ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση."

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΕ ΑΝΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ποχρεωτικές θέσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατάλογος Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αποδεκτοί συνδυασμοί κωδικών θέσεων 1α/15α και 1α/17α Παραδείγματα προσδιορισμού της χώρας αποστολής/εξαγωγής ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Κωδικοί χωρών ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Κωδικοί νομισμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Κωδικοί συσκευασιών ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Κωδικοί που συμπληρώνονται στη θέση 37α ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Κωδικοί που συμπληρώνονται στη θέση 37β ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Αποδεκτοί συνδυασμοί κωδικών θέσης 37α και β ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Κωδικοί μονάδων μέτρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Κωδικοί επισυναπτομένων εγγράφων, πιστοποιητικών και αδειών ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Κωδικοί απαλλαγής από εθνικές φορολογίες ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Κωδικοί επιβαρύνσεων ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Αντιστοιχία παλαιών και νέων κωδικών επιβαρύνσεων ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Κωδικοί Τρόπων πληρωμής ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ήλωση προέλευσης εμπορευμάτων αίτηση χορήγησης αντιγράφων ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : Κωδικοί Τελωνείων ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Παραδείγματα συμπλήρωσης ΕΕ με νέους κωδικούς ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Αρμόδιες πηρεσίες για έκδοση πιστοποιητικών /αδειών ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Τηλέφωνα πληροφοριών ανά τελωνειακό θέμα ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Πίνακας Περιεχομένων ειδικών εδαφών/περιοχών της Ευρωπαϊκής 96

2 97

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ποχρεωτικές θέσεις συνήθους διασάφησης (A και D) Θέση Καθεστώς Εξαγωγή Τύπου Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ 1 Τύπου 2 προχρηματοδότησηαποταμίευση με Από οικονομικό καθεστώς Από αποταμίευση 1 1(3) 2 3 Οριστική Προσωρινή Προσωρινή εισαγωγή Επανεξαγωγή Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή Εξαγωγή ιαμετακόμιση * Αποταμίευση Ελεύθερη Κυκλοφορία εταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο Οικονομικό καθεστώς α α α 35 98

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ποχρεωτικές θέσεις συνήθους διασάφησης (A και D) Θέση Καθεστώς Εξαγωγή Τύπου Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ 1 Τύπου 2 προχρηματοδότησηαποταμίευση με Από οικονομικό καθεστώς Από αποταμίευση 1 1(3) α 37β Οριστική Προσωρινή Προσωρινή εισαγωγή Επανεξαγωγή Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή Εξαγωγή ιαμετακόμιση * Αποταμίευση Ελεύθερη Κυκλοφορία εταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο Οικονομικό καθεστώς *: Επειδή στο καθεστώς διαμετακόμισης η χειρόγραφη διαδικασία αποτελεί διαδικασία έκτακτη η οποία ακολουθείται μόνο στα μη μηχανογραφημένα τελωνεία (για εθνικές κινήσεις) και στις περιπτώσεις όπου έχει διακοπεί η λειτουργία του συστήματος ΟΠΣΤ, η συμπλήρωση των θέσεων της δήλωσης αφορά και τη μηχανογραφημένη και τη χειρόγραφη διαδικασία. 1 : Ό,τι ισχύει για τη στήλη που περιλαμβάνει τις αποθήκες τύπου Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ ισχύει και για την είσοδο εμπ/των σε ΕΖ τύπου ΙΙ, εκτός αν λειτουργεί με τις διατάξεις της αποθήκης τύπου.. 2 : Η στήλη για την αποταμίευση σε αποθήκη Τύπου ισχύει και για την αποθήκη τύπου Ε που λειτουργεί με τις διατάξεις της ή για είσοδο εμπ/των σε ΕΖ τύπου ΙΙ που λειτουργεί με τις διατάξεις της αποθήκης τύπου.. 3 : Στις διασαφήσεις τύπου D η θέση 40 θα συμπληρώνεται μετά την άφιξη των εμπορευμάτων και την κατάθεση του δηλωτικού εισαγωγής. 4 : ποχρεωτική συμπλήρωση υπό προϋποθέσεις. 5 : Η θέση δεν συμπληρώνεται κατόπιν αδείας του τελωνείου αναχώρησης, υπό προϋποθέσεις. 6 : ηχανογραφημένη διαδικασία. 7 : Συμπληρώνεται προαιρετικά μόνο αν ο παραλήπτης δεν είναι εγκατεστημένος σε Κ ή χώρα ΕΖΕΣ 99

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟ ΣΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΤΠΟ Β, C, E και F 100

6 Θέση Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49,61, 63, 68 Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής), προσωρινή εισαγωγή, μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο. Εξαγωγή/ αποστολή Επανεξαγωγή Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 51, 53, 91 Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 10, 11, 21, 22, 23, 31 1α 1β α 17 17α Ταυτοτ. 21 Εθνικοτ α 37β

7 Θέση Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49,61, 63, Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής), προσωρινή εισαγωγή, μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο. Εξαγωγή/ αποστολή Επανεξαγωγή Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 51, 53, 91 Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 10, 11, 21, 22, 23, Y Y Στις διασαφήσεις τύπου Ε, F η θέση 40 θα συμπληρώνεται μετά την άφιξη των εμπορευμάτων και την κατάθεση του δηλωτικού εισαγωγής 102

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΕ ΑΝΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 103

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ Θέση 1 ιασάφηση Θέση 2 Αποστολέας/εξαγωγέας Θέση 3 Έντυπα Θέση 4 Πίνακες φόρτωσης Θέση 5 Είδη Θέση 6 Σύνολο δεμάτων Θέση 7 Αριθμός αναφοράς Θέση 8 Παραλήπτης Θέση 14 ιασαφιστής/αντιπρόσωπος Θέση 15 Χώρα αποστολής/εξαγωγής Θέση 17 Κωδικός χώρας προορισμού Θέση 18 Ταυτότητα και εθνικότητα του μεταφορικού μέσου κατά την αναχώρηση/άφιξη Θέση 19 Εμπορευματοκιβώτιο Θέση 20 Όροι παράδοσης Θέση 21 Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα Θέση 22 Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου Θέση 25 Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα Θέση 26 Τρόπος εσωτερικής μεταφοράς Θέση 27 Τόπος φόρτωσης Θέση 29 Τελωνείο εξόδου/εισόδου Θέση 30 Τόπος εμπορευμάτων Θέση 31 έματα και περιγραφή των εμπορευμάτων σήματα και αριθμοί αριθμός(οί) εμπορευματοκιβωτίου(ων) αριθμός και είδος Θέση 32 Αριθμός είδους Α Α Θέση 33 Κωδικός εμπορευμάτων Θέση 34 Κωδικός χώρας καταγωγής Θέση 35 εικτή μάζα (χ/μα) Θέση 36 Προτίμηση Θέση 37 Καθεστώς Θέση 38 Καθαρή μάζα (χ/μα) Θέση 39 Ποσόστωση Θέση 40 Συνοπτική διασάφηση/προηγούμενο παραστατικό Θέση 41 Συμπληρωματικές μονάδες μέτρησης Θέση 42 Τιμή είδους Θέση 44 Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα πιστοποιητικά και άδειες Θέση 46 Στατιστική αξία Θέση 47 πολογισμός των επιβαρύνσεων Θέση 49 Ταυτότητα αποθήκης 104

10 Θέση 54 πογραφή και όνομα διασαφιστή ή αντιπροσώπου ΕΝΕΙΞΕΙΣ = ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α= ημιουργείται από το σύστημα Εμπορεύματα για τα οποία δεν απαιτείται η λήψη στατιστικών πληροφοριών: α) τα μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και οι αξίες β) ο λεγόμενος νομισματικός χρυσός γ) οι έκτακτες ενισχύσεις σε πληγείσες περιοχές δ) ως εκ της διπλωματικής ή παρόμοιας φύσης του προορισμού τους: 1. τα εμπορεύματα που απολαύουν διπλωματικής και προξενικής ή παρόμοιας ασυλίας (διπλωματικοί φάκελοι, είδη που παραλαμβάνουν οι πρεσβείες κτλ) 2. τα δώρα που προσφέρονται σε αρχηγό κράτους και σε μέλη κυβερνήσεων ή κοινοβουλίου 3. τα αντικείμενα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής ε) τα ακόλουθα είδη εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής: 1. τα παράσημα, οι τιμητικές διακρίσεις, τα τιμητικά βραβεία, τα μετάλλια και τα αναμνηστικά εμβλήματα 2. το υλικό, οι προμήθειες και τα αντικείμενα ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών, που προορίζονται για προσωπική χρήση /κατανάλωση και τα οποία συνοδεύουν τον ταξιδιώτη ή προηγούνται ή έπονται αυτού 3. τα είδη προικός, τα αντικείμενα μετοικεσίας ή κληρονομιάς 4. τα φέρετρα, οι τεφροδόχοι, τα αντικείμενα νεκρώσιμης διακόσμησης και τα αντικείμενα που προορίζονται για τη συντήρηση τάφων και ταφικών μνημείων 5. τα διαφημιστικά είδη, τιμοκατάλογοι κλπ 6. τα εμπορεύματα που κατέστησαν άχρηστα ή μη πρόσφορα για βιομηχανική χρήση 7. το έρμα 8. τα γραμματόσημα 9. τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις στ) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο έκτακτων, κοινών μέτρων για την προστασία προσώπων ή του περιβάλλοντος ζ) τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο μη εμπορικής διακίνησης μεταξύ φυσικών προσώπων που διαμένουν σε παραμεθόριες ζώνες η) εφόσον πρόκειται για συναλλαγή προσωρινού χαρακτήρα, τα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται με σκοπό την επισκευή μέσων μεταφοράς, εμπορευματοκιβωτίων και παρεπομένου υλικού μεταφορών, αλλά τα οποία δεν υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης, καθώς και τα εξαρτήματα που αντικαθιστώνται στο πλαίσιο αυτών των επισκευών θ) άλλες περιπτώσεις: 1. τα εξαγόμενα εμπορεύματα που προορίζονται για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν έξω από το έδαφος της Ε.Ε. 2. τα εισαγόμενα εμπορεύματα που είχαν εξαχθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έξω από την Ε.Ε. 3. τα εμπορεύματα που αποκτώνται ή μεταβιβάζονται από αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα μας. ι) τα αγαθά που αποτελούν υπόθεμα πληροφοριών, όπως δισκέτες, μαγνητικές ταινίες, φιλμ, φιλμ σε φύλλα, κασέτες και βιντεοκασέτες, CDROM, και ανταλλάσσονται με σκοπό την παροχή πληροφοριών, όταν σχεδιάζονται κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένου πελάτη ή όταν δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, καθώς και τα αγαθά που παραδίδονται ως συμπλήρωμα προηγούμενης παράδοσης, π.χ. με στόχο την ενημέρωση, και τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο τιμολόγησης προς τον παραλήπτη του προϊόντος ια) τα οχήματα εκτόξευσης δορυφόρων: κατά την εξαγωγή ή εισαγωγή τους ενόψει εκτόξευσής τους στο διάστημα κατά την εκτόξευσή τους στο διάστημα 105

11 ιβ) αγαθά προς και μετά από επισκευή και τα σχετικά ενσωματωμένα ανταλλακτικά. Επισκευή ενός αγαθού είναι η αποκατάσταση της αρχικής λειτουργίας ή κατάστασής του. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι απλώς η διατήρηση των εμπορευμάτων σε κατάσταση λειτουργίας αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται μερική ανακατασκευή ή αναβάθμιση, αλλά η φύση των εμπορευμάτων δεν αλλάζει κατά κανέναν τρόπο ιγ) αγαθά για προσωρινή χρήση ή μετά από αυτή, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) δεν σχεδιάζεται ούτε πραγματοποιείται τελειοποίηση 2) η αναμενόμενη διάρκεια της προσωρινής χρήσης δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες. 106

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Κατάλογος ειδικών εδαφών/περιοχών των Κρατών ελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για τελωνειακούς, φορολογικούς και στατιστικούς λόγους, το έδαφος της Ευρωπαϊκή Ένωσης διακρίνεται σε 4 διαφορετικά εδάφη : Τελωνειακό Έδαφος της ΕΕ (άρθρο 3 ΚΤΚ καν 2913/92). Έδαφος όπου εφαρμόζεται η οδηγία 92/12 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Έδαφος όπου εφαρμόζεται η οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Στατιστικό Έδαφος. Σύμφωνα με το άρθρο 3 καν. 1172/95 «σχετικά µε τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών µελών της µε τις τρίτες χώρες» το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας και των κρατών µελών της, αντιστοιχεί στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του ΚΤΚ καν. 2913/92, εκτός από τη νήσο Ελιγολάνδη. Εξαιρούμενα Εδάφη. Στο πλαίσιο των παραπάνω διακρίσεων ορισμένες περιοχές, οι οποίες ανήκουν γεωγραφικά στην Ε.Ε δεν περιλαμβάνονται είτε στο τελωνειακό έδαφος, είτε στο έδαφος όπου εφαρμόζεται η οδηγία 92/12 (ΕΦΚ) είτε και στο έδαφος όπου εφαρμόζεται η οδηγία 77/388/ΕΟΚ (ΦΠΑ). Οι περιοχές αυτές ονομάζονται εξαιρούμενες περιοχές ή εδάφη. Στην περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων από ή προς έδαφος το οποίο γεωγραφικά ανήκει στην Ε.Ε, το οποίο όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφαρμόζονται οι ίδιοι Κανόνες που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων από και προς τρίτη χώρα. Παράδειγμα: Οι νήσοι Φερρόες, η Γροιλανδία, η Θέουτα και ή ελίλια περιλαμβάνονται στο γεωγραφικό έδαφος των Κρατών μελών της Ε.Ε, όμως δεν περιλαμβάνονται στο Τελωνειακό και Φορολογικό της έδαφος. Κατά συνέπεια, οι περιοχές αυτές, για λόγους εισαγωγικών δασμών, ΦΠΑ και ΕΦΚ αντιμετωπίζονται ως τρίτες χώρες. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται συγκεντρωτικά και ανά Κράτος μέλος, τα ειδικά εδάφη και περιοχές, οι οποίες αποτελούν μέρος του εδάφους της Ε.Ε, εξαιρούνται όμως από το τελωνειακό ή/και φορολογικό έδαφός της. Για πλήρη κατανόηση της ιδιαιτερότητας των ειδικών εδαφών/περιοχών ο πίνακας συμπληρώνεται με ορισμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν. 107

13 A (1) Χώρες Και περιοχές B Αλφαβ. Κωδικός Γ Αριθμ. Κωδικός Έδαφος E Τελωνειακό Έδαφος ΣΤ Έδαφος ΦΠΑ Ζ Έδαφος ΕΦΚ Ελιγολάνδη DE 004 Ναι Όχι Όχι Όχι πύζιγκεν (2) DE 004 Ναι Όχι Όχι Όχι FI 032 Ναι Ναι Όχι Όχι COM (4) περπ/ντια ιαμερίσματα. Όχι Όχι Όχι Όχι DOM (4) περπ/ντια ιαμερίσματα. FR 001 Ναι Ναι Όχι Όχι TOM (4) περπ/ντια ιαμερίσματα. Όχι Όχι Όχι Όχι Mονακό FR 001 Όχι Ναι Ναι Ναι GR 009 Ναι Ναι Όχι Ναι Λιβίνιο IT 005 Ναι Όχι Όχι Όχι Λίμνη Λουγκάνο(5) IT 005 Ναι Όχι Όχι Όχι Καμπιόνε ντ Ιτάλια (6) CH 039 Ναι Όχι Όχι Όχι Άγιος αρίνος(7) SM 047 Όχι Όχι Όχι Ναι Ανδόρα (8) AD 043 Όχι Όχι Όχι Όχι Θέουτα XC 021 Ναι Όχι Όχι Όχι Κανάρια νησιά (9) ES 011 Ναι Ναι Όχι Όχι ελίλια XL 023 Ναι Όχι Όχι Όχι Νήσος του αν GB 006 Όχι Ναι Ναι Ναι Γιβραλτάρ GI 044 Ναι Όχι Όχι Όχι Νησιά Τσάνελ (10) GB 006 Όχι Ναι Όχι Όχι ΓΕΡΑΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΙΑ Νήσος Άλαντ (3) ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΑ Άγιο Όρος ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΗΝΩΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1. Στην στήλη A αναγράφονται οι ονομασίες των ειδικών εδαφών/περιοχών και το Κ στο οποίο ανήκουν (τα ειδικά υπερπόντια εδάφη που ανήκουν στην Γαλλία αναγράφονται στο παρακάτω σημείο 4 σε ιδιαίτερο πίνακα). Στις στήλες B και Γ αναγράφονται οι αλφαβητικοί και αριθμητικοί κωδικοί της ονοματολογίας των χωρών. Στην στήλη αναγράφεται αν στα ειδικά εδάφη και περιοχές ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συνθήκης Ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 299 της Συνθήκης, (είναι δυνατόν για κάποιο Κ, το έδαφος που εφαρμόζεται η Συνθήκη να διαφέρει από το πολιτικό έδαφος του Κ). 108

14 Στην στήλη E αναγράφεται αν τα ειδικά εδάφη και περιοχές αποτελούν ή μη τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΚΤΚ καν 2913/92. Στην στήλη ΣΤ αναγράφεται αν στα ειδικά εδάφη και περιοχές εφαρμόζεται ή μη η οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Στην στήλη Ζ αναγράφεται αν στα ειδικά εδάφη και περιοχές εφαρμόζεται ή μη η οδηγία 92/12 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). 2. Το πύζιγκεν βρίσκεται γεωγραφικά στην Ελβετία, όμως είναι εθνικό έδαφος της Γερμανίας και στην πράξη αντιμετωπίζεται ως Τελωνειακό έδαφος της Ελβετίας. 3. Η νήσος Άλαντ θεωρείται ότι ανήκει στο έδαφος της Κοινότητας, μόνο για Τελωνειακούς λόγους και δεν ανήκει στο Φορολογικό έδαφος της Κοινότητας ως προς τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ. 4. Τα περπόντια εδάφη και διαμερίσματα της Γαλλίας, οι Ονομαζόμενες COM (Collectivités d OutreMer), COM sui generis, TOM (Territoires d'outremer) και DOM (Departements d Outre Mer) χώρες, είναι οι : 109

15 DOM (Departements d OutreMer) περπόντια διαμερίσματα Γαλλική Γουιάνα Αλφαβητικός Κωδικός FR Αριθμητικός Κωδικός 001 Γουαδελούπη, συμπεριλαμβανομένου του Σαιν αρτίν και Σαιν παρτελεμί (971) FR 001 αρτινίκα (972) FR 001 Ρεουνιόν (974) FR 001 Αλφαβ. Κωδικός Αριθμ. Κωδικός Νέα Καληδονία (COM sui generis) NC 809 Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα (COM) WF 811 Γαλλική Πολυνησία (COM) PF 822 αγιόττε (COM) YT 377 Σαιν Πιερ και ικελόν (COM) PM 408 Έδαφος των γαλλικών περιοχών του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής (TOM) TF 894 COM και TOM περπόντια εδάφη 5. Ισχύει μόνο για τα Ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο, από την ακτή μέχρι τα σύνορα της ζώνης μεταξύ της Ponte Tesa και Porte Ceresio. Η υπόλοιπη περιοχή ανήκει στην Ελβετία. 6. H Campione d Italia ανήκει γεωγραφικά στην Ελβετία. 7. Ο Άγιος αρίνος έχει συμφωνία Τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε. Τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στον Άγιο αρίνο διακινούνται υπό το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ2), ενώ τα υπόλοιπα υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ1). Σημειώνεται ότι στη θέση 17 (17α) της δήλωσης διαμετακόμισης γράφεται η ένδειξη «Άγιος αρίνος» ενώ ως τελωνείο προορισμού δηλώνεται ένα από τα προκαθορισμένα Ιταλικά τελωνεία (Forli, Genova, Livorno, Ravenna, Rimini, Roma II, Orio Al Serio, Milano II, Trieste, Bologna). 8. Η Ανδόρα έχει συμφωνία τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε, στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα εμπορεύματα των Κεφαλαίων 7273 της Σ.Ο. Τα εμπορεύματα των υπόλοιπων Κεφαλαίων της Σ.Ο, εφόσον βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στην Ανδόρα μεταφέρονται υπό το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ2), διαφορετικά υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης με τελωνείο προορισμού ένα τελωνείο της Ανδόρας. Κατ εξαίρεση των παραπάνω για τα εμπορεύματα των Κεφαλαίων 124 της Σ.Ο τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής/εισαγωγής και η περαιτέρω διακίνησή τους πραγματοποιείται, εφόσον διασχίζουν κατά τη μεταφορά τους το έδαφος της Κοινότητας, με την υπαγωγή τους στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης (Τ1), με τελωνείο προορισμού το τελευταίο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα. 9. Οι Κανάριες νήσοι αποτελούνται από τα νησιά : Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro και La Palma. 10. Τα νησιά Τσάνελ (στα στενά της άγχης), αποτελούνται από τα νησιά: Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm και Les Minquires. 110

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Πίνακας αποδεκτών συνδυασμών κωδικών θέσης 1α/15α και 1α/17α και πίνακας με παραδείγματα προσδιορισμού της χώρας αποστολής/εξαγωγής. 111

17 Θέση 1 α Θέση 15 α Θέση 17 α EU ΕΖΕΣ ΕΖΕΣ IM Όλες οι τρίτες χώρες, εκτός από ΕΖΕΣ CO GB, ES, FR, FI, GR GB, ES, FR, FI, GR καθεστώτα 10,23, 31) (για τα 112

18 EX Όλες οι τρίτες χώρες εκτός από ΕΖΕΣ Παραδείγματα συμπλήρωσης της θέσης 15α Εισαγωγή 1. Εμπορεύματα από ΗΠΑ τίθενται στην Ελλάδα σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. ΗΠΑ Ελλάδα ιατυπώσεις εισαγωγήςελλάδα (είσοδος) Θέση 37 (α) : 5100 Θέση 15α : US 2. Εμπορεύματα από ΗΠΑ εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην Γερμανία, μεταφέρονται με διαμετακόμιση στην Ελλάδα, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γερμανί α (είσοδος) Ελλάδα (με διαμετακόμιση από Γερμανία) ιατυπώσεις εισαγωγής Ελλάδα Θέση 37 (α) : 4000 Θέση 15α : US 3. Εμπορεύματα από ΗΠΑ μπαίνουν σε αποταμίευση στην Ελλάδα και καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στην Ελλάδα. ΗΠΑ Ελλάδα (είσοδος) Ελλάδα (διατυπώσεις αποταμίευσης) θέση 37(a):7100 στη συνέχεια τίθενται στο ιατυπώσεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στην Ελλάδα. Θέση 37 (α) : 5171 Θέση 15α : US θέση 15α : US 113

19 4. Εμπορεύματα από ΗΠΑ εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στη Γαλλία όπου μπαίνουν σε αποταμίευση, εν συνεχεία μεταφέρονται με διαμετακόμιση στην Ελλάδα, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γαλλία Ελλάδα (είσοδος) (με διαμετακόμιση) Ελλάδα (διατυπώσεις εισαγωγής) θέση 37(a):4071 Γαλλία (διατυπώσεις αποταμίευσης) θέση 15α : FR θέση 37(a):7100 θέση 15α : US 5. Εμπορεύματα από ΗΠΑ, εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην Γερμανία, όπου τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εν συνεχεία αποστέλλονται με διαμετακόμιση στην Ελλάδα, όπου τελικά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γερμανία (είσοδος) Ελλάδα (με διαμετακόμιση από Γερμανία) Ελλάδα (διατυπώσεις εισαγωγής) θέση 37(a):4054 θέση 15α : DE Γερμανία (διατυπώσεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή) θέση 37(a):5100 θέση 15α : US 6. Εμπορεύματα από ΗΠΑ, εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην Γερμανία όπου τίθενται σε καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, εν συνεχεία αποστέλλονται στην Ελλάδα με διαμετακόμιση, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γερμανία (είσοδος) Ελλάδα (με διαμετακόμιση) ιατυπώσεις εισαγωγής Ελλάδα Θέση 37(α): 4092 Θέση 15α:DE εταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο Γερμανία Θέση 37(α) :9100 Θέση 15α:US 114

20 7. Εμπορεύματα από ΗΠΑ εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην Γερμανία όπου και μπαίνουν σε αποταμίευση, εν συνεχεία αποστέλλονται με διαμετακόμιση στην Ολλανδία όπου τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Τα εμπορεύματα στη συνέχεια αποστέλλονται με διαμετακόμιση στην Ελλάδα, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γερμανία (είσοδος) Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή Ολλανδία Ελλάδα (με διαμετακόμιση) Θέση 37(α): 5171 Θέση 15α: DE Τελωνειακή αποταμίευση Ολλανδία ιατυπώσεις Εισαγωγής Γερμανία (με διαμετακόμιση) Ελλάδα Θέση 37(α) : 7100 Θέση 15α: US Θέση 37(α):4054 Θέση 15α : NL 115

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΚΩΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ 116

22 Κωδικός AD AE AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG Περιγραφή Ανδόρρα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα Αφγανιστάν Αντίγκουα και παρμπούντα Ανγκουίλα Αλβανία Αρμενία Ολλανδικές Αντίλλες Αγκόλα Ανταρκτική Αργεντινή Αμερικανικές Σαμόα Αυστρία Αυστραλία Αρούμπα Αζερμπαϊτζάν ΒοσνίαΕρζεγοβίνη παρμπάντος παγκλαντές Βέλγιο πουρκίνα Φάσο (πρώην Ανω Βόλτα) Βουλγαρία παχρέιν πουρούντι πενίν Βερμούδες προυνέι Βολιβία Βραζιλία παχάμες πουτάν πουβέ (Νήσος) ποτσουάνα Λευκορωσία πελίζ Καναδάς Κόκος (Νήσοι) ( ή Νήσοι Κήλινγκ) ημοκρατία του Κονγκό ημ. Κεντρικής Αφρικής Κονγκό (ημοκρατία) Ελβετία Ακτή Ελεφαντοστού Κουκ (Νήσοι) Χιλή Καμερούν Κίνα Κολομβία Κόστα Ρίκα Κούβα Πράσινο Ακρωτήριο Χριστουγέννων (Νήσοι) Κύπρος ημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Τζιμπουτί ανία Ντομίνικα ομινικανή ημοκρατία Αλγερία Ισημερινός Εσθονία Αίγυπτος 117

23 Κωδικός ER ES ET EU FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GH GI GL GM GN GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IN IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS Περιγραφή Ερυθραία Ισπανία (δεν συμπεριλ. XC, XL) Αιθιοποία Ευρωπαϊκή Κοινότητα Φινλανδία Φίτζι Νήσοι Φώκλαντ ικρονησία (ομόσπονδα κράτη) Νήσοι Φερόε Γαλλία Γκαμπόν Ηνωμένο Βασίλειο Γρενάδα Γεωργία Γκάνα Γιβραλτάρ Γροιλανδία Γκάμπια Γουινέα Ισημερινή Γουινέα Ελλάδα Νότια Γεωργία και νήσοι Νότιες Σάντουιτς Γουατεμάλα Γκουάμ Γουινέα πισσάου Γουιάνα Χονγκ Κονγκ Νήσος Χέρντ και νήσοι ακντόναλντ Ονδούρα Κροατία Αϊτή Ουγγαρία Ινδονησία Ιρλανδία Ισραήλ Ινδία Βρετανικό Έδαφος Ινδ. Ωκεανού Ιράκ Ιράν Ισλανδία Ιταλία Ιαμαϊκή Ιορδανία Ιαπωνία Κένυα Κιργιζία Καμπότζη Κιριμπάτι Κομόρες (δεν συμπεριλ. η αγιότ) Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Βόρεια Κορέα Νότια Κορέα Κουβέιτ Νήσοι Κάυμαν Καζακστάν Λάος Λίβανος Αγία Λουκία Λιχτενστάϊν Σρι Λάνκα Λιβερία Λεσόθο 118

24 Κωδικός LT LU LV LY MA MD ME MG MH MK ML MM MN MO MP MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PS PT PW PY QA QQ QR QS QU QV QW QX QY Περιγραφή Λιθουανία Λουξεμβούργο Λετονία Λιβύη αρόκo ολδαβία αυροβούνιο αδαγασκάρη Νήσοι άρσαλ Πρώην Γιουγκοσλαβική ημοκρατία της ακεδονίας (FYROM) άλι ιανμάρ ογγολία ακάο Νήσοι Βόρειες αριάνες αυριτανία οντσεράτ άλτα αυρίκιος αλδίβες αλάουι εξικό αλαισία οζαμβίκη Ναμίμπια Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις Νίγηρ Νόρφολκ (Νήσος) Νιγηρία Νικαράγουα Κάτω Χώρες Νορβηγία Νεπάλ Ναούρου Νίουε (Νήσος) Νέα Ζηλανδία Ομάν Παναμάς Περού Γαλλική Πολυνησία ΠάπουαΝέα Γουινέα Φιλιππίνες Πακιστάν Πολωνία Άγιος Πέτρος και ικελόν Πιτκαίρν Κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος. Πορτογαλία Παλάου (Palau) Παραγουάη Κατάρ Εφοδιασμός σκαφών Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες η καθοριζόμενες χώρες και εδάφη Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους QX στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών 119

25 Κωδικός QZ RO RU RW SA SB SC SD SE SG SH SI SK SL SM SN SO SR ST SV SY SZ TC TD TF TG TH TJ TK TL TM TN TO TR TT TV TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS XC XK XL XS YE YT ZA ZM ZW Περιγραφή QX στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες Ρουμανία Ρωσία Ρουάντα Σαουδική Αραβία Νήσοι Σολομώντος Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις Σουδάν Σουηδία Σιγκαπούρη Αγία Ελένη και εξαρτήσεις Σλοβενία ημοκρατία της Σλοβακίας Σιέρρα Λεόνε Άγιος αρίνος Σενεγάλη Σομαλία Σουρινάμ Σάο Τομέ και Πρίνσιπε Ελ Σαλβαδόρ Συρία Σουαζιλάνδη Νήσοι Τερκς και Κάικος Τσαντ Γαλλικά νότια εδάφη Τόγκο Ταϊλάνδη Τατζικιστάν Τουκελάου Ανατολικό Τιμόρ Τουρκμενιστάν Τυνησία Τόνγκα Τουρκία Τρινιδάδ και τομπάγκο Τουβαλού Ταϊβάν Τανζανία Ουκρανία Ουγκάντα ικρές νήσοι απομεμακρυσμένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ηνωμένες Πολ. της Αμερικής Ουραγουάη Ουζμπεκιστάν Πόλη του Βατικανού Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Βενεζουέλα Βρετ. Παρθ. Παρθ. Νήσ. των Ηνωμ. Πολιτειών Βιετνάμ Βανουάτου Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα Σαμόα Θέουτα Κόσοβο ελίλια Σερβία εμένη αγιότ Νότια Αφρική Ζάμπια Ζιμπάμπουε 120

26 121

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΚΩΙΚΟΙ ΝΟΙΣΑΤΩΝ Κωδικός AUD BGN CAD CHF CNY CYP CZK EEK EUC EUR EUW GBP HKD HRK HUF IDR ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN ROL RON RUB SEK SGD SKK THB TRY USD ZAR Περιγραφή ολλάριο Αυστραλίας Βουλγαρικό λεβ ολλάριο Καναδά Φράγκο Ελβετίας Γουάν Κίνας Λίρα Κύπρου Κορώνα Τσεχίας Κορώνα Εσθονίας Euro, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 EURO Euro, σύμφωνα με το άρθρο 175 (2) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (ΕΕ L 253) Λίρα στερλίνα ολλάριο Χονγκ Κονγκ Κούνα Κροατίας Φόριντ Ουγγαρίας Ρουπία Ινδονησίας Κορώνα Ισλανδίας Γιεν Ιαπωνίας Γουόν Νοτίου Κορέας Λίτας Λιθουανίας Λατ Λετονίας Λίρα άλτας Ρίγκιτ αλαισίας Κορώνα Νορβηγίας ολλάριο Νέας Ζηλανδίας Πέσο Φιλιππινών Ζλότυ Πολωνίας Λεϋ Ρουμανίας νέο Λέϋ Ρουμανίας Ρούβλι Ρωσίας Σουηδική κορόνα ολλάριο Σιγκαπούρης Κορώνα Σλοβακίας πατ Ταϊλάνδης Λίρα Τουρκίας ολλάριο ΗΠΑ Ραντ Νοτίου Αφρικής 122

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΚΩΙΚΟΙ ΣΣΚΕΑΣΙΩΝ 123

29 Κωδικός 43 EE LT YY 1A 1B 1D 1G 1W 2C 3A 3H 4A 4B 4C 4D 4F 4G 4H 5H 5L 5M 6H 6P AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AM AP AT AV BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT Περιγραφή Σάκος μεγάλος για φορτία χύμα Παλετοκιβώτιο, από ξύλο Παρτίδα Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερική συσκευασία από διαστελλόμενο πλαστικό Βαρέλι χαλύβδινο Βαρέλι από αλουμίνιο Βαρέλι από κόντρα πλακέ Βαρέλι από φάιμπερ Βαρέλι ξύλινο Βαρέλι ξύλινο πιτόνι χαλύβδινο πιτόνι πλαστικό Κιβώτιο χαλύβδινο Κιβώτιο αλουμινίου Κιβώτιο από φυσικό ξύλο Κιβώτιο από κόντρα πλακέ Κιβώτιο από ανασυσταμένο ξύλο Κιβώτιο από ινόπλακες Κιβώτιο πλαστικό Σάκος από πλεγμένο πλαστικό Σάκος από ύφασμα Σάκος από χαρτί Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από άκαμπτο πλαστικό ποδοχέας από χαρτόνι ποδοχέας χάρτινος ποδοχέας ξύλινος Αερόλυμα Παλέτα αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 cm χ 60 cm Παλέτα, συρρικνούμενο κάλυμμα Παλέτα, 100 cm x 110 cm πλίστερ διπλοκέλυφο Κώνος Φύσιγγα, μη προστατευμένη Φύσιγγα, προστατευμένη Ψεκαστήρας Κάψουλα Βαρέλι πομπίνα Φιαλοθήκη Σανίδα έσμη πάλα, μη προστατευμένη Σάκος εσμίδα Κάδος Κουβάς Καλάθι έμα, συμπιεσμένο εξαμενή έμα, μη συμπιεσμένο Φιάλη μη προστατευμένη, κυλινδρική πάλα προστατευμένη Φιάλη προστατευμένη, κυλινδρική Ράβδος Φιάλη μη προστατευμένη, εξογκωμένη Τόπι 124

30 BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DG DH DI DJ DK DL DM DN DP DR DS DT DU DV DW DX DY EC ED EF EG EH EI EN Βυτίο Φιάλη προστατευμένη, εξογκωμένη Κιβώτιο για υγρά Κιβώτιο Σανίδες σε δεσμίδα, δέσμη Ράβδοι σε δεσμίδα, δέσμη οχείο ορθογώνιο Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) μπίρας Καρδάρα (δοχείο γάλακτος) οχείο με λαβή και στόμιο Κοφίνι Κάσα Κλουβί Κασέλα Κάνιστρο Φέρετρο Βαρέλι για ξηρά προϊόντα Σπείρα Κάρτα Εμπορευματοκιβώτιο που δεν κατονομάζεται αλλού ως εξοπλισμός μεταφοράς Γυάλινη φιάλη, μη προστατευμένη Γυάλινη φιάλη, προστατευμένη Φυσίγγιο Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) Περίβλημα (θήκη) Χαρτοκιβώτιο Κύπελλο Κάλυμμα Κλουβί κυλινδρικό οχείο κυλινδρικό Κύλινδρος Καμβάς Καφάσι πολυεπίπεδο, πλαστικό Καφάσι πολυεπίπεδο, ξύλινο Καφάσι πολυεπίπεδο, από χαρτόνι Κλουβί CHEP, (Commonwealth Handling Equipment Pool) Κιβώτιο Eurobox της Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) Βαρέλι σιδερένιο Νταμιτζάνα, μη προστατευμένη Καφάσι για χύμα προϊόντα, από χαρτόνι Καφάσι για χύμα προϊόντα, πλαστικό Καφάσι για χύμα προϊόντα, ξύλινο ιανεμητής Νταμιτζάνα προστατευμένη Βαρέλι ίσκος πλαστικός, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι ίσκος ξύλινος, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι ίσκος από πολυστυρένιο, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι ίσκος από χαρτόνι, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι ίσκος πλαστικός, δύο επίπεδα, χωρίς καπάκι ίσκος ξύλινος, δύο επίπεδα, χωρίς καπάκι ίσκος από χαρτόνι, δύο επίπεδα, χωρίς καπάκι Σάκος πλαστικός Παλετοκιβώτιο Παλετοκιβώτιο από χαρτόνι Παλετοκιβώτιο, πλαστικό Παλετοκιβώτιο, μεταλλικό Περίβλημα (θήκη) ισοθερμικό Φάκελος 125

31 FC FD FI FL FO FP FR FT FX GB GI GR GZ HA HB HC HG HR IA IB IC ID IE IF IG IH IK IN IZ JC JG JR JT JY KG LG LV LZ MB MC MR MS MT MW MX NA NE NF NG NS NT NU NV PA PB PC PD PE PF Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) για φρούτα Πλαισιωμένο καφάσι Βαρελάκι Φιαλίδιο μη κυλινδρικού σχήματος Ερμάριο "Filmpack" Πλαίσιο Σκαφίδιο για τρόφιμα Σάκος, εύκαμπτος περιέκτης Φιάλη μεταφοράς αερίου οκός ποδοχέας γυάλινος οκοί σε δεσμίδα, δέσμη Καλάθι με χερούλι, πλαστικό Καλάθι με χερούλι, ξύλινο Καλάθι με χερούλι, από χαρτόνι Κάδος Κάνιστρο μεταφοράς Συσκευασία παρουσίασης, ξύλινη Συσκευασία παρουσίασης, από χαρτόνι Συσκευασία παρουσίασης, πλαστική Συσκευασία παρουσίασης, μεταλλική Συσκευασία με παράθυρο, για έκθεση Συσκευασία σωληνοειδής Συσκευασία περιτυλιγμένη σε χαρτί Βαρέλι πλαστικό Συσκευασία από χαρτόνι, με θήκες για μπουκάλια Πλίνθωμα Πλινθώματα σε δεσμίδα, δέσμη πιτόνι ορθογώνιο Κανάτι Βάζο, ευρύστομη φιάλη Σάκος από γιούτα πιτόνι κυλινδρικό Βαρελάκι Ακατέργαστος κορμός Εμπορευματοκιβώτιο προσωπικών ειδών "Liftvan" Ακατέργαστοι κορμοί σε δεσμίδα, δέσμη Πολυστρωματικός σάκος Καφάσι γάλακτος ποδοχέας μεταλλικός Σακί πολυστρωματικό Ψάθα ποδοχέας με πλαστικό περίβλημα Σπιρτόκουτο Άνευ αντικειμένου η συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα η συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα, μία μονάδα η συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα, πολλές μονάδες Πτυσσόμενη θήκη ίχτυ ίχτυ σωληνοειδές, πλαστικό ίχτυ σωληνοειδές, από ύφασμα Πακέτο Παλετοκιβώτιο έμα, κόλον Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 cm χ 100 cm Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 cm χ 120 cm Κλούβα 126

32 PG PH PI PJ PK PL PN PO PR PT PU PV PX PY PZ QA QB QC QD QF QG QH QJ QK QL QM QN QP QQ QR QS RD RG RJ RK RL RO RT RZ SA SB SC SD SE SH SI SK SL SM SO SP SS ST SU SV SW SX SY SZ Πλάκα Καραφάκι Σωλήνας Πανέρι έμα Κάδος Χονδροσανίδα Σακίδιο ("Pouch") ποδοχέας πλαστικός οχείο ίσκος Σωλήνες σε δεσμίδα, δέσμη Παλέτα Πλάκες σε δεσμίδα, δέσμη Χονδροσανίδες σε δεσμίδα, δέσμη Βαρέλι χαλύβδινο, μη αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι χαλύβδινο, αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι από αλουμίνιο, μη αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι από αλουμίνιο, αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι πλαστικό, μη αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι πλαστικό, αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι ξύλινο, με διάταξη πωματισμού Βαρέλι ξύλινο, με αποσπώμενη κεφαλή πιτόνι χαλύβδινο, μη αποσπώμενη κεφαλή πιτόνι χαλύβδινο, αποσπώμενη κεφαλή πιτόνι πλαστικό, μη αποσπώμενη κεφαλή πιτόνι πλαστικό, αποσπώμενη κεφαλή Κιβώτιο από φυσικό ξύλο, κοινό Κιβώτιο από φυσικό ξύλο, με τοιχώματα στεγανά στη σκόνη Κιβώτιο πλαστικό, διαστελλόμενο Κιβώτιο πλαστικό, σταθερό Ραβδίο ακτύλιος Κρεμάστρα ρούχων Κρεμάστρα Κύλινδρος, μπομπίνα Ρόλος ίχτυ με κόκκινο πλέγμα ("rednet") Ραβδία σε δεσμίδα, δέσμη Σακί Πλάκα Ρηχό καφάσι Άτρακτος Ναυτικό σεντούκι Σακούλα Πέδιλο μετακίνησης Ανοιχτό κιβώτιο Φύλλο στοιβάγματος, συσκευασίας ("Slipsheet") εταλλικό φύλλο Καρούλι Φύλλο με πλαστικό περίβλημα Περίβλημα (θήκη) χαλύβδινο Φύλλο Βαλίτσα Φάκελος χαλύβδινος Συρρικνούμενη συσκευασία Συνδυασμός (set) Χιτώνιο Φύλλα σε δεσμίδα, δέσμη 127

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου:

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου: Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Μόνο για το ΓΕΕΑ: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων Μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης 0 (υποχρεωτικό) Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ)

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) Συμπληρώνεται από το ΓΕΕΑ: Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων 0 (υποχρεωτικό) Μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

0 Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου:

0 Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου: Συμπληρώνεται από το EUIPO: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων Διεθνής αίτηση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Έντυπο V. 4/04 του EUIPO EM 2 EL (αντιστοιχεί στο έντυπο MM2 E του ΠΟΔΙ) 0 Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου:

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου: Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Μόνο για το ΓΕΕΑ: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων 0 (υποχρεωτικό) Διεθνής Aίτηση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Έντυπο V. 3/04 του ΓΕΕΑ EM 2 EL

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ)

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) Συμπληρώνεται από το ΓΕΕΑ: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων Διεθνής αίτηση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Έντυπο V. 3/04 του ΓΕΕΑ EM

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης

IK28. Γνωστοποίηση λήξης καθεστώτος τελειοποίησης ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μηνύματα διασάφησης εισαγωγής ID15 υποβολή ID16 απόρριψη ID28 αποδοχή ID13 αίτημα για διόρθωση ID04 αποδοχή αιτήματος διόρθωσης ID05 απόρριψη αιτήματος διόρθωσης ID14 υποβολή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 1 Ιουνίου 2016 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Απρίλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 49.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 1/5 Υπηρεσία Vodafone Home double play GR +300 Vodafone Home double play GR Vodafone Home double play ευέλικτα 300 Vodafone Home adsl plus double-play

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

H επικοινωνία είναι µία.

H επικοινωνία είναι µία. Ιανουάριος 2011 H επικοινωνία είναι µία. όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία WIND ONE S WIND ONE M WIND ONE L WIND ONE XL Μηνιαία Συνδροµή 44,90 44,90 64,90 99,90 Ενσωµατωµένη Χρήση Λεπτά Οµιλίας προς Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA101 Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου Συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1012/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΦΙΞΕΙΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT Για ποιό σκοπό συμπληρώνεται η δήλωση INTRASTAT

ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT Για ποιό σκοπό συμπληρώνεται η δήλωση INTRASTAT ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT Για ποιό σκοπό συμπληρώνεται η δήλωση INTRASTAT Τα έντυπα δηλώσεων INTRASTAT συμπληρώνονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν, στη συνέχεια, από την ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Για την εγγραφή στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 Αξιότιμοι, Σε συνέχεια της πρόσφατης επικοινωνίας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλουμε συνημμένη την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Ιούνιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Ιούνιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας W + σταθερή Υπηρεσία W + σταθερή Μηνιαία Συνδρομή 79.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova3play SAT συνδρομητικής τηλέορασης Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Ιούλιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Ιούλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας W + σταθερή Υπηρεσία W + σταθερή Μηνιαία Συνδρομή 79.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Απρίλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Απρίλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova3play Nova3play Family Nova3play Family+ Nova3play Cinema

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Ιανουάριος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Ιανουάριος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/9/2014 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα