Τρία είναι τα δομικά συστατικά μιας παραγράφου: α. η θεματική πρόταση/ περίοδος, β. τα σχόλια ή λεπτομέρειες, γ. η πρόταση/ περίοδος κατακλείδα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρία είναι τα δομικά συστατικά μιας παραγράφου: α. η θεματική πρόταση/ περίοδος, β. τα σχόλια ή λεπτομέρειες, γ. η πρόταση/ περίοδος κατακλείδα."

Transcript

1 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 9 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. Γενικά Η παράγραφος είναι το, αμέσως μεγαλύτερο από την περίοδο, κομμάτι του λόγου με αυτονομία στο επίπεδο του περιεχομένου και της μορφής. Ας θυμηθούμε τα χαρακτηριστικά μιας περιόδου: εμπεριέχει ένα πλήρες νόημα και διακρίνεται από τις άλλες «οπτικά» με το κεφαλαίο γράμμα με το οποίο ξεκινά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την παράγραφο, σε μεγαλύτερη βέβαια έκταση: αναλύει ένα ορισμένο τμήμα από το κεντρικό νόημα του κειμένου και διακρίνεται από τις άλλες «οπτικά» από το περιθώριο που αφήνουμε στην αρχή της. Η παράγραφος όμως παρουσιάζει ομοιότητες και με ολόκληρο κείμενο: έχει τον πρόλογό της (θεματική περίοδος/ πρόταση), το κύριο μέρος της (λεπτομέρειες/ σχόλια) και τον επίλογο (περίοδος/ πρόταση κατακλείδα). Έτσι, το σύνολο των παραγράφων, που βρίσκονται σε άρρηκτη νοηματική και γλωσσική σχέση μεταξύ τους, συναποτελούν το κείμενο. Φυσικά, η παράγραφος δεν έχει την απόλυτη αυτοτέλεια ενός κειμένου: κάθε παράγραφος εξαρτάται άμεσα από την προηγούμενη, ενώ προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη Δομή της παραγράφου Τρία είναι τα δομικά συστατικά μιας παραγράφου: α. η θεματική πρόταση/ περίοδος, β. τα σχόλια ή λεπτομέρειες, γ. η πρόταση/ περίοδος κατακλείδα Η θεματική πρόταση/ περίοδος Η θεματική πρόταση ή (συνηθέστερα) περίοδος αποτελεί τον «πρόλογο» της παραγράφου και παρουσιάζει σε γενικές γραμμές το θέμα που θα αναπτυχθεί με όσα στοιχεία ακολουθήσουν. Φυσική της θέση είναι η αρχή της παραγράφου, χωρίς φυσικά να αποκλείονται και άλλες θέσεις (π.χ. μέση και τέλος), όπως θα δούμε σε επόμενες τάξεις. Από τη θεματική πρόταση μπορούμε να κατανοήσουμε λοιπόν το θέμα ολό- 9

2 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 10 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ κληρης της παραγράφου. Η συνοπτική απόδοση του θέματος αυτού σε μία φράση αποτελεί τον «πλαγιότιτλο» της παραγράφου, που χρησιμεύει, όπως στη συνέχεια θα δούμε, για την περιληπτική απόδοση ενός κειμένου Οι λεπτομέρειες ή σχόλια Η θεματική περίοδος μιας παραγράφου αναπτύσσεται με άλλες περιόδους που αποτελούν τις λεπτομέρειες ή σχόλια. Οι λεπτομέρειες λοιπόν αποτελούν το κύριο μέρος της παραγράφου και μπορούν να χωριστούν σε: α. Κύριες ή βασικές: ρόλος τους είναι να επξηγήσουν, να αναλύσουν, να αιτιολογήσουν κτλ. τη θεματική πρόταση και γι αυτό η σχέση τους μαζί της είναι άμεση. β. Δευτερεύουσες ή βοηθητικές: ρόλος τους είναι η ανάλυση των κύριων λεπτομερειών της παραγράφου, με τις οποίες έχουν άμεση σχέση Η πρόταση/ περίοδος κατακλείδα Η πρόταση (ή συνήθως περίοδος) κατακλείδα συνοψίζει το θέμα μιας παραγράφου και ολοκληρώνει την ανάπυξή της. Φυσική της θέση λοιπόν είναι το τέλος της παραγράφου, επειδή το περιεχόμενό της είναι συναφές με αυτό της θεματικής. Αυτός είναι εξάλλου και ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζουμε την ύπαρξή της: συγκρίνουμε το νόημα της θεματικής με αυτό της τελευταίας πρότασης της παραγράφου. Αν είναι συναφές, τότε η τελευταία πρόταση είναι κατακλείδα, αν όχι, τότε είναι απλώς η τελευταία πρόταση των λεπτομερειών της παραγράφου. Η παράγραφος που ακολουθεί αναφέρεται στις αλλαγές που θα επιφέρει η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση, όπως εξάλλου φαίνεται από τη θεματική της περίοδο, αλλά και την περίοδο κατακλείδα που, όπως παρατηρούμε, έχει το ίδιο περιεχόμενο με τη θεματική. ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ θεματική περίοδος 1η κύρια λεπτομέρεια ΚΕΙΜΕΝΟ Η εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση θα μεταβάλει το ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο δάσκαλος πρέπει πλέον να καθοδηγεί τους μαθητές του στη γνώση και να μην περιορίζεται στο ρόλο του πομπού γνώσης, ρόλο τον οποίο ο ηλεκτρονικός υπο- 10

3 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 11 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η τηλεόραση έχει μεγάλη ευθύνη για τη συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας. Κι αυτό γιατί η τηλεόραση βασίζεται στην εικόνα, που θεωρείται γρήγορη, άμεση, «εύκολη», ζωντανή και ευχάριστη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραγκωνίζεται στη συνείδηση των Ελδευτερεύουσα λεπτομέρεια 2η κύρια λεπτομέρεια δευτερεύουσες λεπτομέρειες περίοδος κατακλείδα λογιστής μπορεί να επιτελέσει με τρόπο περισσότερο αποτελεσματικό. Πρέπει δηλαδή να διδάξει στους μαθητές του να αναζητούν και να διαχειρίζονται τη γνώση με επιτυχία. Παράλληλα, ο δάσκαλος οφείλει να υιοθετήσει τη συνεργατική μάθηση και να εγκαταλείψει τη μονόδρομη από την πλευρά του μετάδοση της γνώσης. Κι αυτό γιατί πλέον δεν αποτελεί για τους μαθητές του τη μοναδική πηγή γνώσης. Δάσκαλος και μαθητές λοιπόν θα ανταλλάσσουν πληροφορίες με στόχο την αναζήτηση πληροφοριών για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών μέσω των οποίων θα κατακτάται ουσιαστικά η γνώση. Επομένως, δικαιολογημένα θεωρείται από πολλούς πραγματική κοσμογονία για το σχολείο η χρήση της πληροφορικής. Σχηματικά τα δομικά συστατικά της παραγράφου αυτής είναι: Θεματική περίοδος: «Η εισαγωγή ηλεκτρονικών [...] το ρόλου του εκπαιδευτικού». Λεπτομέρειες: «Ο δάσκαλος πρέπει λοιπόν [...] θα κατακτάται ουσιαστικά η γνώση» (1η κύρια: «Ο δάσκαλος πρέπει λοιπόν [...] περισσότερο αποτελεσματικό», δευτερεύουσα: «Πρέπει δηλαδή [...] τη γνώση με επιτυχία» 2η κύρια: «Παράλληλα, ο δάσκαλος [...] μετάδοση της γνώσης», δευτερεύουσες: «Κι αυτό γιατί [...] ουσιαστικά η γνώση»). Περίοδος κατακλείδα: «Επομένως, δικαιολογημένα [...] η χρήση της πληροφορικής». Στην επόμενη παράγραφο αναλύεται η επίδραση της τηλεόρασης στη γλώσσα. Για το θέμα αυτό άλλωστε μιλά τόσο η θεματική περίοδος όσο και η περίοδος κατακλείδα. ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ θεματική περίοδος 1η κύρια λεπτομέρεια δευτερεύουσα λεπτομέρεια ΚΕΙΜΕΝΟ

4 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 12 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2η βασική λεπτομέρεια δευτερεύουσα λεπτομέρεια 2η κύρια λεπτομέρεια δευτερεύουσα λεπτομέρεια περίοδος κατακλείδα λήνων ο λόγος και ειδικά ο γραπτός. Από την άλλη, πολύ συχνά συναντάμε στην τηλεόραση δημοσιογράφους με κακή έως και ανύπαρκτη γλωσσική κατάρτιση. Οι άνθρωποι αυτοί, που χειρίζονται δημόσια το λόγο, γίνονται αρνητικά γλωσσικά πρότυπα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Τέλος, η γλώσσα της τηλεοπτικής διαφήμισης είναι κωδικοποιημένη και γεμάτη νεολογισμούς. Με αυτό τον τρόπο περιορίζει την εκφραστικότητα της γλώσσας και αλλοιώνει τα νοήματά της. Γενικότερα, λοιπόν, η τηλεόραση βλάπτει τη γλώσσα όχι μόνο όσων την παρακολουθούν, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Επιγραμματικά τα δομικά συστατικά της παραγράφου είναι: Θεματική περίοδος: «Η τηλεόραση έχει μεγάλη ευθύνη για τη συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας». Λεπτομέρειες: «Κι αυτό γιατί η τηλεόραση [...] και αλλοιώνει τα νοήματά της» (1η κύρια: «Κι αυτό γιατί η τηλεόραση [...] ζωντανή και ευχάριστη», δευτερεύουσα: «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα [...] και ειδικά ο γραπτός» 2η κύρια: «Από την άλλη, [...] γλωσσική κατάρτιση», δευτερεύουσα: «Οι άνθρωποι αυτοί [...] την ελληνική κοινωνία» 3η κύρια: «Τέλος, η γλώσσα [...] γεμάτη νεολογισμούς», δευτερεύουσα: «Με αυτό τον τρόπο [...] τα νοήματά της»). Περίοδος κατακλείδα: «Γενικότερα, λοιπόν, [...] ολόκληρης της κοινωνίας». ΑΣΚΗΣΕΙΣ α. Στις παραγράφους που ακολουθούν σου δίνονται οι θεματικές προτάσεις (είναι τυπωμένες με έντονα γράμματα). Εσύ πρέπει να συμπληρώσεις τα κενά στις παραγράφους, προσθέτοντας λεπτομέρειες (κύριες και δευτερεύουσες) και προτάσεις κατακλείδες. Για να διευκολυνθείς, χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που σου δίνονται στις παρενθέσεις. Οι παράγραφοί σου πρέπει να έχουν έκταση από 80 έως 100 λέξεις. (1) Ένας μαθητής του γυμνασίου σήμερα έχει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Αυτό αρχικά συμβαίνει γιατί (1η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες. Φράσειςκλειδιά: σχολικές υποχρεώσεις, μεγάλες απαιτήσεις από τους μαθητές). Παράλληλα, (2η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες. Φράσεις-κλειδιά: φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα μαθήματα). (περίοδος κατακλείδα). 12

5 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 13 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (2) Χτες ολοκλήρωσα το διάβασμα ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου. Πρόκειται για (1η κύρια λεπτομέρεια: τίτλος βιβλίου και συγγραφέας). Το μυθιστόρημα αναφέρεται (2η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: θέμα του μυθιστορήματος). Προσωπικά πιστεύω (3η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: αξιολόγηση του μυθιστορήματος). (περίοδος κατακλείδα). (3) Τον καλύτερο φίλο μου τον γνώρισα στην πρώτη τάξη του δημοτικού. (1η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: χώρος και χρόνος). (2η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: το γεγονός της γνωριμίας). (3η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες: εξέλιξη της φιλίας στο χρόνο). (περίοδος κατακλείδα). (4) Πολλοί άνθρωποι προτιμούν πλέον να παρακολουθούν μια κινηματογραφική ταινία στην τηλεόραση και όχι στο σινεμά. Η παρακολούθηση μιας ταινίας στην τηλεόραση είναι (1η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες. Φράσειςκλειδιά: ξεκούραστη, φτηνή). Αντίθετα, ο κινηματογράφος (2η κύρια λεπτομέρεια και δευτερεύουσες). (περίοδος κατακλείδα). Να καταγράψεις τα δομικά συστατικά (θεματική πρόταση, λεπτομέρειες, κατακλείδα) των παραγράφων που ακολουθούν και να αποδώ- β. σεις σε αυτές από έναν πλαγιότιτλο ενδεικτικό του περιεχομένου τους. (1) Το πρωινό μου σήμερα ήταν απολύτως επεισοδιακό. Πρώτα απʼ όλα άργησα να ξυπνήσω. Δεν ξέρω αν ήταν το ξυπνητήρι που δε χτύπησε ή εγώ που δεν τʼ άκουσα, πάντως σηκώθηκα από το κρεβάτι στις οκτώ και πέντε. Έπειτα τα συνήθως πέντε λεπτά που διαρκεί το ντύσιμό μου έγιναν ω του θαύματος! δεκαπέντε, καθώς το ένα μου παπούτσι πεισματικά αρνιόταν να εμφανιστεί. Βγαίνοντας από το σπίτι (όπως φυσικά θα έπρεπε να φανταστώ) έπεσα πάνω σε μια μαύρη γάτα κι έτσι η τύχη μου ολοκληρώθηκε: ο γερανός είχε σήμερα βρει να σηκώσει το, μονίμως παράνομα παρκαρισμένο, αυτοκίνητο της μητέρας μου, με αποτέλεσμα να φτάσω τελικά με ταξί στο σχολείο στις εννέα και μισή. Τουλάχιστον πρόλαβα κάτι από τη δεύτερη ώρα! (2) Στη λαϊκή φορεσιά, που φυλάει σαν οικογενειακό κειμήλιο η μάνα μου, εντυπωσιάζουν τα κομμάτια εκείνα που συγκεντρώνουν τον κεντητό διάκοσμο και τα στολίδια την έμφυτης γυναικείας φιλαρέσκειας. Πρόκειται αρχικά για το τεράστιο άσπρο πουκάμισο που διακοσμείται στο λαιμό, στα μανίκια και στον ποδόγυρο με κεντίδια ξομπλιαστά, πολύχρωμα και σχηματοποιημένα. Ακόμα, πρόκειται για το κεφαλομάντιλο ή κεφαλόδεσμο ή «μπόλια», καμωμένο από αραχνοΰφαντο ύφασμα, λευκό, μεταξωτό, με χρυσές ραβδώσεις και πλατιά, χρυσόπλεκτη δαντέλα με μακρύ χρυσό κρόσσι γύρω γύρω. Ένα άλλο πλουμιστό εξάρτημα αυτής της γυναικείας φορεσιάς είναι η ποδιά, φτιαγμένη από χοντρό μάλλινο ύφασμα, υφαντό και κεντητό στο χέρι, με πολύ μικρά κοσμήματα ολόγυρα, που κουδουνίζουν στο κούνημά της. Τέλος, είναι και το κοντογούνι, κάτι σαν μακριά ζακέτα με μακριά μανίκια, φαρδιά, βυσσινιά, βελούδινα. Ο χρυσοκέντητος διάκοσμός του απλώνεται κυρίως στην πλάτη, στο κάτω μέρος των 13

6 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 14 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ μπροστινών φύλλων και κατά μήκος της εξωτερικής ράχης των μανικιών το θέμα του διάκοσμου είναι μια σχηματοποιημένη γλάστρα, με δύο όμορφα πουλιά που ραμφίζουν τους κλάδους της γλάστρας από δεξιά και από αριστερά. (3) Ο εικοστός αιώνας ήταν ο αιώνας της αστικοποίησης, γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το οικοσύστημα. Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα χωριά τους, αναζητώντας εργασία και καλύτερες συνθήκες ζωής στα αστικά κέντρα. Από ανάγκη λοιπόν στις πόλεις το φυσικό περιβάλλον άρχισε σταδιακά να αντικαθίσταται από οικιστικό. Η αδυναμία μάλιστα κάλυψης των αναγκών για στέγη οδήγησε στην αύξηση των πόλεων σε ύψος. Έτσι, τα μικρά σπίτια του ενός ή δύο ορόφων αντικαταστάθηκαν από πολυώροφες πολυκατοικίες. Τα κτίσματα αυτά μπορεί να ικανοποιούν τις λειτουργικές ανάγκες των ανθρώπων της πόλης, έφεραν όμως μαζί τους την αποξένωση και την ασχήμια. Το αποτέλεσμα όλων είναι να δημιουργηθεί ένα αποπνικτικό κλίμα ζωής για τον άνθρωπο της πόλης. (4) Θυμήθηκα τις προάλλες ένα παιδί που αντιπαθούσα στο Γυμνάσιο. Ήταν ένα αγόρι ψηλό και αδύνατο. Εϊχε μαύρα κοντά μαλλιά, που σηκωμένα όμως καθώς ήταν στον αέρα, έδειχναν επιβλητικά (εμένα προσωπικά μού προκαλούσαν δέος). Είχε μάτια καστανά, δεν μπορώ όμως να τα θυμηθώ καλύτερα, έτσι μικρά και αδιάφορα όπως ήταν. Ένας λαιμός μακρύς συνέδεε το μικρό κεφάλι με το γυμνασμένο κορμί του, αποδίδοντας μια αίσθηση ασυμμετρίας. Ντυνόταν πάντα επιμελημένα ατημέλητα (ακριβό τζιν και αθλητικά παπούτσια, μπουφάν σκισμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία και όχι από τον ίδιο ή την πολυκαιρία). Αυτό όμως που θυμάμαι εντονότατα ήταν ότι μιλούσε συνεχώς για θέματα αδιάφορα και σώπαινε όταν η συζήτηση σοβάρευε (από τεμπελιά φυσικά κι όχι από άποψη). (5) Το θερμόμετρο είναι ένα ιατρικό όργανο με το οποίο μετράται η θερμοκρασία του σώματος. Αποτελείται από τρία μέρη: ένα γυάλινο, κλειστό και από τις δύο πλευρές περίβλημα. Μέσα σε αυτό βρίσκεται μια επίπεδη αριθμημένη πλάκα (από ) που διαιρείται με γραμμές (βαθμοί και δέκατα). Στο μέσο της πλάκας βρίσκεται ένας διαφανής σωλήνας με υδράργυρο. Για να λειτουργήσει το θερμόμετρο, πρέπει να έρθει σε στενή επαφή με το ανθρώπινο σώμα (π.χ. στη μασχάλη). Όταν αυτό συμβεί, τότε η θερμοκρασία του διαστέλλει τον υδράργυρο. Μετά από ένα ή δύο λεπτά η θερμοκρασία του θερμομέτρου είναι ίση με τη θερμοκρασία του σώματος. Τότε μπορούμε να δούμε πόση είναι η θερμοκρασία του σώματος, βλέποντας πού έφτασε στην αριθμημένη πλάκα ο υδράργυρος Η συνοχή των προτάσεων στην παράγραφο Η λειτουργία της συνοχής μελετά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται λεκτικά οι προτάσεις των λεπτομερειών μιας παραγράφου. Η σύνδεση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε ο αναγνώστης να μη χρειάζεται κάθε φορά να υποθέτει ποια 14

7 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 15 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ νοηματική σχέση υπάρχει μεταξύ των προτάσεων αυτών. Αν από την άλλη, απουσιάζει, τότε δημιουργούνται ασάφειες, προσκόμματα και χάσματα στο νόημα που περιορίζουν την πληροφορική επάρκεια της παραγράφου. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η συνοχή των στοιχείων μιας παραγράφου. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τους σημαντικότερους από αυτούς Σύνδεση μέσω διαρθρωτικών λέξων-φράσεων α. Σύζευξη: Η σύζευξη χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να συνδεθούν μεταξύ τους όμοιοι ή ισοδύναμοι όροι (λέξεις, προτάσεις, επιχειρήματα), στοιχεία δηλαδή που το ένα συμπληρώνει το άλλο. Οι διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η σύζευξη είναι: και, μη, και μη, επίσης, παράλληλα, ταυτόχρονα, εξάλλου, ακόμα, επιπροσθέτως, όμοια, αφενός [ ] αφετέρου, όπως [ ] έτσι, όχι μόνο [ ] αλλά και, εκτός από αυτά, ούτε [ ] ούτε, ας σημειωθεί ακόμα ότι, το ίδιο συμβαίνει και, πρώτον [...] δεύτερον κτλ. Η απώλεια τύπων δεν αποτελεί συρρίκνωση, αλλά φυσική εξέλιξη για μια γλώσσα. Το ίδιο συμβαίνει και με την απλούστευση της ορθογραφίας και του τονισμού. Θα σε παρακαλούσα να μη μιλάς και να μη χαζεύεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, γιατί θα θα αναγκαστώ να σε βγάλω από την τάξη. β. Αντίζευξη: Συνδέει στοιχεία ασύμβατα ή αντίθετα μεταξύ τους. Επιτυγχάνεται με τις φράσεις: παρά το ότι [ ] όμως, αντιθέτως, όχι μόνο [...] αλλά και, ενώ, μα, ωστόσο, όμως, κι όμως, αλλά, αντίστροφα, ενώ, απεναντίας, εντούτοις, ακόμα και αν, δε συμβαίνει όμως το ίδιο κτλ. Οι περισσότεροι γονείς επιτρέπουν στα παιδιά τους τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι που αρνούνται πεισματικά να την επιτρέψουν, θεωρώντας (και δίκαια) πως μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία των παιδιών τους. Όλο και περισσότερα ελληνόπουλα εμφανίζουν σημάδια παχυσαρκίας όχι μόνο εξαιτίας των κακών συνηθειών που έχουν υιοθετήσει, αλλά και της έλλειψης συστηματικής άσκησης. 15

8 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:52 PM Page 16 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ γ. Διάζευξη: Χρησιμοποιείται όταν τα στοιχεία που παρατίθενται είναι αντιφατικά, αποκλείει δηλαδή το ένα το άλλο. Η διάζευξη επιτυγχάνεται με τη χρήση των διαχωριστικών συνδέσμων: είτε [ ] είτε, ή. Ήταν αποφασισμένος να εξερευνήσει τη σπηλιά είτε η παρέα του αποφάσιζε να τον ακολουθήσει είτε και μόνος. Θα αποφασίσεις ποτέ να στρωθείς στη δουλειά ή σκέφτεσαι να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου τεμπελιάζοντας; δ. Συμπέρασμα: Πολλές φορές χρειάζεται, μετά την παράθεση κάποιων επιχειρημάτων, ο συγγραφέας να καταλήξει σε συμπεράσματα. Αυτό πραγματοποιείται με τις φράσεις: άρα, συνεπώς, επομένως, συνοψίζοντας, συγκεφαλαιώνοντας, κατά συνέπεια, καταλήγοντας, σύμφωνα με τα παραπάνω, συμπε ρα - σματικά, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, λοιπόν κτλ. Τα πουλιά πετάνε χαμηλά σήμερα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν πρέπει να περιμένουμε σύντομα βροχή. Το σχολείο αναγκάζει τους μαθητές να αποστηθίζουν τα σχολικά βιβλία. Επομένως, δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο το γεγονός ότι τα παιδιά αντιπαθούν γενικά το διάβασμα. ε. Αιτιολόγηση: Πρόκειται για έναν πολύ συνηθισμένο τρόπο λεκτικής σύνδεσης προτάσεων, ειδικά στα επιχειρηματολογικά κείμενα. Με τον τρόπο αυτό συνδέουμε προτάσεις η δεύτερη από τις οποίες αιτιολογεί την πρώτη. Επιτυγχάνεται με τις λέξεις: γιατί, διότι, επειδή, αφού, καθώς, που κτλ. Προτιμώ το θέατρο από τον κινηματογράφο. Κι αυτό διότι θεωρώ πως η αμεσότητα της σχέσης ηθοποιού-θεατή στο θέατρο δε θα μπορούσε να επιτευχθεί ποτέ στο σινεμά. Χαίρομαι πολύ που θυμήθηκες τα γενέθλιά μου και μου τηλεφώνησες. στ. Αίτιο αποτέλεσμα: Με αυτό τον τρόπο συνδέονται προτάσεις από τις οποίες η δεύτερη αποτελεί αποτέλεσμα της πρώτης. Χρησιμοποιούνται οι διαρ- 16

9 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 17 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ θρωτικές φράσεις: έτσι, λοιπόν, γι αυτό το λόγο, συνεπώς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ώστε κτλ. Μίλησα πολύ άσχημα στη μητέρα μου τις προάλλες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δυο μέρες τώρα να μην μπορώ να ησυχάσω από τις τύψεις. Αφιερώνει πάρα πολλές ώρες στο μπάσκετ κι έτσι δε του μένει χρόνος για να διαβάσει τα μαθήματά του. ζ. Επεξήγηση: Πολύ σχυνά σε μία παράγραφο ο συγγραφέας θέλει να διασαφηνίσει μια προηγούμενη άποψή του. Για να το επιτύχει αυτό χρησιμοποιεί τις φράσεις: δηλαδή, με άλλα λόγια, για να γίνω πιο σαφής, συγκεκριμένα, ειδικότερα κτλ. Η δημοκρατία βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις που λαμβάνονται ευνοούν τα συμφέροντα των πολλών και όχι των λίγων. Η πυρηνική οικογένεια, αυτή δηλαδή που αποτελείται από τους συζύγους και τα παιδιά, απειλείται σήμερα με διάλυση. η. Προϋπόθεση: Για να δηλωθούν οι όροι που πρέπει να πληρούνται ώστε να πραγματοποιηθεί κάτι, χρησιμοποιούνται από τους συγγραφείς οι λέξεις: αν, να, για να, λύση θα ήταν κτλ. Η παιδεία μπορεί να βγάλει τον πολιτισμό μας από τα αδιέξοδά του. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει ως κοινωνία να την τοποθετήσουμε ως πρώτη μας προτεραιότητα. Μην έρθεις μαζί μας στην εκδρομή, αν φοβάσαι τα ζουζούνια. θ. Χρονική ακολουθία: Σε αφηγηματικά κυρίως κείμενα, για να δηλωθεί η χρονική σειρά των γεγονότων, χρησιμοποιούνται οι διαρθρωτικές φράσεις: πρώτα, έπειτα, ύστερα, στη συνέχεια, τότε, όταν, αμέσως, την ίδια στιγμή, αργότερα κτλ. 17

10 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 18 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κάτω από το βράχο βρισκόταν ένα μεγάλο φίδι. Όταν το είδε πάγωσε και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Αμέσως μόλις κατάλαβε το σεισμό, έτρεξε να κρυφτεί κάτω από το μεγάλο τραπέζι του σαλονιού. ι. Τοπική σχέση: Σε περιγραφικά συνήθως κείμενα οι συγγραφείς χρειάζεται να τοποθετήσουν τα πράγματα στο χώρο ή να δηλώσουν την τοπική σχέση που αυτά έχουν. Τότε χρησιμοποιούν τις λέξεις: πάνω, κάτω, παραπέρα, εδώ, εκεί, αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω, μέσα, έξω, στο βάθος κτλ. Άνοιξε τη βαριά πόρτα της αυλής και βρέθηκε μπροστά σε μια έκπληξη: στο βάθος του κήπου, πίσω από τις λεμονιές, βρισκόταν ένα άλογο. Ανέβηκε στην κορυφή του λόφου και κοίταξε ολόγυρα. Δεξιά και αριστερά του, όπου και αν κοίταζε, το απέραντο γαλάζιο. ια. Έμφαση τονισμός: Με τον τρόπο αυτό συνδέονται προτάσεις από τις οποίες η δεύτερη αξιολογείται ως σημαντικότερη από την πρώτη. Χρησιμοποιούνται οι φράσεις: εκείνο που προέχει, το σημαντικότερο από όλα, αξίζει να σημειωθεί, πρέπει να τονιστεί κτλ. Η εργασία της μητέρας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της οικογένειας. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως τα προβλήματα αυτά μειώνονται σημαντικά όταν ο σύζυγος και τα παιδιά βοηθούν στις οικιακές εργασίες. Το σχολείο σαφώς και πρέπει να παρέχει γνώσεις στους μαθητές του. Εκείνο που προέχει πάντως είναι η διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και η ομαλή κοινωνικοποίησή τους Επανάληψη λέξεων, φράσεων ή συντακτικών σχημάτων Η επανάληψη μιας λέξης ή φράσης είναι δυνατό να συνδέσει ικανοποιητικά τις προτάσεις μιας παραγράφου. Η παράθεσή τους δεν χρειάζεται να είναι αυτούσια: μπορούν να επαναληφθούν τροποποιημένες ή παραφρασμένες. Επίσης, 18

11 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 19 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ μπορούν κάλλιστα να συνδεθούν κάποια λεκτικά σύνολα με την επανάληψη όμοιων συντακτικών σχημάτων. Στο παράδειγμα που ακολουθεί οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με την επανάληψη της λέξης που είναι τυπωμένη με έντονα γράμματα. Ο επιστήμονας έχει ηθική και πολιτική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία του. Η ευθύνη του προέρχεται από την επίδραση, θετική ή αρνητική, που έχουν οι ανακαλύψεις του για την κοινωνική ζωή. Οι επόμενες προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με την επανάληψη μιας τροποποιημένης φράσης. Η ανάπτυξη κάθε κοινωνικού συνόλου είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των μελών που το αποτελούν. Όταν η ομαδική δουλειά αποτύχει, κάθε δυνατότητα προόδου ακυρώνεται στην πράξη. Στο επόμενο παράδειγμα επαναλαμβάνεται ένα συντακτικό σχήμα (χρονική πρόταση). Όταν ο πολιτικός κόσμος του τόπου δεν αποδεικνύει την ευαισθησία του για τα προβλήματα της νεολαίας, όταν οι φορείς αγωγής απουσιάζουν ή αδιαφορούν, τότε οι νέοι μας δικαιολογημένα αποστρέφουν τα μάτια από την κοινωνική ζωή και αυτοπεριθωριοποιούνται Αναφορά Στην αναφορά χρησιμοποιείται μία αναφορική αντωνυμία στη θέση κάποιου ονόματος που υπήρχε στο προηγούμενο λεκτικό σύνολο. Μπορεί ακόμα να επιτευχθεί με την παράλειψη κάποιου ευκόλως εννοούμενου προτασιακού στοιχείου. Στο παράδειγμα που ακολουθεί μία αντωνυμία (υπογραμμισμένη) αντικαθιστά τις λέξεις που είναι τυπωμένες με έντονα γράμματα. 19

12 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 20 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής, τίμιος και ευγενής. Αυτά τον κάνουν ιδιαίτερα αγαπητό σε όσους τον γνωρίζουν. Στο επόμενο παράδειγμα η φράση που τυπώνεται με έντονα γράμματα εννοείται και στην επόμενη πρόταση, γι αυτό και δεν επαναλαμβάνεται. Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας άλλαξε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, μετέβαλε την εικόνα μας για τον κόσμο που μας περιβάλλει και για τον ίδιο μας τον εαυτό Νοηματική συνάφεια Πολλές φορές η νοηματική σχέση μεταξύ δύο προτάσεων μιας παραγράφου είναι τόσο έκδηλη, ώστε να μην κρίνεται απαραίτητη η χρήση συνδετικών λέξεων και φράσεων. Οι προτάσεις που ακολουθούν συνδέονται μεταξύ τους νοηματικά. Εύκολα όμως γίνεται αντιληπτό ότι η διαρθρωτική λέξη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να τις ενώσει είναι μία από τις αντιζευκτικές (π.χ. αντίθετα), αφού η νοηματική τους σχέση είναι αντιθετική. Η ελευθερία σκέψης και βούλησης των πολιτών είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία μιας κοινωνίας. Η δέσμευση και ο καταναγκασμός ανοίγουν το δρόμο για τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι επόμενες προτάσεις έχουν μεταξύ τους νοηματική σχέση αιτίου και αποτελέσματος, γι αυτό και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεσή τους μια από τις αντίστοιχες λέξεις-φράσεις (π.χ. έτσι). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ταχύτατη. Σε λίγα χρόνια όποιος δε γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών θα θεωρείται αναλφάβητος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συμπληρώσεις τα κενά στις παραγράφους που ακολουθούν, τοποθετώντας σε αυτά την κατάλληλη διαρθρωτική λέξη-φράση. (1) Είχε ανοίξει ήδη την πόρτα του διαμερίσματος για να φύγει,... (1) ο Πέτρος τη σταμάτησε,... (2) αισθάνθηκε πως έπρεπε κάτι τελευταίο να 20 α.

13 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 21 ENOTHTA 1: H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ της πει: «Θα θυμώσω πολύ,... (3) δεν έρθεις στα γενέθλιά μου» είπε δήθεν νευριασμένα.... (4) τη φίλησε αδέξια στο μάγουλο και περίμενε να φύγει το ασανσέρ,... (5) κλείσει την πόρτα. Άραγε της είχε κάνει καλή εντύπωση... (6) μήπως ανέχτηκε την παρέα του από ευγένεια; Θα μπορούσε... (7) να ελπίζει; (2) Η τηλεόραση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τις βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές των νέων.... (1) οφείλονται στο «βομβαρδισμό» των νέων με σκηνές βίας από διαφημίσεις, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες... (2) από τις ειδήσεις.... (3) τα παιδιά εθίζονται στη βία και η συνείδησή τους αδυνατεί να την καταδικάσει ως κάτι παράνομο και αντικοινωνικό.... (4), πολλά παιδιά μιμούνται τις σκηνές βίας που παρακολούθησαν στην τηλεόραση,... (5) ο νέος έχει έμφυτη την τάση της ταύτισης με τις προβαλλόμενες σε αυτόν συμπεριφορές.... (6), μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η τηλεόραση για τους νέους ανθρώπους. β. Να καταγράψεις τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται (νοηματικά και λεκτικά) οι περίοδοι στις παραγράφους που ακολουθούν. (1) Η τηλεόραση δεν είναι ικανή να διδάξει στα παιδιά ό,τι τους είναι απαραίτητο για να ενηλικιωθούν. Είναι ένα διαφημιστικό μέσο και, ως τέτοιο, είναι θεμιτό να έχει τη θέση που της ανήκει. Μπορεί να είναι ψυχαγωγική και η ψυχαγωγία δεν είναι από μόνη της κακή. Μπορεί να παρέχει πληροφόρηση και αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. Παρʼ όλα αυτά, δεν καταφέρνει να είναι ικανό μέσο κοινωνικοποίησης. Οφείλουμε νʼ αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός και πάνω σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να επέμβουμε. Το σχολείο και η οικογένεια οφείλουν και μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό τον τομέα και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο απʼ ό,τι μέχρι τώρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, μειώνοντας την επιρροή που ασκεί η τηλεόραση στη ζωή των παιδιών. θα ήταν μία καλή αρχή. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα για να κάνουμε το πρώτο βήμα. (Καρλ Πόππερ, Παιδιά μπροστά στην τηλεόραση) (2) Και εδώ έγκειται η δυσκολία. Διότι ο χάρτης του πλανήτη αποκαλύπτει μια τεράστια ποικιλία κρατών και εθνοτήτων, ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών συστημάτων, βιοτικού επιπέδου και βαθμού παιδείας. Το περιβάλλον λοιπόν της Γης αλλού θίγεται από ισχυρά συμφέροντα, κάποιες φορές από γνήσια ανάγκη και κάποτε από άγνοια ή αναισθησία. Ενώ δε τα βιομηχανικά κράτη χρεώνονται από βουλιμία ενεργειακή και διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος σε κάθε μορφής ρύπανση, τα λεγόμενα «υπό ανάπτυξιν» κράτη σύρονται ή επιθυμούν την ίδια ταυτότητα προόδου. Το δε «σύνδρομο των συνόρων» είναι πάντοτε μια γραμμή ψυχολογικής αυτοάμυνας για τον άνθρωπο: έξω από τη δική του περιοχή ή ιδιοκτησία, η καταστροφή δεν τον αφορά. Αυταπάτη δηλαδή βαθύτατη, αφού ένα 21

14 qxp 2 XREWSH.qxp:Layout 1 5/8/07 6:53 PM Page 22 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ πυρηνικό ατύχημα, η ρύπανση των υδάτων ή η καταστροφή του όζοντος δύσκολα αναγνωρίζουν εθνικά και ατομικά σύνορα. (Γιώργος Γραμματικάκης, Ο βιασμός της φύσης) (3) Η σύγχρονη κοινωνική συμβίωση έχει θέσει ακραίο στόχο της την αποφυγή των ενοχλημάτων. Ετσι, ο καθένας πορεύεται άγνωστος ανάμεσα στους αγνώστους, ένας ακέραιος αριθμός, ολομόναχος. Και η «ανοιχτή καρδιά» θεωρείται κοινωνικό παράπτωμα. Ενας λόγος που απευθύνεται έξω από την ώρα του και από τα καθιερωμένα του πλαίσια, ασυλλογισιά. Και τούτο, από πολλές απόψεις, είναι ωφέλιμο. Δηλαδή η ασταμάτητη παρεμβολή του άλλου στην προσωπική ζωή του καθενός, αυτή η κατάρα των μικρών και κοινωνικά καθυστερημένων οικισμών. Ωστόσο, παραμένει έξω από κάθε αμφιβολία πως σε τόπους που ευδαιμονούν, κατά τα μέτρα και τις αξίες της εποχής, οι άνθρωποι υποφέρουν από πολλή, αναγκαστική μοναξιά, που δεν έχει καμιά σχέση με τον εκούσιο ασκητισμό μερικών εκλεκτών πνευμάτων. Είναι οι άνθρωποι με τα νωθρά, παρά την άλλη τους δραστηριότητα, πνεύματα, με τις άδειες ψυχές, που προσμένουν να τις γεμίσει ή παρουσία του άλλου και ο άλλος δεν είναι παρά επίσης μια άδεια ψυχή, ανίκανη να συντηρήσει τον εαυτό της, όχι και να δοθεί. Ετσι οι ψυχές αρρωσταίνουν. Αυτός είναι ένας άλλος θάνατος, καθημερινός, συνεχής, ανεπανόρθωτος. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν την ευκαιρία να κοιταχτούν στα μάτια, να συνομιλήσουν, νʼ ανταλλάξουν μια πραγματική χειραψία. Αντίθετα, η μέρα είναι γεμάτη έγνοιες, η νύχτα γεμάτη κάματο, δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει ο χώρος όπου μπορούν να καλλιεργηθούν οι φιλίες, οι ουσιαστικοί δεσμοί, οι μεθέξεις, που προκαλούν τους «εν τη ψυχή τόκους». Με άλλα λόγια ο κόσμος μας, παρʼ όλα τα θαυμαστά που του ομολογήσαμε, είναι ένας άφιλος κόσμος. Η φιλία είναι απλή αλληλογνωριμιά, κυβερνημένη από τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα συνενώνουν ή χωρίζουν τους ανθρώπους πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Γιʼ αυτό οι παροδικές συζεύξεις είναι ο νόμος της εποχής. (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή) γ. Με βάση τις οδηγίες που σου δίνονται στη συνέχεια να γράψεις παραγράφους, φροντίζοντας ιδιαίτερα τη συνοχή των προτασιακών στοιχείων τους. (1) Βρίσκεσαι στο σχολείο σου και προσπαθείς να δώσεις οδηγίες σε ένα συμμαθητή σου για το πώς θα μπορέσει να βρει το σπίτι σου για να σε επισκεφτεί. (2) Προσπάθησε να καταγράψεις τους κανόνες ενός παραδοσιακού ομαδικού παιχνιδιού (π.χ. κρυφτό). 22

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

η παράγραφος και η περίληψη

η παράγραφος και η περίληψη η παράγραφος και η περίληψη H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Παράγραφος είναι το θεματικά αυτοτελές τμήμα του γραπτού πεζού λόγου, το οποίο διαθέτει νοηματική ενότητα και είναι στενά συνδεδεμένο με το συνολικό κείμενο. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Μάνεσης

Διαβάστε περισσότερα

4 η Ενότητα: Το σχολείο στον χρόνο

4 η Ενότητα: Το σχολείο στον χρόνο 4 η Ενότητα: Το σχολείο στον χρόνο Γλώσσα Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 58-71) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ!

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου Επιμέλεια:Χριστίνα Πετρά Φίλιππος Παπαχαραλαμπίδης e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

[Τα κόμικς και οι υποστηρικτές τους]... 3 ΘΕΜΑΤΑ 1... 4 ΘΕΜΑΤΑ 2... 5 ΘΕΜΑΤΑ 3... 5 [Το μέλλον της εργασίας]... 7 ΘΕΜΑΤΑ 1... 18 ΘΕΜΑΤΑ 2...

[Τα κόμικς και οι υποστηρικτές τους]... 3 ΘΕΜΑΤΑ 1... 4 ΘΕΜΑΤΑ 2... 5 ΘΕΜΑΤΑ 3... 5 [Το μέλλον της εργασίας]... 7 ΘΕΜΑΤΑ 1... 18 ΘΕΜΑΤΑ 2... Πίνακας περιεχομένων [Τα κόμικς και οι υποστηρικτές τους]... 3 ΘΕΜΑΤΑ 1... 4 ΘΕΜΑΤΑ 2... 5 ΘΕΜΑΤΑ 3... 5 [Το μέλλον της εργασίας]... 7 ΘΕΜΑΤΑ 1... 8 ΘΕΜΑΤΑ 2... 9 ΘΕΜΑΤΑ 3... 10 Μόνιμη εργασία τέλος!...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΘΕΜΑ: «Μ.Μ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΘΕΜΑ: «Μ.Μ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΘΕΜΑ: «Μ.Μ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 1 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΖΕΤΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Μαρία Μαργαρίτη Κοινωνική Λειτουργός 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο φορέα ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΠΕΙΘΩ- ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Πιθανά ερωτήματα θεωρίας στο μάθημα της Έκφρασης-έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικογένεια αποτελεί το σηµαντικότερο φορέα ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του ατόµου. Μέσα σε αυτή το άτοµο διαµορφώνει το χαρακτήρα του και µαθαίνει τους ρόλους του Προϋπόθεση για την οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1o. Ηλεκτρονική Γραφή. Χρή τό λέγειν τε νοεῖν τ ἐόν ἒμμεναι. Παρμενίδης. Ὑπάρχει αὐτό πού λέγεται καί νοεῖται. Επεξεργαστής Κειμένου

Κεφάλαιο 1o. Ηλεκτρονική Γραφή. Χρή τό λέγειν τε νοεῖν τ ἐόν ἒμμεναι. Παρμενίδης. Ὑπάρχει αὐτό πού λέγεται καί νοεῖται. Επεξεργαστής Κειμένου Κεφάλαιο 1o Επεξεργαστής Κειμένου Ηλεκτρονική Γραφή Χρή τό λέγειν τε νοεῖν τ ἐόν ἒμμεναι. Παρμενίδης Ὑπάρχει αὐτό πού λέγεται καί νοεῖται 12 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Παναγιώτης Κουτρουβίδης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ζούμε στην εποχή της ραγδαίας εξάπλωσης των Μέσων Επικοινωνίας. Είμαστε στην εποχή της άμεσης γρήγορης και ταχύτατης εξάπλωσης της πληροφορίας, της πλήρους και ανεξέλεγκτης διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ (Α.Ε.Μ 1385) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Β Λυκείου

Περιεχόμενα. Έκθεση Β Λυκείου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 Πώς οδηγούμαι στην περίληψη... 2 Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη... 4 Κανόνες για τη σύνταξη της περίληψης... 4 Αξιολόγηση περίληψης... 8 Περίληψη και αυτο αξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

"Ôï Äïêßìéï" Ο μαθητής που έχει μελετήσει την ενότητα Το Δοκίμιο θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ôï Äïêßìéï Ο μαθητής που έχει μελετήσει την ενότητα Το Δοκίμιο θα πρέπει να είναι σε θέση: Åíüôçôá 3 ç "Ôï Äïêßìéï" Ο μαθητής που έχει μελετήσει την ενότητα Το Δοκίμιο θα πρέπει να είναι σε θέση: να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και η επιφυλλίδα. να διακρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες Δήμος Χλωπτσιούδης η ελευθερία, η αυτονομία, η κοινότητα, η νεότητα κ.λπ. Καθετί σήμερα εμπορεύεται ως η επείγουσα λύση, το σωτήριο εκείνο φάρμακο που θα θεραπεύσει τις καταναλωτικές αγωνίες της μεταμοντέρνας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

1 Ιωαννίδης Άρης, «Θεωρία στην Έκφραση Έκθεση»

1 Ιωαννίδης Άρης, «Θεωρία στην Έκφραση Έκθεση» 1 Ιωαννίδης Άρης, «Θεωρία στην Έκφραση Έκθεση» Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 Ιωαννίδης Άρης, «Θεωρία στην Έκφραση Έκθεση» 3 Ιωαννίδης Άρης, «Θεωρία στην Έκφραση Έκθεση» 4 Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Πλαίσιο* του Αλλιώτικου Σχολείου

Παιδαγωγικό Πλαίσιο* του Αλλιώτικου Σχολείου Παιδαγωγικό Πλαίσιο* του Αλλιώτικου Σχολείου Μάρτιος 2014 *Τι είναι το παιδαγωγικό πλαίσιο ή σχέσεις θεωρίας και πράξης Το παιδαγωγικό μας σκεπτικό διατυπώνεται στο ακόλουθο θεωρητικό κείμενο. Για να αποσαφηνιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η παράγραφος δεν είναι παρά μια μικρογραφία του κειμένου, το οποίο απλά είναι ένα σύνολο παραγράφων. Όπως το κείμενο έχει πρόλογο, κύριο μέρος και επίλογο, έτσι και η παράγραφος έχει αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΖΩΉΣ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΠΟΛΊΤΕΣ. Cliff Parry - Mαρία Νομικού

ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΖΩΉΣ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΠΟΛΊΤΕΣ. Cliff Parry - Mαρία Νομικού ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΖΩΉΣ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΎΣ ΠΟΛΊΤΕΣ Cliff Parry - Mαρία Νομικού ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ; 4 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE SKILLS - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ 6 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 8

Διαβάστε περισσότερα