Προσωπικότητα - Ικανότητες - Δεξιότητες Επαγγελματικός Προσανατολισμός (v10.0) Ιούνιος 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωπικότητα - Ικανότητες - Δεξιότητες Επαγγελματικός Προσανατολισμός (v10.0) Ιούνιος 2009"

Transcript

1 Προσωπικότητα - Ικανότητες - Δεξιότητες Επαγγελματικός Προσανατολισμός (v10.0) Γιώργος xxx (Πλήρες επαγγελματικό προφίλ με κωδικό sample1) Υπεύθυνος Χορήγησης: Δρ. Μάρκος Ρήγος Ιούνιος 2009 Σταθμισμένο με βάση την ελληνική πραγματικότητα Computer Academy - Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική χρήση του παρόντος χωρίς έγγραφη άδεια Computer Academy - sample1 1

2 [http://www.markosrigos.gr Τηλ.: ] Η συμβουλευτική επί της παρούσας αναφοράς έγινε από το Μάρκο Ρήγο, Ψυχολόγο, α π όφοιτο του Πανε π ιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία (M.Ed. in Educational Psychology, University of Exeter, UK) και διδακτορική διατριβή στην Ψυχολογία (Ph.D in Psychology, Trinity College, Ireland). Ο Δρ. Ρήγος είναι μέλος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου. Επίσης ο Δρ. Ρήγος ειδικεύεται στην ατομική και ομαδική Ψυχοθεραπεία (6ετής σπουδές). Ο Δρ. Ρήγος είναι υπεύθυνος του Γραφείου Ψυχολογικής και Μαθησιακής Υποστήριξης το οποίο παρέχει ένα μεγάλο εύρος υ π ηρεσιών συμβουλευτικής, ειδικής εκ π αίδευσης, ψυχολογικής θεραπείας και επαγγελματικού προσανατολισμού σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες απευθύνονται σε: Ενηλίκους, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους και να αυξήσουν την ευχαρίστηση που αντλούν από τη ζωή. Εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης στην περίπτωση των ενηλίκων είναι η αναλυτική ή βραχεία ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για μια διαδικασία αυτογνωσίας η οποία λαμβάνει υπ όψη εξίσου τη σκέψη, τα συναισθήματα και το σώμα. Παιδιά 2 ως 12 ετών, αναφορικά με θέματα ψυχολογικών δυσκολιών, δυσκολιών στην ανάπτυξη, συμπεριφοράς, επικοινωνίας, νοητικών ιδιαιτεροτήτων, ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία) καθώς και αναφορικά με θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων προσαρμογής στο σπίτι, στο σχολείο και στην ομάδα των συνομηλίκων. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε ευχάριστο και φιλόξενο κλίμα και μέσω ειδικών παιχνιδιών και εκπαιδευτικών εργαλείων υποβοηθείται η ψυχική ανάπτυξη, η διανόηση και η συμπεριφορά του παιδιού. Εφήβους, οι οποίοι ζουν μια από τις πιο έντονα μεταβατικές φάσεις στη ζωή του ανθρώ π ου και εύλογα τους δημιουργούνται προβληματισμοί και ανάγκες για ποίκιλα θέματα. Η υποστήριξη και ενδυνάμωση του νεαρού ατόμου μπορεί να γίνει σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στη δική του επιθυμία. Computer Academy - sample1 2

3 Βασική αρχή που διέπει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες είναι ο σεβασμός του απορρήτου, η αποδοχή της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου, η σφαιρική επιστημονική γνώση και η βαθιά πεποίθηση της δυνατότητας για αλλαγή και προσωπική ευημερία. Computer Academy - sample1 3

4 Προσωπικότητα - Ικανότητες - Δεξιότητες Περιεχόμενα 1. Πρόλογος: Θεωρητικό υπόβαθρο, Χορήγηση και υποστήριξη 2. Στοιχεία εξεταζόμενου 3. Διάρκεια χορήγησης 4. Βαθμός αλήθειας 5. Θεωρητική θεμελίωση των τεστ: Προσωπικότητα, Αυτοεκτίμηση, ΈΈλεγχος, Κλίμακα CAPS 6. Αναλυτική αξιολόγηση: Προσωπικότητα, Αυτοεκτίμηση, ΈΈλεγχος, ΚλίμακαCAPS 7. Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες: Ταξινόμηση ανά ερωτηματολόγιο - Πίνακας 1, Ταξινόμηση ανά παράγοντα - Πίνακας 2 8. Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις: Τυπικές μετρήσεις, Γράφημα Rank-Score εξειδικευμένων ψυχομετρικών παραγόντων, Βαθμός διακριτότητας 9. Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες 10. Προσωπικότητα - Περιβάλλον - Συνάφεια - Διαφοροποίηση 11. Προτεινόμενες Σχολές, Ειδικότητες και Τάξη: Τρέχον γνωστικό πεδίο Παράρτημα Α - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Εισαγωγή, Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, Διοίκηση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Προσωπικό ΑΕΙ/ΤΕΙ, Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Διάρκεια σπουδών Μέθοδοι διδασκαλίας Αξιολόγηση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού ΈΈργου, Οικονομική στήριξη φοιτητών Παράρτημα Β - Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός: Το οικογενειακό περιβάλλον, Επαγγελματικός προσανατολισμός Παράρτημα Γ - Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες Παράρτημα Δ - Γλωσσάρι εννοιών Παράρτημα Ε - Διευθύνσεις διαδικτύου (AEI, ΤΕΙ, Σώματα Ασφαλείας, κ.ά.) 1. Πρόλογος Computer Academy - sample1 4

5 Η αναφορά που ακολουθεί περιέχει εμπιστευτικά προσωπικά στοιχεία και είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας των απαντήσεων που έδωσες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τεστ προσωπικότητας - ικανοτήτων - δεξιοτήτων. Η επεξεργασία έχει γίνει αυτόματα, μέσω ειδικού έμπειρου συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή που αξιοποιεί προχωρημένα μαθηματικά μοντέλα, χωρίς την παραμικρή επέμβαση συμβούλου, και, επομένως, είναι απαλλαγμένη από οποιοδήποτε υποκειμενικό στοιχείο. Το έμπειρο σύστημα σχεδιάστηκε από τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Ε. Ι. Γιαννακουδάκη, ο οποίος, για τριάντα και πλέον έτη, ασχολείται με τη μελέτη και τον σχεδιασμό ψυχομετρικών τεστ, ενώ έχει συνεργαστεί και με τον διακεκριμένο επιστήμονα John Holland. ΌΌταν κάνουμε λόγο για έμπειρο σύστημα, στην περίπτωση της παρούσας συστοιχίας ψυχομετρικών τεστ εννοούμε λογισμικό που έχει κωδικοποιημένη την ανθρώπινη εμπειρία και που έχει δομηθεί με βάση επαρκή και τεκμηριωμένη γνώση των παραγόντων που συνθέτουν την εργασιακή προσωπικότητα ενός ατόμου. ΌΌλη αυτή η γνώση που εμπεριέχει η συγκεκριμένη συστοιχία στηρίζεται σε στάθμιση που αφορά τον ελληνικό πληθυσμό και το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κυρίως δε τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην εποχή που ζούμε είναι σημαντικό ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει, ώστε μέσα από αυτά να οδηγηθεί στο "γνώθι σαυτόν" και, εν τέλει, στη σωστή λήψη αποφάσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα αποτελέσματα της παρούσας αναφοράς, αξιο π οιούμενα, στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσματικότερο το έργο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, της συμβουλευτικής καριέρας και του επαγγελματικού προσανατολισμού, εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατόν: α) Να διαπιστωθούν κλίσεις, ταλέντα, ικανότητες και δεξιότητες που κατέχει ένα άτομο, καθώς και το επίπεδο στο οποίο αυτό τα κατέχει. β) Να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν είτε από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον είτε από συγκεκριμένη ειδικότητα Πανε π ιστημιακής εκπαίδευσης. γ) Να ελεγχθεί αν το ήδη επιλεγμένο ή ασκούμενο επάγγελμα / ειδικότητα ταιριάζει στην προσωπικότητα, στις πραγματικές ικανότητες - δεξιότητες, καθώς και στις επαγγελματικές κλίσεις του ατόμου. Computer Academy - sample1 5

6 δ) Να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του ατόμου. ε) Να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά την ένταξη του ατόμου σε τμήματα και την εξέλιξή του, καθώς και όσον αφορά την επιλογή εργασιακών κατευθύνσεων και εξειδικεύσεων. Computer Academy - sample1 6

7 2. Στοιχεία εξεταζόμενου Computer Academy - sample1 7

8 3. Διάρκεια χορήγησης Computer Academy - sample1 8

9 4. Βαθμός αλήθειας Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των παραγόντων που διερευνούν το βαθμό αλήθειας των απαντήσεών σου. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους παράγοντες αυτούς θα βρεις στα κεφάλαια των αντίστοιχων ερωτηματολογίων στην παρούσα αναφορά. Σε κάθε περίπτωση, ο βαθμός αλήθειας εκφράζει, μεταξύ άλλων, τη λογική συνέπεια της σκέψης σου, την εγκυρότητα και την ειλικρίνεια των επιλογών σου. Αυτό σημαίνει ότι το τεστ μέσω ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού είναι σε θέση να ελέγχει τις απαντήσεις σου, παράγοντας ένα βαθμό που αντικατοπτρίζει, μετρά και ποσοτικοποιεί την αξιοπιστία αυτών. ΈΈτσι, χαμηλός βαθμός αλήθειας σημαίνει χαμηλή αξιοπιστία των απαντήσεων που έδωσες, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε μη επαρκή κατανόηση εκ μέρους σου των ερωτήσεων που ετέθησαν, σε εσκεμμένη προσπάθειά σου να εξαπατήσεις το σύστημα ή σε ελλιπή συγκέντρωσή σου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης του τεστ. Στην περίπτωση που το τεστ διαπιστώσει χαμηλό βαθμό αλήθειας (μικρότερο του 4 στην κλίμακα Sten), απαιτείται επανάληψη χορήγησής του, κάτι που, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποδειχθεί από το σύμβουλο ανθρωπίνων πόρων, ο οποίος και θα προσδιορίσει πάντοτε βάσει της αναφοράς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείς. Α/Α Τεστ Παράγοντας Βαθμός 1 ΚλίμακαRIASEC Βαθμός αλήθειας - κλίμακα 7 RIASEC 2 ΑυτοεκτίμησηΠ Βαθμός αλήθειας - αυτοεκτίμηση 6 Computer Academy - sample1 9

10 5. Θεωρητική θεμελίωση των τεστ Computer Academy - sample1 10

11 6. Αναλυτική αξιολόγηση Μελέτησε προσεκτικά την ανάλυση που ακολουθεί και συζήτησε με το σύμβουλό σου τρόπους βελτίωσης της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων σου. Μην ξεχνάς ότι 6.1 Ικανότητες (60) Ικανότητες Παράγοντας Β Αριθµητικές: 78 % Γλωσσικές: 33 % Μηχανικές: 62 % Διαγραµµατικές: 67 % Περιγραφή παραγόντων 1) Αριθμητικές ικανότητες (78) Στόχος των αριθμητικών τεστ είναι η μέτρηση και η αξιολόγηση του αριθμητικού συλλογισμού. Πιο συγκεκριμένα. 2) Γλωσσικές ικανότητες (33) Τα γλωσσικά τεστ στοχεύουν στη μέτρηση του γλωσσικού συλλογισμού του υποκειμένου η ακριβής χρήση του λόγου αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας αναφορικά με μια τεράστια σειρά επαγγελμάτων πέραν των φιλολογικών και. 3) Μηχανικές ικανότητες (62) Computer Academy - sample1 11

12 Δεδομένου ότι οι λειτουργίες των μηχανών υπάγονται αποκλειστικά στους κανόνες της λογικής. 4) Διαγραμματικός συλλογισμός (67) Πρόκειται για τεστ που μετρούν την ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί γεωμετρικά σχήματα και σχέδια. Η ευχέρεια στο διαγραμματικό συλλογισμό (θεωρητικό και αφηρημένο ) είναι απαραίτητη για ένα πλήθος επαγγελμάτων.. Computer Academy - sample1 12

13 6.2 ΚλίμακαRIASEC (76) Κλίµακα_RIASEC Παράγοντας 1) Πρακτικός τύπος (Realistic) (64) Β Περιγραφή παραγόντων Πρακτικός: 64 % Ερευνητικός: 91 % Καλλιτεχνικός: 9 % Κοινωνικός: 95 % Επιχειρηµατικός: 23 % Συµβατικός: 32 % Αλήθεια: 95 % Υψηλός βαθμός στον παράγοντα αυτό σημαίνει ότι προτιμάς δραστηριότητες που επιτρέπουν τη ρητή, συστηματική χρήση εργαλείων, αντικειμένων και μηχανών. Προτιμάς, επίσης, χειρο π ιαστές και συγκροτημένες λύσεις. Διαθέτεις ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές, μηχανικές, μηχανολογικές, τεχνικές και αθλητικές ικανότητες. 2) Ερευνητικός τύπος (Investigative) (91) Υψηλός βαθμός στον παράγοντα αυτό σημαίνει. Computer Academy - sample1 13

14 6.3 ΑυτοεκτίμησηΠ (72) Διαπιστώνεται ότι είσαι άτομο με ΜΕΣΗ-ΥΨΗΛΗ αυτοεκτίμηση, στοιχείο που δηλώνει ότι Αυτοεκτίµηση_Ε Παράγοντας Β Περιγραφή παραγόντων 1) Αυτοαντίληψη - Αυτοσυναίσθημα (64) Αυτοαντίληψη: 64 % Περιβάλλον: 82 % Αλήθεια: 64 % Ο παράγοντας αυτός αποτελεί ένα γενικό δείκτη, ο οποίος αντιπροσωπεύει το βαθμό αυτοσυναισθήματος και αυτοαντίληψης που διαθέτεις. Παράλληλα, αντιπροσωπεύει. 2) Κοινωνικό περιβάλλον (82) Στόχος του εν λόγω παράγοντα είναι η μελέτη. 3) Βαθμός αλήθειας (64) Το συγκεκριμένο σκορ δηλώνει Computer Academy - sample1 14

15 6.4 ΈΈλεγχος (70) Ο τρόπος σκέψης και η όλη στάση σου υποδηλώνουν ότι είσαι σε θέση Έλεγχος Περιγραφή παραγόντων 1) Εξωτερικός προσανατολισμός ελέγχου (15) Εξωτερικός: 15 % Εσωτερικός: 85 % Ο παράγοντας αυτός ερευνά το βαθμό στον οποίο πιστεύεις ότι αδυνατείς να 2) Εσωτερικός προσανατολισμός ελέγχου (85) Στόχος αυτού του παράγοντα είναι η διαπίστωση του βαθμού στον οποίο πιστεύεις ότι πολλά εξαρτώνται από Computer Academy - sample1 15

16 6.5 ΚλίμακαCAPS (59) Κλίµακα_CAPS Παράγοντας 1) Γεωπονικές Επιστήμες (95) Β Περιγραφή παραγόντων Γεωπονικές: 95 % Υγείας: 91 % Αθλητισµού: 83 % Εκπαίδευσης: 73 % Ζωής: 70 % Κοινωνικές: 68 % Υπηρεσίες: 67 % Νοµικές: 64 % Ασφάλειας: 59 % Περιβάλλοντος: 50 % Ανθρωπιστικές: 41 % Μηχανικών: 41 % Μαθηµατικές: 36 % Υπολογιστών: 36 % Επικοινωνίας: 27 % Φυσικές: 27 % Αρχιτεκτονικής: 27 % Τέχνες: 5 % Οικονοµίας: 5 % Οι Επιστήμες αυτές μελετούν την καλλιέργεια και την αξιοποίηση της γης για την παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν συγκεκριμένες βιοτικές ανάγκες του πληθυσμού. Οι Επιστήμες αυτές συμβάλλουν. 2) Επιστήμες Υγείας (91) Αντικείμενο και έργο των Επιστημών Υγείας και Ιατρικής είναι η υπόδειξη και η εφαρμογή μεθόδων και μέτρων που 3) Επιστήμες Αθλητισμού (83) Αντικείμενο του εν λόγω επιστημονικού πεδίου θεωρείται Computer Academy - sample1 16

17 19) Επιστήμες Οικονομίας, Επιχειρήσεων και Διοίκησης (5) Τα οικονομικά επαγγέλματα αφορούν κατά μείζονα λόγο. Computer Academy - sample1 17

18 6.5 Κίνητρα (75) Διαπιστώνεται ότι είσαι άτομο που διαθέτει ΜΕΤΡΙΟ-ΥΨΗΛΟ επίπεδο εργασιακών κινήτρων, γεγονός που δηλώνει Κίνητρα Παράγοντας Β Αναγνώριση: 67 % Αυτονοµία: 78 % Προοπτική: 61 % Επιρροή: 78 % Ασφάλεια: 94 % Απολαβές: 61 % Παραδόσεις: 89 % Περιγραφή παραγόντων 1) Αναγνώριση προσφερόμενου έργου (67) Ο παράγοντας αυτός αφορά τη βαρύτητα που αποδίδεις στο. 2) Αυτονομία εκτέλεσης έργου (78) Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη σημασία που αποδίδεις στη δυνατότητα για 3) Προοπτικές εξέλιξης (61) Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη σημασία που αποδίδεις 4) ΆΆσκηση επιρροής και εξουσίας (78) Ο παράγοντας αυτός ερευνά το πώς και το κατά πόσο αξιολογείς 5) Ασφάλεια, σταθερότητα, άνεση και τάξη (94) Computer Academy - sample1 18

19 Ο παράγοντας αυτός εξετάζει τη σημασία που αποδίδεις 6) Οικονομικές απολαβές (61) Ο παράγοντας αυτός εξετάζει το βαθμό στον οποίο 7) Εδραιωμένες εργασιακές παραδόσεις (89) Σε αυτόν τον π αράγοντα εξετάζεται ο βαθμός στον ο π οίο ανταποκρίνεσαι σε εδραιωμένες αξίες και 7. Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες 7.1 Ταξινόμηση ανά ερωτηματολόγιο - Πίνακας 1 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη βαθμολογία των εξειδικευμένων ψυχομετρικών παραγόντων ανά ερωτηματολόγιο. Κάθε π αράγοντας αναλύεται και συγκρίνεται με τον αντίστοιχο κανονικοποιημένο βαθμό του (νόρμα) σύμφωνα με την ακόλουθη κωδικοποίηση: ΠΥ=Πολύ Υψηλό, Υ=Υψηλό, Κ=Κανονικό, Χ=Χαμηλό, ΠΧ=Πολύ Χαμηλό. Α/Α Τεστ Παράγοντας Βαθμός Νόρ. 1 Ικανότητες Αριθμητικές ικανότητες 100 ΠΥ 2 Ικανότητες Γλωσσικές ικανότητες 89 ΠΥ 3 Ικανότητες Διαγραμματικές 78 ΠΥ ακολουθίες 4 Ικανότητες Μηχανικές ικανότητες 50 Κ 5 ΈΈλεγχος Εσωτερικός 85 ΠΥ προσανατολισμός ελέγχου 6 ΈΈλεγχος Εξωτερικός 15 ΠΧ προσανατολισμός ελέγχου 7 Αυτοεκτίμηση_Ε Κοινωνικό περιβάλλον 82 ΠΥ 8 Αυτοεκτίμηση_Ε Αυτοαντίληψη - 64 Υ Αυτοσυναίσθημα 9 Κλίμακα_RIASEC Κοινωνικός τύπος 95 Κ 10 Κλίμακα_RIASEC Ερευνητικός τύπος 91 Υ Computer Academy - sample1 19

20 11 Κλίμακα_RIASEC Πρακτικός τύπος 64 ΠΥ 12 Κλίμακα_RIASEC Συμβατικός τύπος 32 Χ 13 Κλίμακα_RIASEC Επιχειρηματικός τύπος 23 ΠΧ 14 Κλίμακα_RIASEC Καλλιτεχνικός τύπος 9 ΠΧ 15 Κίνητρα Ασφάλεια, σταθερότητα, 94 Κ άνεση και τάξη 16 Κίνητρα Αυτονομία εκτέλεσης 78 Κ έργου 17 Κίνητρα ΆΆσκηση επιρροής και 78 Κ εξουσίας 18 Κίνητρα Αναγνώριση 67 Κ προσφερόμενου έργου 19 Κίνητρα Προοπτικές εξέλιξης 61 Κ 20 Κίνητρα Οικονομικές απολαβές 61 Χ 21 Κλίμακα_CAPS Γεωπονικές Επιστήμες 95 ΠΥ 22 Κλίμακα_CAPS Επιστήμες Υγείας 91 ΠΥ 23 Κλίμακα_CAPS Επιστήμες Αθλητισμού 83 ΠΥ 24 Κλίμακα_CAPS Επιστήμες Εκπαίδευσης 73 Κ 25 Κλίμακα_CAPS Επιστήμες Ζωής 70 Υ 26 Κλίμακα_CAPS Κοινωνικές Επιστήμες 68 Κ 27 Κλίμακα_CAPS Υπηρεσίες Τουρισμού και 67 Κ Ψυχαγωγίας 28 Κλίμακα_CAPS Νομικές Επιστήμες 64 Υ 29 Κλίμακα_CAPS Υπηρεσίες Ασφάλειας και 59 ΠΥ Τάξης 30 Κλίμακα_CAPS Επιστήμες Γης και 50 Κ Περιβάλλοντος 31 Κλίμακα_CAPS Ανθρωπιστικές Επιστήμες 41 Χ 32 Κλίμακα_CAPS Τεχνολογία και Επιστήμες 41 Κ Μηχανικών 33 Κλίμακα_CAPS Μαθηματικά και 36 Κ Στατιστική 34 Κλίμακα_CAPS Επιστήμες Υπολογιστών 36 Χ 35 Κλίμακα_CAPS Επιστήμες Επικοινωνίας 27 ΠΧ και Τεκμηρίωσης 36 Κλίμακα_CAPS Φυσικές Επιστήμες 27 Χ 37 Κλίμακα_CAPS Αρχιτεκτονική και 27 Χ Πολεοδομία 38 Κλίμακα_CAPS Τέχνες 5 ΠΧ Computer Academy - sample1 20

21 39 Κλίμακα_CAPS Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης 5 ΠΧ Computer Academy - sample1 21

22 7.2 Ταξινόμηση ανά παράγοντα - Πίνακας 2 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει 8. Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις 8.1 Τυπικές μετρήσεις Οι ακόλουθες μετρήσεις δίνουν μια σαφή εικόνα. 8.2 Γράφημα Rank-Score εξειδικευμένων ψυχομετρικών παραγόντων Η γραφική παράσταση που ακολουθεί παρουσιάζει. Score Γιώργος Factor Zipf Mandelbrot Computer Academy - sample1 22

23 9. Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες Ερευνητικό περιβάλλον Το ερευνητικό περιβάλλον. Ερευνητικός_ΧΟΛ 91% Επεκτείνοντας τη θεωρία του Holland, υιοθετούμε συγκεκριμένους δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας, τους οποίους και ποσοτικοποιούμε σε κλίμακα Sten. Η απόδοση των παραγόντων στα ελληνικά στηρίζεται κυρίως σε ψυχομετρικά κριτήρια παρά σε λεκτικά. Δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας Α/Α Παράγοντας Παράγοντας Βαθμός 1 Διανοούμενος Intellectual Ορθολογιστής Rational 7 5 Σκεπτικιστής Sceptic Αυτοπαρατηρητικός Introspective Πολυσχιδής Complex 5 12 Ακριβής Precise Computer Academy - sample1 23

24 Επιχειρηματικό περιβάλλον Το επιχειρηματικό περιβάλλον Επιχειρηματικός_ΧΟΛ 23% Επεκτείνοντας τη θεωρία του Holland, υιοθετούμε συγκεκριμένους δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας, τους οποίους και ποσοτικοποιούμε σε κλίμακα Sten. Η απόδοση των παραγόντων στα ελληνικά στηρίζεται κυρίως σε ψυχομετρικά κριτήρια παρά σε λεκτικά. Δευτερογενείς παράγοντες προσωπικότητας Α/Α Παράγοντας Παράγοντας Βαθμός Computer Academy - sample1 24

25 11. Προτεινόμενες Σχολές - Ειδικότητες και Τάξη (Max=100 Min=67) 11.1 Εισαγωγή Στα π αρακάτω π αρουσιάζουμε συγκεκριμένες σχολές και επαγγελματικές εξειδικεύσεις που σου ταιριάζουν περισσότερο, λαμβανομένων υπόψη της προσωπικότητας, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων σου. Οι ειδικότητες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά Γιώργος xxx [3. Πανεπιστημιακές (ΑΕΙ,ΤΕΙ)] Τάξη Επιστήμη-Σχολή Ειδικότητα (ΑΕΙ/ ΤΕΠ Βαθμός ΤΕΙ) 1 Γεωπονικές_ΥΠΕ (95) Δασολόγος 1.1 A 1 Υγείας_ΥΠΕ (91) Αιματολόγος 1.1 A 1 Υγείας_ΥΠΕ (91) Ακτινολόγος 1.1 A Ζωής_ΥΠΕ (70) Ειδικός τροφίμων 2.1 A 3 Γεωπονικές_ΥΠΕ (95) Γεωπόνος βιοτεχνολογίας (ID) B 3 Γεωπονικές_ΥΠΕ (95) Δασοπόνος 1.3 B Computer Academy - sample1 25

26 3 Ζωής_ΥΠΕ (70) Ειδικός αντιρρύπανσης A Εκπαίδευσης_ΥΠΕ (73) 11.2 Τρέχον γνωστικό πεδίο Παιδαγωγός 2.4 D Το γνωστικό πεδίο που δήλωσες ότι σε ενδιαφέρει κατά τη διάρκεια της χορήγησης του ερωτηματολογίου είναι: Τεχνολογία και Επιστήμες Μηχανικών (Rank = 2) Η τάξη (Rank) δηλώνει το βαθμό συγγένειας του γνωστικού πεδίου που δήλωσες κατά τη διάρκεια χορήγησης του τεστ με το πεδίο εκείνο που διαπιστώθηκε από τη συστοιχία των ερωτηματολογίων. ΌΌσο μικρότερη είναι η τάξη τόσο πλησιέστερα βρίσκονται τα αντίστοιχα πεδία (αυτό που δήλωσες και αυτό που διαπίστωσε το τεστ). Computer Academy - sample1 26

27 12. Ειδικότητες και κωδικοί Μηχανογραφικού του Υπουργείου Γιώργος xxx Ειδικότητα (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Κωδικοί Βιολόγος 277, 279, 281, Ειδικός μοριακής βιολογίας & 277, 279, 280, 281, 282, 290, 295, 297, γενετικής 299, 300, 301, 302, 304 Περιβαλλοντολόγος 212, 214, 271, 276, 476, Computer Academy - sample1 27

28 Computer Academy - sample1 28

29 Παράρτημα Α - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α.1 Εισαγωγή Α.2 Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση... Α.6 Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση Α.9 Οικονομική στήριξη φοιτητών... Παράρτημα Β - Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός Β.1 Το οικογενειακό περιβάλλον Είναι κοινά παραδεκτό ότι.. Β.2 Επαγγελματικός προσανατολισμός. Παράρτημα Γ - Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες Η Γενική Γραμματεία ΈΈρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης συνέταξε έναν κώδικα καταγραφής Παράρτημα Δ - Γλωσσάρι εννοιών Παράρτημα Ε - Διευθύνσεις διαδικτύου Ε.1 Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα Ε.2 Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές Ε.3 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ε.4 Χρήσιμες διευθύνσεις (*) θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για σπουδές και επαγγέλματα, καθώς και μονογραφίες επαγγελμάτων, επαγγελματικές συνθήκες, βαθμίδες εκπαίδευσης, κ.ά. Computer Academy - sample1 29

30 (**) Στις ιστοσελίδες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης θα βρείτε πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές των επαγγελμάτων, ανά γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος. (demo-own) Computer Academy - sample1 30

Προσωπικότητα - Ικανότητες - εξιότητες Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (v7.0)

Προσωπικότητα - Ικανότητες - εξιότητες Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (v7.0) Προσωπικότητα - Ικανότητες - εξιότητες Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (v7.0) ******* ***** (Επαγγελµατικό προφίλ µε κωδικό 25EX5) Σεπτέµβριος 2006 Σταθµισµένο µε βάση την ελληνική πραγµατικότητα Προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης. & της Συμβουλευτικής

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης. & της Συμβουλευτικής ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης & της Συμβουλευτικής ΔΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ - 2013 2 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΡΙΟΔΟΝ ΤΕΣΤ... 8 1.1

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 3 4 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού Του/ της κ./κας. Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 5 Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στο σχολικό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ. Τελευταία Ενημέρωση: 2/6/2015

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ. Τελευταία Ενημέρωση: 2/6/2015 HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Τελευταία Ενημέρωση: 2/6/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ May 26 2015 9:45PM HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Career Gate Test Κ.17 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα Ταξινόμηση Κ17, έκδοση Χ72-334 Α.Ε.-Ε.Ε.

Career Gate Test Κ.17 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα Ταξινόμηση Κ17, έκδοση Χ72-334 Α.Ε.-Ε.Ε. Career Gate Test Κ.17 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα Ταξινόμηση Κ17, έκδοση Χ72-334 Α.Ε.-Ε.Ε. ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Προσωπική έκθεση www.epaggelmatikosprosanatolismos.com

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Nov 26 2011 8:45AM HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 7 / 9 / 2009 HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία «ORIENTUM

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Jul 13 2009 11:48AM HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ Jun 1 2013 1:43PM HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

(v6.0) www.stoxos.edu.gr

(v6.0) www.stoxos.edu.gr ΑΡΙΣΤΟΝ Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (v6.0) Σταθµισµένο µε βάση την ελληνική πραγµατικότητα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ " Σ Τ Ο Χ Ο Σ " Σοφούλη

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

Crossroad Ο Δρόµος, µπροστά σου

Crossroad Ο Δρόµος, µπροστά σου Crossroad Ο Δρόµος, µπροστά σου Ψυχοµετρικό Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Γεώργιος Παπαδόπουλος Φορέας Υλοποίησης: Φροντιστήριο Ανάπτυξη Επισηµάνσεις Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί ανάλυση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΤΝ ΠΔΜ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΔ ΠΔΜ Φλώρινα, Δεκέμβριος 2011 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα