ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Αποσαφήνιση της καινοτομίας Νέα ιδέα ή εφεύρεση Τεχνική ή μη υλοποίηση Εφαρμογή ή οικονομική αξιοποίηση Καινοτομία

4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Μορφές καινοτομίας Καινοτομία προϊόντος ή υπηρεσίας Μια βιοτεχνία καφέ αποφασίζει να παράγει καφέ με διαφορετικές γεύσεις Διαχειριστική Καινοτομία Μια επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) προκειμένου να: Επιτύχει άμεση ανταπόκριση και υποστήριξη πελατών Οργανώσει και καταγράψει την επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες Βελτιώσει το χρόνο διεκπεραίωσης εργασιών μέσα στην επιχείρηση Πράσινη Καινοτομία Μονάδα επεξεργασίας ελαιολάδου προώθηση του ζεστού νερού σε γειτονικό σχολείο που το αξιοποιεί για τη θέρμανσή του. Το νερό που εξέρχεται από το κτίριο της σχολικής μονάδας είναι χαμηλής θερμοκρασίας, κατάλληλο για την ψύξη του ελαιολάδου.

5 Ένταση και Εύρος καινοτομίας μιας Οριακή επιχείρησης Βελτίωση τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών υπαρχόντων προϊόντων/υπηρεσιών ή διαδικασιών. Στηρίζονται σε υπάρχουσα γνώση. Ριζική Νέα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά προϊόντων/ υπηρεσιών ή νέων διαδικασιών. Απαιτείται νέα γνώση.

6 Η Καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων Συμβάλλει στην προσαρμοστικότητά τους στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον Αυξάνει την παραγωγικότητα Αυξάνει την κερδοφορία τους Αυξάνει την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας Αυξάνει την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών Συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών Συμβάλλει στη διατήρηση η αύξηση του μεριδίου αγοράς Μπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές

7 Βήματα Καινοτομικής Διαδικασίας Γένεση Καινοτόμου ιδέας Αξιολόγηση ιδέας Σχεδιασμός καινοτομίας Εφαρμογή καινοτομίας

8 Γένεση καινοτόμου ιδέας Προϋποθέσεις για την ενίσχυση της δημιουργικότητας Κατάρριψη των μύθων Παραμερισμός του «εγώ» Καταπολέμηση του φόβου για την αποτυχία Ανοικτό πνεύμα απέναντι στον πειραματισμό

9 Πώς Διαμορφώνεται ένα Καινοτόμο Επιχειρηματικό κλίμα Προαγωγή ομαδικού πνεύματος και με «ταίριασμα» ατόμων με συμπληρωματικές δεξιότητες Προαγωγή του πνεύματος συνεργασίας με τους πελάτες της και άλλες επιχειρήσεις Παραχώρηση ελευθερίας Παροχή χρόνου και πόρων

10 Πηγές νέων ιδεών Εργαζόμενοι Πελάτες Συνεργάτες της επιχείρησης Ανταγωνιστές Επιχειρηματικοί σύλλογοι, εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια Εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη Ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια Κοινωνικός ιστός

11 Μέθοδοι ενίσχυσης της δημιουργικότητας Μέθοδος καταιγισμού ιδεών (Brainstorming) Μέθοδος «ομάδες εστίασης» (Focus Groups) Μέθοδος «Αναίρεση κανόνων»

12 Αξιολόγηση της Ιδέας Προϋποθέσεις Να είναι ρεαλιστική Να είναι συμφέρουσα

13 Εργαλεία Αξιολόγησης της επιτευξιμότητας της ιδέας Διαγνωστικός οδηγός Δίνει ρεαλιστικές απαντήσεις Αξιολογεί με σκοπό τη βελτίωση Βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με την προτεινόμενη ιδέα Ανάλυση Δυνατών Σημείων-Αδύνατων Σημείων-Ευκαιριών- Απειλών ( SWOT Analysis) Έχει πολύπλευρη οπτική Αξιολογεί όλες τις πιθανές ευκαιρίες Αξιοποιεί τις διάφορες χρήσεις του εργαλείου

14 Εργαλεία Αξιολόγησης του Οικονομικού οφέλους της ιδέας Πίνακας αξιολόγησης της Καινοτομίας (Innovation scorecard) Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)

15 Σχεδιασμός Εργαλεία Χρονοπρογραμματισμού Διάγραμμα GANTT (GANTT Chart) Διάγραμμα Ροής (Flow chart)

16 Ενέργειες Ανάπτυξης- Εφαρμογής της καινοτόμου ιδέας Αποτύπωση της καινοτόμου ιδέας σε κείμενο Ανάθεση της συνολικής επίβλεψης σε συγκεκριμένο άτομο Έλεγχος της προόδου των εργασιών

17 Εσωτερική και Εξωτερική ανάθεση Εφαρμογής της Καινοτομίας Ανάπτυξη από την επιχείρηση Η επιχείρηση διατηρεί τη διαχείριση και τον έλεγχο της διαδικασίας Η επιχείρηση μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης της καινοτομίας αποκτά ικανότητες και τεχνογνωσία Δεν εξαρτάται από τρίτους, οι οποίοι μπορεί να της δημιουργούν προβλήματα στην ποιότητα, ποσότητα και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων Ανάθεση ανάπτυξης σε τρίτους Είναι συχνά ένας οικονομικός τρόπος ανάπτυξης της καινοτομίας Το έργο ανατίθεται σε κάποιον που μπορεί να το υλοποιήσει πιο αποδοτικά Η επιχείρηση καταφέρνει να αναπτύξει την καινοτομία χωρίς να διαθέσει χρήσιμου για αυτήν πόρους (ανθρώπους, μηχανήματα)

18 Πιλοτική Εφαρμογή καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας Σκοπός Έλεγχος του βαθμού ανταπόκρισης του προϊόντος στις ανάγκες των πελατών Εντοπισμός τυχόν αδυναμιών ή ελαττωμάτων, πραγματοποίηση εγκαίρως διορθωτικών κινήσεων

19 Παραγωγή και διάθεση στην αγορά Ανάπτυξη Λεπτομερούς Σχεδίου Μάρκετινγκ Εξασφάλιση επιτυχημένης οργάνωσης της διάθεσης του προϊόντος ή υπηρεσίας Τροποποίηση Σχεδίου Αξιοποιώντας και τα αποτελέσματ α των υπολοίπων φάσεων ( π.χ. πιλοτικής εφαρμογής) Ακριβής καθορισμός Προδιαγραφ ών προϊόντος ή υπηρεσίας, τιμολογιακής πολιτικής, καναλιών διανομής, επικοινωνιακ ής πολιτικής Καλή επικοινωνία Ξεκάθαροι στόχοι απ όλους τους εργαζόμενους Πρόσληψη κατάλληλων ατόμων ή ανάθεση σε κάποιον εκτός επιχείρησης

20 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Επιχειρηματικό κλίμα Οργανωσιακή κουλτούρα Οργανωτικές δομές Διανοητικό κεφάλαιο Έρευνα και Ανάπτυξη

21 Διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος Τι πρέπει να αποφύγει η επιχείρηση Φτωχή επικοινωνία Περιορισμένα εργαλεία και πόρους Απλές υπαγορεύσεις καθηκόντων από τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια Τυπικά και περιορισμένα μέσα για αλλαγή Μη εστιασμένη καινοτόμος δραστηριότητα Τι πρέπει να ενισχύσει η επιχείρηση Ανοιχτή επικοινωνία/ Ανάπτυξη διαδικασιών επικοινωνίας Συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων/ τμημάτων της επιχείρησης Συνεργασία με τους πελάτες και τις άλλες επιχειρήσεις Ποικιλία δεξιοτήτων των εργαζομένων Συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης Συστήματα στοχοθέτησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων Προσανατολισμό προς την ανάπτυξη (έναντι της απλής επιβίωσης) Εγρήγορση για τα τεκταινόμενα στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης Αποδοχή ανάληψης ρίσκου Δεκτικότητα νέων ιδεών/ Προσαρμοστικότητα των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης

22 Στάδια Εδραίωσης Καινοτόμου Κλίματος Φήμη της επιχείρησης για την καινοτομικότητά της Προσέλκυση δημιουργικών ανθρώπων Ενθάρρυνση της δημιουργικότ ητας και καινοτομίας Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων (υπηρεσιών) Δεκτικότητα σε νέες ιδέες Κινητοποίηση εργαζομένων Υψηλό ηθικό και διατήρηση δημιουργικών εργαζομένων

23 Διαμόρφωση κουλτούρας καινοτόμου επιχειρηματικότητας Βασικά Χαρακτηριστικά Καινοτόμου Κουλτούρας Πειραματισμός και Διερεύνηση Αποδοχή της πιθανότητας κάποιον αποτυχιών Δυνατότητα έκφρασης και φαινομενικά γελοίων ιδεών Ενθάρρυνση των εργαζομένων σχετικά με τη λήψη πρωτοβουλιών Συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και των τμημάτων της επιχείρησης Ευθυγράμμιση των διαδικασιών της επιχείρησης με την κουλτούρα

24 Δράσεις για τη Διαμόρφωση Καινοτόμου Κουλτούρας ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

25 Οργανωτική δομή για καινοτομική δραστηριότητα, κατανομή καθηκόντων στο ανθρώπινο δυναμικό Αποκεντρωμένες και ευέλικτες οργανωτικές δομές- Χαρακτηριστικά Κανάλια επικοινωνίας Ανοιχτά με διάχυση της πληροφόρησης κατά μήκος και πλάτος της επιχείρησης/ Σε συνεργασία με τους πελάτες και άλλες επιχειρήσεις Τρόποι λειτουργίας Ποικίλοι και προσαρμόσιμοι Λήψη αποφάσεων Βασισμένη στην ειδικότητα και καταλληλότητα του ατόμου Προσαρμοστικ ότητα Στις μεταβολές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος Έμφαση στο αποτέλεσμα Χωρίς περιορισμούς από τυπικές και αυστηρά προσδιορισμένες διαδικασίες Άτυπος έλεγχος Με έμφαση στη συνεργασία Εύκαμπτη εργασιακή συμπεριφορά Ελεύθερη να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εκάστοτε περίπτωσης και την προσωπικότητα του ατόμου που εκτελεί το έργο Συμμετοχή και συναίνεση Σε συνεχή βάση

26 Ύπαρξη και αξιοποίηση διανοητικού κεφαλαίου Διανοητικό κεφάλαιο Γνώσεις, δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων Τις δραστηριότητες Ε&Α της επιχείρησης Τις οργανωσιακές διαδικασίες και συστήματα Τις βάσεις δεδομένων Τα πνευματικά δικαιώματα και Τους πόρους που σχετίζονται με τις εξωτερικές της σχέσεις

27 Κατηγορίες διανοητικού κεφαλαίου ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Εμπορικά σήματα, σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές Μάνατζμεντ, συστήματα, έρευνα και ανάπτυξη, λογισμικά Μόρφωση, γνώση, εμπειρία και δεξιότητες των εργαζομένων

28 Κριτάρια αξιολόγησης διανοητικού κεφαλαίου Ανάπτυξη και ανανέωση Αποδοτικότητα Σταθερότητα

29 Έρευνα και ανάπτυξη Ανοικτή Καινοτομία Ε&Α για ανακάλυψη νέων τεχνολογιών Ε&Α για καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τα υπάρχοντα προϊόντα Ε&Α για καλύτερη κατανόηση των τεχνολογιών παραγωγής Ε&Α για κατανόηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ερευνητικών κέντρων

30 Ε&A για Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τα υπάρχοντα προϊόντα Καλύτερη κατανόηση των τεχνολογιών παραγωγής Κατανόηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ερευνητικών κέντρων Βασική έρευνα Εφαρμοσμένη έρευνα Ανάπτυξη Παροχή τεχνικών υπηρεσιών

31 Κλειστή Καινοτομία Εσωτερική E&A Ανοιχτή Καινοτομία Εξωτερικός προσανατολισμός

32 Μεθοδολογία ενίσχυσης της Καινοτομίας Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς Συνεργασία με τους ανταγωνιστές Συνεργασία με τους πελάτες Συνεργασία με τους προμηθευτές / υπεργολάβους Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια Συστάδες επιχειρήσεων (Business clusters) Τεχνολογικές Βασισμένες σε μακροχρόνια τεχνογνωσία Συστάδες βάση συντελεστών παραγωγής

33 Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια Δυνατές πηγές χρηματοδότησης Ίδιες Προσωπικά κεφάλαια Κεφάλαια σποράς (Seed capital) Κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές (Business Angels) Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (Venture capital) Ξένες Οικογενειακό δάνειο Υποθήκη Τραπεζικό δάνειο Μίσθωση (leasing) Επιδότηση (από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους)

34 Επιλογή Χρηματοδοτικής πηγής βάση του είδους του καινοτομικού Ηλικία: 0-1 έτος Χρηματοδοτούμενη ενέργεια: Ανάπτυξη ιδέας αρχικού προϊόντος εγχειρήματος Κεφάλαια σποράς Ηλικία: 0-3 έτη Χρηματοδοτούμενη ενέργεια: Επένδυση μικρού οικονομικού μεγέθους Ιδιώτες επενδυτές

35 Ηλικία 1-5 έτη Χρηματοδοτούμενη ενέργεια: Ανάπτυξη και επέκταση εταιρείας Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου Ηλικία: Ποικίλλει, ανάλογα με τα κριτήρια της πρόσκλησης για επιδότηση Επιδοτήσεις

36 Ηλικία: Ανεξάρτητη Χρηματοδοτούμενη ενέργεια: Ανάπτυξη Τραπεζικά δάνεια Ηλικία: Ανεξάρτητη Χρηματοδοτούμενη ενέργεια: Προμήθεια εξοπλισμού Μίσθωση

37 Μελέτη περίπτωσης (1) ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΑΣΙΟΥ Βασικά σημεία: Δημιουργία Βιολογικής ζύμης Πράσινη καινοτομία Αξιοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας και των γνώσεων των ιδρυτών της επιχείρησης Χρηματοδότηση με επιδότηση

38 Μελέτη περίπτωσης (2) BLUEVIBE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Βασικά σημεία: Τεχνολογική πλατφόρμα με δυνατότητα αποστολής πολυμεσικού περιεχομένου και διαδραστικότητας Νέο- ιδρυθείσα επιχείρηση Η καινοτόμος ιδέα ως αποτέλεσμα της διερεύνησης δύο φοιτητών πληροφορικής σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας ως διαφημιστικού μέσου Η συμμετοχή των δύο νέων σε Πρόγραμμα Φοιτητικής επιχειρηματικότητας ως κινητήριος μοχλός της αξιοποίησης της ιδέας Συνεργασία με ήδη υπάρχουσα επιχείρηση πληροφορικής για την εξασφάλιση πόρων και ικανοτήτων Έμφαση στο διανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης και στην ανταλλαγή νέων ιδεών μεταξύ των εργαζομένων Προσαρμοστικότητα σε προτάσεις των πελατών της επιχείρησης

39

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΕΙΜ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Επιμέλεια Ύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Επαναπροσδιορισμός του ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Προφίλ Ικανοτήτων CESI IBERIA, S.A. Σεπτέμβριιος 2005 ΕΕππααννααππρρ οοσσ δδι ιι οορρι ιισσμμόόςς ττοουυ ππρροοφί ίίλλ ττοουυ Μέέννττοορραα ΚΚααι ιι ννοοττοομμί

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1: Εντοπισμός και ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς τομείς της τοπικής οικονομίας

Δράση 1: Εντοπισμός και ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς τομείς της τοπικής οικονομίας Δράση 1: Εντοπισμός και ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς τομείς της τοπικής οικονομίας Παραδοτέο: «Μελέτη καταγραφής καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Συγγραφική Οµάδα: Καλογεροπούλου Μαρία, Ph.D. Σιάχου Ευαγγελία Υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή του Ο.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Από την σπουδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων Εργασία: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης. Μελέτη Περίπτωσης Unisystems» Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ρέππας Αριθμός Μητρώου: 1030 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 1.1. Η έννοια της οργάνωσης Ως σύστημα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα