Ρ ΟΛΑ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ A.B. E.E ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΑ Ρ ΟΛΩΝ Α Λ Ο ΥΜΙΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρ ΟΛΑ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ A.B. E.E ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΑ Ρ ΟΛΩΝ Α Λ Ο ΥΜΙΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 Ρ ΟΛΑ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ A.B. E.E ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΑ Ρ ΟΛΩΝ Α Λ Ο ΥΜΙΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΑ ΚΩΝ ΡΟΛ ΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΙΜΑΝΤΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Μ ΑΝΙΒ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ

2

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αυτές είναι γενικές οδηγίες εγκατάστασης οι οποίες εφαρμόζονται στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο επειδή ένα κτίριο παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες τόσο στο σχεδιασμό όσο και στον τρόπο κατασκευής και τοποθέτησης του ρολού, σε ορισμένα σημεία ίσως χρειαστούν τροποποιήσεις για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση με επιτυχία. Είναι απαραίτητο οι οδηγίες να διαβαστούν για την πλήρη κατανόηση τους συνολικά και διεξοδικά, πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση. Αν υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία για περαιτέρω πληροφόρηση. Μόνο οι ειδικευμένοι τεχνίτες που είναι εξοικειωμένοι και κατανοούν τα περιεχόμενα του φυλλαδίου είναι εξουσιοδοτημένοι να συνεχίσουν με την εγκατάσταση του συστήματος ρολού. Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, γνώση και εμπειρία για να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Το άτομο που θα κάνει την εγκατάσταση θα πρέπει επίσης να ενημερώσει τους πελάτες του για τους όρους χρήσης και συντήρησης του προϊόντος. Το φυλλάδιο οδηγιών περιλαμβάνει: 1. Παραλαβή και σημεία προσοχής 2. Έλεγχο πριν την εγκατάσταση 3. Έλεγχο του ανοίγματος 4. Διαδικασία εγκατάστασης 4.1. Προετοιμάστε τους οδηγούς 4.2. Στερεώστε το βουρτσάκι 4.3. Στερεώστε το κουτί 4.4. Τοποθετήστε τους οδηγούς 4.5. Ελέγξτε την τοποθέτηση των οδηγών 4.6. Στερεώστε τους οδηγούς 5. Τοποθέτηση των μηχανισμών κίνησης (όπου απαιτείται) 5.1. Μηχανισμός ιμάντα 5.2. Μηχανισμός μανιβέλας 5.3. Μοτέρ Τα περιεχόμενα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποιηση

4 1. Παραλαβή και σημεία προσοχής Ο ειδικευμένος τεχνίτης, υπεύθυνος για την εγκατάσταση, ελέγχει τις συσκευασίες σύμφωνα με το Δελτίο Αποστολής και το Δελτίο Παραγγελίας Η πρώτη συσκευασία θα περιέχει το σύστημα ρολού Η δεύτερη θα περιλαμβάνει τους οδηγούς (με ενσωματωμένα τα βουρτσάκια). Μαζί με το σύστημα ρολού ή με τα πρόσθετα εξαρτήματα (όπου αυτά απαιτούνται όπως π.χ το κοντάρι της μανιβέλας) θα υπάρχουν και οι οδηγίες χρήσης, εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ρολού. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό περιτύλιγμα τη συσκευασίας μέχρι το σύστημα του ρολού να βρίσκεται στον τόπο εγκατάστασης Επισημαίνεται ότι: Τα έτοιμα ρολά κατασκευάζονται στο εργοστάσιο από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Στο χώρο του εκάστοτε πελάτη, θα εκτελούνται μόνο εργασίες τοποθέτησης ρολών. Το κουτί είναι έτοιμο προς εγκατάσταση και δεν χρειάζεται μετατροπές. Στην περίπτωση του ηλεκτροκίνητου ρολού, ο τεχνίτης πρέπει να βγάλει έξω το καλώδιο του μοτέρ Οι βίδες για την εγκατάσταση δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ρολού. 2. Έλεγχος πριν την εγκατάσταση Σημείωση: Στην περίπτωση που πρόκειται να εγκατασταθούν περισσότερα από ένα ρολά, βεβαιωθείτε ότι το ρολό που πρόκειται να εγκαταστήσετε, αφορά το σωστό άνοιγμα. Πριν το ξεκίνημα της εγκατάστασης πρέπει να γίνει έλεγχος στα: I. Διαστάσεις Ρολού / Χρώμα II. Διαστάσεις Ανοίγματος III. Εξαρτήματα IV. Έλεγχος για φθορές (οδηγοί / ψάθα ρολού) Η εγκατάσταση συνεχίζεται μόνο όταν ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση είναι σίγουρος ότι οι διαστάσεις του ρολού και του ανοίγματος ταυτίζονται και ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα του ρολού. 3. Προετοιμασία του ανοίγματος I. Ελέγξτε το άνοιγμα στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση για τυχόν προεξοχές και εμπόδια τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε φθορά των οδηγών II. Ελέγξτε την καθετότητα και παραλληλότητα των τοίχων. III. Ελέγξτε την επιφάνεια του δαπέδου (πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια) IV. Επιβεβαιώστε τις διαστάσεις του ανοίγματος σε σχέση με το δελτίο παραγγελίας

5 4. Διαδικασία εγκατάστασης 4.1 Προετοιμάστε τους οδηγούς Τοποθετείστε τους οδηγούς σε κατάλληλη θέση και τρυπήστε τον εξωτερικό και τον εσωτερικό θάλαμο του οδηγού (με τρύπα διαμέτρου 5χιλ). Διευρύνεται την τρύπα του εσωτερικού θαλάμου του οδηγού με τρύπα διαμέτρου τουλάχιστον 10χιλ (έτσι ώστε όταν βιδωθεί ο οδηγός στον τοίχο, η βίδα να διαπεράσει άνετα το πρώτο τοίχωμα) Οι οδηγοί θα είναι στερεωμένοι στην κάσα του ανοίγματος σε τουλάχιστον 3 σημεία στην περίπτωση πόρτας και σε 2 σημεία στην περίπτωση παραθύρου. 5χλ 10χλ 4.2 Στερεώστε το βουρτσάκι Με τη βοήθεια πένσας, πιέστε τα βουρτσάκια στο πάνω και στο κάτω μέρος των οδηγών, ώστε να μην μετακινούνται και εμποδίζουν την κίνηση της ψάθας. Εξωτερικό ρολό: 4.3 Στερεώστε το κουτί 1. Τοποθετήστε το ρολό στο πάνω μέρος της εξωτερικής πλευράς του κουφώματος (εικ.1) 2. Κρατώντας το ρολό τοποθετήστε τους οδηγούς στις υποδοχές του κουτιού (ποδαράκια) και στερεώστε τους σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (εικ.2) 3. Ανοίξτε το επισκέψιμο προφίλ του ρολού και κατεβάστε την ψάθα του ρολού έτσι ώστε να τερματίσει και να σας απελευθερώσει το πεδίο για να τοποθετήσετε τις βίδες στερέωσης του κουτιού (εικ.3) 4. Βιδώστε δεξιά και αριστερά το κουτί με την κάσα του κουφώματος (Λεπτ.) 5. Κλείστε το επισκέψιμο προφίλ του ρολού. εσωτερικό κτιρίου εσωτερικό κτιρίου εσωτερικό κτιρίου Λεπτ. εικ.1 εικ.2 εικ.3

6 Επικαθήμενο ρολό: 1. Τοποθετήστε το ρολό πάνω στην κάσα του κουφώματος και βιδώστε από το μέσα μέρος της κάσας, την κάσα του κουφώματος και το προφίλ του κουτιού που εφάπτεται σε αυτήν, με βίδες όχι μεγαλύτερες από το πάχος της κάσας και του κουτιού μαζί. (εικ.4) 2. Τοποθετήστε στις υποδοχές του κουτιού τους οδηγούς και στερεώστε τους σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. (εικ.5) Ανοίξτε το επισκέψιμο προφίλ του ρολού και βιδώστε το επάνω μέρος του κουτιού με τον τοίχο. (εικ.5) Για την στερέωση του ρολού να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 3 βίδες. 3. Κλείστε το επισκέψιμο προφίλ του ρολού. εσωτερικό κτιρίου εσωτερικό κτιρίου Λάθος Σωστό εικ.4 εικ.5 Οι βίδες δεν πρέπει να εξέχουν μέσα στο κουτί του ρολού γιατί βρίσκουν στα φυλλαράκια (εμποδίζουν την περιέλιξη και χαράζουν τα φυλλαράκια). Το κούφωμα πρέπει να είναι αλφαδιασμένο. Απαγορεύεται η τοποθέτηση βίδας στο πλαϊνό του ρολού γιατί εκεί υπάρχει ο μηχανισμός κίνησης (ιμάντας, μανιβέλα, μοτέρ) και η βίδα εμποδίζει την λειτουργία του ρολού. 4.4 Τοποθετείστε τους οδηγούς Κρατήστε τους οδηγούς σε γωνία με μικρή κλίση και εισάγετε τους στις υποδοχές (ποδαράκια) που βρίσκονται στο κάτω μέρος του πλαϊνού του κουτιού. Οι γλυσιέρες πρέπει να περάσουν μέσα στους οδηγούς

7 4.5 Ελέγξτε την σωστή τοποθέτηση των οδηγών Οι οδηγοί πρέπει να είναι αλφαδιασμένοι σε σχέση με το κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο αλλιώς θα παρουσιαστούν προβλήματα στην κίνηση της ψάθας. 1 η περίπτωση 2 η περίπτωση Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος 4.6 Στερέωση των οδηγών Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε τρυπήσει τον εσωτερικό θάλαμο του καναλιού, βιδώστε την πλάτη του καναλιού με την ψευτόκασα του ανοίγματος Η βίδα που στερεώνει τη πλάτη του οδηγού στην κάσα του ανοίγματος πρέπει οπωσδήποτε να διαπεράσει το πρώτο τοίχωμα και μετά να βιδωθεί στον οδηγό. Αλλιώς είναι πιθανό να σκαλώνουν τα φυλλαράκια όταν κινείται η ψάθα του ρολού. Σωστό Λάθος Οι οδηγοί θα είναι στερεωμένοι στην κάσα του ανοίγματος σε τουλάχιστον 3 σημεία στην περίπτωση πόρτας και σε 2 σημεία στην περίπτωση παραθύρου. Οι βίδες θα είναι τοποθετημένες κατά ίσα διαστήματα.

8 5. Μηχανισμοί κίνησης 5.1 Μηχανισμός ιμάντα Εξωτερικό ρολό Για τον ειδικευμένο τεχνίτη: 1. Τρυπήστε το κούφωμα στην αντίστοιχη θέση της τρύπας που υπάρχει ήδη στο κουτί. (εικ.1) 2. Στερεώστε το καρουλάκι στο κούφωμα, στη θέση της τρύπας. Με το καρουλάκι, ο ιμάντας δεν ακουμπάει στα τοιχώματα της κάσας του κουφώματος, οπότε αποφεύγεται η φθορά.(λ.1) 3. Περάστε τον ιμάντα από την τρύπα του κουφώματος στο καρουλάκι και μετά στο μηχανισμό.(λ.1) 4. Μετά τραβήξτε την πλαστική ασφάλεια στο πλαϊνό του τροχού του ελατήριου ώστε να γίνει η περιέλιξη του ιμάντα. 5. Στερεώστε τον μηχανισμό στον κάσα του κουφώματος, με προσοχή ώστε ο ιμάντας να είναι κατακόρυφος και όχι υπό γωνία γιατί αλλιώς φθείρεται και σε ύψος περίπου 1μ από το έδαφος. 6. Το σύστημα του ρολού είναι έτοιμο προς λειτουργία. εικ.1 λ.1 Το κουτί είναι ήδη τρυπημένο από το εργοστάσιο, στο σημείο από το οποίο διέρχεται ο ιμάντας. Για να μπορέσει να τυλιχτεί ο ιμάντας στην τροχαλία πρέπει να μην είναι στριμμένος Επικαθήμενο ρολό Για τον ειδικευμένο τεχνίτη: 1. Στερεώστε τον μηχανισμό στην κάσα του κουφώματος, με προσοχή ώστε ο ιμάντας να είναι κατακόρυφος και όχι υπό γωνία γιατί αλλιώς φθείρεται και σε ύψος περίπου 1μ από το έδαφος. 2. Το σύστημα του ρολού είναι έτοιμο προς λειτουργία. Στο κουτί έχουν ήδη προσαρμοστεί εργοστασιακά ο ιμάντας και το καρουλάκι.

9 5.2 Μανιβέλα Εξωτερικό ρολό Για τον ειδικευμένο τεχνίτη: 1. Τρυπήστε την κάσα του κουφώματος για να περάσει η μανιβέλα από το εξωτερικό στο εσωτερικό μέρος του κτιρίου. Η τρύπα που θα ανοιχθεί στην κάσα του κουφώματος θα πρέπει να είναι σε ευθεία με το μηχανισμό μανιβέλας όπως στη εικόνα. (εικ.1) 2. Βιδώστε το ντιζάκι της μανιβέλας στην κάσα του κουφώματος. Η κάσα του κούφωματος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 2,5 εκ. (λ.1) 3. Προσαρμόστε το κοντάρι της μανιβέλας στο ντιζάκι και το σύστημα του ρολού είναι έτοιμο προς λειτουργία. (λ.1) εικ.1 λ.1 Η γωνία λειτουργίας του κονταριού πρέπει να είναι υπό γωνία 45º ως προς την κατακόρυφο Επικαθήμενο ρολό Για τον ειδικευμένο τεχνίτη: 1. Τοποθετήστε το ντιζάκι στην τρύπα του μηχανισμού μανιβέλας όπως στην εικόνα 2. Βιδώστε το ντιζάκι πάνω στο επισκέψιμο προφίλ του ρολού 3. Προσαρμόστε το κοντάρι της μανιβέλας στο ντιζάκι και το σύστημα του ρολού είναι έτοιμο προς λειτουργία. Η γωνία λειτουργίας του κονταριού πρέπει να είναι υπό γωνία 30º - 35º ως προς την κατακόρυφο

10 5.3 Μοτερ Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος Τα μοτέρ είναι ήδη ρυθμισμένα από το εργοστάσιο (αν απαιτηθούν επιπλέον ρυθμίσεις, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μοτέρ) Ο διακόπτης, ο δέκτης και το τηλεχειριστήριο συνοδεύονται από τις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε κατασκευαστή οι οποίες πρέπει να διαβάζονται πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση και να ακολουθούνται πιστά. Εξωτερικό ρολό Για τον ειδικευμένο τεχνίτη: 1. Ανοίξτε το επισκέψιμο προφίλ του ρολού και βγάλτε από μέσα το καλώδιο του μοτέρ (εικ.1) 2. Τρυπήστε το κούφωμα στην επιθυμητή θέση διέλευσης του καλωδίου (λ.1) 3. Περάστε το καλώδιο του μοτέρ από την τρύπα του κουφώματος (λ.1) 4. Συνδέστε το καλώδιο του μοτέρ με την παροχή ρεύματος και με το διακόπτη βάση του σχεδίου 5. Συνδέστε την παροχή ρεύματος 6. Το σύστημα του ρολού είναι έτοιμο προς λειτουργία εικ.1 λ.1 Επικαθήμενο ρολό Για τον ειδικευμένο τεχνίτη: 1. Ανοίξτε το επισκέψιμο προφίλ του ρολού και βγάλτε από μέσα το καλώδιο του μοτέρ 2. Συνδέστε το καλώδιο του μοτέρ με την παροχή ρεύματος και με το διακόπτη βάση του σχεδίου 3. Συνδέστε την παροχή ρεύματος 4. Το σύστημα του ρολού είναι έτοιμο προς λειτουργία Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13659:2004, ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο του 1,20μ, όπου είναι δυνατόν, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑΜΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ

11 Τρόπος σύνδεσης με την παροχή ρεύματος B N Μ Τ NE FA PU DP ΓΚΡΙ / ΜΠΛΕ ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ ΓΕΙΩΣΗ ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10Α-250V ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΦΩΝ 3 χλστ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή αναμετάδοση οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εντύπου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φωτοαντιγράφων, μαγνητοφώνησης, ή μέσω οποιουδήποτε συστήματος αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, εάν δεν έχει προηγηθεί γραπτή συναίνεση της εταιρείας ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες μπορεί να αλλαχθούν χωρίς προειδοποίηση. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το παρόν έντυπο, ενημερώστε μας. Κατά την προετοιμασία των οδηγιών, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες να είναι σωστές και κατανοητές, ωστόσο είναι πιθανό να υπάρχουν μη ηθελημένα λάθη. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα και επάρκεια του παρόντος εντύπου. 4 η έκδοση: 05/06/2014

12 ΡΟΛΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε Έδρα: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκη Τ.Θ 148, Κορινός Πιερίας Τηλ.: , Fax: , Εmail: Ιστοσελίδα: Υποκατάστημα Αθηνών: Ιερά Οδός 88 (Πάροδος ΕΒΓΑ), Βοτανικός, ΤΚ Τηλ.: , Fax: ISO : EN 13659:20 04

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HLX 60 4G AI AL BUT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HLX 60 4G AI AL BUT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HLX 60 4G AI AL BUT Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός εκ των προϊόντων μας. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η νέα, μοντέρνα, λειτουργική και εύχρηστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία IBM είναι σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.

Η επωνυμία IBM είναι σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation. Εκτυπωτής Dot Matrix 2 ακίδων Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήματα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο,ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΘΕΜΑ: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 18 m ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRI600 ΨΥΓΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ CRI 600 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Freevia 280 Freevia 300

Freevia 280 Freevia 300 Freevia 280 Freevia 300 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 5055484C 1 5 6 2 3 7 4 8 14 13 9 18 15 19 16 17 10 11 9 8 20 12 FreeVia 280 21 FreeVia 300 22 + ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ... 2 Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά του διαδρόμου ------------------------------- P1 2. Προσοχή και προφυλάξεις ---------------------------- P1-2 3. Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Simpaty CHERIE - FUNNY - MOON - SPACE

Σειρά Simpaty CHERIE - FUNNY - MOON - SPACE Σειρά Simpaty CHERIE - FUNNY - MOON - SPACE GR UK F E D NL CHERIE - FUNNY - MOON - SPACE, Εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση CHERIE - FUNNY - MOON - SPACE, Installation, use and maintenance CHERIE - FUNNY

Διαβάστε περισσότερα