1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών"

Transcript

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών 2 1

2 Οργάνωση Υπολογιστή Κεντρική Επεξεργασίας Central Processing Unit () Αριθµητική Λογική () Συσκευές Εισόδου/Εξόδου Καταχωρητές Κύρια ίσκος Εκτυπωτής Τυπική οργάνωση υπολογιστή βασισµένου σε δίαυλο ή Αρτηρία (Bus) 3 Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 4 2

3 Οργάνωση της Καταχωρητές Α Β Καταχωρητές Εισόδου Εισόδου Εξόδου Τυπική οργάνωση του τµήµατος διαδροµής δεδοµένων (data path) µιας κατά von Neumann 5 Προγραµµάτων 1. Ο υπολογιστής εκτελεί προγράµµατα που συνθέτονται από εντολές σε γλώσσα µηχανής. 2. Ένα πρόγραµµα προς εκτέλεση είναι αποθηκευµένο στην κύρια µνήµησεσυνεχόµενες θέσεις. 3. Η έχει έναν καταχωρητή ειδικού σκοπού που µας λέει σε ποια θέση µνήµης βρίσκεται η επόµενη εντολή. Ονοµάζεται µετρητής προγράµµατος (program counter ). 4. Υπάρχει επίσης και ένας δεύτερος καταχωρητής ειδικού σκοπού στον οποίο κρατείται η τρέχουσα ρχ εντολή που εκτελείται. Ονοµάζεταιµ καταχωρητής (instruction register ). 5. Άλλοι πιθανοί καταχωρητές ειδικού σκοπού: α) καταχωρητής δεδοµένων (data register ), β) καταχωρητής διευθύνσεων (address register ), γ) συσσωρευτής (accumulator ). 6 3

4 Εντολών Ο υπολογιστής ακολουθεί την επόµενη ατέρµονη διαδικασία: 1. Προσκόµιση (fetch) της από τη µνήµη (τη διεύθυνση µνήµης την οποία υποδεικνύει ο µετρητής προγράµµατος ) στον καταχωρητή εντολών. 2. Μεταβολή του ώστε να δείχνει στην επόµενη θέση στη µνήµη. 3. Αποκωδικοποίηση (decode) της ώστε να προσδιοριστεί ο τύπος της. 4. Προσκόµιση δεδοµένων (τελούµενων operands) που ενδεχόµενα χρειάζεται η εντολή από την κύρια µνήµη ή τους καταχωρητές. 5. (execute) της. 6. Αποθήκευση (store) αποτελέσµατος. 7. Επιστροφή στο 1 ο βήµα για την εκτέλεση της επόµενης. 7 Έλεγχος Μια Απλή Σή ήµατα Υπολογισµός Συσσωρευτής ιευθύνσεων (Address Bus) ή 8192 (2 13 ) (Data Bus) εδοµένων Κωδικός (Opcode) Εντολή εδοµένα ιεύθυνση ς 8 4

5 Start Ακολουθία Μικρολειτουργιών Active? READ M +1 (OP) Fetch Cycle Stop = Accumulator = Memory address register = Memory data register (OP) = Opcode field of (A) = Address field of = Instruction register = Program Counter M = Main memory SHIFT RSHIFT 111 Execute Cycle COMP? 110 LOAD? STORE? ADD? AND? JUMP? JUMPZ? (A) (A) (A) (A) = 0? READ M READ M READ M WRITE M + ^ (A) (A) 9 Απλό Πρόγραµµα προς Συµβολική Γλώσσα Γλώσσα Μηχανής Λειτουργία Κωδικός Εντολής (Opcode) 16 bits ιεύθυνση ς (Memory Address) Φόρτωση του πρώτου τελούµενου από τη θέση µνήµης Α στον. Φόρτωση του δεύτερου τελούµενου από τη θέση µνήµης Β στον. Πρόσθεσή του µε το τελούµενο στον και εγγραφή του αποτελέσµατος στον. 001 Μεταφορά και αποθήκευση του αποτελέσµατος από τον στη θέση µνήµης C. 10 5

6 Προσκόµιση και LOAD Start Active? Stop SHIFT RSHIFT READ M +1 (OP) Fetch Cycle READ M M 111 Execute Cycle COMP? 110 LOAD? STORE? ADD? AND? JUMP? JUMPZ? (A) (A) (A) (A) = 0? READ M READ M READ M WRITE M + ^ (A) (A) 11 Προσκόµιση-Αποκωδικοποίηση LOAD Έλεγχος 000 Σή ήµατα

7 Έλεγχος LOAD 1/2 000 Σή ήµατα Έλεγχος LOAD 2/2 000 Σή ήµατα

8 Προσκόµιση και ADD Start Active? Stop SHIFT RSHIFT READ M +1 (OP) Fetch Cycle 111 Execute Cycle COMP? 110 LOAD? STORE? ADD? AND? JUMP? JUMPZ? (A) (A) (A) (A) = 0? READ M READ M READ M WRITE M + ^ (A) (A) 15 Προσκόµιση-Αποκωδικοποίηση ADD Έλεγχος 010 Σή ήµατα

9 Έλεγχος ADD 1/3 010 Σή ήµατα Έλεγχος ADD 2/3 010 Σή ήµατα

10 Έλεγχος ADD 3/3 010 Σή ήµατα Προσκόµιση και STORE Start Active? Stop SHIFT RSHIFT READ M +1 (OP) Fetch Cycle WRITE M M 111 Execute Cycle COMP? 110 LOAD? STORE? ADD? AND? JUMP? JUMPZ? (A) (A) (A) (A) = 0? READ M READ M READ M WRITE M + ^ (A) (A) 20 10

11 Προσκόµιση-Αποκωδικοποίηση STORE Έλεγχος 001 Σή ήµατα Έλεγχος STORE 1/2 001 Σή ήµατα

12 Έλεγχος STORE 2/2 001 Σή ήµατα RESULT C 23 Σύνολο Εντολών Αρχικά οι εντολές της γλώσσας µηχανής ήταν σχετικά λίγες και η επίβλεψη των λειτουργιών του επεξεργαστή γίνονταν κατ ευθείαν από το υλικό µε κατάλληλη µονάδα ελέγχου. Στην πορεία προστέθηκαν νέες, πιο πολύπλοκες εντολές µε αποτέλεσµα ναυπάρχουνεκατοντάδεςεντολές! Επακόλουθο, η υψηλή πολυπλοκότητα (κόστος) του υλικού που θα αναλάµβανε την απευθείας εκτέλεση αυτών των εντολών. Λύση, ηχρήσηερµηνευτή (interpreter) Wilkes (1951) - που εκτελείται από το υλικό, µικροπρογραµµατισµός: οερµηνευτής αποθηκεύεται µόνιµα σεrom µνήµες ελέγχου µέσα στον επεξεργαστή λαµβάνει τις εντολές της γλώσσας µηχανής και τις µετατρέπει σε απλές εντολές (µικροεντολές) που εκτελούνται απευθείας από το υλικό

13 Αρχιτεκτονικές CISC και RISC Υπολογιστές µε εκτεταµένα σύνολα εντολών ονοµάστηκαν CISC (Complex Instruction Set Computers υπολογιστές σύνθετου συνόλου εντολών). Ενσωµάτωναν εξαιρετικά πολύπλοκες/σύνθετες εντολές, οι οποίες στην πράξη δεν αξιοποιούνταν από τους compilers. Ως εναλλακτική παρουσιάστηκαν (1980) υπολογιστές µε περιορισµένο σύνολο εντολών (RISC Reduced Instruction Set Computers): χρήση µερικών δεκάδων εντολών πολύ απλές εντολές υλοποίηση απευθείας από το υλικό (χωρίς µικροπρόγραµµα) υψηλή ταχύτητα 1 εντολή σε έναν CISC εκτελούνταν από πολλές αλλά γρήγορες εντολές σε έναν RISC Εµφάνιση υβριδικών σχηµάτων κυρίως για την υποστήριξη της προς τα πίσω συµβατότητας. David Patterson 25 Αρχές Σχεδιασµού Υπολογιστών Οι συχνότερες σε χρήση εντολές πρέπει να εκτελούνται απευθείας από το υλικό χωρίς µικροπρογραµµατισµό. Ζητούµενο η αύξηση της απόδοσης ενός υπολογιστή. Χρησιµοποιούµενη µετρική για την εκτίµηση της απόδοσης είναι ο αριθµός των υποβαλλόµενων εντολών ανά δευτερόλεπτο (Million Instructions per Second - MIPS). Αποτελεσµατική λύση η παραλληλία! Εύκολη αποκωδικοποίηση των εντολών. Μόνοδύοεντολές, αυτές της φόρτωσης (LOAD) και της αποθήκευσης (STORE), χρησιµοποιούνται για την προσπέλαση της µνήµης (καθώς η καθυστέρηση στην προσπέλαση της µνήµης είναι µεγάλη και απρόβλεπτη). Ενσωµάτωση πολλών καταχωρητών στον επεξεργαστή

14 Παραλληλία Για τη βελτίωση της απόδοσης µια κλασσική τακτική είναι η αύξηση της συχνότητας του ρολογιού. Υπάρχουν όµως σηµαντικοί περιορισµοί προς αυτή την κατεύθυνση (κυρίως από την πλευρά της τεχνολογίας). Η παραλληλία είναι η τεχνική που έχει κερδίσει έδαφος στην προσπάθεια αύξησης της απόδοσης. Με την παραλληλία πολλαπλές ενέργειες γίνονται ταυτόχρονα. Υπάρχουν δύο γενικές µορφές παραλληλίας: παραλληλία σε επίπεδο (εκτέλεση πολλών εντολών ταυτόχρονα, π.χ. διοχέτευση) παραλληλία σε επίπεδο επεξεργαστών (χρήση πολλαπλών επεξεργαστών) 27 CLK Τυπική Λειτουργία χωρίς ιοχέτευση IF ID OF EX WB D 0 Q 0 D 1 D 2 D D 4 D 5 Q αποκωδικοποίησης 3 5 προσκόµισης προσκόµισης εκτέλεσης εγγραφής τελεστέων αποτελέσµα- τος Καταχω ωρητής Καταχω ωρητής Εν ντολές 1η 2η 3η 1ος IF ID OF EX WB 2ος IF ID OF EX WB IF Κύκλοι Ρολογιού CLK Η διάρκεια του κύκλου ρολογιού καθορίζεται από τη συχνότητα λειτουργίας (σχέση αντίστροφης αναλογίας)

15 CLK ιοχέτευση 1/2 Παραλληλία στο επίπεδο IF ID OF EX WB Καταχω ωρητής Καταχω ωρητής D 0 Q 0 D 1 Q 1 D 2 Q Q 3 D 4 Q 4 D 5 Q αποκωδικοποίησης 2 D 3 5 προσκόµισης προσκόµισης εκτέλεσης εγγραφής τελεστέων αποτελέσµα- τος Καταχω ωρητής Καταχω ωρητής Καταχω ωρητής Καταχω ωρητής Εν ντολές 1η 2η 3η 4η 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος IF ID OF EX WB IF ID OF EX WB IF ID OF EX WB IF ID OF EX WB Κύκλοι Ρολογιού CLK 5η IF ID OF EX Υποδιαίρεση των εντολών σε πολλαπλά µέρη έτσι ώστε κάθε µέρος να το χειρίζεται ένα αφιερωµένο για αυτό το σκοπό τµήµα του υλικού (στάδιο stage), ενώ τα µέρη αυτά µπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα (γραµµή διοχέτευσης pipeline). 29 ιοχέτευση 2/2 Παραλληλία στο επίπεδο Π.χ.: Έστω µηχανή µε χρόνο κύκλου ρολογιού 2ns και γραµµή διοχέτευσης 5 σταδίων. Για να εκτελεστεί µια εντολή απαιτούνται 5 2ns = 10ns (λανθάνων χρόνος latency). Η απόδοση της µηχανής δεν είναι 100 MIPS αλλά 500 MIPS καθώς µετά τα πρώτα 10ns θα έχουµε την ολοκλήρωση µιας κάθε 2ns. Εν ντολές 1η 2η 3η 4η 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος IF ID OF EX WB IF ID OF EX WB IF ID OF EX WB IF ID OF EX WB Κύκλοι Ρολογιού 5η IF ID OF EX Γενικά, σε µηχανή µε χρόνο κύκλου ρολογιού Τ ns και γραµµή διοχέτευσης k σταδίων, ο λανθάνων χρόνος είναι kt ns και η απόδοση 1000/Τ MIPS (εύρος ζώνης επεξεργαστή)

16 Καταχωρ ρητής Πολλαπλές Γραµµές ιοχέτευσης Παραλληλία στο επίπεδο S1 S2 S3 S4 S5 προσκόµισης εντολών Κ αποκωδικοποίησης αποκωδικοποίησης Κ προσκόµισης τελεστέων προσκόµισης τελεστέων Κ εκτέλεσης εκτέλεσης Κ εγγραφής αποτελέσµατος εγγραφής αποτελέσµατος Κ Ο επεξεργαστής Pentium είχε 2 γραµµές διοχέτευσης των 5 σταδίων. την u που εκτελούσε οποιαδήποτε εντολή την v που εκτελούσε µόνο απλές εντολές ακεραίων Αν έρχονταν προς εκτέλεση ζεύγος από συµβατές εντολές, τότε διοχετεύονται και οι δύο σε διαφορετικές γραµµές διοχέτευσης αλλιώς εκτελούνταν µόνο η εντολή στη u γραµµή διοχέτευσης. Ουσιαστικά, µόνο κατάλληλοι µεταφραστές µπορούσαν να αξιοποιήσουν αποδοτικά την αρχιτεκτονική! Μειονεκτήµατα: 1)Κόστος υλικού. 2)Προβλήµατα από τις συγκρούσεις µεταξύ των σταδίων και τις εξαρτήσεις µεταξύ των εντολών. 31 Υπερβαθµωτοί Επεξεργαστές Παραλληλία στο επίπεδο προσκόµισης Εντολής αποκωδικοποίησης προσκόµισης τελεστέων εγγραφής αποτελέσµατος κινητής Υποδιαστολής Οι υπερβαθµωτοί (superscalar) επεξεργαστές χρησιµοποιούν µία γραµµή διοχέτευσης αλλά ενσωµατώνουν πολλές λειτουργικές µονάδες (π.χ. Pentium II)

17 Παραλληλία: Επίπεδο Επεξεργαστών Παραδοσιακά η επίτευξη υψηλών επιδόσεων στηρίζονταν σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση της συχνότητας λειτουργίας, ηοποίαµε τησειρά της τροφοδοτούνταν από την εξέλιξη της τεχνολογίας (µείωση των διαστάσεων των τρανζίστορ). Ταυτόχρονα αυτή η εξέλιξη επέτρεψε την τοποθέτηση (ολοκλήρωση) µερικών δις τρανζίστορ σε ένα τσιπ. Οσυνδυασµός υψηλών συχνοτήτων και υψηλής ολοκλήρωσης αύξησε δραµατικά την κατανάλωση ισχύος µε αποτέλεσµα να προκύψουν σοβαρά προβλήµατα µε τηθερµότητα. Ως λύση επιλέχθηκε η παραλληλία µε τη χρήση πολλών επεξεργαστών και ταυτόχρονη αναστολή κλιµάκωσης της συχνότητας λειτουργίας. 33 Επεξεργαστές Πίνακα ροµολόγηση εντολών Επεξεργαστής 8 8 πλέγµα επεξεργαστών Οι επεξεργαστές πινάκων (array processors) αποτελούνται από µεγάλο αριθµό παρόµοιων επεξεργαστών οι οποίοι εκτελούν την ίδια ακολουθία εντολών σε διαφορετικά σύνολα δεδοµένων

18 Πολυεπεξεργαστές Τοπικές Μνήµες ιαµοιραζόµενη ιαµοιραζόµενη Αρτηρία Αρτηρία Πολυεπεξεργαστική µονάδα µε διαµοιραζόµενη µνήµη Πολυεπεξεργαστική µονάδα µε τοπική µνήµη ανά επεξεργαστή 35 18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σύνολο αναλυτικά λυμένων ασκήσεων που καλύπτουν πλήρως την ύλη του βιβλίου «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2008». Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο

Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Χρήση Τρόπων Λειτουργίας Χαµηλής Κατανάλωσης σε Ενσωµατωµένους Μικροελεγκτές (MCUs) σε Υψηλό Επίπεδο / Χαµηλό Επίπεδο Στο σηµερινό κόσµο των συσκευών που λειτουργούν µε µπαταρία, η ορθή χρήση των τρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Σχεδιαστικά Στυλ & Αρχιτεκτονική Ο σχεδιαστής επιλέγει Σχεδιαστικό στυλ prioritized interrupt instruction buffer bus-oriented datapath serial I/O direct memory access

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων

Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Τίτλος: Συνδυασµένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών Δεν φοβάμαι τους υπολογιστές. Φοβάμαι την έλλειψή τους. Isaac Asimov (1920-1992) Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και διανοούμενος 1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές υπολογιστών από την αρχαιότητα έως σήμερα

Μηχανές υπολογιστών από την αρχαιότητα έως σήμερα Μηχανές υπολογιστών από την αρχαιότητα έως σήμερα Όνομα: Mαγγανοπούλου Ευδοξία Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο: Δυτικής Μακεδονίας Επιβλέπων καθηγητής: κ. Μηνάς Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα