MATRIX Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MATRIX Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν"

Transcript

1 MATRIX Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Χαραλάμπη 1 & Μαυρομιχάλη Ὑπεύθυνη ὕλης: Ἑλένη Μοράρου Διανέμεται δωρεάν στά Μέλη & τούς Σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 Τεύχος, 1 ο Περιεχόµενα 1. Συµµετοχή σέ Ἐπιστηµονικές Ἐκδηλώσεις τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 2. Ἡ Ἐκπαίδευση Ψυχαναλυτῶν Ὁµάδας α. Σπουδαστές β. Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή γ. Κατάλογος Ἐργασιῶν Ἔτους δ.κατάλογος ιπλωµατικῶν Ἐργασιῶν 3. Συµµετοχή διπλωµατούχων µελῶν στό Ι.Ο.Α.Α.. 4. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. µέ τή G.A.S. 5. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. µέ τήν Ε.Α.Ρ. καί τήν Ε.Ε.Ψ.Ε. 6. Συνεργασία µέ τό E.G.A.T.I.N. 7. Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 8. Ἐκδόσεις- ηµοσιεύσεις 9. Ἐρευνητικός Τοµέας 10. Προσεχεῖς Ἐπιστηµονικές Ἐκδηλώσεις 11. Προσωπικά καί ἐπαγγελµατικά γεγονότα µελῶν καί σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 12. Ἐπιστολὲς - Σχόλια Γράμμα τοῦ Προέδρου Eὐφρόσυνo γεγονὸς ἡ ἔκδοση, ἑνὸς ἐντύπου ἐσωτερικῆς κυκλοφορίας, ἀπὸ τὸ ἀρχαιότερο Ἰνστιτοῦτο τοῦ Α.Ψ.Κ., τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν. Ὅσο γιά τήν ὀνομασία Matrix, κακόηχη, δυσκολομετάφραστη ἀλλὰ καὶ τόσο πολυσήμαντη, νομίζω πώς εἶναι ἐπιβεβλημένη ἀφοῦ ἀρχικὰ σήμαινε τὸ ἔγκυο ζῶο καὶ κατ ἐπέκτασιν κάθε θηλυκὸ ζῶο ἀλλὰ καὶ τὴ μήτρα. Ἡ ὀνομασία τοῦ ἐντύπου, ὅμως, μπορεῖ νὰ ὑποδηλώσει καὶ τὴν ἔννοια ἑνὸς καραβιοῦ ποὺ ἡ ἀρχαία ὀνομασία εἶναι καὶ αὐτὴ γένους θηλυκοῦ, Ναῦς, καὶ δικαιολογεῖ ἔτσι καί τὶς ὁλόθερμες εὐχὲς ὅλων μας γιὰ καλοτάξιδη πορεία. Μάτριξ ἤ Ναῦς λοιπόν, ἔννοιες σαφέστατα θηλυκές, μητρικές, ποὺ ὑποδηλώνουν ταυτόχρονα καὶ ἕναν χῶρο ὅπου γεννιέται καὶ ἀναπτύσσσεται κάτι γι αὐτὸ καὶ εὔκολα παραπέμπει στὴν Ὁμαδικοαναλυτικὴ κατάσταση. Μιὰ ἔννοια μεταφυσικὴ γιὰ νὰ δηλώσει τὸ δυναμικὸ ὑπόβαθρο τῶν συμβαινόντων ἤ συμβεβηκότων σὲ μιὰ ὁμάδα ἤ σὲ μιὰ ὁμαδικοαναλυτικὴ συνεδρία. Μάτριξ σημαίνει καὶ δίκτυο, ποὺ συνδέει πρόσωπα καὶ καταστάσεις. Ἡ Μάτριξ πάντως τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 70 καὶ πιὸ ἐπίσημα τὸ 1982, ἀπετέλεσε καὶ τὴ μήτρα, καὶ τὸ διασυνδετικό, ἀλλὰ καὶ προστατευτικὸ δίχτυ γιὰ τὴ δημιουργία καὶ ἄλλων «παιδιῶν»-δικτύων ὅπως καὶ τριῶν ἄλλων Ἰνστιτούτων τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, αὐτὰ τῆς Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης, τῆς Κοινωνικοθεραπείας-Ψυχοδράματος, τῆς Θεραπείας Οἰκογένειας καθὼς καὶ τῶν τριῶν Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων. Ὡς ναῦς, πάντως, ἡ ἑλληνικὴ Μάτριξ ταξίδεψε τόσον στὸ ἐσωτερικό, ὅσον καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ δημιούργησε καὶ τὸ E.G.A.T.I.N. στὴν Εὐρώπη. Kαὶ μοῦ φαίνεται ὅτι σὲ μιὰ πολὺ ἐλεύθερη μετάφραση τὰ κακόηχα Matrix καὶ Group θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδοθοῦν πιὸ νοηματικὰ ὡς «Ναῦς» καὶ «Κοινότητα»! Καλὸ κατευόδιο λοιπὸν καὶ μὲ πολλὲς ἐπιστολὲς-ἀνταποκρίσεις. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος Ἐκδοτικό Σημείωμα Ἤδη ἀπό τό 1990, ἔχει καταστεῖ ἐμφανὴς ἡ ἀνάγκη ἑνὸς ἐνημερωτικοῦ ἐντύπου, γιά τίς δραστηριότητες τοῦ Ι.Ο.Α.Α, πού θά διανέμεται στά μέλη καί τούς σπουδαστές. Χρειάστηκε νά συμπληρωθοῦν 24 χρόνια λειτουργίας τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ὥστε, ἐπιτέλους, νά μποροῦμε νά ἐπικοινωνοῦμε καί ἐγγράφως μεταξύ μας. Ἡ καθυστέρηση ὀφείλεται κυρίως σέ φόρτο ἐργασιῶν ἀλλά καί στήν προτίμηση τῆς ἐμπρόσωπης ἐπικοινωνίας... Τελικά ἡ ἀπόσταση, τό πρόγραμμα τοῦ καθενός καί διάφοροι ἄλλοι λόγοι κατέστησαν ἀπαραίτητη αὐτή τή μορφή ἐπικοινωνίας ἤ ἐνημέρωσης. Ἐλπίζουμε νά συμμετέχετε ὅλοι στήν προσπάθεια αὐτή, στέλνoντας τουλάχιστον πληροφορίες γιά τό ποῦ βρίσκεται ὁ καθένας, γιὰ τίς ἐπαγγελματικές καί προσωπικές σας ἐξελίξεις καθὼς καὶ ἰδέες γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ ἐντύπου. Γιά ἐνημερωτικούς λόγους κρίθηκε σκόπιμο νά γίνει, κατ ἀρχήν, μία καταγραφή τῶν δραστηριοτήτων καί τῶν μελῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α., πού ἀφοροῦν τήν τελευταία πενταετία. Μέ φιλικούς Χαιρετισμούς Ἑλένη Μοράρου Γραμματέας τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Υ.Γ. Παρακαλοῦμε, ἄν ὑπάρχει ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ( ) νά μᾶς τή γνωστοποιήσετε ὥστε νά ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας συχνότερα.

2 1. Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις τοῦ Ι.Ο.Α.Α Τό ἔτος 2000, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. συμμετείχαμε στά κάτωθι συνέδρια, ἡμερίδες κ.λ.π. Τά βιβλία τῆς σειρᾶς «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία» Ὑπεύθυνος: Ἰ. Κ. Τσέγκος Μάρτιος Ἵδρυμα Βρεφῶν «Ἡ Μητέρα», Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἀγλαΐα Κυριακοῦ». Διοργάνωση σεμιναρίων «Παρέμβαση σέ κρίση καί ἐπεξεργασία τῶν συγκρούσεων». Ὁμιλητές: Μιχάλης Ἀθητάκης, Ἀθανασία Κακούρη, Μαρία Καραολίδου, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης. Ἀπρίλιος Παγκόσμιο Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας, Μαρακές. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις ἀπό τούς: Ἰωάννη Κ. Τσέγκο, Ἕρση Κουνέλη, Ἑλένη Μοράρου καί Θεμελίνα Σκανδαλιάρη. Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, Πάφος. Παρουσιάσεις ἀπό τούς: Ἀθανασία Κακούρη, Μαρία Καραολίδου, Εὐθύμιο Μαρκεζίνη. Μάϊος Συνάντηση τοῦ E.G.A.T.I.N. στή Λιθουανία. Συμμετεῖχε ἡ Μαρίνα Μανθούλη. Διεθνές Ἰατρικό Στρατιωτικό Συνέδριο στήν Ἰορδανία. Πραγματοποίησαν παρουσιάσεις οἱ: Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Δημήτρης Μοσχονᾶς. Συνάντηση τῆς Ε.F.P.P. στήν Ὀξφόρδη. Συμμετεῖχαν: Μαρίνα Μανθούλη καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Ἰούνιος Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχοθεραπείας τῆς Σχιζοφρένειας στή Νορβηγία. Συμμετεῖχαν: Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Αὔγουστος Παγκόσμιο Συνέδριο Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας στήν Ἱερουσαλήμ. Πραγματοποιήθηκαν 7 παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Μαρίνα Μανθούλη, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἑλένη Μοράρου, Δημήτρης Λίβας, Γεωργία Μοιροπούλου, Γιασμίνα Ἄντιτς καί Ντανιέλα Καπελλοῦτο. Σεπτέμβριος Συνδιάσκεψη τοῦ Windsor: Μπέσσυ Καραγιάννη καί Ἄννα Κοϊμτσίδου. Συνέδριο Νευρολόγων-Ψυχιάτρων Ν.Α. Εὐρώπης. Πραγματοποιήθηκαν 4 παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Μιχάλης Ἀθητάκης, Ἀθανασία Κακούρη, Ἑλένη Μοράρου Τό ἔτος 2001, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α., συμμετείχαμε στίς κάτωθι ἐκδηλώσεις. Μάϊος Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο τῆς Ἀθήνας, 2 posters: Ἀθανασία Κακούρη, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Θαλῆς Ν. Παπαδάκης. Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας στό Ἡράκλειο. Πραγματοποίησε παρουσίαση ὁ Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης. Ἰούνιος Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας στή Βουδαπέστη:Ἕρση Κουνέλη καί Θαλῆς Ν. Παπαδάκης. Ἰούλιος 4 ο συνέδριο Ψυχολογικῆς Ἔρευνας στήν Ἀθήνα: Μαρίνα Μανθούλη, Ζωή Βογιατζάκη, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Μαρία Καραολίδου καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο τῆς Ε.Α.Ρ. στή Μόσχα. Συμμετεῖχαν μέ παρουσιάσεις: Δημήτρης Λίβας, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Γεωργία Μοιροπούλου. Σεπτέμβριος Συνδιάσκεψη τοῦ Windsor: Ντανιέλα Καπελλοῦτο, Κώστας Λιανός καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Ὀκτώβριος Συνέδριο Νευρολόγων-Ψυχιάτρων Ν.Α. Εὐρώπης πραγματοποιήθηκε στό Βόλο. Συμμετεῖχε μέ ἀνακοίνωση ὁ Ἰωάννης Κ.Τσέγκος.

3 2002 Τό Ἔτος 2002 ἦταν ἰδιαίτερα σημαντική χρονιά γιά τό Ι.Ο.Α.Α., λόγῳ τῆς συμπλήρωσης 20 χρόνων λειτουργίας. Τό σημαντικώτερο γεγονός τοῦ ἔτους ἦταν ἡ συνδιοργάνωση, μέ τήν Group Analytic Society τοῦ Λονδίνου, τοῦ 30 ου Winter Workshop, στήν ἕδρα τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ἀθήνα, μέ τίτλο «Μῦθος καί Ψυχοθεραπεία». Συμμετεῖχαν 104 ἄτομα ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη. Πραγματοποίησαν παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ζωή Βογιατζάκη, Μαριάννα Τσεμπερλίδου, Malcolm Pines, Νατάσα Καραποστόλη καί Ἰάσων Μαρᾶτος. Ἀπρίλιος Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στή Χαλκιδική. Συμμετεῖχαν μέ 8 παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Παναγιώτης Κακίτσης, Φραντζέσκα Μπασιάλα καί Νατάσα Τριγώνη. Ἰούλιος Παγκόσμιο Συνέδριο Ἐφηρμοσμένης Ψυχολογίας στή Σιγκαπούρη. Ἡ Μαρίνα Μανθούλη καί ὁ Θαλῆς Ν. Παπαδάκης συμμετεῖχαν μέ 2 παρουσιάσεις. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοθεραπείας τῆς Ε.Α.Ρ. στή Βιέννη. Συμμετεῖχε ὁ Δημήτρης Λίβας. Αὔγουστος Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης στή Μπολώνια. Συμμετεῖχαν μέ παρουσιάσεις:ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη,Ἕρση Κουνέλη, Βούλα Παπαδοπούλου, Ἑλένη Μοράρου, Μιχάλης Ἀθητάκης, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ντανιέλα Καπελοῦτο, Φραντζέσκα Μπασιάλα. Ὀκτώβριος Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπείας Οἰκογένειας στήν Ἀθήνα. Συμμετεῖχαν μέ 7 παρουσιάσεις οἱ Ἕρση Κουνέλη, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Ἀλέκος Κοκκινίδης, Ἑλένη Μοράρου κ.ἄ Τό ἔτος 2003, ἐπίσης, ὑπῆρξε ἀθρόα ἡ συμμετοχή μελῶν καί σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. σέ ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδας. Ἀπρίλιος Ἡμερίδα τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδας. Ὁ Δημήτρης Λίβας πραγματοποίησε παρουσίαση. Μάϊος 7 ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοϊατρικῆς στήν Ἀθήνα. Πραγματοποίησε παρουσίαση ἡ Ζωή Βογιατζάκη. Αὔγουστος Παγκόσμιο Συνέδριο Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας στήν Κωνσταντινούπολη. Συμμετεῖχαν μέ 23 παρουσιάσεις οἱ ἑξῆς: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη, Ἑλένη Μοράρου, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Ζωή Βογιατζάκη, Μιχάλης Ἀθητάκης, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Δημήτρης Λίβας, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης, Μπέσυ Καραγιάννη, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Κώστας Λιανός, Θεμελίνα Σκανδαλιάρη, Ἰουλία Διακοπούλου. Σεπτέμβριος Τόν Σεπτέμβριο, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος προσεκλήθη, ἀπό τό πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης, νά συμμετάσχει στήν ἡμερίδα γιά τήν Ψυχοθεραπεία, ὅπου πραγματοποίησε παρουσίαση. Συμμετεῖχε στήν παρουσίαση καί ἡ Ἑλένη Μοράρου. Εὐρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτῶν Νεφρολογίας. Ἔγινε στήν Ἀγγλία καί ἡ Ἄννα Κοϊμτσίδου πραγματοποίησε παρουσίαση. Τό θέμα ἦταν μέρος τῆς Διπλωματικῆς της Διατριβῆς, πού διαπραγματεύεται τήν ἐφαρμογή τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας σέ Νεφρολογικούς ἀσθενεῖς, στό Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν. Ὀκτώβριος Workshop, πού διοργάνωσε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας, στή Βαρκελώνη. Ὁ Θαλῆς Ν. Παπαδάκης συμμετεῖχε μέ μία παρουσίαση.

4 2004 Κατά τό ἔτος 2004, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. συμμετείχαμε στίς κάτωθι Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις: Μάϊος 18 ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στήν Κῶ. Συμμετεῖχαν μέ 10 ἀνακοινώσεις οἱ: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης, Μπέσσυ Καραγιάννη, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἑλένη Μοράρου. Ἰούνιος Ἐπιστημονική Ἡμερίδα τοῦ E.G.A.T.I.N. στό Ζάγκρεμπ. Συμμετεῖχε ἡ Ζωἠ Βογιατζάκη. Ὀκτώβριος Συνέδριο τῆς E.F.P.P. στή Λισσαβώνα. Συμμετεῖχαν, μέ 2 ἀνακοινώσεις, οἱ Μιχάλης Ἀθητάκης καί Ἀθανασία Κακούρη. Νοέμβριος 1 ο Συνέδριο Ψυχολογίας τῆς Ὑγείας. Ἡ Ἄννα Κοϊμτσίδου πραγματοποίησε ἀνακοίνωση Τό ἔτος 2005, τά μέλη καί οἱ σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. συμμετεῖχαν στίς ἑξῆς ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις: Ἰανουάριος Winter Workshop, πού ὀργανώθηκε ἀπό τήν GAS, στή Βουδαπέστη. Συμμετεῖχαν ἀπό τό Ι.Ο.Α.Α. οἱ: Δημήτρης Λίβας, Ἰουλία Διακοπούλου, Ἀντώνης Κελάκης, Νατάσα Τριγώνη. Αὔγουστος Εὐρωπαϊκό Συμπόσιο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης στή Νορβηγία. Συμμετεῖχαν μέ ἀνακοινώσεις οἱ: Μιχάλης Ἀθητάκης, Βούλα Παπαδοπούλου, Φραντζέσκα Μπασιάλα, Χαρά Χαριτάκη καί Ἰουλία Διακοπούλου. Σεπτέμβριος Ὀργάνωση Ἡμερίδας στὴν Πάτρα ἀπὸ τὰ Ἐκπαιδευτήρια «ΑΚΡΙΔΑ», μὲ θέμα «Εἰσαγωγὴ τοῦ Πολυτονικοῦ στὴν Ἰδιωτικὴ Ἐκπαίδευση». Συμμετεῖχαν μὲ ἀνακοινώσεις οἱ Ἰωάννης Κ. Τσέγκος καὶ Δήμητρα Βεκιάρη. Ὀκτώβριος Τό Δίκτυο Ὑπηρεσιῶν Ψυχικῆς Ὑγείας τῆς Κύπρου ζήτησε ἀπό τό Ι.Ο.Α.Α. τή διοργάνωση Ἡμερίδας, μέ θέμα τήν Ἐκπαίδευση στήν Ὁμαδική Ἀνάλυση. Ἀπό τό Ι.Ο.Α.Α.συμμετεῖχαν οἱ Μιχάλης Ἀθητάκης, Μαρία Καραολίδου καί Εὐθύμιος Μαρκεζίνης. Συνέδριο «Οἰκογένεια καί Ψυχική Ἀσθένεια» στό Ἡράκλειο. Συμετεῖχε ὁ Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης. Νοέμβριος Συνέδριο Brain and Behavior πού πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη. Συμμετεῖχαν οἱ ἑξῆς, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α.: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη, Ντανιέλα Καπελοῦτο. Ἡμερίδα μὲ θέμα «Τὸ Μέλλον τῆς Ψυχοθεραπείας», ἡ ὁποία ὀργανώθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸ Α.Ψ.Κ., ἐπ εὐκαιρία τῶν 25 χρόνων λειτουργίας του.

5 2. Ἐκπαιδευτικές Δραστηριότητες τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συνεχίζεται γιά 24 η χρονιά τό καθαυτό ἐκπαιδευτικό ἔργο τοῦ Ι.Ο.Α.Α., ἐνῶ παράλληλα προσπαθοῦμε νά τό ἐμπλουτίζουμε καί νά τό τροποποιοῦμε συνεχῶς, ὥστε νά ἀνταποκρίνεται στίς νέες ἀλλαγές πού προκύπτουν. Οἱ κυριώτερες ἀλλαγές τῶν τελευταίων τριῶν χρόνων ἀφοροῦν κυρίως τά θεωρητικά σεμινάρια κι ἔχουν ὡς ἑξῆς: 1. Ἡ θεωρία δέν παρουσιάζεται μόνον ἀπό τόν σπουδαστή, τοῦ ὁποίου ἡ σειρά εἶναι στό πρόγραμμα, ἀλλά ἀπό ὁλόκληρη τήν ὁμάδα τοῦ ἔτους, οἱ δέ περιλήψεις ἔχουν τή μορφή περίπου ἐκτεταμένων σημειώσεων μελέτης, ὥστε ὅλοι οἱ συμμετέχοντες νά προετοιμάζονται ἐξ ἴσου ἀλλά καί νά συμμετέχουν στήν παρουσίαση καί τίς ἀνάλογες συζητήσεις. Μέχρι στιγμῆς φαίνεται ὅτι μᾶλλον βοηθᾶ στήν καλύτερη ἀφομοίωση καί σύνδεση τῆς θεωρίας μέ τήν κλινική πράξη. 2. Ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό τριετίας τό «Φροντιστήριο Ψυχιατρικῆς». Δηλαδή ἅπαξ τοῦ μηνός οἱ σπουδαστές ὅλων τῶν ἐκπαιδεύσεων συμμετέχουν, καθ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐκπαίδευσης, σέ σεμινάριο ὅπου μέσῳ εἰσηγήσεων ἀπό τούς ἐκπαιδευτές, ἀλλά καί μέσῳ παρουσίασης κλινικῶν περιστατικῶν, γίνεται συζήτηση ἐπί τῶν διαφόρων ψυχιατρικῶν ἑνοτήτων μέ σκοπό τή διαμόρφωση μιᾶς, κατά τό δυνατόν, κοινῆς ἐπιστημονικῆς γλώσσας. Τό φροντιστήριο συντονίζεται ἀπό ψυχιάτρους καί, στό τέλος κάθε ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, πραγματοποιοῦνται γραπτές ἐξετάσεις τῶν σπουδαστῶν ἐπί τῶν παρουσιασθέντων θεμάτων. Τά τελευταῖα δύο χρόνια, ἡ Ἀθανασία Κακούρη καί ὁ Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης ἔχουν ἀναλάβει τό συγκεκριμένο σεμινάριο. Οἱ ὑπόλοιπες ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες ἐξελίσσονται χωρίς ἰδιαίτερες τροποποιήσεις, ἐκτός τῆς σημαντικῆς, κατά τή γνώμη μας, ἀλλαγῆς, πού ἀφορᾶ τή συχνότητα τῶν συναντήσεων Αὐτοεκτίμησης καί Εὐαισθησίας τῆς Ἐκπαίδευσης. Δηλαδή, ἡ Εὐαισθησία καί ἡ Αὐτοεκτίμηση γίνονται ἐναλλάξ σέ μηνιαία συχνότητα, ὥστε νά ἀποκτήσει ἡ Αὐτοεκτίμηση θεσμοθετημένη ἡμέρα καί ὥρα καί νά μήν ὑποβαθμίζεται ἡ σημασία της. Ὁ ἀριθμός τῶν Διακοινοτικῶν Εὐαισθησιῶν ἔχει, ἀπό πέρυσι, ὁρισθεῖ στίς 2 κατ ἔτος.

6 Δημοσιεύσεις σέ ἄλλα βιβλία: α. Οἱ σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α., τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους , εἶναι οἱ ἑξῆς: Β Ἔτος Κυριακή Δημητρακοπούλου Πηνελόπη Καραγιάννη Σωκράτης Φαληρέας Νοσηλεύτρια Γ Ἔτος Νῖκος Νικολάου Βαγγέλης Τριανταφυλλόπουλος Εἰδικ. Ψυχίατρος, Ἐπίατρος Δ Ἔτος Ἰουλία Διακοπούλου Ἀθηνᾶ Ἐλευθερίου Ἀντώνης Κελάκης Στρατ. Νοσηλεύτρια, Ἀντιπλοίαρχος Λοχαγός, Εἰδικ. Ψυχίατρος Ε Ἔτος Ἀμαλία Δελῆ Βίκη Κάρκου Χαρά Χαριτάκη Κλινική Ἐπί πτυχίῳ σπουδαστές Εὐτυχία Νίκου Νατάσα Τριγώνη Κασσιανή Σαμίου β.ἡ Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Ἐπόπτης Ἀθανασία Κακούρη Ἑλένη Μοράρου Μιχάλης Ἀθητάκης Δημήτρης Μοσχονᾶς Θεμελίνα Σκανδαλιάρη

7 γ. Κατάλογος τῶν Ἐργασιῶν Ἔτους τοῦ Ι.Ο.Α.Α. κατά τά ἔτη Δελῆ Ἀ.«Συνοπτική Ἀνασκόπηση των Ἐννοιῶν τῆς Θεραπευτικῆς Κατά-στασης, τῆς Σχίσης και τῆς Προβολικῆς Ταύτισης», Διακοπούλου,Ἰ.«Ἡ «Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία στή Νοσηλευτική Πρακτική» Ἐλευθερίου, Ἀ. «Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία καί Ὀγκολογικός Ἀσθενής», Καπελλοῦτο,Ν.«Μελέτη Δημογραφικῶν καὶ Ψυχιατρικῶν Χαρακτηριστικῶν Πορείας καὶ Ἔκβασης, τῶν Θεραπευομένων ποὺ προσῆλθαν στὸ Α.Ψ.Κ. κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 1995», Καραγιάννη,Β.«Ἐξωτερικὰ Ἰατρεῖα : Μελέτη τῶν Χαρακτηριστι-κῶν τοῦ Πληθυσμοῦ καὶ Ἔκβαση τῆς Ἀξιολογητικῆς Περιόδου»,1999. Κάρκου,Β.«Ἡ Ἐναισθησία στήν Ψυχαναλυτική Θεωρία», Κελάκης,Α. «Συνοπτική Ἀνασκόπηση τῶν Ἐννοιῶν τῆς Ἑρμηνείας και τῆς Ἀντίστασης» Κοϊμτσίδου,Ἄ. Μετάφραση:«Psychoterapeutische und Psychoso-matische Medizin» τοῦ Michael Erman, Λιανός, Κ. «Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Ἀτόμων, ποὺ Διακόπτουν τὴ Θεραπεία κατὰ τὸ Ἀρχικὸ Διάστημα τῆς Θεραπευτικῆς Διαδικασίας (Σεπτέμβριος 2000-Αὔγουστος 2001)», Μπασιάλλα,Φ. «Ψυχιατρικὴ Συνέντευξη ἤ Διάλογος», Νίκου, Ε. «Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία γιά Παιδιά καί Ἐφήβους: Τεχνικές πού Διευκολύνουν τήν Ψυχοσυναισθηματική Ἐξέλιξη καί τήν Προσωπική Ἐμπλοκή», 2003 Σαμίου, Κ. Παρουσίαση τοῦ Βιβλίου τῶν Zenger,I.H.,Mussel-White,E., Hurson, K., Pervin, C.: Ὁμάδες Διοίκησης: Ἡ Ἐπικράτηση ἑνός Νέου Ρόλου, Τριγώνη, Ν. «Οἱ Ρόλοι τοῦ Θεραπευτοῦ στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν», 2002.

8 δ. Κατάλογος τῶν Διπλωματικῶν Διατριβῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. κατὰ τὰ ἔτη Σκανδαλιάρη, Θ. «Ἡ Ὁμαδικοαναλυτικὴ Ἐποπτεία», Κυριακοπούλου,Ἄ.-Μ.«Ἀνάλυση τῶν Χαρακτηριστικῶν καὶ τῆς Πορείας τῶν Ἐνδιαφερομένων εἰς τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου», Χατζημπαλῆ, Λ.: «Ἡ Δεκαπενθήμερη Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα τοῦ Α.Ψ.Κ. Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Θεραπευομένων καὶ τῆς Θεραπευτικῆς Διαδικασίας», Γιασμίνα Ἄντιτς. «Ἡ Ἔννοια τῆς Θεραπευτικῆς Συμμαχίας. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση» Μοιροπούλου,Γ.: «Τὸ Θεωρητικὸ Ἔργο τοῦ M.Pines καὶ ἡ Συμβολή του στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: Συνοπτικὴ Παρουσίαση», Κοϊμτσίδου,Α. «Ἐφαρμογή Ἀρχῶν Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας σἐ Χρόνιους Νεφροπαθεῖς στό Πλαίσιο ἑνός Γενικοῦ Νοσοκομείου», Κακίτσης, Π.«Ὁ Θεσμός τῆς Κλινικῆς Ἄσκησης καί τά Χαρακτηριστικά τῶν Ἀσκουμένων στό Α.Ψ.Κ.» Ἰούλιος Καραγιάννη,Β.«Ἡ Ὁμαδικοναλυτικὴ Ἐποπτεία. Ἐρευνητικὴ Μελέτη», Καπελλοῦτο, Ντ. «Χαρακτηριστικά καί Πορεία Θεραπευομένων τοῦ Α.Ψ.Κ.. Ἀναδρομική Μελέτη : », Μπασιάλλα, Φρ. «Τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀνασκόπηση Ἑπτὰ Ἐτῶν Λειτουργίας ( )», Λιανός, Κ. «Εἰσαγωγικά Σεμινάρια Ἰωαννίνων. Ἀνασκόπηση τῆς Δεκαετοῦς Λειτουργίας τους ( ), Συμμετοχή Διπλωματούχων μελῶν στό Ι.Ο.Α.Α. (συνδρομή) Μέ τήν ὁλοκλήρωση ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑποχρεώσεων, κάθε σπουδαστής γίνεται διπλωματοῦχο μέλος τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Τό ἐτήσιο κόστος συμμετοχῆς εἶναι 100 καί καλόν εἶναι νά ἐξοφλεῖται ἕως τό τέλος Ἀπριλίου, ἑκάστου ἔτους. Τά Διπλωματοῦχα Μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. τῶν ἐτῶν εἶναι: Θεμελίνα Σκανδαλιάρη Κλιν. Ίανουάριος 2000 Ἄννα-Μαρία Κυριακοπούλου Κλιν. Ἰούλιος 2000 Λιάνα Χατζημπαλῆ Κλιν. Δεκέμβριος 2001 Γεωργία Μοιροπούλου Ψυχίατρος Μάρτιος 2002 Γιασμίνα Ἄντιτς Ἰούλιος 2002 Ντανιέλα Καπελοῦτο Ψυχίατρος Νοέμβριος 2003 Μπέσυ Καραγιάννη Κλιν. Ἰανουάριος 2004 Ἄννα Κοϊμτσίδου Νοσηλεύτρια Φεβρουάριος 2004 Φραντσέσκα Μπασιάλα Ψυχίατρος Ἀπρίλιος 2004 Παναγιώτης Κακίτσης Κλιν. Ἰούλιος 2004 Κώστας Λιανός Κοιν. Λειτουργός Μάρτιος 2005

9 4. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. μέ τή G.A.S. Τά περισσότερα μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. εἶναι καί πλήρη μέλη τῆς Group Analytic Society. Μέ τή συμμετοχή στή G.A.S., τὰ μέλη αὐτομάτως λαμβάνουν τό τριμηνιαῖο περιοδικό Group Analysis καί ἔχουν ἔκπτωση στίς διάφορες ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνει ἡ Ἑταιρεία. Ἡ συνδρομή εἶναι 250 ἐτησίως. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται νά γίνει μέλος τῆς G.A.S. μπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τή Γραμματεία τῆς G.A.S. ἤ τή Γραμματεία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 5. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. μέ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.) καί τήν Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.). Τό Ἰνστιτοῦτο συνεργάζεται καί συνδέεται ἄμεσα μέ τούς δύο ἀνωτέρω ὀργανισμούς. Σκοπός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ψυχοθεραπείας εἶναι ἡ καθιέρωση καί ὁ ἔλεγχος ἐφαρμογῆς τῶν κοινῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης καί τῶν κανόνων δεοντολογίας, στήν ἄσκηση τῆς Ψυχοθεραπείας. Εἶναι μία Ὁμοσπονδία, στήν ὁποία συμμετέχουν 30 χῶρες καί περισσότεροι τῶν ψυχοθεραπευτῶν, διαφόρων ψυχοθεραπευτικῶν προσεγγίσεων. Εἶναι ὀργανισμοί ἀναγνωρισμένοι ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἀνάμεσα στά ὑπόλοιπα θέματα, τά ὁποῖα ἔχουν ἀναλάβει, εἶναι καί ἡ καθιέρωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας. Τό ἐτήσιο κόστος συμμετοχῆς τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ε.Α.Ρ. εἶναι 350. Ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος, ἱδρύθηκε τό 1998 καί ἐκπροσωπεῖ στήν Ἑλλάδα τήν Ε.Α.Ρ. Σκοπός της εἶναι ἡ θέσπιση ὑψηλῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης καί ἄσκησης τῆς Ψυχοθεραπείας, σέ σαφῶς προσδιορισμένο δεοντολογικό πλαίσιο ἡ συνένωση, σέ μία κοινή Ἑταιρεία, ὅλων τῶν Ὀργανισμῶν Ψυχοθεραπείας καθώς καί μεμονομένων ψυχοθεραπευτῶν διαφόρων προσεγγίσεων. Ἐπίσης, ἡ βελτίωση τῶν συνθηκῶν λειτουργίας τῶν ὑπηρεσιῶν ψυχικῆς ὑγείας, μέσῳ τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς ἄσκησης τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ψυχοθεραπευτοῦ. Τό κόστος συμμετοχῆς τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ε.Ε.Ψ.Ε. εἶναι 250 ἐτησίως. Ἐκπρόσωπος τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ἑταιρεία εἶναι ὁ κ. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος. 6. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. μέ τό Ε.G.A.T.I.N. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (European Group Analytic Training Institutions, E.G.A.T.I.N.) ἀποτελεῖ μία ὁμοσπονδία, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τό 1988 καί μέλη της εἶναι Εὐρωπαϊκά Ἰνστιτοῦτα, τά ὁποῖα παρέχουν ἐκπαίδευση στήν Ὁμαδική Ἀνάλυση. Ἐμπνευστής τῆς ἰδέας, καί πρῶτος πρόεδρος τοῦ E.G.A.T.I.N., ἦταν ὁ Ἰ.Κ. Τσέγκος. Ἀπό τό 2004 ἡ κ. Βογιατζάκη συμμετέχει σταθερά σ ὅλες τίς συναντήσεις τοῦ Ε.G.A.T.I.N., ἀπό δέ τό 2005 ἐξελέγη μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὀργανισμοῦ. Σκοπός τοῦ Ε.G.A.T.I.N., σύμφωνα μέ τό καταστατικό του, εἶναι «νά εὐοδωθεῖ ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν στόν εὐρωπαϊκό καί τόν διεθνή ὁμαδικοαναλυτικό χῶρο», ἔτσι ὥστε «νά ἐνθαρρύνει τή δημιουργία ὑψηλῶν προδιαγραφῶν στήν ὁμαδικοαναλυτική ἐκπαίδευση» καί, ἑπομένως, «νά συνεισφέρει στήν ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη τῆς ἐκπαίδευσης στήν Ὁμαδική Ἀνάλυση» ἐνῶ, παράλληλα, «σέβεται καί διαφυλάσσει τόν ἰδιαίτερο χαρακτήρα, τό ἦθος καί τήν ἐσωτερική δομή τοῦ κάθε ἰνστιτούτου-μέλους του». Πρόκειται γιά τόν πρῶτο καί, μέχρι τώρα, μοναδικό ὀργανισμό ὁ ὁποῖος συνδέει ὅλα τά ὁμαδικοαναλυτικά ἐκπαιδευτικά ἰνστιτοῦτα σέ ἰσότιμη βάση. Ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν μεταξύ τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὀργανισμῶν ἔχει διευκολύνει τό ἔργο τῶν ἐκπαιδευτῶν, ἔχει ἐνθαρρύνει πολλά νέα ἰνστιτοῦτα νά προσφέρουν ἐκπαίδευση ἤ νά ἀναπτύξουν περαιτέρω τά ἐκπαιδευτικά τους προγράμματα καί, ταυτοχρόνως, ἔχει συνεισφέρει στή θεσμοθέτηση ὑψηλῶν ἐκπαιδευτικῶν κριτηρίων. Τό κόστος συμμετοχῆς τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στό Ε.G.A.T.I.N. εἶναι 280 κατ ἔτος. Στίς 28 Ἀπριλίου 2006, θά πραγματοποιηθεῖ στήν Κοπεγχάγη ἐπιστημονική ἐκδήλωση, στό πλαίσιο τῶν συναντήσεων τοῦ Ε.G.A.T.I.N. Ἐπίσης, στίς 4-6 Αὐγούστου 2006, θά γίνει στή Γερμανία ἕνα Workshop.

10 7. Βιβλιοθήκη Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Α.Ψ.Κ. καί τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ἔχει ἐμπλουτισθεῖ τόσο μέ ἐκδόσεις πού ἀφοροῦν τήν Ψυχοθεραπεία, ὅσο καί μέ βιβλία γενικώτερου προβληματισμοῦ (π.χ. ἱστορικά, φιλοσοφικά κ.ἄ.). Ἡ Ἄννα Τζιότζιου, συνεργάτις τοῦ Κέντρου, ἔχει ἐργασθεῖ μέ μεράκι ὥστε ἡ βιβλιοθήκη νά εἶναι προσβάσιμη σέ ὅλους, χρησιμοποιεῖ δέ καί τή σύγχρονη τεχνολογία. Εἰδικώτερα, ἔχουν καταγραφεῖ καί ἀριθμηθεῖ ἐκ νέου τά βιβλία, περιοδικά, Διπλωματικές Διατριβές καί Ἐργασίες Ἔτους. Σχετικά μέ τήν Ὁμαδική Ἀνάλυση, ἐκτός τῶν βιβλίων πού μπορεῖτε νά βρεῖτε, παραθέτουμε καί τόν κατάλογο τῶν διπλωματικῶν ἐργασιῶν καί ἐργασιῶν ἔτους, πού ἔχουν παραδώσει σπουδαστές καί μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α., ἀπό τό 2000 ἕως σήμερα. 8. Ἐκδόσεις-Δημοσιεύσεις Μέχρι τώρα ἔχουν δημοσιευθεῖ σέ περιοδικά, ἤ ἔχουν συμπεριληφθεῖ σέ βιβλία, ἄρθρα τοῦ Προέδρου τοῦ Ἰνστιτούτου καθώς καί ἐργασίες μελῶν ὅπως: - Στό βιβλίο τῆς Meg Sharpe «The Third Eye» ὑπάρχει κεφάλαιο γιά τό Ἑλληνικό Μοντέλο Ἐποπτείας ἐπίσης ἄρθρο τοῦ Προέδρου τοῦ Ι.Ο.Α.Α. σχετικά μέ τήν Ὁμάδα Ὀνειροδράματος, ὑπάρχει καί στό βιβλίο «Dreams in Group Psychotherapy». Τό Ἰνστιτοῦτο, μέ τή συμπλήρωση 20ετίας, ἀπέκτησε, ἐπιτέλους, καί τόν πρῶτο Ἑλληνικό τίτλο βιβλίου. Πρόκειται γιά τό βιβλίο τοῦ Προέδρου τοῦ Ι.Ο.Α.Α. «Οἱ Μεταμφιέσεις τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ» ἀπό τίς Ἐκδόσεις «Στιγμή». Μέ τό προαναφερθέν βιβλίο τοῦ κ. Τσέγκου ἐγκαινιάσθηκε ἡ σειρά «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία». Ἔκτοτε κυκλοφόρησαν καί τά κάτωθι, τρία, βιβλία καὶ εἶναι ὑπὸ ἔκδοσιν ἀκόμη δύο. - Skynner, R «Θεραπεία Οἰκογένειας, ἡ Ὁμαδικοαναλυτική Προσέγγιση». Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Σαββάλας (Εἰσαγωγή-Ἐπιμέλεια: Θαλῆς Παπαδάκης, Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου - Πολύζος Ν. & συνεργάτες «Τό Κόστος τῆς Ψυχοθεραπείας. Οἰκονομική καί Λειτουργική Ἀξιολόγηση μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας (Α.Ψ.Κ.). Πρόλογος: Ἰ.Κ.Τσέγκος, Ἐπιμέλεια-Συμπεράσματα: Ν. Καραποστόλη. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις. - Τσέγκος, Ἰ. Κ., Παπαδάκης, Θ. Ν. & Βεκιάρη, Δ «Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων». Ἡ Ἐπίδραση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί τοῦ «Μονοτονικοῦ» στήν Ψυχοεκπαιδευτική Ἐξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ - Συγκριτική Μελέτη. Ἀθήνα : Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις. Ἡ κ. Μαρίνα Μανθούλη ἔχει συμμετάσχει στό: Georgas, J., Manthouli, M., Besevegis, E., Kokkevi, A. (Eds.) Contemporary Psychology in Europe. Theory, Research and Application. Proceedings of the IVth European Congress of Psychology. Bern-Toronto: Hogrefe & Huber Publications. Ἡ κ. Μανθούλη, ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει μέ τὴ συγγραφὴ κεφαλαίου στό βιβλίο: A Century of Psychology, ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Routledge,1997. Παράλληλα μέ τήν ἐκδοτική δραστηριότητα δημοσιεύθηκαν σέ ἑλληνικά καί ξένα περιοδικά τά ἀκόλουθα ἄρθρα: Στά Τετράδια Ψυχιατρικῆς,τό ἄρθρο τῶν: Χαριτάκη, Χ., Βεκιάρη, Δ. & Τσέγκου, Ι.Κ «Κλίμακες Ἀξιολόγησης στά Ζεύγη καί στίς Οἰκογένειες», Νο 78 (6): Στήν Ψυχιατρική,τό ἄρθρο τῶν: Κωστόπουλος Χ., Καραποστόλη Ν., Πολύζος Ν., Μπαρδῆς Β., Μπαρτζώκας Δ., Πιερράκος Γ., Τσέγκος Ἰ.Κ., 2003 α. «Τὸ Κόστος τῶν Ὑπηρεσιῶν μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας» (Ψυχιατρική, τεῦχος, 14 (2), σ ). Στό περιοδικό Group Analysis, τό ἄρθρο τῶν: Terlidou Ch., Moshonas D., Kakitsis P., Manthouli M., Moshona Th., Tsegos I.K., Personality Changes after Completion of Long- Term Group-Analytic Psychotherapy (Group Analysis, Vol. 37 (3), σελ ). Στό περιοδικό The European Journal of Psychiatry, τό ἄρθρο τῶν: Tsegos, I.K., Karayanni, V., Karapostoli, N., Morarou, E., " An Extensive Outcome of a New Research to Supervision: A research Study Derived from Supervision Protocols of Students' Psychotherapeutic and Psychometric Activities" (The European Journal of Psychiatry, Vol.18, σελ.61-70). Στό περιοδικό Group Analysis, τό ἄρθρο τῆς Ἕ. Κουνέλη «The Image of the Self in the Mirror of the Supervising Group» (Group Analysis, Vol. 38 (4), σελ ). Στό περιοδικό International Journal of Therapeutic Communities, τό ἄρθρο τῶν: Tziotzou, A., Katsouri, I., Livas, D., Karapostoli, N., Tsegos, I.K Patients' Characteristics and Treatment Outcome in a Group-Analytic Psychotherapeutic Community, (International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 26 (3), pp ).

11 9. Ἐρευνητικός Τομέας Tό Ι.Ο.Α.Α. συνεργάζεται μέ τό Α.Ψ.Κ. στίς δραστηριότητες τοῦ Ἐρευνητικοῦ Τομέως, ὅπου συμμετέχουν τά μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Μιχάλης Ἀθητάκης καί Ντανιέλα Καπελλοῦτο. Ὁ σκοπός λειτουργίας τοῦ Ἐρευνητικοῦ Τομέα εἶναι: 1. Ἡ συγκέντρωση καί παρακολούθηση τῶν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, τῶν ἐργασιῶν ἔτους καί τῶν διπλωματικῶν διατριβῶν τῶν σπουδαστῶν, καί τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ἀλλά τῶν ἄλλων μετεκπαιδεύσεων τοῦ Α.Ψ.Κ. 2. Τά ἀρχεῖα τῶν τεσσάρων ἐκπαιδεύσεων καί τῶν θεραπευτικῶν τμημάτων τοῦ Α.Ψ.Κ. 3. Ἡ ὀργάνωση καί λειτουργία τῆς Βιβλιοθήκης. 4. Ὁ προγραμματισμός τῆς συμμετοχῆς μας στά τρέχοντα συνέδρια, ἡμερίδες κ.λ.π. τῆς ἡμεδαπῆς καί τῆς ἀλλοδαπῆς. 5. Ἡ ἐπιλογή τῶν θεμάτων γιά τίς δημοσιεύσεις σέ περιοδικά καθώς ἐπίσης καί ὁ προγραμματισμός τῶν ἐκδόσεων. 10. Προσεχεῖς Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις - Στίς 4-8 Μαΐου 2006, θά πραγματοποιηθεῖ τό Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, στήν Ἀθήνα. - Στίς 19 Μαΐου 2006 θά πραγματοποιηθεῖ, στό Λονδίνο, ἡ 30 η Διάλεξη; στή μνήμη τοῦ Foulkes μέ θέμα: «Group Analysis and Spirituality». Στὶς 3 Ἰουνίου θὰ πραγματοποιηθεῖ Ἡμερίδα τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε μὲ θέμα «Ἡ Ἐποπτεία στὶς Διάφορες Προσεγγίσεις». Στίς Ἰουλίου 2006 θά πραγματοποιηθεῖ, στήν Ἀθήνα, τό Παγκόσμιο Συνέδριο Ἐφηρμοσμένης Ψυχολογίας. Στίς Ἰουλίου, στό Κέϊμπριτζ, θά πραγματοποιηθεῖ τό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο τῆς Ε.Α.Ρ. 11. Προσωπικά καί Ἐπαγγελματικά Γεγονότα μελῶν καί σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Πάρα πολλά, κυρίως εὐχάριστα, προσωπικά γεγονότα συνέβησαν κατά τήν τελευταία πενταετία σέ μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Παραθέτουμε τά σημαντικότερα τῶν ἐτῶν ἐλπίζοντας ὅτι θά ἐνημερωθοῦμε σύντομα καί γιά ἄλλα γεγονότα. Προσωπικά Γεγονότα -Ἡ Ντανιέλα Καπελλοῦτο παντρεύτηκε στήν Αἴγινα μέ τόν Χρῆστο Γαβρᾶ καί ἀπέκτησαν καὶ ἕναν γυιό, τόν Ἰάσονα. -Ἡ Ἄννα-Μαρία Κυριακοπούλου παντρεύτηκε μέ τόν Ἄθω Δάμη. -Ἡ Γιασμίνα Ἄντιτς παντρεύτηκε τόν Χαράλαμπο Καραολίδη καί ἀπέκτησαν καὶ ἕναν γυιό, τόν Νικόλαο-Πολύβιο. - Ὁ Δημήτρης Λίβας παντρεύτηκε τή, συνάδελφο ψυχολόγο καί Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Μπέσσυ Καραγιάννη. - Ὁ Κώστας Λιανός παντρεύτηκε τή συνάδελφο Ντίνα Λατσώνα στήν Τρίπολη, καί περιμένουν κοριτσάκι τόν προσεχῆ Μάϊο. -Ἡ Εὐτυχία Νίκου παντρεύτηκε μέ τόν Πέτρο Καρυώτη στή Θεσσαλονίκη. -Ἡ Θεμελίνα Σκανδαλιάρη ἀπέκτησε μιά κόρη, τήν Ἀδαμαντία. -Ἡ Βίκυ Κάρκου παντρεύτηκε τόν Εὐριπίδη Πολύμερο, στήν Κέρκυρα, καί ἀπέκτησαν πρόσφατα καί μιά κόρη. - Ὁ Εὐθύμιος Μαρκεζίνης ἀπέκτησε γυιό, τόν Στρατῆ. - Ἡ Κασσιανή Σαμίου παντρεύτηκε τόν Χρῆστο Μπρικόλια, στόν Πειραιᾶ.

12

13 Ἐπαγγελματικά Γεγονότα - Ὁ Θαλῆς Παπαδάκης μέ τή Μαρίνα Μανθούλη συνεχίζουν, γιά 3 η θητεία, τήν ἐπιτυχῆ τους πορεία στό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων, στίς θέσεις τοῦ Προέδρου καί Ἀντιπροέδρου ἀντιστοίχως. - Ὁ Ἀλέκος Κοκκινίδης προήχθη σέ Πλοίαρχο στό ΓΕΝ. - Ὁ Δημήτρης Μοσχονᾶς προήχθη σέ Γενικό Ἀρχίατρο. - Ἡ Ἰουλία Διακοπούλου προήχθη σέ Ἀντιπλοίαρχο. - Ἡ Ντανιέλα Καπελλοῦτο, παράλληλα μέ τήν δουλειά της στό Α.Ψ. Κ. καί στό ἰδιωτικό της ἰατρεῖο, ἐργάζεται καί ὡς ἐπιστημονική συνεργάτις τοῦ «Κέντρου Ἡμέρας γιά Ψυχολογική Ὑποστήριξη Ἀσθενῶν μέ Καρκίνο». - Ἡ κ. Καραγιάννη καί ὁ κ. Λιανός, ἀπό διετίας περίπου, συνεργάζονται μέ τήν Ψυχογηριατρική Ἑταιρεία ὁ «Νέστωρ». - Ὁ Δημήτρης Λίβας ἦταν, ἀπό τό 1999 ἕως τό 2004, πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος, ἐνῶ ὁ Μιχάλης Ἀθητάκης ἐξελέγη ὡς νέος πρόεδρος τῆς ἀνωτέρῳ ἐταιρείας. - Ἡ Ζωή Βογιατζάκη ἐξελέγη, τό 2005, τακτικό μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ E.G.A.T.I.N. Ἀρκετοί συνάδελφοι ἄρχισαν νά λειτουργοῦν τά ἰδιωτικά τους γραφεῖα, στούς ὁποίους καί εὐχόμεθα ὁλόψυχα καλή σταδιοδρομία.

Matrix. κοῦ περιεχομένου καθώς ἐπίσης καί νέα ἀπό τίς μελλοντικές μας δραστηριότητες. Στούς χαλεπούς καιρούς. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 4

Matrix. κοῦ περιεχομένου καθώς ἐπίσης καί νέα ἀπό τίς μελλοντικές μας δραστηριότητες. Στούς χαλεπούς καιρούς. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 3 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη. Τό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N. ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διευθυντής: Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 2014

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΑLZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 31, ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 2014 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

( Der psychologische Versuch in der Psychiatrie ).

( Der psychologische Versuch in der Psychiatrie ). 1 Φιλοσοφική Σχολή Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Eιδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 15784 Τηλ: 210-7277640 Fax: 210-7277640 Ιστοσελίδα clin.psych@uoa.gr Ενηµερωτικό έντυπο Εκδότης: Ilse

Διαβάστε περισσότερα

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ)- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ()- ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

newsletter Ενημέρωση του προέδρου Οι πρώτες 12 δραστηριότητες του νέου ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ www.ere.gr

newsletter Ενημέρωση του προέδρου Οι πρώτες 12 δραστηριότητες του νέου ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ www.ere.gr 9 τεύχος Μάϊος 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ETAIΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ GREEK RHEUMATOLOGY SOCIETY & PROFESSIONAL ASSOCIATION OF RHEUMATOLOGISTS newsletter ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960 www.ere.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) Απολογισμός Δράσεων 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) Απολογισμός Δράσεων 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) Απολογισμός Δράσεων 2014 Ιανουάριος : Στις 16 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Συλλόγων/Μελών της Π.Ε.Σ.ΠΑ. στα γραφεία του φορέα μας. Τα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της ομάδας μας αλλά και των εταιρειών Balint των άλλων χωρών.

Τέλος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της ομάδας μας αλλά και των εταιρειών Balint των άλλων χωρών. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BALINT ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σημείωμα της σύνταξης Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο δεύτερο εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ομάδας Balint. Η ομάδα μας

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος www.ere.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ETAIΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ newsletter

πρόλογος www.ere.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ETAIΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ newsletter 3 τεύχος Οκτώβριος 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ETAIΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ newsletter ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960 www.ere.gr ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία Ιουνιος 2012 - Τευχος 03-04 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη Αφιέρωμα διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ Νο 40 ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. Γραφεία: Δασκαλάκη 35, 11526 Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ Νο 40 ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. Γραφεία: Δασκαλάκη 35, 11526 Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ ΔΕΛΤΙΟ Νο 40 ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Γραφεία: Δασκαλάκη 35, 11526 Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 6913500 Fax: 210 6913053 e-mail: seps@otenet.gr www.seps.gr ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Α. ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ο ΣΕΨ εγκαινιάζει μια νέα σελίδα υπό τον τίτλο «Τεκμηρίωση», όπου θα δημοσιεύει επίσημα κείμενα (Κρατών, Ομοσπονδιών, Συλλόγων κλπ), σχετικά με τις επαγγελματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιούνιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Νόμος 3028/2002

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Νόμος 3028/2002 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΥΧΟΣ 1 Περιεχόμενα 1 Νόμος 3028/2002 1 20 χρόνια Ελληνικό Τμήμα του ICOM 2 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2003 «Μουσεία και Φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

... 3 E... 4... 6... 7... 8

... 3 E... 4... 6... 7... 8 2, 2009.... 3 E... 4... 6... 7... 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210-72 14 148 Fax: 210-72 42 032 E-mail: psych@psych.gr Η έκδοση του πρώτου τεύχους συνέπεσαν

Διαβάστε περισσότερα

καλύτερη ποιότητα ζωής γι αυτούς και τις οικογένειές τους.

καλύτερη ποιότητα ζωής γι αυτούς και τις οικογένειές τους. 11 ΤΕΥΧΟΣ 13, ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2009 150.000 ασθενείς με νόσο Aλτσχάιμερ ζουν ανάμεσά μας... Βοηθήστε μας να εξασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής γι αυτούς και τις οικογένειές τους. ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε για την πολύχρονη και εξαιρετική συμβολή στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα