ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΘΗΝΑ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007

2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΘΗΝΑ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τμήμα των υποχρεώσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών. Η Εξεταστική Επιτροπή Ο Επιβλέπων Γ. Γιαννόπουλος Γ. Γιαννόπουλος Καθηγητής Τμ.Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ. Καθηγητής Τμ.Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ. Γ. Μίντσης Καθηγητής Τμ.Αγρ. Τοπογράφων Μηχ/κών Α.Π.Θ. Μ. Πιτσιάβα Λατινοπούλου Καθηγήτρια Τμ.Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ.

3 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Ιδιοκτησία Ι.Χ., Κυκλοφορία στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα και σε αστικές περιοχές, Επιβατική κίνηση σε επιλεγμένους άξονες» εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών ΜΕΤ.Μ.» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), για το ακαδημαϊκό έτος Η ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2007 και το θέμα που διαπραγματεύεται είναι συναφές με τα περιεχόμενα του μαθήματος Κ01: «Πολιτικές Μεταφορών», το οποίο διδάχθηκε κατά το 1 ο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Υπεύθυνος του συγκεκριμένου μαθήματος και Επιβλέπων της παρούσης εργασίας είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Διευθυντής του ΜΕΤ.Μ. Κος Γεώργιος Γιαννόπουλος. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή, από τον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Κο Γεώργιο Μίντση και από την Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Κα Μάγδα Πιτσιάβα Λατινοπούλου. Στόχος αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι να δώσει τη σημερινή και «λογικά» αναμενόμενη για το μέλλον διάσταση και εικόνα της Ελλάδας, με τη βοήθεια περιγραφών και δεδομένων από υπάρχουσες μελέτες και μετρήσεις, για τον δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ., για το μέγεθος των κυκλοφοριακών φόρτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και σε αστικές περιοχές, καθώς και για το μέγεθος της επιβατικής κίνησης με μέσα δημοσίων συγκοινωνιών (τραίνα, αεροπλάνα, πλοία, λεωφορεία). Η παρακολούθηση των χρονικών σειρών των παραπάνω μεγεθών μέσα στα πλαίσια μίας πενταετίας ή και περισσότερο, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και αποτίμησης αυτών. Στο 1 ο Κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων, η ύπαρξη μελετών για τα συγκεκριμένα θέματα και οι πηγές από όπου μπορεί κανείς να ανατρέξει για να βρει αυτές τις μετρήσεις και τις μελέτες που περιέχουν χρήσιμα δεδομένα, για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Στο 2 ο Κεφάλαιο δίνονται τα στοιχεία του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. για το σύνολο της χώρας και για όλους τους Νομούς, σε χρονική σειρά εικοσαετίας και λιγότερο. Παρουσιάζονται γραφήματα με την εξέλιξη του δείκτη σε σχέση με τον πληθυσμό και με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε Νομού. Στο 3 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι από πρόσφατες μελέτες στο ΕΟΔ, οι φόρτοι της Εγνατίας Οδού (ΕΜΗΚ) ανά τμήματά της για τα έτη και οι φόρτοι των αστικών περιοχών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Λάρισας από πρόσφατες μελέτες και μετρήσεις. Στο 4 ο Κεφάλαιο δίνεται η επιβατική κίνηση με πλοία, αεροπλάνα και τραίνα σε επιλεγμένους άξονες της χώρας κατά μέσο. Η λιμενική επιβατική κίνηση παρουσιάζεται για τη χρονική σειρά της εξαετίας , σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ. Η σιδηροδρομική επιβατική κίνηση παρουσιάζεται για το έτος 2005, αναλυτικά από έρευνα προέλευσης προορισμού και συγκεντρωτικά από την επετηρίδα του ΟΣΕ για τη πενταετία Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση i

4 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αεροπορική επιβατική κίνηση δίνεται για τη χρονική σειρά της τετραετίας σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΑ. Στο 5 ο Κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικών με την εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών και με την αναμενόμενη για αυτά κατάσταση. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον Καθηγητή Κο Γεώργιο Γιαννόπουλο για την ανάθεση του θέματος, την επίβλεψη και την καθοδήγησή του με στόχο το, κατά το δυνατόν αρτιότερο, αποτέλεσμα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την παροχή πολλαπλών στοιχείων και πληροφοριών, θα ήθελα επίσης να εκφράσω στην Κα Μαρία Μορφουλάκη, Πολιτικό Μηχανικό PhD - ερευνήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών, στον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ Κο Χρίστο Πυργίδη, στον Επ. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Κο Ματθαίο Καρλαύτη, στον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων του ΑΠΘ Κο Χρήστο Ταξιλτάρη και στην Κα Δώρα Ζησοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό, Υπεύθυνη συγκοινωνιακών και τεχνικών έργων της εταιρείας TREDIT. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση ii

5 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... iii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...vii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ... vii ΠΕΡΙΛΗΨΗ...viii ABSTRACT... ix ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι.Χ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην υπόλοιπη Ελλάδα Λοιπή Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι Ήπειρος Θεσσαλία Μακεδονία Νομός Θεσσαλονίκης Σύνολο Μακεδονίας Θράκη Νήσοι Αιγαίου Κρήτη Συσχέτιση Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ. και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανά Νομό και Περιφέρεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων από φορείς Υπηρεσίες και στα πλαίσια μελετών Κυκλοφοριακοί φόρτοι στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ» «Κυκλοφοριακός Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης» Κυκλοφοριακοί φόρτοι στη Εγνατία Οδό Κυκλοφοριακοί φόρτοι σε αστικές περιοχές Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση iii

6 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αττική Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ Αττική Οδός Α.Ε. - Αττικές Διαδρομές Α.Ε Μελέτες από τον ΟΑΣΑ Μελέτη Ανάπτυξης ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκη Γενική Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Μελέτη Θεσσαλονίκης Μετρήσεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Λάρισα Πάτρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Αεροπορική επιβατική κίνηση Άξονας Αθηνών Θεσσαλονίκης Άξονας Αθηνών Ιωαννίνων Άξονας Αθηνών Ηρακλείου Άξονας Αθηνών Αλεξανδρούπολης Άξονας Θεσσαλονίκης Ηρακλείου Επιβατική κίνηση κατά ακτοπλοϊκές γραμμές Επιβατική κίνηση σιδηροδρόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Χάρτης Κυκλοφοριακοί φόρτοι Θεσσαλονίκης Γενική Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Μελέτη Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Χάρτης α.: Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, 2003 ΔΔΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Χάρτης β.: Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, ΔΔΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Χάρτης Θέσεις μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων Πάτρας - «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα» Πίνακας Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων Πάτρας - «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Πίνακας Στοιχεία μετρήσεων Έρευνας Προέλευσης Προορισμού επιβατών ΟΣΕ, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση iv

7 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων ΙΧ οχημάτων στο σύνολο της χώρας, Γράφημα ΑΕΠ χώρας σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ... 5 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 7 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 7 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 8 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 8 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στο σύνολο Αττικής, Γράφημα Σύγκριση Δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. χώρας Αττικής, Γράφημα ΑΕΠ Νομού Αττικής σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Πελοπόννησο, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Πελοπόννησο, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Ιονίους Νήσους, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Ιονίους Νήσους, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Ήπειρο, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Ήπειρο, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θεσσαλία, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θεσσαλία, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στον Νομό Θεσσαλονίκης Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Μακεδονία, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Μακεδονία Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θράκη, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θράκη, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Νήσους Αιγαίου, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Νήσους Αιγαίου, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Κρήτη, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Κρήτη, Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση v

8 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, ανά Περιφέρεια, Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, ανά Περιφέρεια, Γραφήματα Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβων 24ωρων μετρήσεων - Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη Θεσσαλονίκης Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Επιβατική κίνηση επιλεγμένων αξόνων, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση συνολικών επιβατών άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα για τα έτη Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Αθήνας Ιωαννίνων, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Αθήνας Ηρακλείου, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου, Γράφ Επιβατική κίνηση ανά ακτοπλοϊκή γραμμή, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση vi

9 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία Εγνατίας Οδού, Πίνακας Δείγμα καταχώρησης στοιχείων σταθμών μέτρησης του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Πίνακας Υπόδειγμα δελτίου μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου ΔΔΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πίνακας Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων Πάτρας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) Πίνακας Διακινηθέντες επιβάτες (σε χιλ.) κατά ακτοπλοϊκές γραμμές και μεταβολή ανά έτος, Πίνακας Αριθμός επιβατών ΟΣΕ και χιλιομετρικοί επιβάτες, Πίν Στοιχεία έρευνας Προέλευσης Προορισμού επιβατών ΟΣΕ, 2005 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Α ΕΟΔ ΙΜΕΤ Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Β ΕΟΔ ΙΜΕΤ Χάρτης Σταθμοί μέτρησης και συνεντεύξεων στα πλαίσια του έργου «Κυκλοφοριακού Συμβούλου ΥΠΕΧΩΔΕ για τα έργα παραχώρησης» Χάρτης Κυκλοφοριακοί φόρτοι Εγνατίας Οδού, Χάρτης Κυκλοφοριακοί φόρτοι Θεσσαλονίκης Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη Θεσσαλονίκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Χάρτης α Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, 2003 ΔΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) Χάρτης β. Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, 2004 ΔΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) Χάρτης Σταθμοί παρατήρησης έρευνας Προέλευσης Προορισμού οχημάτων στη Λάρισα Χάρτης Μέση Ωριαία Φόρτιση δικτύου Λάρισας Χάρτης Θέσεις Κόμβοι μέτρησης κυκλοφορίας Λάρισας Χάρτης ΘέσεΙς μετρήσεων φόρτων Πάτρας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση vii

10 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής Μεταφορών και τον συστηματικό καθορισμό των μέτρων και ενεργειών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, μέσω του Σχεδιασμού των Μεταφορών, είναι απαραίτητη η γνώση τόσο των σημερινών επίκαιρων δεδομένων/ παραγόντων που αφορούν τις Μεταφορές, όσο και η πρόβλεψη για τα μελλοντικά μεγέθη αυτών. Αυτά τα δεδομένα αφορούν, κατά πρώτον, τη «ζήτηση» για μεταφορές, που μπορεί να προσδιορισθεί από τον συνδυασμό πρωτογενών στοιχείων και δεικτών (πληθυσμού, ιδιοκτησίας οχημάτων, κυκλοφοριακών φόρτων και μετακινήσεων, χρήσεων γης, οικονομικών στοιχείων και άλλων), με έρευνες χαρακτηριστικών των μετακινήσεων, προέλευσης προορισμού και άλλων μελετών. Τα δεδομένα που αφορούν, κατά δεύτερον, την «προσφορά», είναι τα δίκτυα, οι υποδομές, οι τερματικές εγκαταστάσεις, το τροχαίο υλικό, καθώς και η λειτουργία, το προσφερόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης και η συμπληρωματικότητά τους. Στα πλαίσια της παρούσας Εργασίας, έγινε προσπάθεια συλλογής στοιχείων που αφορούν τρία μεγέθη: τον Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ., τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και σε αστικές περιοχές και της επιβατικής κίνησης με πλοία, αεροπλάνα, τραίνα και λεωφορεία σε συγκεκριμένους «άξονες» της χώρας. Η διαδικασία της διερεύνησης των διαθέσιμων στοιχείων ξεκίνησε από την αναζήτησή τους στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ), η οποία συλλέγει και παρουσιάζει στοιχεία για πολλούς τομείς. Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΣΥΕ, καθώς και μετά από ζήτηση μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βρέθηκαν ή/και παρασχέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: - Στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Νομό και κατηγορία για τα έτη 2002 έως Στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων στο σύνολο της χώρας και στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία για τα έτη 2001 έως Σύνολο πληθυσμού κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα και Νομό, στο τέλος των ετών 1991 έως Διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κατά ακτοπλοϊκές γραμμές, Διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κατά ακτοπλοϊκές γραμμές, Διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κατά ακτοπλοϊκές γραμμές, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 1

11 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αναζητήθηκαν από πρόσφατες μελέτες. Σημαντικότατη πηγή πληροφοριών ήταν το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας, από όπου παρασχέθηκαν δύο χάρτες με τους φόρτους του ΕΟΔ από το έργο: «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών». Επίσης από το Ινστιτούτο Μεταφορών παρασχέθηκαν πληροφορίες για τη μελέτη «Κυκλοφοριακός Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης», όσον αφορά το από ποια Υπηρεσία ανατέθηκε, πότε, ποιος ήταν ο ανάδοχος και ποια ήταν η διαδικασία συλλογής των στοιχείων στο πεδίο. Οι φόρτοι της Εγνατίας Οδού αναζητήθηκαν και βρέθηκαν στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. για τα έτη , μαζί με χάρτη όπου παρουσιάζεται η ΕΜΗΚ για το Για τους κυκλοφοριακούς φόρτους της Αττικής, πληροφορίες για το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις διαδικασίες που αφορούν την παροχή κυκλοφοριακών στοιχείων από αυτό, παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο Μεταφορών. Όσον αφορά την Αττική Οδό και τις μελέτες του ΟΑΣΑ, οι πληροφορίες πάρθηκαν από τις ιστοσελίδες της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. και του ΟΑΣΑ αντίστοιχα. Για την Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, αναζητήθηκαν στοιχεία από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αλλά δεν ήταν δυνατόν να συλλεχθούν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Οι πληροφορίες για τα γενικά στοιχεία διεξαγωγής της μελέτης συλλέχθηκαν από συζητήσεις με συναδέλφους και από σχετικές ιστοσελίδες. Τα πρωτογενή στοιχεία των εξεταζόμενων κόμβων, καθώς και ο τελικός χάρτης των κυκλοφοριακών φόρτων της Θεσσαλονίκης, από την «Γενική Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Μελέτη Θεσσαλονίκης», παρασχέθηκαν σε ψηφιακή μορφή από την εταιρεία TREDIT. Μετρήσεις φόρτων της Θεσσαλονίκης ζητήθηκαν και δόθηκαν από το Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε δύο χάρτες, για το 2003 και 2004 αντίστοιχα. Από τον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Κο Χρίστο Ταξιλτάρη λήφθηκε η πληροφορία εκπόνησης του Ερευνητικού Έργου «Αξιολόγηση δομικών και λειτουργικών στοιχείων του συγκοινωνιακού συστήματος Λάρισας Πρόγραμμα πρότυπων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων Στάδιο Α - Αξιολόγηση» που έγινε από την Ερευνητική Ομάδα Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., για τον Δήμο Λάρισας το Η μελέτη αναζητήθηκε και παρασχέθηκε από την Βιβλιοθήκη της Ερευνητικής Ομάδας Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι της Πάτρας παρασχέθηκαν σε ψηφιακή μορφή από τον Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Κο Ματθαίο Καρλαύτη. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στα πλαίσια της μελέτης «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα», που εκπονήθηκε από την μελετητική εταιρεία Αρώνης Δρέττας Καρλαύτης - ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί το Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 2

12 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στοιχεία για την αεροπορική επιβατική κίνηση παρασχέθηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Δ10, Τμήμα Γ, για τα έτη Για την ακτοπλοϊκή κίνηση, τα στοιχεία βρέθηκαν από την ΕΣΥΕ, όπως προαναφέρθη. Δεδομένα που αφορούν την επιβατική κίνηση με ΚΤΕΛ, αστικά ή υπεραστικά δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Όσον αφορά τη σιδηροδρομική επιβατική κίνηση, τα μόνα στοιχεία που μπόρεσαν να συλλεχθούν, είναι ο συνολικός αριθμός επιβατών και χιλιομετρικών επιβατών ΟΣΕ, εσωτερικού και εξωτερικού για τα έτη , από την Επετηρίδα του ΟΣΕ 2004, καθώς και μία έρευνα προέλευσης προορισμού, που παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο Μεταφορών. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 3

13 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι.Χ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας Την τελευταία δεκαετία ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε αύξηση 91,04% - από τα 212 οχήματα Ι.Χ. ανά κατοίκους για το 1996, σε 405 Ι.Χ. οχήματα ανά κατοίκους για το Αν αναφερθούμε στην τελευταία εικοσαετία, η αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 207 %, δηλαδή από 132 οχήματα Ι.Χ. ανά κατοίκους το 1986, στα προαναφερθέντα 405 Ι.Χ. ανά κατοίκους το 2006 (γράφ ). Ενώ ο πληθυσμός την τελευταία εικοσαετία παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης του 11,30 %, ο αριθμός των οχημάτων παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης του 241,00 % (γράφ ). Σε σύγκριση με το ΑΕΠ του συνόλου της χώρας, τα δύο μεγέθη δεν συμβαδίζουν, καθώς η αύξηση του ΑΕΠ για τη προηγούμενη δεκαετία ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 25 % και για την προηγούμενη εικοσαετία σε ποσοστό περίπου 50 % (γράφ ). Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,132 0,139 0,146 0,155 0,167 0,170 0,173 0,183 0,192 0,202 0,212 0,225 0,238 0,258 0,279 0,296 0,329 0,346 0,366 0,385 0,405 0,100 0, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 4

14 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων ΙΧ οχημάτων στο σύνολο της χώρας, (Πηγή: ΕΣΥΕ) Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Γράφημα ΑΕΠ χώρας σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ. (Πηγή:ΕΣΥΕ) Α,Ε,Π, Χώρας σε Σταθερές Τιμές 1995, δισ, Δρχ, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 5

15 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό και κατά φθίνουσα σειρά για το έτος 2005, με πρώτη την Αττική με 565 Ι.Χ./1.000 κατοίκους, δεύτερο το Νομό Θεσσαλονίκης με 414 Ι.Χ./1.000 κατοίκους, τρίτο τον Νομό Χίου με 388 Ι.Χ. και τέταρτο τον Νομό Ηρακλείου με 383 Ι.Χ./1.000 κατοίκους. Τελευταίοι έρχονται οι Νομοί Ηλείας και Ευρυτανίας, με δείκτες 117 και 84 Ι.Χ. ανά κατοίκους αντιστοίχως. Πέρα από το Σύνολο Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, ο δείκτης για δεκατρείς Νομούς κυμαίνεται από 300 ως 400 οχήματα, για εικοσιπέντε Νομούς κυμαίνεται από 200 ως 300 οχήματα, ενώ μόνο σε έντεκα Νομούς ο δείκτης πέφτει κάτω του 200, με τους περισσότερους από αυτούς όμως να το πλησιάζουν. Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,600 0,565 0,500 0,400 0,300 0,414 0,388 0,383 0,353 0,346 0,345 0,342 0,339 0,318 0,200 0,100 0,000 Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 6

16 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005.(Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,32 0,31 0,3 0,29 0,315 0,311 0,31 0,302 0,301 0,298 0,295 0,292 0,287 0,28 0,275 0,27 0,26 0,25 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,274 0,272 0,267 0,261 0,25 0,247 0,236 0,236 0,233 0,231 0,231 0,23 0,22 0,21 0,2 Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 7

17 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005.(Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,24 0,23 0,22 0,21 0,229 0,228 0,221 0,22 0,218 0,216 0,215 0,208 0,2 0,196 0,194 0,19 0,18 0,17 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,25 0,2 0,208 0,196 0,194 0,191 0,186 0,181 0,18 0,167 0,166 0,15 0,133 0,117 0,1 0,084 0,05 0 Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 8

18 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική Στον Νομό Αττικής, ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανέρχεται σε 593 Ι.Χ. οχήματα ανά κατοίκους για το 2006, που είναι η μεγαλύτερη τιμή σε όλη τη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση 4,95% από το προηγούμενο έτος. Πριν από πέντε χρόνια ανερχόταν σε 432 Ι.Χ. ανά κατοίκους, σημειώνοντας αύξηση 37,27 %. Πριν από δέκα χρόνια ανερχόταν σε 322 Ι.Χ. ανά κατοίκους, σημειώνοντας συνολική αύξηση 84,16 % στην τελευταία δεκαετία (γράφ ). Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,211 0,221 0,232 0,247 0,266 0,271 0,273 0,286 0,296 0,309 0,322 0,337 0,354 0,380 0,407 0,432 0,486 0,511 0,539 0,565 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στο σύνολο Αττικής, (Πηγή: ΕΣΥΕ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 9 Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

19 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σε σύγκριση με τις τιμές του δείκτη για το σύνολο της χώρας, αυτός του συνόλου Αττικής είναι καθ όλη την προηγούμενη δεκαετία αυξημένος κατά περίπου 45 % και ουσιαστικά, είναι αυτός που δημιουργεί την μεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη της χώρας, όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί. Γράφημα Σύγκριση Δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. συνόλου χώρας Αττικής, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,600 0,550 0,500 0,450 0,486 0,511 0,539 0,565 0,593 0,400 0,350 0,300 0,250 0, ,322 0, ,337 0,225 0,354 0, ,380 0,258 0,407 0,279 0,432 0,296 0, ,346 0,366 0,385 0,405 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Γράφημα ΑΕΠ Νομού Αττικής σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ.(πηγή: ΕΣΥΕ) Α,Ε,Π, Νομού σε Σταθερές τιμές 1995, δισ, Euro Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 10

20 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην υπόλοιπη Ελλάδα Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι δείκτες ιδιοκτησίας παρουσιάζουν παρόμοιες αυξητικές τάσεις. Την τελευταία δεκαετία έχουν υπερδιπλασιαστεί, με άνοδο κάθε χρόνο της τάξεως άνω του 10% κατά μέσο όρο. Στα γεωγραφικά διαμερίσματα που περιλαμβάνουν μεγάλα αστικά κέντρα ο δείκτης παρουσιάζεται αυξημένος, όπως στη Μακεδονία με τιμή 330 Ι.Χ./1.000 κατοίκους λόγω του Νομού Θεσσαλονίκης που φτάνει τα 414 Ι.Χ./1.000 κατοίκους. Στην Κρήτη, που βρίσκεται στη δεύτερη κατά σειρά θέση, ο δείκτης ανέρχεται στα 358 Ι.Χ./1.000 κατοίκους, καθώς στο Νομό Ηρακλείου ο δείκτης αγγίζει τα 383 οχήματα και στο Νομό Χανίων τα 339 Ι.Χ../1.000 κατοίκους. Ο Νομός Χίου παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς με πληθυσμό κατοίκους για το 2005, τα κυκλοφορούντα Ι.Χ. οχήματα φτάνουν τις , ανεβάζοντας τον δείκτη σε 388 και φέρνοντας τον Νομό στην τρίτη θέση στην Ελλάδα, μετά το σύνολο Αττικής και το Νομό Θεσσαλονίκης. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται οι δείκτες ιδιοκτησίας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα για το έτος 2005 και αναλυτικότερα, η εξέλιξη αυτών και η εξέλιξη πληθυσμού αριθμού κυκλοφορούντων οχημάτων την δεκαετία ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,6 0,5 0,565 0,4 0,3 0,2 0,1 0,358 0,33 0,314 0,282 0,279 0,273 0,262 0,218 0,206 0 Σύνολο Αττικής Κρήτη Μακεδονία Ιόνιοι Νήσοι Νήσοι Αιγαίου Θεσσαλία Ήπειρος Θράκη Λοιπή Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 11

21 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λοιπή Στερεά Ελλάδα Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,230 0,210 0,190 0,194 0,202 0,212 0,218 0,170 0,150 0,130 0,110 0, , , , , , , , Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, (Πηγή: ΕΣΥΕ) Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 12

22 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πελοπόννησος Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Πελοπόννησο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 0,220 0,200 0,180 0,182 0,189 0,199 0,206 0,160 0,140 0,120 0,100 0,108 0,114 0,121 0,128 0,140 0,152 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Πελοπόννησο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 13

23 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιόνιοι Νήσοι Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Ιονίους Νήσους, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 0,330 0,310 0,290 0,270 0,250 0,230 0,210 0,190 0,170 0, , , , , , , , , , , ,314 Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Ιονίους Νήσους, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 14

24 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπειρος Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Ήπειρο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΗΠΕΙΡΟΣ 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,115 0,123 0,134 0,146 0,164 0,183 0,199 0,228 0,243 0,258 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Ήπειρο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΗΠΕΙΡΟΣ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 15

25 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θεσσαλία Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θεσσαλία, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,138 0,146 0,156 0,167 0,182 0,200 0,215 0,237 0,249 0,266 0,279 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θεσσαλία, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 16

26 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μακεδονία Νομός Θεσσαλονίκης Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στον Νομό Θεσσαλονίκης (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,239 0,252 0,266 0,280 0,303 0,324 0,342 0,356 0,371 0,393 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης (Πηγή: ΕΣΥΕ) Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 17

27 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνολο Μακεδονίας Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Μακεδονία, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,350 0,330 0,310 0,290 0,270 0,250 0,230 0,210 0,190 0,170 0,150 0,178 0,187 0,198 0,209 0,226 0,243 0,257 0,285 0,296 0,314 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Μακεδονία (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 18

28 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θράκη Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θράκη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΡΑΚΗ 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,132 0,138 0,149 0,161 0,176 0,193 0,207 0,222 0,234 0,250 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θράκη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΡΑΚΗ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 19

29 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νήσοι Αιγαίου Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Νήσους Αιγαίου, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,148 0,154 0,163 0,175 0,191 0,209 0,224 0,245 0,257 0,271 0,282 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Νήσους Αιγαίου, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 20

30 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κρήτη Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Κρήτη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΚΡΗΤΗ 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0, , , , , , , , , , , ,353 Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Κρήτη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΚΡΗΤΗ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 21

31 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συσχέτιση Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ. και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανά Νομό και Περιφέρεια Στην προσπάθεια διεξαγωγής συμπερασμάτων συσχετίζοντας τον Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ. με το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, παρατηρείται πως στην Περιφέρεια Πρωτευούσης, όπου ο δείκτης λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή των 539 Ι.Χ./ κατοίκους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα με ,00. Ο Νομός με την μεγαλύτερη τιμή ΑΕΠ, αυτή των ,00 κατά κεφαλήν, είναι ο Νομός Βοιωτίας, ενώ ο δείκτης του ανέρχεται στη χαμηλή για την Ελλάδα τιμή των 109 Ι.Χ. Ο λόγος για το αυξημένο ΑΕΠ μπορεί να βρίσκεται στο γεγονός της ύπαρξης πολλών εργοστασίων και βιομηχανιών στον Νομό Βοιωτίας, που παράγουν οικονομικά μεγέθη, ενώ τα οχήματα που είναι καταγεγραμμένα στο Νομό παρουσιάζουν μικρά μεγέθη. Στο σύνολο των εξεταζομένων Νομών, οι δύο δείκτες δεν παρουσιάζουν κάποια συσχέτιση. Η αιτία μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αγορά ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου έχει ενθαρρυνθεί από τα χαμηλά επιτόκια και τις μακροπρόθεσμες πολλές δόσεις των τραπεζών. Επίσης, στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν εξετάσθηκε η παλαιότητα των κυκλοφορούντων οχημάτων. Ένας άλλος λόγος μη ύπαρξης συσχετισμού των δύο μεγεθών, μπορεί να είναι η αναγκαστική απόκτηση και χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου λόγω έλλειψης ή μη ικανοποιητικής ύπαρξης άλλου τρόπου μετακίνησης. Οι Νομοί όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες διαφορές είναι ο Νομός Σερρών με ,00 /κατά κεφαλήν ΑΕΠ όπου η ιδιοκτησία αγγίζει τα 217 Ι.Χ, ο Νομός Δράμας με ,00 με δείκτη ιδιοκτησίας 296 Ι.Χ., ο Νομός Άρτας με ,00 με δείκτη 257 Ι.Χ. και η Χίος με ,00 κατά κεφαλήν ΑΕΠ με δείκτη ιδιοκτησίας 374 Ι.Χ./1.000 κατοίκους. Σημαντικές διαφορές παρουσιάζουν και οι Νομοί Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου με ,00 και 393 Ι.Χ. ο πρώτος και ,00 και 363 Ι.Χ. ο δεύτερος. Στα γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα κατά κεφαλήν ΑΕΠ (με τιμές αναγωγής 1999) και οι δείκτες ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά Νομό για το έτος 2004 και ανά Περιφέρεια για το έτος Για διευκόλυνση των συγκρίσεων, τα γραφήματα δημιουργήθηκαν με φθίνουσα σειρά και του ΑΕΠ και του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 22

32 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 18,2 21,2 22,7 21,9 21,3 18,8 18,4 17,6 17,6 17,5 17,5 17,4 17,2 16,1 16,9 16,8 16, ,6 15,5 15,4 21,9 15,3 16,1 15,2 15, ,7 14,7 14,5 14,5 13,4 14,2 14,1 13,8 13,7 13,2 13,1 13,1 12,4 12,4 12,3 12,2 11,7 11,6 11,5 11,3 11, ,9 10,9 10,2 11,6 10 8,9 9,8 18,9 17,2 19,8 22,8 25,6 25,1 25,6 23,5 21,9 22,2 22,5 21,7 25,5 20,9 17,9 20,2 18,8 20,8 17,4 25,9 23,6 25,9 22,9 25,7 20,6 21,7 28, ,3 28,4 29,8 29,8 27,4 28,5 29,6 34, ,5 32,3 34,4 33,1 36,3 37,4 39,3 53, Βοιωτίας Περιφέρεια Πρωτευούσης Κυκλάδων Κορινθίας Δωδεκανήσων Ζακύνθου Ηρακλείου Ρεθύμνου Λασιθίου Μαγνησίας Χανίων Ιωαννίνων Θεσσαλονίκης Κεφαλλονιάς Αρκαδίας Κέρκυρας Λάρισας Ευβοίας Κοζάνης Χίου Κιλκίς Χαλκιδικής Αργολίδας Φθιώτιδος Θεσπρωτίας Σάμου Πρέβεζας Αχαϊας Λευκάδας Φωκίδας Καβάλας Έβρου Ημαθίας Φλώρινας Ξάνθης Πιερίας Καστοριάς Λέσβου Τρικάλων Γρεβενών Πέλλης Λακωνίας Ροδόπης Μεσσηνίας Δράμας Αιτωλοακαρνανίας Άρτας Καρδίτσας Ηλείας Σερρών Ευρυτανίας Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 23

33 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 12,4 11,2 10, ,4 15,5 18,8 16,8 15,6 14,1 13,7 16,2 13,8 13,1 12,3 14,5 13,1 15,2 12,4 11,5 10,9 11,7 11, ,7 13,2 12, ,4 15,1 14,7 17,5 17,6 18,4 17,5 17,6 17,2 11,3 17,4 14,5 17,2 16,1 16,9 15,3 16,1 13,4 14,2 10,2 11,6 8,9 9,8 21,9 21,3 21,7 22,7 21,2 20,9 20,8 20,6 20,2 19,8 18,9 18,8 18,2 17,9 25, ,8 29,8 29,6 28,5 28,5 28,4 28, ,4 25,9 25,9 25,7 25,6 25,5 23,6 23,5 22,9 22,8 22,5 22,2 21,9 21,9 21,7 25,1 39,3 37,4 36,3 34, ,1 32,5 32,3 34,3 53, Περιφέρεια Πρωτευούσης Θεσσαλονίκης Χίου Ηρακλείου Κέρκυρας Δωδεκανήσων Καστοριάς Ζακύνθου Χανίων Λασιθίου Κοζάνης Καβάλας Δράμας Ρεθύμνου Ημαθίας Λάρισας Ιωαννίνων Μαγνησίας Έβρου Ξάνθης Τρικάλων Άρτας Κεφαλλονιάς Αχαϊας Πιερίας Αργολίδας Αιτωλοακαρνανίας Ευβοίας Σάμου Θεσπρωτίας Κιλκίς Φθιώτιδος Πρέβεζας Σερρών Κορινθίας Λέσβου Ροδόπης Καρδίτσας Πέλλης Φλώρινας Βοιωτίας Λακωνίας Κυκλάδων Γρεβενών Μεσσηνίας Λευκάδας Αρκαδίας Χαλκιδικής Φωκίδας Ηλείας Ευρυτανίας Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 24

34 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, ανά Περιφέρεια, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60,00 50,00 56,47 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 40,00 30,00 20,00 27,40 24,60 29,31 21,10 21,23 19,20 35,23 18,40 31,39 16,60 20,19 16,50 33,94 16,20 27,28 16,10 27,86 14,60 28,71 14,50 26,55 13,70 28,12 13,10 21,72 10,00 - Αττικής Νοτίου Αιγαίου Στερεάς Ελλάδας Κρήτης Ιονίων Νήσων Πελοποννήσου Κεντρ.Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Δυτ.Μακεδονίας Βορείου Αιγαίου Ανατ.Μακεδ.- Θράκης Δυτ.Ελλάδας Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, ανά Περιφέρεια, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60,00 50,00 56,47 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 40,00 30,00 20,00 27,40 19,20 35,23 16,50 33,94 18,40 31,39 24,60 29,31 14,60 28,71 13,70 28,12 16,10 27,86 16,20 27,28 14,50 26,55 13,10 21,72 21,10 21,23 16,60 20,19 10,00 - Αττικής Κρήτης Κεντρ.Μακεδονίας Ιονίων Νήσων Νοτίου Αιγαίου Δυτ.Μακεδονίας Ανατ.Μακεδ.- Θράκης Θεσσαλίας Ηπείρου Βορείου Αιγαίου Δυτ.Ελλάδας Στερεάς Ελλάδας Πελοποννήσου Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 25

35 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3.1. Κυκλοφοριακά δεδομένα από μετρήσεις Φορέων και Δημοσίων Υπηρεσιών και στα πλαίσια μελετών Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του 2007 στα πλαίσια του έργου «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών». Η αμέσως προηγούμενη χρονικά μελέτη έγινε υπό την επίβλεψη του Τμήματος ΕΥΔΕ/ΟΑΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια του έργου «Κυκλοφοριακού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης». Η μελέτη διεξήχθη από την Κοινοπραξία Steer Davies Gleave ΝΑΜΑ, το 2003 και περιγράφεται παρακάτω. Προηγούμενες μελέτες για το ΕΟΔ ήταν της Louis Berger τη δεκαετία 80 και η ΝΕΕΠΠ του Γραφείου Δοξιάδη τη δεκαετία 90. Στον άξονα της Εγνατίας Οδού και στους κάθετους άξονές της, η Εγνατία Οδός ΑΕ έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων, με τοπικούς σταθμούς μέτρησης και κεντρικό σύστημα επεξεργασίας στοιχείων στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων πραγματοποιούνται επίσης από τις ΔΔΕ Διευθύνσεις Δημοσίων Έργων και τις ΔΕΣΕ Διευθύνσεις Ελέγχου - Συντήρησης Έργων των κατά τόπων Περιφερειών της χώρας, συνήθως με επαγωγικούς βρόγχους σε διατομές οδών μέσα στις αστικές περιοχές και στο υπόλοιπο δίκτυο ευθύνης τους. Για το Νομό Αττικής, μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων πραγματοποιούνται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας του Νομού Αττικής και όπου συλλέγονται και επεξεργάζονται τα κυκλοφοριακά στοιχεία από τον εξοπλισμό πεδίου του συστήματος. Αυτά τα στοιχεία διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο επί πληρωμή. Στην Αττική Οδό, υπεύθυνη για τη διαχείριση και λειτουργία είναι η «Εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. Εταιρεία Συντήρησης Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Αττικής Οδού». Σημαντική μελέτη για την Αττική, είναι η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, η γνωστή ΜΑΜ. Εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Σχεδιασμού και Γενικών Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε συνεργασία με γραφεία τεχνικών συμβούλων συγκοινωνιολόγων και εξειδικευμένων μηχανικών, κατά την τριετία Ο κύριος σκοπός της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός της κάλυψης των μεταφορικών αναγκών της Περιφέρειας Πρωτευούσης με κύριο άξονα το μετρό. Για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ανέθεσε τη Β Φάση της Γενικής Συγκοινωνιακής και Κυκλοφοριακής Μελέτης Θεσσαλονίκης το με επικαιροποιήσεις της Α φάσης των ετών , συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων και έρευνα χαρακτηριστικών των μετακινήσεων - στα γραφεία Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 26

36 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 DENCO, Trademco και Αγγελίδη με συμβούλους τους WS Atkins Ltd, SDG, Μακεδονική, InfoΔημ ΟΕ και TRUTh. Στις υπόλοιπες αστικές περιοχές της χώρας, πολλοί Δήμοι πραγματοποιούν κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες, στα πλαίσια των οποίων συλλέγονται κυκλοφοριακά δεδομένα. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 27

37 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κυκλοφοριακοί φόρτοι στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών», Ιούνιος Στα πλαίσια του έργου «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών», πραγματοποιήθηκε συλλογή κυκλοφοριακών στοιχείων από 205 συνολικά σταθμούς μετρήσεων. Σε κάθε σταθμό μέτρησης αντιστοιχούν εικοσιτετράωρες μετρήσεις για έξι ημέρες (4 τυπικές ημέρες και Σαββατοκύριακο), παράλληλα με τη σύνθεση της κυκλοφορίας σε 14 κατηγορίες οχημάτων. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων και την δημιουργία ψηφιακού χάρτη αποτύπωσης και ανάλυσης των κυκλοφοριακών φόρτων, προέκυψαν και οι παρακάτω χάρτες που απεικονίζουν τον Μέσο Ημερήσιο Φόρτο σε ΜΕΑ ανά κατεύθυνση. (Χάρτες και ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 28

38 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Α (Πηγή: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 29

39 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Β (Πηγή: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 30

40 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Κυκλοφοριακός Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης», 2003 Η συλλογή στοιχείων στο πεδίο, στα πλαίσια του Κυκλοφοριακού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ, περιέλαβε τις ακόλουθες έρευνες και μετρήσεις: 1) Έρευνα Προέλευσης-Προορισμού (Π-Π) και Δεδηλωμένης Προτίμησης (ΔΠ) σε ογδόντα (80) περίπου θέσεις του δικτύου. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο περιόδους, την τυπική (13 Μαΐου έως 15 Ιουνίου) και τη θερινή περίοδο (10 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου). Συγκεκριμένα οι εργασίες αυτές περιλάμβαναν: α) 12ωρη (7π.μ. - 7μ.μ.) πραγματοποίηση συνεντεύξεων στη μια κατεύθυνση κυκλοφορίας. β) 12ωρη (7π.μ. - 7μ.μ.) χειροκίνητη καταμέτρηση της κυκλοφορίας στην ίδια κατεύθυνση κυκλοφορίας. Σε κάθε σταθμό οι παραπάνω εργασίες συνοδεύτηκαν από αυτόματη μέτρηση και στις δυο κατευθύνσεις. 2) Αυτόματες μετρήσεις κυκλοφορίας σε εκατόν πενήντα (150) περίπου συνολικά θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω 80 θέσεων). Οι μετρήσεις αυτές, που άρχισαν την 15Μαΐου, είχαν δωδεκάμηνη διάρκεια. 3) Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων σε τριάντα (30) περίπου διασταυρώσεις. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν τόσο κατά την τυπική, όσο και τη θερινή περίοδο. Όλα τα αποτελέσματα των ερευνών και των μετρήσεων βρίσκονται στο τμήμα ΕΥΔΕ/ΟΑΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή αυτών. Τα σημεία ερευνών και μετρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 31

41 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χάρτης Σταθμοί μέτρησης και συνεντεύξεων στα πλαίσια του έργου «Κυκλοφοριακού Συμβούλου ΥΠΕΧΩΔΕ για τα έργα παραχώρησης» (Πηγή: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 32

42 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κυκλοφοριακοί φόρτοι στη Εγνατία Οδό Το Τμήμα Κυκλοφορίας και Τηλεματικής του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας της Εγνατίας Οδός Α.Ε. έχει την ευθύνη του προγράμματος κυκλοφοριακών μετρήσεων στα οδικά τμήματα της Εγνατίας Οδού. Το ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των κυκλοφοριακών μετρήσεων, στην τελική ανάπτυξή του, με την παράδοση όλων των οδικών τμημάτων, θα αποτελείται από 65 συνολικά σταθμούς μέτρησης της κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένων των σταθμών διοδίων. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς μετρήσεων είναι συστήματα επαγωγικών βρόγχων και ραντάρ μικροκυμάτων, ενώ η συλλογή των μετρήσεων γίνεται με ειδικό λογισμικό Τηλεμετρίας και με χρήση εξοπλισμού τηλεματικής, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα δεδομένα από όλα τα σημεία του οδικού άξονα στα κεντρικά γραφεία της Εγνατίας Οδός Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω επεξεργασία. Τα στοιχεία που συλλέγονται και αναλύονται παρέχουν πληροφορίες για τις κλάσεις των οχημάτων, τις ταχύτητες, τις ώρες αιχμής, τα επίπεδα εξυπηρέτησης κ.ά. Από τις μετρήσεις φόρτου που έγιναν τα έτη 2004, 2005 και 2006, με τις οποίες εκτιμάται η Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία οχημάτων μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων κόμβων στην Εγνατία Οδό, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. Πίνακας Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία τμημάτων Εγνατίας Οδού, (Πηγή: Εγνατία Οδός Α.Ε.) Τμήμα Εγνατίας Οδού ΕΜΗΚ ΕΜΗΚ ΕΜΗΚ Μεταβολή Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 4500 Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ - ΤΥΡΙΑ % Α/Κ ΑΝ.ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ % Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ % Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ % Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ % Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ Α/Κ ΚΛΕΙΔΙΟΥ % Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ-ΔΙΑΒΑΤΩΝ (Κ2)-Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4) % Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ(Κ4)-Α/Κ ΛΑΓΚΑΔΑ/ΣΕΡΡΩΝ % Α/Κ ΛΑΓΚΑΔΑ/ΣΕΡΡΩΝ Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ % Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ- Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ % Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ % ΔΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ % Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ % Α/Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ % Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 33

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

V PRC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

V PRC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια

Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα