ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. - ευθύνη του συστήματος είναι να παρέχει ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα και - ευθύνη του ασθενή είναι να την επιλέξει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. - ευθύνη του συστήματος είναι να παρέχει ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα και - ευθύνη του ασθενή είναι να την επιλέξει."

Transcript

1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο είναι ένας χώρος που συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, η οργάνωση και η εναρμόνιση των οποίων δεν είναι πάντοτε εύκολη. Είναι αρμόδιο: για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - για περιστατικά που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία) για προγραμματισμένες ιατρικές επεμβάσεις και νοσηλευτική περίθαλψη (κλινικές) για επείγοντα περιστατικά (εφημερίες, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) Σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι περισσότερες χώρες έχουν διαχωρίσει λειτουργικά τις δύο πρώτες βαθμίδες στην παροχή της υγείας και τους φορείς που τις παρέχουν. Ο όρος Πρωτοβάθμια Νοσοκομειακή Φροντίδα που είναι σε χρήση στη χώρα μας αποτελεί, με βάση τη διεθνή πρακτική, σχήμα οξύμωρο. Εξαιτίας της λειτουργικής του πολυπλοκότητας το ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα ελέγχου της ροής των ασθενών, που κατευθύνονται σε κάποιον από τους διαφορετικούς του τομείς. Η απουσία μηχανισμού προσανατολισμού των πολιτών (Gatekeeping) που διακρίνει το σύστημα υγείας, πολλαπλασιάζει τα προβλήματα ελέγχου που αντιμετωπίζουν οι μονάδες. Η διεθνής εμπειρία επιδεικνύει συστήματα που διέπονται από τη λογική της συνυπευθυνότητας, στο ελληνικό σύστημα υγείας, όμως, οι αρμοδιότητες είναι διαχωρισμένες : - ευθύνη του συστήματος είναι να παρέχει ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα και - ευθύνη του ασθενή είναι να την επιλέξει. Έχοντας την ευθύνη και την ελευθερία της επιλογής, ο έλληνας ασθενής αποφασίσει με κριτήρια που θεσπίζει ο ίδιος (όχι π άντα ορθολογικά) τον

2 2 χρόνο, τον τόπο και τον φορέα στον οποίο θα απευθυνθεί για τη φροντίδα της υγείας του. Για το λόγο αυτό, η πορεία του στο σύστημα είναι μοναχική και αβέβαιη, καθώς δεν γνωρίζει τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του ή δεν τους κατανοεί, δεν είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ενημερωμένος για τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Πολλές φορές χρονοτριβεί άσκοπα και ταλαιπωρείται, δημιουργεί εμπόδια με την άγνοια ή την ανάρμοστη συμπεριφορά του, αλλά και γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης ασυνείδητων λειτουργών. Προκειμένου να περιοριστούν τα παραπάνω φαινόμενα, τα νοσοκομεία υποχρεώνονται κατ εντολή του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 4) του Ν 2889/01, να συστήσουν ειδικό γραφείο με τίτλο ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Το υπουργικό έγγραφο που περιέχει την παραπάνω εντολή και στάλθηκε στους Προέδρους των ΠΕΣΥ και στους Διοικητές των νοσοκομείων, δίνει μια αδρή σκιαγράφηση του νέου αυτού γραφείου : Αρμοδιότητα του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών είναι να διευκολύνει τους πολίτες που προσέρχονται στο νοσοκομείο είτε ως ασθενείς είτε ως επισκέπτες και να τους κατευθύνει ανάλογα. Το προσωπικό του τμήματος αυτού διακρίνεται για την φιλική διάθεση και το πνεύμα κατανόησης. Δίνει σαφείς οδηγίες στους πολίτες και συνοδεύει όσους δυσκολεύονται να τις ακολουθήσουν, όπως ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Διαθέτει έντυπα που περιέχουν τους κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου, ωράρια λειτουργίας και σχεδιαγράμματα διαδρομών. Ενημερώνει τους ασθενείς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και τους διευκολύνει να διατυπώσουν τα παράπονα ή τις καταγγελίες τους. Είναι ένα γραφείο χωρίς γραφείο υπάγεται απευθείας στο Διοικητή του νοσοκομείου, συνεργάζεται με διάφορα τμήματα και στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο διοικητικό ή / και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και από μέλη εθελοντικών οργανώσεων.

3 3 Η σκοπιμότητα της ίδρυσης του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών, με βάση τα στοιχεία που δίνονται στο έγγραφο, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής : να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο ασθενής και να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησής του. Παρόλα αυτά, δεν προσδιορίζονται αναλυτικά οι στόχοι που επιδιώκονται, οι μέθοδοι που θα οδηγήσουν σε αυτούς και οι ωφέλειες που προσδοκεί το σύστημα από την υλοποίηση της πρότασης. Κατά συνέπεια οι αποδέκτες της εντολής, στην προσπάθειά τους να την υλοποιήσουν, είναι δυνατόν να βρεθούν αντιμέτωποι με μια σειρά από ερωτήματα, όπως τα παρακάτω : Ζητείται η γνώμη του ασθενή και - Δεν προσδιορίζεται ο τρόπος καταγράφεται. με τον οποίο θα αξιολογείται και θα αξιοποιείται πρακτικά η γνώμη του πολίτη, παρότι δίνεται σημασία στην καταγραφή της (Βαθμός συμμετοχής του πολίτη) Προσφέρεται καθοδήγηση από - Δεν διευκρινίζεται αν η αρμοτα στελέχη του τμήματος. διότητα τους σταματά εκεί ή αν επεκτείνεται και στο να βεβαιωθούν ότι ο πολίτης θα ακολουθήσει τις οδηγίες. (Έλεγχος Αποτελεσματικότητας) Παρέχεται ενημέρωση. - Δεν προσδιορίζεται το φάσμα των θεμάτων που θα καλύπτει αυτή (Περιγραφή Θέσης Εργασίας)

4 4 Το τμήμα στελεχώνεται από - Χωρίς σαφή προσδιορισμό διοικητικό ή / και νοσηλευτικό των γνώσεων και των ιδιοτήπροσωπικό. των του προσωπικού, δεν αποσαφηνίζεται αν το τμήμα αυτό είναι απλώς ένα σημείο χωροταξικής ενημέρωσης ή ένα επιστημονικό τμήμα όπου πραγματοποιείται η πρώτη διάγνωση και προσφέρονται οι πρώτες ιατρικές συμβουλές (Προφίλ Εργαζόμενου) Το προσωπικό είναι κατάλληλα - Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση εκπαιδευμένο. προκειμένου ένας υπάλληλος να επιτύχει στο ρόλο του Υποδοχέα Ασθενών ; (Εκπαίδευση Προσωπικού) Το τμήμα συνεργάζεται με τα - Δεν προσδιορίζεται η οργανιυπόλοιπα τμήματα και υπάγεται κή του διασύνδεση με τα υπόαπευθείας στον Διοικητή του λοιπα διοικητικά ή ιατρικά τμή- Νοσοκομείου. ματα, η θέση του στην ιεραρχία, οι δυνατότητες παρέμβασης και το επίπεδο λήψης απόφασης, παρότι η άμεση υπαγωγή του στη Διοίκηση τονίζει τη σημαντικότητά του. (Διοικητική Κατάταξη) Μπορεί η ασάφεια του κειμένου να μην προσδίδει στο έγγραφο τα χαρακτηριστικά ενός πρακτικού εργαλείου, αφήνει όμως ανοιχτά τα

5 5 περιθώρια ενός ευρέως φάσματος ερμηνειών, που αξίζει να διερευνηθούν διεξοδικότερα. Πρόθεση της παρούσας μελέτης είναι να αναζητήσει τις διαφορετικές ερμηνείες αλλά και τις διαφορετικές μορφές που θα μπορούσε να πάρει ο νέος αυτός θεσμός. Να ανιχνεύσει τις ανάγκες που υπαγορεύουν τη θεσμοθέτησή του. Να ελέγξει τη σκοπιμότητα αλλά και την επικαιρότητά του, με βάση τη διεθνή εμπειρία. Να αναλύσει τους στόχους που καλείται να υπηρετήσει το καινούργιο αυτό διοικητικό τμήμα. Να παρουσιάσει παραδείγματα εφαρμογής όπως αυτά εμφανίζονται σε επιλεγμένα νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Στο Πρώτο Κεφάλαιο η μελέτη επιχειρεί να καταθέσει μια μεθοδολογική πρόταση : ερμηνεύοντας την πρόθεση της υπουργικής εντολής, ορίζει το φάσμα των λειτουργιών που έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το Γραφείο Υποδοχής Ασθενών και παρουσιάζει ένα θεωρητικό μοντέλο, βάση του οποίου μπορεί να μεθοδευτεί η ίδρυση και η λειτουργία του. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο προτείνεται ο τρόπος στελέχωσης, η μέθοδος εκπαίδευσης του προσωπικού και το σύστημα διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. Στο Τρίτο Κεφάλαιο εξετάζεται το πώς ερμήνευσαν την υπουργική εντολή και ίδρυσαν το Γραφείο Υποδοχής Ασθενών ορισμένα δημόσια νοσοκομεία του Α ΠΕΣΥ Αττικής. Το Τέταρτο Κεφάλαιο καταλήγει σε συμπερασματικές διαπιστώσεις. Το κύριο σώμα της εργασίας ακολουθεί Παράρτημα Διαγραμμάτων (Δ) και Παράρτημα Πινάκων (Π)

6 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μια λειτουργική καινοτομία που εισάγεται σε ένα σύστημα με διαρθρωμένες και παγιωμένες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να ορίσει με σαφήνεια τον σκοπό και τους στόχους της προκειμένου να γίνει αποδεκτή. Τα συστήματα έχουν την τάση να αποβάλλουν ή να καταδικάζουν σε μαρασμό εκείνες τις λειτουργίες που δεν έχουν πείσει για την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους. Την στιγμή που τα νοσοκομεία διαθέτουν, σύμφωνα με το νόμο, ένα τμήμα που ονομάζεται Πληροφορίες και ένα τμήμα που ονομάζεται Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη, το νεοσύστατο Γραφείο Υποδοχής Ασθενών εμφανίζεται στο σύστημα ως πλεονασμός. Οι αρμοδιότητες του καινούργιου Γραφείου, τουλάχιστον με βάση τις επίσημες εντολές που του δίνονται, δείχνουν να επικαλύπτονται από τις αρμοδιότητες των δύο υφισταμένων τμημάτων. Ο προσδιορισμός των σκοπών όχι μόνο θα αιτιολογήσει την παρουσία του τμήματος, αλλά και θα αποσαφηνίσει τα όρια δράσης του. Η υπουργική εντολή ξεδιπλώνει έναν επιμήκη άξονα δυνατοτήτων και το Γραφείο θα πρέπει να βρει τη θέση του σε αυτόν. Να προσδιορίσει αν θα αποτελέσει απλώς ένα συμπληρωματικό τμήμα που θα αλαφρώσει το φόρτο εργασίας των ήδη υφιστάμενων ή αν θα εξαντλήσει τα όρια των δυνατοτήτων του, αποτελώντας έναν στρατηγικό υποσταθμό της κυβερνητικής πολιτικής, που θα διαχειριστεί και θα μεθοδεύσει τη μεταρρύθμιση ολόκληρου του συστήματος υγείας. Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, εντελλόμενο την διευκόλυνση, καθοδήγηση και καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενή, το Υπουργείο καθιστά διακριτό τον άμεσο σκοπό του : την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του πολίτη.

7 7 Η αοριστία του σκοπού αυτού, επιτρέπει στο νεοπαγές Γραφείο να συντηρηθεί στο σύστημα σαν ένας βοηθητικός μηχανισμός, που θα διευκολύνει περιπτωσιακά τον εισερχόμενο ασθενή. Η θέση αυτή αποτελεί σημείο εκκίνησης ή αρχικό σημείο, στον άξονα δυνατοτήτων ανάπτυξης που του διατίθεται. Αν περιοριστεί σε αυτό το ρόλο το Γραφείο Υποδοχής Ασθενών έχει εκμεταλλευτεί στο ελάχιστο τις δυνατότητες του. Μια σειρά από έμμεσους στόχους, που ανιχνεύονται πίσω από την πρωτοβουλία της σύστασης του νέου Γραφείου, εμπλουτίζουν τον αρχικό σκοπό. Οι έμμεσοι αυτοί στόχοι διευρύνουν τις δυνατότητες και τη σημασία του τμήματος. Ορισμένοι από αυτούς επιδιώκουν να αναμορφώσουν τον ίδιο τον ασθενή : Ανάδειξη ενός προτύπου συμπεριφοράς για τον ασθενή Αύξηση της υπευθυνότητας του ασθενή Αύξησης της συμμετοχικότητας του ασθενή Αναλυτικότερα : Τονίζεται με έμφαση στο Υπουργικό έγγραφο η σημασία που δίνεται στη συμπεριφορά του προσωπικού του τμήματος. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ένα πρότυπο συμπεριφοράς, που στηρίζεται στην φιλική διάθεση και το πνεύμα κατανόησης το οποίο αναπόφευκτα θα ακολουθήσει και ο ασθενής. Όπως η κακή συμπεριφορά, έτσι και η καλή συμπεριφορά είναι μεταδοτική. Καθώς του παρέχεται σφαιρική και σαφής ενημέρωση, ο ασθενής απαλλάσσεται από την άγνοια και την αμφιβολία, άρα αναβαθμίζεται σταδιακά η υπευθυνότητά του.

8 8 Συλλέγονται οι γνώμες, τα παράπονα και οι καταγγελίες των επισκεπτών άρα αυξάνεται η συμμετοχή του πολίτη στη λειτουργία του συστήματος και αναβαθμίζεται ο ρόλος του. Μια άλλη δέσμη έμμεσων στόχων αφορά ανάγκες που γεννήθηκαν μέσα από τη πολύχρονη λειτουργία του συστήματος και το καινούργιο Γραφείο έχει τη δυνατότητα να καλύψει : Η ανάγκη δημιουργίας ενός Μηχανισμού Εκπαίδευσης του Ασθενή Η ανάγκη βελτίωσης του ισχύοντος Πρότυπου Εξυπηρέτησης που ακολουθούν οι υπάλληλοι Η υιοθέτησης μιας νέας πολιτικής Συνεργασίας μεταξύ ασθενών και συστήματος Αναλυτικότερα : Το Γραφείο Υποδοχής Ασθενών θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εκπαιδευτικό μηχανισμό, που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον σκεπτικισμό του πολίτη, θα καταπολεμήσει την άγνοια και την προκατάληψη και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες. Οι οδηγίες για τη καλή συμπεριφορά του προσωπικού του τμήματος είναι υπερτονισμένες στο υπουργικό έγγραφο (στοιχείο ποιότητας). Ακολουθώντας τες οι υπάλληλοι δημιουργούν νέα στάνταρτ στην εξυπηρέτηση του ασθενή και το τμήμα συμπαρασύρει στην πορεία της λειτουργίας του και τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου σε ανάλογη ποιοτική συμπεριφορά. Mε τον τρόπο αυτό μεταβάλλονται σταδιακά πρότυπα εξυπηρέτησης που έχουν δυσφημίσει τους δημόσιους λειτουργούς και στερεοτυπικές παραδόσεις υπαλληλικής νοοτροπίας. Ο ενημερωμένος πολίτης που ικανοποιείται από την αναγνώριση της αξίας του, μετατρέπεται από πολέμιος σε πολύτιμος συνεργάτης του

9 9 συστήματος, υπεύθυνος και υπόλογος για τη συμπεριφορά του και καταθέτει την γνώμη του για την πορεία διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών. Ο πολίτης ενσωματώνεται εύκολα σε ένα σύστημα που είναι φιλικό απέναντί του. Δεν αισθάνεται πλέον αντιμέτωπος με αυτό, αλλά αποτελεί οργανικό, συνεργαζόμενο τμήμα του. Η παραπάνω ανάλυση των έμμεσων στόχων οδηγεί σε μια ευρύτερη ερμηνεία της Υπουργικής εντολής. Οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται και, ενσωματώνοντας τους επιμέρους στόχους, ένας σύνθετος και πολυδιάστατος σκοπός αναδεικνύεται : η αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του ασθενή στο σύστημα. Υπό το πρίσμα αυτής της ερμηνείας, η σύσταση του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών δεν αποτελεί απλώς μια κίνηση αβροφροσύνης από μέρους της Πολιτείας που θα διευκολύνει περιπτωσιακά τον ασθενή, αλλά μια σημαντική κίνηση πολιτικής, που στοχεύσει στο να ανατραπούν οι υπάρχουσες ισορροπίες και να μπουν νέες βάσεις στη σχέση ασθενή και συστήματος. Η αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του ασθενή στο σύστημα είναι σκοπός στρατηγικής σημασίας και δύσκολα επιτελείται από ένα μόνο τμήμα. Άξιο διερεύνησης όμως, το κατά πόσο είναι εφικτό να εισχωρήσει ειρηνικά στο σύστημα ένας μηχανισμός που επαγγέλλεται αυτήν την αναβάθμιση και εξοπλισμένος κατάλληλα, να καθιερώσει τη θέση του. Στη συνέχεια, ανερχόμενος βαθμηδόν στο οργανόγραμμα του οργανισμού, να υπερκεράσει υφιστάμενα τμήματα και να επιβάλλει τη νοοτροπία του. Η επίτευξη μιας τέτοιας αναδιάρθρωσης αποτελεί τον ιδεατό στόχο, στον άξονα των δυνατοτήτων του νεοπαγούς Γραφείου. Η κλίμακα των λειτουργιών του τμήματος είναι συνεπώς ευρεία : από την περιπτωσιακή ικανοποίηση στον ασθενή (αξιοποιώντας το μίνιμουμ των δυνατοτήτων του), μέχρι το να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη ενός στρατηγικού σκοπού (αξιοποιώντας το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του).

10 10 Το γιατί συνδέεται τόσο στενά το Γραφείο Υποδοχής με την επίτευξη ενός στρατηγικού σκοπού όπως η αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του ασθενή στο σύστημα, επιχειρεί να αναδείξει η παρούσα μελέτη. Τέσσερα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά το συνδέουν άρρηκτα με την επίτευξη αυτού του σκοπού : Το προσωπικό του είναι υπάλληλοι πρώτης γραμμής (front line staff) δηλαδή υπάλληλοι που έρχονται σε άμεση επικοινωνία με τον ασθενή Αποτελούν την πρώτη εντύπωση του ασθενή από το σύστημα, γιατί είναι οι πρώτοι εκπρόσωποι του νοσοκομείου, με τους οποίους εισερχόμενος ο ασθενής έρχεται σε επαφή Πληροφορούν και ενημερώνουν τον ασθενή για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα ενδότερα του νοσοκομείου, συνεπώς διαχειρίζονται την προσδοκία του ασθενή Συγκεντρώνουν γνώμες, καταγγελίες και παράπονα, παρέχοντας υπηρεσία ανατροφοδότησης (feedback) στο σύστημα Η σημασία των τεσσάρων αυτών παραγόντων προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία και με βάση αυτή, θα αναλυθεί και θα αξιολογηθεί στη συνέχεια. 1.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νοσοκομείο ανήκει στην κατηγορία των οργανισμών προσφοράς υπηρεσιών καθώς το προϊόν που παράγει είναι στην πραγματικότητα άϋλο, δύσκολα μετρήσιμο και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον ανθρώπινο παράγοντα. Μέρος του προϊόντος που λέγεται υπηρεσία υγείας είναι και ο υπάλληλος που την προσφέρει.

11 11 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της προσφοράς υπηρεσιών, στον ιδιωτικό τομέα, διαμορφώνουν πολιτικές εξυπηρέτησης των πελατών τους και προσανατολίζουν όλο το στελεχιακό τους δυναμικό στην κατεύθυνση αυτών των πολιτικών. Μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές της προηγούμενης δεκαετίας συμπυκνώνονταν στο επίγραμμα : Putting the customer first, δηλαδή πώς θα τοποθετηθεί ο πελάτης στην πρώτη θέση. Η αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του ασθενή στο σύστημα, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο, αναδιατύπωση αυτού του επιγράμματος. Επιβάλλεται στο σημείο αυτό μια διευκρίνηση : Πολλές θεωρίες και παραδείγματα που θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια προέρχονται από μονάδες του ιδιωτικού τομέα. Οι νόμοι που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, σε ένα δημόσιο σύστημα, προκαλούν σκεπτικισμό όταν αναλύονται με όρους που χρησιμοποιεί η ελεύθερη αγορά. Αποδεικνύονται όμως χρήσιμοι σε μια θεωρητική διερεύνηση, όπως η παρούσα. Αναδεικνύουν καθαρότερα τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που έχει ο πολίτης αγοραστής από ένα σύστημα που συντηρεί με τους φόρους και τις εισφορές του, τις υπηρεσίες του οποίου έχει προπληρώσει. Ένας δυναμικός και αποτελεσματικός δημόσιος οργανισμός, που διέπεται από τις αρχές τους σύγχρονου management, διατηρεί τον πολίτη σε πρωτεύουσα θέση όταν χαράζει μια πολιτική προσφοράς υπηρεσιών, ανάλογη με αυτή που επιφυλάσσει για τον πελάτη της μια κερδοσκοπική εταιρεία. Η αντίληψη να τοποθετηθεί ο πελάτης στην πρώτη θέση, έκανε την είσοδό της στην αγορά την δεκαετία του 1980 με τον Jan Carlzon. Ο Carlzon ανέλαβε την διοίκηση της σκανδιναβικής αεροπορικής εταιρείας SAS όταν εκείνη είχε περιέλθει σε παρακμή και παρουσίαζε τις χαμηλότερες αποδόσεις στην Ευρώπη. Κατόρθωσε σε λίγα χρόνια να την μετατρέψει σε κερδοφόρα και να της εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση ως Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς, με το να μεταβάλλει το σύστημα εξυπηρέτησης του πελάτη της (Management Learning, 2002).

12 12 Όταν ο Carlzon μελέτησε την πολιτική της εταιρείας στον χειρισμό του πελάτη της, διαπίστωσε ότι αυτή απεικονιζόταν σχηματικά ως πυραμίδα, στην οποία η προτεραιότητες ακολουθούσαν ανοδική πορεία (Σχήμα 1). Ροή Προτεραιοτήτων Ανοδική Ανώτατη Διοίκηση Ανώτερη Διοίκηση Ροή 4 Ροή 3 Μέση Διοίκηση Ροή 2 Υπάλληλοι πρώτης γραμμής που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη Πελάτης Ροή 1 Σχήμα 1 : Η Πυραμίδα του Carlzon(ίδια διαμόρφωση) Οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής ( front line staff) που έρχονται σε συχνότερη επαφή με τον πελάτη, βρίσκονται στη βάση της ιεραρχίας (υπάλληλοι υποδοχής, υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων, υπάλληλοι γραφείου πληροφοριών, τηλεφωνήτριες, υπάλληλοι ασφαλείας κλπ). Αυτή η ομάδα υπαλλήλων ήταν επιφορτισμένη με την φροντίδα των πελατών και βρίσκονταν σε άμεση επικοινωνία μαζί τους (Ροή 1). Η φιλοσοφία της εταιρείας απαιτούσε σεβασμό στην ιεραρχία και οι προτεραιότητες ακολουθούσαν ανοδική πορεία. Όταν οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής βρίσκονταν σε δίλημμα μεταξύ του να εξυπηρετήσουν έναν πελάτη ή ένα Μεσαίο στέλεχος, εγκατέλειπαν την εξυπηρέτηση του

13 13 πελάτη και έσπευδαν προς εξυπηρέτηση του προϊσταμένου τους (Ροή 2). Τα Μεσαία στελέχη στη συνέχεια, που όφειλαν να βοηθούν τα στελέχη πρώτης γραμμής, τα εγκατέλειπαν όταν εμφανίζονταν κάποιο από τα Ανώτερα στελέχη και έσπευδαν προς εξυπηρέτηση του Ανώτερου στελέχους (Ροή 3). Τέλος τα Ανώτερα στελέχη εγκατέλειπαν τα Μεσαία όταν τους καλούσε κάποιο στέλεχος της Ανώτατης διοίκησης (Ροή 4) και όλοι εγκατέλειπαν τους πάντες όταν εμφανίζονταν ο Γενικός Διευθυντής ή ο Πρόεδρος και έσπευδαν προς εξυπηρέτησή του. Στη βάση της πυραμίδας βρισκόταν ο πελάτης, ο τελευταίος σε προτεραιότητα και σημασία στην εταιρεία. Στην βάση της πυραμίδας των προτεραιοτήτων βρισκόταν και οι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής. Παρότι κατατάσσονταν στα χαμηλότερα στελέχη, ήταν επιφορτισμένοι με την πιο σημαντική αποστολή : την επικοινωνία με τον πελάτη. Τα Μεσαία, τα Ανώτερα και τα Ανώτατα στελέχη σπάνια έρχονταν σε επαφή με το κοινό. Στις εταιρείες προσφοράς υπηρεσιών το 90% των συναλλαγών διεκπεραιώνεται σε επίπεδο πρώτης γραμμής (Mahesh, 1993). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η εντύπωση που αποκόμιζε ο πελάτης από την συναλλαγή του με τα στελέχη πρώτης γραμμής, να αντικατοπτρίζει την συνολική του άποψη για την εταιρεία. Ο Carlzon ονόμασε κάθε συναλλαγή που γινόταν μεταξύ εταιρείας και πελάτη Στιγμή Αλήθειας ( Moment of Truth - ΜΟΤ). Στην διάρκεια μιας Στιγμής Αλήθειας, δηλαδή μιας ολιγόλεπτης επαφής με έναν υπάλληλο, ο πελάτης διαμόρφωνε πλήρη άποψη για το σύνολο της εταιρείας. Πάνω από το 90% των ΜΟΤs αφορούσε συναλλαγές του πελάτη με στελέχη πρώτης γραμμής. Ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών των συναλλαγών μπορούσε να ελέγξει η Διοίκηση. Πραγματοποιούνταν στα γκισέ, στην είσοδο, στους διαδρόμους, ήταν για το λόγο αυτό αόρατες για τα ανώτερα στελέχη. Στατιστικά υπάρχει μόνο 5% πιθανότητα να εκφράσει ένας δυσαρεστημένος πελάτης το παράπονό του στην ανώτερη Διοίκηση (Mahesh, 1995), έτσι συνήθως ο πελάτης εκδήλωνε την δυσαρέσκειά του στον υπάλληλο που είχε μπροστά

14 14 του ή δεν την εκδήλωνε καθόλου. Η πολύτιμη πληροφόρηση για τις ανάγκες ή τη γνώμη του πελάτη παρέμενε στο επίπεδο της πρώτης γραμμής. Η Διοίκηση που αποφάσιζε τη πολιτική της εταιρείας και σχεδίαζε υπηρεσίες για τις ανάγκες των πελατών, ήταν αποκομμένη από την απαραίτητη πληροφόρηση. Η πυραμίδα προτεραιοτήτων του Carlzon αποτύπωνε παραστατικά μια ανορθόδοξη διαπίστωση : ο πελάτης είχε τοποθετηθεί στην τελευταία θέση, από μια εταιρεία που είχε ως αποστολή της την εξυπηρέτησή του. Ανάλογη εντύπωση προκαλεί και η εικόνα ενός δημόσιου νοσοκομείου, όπου τα παρκαρισμένα Ι.Χ. των Διευθυντών έχουν καταλάβει το προαύλιο, υποχρεώνοντας τους ασθενείς να ελίσσονται ανάμεσά τους, δημιουργώντας εμπόδια στους πολίτες με ειδικές ανάγκες ή δυσκολεύοντας την κίνηση των ασθενοφόρων που μεταφέρουν άτομα με βαριά νοσήματα. Το σύστημα σε αυτή την περίπτωση είναι φιλικό απέναντι στον εργαζόμενο, αλλά εχθρικό απέναντι στον ασθενή. Προτεραιότητα αποτελεί η εξυπηρέτηση του εργαζόμενου και ο ασθενής βρίσκεται στη βάση της πυραμίδας. Σχεδιάζοντας μια νέα πολιτική εξυπηρέτησης για την SAS, o Carlzon αντέστρεψε την πυραμίδα (Σχήμα 2). Η ροή των προτεραιοτήτων ακολουθούσε και πάλι ανοδική πορεία, αλλά αυτή τη φορά προς όφελος του πελάτη. Τα πολυάριθμα στελέχη βάσης ( υπάλληλοι), που είχαν σαν αποστολή την άμεση επαφή με τον πελάτη, βρέθηκαν στην κορυφή των προτεραιοτήτων του οργανισμού. Κάθε βαθμίδα είχε υποχρέωση να σπεύδει στις ανάγκες της αμέσως κατώτερης. Οι προτεραιότητες αναπτύσσονταν διαδοχικά : χρέος της Ανώτατης διοίκησης ήταν να φροντίζει τις ανάγκες της Ανώτερης (Ροή 1), προκειμένου εκείνη να εξυπηρετήσει σωστά τις ανάγκες της Μέσης (Ροή 2), προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να παρέχει κάθε βοήθεια στους υπαλλήλους πρώτης γραμμής (Ροή 3) έτσι ώστε οι τελευταίοι να ανταποκριθούν άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς πρόβλημα στις απαιτήσεις του πελάτη (Ροή 4).

15 15 Διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων πρώτης γραμμής, δόθηκε βαρύτητα στην εκπαίδευσή τους, μεγαλύτερη δυνατότητα πρωτοβουλίας (empowerment) και λήψης απόφασης. Εντάχθηκε μέσα στα καθήκοντά τους να καταθέτουν την σημαντική πληροφόρηση που αποκόμιζαν από τη Πελάτης Ροή 4 Υπάλληλοι πρώτης γραμμής που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη Ροή 3 Μεσαία Διοίκηση Ανώτερη Διοίκηση Ροή 2 Ροή Προτεραιοτήτων Ανοδική Ανώτατη Διοίκηση Ροή 1 Σχήμα 2 Η πρόταση Carlzon για την Αντιστροφή της Πυραμίδας (ίδια διαμόρφωση) συναναστροφή τους με τους πελάτες. Οι προτεραιότητες την ώρα της εργασίας, ορίστηκαν ως εξής : If you are not serving a customer, your job is to serve someone who is (Αν αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετείς έναν πελάτη, τότε η δουλειά σου είναι να εξυπηρετήσεις τον υπάλληλο που εξυπηρετεί έναν πελάτη). Η αναβάθμιση της θέσης του πελάτη στο σύστημα, συνδέθηκε άμεσα με την αναβάθμιση της θέσης των υπαλλήλων πρώτης γραμμής.

16 16 Στην διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η προσοχή των εταιρειών στέφεται προς στους υπαλλήλους που επικοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο με τον πελάτη. Συνήθως είναι υπάλληλοι κατώτερης ιεραρχικής βαθμίδας, με μικρά περιθώρια πρωτοβουλιών και στοιχειώδη εκπαίδευση, παρότι αποτελούν τον κρίκο που συνδέει τον οργανισμό με το κοινό του. Η Διοίκηση που θα κατορθώσει να ελέγξει την ποιότητα αυτών των ολιγόλεπτων συναλλαγών (σύμφωνα με την εκτίμηση του Carlzon, περίπου ΜΟΤ την ημέρα για την SAS) έχει ελέγξει την εικόνα της στα μάτια του πελάτη. Τα ξενοδοχεία Ritz Carlton (θυγατρική της αλυσίδας Marriott International Inc.) που είναι η μόνη εταιρεία που κέρδισε για δυο συνεχόμενες χρονιές το βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award στις ΗΠΑ, παραδέχεται ότι οφείλει την επιτυχία της σε ανάλογη πολιτική ( National Institute of Standards and Technology, 2000). To 85% του προσωπικού είναι υπάλληλοι πρώτης γραμμής (υπάλληλοι υποδοχής, σερβιτόροι, καμαριέρες, θυρωροί κλπ). Για να αναβαθμίσει την σημασία τους, η εταιρεία τους μετονόμασε The Ladies and Gentlemen of the Ritz Carlton. Τον πρώτο τους χρόνο στην υπηρεσία παρακολουθούν 250 ώρες εκπαίδευσης, ενώ καθημερινά έχουν 10 λεπτά briefing πριν την έναρξη της εργασίας τους. Μέχρι και ο τελευταίος υπάλληλος πρώτης γραμμής έχει το ελεύθερο να αναπτύξει πρωτοβουλία προκειμένου να λύσει ένα πρόβλημα ή να χειριστεί ένα παράπονο του πελάτη και επιτρέπεται να προβεί σε ενέργειες που θα στοιχίσουν έως $2.000 στην εταιρεία, χωρίς να ζητήσει άδεια ανωτέρου του. Η νοοτροπία των ξενοδοχείων εισχώρησε σταδιακά και στον χώρο της υγείας. Το νοσοκομείο DUKE των ΗΠΑ απευθύνθηκε στην αλυσίδα Marriott Hotels το 1998 και ζήτησε τη βοήθειά τους για να μεταφυτεύσει μια ανάλογη πολιτική εξυπηρέτησης, στο DUKE HOSPITAL & PRIVATE DIAGNOSTIC CLINIC. Υπό την καθοδήγηση του συμβούλου της Marriott, η ποιότητα της εξυπηρέτησης τοποθετήθηκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος, ο ασθενής στην πρώτη θέση και ο ρόλος των υπαλλήλων πρώτης γραμμής αναβαθμίστηκε (Goodwin Glymph, 1998). To University

17 17 of Colorado Health Sciences Center and Hospital αποφάσισε το 2001 να χτίσει ένα ολόκληρο νοσοκομείο από την αρχή, έχοντας για οδηγό την εξυπηρέτηση του ασθενή, όπου οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής υποχρεώνονται μέσα σε 24 ώρες να έχουν ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα του ασθενή. Οι δυνατότητες πρωτοβουλιών που τους ανοίγονται παρουσιάζονται ιδιαίτερα διευρυμένες (Gabriel, 2001). Η σημασία του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών για την εισαγωγή ανάλογων πολιτικών στα ελληνικά νοσοκομεία, είναι στην προκειμένη περίπτωση καθοριστική. Τα στελέχη του είναι υπάλληλοι πρώτης γραμμής, που έχουν σαν αποστολή την άμεση επικοινωνία με τον ασθενή. Ασφαλώς σε ένα νοσοκομείο, στελέχη πρώτης γραμμής είναι και οι νοσοκόμες, οι γιατροί, οι τραυματιοφορείς, οι υπάλληλοι των ταμείων, οι καθαρίστριες και γενικά όλοι οι εργαζόμενοι του θεραπευτηρίου που είναι ορατοί από τον πολίτη και με τους οποίος θα συνομιλήσει ή θα ζητήσει κάποια υπηρεσία τους. Σε κάθε ολιγόλεπτη επαφή που θα έχει ένας ασθενής με ένα μέλος του προσωπικού δημιουργείται ένα ΜΟΤ, μια Στιγμή Αλήθειας. Το σύνολο των ΜΟΤ που θα συγκεντρώσει ο ασθενής όταν ολοκληρώσει την εμπειρία του, αποτελούν την εικόνα που σχημάτισε για το σέρβις που του παρασχέθηκε στο νοσοκομείο. Συγκρίνοντας τα ΜΟΤ που του προκάλεσαν δυσάρεστη εντύπωση και τα ΜΟΤ που του δημιούργησαν θετικές εντυπώσεις, καταλήγει αν η συνολική του εμπειρία τον άφησε ικανοποιημένο ή όχι. Ο Hyken ονομάζει τις πρώτες Moments of Misery (Στιγμές Δυστυχίας) και τις δεύτερες Moments of Magic (Στιγμές Μαγείας) (Hyken, 2001). Οι δυσάρεστες εντυπώσεις έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στη μνήμη του πελάτη και θα χρειαστούν πολλές Στιγμές Μαγείας για να αποσβεστεί μια Στιγμή Δυστυχίας, ενώ το αντίθετο δεν ισχύει. Παρότι είναι φανερό ότι η ικανοποίηση του πολίτη βαρύνει συνολικά το προσωπικό του νοσοκομείου, οι συναλλαγές που πραγματοποιούν τα στελέχη του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τη σημασία αυτή τη δίνει η θέση του Γραφείου Υποδοχής.

18 18 Το Γραφείο Υποδοχής Ασθενών βρίσκεται στην είσοδο του θεραπευτηρίου. Οι υπάλληλοί του υποδέχονται τον πολίτη, αποτελούν την πρώτη του επαφή με το σύστημα ή αλλιώς την πρώτη του εντύπωση από το σύστημα. Αυτό αυξάνει τη σημαντικότητα της αποστολής τους καθώς η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η πρώτη εντύπωση είναι πολύ καθοριστική για τη συνολική εκτίμηση μιας εμπειρίας. 1.3 ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ Η πρώτη εντύπωση είναι μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται. Εντυπώσεις που ακολουθούν, δύσκολα ξεπερνούν την ζωντάνια με την οποία διατηρείται στην ανθρώπινη μνήμη η πρώτη εντύπωση. Δεν θα έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για να δημιουργήσουμε καλή πρώτη εντύπωση (Payne, 2002). Σε επιτυχημένες επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών, το τμήμα που υποδέχεται, συνεπώς το τμήμα που έχει την ευθύνη της πρώτης επαφής με τον πελάτη, είναι από τα πιο άρτια εκπαιδευμένα τμήματα. Η σημασία που δίνεται στην διαδικασία της υποδοχής του πελάτη ή του ασθενή, δεν είναι τυχαία. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι μέσα στα πρώτα τέσσερα λεπτά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει διαμορφώσει το 80% της συνολικής του εντύπωσης για μια εμπειρία ( Harris, 1994). Η Baker πάλι, ισχυρίζεται ότι αν στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα ο ασθενής αισθανθεί πως έχει την προσοχή ενός υπαλλήλου, τότε προδιατίθεται θετικά για μια συναλλαγή (Baker, 1998). Υποχρεωτικά τα πρώτα του λεπτά ένας ασθενής τα αφιερώνει στην υποδοχή. Στο Williamson Hospital and Medical Center των Ηνωμένων Πολιτειών, η Διοίκηση του νοσοκομείου ανακάλυψε με κατάπληξη το εξής : Παρότι η συναλλαγή που είχε ο ασθενής με τον γιατρό ή τη νοσοκόμα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε σημασία για τη διαμόρφωση της γνώμης του ασθενή, εντούτοις η συναλλαγή με τους υπαλλήλους της Υποδοχής αξιολογούνταν από τον ασθενή ως σημαντικότερη ( Baker,

19 ). Το αναμενόμενο θα ήταν, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι ασθενείς απορροφημένοι στο σοβαρό πρόβλημα της υγείας τους, να επιμείνουν περισσότερο στην συμπεριφορά των γιατρών. Η συνέντευξη με τους ασθενείς απέδειξε το αντίθετο. Η Διοίκηση του νοσοκομείου έστρεψε λοιπόν την προσοχή της από τα νοσηλευτικά τμήματα, στο τμήμα της Υποδοχής, καθώς ήταν φανερό ότι οι εντυπώσεις που δημιουργούνταν στον ασθενή τα πρώτα λεπτά της εισόδου του στο νοσοκομείο ήταν οι κρισιμότερες και είχαν μεγαλύτερη διάρκεια. Προέβη σε αλλαγές και βελτιώσεις στο κομμάτι της Υποδοχής και τα ποσοστά ικανοποίησης του ασθενή από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ανέβηκαν εντυπωσιακά. Το νοσοκομείο Pine Grove Hospital στην Καλιφόρνια, έχει εντάξει την δημιουργία της θετικής πρώτης εντύπωσης στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των υπαλλήλων της. Ο Sean Jasso, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης του νοσοκομείου, πληροφορεί ότι κάθε νέος υπάλληλος που προσλαμβάνεται, ξεκινά την εκπαίδευση του από την εκμάθηση της υποδοχής του ασθενή. Η είσοδος, οι χώροι της Υποδοχής, το πρώτο καλωσόρισμα, η πρώτη πληροφορία. First impressions create lasting relationships ( οι πρώτες εντυπώσεις δημιουργούν σχέσεις διάρκειας) υποστηρίζει ο Jasso εκτιμώντας ότι η εντύπωση που αποκομίζει ο ασθενής στην υποδοχή θα συνοδεύει πάντα την εικόνα του για το νοσοκομείο (Jasso, 2000). Η αναγνώριση της σημασίας της πρώτης εντύπωσης, έκανε τα ιδρύματα της υγείας να επενδύσουν στο τμήμα της Υποδοχής. Δημιουργήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης υπαλλήλων Υποδοχής νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων. Οι χώροι αναμορφώθηκαν, τα χρώματα, η επίπλωση, οι διαστάσεις μελετήθηκαν με προσοχή, καθώς μέσα στα πρώτα λεπτά ο ασθενής θα πρέπει να αισθανθεί καλοδεχούμενος, ασφαλής και ήρεμος. Η κλινική The Three Rivers Endoscopy Center των ΗΠΑ, θεώρησε σκόπιμο να βγάλει τα προστατευτικά τζάμια που κάλυπταν τα γκισέ της υποδοχής. Ο ασθενής που εισέρχεται στον χώρο απολαμβάνει τη ζεστασιά την ανθρώπινης επικοινωνίας χωρίς να παρεμβάλλεται ανάμεσα σε αυτόν και

20 20 τον υπάλληλο ένα γυάλινο παραπέτασμα, που δημιουργεί ψυχολογική απόσταση (The Three Rivers Endoscopy Center, 2002). Τα ελληνικά νοσοκομεία στην ιστορική τους πορεία δεν ανακάλυψαν ποτέ την ανάγκη ίδρυσης ενός τέτοιου γραφείου. Δεν διαθέτουν Υποδοχή. Ο ασθενής προσέρχεται απευθείας στα ιατρικά, νοσηλευτικά ή διοικητικά τμήματα. Οι επενδύσεις στα δημόσια νοσοκομεία αφορούν συνήθως εσωτερικά τμήματα και όχι τμήματα εισόδου. Η εντολή ίδρυσης του ελληνικού Γραφείου Υποδοχής Ασθενών, αποτελεί πρωτοπορία και εισάγει την αντίληψη να διαχωριστεί νοητά η εμπειρία του ασθενή σε δύο μέρη : την υπηρεσία υγείας (αυτό που βιώνει ο ασθενής όταν εισέλθει στο νοσοκομείο) και την προετοιμασία για την υπηρεσία υγείας (που προσφέρεται στην Υποδοχή) Η Υποδοχή, καθώς προηγείται της καθαρά ιατρικής υπηρεσίας που προσφέρεται στα ενδότερα, μπορεί να επιτελέσει μια σειρά από ρόλους, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή ή τις ανάγκες του συστήματος. Επιτελεί το ρόλο του φίλτρου, αναχώματος, θαλάμου αποσυμπίεσης, πύργου ελέγχου, τροχονόμου, συμβούλου, καθοδηγητή, συμπαραστάτη. Όποιο ρόλο κι αν αποφασίσει να της δώσει το σύστημα, εξοικειώνει τον πολίτη με το περιβάλλον στο οποίο ετοιμάζεται να εισέλθει. Είναι διαδικασία επικοινωνιακή και άϋλη που δεν περιορίζεται πάντα σε ορισμένο χρόνο ή και σε ορισμένο χώρο. Το υπουργικό έγγραφο υποστηρίζει μάλιστα πως πρόκειται για γραφείο χωρίς γραφείο. Ο υπάλληλος παρουσιάζει την πλήρη εικόνα του στον εισερχόμενο ασθενή, χωρίς να παρεμβάλλεται πάγκος ή γκισέ ανάμεσά τους. Λύνει τις απορίες του, τον καθοδηγεί και τον συνοδεύει. Αν αυτή η πρώτη επικοινωνία γίνει χωρίς παρεμβολές και επιδράσεις από τον περιβάλλοντα χώρο, ο πολίτης αφομοιώνει πλήρως μια ολοκληρωμένη θετική εμπειρία.

21 21 Ο ιδιωτικός τομές έχει να επιδείξει σημαντικές πρωτοπορίες σε αυτόν τον τομέα. Παράδειγμα αποτελεί το Northwestern Memorial Hospital, ένα νοσοκομείο του Σικάγο που τιμήθηκε με το Patient Service Excellence Award το Το βραβείο αυτό απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν νοσηλευτικό οργανισμό της Αμερικής που παρέχει στους ασθενείς του υποδειγματικό σέρβις ( Northwestern Memorial Hospital, 2001). Σχεδιάστηκε μια μεγάλη και άνετη αίθουσα για την Υποδοχή. Όλα τα τηλέφωνα μεταφέρθηκαν σε άλλους χώρους, ώστε ο ήχος του τηλεφώνου να μην διακόπτει την επικοινωνία του επισκέπτη με τον υπάλληλο. Ο ασθενής διατυπώνει το αίτημά του, δίνει τα στοιχεία του και αν χρειαστεί, κάθεται στο σαλόνι περιμένοντας να τον καλέσουν. Ο υπάλληλος σημειώνει σε ένα πλάνο θέσεων σε ποιον καναπέ ή πολυθρόνα κάθεται ο καθένας από τους εισερχόμενους. Όταν έρθει η ώρα για την εξέταση, ένας υπάλληλος με ακουστικό ενδοσυνεννόησης στο αυτί του ενημερώνεται από τους υπαλλήλους υποδοχής για τη θέση και το όνομα του ασθενή. Πλησιάζει τον ασθενή στη θέση που κάθεται, τον καλωσορίζει με το όνομά του και τον οδηγεί στα ιατρεία, τις κλινικές ή τα εργαστήρια. Το σύστημα αυτό αντικατέστησε την παλιά μέθοδο να φωνάζει ο υπάλληλος τα ονόματα των ασθενών, διαδικασία που ηχορύπαινε τον χώρο και μείωνε την αξία του ασθενή. Το μήνυμα που στέλνει η νέα μέθοδος είναι πως ο επισκέπτης δεν είναι ένας αριθμός, ένα όνομα σε μια λίστα, μια ακόμη καταχώρηση, αλλά μια σημαίνουσα προσωπικότητα για την εξυπηρέτηση του οποίου κινητοποιείται ένα ολόκληρο σύστημα. Ο ασθενής έχει τοποθετηθεί στην κορυφή της πυραμίδας προτεραιοτήτων. Ο ανταγωνισμός στο πεδίο των εντυπώσεων έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα στο χώρο της ελεύθερης αγοράς και δύσκολα μπορεί ένα δημόσιο νοσοκομείο να παρουσιάσει ανάλογες επιδόσεις. Η υπουργική εντολή για την ίδρυση του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών αποδεικνύει πως η Πολιτεία αφουγκράζεται τις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου ασθενή και στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας. Υποδεχόμενος τον ασθενή ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά την ολιγόλεπτη επαφή του με τον πολίτη και να παγιώσει μια θετική πρώτη εντύπωση. Η συναλλαγή θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα αν ο

22 22 υπάλληλος γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος είναι ο στόχος του, δηλαδή τι ζητά η Διοίκηση από μέρους του και τι θα πρέπει ο ίδιος να κατορθώσει. Η επιστημονική διερεύνηση του στόχου του υπαλλήλου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον : Κάθε ασθενής που φτάνει μέχρι τη πόρτα του νοσοκομείου, επιθυμεί να του παρασχεθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία υγείας. Άρα έχει ήδη σχηματίσει στο μυαλό του μια προσδοκία για την υπηρεσία που πρόκειται να του παρασχεθεί. Εκπρόσωπος του νοσοκομείου στην είσοδο, είναι ο υπάλληλος υποδοχής και σε αυτόν θα διατυπώσει το αίτημά του. Αποτελεσματική εξυπηρέτηση στον πολίτη αλλά και ύψιστη υπηρεσία στο σύστημα θα προσφέρει, όχι ο υπάλληλος που θα ικανοποιήσει το διατυπωμένο αίτημα, αλλά ο υπάλληλος που θα διαχειριστεί αποτελεσματικά την προσδοκία του ασθενή. Η αξιολογική αυτή μετατόπιση στόχου, προσανατολίζει το σύστημα στην ποιοτική εξυπηρέτηση και αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. 1.4 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Η αντίληψη κάθε ανθρώπου για το τι είναι καλό σέρβις ή σέρβις ποιότητας είναι υποκειμενική. Μια θεωρία που προσπάθησε να εντάξει την υποκειμενική αντίληψη για την ποιότητα, σε ένα σύστημα κανόνων, υποστηρίζει ότι αυτή σχηματίζεται με βάση την παρακάτω νομοτέλεια : την διάσταση μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας ή αλλιώς Service Quality Gap (Βerry et al, 1992). Αν η διάσταση μεταξύ του σέρβις που προσδοκάται από τον ασθενή και του σέρβις που τελικά λαμβάνεται, είναι μεγάλη, εις βάρος του δεύτερου, τότε διαμορφώνεται η αντίληψη για σέρβις χαμηλής ποιότητας (Δ1). Όταν η απόσταση μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας εκμηδενιστεί, το σέρβις που παρέχεται είναι το αναμενόμενο και θεωρείται ικανοποιητικό, καθώς οι απαιτήσεις του ασθενή διαμορφώνονται ανάλογα με τις προσδοκίες του. Όταν το σέρβις ξεπερνά τις προσδοκίες του ασθενή, τότε βρίσκεται στην κορυφή της ποιοτικής βαθμολογίας.

23 23 Την προσδοκία του ασθενή την καθορίζουν τρεις παράγοντες : Πληροφορίες από τρίτους : πρόσωπα των οποίων τη γνώμη ο ίδιος εκτιμά Προσωπικές Ανάγκες : δηλαδή ατομικές του απαιτήσεις που γεννώνται μέσα από τις ανάγκες του και τον διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους ασθενείς Προηγούμενη Εμπειρία : μνήμες, παραστάσεις και εμπειρικά δεδομένα από υπηρεσίες που έχει βιώσει στον ίδιο ή σε ανάλογους χώρους Με βάση τους τρεις παραπάνω παράγοντες ο ασθενής έχει διαμορφώσει στο μυαλό του μια εικόνα για την εμπειρία που θα ακολουθήσει και έχει σταθμίσει τις προσδοκίες του. Στο νοσοκομείο θα ζήσει την πραγματικότητα της εμπειρίας που φαντάστηκε. Η διάσταση μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας ορίζεται ως Service Quality Gap. Όσο η διαφορά μεγαλώνει, εις βάρος της πραγματικότητας, η στάθμη της ικανοποίησης μειώνεται. Όταν η διαφορά μεταξύ τους καλυφθεί, η υπηρεσία που προσφέρεται ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ασθενή. Στην υποθετική περίπτωση που η εμπειρία ξεπερνά το επίπεδο των προσδοκιών του, ο ασθενής εκπλήσσεται ευχάριστα και η ποιότητα αγγίζει τα όρια του ιδανικού. Ένας ρεαλιστικός στόχος είναι να μειωθεί κατά το δυνατόν η διαφορά μεταξύ προσδοκώμενου και πραγματικού αποτελέσματος. Αυτό αποτελεί τη βασική αρμοδιότητα του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών, καθώς οι υπάλληλοί του συναλλάσσονται με τον πολίτη πριν αυτός εισέλθει στα τμήματα του νοσοκομείου. Το Γραφείο Υποδοχής αποτελεί ένα μόνο κομμάτι της συνολικής εμπειρίας του ασθενή, άρα οι δυνατότητες παρέμβασής του στο σύνολο της εμπειρίας είναι περιορισμένες. Αντίθετα, οι δυνατότητες παρέμβασης στην

24 24 κλίμακα προσδοκιών του ασθενή είναι, λόγω της θέσης του, πολύ μεγάλες. Η συμβολή του θα είναι σημαντική, αν κατορθώσει από την έναρξη της βιωματικής εμπειρίας του ασθενή να εξορθολογήσει τις προσδοκίες του ή ακόμη περισσότερο, να τις αναδιαμορφώσει, προσαρμόζοντάς τες στα πλαίσια των διαθέσιμων μέσων και των ισχυουσών διαδικασιών. Το όφελος από την παραπάνω ενέργεια είναι διττό : - Αυξάνεται η ικανοποίηση του ασθενή, εφόσον η αντίληψη της ποιότητας προσδιορίζεται από την αναπροσαρμοσμένη Service Quality Gap - Διευκολύνεται η λειτουργία του συστήματος, εφόσον εισέρχεται σε αυτό ένας προετοιμασμένος και συνεργάσιμος χρήστης Αναθέτοντας στο Γραφείο Υποδοχής την διαχείριση των προσδοκιών του ασθενή, δεν σημαίνει ότι το διαχωρίζουμε από το συνολικό βιωματικό αποτέλεσμα. Την στιγμή που πραγματοποιείται αυτή η συναλλαγή στην Υποδοχή, η προσφερόμενη υπηρεσία έχει ξεκινήσει και ο ασθενής μετράει ήδη δευτερόλεπτα εμπειρίας. Σε ένα υποδιάγραμμα ποιότητας η συναλλαγή στην Υποδοχή βαθμολογείται ως μεμονωμένη και αυτόνομη. Παρόλα αυτά υπάρχει μια ιδιομορφία στην αξιολόγησή της : η τελική κρίση για το Service Quality Gap που παρουσίασε η Υποδοχή γίνεται όταν ολοκληρώσει την συνολική του εμπειρία ο ασθενής και αναχωρήσει από το νοσοκομείο. Η αξία της υπηρεσίας που προσέφερε θα κριθεί από την πορεία του στο νοσοκομείο και τη συναλλαγή του με τα υπόλοιπα νοσηλευτικά ή διοικητικά τμήματα. Αν οι οδηγίες που δόθηκαν στην Υποδοχή αποδειχτούν στην πράξη ασαφείς, ελλιπείς, παραπλανητικές ή ανεπίκαιρες, η υπηρεσία που προσέφερε ήταν χαμηλής ποιότητας και το Service Quality Gap μεγάλο. Η παραπάνω διαπίστωση προσδίδει στο τμήμα της Υποδοχής μια μοναδικότητα : Στην υποθετική περίπτωση που θα ζητηθεί από κάθε τμήμα του νοσοκομείου να σχεδιάσει το δικό του υποδιάγραμμα του Service Quality Gap, συγκρίνοντας προσδοκώμενες και πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες, το υποδιάγραμμα της Υποδοχής θα

25 25 σχεδιαστεί με βάση τις πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες όλων των υπόλοιπων. Από την άλλη, η Υποδοχή θα περιληφθεί σε όλα τα υποδιαγράμματα των λοιπών τμημάτων τόσο ως μέρος της υπηρεσίας αυτής καθαυτής, όσο και ως παράγοντας διαμόρφωσης των προσδοκιών του ασθενή. Αναθέτοντας στην Υποδοχή το ρόλο του φίλτρου μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας, αναδεικνύονται τρεις βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται : 1) Να γνωρίζει επαρκώς η Υποδοχή την πραγματικότητα που καλείται να παρουσιάσει στον ασθενή 2) Να αναγνωρίσει τις προσδοκίες που εκείνος τρέφει 3) Να κάνει με επιτυχία τον συνδυασμό μεταξύ 1) και 2) Προκειμένου να γνωρίζει ο υπάλληλος την πραγματικότητα που καλείται να παρουσιάσει στον ασθενή, οφείλει να γνωρίζει σε βάθος τους χώρους, τα μέσα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί το νοσοκομείο. Προκειμένου να αναγνωρίσει τις προσδοκίες του ασθενή θα πρέπει να διαθέσει ένα μίνιμουμ χρόνου στη συναλλαγή μαζί του. Η εκπαίδευση και η εμπειρία θα βοηθήσουν στην συνέχεια τον υπάλληλο να αναπτύξει αυτή τη δεξιότητα. Το ζήτημα του συνδυασμού προσδοκίας και πραγματικότητας, που θα κρίνει την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας που παρέχει η Υποδοχή, θα εξαρτηθεί από το βαθμό παρέμβασης που έχουν οι υπάλληλοι στις διαδικασίες και το επίπεδο λήψης απόφασης. Αν οι δυνατότητες παρέμβασης περιορίζονται μόνο στον άξονα των προσδοκιών του ασθενή και όχι στον άξονα των υπηρεσιών του νοσοκομείου, τότε τα περιθώρια συνδυασμού είναι πολύ στενά. Αφορούν κυρίως την προσαρμογή του ασθενή σε ένα ανελαστικό προδιαγραμμένο πρότυπο.

26 26 Την ανισότητα αυτή εξισορροπεί το τέταρτο χαρακτηριστικό γνώρισμα που σημειώθηκε ότι διακρίνει το τμήμα : τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσία ανατροφοδότησης (feedback) στο σύστημα. Η θέση του Γραφείου Υποδοχής, στις εισόδους του νοσοκομείου, του επιτρέπει να μην ελέγχει μόνο την πρώτη εντύπωση του ασθενή, αλλά και την τελευταία. Εκεί ο πολίτης θα εκφράσει τη γνώμη του για την υπηρεσία που του προσφέρθηκε, θα διατυπώσει τα παράπονα ή τις καταγγελίες του. Συλλέγοντας τα σχόλια των πολιτών το Γραφείο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος και πληροφορεί τη Διοίκηση για το βαθμό ικανοποίησης του ασθενή. 1.5 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Συνοψίζοντας τα όσα αναλύθηκαν : η παρούσα μελέτη ορίζει το Γραφείο Υποδοχής Ασθενών ως το κατεξοχήν τμήμα πρώτης γραμμής του νοσοκομείου που έχει σαν αρμοδιότητα : - την άμεση επικοινωνία με τον ασθενή - τον έλεγχο της πρώτης εντύπωσης - την διαχείριση της προσδοκίας του ασθενή - και την ανατροφοδότηση του συστήματος με πληροφορίες με σκοπό την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του ασθενή στο σύστημα. Ο βαθμός στον οποίο το τμήμα θα επιτύχει το σκοπό του, θα κριθεί κατά πολύ από τη διοικητική του θέση στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου. Η υπουργική εντολή αποσαφηνίζει πως το Γραφείο θα υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του νοσοκομείου, τονίζοντας έτσι την σημασία του. Στην κλίμακα των δυνατοτήτων του, εμφανίζονται θεωρητικά τέσσερα Στάδια, τέσσερις βαθμίδες ανάπτυξης :

27 27 ΣΤΑΔΙΟ 1 : Το τμήμα στελεχώνεται με προσωπικό βάσης, ανήκει στην κατώτερη ιεραρχική βαθμίδα, παρέχει πληροφόρηση και συνοδεία στον ασθενή, συμπληρώνοντας το έργο των θυρωρών, των υπαλλήλων ασφαλείας και του Γραφείου Πληροφοριών (Δ2). ΣΤΑΔΙΟ 2 : Το τμήμα αποτελείται από εκπαιδευμένα στελέχη, έχει δυνατότητα λήψης απόφασης σε επίπεδο μέσου βαθμού, υποβάλλει εκθέσεις αξιολόγησης, συναλλάσσεται με προϊσταμένους των λοιπών τμημάτων και αναπτύσσει την δική του διοικητική κουλτούρα (Δ3). ΣΤΑΔΙΟ 3 : Το τμήμα παίρνει αποφάσεις σε επίπεδο ανώτερης Διοίκησης, έχει δυνατότητες άμεσης παρέμβασης στις διαδικασίες, στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό, διαμεσολαβεί υπέρ του ασθενή στο σύνολο των διαδικασιών (Δ4). ΣΤΑΔΙΟ 4 : Το τμήμα ασκεί χρέη Οικοδεσπότη και χαράζει εξολοκλήρου την πολιτική του νοσοκομείου στο ζήτημα της εξυπηρέτησης του ασθενή (Δ5). Υπό το πρίσμα της λογικής που αναλύθηκε, το Γραφείο Υποδοχής Ασθενών ταυτίζεται με την εκπροσώπηση των συμφερόντων του ασθενή. Συνεπώς ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία θα καταταγεί, στην ίδια βαθμίδα θα καταταγεί και ο ασθενής, στην πυραμίδα προτεραιοτήτων του οργανισμού. Ο νεοπαγής θεσμός, όπως τον ορίζει η παρούσα μελέτη, στην πραγματικότητα αναδιαρθρώνει το σύστημα. Είναι για αυτό προτιμότερο να εισχωρήσει στην υπάρχουσα δομή από τις κατώτερες διοικητικές βαθμίδες, προκειμένου να μην θίξει ισχύοντες θεσμούς και να μην δημιουργήσει καχυποψία, αντιδράσεις και εχθρότητες. Στη συνέχεια, να αναπτύξει σταδιακά τη λειτουργία του, βάσει ενός προδιαγεγραμμένου πλάνου εξέλιξης (Δ6). Ο σχεδιασμός της εξελικτικής πορείας του καινούργιου τμήματος, προτείνεται να πάρει την παρακάτω μορφή :

28 28 Πρόγραμμα Εξέλιξης του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών σε 4 Στάδια : Το Γραφείο Υποδοχής Ασθενών ξεκινάει τη λειτουργία του από το Στάδιο 1, με μία στοιχειώδη στελέχωση, με την βοήθεια ενός εκπαιδευτή και υπό την καθοδήγηση του Διοικητή του νοσοκομείου (Δ2). Σκοπός του πρώτου Σταδίου είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για το χώρους του νοσοκομείου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται και να διαμορφώσει τα πρώτα πλάνα καθοδήγησης και πληροφόρησης του κοινού. Στη διάρκεια του Σταδίου αυτού είναι περισσότερο ένας βοηθητικός μηχανισμός, που λειτουργεί παράλληλα με τα στελέχη βάσης, του οργανισμού. Διευκολύνει τους πολίτες να κινηθούν μέσα στο νοσοκομείο, καταγράφει δυσκολίες και προβλήματα και συγκεντρώνει υλικό για την παραπέρα εξέλιξή του. Μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου λειτουργίας, όταν οι υπάλληλοι έχουν εξοικειωθεί με τους χώρους και τις διαδικασίες, το τμήμα εισέρχεται στο δεύτερο Στάδιο (Δ3). Αποκτά Γραφείο και προϊστάμενο, αυξάνει τη στελέχωσή του και καταρτίζει ένα δικό του πρόγραμμα λειτουργίας. Αναπτύσσει τη δική του διοικητική κουλτούρα. Συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με υπευθύνους άλλων τμημάτων, τους μεταφέρει προβληματισμούς των ασθενών και συνεργάζεται μαζί τους για την εξεύρεση λύσεων προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες. Στο Στάδιο αυτό θα παραμείνει το τμήμα μέχρι να καθιερώσει τη θέση του στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου και στην συνείδηση όλων των εργαζομένων. Είναι ένας μηχανισμός που θα πρέπει διαρκώς να επιβεβαιώνει τον λόγο ύπαρξής του και να αποδεικνύει τη χρησιμότητά του. Η κινητικότητά του και η συναλλαγή του με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου αυξάνουν την πολυμέρεια και την ωριμότητα του τμήματος. Στη συνέχεια το τμήμα περνάει στο επόμενο Στάδιο, το Στάδιο 3 (Δ4). Οι γνώσεις και η εμπειρία του επιτρέπουν να μην αρκείται σε εισηγήσεις αλλά να προβαίνει σε άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο ασθενής. Ελέγχει την αποτελεσματικότητα των

29 29 διαδικασιών και αποκτά δυνατότητα λήψης απόφασης σε ανώτερο επίπεδο. Η στελέχωσή του εμπλουτίζεται με επιστημονικό προσωπικό. Αν στο Στάδιο 2, στόχος του Γραφείου ήταν να καθιερωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων του, στο Στάδιο 3 ο στόχος είναι να καθιερωθεί στη συνείδηση του πολίτη. Κοινοποιεί τις ενέργειές του, συνεργάζεται οριζόντια με τα Γραφεία Υποδοχής Ασθενών των υπόλοιπων νοσοκομείων της περιφερείας του ή της χώρας, καταρτίζοντας κοινά σχέδια δράσης και διαμορφώνοντας διαύλους επικοινωνίας με το κοινό. Μέχρι το τέλος του Σταδίου αυτού, ο μέσος έλληνας ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει τι προσφέρει το Γραφείο και πως μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό για οποιοδήποτε πρόβλημά του. Στο Στάδιο 4, το τμήμα χαράζει εξ ολοκλήρου την πολιτική εξυπηρέτησης και το πρότυπο συμπεριφοράς στον πολίτη, που ακολουθεί το κάθε νοσοκομείο (Δ5). Ο Διευθυντής του τμήματος ανήκει στα ανώτατα στελέχη και μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Η πυραμίδα προτεραιοτήτων του Carlzon έχει ανατραπεί, το τμήμα που εκπροσωπεί τον πολίτη μετέχει στην χάραξη της πολιτικής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο και τη θέση του ασθενή στο σύστημα. Ο σκοπός (σε θεωρητικό επίπεδο) έχει επιτευχθεί. Ο λόγος που η μελέτη προτείνει την σταδιακή εξέλιξη του Γραφείου στο σύστημα, είναι επειδή το πρόγραμμά του στοχεύει σε ριζικές αναμορφώσεις και διατρέχει τον κίνδυνο να έρθει σε άμεση αντιπαράθεση με παγιωμένες τυπικές ή άτυπες εξουσίες. Η βεβιασμένη επιβολή αλλαγών συνήθως συναντά αντιδράσεις, γιατί τα συστήματα αποβάλλουν ή απομονώνουν ό,τι θέτει σε κίνδυνο τις δομές τους. Αντίθετα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα σταδιακής ανάπτυξης, το νέο τμήμα προχωρά με προσεκτικά βήματα και περνάει σε κάθε επόμενο Στάδιο, μόνο όταν έχει καθιερώσει στέρεα τη θέση του στο προηγούμενο. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου, στις ιδρυτικές του προδιαγραφές περιλαμβάνεται η διαρκής προσπάθεια να πείσει για την αξία του και την προσφορά του, στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Από την έναρξη της λειτουργίας του διαθέτει

30 30 μηχανισμούς που μετρούν την αποδοτικότητά του. Χωρίς αυτή την ιδρυτική προϋπόθεση, η πρωτοβουλία της θεσμοθέτησής του κινδυνεύει να θεωρηθεί μια κίνηση εντυπωσιασμού της Πολιτείας, με μικρό πραγματικό όφελος. Ένας άλλος λόγος που προτείνεται η σταδιακή ανάπτυξη, είναι για να προστατέψει τον νεοπαγή θεσμό από τον μαρασμό και την παρασιτική ενσωμάτωση. Καθώς το προϊόν που παράγει είναι άϋλο και δύσκολα υποστηρίζεται με μετρίσιμα μεγέθη, κινδυνεύει γρήγορα να χάσει τον προσανατολισμό του και να αφομοιωθεί από κάποιο από τα υπάρχοντα τμήματα. Ένα πρόγραμμα εξέλιξης σε τέσσερα Στάδια, δίνει στο τμήμα μια προοπτική. Οι υπάλληλοι του γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε έναν άξονα ανέλιξης, που μόνο αν πληρούν κάθε φορά τις προδιαγραφές, μπορούν να διανύσουν. Τέλος η σταδιακή ανάπτυξη του νέου Γραφείου Υποδοχής Ασθενών, αποτελεί μια ορθολογική μέθοδο που θα προστατέψει το σύστημα από άσκοπες επενδύσεις και σπατάλες. Με εξαίρεση το πρώτο Στάδιο, τα υπόλοιπα στάδια ανάπτυξης προϋποθέτουν επένδυση σε πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό, υλικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, δομικές αναδιαρθρώσεις και χωροταξικές μεταβολές. Η προϋπόθεση της σταδιακής εξέλιξης επιτρέπει στο σύστημα να προβεί σε επιπλέον επενδύσεις μόνο αν το τμήμα έχει επιτυχημένη πορεία και η διεύρυνσή του υπαγορεύεται από τα αποτελέσματα και τις ανάγκες. Στην προκειμένη υπόθεση εργασίας, η εντολή ίδρυσης και λειτουργίας που δίνεται στους Διοικητές των νοσοκομείων ακολουθείται από ένα χρονοδιάγραμμα, που θεωρητικά θα μπορούσε να είναι 4 χρόνια. Με το πέρας αυτού του διαστήματος τα Γραφεία Υποδοχής Ασθενών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους (Δ6). Από ποιο Στάδιο θα ξεκινήσει την πορεία του το Γραφείο, αποτελεί απόφαση του κάθε Διοικητή, αν και προτείνεται ως Στάδιο έναρξης το Στάδιο 1. Παρόλα αυτά, αν κάποιο νοσοκομείο θεωρεί πως μπορεί να ξεκινήσει από το Στάδιο 2, είναι ελεύθερο να το κάνει ή αν θελήσει να παρακάμψει ένα

31 31 ενδιάμεσο Στάδιο, σε περίπτωση που η ωρίμανση του τμήματος και η επιτυχία του το επιτρέψουν. Επίσης απόφαση του κάθε Διοικητή είναι το πόσο διάστημα θα παραμείνει το τμήμα σε κάθε Στάδιο. Αρκεί στο τέλος των 4 χρόνων όλα τα Γραφεία Υποδοχής Ασθενών να βρίσκονται στο Στάδιο 4. Η πρόοδος των τμημάτων ελέγχεται από το επιβλέπον ΠΕΣΥ όπου και αξιολογούνται οι επιλογές των Διοικητών, με βάση τα αποτελέσματα. Θεωρητικά το Γραφείο Υποδοχής Ασθενών είναι χρήσιμο και προσφέρει υπηρεσίες σε όποιο Στάδιο της ανάπτυξής του κι αν βρίσκεται. Αλλά η προσφορά του θα είναι μεγαλύτερη αν κατορθώσει να ολοκληρώσει με γοργούς ρυθμούς την εξέλιξή του και δεν καθηλωθεί σε κάποιο από τα ενδιάμεσα Στάδια.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΜ: ΜΔΕ ΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σπουδαστής: Nτένμπεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Πρωιμάδη Σταματίας Τίτλος: Η αναζήτηση της αριστείας σε διαδικασίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Γεώργιος Παυλίδης Καθηγητής 2013 Πρόλογος Θα ήθελα να αρχίσω με τα λόγια του φίλου και συναδέλφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα