MATRIX Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MATRIX Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν"

Transcript

1 MATRIX Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Χαραλάμπη 1 & Μαυρομιχάλη Ὑπεύθυνη ὕλης: Ἑλένη Μοράρου Διανέμεται δωρεάν στά Μέλη & τούς Σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 Τεύχος, 1 ο Περιεχόµενα 1. Συµµετοχή σέ Ἐπιστηµονικές Ἐκδηλώσεις τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 2. Ἡ Ἐκπαίδευση Ψυχαναλυτῶν Ὁµάδας α. Σπουδαστές β. Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή γ. Κατάλογος Ἐργασιῶν Ἔτους δ.κατάλογος ιπλωµατικῶν Ἐργασιῶν 3. Συµµετοχή διπλωµατούχων µελῶν στό Ι.Ο.Α.Α.. 4. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. µέ τή G.A.S. 5. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. µέ τήν Ε.Α.Ρ. καί τήν Ε.Ε.Ψ.Ε. 6. Συνεργασία µέ τό E.G.A.T.I.N. 7. Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 8. Ἐκδόσεις- ηµοσιεύσεις 9. Ἐρευνητικός Τοµέας 10. Προσεχεῖς Ἐπιστηµονικές Ἐκδηλώσεις 11. Προσωπικά καί ἐπαγγελµατικά γεγονότα µελῶν καί σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 12. Ἐπιστολὲς - Σχόλια Γράμμα τοῦ Προέδρου Eὐφρόσυνo γεγονὸς ἡ ἔκδοση, ἑνὸς ἐντύπου ἐσωτερικῆς κυκλοφορίας, ἀπὸ τὸ ἀρχαιότερο Ἰνστιτοῦτο τοῦ Α.Ψ.Κ., τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν. Ὅσο γιά τήν ὀνομασία Matrix, κακόηχη, δυσκολομετάφραστη ἀλλὰ καὶ τόσο πολυσήμαντη, νομίζω πώς εἶναι ἐπιβεβλημένη ἀφοῦ ἀρχικὰ σήμαινε τὸ ἔγκυο ζῶο καὶ κατ ἐπέκτασιν κάθε θηλυκὸ ζῶο ἀλλὰ καὶ τὴ μήτρα. Ἡ ὀνομασία τοῦ ἐντύπου, ὅμως, μπορεῖ νὰ ὑποδηλώσει καὶ τὴν ἔννοια ἑνὸς καραβιοῦ ποὺ ἡ ἀρχαία ὀνομασία εἶναι καὶ αὐτὴ γένους θηλυκοῦ, Ναῦς, καὶ δικαιολογεῖ ἔτσι καί τὶς ὁλόθερμες εὐχὲς ὅλων μας γιὰ καλοτάξιδη πορεία. Μάτριξ ἤ Ναῦς λοιπόν, ἔννοιες σαφέστατα θηλυκές, μητρικές, ποὺ ὑποδηλώνουν ταυτόχρονα καὶ ἕναν χῶρο ὅπου γεννιέται καὶ ἀναπτύσσσεται κάτι γι αὐτὸ καὶ εὔκολα παραπέμπει στὴν Ὁμαδικοαναλυτικὴ κατάσταση. Μιὰ ἔννοια μεταφυσικὴ γιὰ νὰ δηλώσει τὸ δυναμικὸ ὑπόβαθρο τῶν συμβαινόντων ἤ συμβεβηκότων σὲ μιὰ ὁμάδα ἤ σὲ μιὰ ὁμαδικοαναλυτικὴ συνεδρία. Μάτριξ σημαίνει καὶ δίκτυο, ποὺ συνδέει πρόσωπα καὶ καταστάσεις. Ἡ Μάτριξ πάντως τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 70 καὶ πιὸ ἐπίσημα τὸ 1982, ἀπετέλεσε καὶ τὴ μήτρα, καὶ τὸ διασυνδετικό, ἀλλὰ καὶ προστατευτικὸ δίχτυ γιὰ τὴ δημιουργία καὶ ἄλλων «παιδιῶν»-δικτύων ὅπως καὶ τριῶν ἄλλων Ἰνστιτούτων τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, αὐτὰ τῆς Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης, τῆς Κοινωνικοθεραπείας-Ψυχοδράματος, τῆς Θεραπείας Οἰκογένειας καθὼς καὶ τῶν τριῶν Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων. Ὡς ναῦς, πάντως, ἡ ἑλληνικὴ Μάτριξ ταξίδεψε τόσον στὸ ἐσωτερικό, ὅσον καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ δημιούργησε καὶ τὸ E.G.A.T.I.N. στὴν Εὐρώπη. Kαὶ μοῦ φαίνεται ὅτι σὲ μιὰ πολὺ ἐλεύθερη μετάφραση τὰ κακόηχα Matrix καὶ Group θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδοθοῦν πιὸ νοηματικὰ ὡς «Ναῦς» καὶ «Κοινότητα»! Καλὸ κατευόδιο λοιπὸν καὶ μὲ πολλὲς ἐπιστολὲς-ἀνταποκρίσεις. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος Ἐκδοτικό Σημείωμα Ἤδη ἀπό τό 1990, ἔχει καταστεῖ ἐμφανὴς ἡ ἀνάγκη ἑνὸς ἐνημερωτικοῦ ἐντύπου, γιά τίς δραστηριότητες τοῦ Ι.Ο.Α.Α, πού θά διανέμεται στά μέλη καί τούς σπουδαστές. Χρειάστηκε νά συμπληρωθοῦν 24 χρόνια λειτουργίας τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ὥστε, ἐπιτέλους, νά μποροῦμε νά ἐπικοινωνοῦμε καί ἐγγράφως μεταξύ μας. Ἡ καθυστέρηση ὀφείλεται κυρίως σέ φόρτο ἐργασιῶν ἀλλά καί στήν προτίμηση τῆς ἐμπρόσωπης ἐπικοινωνίας... Τελικά ἡ ἀπόσταση, τό πρόγραμμα τοῦ καθενός καί διάφοροι ἄλλοι λόγοι κατέστησαν ἀπαραίτητη αὐτή τή μορφή ἐπικοινωνίας ἤ ἐνημέρωσης. Ἐλπίζουμε νά συμμετέχετε ὅλοι στήν προσπάθεια αὐτή, στέλνoντας τουλάχιστον πληροφορίες γιά τό ποῦ βρίσκεται ὁ καθένας, γιὰ τίς ἐπαγγελματικές καί προσωπικές σας ἐξελίξεις καθὼς καὶ ἰδέες γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ ἐντύπου. Γιά ἐνημερωτικούς λόγους κρίθηκε σκόπιμο νά γίνει, κατ ἀρχήν, μία καταγραφή τῶν δραστηριοτήτων καί τῶν μελῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α., πού ἀφοροῦν τήν τελευταία πενταετία. Μέ φιλικούς Χαιρετισμούς Ἑλένη Μοράρου Γραμματέας τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Υ.Γ. Παρακαλοῦμε, ἄν ὑπάρχει ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ( ) νά μᾶς τή γνωστοποιήσετε ὥστε νά ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας συχνότερα.

2 1. Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις τοῦ Ι.Ο.Α.Α Τό ἔτος 2000, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. συμμετείχαμε στά κάτωθι συνέδρια, ἡμερίδες κ.λ.π. Τά βιβλία τῆς σειρᾶς «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία» Ὑπεύθυνος: Ἰ. Κ. Τσέγκος Μάρτιος Ἵδρυμα Βρεφῶν «Ἡ Μητέρα», Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἀγλαΐα Κυριακοῦ». Διοργάνωση σεμιναρίων «Παρέμβαση σέ κρίση καί ἐπεξεργασία τῶν συγκρούσεων». Ὁμιλητές: Μιχάλης Ἀθητάκης, Ἀθανασία Κακούρη, Μαρία Καραολίδου, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης. Ἀπρίλιος Παγκόσμιο Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας, Μαρακές. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις ἀπό τούς: Ἰωάννη Κ. Τσέγκο, Ἕρση Κουνέλη, Ἑλένη Μοράρου καί Θεμελίνα Σκανδαλιάρη. Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, Πάφος. Παρουσιάσεις ἀπό τούς: Ἀθανασία Κακούρη, Μαρία Καραολίδου, Εὐθύμιο Μαρκεζίνη. Μάϊος Συνάντηση τοῦ E.G.A.T.I.N. στή Λιθουανία. Συμμετεῖχε ἡ Μαρίνα Μανθούλη. Διεθνές Ἰατρικό Στρατιωτικό Συνέδριο στήν Ἰορδανία. Πραγματοποίησαν παρουσιάσεις οἱ: Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Δημήτρης Μοσχονᾶς. Συνάντηση τῆς Ε.F.P.P. στήν Ὀξφόρδη. Συμμετεῖχαν: Μαρίνα Μανθούλη καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Ἰούνιος Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχοθεραπείας τῆς Σχιζοφρένειας στή Νορβηγία. Συμμετεῖχαν: Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Αὔγουστος Παγκόσμιο Συνέδριο Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας στήν Ἱερουσαλήμ. Πραγματοποιήθηκαν 7 παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Μαρίνα Μανθούλη, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἑλένη Μοράρου, Δημήτρης Λίβας, Γεωργία Μοιροπούλου, Γιασμίνα Ἄντιτς καί Ντανιέλα Καπελλοῦτο. Σεπτέμβριος Συνδιάσκεψη τοῦ Windsor: Μπέσσυ Καραγιάννη καί Ἄννα Κοϊμτσίδου. Συνέδριο Νευρολόγων-Ψυχιάτρων Ν.Α. Εὐρώπης. Πραγματοποιήθηκαν 4 παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Μιχάλης Ἀθητάκης, Ἀθανασία Κακούρη, Ἑλένη Μοράρου Τό ἔτος 2001, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α., συμμετείχαμε στίς κάτωθι ἐκδηλώσεις. Μάϊος Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο τῆς Ἀθήνας, 2 posters: Ἀθανασία Κακούρη, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Θαλῆς Ν. Παπαδάκης. Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας στό Ἡράκλειο. Πραγματοποίησε παρουσίαση ὁ Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης. Ἰούνιος Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας στή Βουδαπέστη:Ἕρση Κουνέλη καί Θαλῆς Ν. Παπαδάκης. Ἰούλιος 4 ο συνέδριο Ψυχολογικῆς Ἔρευνας στήν Ἀθήνα: Μαρίνα Μανθούλη, Ζωή Βογιατζάκη, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Μαρία Καραολίδου καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο τῆς Ε.Α.Ρ. στή Μόσχα. Συμμετεῖχαν μέ παρουσιάσεις: Δημήτρης Λίβας, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Γεωργία Μοιροπούλου. Σεπτέμβριος Συνδιάσκεψη τοῦ Windsor: Ντανιέλα Καπελλοῦτο, Κώστας Λιανός καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Ὀκτώβριος Συνέδριο Νευρολόγων-Ψυχιάτρων Ν.Α. Εὐρώπης πραγματοποιήθηκε στό Βόλο. Συμμετεῖχε μέ ἀνακοίνωση ὁ Ἰωάννης Κ.Τσέγκος.

3 2002 Τό Ἔτος 2002 ἦταν ἰδιαίτερα σημαντική χρονιά γιά τό Ι.Ο.Α.Α., λόγῳ τῆς συμπλήρωσης 20 χρόνων λειτουργίας. Τό σημαντικώτερο γεγονός τοῦ ἔτους ἦταν ἡ συνδιοργάνωση, μέ τήν Group Analytic Society τοῦ Λονδίνου, τοῦ 30 ου Winter Workshop, στήν ἕδρα τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ἀθήνα, μέ τίτλο «Μῦθος καί Ψυχοθεραπεία». Συμμετεῖχαν 104 ἄτομα ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη. Πραγματοποίησαν παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ζωή Βογιατζάκη, Μαριάννα Τσεμπερλίδου, Malcolm Pines, Νατάσα Καραποστόλη καί Ἰάσων Μαρᾶτος. Ἀπρίλιος Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στή Χαλκιδική. Συμμετεῖχαν μέ 8 παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Παναγιώτης Κακίτσης, Φραντζέσκα Μπασιάλα καί Νατάσα Τριγώνη. Ἰούλιος Παγκόσμιο Συνέδριο Ἐφηρμοσμένης Ψυχολογίας στή Σιγκαπούρη. Ἡ Μαρίνα Μανθούλη καί ὁ Θαλῆς Ν. Παπαδάκης συμμετεῖχαν μέ 2 παρουσιάσεις. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοθεραπείας τῆς Ε.Α.Ρ. στή Βιέννη. Συμμετεῖχε ὁ Δημήτρης Λίβας. Αὔγουστος Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης στή Μπολώνια. Συμμετεῖχαν μέ παρουσιάσεις:ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη,Ἕρση Κουνέλη, Βούλα Παπαδοπούλου, Ἑλένη Μοράρου, Μιχάλης Ἀθητάκης, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ντανιέλα Καπελοῦτο, Φραντζέσκα Μπασιάλα. Ὀκτώβριος Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπείας Οἰκογένειας στήν Ἀθήνα. Συμμετεῖχαν μέ 7 παρουσιάσεις οἱ Ἕρση Κουνέλη, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Ἀλέκος Κοκκινίδης, Ἑλένη Μοράρου κ.ἄ Τό ἔτος 2003, ἐπίσης, ὑπῆρξε ἀθρόα ἡ συμμετοχή μελῶν καί σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. σέ ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδας. Ἀπρίλιος Ἡμερίδα τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδας. Ὁ Δημήτρης Λίβας πραγματοποίησε παρουσίαση. Μάϊος 7 ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοϊατρικῆς στήν Ἀθήνα. Πραγματοποίησε παρουσίαση ἡ Ζωή Βογιατζάκη. Αὔγουστος Παγκόσμιο Συνέδριο Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας στήν Κωνσταντινούπολη. Συμμετεῖχαν μέ 23 παρουσιάσεις οἱ ἑξῆς: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη, Ἑλένη Μοράρου, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Ζωή Βογιατζάκη, Μιχάλης Ἀθητάκης, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Δημήτρης Λίβας, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης, Μπέσυ Καραγιάννη, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Κώστας Λιανός, Θεμελίνα Σκανδαλιάρη, Ἰουλία Διακοπούλου. Σεπτέμβριος Τόν Σεπτέμβριο, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος προσεκλήθη, ἀπό τό πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης, νά συμμετάσχει στήν ἡμερίδα γιά τήν Ψυχοθεραπεία, ὅπου πραγματοποίησε παρουσίαση. Συμμετεῖχε στήν παρουσίαση καί ἡ Ἑλένη Μοράρου. Εὐρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτῶν Νεφρολογίας. Ἔγινε στήν Ἀγγλία καί ἡ Ἄννα Κοϊμτσίδου πραγματοποίησε παρουσίαση. Τό θέμα ἦταν μέρος τῆς Διπλωματικῆς της Διατριβῆς, πού διαπραγματεύεται τήν ἐφαρμογή τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας σέ Νεφρολογικούς ἀσθενεῖς, στό Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν. Ὀκτώβριος Workshop, πού διοργάνωσε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας, στή Βαρκελώνη. Ὁ Θαλῆς Ν. Παπαδάκης συμμετεῖχε μέ μία παρουσίαση.

4 2004 Κατά τό ἔτος 2004, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. συμμετείχαμε στίς κάτωθι Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις: Μάϊος 18 ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στήν Κῶ. Συμμετεῖχαν μέ 10 ἀνακοινώσεις οἱ: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης, Μπέσσυ Καραγιάννη, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἑλένη Μοράρου. Ἰούνιος Ἐπιστημονική Ἡμερίδα τοῦ E.G.A.T.I.N. στό Ζάγκρεμπ. Συμμετεῖχε ἡ Ζωἠ Βογιατζάκη. Ὀκτώβριος Συνέδριο τῆς E.F.P.P. στή Λισσαβώνα. Συμμετεῖχαν, μέ 2 ἀνακοινώσεις, οἱ Μιχάλης Ἀθητάκης καί Ἀθανασία Κακούρη. Νοέμβριος 1 ο Συνέδριο Ψυχολογίας τῆς Ὑγείας. Ἡ Ἄννα Κοϊμτσίδου πραγματοποίησε ἀνακοίνωση Τό ἔτος 2005, τά μέλη καί οἱ σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. συμμετεῖχαν στίς ἑξῆς ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις: Ἰανουάριος Winter Workshop, πού ὀργανώθηκε ἀπό τήν GAS, στή Βουδαπέστη. Συμμετεῖχαν ἀπό τό Ι.Ο.Α.Α. οἱ: Δημήτρης Λίβας, Ἰουλία Διακοπούλου, Ἀντώνης Κελάκης, Νατάσα Τριγώνη. Αὔγουστος Εὐρωπαϊκό Συμπόσιο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης στή Νορβηγία. Συμμετεῖχαν μέ ἀνακοινώσεις οἱ: Μιχάλης Ἀθητάκης, Βούλα Παπαδοπούλου, Φραντζέσκα Μπασιάλα, Χαρά Χαριτάκη καί Ἰουλία Διακοπούλου. Σεπτέμβριος Ὀργάνωση Ἡμερίδας στὴν Πάτρα ἀπὸ τὰ Ἐκπαιδευτήρια «ΑΚΡΙΔΑ», μὲ θέμα «Εἰσαγωγὴ τοῦ Πολυτονικοῦ στὴν Ἰδιωτικὴ Ἐκπαίδευση». Συμμετεῖχαν μὲ ἀνακοινώσεις οἱ Ἰωάννης Κ. Τσέγκος καὶ Δήμητρα Βεκιάρη. Ὀκτώβριος Τό Δίκτυο Ὑπηρεσιῶν Ψυχικῆς Ὑγείας τῆς Κύπρου ζήτησε ἀπό τό Ι.Ο.Α.Α. τή διοργάνωση Ἡμερίδας, μέ θέμα τήν Ἐκπαίδευση στήν Ὁμαδική Ἀνάλυση. Ἀπό τό Ι.Ο.Α.Α.συμμετεῖχαν οἱ Μιχάλης Ἀθητάκης, Μαρία Καραολίδου καί Εὐθύμιος Μαρκεζίνης. Συνέδριο «Οἰκογένεια καί Ψυχική Ἀσθένεια» στό Ἡράκλειο. Συμετεῖχε ὁ Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης. Νοέμβριος Συνέδριο Brain and Behavior πού πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη. Συμμετεῖχαν οἱ ἑξῆς, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α.: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη, Ντανιέλα Καπελοῦτο. Ἡμερίδα μὲ θέμα «Τὸ Μέλλον τῆς Ψυχοθεραπείας», ἡ ὁποία ὀργανώθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸ Α.Ψ.Κ., ἐπ εὐκαιρία τῶν 25 χρόνων λειτουργίας του.

5 2. Ἐκπαιδευτικές Δραστηριότητες τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συνεχίζεται γιά 24 η χρονιά τό καθαυτό ἐκπαιδευτικό ἔργο τοῦ Ι.Ο.Α.Α., ἐνῶ παράλληλα προσπαθοῦμε νά τό ἐμπλουτίζουμε καί νά τό τροποποιοῦμε συνεχῶς, ὥστε νά ἀνταποκρίνεται στίς νέες ἀλλαγές πού προκύπτουν. Οἱ κυριώτερες ἀλλαγές τῶν τελευταίων τριῶν χρόνων ἀφοροῦν κυρίως τά θεωρητικά σεμινάρια κι ἔχουν ὡς ἑξῆς: 1. Ἡ θεωρία δέν παρουσιάζεται μόνον ἀπό τόν σπουδαστή, τοῦ ὁποίου ἡ σειρά εἶναι στό πρόγραμμα, ἀλλά ἀπό ὁλόκληρη τήν ὁμάδα τοῦ ἔτους, οἱ δέ περιλήψεις ἔχουν τή μορφή περίπου ἐκτεταμένων σημειώσεων μελέτης, ὥστε ὅλοι οἱ συμμετέχοντες νά προετοιμάζονται ἐξ ἴσου ἀλλά καί νά συμμετέχουν στήν παρουσίαση καί τίς ἀνάλογες συζητήσεις. Μέχρι στιγμῆς φαίνεται ὅτι μᾶλλον βοηθᾶ στήν καλύτερη ἀφομοίωση καί σύνδεση τῆς θεωρίας μέ τήν κλινική πράξη. 2. Ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό τριετίας τό «Φροντιστήριο Ψυχιατρικῆς». Δηλαδή ἅπαξ τοῦ μηνός οἱ σπουδαστές ὅλων τῶν ἐκπαιδεύσεων συμμετέχουν, καθ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐκπαίδευσης, σέ σεμινάριο ὅπου μέσῳ εἰσηγήσεων ἀπό τούς ἐκπαιδευτές, ἀλλά καί μέσῳ παρουσίασης κλινικῶν περιστατικῶν, γίνεται συζήτηση ἐπί τῶν διαφόρων ψυχιατρικῶν ἑνοτήτων μέ σκοπό τή διαμόρφωση μιᾶς, κατά τό δυνατόν, κοινῆς ἐπιστημονικῆς γλώσσας. Τό φροντιστήριο συντονίζεται ἀπό ψυχιάτρους καί, στό τέλος κάθε ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, πραγματοποιοῦνται γραπτές ἐξετάσεις τῶν σπουδαστῶν ἐπί τῶν παρουσιασθέντων θεμάτων. Τά τελευταῖα δύο χρόνια, ἡ Ἀθανασία Κακούρη καί ὁ Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης ἔχουν ἀναλάβει τό συγκεκριμένο σεμινάριο. Οἱ ὑπόλοιπες ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες ἐξελίσσονται χωρίς ἰδιαίτερες τροποποιήσεις, ἐκτός τῆς σημαντικῆς, κατά τή γνώμη μας, ἀλλαγῆς, πού ἀφορᾶ τή συχνότητα τῶν συναντήσεων Αὐτοεκτίμησης καί Εὐαισθησίας τῆς Ἐκπαίδευσης. Δηλαδή, ἡ Εὐαισθησία καί ἡ Αὐτοεκτίμηση γίνονται ἐναλλάξ σέ μηνιαία συχνότητα, ὥστε νά ἀποκτήσει ἡ Αὐτοεκτίμηση θεσμοθετημένη ἡμέρα καί ὥρα καί νά μήν ὑποβαθμίζεται ἡ σημασία της. Ὁ ἀριθμός τῶν Διακοινοτικῶν Εὐαισθησιῶν ἔχει, ἀπό πέρυσι, ὁρισθεῖ στίς 2 κατ ἔτος.

6 Δημοσιεύσεις σέ ἄλλα βιβλία: α. Οἱ σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α., τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους , εἶναι οἱ ἑξῆς: Β Ἔτος Κυριακή Δημητρακοπούλου Πηνελόπη Καραγιάννη Σωκράτης Φαληρέας Νοσηλεύτρια Γ Ἔτος Νῖκος Νικολάου Βαγγέλης Τριανταφυλλόπουλος Εἰδικ. Ψυχίατρος, Ἐπίατρος Δ Ἔτος Ἰουλία Διακοπούλου Ἀθηνᾶ Ἐλευθερίου Ἀντώνης Κελάκης Στρατ. Νοσηλεύτρια, Ἀντιπλοίαρχος Λοχαγός, Εἰδικ. Ψυχίατρος Ε Ἔτος Ἀμαλία Δελῆ Βίκη Κάρκου Χαρά Χαριτάκη Κλινική Ἐπί πτυχίῳ σπουδαστές Εὐτυχία Νίκου Νατάσα Τριγώνη Κασσιανή Σαμίου β.ἡ Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Ἐπόπτης Ἀθανασία Κακούρη Ἑλένη Μοράρου Μιχάλης Ἀθητάκης Δημήτρης Μοσχονᾶς Θεμελίνα Σκανδαλιάρη

7 γ. Κατάλογος τῶν Ἐργασιῶν Ἔτους τοῦ Ι.Ο.Α.Α. κατά τά ἔτη Δελῆ Ἀ.«Συνοπτική Ἀνασκόπηση των Ἐννοιῶν τῆς Θεραπευτικῆς Κατά-στασης, τῆς Σχίσης και τῆς Προβολικῆς Ταύτισης», Διακοπούλου,Ἰ.«Ἡ «Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία στή Νοσηλευτική Πρακτική» Ἐλευθερίου, Ἀ. «Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία καί Ὀγκολογικός Ἀσθενής», Καπελλοῦτο,Ν.«Μελέτη Δημογραφικῶν καὶ Ψυχιατρικῶν Χαρακτηριστικῶν Πορείας καὶ Ἔκβασης, τῶν Θεραπευομένων ποὺ προσῆλθαν στὸ Α.Ψ.Κ. κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 1995», Καραγιάννη,Β.«Ἐξωτερικὰ Ἰατρεῖα : Μελέτη τῶν Χαρακτηριστι-κῶν τοῦ Πληθυσμοῦ καὶ Ἔκβαση τῆς Ἀξιολογητικῆς Περιόδου»,1999. Κάρκου,Β.«Ἡ Ἐναισθησία στήν Ψυχαναλυτική Θεωρία», Κελάκης,Α. «Συνοπτική Ἀνασκόπηση τῶν Ἐννοιῶν τῆς Ἑρμηνείας και τῆς Ἀντίστασης» Κοϊμτσίδου,Ἄ. Μετάφραση:«Psychoterapeutische und Psychoso-matische Medizin» τοῦ Michael Erman, Λιανός, Κ. «Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Ἀτόμων, ποὺ Διακόπτουν τὴ Θεραπεία κατὰ τὸ Ἀρχικὸ Διάστημα τῆς Θεραπευτικῆς Διαδικασίας (Σεπτέμβριος 2000-Αὔγουστος 2001)», Μπασιάλλα,Φ. «Ψυχιατρικὴ Συνέντευξη ἤ Διάλογος», Νίκου, Ε. «Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία γιά Παιδιά καί Ἐφήβους: Τεχνικές πού Διευκολύνουν τήν Ψυχοσυναισθηματική Ἐξέλιξη καί τήν Προσωπική Ἐμπλοκή», 2003 Σαμίου, Κ. Παρουσίαση τοῦ Βιβλίου τῶν Zenger,I.H.,Mussel-White,E., Hurson, K., Pervin, C.: Ὁμάδες Διοίκησης: Ἡ Ἐπικράτηση ἑνός Νέου Ρόλου, Τριγώνη, Ν. «Οἱ Ρόλοι τοῦ Θεραπευτοῦ στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν», 2002.

8 δ. Κατάλογος τῶν Διπλωματικῶν Διατριβῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. κατὰ τὰ ἔτη Σκανδαλιάρη, Θ. «Ἡ Ὁμαδικοαναλυτικὴ Ἐποπτεία», Κυριακοπούλου,Ἄ.-Μ.«Ἀνάλυση τῶν Χαρακτηριστικῶν καὶ τῆς Πορείας τῶν Ἐνδιαφερομένων εἰς τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου», Χατζημπαλῆ, Λ.: «Ἡ Δεκαπενθήμερη Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα τοῦ Α.Ψ.Κ. Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Θεραπευομένων καὶ τῆς Θεραπευτικῆς Διαδικασίας», Γιασμίνα Ἄντιτς. «Ἡ Ἔννοια τῆς Θεραπευτικῆς Συμμαχίας. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση» Μοιροπούλου,Γ.: «Τὸ Θεωρητικὸ Ἔργο τοῦ M.Pines καὶ ἡ Συμβολή του στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: Συνοπτικὴ Παρουσίαση», Κοϊμτσίδου,Α. «Ἐφαρμογή Ἀρχῶν Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας σἐ Χρόνιους Νεφροπαθεῖς στό Πλαίσιο ἑνός Γενικοῦ Νοσοκομείου», Κακίτσης, Π.«Ὁ Θεσμός τῆς Κλινικῆς Ἄσκησης καί τά Χαρακτηριστικά τῶν Ἀσκουμένων στό Α.Ψ.Κ.» Ἰούλιος Καραγιάννη,Β.«Ἡ Ὁμαδικοναλυτικὴ Ἐποπτεία. Ἐρευνητικὴ Μελέτη», Καπελλοῦτο, Ντ. «Χαρακτηριστικά καί Πορεία Θεραπευομένων τοῦ Α.Ψ.Κ.. Ἀναδρομική Μελέτη : », Μπασιάλλα, Φρ. «Τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀνασκόπηση Ἑπτὰ Ἐτῶν Λειτουργίας ( )», Λιανός, Κ. «Εἰσαγωγικά Σεμινάρια Ἰωαννίνων. Ἀνασκόπηση τῆς Δεκαετοῦς Λειτουργίας τους ( ), Συμμετοχή Διπλωματούχων μελῶν στό Ι.Ο.Α.Α. (συνδρομή) Μέ τήν ὁλοκλήρωση ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑποχρεώσεων, κάθε σπουδαστής γίνεται διπλωματοῦχο μέλος τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Τό ἐτήσιο κόστος συμμετοχῆς εἶναι 100 καί καλόν εἶναι νά ἐξοφλεῖται ἕως τό τέλος Ἀπριλίου, ἑκάστου ἔτους. Τά Διπλωματοῦχα Μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. τῶν ἐτῶν εἶναι: Θεμελίνα Σκανδαλιάρη Κλιν. Ίανουάριος 2000 Ἄννα-Μαρία Κυριακοπούλου Κλιν. Ἰούλιος 2000 Λιάνα Χατζημπαλῆ Κλιν. Δεκέμβριος 2001 Γεωργία Μοιροπούλου Ψυχίατρος Μάρτιος 2002 Γιασμίνα Ἄντιτς Ἰούλιος 2002 Ντανιέλα Καπελοῦτο Ψυχίατρος Νοέμβριος 2003 Μπέσυ Καραγιάννη Κλιν. Ἰανουάριος 2004 Ἄννα Κοϊμτσίδου Νοσηλεύτρια Φεβρουάριος 2004 Φραντσέσκα Μπασιάλα Ψυχίατρος Ἀπρίλιος 2004 Παναγιώτης Κακίτσης Κλιν. Ἰούλιος 2004 Κώστας Λιανός Κοιν. Λειτουργός Μάρτιος 2005

9 4. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. μέ τή G.A.S. Τά περισσότερα μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. εἶναι καί πλήρη μέλη τῆς Group Analytic Society. Μέ τή συμμετοχή στή G.A.S., τὰ μέλη αὐτομάτως λαμβάνουν τό τριμηνιαῖο περιοδικό Group Analysis καί ἔχουν ἔκπτωση στίς διάφορες ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνει ἡ Ἑταιρεία. Ἡ συνδρομή εἶναι 250 ἐτησίως. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται νά γίνει μέλος τῆς G.A.S. μπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τή Γραμματεία τῆς G.A.S. ἤ τή Γραμματεία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 5. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. μέ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.) καί τήν Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.). Τό Ἰνστιτοῦτο συνεργάζεται καί συνδέεται ἄμεσα μέ τούς δύο ἀνωτέρω ὀργανισμούς. Σκοπός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ψυχοθεραπείας εἶναι ἡ καθιέρωση καί ὁ ἔλεγχος ἐφαρμογῆς τῶν κοινῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης καί τῶν κανόνων δεοντολογίας, στήν ἄσκηση τῆς Ψυχοθεραπείας. Εἶναι μία Ὁμοσπονδία, στήν ὁποία συμμετέχουν 30 χῶρες καί περισσότεροι τῶν ψυχοθεραπευτῶν, διαφόρων ψυχοθεραπευτικῶν προσεγγίσεων. Εἶναι ὀργανισμοί ἀναγνωρισμένοι ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἀνάμεσα στά ὑπόλοιπα θέματα, τά ὁποῖα ἔχουν ἀναλάβει, εἶναι καί ἡ καθιέρωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας. Τό ἐτήσιο κόστος συμμετοχῆς τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ε.Α.Ρ. εἶναι 350. Ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος, ἱδρύθηκε τό 1998 καί ἐκπροσωπεῖ στήν Ἑλλάδα τήν Ε.Α.Ρ. Σκοπός της εἶναι ἡ θέσπιση ὑψηλῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης καί ἄσκησης τῆς Ψυχοθεραπείας, σέ σαφῶς προσδιορισμένο δεοντολογικό πλαίσιο ἡ συνένωση, σέ μία κοινή Ἑταιρεία, ὅλων τῶν Ὀργανισμῶν Ψυχοθεραπείας καθώς καί μεμονομένων ψυχοθεραπευτῶν διαφόρων προσεγγίσεων. Ἐπίσης, ἡ βελτίωση τῶν συνθηκῶν λειτουργίας τῶν ὑπηρεσιῶν ψυχικῆς ὑγείας, μέσῳ τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς ἄσκησης τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ψυχοθεραπευτοῦ. Τό κόστος συμμετοχῆς τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ε.Ε.Ψ.Ε. εἶναι 250 ἐτησίως. Ἐκπρόσωπος τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ἑταιρεία εἶναι ὁ κ. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος. 6. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. μέ τό Ε.G.A.T.I.N. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (European Group Analytic Training Institutions, E.G.A.T.I.N.) ἀποτελεῖ μία ὁμοσπονδία, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τό 1988 καί μέλη της εἶναι Εὐρωπαϊκά Ἰνστιτοῦτα, τά ὁποῖα παρέχουν ἐκπαίδευση στήν Ὁμαδική Ἀνάλυση. Ἐμπνευστής τῆς ἰδέας, καί πρῶτος πρόεδρος τοῦ E.G.A.T.I.N., ἦταν ὁ Ἰ.Κ. Τσέγκος. Ἀπό τό 2004 ἡ κ. Βογιατζάκη συμμετέχει σταθερά σ ὅλες τίς συναντήσεις τοῦ Ε.G.A.T.I.N., ἀπό δέ τό 2005 ἐξελέγη μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὀργανισμοῦ. Σκοπός τοῦ Ε.G.A.T.I.N., σύμφωνα μέ τό καταστατικό του, εἶναι «νά εὐοδωθεῖ ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν στόν εὐρωπαϊκό καί τόν διεθνή ὁμαδικοαναλυτικό χῶρο», ἔτσι ὥστε «νά ἐνθαρρύνει τή δημιουργία ὑψηλῶν προδιαγραφῶν στήν ὁμαδικοαναλυτική ἐκπαίδευση» καί, ἑπομένως, «νά συνεισφέρει στήν ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη τῆς ἐκπαίδευσης στήν Ὁμαδική Ἀνάλυση» ἐνῶ, παράλληλα, «σέβεται καί διαφυλάσσει τόν ἰδιαίτερο χαρακτήρα, τό ἦθος καί τήν ἐσωτερική δομή τοῦ κάθε ἰνστιτούτου-μέλους του». Πρόκειται γιά τόν πρῶτο καί, μέχρι τώρα, μοναδικό ὀργανισμό ὁ ὁποῖος συνδέει ὅλα τά ὁμαδικοαναλυτικά ἐκπαιδευτικά ἰνστιτοῦτα σέ ἰσότιμη βάση. Ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν μεταξύ τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὀργανισμῶν ἔχει διευκολύνει τό ἔργο τῶν ἐκπαιδευτῶν, ἔχει ἐνθαρρύνει πολλά νέα ἰνστιτοῦτα νά προσφέρουν ἐκπαίδευση ἤ νά ἀναπτύξουν περαιτέρω τά ἐκπαιδευτικά τους προγράμματα καί, ταυτοχρόνως, ἔχει συνεισφέρει στή θεσμοθέτηση ὑψηλῶν ἐκπαιδευτικῶν κριτηρίων. Τό κόστος συμμετοχῆς τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στό Ε.G.A.T.I.N. εἶναι 280 κατ ἔτος. Στίς 28 Ἀπριλίου 2006, θά πραγματοποιηθεῖ στήν Κοπεγχάγη ἐπιστημονική ἐκδήλωση, στό πλαίσιο τῶν συναντήσεων τοῦ Ε.G.A.T.I.N. Ἐπίσης, στίς 4-6 Αὐγούστου 2006, θά γίνει στή Γερμανία ἕνα Workshop.

10 7. Βιβλιοθήκη Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Α.Ψ.Κ. καί τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ἔχει ἐμπλουτισθεῖ τόσο μέ ἐκδόσεις πού ἀφοροῦν τήν Ψυχοθεραπεία, ὅσο καί μέ βιβλία γενικώτερου προβληματισμοῦ (π.χ. ἱστορικά, φιλοσοφικά κ.ἄ.). Ἡ Ἄννα Τζιότζιου, συνεργάτις τοῦ Κέντρου, ἔχει ἐργασθεῖ μέ μεράκι ὥστε ἡ βιβλιοθήκη νά εἶναι προσβάσιμη σέ ὅλους, χρησιμοποιεῖ δέ καί τή σύγχρονη τεχνολογία. Εἰδικώτερα, ἔχουν καταγραφεῖ καί ἀριθμηθεῖ ἐκ νέου τά βιβλία, περιοδικά, Διπλωματικές Διατριβές καί Ἐργασίες Ἔτους. Σχετικά μέ τήν Ὁμαδική Ἀνάλυση, ἐκτός τῶν βιβλίων πού μπορεῖτε νά βρεῖτε, παραθέτουμε καί τόν κατάλογο τῶν διπλωματικῶν ἐργασιῶν καί ἐργασιῶν ἔτους, πού ἔχουν παραδώσει σπουδαστές καί μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α., ἀπό τό 2000 ἕως σήμερα. 8. Ἐκδόσεις-Δημοσιεύσεις Μέχρι τώρα ἔχουν δημοσιευθεῖ σέ περιοδικά, ἤ ἔχουν συμπεριληφθεῖ σέ βιβλία, ἄρθρα τοῦ Προέδρου τοῦ Ἰνστιτούτου καθώς καί ἐργασίες μελῶν ὅπως: - Στό βιβλίο τῆς Meg Sharpe «The Third Eye» ὑπάρχει κεφάλαιο γιά τό Ἑλληνικό Μοντέλο Ἐποπτείας ἐπίσης ἄρθρο τοῦ Προέδρου τοῦ Ι.Ο.Α.Α. σχετικά μέ τήν Ὁμάδα Ὀνειροδράματος, ὑπάρχει καί στό βιβλίο «Dreams in Group Psychotherapy». Τό Ἰνστιτοῦτο, μέ τή συμπλήρωση 20ετίας, ἀπέκτησε, ἐπιτέλους, καί τόν πρῶτο Ἑλληνικό τίτλο βιβλίου. Πρόκειται γιά τό βιβλίο τοῦ Προέδρου τοῦ Ι.Ο.Α.Α. «Οἱ Μεταμφιέσεις τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ» ἀπό τίς Ἐκδόσεις «Στιγμή». Μέ τό προαναφερθέν βιβλίο τοῦ κ. Τσέγκου ἐγκαινιάσθηκε ἡ σειρά «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία». Ἔκτοτε κυκλοφόρησαν καί τά κάτωθι, τρία, βιβλία καὶ εἶναι ὑπὸ ἔκδοσιν ἀκόμη δύο. - Skynner, R «Θεραπεία Οἰκογένειας, ἡ Ὁμαδικοαναλυτική Προσέγγιση». Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Σαββάλας (Εἰσαγωγή-Ἐπιμέλεια: Θαλῆς Παπαδάκης, Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου - Πολύζος Ν. & συνεργάτες «Τό Κόστος τῆς Ψυχοθεραπείας. Οἰκονομική καί Λειτουργική Ἀξιολόγηση μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας (Α.Ψ.Κ.). Πρόλογος: Ἰ.Κ.Τσέγκος, Ἐπιμέλεια-Συμπεράσματα: Ν. Καραποστόλη. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις. - Τσέγκος, Ἰ. Κ., Παπαδάκης, Θ. Ν. & Βεκιάρη, Δ «Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων». Ἡ Ἐπίδραση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί τοῦ «Μονοτονικοῦ» στήν Ψυχοεκπαιδευτική Ἐξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ - Συγκριτική Μελέτη. Ἀθήνα : Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις. Ἡ κ. Μαρίνα Μανθούλη ἔχει συμμετάσχει στό: Georgas, J., Manthouli, M., Besevegis, E., Kokkevi, A. (Eds.) Contemporary Psychology in Europe. Theory, Research and Application. Proceedings of the IVth European Congress of Psychology. Bern-Toronto: Hogrefe & Huber Publications. Ἡ κ. Μανθούλη, ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει μέ τὴ συγγραφὴ κεφαλαίου στό βιβλίο: A Century of Psychology, ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Routledge,1997. Παράλληλα μέ τήν ἐκδοτική δραστηριότητα δημοσιεύθηκαν σέ ἑλληνικά καί ξένα περιοδικά τά ἀκόλουθα ἄρθρα: Στά Τετράδια Ψυχιατρικῆς,τό ἄρθρο τῶν: Χαριτάκη, Χ., Βεκιάρη, Δ. & Τσέγκου, Ι.Κ «Κλίμακες Ἀξιολόγησης στά Ζεύγη καί στίς Οἰκογένειες», Νο 78 (6): Στήν Ψυχιατρική,τό ἄρθρο τῶν: Κωστόπουλος Χ., Καραποστόλη Ν., Πολύζος Ν., Μπαρδῆς Β., Μπαρτζώκας Δ., Πιερράκος Γ., Τσέγκος Ἰ.Κ., 2003 α. «Τὸ Κόστος τῶν Ὑπηρεσιῶν μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας» (Ψυχιατρική, τεῦχος, 14 (2), σ ). Στό περιοδικό Group Analysis, τό ἄρθρο τῶν: Terlidou Ch., Moshonas D., Kakitsis P., Manthouli M., Moshona Th., Tsegos I.K., Personality Changes after Completion of Long- Term Group-Analytic Psychotherapy (Group Analysis, Vol. 37 (3), σελ ). Στό περιοδικό The European Journal of Psychiatry, τό ἄρθρο τῶν: Tsegos, I.K., Karayanni, V., Karapostoli, N., Morarou, E., " An Extensive Outcome of a New Research to Supervision: A research Study Derived from Supervision Protocols of Students' Psychotherapeutic and Psychometric Activities" (The European Journal of Psychiatry, Vol.18, σελ.61-70). Στό περιοδικό Group Analysis, τό ἄρθρο τῆς Ἕ. Κουνέλη «The Image of the Self in the Mirror of the Supervising Group» (Group Analysis, Vol. 38 (4), σελ ). Στό περιοδικό International Journal of Therapeutic Communities, τό ἄρθρο τῶν: Tziotzou, A., Katsouri, I., Livas, D., Karapostoli, N., Tsegos, I.K Patients' Characteristics and Treatment Outcome in a Group-Analytic Psychotherapeutic Community, (International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 26 (3), pp ).

11 9. Ἐρευνητικός Τομέας Tό Ι.Ο.Α.Α. συνεργάζεται μέ τό Α.Ψ.Κ. στίς δραστηριότητες τοῦ Ἐρευνητικοῦ Τομέως, ὅπου συμμετέχουν τά μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Μιχάλης Ἀθητάκης καί Ντανιέλα Καπελλοῦτο. Ὁ σκοπός λειτουργίας τοῦ Ἐρευνητικοῦ Τομέα εἶναι: 1. Ἡ συγκέντρωση καί παρακολούθηση τῶν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, τῶν ἐργασιῶν ἔτους καί τῶν διπλωματικῶν διατριβῶν τῶν σπουδαστῶν, καί τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ἀλλά τῶν ἄλλων μετεκπαιδεύσεων τοῦ Α.Ψ.Κ. 2. Τά ἀρχεῖα τῶν τεσσάρων ἐκπαιδεύσεων καί τῶν θεραπευτικῶν τμημάτων τοῦ Α.Ψ.Κ. 3. Ἡ ὀργάνωση καί λειτουργία τῆς Βιβλιοθήκης. 4. Ὁ προγραμματισμός τῆς συμμετοχῆς μας στά τρέχοντα συνέδρια, ἡμερίδες κ.λ.π. τῆς ἡμεδαπῆς καί τῆς ἀλλοδαπῆς. 5. Ἡ ἐπιλογή τῶν θεμάτων γιά τίς δημοσιεύσεις σέ περιοδικά καθώς ἐπίσης καί ὁ προγραμματισμός τῶν ἐκδόσεων. 10. Προσεχεῖς Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις - Στίς 4-8 Μαΐου 2006, θά πραγματοποιηθεῖ τό Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, στήν Ἀθήνα. - Στίς 19 Μαΐου 2006 θά πραγματοποιηθεῖ, στό Λονδίνο, ἡ 30 η Διάλεξη; στή μνήμη τοῦ Foulkes μέ θέμα: «Group Analysis and Spirituality». Στὶς 3 Ἰουνίου θὰ πραγματοποιηθεῖ Ἡμερίδα τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε μὲ θέμα «Ἡ Ἐποπτεία στὶς Διάφορες Προσεγγίσεις». Στίς Ἰουλίου 2006 θά πραγματοποιηθεῖ, στήν Ἀθήνα, τό Παγκόσμιο Συνέδριο Ἐφηρμοσμένης Ψυχολογίας. Στίς Ἰουλίου, στό Κέϊμπριτζ, θά πραγματοποιηθεῖ τό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο τῆς Ε.Α.Ρ. 11. Προσωπικά καί Ἐπαγγελματικά Γεγονότα μελῶν καί σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Πάρα πολλά, κυρίως εὐχάριστα, προσωπικά γεγονότα συνέβησαν κατά τήν τελευταία πενταετία σέ μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Παραθέτουμε τά σημαντικότερα τῶν ἐτῶν ἐλπίζοντας ὅτι θά ἐνημερωθοῦμε σύντομα καί γιά ἄλλα γεγονότα. Προσωπικά Γεγονότα -Ἡ Ντανιέλα Καπελλοῦτο παντρεύτηκε στήν Αἴγινα μέ τόν Χρῆστο Γαβρᾶ καί ἀπέκτησαν καὶ ἕναν γυιό, τόν Ἰάσονα. -Ἡ Ἄννα-Μαρία Κυριακοπούλου παντρεύτηκε μέ τόν Ἄθω Δάμη. -Ἡ Γιασμίνα Ἄντιτς παντρεύτηκε τόν Χαράλαμπο Καραολίδη καί ἀπέκτησαν καὶ ἕναν γυιό, τόν Νικόλαο-Πολύβιο. - Ὁ Δημήτρης Λίβας παντρεύτηκε τή, συνάδελφο ψυχολόγο καί Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Μπέσσυ Καραγιάννη. - Ὁ Κώστας Λιανός παντρεύτηκε τή συνάδελφο Ντίνα Λατσώνα στήν Τρίπολη, καί περιμένουν κοριτσάκι τόν προσεχῆ Μάϊο. -Ἡ Εὐτυχία Νίκου παντρεύτηκε μέ τόν Πέτρο Καρυώτη στή Θεσσαλονίκη. -Ἡ Θεμελίνα Σκανδαλιάρη ἀπέκτησε μιά κόρη, τήν Ἀδαμαντία. -Ἡ Βίκυ Κάρκου παντρεύτηκε τόν Εὐριπίδη Πολύμερο, στήν Κέρκυρα, καί ἀπέκτησαν πρόσφατα καί μιά κόρη. - Ὁ Εὐθύμιος Μαρκεζίνης ἀπέκτησε γυιό, τόν Στρατῆ. - Ἡ Κασσιανή Σαμίου παντρεύτηκε τόν Χρῆστο Μπρικόλια, στόν Πειραιᾶ.

12

13 Ἐπαγγελματικά Γεγονότα - Ὁ Θαλῆς Παπαδάκης μέ τή Μαρίνα Μανθούλη συνεχίζουν, γιά 3 η θητεία, τήν ἐπιτυχῆ τους πορεία στό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων, στίς θέσεις τοῦ Προέδρου καί Ἀντιπροέδρου ἀντιστοίχως. - Ὁ Ἀλέκος Κοκκινίδης προήχθη σέ Πλοίαρχο στό ΓΕΝ. - Ὁ Δημήτρης Μοσχονᾶς προήχθη σέ Γενικό Ἀρχίατρο. - Ἡ Ἰουλία Διακοπούλου προήχθη σέ Ἀντιπλοίαρχο. - Ἡ Ντανιέλα Καπελλοῦτο, παράλληλα μέ τήν δουλειά της στό Α.Ψ. Κ. καί στό ἰδιωτικό της ἰατρεῖο, ἐργάζεται καί ὡς ἐπιστημονική συνεργάτις τοῦ «Κέντρου Ἡμέρας γιά Ψυχολογική Ὑποστήριξη Ἀσθενῶν μέ Καρκίνο». - Ἡ κ. Καραγιάννη καί ὁ κ. Λιανός, ἀπό διετίας περίπου, συνεργάζονται μέ τήν Ψυχογηριατρική Ἑταιρεία ὁ «Νέστωρ». - Ὁ Δημήτρης Λίβας ἦταν, ἀπό τό 1999 ἕως τό 2004, πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος, ἐνῶ ὁ Μιχάλης Ἀθητάκης ἐξελέγη ὡς νέος πρόεδρος τῆς ἀνωτέρῳ ἐταιρείας. - Ἡ Ζωή Βογιατζάκη ἐξελέγη, τό 2005, τακτικό μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ E.G.A.T.I.N. Ἀρκετοί συνάδελφοι ἄρχισαν νά λειτουργοῦν τά ἰδιωτικά τους γραφεῖα, στούς ὁποίους καί εὐχόμεθα ὁλόψυχα καλή σταδιοδρομία.

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εισαγωγή στην Ομαδική Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N. ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διευθυντής: Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Αθηνῶν Ἐκπαιδευτικός- Ἐρευνητικός Τομέας Διευθυντής Ἰωάννης Κ. Τσέγκος Εἰσαγωγικά Σεμινάρια 2012-2013 Ἀθήνα-Ἰωάννινα Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική

Βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα : Διονύσιος Επίθετο : Παρίδης Όνομα πατρός : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : Μάιος 3, 1971 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ () 3 ης Σεπτεμβρίου 84, 10434 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 8812139,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ SANE - System Attachment Narrative Encephalon

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ SANE - System Attachment Narrative Encephalon Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 SANE - System Attachment Narrative Encephalon Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Το Κλινικό

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. κοῦ περιεχομένου καθώς ἐπίσης καί νέα ἀπό τίς μελλοντικές μας δραστηριότητες. Στούς χαλεπούς καιρούς. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 4

Matrix. κοῦ περιεχομένου καθώς ἐπίσης καί νέα ἀπό τίς μελλοντικές μας δραστηριότητες. Στούς χαλεπούς καιρούς. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 3 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη. Τό

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι ΝΑ Ρ Ι Ο. Κατανοώντας τη βία και την επιθετικότητα στην κλινική πράξη

Σ Ε Μ Ι ΝΑ Ρ Ι Ο. Κατανοώντας τη βία και την επιθετικότητα στην κλινική πράξη Σ Ε Μ Ι ΝΑ Ρ Ι Ο To Γραφείο Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Κατανοώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY Εθνικής Αντιστάσεως 61 & Χίου 2, 15231, Κάτω Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: 210 6723827, Φαξ: 210 6775135 e-mail: info@cardioresearch.net;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ Νο 40 ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. Γραφεία: Δασκαλάκη 35, 11526 Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ Νο 40 ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. Γραφεία: Δασκαλάκη 35, 11526 Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ ΔΕΛΤΙΟ Νο 40 ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Γραφεία: Δασκαλάκη 35, 11526 Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 6913500 Fax: 210 6913053 e-mail: seps@otenet.gr www.seps.gr ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Συνθετικής Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στη Σχιζοφρένεια

Βιοψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στη Σχιζοφρένεια Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς Συμπόσιο Βιοψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στη Σχιζοφρένεια Προκαταρκτικό πρόγραμμα Σάββατο 30 Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Π.Ε.Σ.Θ.) Τετραετές Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Π.Ε.Σ.Θ.) Τετραετές Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ατομική και ομαδική Συστημική Αναπαράσταση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ατομική και ομαδική Συστημική Αναπαράσταση Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ατομική και ομαδική Συστημική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 160, ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73-136. ΚΡΗΤΗ. ΤΗΛ. 28210-93778 28210-88682 28210-63939 6944-466522 e-mail address: natalyvalyraki@yahoo.gr facebook: Natalia Valyraki

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR

Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR Συνεργασία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ & ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στην Κύπρο 9,10&11 Οκτωβρίου 2015 Θα παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ , , Νέος κύκλος Σεµιναρίου Εκπαίδευση Αποτελεσµατικού Γονέα

Τ , , Νέος κύκλος Σεµιναρίου Εκπαίδευση Αποτελεσµατικού Γονέα www.apotinarxi.gr Τ. 210 7211953, 6944841313, Νέος κύκλος Σεµιναρίου Εκπαίδευση Αποτελεσµατικού Γονέα Το σεµινάριο έχει βοηθήσει εκατοµµύρια γονείς να βελτιώσουν τη σχέση τους µε τα παιδιά τους. Το σεµινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα από 2/10/2012 έως 11/6/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα από 2/10/2012 έως 11/6/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ > ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.52: Χαϊδάρι 13/7/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εκπαιδευτικό πρόγραµµα από 2/10/2012 έως 11/6/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσης

Απολογισμός Δράσης Κίνηση Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Νάξου 19, 152 35 Χαλάνδρι ΑΦΜ: 997.954.027 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 211 7150 259 Αρ. Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχίατρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και μη, στην ψυχική υγεία (Ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 ΒΚ/18.01.015 Α 5 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Κατανομή ενοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοθεραπευτική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος (1) Η θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ευστ. Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου: οι 6 πρώτοι μήνες 12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο Βόλος, 18-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΣΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ή ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΙ ΔΕΝΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1.Δεν είναι θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. 2009 2014 Ειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. 2009 2014 Ειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2009 2014 Ειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. 2010 2011 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Προαγωγή ψυχικής υγείας και Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (αρ. πρωτοκόλλου: 16.894) Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εξωτερική συνεργασία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (αρ. πρωτοκόλλου: 16.894) Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εξωτερική συνεργασία ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μαρία Σιμπερά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία γέννησης: 13/09/78 Διεύθυνση: Κρέοντος 133, Τ.Κ: 10443, Σεπόλια, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-5149191 6977-972200 e-mail: mariasibera@gmail.com Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 25+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1988 Εώς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς»

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ Πέμπτη 11/06/09 ΘΕΜΑ 1. Εισαγωγική Συνάντηση: o Η λειτουργία της Γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεννήθηκε το 1957 στην Καβάλα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΔΠΘ (1980) και Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της ίδιας

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαίδευση στη Νεοψυχαναλυτική διάγνωση και ψυχοθεραπεία παιδιών κι ενηλίκων - ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Μετεκπαίδευση στη Νεοψυχαναλυτική διάγνωση και ψυχοθεραπεία παιδιών κι ενηλίκων - ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Μετεκπαίδευση στη Νεοψυχαναλυτική διάγνωση και Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία Εκπαίδευση 2016-17 2 α β γ δ ε στ Πρόγραμμα εκπαίδευσης 2016-17 3 Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

1η ανακοίνωση ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1η ανακοίνωση ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής & Προαγωγής της Υγείας 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία παιδιών και εφήβων 1η ανακοίνωση Αθήνα, 26 & 27 Νοεμβρίου 2010 ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα»

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, Αίγλη Ζαππείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 2015 Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015 Μουσείο της Ακρόπολης (Αμφιθέατρο) Πεζόδρομος Οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110. Εκπαίδευση Πτυχίο Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Master of Science in Addictive Behaviours, Department of Psychology, University of Liverpool, UK. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε.

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλώ στην παρακολούθηση της σειράς «Σεμιναρίων Νευρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

A Fairy Tale Model of Trauma Informed Treatment Μοντέλο των φάσεων του παραµυθιού για τη θεραπεία του τραύµατος Ηµερήσιο Εργαστήριο Εισηγητής: Dr. Ricky Greenwald Child Trauma Institute, New York 6 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία Εκπαίδευση 2014-15 α β γ δ ε στ 2 Αγαπητοί συνεργάτες και σπουδαστές, Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη γνωσιακήσυμπεριφοριστική θεραπεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Χ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Χ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Χ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΔΗΛΟΥ 14 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΤΗΛ.: 2107600100 & 2107644705 Η Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας

Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας η Διημερίδα Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας 2 & 3 Απριλίου 2011 ξενοδοχείο King George, Αθήνα τελικό πρόγραμμα Οργάνωση: εθνικο ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΕΛΛΑ ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-09-68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΤΗΛ. 210-6754855 6977610907 ΣΠΟΥΔΕΣ 1992 Πτυχίο ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1996 Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικά Εργαστήρια για την Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία της νόσου Alzheimer και άλλων μορφών Άνοιας με συμμετοχή καταξιωμένων Ομιλητών

Διαδραστικά Εργαστήρια για την Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία της νόσου Alzheimer και άλλων μορφών Άνοιας με συμμετοχή καταξιωμένων Ομιλητών Διαδραστικά Εργαστήρια για την Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία της νόσου Alzheimer και άλλων μορφών Άνοιας με συμμετοχή καταξιωμένων Ομιλητών Εγγραφείτε Έγκαιρα Χαιρετισμός Αγαπητοί /ες συνάδελφοι, Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ έκαστο.

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ έκαστο. Αποτελέσματα Βραβείων Περιφερειακού Τύπου για το 2008 Δελτίο Τύπου της 03.10.2008 Για τρίτη χρονιά απονέμονται τα «Βραβεία Περιφερειακών Εφημερίδων 2007». Η θεσμοθέτηση των εν λόγω βραβείων εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440, τηλ./fax: 210 8228795 www.medsos.gr, e-mail:medsos@medsos.gr ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΨΥΧΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NATURA

2 ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΨΥΧΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NATURA 2 ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΨΥΧΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 17& 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NATURA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Η Εταιρεία μας διοργανώνει κάθε δύο χρόνια διήμερο Συνέδριο με θέματα

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

«Sustainable Management of Resilient Bee Populations» «Αειφόρος Διαχείριση Ανθεκτικών Πληθυσμών Μελισσών»

«Sustainable Management of Resilient Bee Populations» «Αειφόρος Διαχείριση Ανθεκτικών Πληθυσμών Μελισσών» EC FP7-KBBE Project 613960 «Sustainable Management of Resilient Bee Populations» «Αειφόρος Διαχείριση Ανθεκτικών Πληθυσμών Μελισσών» Ν. Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μ. ΜΠΟΥΓΑ και Λ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας

Διαβάστε περισσότερα