Τρία είναι τα δομικά συστατικά μιας παραγράφου: α. η θεματική πρόταση/ περίοδος, β. τα σχόλια ή λεπτομέρειες, γ. η πρόταση/ περίοδος κατακλείδα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρία είναι τα δομικά συστατικά μιας παραγράφου: α. η θεματική πρόταση/ περίοδος, β. τα σχόλια ή λεπτομέρειες, γ. η πρόταση/ περίοδος κατακλείδα."

Transcript

1 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 9 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. Γενικά Η παράγραφος είναι το, αμέσως μεγαλύτερο από την περίοδο, κομμάτι του λόγου με αυτονομία στο επίπεδο του περιεχομένου και της μορφής. Ας θυμηθούμε τα χαρακτηριστικά μιας περιόδου: εμπεριέχει ένα πλήρες νόημα και διακρίνεται από τις άλλες «οπτικά» με το κεφαλαίο γράμμα με το οποίο ξεκινά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την παράγραφο, σε μεγαλύτερη βέβαια έκταση: αναλύει ένα ορισμένο τμήμα από το κεντρικό νόημα του κειμένου και διακρίνεται από τις άλλες «οπτικά» από το περιθώριο που αφήνουμε στην αρχή της. Η παράγραφος όμως παρουσιάζει ομοιότητες και με ολόκληρο κείμενο: έχει τον πρόλογό της (θεματική περίοδος/ πρόταση), το κύριο μέρος της (λεπτομέρειες/ σχόλια) και τον επίλογο (περίοδος/ πρόταση κατακλείδα). Έτσι, το σύνολο των παραγράφων, που βρίσκονται σε άρρηκτη νοηματική και γλωσσική σχέση μεταξύ τους, συναποτελούν το κείμενο. Φυσικά, η παράγραφος δεν έχει την απόλυτη αυτοτέλεια ενός κειμένου: κάθε παράγραφος εξαρτάται άμεσα από την προηγούμενη, ενώ προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη Δομή της παραγράφου Τρία είναι τα δομικά συστατικά μιας παραγράφου: α. η θεματική πρόταση/ περίοδος, β. τα σχόλια ή λεπτομέρειες, γ. η πρόταση/ περίοδος κατακλείδα Η θεματική πρόταση/ περίοδος Η θεματική πρόταση ή (συνηθέστερα) περίοδος αποτελεί τον «πρόλογο» της παραγράφου και παρουσιάζει σε γενικές γραμμές το θέμα που θα αναπτυχθεί με όσα στοιχεία ακολουθήσουν. Φυσική της θέση είναι η αρχή της παραγράφου, χωρίς φυσικά να αποκλείονται και άλλες θέσεις (π.χ. μέση και τέλος), όπως θα δούμε σε επόμενες τάξεις. Από τη θεματική πρόταση μπορούμε να κατανοήσουμε λοιπόν το θέμα ολό- 9

2 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 10 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ κληρης της παραγράφου. Η συνοπτική απόδοση του θέματος αυτού σε μία φράση αποτελεί τον «πλαγιότιτλο» της παραγράφου, που χρησιμεύει, όπως στη συνέχεια θα δούμε, για την περιληπτική απόδοση ενός κειμένου Οι λεπτομέρειες ή σχόλια Η θεματική περίοδος μιας παραγράφου αναπτύσσεται με άλλες περιόδους που αποτελούν τις λεπτομέρειες ή σχόλια. Οι λεπτομέρειες λοιπόν αποτελούν το κύριο μέρος της παραγράφου και μπορούν να χωριστούν σε: α. Κύριες ή βασικές: ρόλος τους είναι να επξηγήσουν, να αναλύσουν, να αιτιολογήσουν κτλ. τη θεματική πρόταση και γι αυτό η σχέση τους μαζί της είναι άμεση. β. Δευτερεύουσες ή βοηθητικές: ρόλος τους είναι η ανάλυση των κύριων λεπτομερειών της παραγράφου, με τις οποίες έχουν άμεση σχέση Η πρόταση/ περίοδος κατακλείδα Η πρόταση (ή συνήθως περίοδος) κατακλείδα συνοψίζει το θέμα μιας παραγράφου και ολοκληρώνει την ανάπυξή της. Φυσική της θέση λοιπόν είναι το τέλος της παραγράφου, επειδή το περιεχόμενό της είναι συναφές με αυτό της θεματικής. Αυτός είναι εξάλλου και ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζουμε την ύπαρξή της: συγκρίνουμε το νόημα της θεματικής με αυτό της τελευταίας πρότασης της παραγράφου. Αν είναι συναφές, τότε η τελευταία πρόταση είναι κατακλείδα, αν όχι, τότε είναι απλώς η τελευταία πρόταση των λεπτομερειών της παραγράφου. Η παράγραφος που ακολουθεί αναφέρεται στις αλλαγές που θα επιφέρει η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση, όπως εξάλλου φαίνεται από τη θεματική της περίοδο, αλλά και την περίοδο κατακλείδα που, όπως παρατηρούμε, έχει το ίδιο περιεχόμενο με τη θεματική. ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ θεματική περίοδος 1η κύρια λεπτομέρεια ΚΕΙΜΕΝΟ Η εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση θα μεταβάλει το ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο δάσκαλος πρέπει πλέον να καθοδηγεί τους μαθητές του στη γνώση και να μην περιορίζεται στο ρόλο του πομπού γνώσης, ρόλο τον οποίο ο ηλεκτρονικός υπο- 10

3 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 11 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η τηλεόραση έχει μεγάλη ευθύνη για τη συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας. Κι αυτό γιατί η τηλεόραση βασίζεται στην εικόνα, που θεωρείται γρήγορη, άμεση, «εύκολη», ζωντανή και ευχάριστη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραγκωνίζεται στη συνείδηση των Ελδευτερεύουσα λεπτομέρεια 2η κύρια λεπτομέρεια δευτερεύουσες λεπτομέρειες περίοδος κατακλείδα λογιστής μπορεί να επιτελέσει με τρόπο περισσότερο αποτελεσματικό. Πρέπει δηλαδή να διδάξει στους μαθητές του να αναζητούν και να διαχειρίζονται τη γνώση με επιτυχία. Παράλληλα, ο δάσκαλος οφείλει να υιοθετήσει τη συνεργατική μάθηση και να εγκαταλείψει τη μονόδρομη από την πλευρά του μετάδοση της γνώσης. Κι αυτό γιατί πλέον δεν αποτελεί για τους μαθητές του τη μοναδική πηγή γνώσης. Δάσκαλος και μαθητές λοιπόν θα ανταλλάσσουν πληροφορίες με στόχο την αναζήτηση πληροφοριών για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών μέσω των οποίων θα κατακτάται ουσιαστικά η γνώση. Επομένως, δικαιολογημένα θεωρείται από πολλούς πραγματική κοσμογονία για το σχολείο η χρήση της πληροφορικής. Σχηματικά τα δομικά συστατικά της παραγράφου αυτής είναι: Θεματική περίοδος: «Η εισαγωγή ηλεκτρονικών [...] το ρόλου του εκπαιδευτικού». Λεπτομέρειες: «Ο δάσκαλος πρέπει λοιπόν [...] θα κατακτάται ουσιαστικά η γνώση» (1η κύρια: «Ο δάσκαλος πρέπει λοιπόν [...] περισσότερο αποτελεσματικό», δευτερεύουσα: «Πρέπει δηλαδή [...] τη γνώση με επιτυχία» 2η κύρια: «Παράλληλα, ο δάσκαλος [...] μετάδοση της γνώσης», δευτερεύουσες: «Κι αυτό γιατί [...] ουσιαστικά η γνώση»). Περίοδος κατακλείδα: «Επομένως, δικαιολογημένα [...] η χρήση της πληροφορικής». Στην επόμενη παράγραφο αναλύεται η επίδραση της τηλεόρασης στη γλώσσα. Για το θέμα αυτό άλλωστε μιλά τόσο η θεματική περίοδος όσο και η περίοδος κατακλείδα. ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ θεματική περίοδος 1η κύρια λεπτομέρεια δευτερεύουσα λεπτομέρεια ΚΕΙΜΕΝΟ

4 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 12 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2η βασική λεπτομέρεια δευτερεύουσα λεπτομέρεια 2η κύρια λεπτομέρεια δευτερεύουσα λεπτομέρεια περίοδος κατακλείδα λήνων ο λόγος και ειδικά ο γραπτός. Από την άλλη, πολύ συχνά συναντάμε στην τηλεόραση δημοσιογράφους με κακή έως και ανύπαρκτη γλωσσική κατάρτιση. Οι άνθρωποι αυτοί, που χειρίζονται δημόσια το λόγο, γίνονται αρνητικά γλωσσικά πρότυπα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Τέλος, η γλώσσα της τηλεοπτικής διαφήμισης είναι κωδικοποιημένη και γεμάτη νεολογισμούς. Με αυτό τον τρόπο περιορίζει την εκφραστικότητα της γλώσσας και αλλοιώνει τα νοήματά της. Γενικότερα, λοιπόν, η τηλεόραση βλάπτει τη γλώσσα όχι μόνο όσων την παρακολουθούν, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Επιγραμματικά τα δομικά συστατικά της παραγράφου είναι: Θεματική περίοδος: «Η τηλεόραση έχει μεγάλη ευθύνη για τη συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας». Λεπτομέρειες: «Κι αυτό γιατί η τηλεόραση [...] και αλλοιώνει τα νοήματά της» (1η κύρια: «Κι αυτό γιατί η τηλεόραση [...] ζωντανή και ευχάριστη», δευτερεύουσα: «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα [...] και ειδικά ο γραπτός» 2η κύρια: «Από την άλλη, [...] γλωσσική κατάρτιση», δευτερεύουσα: «Οι άνθρωποι αυτοί [...] την ελληνική κοινωνία» 3η κύρια: «Τέλος, η γλώσσα [...] γεμάτη νεολογισμούς», δευτερεύουσα: «Με αυτό τον τρόπο [...] τα νοήματά της»). Περίοδος κατακλείδα: «Γενικότερα, λοιπόν, [...] ολόκληρης της κοινωνίας». ΑΣΚΗΣΕΙΣ α. Στις παραγράφους που ακολουθούν σου δίνονται οι θεματικές προτάσεις (είναι τυπωμένες με έντονα γράμματα). Εσύ πρέπει να συμπληρώσεις τα κενά στις παραγράφους, προσθέτοντας λεπτομέρειες (κύριες και δευτερεύουσες) και προτάσεις κατακλείδες. Για να διευκολυνθείς, χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που σου δίνονται στις παρενθέσεις. Οι παράγραφοί σου πρέπει να έχουν έκταση από 80 έως 100 λέξεις. (1) Ένας μαθητής του γυμνασίου σήμερα έχει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Αυτό αρχικά συμβαίνει γιατί (1η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες. Φράσειςκλειδιά: σχολικές υποχρεώσεις, μεγάλες απαιτήσεις από τους μαθητές). Παράλληλα, (2η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες. Φράσεις-κλειδιά: φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα μαθήματα). (περίοδος κατακλείδα). 12

5 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 13 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (2) Χτες ολοκλήρωσα το διάβασμα ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου. Πρόκειται για (1η κύρια λεπτομέρεια: τίτλος βιβλίου και συγγραφέας). Το μυθιστόρημα αναφέρεται (2η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: θέμα του μυθιστορήματος). Προσωπικά πιστεύω (3η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: αξιολόγηση του μυθιστορήματος). (περίοδος κατακλείδα). (3) Τον καλύτερο φίλο μου τον γνώρισα στην πρώτη τάξη του δημοτικού. (1η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: χώρος και χρόνος). (2η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: το γεγονός της γνωριμίας). (3η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: εξέλιξη της φιλίας στο χρόνο). (περίοδος κατακλείδα). (4) Πολλοί άνθρωποι προτιμούν πλέον να παρακολουθούν μια κινηματογραφική ταινία στην τηλεόραση και όχι στο σινεμά. Η παρακολούθηση μιας ταινίας στην τηλεόραση είναι (1η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες. Φράσειςκλειδιά: ξεκούραστη, φτηνή). Αντίθετα, ο κινηματογράφος (2η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες). (περίοδος κατακλείδα). Να καταγράψεις τα δομικά συστατικά (θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, κατακλείδα) των παραγράφων που ακολουθούν και να αποδώ- β. σεις σε αυτές από έναν πλαγιότιτλο ενδεικτικό του περιεχομένου τους. (1) Το πρωινό μου σήμερα ήταν απολύτως επεισοδιακό. Πρώτα απʼ όλα άργησα να ξυπνήσω. Δεν ξέρω αν ήταν το ξυπνητήρι που δε χτύπησε ή εγώ που δεν τʼ άκουσα, πάντως σηκώθηκα από το κρεβάτι στις οκτώ και πέντε. Έπειτα τα συνήθως πέντε λεπτά που διαρκεί το ντύσιμό μου έγιναν ω του θαύματος! δεκαπέντε, καθώς το ένα μου παπούτσι πεισματικά αρνιόταν να εμφανιστεί. Βγαίνοντας από το σπίτι (όπως φυσικά θα έπρεπε να φανταστώ) έπεσα πάνω σε μια μαύρη γάτα κι έτσι η τύχη μου ολοκληρώθηκε: ο γερανός είχε σήμερα βρει να σηκώσει το, μονίμως παράνομα παρκαρισμένο, αυτοκίνητο της μητέρας μου, με αποτέλεσμα να φτάσω τελικά με ταξί στο σχολείο στις εννέα και μισή. Τουλάχιστον πρόλαβα κάτι από τη δεύτερη ώρα! (2) Στη λαϊκή φορεσιά, που φυλάει σαν οικογενειακό κειμήλιο η μάνα μου, εντυπωσιάζουν τα κομμάτια εκείνα που συγκεντρώνουν τον κεντητό διάκοσμο και τα στολίδια την έμφυτης γυναικείας φιλαρέσκειας. Πρόκειται αρχικά για το τεράστιο άσπρο πουκάμισο που διακοσμείται στο λαιμό, στα μανίκια και στον ποδόγυρο με κεντίδια ξομπλιαστά, πολύχρωμα και σχηματοποιημένα. Ακόμα, πρόκειται για το κεφαλομάντιλο ή κεφαλόδεσμο ή «μπόλια», καμωμένο από αραχνοΰφαντο ύφασμα, λευκό, μεταξωτό, με χρυσές ραβδώσεις και πλατιά, χρυσόπλεκτη δαντέλα με μακρύ χρυσό κρόσσι γύρω γύρω. Ένα άλλο πλουμιστό εξάρτημα αυτής της γυναικείας φορεσιάς είναι η ποδιά, φτιαγμένη από χοντρό μάλλινο ύφασμα, υφαντό και κεντητό στο χέρι, με πολύ μικρά κοσμήματα ολόγυρα, που κουδουνίζουν στο κούνημά της. Τέλος, είναι και το κοντογούνι, κάτι σαν μακριά ζακέτα με μακριά μανίκια, φαρδιά, βυσσινιά, βελούδινα. Ο χρυσοκέντητος διάκοσμός του απλώνεται κυρίως στην πλάτη, στο κάτω μέρος των 13

6 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 14 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ μπροστινών φύλλων και κατά μήκος της εξωτερικής ράχης των μανικιών το θέμα του διάκοσμου είναι μια σχηματοποιημένη γλάστρα, με δύο όμορφα πουλιά που ραμφίζουν τους κλάδους της γλάστρας από δεξιά και από αριστερά. (3) Ο εικοστός αιώνας ήταν ο αιώνας της αστικοποίησης, γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το οικοσύστημα. Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα χωριά τους, αναζητώντας εργασία και καλύτερες συνθήκες ζωής στα αστικά κέντρα. Από ανάγκη λοιπόν στις πόλεις το φυσικό περιβάλλον άρχισε σταδιακά να αντικαθίσταται από οικιστικό. Η αδυναμία μάλιστα κάλυψης των αναγκών για στέγη οδήγησε στην αύξηση των πόλεων σε ύψος. Έτσι, τα μικρά σπίτια του ενός ή δύο ορόφων αντικαταστάθηκαν από πολυώροφες πολυκατοικίες. Τα κτίσματα αυτά μπορεί να ικανοποιούν τις λειτουργικές ανάγκες των ανθρώπων της πόλης, έφεραν όμως μαζί τους την αποξένωση και την ασχήμια. Το αποτέλεσμα όλων είναι να δημιουργηθεί ένα αποπνικτικό κλίμα ζωής για τον άνθρωπο της πόλης. (4) Θυμήθηκα τις προάλλες ένα παιδί που αντιπαθούσα στο Γυμνάσιο. Ήταν ένα αγόρι ψηλό και αδύνατο. Εϊχε μαύρα κοντά μαλλιά, που σηκωμένα όμως καθώς ήταν στον αέρα, έδειχναν επιβλητικά (εμένα προσωπικά μού προκαλούσαν δέος). Είχε μάτια καστανά, δεν μπορώ όμως να τα θυμηθώ καλύτερα, έτσι μικρά και αδιάφορα όπως ήταν. Ένας λαιμός μακρύς συνέδεε το μικρό κεφάλι με το γυμνασμένο κορμί του, αποδίδοντας μια αίσθηση ασυμμετρίας. Ντυνόταν πάντα επιμελημένα ατημέλητα (ακριβό τζιν και αθλητικά παπούτσια, μπουφάν σκισμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία και όχι από τον ίδιο ή την πολυκαιρία). Αυτό όμως που θυμάμαι εντονότατα ήταν ότι μιλούσε συνεχώς για θέματα αδιάφορα και σώπαινε όταν η συζήτηση σοβάρευε (από τεμπελιά φυσικά κι όχι από άποψη). (5) Το θερμόμετρο είναι ένα ιατρικό όργανο με το οποίο μετράται η θερμοκρασία του σώματος. Αποτελείται από τρία μέρη: ένα γυάλινο, κλειστό και από τις δύο πλευρές περίβλημα. Μέσα σε αυτό βρίσκεται μια επίπεδη αριθμημένη πλάκα (από ) που διαιρείται με γραμμές (βαθμοί και δέκατα). Στο μέσο της πλάκας βρίσκεται ένας διαφανής σωλήνας με υδράργυρο. Για να λειτουργήσει το θερμόμετρο, πρέπει να έρθει σε στενή επαφή με το ανθρώπινο σώμα (π.χ. στη μασχάλη). Όταν αυτό συμβεί, τότε η θερμοκρασία του διαστέλλει τον υδράργυρο. Μετά από ένα ή δύο λεπτά η θερμοκρασία του θερμομέτρου είναι ίση με τη θερμοκρασία του σώματος. Τότε μπορούμε να δούμε πόση είναι η θερμοκρασία του σώματος, βλέποντας πού έφτασε στην αριθμημένη πλάκα ο υδράργυρος Η συνοχή των προτάσεων στην παράγραφο Η λειτουργία της συνοχής μελετά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται λεκτικά οι προτάσεις των λεπτομερειών μιας παραγράφου. Η σύνδεση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε ο αναγνώστης να μη χρειάζεται κάθε φορά να υποθέτει ποια 14

7 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 15 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ νοηματική σχέση υπάρχει μεταξύ των προτάσεων αυτών. Αν από την άλλη, απουσιάζει, τότε δημιουργούνται ασάφειες, προσκόμματα και χάσματα στο νόημα που περιορίζουν την πληροφορική επάρκεια της παραγράφου. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η συνοχή των στοιχείων μιας παραγράφου. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τους σημαντικότερους από αυτούς Σύνδεση μέσω διαρθρωτικών λέξων-φράσεων α. Σύζευξη: Η σύζευξη χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να συνδεθούν μεταξύ τους όμοιοι ή ισοδύναμοι όροι (λέξεις, προτάσεις, επιχειρήματα), στοιχεία δηλαδή που το ένα συμπληρώνει το άλλο. Οι διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η σύζευξη είναι: και, μη, και μη, επίσης, παράλληλα, ταυτόχρονα, εξάλλου, ακόμα, επιπροσθέτως, όμοια, αφενός [ ] αφετέρου, όπως [ ] έτσι, όχι μόνο [ ] αλλά και, εκτός από αυτά, ούτε [ ] ούτε, ας σημειωθεί ακόμα ότι, το ίδιο συμβαίνει και, πρώτον [...] δεύτερον κτλ. Η απώλεια τύπων δεν αποτελεί συρρίκνωση, αλλά φυσική εξέλιξη για μια γλώσσα. Το ίδιο συμβαίνει και με την απλούστευση της ορθογραφίας και του τονισμού. Θα σε παρακαλούσα να μη μιλάς και να μη χαζεύεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, γιατί θα θα αναγκαστώ να σε βγάλω από την τάξη. β. Αντίζευξη: Συνδέει στοιχεία ασύμβατα ή αντίθετα μεταξύ τους. Επιτυγχάνεται με τις φράσεις: παρά το ότι [ ] όμως, αντιθέτως, όχι μόνο [...] αλλά και, ενώ, μα, ωστόσο, όμως, κι όμως, αλλά, αντίστροφα, ενώ, απεναντίας, εντούτοις, ακόμα και αν, δε συμβαίνει όμως το ίδιο κτλ. Οι περισσότεροι γονείς επιτρέπουν στα παιδιά τους τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι που αρνούνται πεισματικά να την επιτρέψουν, θεωρώντας (και δίκαια) πως μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία των παιδιών τους. Όλο και περισσότερα ελληνόπουλα εμφανίζουν σημάδια παχυσαρκίας όχι μόνο εξαιτίας των κακών συνηθειών που έχουν υιοθετήσει, αλλά και της έλλειψης συστηματικής άσκησης. 15

8 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 16 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ γ. Διάζευξη: Χρησιμοποιείται όταν τα στοιχεία που παρατίθενται είναι αντιφατικά, αποκλείει δηλαδή το ένα το άλλο. Η διάζευξη επιτυγχάνεται με τη χρήση των διαχωριστικών συνδέσμων: είτε [ ] είτε, ή. Ήταν αποφασισμένος να εξερευνήσει τη σπηλιά είτε η παρέα του αποφάσιζε να τον ακολουθήσει είτε και μόνος. Θα αποφασίσεις ποτέ να στρωθείς στη δουλειά ή σκέφτεσαι να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου τεμπελιάζοντας; δ. Συμπέρασμα: Πολλές φορές χρειάζεται, μετά την παράθεση κάποιων επιχειρημάτων, ο συγγραφέας να καταλήξει σε συμπεράσματα. Αυτό πραγματοποιείται με τις φράσεις: άρα, συνεπώς, επομένως, συνοψίζοντας, συγκεφαλαιώνοντας, κατά συνέπεια, καταλήγοντας, σύμφωνα με τα παραπάνω, συμπε ρα - σματικά, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, λοιπόν κτλ. Τα πουλιά πετάνε χαμηλά σήμερα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν πρέπει να περιμένουμε σύντομα βροχή. Το σχολείο αναγκάζει τους μαθητές να αποστηθίζουν τα σχολικά βιβλία. Επομένως, δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο το γεγονός ότι τα παιδιά αντιπαθούν γενικά το διάβασμα. ε. Αιτιολόγηση: Πρόκειται για έναν πολύ συνηθισμένο τρόπο λεκτικής σύνδεσης προτάσεων, ειδικά στα επιχειρηματολογικά κείμενα. Με τον τρόπο αυτό συνδέουμε προτάσεις η δεύτερη από τις οποίες αιτιολογεί την πρώτη. Επιτυγχάνεται με τις λέξεις: γιατί, διότι, επειδή, αφού, καθώς, που κτλ. Προτιμώ το θέατρο από τον κινηματογράφο. Κι αυτό διότι θεωρώ πως η αμεσότητα της σχέσης ηθοποιού-θεατή στο θέατρο δε θα μπορούσε να επιτευχθεί ποτέ στο σινεμά. Χαίρομαι πολύ που θυμήθηκες τα γενέθλιά μου και μου τηλεφώνησες. στ. Αίτιο αποτέλεσμα: Με αυτό τον τρόπο συνδέονται προτάσεις από τις οποίες η δεύτερη αποτελεί αποτέλεσμα της πρώτης. Χρησιμοποιούνται οι διαρ- 16

9 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 17 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ θρωτικές φράσεις: έτσι, λοιπόν, γι αυτό το λόγο, συνεπώς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ώστε κτλ. Μίλησα πολύ άσχημα στη μητέρα μου τις προάλλες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δυο μέρες τώρα να μην μπορώ να ησυχάσω από τις τύψεις. Αφιερώνει πάρα πολλές ώρες στο μπάσκετ κι έτσι δε του μένει χρόνος για να διαβάσει τα μαθήματά του. ζ. Επεξήγηση: Πολύ σχυνά σε μία παράγραφο ο συγγραφέας θέλει να διασαφηνίσει μια προηγούμενη άποψή του. Για να το επιτύχει αυτό χρησιμοποιεί τις φράσεις: δηλαδή, με άλλα λόγια, για να γίνω πιο σαφής, συγκεκριμένα, ειδικότερα κτλ. Η δημοκρατία βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις που λαμβάνονται ευνοούν τα συμφέροντα των πολλών και όχι των λίγων. Η πυρηνική οικογένεια, αυτή δηλαδή που αποτελείται από τους συζύγους και τα παιδιά, απειλείται σήμερα με διάλυση. η. Προϋπόθεση: Για να δηλωθούν οι όροι που πρέπει να πληρούνται ώστε να πραγματοποιηθεί κάτι, χρησιμοποιούνται από τους συγγραφείς οι λέξεις: αν, να, για να, λύση θα ήταν κτλ. Η παιδεία μπορεί να βγάλει τον πολιτισμό μας από τα αδιέξοδά του. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει ως κοινωνία να την τοποθετήσουμε ως πρώτη μας προτεραιότητα. Μην έρθεις μαζί μας στην εκδρομή, αν φοβάσαι τα ζουζούνια. θ. Χρονική ακολουθία: Σε αφηγηματικά κυρίως κείμενα, για να δηλωθεί η χρονική σειρά των γεγονότων, χρησιμοποιούνται οι διαρθρωτικές φράσεις: πρώτα, έπειτα, ύστερα, στη συνέχεια, τότε, όταν, αμέσως, την ίδια στιγμή, αργότερα κτλ. 17

10 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 18 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κάτω από το βράχο βρισκόταν ένα μεγάλο φίδι. Όταν το είδε πάγωσε και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Αμέσως μόλις κατάλαβε το σεισμό, έτρεξε να κρυφτεί κάτω από το μεγάλο τραπέζι του σαλονιού. ι. Τοπική σχέση: Σε περιγραφικά συνήθως κείμενα οι συγγραφείς χρειάζεται να τοποθετήσουν τα πράγματα στο χώρο ή να δηλώσουν την τοπική σχέση που αυτά έχουν. Τότε χρησιμοποιούν τις λέξεις: πάνω, κάτω, παραπέρα, εδώ, εκεί, αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω, μέσα, έξω, στο βάθος κτλ. Άνοιξε τη βαριά πόρτα της αυλής και βρέθηκε μπροστά σε μια έκπληξη: στο βάθος του κήπου, πίσω από τις λεμονιές, βρισκόταν ένα άλογο. Ανέβηκε στην κορυφή του λόφου και κοίταξε ολόγυρα. Δεξιά και αριστερά του, όπου και αν κοίταζε, το απέραντο γαλάζιο. ια. Έμφαση τονισμός: Με τον τρόπο αυτό συνδέονται προτάσεις από τις οποίες η δεύτερη αξιολογείται ως σημαντικότερη από την πρώτη. Χρησιμοποιούνται οι φράσεις: εκείνο που προέχει, το σημαντικότερο από όλα, αξίζει να σημειωθεί, πρέπει να τονιστεί κτλ. Η εργασία της μητέρας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της οικογένειας. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως τα προβλήματα αυτά μειώνονται σημαντικά όταν ο σύζυγος και τα παιδιά βοηθούν στις οικιακές εργασίες. Το σχολείο σαφώς και πρέπει να παρέχει γνώσεις στους μαθητές του. Εκείνο που προέχει πάντως είναι η διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και η ομαλή κοινωνικοποίησή τους Επανάληψη λέξεων, φράσεων ή συντακτικών σχημάτων Η επανάληψη μιας λέξης ή φράσης είναι δυνατό να συνδέσει ικανοποιητικά τις προτάσεις μιας παραγράφου. Η παράθεσή τους δεν χρειάζεται να είναι αυτούσια: μπορούν να επαναληφθούν τροποποιημένες ή παραφρασμένες. Επίσης, 18

11 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 19 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ μπορούν κάλλιστα να συνδεθούν κάποια λεκτικά σύνολα με την επανάληψη όμοιων συντακτικών σχημάτων. Στο παράδειγμα που ακολουθεί οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με την επανάληψη της λέξης που είναι τυπωμένη με έντονα γράμματα. Ο επιστήμονας έχει ηθική και πολιτική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία του. Η ευθύνη του προέρχεται από την επίδραση, θετική ή αρνητική, που έχουν οι ανακαλύψεις του για την κοινωνική ζωή. Οι επόμενες προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με την επανάληψη μιας τροποποιημένης φράσης. Η ανάπτυξη κάθε κοινωνικού συνόλου είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των μελών που το αποτελούν. Όταν η ομαδική δουλειά αποτύχει, κάθε δυνατότητα προόδου ακυρώνεται στην πράξη. Στο επόμενο παράδειγμα επαναλαμβάνεται ένα συντακτικό σχήμα (χρονική πρόταση). Όταν ο πολιτικός κόσμος του τόπου δεν αποδεικνύει την ευαισθησία του για τα προβλήματα της νεολαίας, όταν οι φορείς αγωγής απουσιάζουν ή αδιαφορούν, τότε οι νέοι μας δικαιολογημένα αποστρέφουν τα μάτια από την κοινωνική ζωή και αυτοπεριθωριοποιούνται Αναφορά Στην αναφορά χρησιμοποιείται μία αναφορική αντωνυμία στη θέση κάποιου ονόματος που υπήρχε στο προηγούμενο λεκτικό σύνολο. Μπορεί ακόμα να επιτευχθεί με την παράλειψη κάποιου ευκόλως εννοούμενου προτασιακού στοιχείου. Στο παράδειγμα που ακολουθεί μία αντωνυμία (υπογραμμισμένη) αντικαθιστά τις λέξεις που είναι τυπωμένες με έντονα γράμματα. 19

12 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 20 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής, τίμιος και ευγενής. Αυτά τον κάνουν ιδιαίτερα αγαπητό σε όσους τον γνωρίζουν. Στο επόμενο παράδειγμα η φράση που τυπώνεται με έντονα γράμματα εννοείται και στην επόμενη πρόταση, γι αυτό και δεν επαναλαμβάνεται. Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας άλλαξε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, μετέβαλε την εικόνα μας για τον κόσμο που μας περιβάλλει και για τον ίδιο μας τον εαυτό Νοηματική συνάφεια Πολλές φορές η νοηματική σχέση μεταξύ δύο προτάσεων μιας παραγράφου είναι τόσο έκδηλη, ώστε να μην κρίνεται απαραίτητη η χρήση συνδετικών λέξεων και φράσεων. Οι προτάσεις που ακολουθούν συνδέονται μεταξύ τους νοηματικά. Εύκολα όμως γίνεται αντιληπτό ότι η διαρθρωτική λέξη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να τις ενώσει είναι μία από τις αντιζευκτικές (π.χ. αντίθετα), αφού η νοηματική τους σχέση είναι αντιθετική. Η ελευθερία σκέψης και βούλησης των πολιτών είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία μιας κοινωνίας. Η δέσμευση και ο καταναγκασμός ανοίγουν το δρόμο για τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι επόμενες προτάσεις έχουν μεταξύ τους νοηματική σχέση αιτίου και αποτελέσματος, γι αυτό και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεσή τους μια από τις αντίστοιχες λέξεις-φράσεις (π.χ. έτσι). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ταχύτατη. Σε λίγα χρόνια όποιος δε γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών θα θεωρείται αναλφάβητος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συμπληρώσεις τα κενά στις παραγράφους που ακολουθούν, τοποθετώντας σε αυτά την κατάλληλη διαρθρωτική λέξη-φράση. (1) Είχε ανοίξει ήδη την πόρτα του διαμερίσματος για να φύγει,... (1) ο Πέτρος τη σταμάτησε,... (2) αισθάνθηκε πως έπρεπε κάτι τελευταίο να 20 α.

13 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 21 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ της πει: «Θα θυμώσω πολύ,... (3) δεν έρθεις στα γενέθλιά μου» είπε δήθεν νευριασμένα.... (4) τη φίλησε αδέξια στο μάγουλο και περίμενε να φύγει το ασανσέρ,... (5) κλείσει την πόρτα. Άραγε της είχε κάνει καλή εντύπωση... (6) μήπως ανέχτηκε την παρέα του από ευγένεια; Θα μπορούσε... (7) να ελπίζει; (2) Η τηλεόραση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τις βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές των νέων.... (1) οφείλονται στο «βομβαρδισμό» των νέων με σκηνές βίας από διαφημίσεις, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες... (2) από τις ειδήσεις.... (3) τα παιδιά εθίζονται στη βία και η συνείδησή τους αδυνατεί να την καταδικάσει ως κάτι παράνομο και αντικοινωνικό.... (4), πολλά παιδιά μιμούνται τις σκηνές βίας που παρακολούθησαν στην τηλεόραση,... (5) ο νέος έχει έμφυτη την τάση της ταύτισης με τις προβαλλόμενες σε αυτόν συμπεριφορές.... (6), μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η τηλεόραση για τους νέους ανθρώπους. β. Να καταγράψεις τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται (νοηματικά και λεκτικά) οι περίοδοι στις παραγράφους που ακολουθούν. (1) Η τηλεόραση δεν είναι ικανή να διδάξει στα παιδιά ό,τι τους είναι απαραίτητο για να ενηλικιωθούν. Είναι ένα διαφημιστικό μέσο και, ως τέτοιο, είναι θεμιτό να έχει τη θέση που της ανήκει. Μπορεί να είναι ψυχαγωγική και η ψυχαγωγία δεν είναι από μόνη της κακή. Μπορεί να παρέχει πληροφόρηση και αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. Παρʼ όλα αυτά, δεν καταφέρνει να είναι ικανό μέσο κοινωνικοποίησης. Οφείλουμε νʼ αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός και πάνω σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να επέμβουμε. Το σχολείο και η οικογένεια οφείλουν και μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό τον τομέα και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο απʼ ό,τι μέχρι τώρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, μειώνοντας την επιρροή που ασκεί η τηλεόραση στη ζωή των παιδιών. θα ήταν μία καλή αρχή. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα για να κάνουμε το πρώτο βήμα. (Καρλ Πόππερ, Παιδιά μπροστά στην τηλεόραση) (2) Και εδώ έγκειται η δυσκολία. Διότι ο χάρτης του πλανήτη αποκαλύπτει μια τεράστια ποικιλία κρατών και εθνοτήτων, ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών συστημάτων, βιοτικού επιπέδου και βαθμού παιδείας. Το περιβάλλον λοιπόν της Γης αλλού θίγεται από ισχυρά συμφέροντα, κάποιες φορές από γνήσια ανάγκη και κάποτε από άγνοια ή αναισθησία. Ενώ δε τα βιομηχανικά κράτη χρεώνονται από βουλιμία ενεργειακή και διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος σε κάθε μορφής ρύπανση, τα λεγόμενα «υπό ανάπτυξιν» κράτη σύρονται ή επιθυμούν την ίδια ταυτότητα προόδου. Το δε «σύνδρομο των συνόρων» είναι πάντοτε μια γραμμή ψυχολογικής αυτοάμυνας για τον άνθρωπο: έξω από τη δική του περιοχή ή ιδιοκτησία, η καταστροφή δεν τον αφορά. Αυταπάτη δηλαδή βαθύτατη, αφού ένα 21

14 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 22 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ πυρηνικό ατύχημα, η ρύπανση των υδάτων ή η καταστροφή του όζοντος δύσκολα αναγνωρίζουν εθνικά και ατομικά σύνορα. (Γιώργος Γραμματικάκης, Ο βιασμός της φύσης) (3) Η σύγχρονη κοινωνική συμβίωση έχει θέσει ακραίο στόχο της την αποφυγή των ενοχλημάτων. Ετσι, ο καθένας πορεύεται άγνωστος ανάμεσα στους αγνώστους, ένας ακέραιος αριθμός, ολομόναχος. Και η «ανοιχτή καρδιά» θεωρείται κοινωνικό παράπτωμα. Ενας λόγος που απευθύνεται έξω από την ώρα του και από τα καθιερωμένα του πλαίσια, ασυλλογισιά. Και τούτο, από πολλές απόψεις, είναι ωφέλιμο. Δηλαδή η ασταμάτητη παρεμβολή του άλλου στην προσωπική ζωή του καθενός, αυτή η κατάρα των μικρών και κοινωνικά καθυστερημένων οικισμών. Ωστόσο, παραμένει έξω από κάθε αμφιβολία πως σε τόπους που ευδαιμονούν, κατά τα μέτρα και τις αξίες της εποχής, οι άνθρωποι υποφέρουν από πολλή, αναγκαστική μοναξιά, που δεν έχει καμιά σχέση με τον εκούσιο ασκητισμό μερικών εκλεκτών πνευμάτων. Είναι οι άνθρωποι με τα νωθρά, παρά την άλλη τους δραστηριότητα, πνεύματα, με τις άδειες ψυχές, που προσμένουν να τις γεμίσει ή παρουσία του άλλου και ο άλλος δεν είναι παρά επίσης μια άδεια ψυχή, ανίκανη να συντηρήσει τον εαυτό της, όχι και να δοθεί. Ετσι οι ψυχές αρρωσταίνουν. Αυτός είναι ένας άλλος θάνατος, καθημερινός, συνεχής, ανεπανόρθωτος. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν την ευκαιρία να κοιταχτούν στα μάτια, να συνομιλήσουν, νʼ ανταλλάξουν μια πραγματική χειραψία. Αντίθετα, η μέρα είναι γεμάτη έγνοιες, η νύχτα γεμάτη κάματο, δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει ο χώρος όπου μπορούν να καλλιεργηθούν οι φιλίες, οι ουσιαστικοί δεσμοί, οι μεθέξεις, που προκαλούν τους «εν τη ψυχή τόκους». Με άλλα λόγια ο κόσμος μας, παρʼ όλα τα θαυμαστά που του ομολογήσαμε, είναι ένας άφιλος κόσμος. Η φιλία είναι απλή αλληλογνωριμιά, κυβερνημένη από τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα συνενώνουν ή χωρίζουν τους ανθρώπους πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Γιʼ αυτό οι παροδικές συζεύξεις είναι ο νόμος της εποχής. (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή) γ. Με βάση τις οδηγίες που σου δίνονται στη συνέχεια να γράψεις παραγράφους, φροντίζοντας ιδιαίτερα τη συνοχή των προτασιακών στοιχείων τους. (1) Βρίσκεσαι στο σχολείο σου και προσπαθείς να δώσεις οδηγίες σε ένα συμμαθητή σου για το πώς θα μπορέσει να βρει το σπίτι σου για να σε επισκεφτεί. (2) Προσπάθησε να καταγράψεις τους κανόνες ενός παραδοσιακού ομαδικού παιχνιδιού (π.χ. κρυφτό). 22

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Είδη προφορικού και γραπτού λόγου Η γλωσσική επικοινωνία διακρίνεται σε προφορική και γραπτή. Ο προφορικός λόγος διαφέρει σε πολλά σημεία από το γραπτό, είναι όμως ισάξιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί; Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια Εισαγωγική Παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ. Πρόταση κατακλείδα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ. Πρόταση κατακλείδα Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ Παράγραφος είναι: Το αυτοτελές θεματικά τμήμα του γραπτού πεζού λόγου, το οποίο αποτελεί μια νοηματική ενότητα, άρρηκτα συνυφασμένη με το συνολικό κείμενο.

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους (6621)

Κείμενο Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους (6621) Κείμενο Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους (6621) Καθώς τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους τους μεταβάλλονται. Στις σύγχρονες κοινωνίες τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που

Διαβάστε περισσότερα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Ο Πότης Ράτος ζούσε στα 1880 μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του κάπου στην Ελλάδα. Λαχταρούσε να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο. Όχι στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 9 ο ΓΕΛ Πατρών ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ: Tom&Jerry Υπεύθυνοι καθηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18897 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πολέντα Έλενα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Θεματικό κέντρο κειμένου : Το κείμενο αναφέρεται στο αίτημα της

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφέρω αλλά... σε ενδιαφέρω!

Διαφέρω αλλά... σε ενδιαφέρω! Διαφέρω αλλά... σε ενδιαφέρω! Στόχοι: Αυτογνωσία Διαχείριση συναισθημάτων Αποδοχή διαφορετικότητας Σεβασμός των δικαιωμάτων Να μάθουν να συνεργάζονται Μέθοδος Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη σύσταση ομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά*

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Διαβάζουμε το κείμενο. Το αληθινό παραμύθι της βίας Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισµα 111. Αναλφαβητισµός ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΙΜΕΝΟ Τα παιδιά µελετούν, αλλά δεν κατανοούν

Διαγώνισµα 111. Αναλφαβητισµός ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΙΜΕΝΟ Τα παιδιά µελετούν, αλλά δεν κατανοούν Διαγώνισµα 111 Αναλφαβητισµός ΚΕΙΜΕΝΟ Τα παιδιά µελετούν, αλλά δεν κατανοούν «Πολλές φορές διαβάζω και δεν καταλαβαίνω. Όταν τα κείµενα είναι αρχαία µε νέα ελληνικά µαζί, µου φαίνονται πολύ περίεργα. Δυσκολεύοµαι

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό θέμα εξέτασης για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια στην Ελληνική Γλώσσα, 2016 ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Ενδεικτικό θέμα εξέτασης για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια στην Ελληνική Γλώσσα, 2016 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ενδεικτικό θέμα εξέτασης για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια στην Ελληνική Γλώσσα, 2016 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο Φελίπε γράφει στο ημερολόγιό του για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Τι είναι τα κριτήρια αξιολόγησης Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι μια σειρά από πρακτικές γνώσεις και ικανότητες που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: 4 η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Δύο περίοδοι Για τη διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας διατίθενται 7

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς. 1 Δεκεμβρίου. Αγαπημένη μου φίλη Ελένη,

Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς. 1 Δεκεμβρίου. Αγαπημένη μου φίλη Ελένη, Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς 1 Δεκεμβρίου Αγαπημένη μου φίλη Ελένη, Έλαβα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ, γιατί φοβόμουνα πως με την αλλαγή της διεύθυνσης μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος του σχολείου (6654)

Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος του σχολείου (6654) Κείμενο Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος του σχολείου (6654) Τι πρέπει να γίνει σήμερα σε ό,τι αφορά στο γλωσσικό μάθημα; Εδώ και χρόνια, αναφερόμαστε στην κριτική σκέψη και

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Περί Γνώσεως Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Α Γυμνασίου. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου.

Περί Γνώσεως Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Α Γυμνασίου. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου. 10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ > ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου. Επιμέλεια ύλης και απαντήσεων: Γ.Φ.Σ ι ώ ρ η ς Φυσικός.- Email: georgesioris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ.,

Η ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ., Η ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ., georgiakiz@yahoo.gr, 6973387265 Αυτοεκτίμηση Αντίληψη της προσωπικής ικανότητας Ενδόμυχη πεποίθηση του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΑΤΑΞΙΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΑΤΑΞΙΑ ΑΤΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ : ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΑΤΑΞΙΑ Η λέξη αταξία αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για τη συγγραφή περίληψης στο Γυμνάσιο

Διδακτική πρόταση για τη συγγραφή περίληψης στο Γυμνάσιο Διδακτική πρόταση για τη συγγραφή περίληψης στο Γυμνάσιο Στο πιο κάτω φυλλάδιο παρουσιάζεται μια πρόταση για τη διδακτική της περίληψης και για να υλοποιηθεί χρειάζεται να διατεθούν δύο διδακτικές περίοδοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παραγωγή περίληψης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παραγωγή περίληψης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παραγωγή περίληψης Ειρήνη Φιλιππαίου Μιχάλης Σούρσος Ελένη Χατζηδημητρίου Ονοματεπώνυμα: 1 / 3 1. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, να βρείτε τα δομικά στοιχεία των παραγράφων και να τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ: 3.2. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων 3.3 Διαπολιτισμικότητα - Αποδοχή και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας (4601)

Κείμενο Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας (4601) Κείμενο Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας (4601) Ως ψυχαγωγία θεωρείται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η δραστηριότητα μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; Ημερομηνία 28/09/2015 Μέσο Συντάκτης Link clickatlife.gr Χριστίνα Χρυσανθοπούλου http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/63076/pos-tha-kano-to-paidi-mou-naagapisei-to-sxoleio ΕΥΖΩΙΑ Πώς θα κάνω το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ, Ph.D. ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΩ. Εκδόσεις Ψυχογιός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ, Ph.D. ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΩ. Εκδόσεις Ψυχογιός ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ, Ph.D. ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΩ Εκδόσεις Ψυχογιός Τον Γιώργο Πιντέρη, τον γνώρισα πολλά χρόνια πριν. Συγκεκριμένα σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος Εφηβεία, μία δυστοπία Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος 2012-13 Τομείς έρευνας: Συμπεριφορά των εφήβων Τρόπος ζωής και καθημερινότητα Ασχολίες και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη

Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 102) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη (5538)

Κείμενο Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη (5538) Κείμενο Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη (5538) Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή στην τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον μαθητή να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ [Αξίες της τηλεόρασης, οικογένεια και σχολείο]

ΚΕΙΜΕΝΟ [Αξίες της τηλεόρασης, οικογένεια και σχολείο] 41 Διαγώνισµα 31 Νέοι & Τηλεόραση ΚΕΙΜΕΝΟ [Αξίες της τηλεόρασης, οικογένεια και σχολείο] Η τηλεόραση επηρεάζει τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συµπεριφορές των τηλεθεατών. Όµως, δεν επιδρά σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία]

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16536 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΙΤΣΟΥ ΛΙΛΙΑΝΝΑ [Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] Α. Η συγγραφέας αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο Η ενδυμασία αποτελείται από κάθε τι με το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το σώμα του. Περιλαμβάνει δηλαδή τα ρούχα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της δομής του κειμένου στο Γυμνάσιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της δομής του κειμένου στο Γυμνάσιο Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της δομής του κειμένου στο Γυμνάσιο Στόχος: Οι μαθητές / τριες να παράγουν δικό τους λόγο αφού πρώτα συνειδητοποιήσουν ότι: - κάθε κείμενο για να είναι κατανοητό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα