V čísle prinášame : Odborný článok Rozvody plynu medeným potrubím - Nové predpisy. Odborný článok O energii slnka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "V čísle prinášame : Odborný článok Rozvody plynu medeným potrubím - Nové predpisy. Odborný článok O energii slnka"

Transcript

1 V čísle prinášame : Odborný článok Rozvody plynu medeným potrubím - Nové predpisy Odborný článok O energii slnka Zo sveta zdravotnej techniky - Príprava teplej vody Pozvánku na odborné semináre na tému: Medené rúrky v TZB Ďalšiu časť manuálu k programu TechCON (Podlahové vykurovanie) V rubrike Softvér pre projektantov - CADKON RCD (modul Betónové konštrukcie) Články od výrobcov vykurovacej techniky : SYNECTA, COMAP, HERZ, PURMO, VAILLANT

2 SYNECTA, a.s., Diakovská cesta 13, Šaľa tel.: +421/31/ , 66 66, fax: +421/31/ , 75 14, Peter Óváry, tel.: ,

3 P r í hovor Príhovor vydavateľa Vážení užívatelia projekčného programu TechCON, projektanti TZB, v rukách držíte prvé tohtoročné číslo Vášho pravidelného spoločníka. Ako sme už čiastočne avizovali v poslednom minulotročnom čísle (6/2006), v novom ročníku TechCON magazínu Vám sa môžete tešiť na množstvo nových odborných článkov, pričom otvoríme viacero zaujímavých aktuálnych tém, ktorým sa budeme porobnejšie venovať. V ročníku 2007 Vám predstavíme taktiež niekoľko nových výrobcov z oblasti vkyrovacej a zdravotnej techniky, ich činnosť, produkty a samozrejme aktuálne novinky a akcie. Aby sme neostali nič dlžní menu Vášho magazínu, samozrejme v každom jeho čísle Vám budeme prinášať najnovšie informácie a zaujímavosti zo sveta projekčného programu TechCON, ktorého život je veľmi pestrý a rušný. V aktuálnom čísle Vám prinášame odborný článok, ktorý sa zaoberá problematikou tepelných čerpadiel, nechýba ani pokračovanie série odborných článkov pod názvom Meranie výkonov slnečných kolektorov. V rubrike Zo sveta zdravotnej techniky sa tentoraz venujeme problematike prípravy teplej vody. V čísle nájdete aj informácie o pripravovaných odborných seminárov na aktuálnu tému : "Medené rúrky v technických zariadeniach budov." tejto téme sa podrobnejšie venuje aj odborný článok pod názvom "ROZVODY PLYNU MEDENÝM POTRUBÍM Nové predpisy - technické pravidlo plyn TPP Ako zvyčajne nechýbajú zaujímavé články výrobcov vykurovacej techniky, medzi ktorými predstavíme aj niektorých nových výrobcov, a taktiež posledné novinky zo sveta Vášho i nášho projekčného programu TechCON, ako i ďalšia časť obľúbenej rubriky o softvéroch pre projektantov. Čo najviac príjemne a užitočne strávených chvíľ s Vaším časopisom Vám i v roku 2007 prajú Obsah Príhovor vydavateľa 3 Zo sveta vykurovacej techniky - HERZ 4 Zo sveta vykurovacej techniky - VAILLANT 5 Zo sveta vykurovacej techniky - COMAP 6-7 Odborný článok - Meranie a porovnávanie výkonov slnečných kolektorov (6. časť) 8 Rozhovor so zástupcom výrobcu - PURMO 9 Odborný článok - Tepelné čerpadlá Odborný článok - ROZVODY PLYNU MEDENÝM POTRUBÍM Nové predpisy p - technické pravidlo py plyn TPP Pozvánka na odborný seminár 14 Zo sveta vykurovacej techniky - SYNECTA 15 Zo sveta zdravotnej techniky - Príprava teplej vody TechCON Infocentrum 18 Manuál k programu TechCON (3.časť) Sprievodca softvérom pre projektantov CADKON RCD Odborný časopis pre projektantov TZB a užívateľov programu TechCON Ročník: druhý Periodicita: dvojmesačník Redakčný tým, odborní spolupracovníci a partneri časopisu TechCON magazín Vydáva: ATCON SYSTEMS s.r.o. Bulharská Bratislava Šéfredaktor: Mgr. Štefan Kopáčik, Registrácia časopisu povolená MK SR č.3499/2006 zo dňa Rozširované zdarma 3

4 Z o sveta vyk urovacej tech n iky Regulácia rozvodov teplej vody Mnohí z nás sa dostali do situácie, keď boli oslovení obyvateľmi bytového domu so žiadosťou o pomoc pri riešení ich problému s dodávkou teplej pitnej vody (ďalej len TPV). Svoj problém najčastejšie opisovali nasledovne: Po otvorení výtokovej batérie teplota TPV je nižšia ako 45 C a až po určitom čase odpúšťania teplej vody prichádza konečne voda s tou správnou teplotou. Tento fenomén nie je typický len pre bytové domy, môže trápiť aj iné, pôdorysne rozľahlejšie stavby s centrálnou prípravou TPV. Základným kameňom úrazu v bytových domoch je fakt, že obyvateľom je účtované množstvo odobratej teplej pitnej vody len na základe dodaného prietočného množstva na bez ohľadu na jej teplotu. V čom je problém teplotnej nekvality TPV? Rozvod TPV je tvorený prívodným (odberným) potrubím, v ktorom prúdi ohriata voda z centrálneho zdroja TPV k odberným miestam. Ak nie je odber TPV, táto voda v potrubí chladne. Úlohou cirkulačného potrubia je eliminovať tepelné straty v rozvodov TPV v čase, keď nie je jej odber a udržiavať v týchto rozvodoch min. požadovanú výstupnú teplotu 50 C. Cirkulačné obehové čerpadlo osadené na cirkulačnom potrubí odoberá ohriatu TPV z centrálneho zdroja a vymieňa ju za ochladenú v rozvodoch TPV. Táto ochladená voda sa opäť vracia do centrálneho zásobníka TPV kde dochádza k jej dohrevu. Ak sa v každom odbernom mieste nedosiahne min. výstupná teplota TPV 50 C, môžeme povedať, že ide o nevyregulovanú sústavu. Príčinou tohto stavu je spravidla porucha v cirkulačnom potrubí a jednoduchý fakt, že prúdiaca voda v tomto potrubí ide vždy cestou menšieho odporu. V stúpačke cirkulačného potrubia najbližšie k zdroju TPV je najvyšší prietok a teplota. Najvzdialenejšia stúpačka cirkulačného potrubia od zdroja TPV má dlhšiu trasu a tým aj väčšiu tlakovú stratu, čo má za následok nižší prietok a teplotu. Ako je možné tento problém riešiť? Na riešenie problému máme na výber z troch možností. 1. Statické vyregulovanie Podstatou statického vyregulovania rozvodov TPV je osadenie regulačného prvku do každej stúpačky cirkulačného potrubia. Z výrobného programu fy HERZ je takýmto regulačným prvkom šikmý stúpačkový regulačný ventil pre pitnú vodu STROMAX MW s meracími ventilčekmi s možnosťou vypúšťania. Úlohou týchto regulačných ventilov je rovnomerné rozdelenie prietokového množstva do jednotlivých stúpačiek cirkulácie, a tým aj rovnomerné rozloženie teplôt na odberných miestach. Rokmi prevádzkovania systému dochádza k inkrustácii v rozvodoch, čo má za následok zmenu tlakovej straty potrubia. Výhodou tohto systému a použitia regulačných ventilov STROMAX MW je ten, že na regulačnom ventile je možné počas prevádzky previesť merania prietoku a tlaku a podľa potreby zmeniť prednadsavenie na regulačnom ventile. Termická ochrana systému TPV proti legionelám je jednoduchá, vzhľadom k tomu, že v každej stúpačke cirkulačného potrubia sú dosiahnuté rovnaké teploty. Úskalia tohto systému spočívajú v náročnejšom hydraulickom prepočte. Ak sa systém TPV prevádzkuje na vyššiu teplotu ako je požadovaná, stáva sa systém pri tomto spôsobe vyregulovania prevádzkovo neekonomický, nakoľko regulačné armatúry nie sú schopné reagovať na zmenu teploty. regulačný ventil v podobe proporcionálneho regulátora, ktorý pracuje bez pomocnej energie. Vybavený je dvoma snímačmi teploty, pričom výrobné nastavenie prvého snímača je 52 C, druhého 70 C. Prvý termostat sníma teplotu prúdiacej vody v cirkulačnom potrubí. Pokiaľ teplota vody nedosiahne nastavenú hodnotu 52 C, regulačná kuželka ventilu je úplne otvorená. Po presiahnutí max. nastavenej teploty sa ventilová kuželka pomaly a plynule zatvára. Týmto spôsobom sa zabezpečuje potrebné množstvo vody na udržanie konštantnej teploty v cirkulačnom potrubí. Pri termickej ochrane systému TPV proti legionelám prevezme druhý termostat riadenie od prvého termostatického prvku tak, že je k dispozícii úplný prietok armatúrou. Prevádzka systému rozvodu TPV s takýmto typom regulačnej armatúry sa stáva ekonomickou, vzhľadom k tomu, že regulačná armatúra automaticky reaguje na zmenu teploty v cirkulačnom potrubí, a udržiava ju na konštantnej hodnote. Problémy môžu nastať ak sa systém rozvodov TPV prevádzkuje s nočnými útlmami. V takomto prípade sa sústava správa sčasti ako nevyregulovaná a jej fungovanie je veľmi podobné nevyregulovanému vykurovaciemu systému s termostatickými hlavicami. Pri nábehu na prevádzkové teploty ide najskôr max. prietok s max. teplotou k najbližšej cirkulačnej stúpačke, až do chvíle, kým sa v cirkulačnom potrubí nedosiahne požadovaných 52 C a termostat v cirkulačnom potrubí začne zatvárať, tzn. znižovať prietok. Potom sa max. prietok a teplota posúva na ďalšiu cirkulačnú stúpačku, kde opäť po dosiahnutí max. požadovanej teploty v tejto stúpačke termostat v cirkulačnom potrubí začne zatvárať, a týmto spôsobom sa dostáva prietok až k poslednej cirkulačne stúpačke. 3. Kombinované vyregulovanie Princíp kombinovaného vyregulovania rozvodov TPV je založený na skĺbení výhod statického a dynamického vyregulovania. Na každú stúpačku cirkulačného potrubia je osadený stúpačkový regulačný ventil STROMAX MW v kombinácii s termostatom do cirkulácie. Regulačný ventil, osadený v každej stúpačke, zabezpečuje požadovaný - hydraulickým výpočtom daný - prietok jednotlivými vetvami, čím je zabezpečená zhruba rovnaká teplota v každej cirkulačnej stúpačke. Termostat do cirkulácie tento prietok otvára/zatvára tak, aby bola v cirkulačnom potrubí udržaná max. požadovaná teplota. Tzn., ak sa systém TPV prevádzkuje na vyššiu teplotu ako je požadovaná, termostat do cirkulácie eliminuje túto neekonomickú prevádzku. Výhodou tohto riešenia je, že vysoký škrtený tlak od cirkulačného čerpadla (hlavne v čase keď termostat do cirkulácie zatvára prietok) je rozložený na dve armatúry, čo znižuje ich hlučnosť a zároveň predlžuje ich životnosť. Toto riešenie je vhodné pre rôzne prevádzkové stavy a problémy spomínané v druhom spôsobe vyregulovania sú odstránené použitím regulačného ventilu. Predstavili sme si 3 spôsoby ako nespokojnosť obyvateľov bytového domu riešiť s použitím regulačnej techniky pre pitnú vodu fy HERZ. Prvé dva spôsoby riešia problém k ich miernej spokojnosti, ale s nižšími investičnými nákladmi. Riešenie tretie je riešenie k úplnej spokojnosti avšak s vyššími investičnými nákladmi. Pri tvorbe nových projektov je rozumné vyhnúť sa takejto situácii a prezieravo navrhnúť do cirkulačného potrubia regulačné armatúry. Naše úsilie sa nám vráti v spokojnom zákazníkovi Dynamické vyregulovanie Princíp dynamického vyregulovania rozvodov TPV spočíva v osadení termostatickej armatúry na stúpačky cirkulačného potrubia. Termostat do cirkulácie s automatickým prietokom pri teplotnej dezinfekcii z výrobného programu fy. HERZ je takýto typ armatúry. Jedná sa o termostatický Ing. Adriana Vazanová HERZ s.r.o.

5 Z o sveta vyk urovacej tech n iky V zime teplo, v lete zima Vybrať si vhodný kotol, ktorý by bol spoľahlivý a zároveň úsporný nie je už v dnešnej dobe problém. Vykurovanie bytu, či rodinného domu je jednou z najčastejšie diskutovaných tém. V zime vhodný kotol Vaillant spoľahlivo zabezpečuje potrebné teplo vo vašom domove a v lete sa môžete ochladiť novinkou na slovenskom trhu. Predstavíme Vám klimatizačné zariadenia, ktoré budú predávané pod obchodným názvom climavair. Nemecká firma Vaillant je na Slovensku známa ako výrobca kvalitných a špičkových plynových kotlov. Výroba vykurovacej techniky sa začala v roku Od vtedy prešla mnohými inováciami a od výroby plynových prietokových ohrievačov sa sortiment rozšíril o moderné a zároveň ekonomicky a ekologicky úsporné zariadenia. Závesné kotly v rôznych výkonových radách a stacionárne liatinové plynové kotly dopĺňajú kondenzačné kotly s vyššou účinnosťou. Celkový sortiment vykurovacích zariadení sa rozšíril o technologicky vyspelejšie zariadenia, ktoré využívajú alternatívne zdroje energie slnečné lúče, či energiu vo vode, zemi a vzduchu ( slnečné kolektory a tepelné čerpadlá). Mnohé z týchto zariadení sú už v rôznej kvalite na našom trhu bežne dostupné. Solárne systémy aurostep a aurotherm zn. Vaillant sme už dávnejšie predstavili. V priebehu niekoľkých mesiacov firma Vaillant plánuje rozšíriť svoj sortiment na Slovensku aj o ďalšie zariadenia; trubicové solárne panely, tepelné čerpadlá a významným inovačným elementom budú klimatizačné zariadenia climavair, ktoré sú určené priamo na náš trh. Výber vhodného vykurovacieho, ale aj klimatizačného zariadenia je náročná úloha. Je potrebné zamerať sa na niektoré dôležité faktory: životnosť a kvalita zariadenia, bezproblémová prevádzka a zaručený servis zariadenia. Pozitívom kvalitnejších zariadení v tejto kategórií je zlepšenie kvality bývania pomocou filtrácie vzduchu, vetrania a regulácie vlhkosti. Moderné klimatizačné zariadenia climavair majú zníženú hladinu hlučnosti, obsahujú filtre, ktoré zlepšujú kvalitu vzduchu a sú ekologicky šetrné. Klimatizácie climavair sú zaradené do energetickej triedy A. Na našom trhu budú uvedené delené zariadenia, tzv. SPLIT systémy, ktoré sa skladajú z dvoch častí. Vnútorná jednotka je tvorená chladičom (výparník), ventilátorom a filtrom vzduchu. Táto je umiestnená vo vnútorných priestoroch. Vonkajšia jednotka je umiestnená na vonkajšej stene a pozostáva z kompresora, ventilátora a kondenzátora. Systém Mono Split je určený pre úpravu vzduchu v jednej miestnosti. Pokiaľ je potrebné upravovať vzduch vo viacerých miestnostiach, oplatí sa investovať do zariadenia v prevedení Multi Split, ktorého súčasťou sú viaceré vnútorné jednotky napojené na jednu vonkajšiu. Pre efektívnejšie využitie klimatizačného zariadenia, je dobré rozhodnúť sa pre celoročnú prevádzku. Tú zabezpečia klimatizácie s možnosťou kúrenia. Odporúčame zariadenie so zabudovaným tepelným čerpadlom. V lete zabezpečuje ochladzovanie vzduchu a v zime dokuruje priestory pri vonkajšej teplote až do - 7 C. Toto je možné využívať v prechodnom období. V tuhej zime to na vykúrenie miestností nestačí a je potrebné zabezpečiť dodatočný zdroj tepla. To prispieva k ďalšej úspore energie a zvýšeniu komfortu bývania. Okrem rozšírenia sortimentu, došlo aj k mnohým inováciám už na existujúcich zariadeniach. Radi Vám ich predstavíme na výstave Aqua-therm v Nitre. Firma Vaillant prostredníctvom dcérskej firmy bude prezentovať novinky aj na výstave CONECO v Bratislave. 5

6 Z o sveta vyk urovacej tech n iky Tvarovky Sudo Press s indikátorom zalisovania Visu-Control Už nemôžete zabudnúť spoj zalisovať Exkluzívna technológia Visu-Control : vizuálny a hmatový indikátor zalisovania Sudo Press s technológiou Visu Control jediné tvarovky s okamžitou indikáciou zalisovania! Pretože doposiaľ nebolo možné ľahko odlíšiť zalisovanú tvarovku od nezalisovanej ešte pred natlakovaním inštalácie, prinášame Vám novinku v tvarovkách Sudo Press s technológiou a s patentom Visu-Control, jedinej tvarovky s okamžitou vizuálnou a dokonca i hmatovou kontrolou zalisovania spoja. Exkluzívna technológia Visu-Control Plastový krúžok na každom lisovanom spoji tvarovky. Patentovaná technológia Visu-Control ponúka okamži tú spoľahlivú a rýchlu kontrolu zalisovania a to ako na rozvodoch vody, vykurovania, tak i plynu. Vizuálna kontrola Behom lisovania tlak čeľustí deformuje plastový krúžok. Evidentné zdeformovanie plastového krúžku vytvorenie dvoch plochých uší tým sa okamžite odlíši zalisovaný spoj od nezalisovaného. Kontrola hmatom Po zalisovaní sa zdeformovaný plastový (recyklo vateľný) krúžok ľahko sníme. Tvarovka bez krúžku je zalisovaná tvarovka! Na tvarovkách je vytvorený špeciálny zámok, ktorý drží plastový krúžok vo svojej pozícii počas doby transportu a manipulácie s tvarovkou. Zámok zabraňuje náhodnému spadnutiu krúžku pred nalisovaním. Bez technológie Visu-Control : netesnosť? Dnes nájdeme na trhu tvarovky, ktoré k identifikácii zalisovania používajú netesnosť! Hlavná výhoda systému Sudo Press Visu-Control spočíva v tom, že zalisovanie je overené pred napustením (natlakovaním) inštalácie! Vďaka technológii Visu-Control je koniec riziku škody spôsobenej vytečením média pri skúškach založených na princípe netesnosti! 6

7 Z o sveta vyk urovacej tech n iky Rovnaké riešenie pre vodu i plyn Technológia Visu-Control využíva rovnaký princíp okamžitej vizuálonej a hmatovej kontroly zalisovaného spoja pre rozvody vody i plynu. Tvarovky Sudo Press s technológiou Visu-Control pre vodu a plyn sa ľahko odlíšia farbou plastového krúžku: zelený krúžok rozvody (vykurovanie i sanitárne rozvody) žltý krúžok rozvod plynu Tesnosť a dvojité zalisovanie Tvarovky Sudo Press poskytujú všetky výhody lisovania medi za studena s najspoľahlivejšou metódou známou na trhu dvojitým lisovaním s vysokou mechanickou pevnosťou. Tesniaci O-krúžok z EPDM (z H-NBR pre plyn) je súčasťou tvarovky Sudo Press a zaisťuje tesnosť spoja. Pokiaľ po zalisovaní zistíme netesnosť, je to spôsobené chybou materiálu alebo cybou pri inštalácii (nesprávna pozícia rúrky, vytiahnuté tesnenie, zlá činnosť lisovacej súpravy atd...). V každom prípade je nutné použiť novú tvarovku. 1. Dvojité zalisovanie 2. Drážka tesnenia 3. Hrdlo 4. O-krúžok z EPDM Kompatibilita náradia Tvarovky Sudo Press s technológiou Visu-Control sú kompatibilné so všetkými lisovacími nástrojmi s profilom V, ktoré sú bežne k dispozícii na trhu. Dodržanie lisovacieho profilu je jediné dôležité kritérium. Kompletný sortiment Sortiment tvaroviek Sudo Press s novou technológiou Visu-Control je kompletný (medené i bronzové tvarovky) pre rozvody vody, vykurovania i plynu. Použitie pre rozvody po povrchu i pod omietkami alebo v betóne Rozvody vody teplej i studenej Max. prevádzková teplota 95 C Max. prevádzkový tlak 16 barov Rozvody vykurovania Max. prevádzková teplota 110 C Max. prevádzkový tlak 6 barov Rozvody plynu Max. prevádzková teplota -20 C až + 70 C Max. prevádzkový tlak 5 barov Certifikácia Okrem európskych certifikácií tieto výrobky priebežne certifikované v českej i Slovenskej republike. Novú technologiu zavádzame do praxe hneď po skončení odborných seminárov, ktoré sa týkajú danej problematiky (viď článok str. 16). Konkrétne vzdelávacie stredisko SPP, Hruštiny 602 v Žiline. V spolupráci s týmto vzdelávacím strediskom, ktoré je jedinečné svojho druhu (pozn. red. : Podobné výcvikové stredisko sa nachádza najbližšie v Gas de France vo Francúzsku) už máme svoje skúsenosti. Lisované stroje s čeľusťami na zalisovanie medených rúr a tvaroviek sa nachádzajú vo výcvikovom stredisku v Žiline. Tento rok budú prebiehať postupne preškolenia inštalatérov SPP a samozrejme je možnosť získať odborné kurzy aj pre inštalatérov nezmluvných s SPP. Podrobný rozhovor so šéfom vzdelávacieho strediska SPP a.s., Hruštiny 602, vám prinesieme v budúcom čísle. Ing. Alexander Dodek 7

8 Odborný člá nok Meranie a porovnávanie výkonov slnečných kolektorov 6. časť Energetická bilancia kolektorov Jednou z dôležitých veličín, ktoré sú nevyhnutné pre stanovenie výkonu, resp. energetického prínosu slnečného kolektora je jeho účinnosť. Účinnosť jednotlivých typov slnečných kolektorov je meraná autorizovanými skúšobňami (napr. SFP, Švajčiarsko). Z praktických poznatkov je však možné povedať, že udávané výkonové parametre ponúkaných typov slnečných kolektorov sú vo väčšine merané pri takmer jasnej oblohe, kedy podiel difúzneho žiarenia nepresiahne hodnotu 20 %. Práve preto vznikol tento projekt, ktorý si kladie za jednu z úloh navrhnúť taký spôsob merania výkonom slnečných kolektorov, ktorý presne definuje výkonové parametre a z toho vyplývajúce energetické zisky počas reálnej prevádzky. V ďalšom texte budú spomenuté optické a tepelné straty, ktoré podstatne vplývajú na jeho celkovú účinnosť, ako je to zrejmé z obr. č. 1. kde η 0 je optická účinnosť τ je súčiniteľ transmisie α je stupeň absorbcie Uvedený vzťah platí pre kolmé žiarenie. Pri uhloch dopadu väčších ako 50 o dochádza k nárastu optických strát vplyvom reflexie Tepelný výkon kolektora je možné stanoviť na základe známych hodnôt dopadajúceho žiarenia nasledovne: (6) [W] (7) kde Q K je tepelný výkon kolektora K η 0 je optická účinnosť I je intenzita dopadajúceho žiarenia τ je súčiniteľ transmisie α je stupeň absorbcie Tepelné straty kolektora 8 Obr. č. 1 Optické straty kolektora Vplyvom reflexie, ktorá vzniká na sklenenom kryte kolektora, a taktiež vplyvom absorbcie, vznikajúcej pri prechode skleným krytom, časť žiarenia, ktoré dopadá na kolektor nedopadne na absorbér. Optické straty, ktoré vznikajú vplyvom reflexie sú závislé na uhle dopadu slnečných lúčov. Straty transmisiou sú definované transmisným súčiniteľom, ktorý stanovuje, aká časť dopadajúceho žiarenia je prepustený transparentným krytom, napr. sklenený kryt prepustí 80% slnečného žiarenia, hodnota súčiniteľa transmisie je τ = 0,8. Aby sa na teplo premenilo pokiaľ možno čo najväčšie množstvo prepusteného žiarenia, je dôležitý vysoký stupeň absorbcie absorbéra α, resp. jeho povrstvenia (súčiniteľ α udáva, aká časť prepusteného žiarenia je pohltená absorbérom. Dôležité pritom je, aby straty vyžarovaním do okolia boli čo najmenšie. Používajú sa preto špeciálne selektívne povrchy - viď predošlé časti článku. Optické straty je možné stanoviť na základe optickej účinnosti, pre ktorú platí: Tepelný výkon, ktorý je vyvinutý kolektorom, presnejšie absorbérom, znamená nárast teploty na absorbéry oproti teplote okolia. Na približne podobnú teplotu sa ohreje aj pretekajúca teplonosná látka. Keďže dochádza k nárastu teplotného rozdielu medzi teplotou absorbéra a teplotou okolia, nie je možné vylúčiť tepelné straty. Veľkosť tepelných strát je závislá od konštrukcie kolektorov, ako aj od rozdielu teplôt medzi absorbérom a vonkajším prostredím. Platí, že čím teplejší je absorbér, tým väčší je aj rozdiel teplôt a tým väčšie sú aj tepelné straty. Aby bolo možné stanoviť reálny tepelný výkon, je potrebné od absorbérom vyvinutého tepla odpočítať hodnotu tepelných strát. Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že väčšie tepelné straty majú ploché kolektory, zatiaľ čo trubicové vákuové kolektory majú tepelné straty minimálne. Tepelné straty kolektora je možné definovať: [W] (8) kde Q S sú tepelné straty kolektora k je súčiniteľ prestupu tepla (vplyv konštrukcie je charakterizovaný práve touto hodnotou) t a je stredná teplota absorbéra t e je teplota okolitého vzduchu V dôsledku tepelných strát je teda možné konštatovať, že tepelný výkon vyvinutý absorbérom nie je tiež teplom užitočným. Ing. Marek Kubala

9 R ozhovor s predstaviteľom vý robcu Ing. Alexander Dodek: Nový zástupca značky PURMO, ktorá je súčasťou fínskeho koncernu Rettig ICC, v Slovenskej republike O zámeroch spoločnosti Rettig ICC a o predstavách ich nového zástupcu v Slovenskej republike sme sa rozprávali s pánom Ing. Alexandrom Dodekom. čo najširšiu klientelu projektantov na celom Slovensku, podotýkam, že na celom Slovensku. Pretože nerobím rozdiel medzi projekantom vo veľkej Bratislave, ktorí samozrejme pracujú na najväčších investíciách na Slovensku, ale pre mňa je dôležitý aj projektant v Turzovke, ktorý naprojektuje radiátory PURMO do rodinných domčekov napríklad na spomínaných Kysuciach. Prečo by ste teda odporučil zákazníkom značku Purmo? V tomto roku sa v Poľsku vybuduje ďalšia výrobná hala na doskové radiátory so stredovým pripojením. V súčasnosti naše doskové radiátory sú uspôsobené technikcy tak, že je možné ich pripojiť aj zľava a aj z pravej strany. Je to obrovská výhoda a myslím si, že aj pádny argument pre montážnikov. Po dokončení výrobnej haly by sme mali mať jednoznačne najširšiu ponuku na trhu k spokojnosti projektantov, montážnikov a samozrejme aj investorov. Za zmienku stojí aj počet predaných radiátorov PURMO v roku 2006, kde sme prekročili hranicu kusov. Je to nárast oproti roku 2005 o vyše 20 percent. Kam to vlastne smerujem? Najhoršie mesiace pre fabriku sú mesiace počas vykurovacej sezóny. Po otvorení novej výrobnej haly v auguste na stredové pripojenie si myslím, že dokážeme minimalizovať riziko výpadku produkcie. Čo je obrovská výhoda pre koncových zákazníkov, že sa minimálne skrátia čakacie doby hlavne na atypické radiátory. Myslím, že firmy, ktoré sa zaoberajú predajom doskových radiátorov a v tomto prípade aj naša konkurencia veľmi dobre vedia o čom hovorím. Pán Dodek, ako sa človek stane zástupcom takého významného výrobcu vykurovacích telies? V kúrenárskej brandži som začínal u anglického nadnárodného koncernu, kde som pracoval 5 rokov. Po skončení som sa dostal na funkciu obchodného riaditeľa v súčasnosti najväčšieho kúrenárskeho veľkoobchodu v Československu. Po skončení ma oslovila spoločnosť Rettig ICC s ponukou zastupovať ich výrobky na Slovensku. Bral som to ako výzvu rásť spoločne vedľa seba, naučiť sa ich know-how a zároveň poskytnúť svoje know-how od znalosti trhu až po znalosť odbornej problematiky. Mal som to šťastie, že som bol nútený naučiť sa dívať na kúrenie ako na systém. Samozrejme zastupovanie spomínaného koncernu nemôže byť konečná. Človek sa musí naďalej vzdelávať a pracovať na sebe. Vždy som sa snažil byť na seba tvrdý. Napríklad v súčasnosti rozširujem svoju technickú odbornosť na Žilinskej technickej univerzite o štúdium PhD. Vývoj napreduje neustále dopredu a pokiaľ chce človek udržať krok a najmä v takomto obrovskom nadnárodnom kolose, musí byť na seba prísny. Počas svojej praxe som na naučil, že nestačí sa stať len dobrým obchodníkom, ale potrebujete technickú odbornosť a čím viac jej človek dosiahne, tým aj ten obchod sa stane ľahším. Čo ešte ponúka spoločnosť Rettig ICC? Ako som už predtým spomínal, vždy sa snažím dívať na kúrenie ako na systém. Spoločnosť Rettig ICC v tomto roku rozbieha predaj výrobkov na podlahové vykurovanie včetne plasthliníkových trubiek, skriniek, podlahových dosiek, proste dokážeme ponúknuť kompletný systém vykurovania. Pripravujeme výpočtový program pre projektantov aj pre výpočet podlahového vykurovania. Okrem iného chcem aj spomenúť fabriky v susednom Rakúsku a aj Anglicku na dizajnové radiátory. Myslím si, že aj na Slovensku sa nájde klientela a hlavne v Bratislave a väčších mestách, ktorú by mohli spomínané výrobky osloviť. Aké novinky chystá PURMO pre svojich zákazníkov v tomto roku? Začiatkom februára by som sa mal zúčastniť v lotyšskej Rige stretnutia všetkých zástupcov značky PURMO z Európy, kde spoločnosť Rettig ICC pre nás pripravuje predstavenie noviniek, zatiaľ by som to nechal ako prekvapenie, čo môžem snáď prezradiť je, že v každom prípade sa chystá celková zmena loga značky PURMO. Podrobnosti uvediem v budúcom čísle TechCON magazínu po návrate z Lotyšska. Ako by ste chceli presadzovať značku Purmo na slovenskom trhu? Chcem si zobrať príklad zo zakladateľa tejto spoločnosti, ktorý sa narodil 550 kilometrov od Helsínk v malej dedinke Purmo a vďaka nemu a jeho vízii niečo dosiahnuť zviditeľnil samotné rodisko tak aj značku PURMO. V súčasnosti čo sa týka počtu výroby a predaja radiátorov, je PURMO najväčšia fabrika na výrobu doskových radiátorov v Európe. Samozrejme začiatok obchodu začína u projektanta, investora až po realizačnú firmu. Myslím si, že obchod vo všeobecnosti je o osobných kontaktoch, ktoré som mal možnosť si vytvoriť počas pôsobenia na funkciách, či už u nadnárodného koncernu alebo na riadiacej funkcii spomínaného veľkoobchodu. Pre projektantov mám aj pripravený výpočtový program na CD, ktorý chceme postupne zdokonaľovať a preto jedna z mojich priorít bude okrem iného aj počúvať návrhy, poprípade riešenia zo strany projektantov. Chystáme sériu seminárov, kde chceme osloviť Na záver by som chcel zaželať všetkým našim odberateľom a čitateľom veľa pevného zdravia, spokojnosti v novom roku Pokračovanie rozhovoru uverejníme v ďalšom čísle. 9

10 Odborný člá nok O energii slnka Energia je nepredstaviteľná sila, ktorú nemôžeme vidieť, nemôžeme sa jej dotknúť, ale všetci sme na nej závislí, potrebujeme ju a denne ju využívame. Energia má schopnosť konať prácu, vyprodukovať teplo alebo pohyb. Energiu používame na svietenie, vykurovanie alebo ochladzovanie našich domov, na prevádzku áut a strojov. Môžeme využívať mnohé rozličné druhy energie - z fosílneho paliva, vody, vetra, biomasy, slnka a pod. Využívanie energie ale prináša mnohé problémy so znečisťovaním životného prostredia a spôsobuje zmeny mnohých zložiek prostredia, ktoré majú často nezvratný charakter. Preto najdôležitejším krokom človeka, ako sa vysporiadať s touto situáciou, je získavať energiu čo najšetrnejšími spôsobmi, aby sa krajina narušovala čo najmenej, a spotrebovávať len toľko energie, ktoré je naozaj nevyhnutne nutné. na výrobe elektrickej energie, spôsobuje klimatické zmeny, kyslé dažde, znečistenie vôd, vzduchu i pôdy a podpisuje sa nielen na našom zdraví, ale aj na generáciách, ktoré prídu po nás. Ťažba, spracovanie a využívanie energetických zdrojov vedie k narastajúcemu zhoršovaniu životného prostredia na našej planéte. Každý rok dochádza na celom svete k tisícom nehôd majúcich za následok úniky nebezpečných látok do životného prostredia. Ide predovšetkým o : - nehody tankerov sprevádzané obrovským únikom tisícok ton ropy ročne, - kyslé dažde ako najviditeľnejší príklad poškodzovania životného prostredia v dôsledku spaľovania fosílnych palív, uhlia, ropy a plynu čo má za následok až 95 % emisií SO2 a 99 % emisií oxidov dusíka v atmosfére, poškodenie miliónov hektárov lesa alebo vymieranie niektorých druhov rýb v jazerách a vodných tokoch, - skleníkový efekt spôsobujúci ohrievanie zemského povrchu, lebo je znemožnený unikanie tepla z atmosféry do vesmíru v dôsledku používania škodlivých freónov, - rôzne klimatické zmeny, katastrofálne suchá, obrovské záplavy, častejšie obdobia horúčav v miernych klimatických pásmach, erózia pôdy, stúpanie hladiny morí v dôsledku topenia sa ľadovcov. Využívanie obmedzených zásob fosílnych palív má preto aj morálny rozmer, úplné vyčerpanie týchto palív nie je ľudské vo vzťahu k tým, ktorí prídu po nás. Trvalo neudržateľný súčasný vývoj znamená, že žijeme na úkor prírody a budúcich generácií a krátkodobý prospech v jednej oblasti Dnešná spoločnosť, zvyknutá na všetky výdobytky vedy a techniky, sa ale vybrala cestou neobmedzeného plytvania prírodnými zdrojmi a príroda už naše aktivity nedokáže kompenzovať. Je najvyšší čas, aby sme sa spolu zamysleli nad naším prístupom k darom, ktoré nám príroda ponúka. Ľudstvo spotrebuje za rok také množstvo fosílnych palív, aké príroda vyprodukovala za jeden milión rokov. Zásoby týchto palív, hlavne ropy sa neuveriteľným tempom znižujú. Podľa mnohých odborníkov sa viac ako polovica z nich vyčerpá počas trvania jedného ľudského života. Fosílne palivá - uhlie, ropa a zemný plyn vznikli pred miliónmi rokov z odumretých tiel rastlín zvierat v močiaroch, ktoré boli pokryté usadeninami a tieto organizmy sa preto z nedostatku vzduchu nerozkladali. Počas dlhého obdobia sa premenili na uhlie, ropu alebo zemný plyn, ktoré dnes spoločne nazývame neobnoviteľné fosílne palivá. Problém, spojený s využívaním fosílnych palív je, že pri ich spaľovaní sa do života bude zaplatený nákladmi v oblastiach iných, zahrňujúcich tak živú ako i neživú prírodu. Je to práve príroda, biologická základňa pre život, a nie ekonomické štatistiky, ktorá určí našu životnú úroveň v budúcnosti. 10 vzduchu uvoľňuje veľké množstvo škodlivých látok. Spaľovanie fosílnych palív (uhlia, ropy, zemného plynu), ktoré sa v najväčšej miere podieľajú Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná energia), sú schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie prakticky v každej krajine sveta. Iným potenciálnym zdrojom, ktorý sa často zaraďuje medzi zdroje obnoviteľné, je geotermálna energia. Tá síce nemá svoj priamy pôvod v slnečnej energii, pretože pochádza z horúceho jadra Zeme, ale vzhľadom na jej obrovské zásoby pod zemským povrchom je možné považovať geotermálnu energiu za zdroj nevyčerpateľný. Obrovské rezervy máme však predovšetkým na poli šetrenia a efektívneho využívania slnečnej energie od ktorej sa odvíja všetko na našej planéte. A pritom je naša planéta veľmi dobre zásobená obnoviteľnými zdrojmi energie - vetrom, termálnymi prameňmi, tečúcou alebo stojatou vodou v riekach, jazerách, potokoch, v podzemí a pod. Slovensko patrí žial medzi krajiny, ktoré sú chudobné na vlastné fosílne energetické zdroje, nedoceňované sú tiež možnosti využitia tzv. obnoviteľných zdrojov energie.

11 O d b o r n ý č l á n o k prispieva hodnotenie na základe všeobecne uznávaných kritérií charakterizujúcich kvalitu týchto výrobkov: energetickú účinnosť, cenu, životnosť a užívateľský komfort podľa uznávaných celosvetových certifikačných spoločností na solárne kolektory ( a pod.). Slovensko vstúpilo do EU a naša účasť v tomto spoločenstve je podmienená prudkých rastom cien energií. Je preto nutné riešiť problém využívaním podstatne lacnejších alternatívnych zdrojov energie a dostať ho do povedomia širokej verejnosti na vyššiu úroveň. Využitie solárnej energie sa viaže na solárne systémy. Slnečná energia je najvšestrannejšou a najčistejšou energiou zo všetkých známych nevyčerpateľných zdrojov energie. Slnečné žiarenie predstavuje teplo, svetlo a iné druhy žiarenia emitované zo slnka. Toto žiarenie predstavuje obrovské množstvo energie zodpovedné skoro za všetky životné procesy na zemi. Táto energia nie je ani doposiaľ dostatočne využívaná. Solárna energia, ako je známe, vykazuje špecifický celoročný priebeh energetického zisku, žiaľ s najmenším pokrytím práve v období jeho najvyššej potreby (v zime). Pritom slnko neustále vyžaruje na zemský povrch tisíce a tisíce Wattov na m2. Práve táto energia dopadajúca na zemský povrch podľa prepočtov prevyšuje viac ako krát súčasnú energetickú potrebu celej našej civilizácie. Hovoríme pritom o zdroji, ktorý nevlastní žiaden človek ani žiadna spoločnosť a aj preto sa hovorí, že slnko vám nevystaví žiadnu faktúru. Podľa štúdii by energia získaná zo slnka mala pokrývať o rokov polovicu svetovej spotreby a o 100 rokov by to malo byt až 90%. Slovensko v tomto smere výrazne zaostáva za ostatnými vyspelými krajinami. Príčinu je treba hľadať v dvoch najzákladnejších faktoroch a to sú relatívne vysoké obstarávacie náklady na solárne systémy a predovšetkým nulové dotácie zo strany štátu za využívanie alternatívnych zdrojov energie. Oba tieto faktory spôsobujú dlhšiu návratnosť týchto systémov. Rovnako aj materiálové náklady sú stále viac a viac nižšie. Celkovú hodnotu systému navyšujú ešte ceny za technické riešenia, schémy a montáž zariadenia tz. know.how. Perspektívne však možno očakávať smer vývoja cien solárnych systémov smerom dolu. Ak v tomto smere bude štát ochotný prispievať na alternatívne zdroje energie v rámci pravidiel EU tak bude priestor pre aj pre tieto alternatívy. Vznikne tak tlak aj na znižovanie cien solárnych systémov a aj realizátori solárnych systémov budú svoje služby poskytovať za stále nižšie ceny. Uvidíme, čo ponúkne blízka budúcnosť v tomto smere. Zvyšujúce sa ceny neobnoviteľných zdrojov palív a energie budú tomuto trendu neustále nahrávať. Ing. Richard Demo NETsystems, a.s. Pre nasadenie slnečných kolektorov platí všeobecné pravidlo: čím viac energie na kolektor dopadne, tým vyššie výkony systém poskytuje teda čím viac slnka, tým viac tepla. Slovensko sa nachádza v lokalite, kde solárne systémy dokážu dodať až 70% energie potrebnej na ohrev pitnej vody (OPV) a až 30% energie potrebnej na centrálne vykurovanie (ÚK). Z tohto vyplýva, že aj Slovensko má všetky predpoklady pre efektívne využívanie energie Slnka. Na trhu EU je široká ponuka výrobkov na poli využívania solárnej energie. Pre ľahšiu orientácii investora potom 11

12 Odborný člá nok ROZVODY PLYNU MEDENÝM POTRUBÍM Nové predpisy - technické pravidlo plyn TPP Autor: Ing. Peter Hrivík, SPP a.s. 1. Úvod Vnútorné rozvody plynu v budovách sa v Slovenskej republike tradične uskutočňovali oceľovým potrubím. Po roku 1992 sa do oblasti technických zariadení budov začali aplikovať medené materiály pre rozvody vody a pre vykurovanie. Pre rozvody plynu bolo ich použitie problematické, pretože vtedajšie platné predpisy túto možnosť takmer vylučovali, s výnimkou pripojovania plynových chladničiek do dimenzie DN 8. Situácia sa zmenila až v roku 1999 a to vydaním podnikovej technickej normy Slovenského plynárenského priemyslu PTN Používanie medených rúrok na rozvod plynu v domových plynovodoch. Táto norma umožnila u nás používanie medených materiálov pre rozvody plynu a stanovila technické požiadavky a postupy pri ich realizácii. Medené rúrky a tvarovky sa začali aplikovať do vnútorných rozvodov plynu v budovách, pretože pre montážnu organizáciu, ktorá zvyčajne uskutočňuje aj inštalácie vykurovania a vody bolo výhodné používať jednotnú montážnu technológiu pre rôzne média. Ďalší vývoj v technickej oblasti, ako aj v oblasti technickej normalizácie smeroval k prijatiu európskych noriem a tým vznikla potreba vypracovať nový normatívny dokument v súlade s prijatými EN normami a zohľadniť aktuálny stav vedy a techniky. Ide hlavne o novú technológiu vyhotovenia nerozoberateľných spojov medených rozvodov lisovaním. 2. Nové predpisy - technické pravidlo plyn TPP Vypracovanie nového predpisu TPP s názvom Medené materiály pre rozvod plynu uskutočnilo Združenie odborníkov plynových zariadení, ktoré je platné od augusta 2006 (pozri Vestník ÚNMS SR č. 8/2006). Zásadné zmeny v porovnaní s uvedenou PTN, ktoré sú v tomto pravidle obsiahnuté možno špecifikovať takto: spresnenie požiadaviek na používanie lisovaných a hrdlových spojov; zjednotenie v označovaní medených rúrok; príprava spájkovačov podľa nových STN EN u spájkovaných spojov. 2.1 Spresnenie požiadaviek na používanie lisovaných a hrdlových spojov Lisované spoje neboli na Slovensku pre rozvody plynu v dobe prijatia PTN certifikované a preto neboli ani predmetom v tejto norme. Certifikácia sa týkala lisovaných tvaroviek. V súčasnej dobe mnohí výrobcovia ponúkajú riadne certifikované tvarovky pre lisované spoje potrubných rozvodov plynu, uskutočnených z medených materiálov. Musí sa u nich preukázať zhoda v zmysle zákona (napr. Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov), ktorým sa posudzuje najmä zhoda vlastností stavebných výrobkov s požiadavkami na bezpečnosť stanovenými týmto zákonom a technickými predpismi alebo certifikácia v zmysle STN EN ISO/IEC 17000, ktorou sa preukazuje nielen uskutočnenie úkonov vyplývajúcich z právnych predpisov, ale tiež komplexné posúdenie pre použitie v plynárenstve. Každá tvarovka pre lisovaný spoj pre rozvod plynu musí mať preto zreteľne vyznačené nasledujúce údaje: druh pracovného média, označenie žltou farbou alebo nápisom GAS prípadne PLYN; najvyšší prevádzkový tlak PN (napr. PN 5); odolnosť tvarovky proti vysokým teplotám GT (napr. GT/5 odolnosť proti vysokým teplotám do 5 bar). danej dimenzie rúry; nástroj určený na lisovanie musí byť v požadovanom technickom stave podľa poky-nov výrobcu. Montážne práce na plynovodoch vykonávajú len organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a pracovníci musia spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Taktiež musí mať pracovník platný doklad, osvedčenie o absolvovaní odborného školenia od príslušného výrobcu tvaroviek, alebo ním povereného zástupcu. Tento doklad musí mať evidenčné číslo, dátum školenia a prípadne i dobu platnosti. Súčasťou školenia musí byť i praktická skúška. Uvedená charakteristika dokladu o absolvovaní odborného školenia týmto sleduje hlavne skutočnosť, že kvalita lisovaného spoja je vždy zaručená len použitím správnej tvarovky pri použití správneho lisovacieho nástroja. Je preto žiaduce, aby prípadné zmeny vo výrobe lisovaných tvaroviek bolo možné dať na vedomie pracovníkom v praxi. Toto zodpovedá i súčasnému stavu technickej legislatívy, pretože pre tvarovky pre kapilárne spájkovanie platí norma STN EN , a pre tvarovky určené k lisovanému spájaniu je norma v štádiu prípravy (pren ). Hrdlové spoje pre rúrky rovnakého priemeru sa používajú pre rozvody zemného plynu, ale nie pre rozvody propán-butánu (LPG). Toto je v súlade s platnou európskou legislatívou. 12 Odolnosť proti vysokým teplotám sa posudzuje podľa STN EN 1775 čl. 4.2, resp. prílohy A. Odolnosť proti vysokým teplotám je v tomto prípade daná predovšetkým tepelnou odolnosťou tesnenia tvarovky. Materiál používaný pre takéto tesnenie je napr. HNBR (akrylnitril-butadien-kauč uk), žltej farby. Samotné lisované spoje sa musia uskutočňovať v súlade s technickými podmienkami a s návodom k použitiu od príslušného výrobcu tvaroviek. Platia nasledujúce zásady, ktoré sa musia vykonať: prekontrolovať správnosť použitej tvarovky určenej pre rozvod plynu; skontrolovať nepoškodenosť tesniaceho krúžku a správnosť jeho dosadania; na spájané miesto sa nesmie nanášať tuk alebo olej; na koncoch rúrok nesmú byť žiadne triesky alebo znečistenie; rúrka musí mať vnútornú a vonkajšiu hranu zrazenú; koniec mäkkej medenej rúrky (R 220) musí byť kalibrovaný; po nasunutí tvarovky na rúrku sa označí, napr. ceruzkou, hĺbka zasunutia rúrky do tvarovky. Toto slúži na vizuálnu kontrolu, či bola dodržaná pri lisovaní stanovená hĺbka zasunutia rúrky do tvarovky; lisovanie sa uskutočňuje lisovacím zariadením odporúčaným výrobcom lisovanej tva-rovky k Obrázok: Lisovacie tvarovky z medi s dvojakým koncom. Obidva typy sú certifikované na plyn.

13 Odborný člá nok 2.2 Označovanie medených rúrok V súlade s platnou normou STN EN 1057 dochádza k zjednoteniu označovania medených rúrok a to týmto spôsobom. Rúrky s vonkajším priemerom od 10 mm vrátane do 54 mm vrátane, musia byť trvalo a opakovane označené v maximálnych odstupoch 600 mm v pozdĺžnom smere a to minimál-ne tieto údaje: číslom normy STN EN 1057; vonkajším priemerom rúrky x hrúbkou steny; stavom materiálu R 250 (polotvrdý) značkou: +++; názvom výrobcu, alebo jeho identifikačnou značkou; dátumom výroby: rok a štvrťrok (I až IV) alebo rok a mesiac (1 až 12). Naznačený postup zhotovenia lisovaného spoja poukazuje, že ide skutočne o technológiu ľahkú, rýchlu a spoľahlivú. Jej najdôležitejšie zásady sú spracované v novom TPP Napriek tomu je však vhodné upozorniť, že je potrebné, aby montážny pracovník mal doklady o požadovanej kvalifikácii. Je tiež vhodné prekontrolovať, či pracovníci skutočne dodržujú stanovený technologický postup. Rúrky s vonkajším priemerom od 6 mm do 10 mm alebo väčším ako 54 mm musia byť mini-málne takýmito údajmi čitateľne označené na oboch koncoch. Poznámka: Na medených rúrkach, vyrábaných renomovanými spoločnosťami sa tiež uvádza značka spol-ku RAL alebo jeho zjednodušená značka. Značka je zárukou vysokej kvality vyrobených rúrok. S touto značkou sa môžeme tiež stretnúť u kvalitných tvarovkách a prídavných materiálov pre spájkovanie t.j. u spájok a tavív. Obrázok Lisovacia tvarovka na plyn so žltým tesniacim krúžkom 4. Záver Obrázok: Značka kvality spolku RAL a jej zjednodušená verzia 2.3 Príprava spájkovačov podľa nových STN EN Uvedením do platnosti nových európskych noriem STN EN Tvrdé spájkovanie. Skúš-ka spájkovača a STN EN Tvrdé spájkovanie. Skúška postupu spájkovania, spájko-vané spoje medených rúrok pre rozvod plynu môžu byť vykonané iba tvrdým spájkovaním. Mäkké spájkovanie nie je dovolené. Príprava a skúška spájkovača sa teda uskutočňuje podľa STN EN a podľa STN EN Spájkovač dostane na záver osvedčenie o skúške spájkovača podľa STN EN K predĺženiu jeho platnosti sa musí dostaviť raz za 3 roky. Dôležitou podmienkou platnosti tohto osvedčenia je, že v ňom spájkovač musí mať každého pol roka potvrdenú odbornú prax. Vysielajúca organizácia (montážna firma) má podľa uvedených noriem právo vstúpiť do procesu prípravy spájkovača svojimi požiadavkami pri príprave a tvorbe špecifikácie postupu spájkovania (BPS). Znamená to, že spájkovač potom bude kompetentný na zhotovenie takých typov spájkovaných spojov, ktoré bude v praxi priamo realizovať (spájkovanie v montážnych polohách, spájkovanie T kusov, spájkovanie rúrka - tvarovka z prechodového kovu, správne zaslepenie rúrky atď.). TPP je v oblasti plynových rozvodov vykonaných medenými materiálmi normatívnym dokumentom, ktorý v tomto odbore dáva do súladu súčasný stav platnej technickej legislatívy s európskou legislatívou. Je základným dokumentom pre organizácie, ktoré vykonávajú vnútorne rozvody plynu v budovách medeným materiálom. Je dôležité, aby bolo toto pravidlo k dispozícii projektantom, montážnym organizáciám, ako aj revíznym technikom. Možno konštatovať, že montážne zásady tu uvedené sú využívane i pre rozvody ostatných médií medenými potrubiami v TZB. Týmto spôsobom riešili problematiku rozvodov plynu medeným potrubím aj v Čechách, kde bolo vydané české technické pravidlo (TPG) s obdobným zameraním a obsahom. Nové TPP si môžete objednať na adrese: Združenie odborníkov plynových zariadení P.O. Box Bratislava 55 ( (tel., fax: 02/ , mobil: ) 3. Nová technológia spájania v oblasti rozvodov plynu medenými potrubiami Táto nová technológia spočíva v spájaní medených rúrok lisovaním. Ak už bolo spomenuté lisované spoje medených rúrok v rozvodoch plynu bolo možno uskutočňovať až po certifikácii lisovaných tvaroviek pre rozvod plynu. O ich použitie je u pracovníkov zhotovujúcich plynové rozvody značný záujem a to nielen pre ľahkú montážnu technológiu spájania, ale aj pre vysokou protipožiarnu bezpečnosť pri realizácii spoja. Technologický postup lisovaného spoja je znázornený na nasledujúcich obrázkoch: 13

14 P ozvá nka na odborný seminár Odborný seminár na tému Medené rúrky v TZB Nedá nám neinformovať našich čitateľov o pripravovanom odbornom seminári, ktorý pripravilo HCPC stredisko medi, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, katedra TZB a SPP a.s. Téma seminára znie: Medené rúry v TZB (plyn, pitná voda, vykurovanie) Účastníci obddržia nasledovné odborné materiály: Technické pravidlo plyn TPP Medené materiály pre rozvod plynu Príručky k projektovaniu systémov z medených trubiek v TZB Novinky v ochrane proti legionelám brožúra, Medené trubky a tvarovky TZB montážne pokyny CD - odborná inštalácia medených rúrok Program seminára: Hlavnými odbornými témami sú nové predpisy na plyn (TPP ) a na vodu (STN EN 806-3) - pravidlá projektovania, odborná inštalácia. Odborné semináre sa budú konať v najväčších mestách na Slovensku v tomto poradí: v Košiciach, Stavebná fakulta TU, Košice, Vysokoškolská v Bratislave, Mýtna 29, sídlo SKSI v Žiline, Vzdelávacie stredisko SPP, Hruštiny 602, Žilina. Cieľom seminára je informovať o : nových technických predpisoch TPP Medené materiály pre rozvod plynu - Novinka : LISOVACIA TECHNIKA NA PLYN (viď článok str. 6-7), Navrhovanie vnútorných vodovodov podľa novej STN EN novinkách v ochrane proti legionelám podľa pracovného listu DVGW W 551 progresívnych technológiách v TZB 8:30 Registrácia účastníkov 9:00 Zahájenie 9:15 Vlastnosti, rozmery, kvalita medených rúrok, fitingov, metódy spojovania, vzťahujúce sa normy (Ing. Mojmír Kelča, HCPC) 9:45 Nové TPP (platnosť od augusta 2006) Medené materiály pre rozvod plynu novinka : lisované spoje na rozvod plynu v legislatíve (Ing. Peter Hrívik SPP a.s.) 10:30 Medené rúry pre rozvody vody a vykurovania novinky v ochrane proti legionelám, pravidlá projektovania, podlahové a radiátorové vykurovanie (Ing. Mojmír Kelča, HCPC) 11:30 Technická legislatívna v plynárenstve, pripájanie odberateľov (Ing. Peter Hrívik SPP a.s.) 12:15 Navrhovanie vodovodných inštalácií podľa novej STN EN (Prof. Ing. Jaroslav Valášek, KTZB SvF STU Bratislava, Doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSC, TZB SvF Tu Košice) 13:00 Diskusia 13:15 Ukončenie seminára, obed Účasť na seminári je bezplatná V ďalších číslach TechCON magazínu Vám prinesieme odborné články a rozhovory s prednášajúcimi priamo zo vstupov seminára.

15 Z o sveta vyk urovacej tech n iky Potrubné systémy VICTAULIC / VICTAULIC piping systems Drážkový systém Victaulic je univerzálny, úsporný a najmä spoľahlivý systém tvorby potrubných ciest, v súčasnosti dostupný na trhu. Je až trojnásobne rýchlejší než spájanie zváraním a, v porovnaní so zavitovým alebo prirubovým pripojením, aj jednoduchší a spoľahlivejší, s podstatne nižšími nákladmi. Univerzálnosť potrubných systémov Victaulic a výhody drážkovacieho systému nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu.. Systém Victaulic je navrhnutý pre potrubia s valcovou, prípadne vyrezávanou drážkou, s možnosťou využitia s rôznymi potrubnými materiálmi. Je ideálny na údržbárske práce a opravy, pretože nepotrebuje žiadnu úpravu potrubia. Sortiment: Spojky pevné, flexibilné, redukčné Fitingy: - oblúky, - T-kusy - Redukcie - Mechanické odbočky - Záslepky. - Prechodky z Victaulicu na závit Armatúry: - motýľové ventily, - guľové ventily - spätné klapky, - filtre, - difúzne klapky, - trojcestné ventily kovacie stroje: elektrické a ručné Spoločnosť Synecta, a.s. je vybraným distribútorom spoločnosti Victaulic v Slovenskej republike. AKCIE : - KIA Slovakia (komplet rozvody a strojovňa) - DURR Lakovňa Žilina - Samsung Galanta - Ford Košice - Hyundai Mobis - ČOV Trnava - Giesecke Nitra - SUNG WOO Žilina - SUNG WOO Ostrava II - Matador Púchov - FM LOGISTIK - AUPARK Bratislava - OCTOPUS Bratislava Peter Óváry Riaditeľ divízie VICTAULIC systémov SYNECTA a.s. tel.:

16 Z o sveta zd ravotnej tech n iky Príprava teplej vody Teplá voda patrí k prirodzenému komfortu našich domácností, pracovísk ale aj centier pre zábavu a oddych a v podstate každej budovy slúžiacej potrebám človeka. Teplá voda sa môže pripravovať diaľkovo (v centrálnych výmenníkových staniciach) odkiaľ sa potom dopravuje distribučnými rozvodmi k užívateľom, centrálne v domových alebo blokových kotolniach, poprípade výmenníkových staniciach alebo lokálne (napríklad samostatne pre každý byt v zásobníkových ohrievačoch alebo samostatne pre jednotlivé výtoky prietokovým ohrievačom a podobne). Pri návrhu ohrievača teplej vody treba určiť potrebu teplej vody a dbať na nasledujúce požiadavky: zabezpečiť, aby teplá voda bola okamžite k dispozícii v požadovanej teplote a dostatočnom množstve zabezpečiť bezpečnosť prevádzky ohrevu teplej vody, jej reguláciu, jednoduché ovládanie a hygienickú nezávadnosť zabezpečiť ekonomickú prevádzku ohrievača teplej vody (dostatočná tepelná izolácia...) uzavreté ohrievače vody (tlakové) tieto ohrievače vody sú pod trvalým tlakom pitnej vody v jej rozvode a zároveň aj pod tlakom, ktorý vzniká rozťažnosťou vody pri jej ohreve. Je nutné, aby bol v sústave nainštalovaný poistný ventil. Ohrievače môžu zásobovať viac odberových miest. ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE Princíp zásobníkových ohrievačov spočíva v akumulácii a ohreve vody pred jej spotrebou. V tomto prípade je teplá voda po určitej dobe ohrevu vždy k dispozícii v nastavenej teplote. Doba ohrevu závisí od objemu zásobníka, jeho výkonu a od požadovanej teploty. Tepelné straty zásobníka sa znižujú kvalitnou izoláciou a nižšou naakumulovanou teplotou. Maximálna teplota v rozvodoch je 60 C, doporučuje sa 55 C. Teplota v ohrievači by mala byť aspoň 60 C. Činnosť Spotreba vody (l) Požadovaná teplota ( C) studená teplá studená teplá Sprchovanie Vaňový kupeľ Umývanie rúk Umývanie riadu Príprava teplých nápojov Podľa dodávanej energie pre ohrev vody rozdeľujeme ohrievače vody na: priamo vyhrievané - spaľovaním paliva, plynu a pod. vzniká teplo ktoré sa priamo odovzdáva cez steny nádoby studenej vode, v prípade elektrických ohrievačov sa odovzdáva teplo priamo z ohrievacieho telesa... nepriamo vyhrievané - tepelná energia sa najprv odovzdá vykurovacej vode zo zdroja tepla (kotol, solárne kolektory a pod...), toto teplo sa potom odovzdáva prostredníctvom výmenníka tepla (vykurovacia špirála, zdvojená stena zásobníka,...) studenej vode... Podľa spôsobu prípravy teplej vody môžeme ohrievače rozdeliť na: zásobníkové - voda sa ohrieva do zásoby, čím je lepšia možnosť kompenzovať výkyvy spotreby vody a prevádzky zdroja. Výhody: výhodný ohrev teplej vody pri elektrickom zásobníku na nočný prúd nízky menovitý príkon možnosť súčasného odberu na viacerých miestach prietokové - voda sa ohrieva prietokom vody cez ohrievač Výhody: nízke tepelné straty neobmedzený odber teplej vody pri obmedzenom prietoku malá nároky na priestorové umiestnenie zmiešané - kombinácia zásobníkového a prietokového ohrevu vody napr. prietokové ohrievače pokrývajú bežnú spotrebu vody a zásobníkové ohrievače pomáhajú vykryť krátkodobé špičky. Podľa konštrukcie rozoznávame: otvorené ohrievače vody (beztlakové) u týchto typov ohrievačov je voda trvalo v styku s ovzduším. Ohrievač pracuje podľa prepadového princípu teplá voda sa púšťa otvorením prívodu studenej vody (studená voda vytláča teplú vodu do neuzatvárateľného priepadu). Pri týchto typoch ohrievačov je potrebná špeciálna výtoková armatúra a môžu zásobovať len jedno odberové miesto. Ohrievače nemusia mať poistný ventil. Obr.1: Schéma zapojenia nepriamo výhrevného zásobníkového ohrievača vody [4] Legenda k Obr.1: 1 uzatvárací ventil 2 redukčný ventil 3 kontrolný ventil 4 spätný ventil 5 prípojné hrdlo pre tlakomer 6 poistný ventil 7 odvzdušňovací ventil 8 uzatvárací a vypúšťací ventil 9 cirkulačné čerpadlo 10 spätný ventil 11 vypúšťací kohút Redukčný ventil je potrebný v prípade, keď statický pretlak prevyšuje 80% otváracieho pretlaku poistného ventilu. Spätný ventil zabraňuje vracaniu sa teplej vody do potrubia studenej vody. Poistný ventil zabraňuje vysokému prevádzkovému tlaku a zabezpečuje odtok vody vzniknutej jej tepelnou rozťažnosťou pri ohreve. Medzi poistným ventilom a samotným zásobníkom nesmie byť nainštalovaný uzáver. Poistný ventil sa inštaluje nad vrchnú hranu zásobníka aby sa v prípade jeho opravy nemusel vyprázdňovať celý zásobník. ACV SMART LINE SL Firma ACV ponúka zásobníky na ohrev vody s unikátnou technológiou TANK-in-TANK. Netradičné riešenie zásobníkov ACV, systém TANK-in-TANK (nádoba v nádobe), sa skladá z dvoch sústredených zásobníkov, z ktorých vnútorný zvlnený zásobník z nerezovej oceli pre teplú úžitkovú vodu je vložený do vonkajšieho zásobníku s vodou kúrenárskou. Takže ohrev teplej vody neprebieha pomocou špirály (či už teplovodnej alebo elektrickej) ale výmenou tepla medzi primárnou vodou vo vonkajšom plášti a vodou vo vnútornom zásobníku teplej vody. Zásobník TANK-in-TANK je cez vonkajší plášť s primárnou vodou pripojený ku kotlu. Teplo z kotla sa cez výmenník tepla (stena vnútornej nádrže) dostáva do zásobníka a ohrieva vodu vo vnútornom zásobníku na požadovanú teplotu. 16

17 Z o sveta zd ravotnej tech n iky Výhody systému: veľká teplovýmenná plocha (až dvojnásobne väčšia ako plocha ohrevnej špirály) = využitý výkon kotla na maximum, rýchly ohrev teplej vody) minimálny objem vody v zásobníku a nízke tepelné straty vďaka dobrému prenosu tepla systémom TANK-in-TANK sa dá znížiť objem vody v zásobníku, čím sa zmenšia jeho rozmery a taktiež tepelné straty cez steny zásobníka. hygienický a bezúdržbový systém zabezpečuje vnútorný antikorový zásobník automatické odstránenie vodného kameňa = vysoká účinnosť, dlhá životnosť. Vo vnútornom zásobníku vznikajú rozdiely tlakov v dôsledku začiatku odberu vody a jeho ukončenia (otvorenie a zatvorenie vodovodnej batérie), vďaka voľnému priestoru medzi zásobníkmi môže vnútorný priestor tlakovo dilatovať a na povrchu výmenníka nedochádza k usadzovaniu vodného kameňa. bráni množeniu baktérii Legionela. Legionela je baktéria, ktorá sa vyskytuje vo vode. Spôsobuje ochorenie dýchacích orgánov. Množí sa pri teplote C. pri teplote nad 60 C prežívajú iba niekoľko minút (preto by nemala teplá voda v zásobníku klesnúť pod túto hodnotu). Systémom ohrevu TANK-in-TANK nedochádza v zásobníku k vzniku chladnejších oblastí čo zabezpečuje zničenie baktérii. všetky montážne polohy: zásobníky je možné nainštalovať do akejkoľvek polohy (ležaté, zvislé...), pretože teplota výmenníka je na každom mieste rovnaká odolné i extrémnej korozívnej vode (až 2000 mg chloridu na liter) pri vysokej teplote Typ Menovitý objem EO 120, priamovýhrevný elektrický tlakový zásobník teplej vody 120 l Elektrické napätie 1/N/PE 230 Príkon 1500 W /3000W (rýchloohrev) Max. vypínacia teplota termostatu Čas ohrevu (z 15 C na 65 C) Tepelné straty Hmotnosť 80 C 3,6 hod. / 2,4 hod. (rýchloohrev) 6,7 Wh/24h/l 52 kg Rozmery 527, TATRAMAT EO 120 Typ SMART 30, nepriamovýhrevný tlakový zásobník Celkový objem 130 l Objem vykurovacej 31 l vody Teplovýmenná plocha Tlakové straty 1,26 m2 22 mbar Prietok vykurov. vody 2600 l/hod Rozmery 555 / 960 Hmotnosť 47 kg Špičkový prietok 549 l/hod 60 C Trvalý prietok 60 C Doba ohrevu (z 10 C na 85 C) Tepelný príkon 465 l/hod 22 min 31 kw Elektrické akumulačné tlakové ohrievače vody sú vhodné pre efektívny ohrev vody nielen v domácnostiach ale aj v iných sociálnych zariadeniach. Umožňujú inštaláciu viacerých odberných miest teplej vody. Ich inštalácia je jednoduchá. Ochrana voči korózii je zabezpečená vysokokvalitným smaltovaným povrchom nádrže ohrievača a horčíkovou anódovou tyčou. Spôsob zaistenia ohrevu vody je realizovaný automaticky základným príkonom alebo voliteľne macimálnym príkonom po zatlačení tlačidla rýchloohrevu. Po vypnutí rýchloohrevu termostatom sa ďalší ohrev zapína automaticky, základným príkonom. Prednosti: úsporná prevádzka vďaka bezfreónovej tepelnej polyuretánovej izolácii rýchla a zdravotne nezávadná príprava teplej vody vizuálna kontrola teploty vody signalizácia ohrevu možnosť nastavenia ekonomického režimu poistka proti prehriatiu ohrievača poistka proti zamrznutiu vody jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba VIESSMANN VITOCELL V300 Zásobníkové ohrievače Vitocell sú zárukou hygienického, komfortného a úsporného ohrevu teplej vody. Výhody: prevedenie zásobníkov z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele je zárukou dlhej životnosti vysoko kvalitný povrch zásobníka zabezpečuje hygienickú a fyziologicky nezávadnú prevádzku ohrev celého objemu pomocou výhrevných plôch vedených hlboko na dno zásobníka rýchly, rovnomerný ohrev vody vďaka veľkoryso nadimenzovaným výhreným plochám účinná tepelná izolácia bez freónov možnosť kombinácie viacerých zásobníkov naraz Typ Trvalý výkon pri vykurovacej vode 70 C (z 10 C na 60 C) Pohotovostná strata VITOCELL V l, nepriamovýhrevný tlakový zásobník teplej vody 16 kw / 275 l/h 1,3 kwh/24h Rozmery 633, 1111 Hmotnosť Vykurovacia plocha 77 kg 1,1 m2 Legenda : 1 pozorovací a čistiaci otvor 2 cirkulácia 3 spiatočka vykurovacej vody 4 tepelná izolácia 5 vykurovacia špirála z antikorovej ocele vedená až na dno zásobníka, takto je zásobníkový ohrievač celý vyhrievaný a je hygienický 6 vstup vykurovacej vody 7 prírubový otvor ako dodatočný čistiaci otvor resp. priestor k montáži elektrickej vykurovacej vložky Použitá literatúra : [1] Peráčková, J. a kol.: Technické zariadenia budov I - Zdravotná technika, Vydavateľstvo STU Bratislava, 2004 [2] Nestle Hans a kol.: Příručka zdravotně technických instalací, Vydavatel: Europa Sobotáles [3] STN [4] Firemná literatúra firiem: BUDERUS, TATRAMAT, ACV, VIESSMANN Ing. Tatiana Letašiová 17

18 T ech CON Infocentrum Vážení kolegovia, nakoľko evidujeme z Vašej strany stále rastúci záujem o moduly vnútorného vodovodu a kanalizácie, rozhodli sme sa zahájiť ich vývoj už od marca tohto roka. Modul ZTI budeme vyvíjať zatiaľ len v rámci plnej verzie. Vydanie firemných verzií Vám preto nevieme garantovať. Nakoľko však máme v roku 2007 rozsiahle plány na prípravu hneď dvoch výrazných verzií programu TechCON pre vykurovanie (verzií 3.0 a 4.0), potrebujeme vedieť z Vašej strany reálnu veľkosť záujmu o modul ZTI, aby sme správne stanovili priority pre jeho vývoj. Preto si Vás dovoľujeme požiadať Vás o prejavenie Vášho predbežného záujmu pre zakúpenie nového modulu ZTI pre program TechCON. Vývoj modulu zahajujeme už v marci tohto roka. Plánovaný termín dokončenia a uvedenia na trh je stanovený na február Modul ZTI sa bude ovládať rovnako ako modul Vykurovanie. Všetky funkcie na kreslenie potrubí a zadávanie výrobkov budú zachovávať štandard programu TechCON. automatické vytvorenie bloku potrubí pre napojenie na element v pôdoryse úprava a editácia stúpačiek v pôdoryse automatické generovanie rozvinutého rezu pre vodovod a kanalizáciu potrebné výpočty pre vodovod, cirkuláciu a kanalizáciu Cena modulu bola stanovená na: Sk bez DPH - Pre majiteľov modulu Vykurovanie Sk bez DPH - Pri kúpe samotného modulu ZTI Váš predbežný záujem o modul TechCON - ZTI, nám oznámte prosím na: tel. číslach: 02/ , , prípadne na Navyše bude modul obsahovať nové funkcie: kreslenie prívodu a spiatočky súčasne automatické kopírovanie podlaží VÁM PONÚKA ČASOPISY PRE ODBORNÍKOV Časopis, ktorý je zasielaný firmám, obchodníkom, odborníkom v oblasti zvárania v Českej republike ako aj na Slovensku. Je venovaný všetkým a všetkému, čo je spojené so zváraním ako aj zváračskými technológiami. Tematicky sa venuje novinkám v zváraní, predstavovaniu nových typov agregátov, práci s technickými plynmi i inými výrobkami. Časopis o novinkách v stavebníctve. Ponúka informácie o stavebných hmotách, materiáloch, stavebných strojoch, stavebnej mechanizácii i nových stavebných technológiách. Venuje sa novinkám v stavebných materiáloch, hmotách, stavebnej chémii a tak isto aj novým postupom a technológiám v stavebníctve. Časopis je zasielaný firmám, ktoré vykonávajú stavebné a búracie práce a odborníkom v oblasti stavebných strojov. Časopis sa venuje novinkám v oblasti stavebných a zemných stojov, ich parametrom, vlastnostiam a nezávislým testom. Časopis sa ďalej zaoberá prezentáciou manipulačnej techniky, náradia a nástrojov na vybavenie stavenísk. Popisuje takisto stroje používané pri ťažbe, komunálnu techniku a stroje používané pri údržbe ciest. Časopis, zasielaný odborníkom v oblastiach vykurovania, vodárenstva a plynárenstva, ako aj klimatizácie a vzduchotechniky. Nájdete v ňom najnovšie informácie o novinkách vo vykurovaní, odborné články o nových materiáloch a technológiách, vykurovacích systémoch či ventiloch, rozvodoch, sanite a mnohých ďalších zaujímavostiach z týchto odborov. Ročné predplatné týchto titulov je 600,- Sk bez DPH. Vychádzajú 6-krát ročne. OBJEDNÁVKA Objednajte si časopisy pre odborníkov z ponuky VOČ Slovakia. Stačí keď vyplnenú objednávku zašlete na doleuvedenú adresu a ste v centre informácií! Časopis, ktorý je určený správcom bytových domov všetkých typov vlastníctva a ich prostredníctvom aj majiteľom a nájomcom bytov. Poskytuje články o postupoch pri rekonštrukciách bytov i obytných domov, legislatívnych zmenách a úpravách, postupy pri zatepľovaní domov, opravách striech, výmene okien a podobne. Ponúka informácie o možnostiach finančného krytia úvermi, sporeniach či poistkách pre obytné domy. 18 Ročné predplatné týchto titulov je 300,- Sk bez DPH. Vychádzajú 4-krát ročne.

19 Manuál k programu TechCON - Podlahové vykurovanie PODLAHOVÉ VYKUROVANIE (3.časť) Delenie okruhov 1. V prípade potreby môžete okruhy rozdeliť dvoma spôsobmi: a) dilatačnou škárou b) bez dilatačnej škáry Kliknite na tlačítko Dilatačná škára 2. Deliacu čiaru zadáte tak, že kliknete ľavým tlačítkom myši do priestoru mimo vykurovacieho okruhu z ľavej strany a potvrdíte opätovným kliknutím na pravej strane. Uistite sa, že deliaca čiara preťala obe čiarky (zelenú aj žltú). Výsledkom sú dva okruhy, oddelené dilatačnou škárou (Obr ) ) Obr Manuálne delenie okruhu dilatačnou škárou Obr Voľba spojitej dilatácie Dilatačnú škáru vymažete tak, že kliknete na tlačítko Označiť, alebo stlačíte klávesu F5 pre označenie entít. Ľavým tlačítkom myši označíte vytvorenú dilatačnú škáru a stlačíme klávesu Delete. 3. Okruh môžete rozdeliť manuálne aj spojitou deliacou čiarou. Po kliknutí na tlačítko Dilatačná škára, kliknite na pravé tlačítko myši a v roletke ľavým tlačítkom na Spojitá dilatácia (Obr ) Okruh rozdelíte obdobným spôsobom, len s tým rozdielom, že máte možnosť zalamovať deliacu čiaru. Pokiaľ chcete dodržať pravé uhly a rovné čiary, stlačte klávesu F8, čím zapnete funkciu ORTHO, opätovným stlačením klavesy funkciu vypnete. Ukážky spojitej dilatácie vidíte na nasledovných obrázkoch - Obr a Obr , Obr Ukážky spojitej dilatácie 4. Delenie okruhov môžete vykonať aj automaticky. Po kliknutí na tlačítko Dilatačná škára, kliknite na tlačítko Automatické rozdelenie, ktoré je umiestnené v strede na dolnej lište. (Obr ) Obr Zadanie automatického rozdelenia okruhu Obr Zadávanie deliacej čiary pri autom. rozdeľovaní okruhu 5. Deliacu čiaru zadáte rovnako ako pri manuálnom delení okruhu. Kliknite ľavým tlačítkom myši do priestoru mimo vykurovacieho okruhu z ľavej strany a potiahnite deliacu čiaru cez vykurovací okruh na druhú stranu. Po zadaní deliacej čiary sa zobrazí kolmica na deliacu čiaru. (Obr ) Presuniete sa na stranu, pre ktorú budete zadávat presnú plochu okruhu. V našom prípade je to od deliacej čiary. Potom kliknite ľavým tlačítkom myši do priestoru nad deliacou čiarou. Zobrazí sa okno Zadaj plochu (Obr ). 19

20 M anuál k programu TechCON - Podlahové vykurovanie Obr Zadanie plochy pre automatické rozdelenie okruhu, resp. pomeru rozdelenia okruhu Zadajte plochu, napr. 4 m 2 a kliknite na OK. Okruh sa automaticky rozdelí na dve časti, pričom jedna z nich bude mať presne 4 m Pri automatickom delení okruhov máte aj ďalšiu možnosť a to rozdeliť okruh na rovnaké časti. Môžete to urobiť tak, že namiesto vpísania presnej plochy zadáte do ďalšej kolonky Rozdeliť v pomere 1/ napr. "2" (Obr ). Okruh tým rozdelíte na dve časti s rovnakou plochou. Ak potrebujete rozdeliť okruhy napr. na 4 rovnaké časti, zadajte do políčka Rozdeliť v pomere 1/4. Po rozdelení prvého okruhu postup opakujte. Obr Rozdelenie okruhu na dve časti s rovnakou plochou Keď si teraz dáte výpočet podlahového vykurovania a upriamite pozornosť na výkon podlahového vykurovania, zistite, že vďaka rozdeleniu vykurovacieho okruhu na dva sa zmenšila dĺžka vykurovacieho hada Zadanie integrovanej okrajovej zóny 1. Kliknite na tlačítko Okrajová zóna 2. Ľavým tlačítkom myši kliknite do ľavého spodného rohu miestnosti, kde sa stretávajú žlté čiary. (Obr ) Obr Zadanie prvého bodu deliacej čiary okrajovej zóny Obr Zadanie deliacej čiary okrajovej zóny 3. Deliaca čiara okrajovej zóny bude pozdĺž celej miestnosti, takže kliknite ľavým tlačítkom myši do pravého dolného rohu miestnosti. Zadanie ukončíte stlačením pravého tlačítka myši a kliknutím na Zadaj v roletke. (Obr ) Zobrazí sa okno Zadaj vzdialenosť. Do kolonky vpíšte napr. 0,5 m. a potvrdíte stlačením OK. (Obr ) 5. Výsledkom je okrajová zóna, v ktorej bude vykurovací had zhustený. (Obr ) Obr Zadávanie vzdialenosti okrajovej zóny od deliacej čiary Obr Vytvorená okrajová zóna 20

21 S prievodca softvérom pre projektantov CADKON RCD prúta podľa vybranej krivky. Krivka určuje priamo tvar výstuže alebo hrany debnenia. výberom priečnych prútov - tvar prúta je určený vložkami, ktoré obopína (ideálne na presné obopnutie vodorovnej výstuže strmenmi). Pri definovaní nových položiek prútov CADKON RCD kontroluje, či položka rovnakého tvaru a ocele už existuje. Ak áno, ponúkne vám možnosť použiť ju, resp. vám umožní nadefinovať nový tvar výstuže. Položka premennej dĺžky Jednoduchosť práce v 2D Spôsob práce v CADKONe RCD v sebe spája jednoduchosť práce v dvojrozmernom priestore (2D) s výhodami, ktoré prináša existencia trojrozmerného modelu (3D). Vkladanie výstuže sa vykonáva vo vzájomne previazaných 2D pohľadoch a rezoch, čím vzniká priestorový model výstuže. Pre tvarovo zložité konštrukcie je k dispozícii položka premennej dĺžky. Prírastky v dĺžkach úsekov prútov môžu byť konštantné aj variabilné (do oblúka, s rôznym rozstupom). Položku premennej dĺžky možno vytvoriť viacerými spôsobmi zadefinovaním cez dialógové okná, vyrezaním otvoru do položky konštantej dĺžky alebo najjednoduchšie orezaním položky konštantej dĺžky. Nevyžaduje sa 3D model debnenia Napriek tomu, že výstuž sa vkladá ako priestorový objekt, CADKON RCD nepotrebuje mať podklad realizovaný priestorovo (3D podklad) úplne si vystačí s 2D tvarom debnenia, ktorý si spracuje tak, aby bolo možné realizovať 3D výstuž. Oblasti použitia CADKON RCD sa uplatní v pozemných stavbách, pri realizovaní prefabrikovaných prvkov, ale aj v inžinierskych a dopravných stavbách. Integrovaný 3D model výstuže Výstuž sa do navrhnutého tvaru debnenia vkladá vždy ako priestorový prvok následne sa z debnenia s vloženou 3D výstužou generujú jednotlivé rezy, resp. pohľady. 3D model výstuže prináša užívateľovi viaceré výhody: zmeny v jednom reze sú automaticky zohľadnené vo všetkých ostatných vygenerovaných rezoch jednoznačné vyhodnotenie množstva použitej výstuže nie je potrebné opakovať vkladanie výstuže, pokiaľ sa rovnaké prúty zobrazujú vo viacerých rezoch je možné ihneď vykresliť akékoľvek ďalšie rezy výstuží výstuž možno zobraziť v priestorovom pohľade (cez výkresové priestory alebo cez export do 3DDWFka) Tvary výstužných vložiek Tvary výstužných prútov možno definovať: výberom typového tvaru - najpoužívanejšie tvary výstužných prútov sa zadávajú parametricky. K dispozícii je viac ako 50 základných ohybov, strmienkov a priestorových prútov. zadaním bodov debnenia - tvar prúta je určený bodmi na debnení a zadaným krytím prúta. výberom krivky nakreslenej v AutoCADe alebo v Desktope - definuje tvar Položka v bežných metroch Pre vystuženie vencov alebo pre rozdeľovaciu výstuž stien a dosiek použijeme položku v bežných metroch, ktorá je vykazovaná celkovou dĺžkou s možným zväčšením tejto dĺžky podľa zadaného koeficientu. Prútové a plošné konštrukcie Výstuž môže byť kladená do debnenia ako jednotlivé prúty, alebo ako rady prútov. Rady môžu byť priame, oblúkové alebo podľa ľubovoľnej rovinnej krivky. Vzdialenosť prútov v rade môže byť premenná. Pre plošné konštrukcie CADKON RCD ponúka podporu pre pokrytie zadanej oblasti výstuží. Oblasť definujeme výberom z 10 základných tvarov. Zadaná oblasť je následne pokrytá jednotlivými prútmi, radou prútov alebo radou položky premennej dĺžky. Radiálna a tangenciálna výstuž Kruhové oblasti možno vystužiť tangenciálnou a radiálnou výstužou s rôznymi variantmi vystuženia stredu konštrukcie. Popisy a výkazy Obsah popisov je plnený a aktualizovaný automaticky podľa vloženej výstuže. Tvar popisov je možné ľubovoľne zadať zostavením masky zo symbolov 21

22 Sprievodca softvérom pre projektantov základných parametrov výstuže. Okrem popisov jednotlivých prútov a radov máme k dispozícii automatický popis vybranej časti alebo celého výkresu. Vzhľad a obsah tabuľky si zadáme a uložíme pre ďalšie použitie. Tabuľky možno exportovať tiež do Excelu. Výkazy majú filtre, ktoré nám umožňujú vykazovať položky vo výkrese podľa rôznych kritérií napr. vieme realizovať výkazy pre jednotlivé prvky vo výkrese, pre ich rozne kombinácie, pre celý výkres, vieme zakázať vyhodnocovať niektoré hladiny, kde máme len pomocnú výstuž, ktorú vo výkaze nepotrebujme atď. aj v zahraničných projekčných kanceláriách, preto podporuje najrôznejšie požiadavky na spôsob kreslenia výstuže. Obsahuje množstvo spôsobov kreslenia a popisu radov prútov, rôzne formáty popisov podľa zadaných masiek. Každá výstužná vložka môže byť zobrazená v každom 2D-reze iným spôsobom. Výkresová dokumentácia môže byť v ľubovoľnom jazyku, čo zahŕňa tabuľky, popisy a hladiny (napríklad v slovenčine). Pri prenose výkresu do cudzieho prostredia sa názvy hladín automaticky konvertujú. CADKON RCD podporuje kontrolu základných normových konštrukčných zásad, ako je automatické konštrukčné zaoblenie segmentov prútov, automatické zaokrúhlenie dĺžok prútov, koncové úpravy podľa noriem (PKT, PÚ, atd.), maximálna dĺžka výstužných prútov, minimálna krycia vrstva, min. a max. vzdialenosť medzi prútmi atd. V súčasnej verzii sú implementované štandardy STN, EUROCODE, DIN. Nastavenie pre konštrukčné zásady, spôsob kreslenia, obsah a usporiadanie tabuliek možno ukladať pre opakované použitie. Zmeny tvaru konštrukcie s väzbou na výstuž Zmeny výkresu vykonávame štandardnými príkazmi AutoCADu (kopírovanie, posun, zrkadlenie, otáčanie, predlžovanie, editácia za uzlové body,...), pričom je stále zachovaná aktuálnosť všetkých informácií zobrazených v popisoch, schémach prútov, výkazoch apod. Pre zmeny, ktoré nemožno týmto spôsobom vykonať (napr. zmena triedy oceli), sú k dispozícii editačné funkcie CADKONu RCD. Vynikajúcou je aj napr. možnosť editovania položiek na výťahu prútov nie je nutné hľadať položku vo výkrese, veľmi ľahko ju vieme editovať (všetky vlastbosti a aj geometriu) pomocou vytiahnutého prúta, ďalej je možnosť kopírovať celé prvky (napr. trámy, ktoré sa líšia dĺžkami skopírovaný prvok len jednoducho natiahneme a všetko ostatné urobí CADKON RCD zmení výstuže, popisy,...) a aj možnosť kopírovať výstuže z jedného rezu do druhého s kompletnými vlastnosťami (napr. rozpony výstuže, geometria výstuže,...) a množstvo dalších editačných príkazov. Vystužovanie sieťami Vystužovanie sieťami je prevzaté z modulu CADKON-B. K dispozícii sú siete typové (parametre týchto sietí sú určené katalógom) aj siete parametrické. Parametre typových sietí (tvar, profily a vzdialenosti drôtov) sa vyberú z výrobného katalógu, ktorý možno ďalej rozširovať. Pri tomto type sietí je dôležité minimalizovať počet celých použitých sietí, ktoré sa objednávajú pre danú stavbu. CADKON RCD pracuje aj s odstrihnutými časťami sietí a optimalizáciou prestrihu umožňuje minimalizovať nepoužité zvyšky sietí. Pri parametrických sieťach možno okrem tvaru určiť ďalšie parametre (vzdialenosť drôtov, prierezy a počty drôtov uprostred a na okrajoch siete, a to v pozdĺžnom aj priečnom smere). Pomocou vyhodnocovacích funkcií sa získa okamžitý prehľad o celkovom objeme spotrebovanej ocele. Automatické vyztužovanie prvkov 22 Správca položiek Funkcia Správca položiek poskytuje prehľad definovaných položiek vo výkrese s možnosťou zobrazenia informácií o vložených a definovaných položkách, umožňuje zmeny v číslovaní a hromadnú editáciuh položiek výstuže (okrem geometrie položiek). Dokumentácia podľe domácich aj zahraničných noriem CADKON RCD je pripravený pre široké použitie ako v domácich, tak Funkcia vyztuží objekt typu stena s konštantnou hrúbkou podľa zadaných parametrov. Je možné nastaviťparametre zvlášť pre vodorovnú a svislú výztuž. Pre distančnú výztuž je navyše možné zvoliť typ vložiek. Pre každú hranu je možné nastaviť inú úpravu výztuže z následujících možností: nič prúty sú ukončené bez úpravy vytiahnutie prúty sú vytiahnuté z bedneniaí o zadanú vzdialenosť lem pri hrane otvoru je vložený prút tvaru U podľa zadaných parametrov kotvenie z bednenia je vytiahnutý prút tvaru U podľa zadaných parametrov V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať: ŠTOR CAD Computers s.r.o. Strediská podpory CAD softvéru a plotrov: Čajakova Bratislava 02 / Zlatovská Trenčín 032 / zdroj: ČSA B. Bystrica 048 / Čajakova Košice 055 /

23 Záruka kvality HERZ s. r. o. Šustekova 16, P.O.Box 8, Bratislava 55 Telefón: +421/2/ , , Fax: +421/2/ , GSM: +421/907/ Sortiment firmy: Termostatické hlavice a ventily Regulačné systémy Ventily do spiatočky Radiátorové spojky Ručné regulačné ventily Stupačkové regulačné ventily Armatúry do potrubia Pripájacie systémy pre vykurovacie telesá Troj- a štvorcestné ventily Systémy pre jednorúrkové a dvojrúrkové sústavy Rozdeľovače Prechodky a prechodové kusy Plast-hliník-plast rúrky HERZ pre vykurovanie a rozvody vody Lisované spoje a fitinky Armatúry do rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody Armatúry pre chladenie Solárne systémy Sálavé systémy Kotly na biomasu Termostat do cirkulácie 4011 STRÖMAX AWD 4125 STRÖMAX AWD 4325 STRÖMAX AW 4315 STRÖMAX MW 4117 STRÖMAX RW 4117

24 ZOZNAM PREDAJCOV RADIÁTOROV SOLIDSTAV Holubyho12, Košice, Tel.:055/ , Fax: 055/ , SOLIDSTAV Údernicka 6, Bratislava, Tel.: , , 02/ ,Fax:02/ , Dispo-M Trstínská cesta 6/A, Trnava 2,Tel./Fax: 033/ , 033/ , 033/ , AQUATERM Donská 1, Poprad, Tel.: 052/ , Fax:052/ , K.T.O. International Slovensko s.r.o. Odborárska 52, Bratislava, Tel.: 02/ , 02/ , Fax: 02/ , Samtek s.r.o. Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava, Tel./Fax: 034/ , Tel: 034/ , C.B.K. s.r.o. Štrkova 27, Žilina, Tel./Fax: 041/ , 041/ ,

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory RADIÁTORY IMMERPAN Oceľové ploché radiátory VÝHODY IMMERPAN KOMPAKTNÉ ROZMERY VYSOKÁ ÚČINNOSŤ IMMERPAN, NOVÁ LÍNIA VÝROBKOV Z PONUKY IMMERGAS Sortiment plochých oceľových radiátorov, prezentovaných pod

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Úvod Obrázok 1 Základná verzia A Obrázok * Samočinná verzia s funkciou automatickej dezinfekcie B * teplomer je len ako dodatočné príslušenstvo Obrázok

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS. solárne kolektory a zostavy

SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS. solárne kolektory a zostavy SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS solárne kolektory a zostavy PRINCÍP ČINNOSTI Ako to funguje? Solárnú energiu aktívne absorbujú a spracovávajú solárné kolektory. Sú to samostatne stojace panely, ktoré môžu byť

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

V čísle prinášame : Odborný článok Energetická náročnosť tepelnej dezinfekcie teplej vody v okruhu odovzdávacej stanice

V čísle prinášame : Odborný článok Energetická náročnosť tepelnej dezinfekcie teplej vody v okruhu odovzdávacej stanice 2. v ý r o č i e č a s o p i s u C D p r í l o h a v č í s l e V čísle prinášame : Odborný článok Energetická náročnosť tepelnej dezinfekcie teplej vody v okruhu odovzdávacej stanice Odborný článok SKÚŠANIE

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody S energiou efektívne Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI Porovnávajte

Διαβάστε περισσότερα

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000 Kombi-3-plus Červený V5010 Kombi-3-plus Modrý OBSAH ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU Stručný prehľad... 2 Konštrukcia... 2 Materiál...

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 50 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKCE 80 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKCE 100 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKCE

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Katedra výkonových elektrotechnických systémov. Bakalárska práca

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Katedra výkonových elektrotechnických systémov. Bakalárska práca ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA Katedra výkonových elektrotechnických systémov Bakalárska práca Textová časť 2009 Michal Hrabek ZÁVEREČNÁ BAKALÁRSKA PRÁCA Názov práce: Štúdia ročných

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG VYKUROVANIE

všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG VYKUROVANIE všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG 2012 - VYKUROVANIE Vykurovanie, teplá pitná voda a chladenie iešenie pre trvalo udržateľný rozvoj pre rezidenčné a komerčné

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie.

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Komplexné reišenie kúrenia: Wolf - tepelné čerpadlá 02 03 Obsah Úsporné a šetrné kúrenie s vysokoefektívnymi tepelnými

Διαβάστε περισσότερα

Doplnkové zdroje energie

Doplnkové zdroje energie Doplnkové zdroje energie Doplnkové (obnovitelné) zdroje energie -trvalo sa obnovujú (voda, vietor, biomasa), - prakticky sú nevyčerpateľné (energia zemského vnútra, slnečné žiarenie), - energeticky sa

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR

POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA Technická norma podľa STN EN 45 020 čl. 3.2.2 PTN 704 05 POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR Schválené dňa: 11.12.2009

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie -F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Popis (-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch Domácnosti Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch SPP Poradíme Vám Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch OBSAH 1. Úvod 4 2. Spotreba energie v domácnostiach

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU OHRIEVAČE VODY STACIONÁRNE ELEKTRICKÉ OKCE 100 S/2,2 kw OKCE 200 S/3-6 kw OKCE 300 S/1 MPa OKCE 125 S/2,2 kw OKCE 250 S/2,2 kw OKCE 400 S/1 MPa OKCE 160 S/2,2 kw OKCE 250

Διαβάστε περισσότερα

Radiátorové ventily série s vymeniteľnou hlavicou Termostatické regulačné hlavice série 200

Radiátorové ventily série s vymeniteľnou hlavicou Termostatické regulačné hlavice série 200 RIT Radiátorové ventily série 8-0 s vymeniteľnou hlavicou Termostatické regulačné hlavice série 0 009/ SK ISO 900 FM 6 ISO 900 No. 000 Funkcia Nasledujúce série radiátorových ventilov s vymeniteľnou hlavicou

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 8/2007 Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Teplo je náš element Obsah Obsah Obsah...1 Prečo tepelné čerpadlo?...5

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Zostavy solárnych panelov

Zostavy solárnych panelov Zostavy solárnych panelov Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku spoločnosti Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie. Produktový katalóg Vykurovanie

Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie. Produktový katalóg Vykurovanie Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie Produktový katalóg 2015 Vykurovanie Daikin Altherma: v srdci každého vykurovacieho riešenia 2 Prečo si vybrať vykurovacie systémy Daikin? Vďaka nášmu európskemu

Διαβάστε περισσότερα

Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl

Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl Učebné texty pre študijný odbor Technik energetických zariadení budov 1 O projekte refuge Energetické služby a poradenstvo Projekt

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

30 % Bezpečné. SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému

30 % Bezpečné. SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému Bezpečné a pohodlné bytové stanice EvoFlat zabezpečujú

Διαβάστε περισσότερα

Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a

Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a najuznávanejších európskych normalizačných úradov. OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám.

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. Cenník tepelných čerpadiel Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. platný od 1. 2. 2014 Označovanie výrobkov Vaillant VUW VU VUI VKK VSC MAG

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, 4. - 5. december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Ing. Matej Kerestúr

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Stacionárne kondenzačné kotly LEV

Stacionárne kondenzačné kotly LEV Stacionárne kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: Z - kotol s ohrevom TV v stavanom zásobníku Spôsob odvodu spalín: K kondenzačný

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα