ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/4/2012. ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΚΜ Eισήγηση για το θεματικό άξονα 2 «Ανάπτυξη»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.dkmtkm.com/wordpress ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/4/2012. ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΚΜ Eισήγηση για το θεματικό άξονα 2 «Ανάπτυξη»"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/4/2012 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΚΜ Eισήγηση για το θεματικό άξονα 2 «Ανάπτυξη» Σε μια περίοδο όπου κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα, παραπαίει μπροστά στο ενδεχόμενο της χρεωκοπίας και η οικονομική δυστοκία σε συνδυασμό με τα επαχθή για τους μηχανικούς κυβερνητικά μέτρα, έχουν οδηγήσει τον κλάδο των μηχανικών σε κρίσιμες για την επιβίωση του καταστάσεις, είναι απαραίτητη - πιο πολύ από κάθε άλλη φορά - η ανάληψη πρωτοβουλιών από την παράταξη, οι οποίες θα συμβάλλουν με χρήσιμο και παραγωγικό τρόπο στην άρση των παραπάνω αδιεξόδων. Η ΔΚΜ, μέσα από μία διαδικασία παραγωγής τεκμηριωμένων θέσεων λήψης πρωτοβουλιών, παρεμβάσεων/επικοινωνία και εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των συναδέλφων, πρέπει να αποτελέσει τον αποφασιστικό εκείνο παράγοντα - μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των φορέων στους οποίους έχει εκπροσώπους - στην επιβίωση και την ανασυγκρότηση της χώρας, με τους Μηχανικούς να συμμετέχουν με τις γνώσεις τους σε αυτή δυναμικά και ουσιαστικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω, είναι η εφαρμογή ενός νέου οργανωτικού μοντέλου, το οποίο θα δώσει βάρος : στην παραγωγή θέσεων και προτάσεων, τόσο για τα θέματα ανάπτυξης όσο και για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποτυπώδη λειτουργία του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τα παραπάνω θέματα. Οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να αφορούν τα θέματα αποδυνάμωσης του πολλά υποσχόμενου, τουλάχιστον στην αρχή της γέννησής του, εργαλείου του ΕΣΠΑ. Το σκηνικό επιδεινώνουν η αντιμετώπιση του μνημονίου, ως θέσφατου και η αιτιολόγηση στο όνομα του επιλογών που θίγουν ανεπανόρθωτα την κοινωνική συνοχή και καταργούν ουσιαστικές αναπτυξιακές διεξόδους. Η ολοκληρωτική απουσία οποιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτικής που στην ουσία τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, αφορούν την συγκέντρωση κονδυλίων για μείωση της δραματικής αναλογίας δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ. Επιπλέον, η μη χρησιμοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό φορέα, καταλήγει σε ένα μοντέλο που αρνείται να αξιοποιήσει αποδοτικά το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθετει η Χώρα. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε παρακάτω στο τρίπτυχο Ανάπτυξη - ΕΣΠΑ/ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - Ενέργεια και ΑΠΕ, μέσα από ένα πρίσμα διαπιστώσεων και προτεινόμενων λύσεων ή μέτρων. Η διατύπωση του οράματος εμπεριέχει τρεις βασικές έννοιες, οι οποίες προσδίδουν την απαιτούμενη έμφαση και περιεχόμενο στο στρατηγικό προσανατολισμό της ΠΚΜ και είναι: η Καινοτομία, η Ισόρροπη Ανάπτυξη και η Αειφόρος/Πράσινη/Ενεργειακή Ανάπτυξη.

2 1. ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η έννοια της ανάπτυξης σήμερα έχει εκλάβει από την κεντρική εξουσία ένα αφηρημένο πεδίο εφαρμογής. Η ΔΚΜ, στα πλαίσια της επανεκκίνησης της οικονομίας, έχοντας σαν μοχλό τον Μηχανικό και τις θεσμικές διαδικασίες, θα πρέπει να προτείνει μέτρα και τρόπους, ώστε η αφηρημένη αυτή έννοια να μην παραμείνει μόνο θεωρία. Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω, αναφέρουμε ότι, βασικές επιδιώξεις της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά την προγραμματική περίοδο ήταν και είναι η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο προηγμένες Περιφέρειες. Οι επιδιώξεις αυτές βέβαια είχαν τεθεί πριν την οικονομική κρίση η οποία έχει ανατρέψει στοχεύσεις, σχεδιασμούς και χρονοδιαγράμματα.mε βάση τα παραπάνω έχουμε να σημειώσουμε καταρχήν σε ότι αφορά τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα ακόλουθα: Οι αναπτυξιακοί στόχοι ήταν και παραμένουν οι: Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και των προοπτικών της Θεσ/νίκης Ένταξη και αξιοποίηση της δυναμικής της ΠΚΜ στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της ΠΚΜ Διασφάλιση της συνοχής στο εσωτερικό της ΠΚΜ Προστασία του περιβάλλοντος με ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η θεματική διάρθρωση των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που στηρίζεται σε μια κοινή δομή όλων των Ε.Π., ώστε να είναι ευχερέστερος ο συντονισμός των ενεργειών παρακολούθησης και υλοποίησης, είναι: Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ 1):Υποδομές - Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ 4): Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ 7): Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ 10): Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Πλην του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έργα υποδομών μεταφορών συγχρηματοδοτούνται και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (ΕΠ-ΕΠ), το οποίο αποτελεί το θεματικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Τομέα των Μεταφορών του ΕΣΠΑ και είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος περιλαμβάνονται οι οδικές, σιδηροδρομικές, συνδυασμένες, αεροπορικές, θαλάσσιες και αστικές μεταφορές καθώς και θέματα ασφάλειας των μεταφορών. Έργα που μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ και τα οποία γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφορούν τις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Στρατηγικό σχέδιο Υποδομών - Μεταφορών Διαπιστώνεται πολυετής καθυστέρηση στην υλοποίηση δύο αναγκαίων έργων υποδομής όπως το ΜΕΤΡΟ και η παράκαμψη του ιστορικού κέντρου (αρχικά με την ιδέα της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας, η οποία όμως δεν απέδωσε καρπούς και απορρόφθηκε σαν πρόταση). Ενώ λοιπόν, η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία όφειλαν εδώ και καιρό να δρομολογούν μοντέρνες υποδομές, περιβαλλοντικά έργα νέας γενιάς, σύγχρονες δράσεις για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, καλούνται να στηρίξουν το μέλλον τους στα μεγάλα για την προηγούμενη 20ετία έργα.

3 Η καθυστέρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική και παραμένουν επίκαιρες οι διαχρονικές βασικές μας στοχεύσεις και επιδιώξεις. Οι διαχρονικοί αυτοί σχεδιασμοί έχουν εν πολλοίς συμπεριληφθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών μεταφορών (Master Plan) και του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης. Αστικές μεταφορές Οι αστικές μεταφορές, με ανάπτυξη του ΜΕΤΡΟ Θεσ/νίκης και επιφανειακού δικτύου σταθερής τροχιάς που συνδέει το Μητροπολιτικό κέντρο με τα γειτονικά αστικά κέντρα και με ανάπτυξη δικτύου λεωφορειακών γραμμών με ρόλο τροφοδοτικό προς τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι από τα θέματα που πρέπει να τύχουν μίας επιτάχυνσης των διαδικασιών. Διευρωπαϊκοί άξονες Ενέργειες και δράσεις για την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων στη ζώνη επιρροής της ΠΚΜ ( ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδός), όπως: Η ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού και οι συνδέσεις της με το υπόλοιπο εθνικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, και η επιτάχυνση των εργασιών στο τμήμα Πλαταμώνας Τέμπη του ΠΑΘΕ και προώθηση της κατασκευής του δεύτερου κλάδου του στο τμήμα Θεσ/νίκη Εύζωνοι. Σιδηροδρομικοί άξονες Η ολοκλήρωση του «κορμού» του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ-Π, στα όρια της ΠΚΜ και η βελτίωση των λοιπών γραμμών του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου, είναι από τους βασικούς αναπτυξιακούς τομείς. Η προώθηση επίσης του προαστιακού σιδηροδρόμου, η βελτίωση των λοιπών γραμμών του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και η Σιδηροδρομική Εγνατία (σε συνεργασία με Νομαρχιακές Επιτροπές και άλλα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ). Εμπορικές μεταφορές Σημαντικό αντικείμενό πρέπει να αποτελέσουν οι συνδυασμένες μεταφορές, με δημιουργία εμπορευματικών κέντρων και τη σύνδεση του λιμένα με το αεροδρόμιο και το σιδηρόδρομο και τον ΠΑΘΕ και Εγνατία οδό. Αεροπορικές μεταφορές Ιδιαίτερης μεταχείρισης πρέπει να έχει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Master Plan «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». αεροδρομίου Συντήρηση υποδομών ασφάλεια μεταφορών Βασικό θέμα και ιδιαίτερη μέριμνα χρήζει η αντιμετώπιση της ελλειπούς χρηματοδότησης για την συντήρηση των υποδομών, καθώς και η εγκατάσταση εξοπλισμού ενόργανης παρακολούθησης αλλά και γενικότερου ελέγχου σημαντικών έργων (γεφυρών και σηράγγων) για την ασφάλειά τους (monitoring). Έργα Σ.Δ.Ι.Τ.

4 Παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του θεσμού αυτού και εξαγωγή συμπερασμάτων από τη λειτουργία των ΣΔΙΤ μέχρι σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εξειδικεύοντας περαιτέρω, όσον αφορά τις υποδομές και έχοντας σαν αρχική γραμμή ότι, όλος ο σχεδιασμός των αναπτυξιακών προτάσεων και προγραμμάτων θα πρέπει να ξεκινήσει έχοντας σαν βάση μία επικαιροποιημένη Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη, τα παρακάτω σημαντικά έργα θα προωθήσουν την ανάπτυξη: Μετρό Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του με στόχο την επιτάχυνση των εργασιών κατασκευής της κύριας γραμμής και των επεκτάσεών του, σε πρώτη φάση των κλάδων Καλαμαριά - Αεροδρόμιο και Πλατεία Δημοκρατίας Σταυρούπολη, και σε επόμενη φάση των κλάδων Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού καθώς και του κλάδου για την κάλυψη Τούμπας, Χαριλάου, Πυλαίας. Αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκύπτουν από την κατασκευή του και της ασφάλειας των οικοδομών. Λιμάνι Παρακολούθηση της πορείας των μελετών και έργων για την ολοκλήρωση της 6ης προβλήτας και του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς επίσης και για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου με τα αναγκαία έργα υποδομών για συνδυασμένες μεταφορές με τα λοιπά μέσα. Παράκαμψη ιστορικού κέντρου Παρακολούθηση των μελετών και παρεμβάσεων ώστε να επιλεχθεί μια από κάθε άποψη ολοκληρωμένη τεχνική λύση, ειδικά μετά την απόρριψη της λύσης της υποθαλλάσιας αρτηρίας. Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του εκτελούμενου έργου επέκτασης του διαδρόμου προσαπογείωσης. Προώθηση της κατασκευής του νέου αεροσταθμού και των λοιπών υποδομών που προβλέπονται από το «MASTER PLAN». Ύδρευση Π.Σ. Θεσσαλονίκης Σημαντικό αντικείμενο θα αποτελέσει η υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονταν στο MASTER PLAN που είχε εκπονηθεί την δεκαετία του 90 και περιελάμβανε έργα δικτύων, δεξαμενών, επέκταση των διϋλιστηρίων για κ.μ., προκειμένου να υδροδοτηθεί το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα από τον Αλιάκμονα. Αντιπλημμυρικά έργα Η επικαιροποίηση του MASTER PLAN και η υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται σήμερα σ αυτό καθώς και η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την χρηματοδότηση των αντιπλημμυρικών έργων (μικρών και μεγάλων καθώς και καθαρισμών). Εξωτερική περιφερειακή Παρακολούθηση των μελετών και παρεμβάσεις για την προώθησή υλοποίησης των έργων με ταυτόχρονη αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην εξωτερική περιφερειακή. Εθνικό οδικό δίκτυο και άλλοι σημαντικοί άξονες Ως προτεραιότητες είναι η παρακολούθηση της πορείας των μελετών και της υλοποίησης των έργων για την ολοκλήρωση των παρακάτω οδικών αξόνων: -Κ16 και αναβάθμιση εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης -Σύνδεση λιμένα με την ΕΓΝΑΤΙΑ και ΠΑΘΕ -Θεσ/νίκη - Πολυγύρου (Τμήμα Κ11 Θέρμη Βασιλικά Γαλάτιστα), -Θεσ/νίκη Χαλκηδόνα Έδεσσα - Φλώρινα,

5 -Θεσ/νίκη Κιλκίς Δοϊράνη. Προώθηση των έργων στα οδικά τμήματα, -Σύνδεση ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ με Χαλκιδική -Βέροια - Νάουσα Σκύδρα, -Σέρρες Αμφίπολη, -Κατερίνη Αγ. Δημήτριος, -Σχολάρι Μηχανιώνα - Περαία -Πολύγυρος Βράσταμα Πλανά Γομάτι Ιερισσός Ουρανούπολη και -Ποτίδαια - Κασσανδρεία Πευκοχώρι, Κυκλοφοριακό - Χώροι στάθμευσης Διαμόρφωση προτάσεων: α) για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων στο σύνολό του ΠΣΘ με την κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης, β) για την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με συμπληρωματικά μέσα σταθερής τροχιάς, γ) για την επέκταση αστυνόμευση των λεωφορειολωρίδων, δ) για την υγραεριοποίηση των αστικών λεωφορείων, και ε) για κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στα αστικά κέντρα. Διερεύνηση του φαινομένου της παράνομης στάθμευσης, τις προεκτάσεις του προβλήματος στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην προσπελασιμότητα (διπλοπαρκάρισμα, παρεμπόδιση στάσεων λεωφορείων, πεζοδρομίων, προσβάσεων ΑΜΕΑ, κλπ.). Διερεύνηση του προβλήματος τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε επίπεδο «γειτονιάς». Δ.Ε.Θ. Παρακολούθηση της πορείας μελέτης και υλοποίησης των έργων των νέων εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, της μεταφοράς από τον υφιστάμενο χώρο καθώς και της ανάπλασης της περιοχής που καταλαμβάνει σήμερα μαζί με τους χώρους του Γ Σ.Σ. για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου αναψυχής και πολιτισμού. Γενικότερες Προτάσεις Δράσεις για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη απαιτεί αλλαγές στα συστήματα διαχείρισης του αστικού και εξωαστικού χώρου και την οργάνωση του οικιστικού προγραμματισμού και ανάπτυξης από την Πολιτεία, με κύριο μοχλό την παρουσία του Μηχανικού σε όλες τις φάσεις της. Η διαρκώς φθίνουσα πορεία της βιομηχανίας (το 1988 το ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ ήταν 33 % και το 2006 ήταν 8 %) απαιτεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της και την αξιοποίηση της έρευνας στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων και η κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών, αμφισβητούν την επαγγελματική επιβίωση των Μηχανικών, αλλά και αυτή καθαυτή την ύπαρξη του ΤΕΕ. Επομένως, επιβάλλεται μία άμεση αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες και υπηρεσίες με τη θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών, τα ιδιωτικά και δημόσια έργα, αντικείμενα που έρχονται να προσεγγίσουν με την εμφάνισή τους τα τελευταίως εμφανιζόμενα νομοσχέδια, άλλα στην σωστή κατεύθυνση και άλλα μεγαλοποιώντας το πρόβλημα. Επομένως, το ο κόσμος των Μηχανικών θα πρέπει να είναι αρωγός σε μία προσπάθεια με συμβουλευτικό αλλά και επικριτικό ρόλο απέναντι στην πολιτεία, για την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εύρυθμη λειτουργία των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων.

6 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Μιλώντας προηγουμένως για Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης και αντίστοιχες κατά τα ανωτέρω δράσεις (π.χ. Ζώνη Καινοτομίας) και έχοντας σαν γνώμονα σήμερα το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, καταλαβαίνει κανείς ότι τέτοια ζητήματα είναι αρμοδιότητα υπερτοπικών διοικητικών δομών και δεν μπορούν να γίνουν από τοπικούς φορείς (π.χ. Δήμους). Λόγω όμως της αδυναμίας λειτουργίας του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και της υποστήριξης, μέχρι σήμερα, των υπηρεσιών και προσωπικού ώστε να εκπονήσει και να διαχειρισθεί αναπτυξιακούς και χωροταξικούς σχεδιασμούς, καταλήγει το όλο εγχείρημα σε ένα αδιέξοδο. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε η επίτευξη των προαναφερθέντων αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Σήμερα, ελάχιστα νέα έργα εκτελούνται εκτός από τα έργα γέφυρες και η όλη κατάσταση δεν υποδηλώνει ότι βαδίζουμε προς το τέλος της προγραμματικής περιόδου Τα προβλήματα είναι τα εξής (τα οποία βέβαια ισχύουν για όλες τις περιφέρειες της Χώρας): Η αδυναμία εκταμίευσης πόρων από το διαρκώς συρρικνούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που δεν επαρκεί για κάλυψη της εθνικής συμμετοχής. Το εξαιρετικά πολύπλοκο, δύσκαμπτο και γραφειοκρατικό μοντέλο διαχείρισής του Το ασαφές πλαίσιο διοίκησης και διαχείρισης μετά την εφαρμογή του νέου μοντέλου Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και Η αδυναμία των φορέων για ωρίμανση και υλοποίηση έργων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, η έλλειψη κονδυλίων, η καθυστέρηση του ΕΣΠΑ, η διαρκής μέιωση του ΠΔΕ που επιδεινώνεται με την απώλεια των 2.1 δις για την τριετία , σε συνδυασμό με την απουσία αναπτυξιακής πολιτικής, εγείρουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με: τους τρόπους χρηματοδότησης, τις διαδικασίες σχεδιασμού ανάθεσης και παραγωγής, και την ύπαρξη, τη μορφή και τη δραστηριοποίηση των Τεχνικών Εταιρειών, που επί πλέον πλήττονται από την καθυστέρηση πληρωμών. Η χώρα εξακολουθεί να παραμένει ουραγός στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Σε αυτό συνηγορεί και το χαμηλό ποσοστό απορροφητικότητας που σημειώνουν τουλάχιστον οι δύο Άξονες Προτεραιότητας, ΑΠ 1 & ΑΠ 7, αντίστοιχα 26.4 % & 23.5 % αντίστοιχα πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει συρρικνωθεί, με αποτέλεσμα να επιφέρεται ένα ακόμη πλήγμα για την υλοποίηση υποδομών και για τους μελετητές και τους κατασκευαστές συναδέλφους. Ο Νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης), ενώ φιλοδοξούσε να αναδιοργανώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιούργησε τεράστιες ασάφειες και προβλήματα σε καίρια ζητήματα όπως για παράδειγμα στην διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων. Για να λειτουργήσει η Αυτοδιοίκηση, θα απαιτηθούν πολλές ακόμα ερμηνευτικές εγκύκλιοι και χρονικό διάστημα αρκετών μηνών, πολυτέλεια που δεν διαθέτει η χώρα. Το Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών που συνοδεύει το νόμο, είναι επιεικώς ανεπαρκές και οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερες δυσλειτουργίες, ενώ ιδρύει διπλές υπηρεσίες (π.χ. εργαστήρια ελέγχου δημοσίων έργων και στις περιφέρειες, αλλά και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις). Διαπιστωμένα προβλήματα του ΕΣΠΑ Δυο είναι τα βασικότερα διαπιστωμένα προβλήματα που δυσχεραίνουν την διαδικασία υποβολής και υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ,

7 το πρώτο έγκειται στην αυξημένη γραφειοκρατία, και το δεύτερο στην καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και την έναρξη της χρηματοδότησης. Ειδικότερα, όσον αφορά την αυξημένη γραφειοκρατία, εντοπίζεται στο μεγάλο πλήθος δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους εκάστοτε φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011, όπου μάλιστα, η υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών ήταν προαπαιτούμενη για την ένταξη της πρότασης στη φάση της αξιολόγησης. Μια τέτοια απαίτηση όχι μόνο επιφέρει επιπρόσθετο βάρος στους υποβάλλοντες αίτηση και δυσχεραίνει την όλη διαδικασία αλλά δεν είναι και σύμφωνη με το αντίστοιχο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (FP7), όπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται μετά την έγκριση της πρότασης. Το δεύτερο βασικό πρόβλημα οφείλεται στην αρκετά παρατεταμένη περίοδο αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων. Και σε αυτήν την περίπτωση, η σύγκριση με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά προγράμματα καταδεικνύει τις αδυναμίες των Ελληνικών. Έτσι, ενώ στα Ευρωπαϊκά προγράμματα, παρόλο που ο όγκος των υποβληθέντων προτάσεων είναι πολύ μεγαλύτερος των Ελληνικών (ο τυπικός αριθμός συμμετεχόντων κρατών ανά πρόταση είναι 5-7), το τυπικό διάστημα της φάσης αξιολόγησης δεν ξεπερνά τους έξι (6) μήνες. Αντίθετα, στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, το αντίστοιχο διάστημα ανέρχεται στους δώδεκα (12) και πλέον μήνες. Ενδεικτικό παράδειγμα, αποτελεί και πάλι το πρόγραμμα ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011, όπου σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η αξιολόγηση όχι μόνο δεν άρχισε αμέσως μετά την υποβολή των προτάσεων, αλλά η επιτροπή αξιολόγησης ορίστηκε σχεδόν τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της υποβολής. Μπορεί εύκολα να αναλογιστεί κανείς τις συνέπειες μιας τέτοιας καθυστέρησης, όταν μάλιστα η προκήρυξη αφορά προϊόντα καινοτομίας, όπου η μη έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη αποτυχία του εγχειρήματος. Επιπρόσθετα, μια βασική αδυναμία του μηχανισμού του ΕΣΠΑ, οφείλεται στην επικάλυψη των πληροφοριών. Αναλυτικότερα, ζητείται από τους δικαιούχους να καταθέσουν δικαιολογητικά που σχετίζονται με πληροφορίες, οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες στους φορείς υλοποίησης. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε τη δήλωση de minimis, όπου κάθε φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να δηλώσει υπεύθυνα για την υπαγωγή του ή μη στον κανόνα de minimis στον ίδιο τον φορέα που διαχειρίζεται την εν λόγω πληροφορία. Ένα επιπλέον πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί στο μηχανισμό του ΕΣΠΑ αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο των εκάστοτε προγραμμάτων που δεν συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων, την ενίσχυση των οποίων έχουν ως σκοπό αυτά τα προγράμματα. Κυριότερα παραδείγματα αυτής της ασυμφωνίας αποτελούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και ο υποχρεωτικός τρόπος κατανομής των δαπανών. Χαρακτηριστική έκφανση του πρώτου αποτελεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους: Δράση 1», όπου επιλέξιμα πρόσωπα ορίζονταν οι άνεργοι, ήτοι οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας. Αυτός ο ορισμός απέκλειε από την ένταξη στο πρόγραμμα, το σύνολο των επαγγελματιών μηχανικών, αφού οι Μηχανικοί δεν δικαιούνται να κατέχουν κάρτα ανεργίας. Όσον αφορά την κατανομή των δαπανών, είναι γενικά διαπιστωμένο, όπως φαίνεται μεταξύ άλλων και από τα πολυάριθμα συναφή σχόλια στις επίσημες ιστοσελίδες των προκηρύξεων, ότι η τόσο σε βάθος εξειδίκευσή τους περιπλέκει αναίτια τη σύνταξη της πρότασης. Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι μια τέτοια εξειδίκευσή έχει ως αποτέλεσμα να ευνοεί την υλοποίηση συγκεκριμένων κάθε φορά κατηγοριών δικαιούχων σε βάρος των υπολοίπων. Ως σύγκριση παρατίθενται και πάλι τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά προγράμματα, όπου οι κατηγορίες δαπανών είναι τυπικά μόνο τρεις (3), ενώ για παράδειγμα, στο πρόγραμμα ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011, οι κατηγορίες ήταν δέκα (10). Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ΕΣΠΑ Συνεχίζοντας την αναφορά στο ΕΣΠΑ ας περάσουμε μετά τη διαπίστωση των προβλημάτων σε συγκεκριμένες βελτιωτικές προτάσεις. Τα έργα υποδομών θα δώσουν ανάσα και αρκετές (προσωρινές)

8 θέσεις εργασίες. Ωστόσο, αυτό που ωθεί την ανάπτυξη, κάτι για το οποίο όλοι μιλάν σήμερα, είναι η αύξηση της παραγωγής και παράλληλα η αύξηση των εξαγωγών. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που διαθέτει μια απύθμενη δεξαμενή ταλαντούχων και καταρτισμένων νέων, η οποία δυστυχώς εκρέει αυξητικά προς την αλλοδαπή. Ένας λόγος είναι σαφώς το εγχώριο περιβάλλον, αλλά το πρόβλημα δεν σταματά και τελειώνει εκεί. Αυτό που διαπιστωμένα λείπει σήμερα από την αγορά είναι η έλλειψη αρχικών κεφαλαίων κίνησης. Πολλοί νέοι σήμερα έχουν καταπληκτικές καινοτόμες ιδέες, αλλά αδυνατούν να τις υλοποιήσουν λόγω έλλειψης του αρχικού κεφαλαίου έναρξης (seed capital). Αυτοί οι νέοι με αυτές τις ιδέες, εάν τις υλοποιήσουν, μπορούν να πετύχουν ένα τεράστιο εξαγωγικό όφελος για τη χώρα και πολλές καινούριες θέσεις εργασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το συνεργατικό σχήμα εταιρειών μικροηλεκτρονικής που μέσα σε λιγότερο από μία (1) δεκαετία έχει πετύχει κύκλο εξαγωγών ευρώ. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζονται σαφώς υποδομές, αλλά και εργαλεία χρηματοδότησης. Το χρηματοδοτικό εργαλείο seed capital είναι αρκετά διαδεδομένο στο εξωτερικό, αλλά άγνωστο για την πλειονότητα των Ελλήνων. Το χειρότερο, ωστόσο, δεν είναι η έλλειψη τέτοιων κεφαλαίων, αλλά ότι το κενό τους πληρώνεται από έξυπνους ξένους επενδυτές που πιστεύουν και επενδύουν σε αυτές τις καινοτόμες ιδέες και καρπώνονται το όφελος από την κερδοφορία τους. Αυτό που προτείνεται λοιπόν, είναι η δημιουργία προγραμμάτων μικροχρηματοδότησης για start-up εταιρείες με ταχύτατη αξιολόγηση και εκταμίευση. Σχετικά προγράμματα που τρέχουν σήμερα, εξαιρώντας τα υπόλοιπα προβλήματα, καθυστερούν σημαντικά (συνήθως άνω των δώδεκα (12) μηνών) με αποτέλεσμα η όποια καινοτομία να γίνεται παρωχημένη. Επειδή, ο έλεγχος τόσο μεγάλης κλίμακας προτάσεων είναι σχετικά δύσκολος, προτείνεται να ανατεθεί η διαχείριση των κονδυλίων στους αντίστοιχους φορείς. Για παράδειγμα, για τους Μηχανικούς, το ρόλο του διαχειριστικού φορέα μπορεί κάλλιστα να παίξει το ΤΕΕ. Δικλείδες ασφαλείας για αδιαφανείς διαδικασίες είναι πολύ εύκολο να βρεθούν, εφόσον υπάρχει διάθεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα προαναφερόμενα καταστούν ευνοϊκότερο το οικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους Μηχανικούς, ώστε να επιτευχθεί μία επιτάχυνση της προώθησης και της εταιρικότητας. Ο κόσμος των Μηχανικών, μέσω του ΤΕΕ, μπορεί να καθοδηγήσει και να συμβουλεύσει για επαγγελματικά θέματα, επιχειρηματικές ευκαιρίες και προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, μέσω ενός καναλιού τακτικής ενημέρωσης από ειδικούς για τα συγκεκριμένα θέματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι Μηχανικοί θα υποστηρίζονται και θα υποστηρίζουν διαδικασίες συμμετοχής σε προγράμματα ΕΣΠΑ και γενικά σε ότι αφορά νέες ευκαιρίες, στον τομέα της ορθολογικής χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων παράλληλων προγραμμάτων. Επιπλέον, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτρέπονται κινήσεις όπως αυτής της τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης - Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις, με τι οποίες οι τελικές πληρωμές ΕΣΠΑ (ποσό που καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του έργου) κατάσχονται, παρακρατούνται ή αποδίδονται στο δημόσιο εάν ο ιδιώτης οφείλει στην εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.τ.λ., δεν επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ανάπτυξης, ειδικά μέσα στο βαρύ οικονομικό κλίμα της εποχής.

9 3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΑΠΕ O κλάδος της ενέργειας τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί έναν από τους τομείς όπου πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών. Η εξάρτηση της χώρας από ξεπερασμένες μορφές ενέργειας θεωρείται ως ανάγκη να μεταβληθεί και να οδηγηθεί η χώρα με στρατηγικές επιλογές σε νέες εναλλακτικές και φθηνές στην παραγωγή τους μορφές. Επικεντρώνοντας και στον στόχο που έχει θέσει η ευρωπαϊκή ένωση για το (20% μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 20% αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας και επιπλέον αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20%) μέχρι το 2020, οφείλουμε ως χώρα να αναπτύξουμε την ενεργειακή πολιτική μας αφήνοντας πίσω το μοντέλο των ακριβών και εξόχως επιβλαβών για το περιβάλλον μορφών ενέργειας. Μέσω της αλλαγής αυτής είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας. Προτού, όμως, επεκταθούμε περισσότερο στα θέματα της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών της και της εξοικονόμησης της οφείλουμε πρώτα και πάνω από όλα να αναφερθούμε στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας που από ότι, προσφάτως, αποδεικνύεται και υπάρχει και περιμένει εδώ και πολλά χρόνια να τον εκμεταλλευτούμε. Στην κατεύθυνση αυτή παρατηρείται μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και έχουν δρομολογηθεί κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί, ότι η εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου δεν πρέπει να δοθεί εν λευκώ σε μη εγχώρια χέρια. Ο εξειδικευμένος τεχνικός κόσμος της χώρας, αν και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να απαξιωθεί, υπάρχει και είναι ανάγκη να αποτελέσει πυλώνα της όλης προσπάθειας προκειμένου να καταστεί δυνατός ο υγιής έλεγχος τον κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και συμφερόντων. Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί, ίσως, το σημαντικότερο κομμάτι της πίτας της ενέργειας και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από σύνολο του πολιτικού και τεχνικού κόσμου της χώρας, και είναι δυνατόν να δώσει τεράστια ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της, δεν μπορεί δε να εξαντληθεί σε τόσο λίγες γραμμές και απαιτεί πάρα πολύ διεξοδική συζήτηση. Περνώντας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών έχει συντελεστεί αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Έχει δημιουργηθεί πλήθος νέων εταιριών στο χώρο, όπως, και αρκετές θέσεις εργασίας. Αρκετά μεγάλο κομμάτι του τεχνικού κόσμου απασχολείται με τον τομέα με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Παρόλα αυτά, τα αρνητικά τείνουν να γίνουν περισσότερα από τα θετικά. Απλήρωτοι επιχειρηματίες, «παραπλανημένοι» αγρότες, τεράστιες καθυστερήσεις, έλλειψη χρηματοδότησης, όπως και πολλά άλλα αρνητικά γεγονότα αποτελούν το πιο πρόσφατο σκηνικό του κλάδου. Αντί να δοθούν τα ορθά κίνητρα ανάπτυξης των ΑΠΕ, δόθηκε η εντύπωση ότι αποτελούν το νέο ιδιότυπο «Ελντοράντο» και έσπευσαν όλοι οι χρυσοθήρες να εκμεταλλευτούν το θησαυρό. Οφείλουμε, όμως, να κρατήσουμε τα θετικά της διαμορφωμένης κατάστασης και να αλλάξουμε νοοτροπία. Να ξεφύγουμε από την παγιωμένη λογική ότι ΑΠΕ είναι τα φωτοβολταϊκά και «λίγο» τα αιολικά σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η χώρα μας έχει τεράστια δυναμική τόσο σε αυτές τις μορφές ενέργειας όσο και στην γεωθερμία, τη βιομάζα και την ενέργεια από υδροηλεκτρισμό. Σαν μερικά παραδείγμα ορθολογικής αξιοποίησης των ΑΠΕ μπορούν να αναφερθούν, τα τεράστια γεωθερμικά πεδία πρέπει να αξιοποιηθούν και τροφοδοτήσουν τις κοντινές κοινωνίες με άφθονη, φθηνή ενέργεια μέσω τοπικών δικτύων διανομής, η άφθονη βιομάζα που παράγεται ως κατάλοιπο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να συλλέγεται τοπικά στις αγροτικές κοινωνίες και μετατρέπεται σε φθηνή ενέργεια. Ακόμη παραπέρα, τα οργανικά απόβλητα που συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων αποτελούν τεράστιο ενεργειακό απόθεμα που μπορεί να αποδώσει σημαντικές ποσότητες ενέργειας, όπως, επίσης και τα ζωικά απόβλητα στις κτηνοτροφικές μονάδες. Σαν κεντρικό στόχο οφείλουμε να προτείνουμε φθηνές εναλλακτικές μορφές ενέργειας προκειμένου να απαλλάξουμε την κοινωνία από τις πανάκριβες και ξεπερασμένες μορφές ενέργειας. Και ενώ στις ΑΠΕ έχει συντελεστεί κάποια πρόοδος στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας έχουμε προχωρήσει ελάχιστα. Ένα τεράστιο ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται δίχως αντίκρισμα, αφού συνεχίζουμε να ζούμε και να εργαζόμαστε σε ενεργοβόρα κτίρια, χωρίς να ξέρουμε τις πραγματικές ενεργειακές τους ανάγκες. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ωστόσο οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και περνούν μέσα από δαιδαλώδης διαδικασίες. Σε αυτόν τον τομέα μπορούν να δοθούν κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας Επιχειρήσεις

10 Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Energy Saving Companies (ESCOs). Οι επιχειρήσεις αυτές είναι ιδιωτικοί φορείς, ειδικευμένοι στην παροχή συνόλου υπηρεσιών ενέργειας, σε πελάτες-χρήστες που κατέχουν ή λειτουργούν εγκαταστάσεις, όπως κτίρια, βιομηχανίες ή εργοστάσια. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω της σύναψης συμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με τους πελάτες τους. Όσα χρήματα εξοικονομούνται από τις παρεμβάσεις των επιχειρήσεων αυτών στα κτίρια αυτοχρηματοδοτούν τα όποια ενεργειακά έργα. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο της αγοράς και να εξοικονομήσουν χρήματα από τους καταναλωτές, χαμένη ενέργεια από τα κτίρια και ανάπτυξη στην αγορά. Μία ακόμη στοχευμένη δράση που οδηγεί σε τεράστια εξοικονόμηση ενέργεια αποτελεί η χρήση έξυπνων μετρητών στα κτίρια. Μέσω κατάλληλου και φθηνού εξοπλισμού και λογισμικού είναι δυνατόν ο καθένας στον υπολογιστή του να επιθεωρεί τις καταναλώσεις ενέργειας στο κτίριο του και προσαρμόζει τη χρήση των συσκευών με κατάλληλο και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Σε όλα τα παραπάνω, όπως, και σε πλήθος άλλων στοχευμένων δράσεων το ΤΕΕ οφείλει να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κλάδος των μηχανικών έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει τον βασικό σύμβουλο της πολιτείας και από κοινού να χαραχθεί η ενεργειακή πολιτική της χώρας. Οφείλουμε να απαλλαγούμε από στείρες νοοτροπίες που μας διακατέχουν και «βολεύουν» κάποια συμφέροντα και να οδηγήσουμε την κοινωνία σε εναλλακτικές, φθηνές ενεργειακές λύσεις. Ο συγκεκριμένος κλάδος, μαζί με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα μπορούν να αποτελέσουν την ναυαρχίδα της πολυπόθητης ανάπτυξης της χώρας και να δημιουργήσουν ικανό αριθμό θέσεων εργασίας ούτως ώστε να απασχοληθεί δημιουργικά μεγάλο κομμάτι του τεχνικού κόσμου. Κλείνοντας, το θέμα της ενέργειας είναι ανεξάντλητο και έτσι οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε μέσω της ορθής και άμεσης καταγραφής της ζήτησης και των πραγματικών ενεργειακών αναγκών να «παραμετροποιήσουμε» την παραγωγή μας και να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνοτότητες που μας δίνει η έρευνα (στην οποία σημειωτεόν έχουμε εξόχως αξιόλογο δυναμικό) να δράσουμε οργανωμένα και στοχευμένα. Να δημιουργήσουμε κατά το δυνατόν ενεργειακά αυτόνομες κοινωνίες απαλλαγμένες από την περιβαλλοντική επιβάρυνση που τώρα επιφέρουμε.

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExC FEACO. 1 Ποιοι είμαστε και γιατί οι θέσεις μας, μπορούν να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ομιλητής: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα

Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα Περιεχόμενα Αειφόρος Ανάπτυξη Περιφερειακή Πολιτική ΕΕ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, Msc Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα