Ποιότητα των υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιότητα των υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ποιότητα των υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. Λαθούρης Δημήτριος Γενικός Διευθυντής Διανομής Μάρτιος 2009 Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Η Γενική Διεύθυνση Διανομής συνδέεται με τα περισσότερα θέματα που αφορούν τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές. Δραστηριοποιείται στο τελευταίο μέρος της φυσικής ροής της ηλεκτρικής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε επαφή με τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. Θα δούμε σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους, και ποιες είναι οι προοπτικές. Με την ευκαιρία θα γίνει και μία συνοπτική ενημέρωση για την Αποστολή της Διανομής και τα μεγέθη της. 1

2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποστολή: Λειτουργία Συντήρηση Ανάπτυξη του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Χρηστών του Δικτύου, την παροχή υψηλής ποιότητας ενέργειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής είναι: Η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης, δηλαδή των δρόμων της ενέργειας, εξυπηρετώντας όλους όσους συνδέονται ή θέλουν να συνδεθούν σ αυτούς τους δρόμους, με διαφάνεια και αμεροληψία έναντι των διαφόρων Παραγωγών, Προμηθευτών και Καταναλωτών, όπως ακριβώς οφείλουν να πράττουν οι αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΕΚΕ κ.λπ.) για τους αυτοκινητοδρόμους. Ειδικώς για την Αττική, στη Γενική Διεύθυνση Διανομής υπάγεται και το υπόγειο δίκτυο Υψηλής Τάσης, καθώς και οι κλειστοί Υποσταθμοί Υψηλής Τάσης/Μέση Τάση (Κέντρα Διανομής) 2

3 Βασικά μεγέθη 2008 της Διανομής ΔΕΗ: 7,5 εκ. Καταναλωτές (σημεία μέτρησης κατανάλωσης) στη ΜΤ & οι υπόλοιποι στη ΧΤ Διανομή GWh/έτος ( ΜΤ & ΧΤ) χλμ. Δίκτυο Μέσης Τάσης χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης Υποσταθμοί ΜΤ/ΧΤ 196 χλμ. Δίκτυο ΥΤ & 14 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ σε Αττική. Βασικά μεγέθη της Διανομής: 7,5 εκ. Καταναλωτές (σημεία μέτρησης κατανάλωσης) στη ΜΤ & οι υπόλοιποι στη ΧΤ Διανομή GWh ετησίως ( στη ΜΤ & στη ΧΤ). Δεν περιλαμβάνονται οι καταναλώσεις των πελατών Υψηλής Τάσης και οι απώλειες των δικτύων χλμ. Δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) Συνολικά χλμ. Δικτύου, δηλαδή 5 φορές η περίμετρος της γης! Ετήσια αύξηση του μήκους δικτύου 1,7%, ήτοι χλμ. Δικτύου Υποσταθμοί ΜΤ/ΧΤ Ετήσια αύξηση 1,9%, ήτοι τεμ. νέων Υ/Σ 196 χλμ. Δίκτυο ΥΤ & 14 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ σε Αττική. 3

4 Βασικά μεγέθη 2008 της Διανομής ΔΕΗ (συνέχεια) Κύρια οικονομικά μεγέθη 4,7 δις Αξία Παγίων Διανομής. 425 εκ. Λειτουργικές δαπάνες (απολογισμός 2008). 443 εκ. Επενδύσεις (απολογισμός 2008). Προσωπικό & οργάνωση τακτικοί μισθωτοί. 294 Μονάδες, σεόλητηχώρα, οργανωμένες σε 5 Περιφέρειες, 59 Περιοχές & 5 Κεντρικές Διευθύνσεις. Κύρια Οικονομικά μεγέθη Πάγια Δικτύων Διανομής με αξία περίπου 4,7 δις Δαπάνες Εκμετάλλευσης (Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες) 425 εκ. (απολογισμός 2008). Επενδύσεις 443 εκ. (απολογισμός 2008). Προσωπικό & οργάνωση μισθωτοί (32% του συνολικού προσωπικού της ΔΕΗ). 5 Κεντρικές Διευθύνσεις, 5 Περιφερειακές Διευθύνσεις, 59 Περιοχές, 96 Πρακτορεία, 114 Υποπρακτορεία, 15 Περιφερειακές και Κεντροβαρικές Αποθήκες. ΣΥΝΟΛΟ 294 Μονάδες, διάσπαρτες στην χώρα. 4

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εκμετάλλευση Νέα αιτήματα χρηστών Ανάπτυξη Δικτύου Λειτουργία Δικτύου Διανομής Επιθεώρηση και Συντήρηση Δικτύων Αποκατάσταση βλαβών Εξυπηρέτηση χρηστών δικτύου (εξυπηρέτηση γραφείου) Καταμέτρηση καταναλώσεων Νέες Ηλεκτροδοτήσεις Καταναλωτών Τροποποίηση Παλαιών Παροχών (Επαύξηση ισχύος υπαρχουσών Συνδέσεων) Μετατοπίσεις Δικτύων Ενισχύσεις Βελτιώσεις δικτύων Επώνυμα έργα: Κατασκευή Κέντρων Διανομής (Κ/Δ) και Διασυνδετικών Γραμμών 150kV Οι εργασίες που εκτελούνται από την Επιχειρησιακή ΜονάδατηςΔιανομήςαφορούν: 1. Την Εκμετάλλευση του Δικτύου, δηλαδή: τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής την Επιθεώρηση και Συντήρηση των Δικτύων την αποκατάσταση βλαβών την εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου (εξυπηρέτηση γραφείου) Και την καταμέτρηση των καταναλώσεων 2. Την ικανοποίηση νέων αιτημάτων χρηστών, ήτοι: Νέες Ηλεκτροδοτήσεις Καταναλωτών Τροποποίηση Παλαιών Παροχών (Επαύξηση ισχύος υπαρχουσών Συνδέσεων) Μετατοπίσεις Δικτύων 3. Την Ανάπτυξη Δικτύου, που σημαίνει την υλοποίηση: Ενισχύσεων Βελτιώσεων των Δικτύων. Επωνύμων έργων, όπως η κατασκευή Κέντρων Διανομής (Κ/Δ) και Διασυνδετικών Γραμμών 150 kv σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 5

6 Ποιός είναι ο μέσος χρόνος ικανοποίησης των αιτημάτων νέων καταναλωτών για ηλεκτροδότηση; 1. Απλές συνδέσεις (χωρίς ανάγκη επέκτασης του Δικτύου) Μελέτη & κατασκευή απλών συνδέσεων (μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης σε ημερολογιακές ημέρες) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Δ Τρίμηνο Όταν το 2008 ένας υποψήφιος νέος καταναλωτής έκανε αίτηση γιασύνδεσήτουμετοδίκτυοκαιήτανσεαπόστασηαπλής παροχής (<30 m), η ηλεκτροδότησή του γινόταν σε 20 ημέρες (9 ημέρες για την μελέτη και 11 για την κατασκευή κατά μέσο όρο στη χώρα). Στο Δ τρίμηνο του 2008 οχρόνοςαυτόςμειώθηκε στις 19 ημέρες. Σημειωτέον ότι το 2005 οχρόνοςγιαμιααπλή εναέρια σύνδεση ήταν 31 μέρες (16 μελέτη, 15 κατασκευή). Με συνειδητές ενέργειες και δράσεις, επιτεύχθηκε σε μικρό διάστημα η δραστική μείωση των χρόνων μελετώνκατασκευών για νέες συνδέσεις χρηστών. Οστόχοςωςτο2014 είναι να μειωθεί ο χρόνος αυτός στις 14 ημέρες. Πρόκειται ασφαλώς για μέσους χρόνους εξυπηρέτησης, που σημαίνει ότι πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούνται ακόμα ταχύτερα, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να εξυπηρετούνται με μικρή καθυστέρηση. Σταθερή και επίμονη επιδίωξη είναι για κάθε ξεχωριστήπερίπτωσηοχρόνοςναμηναφίσταταιπολύαπότον μέσο όρο και να μειωθεί για όλους. Αυτό απαιτεί τόσο το ρυθμιστικό πλαίσιο όσο και ο αναγκαίος σεβασμός στον κάθε πελάτη. 6

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΠΕΡ 30 Α. 25 ΕΛ. 32 Φ-Κ 39 ΠΕΙ 22 Κ. 37 Μ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μέσος όρος χώρας : 20 ημέρες Στον χάρτη που βλέπετε, εμφανίζονται οι μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης των πελατών μας (συνολικά μελέτη και κατασκευή) για απλές εναέριες συνδέσεις, το 2008, αναλυτικά σε κάθε μία από τις Μονάδες της Διανομής. Είναι φανερό ότι οι χρόνοι εξυπηρέτησης στις περισσότερες επαρχιακές Περιοχές είναι μικρότεροι από το μέσο όρο της χώρας και σαφώς μικρότεροι από τους χρόνους στις 7 Περιοχές της Διανομής της Αττικής. Παρακολουθώντας αναλυτικά τις επιδόσεις σε κάθε Περιοχή, υπάρχει η δυνατότητα πολιτικής εσωτερικού best-practice, σωστής στοχοθέτησης και ελέγχου του προσωπικού ΔΕΗ και εργολάβων της. 7

8 Ποιός είναι ο μέσος χρόνος ικανοποίησης των αιτημάτων νέων καταναλωτών για ηλεκτροδότηση; (συνέχεια) 2. Συνδέσεις που απαιτούν επέκταση του Δικτύου Μελέτη & κατασκευή συνδέσεων που απαιτούν επέκταση δικτύου (μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης σε ημερολογιακές ημέρες) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Δ Τρίμηνο Το 2008 για μία ηλεκτροδότηση που χρειαζόταν επέκταση του Δικτύου, ο χρόνος εξυπηρέτησης ήταν 59 ημέρες, και μάλιστα στο τέλος του 2008 μειώθηκε στις 49 ημέρες (19 μελέτη, 30 κατασκευή). Ο αντίστοιχος χρόνος το 2005 ήταν 91 μέρες (33 μελέτη, 58 κατασκευή). Ο στόχος που έχει τεθεί για το 2014 είναι η περαιτέρω μείωση του χρόνου αυτού στις 40 ημέρες. Η βελτίωση σε επιμέρους Περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα της Αττικής είναι πολύ πιο εντυπωσιακή, καθώς υπήρξαν στο κοντινό παρελθόν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε ηλεκτροδοτήσεις, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις που απαιτούσαν μελέτη και κατασκευή μεγάλων επεκτάσεων Δικτύου, υποσταθμών κ.λπ. 8

9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΠΕΡ 52 Α. 33 ΕΛ. 87 Φ-Κ 100 ΠΕΙ 55 Κ. 55 Μ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μέσος όρος χώρας : 59 ημέρες Αντίστοιχα σε αυτό τον χάρτη, εμφανίζονται οι μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης των πελατών μας (συνολικά μελέτη και κατασκευή) για εναέριες συνδέσεις με επέκταση Δικτύου, και πάλι σε κάθε μία από τις Μονάδες της Διανομής. Παρακολουθούμε αναλυτικά, με κάθε λεπτομέρεια, την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας, σε κάθε σημείο της χώρας, προβαίνοντας στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Θα σχολιάσω τα αποτελέσματα στη ΔΕΗ/Περιοχή Μεσογείων που αφορά την Νοτιοανατολική Αττική. Εκεί, πριν 2 χρόνια ο μέσος χρόνος ηλεκτροδότησης με επέκταση Δικτύου ήταν 250 ημέρες, ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, ενώ οι πιο δύσκολες περιπτώσεις κατασκευάζονταν με καθυστέρηση ακόμα και 2 χρόνων. Εντός του 2008 τακτοποιήθηκαν οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες, γι αυτό ο χρόνος στο χάρτη που αφορά το μέσο όρο του έτους φαίνεται 150 ημέρες. Αλλά τα αποτελέσματα στο τέλος του έτους είναι κάτω από 63 ημέρες (24 ημέρες μελέτη, 39 ημέρες κατασκευή). 51 9

10 Ποιός είναι ο μέσος χρόνος ικανοποίησης των αιτημάτων μετατόπισης του Δικτύου; Μελέτη & κατασκευή μετατοπίσεων του δικτύου (μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης σε ημερολογιακές ημέρες) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Δ Τρίμηνο Το 2008 ο αναγκαίος χρόνος για την ικανοποίηση ενός αιτήματος μετατόπισης Δικτύου ήταν 69 ημέρες και στο τέλος του 2008 μειώθηκε στις 57 ημέρες (20 μελέτη, 37 κατασκευή). Το 2005 ο χρόνος αυτός ήταν 91 ημέρες (30 μελέτη, 61 κατασκευή), ενώ στόχος μας είναι η περαιτέρω μείωση στις 47 ημέρες (2014). Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για αιτήματα μετατόπισης των Δικτύων μας προκειμένου να ανεγερθούν οικοδομές, να ανοιχθούν δρόμοι κ.λπ. Είναι δηλαδή θέματα που η ταχύτητα εξυπηρέτησης έχει μεγάλη σημασία για τους ενδιαφερόμενους, καθώς και για την ασφαλή κατάσταση του Δικτύου. 10

11 Τί προβλέπεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τι στην Ευρώπη για τις μελέτες νέων συνδέσεων; ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2008 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 20 ΕΥΡΩΠΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ (Μ.Ο.) 30 ΕΛΛΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ο ΕΥΡΩΠΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ (Μ.Ο.) 10 Ποσοστό περιπτώσεων άνω των 15 ημερών: 2,3% Δ Τριμ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ο ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ - Μ.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 08 ΠΗΓΕΣ: - 4 Ο BENCHMARKING ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ. - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ. Στα γραφήματα αυτά παρουσιάζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων μας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών μας για απλές συνδέσεις στο σκέλος της μελέτης, με το ισχύον ρυθμιστικό όριο στη χώρα μας, αλλά και τα αντίστοιχα όρια αντιπροσωπευτικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι ο μέσος όρος των χρόνων που πετυχαίνουμε είναι πλέον εντός των ρυθμιστικών ορίων της χώρας, αλλά και χαμηλότερος από τα αυστηρότερα ρυθμιστικά όρια στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που εκφεύγουν αυτών. Προσπάθειά μας είναι βέβαια να εκλείψουν κατά το δυνατόν τέτοιες περιπτώσεις. 11

12 Τί προβλέπεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τι στην Ευρώπη για τις κατασκευές νέων συνδέσεων; ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2008 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Ποσοστό περιπτώσεων άνω των 15 ημερών: 3,1% Δ Τριμ ΕΥΡΩΠΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ (Μ.Ο.) ΙΤΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΑΥΣΤΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ - Μ.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 08 ΠΗΓΕΣ: - 4 Ο BENCHMARKING ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ. - ΓΙΑΤΗΝΕΛΛΑΔΑΕΧΟΥΝΤΕΘΕΙΤΑΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑΟΡΙΑΤΟΥΣΧΕΔΙΟΥΚΩΔΙΚΑΔΙΚΤΥΟΥ. Αντίστοιχα, στα γραφήματα αυτά παρουσιάζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων μας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών μας για απλές παροχές στο σκέλος της κατασκευής, με το ρυθμιστικό όριο που ισχύει σήμερα στη χώρα μας, και τα αντίστοιχα όρια αντιπροσωπευτικών Ευρωπαϊκών χωρών. Το όριο που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό κράτος είναι πολύ αυστηρό, αντίστοιχο με αυτά που ισχύουν σε αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Είναι φανερό ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης στη χώρα μας είναι πλέον σε πολύ καλό επίπεδο. Βεβαίως, και εδώ ισχύουν τα όσα προαναφέραμε για την ύπαρξη περιπτώσεων που εκφεύγουν των ρυθμιστικών ορίων. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τις συνδέσεις που απαιτούν επέκταση δικτύου. 12

13 Γνωστοποίηση στους πελάτες του χρόνου ικανοποίησης αιτημάτων ηλεκτροδότησης Για κατασκευή νέας σύνδεσης (με ή χωρίς επέκταση δικτύου). Η Διανομή δεν περιορίζεται πλέον στο να βελτιώνει το χρόνο εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Άρχισε να δεσμεύεται απέναντί τους για το χρόνο ικανοποίησης των αιτημάτων ηλεκτροδότησης. Αμέσως με την κάλυψη των αναγκαίων προϋποθέσεων ο καταναλωτής λαμβάνει επιστολή με την οποία του γνωρίζεται η ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η σύνδεσή του. Αντίστοιχη δέσμευση θα ξεκινήσει σύντομα να λαμβάνεται προς τους Χρήστες του Δικτύου μας και για τον χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης και αναγγελίας του κόστους που θα πρέπει να καταβάλουν προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατασκευή του έργου που αιτούνται. Η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση αιτημάτων νέων καταναλωτών που έχει επιτευχθεί, σε συνδυασμό με τη δέσμευση που γνωστοποιείται στον καταναλωτή για τον χρόνο σύνδεσης, έχουν εκμηδενίσει την ανάγκη των καταναλωτών να «πιέζουν» για την γρήγορη εξυπηρέτησή τους. 13

14 Υπάρχουν διαμαρτυρίες για διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ποιότητα τάσης, χρόνους αποκατάστασης κ.λπ. Πού οφείλονται τα προβλήματα αυτά; Ποιότητα παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Προβλήματα ηλεκτροδότησης Διακύμανση της τάσης τροφοδότησης Βύθιση τάσης τροφοδότησης Διακοπές λόγω βλάβης Προκαλούνται από : Το Σύστημα Παραγωγής - Μεταφοράς Το Δίκτυο Διανομής Τις εσωτερικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών Η αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση, παρότι είναι επιθυμία και στόχος όλων, δεν είναι εφικτή σε κανένα σύστημα, σε καμία χώρα. Τα συνήθη προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αφορούν διακύμανση της τάσης τροφοδότησης, βυθίσεις τάσης, διακοπές στην τροφοδότηση ή μεταβατικές περιστασιακές υπερτάσεις ως προς γη, που οφείλονται σε προβλήματα εσωτερικά ή εξωγενή, στο Σύστημα Παραγωγής Μεταφοράς, στοδίκτυοδιανομήςήστις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. Η διακύμανση της τάσης τροφοδότησης συσχετίζεται με τη μεταβολή των φορτίων κάθε γραμμής σε συνάρτηση με το μήκος της, ήμετηλειτουργίαεξοπλισμούτηςδεηήεξοπλισμούτων καταναλωτών. Οι βυθίσεις τάσης τροφοδότησης προκαλούνται από σφάλματα που σημειώνονται στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών, στο δίκτυο Διανομής ή στο Σύστημα Παραγωγής - Μεταφοράς. Είναι απρόβλεπτα και κυρίως τυχαία γεγονότα. Οι Διακοπές της τάσης τροφοδότησης προκαλούνται από μόνιμα ή παροδικά σφάλματα στο Σύστημα ΥΤ ή στο Δίκτυο Διανομής που έχουν σχέση κυρίως με εξωτερικά γεγονότα, αστοχίες υλικών ή παρεμβάσεις τρίτων και είναι απρόβλεπτα γεγονότα, διακρίνονται δε σε βραχείες διακοπές (με διάρκεια μέχρι 3 λεπτά) και σε μακρές διακοπές (με διάρκεια μεγαλύτερη από 3 λεπτά). 14

15 Τί προβλέπεται από τα διεθνή πρότυπα για τα θέματα αυτά; Ποιότητα παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Όρια Ευρωπαϊκού Προτύπου EN Διακύμανση της τάσης τροφοδότησης ΧΤ: μεταξύ των ορίων 230V ± 10% (207 V 253 V). ΜΤ: μεταξύ των ορίων 20 kv ± 10% Βύθιση τάσης τροφοδότησης Από μερικές δεκάδες μέχρι και χίλιες ανά έτος. Διακοπές λόγω βλάβης βραχείες διακοπές (με διάρκεια μέχρι 3 λεπτά) ) : λίγες δεκάδες μέχρι αρκετές εκατοντάδες μακρές διακοπές (με διάρκεια μεγαλύτερη από 3 λεπτά) ) : λιγότερες από 10 ή μέχρι 50 διακοπές ανά έτος Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50160, το οποίο έχει εκδοθεί και στη χώρα μας ως Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160/ καθορίζει ορισμένα όρια μέσα στα οποία είναι αποδεκτή η ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον κάθε καταναλωτή. Τα όρια που τίθενται από το πρότυπο αυτό είναι περιληπτικά τα παρακάτω: Όρια διακύμανσης της τάσης τροφοδότησης Για τη χαμηλή τάση, οι μετρούμενες τιμές πρέπει να βρίσκονται μεταξύ των ορίων 230 ± 10% (δηλαδή 207 V έως 253 V). Στη μέση τάση, τα όρια διακύμανσης είναι 20kV ± 10% (Όταν βέβαια η μέση τάση είναι 15kV τότε τα όρια είναι 15kV ± 10%). Βυθίσεις τάσης τροφοδότησης Η ετήσια συχνότητά τους διαφέρει πολύ ανάλογα με το είδος του συστήματος και το σημείο παρατήρησης. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ο αναμενόμενος αριθμός των βυθίσεων τάσης μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να κυμαίνεται από μερικές δεκάδες μέχρι και χίλιες. Διακοπές τροφοδότησης Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας οι βραχείες διακοπές ετησίως κυμαίνονται από λίγες δεκάδες μέχρι αρκετές εκατοντάδες, ενώ η ετήσια συχνότητα των διακοπών διάρκειας μεγαλύτερης από τρία λεπτά μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ήμέχρι50 διακοπές ανάλογα με την περιοχή. 15

16 Σε ποιες περιπτώσεις αποζημιώνει η ΔΕΗ τους καταναλωτές για ζημιές στις ηλεκτρικές τους συσκευές από αυξομειώσεις τάσης; Περιπτώσεις αποζημίωσης καταναλωτών από τη ΔΕΗ 2007 Πλήθος περιπτώσεων 46 Σύνολο αποζημιώσεων ( ) Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μικρές ή μεγάλες μεταβολές της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές βυθίσεις ή διακοπές της τάσης, υπερτάσεις ως προς γη κ.λπ., είναι αναπόφευκτες και προβλέπονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Για την προστασία των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεών τους έναντι αυξομειώσεων της τάσης στο σύστημα τροφοδότησης, οι καταναλωτές θα πρέπει να προβαίνουν στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών διατάξεων προστασίας στην ηλεκτρική τους εγκατάσταση, (π.χ. απαγωγείς υπερτάσεων, επιτηρητές τάσης, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος), αν ο εξοπλισμός δεν διαθέτει επαρκή ενσωματωμένη προστασία έναντι διαταραχών της τάσης. Στις περιπτώσεις ζημιών σε εξοπλισμό καταναλωτών μας από πολύ μεγάλη διακύμανση της τάσης (εκτός Προτύπου) που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη υπαλλήλων της ΔΕΗ, οι θιγέντες καταναλωτές, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών της ζημιάς (π.χ. τιμολόγια επισκευών) αποζημιώνονται. 16

17 Πέραν της τήρησης του προτύπου, ποιοι δείκτες προσδιορίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας; Ποιότητα παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Βασικοί δείκτες: Χρόνος διακοπών Πλήθος διακοπών ανά 100 χλμ. Δικτύου Ο ετήσιος χρόνος διακοπής ανά πελάτη (SAIDI) Το ετήσιο πλήθος διακοπών ανά πελάτη (SAIFI) Η ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζεται από ένα σύνολο δεικτών και παραγόντων, κυριότεροι από τους οποίους είναι η διάρκεια και η συχνότητα των διακοπών. Οι βασικοί δείκτες που παρακολουθούνται επί πολλά έτη είναι οι ακόλουθοι: Χρόνος διακοπών στημέσηκαιστηχαμηλήτάση. Πλήθος διακοπών στημέσηκαιστηχαμηλήτάσηανά 100 χλμ. Δικτύου. Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούνται και πιο σύγχρονοι (διεθνείς) δείκτες: Ο ετήσιος χρόνος διακοπής ανά πελάτη (SAIDI) Το ετήσιο πλήθος διακοπών ανά πελάτη (SAIFI). 17

18 Πόσο καθυστερεί η αποκατάσταση μιας βλάβης; ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (λόγω βλάβης) Μέσος χρόνος διακοπής ΜΤ(σε λεπτά) Μέσος χρόνος διακοπής ΧΤ(σε λεπτά) Στα διαγράμματα που βλέπετε φαίνεται η εξέλιξη των εν λόγω δεικτών και τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο μέσος χρόνος διακοπών λόγω βλάβης στη Μέση τάση έχει μειωθεί από 106 λεπτά το 2005 σε 90 λεπτά το 2008, με στόχο να μειωθεί περαιτέρω, στα 60 λεπτά τα επόμενα χρόνια. Σχετική βελτίωση έχει επιτευχθεί και στους χρόνους διακοπών λόγω βλάβης στη Χαμηλή Τάση, από 74 λεπτά το 2005 σε 67 λεπτάτο2008, με στόχο ο μέσος χρόνος των διακοπών αυτών να μειωθεί στα 60 λεπτά τα επόμενα χρόνια 18

19 Πόσο συχνές είναι οι βλάβες που παρουσιάζονται στο Δίκτυο; ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΑ 100 ΧΛΜ ΣΤΗ ΜΕΣΗ & ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (λόγω βλάβης) Πλήθος διακοπών ΜΤ/100 χλμ Πλήθος διακοπών ΧΤ/100 χλμ Στη ΜΤ ο αριθμός των διακοπών λόγω βλάβης ανά 100 χλμ Δικτύου από 74 το 2005 έχει φτάσει τις 65 το 2008, με στόχο να μειωθεί στις 60 τα επόμενα χρόνια. Στη ΧΤ ο αριθμός των διακοπών λόγω βλάβης από 69 το 2005 έχει φτάσει τις 63 το 2008, με στόχο να μειωθεί στις 59 τα επόμενα χρόνια. 19

20 ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑ 100ΧΛΜ ΓΙΑ ΤΟ 2008 (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΠΕΡ 57 Α. 40 ΕΛ. 80 Φ-Κ 46 ΠΕΙ 60 Κ. 67 Μ Μέσος όρος χώρας : 65 Ο χάρτης αυτός δείχνει στην ουσία το πόσο «εύρωστο» είναι το Δίκτυο ΜΤ στις διάφορες Περιοχές της χώρας, και αξιολογείται σε σχέση με το είδος του Δικτύου (υπόγειο ή εναέριο) και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε Περιοχής. Εννοείται ότι όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερη είναι η συμπεριφορά του Δικτύου, αφού δεν έχει συχνές βλάβες. 20

21 ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑ 100ΧΛΜ ΓΙΑ ΤΟ 2008 (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΠΕΡ 55 Α. 138 ΕΛ. 79 Φ-Κ 53 ΠΕΙ 56 Κ. 81 Μ Μέσος όρος χώρας : 63 Αντίστοιχα, στο χάρτη αυτό φαίνεται η «ευρωστία» του Δικτύου της ΧΤ. Είναιφανερόότιησυχνότητα, ή μάλλον η πυκνότητα βλαβών ΧΤ είναι μεγαλύτερη στις αστικές Περιοχές της Αττικής, όπου χρειάζεται αύξηση του πλήθους των γραμμών ΧΤ που μοιράζονται τα φορτία, επομένως πύκνωση των Υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ και βεβαίως μεγάλη ενίσχυση των Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, όπως έχει προγραμματισθεί. 21

22 Πόση ώρα μένει χωρίς ρεύμα ο μέσος πελάτης στο σύνολο του έτους; Ετήσιος χρόνος διακοπής ανά πελάτη (λόγω βλαβών) (SAIDI) ΛΕΠΤΑ 170 SAIFI 2,5 SAIDI 252 SAIFI 2,3 220 SAIFI 2,2 ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (SAIDI) Είναι εύκολα αντιληπτό ότι με τη μείωση του πλήθους τωνβλαβώνκαιτωνχρόνωναποκατάστασης, μειώνεται αντίστοιχα η συνολική ετήσια επιβάρυνση των πελατών από διακοπές ρεύματος. Έτσι η συνολική επιβάρυνση του μέσου πελάτη λόγω βλαβών βελτιώθηκε, και από τα 252 λεπτά το 2006, το 2008 είναι περί τα 195, με στόχο να μειωθεί στα 130 μέσα στα επόμενα χρόνια, που είναι κοντά στον μέσο όρο τωνευρωπαϊκώνχωρών. Αντίστοιχες εξελίξεις επιδιώκουμε για τις προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης που γίνονται για την εκτέλεση έργων: Να μειωθούν σε πλήθος και διάρκεια και να επικοινωνούνται με πολλούς τρόπους στους πελάτες που αφορούν. 22

23 Που βρισκόμαστε στο θέμα της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας σε σχέση με τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες; ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ 3,5 ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΕΛΑΤΗ (SAIFI) 3 2,5 2 1,5 ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΔΕΗ 2014 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΔΕΗ 2008 ΔΕΗ 2007 ΤΣΕΧΙΑ ΔΕΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΕΛΑΤΗ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ) ( SAIDI ) ΠΗΓΕΣ: Έκθεση 2005 των Ευρωπαίων Ρυθμιστών, Μηχανογραφικά συστήματα ποιότητας Διανομής ΔΕΗ. Από το διάγραμμα είναι φανερό ότι στο ζήτημα της ποιότητας ενέργειας, παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, έχουμε μεγάλα περιθώρια και ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης, προκειμένου να βρεθούμε κοντά στο μέσο όρο των προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως στο δείκτη SAIDI, δηλαδή στη μέση διάρκεια διακοπής πελάτη ανά έτος. 23

24 Πόσο χρησιμοποιούν υπόγεια Δίκτυα οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες; Υπόγεια vs Εναέρια Δίκτυα Διανομής 100% Ποσοστό υπογείωσης δικτύων διανομής (%) 70% 63% 59% 56% 36% 36% 32% 29% 27% 20% 16% 9% Ολλανδί α Γερμανί α Αγγλί α Βέλγι ο Δανί α Σουηδί α Νορβηγί α Ιταλί α Γαλλί α Αυστρί α Πορτογαλί α Ισπανί α Ελλάδα Πηγές: Europacable and Sycabel 2003, Enel, EDP, OFGEM, Booz Allen analysis Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω από τις υπόλοιπες προηγμένες χώρες της Ευρώπης σε ποσοστό υπογείων δικτύων Διανομής, όπως γίνεται φανερό και από το παραπάνω διάγραμμα (Με στοιχεία του 2003 που ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί). Έτσι, μόνο το 9% του δικτύου Διανομής είναι υπόγειο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα αποδοχής του Δικτύου από την κοινωνία, κυρίως για λόγους αισθητικής, καθώς υπάρχουν άπειρα αιτήματα και πιέσεις για απομάκρυνση των στύλων και των αγωγών. Ταυτόχρονα, καθιστά το Δίκτυό μας ευάλωτο στα καιρικά φαινόμενα (κεραυνοί, καθαλατώσεις, ακραίες καιρικές συνθήκες κ.λπ.). Άρα ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την αύξηση του υπογείου δικτύου. Βέβαια, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να ανατραπεί από τη μία στιγμή στην άλλη, καθώς το κόστος του υπογείου δικτύου είναι πολλαπλάσιο του εναερίου. Επίσης υπάρχουν και καθαρά τεχνικοί λόγοι (όπως η μη ύπαρξη σαφούς πολεοδομικού σχεδιασμού, δυσκολία κατασκευής υπογείου δικτύου λόγω του ανάγλυφου του εδάφους κ.λπ.) που δεν επιτρέπουν την πλήρη υποκατάσταση του εναερίου δικτύου από υπόγειο. 24

25 Ποιες ενέργειες δρομολόγησε η προγραμματίζει η Διανομή για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ποιότητας του Δικτύου και της παρεχόμενης ενέργειας; Προγράμματα ανάπτυξης & εκσυγχρονισμού του Δικτύου Επιχειρησιακό Σχέδιο Κατηγορίες δράσεων Έργα ενίσχυσης αναβάθμισης ανάπτυξης δικτύου Έργα αισθητικής αναβάθμισης δικτύου Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στρατηγικού χαρακτήρα: Γενίκευση αναβάθμιση συστημάτων τηλεχειρισμών Παρακολούθηση ποιότητας τροφοδότησης Εισαγωγή συστημάτων τηλεμέτρησης Εισαγωγή συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών Εφαρμογή νέου συστήματος διαχείρισης αιτημάτων χρηστών Συνήθη έργα Διανομής (ηλεκτροδοτήσεις, μετατοπίσεις δικτύου, συνήθη έργα ενισχύσεων) Σύνολο Εκτιμώμενες δαπάνες 600 εκ. 100 εκ. 200 εκ εκ εκ. Ενισχύονται σημαντικά τα δίκτυα διανομής Μέσης & Χαμηλής Τάσης. Προωθείται αποφασιστικά η αυτοματοποίηση των δικτύων Μέσης Τάσης, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και στην αύξηση απόδοσης των δραστηριοτήτων Διανομής. Προωθείται η εφαρμογή νέων συστημάτων διαχείρισης των δικτύων (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών GIS, μηχανοργάνωση μελετών, ευρεία χρήση θερμοκαμερών και άλλα) καθώς και σύγχρονων συστημάτων διοίκησης της απόδοσης. Προχωρούμε επίσης στην κατασκευή σημαντικών έργων Υψηλής Τάσης, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσ/νίκη. Πρόκειται για καλωδιακές γραμμές 150 kv και γιακέντραδιανομής. 25

26 Πρόγραμμα Αισθητικής Αναβάθμισης του Δικτύου ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία στη σταθερή επιδίωξή μας για βελτίωση της αισθητικής του δικτύου μας. Προτεραιότητα δίδεται στις υπογειώσεις των νέων δικτύων στις αστικές περιοχές (με κάθε ευκαιρία κατασκευής νέου δικτύου για ηλεκτροδοτήσεις ή μετατοπίσεις δικτύου ή ενισχύσεις βελτιώσεις), ενώ είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα αισθητικής αναβάθμισης (υπογειώσεων) των υπαρχόντων εναερίων δικτύων Διανομής σε πόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς ή τουριστικά κέντρα, και με συμμετοχή των Δήμων (50% - 50%). Η συμμετοχή αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστεί εφικτή η αντικατάσταση υφιστάμενων δικτύων, καθώς το σχετικό κόστος είναι εξαιρετικά μεγάλο. Στο δίκτυο ΜΤ το κόστος του υπογείου είναι περίπου 4πλάσιο του εναερίου, ενώ στη ΧΤ είναι περίπου τριπλάσιο. 26

27 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δίκτυο με γυμνούς αγωγούς Δίκτυο με συνεστραμμένα καλώδια Προκειμένου να μειωθεί η περιβαλλοντική όχληση από τα δίκτυα Διανομής, αλλά και προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η αξιοπιστία των δικτύων μας, προχωρούμε στη χρήση φιλικότερων υλικών και την υιοθέτηση άλλων μέτρων, όπως η αντικατάσταση γυμνών εναέριων αγωγών από συνεστραμμένα καλώδια και η χρήση επίγειων (compact) Υ/Σ αντί εναέριων. 27

28 Συγκράτηση λειτουργικών δαπανών ,1 9 Δαπάνες εκμετάλλευσης ανά διανεμόμενη ενέργεια ( /MWH σε τρέχουσες τιμές, όχι αποπληθωρισμένες) 8,7 8 8,3 8 7,8 7 7,5 7, Ηβελτίωσητηςποιότητας εξυπηρέτησης, και της ποιότητας παρεχόμενης ενέργειας έχει επιτευχθεί με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών δαπανών (δαπάνες για λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, εξυπηρέτηση γραφείου και καταμέτρηση). Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου, με δεδομένες και τις αυξημένες επενδύσεις σε θέματα ενίσχυσης βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Δικτύου, επιδιώκεται σοβαρή περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών. Η συνολική χρέωση της χρήσης του Δικτύου Διανομής είναι σήμερα περίπου 1,6 λεπτά του ανά διανεμόμενη kwh. Το κόστος ειδικότερα για τους χρήστες του Δικτύου ΜΤ είναι μόλις 0,6 λεπτά του ανά kwh, ενώ για τους χρήστες του Δικτύου ΧΤ είναι 2,0 λεπτά του ανά kwh. 28

29 Είναι αξιόπιστη η καταγραφή της ενέργειας που καταναλώνεται; Υπάρχουν «φουσκωμένοι» λογαριασμοί; Καταμέτρηση των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος Προβλήματα δημιουργούνται από: Ανθρώπινο λάθος Μή καταγραφή ένδειξης (συνήθως λόγω αδυναμίας πρόσβασης), σε συνδυασμό με την ύπαρξη κλιμακωτού τιμολογίου Διορθωμένοι λογαριασμοί : 3 επί του ετήσιου συνόλου των λογαριασμών Κατά την καταμέτρηση της κατανάλωσης, δηλαδή την επιτόπια καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών και την αντιστοίχησή τους με τους αριθμούς παροχής καταναλωτών (15 συνολικά ψηφία ανά καταναλωτή) το ανθρώπινο λάθος είναι αδύνατον να αποκλεισθεί. Όμως τα λάθη είναι πραγματικά εξαιρετικά σπάνια (το ίδιο το σύστημα απορρίπτει άμεσα την καταγραφή που είναι εκτός κάποιων αποδεκτών ορίων), και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στον καταναλωτή. Υπενθυμίζουμε ότι ομετρητήςείναι εκεί, δίπλα στον καταναλωτή, και η καταγραφή των ενδείξεων είναι σωρευτική, δηλαδή αν από λάθος καταγραφεί μεγαλύτερη ένδειξη τη μία φορά, την αμέσως επόμενη θα φανεί πολύ μικρή κατανάλωση και αντιστρόφως. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η τετράμηνη καταμέτρηση δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω αδυναμίας πρόσβασης («κλειστές» οικίες), και τότε εκδίδεται δεύτερος «έναντι» λογαριασμός, που μπορεί να απέχει από την πραγματική κατανάλωση, με δυσάρεστη έκπληξη και διαμαρτυρία του καταναλωτή όταν κληθεί να πληρώσει υψηλότερο λογαριασμό. Οι περιπτώσεις διόρθωσης λογαριασμών είναι μόλις 3 επί του συνόλου των λογαριασμών. 29

30 Είναι αξιόπιστη η καταγραφή της ενέργειας που καταναλώνεται; Υπάρχουν «φουσκωμένοι» λογαριασμοί; (συνέχεια) Καταμέτρηση των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος Η καταμέτρηση των καταναλώσεων, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα του Δικτύου, αποτελεί μια δραστηριότητα που παραμένει μονοπωλιακή και ανεξάρτητη τόσο από τους Παραγωγούς όσο και τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, η Διανομή θα διενεργεί τη λήψη των ενδείξεων όχι μόνο για τους πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ αλλά και για τους πελάτες όλων των Προμηθευτών, με αμεροληψία και διαφάνεια, χωρίς να έχει κάποια ωφέλεια από τυχόν λανθασμένη καταμέτρηση. Σχετικά με το θέμα έχουμε εκδώσει αναλυτικό Δελτίο Τύπου, με ανάλυση όλων των διακριτών περιπτώσεων, σχετικά με τις συνέπειες από τυχόν λανθασμένη καταμέτρηση ή μη καταμέτρηση. Ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει στο οκτάμηνο μικρό όφελος ή μικρή επιβάρυνση στον οικιακό καταναλωτή, που οφείλεται αποκλειστικά στην εφαρμογή του κλιμακωτού τιμολογίου. 30

31 Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που σχεδιάζει η ΔΕΗ ΑΕ σχετικά με το αντικείμενο της καταμέτρησης? ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Υποδοχή ενδείξεων μέσω: Τηλεφώνου (με φωνητική καταγραφή και αναγνώριση φωνής) Διαδικτύου SMS Πιλοτική εφαρμογή : Μαγνησία, Λέσβος Στα πλαίσια βελτίωσης των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιχείρησης και των πελατών της, η ΔΕΗ ΑΕ σχεδιάζει τις παρακάτω σχετικές δράσεις εξελίξεις: α) Έχει ήδη ανατεθεί η προμήθεια συστήματος υποδοχής ενδείξεων από τους πελάτες μέσω τηλεφώνου (Interactive Voice Response), μέσω διαδικτύου, καθώς και μέσω μηνυμάτων SMS, κατ αρχήν πιλοτικά για δύο Νομούς της Χώρας (Λέσβου και Μαγνησίας). Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναγγέλλουν, εφόσον το επιθυμούν, τηνένδειξητωνμετρητώντουςώστεαντίτωνσημερινών «έναντι» λογαριασμών να εκδίδονται λογαριασμοί με βάση την ένδειξη που θα αναγγέλλουν οι ίδιοι οι πελάτες. Από σφυγμομέτρηση, που διενεργήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προέκυψεότιοιμισοίπερίπου καταναλωτές επιθυμούν να δίνουν οι ίδιοι την ένδειξη. Μετά την ολιγόμηνη πιλοτική εφαρμογή, θα επιδιωχθεί εφαρμογή του συστήματος αυτού σε όλη τη χώρα, ενώ μέσω του ίδιου συστήματος διερευνούμε την αντιμετώπιση πολλών άλλων προβλημάτων προς όφελος του καταναλωτή. 31

32 Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που σχεδιάζει η ΔΕΗ ΑΕ σχετικά με το αντικείμενο της καταμέτρησης? (συνέχεια) ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ PLC PLC ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ β) Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση συστήματος τηλεμέτρησης των μεγάλων πελατών (Μέσης Τάσης) και άρχισε η αξιοποίησή του. γ) Εξετάζεται η εφαρμογή πλήρους τηλεμέτρησης σε όλους τους πελάτες Χαμηλής Τάσης (7,5 εκ. πελάτες). Υλοποιούνται πειραματικές πιλοτικές εφαρμογές σε συνεργασία με γνωστούς οίκους προμηθευτών, προκειμένου να διερευνηθεί η τεχνολογία και να αξιολογηθούν με βάση οικονομοτεχνικές μελέτες. Βεβαίως το έργο αυτό για να υλοποιηθεί απαιτεί ειδικές εγκρίσεις από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το ΥΠ.ΑΝ., και εξέταση του τρόπου χρηματοδότησής του, καθώς πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση (άνω των 700 εκ. ). 32

33 Ποια είναι η ανταπόκριση της Διανομής στις περιπτώσεις κρίσεων; (Πυρκαγιές, χιονοπτώσεις κ.λπ.) Διαχείριση κρίσεων Πέραν των συνήθων βλαβών του δικτύου, υπάρχουν όπως είναι γνωστό ακραίες περιπτώσεις θεομηνιών, όπως πυρκαγιές, έντονες χιονοπτώσεις, που δημιουργούν εκτεταμένες αναπόφευκτες βλάβες στο Δίκτυό μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίσεων έχει αναγνωριστεί από όλους η εξαιρετική αποτελεσματικότητα που επέδειξε και επιδεικνύει η ΔΕΗ, όπως κατά τις περσινές πυρκαγιές της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, όταν περισσότερα από 400 χωριά και πόλεις, παρά την τεράστια καταστροφή του δικτύου, είχαν άμεση ηλεκτροδότηση, συχνά πριν καν κατασβεσθεί πλήρως η πυρκαγιά. 33

34 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Συμπεράσματα Η κατάσταση όσον αφορά στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των αιτημάτων των καταναλωτών για ηλεκτροδοτήσεις και μετατοπίσεις του Δικτύου είναι πλέον αρκετά καλή, σε σύγκριση με το παρελθόν, αλλά και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και ραγδαία βελτιούμενη. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Δεν είμαστε ακόμα επαρκώς ικανοποιημένοι για την ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας παρά τις φανερές βελτιώσεις των τελευταίων χρόνων, καθώςαπέχουμεακόμααπότιςπροηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Η προσπάθεια αυτή είναι βεβαίως διαρκής και μάλιστα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα ενταθεί προκειμένου να επιτευχθεί μια ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας και να γίνουμε η καλύτερη δυνατή εταιρεία Διανομής στην Ευρώπη. Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια είναι αναγκαία και πολύτιμη η στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να προωθούνταιοικαλύτερεςδυνατέςλύσειςπροςόφελοςτου κοινωνικού συνόλου. Γνωρίζουμε επίσης τα προβλήματα που υπάρχουν στην επαφή με τον πελάτη (π.χ. ειδοποίηση για βλάβες), όπου υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε. Δεν επαναπαυόμαστε. Θεωρούμε ως υπέρτατη αξία που διαπερνάει όλες τις δράσεις μας τον: Σεβασμό στον καταναλωτή Όχι στατιστικά, αλλά στον καθένα ξεχωριστά. 34

35 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 35

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 1 H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Νέα δεδομένα τόσο στις ανταγωνιστικές όσο και στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Άμεση ανάγκη μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πελατοκεντρική επιχείρηση Υπάρχουν ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκτυο της Διανομής ήταν ο βασικός κορμός, η βασική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλος ο επενδυτικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας.

Το Δίκτυο της Διανομής ήταν ο βασικός κορμός, η βασική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλος ο επενδυτικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Θα ήθελα πριν ξεκινήσω την ομιλία μου να ευχαριστήσω θερμά το Μανιατάκειο Ίδρυμα και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Μανιατάκη για την πρόσκλησή του, αλλά και να τον συγχαρώ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας- 7 Φεβρουαρίου 2014

Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας- 7 Φεβρουαρίου 2014 Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε κ.γεωργίου Α.Κόλλια Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας- 7 Φεβρουαρίου 2014 Κύριε Υπουργέ Κύριε Πρόεδρε της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Μάρτιος 2010 - Εκτενής περίληψη Η ΡΑΕ µε την παρούσα έκθεση εγκαινιάζει την προσπάθεια ανάδειξης µιας σειράς θεµάτων µε αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ,X.T. και Υποσταθμών της Περιοχής ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μήκος δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠροκαταρκτικήΕθνικήΈκθεσηγιατηνΕλλάδα

ΠροκαταρκτικήΕθνικήΈκθεσηγιατηνΕλλάδα Στέλιος Ψωμάς ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μειώνοντας τη γραφειοκρατία για τα φωτοβολταϊκά ΠροκαταρκτικήΕθνικήΈκθεσηγιατηνΕλλάδα Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Ναι μεν, αλλά Γενναία κίνητρα από το 2006 (Ν.3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΠΡΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος e-mail: dg@aegeanpower.com Π. Μπίσκας e-mail: pb@aegeanpower.com Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ.

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Άμφισσας ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. 1. Αντικείμενο Εργασίας Η περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Πρακτικά προβλήματα επένδυσης και τρόποι αντιμετώπισης Γιώργος Ανεμοδουράς Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΕΒΕΑ Αθήνα 18.4.2007 Από τη στασιμότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531 ΠΡΟΣ: 1. ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Εισαγωγή (1) Έως και

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα