MATRIX Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MATRIX Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν"

Transcript

1 MATRIX Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Χαραλάμπη 1 & Μαυρομιχάλη Ὑπεύθυνη ὕλης: Ἑλένη Μοράρου Διανέμεται δωρεάν στά Μέλη & τούς Σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 Τεύχος, 1 ο Περιεχόµενα 1. Συµµετοχή σέ Ἐπιστηµονικές Ἐκδηλώσεις τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 2. Ἡ Ἐκπαίδευση Ψυχαναλυτῶν Ὁµάδας α. Σπουδαστές β. Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή γ. Κατάλογος Ἐργασιῶν Ἔτους δ.κατάλογος ιπλωµατικῶν Ἐργασιῶν 3. Συµµετοχή διπλωµατούχων µελῶν στό Ι.Ο.Α.Α.. 4. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. µέ τή G.A.S. 5. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. µέ τήν Ε.Α.Ρ. καί τήν Ε.Ε.Ψ.Ε. 6. Συνεργασία µέ τό E.G.A.T.I.N. 7. Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 8. Ἐκδόσεις- ηµοσιεύσεις 9. Ἐρευνητικός Τοµέας 10. Προσεχεῖς Ἐπιστηµονικές Ἐκδηλώσεις 11. Προσωπικά καί ἐπαγγελµατικά γεγονότα µελῶν καί σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 12. Ἐπιστολὲς - Σχόλια Γράμμα τοῦ Προέδρου Eὐφρόσυνo γεγονὸς ἡ ἔκδοση, ἑνὸς ἐντύπου ἐσωτερικῆς κυκλοφορίας, ἀπὸ τὸ ἀρχαιότερο Ἰνστιτοῦτο τοῦ Α.Ψ.Κ., τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν. Ὅσο γιά τήν ὀνομασία Matrix, κακόηχη, δυσκολομετάφραστη ἀλλὰ καὶ τόσο πολυσήμαντη, νομίζω πώς εἶναι ἐπιβεβλημένη ἀφοῦ ἀρχικὰ σήμαινε τὸ ἔγκυο ζῶο καὶ κατ ἐπέκτασιν κάθε θηλυκὸ ζῶο ἀλλὰ καὶ τὴ μήτρα. Ἡ ὀνομασία τοῦ ἐντύπου, ὅμως, μπορεῖ νὰ ὑποδηλώσει καὶ τὴν ἔννοια ἑνὸς καραβιοῦ ποὺ ἡ ἀρχαία ὀνομασία εἶναι καὶ αὐτὴ γένους θηλυκοῦ, Ναῦς, καὶ δικαιολογεῖ ἔτσι καί τὶς ὁλόθερμες εὐχὲς ὅλων μας γιὰ καλοτάξιδη πορεία. Μάτριξ ἤ Ναῦς λοιπόν, ἔννοιες σαφέστατα θηλυκές, μητρικές, ποὺ ὑποδηλώνουν ταυτόχρονα καὶ ἕναν χῶρο ὅπου γεννιέται καὶ ἀναπτύσσσεται κάτι γι αὐτὸ καὶ εὔκολα παραπέμπει στὴν Ὁμαδικοαναλυτικὴ κατάσταση. Μιὰ ἔννοια μεταφυσικὴ γιὰ νὰ δηλώσει τὸ δυναμικὸ ὑπόβαθρο τῶν συμβαινόντων ἤ συμβεβηκότων σὲ μιὰ ὁμάδα ἤ σὲ μιὰ ὁμαδικοαναλυτικὴ συνεδρία. Μάτριξ σημαίνει καὶ δίκτυο, ποὺ συνδέει πρόσωπα καὶ καταστάσεις. Ἡ Μάτριξ πάντως τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 70 καὶ πιὸ ἐπίσημα τὸ 1982, ἀπετέλεσε καὶ τὴ μήτρα, καὶ τὸ διασυνδετικό, ἀλλὰ καὶ προστατευτικὸ δίχτυ γιὰ τὴ δημιουργία καὶ ἄλλων «παιδιῶν»-δικτύων ὅπως καὶ τριῶν ἄλλων Ἰνστιτούτων τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, αὐτὰ τῆς Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης, τῆς Κοινωνικοθεραπείας-Ψυχοδράματος, τῆς Θεραπείας Οἰκογένειας καθὼς καὶ τῶν τριῶν Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων. Ὡς ναῦς, πάντως, ἡ ἑλληνικὴ Μάτριξ ταξίδεψε τόσον στὸ ἐσωτερικό, ὅσον καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ δημιούργησε καὶ τὸ E.G.A.T.I.N. στὴν Εὐρώπη. Kαὶ μοῦ φαίνεται ὅτι σὲ μιὰ πολὺ ἐλεύθερη μετάφραση τὰ κακόηχα Matrix καὶ Group θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδοθοῦν πιὸ νοηματικὰ ὡς «Ναῦς» καὶ «Κοινότητα»! Καλὸ κατευόδιο λοιπὸν καὶ μὲ πολλὲς ἐπιστολὲς-ἀνταποκρίσεις. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος Ἐκδοτικό Σημείωμα Ἤδη ἀπό τό 1990, ἔχει καταστεῖ ἐμφανὴς ἡ ἀνάγκη ἑνὸς ἐνημερωτικοῦ ἐντύπου, γιά τίς δραστηριότητες τοῦ Ι.Ο.Α.Α, πού θά διανέμεται στά μέλη καί τούς σπουδαστές. Χρειάστηκε νά συμπληρωθοῦν 24 χρόνια λειτουργίας τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ὥστε, ἐπιτέλους, νά μποροῦμε νά ἐπικοινωνοῦμε καί ἐγγράφως μεταξύ μας. Ἡ καθυστέρηση ὀφείλεται κυρίως σέ φόρτο ἐργασιῶν ἀλλά καί στήν προτίμηση τῆς ἐμπρόσωπης ἐπικοινωνίας... Τελικά ἡ ἀπόσταση, τό πρόγραμμα τοῦ καθενός καί διάφοροι ἄλλοι λόγοι κατέστησαν ἀπαραίτητη αὐτή τή μορφή ἐπικοινωνίας ἤ ἐνημέρωσης. Ἐλπίζουμε νά συμμετέχετε ὅλοι στήν προσπάθεια αὐτή, στέλνoντας τουλάχιστον πληροφορίες γιά τό ποῦ βρίσκεται ὁ καθένας, γιὰ τίς ἐπαγγελματικές καί προσωπικές σας ἐξελίξεις καθὼς καὶ ἰδέες γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ ἐντύπου. Γιά ἐνημερωτικούς λόγους κρίθηκε σκόπιμο νά γίνει, κατ ἀρχήν, μία καταγραφή τῶν δραστηριοτήτων καί τῶν μελῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α., πού ἀφοροῦν τήν τελευταία πενταετία. Μέ φιλικούς Χαιρετισμούς Ἑλένη Μοράρου Γραμματέας τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Υ.Γ. Παρακαλοῦμε, ἄν ὑπάρχει ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ( ) νά μᾶς τή γνωστοποιήσετε ὥστε νά ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας συχνότερα.

2 1. Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις τοῦ Ι.Ο.Α.Α Τό ἔτος 2000, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. συμμετείχαμε στά κάτωθι συνέδρια, ἡμερίδες κ.λ.π. Τά βιβλία τῆς σειρᾶς «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία» Ὑπεύθυνος: Ἰ. Κ. Τσέγκος Μάρτιος Ἵδρυμα Βρεφῶν «Ἡ Μητέρα», Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἀγλαΐα Κυριακοῦ». Διοργάνωση σεμιναρίων «Παρέμβαση σέ κρίση καί ἐπεξεργασία τῶν συγκρούσεων». Ὁμιλητές: Μιχάλης Ἀθητάκης, Ἀθανασία Κακούρη, Μαρία Καραολίδου, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης. Ἀπρίλιος Παγκόσμιο Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας, Μαρακές. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις ἀπό τούς: Ἰωάννη Κ. Τσέγκο, Ἕρση Κουνέλη, Ἑλένη Μοράρου καί Θεμελίνα Σκανδαλιάρη. Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, Πάφος. Παρουσιάσεις ἀπό τούς: Ἀθανασία Κακούρη, Μαρία Καραολίδου, Εὐθύμιο Μαρκεζίνη. Μάϊος Συνάντηση τοῦ E.G.A.T.I.N. στή Λιθουανία. Συμμετεῖχε ἡ Μαρίνα Μανθούλη. Διεθνές Ἰατρικό Στρατιωτικό Συνέδριο στήν Ἰορδανία. Πραγματοποίησαν παρουσιάσεις οἱ: Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Δημήτρης Μοσχονᾶς. Συνάντηση τῆς Ε.F.P.P. στήν Ὀξφόρδη. Συμμετεῖχαν: Μαρίνα Μανθούλη καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Ἰούνιος Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχοθεραπείας τῆς Σχιζοφρένειας στή Νορβηγία. Συμμετεῖχαν: Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Αὔγουστος Παγκόσμιο Συνέδριο Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας στήν Ἱερουσαλήμ. Πραγματοποιήθηκαν 7 παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Μαρίνα Μανθούλη, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἑλένη Μοράρου, Δημήτρης Λίβας, Γεωργία Μοιροπούλου, Γιασμίνα Ἄντιτς καί Ντανιέλα Καπελλοῦτο. Σεπτέμβριος Συνδιάσκεψη τοῦ Windsor: Μπέσσυ Καραγιάννη καί Ἄννα Κοϊμτσίδου. Συνέδριο Νευρολόγων-Ψυχιάτρων Ν.Α. Εὐρώπης. Πραγματοποιήθηκαν 4 παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Μιχάλης Ἀθητάκης, Ἀθανασία Κακούρη, Ἑλένη Μοράρου Τό ἔτος 2001, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α., συμμετείχαμε στίς κάτωθι ἐκδηλώσεις. Μάϊος Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο τῆς Ἀθήνας, 2 posters: Ἀθανασία Κακούρη, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Θαλῆς Ν. Παπαδάκης. Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας στό Ἡράκλειο. Πραγματοποίησε παρουσίαση ὁ Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης. Ἰούνιος Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Οἰκογενειακῆς Θεραπείας στή Βουδαπέστη:Ἕρση Κουνέλη καί Θαλῆς Ν. Παπαδάκης. Ἰούλιος 4 ο συνέδριο Ψυχολογικῆς Ἔρευνας στήν Ἀθήνα: Μαρίνα Μανθούλη, Ζωή Βογιατζάκη, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Μαρία Καραολίδου καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο τῆς Ε.Α.Ρ. στή Μόσχα. Συμμετεῖχαν μέ παρουσιάσεις: Δημήτρης Λίβας, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης καί Γεωργία Μοιροπούλου. Σεπτέμβριος Συνδιάσκεψη τοῦ Windsor: Ντανιέλα Καπελλοῦτο, Κώστας Λιανός καί Λιάνα Χατζημπαλῆ. Ὀκτώβριος Συνέδριο Νευρολόγων-Ψυχιάτρων Ν.Α. Εὐρώπης πραγματοποιήθηκε στό Βόλο. Συμμετεῖχε μέ ἀνακοίνωση ὁ Ἰωάννης Κ.Τσέγκος.

3 2002 Τό Ἔτος 2002 ἦταν ἰδιαίτερα σημαντική χρονιά γιά τό Ι.Ο.Α.Α., λόγῳ τῆς συμπλήρωσης 20 χρόνων λειτουργίας. Τό σημαντικώτερο γεγονός τοῦ ἔτους ἦταν ἡ συνδιοργάνωση, μέ τήν Group Analytic Society τοῦ Λονδίνου, τοῦ 30 ου Winter Workshop, στήν ἕδρα τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ἀθήνα, μέ τίτλο «Μῦθος καί Ψυχοθεραπεία». Συμμετεῖχαν 104 ἄτομα ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη. Πραγματοποίησαν παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ζωή Βογιατζάκη, Μαριάννα Τσεμπερλίδου, Malcolm Pines, Νατάσα Καραποστόλη καί Ἰάσων Μαρᾶτος. Ἀπρίλιος Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στή Χαλκιδική. Συμμετεῖχαν μέ 8 παρουσιάσεις: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Παναγιώτης Κακίτσης, Φραντζέσκα Μπασιάλα καί Νατάσα Τριγώνη. Ἰούλιος Παγκόσμιο Συνέδριο Ἐφηρμοσμένης Ψυχολογίας στή Σιγκαπούρη. Ἡ Μαρίνα Μανθούλη καί ὁ Θαλῆς Ν. Παπαδάκης συμμετεῖχαν μέ 2 παρουσιάσεις. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοθεραπείας τῆς Ε.Α.Ρ. στή Βιέννη. Συμμετεῖχε ὁ Δημήτρης Λίβας. Αὔγουστος Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης στή Μπολώνια. Συμμετεῖχαν μέ παρουσιάσεις:ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη,Ἕρση Κουνέλη, Βούλα Παπαδοπούλου, Ἑλένη Μοράρου, Μιχάλης Ἀθητάκης, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ντανιέλα Καπελοῦτο, Φραντζέσκα Μπασιάλα. Ὀκτώβριος Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπείας Οἰκογένειας στήν Ἀθήνα. Συμμετεῖχαν μέ 7 παρουσιάσεις οἱ Ἕρση Κουνέλη, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Ἀλέκος Κοκκινίδης, Ἑλένη Μοράρου κ.ἄ Τό ἔτος 2003, ἐπίσης, ὑπῆρξε ἀθρόα ἡ συμμετοχή μελῶν καί σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. σέ ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδας. Ἀπρίλιος Ἡμερίδα τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδας. Ὁ Δημήτρης Λίβας πραγματοποίησε παρουσίαση. Μάϊος 7 ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοϊατρικῆς στήν Ἀθήνα. Πραγματοποίησε παρουσίαση ἡ Ζωή Βογιατζάκη. Αὔγουστος Παγκόσμιο Συνέδριο Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας στήν Κωνσταντινούπολη. Συμμετεῖχαν μέ 23 παρουσιάσεις οἱ ἑξῆς: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη, Ἑλένη Μοράρου, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Ζωή Βογιατζάκη, Μιχάλης Ἀθητάκης, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Δημήτρης Λίβας, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης, Μπέσυ Καραγιάννη, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Κώστας Λιανός, Θεμελίνα Σκανδαλιάρη, Ἰουλία Διακοπούλου. Σεπτέμβριος Τόν Σεπτέμβριο, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος προσεκλήθη, ἀπό τό πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης, νά συμμετάσχει στήν ἡμερίδα γιά τήν Ψυχοθεραπεία, ὅπου πραγματοποίησε παρουσίαση. Συμμετεῖχε στήν παρουσίαση καί ἡ Ἑλένη Μοράρου. Εὐρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτῶν Νεφρολογίας. Ἔγινε στήν Ἀγγλία καί ἡ Ἄννα Κοϊμτσίδου πραγματοποίησε παρουσίαση. Τό θέμα ἦταν μέρος τῆς Διπλωματικῆς της Διατριβῆς, πού διαπραγματεύεται τήν ἐφαρμογή τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας σέ Νεφρολογικούς ἀσθενεῖς, στό Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν. Ὀκτώβριος Workshop, πού διοργάνωσε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας, στή Βαρκελώνη. Ὁ Θαλῆς Ν. Παπαδάκης συμμετεῖχε μέ μία παρουσίαση.

4 2004 Κατά τό ἔτος 2004, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. συμμετείχαμε στίς κάτωθι Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις: Μάϊος 18 ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στήν Κῶ. Συμμετεῖχαν μέ 10 ἀνακοινώσεις οἱ: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης, Μπέσσυ Καραγιάννη, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἑλένη Μοράρου. Ἰούνιος Ἐπιστημονική Ἡμερίδα τοῦ E.G.A.T.I.N. στό Ζάγκρεμπ. Συμμετεῖχε ἡ Ζωἠ Βογιατζάκη. Ὀκτώβριος Συνέδριο τῆς E.F.P.P. στή Λισσαβώνα. Συμμετεῖχαν, μέ 2 ἀνακοινώσεις, οἱ Μιχάλης Ἀθητάκης καί Ἀθανασία Κακούρη. Νοέμβριος 1 ο Συνέδριο Ψυχολογίας τῆς Ὑγείας. Ἡ Ἄννα Κοϊμτσίδου πραγματοποίησε ἀνακοίνωση Τό ἔτος 2005, τά μέλη καί οἱ σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. συμμετεῖχαν στίς ἑξῆς ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις: Ἰανουάριος Winter Workshop, πού ὀργανώθηκε ἀπό τήν GAS, στή Βουδαπέστη. Συμμετεῖχαν ἀπό τό Ι.Ο.Α.Α. οἱ: Δημήτρης Λίβας, Ἰουλία Διακοπούλου, Ἀντώνης Κελάκης, Νατάσα Τριγώνη. Αὔγουστος Εὐρωπαϊκό Συμπόσιο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης στή Νορβηγία. Συμμετεῖχαν μέ ἀνακοινώσεις οἱ: Μιχάλης Ἀθητάκης, Βούλα Παπαδοπούλου, Φραντζέσκα Μπασιάλα, Χαρά Χαριτάκη καί Ἰουλία Διακοπούλου. Σεπτέμβριος Ὀργάνωση Ἡμερίδας στὴν Πάτρα ἀπὸ τὰ Ἐκπαιδευτήρια «ΑΚΡΙΔΑ», μὲ θέμα «Εἰσαγωγὴ τοῦ Πολυτονικοῦ στὴν Ἰδιωτικὴ Ἐκπαίδευση». Συμμετεῖχαν μὲ ἀνακοινώσεις οἱ Ἰωάννης Κ. Τσέγκος καὶ Δήμητρα Βεκιάρη. Ὀκτώβριος Τό Δίκτυο Ὑπηρεσιῶν Ψυχικῆς Ὑγείας τῆς Κύπρου ζήτησε ἀπό τό Ι.Ο.Α.Α. τή διοργάνωση Ἡμερίδας, μέ θέμα τήν Ἐκπαίδευση στήν Ὁμαδική Ἀνάλυση. Ἀπό τό Ι.Ο.Α.Α.συμμετεῖχαν οἱ Μιχάλης Ἀθητάκης, Μαρία Καραολίδου καί Εὐθύμιος Μαρκεζίνης. Συνέδριο «Οἰκογένεια καί Ψυχική Ἀσθένεια» στό Ἡράκλειο. Συμετεῖχε ὁ Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης. Νοέμβριος Συνέδριο Brain and Behavior πού πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη. Συμμετεῖχαν οἱ ἑξῆς, μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α.: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ἀθανασία Κακούρη, Ντανιέλα Καπελοῦτο. Ἡμερίδα μὲ θέμα «Τὸ Μέλλον τῆς Ψυχοθεραπείας», ἡ ὁποία ὀργανώθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸ Α.Ψ.Κ., ἐπ εὐκαιρία τῶν 25 χρόνων λειτουργίας του.

5 2. Ἐκπαιδευτικές Δραστηριότητες τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συνεχίζεται γιά 24 η χρονιά τό καθαυτό ἐκπαιδευτικό ἔργο τοῦ Ι.Ο.Α.Α., ἐνῶ παράλληλα προσπαθοῦμε νά τό ἐμπλουτίζουμε καί νά τό τροποποιοῦμε συνεχῶς, ὥστε νά ἀνταποκρίνεται στίς νέες ἀλλαγές πού προκύπτουν. Οἱ κυριώτερες ἀλλαγές τῶν τελευταίων τριῶν χρόνων ἀφοροῦν κυρίως τά θεωρητικά σεμινάρια κι ἔχουν ὡς ἑξῆς: 1. Ἡ θεωρία δέν παρουσιάζεται μόνον ἀπό τόν σπουδαστή, τοῦ ὁποίου ἡ σειρά εἶναι στό πρόγραμμα, ἀλλά ἀπό ὁλόκληρη τήν ὁμάδα τοῦ ἔτους, οἱ δέ περιλήψεις ἔχουν τή μορφή περίπου ἐκτεταμένων σημειώσεων μελέτης, ὥστε ὅλοι οἱ συμμετέχοντες νά προετοιμάζονται ἐξ ἴσου ἀλλά καί νά συμμετέχουν στήν παρουσίαση καί τίς ἀνάλογες συζητήσεις. Μέχρι στιγμῆς φαίνεται ὅτι μᾶλλον βοηθᾶ στήν καλύτερη ἀφομοίωση καί σύνδεση τῆς θεωρίας μέ τήν κλινική πράξη. 2. Ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό τριετίας τό «Φροντιστήριο Ψυχιατρικῆς». Δηλαδή ἅπαξ τοῦ μηνός οἱ σπουδαστές ὅλων τῶν ἐκπαιδεύσεων συμμετέχουν, καθ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐκπαίδευσης, σέ σεμινάριο ὅπου μέσῳ εἰσηγήσεων ἀπό τούς ἐκπαιδευτές, ἀλλά καί μέσῳ παρουσίασης κλινικῶν περιστατικῶν, γίνεται συζήτηση ἐπί τῶν διαφόρων ψυχιατρικῶν ἑνοτήτων μέ σκοπό τή διαμόρφωση μιᾶς, κατά τό δυνατόν, κοινῆς ἐπιστημονικῆς γλώσσας. Τό φροντιστήριο συντονίζεται ἀπό ψυχιάτρους καί, στό τέλος κάθε ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, πραγματοποιοῦνται γραπτές ἐξετάσεις τῶν σπουδαστῶν ἐπί τῶν παρουσιασθέντων θεμάτων. Τά τελευταῖα δύο χρόνια, ἡ Ἀθανασία Κακούρη καί ὁ Ἀλέξανδρος Κοκκινίδης ἔχουν ἀναλάβει τό συγκεκριμένο σεμινάριο. Οἱ ὑπόλοιπες ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες ἐξελίσσονται χωρίς ἰδιαίτερες τροποποιήσεις, ἐκτός τῆς σημαντικῆς, κατά τή γνώμη μας, ἀλλαγῆς, πού ἀφορᾶ τή συχνότητα τῶν συναντήσεων Αὐτοεκτίμησης καί Εὐαισθησίας τῆς Ἐκπαίδευσης. Δηλαδή, ἡ Εὐαισθησία καί ἡ Αὐτοεκτίμηση γίνονται ἐναλλάξ σέ μηνιαία συχνότητα, ὥστε νά ἀποκτήσει ἡ Αὐτοεκτίμηση θεσμοθετημένη ἡμέρα καί ὥρα καί νά μήν ὑποβαθμίζεται ἡ σημασία της. Ὁ ἀριθμός τῶν Διακοινοτικῶν Εὐαισθησιῶν ἔχει, ἀπό πέρυσι, ὁρισθεῖ στίς 2 κατ ἔτος.

6 Δημοσιεύσεις σέ ἄλλα βιβλία: α. Οἱ σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α., τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους , εἶναι οἱ ἑξῆς: Β Ἔτος Κυριακή Δημητρακοπούλου Πηνελόπη Καραγιάννη Σωκράτης Φαληρέας Νοσηλεύτρια Γ Ἔτος Νῖκος Νικολάου Βαγγέλης Τριανταφυλλόπουλος Εἰδικ. Ψυχίατρος, Ἐπίατρος Δ Ἔτος Ἰουλία Διακοπούλου Ἀθηνᾶ Ἐλευθερίου Ἀντώνης Κελάκης Στρατ. Νοσηλεύτρια, Ἀντιπλοίαρχος Λοχαγός, Εἰδικ. Ψυχίατρος Ε Ἔτος Ἀμαλία Δελῆ Βίκη Κάρκου Χαρά Χαριτάκη Κλινική Ἐπί πτυχίῳ σπουδαστές Εὐτυχία Νίκου Νατάσα Τριγώνη Κασσιανή Σαμίου β.ἡ Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Ἐπόπτης Ἀθανασία Κακούρη Ἑλένη Μοράρου Μιχάλης Ἀθητάκης Δημήτρης Μοσχονᾶς Θεμελίνα Σκανδαλιάρη

7 γ. Κατάλογος τῶν Ἐργασιῶν Ἔτους τοῦ Ι.Ο.Α.Α. κατά τά ἔτη Δελῆ Ἀ.«Συνοπτική Ἀνασκόπηση των Ἐννοιῶν τῆς Θεραπευτικῆς Κατά-στασης, τῆς Σχίσης και τῆς Προβολικῆς Ταύτισης», Διακοπούλου,Ἰ.«Ἡ «Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία στή Νοσηλευτική Πρακτική» Ἐλευθερίου, Ἀ. «Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία καί Ὀγκολογικός Ἀσθενής», Καπελλοῦτο,Ν.«Μελέτη Δημογραφικῶν καὶ Ψυχιατρικῶν Χαρακτηριστικῶν Πορείας καὶ Ἔκβασης, τῶν Θεραπευομένων ποὺ προσῆλθαν στὸ Α.Ψ.Κ. κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 1995», Καραγιάννη,Β.«Ἐξωτερικὰ Ἰατρεῖα : Μελέτη τῶν Χαρακτηριστι-κῶν τοῦ Πληθυσμοῦ καὶ Ἔκβαση τῆς Ἀξιολογητικῆς Περιόδου»,1999. Κάρκου,Β.«Ἡ Ἐναισθησία στήν Ψυχαναλυτική Θεωρία», Κελάκης,Α. «Συνοπτική Ἀνασκόπηση τῶν Ἐννοιῶν τῆς Ἑρμηνείας και τῆς Ἀντίστασης» Κοϊμτσίδου,Ἄ. Μετάφραση:«Psychoterapeutische und Psychoso-matische Medizin» τοῦ Michael Erman, Λιανός, Κ. «Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Ἀτόμων, ποὺ Διακόπτουν τὴ Θεραπεία κατὰ τὸ Ἀρχικὸ Διάστημα τῆς Θεραπευτικῆς Διαδικασίας (Σεπτέμβριος 2000-Αὔγουστος 2001)», Μπασιάλλα,Φ. «Ψυχιατρικὴ Συνέντευξη ἤ Διάλογος», Νίκου, Ε. «Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία γιά Παιδιά καί Ἐφήβους: Τεχνικές πού Διευκολύνουν τήν Ψυχοσυναισθηματική Ἐξέλιξη καί τήν Προσωπική Ἐμπλοκή», 2003 Σαμίου, Κ. Παρουσίαση τοῦ Βιβλίου τῶν Zenger,I.H.,Mussel-White,E., Hurson, K., Pervin, C.: Ὁμάδες Διοίκησης: Ἡ Ἐπικράτηση ἑνός Νέου Ρόλου, Τριγώνη, Ν. «Οἱ Ρόλοι τοῦ Θεραπευτοῦ στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν», 2002.

8 δ. Κατάλογος τῶν Διπλωματικῶν Διατριβῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. κατὰ τὰ ἔτη Σκανδαλιάρη, Θ. «Ἡ Ὁμαδικοαναλυτικὴ Ἐποπτεία», Κυριακοπούλου,Ἄ.-Μ.«Ἀνάλυση τῶν Χαρακτηριστικῶν καὶ τῆς Πορείας τῶν Ἐνδιαφερομένων εἰς τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου», Χατζημπαλῆ, Λ.: «Ἡ Δεκαπενθήμερη Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα τοῦ Α.Ψ.Κ. Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Θεραπευομένων καὶ τῆς Θεραπευτικῆς Διαδικασίας», Γιασμίνα Ἄντιτς. «Ἡ Ἔννοια τῆς Θεραπευτικῆς Συμμαχίας. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση» Μοιροπούλου,Γ.: «Τὸ Θεωρητικὸ Ἔργο τοῦ M.Pines καὶ ἡ Συμβολή του στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: Συνοπτικὴ Παρουσίαση», Κοϊμτσίδου,Α. «Ἐφαρμογή Ἀρχῶν Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας σἐ Χρόνιους Νεφροπαθεῖς στό Πλαίσιο ἑνός Γενικοῦ Νοσοκομείου», Κακίτσης, Π.«Ὁ Θεσμός τῆς Κλινικῆς Ἄσκησης καί τά Χαρακτηριστικά τῶν Ἀσκουμένων στό Α.Ψ.Κ.» Ἰούλιος Καραγιάννη,Β.«Ἡ Ὁμαδικοναλυτικὴ Ἐποπτεία. Ἐρευνητικὴ Μελέτη», Καπελλοῦτο, Ντ. «Χαρακτηριστικά καί Πορεία Θεραπευομένων τοῦ Α.Ψ.Κ.. Ἀναδρομική Μελέτη : », Μπασιάλλα, Φρ. «Τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀνασκόπηση Ἑπτὰ Ἐτῶν Λειτουργίας ( )», Λιανός, Κ. «Εἰσαγωγικά Σεμινάρια Ἰωαννίνων. Ἀνασκόπηση τῆς Δεκαετοῦς Λειτουργίας τους ( ), Συμμετοχή Διπλωματούχων μελῶν στό Ι.Ο.Α.Α. (συνδρομή) Μέ τήν ὁλοκλήρωση ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑποχρεώσεων, κάθε σπουδαστής γίνεται διπλωματοῦχο μέλος τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Τό ἐτήσιο κόστος συμμετοχῆς εἶναι 100 καί καλόν εἶναι νά ἐξοφλεῖται ἕως τό τέλος Ἀπριλίου, ἑκάστου ἔτους. Τά Διπλωματοῦχα Μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. τῶν ἐτῶν εἶναι: Θεμελίνα Σκανδαλιάρη Κλιν. Ίανουάριος 2000 Ἄννα-Μαρία Κυριακοπούλου Κλιν. Ἰούλιος 2000 Λιάνα Χατζημπαλῆ Κλιν. Δεκέμβριος 2001 Γεωργία Μοιροπούλου Ψυχίατρος Μάρτιος 2002 Γιασμίνα Ἄντιτς Ἰούλιος 2002 Ντανιέλα Καπελοῦτο Ψυχίατρος Νοέμβριος 2003 Μπέσυ Καραγιάννη Κλιν. Ἰανουάριος 2004 Ἄννα Κοϊμτσίδου Νοσηλεύτρια Φεβρουάριος 2004 Φραντσέσκα Μπασιάλα Ψυχίατρος Ἀπρίλιος 2004 Παναγιώτης Κακίτσης Κλιν. Ἰούλιος 2004 Κώστας Λιανός Κοιν. Λειτουργός Μάρτιος 2005

9 4. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. μέ τή G.A.S. Τά περισσότερα μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. εἶναι καί πλήρη μέλη τῆς Group Analytic Society. Μέ τή συμμετοχή στή G.A.S., τὰ μέλη αὐτομάτως λαμβάνουν τό τριμηνιαῖο περιοδικό Group Analysis καί ἔχουν ἔκπτωση στίς διάφορες ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνει ἡ Ἑταιρεία. Ἡ συνδρομή εἶναι 250 ἐτησίως. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται νά γίνει μέλος τῆς G.A.S. μπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τή Γραμματεία τῆς G.A.S. ἤ τή Γραμματεία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. 5. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. μέ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.) καί τήν Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.). Τό Ἰνστιτοῦτο συνεργάζεται καί συνδέεται ἄμεσα μέ τούς δύο ἀνωτέρω ὀργανισμούς. Σκοπός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ψυχοθεραπείας εἶναι ἡ καθιέρωση καί ὁ ἔλεγχος ἐφαρμογῆς τῶν κοινῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης καί τῶν κανόνων δεοντολογίας, στήν ἄσκηση τῆς Ψυχοθεραπείας. Εἶναι μία Ὁμοσπονδία, στήν ὁποία συμμετέχουν 30 χῶρες καί περισσότεροι τῶν ψυχοθεραπευτῶν, διαφόρων ψυχοθεραπευτικῶν προσεγγίσεων. Εἶναι ὀργανισμοί ἀναγνωρισμένοι ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἀνάμεσα στά ὑπόλοιπα θέματα, τά ὁποῖα ἔχουν ἀναλάβει, εἶναι καί ἡ καθιέρωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας. Τό ἐτήσιο κόστος συμμετοχῆς τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ε.Α.Ρ. εἶναι 350. Ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος, ἱδρύθηκε τό 1998 καί ἐκπροσωπεῖ στήν Ἑλλάδα τήν Ε.Α.Ρ. Σκοπός της εἶναι ἡ θέσπιση ὑψηλῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης καί ἄσκησης τῆς Ψυχοθεραπείας, σέ σαφῶς προσδιορισμένο δεοντολογικό πλαίσιο ἡ συνένωση, σέ μία κοινή Ἑταιρεία, ὅλων τῶν Ὀργανισμῶν Ψυχοθεραπείας καθώς καί μεμονομένων ψυχοθεραπευτῶν διαφόρων προσεγγίσεων. Ἐπίσης, ἡ βελτίωση τῶν συνθηκῶν λειτουργίας τῶν ὑπηρεσιῶν ψυχικῆς ὑγείας, μέσῳ τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς ἄσκησης τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ψυχοθεραπευτοῦ. Τό κόστος συμμετοχῆς τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ε.Ε.Ψ.Ε. εἶναι 250 ἐτησίως. Ἐκπρόσωπος τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στήν Ἑταιρεία εἶναι ὁ κ. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος. 6. Συνεργασία τοῦ Ι.Ο.Α.Α. μέ τό Ε.G.A.T.I.N. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (European Group Analytic Training Institutions, E.G.A.T.I.N.) ἀποτελεῖ μία ὁμοσπονδία, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τό 1988 καί μέλη της εἶναι Εὐρωπαϊκά Ἰνστιτοῦτα, τά ὁποῖα παρέχουν ἐκπαίδευση στήν Ὁμαδική Ἀνάλυση. Ἐμπνευστής τῆς ἰδέας, καί πρῶτος πρόεδρος τοῦ E.G.A.T.I.N., ἦταν ὁ Ἰ.Κ. Τσέγκος. Ἀπό τό 2004 ἡ κ. Βογιατζάκη συμμετέχει σταθερά σ ὅλες τίς συναντήσεις τοῦ Ε.G.A.T.I.N., ἀπό δέ τό 2005 ἐξελέγη μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὀργανισμοῦ. Σκοπός τοῦ Ε.G.A.T.I.N., σύμφωνα μέ τό καταστατικό του, εἶναι «νά εὐοδωθεῖ ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν στόν εὐρωπαϊκό καί τόν διεθνή ὁμαδικοαναλυτικό χῶρο», ἔτσι ὥστε «νά ἐνθαρρύνει τή δημιουργία ὑψηλῶν προδιαγραφῶν στήν ὁμαδικοαναλυτική ἐκπαίδευση» καί, ἑπομένως, «νά συνεισφέρει στήν ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη τῆς ἐκπαίδευσης στήν Ὁμαδική Ἀνάλυση» ἐνῶ, παράλληλα, «σέβεται καί διαφυλάσσει τόν ἰδιαίτερο χαρακτήρα, τό ἦθος καί τήν ἐσωτερική δομή τοῦ κάθε ἰνστιτούτου-μέλους του». Πρόκειται γιά τόν πρῶτο καί, μέχρι τώρα, μοναδικό ὀργανισμό ὁ ὁποῖος συνδέει ὅλα τά ὁμαδικοαναλυτικά ἐκπαιδευτικά ἰνστιτοῦτα σέ ἰσότιμη βάση. Ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν μεταξύ τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὀργανισμῶν ἔχει διευκολύνει τό ἔργο τῶν ἐκπαιδευτῶν, ἔχει ἐνθαρρύνει πολλά νέα ἰνστιτοῦτα νά προσφέρουν ἐκπαίδευση ἤ νά ἀναπτύξουν περαιτέρω τά ἐκπαιδευτικά τους προγράμματα καί, ταυτοχρόνως, ἔχει συνεισφέρει στή θεσμοθέτηση ὑψηλῶν ἐκπαιδευτικῶν κριτηρίων. Τό κόστος συμμετοχῆς τοῦ Ι.Ο.Α.Α. στό Ε.G.A.T.I.N. εἶναι 280 κατ ἔτος. Στίς 28 Ἀπριλίου 2006, θά πραγματοποιηθεῖ στήν Κοπεγχάγη ἐπιστημονική ἐκδήλωση, στό πλαίσιο τῶν συναντήσεων τοῦ Ε.G.A.T.I.N. Ἐπίσης, στίς 4-6 Αὐγούστου 2006, θά γίνει στή Γερμανία ἕνα Workshop.

10 7. Βιβλιοθήκη Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Α.Ψ.Κ. καί τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ἔχει ἐμπλουτισθεῖ τόσο μέ ἐκδόσεις πού ἀφοροῦν τήν Ψυχοθεραπεία, ὅσο καί μέ βιβλία γενικώτερου προβληματισμοῦ (π.χ. ἱστορικά, φιλοσοφικά κ.ἄ.). Ἡ Ἄννα Τζιότζιου, συνεργάτις τοῦ Κέντρου, ἔχει ἐργασθεῖ μέ μεράκι ὥστε ἡ βιβλιοθήκη νά εἶναι προσβάσιμη σέ ὅλους, χρησιμοποιεῖ δέ καί τή σύγχρονη τεχνολογία. Εἰδικώτερα, ἔχουν καταγραφεῖ καί ἀριθμηθεῖ ἐκ νέου τά βιβλία, περιοδικά, Διπλωματικές Διατριβές καί Ἐργασίες Ἔτους. Σχετικά μέ τήν Ὁμαδική Ἀνάλυση, ἐκτός τῶν βιβλίων πού μπορεῖτε νά βρεῖτε, παραθέτουμε καί τόν κατάλογο τῶν διπλωματικῶν ἐργασιῶν καί ἐργασιῶν ἔτους, πού ἔχουν παραδώσει σπουδαστές καί μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α., ἀπό τό 2000 ἕως σήμερα. 8. Ἐκδόσεις-Δημοσιεύσεις Μέχρι τώρα ἔχουν δημοσιευθεῖ σέ περιοδικά, ἤ ἔχουν συμπεριληφθεῖ σέ βιβλία, ἄρθρα τοῦ Προέδρου τοῦ Ἰνστιτούτου καθώς καί ἐργασίες μελῶν ὅπως: - Στό βιβλίο τῆς Meg Sharpe «The Third Eye» ὑπάρχει κεφάλαιο γιά τό Ἑλληνικό Μοντέλο Ἐποπτείας ἐπίσης ἄρθρο τοῦ Προέδρου τοῦ Ι.Ο.Α.Α. σχετικά μέ τήν Ὁμάδα Ὀνειροδράματος, ὑπάρχει καί στό βιβλίο «Dreams in Group Psychotherapy». Τό Ἰνστιτοῦτο, μέ τή συμπλήρωση 20ετίας, ἀπέκτησε, ἐπιτέλους, καί τόν πρῶτο Ἑλληνικό τίτλο βιβλίου. Πρόκειται γιά τό βιβλίο τοῦ Προέδρου τοῦ Ι.Ο.Α.Α. «Οἱ Μεταμφιέσεις τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ» ἀπό τίς Ἐκδόσεις «Στιγμή». Μέ τό προαναφερθέν βιβλίο τοῦ κ. Τσέγκου ἐγκαινιάσθηκε ἡ σειρά «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία». Ἔκτοτε κυκλοφόρησαν καί τά κάτωθι, τρία, βιβλία καὶ εἶναι ὑπὸ ἔκδοσιν ἀκόμη δύο. - Skynner, R «Θεραπεία Οἰκογένειας, ἡ Ὁμαδικοαναλυτική Προσέγγιση». Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Σαββάλας (Εἰσαγωγή-Ἐπιμέλεια: Θαλῆς Παπαδάκης, Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου - Πολύζος Ν. & συνεργάτες «Τό Κόστος τῆς Ψυχοθεραπείας. Οἰκονομική καί Λειτουργική Ἀξιολόγηση μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας (Α.Ψ.Κ.). Πρόλογος: Ἰ.Κ.Τσέγκος, Ἐπιμέλεια-Συμπεράσματα: Ν. Καραποστόλη. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις. - Τσέγκος, Ἰ. Κ., Παπαδάκης, Θ. Ν. & Βεκιάρη, Δ «Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων». Ἡ Ἐπίδραση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί τοῦ «Μονοτονικοῦ» στήν Ψυχοεκπαιδευτική Ἐξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ - Συγκριτική Μελέτη. Ἀθήνα : Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις. Ἡ κ. Μαρίνα Μανθούλη ἔχει συμμετάσχει στό: Georgas, J., Manthouli, M., Besevegis, E., Kokkevi, A. (Eds.) Contemporary Psychology in Europe. Theory, Research and Application. Proceedings of the IVth European Congress of Psychology. Bern-Toronto: Hogrefe & Huber Publications. Ἡ κ. Μανθούλη, ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει μέ τὴ συγγραφὴ κεφαλαίου στό βιβλίο: A Century of Psychology, ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Routledge,1997. Παράλληλα μέ τήν ἐκδοτική δραστηριότητα δημοσιεύθηκαν σέ ἑλληνικά καί ξένα περιοδικά τά ἀκόλουθα ἄρθρα: Στά Τετράδια Ψυχιατρικῆς,τό ἄρθρο τῶν: Χαριτάκη, Χ., Βεκιάρη, Δ. & Τσέγκου, Ι.Κ «Κλίμακες Ἀξιολόγησης στά Ζεύγη καί στίς Οἰκογένειες», Νο 78 (6): Στήν Ψυχιατρική,τό ἄρθρο τῶν: Κωστόπουλος Χ., Καραποστόλη Ν., Πολύζος Ν., Μπαρδῆς Β., Μπαρτζώκας Δ., Πιερράκος Γ., Τσέγκος Ἰ.Κ., 2003 α. «Τὸ Κόστος τῶν Ὑπηρεσιῶν μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας» (Ψυχιατρική, τεῦχος, 14 (2), σ ). Στό περιοδικό Group Analysis, τό ἄρθρο τῶν: Terlidou Ch., Moshonas D., Kakitsis P., Manthouli M., Moshona Th., Tsegos I.K., Personality Changes after Completion of Long- Term Group-Analytic Psychotherapy (Group Analysis, Vol. 37 (3), σελ ). Στό περιοδικό The European Journal of Psychiatry, τό ἄρθρο τῶν: Tsegos, I.K., Karayanni, V., Karapostoli, N., Morarou, E., " An Extensive Outcome of a New Research to Supervision: A research Study Derived from Supervision Protocols of Students' Psychotherapeutic and Psychometric Activities" (The European Journal of Psychiatry, Vol.18, σελ.61-70). Στό περιοδικό Group Analysis, τό ἄρθρο τῆς Ἕ. Κουνέλη «The Image of the Self in the Mirror of the Supervising Group» (Group Analysis, Vol. 38 (4), σελ ). Στό περιοδικό International Journal of Therapeutic Communities, τό ἄρθρο τῶν: Tziotzou, A., Katsouri, I., Livas, D., Karapostoli, N., Tsegos, I.K Patients' Characteristics and Treatment Outcome in a Group-Analytic Psychotherapeutic Community, (International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 26 (3), pp ).

11 9. Ἐρευνητικός Τομέας Tό Ι.Ο.Α.Α. συνεργάζεται μέ τό Α.Ψ.Κ. στίς δραστηριότητες τοῦ Ἐρευνητικοῦ Τομέως, ὅπου συμμετέχουν τά μέλη τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Μιχάλης Ἀθητάκης καί Ντανιέλα Καπελλοῦτο. Ὁ σκοπός λειτουργίας τοῦ Ἐρευνητικοῦ Τομέα εἶναι: 1. Ἡ συγκέντρωση καί παρακολούθηση τῶν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, τῶν ἐργασιῶν ἔτους καί τῶν διπλωματικῶν διατριβῶν τῶν σπουδαστῶν, καί τοῦ Ι.Ο.Α.Α. ἀλλά τῶν ἄλλων μετεκπαιδεύσεων τοῦ Α.Ψ.Κ. 2. Τά ἀρχεῖα τῶν τεσσάρων ἐκπαιδεύσεων καί τῶν θεραπευτικῶν τμημάτων τοῦ Α.Ψ.Κ. 3. Ἡ ὀργάνωση καί λειτουργία τῆς Βιβλιοθήκης. 4. Ὁ προγραμματισμός τῆς συμμετοχῆς μας στά τρέχοντα συνέδρια, ἡμερίδες κ.λ.π. τῆς ἡμεδαπῆς καί τῆς ἀλλοδαπῆς. 5. Ἡ ἐπιλογή τῶν θεμάτων γιά τίς δημοσιεύσεις σέ περιοδικά καθώς ἐπίσης καί ὁ προγραμματισμός τῶν ἐκδόσεων. 10. Προσεχεῖς Ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις - Στίς 4-8 Μαΐου 2006, θά πραγματοποιηθεῖ τό Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, στήν Ἀθήνα. - Στίς 19 Μαΐου 2006 θά πραγματοποιηθεῖ, στό Λονδίνο, ἡ 30 η Διάλεξη; στή μνήμη τοῦ Foulkes μέ θέμα: «Group Analysis and Spirituality». Στὶς 3 Ἰουνίου θὰ πραγματοποιηθεῖ Ἡμερίδα τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε μὲ θέμα «Ἡ Ἐποπτεία στὶς Διάφορες Προσεγγίσεις». Στίς Ἰουλίου 2006 θά πραγματοποιηθεῖ, στήν Ἀθήνα, τό Παγκόσμιο Συνέδριο Ἐφηρμοσμένης Ψυχολογίας. Στίς Ἰουλίου, στό Κέϊμπριτζ, θά πραγματοποιηθεῖ τό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο τῆς Ε.Α.Ρ. 11. Προσωπικά καί Ἐπαγγελματικά Γεγονότα μελῶν καί σπουδαστῶν τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Πάρα πολλά, κυρίως εὐχάριστα, προσωπικά γεγονότα συνέβησαν κατά τήν τελευταία πενταετία σέ μέλη καί σπουδαστές τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Παραθέτουμε τά σημαντικότερα τῶν ἐτῶν ἐλπίζοντας ὅτι θά ἐνημερωθοῦμε σύντομα καί γιά ἄλλα γεγονότα. Προσωπικά Γεγονότα -Ἡ Ντανιέλα Καπελλοῦτο παντρεύτηκε στήν Αἴγινα μέ τόν Χρῆστο Γαβρᾶ καί ἀπέκτησαν καὶ ἕναν γυιό, τόν Ἰάσονα. -Ἡ Ἄννα-Μαρία Κυριακοπούλου παντρεύτηκε μέ τόν Ἄθω Δάμη. -Ἡ Γιασμίνα Ἄντιτς παντρεύτηκε τόν Χαράλαμπο Καραολίδη καί ἀπέκτησαν καὶ ἕναν γυιό, τόν Νικόλαο-Πολύβιο. - Ὁ Δημήτρης Λίβας παντρεύτηκε τή, συνάδελφο ψυχολόγο καί Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Μπέσσυ Καραγιάννη. - Ὁ Κώστας Λιανός παντρεύτηκε τή συνάδελφο Ντίνα Λατσώνα στήν Τρίπολη, καί περιμένουν κοριτσάκι τόν προσεχῆ Μάϊο. -Ἡ Εὐτυχία Νίκου παντρεύτηκε μέ τόν Πέτρο Καρυώτη στή Θεσσαλονίκη. -Ἡ Θεμελίνα Σκανδαλιάρη ἀπέκτησε μιά κόρη, τήν Ἀδαμαντία. -Ἡ Βίκυ Κάρκου παντρεύτηκε τόν Εὐριπίδη Πολύμερο, στήν Κέρκυρα, καί ἀπέκτησαν πρόσφατα καί μιά κόρη. - Ὁ Εὐθύμιος Μαρκεζίνης ἀπέκτησε γυιό, τόν Στρατῆ. - Ἡ Κασσιανή Σαμίου παντρεύτηκε τόν Χρῆστο Μπρικόλια, στόν Πειραιᾶ.

12

13 Ἐπαγγελματικά Γεγονότα - Ὁ Θαλῆς Παπαδάκης μέ τή Μαρίνα Μανθούλη συνεχίζουν, γιά 3 η θητεία, τήν ἐπιτυχῆ τους πορεία στό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων, στίς θέσεις τοῦ Προέδρου καί Ἀντιπροέδρου ἀντιστοίχως. - Ὁ Ἀλέκος Κοκκινίδης προήχθη σέ Πλοίαρχο στό ΓΕΝ. - Ὁ Δημήτρης Μοσχονᾶς προήχθη σέ Γενικό Ἀρχίατρο. - Ἡ Ἰουλία Διακοπούλου προήχθη σέ Ἀντιπλοίαρχο. - Ἡ Ντανιέλα Καπελλοῦτο, παράλληλα μέ τήν δουλειά της στό Α.Ψ. Κ. καί στό ἰδιωτικό της ἰατρεῖο, ἐργάζεται καί ὡς ἐπιστημονική συνεργάτις τοῦ «Κέντρου Ἡμέρας γιά Ψυχολογική Ὑποστήριξη Ἀσθενῶν μέ Καρκίνο». - Ἡ κ. Καραγιάννη καί ὁ κ. Λιανός, ἀπό διετίας περίπου, συνεργάζονται μέ τήν Ψυχογηριατρική Ἑταιρεία ὁ «Νέστωρ». - Ὁ Δημήτρης Λίβας ἦταν, ἀπό τό 1999 ἕως τό 2004, πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος, ἐνῶ ὁ Μιχάλης Ἀθητάκης ἐξελέγη ὡς νέος πρόεδρος τῆς ἀνωτέρῳ ἐταιρείας. - Ἡ Ζωή Βογιατζάκη ἐξελέγη, τό 2005, τακτικό μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ E.G.A.T.I.N. Ἀρκετοί συνάδελφοι ἄρχισαν νά λειτουργοῦν τά ἰδιωτικά τους γραφεῖα, στούς ὁποίους καί εὐχόμεθα ὁλόψυχα καλή σταδιοδρομία.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N. ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διευθυντής: Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ () 3 ης Σεπτεμβρίου 84, 10434 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 8812139,

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. κοῦ περιεχομένου καθώς ἐπίσης καί νέα ἀπό τίς μελλοντικές μας δραστηριότητες. Στούς χαλεπούς καιρούς. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 4

Matrix. κοῦ περιεχομένου καθώς ἐπίσης καί νέα ἀπό τίς μελλοντικές μας δραστηριότητες. Στούς χαλεπούς καιρούς. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 3 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη. Τό

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ Νο 40 ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. Γραφεία: Δασκαλάκη 35, 11526 Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ Νο 40 ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. Γραφεία: Δασκαλάκη 35, 11526 Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ ΔΕΛΤΙΟ Νο 40 ΜΑΪΟΣ 2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Γραφεία: Δασκαλάκη 35, 11526 Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 6913500 Fax: 210 6913053 e-mail: seps@otenet.gr www.seps.gr ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (αρ. πρωτοκόλλου: 16.894) Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εξωτερική συνεργασία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (αρ. πρωτοκόλλου: 16.894) Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εξωτερική συνεργασία ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μαρία Σιμπερά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία γέννησης: 13/09/78 Διεύθυνση: Κρέοντος 133, Τ.Κ: 10443, Σεπόλια, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-5149191 6977-972200 e-mail: mariasibera@gmail.com Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στη Σχιζοφρένεια

Βιοψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στη Σχιζοφρένεια Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς Συμπόσιο Βιοψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στη Σχιζοφρένεια Προκαταρκτικό πρόγραμμα Σάββατο 30 Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα από 2/10/2012 έως 11/6/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα από 2/10/2012 έως 11/6/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ > ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.52: Χαϊδάρι 13/7/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εκπαιδευτικό πρόγραµµα από 2/10/2012 έως 11/6/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY Εθνικής Αντιστάσεως 61 & Χίου 2, 15231, Κάτω Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: 210 6723827, Φαξ: 210 6775135 e-mail: info@cardioresearch.net;

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR

Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR Συνεργασία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ & ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στην Κύπρο 9,10&11 Οκτωβρίου 2015 Θα παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ευστ. Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου: οι 6 πρώτοι μήνες 12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο Βόλος, 18-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οικογένειας Ατόμου Ομάδας Δεινοκράτους 93, 11521, Αθήνα. Τηλ: 210.7228357 fax:210.7249863 E-mail: elesyth@otenet.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ έκαστο.

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ έκαστο. Αποτελέσματα Βραβείων Περιφερειακού Τύπου για το 2008 Δελτίο Τύπου της 03.10.2008 Για τρίτη χρονιά απονέμονται τα «Βραβεία Περιφερειακών Εφημερίδων 2007». Η θεσμοθέτηση των εν λόγω βραβείων εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GESTALT IN ORGANIZATIONS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GESTALT IN ORGANIZATIONS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GESTALT IN ORGANIZATIONS ΑΘΗΝΑ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GESTALT IN ORGANIΖATIONS Οι ΟΜΑΔΕΣ ανθρωπιστικές ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ επιστήμες έχουν πλέον διεισδύσει στην κοινωνία και την αγορά και έχουν γίνει αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς»

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ Πέμπτη 11/06/09 ΘΕΜΑ 1. Εισαγωγική Συνάντηση: o Η λειτουργία της Γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Σωκράτους 8β, Κηφισιά 145-61 Τηλ. και fax 210 8085-887 email: egeorganda@yahoo.gr

ΕΥΓΕΝΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Σωκράτους 8β, Κηφισιά 145-61 Τηλ. και fax 210 8085-887 email: egeorganda@yahoo.gr ΕΥΓΕΝΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Σωκράτους 8β, Κηφισιά 145-61 Τηλ. και fax 210 8085-887 email: egeorganda@yahoo.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1993-1996 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πτυχίο Ψυχολογίας με άριστα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING)

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) 1 «ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) Η Προσυνεδριακή Ηµερίδα, ανοικτή στο κοινό, αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του 4 ου ιεθνούς Συνεδρίου Carpe Vitam: Leadership for Learning, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΨΥΧΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NATURA

2 ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΨΥΧΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NATURA 2 ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΨΥΧΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 17& 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NATURA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχίατρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και μη, στην ψυχική υγεία (Ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεϖιστήµες για την ευαισθητοϖοίηση του κοινού το 2007 Α.1. 12-14 Ιανουαρίου 2007 «Πρόσκληση ή Πρόκληση για κοινωνική εργασία» Αυτή η εκδήλωση έλαβε χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρουσώ Παπανικολάου Αγίου Χαραλάμπους 6, Άμφισσα, Νομός Φωκίδος Τ.Κ. 33100 Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Κινητό: 6937144285 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Απρίλιος 2005, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

5 Απριλίου. θεραπεία. Καρκίνος πνεύμονα: Από τις βασικές αρχές στην εξειδικευμένη. Σάββατο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιστημονική ημερίδα. Crowne Plaza Hotel

5 Απριλίου. θεραπεία. Καρκίνος πνεύμονα: Από τις βασικές αρχές στην εξειδικευμένη. Σάββατο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιστημονική ημερίδα. Crowne Plaza Hotel Διοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Επιστημονική ημερίδα Καρκίνος πνεύμονα: Από τις βασικές αρχές στην εξειδικευμένη θεραπεία WASSILY WASSILYEVICH KANDINSKY Harmonie

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ (16.00 20.00 μ.μ.) METROPOLITAN HOTEL ATHENS Τα επόμενα βήματα και ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στελεχών

ΤΡΙΤΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ (16.00 20.00 μ.μ.) METROPOLITAN HOTEL ATHENS Τα επόμενα βήματα και ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στελεχών 1 ΤΡΙΤΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ (16.00 20.00 μ.μ.) METROPOLITAN HOTEL Τα επόμενα βήματα και ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στελεχών Λευτέρης Βασιλειάδης Manager Planning Βήμα 1: Διοργάνωση και διεξαγωγή άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε.

Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Ε. Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλώ στην παρακολούθηση της σειράς «Σεμιναρίων Νευρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ, Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, διανύει τον έβδομο χρόνο από την ίδρυσή του το 2008. Τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα»

«Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «Το παρόν και το μέλλον της παροχής ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα» Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, Αίγλη Ζαππείου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

0-5. Γονείς & Παιδιά επενδύουν στο παρόν και στο μέλλον. Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

0-5. Γονείς & Παιδιά επενδύουν στο παρόν και στο μέλλον. Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010 Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 0-5. Γονείς & Παιδιά επενδύουν στο παρόν και στο μέλλον Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» Βασιλέως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΕΛΛΑ ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-09-68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΤΗΛ. 210-6754855 6977610907 ΣΠΟΥΔΕΣ 1992 Πτυχίο ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1996 Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Οδοντιατρικών Laser - AALZ Greece

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Οδοντιατρικών Laser - AALZ Greece Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Οδοντιατρικών Laser - AALZ Greece Δελτίο τύπου Οκτώβριος 2012 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Mastership/ Fellowship στα οδοντιατρικά laser, για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες)

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) 1. «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 7ο Σεμινάριο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων «Στρατηγικές στον Σ.Δ. 2008»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004)

Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004) Πέτρος Κ. Σπίνος e-mail: petros_spin@yahoo.gr, petros_spin@hotmail.com Οδοντιατρική εκπαίδευση: Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004) Εξειδίκευση : Msc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθυνόμαστε σε συναδέλφους ψυχαναλυτές, ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας για να

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός και βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης:

Εμπλουτισμός και βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης: Αποτίμηση του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα όρασης του συλλόγου Αμυμώνη για την Α περίοδο χρηματοδότησης (Ιούνιος 2014-Μάιος 2015) από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΚΡΝΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 2015 Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015 Μουσείο της Ακρόπολης (Αμφιθέατρο) Πεζόδρομος Οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Μυτιλήνης 8β, Μαρούσι 210.8103444-6955.183707 www.kentroinp.gr info@kentroinp.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/1978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 & 3. Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Απριλίου 2011 ΠΑΤΡΑ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 & 3. Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Απριλίου 2011 ΠΑΤΡΑ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΙΕΔΕΠ) ΠΑΤΡΑ 2 & 3 Απριλίου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών www.synedra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHOLOGY. Δηλώσεις συμμετοχής: seminars@bca.edu.gr. Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

PSYCHOLOGY. Δηλώσεις συμμετοχής: seminars@bca.edu.gr. Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Σεμινάρια του τμήματος Ψυχολογίας του BCA για το Ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Το Τμήμα Ψυχολογίας του BCA σε συνεργασία με το Κέντρο Γνωσιακής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου Εισαγωγή (Εισαγωγή/ Χαιρετισμός: Γ. Παπαδημητρίου) α) Εγκέφαλος και συμπεριφορά: Ιστορική ανάδυση και

Διαβάστε περισσότερα

European Federation of Psychological Associations (EFPA)

European Federation of Psychological Associations (EFPA) European Federation of Psychological Associations (EFPA) Εκπαιδευτικά Κριτήρια για τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην Ψυχοθεραπεία 24/3/2003 http://www.efpa.be/documentsonprofissues/docmain.htm Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. 1970-1976 : Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ν. Πέλλας 1976-1979 : Γ Γυμνάσιο Θηλέων Ν. Θεσσαλονίκης 1979-1982 : 1 ο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. 1970-1976 : Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ν. Πέλλας 1976-1979 : Γ Γυμνάσιο Θηλέων Ν. Θεσσαλονίκης 1979-1982 : 1 ο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ : ΣΑΛΩΜΗ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΡΩΜΑΝΟΥ Ον. ΜΗΤΡΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ Ον. ΠΑΤΡΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 31.08.1964 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο:

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο: Ο κ. Φουφόπουλος Νικόλαος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Από πολύ μικρή ηλικία εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε ηλικία 15 ετών να επιλέξει ως επάγγελμα την φυσικοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL:

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: ΒΙΟΡΓΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΛΑΣΚΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. 23-12-1961 ΤΗΛ. 210 9634522, 6979675187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: erpalka@windowslive.com ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1. Πτυχίο Μαιευτικής :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδαστών Ε.Ι.Π. κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών με υποτροφία Ε.Ι.Π. στα εργαστήρια του Ε.Ι.Π. διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα