της βίαιης συμπεριφοράς, μέσω της κατασκευής της ταυτότητας του μέλους αριστερών- αναρχικών ομάδων, των μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίοι ήταν είτε συνομήλικοι και φίλοι του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, είτε αυτόπτες μάρτυρες που παρακολούθησαν τα γεγονότα ως κάτοικοι της περιοχής ή πελάτες κοντινών καφετεριών (απόσπασμα 2: Για μας ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος ήταν αναρχικός / απόσπασμα 1: οι ανωτέρω είναι μέλη οργάνωσης που λέγεται Νεολαία Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης). Το γεγονός της παρουσίας των εν λόγω μαρτύρων- αλλά και του ίδιου του θύματος- στην περιοχή των Εξαρχείων (απόσπασμα 4: Ποιο είναι το σημαντικό, το γοητευτικό, που παιδιά της ηλικίας μου από άλλες περιοχές της Αθήνας, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, έρχονται εκεί στα Εξάρχεια ), και η επικοινωνία κάποιων εξ αυτών με τη δικηγόρο Ιωάννα Κούρτοβικ (απόσπασμα 3: η δικηγόρος Κούρτοβικ είναι δικηγόρος των αντιεξουσιαστών) συνεισφέρεται ως τεκμηρίωση της υποτιθέμενης βίαιης συμπεριφοράς τους. Οι συνεπαγωγές( ) (οι αντίδικοι είναι μέλη της οργάνωσης Νεολαία Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, οι αντίδικοι είναι άτομα που λειτουργούν εκτός πλαισίων νομιμότητας) και οι προϋποθέσεις που ενεργοποιούνται (στα Εξάρχεια επικρατεί ανομία (στερεότυπο)/ υπάρχει κάτι που έλκει τα παιδιά εκεί (προϋπόθεση) τα παιδιά έλκονται από την ανομία), λειτουργούν ως έμμεση αιτιολόγηση της βίας που ασκήθηκε από την πλευρά των κατηγορουμένων αλλά και ενδεχόμενη δικαίωσή της. Οι αντίδικοι αντιστέκονται σε αυτές τις κατασκευές άμεσα (απόσπασμα 2: (η υπεράσπιση) επιχειρεί να μεταφέρει αντιπαράσταση αντιεξουσιαστών με την αστυνομία/ απόσπασμα 5: Δεν έχω συμμετάσχει σε αντιεξουσιαστικές εκδηλώσεις, ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου. Ζω σε μια συγκροτημένη οικογένεια.), αρνούμενοι τις προϋποθέσεις και τις συνεπαγωγές τους (τα άτομα που ανήκουν σε δυσλειτουργικές οικογένειες συμμετέχουν σε αντιεξουσιαστικές οργανώσεις/ εκδηλώσεις και έχουν βίαιη συμπεριφορά το θύμα και οι μάρτυρες κατηγορίας είναι τέτοια άτομα). Αντίστοιχα, αντιστέκονται στην εκδοχή της θεωρίας της συμμετοχής τους σε συνομωσία του φερόμενου ως αντιεξουσιαστικού χώρου ώστε να προκαθορίσουν το αποτέλεσμα της δίκης (δηλώσεις Κούγια, αποσπάσματα 1 και 3), αρνούμενα έμμεσα το σενάριο της εκ των προτέρων συνεννόησης με συνηγόρους των αντιδίκων (απόσπασμα 3: Δεν έχω δει καν την δικηγόρο Κούρτοβικ, δεν την γνωρίζω προσωπικά. Ζήτησα το τηλέφωνό της και μου το έδωσαν). Επίσης, αντιστέκονται στην ενεργοποίηση της προϋπόθεσης ότι ο χώρος των Εξαρχείων, ως περιοχή στιγματισμένη από συμβάντα βίας, ασκεί έλξη σε νεαρά άτομα, τα οποία, ως εκ τούτου, έλκονται από τη βία, με συνακόλουθη συνεπαγωγή την εκτός ορίων νομιμότητας συμπεριφορά τους (απόσπασμα 4: Ποιο είναι το σημαντικό, το γοητευτικό, που παιδιά της ηλικίας μου από άλλες περιοχές της Αθήνας, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, έρχονται εκεί στα 4 Τα κείμενα 1-5 αποτελούν αποσπάσματα των επίσημων πρακτικών της δίκης Γρηγορόπουλου/ Πρωτοδικείο Άμφισσας/ Πρακτικά και Απόφαση Δημόσιας Συνεδριάσεως Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας, Αριθμοί απόφασης 14-73/2010. [ 737 ]

8 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] Εξάρχεια και κάθονται σε μια τέτοια εσοχή που μου δείχνετε, δεν μπορώ να καταλάβω στην ερώτησή σας, δεν χρειάζεται να σε γοητεύει κάτι για να πας εκεί.). 3. Συζήτηση/ Συμπέρασμα Όπως προκύπτει από τις συνομιλιακές επιλογές των συμμετεχόντων (με δεδομένους τους περιορισμούς που θέτει ο τρόπος συγγραφής του κειμένου των πρακτικών μιας δίκης), τόσο στην περίπτωση της συνέντευξης Mc Intyre όσο και στην περίπτωση της δίκης Γρηγορόπουλου, η πολιτική ταυτότητα των μαρτύρων/ συνεντευξιαζόμενου αποτέλεσε διαρκές διακύβευμα. Με την προσπάθεια κατασκευής αντιεξουσιαστικών, και άρα αξιωματικά παραβατικών, ταυτοτήτων, μέσω των ερωτηματικών εκφορών που επιλέχθηκαν, επιχειρήθηκε ο επιμερισμός των ευθυνών ανάμεσα σε θύτες και θύματα. Αυτός στηρίχθηκε σε εναλλακτικές αφηγηματικές κατασκευές της βίαιης συμπεριφοράς των ερωτώμενων, κατά κύριο λόγο μέσω των βεβαιωτικών διακειμενικών αναφορών σε πολιτικές ταυτότητες και ενδεχόμενες ενέργειες (που εισάγουν ή εμπεριέχονται στην ερωτηματική εκφορά), τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται είτε να επιβεβαιώσουν είτε να αρνηθούν. Τόσο ο Mc Intyre όσο και οι αντίδικοι στη δίκη Γρηγορόπουλου, στις απαντητικές τους συνεισφορές, αντιστάθηκαν σθεναρά στα προτεινόμενα σενάρια και τις συνεπαγωγές τους, κατά περίπτωση με τρόπο απειλητικό για το πρόσωπο του συνομιλητή τους. Όπως διαφαίνεται από τα κείμενα που εξετάστηκαν, η πολιτική δημοσιογραφική συνέντευξη και η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων στην ποινική δίκη παρουσιάζουν σημαντικές αναλογίες ως προς τη δομή και τη στόχευση του παραγόμενου λόγου. Τα συνομιλιακά ζεύγη των ερωταπαντήσεων αποτελούν το βασικό μέσο συγκρότησής τους και στα δύο θεσμικά περιβάλλοντα. Εντοπίζονται αναλογίες σε ότι αφορά τα συνομιλιακά δικαιώματα των συμμετεχόντων. Και οι δημοσιογράφοι, όπως και οι συνήγοροι, θέτουν τις ερωτήσεις τις οποίες οι συνεντευξιαζόμενοι και οι μάρτυρες καλούνται να απαντήσουν. Και στα δύο περιβάλλοντα υπάρχει ελάχιστη δυνατότητα αντιστροφής αυτών των ρόλων. Σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία συνδέονται με ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, στερεότυπα και ταυτότητες νομιμότητας/ παραβατικότητας, δημοσιογράφος και συνήγορος επιχειρούν μέσω των ερωτηματικών τους εκφορών την κατασκευή εναλλακτικών σεναρίων και ταυτοτήτων για τους θεσμικούς συνομιλητές τους. Παρότι τα δύο είδη δημόσιου λόγου διαφέρουν σημαντικά ως προς την πλαισίωση και τη συγκρότησή τους, η ανάλυση των παραγόμενων κειμένων επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση για αναλογίες και αναδεικνύει την ανάγκη περεταίρω συγκριτικής ανάλυσης ώστε να μελετηθούν ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του δημόσιου λόγου στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών και δικανικών πρακτικών. Ζητούμενο επίσης, είναι η κριτική προσέγγιση των κειμένων που αποτελούν όχι μόνο το παραγόμενο αλλά και το μέσο υλοποίησης των θεσμών που τα πλαισιώνουν. Βιβλιογραφία Clayman, Steven, and Heritage, John The News Interview. Journalists and Public Figures on Air. Cambridge: CUP. Ehrlich, Susan Rape victims. The discourse of rape trials. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, edited by Malcolm Coulthard and Alison Johnson, London: Routledge. Heffer, Chris Narrative in the trial. Constructing crime stories in court. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, edited by Malcolm Coulthard and Alison Johnson, London: Routledge. Holt, Elizabeth, and Johnson, Alison Socio-pragmatic aspects of legal talk: police interviews and trial discourse. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, edited by Malcolm Coulthard and Alison Johnson, London: Routledge. Kompter, Martha L From talk to text: The interactional construction of police record. Research on Language and Social Interaction, 39(3): Matoesian, Gregory Nailing down an answer: Participations of power in trial talk. In Discourse Studies : 733. London: Sage Publications Tracy, Karen, and Robles, Jessica Questions, questioning, and institutional practices: An introduction. In Discourse Studies : 131. London: Sage Publications [ 738 ]

9 Παράρτημα 1 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] Η συνέντευξη του Jody Mc Intyre στο BBC 5 1. J: And we can speak to Jody Mc Intyre now who is in our Westminster studio. Good evening to you. 2. M: Good evening. 3. J: Could you just explain what happened to you? 4. M: Well during the demonstration I was attacked by and pulled out of my wheelchair by the police on two occasions. The footage that you have shown is of the second incident. One of the policemen who had dragged me down the road in the first incident obviously recognized me, came running over, pushed me out of my wheelchair onto the road and then dragged me across the road= 5. J: =Ok. The police say you haven t made any kind of complaint. So why not? 6. M: I haven t made a complaint yet but I m in contact with a lawyer and I will be doing so. 7. J: We(ll) it s been a few days since this happened. Why-why haven t you complained before? 8. M: Because I wanted to consider my options before taking that step. 9. J: E, there s a suggestion that you were rolling towards the police in your wheelchair-e. I-is that true? 10. M: I think to try and justify a police officer pulling a disabled person out of a wheelchair and dragging them across the co-concrete road is quite ridiculous and I m surprised that you ve just tried to do so. 11. J: So are you saying that s not true. You were not wheeling yourself towards the police? 12. M: Well I can t physically use my wheelchair myself. My brother was pushing me. I think it s quite obvious from the footage that I was one hundred per cent not a threat to anyone. 13. J: A: In the Observer newspaper you were described as a cyber radical and you were quoted as saying that you want to build a revolutionary movement and that can only happen through direct action on the streets. Do-do you classify yourself as a revolutionary? 14. M: I don t classify myself as anything but I think we all have the right to fight against what the government are trying to do. They are trying to create a two <gear> education system whereby only the rich will be able to afford a university education. That is something that I think we should all be fighting against. 15. J: Now the police have said that they have referred this incident to the Directorate of Professional Standards. Em-what s your reaction to that? 16. M: I don t have a reaction but I will be making a complaint in the near future. I would say it s very important not to see this as an isolated incident. This is the police s role at demonstrations. To incite and provoke violence. They ve done it in the past and they are continuing to do it now. I m not the real victim here. The real victims are the students like Alfie Meadows who is in hospital within an inch of his life after a policeman struck him on the head with a [<xx>]= 17. J: [But I-but I] 18. M: =and he needed emergency brain surgery. Now imagine if it was Prince Charles or Camilla or a police officer who had been within an inch of their life. [How that//] 19. J: [But I have] to say I was- I was- I was in Parliament Square covering that demonstration and I saw protesters throwing a-a-lots of rock at the police throwing missiles various missiles a-at the police. Were you throwing anything at all at the police during that day? 20. M: I wasn t throwing anything at the police during that day or during any other demonstration. But what is clear is that the media are now trying to distract the public from the real issue. The real issue is the cuts the government are makin [and not <xxx>//] 21. J: [Were you were you] harmed were you harmed in any way well in that incident with the police [on that day?] 22. M: [Well not] in that/ if-if the incident that has been shown. There is also another incident around forty five minutes earlier when a police officer struck me with a <baton> on my left shoulder and yes that did cause some injury. 5 Σύμβολα απομαγμητοφώνησης: /: self-repair, //: interruption, (.): pause, (()): extralinguistic information, underlined segments: high pitch, =: latching, []: simultaneous speech, <x>: unintelligible segment [ 739 ]

10 [ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ ] 23. J: And why then do you think, if you are saying that the police picked on you twice, why do you think they did? 24. M: I have no idea. I-I mean to make one suggestion, I think, in the second incident at least, I think there s a clear element of trying to provoke other protesters into violence. Certainly, I see myself as equal to anyone else but I do understand that I could be perceived as more vulnerable, so I think there was an element of trying to provoke violence from other [people] 25. J: [And you] didn t shout a:nything e- provocative or throw anything that would have induced the police to do that to you? 26. M: Do you really think a person with cerebral paralysis in a wheelchair can pose a threat to a police officer who is armed with weapons? 27. J: But you do say that you-you are a revolutionary. 28. M: Tha-that s a word. That s not physical action that I ve taken against the police officer. That s a word that you are quoting from a website. But I m asking you. Do you think I could ve in any way posed a physical threat from the seat of my wheelchair to an army of police officers armed with weapons. This whole line of argument is absolutely ludicrous because you are blaming the victims of violence for that violence. In fact it reminds me a lot of the way the BBC report on the Pa-palestinian conflict [wher//] 29. J: [When] when are you gonna make your complaint to the police then? 30. M: I will be making my complaint very shortly. In the near future. 31. J: Ts. Ok. Jody Mc Intyre thank you very much for your time. Thanks for talking to us this evening. 32. M: Thank you. Παράρτημα 2 Αποσπάσματα πρακτικών της δίκης Γρηγορόπουλου (1) Δηλώσεις Κούγια Για μας ο Ρωμανός δεν έρχεται γιατί συνεργάζεται με επικίνδυνο κύκλωμα που έχει καθορίσει από την αρχή την τύχη αυτής της δίκης. Σας αναφέρω ότι Μ. Παρασκευή έφθασε στο γραφείο μου μια επιστολή από δικηγόρο Αθηνών που μας έδινε συγκλονιστικά στοιχεία που αφορούν τους Ζέρβα, Παπαδημητρίου Λίλα, Τσελέντη, Τσιμπιζίδη, τον Ρωμανό και το θύμα. Μας οδήγησε σε ιστοσελίδες και βρήκαμε ότι οι ανωτέρω είναι μέλη οργάνωσης που λέγεται Νεολαία Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης. (σελ. 229/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (2) Δηλώσεις Κωνσταντοπούλου/ Κούγια Έλαβε το λόγο η συνήγορος πολιτικής αγωγής Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία δήλωσε τα εξής: Ζητάμε να αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης τον συντάκτη των κειμένων αυτών και την πηγή των συγκεκριμένων εντύπων, καθόσον αυτά που προσκομίζει είναι ανώνυμες καταχωρήσεις, όποιος δε προσκομίζει τέτοια έγγραφα, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, αυτό το οποίο επιχειρεί, είναι να μεταφέρει αντιπαράσταση αντιεξουσιαστών με την αστυνομία. Ήταν αντιεξουσιαστής ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος; Αν τον θεωρεί αντιεξουσιαστή η υπεράσπιση να μας το πει. Έλαβε το λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξιος Κούγιας ο οποίος δήλωσε: Για μας ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος ήταν αναρχικός, το είπαμε αυτό από την πρώτη μέρα της δίκης. (σελ /1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (3) Κατάθεση Βαλιάντζα Φεύγοντας, ακολουθούσα τον Κουζέλη προς τα συμβατικά αυτοκίνητα για να πάμε στη ΓΑΔΑ να καταθέσω, έγινε ένα επεισόδιο εκεί και ο Κουζέλης με άφησε χωρίς να πει τίποτα. Δεν με πήραν μαζί τους, με άφησαν εκεί και έφυγαν. Τηλεφώνησα στην δικηγόρο Κούρτοβικ και της είπα τι έγινε και ότι θέλω να καταθέσω αυτά που είδα, γιατί οι αστυνομικοί με παράτησαν και έφυγαν και να κανονίσει να πάω να καταθέσω στον ανακριτή. Δεν έχω δει καν την δικηγόρο Κούρτοβικ, δεν την γνωρίζω προσωπικά. Ζήτησα το τηλέφωνό της και μου το έδωσαν. (σελ. 53/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) [ 740 ]

11 [ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ] Ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατ/νου Αλέξιος Κούγιας αφού έλαβε το λόγο δήλωσε: Προσφεύγω στο Δικαστήριο κατά της διάταξης της διευθύνουσας (Πρόεδρου)που μου απαγόρευσε την ερώτηση, γιατί ήλθε η μάρτυρας σε επαφή με την δικηγόρο Κούρτοβικ, και υποβάλω προς το δικαστήριο αίτημα, όπως μου επιτραπεί η ερώτηση προς την μάρτυρα, για το ποιος της έδωσε το τηλέφωνο της δικηγόρου Κούρτοβικ, αν γνωρίζει ότι η δικηγόρος Κούρτοβικ είναι συνήγορος του Ρωμανού, αν γνωρίζει ότι αυτή είναι δικηγόρος των αντιεξουσιαστών. (σελ. 54/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (4) Κατάθεση Τσελέντη (ετών 16) Ποιο είναι το σημαντικό, το γοητευτικό, που παιδιά της ηλικίας μου από άλλες περιοχές της Αθήνας, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, έρχονται εκεί στα Εξάρχεια και κάθονται σε μια τέτοια εσοχή που μου δείχνετε, δεν μπορώ να καταλάβω στην ερώτησή σας, δεν χρειάζεται να σε γοητεύει κάτι για να πας εκεί. Δεν ξέρω τι τα τραβάει εκεί. Στη Τζαβέλα δεν υπάρχει μαγαζί που να πουλάει σάντουιτς, υπάρχουν στη Κωλέτη και Μεσολογγίου. (σελ. 207/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) (5) Κατάθεση Τσιμπιτζίδη (ετών 18) Δεν έχω συμμετάσχει σε αντιεξουσιαστικές εκδηλώσεις, ούτε εγώ ούτε ο αδελφός μου. Ζω σε μια συγκροτημένη οικογένεια. (σελ 75/1310 των υπ. αριθ /2010 του Μ.Ο.Δ. Άμφισσας) [ 741 ]

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις, Προπαγάνδα και Προεκλογικές Εκστρατείες: Ο Ρόλος των Δημοσιογράφων

Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις, Προπαγάνδα και Προεκλογικές Εκστρατείες: Ο Ρόλος των Δημοσιογράφων www.eklogesonline.com/gpj Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις, Προπαγάνδα και Προεκλογικές Εκστρατείες: Ο Ρόλος των Δημοσιογράφων ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΩΣ ΚΑΝΤΑΡΑ* Οι επιστημονικές προσεγγίσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα