ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΘΗΝΑ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007

2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΘΗΝΑ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τμήμα των υποχρεώσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών. Η Εξεταστική Επιτροπή Ο Επιβλέπων Γ. Γιαννόπουλος Γ. Γιαννόπουλος Καθηγητής Τμ.Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ. Καθηγητής Τμ.Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ. Γ. Μίντσης Καθηγητής Τμ.Αγρ. Τοπογράφων Μηχ/κών Α.Π.Θ. Μ. Πιτσιάβα Λατινοπούλου Καθηγήτρια Τμ.Πολ.Μηχ/κών Α.Π.Θ.

3 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Ιδιοκτησία Ι.Χ., Κυκλοφορία στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα και σε αστικές περιοχές, Επιβατική κίνηση σε επιλεγμένους άξονες» εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών ΜΕΤ.Μ.» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), για το ακαδημαϊκό έτος Η ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2007 και το θέμα που διαπραγματεύεται είναι συναφές με τα περιεχόμενα του μαθήματος Κ01: «Πολιτικές Μεταφορών», το οποίο διδάχθηκε κατά το 1 ο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Υπεύθυνος του συγκεκριμένου μαθήματος και Επιβλέπων της παρούσης εργασίας είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Διευθυντής του ΜΕΤ.Μ. Κος Γεώργιος Γιαννόπουλος. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή, από τον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Κο Γεώργιο Μίντση και από την Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Κα Μάγδα Πιτσιάβα Λατινοπούλου. Στόχος αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι να δώσει τη σημερινή και «λογικά» αναμενόμενη για το μέλλον διάσταση και εικόνα της Ελλάδας, με τη βοήθεια περιγραφών και δεδομένων από υπάρχουσες μελέτες και μετρήσεις, για τον δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ., για το μέγεθος των κυκλοφοριακών φόρτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και σε αστικές περιοχές, καθώς και για το μέγεθος της επιβατικής κίνησης με μέσα δημοσίων συγκοινωνιών (τραίνα, αεροπλάνα, πλοία, λεωφορεία). Η παρακολούθηση των χρονικών σειρών των παραπάνω μεγεθών μέσα στα πλαίσια μίας πενταετίας ή και περισσότερο, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και αποτίμησης αυτών. Στο 1 ο Κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων, η ύπαρξη μελετών για τα συγκεκριμένα θέματα και οι πηγές από όπου μπορεί κανείς να ανατρέξει για να βρει αυτές τις μετρήσεις και τις μελέτες που περιέχουν χρήσιμα δεδομένα, για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Στο 2 ο Κεφάλαιο δίνονται τα στοιχεία του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. για το σύνολο της χώρας και για όλους τους Νομούς, σε χρονική σειρά εικοσαετίας και λιγότερο. Παρουσιάζονται γραφήματα με την εξέλιξη του δείκτη σε σχέση με τον πληθυσμό και με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε Νομού. Στο 3 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι από πρόσφατες μελέτες στο ΕΟΔ, οι φόρτοι της Εγνατίας Οδού (ΕΜΗΚ) ανά τμήματά της για τα έτη και οι φόρτοι των αστικών περιοχών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Λάρισας από πρόσφατες μελέτες και μετρήσεις. Στο 4 ο Κεφάλαιο δίνεται η επιβατική κίνηση με πλοία, αεροπλάνα και τραίνα σε επιλεγμένους άξονες της χώρας κατά μέσο. Η λιμενική επιβατική κίνηση παρουσιάζεται για τη χρονική σειρά της εξαετίας , σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ. Η σιδηροδρομική επιβατική κίνηση παρουσιάζεται για το έτος 2005, αναλυτικά από έρευνα προέλευσης προορισμού και συγκεντρωτικά από την επετηρίδα του ΟΣΕ για τη πενταετία Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση i

4 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αεροπορική επιβατική κίνηση δίνεται για τη χρονική σειρά της τετραετίας σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΑ. Στο 5 ο Κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικών με την εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών και με την αναμενόμενη για αυτά κατάσταση. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον Καθηγητή Κο Γεώργιο Γιαννόπουλο για την ανάθεση του θέματος, την επίβλεψη και την καθοδήγησή του με στόχο το, κατά το δυνατόν αρτιότερο, αποτέλεσμα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την παροχή πολλαπλών στοιχείων και πληροφοριών, θα ήθελα επίσης να εκφράσω στην Κα Μαρία Μορφουλάκη, Πολιτικό Μηχανικό PhD - ερευνήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών, στον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ Κο Χρίστο Πυργίδη, στον Επ. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Κο Ματθαίο Καρλαύτη, στον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων του ΑΠΘ Κο Χρήστο Ταξιλτάρη και στην Κα Δώρα Ζησοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό, Υπεύθυνη συγκοινωνιακών και τεχνικών έργων της εταιρείας TREDIT. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση ii

5 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... iii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...vii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ... vii ΠΕΡΙΛΗΨΗ...viii ABSTRACT... ix ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι.Χ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην υπόλοιπη Ελλάδα Λοιπή Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι Ήπειρος Θεσσαλία Μακεδονία Νομός Θεσσαλονίκης Σύνολο Μακεδονίας Θράκη Νήσοι Αιγαίου Κρήτη Συσχέτιση Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ. και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανά Νομό και Περιφέρεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων από φορείς Υπηρεσίες και στα πλαίσια μελετών Κυκλοφοριακοί φόρτοι στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ» «Κυκλοφοριακός Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης» Κυκλοφοριακοί φόρτοι στη Εγνατία Οδό Κυκλοφοριακοί φόρτοι σε αστικές περιοχές Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση iii

6 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αττική Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ Αττική Οδός Α.Ε. - Αττικές Διαδρομές Α.Ε Μελέτες από τον ΟΑΣΑ Μελέτη Ανάπτυξης ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκη Γενική Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Μελέτη Θεσσαλονίκης Μετρήσεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Λάρισα Πάτρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Αεροπορική επιβατική κίνηση Άξονας Αθηνών Θεσσαλονίκης Άξονας Αθηνών Ιωαννίνων Άξονας Αθηνών Ηρακλείου Άξονας Αθηνών Αλεξανδρούπολης Άξονας Θεσσαλονίκης Ηρακλείου Επιβατική κίνηση κατά ακτοπλοϊκές γραμμές Επιβατική κίνηση σιδηροδρόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Χάρτης Κυκλοφοριακοί φόρτοι Θεσσαλονίκης Γενική Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Μελέτη Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Χάρτης α.: Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, 2003 ΔΔΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Χάρτης β.: Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, ΔΔΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Χάρτης Θέσεις μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων Πάτρας - «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα» Πίνακας Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων Πάτρας - «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Πίνακας Στοιχεία μετρήσεων Έρευνας Προέλευσης Προορισμού επιβατών ΟΣΕ, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση iv

7 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων ΙΧ οχημάτων στο σύνολο της χώρας, Γράφημα ΑΕΠ χώρας σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ... 5 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 7 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 7 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 8 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005 (συνέχεια)... 8 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στο σύνολο Αττικής, Γράφημα Σύγκριση Δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. χώρας Αττικής, Γράφημα ΑΕΠ Νομού Αττικής σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Πελοπόννησο, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Πελοπόννησο, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Ιονίους Νήσους, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Ιονίους Νήσους, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Ήπειρο, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Ήπειρο, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θεσσαλία, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θεσσαλία, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στον Νομό Θεσσαλονίκης Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Μακεδονία, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Μακεδονία Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θράκη, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θράκη, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Νήσους Αιγαίου, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Νήσους Αιγαίου, Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Κρήτη, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Κρήτη, Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση v

8 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, ανά Περιφέρεια, Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, ανά Περιφέρεια, Γραφήματα Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβων 24ωρων μετρήσεων - Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη Θεσσαλονίκης Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Ημερήσιοι φόρτοι Κόμβου Γράφ Επιβατική κίνηση επιλεγμένων αξόνων, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση συνολικών επιβατών άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης ανά μήνα για τα έτη Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ιωαννίνων ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Αθήνας Ιωαννίνων, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Αθήνας Ηρακλείου, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Αθήνας Αλεξανδρούπολης, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Επιβατική κίνηση άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου ανά μήνα, Γράφ Μηνιαία διακύμανση επιβατικής κίνησης άξονα Θεσσαλονίκης Ηρακλείου, Γράφ Επιβατική κίνηση ανά ακτοπλοϊκή γραμμή, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση vi

9 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία Εγνατίας Οδού, Πίνακας Δείγμα καταχώρησης στοιχείων σταθμών μέτρησης του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Πίνακας Υπόδειγμα δελτίου μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου ΔΔΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πίνακας Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων Πάτρας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) Πίνακας Διακινηθέντες επιβάτες (σε χιλ.) κατά ακτοπλοϊκές γραμμές και μεταβολή ανά έτος, Πίνακας Αριθμός επιβατών ΟΣΕ και χιλιομετρικοί επιβάτες, Πίν Στοιχεία έρευνας Προέλευσης Προορισμού επιβατών ΟΣΕ, 2005 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Α ΕΟΔ ΙΜΕΤ Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Β ΕΟΔ ΙΜΕΤ Χάρτης Σταθμοί μέτρησης και συνεντεύξεων στα πλαίσια του έργου «Κυκλοφοριακού Συμβούλου ΥΠΕΧΩΔΕ για τα έργα παραχώρησης» Χάρτης Κυκλοφοριακοί φόρτοι Εγνατίας Οδού, Χάρτης Κυκλοφοριακοί φόρτοι Θεσσαλονίκης Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη Θεσσαλονίκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Χάρτης α Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, 2003 ΔΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) Χάρτης β. Χάρτης φόρτου κυκλοφορίας αυτοκινήτων πόλεως Θεσσαλονίκης, 2004 ΔΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) Χάρτης Σταθμοί παρατήρησης έρευνας Προέλευσης Προορισμού οχημάτων στη Λάρισα Χάρτης Μέση Ωριαία Φόρτιση δικτύου Λάρισας Χάρτης Θέσεις Κόμβοι μέτρησης κυκλοφορίας Λάρισας Χάρτης ΘέσεΙς μετρήσεων φόρτων Πάτρας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση vii

10 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής Μεταφορών και τον συστηματικό καθορισμό των μέτρων και ενεργειών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, μέσω του Σχεδιασμού των Μεταφορών, είναι απαραίτητη η γνώση τόσο των σημερινών επίκαιρων δεδομένων/ παραγόντων που αφορούν τις Μεταφορές, όσο και η πρόβλεψη για τα μελλοντικά μεγέθη αυτών. Αυτά τα δεδομένα αφορούν, κατά πρώτον, τη «ζήτηση» για μεταφορές, που μπορεί να προσδιορισθεί από τον συνδυασμό πρωτογενών στοιχείων και δεικτών (πληθυσμού, ιδιοκτησίας οχημάτων, κυκλοφοριακών φόρτων και μετακινήσεων, χρήσεων γης, οικονομικών στοιχείων και άλλων), με έρευνες χαρακτηριστικών των μετακινήσεων, προέλευσης προορισμού και άλλων μελετών. Τα δεδομένα που αφορούν, κατά δεύτερον, την «προσφορά», είναι τα δίκτυα, οι υποδομές, οι τερματικές εγκαταστάσεις, το τροχαίο υλικό, καθώς και η λειτουργία, το προσφερόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης και η συμπληρωματικότητά τους. Στα πλαίσια της παρούσας Εργασίας, έγινε προσπάθεια συλλογής στοιχείων που αφορούν τρία μεγέθη: τον Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ., τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και σε αστικές περιοχές και της επιβατικής κίνησης με πλοία, αεροπλάνα, τραίνα και λεωφορεία σε συγκεκριμένους «άξονες» της χώρας. Η διαδικασία της διερεύνησης των διαθέσιμων στοιχείων ξεκίνησε από την αναζήτησή τους στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ), η οποία συλλέγει και παρουσιάζει στοιχεία για πολλούς τομείς. Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΣΥΕ, καθώς και μετά από ζήτηση μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βρέθηκαν ή/και παρασχέθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: - Στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Νομό και κατηγορία για τα έτη 2002 έως Στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων στο σύνολο της χώρας και στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία για τα έτη 2001 έως Σύνολο πληθυσμού κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα και Νομό, στο τέλος των ετών 1991 έως Διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κατά ακτοπλοϊκές γραμμές, Διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κατά ακτοπλοϊκές γραμμές, Διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, κατά ακτοπλοϊκές γραμμές, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 1

11 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αναζητήθηκαν από πρόσφατες μελέτες. Σημαντικότατη πηγή πληροφοριών ήταν το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας, από όπου παρασχέθηκαν δύο χάρτες με τους φόρτους του ΕΟΔ από το έργο: «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών». Επίσης από το Ινστιτούτο Μεταφορών παρασχέθηκαν πληροφορίες για τη μελέτη «Κυκλοφοριακός Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης», όσον αφορά το από ποια Υπηρεσία ανατέθηκε, πότε, ποιος ήταν ο ανάδοχος και ποια ήταν η διαδικασία συλλογής των στοιχείων στο πεδίο. Οι φόρτοι της Εγνατίας Οδού αναζητήθηκαν και βρέθηκαν στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. για τα έτη , μαζί με χάρτη όπου παρουσιάζεται η ΕΜΗΚ για το Για τους κυκλοφοριακούς φόρτους της Αττικής, πληροφορίες για το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις διαδικασίες που αφορούν την παροχή κυκλοφοριακών στοιχείων από αυτό, παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο Μεταφορών. Όσον αφορά την Αττική Οδό και τις μελέτες του ΟΑΣΑ, οι πληροφορίες πάρθηκαν από τις ιστοσελίδες της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. και του ΟΑΣΑ αντίστοιχα. Για την Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, αναζητήθηκαν στοιχεία από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αλλά δεν ήταν δυνατόν να συλλεχθούν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Οι πληροφορίες για τα γενικά στοιχεία διεξαγωγής της μελέτης συλλέχθηκαν από συζητήσεις με συναδέλφους και από σχετικές ιστοσελίδες. Τα πρωτογενή στοιχεία των εξεταζόμενων κόμβων, καθώς και ο τελικός χάρτης των κυκλοφοριακών φόρτων της Θεσσαλονίκης, από την «Γενική Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Μελέτη Θεσσαλονίκης», παρασχέθηκαν σε ψηφιακή μορφή από την εταιρεία TREDIT. Μετρήσεις φόρτων της Θεσσαλονίκης ζητήθηκαν και δόθηκαν από το Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε δύο χάρτες, για το 2003 και 2004 αντίστοιχα. Από τον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Κο Χρίστο Ταξιλτάρη λήφθηκε η πληροφορία εκπόνησης του Ερευνητικού Έργου «Αξιολόγηση δομικών και λειτουργικών στοιχείων του συγκοινωνιακού συστήματος Λάρισας Πρόγραμμα πρότυπων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων Στάδιο Α - Αξιολόγηση» που έγινε από την Ερευνητική Ομάδα Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., για τον Δήμο Λάρισας το Η μελέτη αναζητήθηκε και παρασχέθηκε από την Βιβλιοθήκη της Ερευνητικής Ομάδας Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι της Πάτρας παρασχέθηκαν σε ψηφιακή μορφή από τον Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Κο Ματθαίο Καρλαύτη. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στα πλαίσια της μελέτης «Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα», που εκπονήθηκε από την μελετητική εταιρεία Αρώνης Δρέττας Καρλαύτης - ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί το Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 2

12 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στοιχεία για την αεροπορική επιβατική κίνηση παρασχέθηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Δ10, Τμήμα Γ, για τα έτη Για την ακτοπλοϊκή κίνηση, τα στοιχεία βρέθηκαν από την ΕΣΥΕ, όπως προαναφέρθη. Δεδομένα που αφορούν την επιβατική κίνηση με ΚΤΕΛ, αστικά ή υπεραστικά δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Όσον αφορά τη σιδηροδρομική επιβατική κίνηση, τα μόνα στοιχεία που μπόρεσαν να συλλεχθούν, είναι ο συνολικός αριθμός επιβατών και χιλιομετρικών επιβατών ΟΣΕ, εσωτερικού και εξωτερικού για τα έτη , από την Επετηρίδα του ΟΣΕ 2004, καθώς και μία έρευνα προέλευσης προορισμού, που παρασχέθηκαν από το Ινστιτούτο Μεταφορών. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 3

13 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι.Χ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας Την τελευταία δεκαετία ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε αύξηση 91,04% - από τα 212 οχήματα Ι.Χ. ανά κατοίκους για το 1996, σε 405 Ι.Χ. οχήματα ανά κατοίκους για το Αν αναφερθούμε στην τελευταία εικοσαετία, η αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 207 %, δηλαδή από 132 οχήματα Ι.Χ. ανά κατοίκους το 1986, στα προαναφερθέντα 405 Ι.Χ. ανά κατοίκους το 2006 (γράφ ). Ενώ ο πληθυσμός την τελευταία εικοσαετία παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης του 11,30 %, ο αριθμός των οχημάτων παρουσιάζει μία αύξηση της τάξης του 241,00 % (γράφ ). Σε σύγκριση με το ΑΕΠ του συνόλου της χώρας, τα δύο μεγέθη δεν συμβαδίζουν, καθώς η αύξηση του ΑΕΠ για τη προηγούμενη δεκαετία ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 25 % και για την προηγούμενη εικοσαετία σε ποσοστό περίπου 50 % (γράφ ). Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο σύνολο της χώρας, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,132 0,139 0,146 0,155 0,167 0,170 0,173 0,183 0,192 0,202 0,212 0,225 0,238 0,258 0,279 0,296 0,329 0,346 0,366 0,385 0,405 0,100 0, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 4

14 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων ΙΧ οχημάτων στο σύνολο της χώρας, (Πηγή: ΕΣΥΕ) Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Γράφημα ΑΕΠ χώρας σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ. (Πηγή:ΕΣΥΕ) Α,Ε,Π, Χώρας σε Σταθερές Τιμές 1995, δισ, Δρχ, Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 5

15 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό και κατά φθίνουσα σειρά για το έτος 2005, με πρώτη την Αττική με 565 Ι.Χ./1.000 κατοίκους, δεύτερο το Νομό Θεσσαλονίκης με 414 Ι.Χ./1.000 κατοίκους, τρίτο τον Νομό Χίου με 388 Ι.Χ. και τέταρτο τον Νομό Ηρακλείου με 383 Ι.Χ./1.000 κατοίκους. Τελευταίοι έρχονται οι Νομοί Ηλείας και Ευρυτανίας, με δείκτες 117 και 84 Ι.Χ. ανά κατοίκους αντιστοίχως. Πέρα από το Σύνολο Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, ο δείκτης για δεκατρείς Νομούς κυμαίνεται από 300 ως 400 οχήματα, για εικοσιπέντε Νομούς κυμαίνεται από 200 ως 300 οχήματα, ενώ μόνο σε έντεκα Νομούς ο δείκτης πέφτει κάτω του 200, με τους περισσότερους από αυτούς όμως να το πλησιάζουν. Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,600 0,565 0,500 0,400 0,300 0,414 0,388 0,383 0,353 0,346 0,345 0,342 0,339 0,318 0,200 0,100 0,000 Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 6

16 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005.(Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,32 0,31 0,3 0,29 0,315 0,311 0,31 0,302 0,301 0,298 0,295 0,292 0,287 0,28 0,275 0,27 0,26 0,25 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,274 0,272 0,267 0,261 0,25 0,247 0,236 0,236 0,233 0,231 0,231 0,23 0,22 0,21 0,2 Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 7

17 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, 2005.(Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,24 0,23 0,22 0,21 0,229 0,228 0,221 0,22 0,218 0,216 0,215 0,208 0,2 0,196 0,194 0,19 0,18 0,17 Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. κατά Νομό, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,25 0,2 0,208 0,196 0,194 0,191 0,186 0,181 0,18 0,167 0,166 0,15 0,133 0,117 0,1 0,084 0,05 0 Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 8

18 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική Στον Νομό Αττικής, ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανέρχεται σε 593 Ι.Χ. οχήματα ανά κατοίκους για το 2006, που είναι η μεγαλύτερη τιμή σε όλη τη χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση 4,95% από το προηγούμενο έτος. Πριν από πέντε χρόνια ανερχόταν σε 432 Ι.Χ. ανά κατοίκους, σημειώνοντας αύξηση 37,27 %. Πριν από δέκα χρόνια ανερχόταν σε 322 Ι.Χ. ανά κατοίκους, σημειώνοντας συνολική αύξηση 84,16 % στην τελευταία δεκαετία (γράφ ). Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Αττική, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,211 0,221 0,232 0,247 0,266 0,271 0,273 0,286 0,296 0,309 0,322 0,337 0,354 0,380 0,407 0,432 0,486 0,511 0,539 0,565 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στο σύνολο Αττικής, (Πηγή: ΕΣΥΕ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 9 Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

19 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σε σύγκριση με τις τιμές του δείκτη για το σύνολο της χώρας, αυτός του συνόλου Αττικής είναι καθ όλη την προηγούμενη δεκαετία αυξημένος κατά περίπου 45 % και ουσιαστικά, είναι αυτός που δημιουργεί την μεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη της χώρας, όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί. Γράφημα Σύγκριση Δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. συνόλου χώρας Αττικής, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,600 0,550 0,500 0,450 0,486 0,511 0,539 0,565 0,593 0,400 0,350 0,300 0,250 0, ,322 0, ,337 0,225 0,354 0, ,380 0,258 0,407 0,279 0,432 0,296 0, ,346 0,366 0,385 0,405 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Γράφημα ΑΕΠ Νομού Αττικής σε σταθερές τιμές 1995, σε δις δρχ.(πηγή: ΕΣΥΕ) Α,Ε,Π, Νομού σε Σταθερές τιμές 1995, δισ, Euro Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 10

20 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην υπόλοιπη Ελλάδα Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι δείκτες ιδιοκτησίας παρουσιάζουν παρόμοιες αυξητικές τάσεις. Την τελευταία δεκαετία έχουν υπερδιπλασιαστεί, με άνοδο κάθε χρόνο της τάξεως άνω του 10% κατά μέσο όρο. Στα γεωγραφικά διαμερίσματα που περιλαμβάνουν μεγάλα αστικά κέντρα ο δείκτης παρουσιάζεται αυξημένος, όπως στη Μακεδονία με τιμή 330 Ι.Χ./1.000 κατοίκους λόγω του Νομού Θεσσαλονίκης που φτάνει τα 414 Ι.Χ./1.000 κατοίκους. Στην Κρήτη, που βρίσκεται στη δεύτερη κατά σειρά θέση, ο δείκτης ανέρχεται στα 358 Ι.Χ./1.000 κατοίκους, καθώς στο Νομό Ηρακλείου ο δείκτης αγγίζει τα 383 οχήματα και στο Νομό Χανίων τα 339 Ι.Χ../1.000 κατοίκους. Ο Νομός Χίου παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς με πληθυσμό κατοίκους για το 2005, τα κυκλοφορούντα Ι.Χ. οχήματα φτάνουν τις , ανεβάζοντας τον δείκτη σε 388 και φέρνοντας τον Νομό στην τρίτη θέση στην Ελλάδα, μετά το σύνολο Αττικής και το Νομό Θεσσαλονίκης. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται οι δείκτες ιδιοκτησίας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα για το έτος 2005 και αναλυτικότερα, η εξέλιξη αυτών και η εξέλιξη πληθυσμού αριθμού κυκλοφορούντων οχημάτων την δεκαετία ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,6 0,5 0,565 0,4 0,3 0,2 0,1 0,358 0,33 0,314 0,282 0,279 0,273 0,262 0,218 0,206 0 Σύνολο Αττικής Κρήτη Μακεδονία Ιόνιοι Νήσοι Νήσοι Αιγαίου Θεσσαλία Ήπειρος Θράκη Λοιπή Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 11

21 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λοιπή Στερεά Ελλάδα Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,230 0,210 0,190 0,194 0,202 0,212 0,218 0,170 0,150 0,130 0,110 0, , , , , , , , Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Λοιπή Στερεά Ελλάδα, (Πηγή: ΕΣΥΕ) Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 12

22 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πελοπόννησος Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Πελοπόννησο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 0,220 0,200 0,180 0,182 0,189 0,199 0,206 0,160 0,140 0,120 0,100 0,108 0,114 0,121 0,128 0,140 0,152 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Πελοπόννησο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 13

23 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιόνιοι Νήσοι Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Ιονίους Νήσους, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 0,330 0,310 0,290 0,270 0,250 0,230 0,210 0,190 0,170 0, , , , , , , , , , , ,314 Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Ιονίους Νήσους, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 14

24 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπειρος Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Ήπειρο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΗΠΕΙΡΟΣ 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,115 0,123 0,134 0,146 0,164 0,183 0,199 0,228 0,243 0,258 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Ήπειρο, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΗΠΕΙΡΟΣ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 15

25 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θεσσαλία Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θεσσαλία, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,138 0,146 0,156 0,167 0,182 0,200 0,215 0,237 0,249 0,266 0,279 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θεσσαλία, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 16

26 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μακεδονία Νομός Θεσσαλονίκης Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στον Νομό Θεσσαλονίκης (Πηγή: ΕΣΥΕ) 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,239 0,252 0,266 0,280 0,303 0,324 0,342 0,356 0,371 0,393 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης (Πηγή: ΕΣΥΕ) Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 17

27 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνολο Μακεδονίας Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Μακεδονία, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,350 0,330 0,310 0,290 0,270 0,250 0,230 0,210 0,190 0,170 0,150 0,178 0,187 0,198 0,209 0,226 0,243 0,257 0,285 0,296 0,314 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Μακεδονία (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 18

28 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θράκη Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θράκη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΡΑΚΗ 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,132 0,138 0,149 0,161 0,176 0,193 0,207 0,222 0,234 0,250 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στη Θράκη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΘΡΑΚΗ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 19

29 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νήσοι Αιγαίου Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στις Νήσους Αιγαίου, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,148 0,154 0,163 0,175 0,191 0,209 0,224 0,245 0,257 0,271 0,282 0, Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στις Νήσους Αιγαίου, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 20

30 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κρήτη Γράφημα Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. στην Κρήτη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΚΡΗΤΗ 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0, , , , , , , , , , , ,353 Γράφημα Εξέλιξη πληθυσμού και αριθμού κυκλοφορούντων Ι.Χ. οχημάτων στην Κρήτη, (Πηγή: ΕΣΥΕ) ΚΡΗΤΗ Ι,Χ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 21

31 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συσχέτιση Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ. και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανά Νομό και Περιφέρεια Στην προσπάθεια διεξαγωγής συμπερασμάτων συσχετίζοντας τον Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ. με το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, παρατηρείται πως στην Περιφέρεια Πρωτευούσης, όπου ο δείκτης λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή των 539 Ι.Χ./ κατοίκους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα με ,00. Ο Νομός με την μεγαλύτερη τιμή ΑΕΠ, αυτή των ,00 κατά κεφαλήν, είναι ο Νομός Βοιωτίας, ενώ ο δείκτης του ανέρχεται στη χαμηλή για την Ελλάδα τιμή των 109 Ι.Χ. Ο λόγος για το αυξημένο ΑΕΠ μπορεί να βρίσκεται στο γεγονός της ύπαρξης πολλών εργοστασίων και βιομηχανιών στον Νομό Βοιωτίας, που παράγουν οικονομικά μεγέθη, ενώ τα οχήματα που είναι καταγεγραμμένα στο Νομό παρουσιάζουν μικρά μεγέθη. Στο σύνολο των εξεταζομένων Νομών, οι δύο δείκτες δεν παρουσιάζουν κάποια συσχέτιση. Η αιτία μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αγορά ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου έχει ενθαρρυνθεί από τα χαμηλά επιτόκια και τις μακροπρόθεσμες πολλές δόσεις των τραπεζών. Επίσης, στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν εξετάσθηκε η παλαιότητα των κυκλοφορούντων οχημάτων. Ένας άλλος λόγος μη ύπαρξης συσχετισμού των δύο μεγεθών, μπορεί να είναι η αναγκαστική απόκτηση και χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου λόγω έλλειψης ή μη ικανοποιητικής ύπαρξης άλλου τρόπου μετακίνησης. Οι Νομοί όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες διαφορές είναι ο Νομός Σερρών με ,00 /κατά κεφαλήν ΑΕΠ όπου η ιδιοκτησία αγγίζει τα 217 Ι.Χ, ο Νομός Δράμας με ,00 με δείκτη ιδιοκτησίας 296 Ι.Χ., ο Νομός Άρτας με ,00 με δείκτη 257 Ι.Χ. και η Χίος με ,00 κατά κεφαλήν ΑΕΠ με δείκτη ιδιοκτησίας 374 Ι.Χ./1.000 κατοίκους. Σημαντικές διαφορές παρουσιάζουν και οι Νομοί Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου με ,00 και 393 Ι.Χ. ο πρώτος και ,00 και 363 Ι.Χ. ο δεύτερος. Στα γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα κατά κεφαλήν ΑΕΠ (με τιμές αναγωγής 1999) και οι δείκτες ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά Νομό για το έτος 2004 και ανά Περιφέρεια για το έτος Για διευκόλυνση των συγκρίσεων, τα γραφήματα δημιουργήθηκαν με φθίνουσα σειρά και του ΑΕΠ και του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 22

32 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 18,2 21,2 22,7 21,9 21,3 18,8 18,4 17,6 17,6 17,5 17,5 17,4 17,2 16,1 16,9 16,8 16, ,6 15,5 15,4 21,9 15,3 16,1 15,2 15, ,7 14,7 14,5 14,5 13,4 14,2 14,1 13,8 13,7 13,2 13,1 13,1 12,4 12,4 12,3 12,2 11,7 11,6 11,5 11,3 11, ,9 10,9 10,2 11,6 10 8,9 9,8 18,9 17,2 19,8 22,8 25,6 25,1 25,6 23,5 21,9 22,2 22,5 21,7 25,5 20,9 17,9 20,2 18,8 20,8 17,4 25,9 23,6 25,9 22,9 25,7 20,6 21,7 28, ,3 28,4 29,8 29,8 27,4 28,5 29,6 34, ,5 32,3 34,4 33,1 36,3 37,4 39,3 53, Βοιωτίας Περιφέρεια Πρωτευούσης Κυκλάδων Κορινθίας Δωδεκανήσων Ζακύνθου Ηρακλείου Ρεθύμνου Λασιθίου Μαγνησίας Χανίων Ιωαννίνων Θεσσαλονίκης Κεφαλλονιάς Αρκαδίας Κέρκυρας Λάρισας Ευβοίας Κοζάνης Χίου Κιλκίς Χαλκιδικής Αργολίδας Φθιώτιδος Θεσπρωτίας Σάμου Πρέβεζας Αχαϊας Λευκάδας Φωκίδας Καβάλας Έβρου Ημαθίας Φλώρινας Ξάνθης Πιερίας Καστοριάς Λέσβου Τρικάλων Γρεβενών Πέλλης Λακωνίας Ροδόπης Μεσσηνίας Δράμας Αιτωλοακαρνανίας Άρτας Καρδίτσας Ηλείας Σερρών Ευρυτανίας Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 23

33 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, ανά Νομό, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 12,4 11,2 10, ,4 15,5 18,8 16,8 15,6 14,1 13,7 16,2 13,8 13,1 12,3 14,5 13,1 15,2 12,4 11,5 10,9 11,7 11, ,7 13,2 12, ,4 15,1 14,7 17,5 17,6 18,4 17,5 17,6 17,2 11,3 17,4 14,5 17,2 16,1 16,9 15,3 16,1 13,4 14,2 10,2 11,6 8,9 9,8 21,9 21,3 21,7 22,7 21,2 20,9 20,8 20,6 20,2 19,8 18,9 18,8 18,2 17,9 25, ,8 29,8 29,6 28,5 28,5 28,4 28, ,4 25,9 25,9 25,7 25,6 25,5 23,6 23,5 22,9 22,8 22,5 22,2 21,9 21,9 21,7 25,1 39,3 37,4 36,3 34, ,1 32,5 32,3 34,3 53, Περιφέρεια Πρωτευούσης Θεσσαλονίκης Χίου Ηρακλείου Κέρκυρας Δωδεκανήσων Καστοριάς Ζακύνθου Χανίων Λασιθίου Κοζάνης Καβάλας Δράμας Ρεθύμνου Ημαθίας Λάρισας Ιωαννίνων Μαγνησίας Έβρου Ξάνθης Τρικάλων Άρτας Κεφαλλονιάς Αχαϊας Πιερίας Αργολίδας Αιτωλοακαρνανίας Ευβοίας Σάμου Θεσπρωτίας Κιλκίς Φθιώτιδος Πρέβεζας Σερρών Κορινθίας Λέσβου Ροδόπης Καρδίτσας Πέλλης Φλώρινας Βοιωτίας Λακωνίας Κυκλάδων Γρεβενών Μεσσηνίας Λευκάδας Αρκαδίας Χαλκιδικής Φωκίδας Ηλείας Ευρυτανίας Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 24

34 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του ΑΕΠ, ανά Περιφέρεια, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60,00 50,00 56,47 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 40,00 30,00 20,00 27,40 24,60 29,31 21,10 21,23 19,20 35,23 18,40 31,39 16,60 20,19 16,50 33,94 16,20 27,28 16,10 27,86 14,60 28,71 14,50 26,55 13,70 28,12 13,10 21,72 10,00 - Αττικής Νοτίου Αιγαίου Στερεάς Ελλάδας Κρήτης Ιονίων Νήσων Πελοποννήσου Κεντρ.Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Δυτ.Μακεδονίας Βορείου Αιγαίου Ανατ.Μακεδ.- Θράκης Δυτ.Ελλάδας Γράφημα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, με φθίνουσα σειρά του δείκτη ιδιοκτησίας, ανά Περιφέρεια, (Πηγή ΕΣΥΕ) 60,00 50,00 56,47 ΑΕΠ κατά κεφαλήν (σε χιλ. ) Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ/100 κατοίκους 40,00 30,00 20,00 27,40 19,20 35,23 16,50 33,94 18,40 31,39 24,60 29,31 14,60 28,71 13,70 28,12 16,10 27,86 16,20 27,28 14,50 26,55 13,10 21,72 21,10 21,23 16,60 20,19 10,00 - Αττικής Κρήτης Κεντρ.Μακεδονίας Ιονίων Νήσων Νοτίου Αιγαίου Δυτ.Μακεδονίας Ανατ.Μακεδ.- Θράκης Θεσσαλίας Ηπείρου Βορείου Αιγαίου Δυτ.Ελλάδας Στερεάς Ελλάδας Πελοποννήσου Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 25

35 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3.1. Κυκλοφοριακά δεδομένα από μετρήσεις Φορέων και Δημοσίων Υπηρεσιών και στα πλαίσια μελετών Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του 2007 στα πλαίσια του έργου «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών». Η αμέσως προηγούμενη χρονικά μελέτη έγινε υπό την επίβλεψη του Τμήματος ΕΥΔΕ/ΟΑΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια του έργου «Κυκλοφοριακού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης». Η μελέτη διεξήχθη από την Κοινοπραξία Steer Davies Gleave ΝΑΜΑ, το 2003 και περιγράφεται παρακάτω. Προηγούμενες μελέτες για το ΕΟΔ ήταν της Louis Berger τη δεκαετία 80 και η ΝΕΕΠΠ του Γραφείου Δοξιάδη τη δεκαετία 90. Στον άξονα της Εγνατίας Οδού και στους κάθετους άξονές της, η Εγνατία Οδός ΑΕ έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων, με τοπικούς σταθμούς μέτρησης και κεντρικό σύστημα επεξεργασίας στοιχείων στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων πραγματοποιούνται επίσης από τις ΔΔΕ Διευθύνσεις Δημοσίων Έργων και τις ΔΕΣΕ Διευθύνσεις Ελέγχου - Συντήρησης Έργων των κατά τόπων Περιφερειών της χώρας, συνήθως με επαγωγικούς βρόγχους σε διατομές οδών μέσα στις αστικές περιοχές και στο υπόλοιπο δίκτυο ευθύνης τους. Για το Νομό Αττικής, μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων πραγματοποιούνται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας του Νομού Αττικής και όπου συλλέγονται και επεξεργάζονται τα κυκλοφοριακά στοιχεία από τον εξοπλισμό πεδίου του συστήματος. Αυτά τα στοιχεία διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο επί πληρωμή. Στην Αττική Οδό, υπεύθυνη για τη διαχείριση και λειτουργία είναι η «Εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. Εταιρεία Συντήρησης Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Αττικής Οδού». Σημαντική μελέτη για την Αττική, είναι η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, η γνωστή ΜΑΜ. Εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Σχεδιασμού και Γενικών Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε συνεργασία με γραφεία τεχνικών συμβούλων συγκοινωνιολόγων και εξειδικευμένων μηχανικών, κατά την τριετία Ο κύριος σκοπός της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός της κάλυψης των μεταφορικών αναγκών της Περιφέρειας Πρωτευούσης με κύριο άξονα το μετρό. Για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ανέθεσε τη Β Φάση της Γενικής Συγκοινωνιακής και Κυκλοφοριακής Μελέτης Θεσσαλονίκης το με επικαιροποιήσεις της Α φάσης των ετών , συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων και έρευνα χαρακτηριστικών των μετακινήσεων - στα γραφεία Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 26

36 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 DENCO, Trademco και Αγγελίδη με συμβούλους τους WS Atkins Ltd, SDG, Μακεδονική, InfoΔημ ΟΕ και TRUTh. Στις υπόλοιπες αστικές περιοχές της χώρας, πολλοί Δήμοι πραγματοποιούν κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες, στα πλαίσια των οποίων συλλέγονται κυκλοφοριακά δεδομένα. Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 27

37 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κυκλοφοριακοί φόρτοι στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών», Ιούνιος Στα πλαίσια του έργου «Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Μεταφορών», πραγματοποιήθηκε συλλογή κυκλοφοριακών στοιχείων από 205 συνολικά σταθμούς μετρήσεων. Σε κάθε σταθμό μέτρησης αντιστοιχούν εικοσιτετράωρες μετρήσεις για έξι ημέρες (4 τυπικές ημέρες και Σαββατοκύριακο), παράλληλα με τη σύνθεση της κυκλοφορίας σε 14 κατηγορίες οχημάτων. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων και την δημιουργία ψηφιακού χάρτη αποτύπωσης και ανάλυσης των κυκλοφοριακών φόρτων, προέκυψαν και οι παρακάτω χάρτες που απεικονίζουν τον Μέσο Ημερήσιο Φόρτο σε ΜΕΑ ανά κατεύθυνση. (Χάρτες και ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 28

38 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Α (Πηγή: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 29

39 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χάρτης Μέσος Ημερήσιος Φόρτος Β (Πηγή: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 30

40 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Κυκλοφοριακός Σύμβουλος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Έργα Παραχώρησης», 2003 Η συλλογή στοιχείων στο πεδίο, στα πλαίσια του Κυκλοφοριακού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ, περιέλαβε τις ακόλουθες έρευνες και μετρήσεις: 1) Έρευνα Προέλευσης-Προορισμού (Π-Π) και Δεδηλωμένης Προτίμησης (ΔΠ) σε ογδόντα (80) περίπου θέσεις του δικτύου. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο περιόδους, την τυπική (13 Μαΐου έως 15 Ιουνίου) και τη θερινή περίοδο (10 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου). Συγκεκριμένα οι εργασίες αυτές περιλάμβαναν: α) 12ωρη (7π.μ. - 7μ.μ.) πραγματοποίηση συνεντεύξεων στη μια κατεύθυνση κυκλοφορίας. β) 12ωρη (7π.μ. - 7μ.μ.) χειροκίνητη καταμέτρηση της κυκλοφορίας στην ίδια κατεύθυνση κυκλοφορίας. Σε κάθε σταθμό οι παραπάνω εργασίες συνοδεύτηκαν από αυτόματη μέτρηση και στις δυο κατευθύνσεις. 2) Αυτόματες μετρήσεις κυκλοφορίας σε εκατόν πενήντα (150) περίπου συνολικά θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω 80 θέσεων). Οι μετρήσεις αυτές, που άρχισαν την 15Μαΐου, είχαν δωδεκάμηνη διάρκεια. 3) Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων σε τριάντα (30) περίπου διασταυρώσεις. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν τόσο κατά την τυπική, όσο και τη θερινή περίοδο. Όλα τα αποτελέσματα των ερευνών και των μετρήσεων βρίσκονται στο τμήμα ΕΥΔΕ/ΟΑΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή αυτών. Τα σημεία ερευνών και μετρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 31

41 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χάρτης Σταθμοί μέτρησης και συνεντεύξεων στα πλαίσια του έργου «Κυκλοφοριακού Συμβούλου ΥΠΕΧΩΔΕ για τα έργα παραχώρησης» (Πηγή: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 32

42 και σε αστικές περιοχές, Επιβατική Κίνηση σε επιλεγμένους άξονες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κυκλοφοριακοί φόρτοι στη Εγνατία Οδό Το Τμήμα Κυκλοφορίας και Τηλεματικής του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας της Εγνατίας Οδός Α.Ε. έχει την ευθύνη του προγράμματος κυκλοφοριακών μετρήσεων στα οδικά τμήματα της Εγνατίας Οδού. Το ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των κυκλοφοριακών μετρήσεων, στην τελική ανάπτυξή του, με την παράδοση όλων των οδικών τμημάτων, θα αποτελείται από 65 συνολικά σταθμούς μέτρησης της κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένων των σταθμών διοδίων. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς μετρήσεων είναι συστήματα επαγωγικών βρόγχων και ραντάρ μικροκυμάτων, ενώ η συλλογή των μετρήσεων γίνεται με ειδικό λογισμικό Τηλεμετρίας και με χρήση εξοπλισμού τηλεματικής, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα δεδομένα από όλα τα σημεία του οδικού άξονα στα κεντρικά γραφεία της Εγνατίας Οδός Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω επεξεργασία. Τα στοιχεία που συλλέγονται και αναλύονται παρέχουν πληροφορίες για τις κλάσεις των οχημάτων, τις ταχύτητες, τις ώρες αιχμής, τα επίπεδα εξυπηρέτησης κ.ά. Από τις μετρήσεις φόρτου που έγιναν τα έτη 2004, 2005 και 2006, με τις οποίες εκτιμάται η Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία οχημάτων μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων κόμβων στην Εγνατία Οδό, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. Πίνακας Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία τμημάτων Εγνατίας Οδού, (Πηγή: Εγνατία Οδός Α.Ε.) Τμήμα Εγνατίας Οδού ΕΜΗΚ ΕΜΗΚ ΕΜΗΚ Μεταβολή Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 4500 Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ - ΤΥΡΙΑ % Α/Κ ΑΝ.ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ % Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ % Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ % Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ % Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ Α/Κ ΚΛΕΙΔΙΟΥ % Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ-ΔΙΑΒΑΤΩΝ (Κ2)-Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4) % Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ(Κ4)-Α/Κ ΛΑΓΚΑΔΑ/ΣΕΡΡΩΝ % Α/Κ ΛΑΓΚΑΔΑ/ΣΕΡΡΩΝ Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ % Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ- Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ % Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ % ΔΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ % Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ % Α/Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ % Αθηνά Βασ. Αρβανιτοζήση 33

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2009 ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014

Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014 Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014 Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2011 2 Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Πρόγραμμα «Χαρτογράφηση Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής» Πράξη 1.1.4.α Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.4 Υπεύθυνη Δράσης: Σουζάνα Παντελιάδου Βόλος, 30/3/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΘΕΜΑ : Η εφαρμογή των επενδυτικών κινήτρων του Ν.3299/04 στην μεταποιητική δραστηριότητα.εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια

Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια Γεωγραφική αναπροσαρμογή του περιφερειακού αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας κατά τον τελευταίο Καποδίστρια Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΤΩΝ 2001 2004 ΙΩΑΝΝΑ Χ. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΤΩΝ 2001 2004 ΙΩΑΝΝΑ Χ. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΤΩΝ 2001 2004 ΙΩΑΝΝΑ Χ. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2009-2010

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2009-2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά... 2 2. Μεθοδολογία... 3 2.1 Μέθοδος μέτρησης... 3 2.2 Μέσος χρόνος και μέση ταχύτητα διαδρομής... 4 2.3 Μέγεθος δείγματος Ελάχιστος αριθμός μετρήσεων ανά διαδρομή... 5 2.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ουσταμπασίδης Νικόλαος Εποπτεύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Νέος Επενδυτικός Νόμος - Ν.3908/11 Είδη Ενισχύσεων o Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. o Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων Αθήνα Οκτώβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα