ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση."

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΕ ΑΝΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ποχρεωτικές θέσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατάλογος Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αποδεκτοί συνδυασμοί κωδικών θέσεων 1α/15α και 1α/17α Παραδείγματα προσδιορισμού της χώρας αποστολής/εξαγωγής ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Κωδικοί χωρών ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Κωδικοί νομισμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Κωδικοί συσκευασιών ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Κωδικοί που συμπληρώνονται στη θέση 37α ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Κωδικοί που συμπληρώνονται στη θέση 37β ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Αποδεκτοί συνδυασμοί κωδικών θέσης 37α και β ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Κωδικοί μονάδων μέτρησης ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Κωδικοί επισυναπτομένων εγγράφων, πιστοποιητικών και αδειών ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Κωδικοί απαλλαγής από εθνικές φορολογίες ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Κωδικοί επιβαρύνσεων ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Αντιστοιχία παλαιών και νέων κωδικών επιβαρύνσεων ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Κωδικοί Τρόπων πληρωμής ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ήλωση προέλευσης εμπορευμάτων αίτηση χορήγησης αντιγράφων ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : Κωδικοί Τελωνείων ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Παραδείγματα συμπλήρωσης ΕΕ με νέους κωδικούς ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Αρμόδιες πηρεσίες για έκδοση πιστοποιητικών /αδειών ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Τηλέφωνα πληροφοριών ανά τελωνειακό θέμα ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Πίνακας Περιεχομένων ειδικών εδαφών/περιοχών της Ευρωπαϊκής 96

2 97

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ποχρεωτικές θέσεις συνήθους διασάφησης (A και D) Θέση Καθεστώς Εξαγωγή Τύπου Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ 1 Τύπου 2 προχρηματοδότησηαποταμίευση με Από οικονομικό καθεστώς Από αποταμίευση 1 1(3) 2 3 Οριστική Προσωρινή Προσωρινή εισαγωγή Επανεξαγωγή Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή Εξαγωγή ιαμετακόμιση * Αποταμίευση Ελεύθερη Κυκλοφορία εταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο Οικονομικό καθεστώς α α α 35 98

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ποχρεωτικές θέσεις συνήθους διασάφησης (A και D) Θέση Καθεστώς Εξαγωγή Τύπου Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ 1 Τύπου 2 προχρηματοδότησηαποταμίευση με Από οικονομικό καθεστώς Από αποταμίευση 1 1(3) α 37β Οριστική Προσωρινή Προσωρινή εισαγωγή Επανεξαγωγή Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή Εξαγωγή ιαμετακόμιση * Αποταμίευση Ελεύθερη Κυκλοφορία εταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο Οικονομικό καθεστώς *: Επειδή στο καθεστώς διαμετακόμισης η χειρόγραφη διαδικασία αποτελεί διαδικασία έκτακτη η οποία ακολουθείται μόνο στα μη μηχανογραφημένα τελωνεία (για εθνικές κινήσεις) και στις περιπτώσεις όπου έχει διακοπεί η λειτουργία του συστήματος ΟΠΣΤ, η συμπλήρωση των θέσεων της δήλωσης αφορά και τη μηχανογραφημένη και τη χειρόγραφη διαδικασία. 1 : Ό,τι ισχύει για τη στήλη που περιλαμβάνει τις αποθήκες τύπου Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ ισχύει και για την είσοδο εμπ/των σε ΕΖ τύπου ΙΙ, εκτός αν λειτουργεί με τις διατάξεις της αποθήκης τύπου.. 2 : Η στήλη για την αποταμίευση σε αποθήκη Τύπου ισχύει και για την αποθήκη τύπου Ε που λειτουργεί με τις διατάξεις της ή για είσοδο εμπ/των σε ΕΖ τύπου ΙΙ που λειτουργεί με τις διατάξεις της αποθήκης τύπου.. 3 : Στις διασαφήσεις τύπου D η θέση 40 θα συμπληρώνεται μετά την άφιξη των εμπορευμάτων και την κατάθεση του δηλωτικού εισαγωγής. 4 : ποχρεωτική συμπλήρωση υπό προϋποθέσεις. 5 : Η θέση δεν συμπληρώνεται κατόπιν αδείας του τελωνείου αναχώρησης, υπό προϋποθέσεις. 6 : ηχανογραφημένη διαδικασία. 7 : Συμπληρώνεται προαιρετικά μόνο αν ο παραλήπτης δεν είναι εγκατεστημένος σε Κ ή χώρα ΕΖΕΣ 99

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟ ΣΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΤΠΟ Β, C, E και F 100

6 Θέση Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49,61, 63, 68 Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής), προσωρινή εισαγωγή, μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο. Εξαγωγή/ αποστολή Επανεξαγωγή Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 51, 53, 91 Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 10, 11, 21, 22, 23, 31 1α 1β α 17 17α Ταυτοτ. 21 Εθνικοτ α 37β

7 Θέση Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49,61, 63, Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής), προσωρινή εισαγωγή, μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο. Εξαγωγή/ αποστολή Επανεξαγωγή Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 51, 53, 91 Αιτούμενο καθεστώς στη θέση 37 α : 10, 11, 21, 22, 23, Y Y Στις διασαφήσεις τύπου Ε, F η θέση 40 θα συμπληρώνεται μετά την άφιξη των εμπορευμάτων και την κατάθεση του δηλωτικού εισαγωγής 102

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΕ ΑΝΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 103

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ Θέση 1 ιασάφηση Θέση 2 Αποστολέας/εξαγωγέας Θέση 3 Έντυπα Θέση 4 Πίνακες φόρτωσης Θέση 5 Είδη Θέση 6 Σύνολο δεμάτων Θέση 7 Αριθμός αναφοράς Θέση 8 Παραλήπτης Θέση 14 ιασαφιστής/αντιπρόσωπος Θέση 15 Χώρα αποστολής/εξαγωγής Θέση 17 Κωδικός χώρας προορισμού Θέση 18 Ταυτότητα και εθνικότητα του μεταφορικού μέσου κατά την αναχώρηση/άφιξη Θέση 19 Εμπορευματοκιβώτιο Θέση 20 Όροι παράδοσης Θέση 21 Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα Θέση 22 Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου Θέση 25 Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα Θέση 26 Τρόπος εσωτερικής μεταφοράς Θέση 27 Τόπος φόρτωσης Θέση 29 Τελωνείο εξόδου/εισόδου Θέση 30 Τόπος εμπορευμάτων Θέση 31 έματα και περιγραφή των εμπορευμάτων σήματα και αριθμοί αριθμός(οί) εμπορευματοκιβωτίου(ων) αριθμός και είδος Θέση 32 Αριθμός είδους Α Α Θέση 33 Κωδικός εμπορευμάτων Θέση 34 Κωδικός χώρας καταγωγής Θέση 35 εικτή μάζα (χ/μα) Θέση 36 Προτίμηση Θέση 37 Καθεστώς Θέση 38 Καθαρή μάζα (χ/μα) Θέση 39 Ποσόστωση Θέση 40 Συνοπτική διασάφηση/προηγούμενο παραστατικό Θέση 41 Συμπληρωματικές μονάδες μέτρησης Θέση 42 Τιμή είδους Θέση 44 Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα πιστοποιητικά και άδειες Θέση 46 Στατιστική αξία Θέση 47 πολογισμός των επιβαρύνσεων Θέση 49 Ταυτότητα αποθήκης 104

10 Θέση 54 πογραφή και όνομα διασαφιστή ή αντιπροσώπου ΕΝΕΙΞΕΙΣ = ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α= ημιουργείται από το σύστημα Εμπορεύματα για τα οποία δεν απαιτείται η λήψη στατιστικών πληροφοριών: α) τα μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και οι αξίες β) ο λεγόμενος νομισματικός χρυσός γ) οι έκτακτες ενισχύσεις σε πληγείσες περιοχές δ) ως εκ της διπλωματικής ή παρόμοιας φύσης του προορισμού τους: 1. τα εμπορεύματα που απολαύουν διπλωματικής και προξενικής ή παρόμοιας ασυλίας (διπλωματικοί φάκελοι, είδη που παραλαμβάνουν οι πρεσβείες κτλ) 2. τα δώρα που προσφέρονται σε αρχηγό κράτους και σε μέλη κυβερνήσεων ή κοινοβουλίου 3. τα αντικείμενα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής ε) τα ακόλουθα είδη εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής: 1. τα παράσημα, οι τιμητικές διακρίσεις, τα τιμητικά βραβεία, τα μετάλλια και τα αναμνηστικά εμβλήματα 2. το υλικό, οι προμήθειες και τα αντικείμενα ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών, που προορίζονται για προσωπική χρήση /κατανάλωση και τα οποία συνοδεύουν τον ταξιδιώτη ή προηγούνται ή έπονται αυτού 3. τα είδη προικός, τα αντικείμενα μετοικεσίας ή κληρονομιάς 4. τα φέρετρα, οι τεφροδόχοι, τα αντικείμενα νεκρώσιμης διακόσμησης και τα αντικείμενα που προορίζονται για τη συντήρηση τάφων και ταφικών μνημείων 5. τα διαφημιστικά είδη, τιμοκατάλογοι κλπ 6. τα εμπορεύματα που κατέστησαν άχρηστα ή μη πρόσφορα για βιομηχανική χρήση 7. το έρμα 8. τα γραμματόσημα 9. τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις στ) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο έκτακτων, κοινών μέτρων για την προστασία προσώπων ή του περιβάλλοντος ζ) τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο μη εμπορικής διακίνησης μεταξύ φυσικών προσώπων που διαμένουν σε παραμεθόριες ζώνες η) εφόσον πρόκειται για συναλλαγή προσωρινού χαρακτήρα, τα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται με σκοπό την επισκευή μέσων μεταφοράς, εμπορευματοκιβωτίων και παρεπομένου υλικού μεταφορών, αλλά τα οποία δεν υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης, καθώς και τα εξαρτήματα που αντικαθιστώνται στο πλαίσιο αυτών των επισκευών θ) άλλες περιπτώσεις: 1. τα εξαγόμενα εμπορεύματα που προορίζονται για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν έξω από το έδαφος της Ε.Ε. 2. τα εισαγόμενα εμπορεύματα που είχαν εξαχθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έξω από την Ε.Ε. 3. τα εμπορεύματα που αποκτώνται ή μεταβιβάζονται από αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα μας. ι) τα αγαθά που αποτελούν υπόθεμα πληροφοριών, όπως δισκέτες, μαγνητικές ταινίες, φιλμ, φιλμ σε φύλλα, κασέτες και βιντεοκασέτες, CDROM, και ανταλλάσσονται με σκοπό την παροχή πληροφοριών, όταν σχεδιάζονται κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένου πελάτη ή όταν δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, καθώς και τα αγαθά που παραδίδονται ως συμπλήρωμα προηγούμενης παράδοσης, π.χ. με στόχο την ενημέρωση, και τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο τιμολόγησης προς τον παραλήπτη του προϊόντος ια) τα οχήματα εκτόξευσης δορυφόρων: κατά την εξαγωγή ή εισαγωγή τους ενόψει εκτόξευσής τους στο διάστημα κατά την εκτόξευσή τους στο διάστημα 105

11 ιβ) αγαθά προς και μετά από επισκευή και τα σχετικά ενσωματωμένα ανταλλακτικά. Επισκευή ενός αγαθού είναι η αποκατάσταση της αρχικής λειτουργίας ή κατάστασής του. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι απλώς η διατήρηση των εμπορευμάτων σε κατάσταση λειτουργίας αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται μερική ανακατασκευή ή αναβάθμιση, αλλά η φύση των εμπορευμάτων δεν αλλάζει κατά κανέναν τρόπο ιγ) αγαθά για προσωρινή χρήση ή μετά από αυτή, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) δεν σχεδιάζεται ούτε πραγματοποιείται τελειοποίηση 2) η αναμενόμενη διάρκεια της προσωρινής χρήσης δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες. 106

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Κατάλογος ειδικών εδαφών/περιοχών των Κρατών ελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για τελωνειακούς, φορολογικούς και στατιστικούς λόγους, το έδαφος της Ευρωπαϊκή Ένωσης διακρίνεται σε 4 διαφορετικά εδάφη : Τελωνειακό Έδαφος της ΕΕ (άρθρο 3 ΚΤΚ καν 2913/92). Έδαφος όπου εφαρμόζεται η οδηγία 92/12 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Έδαφος όπου εφαρμόζεται η οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Στατιστικό Έδαφος. Σύμφωνα με το άρθρο 3 καν. 1172/95 «σχετικά µε τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών µελών της µε τις τρίτες χώρες» το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας και των κρατών µελών της, αντιστοιχεί στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του ΚΤΚ καν. 2913/92, εκτός από τη νήσο Ελιγολάνδη. Εξαιρούμενα Εδάφη. Στο πλαίσιο των παραπάνω διακρίσεων ορισμένες περιοχές, οι οποίες ανήκουν γεωγραφικά στην Ε.Ε δεν περιλαμβάνονται είτε στο τελωνειακό έδαφος, είτε στο έδαφος όπου εφαρμόζεται η οδηγία 92/12 (ΕΦΚ) είτε και στο έδαφος όπου εφαρμόζεται η οδηγία 77/388/ΕΟΚ (ΦΠΑ). Οι περιοχές αυτές ονομάζονται εξαιρούμενες περιοχές ή εδάφη. Στην περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων από ή προς έδαφος το οποίο γεωγραφικά ανήκει στην Ε.Ε, το οποίο όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφαρμόζονται οι ίδιοι Κανόνες που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων από και προς τρίτη χώρα. Παράδειγμα: Οι νήσοι Φερρόες, η Γροιλανδία, η Θέουτα και ή ελίλια περιλαμβάνονται στο γεωγραφικό έδαφος των Κρατών μελών της Ε.Ε, όμως δεν περιλαμβάνονται στο Τελωνειακό και Φορολογικό της έδαφος. Κατά συνέπεια, οι περιοχές αυτές, για λόγους εισαγωγικών δασμών, ΦΠΑ και ΕΦΚ αντιμετωπίζονται ως τρίτες χώρες. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται συγκεντρωτικά και ανά Κράτος μέλος, τα ειδικά εδάφη και περιοχές, οι οποίες αποτελούν μέρος του εδάφους της Ε.Ε, εξαιρούνται όμως από το τελωνειακό ή/και φορολογικό έδαφός της. Για πλήρη κατανόηση της ιδιαιτερότητας των ειδικών εδαφών/περιοχών ο πίνακας συμπληρώνεται με ορισμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν. 107

13 A (1) Χώρες Και περιοχές B Αλφαβ. Κωδικός Γ Αριθμ. Κωδικός Έδαφος E Τελωνειακό Έδαφος ΣΤ Έδαφος ΦΠΑ Ζ Έδαφος ΕΦΚ Ελιγολάνδη DE 004 Ναι Όχι Όχι Όχι πύζιγκεν (2) DE 004 Ναι Όχι Όχι Όχι FI 032 Ναι Ναι Όχι Όχι COM (4) περπ/ντια ιαμερίσματα. Όχι Όχι Όχι Όχι DOM (4) περπ/ντια ιαμερίσματα. FR 001 Ναι Ναι Όχι Όχι TOM (4) περπ/ντια ιαμερίσματα. Όχι Όχι Όχι Όχι Mονακό FR 001 Όχι Ναι Ναι Ναι GR 009 Ναι Ναι Όχι Ναι Λιβίνιο IT 005 Ναι Όχι Όχι Όχι Λίμνη Λουγκάνο(5) IT 005 Ναι Όχι Όχι Όχι Καμπιόνε ντ Ιτάλια (6) CH 039 Ναι Όχι Όχι Όχι Άγιος αρίνος(7) SM 047 Όχι Όχι Όχι Ναι Ανδόρα (8) AD 043 Όχι Όχι Όχι Όχι Θέουτα XC 021 Ναι Όχι Όχι Όχι Κανάρια νησιά (9) ES 011 Ναι Ναι Όχι Όχι ελίλια XL 023 Ναι Όχι Όχι Όχι Νήσος του αν GB 006 Όχι Ναι Ναι Ναι Γιβραλτάρ GI 044 Ναι Όχι Όχι Όχι Νησιά Τσάνελ (10) GB 006 Όχι Ναι Όχι Όχι ΓΕΡΑΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΙΑ Νήσος Άλαντ (3) ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΑ Άγιο Όρος ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΗΝΩΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1. Στην στήλη A αναγράφονται οι ονομασίες των ειδικών εδαφών/περιοχών και το Κ στο οποίο ανήκουν (τα ειδικά υπερπόντια εδάφη που ανήκουν στην Γαλλία αναγράφονται στο παρακάτω σημείο 4 σε ιδιαίτερο πίνακα). Στις στήλες B και Γ αναγράφονται οι αλφαβητικοί και αριθμητικοί κωδικοί της ονοματολογίας των χωρών. Στην στήλη αναγράφεται αν στα ειδικά εδάφη και περιοχές ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συνθήκης Ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 299 της Συνθήκης, (είναι δυνατόν για κάποιο Κ, το έδαφος που εφαρμόζεται η Συνθήκη να διαφέρει από το πολιτικό έδαφος του Κ). 108

14 Στην στήλη E αναγράφεται αν τα ειδικά εδάφη και περιοχές αποτελούν ή μη τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΚΤΚ καν 2913/92. Στην στήλη ΣΤ αναγράφεται αν στα ειδικά εδάφη και περιοχές εφαρμόζεται ή μη η οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Στην στήλη Ζ αναγράφεται αν στα ειδικά εδάφη και περιοχές εφαρμόζεται ή μη η οδηγία 92/12 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). 2. Το πύζιγκεν βρίσκεται γεωγραφικά στην Ελβετία, όμως είναι εθνικό έδαφος της Γερμανίας και στην πράξη αντιμετωπίζεται ως Τελωνειακό έδαφος της Ελβετίας. 3. Η νήσος Άλαντ θεωρείται ότι ανήκει στο έδαφος της Κοινότητας, μόνο για Τελωνειακούς λόγους και δεν ανήκει στο Φορολογικό έδαφος της Κοινότητας ως προς τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ. 4. Τα περπόντια εδάφη και διαμερίσματα της Γαλλίας, οι Ονομαζόμενες COM (Collectivités d OutreMer), COM sui generis, TOM (Territoires d'outremer) και DOM (Departements d Outre Mer) χώρες, είναι οι : 109

15 DOM (Departements d OutreMer) περπόντια διαμερίσματα Γαλλική Γουιάνα Αλφαβητικός Κωδικός FR Αριθμητικός Κωδικός 001 Γουαδελούπη, συμπεριλαμβανομένου του Σαιν αρτίν και Σαιν παρτελεμί (971) FR 001 αρτινίκα (972) FR 001 Ρεουνιόν (974) FR 001 Αλφαβ. Κωδικός Αριθμ. Κωδικός Νέα Καληδονία (COM sui generis) NC 809 Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα (COM) WF 811 Γαλλική Πολυνησία (COM) PF 822 αγιόττε (COM) YT 377 Σαιν Πιερ και ικελόν (COM) PM 408 Έδαφος των γαλλικών περιοχών του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής (TOM) TF 894 COM και TOM περπόντια εδάφη 5. Ισχύει μόνο για τα Ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο, από την ακτή μέχρι τα σύνορα της ζώνης μεταξύ της Ponte Tesa και Porte Ceresio. Η υπόλοιπη περιοχή ανήκει στην Ελβετία. 6. H Campione d Italia ανήκει γεωγραφικά στην Ελβετία. 7. Ο Άγιος αρίνος έχει συμφωνία Τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε. Τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στον Άγιο αρίνο διακινούνται υπό το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ2), ενώ τα υπόλοιπα υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ1). Σημειώνεται ότι στη θέση 17 (17α) της δήλωσης διαμετακόμισης γράφεται η ένδειξη «Άγιος αρίνος» ενώ ως τελωνείο προορισμού δηλώνεται ένα από τα προκαθορισμένα Ιταλικά τελωνεία (Forli, Genova, Livorno, Ravenna, Rimini, Roma II, Orio Al Serio, Milano II, Trieste, Bologna). 8. Η Ανδόρα έχει συμφωνία τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε, στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα εμπορεύματα των Κεφαλαίων 7273 της Σ.Ο. Τα εμπορεύματα των υπόλοιπων Κεφαλαίων της Σ.Ο, εφόσον βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στην Ανδόρα μεταφέρονται υπό το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (Τ2), διαφορετικά υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης με τελωνείο προορισμού ένα τελωνείο της Ανδόρας. Κατ εξαίρεση των παραπάνω για τα εμπορεύματα των Κεφαλαίων 124 της Σ.Ο τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής/εισαγωγής και η περαιτέρω διακίνησή τους πραγματοποιείται, εφόσον διασχίζουν κατά τη μεταφορά τους το έδαφος της Κοινότητας, με την υπαγωγή τους στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης (Τ1), με τελωνείο προορισμού το τελευταίο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα. 9. Οι Κανάριες νήσοι αποτελούνται από τα νησιά : Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro και La Palma. 10. Τα νησιά Τσάνελ (στα στενά της άγχης), αποτελούνται από τα νησιά: Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm και Les Minquires. 110

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Πίνακας αποδεκτών συνδυασμών κωδικών θέσης 1α/15α και 1α/17α και πίνακας με παραδείγματα προσδιορισμού της χώρας αποστολής/εξαγωγής. 111

17 Θέση 1 α Θέση 15 α Θέση 17 α EU ΕΖΕΣ ΕΖΕΣ IM Όλες οι τρίτες χώρες, εκτός από ΕΖΕΣ CO GB, ES, FR, FI, GR GB, ES, FR, FI, GR καθεστώτα 10,23, 31) (για τα 112

18 EX Όλες οι τρίτες χώρες εκτός από ΕΖΕΣ Παραδείγματα συμπλήρωσης της θέσης 15α Εισαγωγή 1. Εμπορεύματα από ΗΠΑ τίθενται στην Ελλάδα σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. ΗΠΑ Ελλάδα ιατυπώσεις εισαγωγήςελλάδα (είσοδος) Θέση 37 (α) : 5100 Θέση 15α : US 2. Εμπορεύματα από ΗΠΑ εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην Γερμανία, μεταφέρονται με διαμετακόμιση στην Ελλάδα, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γερμανί α (είσοδος) Ελλάδα (με διαμετακόμιση από Γερμανία) ιατυπώσεις εισαγωγής Ελλάδα Θέση 37 (α) : 4000 Θέση 15α : US 3. Εμπορεύματα από ΗΠΑ μπαίνουν σε αποταμίευση στην Ελλάδα και καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στην Ελλάδα. ΗΠΑ Ελλάδα (είσοδος) Ελλάδα (διατυπώσεις αποταμίευσης) θέση 37(a):7100 στη συνέχεια τίθενται στο ιατυπώσεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στην Ελλάδα. Θέση 37 (α) : 5171 Θέση 15α : US θέση 15α : US 113

19 4. Εμπορεύματα από ΗΠΑ εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στη Γαλλία όπου μπαίνουν σε αποταμίευση, εν συνεχεία μεταφέρονται με διαμετακόμιση στην Ελλάδα, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γαλλία Ελλάδα (είσοδος) (με διαμετακόμιση) Ελλάδα (διατυπώσεις εισαγωγής) θέση 37(a):4071 Γαλλία (διατυπώσεις αποταμίευσης) θέση 15α : FR θέση 37(a):7100 θέση 15α : US 5. Εμπορεύματα από ΗΠΑ, εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην Γερμανία, όπου τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εν συνεχεία αποστέλλονται με διαμετακόμιση στην Ελλάδα, όπου τελικά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γερμανία (είσοδος) Ελλάδα (με διαμετακόμιση από Γερμανία) Ελλάδα (διατυπώσεις εισαγωγής) θέση 37(a):4054 θέση 15α : DE Γερμανία (διατυπώσεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή) θέση 37(a):5100 θέση 15α : US 6. Εμπορεύματα από ΗΠΑ, εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην Γερμανία όπου τίθενται σε καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, εν συνεχεία αποστέλλονται στην Ελλάδα με διαμετακόμιση, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γερμανία (είσοδος) Ελλάδα (με διαμετακόμιση) ιατυπώσεις εισαγωγής Ελλάδα Θέση 37(α): 4092 Θέση 15α:DE εταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο Γερμανία Θέση 37(α) :9100 Θέση 15α:US 114

20 7. Εμπορεύματα από ΗΠΑ εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην Γερμανία όπου και μπαίνουν σε αποταμίευση, εν συνεχεία αποστέλλονται με διαμετακόμιση στην Ολλανδία όπου τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Τα εμπορεύματα στη συνέχεια αποστέλλονται με διαμετακόμιση στην Ελλάδα, όπου τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. ΗΠΑ Γερμανία (είσοδος) Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή Ολλανδία Ελλάδα (με διαμετακόμιση) Θέση 37(α): 5171 Θέση 15α: DE Τελωνειακή αποταμίευση Ολλανδία ιατυπώσεις Εισαγωγής Γερμανία (με διαμετακόμιση) Ελλάδα Θέση 37(α) : 7100 Θέση 15α: US Θέση 37(α):4054 Θέση 15α : NL 115

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΚΩΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ 116

22 Κωδικός AD AE AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG Περιγραφή Ανδόρρα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα Αφγανιστάν Αντίγκουα και παρμπούντα Ανγκουίλα Αλβανία Αρμενία Ολλανδικές Αντίλλες Αγκόλα Ανταρκτική Αργεντινή Αμερικανικές Σαμόα Αυστρία Αυστραλία Αρούμπα Αζερμπαϊτζάν ΒοσνίαΕρζεγοβίνη παρμπάντος παγκλαντές Βέλγιο πουρκίνα Φάσο (πρώην Ανω Βόλτα) Βουλγαρία παχρέιν πουρούντι πενίν Βερμούδες προυνέι Βολιβία Βραζιλία παχάμες πουτάν πουβέ (Νήσος) ποτσουάνα Λευκορωσία πελίζ Καναδάς Κόκος (Νήσοι) ( ή Νήσοι Κήλινγκ) ημοκρατία του Κονγκό ημ. Κεντρικής Αφρικής Κονγκό (ημοκρατία) Ελβετία Ακτή Ελεφαντοστού Κουκ (Νήσοι) Χιλή Καμερούν Κίνα Κολομβία Κόστα Ρίκα Κούβα Πράσινο Ακρωτήριο Χριστουγέννων (Νήσοι) Κύπρος ημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Τζιμπουτί ανία Ντομίνικα ομινικανή ημοκρατία Αλγερία Ισημερινός Εσθονία Αίγυπτος 117

23 Κωδικός ER ES ET EU FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GH GI GL GM GN GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IN IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS Περιγραφή Ερυθραία Ισπανία (δεν συμπεριλ. XC, XL) Αιθιοποία Ευρωπαϊκή Κοινότητα Φινλανδία Φίτζι Νήσοι Φώκλαντ ικρονησία (ομόσπονδα κράτη) Νήσοι Φερόε Γαλλία Γκαμπόν Ηνωμένο Βασίλειο Γρενάδα Γεωργία Γκάνα Γιβραλτάρ Γροιλανδία Γκάμπια Γουινέα Ισημερινή Γουινέα Ελλάδα Νότια Γεωργία και νήσοι Νότιες Σάντουιτς Γουατεμάλα Γκουάμ Γουινέα πισσάου Γουιάνα Χονγκ Κονγκ Νήσος Χέρντ και νήσοι ακντόναλντ Ονδούρα Κροατία Αϊτή Ουγγαρία Ινδονησία Ιρλανδία Ισραήλ Ινδία Βρετανικό Έδαφος Ινδ. Ωκεανού Ιράκ Ιράν Ισλανδία Ιταλία Ιαμαϊκή Ιορδανία Ιαπωνία Κένυα Κιργιζία Καμπότζη Κιριμπάτι Κομόρες (δεν συμπεριλ. η αγιότ) Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Βόρεια Κορέα Νότια Κορέα Κουβέιτ Νήσοι Κάυμαν Καζακστάν Λάος Λίβανος Αγία Λουκία Λιχτενστάϊν Σρι Λάνκα Λιβερία Λεσόθο 118

24 Κωδικός LT LU LV LY MA MD ME MG MH MK ML MM MN MO MP MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PS PT PW PY QA QQ QR QS QU QV QW QX QY Περιγραφή Λιθουανία Λουξεμβούργο Λετονία Λιβύη αρόκo ολδαβία αυροβούνιο αδαγασκάρη Νήσοι άρσαλ Πρώην Γιουγκοσλαβική ημοκρατία της ακεδονίας (FYROM) άλι ιανμάρ ογγολία ακάο Νήσοι Βόρειες αριάνες αυριτανία οντσεράτ άλτα αυρίκιος αλδίβες αλάουι εξικό αλαισία οζαμβίκη Ναμίμπια Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις Νίγηρ Νόρφολκ (Νήσος) Νιγηρία Νικαράγουα Κάτω Χώρες Νορβηγία Νεπάλ Ναούρου Νίουε (Νήσος) Νέα Ζηλανδία Ομάν Παναμάς Περού Γαλλική Πολυνησία ΠάπουαΝέα Γουινέα Φιλιππίνες Πακιστάν Πολωνία Άγιος Πέτρος και ικελόν Πιτκαίρν Κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος. Πορτογαλία Παλάου (Palau) Παραγουάη Κατάρ Εφοδιασμός σκαφών Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες η καθοριζόμενες χώρες και εδάφη Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους QX στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών 119

25 Κωδικός QZ RO RU RW SA SB SC SD SE SG SH SI SK SL SM SN SO SR ST SV SY SZ TC TD TF TG TH TJ TK TL TM TN TO TR TT TV TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS XC XK XL XS YE YT ZA ZM ZW Περιγραφή QX στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες Ρουμανία Ρωσία Ρουάντα Σαουδική Αραβία Νήσοι Σολομώντος Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις Σουδάν Σουηδία Σιγκαπούρη Αγία Ελένη και εξαρτήσεις Σλοβενία ημοκρατία της Σλοβακίας Σιέρρα Λεόνε Άγιος αρίνος Σενεγάλη Σομαλία Σουρινάμ Σάο Τομέ και Πρίνσιπε Ελ Σαλβαδόρ Συρία Σουαζιλάνδη Νήσοι Τερκς και Κάικος Τσαντ Γαλλικά νότια εδάφη Τόγκο Ταϊλάνδη Τατζικιστάν Τουκελάου Ανατολικό Τιμόρ Τουρκμενιστάν Τυνησία Τόνγκα Τουρκία Τρινιδάδ και τομπάγκο Τουβαλού Ταϊβάν Τανζανία Ουκρανία Ουγκάντα ικρές νήσοι απομεμακρυσμένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ηνωμένες Πολ. της Αμερικής Ουραγουάη Ουζμπεκιστάν Πόλη του Βατικανού Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Βενεζουέλα Βρετ. Παρθ. Παρθ. Νήσ. των Ηνωμ. Πολιτειών Βιετνάμ Βανουάτου Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα Σαμόα Θέουτα Κόσοβο ελίλια Σερβία εμένη αγιότ Νότια Αφρική Ζάμπια Ζιμπάμπουε 120

26 121

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΚΩΙΚΟΙ ΝΟΙΣΑΤΩΝ Κωδικός AUD BGN CAD CHF CNY CYP CZK EEK EUC EUR EUW GBP HKD HRK HUF IDR ISK JPY KRW LTL LVL MTL MYR NOK NZD PHP PLN ROL RON RUB SEK SGD SKK THB TRY USD ZAR Περιγραφή ολλάριο Αυστραλίας Βουλγαρικό λεβ ολλάριο Καναδά Φράγκο Ελβετίας Γουάν Κίνας Λίρα Κύπρου Κορώνα Τσεχίας Κορώνα Εσθονίας Euro, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 EURO Euro, σύμφωνα με το άρθρο 175 (2) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (ΕΕ L 253) Λίρα στερλίνα ολλάριο Χονγκ Κονγκ Κούνα Κροατίας Φόριντ Ουγγαρίας Ρουπία Ινδονησίας Κορώνα Ισλανδίας Γιεν Ιαπωνίας Γουόν Νοτίου Κορέας Λίτας Λιθουανίας Λατ Λετονίας Λίρα άλτας Ρίγκιτ αλαισίας Κορώνα Νορβηγίας ολλάριο Νέας Ζηλανδίας Πέσο Φιλιππινών Ζλότυ Πολωνίας Λεϋ Ρουμανίας νέο Λέϋ Ρουμανίας Ρούβλι Ρωσίας Σουηδική κορόνα ολλάριο Σιγκαπούρης Κορώνα Σλοβακίας πατ Ταϊλάνδης Λίρα Τουρκίας ολλάριο ΗΠΑ Ραντ Νοτίου Αφρικής 122

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΚΩΙΚΟΙ ΣΣΚΕΑΣΙΩΝ 123

29 Κωδικός 43 EE LT YY 1A 1B 1D 1G 1W 2C 3A 3H 4A 4B 4C 4D 4F 4G 4H 5H 5L 5M 6H 6P AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AM AP AT AV BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT Περιγραφή Σάκος μεγάλος για φορτία χύμα Παλετοκιβώτιο, από ξύλο Παρτίδα Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερική συσκευασία από διαστελλόμενο πλαστικό Βαρέλι χαλύβδινο Βαρέλι από αλουμίνιο Βαρέλι από κόντρα πλακέ Βαρέλι από φάιμπερ Βαρέλι ξύλινο Βαρέλι ξύλινο πιτόνι χαλύβδινο πιτόνι πλαστικό Κιβώτιο χαλύβδινο Κιβώτιο αλουμινίου Κιβώτιο από φυσικό ξύλο Κιβώτιο από κόντρα πλακέ Κιβώτιο από ανασυσταμένο ξύλο Κιβώτιο από ινόπλακες Κιβώτιο πλαστικό Σάκος από πλεγμένο πλαστικό Σάκος από ύφασμα Σάκος από χαρτί Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, από άκαμπτο πλαστικό ποδοχέας από χαρτόνι ποδοχέας χάρτινος ποδοχέας ξύλινος Αερόλυμα Παλέτα αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 cm χ 60 cm Παλέτα, συρρικνούμενο κάλυμμα Παλέτα, 100 cm x 110 cm πλίστερ διπλοκέλυφο Κώνος Φύσιγγα, μη προστατευμένη Φύσιγγα, προστατευμένη Ψεκαστήρας Κάψουλα Βαρέλι πομπίνα Φιαλοθήκη Σανίδα έσμη πάλα, μη προστατευμένη Σάκος εσμίδα Κάδος Κουβάς Καλάθι έμα, συμπιεσμένο εξαμενή έμα, μη συμπιεσμένο Φιάλη μη προστατευμένη, κυλινδρική πάλα προστατευμένη Φιάλη προστατευμένη, κυλινδρική Ράβδος Φιάλη μη προστατευμένη, εξογκωμένη Τόπι 124

30 BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DG DH DI DJ DK DL DM DN DP DR DS DT DU DV DW DX DY EC ED EF EG EH EI EN Βυτίο Φιάλη προστατευμένη, εξογκωμένη Κιβώτιο για υγρά Κιβώτιο Σανίδες σε δεσμίδα, δέσμη Ράβδοι σε δεσμίδα, δέσμη οχείο ορθογώνιο Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) μπίρας Καρδάρα (δοχείο γάλακτος) οχείο με λαβή και στόμιο Κοφίνι Κάσα Κλουβί Κασέλα Κάνιστρο Φέρετρο Βαρέλι για ξηρά προϊόντα Σπείρα Κάρτα Εμπορευματοκιβώτιο που δεν κατονομάζεται αλλού ως εξοπλισμός μεταφοράς Γυάλινη φιάλη, μη προστατευμένη Γυάλινη φιάλη, προστατευμένη Φυσίγγιο Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) Περίβλημα (θήκη) Χαρτοκιβώτιο Κύπελλο Κάλυμμα Κλουβί κυλινδρικό οχείο κυλινδρικό Κύλινδρος Καμβάς Καφάσι πολυεπίπεδο, πλαστικό Καφάσι πολυεπίπεδο, ξύλινο Καφάσι πολυεπίπεδο, από χαρτόνι Κλουβί CHEP, (Commonwealth Handling Equipment Pool) Κιβώτιο Eurobox της Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) Βαρέλι σιδερένιο Νταμιτζάνα, μη προστατευμένη Καφάσι για χύμα προϊόντα, από χαρτόνι Καφάσι για χύμα προϊόντα, πλαστικό Καφάσι για χύμα προϊόντα, ξύλινο ιανεμητής Νταμιτζάνα προστατευμένη Βαρέλι ίσκος πλαστικός, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι ίσκος ξύλινος, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι ίσκος από πολυστυρένιο, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι ίσκος από χαρτόνι, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι ίσκος πλαστικός, δύο επίπεδα, χωρίς καπάκι ίσκος ξύλινος, δύο επίπεδα, χωρίς καπάκι ίσκος από χαρτόνι, δύο επίπεδα, χωρίς καπάκι Σάκος πλαστικός Παλετοκιβώτιο Παλετοκιβώτιο από χαρτόνι Παλετοκιβώτιο, πλαστικό Παλετοκιβώτιο, μεταλλικό Περίβλημα (θήκη) ισοθερμικό Φάκελος 125

31 FC FD FI FL FO FP FR FT FX GB GI GR GZ HA HB HC HG HR IA IB IC ID IE IF IG IH IK IN IZ JC JG JR JT JY KG LG LV LZ MB MC MR MS MT MW MX NA NE NF NG NS NT NU NV PA PB PC PD PE PF Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) για φρούτα Πλαισιωμένο καφάσι Βαρελάκι Φιαλίδιο μη κυλινδρικού σχήματος Ερμάριο "Filmpack" Πλαίσιο Σκαφίδιο για τρόφιμα Σάκος, εύκαμπτος περιέκτης Φιάλη μεταφοράς αερίου οκός ποδοχέας γυάλινος οκοί σε δεσμίδα, δέσμη Καλάθι με χερούλι, πλαστικό Καλάθι με χερούλι, ξύλινο Καλάθι με χερούλι, από χαρτόνι Κάδος Κάνιστρο μεταφοράς Συσκευασία παρουσίασης, ξύλινη Συσκευασία παρουσίασης, από χαρτόνι Συσκευασία παρουσίασης, πλαστική Συσκευασία παρουσίασης, μεταλλική Συσκευασία με παράθυρο, για έκθεση Συσκευασία σωληνοειδής Συσκευασία περιτυλιγμένη σε χαρτί Βαρέλι πλαστικό Συσκευασία από χαρτόνι, με θήκες για μπουκάλια Πλίνθωμα Πλινθώματα σε δεσμίδα, δέσμη πιτόνι ορθογώνιο Κανάτι Βάζο, ευρύστομη φιάλη Σάκος από γιούτα πιτόνι κυλινδρικό Βαρελάκι Ακατέργαστος κορμός Εμπορευματοκιβώτιο προσωπικών ειδών "Liftvan" Ακατέργαστοι κορμοί σε δεσμίδα, δέσμη Πολυστρωματικός σάκος Καφάσι γάλακτος ποδοχέας μεταλλικός Σακί πολυστρωματικό Ψάθα ποδοχέας με πλαστικό περίβλημα Σπιρτόκουτο Άνευ αντικειμένου η συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα η συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα, μία μονάδα η συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα, πολλές μονάδες Πτυσσόμενη θήκη ίχτυ ίχτυ σωληνοειδές, πλαστικό ίχτυ σωληνοειδές, από ύφασμα Πακέτο Παλετοκιβώτιο έμα, κόλον Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 cm χ 100 cm Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 cm χ 120 cm Κλούβα 126

32 PG PH PI PJ PK PL PN PO PR PT PU PV PX PY PZ QA QB QC QD QF QG QH QJ QK QL QM QN QP QQ QR QS RD RG RJ RK RL RO RT RZ SA SB SC SD SE SH SI SK SL SM SO SP SS ST SU SV SW SX SY SZ Πλάκα Καραφάκι Σωλήνας Πανέρι έμα Κάδος Χονδροσανίδα Σακίδιο ("Pouch") ποδοχέας πλαστικός οχείο ίσκος Σωλήνες σε δεσμίδα, δέσμη Παλέτα Πλάκες σε δεσμίδα, δέσμη Χονδροσανίδες σε δεσμίδα, δέσμη Βαρέλι χαλύβδινο, μη αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι χαλύβδινο, αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι από αλουμίνιο, μη αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι από αλουμίνιο, αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι πλαστικό, μη αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι πλαστικό, αποσπώμενη κεφαλή Βαρέλι ξύλινο, με διάταξη πωματισμού Βαρέλι ξύλινο, με αποσπώμενη κεφαλή πιτόνι χαλύβδινο, μη αποσπώμενη κεφαλή πιτόνι χαλύβδινο, αποσπώμενη κεφαλή πιτόνι πλαστικό, μη αποσπώμενη κεφαλή πιτόνι πλαστικό, αποσπώμενη κεφαλή Κιβώτιο από φυσικό ξύλο, κοινό Κιβώτιο από φυσικό ξύλο, με τοιχώματα στεγανά στη σκόνη Κιβώτιο πλαστικό, διαστελλόμενο Κιβώτιο πλαστικό, σταθερό Ραβδίο ακτύλιος Κρεμάστρα ρούχων Κρεμάστρα Κύλινδρος, μπομπίνα Ρόλος ίχτυ με κόκκινο πλέγμα ("rednet") Ραβδία σε δεσμίδα, δέσμη Σακί Πλάκα Ρηχό καφάσι Άτρακτος Ναυτικό σεντούκι Σακούλα Πέδιλο μετακίνησης Ανοιχτό κιβώτιο Φύλλο στοιβάγματος, συσκευασίας ("Slipsheet") εταλλικό φύλλο Καρούλι Φύλλο με πλαστικό περίβλημα Περίβλημα (θήκη) χαλύβδινο Φύλλο Βαλίτσα Φάκελος χαλύβδινος Συρρικνούμενη συσκευασία Συνδυασμός (set) Χιτώνιο Φύλλα σε δεσμίδα, δέσμη 127

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ 1. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) για 1 χρόνο της σύμβασης με την εταιρία WIND HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 105 της 23/04/1983 σ. 0001-0037 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 63/86 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πριν την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους Όταν οι λαοί της Ευρώπης ανακάλυπταν την αρχαία Ελληνική Δημοκρατία ως ένα τρόπο διοίκησης των κοινών πραγμάτων, στις Ελληνικές κοινότητες η Δημοκρατία είχε εξελιχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για την απογραφή πληθυσμού 2011

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για την απογραφή πληθυσμού 2011 Δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για την απογραφή πληθυσμού 2011 Ημερομηνία έναρξης: 9η Μαΐου 2011 Σκοπός έρευνας Από τη μία πλευρά, η έρευνα νοικοκυριών χρησιμεύει στη διασφάλιση ποιότητας του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΕΘΗ-1ΩΣ ΦΕΚ: Β 3058/13-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0589 EL 01.07.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 589/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 18 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 74 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==-

Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ** *» Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Λ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/ 17 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ Αριθ. πρωτ. Ημερ/νια έκδοσης 1. ΠΟΛ. 1100/10.05. Α.Υ.Ο 2. Δ18Α 5019936 ΕΞ/23.05. Α.Υ.Ο 3. ΠΟΛ. 1126/28.05. Α.Υ.Ο 4. ΠΟΛ. 1201/23.08.

Διαβάστε περισσότερα