ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΘΗΝΑ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007

2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΘΗΝΑ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τμήμα των υποχρεώσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών. Η Εξεταστική Επιτροπή Ο Επιβλέπων Γ. Γιαννόπουλος Γ. Γιαννόπουλος Καθηγητής Τμ.Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ. Καθηγητής Τμ.Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ. Γ. Μίντσης Καθηγητής Τμ.Αγρ. Τοπογράφων Μηχ/κών Α.Π.Θ. Μ. Πιτσιάβα Λατινοπούλου Καθηγήτρια Τμ.Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ.

3 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Ιδιοκτησία Ι.Χ., Κυκλοφορία στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα και σε αστικές περιοχές, Επιβατική κίνηση σε επιλεγμένους άξονες» εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών ΜΕΤ.Μ.» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), για το ακαδημαϊκό έτος Η ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2007 και το θέμα που διαπραγματεύεται είναι συναφές με τα περιεχόμενα του μαθήματος Κ01: «Πολιτικές Μεταφορών», το οποίο διδάχθηκε κατά το 1 ο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Υπεύθυνος του συγκεκριμένου μαθήματος και Επιβλέπων της παρούσης εργασίας είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Διευθυντής του ΜΕΤ.Μ. Κος Γεώργιος Γιαννόπουλος. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή, από τον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Κο Γεώργιο Μίντση και από την Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Κα Μάγδα Πιτσιάβα Λατινοπούλου. Στόχος αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι να δώσει τη σημερινή και «λογικά» αναμενόμενη για το μέλλον διάσταση και εικόνα της Ελλάδας, με τη βοήθεια περιγραφών και δεδομένων από υπάρχουσες μελέτες και μετρήσεις, για τον δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ., για το μέγεθος των κυκλοφοριακών φόρτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και σε αστικές περιοχές, καθώς και για το μέγεθος της επιβατικής κίνησης με μέσα δημοσίων συγκοινωνιών (τραίνα, αεροπλάνα, πλοία, λεωφορεία). Η παρακολούθηση των χρονικών σειρών των παραπάνω μεγεθών μέσα στα πλαίσια μίας πενταετίας ή και περισσότερο, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και αποτίμησης αυτών. Στο 1 ο Κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων, η ύπαρξη μελετών για τα συγκεκριμένα θέματα και οι πηγές από όπου μπορεί κανείς να ανατρέξει για να βρει αυτές τις μετρήσεις και τις μελέτες που περιέχουν χρήσιμα δεδομένα, για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Στο 2 ο Κεφάλαιο δίνονται τα στοιχεία του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. για το σύνολο της χώρας και για όλους τους Νομούς, σε χρονική σειρά εικοσαετίας και λιγότερο. Παρουσιάζονται γραφήματα με την εξέλιξη του δείκτη σε σχέση με τον πληθυσμό και με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε Νομού. Στο 3 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι από πρόσφατες μελέτες στο ΕΟΔ, οι φόρτοι της Εγνατίας Οδού (ΕΜΗΚ) ανά τμήματά της για τα έτη και οι φόρτοι των αστικών περιοχών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Λάρισας από πρόσφατες μελέτες και μετρήσεις. Στο 4 ο Κεφάλαιο δίνεται η επιβατική κίνηση με πλοία, αεροπλάνα και τραίνα σε επιλεγμένους άξονες της χώρας κατά μέσο. Η λιμενική επιβατική κίνηση παρουσιάζεται για τη χρονική σειρά της εξαετίας , σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ. Η σιδηροδρομική επιβατική κίνηση παρουσιάζεται για το έτος 2005, αναλυτικά από έρευνα προέλευσης προορισμού και συγκεντρωτικά από την επετηρίδα του ΟΣΕ για τη πενταετία Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση i

4 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αεροπορική επιβατική κίνηση δίνεται για τη χρονική σειρά της τετραετίας σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΑ. Στο 5 ο Κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικών με την εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών και με την αναμενόμενη για αυτά κατάσταση. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον Καθηγητή Κο Γεώργιο Γιαννόπουλο για την ανάθεση του θέματος, την επίβλεψη και την καθοδήγησή του με στόχο το, κατά το δυνατόν αρτιότερο, αποτέλεσμα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την παροχή πολλαπλών στοιχείων και πληροφοριών, θα ήθελα επίσης να εκφράσω στην Κα Μαρία Μορφουλάκη, Πολιτικό Μηχανικό PhD - ερευνήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών, στον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ Κο Χρίστο Πυργίδη, στον Επ. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Κο Ματθαίο Καρλαύτη, στον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων του ΑΠΘ Κο Χρήστο Ταξιλτάρη και στην Κα Δώρα Ζησοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό, Υπεύθυνη συγκοινωνιακών και τεχνικών έργων της εταιρείας TREDIT. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση ii

5 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... iii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...vii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ... vii ΠΕΡΙΛΗΨΗ...viii ABSTRACT... ix ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι.Χ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην υπόλοιπη Ελλάδα Λοιπή Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι Ήπειρος Θεσσαλία Μακεδονία Νομός Θεσσαλονίκης Σύνολο Μακεδονίας Θράκη Νήσοι Αιγαίου Κρήτη Συσχέτιση Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ. και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανά Νομό και Περιφέρεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων από φορείς Υπηρεσίες και στα πλαίσια μελετών Κυκλοφοριακοί φόρτοι στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ» «Κυκλοφοριακός Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης» Κυκλοφοριακοί φόρτοι στη Εγνατία Οδό Κυκλοφοριακοί φόρτοι σε αστικές περιοχές Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση iii

6 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αττική Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ Αττική Οδός Α.Ε. - Αττικές Διαδρομές Α.Ε Μελέτες από τον ΟΑΣΑ Μελέτη Ανάπτυξης ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκη Γενική Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Μελέτη Θεσσαλονίκης Μετρήσεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Λάρισα Πάτρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Αεροπορική επιβατική κίνηση Άξονας Αθηνών Θεσσαλονίκης Άξονας Αθηνών Ιωαννίνων Άξονας Αθηνών Ηρακλείου Άξονας Αθηνών Αλεξανδρούπολης Άξονας Θεσσαλονίκης Ηρακλείου Επιβατική κίνηση κατά ακτοπλοϊκές γραμμές Επιβατική κίνηση σιδηροδρόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Χάρτης Κυκλοφοριακοί φόρτοι Θεσσαλονίκης Γενική Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Μελέτη Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Χάρτης α.: Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, 2003 ΔΔΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Χάρτης β.: Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, ΔΔΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Χάρτης Θέσεις μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων Πάτρας - «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα» Πίνακας Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων Πάτρας - «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Πίνακας Στοιχεία μετρήσεων Έρευνας Προέλευσης Προορισμού επιβατών ΟΣΕ, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση iv

7 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων ΙΧ οχημάτων στο σύνολο της χώρας, Γράφημα ΑΕΠ χώρας σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ... 5 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 7 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 7 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 8 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 8 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στο σύνολο Αττικής, Γράφημα Σύγκριση Δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. χώρας Αττικής, Γράφημα ΑΕΠ Νομού Αττικής σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Πελοπόννησο, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Πελοπόννησο, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Ιονίους Νήσους, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Ιονίους Νήσους, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Ήπειρο, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Ήπειρο, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θεσσαλία, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θεσσαλία, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στον Νομό Θεσσαλονίκης Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Μακεδονία, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Μακεδονία Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θράκη, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θράκη, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Νήσους Αιγαίου, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Νήσους Αιγαίου, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Κρήτη, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Κρήτη, Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση v

8 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, ανά Περιφέρεια, Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, ανά Περιφέρεια, Γραφήματα Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβων 24ωρων μετρήσεων - Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη Θεσσαλονίκης Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Επιβατική κίνηση επιλεγμένων αξόνων, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση συνολικών επιβατών άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα για τα έτη Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Αθήνας Ιωαννίνων, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Αθήνας Ηρακλείου, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου, Γράφ Επιβατική κίνηση ανά ακτοπλοϊκή γραμμή, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση vi

9 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία Εγνατίας Οδού, Πίνακας Δείγμα καταχώρησης στοιχείων σταθμών μέτρησης του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Πίνακας Υπόδειγμα δελτίου μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου ΔΔΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πίνακας Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων Πάτρας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) Πίνακας Διακινηθέντες επιβάτες (σε χιλ.) κατά ακτοπλοϊκές γραμμές και μεταβολή ανά έτος, Πίνακας Αριθμός επιβατών ΟΣΕ και χιλιομετρικοί επιβάτες, Πίν Στοιχεία έρευνας Προέλευσης Προορισμού επιβατών ΟΣΕ, 2005 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Α ΕΟΔ ΙΜΕΤ Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Β ΕΟΔ ΙΜΕΤ Χάρτης Σταθμοί μέτρησης και συνεντεύξεων στα πλαίσια του έργου «Κυκλοφοριακού Συμβούλου ΥΠΕΧΩΔΕ για τα έργα παραχώρησης» Χάρτης Κυκλοφοριακοί φόρτοι Εγνατίας Οδού, Χάρτης Κυκλοφοριακοί φόρτοι Θεσσαλονίκης Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη Θεσσαλονίκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Χάρτης α Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, 2003 ΔΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) Χάρτης β. Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, 2004 ΔΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) Χάρτης Σταθμοί παρατήρησης έρευνας Προέλευσης Προορισμού οχημάτων στη Λάρισα Χάρτης Μέση Ωριαία Φόρτιση δικτύου Λάρισας Χάρτης Θέσεις Κόμβοι μέτρησης κυκλοφορίας Λάρισας Χάρτης ΘέσεΙς μετρήσεων φόρτων Πάτρας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση vii

10 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής Μεταφορών και τον συστηματικό καθορισμό των μέτρων και ενεργειών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, μέσω του Σχεδιασμού των Μεταφορών, είναι απαραίτητη η γνώση τόσο των σημερινών επίκαιρων δεδομένων/ παραγόντων που αφορούν τις Μεταφορές, όσο και η πρόβλεψη για τα μελλοντικά μεγέθη αυτών. Αυτά τα δεδομένα αφορούν, κατά πρώτον, τη «ζήτηση» για μεταφορές, που μπορεί να προσδιορισθεί από τον συνδυασμό πρωτογενών στοιχείων και δεικτών (πληθυσμού, ιδιοκτησίας οχημάτων, κυκλοφοριακών φόρτων και μετακινήσεων, χρήσεων γης, οικονομικών στοιχείων και άλλων), με έρευνες χαρακτηριστικών των μετακινήσεων, προέλευσης προορισμού και άλλων μελετών. Τα δεδομένα που αφορούν, κατά δεύτερον, την «προσφορά», είναι τα δίκτυα, οι υποδομές, οι τερματικές εγκαταστάσεις, το τροχαίο υλικό, καθώς και η λειτουργία, το προσφερόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης και η συμπληρωματικότητά τους. Στα πλαίσια της παρούσας Εργασίας, έγινε προσπάθεια συλλογής στοιχείων που αφορούν τρία μεγέθη: τον Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ., τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και σε αστικές περιοχές και της επιβατικής κίνησης με πλοία, αεροπλάνα, τραίνα και λεωφορεία σε συγκεκριμένους «άξονες» της χώρας. Η διαδικασία της διερεύνησης των διαθέσιμων στοιχείων ξεκίνησε από την αναζήτησή τους στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ), η οποία συλλέγει και παρουσιάζει στοιχεία για πολλούς τομείς. Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΣΥΕ, καθώς και μετά από ζήτηση μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βρέθηκαν ή/και παρασχέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: - Στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Νομό και κατηγορία για τα έτη 2002 έως Στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων στο σύνολο της χώρας και στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία για τα έτη 2001 έως Σύνολο πληθυσμού κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα και Νομό, στο τέλος των ετών 1991 έως Διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κατά ακτοπλοϊκές γραμμές, Διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κατά ακτοπλοϊκές γραμμές, Διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κατά ακτοπλοϊκές γραμμές, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 1

11 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αναζητήθηκαν από πρόσφατες μελέτες. Σημαντικότατη πηγή πληροφοριών ήταν το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας, από όπου παρασχέθηκαν δύο χάρτες με τους φόρτους του ΕΟΔ από το έργο: «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών». Επίσης από το Ινστιτούτο Μεταφορών παρασχέθηκαν πληροφορίες για τη μελέτη «Κυκλοφοριακός Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης», όσον αφορά το από ποια Υπηρεσία ανατέθηκε, πότε, ποιος ήταν ο ανάδοχος και ποια ήταν η διαδικασία συλλογής των στοιχείων στο πεδίο. Οι φόρτοι της Εγνατίας Οδού αναζητήθηκαν και βρέθηκαν στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. για τα έτη , μαζί με χάρτη όπου παρουσιάζεται η ΕΜΗΚ για το Για τους κυκλοφοριακούς φόρτους της Αττικής, πληροφορίες για το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις διαδικασίες που αφορούν την παροχή κυκλοφοριακών στοιχείων από αυτό, παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο Μεταφορών. Όσον αφορά την Αττική Οδό και τις μελέτες του ΟΑΣΑ, οι πληροφορίες πάρθηκαν από τις ιστοσελίδες της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. και του ΟΑΣΑ αντίστοιχα. Για την Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, αναζητήθηκαν στοιχεία από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αλλά δεν ήταν δυνατόν να συλλεχθούν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Οι πληροφορίες για τα γενικά στοιχεία διεξαγωγής της μελέτης συλλέχθηκαν από συζητήσεις με συναδέλφους και από σχετικές ιστοσελίδες. Τα πρωτογενή στοιχεία των εξεταζόμενων κόμβων, καθώς και ο τελικός χάρτης των κυκλοφοριακών φόρτων της Θεσσαλονίκης, από την «Γενική Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Μελέτη Θεσσαλονίκης», παρασχέθηκαν σε ψηφιακή μορφή από την εταιρεία TREDIT. Μετρήσεις φόρτων της Θεσσαλονίκης ζητήθηκαν και δόθηκαν από το Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε δύο χάρτες, για το 2003 και 2004 αντίστοιχα. Από τον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Κο Χρίστο Ταξιλτάρη λήφθηκε η πληροφορία εκπόνησης του Ερευνητικού Έργου «Αξιολόγηση δομικών και λειτουργικών στοιχείων του συγκοινωνιακού συστήματος Λάρισας Πρόγραμμα πρότυπων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων Στάδιο Α - Αξιολόγηση» που έγινε από την Ερευνητική Ομάδα Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., για τον Δήμο Λάρισας το Η μελέτη αναζητήθηκε και παρασχέθηκε από την Βιβλιοθήκη της Ερευνητικής Ομάδας Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι της Πάτρας παρασχέθηκαν σε ψηφιακή μορφή από τον Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Κο Ματθαίο Καρλαύτη. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στα πλαίσια της μελέτης «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα», που εκπονήθηκε από την μελετητική εταιρεία Αρώνης Δρέττας Καρλαύτης - ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί το Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 2

12 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στοιχεία για την αεροπορική επιβατική κίνηση παρασχέθηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Δ10, Τμήμα Γ, για τα έτη Για την ακτοπλοϊκή κίνηση, τα στοιχεία βρέθηκαν από την ΕΣΥΕ, όπως προαναφέρθη. Δεδομένα που αφορούν την επιβατική κίνηση με ΚΤΕΛ, αστικά ή υπεραστικά δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Όσον αφορά τη σιδηροδρομική επιβατική κίνηση, τα μόνα στοιχεία που μπόρεσαν να συλλεχθούν, είναι ο συνολικός αριθμός επιβατών και χιλιομετρικών επιβατών ΟΣΕ, εσωτερικού και εξωτερικού για τα έτη , από την Επετηρίδα του ΟΣΕ 2004, καθώς και μία έρευνα προέλευσης προορισμού, που παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο Μεταφορών. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 3

13 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι.Χ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας Την τελευταία δεκαετία ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε αύξηση 91,04% - από τα 212 οχήματα Ι.Χ. ανά κατοίκους για το 1996, σε 405 Ι.Χ. οχήματα ανά κατοίκους για το Αν αναφερθούμε στην τελευταία εικοσαετία, η αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 207 %, δηλαδή από 132 οχήματα Ι.Χ. ανά κατοίκους το 1986, στα προαναφερθέντα 405 Ι.Χ. ανά κατοίκους το 2006 (γράφ ). Ενώ ο πληθυσμός την τελευταία εικοσαετία παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης του 11,30 %, ο αριθμός των οχημάτων παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης του 241,00 % (γράφ ). Σε σύγκριση με το ΑΕΠ του συνόλου της χώρας, τα δύο μεγέθη δεν συμβαδίζουν, καθώς η αύξηση του ΑΕΠ για τη προηγούμενη δεκαετία ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 25 % και για την προηγούμενη εικοσαετία σε ποσοστό περίπου 50 % (γράφ ). Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,132 0,139 0,146 0,155 0,167 0,170 0,173 0,183 0,192 0,202 0,212 0,225 0,238 0,258 0,279 0,296 0,329 0,346 0,366 0,385 0,405 0,100 0, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 4

14 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων ΙΧ οχημάτων στο σύνολο της χώρας, (Πηγή: ΕΣΥΕ) Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Γράφημα ΑΕΠ χώρας σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ. (Πηγή:ΕΣΥΕ) Α,Ε,Π, Χώρας σε Σταθερές Τιμές 1995, δισ, Δρχ, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 5

15 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό και κατά φθίνουσα σειρά για το έτος 2005, με πρώτη την Αττική με 565 Ι.Χ./1.000 κατοίκους, δεύτερο το Νομό Θεσσαλονίκης με 414 Ι.Χ./1.000 κατοίκους, τρίτο τον Νομό Χίου με 388 Ι.Χ. και τέταρτο τον Νομό Ηρακλείου με 383 Ι.Χ./1.000 κατοίκους. Τελευταίοι έρχονται οι Νομοί Ηλείας και Ευρυτανίας, με δείκτες 117 και 84 Ι.Χ. ανά κατοίκους αντιστοίχως. Πέρα από το Σύνολο Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, ο δείκτης για δεκατρείς Νομούς κυμαίνεται από 300 ως 400 οχήματα, για εικοσιπέντε Νομούς κυμαίνεται από 200 ως 300 οχήματα, ενώ μόνο σε έντεκα Νομούς ο δείκτης πέφτει κάτω του 200, με τους περισσότερους από αυτούς όμως να το πλησιάζουν. Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,600 0,565 0,500 0,400 0,300 0,414 0,388 0,383 0,353 0,346 0,345 0,342 0,339 0,318 0,200 0,100 0,000 Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 6

16 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005.(Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,32 0,31 0,3 0,29 0,315 0,311 0,31 0,302 0,301 0,298 0,295 0,292 0,287 0,28 0,275 0,27 0,26 0,25 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,274 0,272 0,267 0,261 0,25 0,247 0,236 0,236 0,233 0,231 0,231 0,23 0,22 0,21 0,2 Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 7

17 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005.(Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,24 0,23 0,22 0,21 0,229 0,228 0,221 0,22 0,218 0,216 0,215 0,208 0,2 0,196 0,194 0,19 0,18 0,17 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,25 0,2 0,208 0,196 0,194 0,191 0,186 0,181 0,18 0,167 0,166 0,15 0,133 0,117 0,1 0,084 0,05 0 Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 8

18 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική Στον Νομό Αττικής, ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανέρχεται σε 593 Ι.Χ. οχήματα ανά κατοίκους για το 2006, που είναι η μεγαλύτερη τιμή σε όλη τη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση 4,95% από το προηγούμενο έτος. Πριν από πέντε χρόνια ανερχόταν σε 432 Ι.Χ. ανά κατοίκους, σημειώνοντας αύξηση 37,27 %. Πριν από δέκα χρόνια ανερχόταν σε 322 Ι.Χ. ανά κατοίκους, σημειώνοντας συνολική αύξηση 84,16 % στην τελευταία δεκαετία (γράφ ). Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,211 0,221 0,232 0,247 0,266 0,271 0,273 0,286 0,296 0,309 0,322 0,337 0,354 0,380 0,407 0,432 0,486 0,511 0,539 0,565 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στο σύνολο Αττικής, (Πηγή: ΕΣΥΕ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 9 Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

19 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σε σύγκριση με τις τιμές του δείκτη για το σύνολο της χώρας, αυτός του συνόλου Αττικής είναι καθ όλη την προηγούμενη δεκαετία αυξημένος κατά περίπου 45 % και ουσιαστικά, είναι αυτός που δημιουργεί την μεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη της χώρας, όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί. Γράφημα Σύγκριση Δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. συνόλου χώρας Αττικής, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,600 0,550 0,500 0,450 0,486 0,511 0,539 0,565 0,593 0,400 0,350 0,300 0,250 0, ,322 0, ,337 0,225 0,354 0, ,380 0,258 0,407 0,279 0,432 0,296 0, ,346 0,366 0,385 0,405 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Γράφημα ΑΕΠ Νομού Αττικής σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ.(πηγή: ΕΣΥΕ) Α,Ε,Π, Νομού σε Σταθερές τιμές 1995, δισ, Euro Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 10

20 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην υπόλοιπη Ελλάδα Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι δείκτες ιδιοκτησίας παρουσιάζουν παρόμοιες αυξητικές τάσεις. Την τελευταία δεκαετία έχουν υπερδιπλασιαστεί, με άνοδο κάθε χρόνο της τάξεως άνω του 10% κατά μέσο όρο. Στα γεωγραφικά διαμερίσματα που περιλαμβάνουν μεγάλα αστικά κέντρα ο δείκτης παρουσιάζεται αυξημένος, όπως στη Μακεδονία με τιμή 330 Ι.Χ./1.000 κατοίκους λόγω του Νομού Θεσσαλονίκης που φτάνει τα 414 Ι.Χ./1.000 κατοίκους. Στην Κρήτη, που βρίσκεται στη δεύτερη κατά σειρά θέση, ο δείκτης ανέρχεται στα 358 Ι.Χ./1.000 κατοίκους, καθώς στο Νομό Ηρακλείου ο δείκτης αγγίζει τα 383 οχήματα και στο Νομό Χανίων τα 339 Ι.Χ../1.000 κατοίκους. Ο Νομός Χίου παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς με πληθυσμό κατοίκους για το 2005, τα κυκλοφορούντα Ι.Χ. οχήματα φτάνουν τις , ανεβάζοντας τον δείκτη σε 388 και φέρνοντας τον Νομό στην τρίτη θέση στην Ελλάδα, μετά το σύνολο Αττικής και το Νομό Θεσσαλονίκης. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται οι δείκτες ιδιοκτησίας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα για το έτος 2005 και αναλυτικότερα, η εξέλιξη αυτών και η εξέλιξη πληθυσμού αριθμού κυκλοφορούντων οχημάτων την δεκαετία ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,6 0,5 0,565 0,4 0,3 0,2 0,1 0,358 0,33 0,314 0,282 0,279 0,273 0,262 0,218 0,206 0 Σύνολο Αττικής Κρήτη Μακεδονία Ιόνιοι Νήσοι Νήσοι Αιγαίου Θεσσαλία Ήπειρος Θράκη Λοιπή Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 11

21 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λοιπή Στερεά Ελλάδα Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,230 0,210 0,190 0,194 0,202 0,212 0,218 0,170 0,150 0,130 0,110 0, , , , , , , , Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, (Πηγή: ΕΣΥΕ) Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 12

22 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πελοπόννησος Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Πελοπόννησο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 0,220 0,200 0,180 0,182 0,189 0,199 0,206 0,160 0,140 0,120 0,100 0,108 0,114 0,121 0,128 0,140 0,152 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Πελοπόννησο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 13

23 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιόνιοι Νήσοι Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Ιονίους Νήσους, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 0,330 0,310 0,290 0,270 0,250 0,230 0,210 0,190 0,170 0, , , , , , , , , , , ,314 Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Ιονίους Νήσους, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 14

24 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπειρος Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Ήπειρο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΗΠΕΙΡΟΣ 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,115 0,123 0,134 0,146 0,164 0,183 0,199 0,228 0,243 0,258 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Ήπειρο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΗΠΕΙΡΟΣ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 15

25 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θεσσαλία Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θεσσαλία, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,138 0,146 0,156 0,167 0,182 0,200 0,215 0,237 0,249 0,266 0,279 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θεσσαλία, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 16

26 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μακεδονία Νομός Θεσσαλονίκης Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στον Νομό Θεσσαλονίκης (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,239 0,252 0,266 0,280 0,303 0,324 0,342 0,356 0,371 0,393 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης (Πηγή: ΕΣΥΕ) Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 17

27 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνολο Μακεδονίας Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Μακεδονία, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,350 0,330 0,310 0,290 0,270 0,250 0,230 0,210 0,190 0,170 0,150 0,178 0,187 0,198 0,209 0,226 0,243 0,257 0,285 0,296 0,314 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Μακεδονία (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 18

28 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θράκη Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θράκη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΡΑΚΗ 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,132 0,138 0,149 0,161 0,176 0,193 0,207 0,222 0,234 0,250 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θράκη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΡΑΚΗ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 19

29 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νήσοι Αιγαίου Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Νήσους Αιγαίου, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,148 0,154 0,163 0,175 0,191 0,209 0,224 0,245 0,257 0,271 0,282 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Νήσους Αιγαίου, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 20

30 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κρήτη Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Κρήτη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΚΡΗΤΗ 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0, , , , , , , , , , , ,353 Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Κρήτη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΚΡΗΤΗ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 21

31 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συσχέτιση Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ. και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανά Νομό και Περιφέρεια Στην προσπάθεια διεξαγωγής συμπερασμάτων συσχετίζοντας τον Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ. με το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, παρατηρείται πως στην Περιφέρεια Πρωτευούσης, όπου ο δείκτης λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή των 539 Ι.Χ./ κατοίκους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα με ,00. Ο Νομός με την μεγαλύτερη τιμή ΑΕΠ, αυτή των ,00 κατά κεφαλήν, είναι ο Νομός Βοιωτίας, ενώ ο δείκτης του ανέρχεται στη χαμηλή για την Ελλάδα τιμή των 109 Ι.Χ. Ο λόγος για το αυξημένο ΑΕΠ μπορεί να βρίσκεται στο γεγονός της ύπαρξης πολλών εργοστασίων και βιομηχανιών στον Νομό Βοιωτίας, που παράγουν οικονομικά μεγέθη, ενώ τα οχήματα που είναι καταγεγραμμένα στο Νομό παρουσιάζουν μικρά μεγέθη. Στο σύνολο των εξεταζομένων Νομών, οι δύο δείκτες δεν παρουσιάζουν κάποια συσχέτιση. Η αιτία μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αγορά ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου έχει ενθαρρυνθεί από τα χαμηλά επιτόκια και τις μακροπρόθεσμες πολλές δόσεις των τραπεζών. Επίσης, στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν εξετάσθηκε η παλαιότητα των κυκλοφορούντων οχημάτων. Ένας άλλος λόγος μη ύπαρξης συσχετισμού των δύο μεγεθών, μπορεί να είναι η αναγκαστική απόκτηση και χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου λόγω έλλειψης ή μη ικανοποιητικής ύπαρξης άλλου τρόπου μετακίνησης. Οι Νομοί όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες διαφορές είναι ο Νομός Σερρών με ,00 /κατά κεφαλήν ΑΕΠ όπου η ιδιοκτησία αγγίζει τα 217 Ι.Χ, ο Νομός Δράμας με ,00 με δείκτη ιδιοκτησίας 296 Ι.Χ., ο Νομός Άρτας με ,00 με δείκτη 257 Ι.Χ. και η Χίος με ,00 κατά κεφαλήν ΑΕΠ με δείκτη ιδιοκτησίας 374 Ι.Χ./1.000 κατοίκους. Σημαντικές διαφορές παρουσιάζουν και οι Νομοί Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου με ,00 και 393 Ι.Χ. ο πρώτος και ,00 και 363 Ι.Χ. ο δεύτερος. Στα γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα κατά κεφαλήν ΑΕΠ (με τιμές αναγωγής 1999) και οι δείκτες ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά Νομό για το έτος 2004 και ανά Περιφέρεια για το έτος Για διευκόλυνση των συγκρίσεων, τα γραφήματα δημιουργήθηκαν με φθίνουσα σειρά και του ΑΕΠ και του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 22

32 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 18,2 21,2 22,7 21,9 21,3 18,8 18,4 17,6 17,6 17,5 17,5 17,4 17,2 16,1 16,9 16,8 16, ,6 15,5 15,4 21,9 15,3 16,1 15,2 15, ,7 14,7 14,5 14,5 13,4 14,2 14,1 13,8 13,7 13,2 13,1 13,1 12,4 12,4 12,3 12,2 11,7 11,6 11,5 11,3 11, ,9 10,9 10,2 11,6 10 8,9 9,8 18,9 17,2 19,8 22,8 25,6 25,1 25,6 23,5 21,9 22,2 22,5 21,7 25,5 20,9 17,9 20,2 18,8 20,8 17,4 25,9 23,6 25,9 22,9 25,7 20,6 21,7 28, ,3 28,4 29,8 29,8 27,4 28,5 29,6 34, ,5 32,3 34,4 33,1 36,3 37,4 39,3 53, Βοιωτίας Περιφέρεια Πρωτευούσης Κυκλάδων Κορινθίας Δωδεκανήσων Ζακύνθου Ηρακλείου Ρεθύμνου Λασιθίου Μαγνησίας Χανίων Ιωαννίνων Θεσσαλονίκης Κεφαλλονιάς Αρκαδίας Κέρκυρας Λάρισας Ευβοίας Κοζάνης Χίου Κιλκίς Χαλκιδικής Αργολίδας Φθιώτιδος Θεσπρωτίας Σάμου Πρέβεζας Αχαϊας Λευκάδας Φωκίδας Καβάλας Έβρου Ημαθίας Φλώρινας Ξάνθης Πιερίας Καστοριάς Λέσβου Τρικάλων Γρεβενών Πέλλης Λακωνίας Ροδόπης Μεσσηνίας Δράμας Αιτωλοακαρνανίας Άρτας Καρδίτσας Ηλείας Σερρών Ευρυτανίας Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 23

33 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 12,4 11,2 10, ,4 15,5 18,8 16,8 15,6 14,1 13,7 16,2 13,8 13,1 12,3 14,5 13,1 15,2 12,4 11,5 10,9 11,7 11, ,7 13,2 12, ,4 15,1 14,7 17,5 17,6 18,4 17,5 17,6 17,2 11,3 17,4 14,5 17,2 16,1 16,9 15,3 16,1 13,4 14,2 10,2 11,6 8,9 9,8 21,9 21,3 21,7 22,7 21,2 20,9 20,8 20,6 20,2 19,8 18,9 18,8 18,2 17,9 25, ,8 29,8 29,6 28,5 28,5 28,4 28, ,4 25,9 25,9 25,7 25,6 25,5 23,6 23,5 22,9 22,8 22,5 22,2 21,9 21,9 21,7 25,1 39,3 37,4 36,3 34, ,1 32,5 32,3 34,3 53, Περιφέρεια Πρωτευούσης Θεσσαλονίκης Χίου Ηρακλείου Κέρκυρας Δωδεκανήσων Καστοριάς Ζακύνθου Χανίων Λασιθίου Κοζάνης Καβάλας Δράμας Ρεθύμνου Ημαθίας Λάρισας Ιωαννίνων Μαγνησίας Έβρου Ξάνθης Τρικάλων Άρτας Κεφαλλονιάς Αχαϊας Πιερίας Αργολίδας Αιτωλοακαρνανίας Ευβοίας Σάμου Θεσπρωτίας Κιλκίς Φθιώτιδος Πρέβεζας Σερρών Κορινθίας Λέσβου Ροδόπης Καρδίτσας Πέλλης Φλώρινας Βοιωτίας Λακωνίας Κυκλάδων Γρεβενών Μεσσηνίας Λευκάδας Αρκαδίας Χαλκιδικής Φωκίδας Ηλείας Ευρυτανίας Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 24

34 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, ανά Περιφέρεια, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60,00 50,00 56,47 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 40,00 30,00 20,00 27,40 24,60 29,31 21,10 21,23 19,20 35,23 18,40 31,39 16,60 20,19 16,50 33,94 16,20 27,28 16,10 27,86 14,60 28,71 14,50 26,55 13,70 28,12 13,10 21,72 10,00 - Αττικής Νοτίου Αιγαίου Στερεάς Ελλάδας Κρήτης Ιονίων Νήσων Πελοποννήσου Κεντρ.Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Δυτ.Μακεδονίας Βορείου Αιγαίου Ανατ.Μακεδ.- Θράκης Δυτ.Ελλάδας Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, ανά Περιφέρεια, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60,00 50,00 56,47 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 40,00 30,00 20,00 27,40 19,20 35,23 16,50 33,94 18,40 31,39 24,60 29,31 14,60 28,71 13,70 28,12 16,10 27,86 16,20 27,28 14,50 26,55 13,10 21,72 21,10 21,23 16,60 20,19 10,00 - Αττικής Κρήτης Κεντρ.Μακεδονίας Ιονίων Νήσων Νοτίου Αιγαίου Δυτ.Μακεδονίας Ανατ.Μακεδ.- Θράκης Θεσσαλίας Ηπείρου Βορείου Αιγαίου Δυτ.Ελλάδας Στερεάς Ελλάδας Πελοποννήσου Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 25

35 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3.1. Κυκλοφοριακά δεδομένα από μετρήσεις Φορέων και Δημοσίων Υπηρεσιών και στα πλαίσια μελετών Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του 2007 στα πλαίσια του έργου «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών». Η αμέσως προηγούμενη χρονικά μελέτη έγινε υπό την επίβλεψη του Τμήματος ΕΥΔΕ/ΟΑΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια του έργου «Κυκλοφοριακού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης». Η μελέτη διεξήχθη από την Κοινοπραξία Steer Davies Gleave ΝΑΜΑ, το 2003 και περιγράφεται παρακάτω. Προηγούμενες μελέτες για το ΕΟΔ ήταν της Louis Berger τη δεκαετία 80 και η ΝΕΕΠΠ του Γραφείου Δοξιάδη τη δεκαετία 90. Στον άξονα της Εγνατίας Οδού και στους κάθετους άξονές της, η Εγνατία Οδός ΑΕ έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων, με τοπικούς σταθμούς μέτρησης και κεντρικό σύστημα επεξεργασίας στοιχείων στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων πραγματοποιούνται επίσης από τις ΔΔΕ Διευθύνσεις Δημοσίων Έργων και τις ΔΕΣΕ Διευθύνσεις Ελέγχου - Συντήρησης Έργων των κατά τόπων Περιφερειών της χώρας, συνήθως με επαγωγικούς βρόγχους σε διατομές οδών μέσα στις αστικές περιοχές και στο υπόλοιπο δίκτυο ευθύνης τους. Για το Νομό Αττικής, μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων πραγματοποιούνται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας του Νομού Αττικής και όπου συλλέγονται και επεξεργάζονται τα κυκλοφοριακά στοιχεία από τον εξοπλισμό πεδίου του συστήματος. Αυτά τα στοιχεία διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο επί πληρωμή. Στην Αττική Οδό, υπεύθυνη για τη διαχείριση και λειτουργία είναι η «Εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. Εταιρεία Συντήρησης Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Αττικής Οδού». Σημαντική μελέτη για την Αττική, είναι η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, η γνωστή ΜΑΜ. Εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Σχεδιασμού και Γενικών Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε συνεργασία με γραφεία τεχνικών συμβούλων συγκοινωνιολόγων και εξειδικευμένων μηχανικών, κατά την τριετία Ο κύριος σκοπός της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός της κάλυψης των μεταφορικών αναγκών της Περιφέρειας Πρωτευούσης με κύριο άξονα το μετρό. Για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ανέθεσε τη Β Φάση της Γενικής Συγκοινωνιακής και Κυκλοφοριακής Μελέτης Θεσσαλονίκης το με επικαιροποιήσεις της Α φάσης των ετών , συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων και έρευνα χαρακτηριστικών των μετακινήσεων - στα γραφεία Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 26

36 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 DENCO, Trademco και Αγγελίδη με συμβούλους τους WS Atkins Ltd, SDG, Μακεδονική, InfoΔημ ΟΕ και TRUTh. Στις υπόλοιπες αστικές περιοχές της χώρας, πολλοί Δήμοι πραγματοποιούν κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες, στα πλαίσια των οποίων συλλέγονται κυκλοφοριακά δεδομένα. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 27

37 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κυκλοφοριακοί φόρτοι στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών», Ιούνιος Στα πλαίσια του έργου «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών», πραγματοποιήθηκε συλλογή κυκλοφοριακών στοιχείων από 205 συνολικά σταθμούς μετρήσεων. Σε κάθε σταθμό μέτρησης αντιστοιχούν εικοσιτετράωρες μετρήσεις για έξι ημέρες (4 τυπικές ημέρες και Σαββατοκύριακο), παράλληλα με τη σύνθεση της κυκλοφορίας σε 14 κατηγορίες οχημάτων. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων και την δημιουργία ψηφιακού χάρτη αποτύπωσης και ανάλυσης των κυκλοφοριακών φόρτων, προέκυψαν και οι παρακάτω χάρτες που απεικονίζουν τον Μέσο Ημερήσιο Φόρτο σε ΜΕΑ ανά κατεύθυνση. (Χάρτες και ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 28

38 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Α (Πηγή: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 29

39 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Β (Πηγή: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 30

40 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Κυκλοφοριακός Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης», 2003 Η συλλογή στοιχείων στο πεδίο, στα πλαίσια του Κυκλοφοριακού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ, περιέλαβε τις ακόλουθες έρευνες και μετρήσεις: 1) Έρευνα Προέλευσης-Προορισμού (Π-Π) και Δεδηλωμένης Προτίμησης (ΔΠ) σε ογδόντα (80) περίπου θέσεις του δικτύου. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο περιόδους, την τυπική (13 Μαΐου έως 15 Ιουνίου) και τη θερινή περίοδο (10 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου). Συγκεκριμένα οι εργασίες αυτές περιλάμβαναν: α) 12ωρη (7π.μ. - 7μ.μ.) πραγματοποίηση συνεντεύξεων στη μια κατεύθυνση κυκλοφορίας. β) 12ωρη (7π.μ. - 7μ.μ.) χειροκίνητη καταμέτρηση της κυκλοφορίας στην ίδια κατεύθυνση κυκλοφορίας. Σε κάθε σταθμό οι παραπάνω εργασίες συνοδεύτηκαν από αυτόματη μέτρηση και στις δυο κατευθύνσεις. 2) Αυτόματες μετρήσεις κυκλοφορίας σε εκατόν πενήντα (150) περίπου συνολικά θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω 80 θέσεων). Οι μετρήσεις αυτές, που άρχισαν την 15Μαΐου, είχαν δωδεκάμηνη διάρκεια. 3) Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων σε τριάντα (30) περίπου διασταυρώσεις. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν τόσο κατά την τυπική, όσο και τη θερινή περίοδο. Όλα τα αποτελέσματα των ερευνών και των μετρήσεων βρίσκονται στο τμήμα ΕΥΔΕ/ΟΑΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή αυτών. Τα σημεία ερευνών και μετρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 31

41 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χάρτης Σταθμοί μέτρησης και συνεντεύξεων στα πλαίσια του έργου «Κυκλοφοριακού Συμβούλου ΥΠΕΧΩΔΕ για τα έργα παραχώρησης» (Πηγή: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 32

42 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κυκλοφοριακοί φόρτοι στη Εγνατία Οδό Το Τμήμα Κυκλοφορίας και Τηλεματικής του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας της Εγνατίας Οδός Α.Ε. έχει την ευθύνη του προγράμματος κυκλοφοριακών μετρήσεων στα οδικά τμήματα της Εγνατίας Οδού. Το ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των κυκλοφοριακών μετρήσεων, στην τελική ανάπτυξή του, με την παράδοση όλων των οδικών τμημάτων, θα αποτελείται από 65 συνολικά σταθμούς μέτρησης της κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένων των σταθμών διοδίων. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς μετρήσεων είναι συστήματα επαγωγικών βρόγχων και ραντάρ μικροκυμάτων, ενώ η συλλογή των μετρήσεων γίνεται με ειδικό λογισμικό Τηλεμετρίας και με χρήση εξοπλισμού τηλεματικής, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα δεδομένα από όλα τα σημεία του οδικού άξονα στα κεντρικά γραφεία της Εγνατίας Οδός Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω επεξεργασία. Τα στοιχεία που συλλέγονται και αναλύονται παρέχουν πληροφορίες για τις κλάσεις των οχημάτων, τις ταχύτητες, τις ώρες αιχμής, τα επίπεδα εξυπηρέτησης κ.ά. Από τις μετρήσεις φόρτου που έγιναν τα έτη 2004, 2005 και 2006, με τις οποίες εκτιμάται η Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία οχημάτων μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων κόμβων στην Εγνατία Οδό, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. Πίνακας Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία τμημάτων Εγνατίας Οδού, (Πηγή: Εγνατία Οδός Α.Ε.) Τμήμα Εγνατίας Οδού ΕΜΗΚ ΕΜΗΚ ΕΜΗΚ Μεταβολή Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 4500 Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ - ΤΥΡΙΑ % Α/Κ ΑΝ.ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ % Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ % Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ % Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ % Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ Α/Κ ΚΛΕΙΔΙΟΥ % Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ-ΔΙΑΒΑΤΩΝ (Κ2)-Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4) % Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ(Κ4)-Α/Κ ΛΑΓΚΑΔΑ/ΣΕΡΡΩΝ % Α/Κ ΛΑΓΚΑΔΑ/ΣΕΡΡΩΝ Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ % Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ- Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ % Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ % ΔΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ % Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ % Α/Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ % Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 33

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας Εργάνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ Κ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Αύγουστος 27 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Θεσσαλονίκη, Οκτ. 27 Η παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζει τον αριθμό οχημάτων ανά κατηγορία και ανά μονάδα πληθυσμού, στους Νομούς και τις Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα