Ποιότητα των υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιότητα των υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ποιότητα των υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. Λαθούρης Δημήτριος Γενικός Διευθυντής Διανομής Μάρτιος 2009 Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Η Γενική Διεύθυνση Διανομής συνδέεται με τα περισσότερα θέματα που αφορούν τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές. Δραστηριοποιείται στο τελευταίο μέρος της φυσικής ροής της ηλεκτρικής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε επαφή με τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. Θα δούμε σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους, και ποιες είναι οι προοπτικές. Με την ευκαιρία θα γίνει και μία συνοπτική ενημέρωση για την Αποστολή της Διανομής και τα μεγέθη της. 1

2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποστολή: Λειτουργία Συντήρηση Ανάπτυξη του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Χρηστών του Δικτύου, την παροχή υψηλής ποιότητας ενέργειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής είναι: Η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης, δηλαδή των δρόμων της ενέργειας, εξυπηρετώντας όλους όσους συνδέονται ή θέλουν να συνδεθούν σ αυτούς τους δρόμους, με διαφάνεια και αμεροληψία έναντι των διαφόρων Παραγωγών, Προμηθευτών και Καταναλωτών, όπως ακριβώς οφείλουν να πράττουν οι αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΕΚΕ κ.λπ.) για τους αυτοκινητοδρόμους. Ειδικώς για την Αττική, στη Γενική Διεύθυνση Διανομής υπάγεται και το υπόγειο δίκτυο Υψηλής Τάσης, καθώς και οι κλειστοί Υποσταθμοί Υψηλής Τάσης/Μέση Τάση (Κέντρα Διανομής) 2

3 Βασικά μεγέθη 2008 της Διανομής ΔΕΗ: 7,5 εκ. Καταναλωτές (σημεία μέτρησης κατανάλωσης) στη ΜΤ & οι υπόλοιποι στη ΧΤ Διανομή GWh/έτος ( ΜΤ & ΧΤ) χλμ. Δίκτυο Μέσης Τάσης χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης Υποσταθμοί ΜΤ/ΧΤ 196 χλμ. Δίκτυο ΥΤ & 14 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ σε Αττική. Βασικά μεγέθη της Διανομής: 7,5 εκ. Καταναλωτές (σημεία μέτρησης κατανάλωσης) στη ΜΤ & οι υπόλοιποι στη ΧΤ Διανομή GWh ετησίως ( στη ΜΤ & στη ΧΤ). Δεν περιλαμβάνονται οι καταναλώσεις των πελατών Υψηλής Τάσης και οι απώλειες των δικτύων χλμ. Δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) Συνολικά χλμ. Δικτύου, δηλαδή 5 φορές η περίμετρος της γης! Ετήσια αύξηση του μήκους δικτύου 1,7%, ήτοι χλμ. Δικτύου Υποσταθμοί ΜΤ/ΧΤ Ετήσια αύξηση 1,9%, ήτοι τεμ. νέων Υ/Σ 196 χλμ. Δίκτυο ΥΤ & 14 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ σε Αττική. 3

4 Βασικά μεγέθη 2008 της Διανομής ΔΕΗ (συνέχεια) Κύρια οικονομικά μεγέθη 4,7 δις Αξία Παγίων Διανομής. 425 εκ. Λειτουργικές δαπάνες (απολογισμός 2008). 443 εκ. Επενδύσεις (απολογισμός 2008). Προσωπικό & οργάνωση τακτικοί μισθωτοί. 294 Μονάδες, σεόλητηχώρα, οργανωμένες σε 5 Περιφέρειες, 59 Περιοχές & 5 Κεντρικές Διευθύνσεις. Κύρια Οικονομικά μεγέθη Πάγια Δικτύων Διανομής με αξία περίπου 4,7 δις Δαπάνες Εκμετάλλευσης (Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες) 425 εκ. (απολογισμός 2008). Επενδύσεις 443 εκ. (απολογισμός 2008). Προσωπικό & οργάνωση μισθωτοί (32% του συνολικού προσωπικού της ΔΕΗ). 5 Κεντρικές Διευθύνσεις, 5 Περιφερειακές Διευθύνσεις, 59 Περιοχές, 96 Πρακτορεία, 114 Υποπρακτορεία, 15 Περιφερειακές και Κεντροβαρικές Αποθήκες. ΣΥΝΟΛΟ 294 Μονάδες, διάσπαρτες στην χώρα. 4

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εκμετάλλευση Νέα αιτήματα χρηστών Ανάπτυξη Δικτύου Λειτουργία Δικτύου Διανομής Επιθεώρηση και Συντήρηση Δικτύων Αποκατάσταση βλαβών Εξυπηρέτηση χρηστών δικτύου (εξυπηρέτηση γραφείου) Καταμέτρηση καταναλώσεων Νέες Ηλεκτροδοτήσεις Καταναλωτών Τροποποίηση Παλαιών Παροχών (Επαύξηση ισχύος υπαρχουσών Συνδέσεων) Μετατοπίσεις Δικτύων Ενισχύσεις Βελτιώσεις δικτύων Επώνυμα έργα: Κατασκευή Κέντρων Διανομής (Κ/Δ) και Διασυνδετικών Γραμμών 150kV Οι εργασίες που εκτελούνται από την Επιχειρησιακή ΜονάδατηςΔιανομήςαφορούν: 1. Την Εκμετάλλευση του Δικτύου, δηλαδή: τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής την Επιθεώρηση και Συντήρηση των Δικτύων την αποκατάσταση βλαβών την εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου (εξυπηρέτηση γραφείου) Και την καταμέτρηση των καταναλώσεων 2. Την ικανοποίηση νέων αιτημάτων χρηστών, ήτοι: Νέες Ηλεκτροδοτήσεις Καταναλωτών Τροποποίηση Παλαιών Παροχών (Επαύξηση ισχύος υπαρχουσών Συνδέσεων) Μετατοπίσεις Δικτύων 3. Την Ανάπτυξη Δικτύου, που σημαίνει την υλοποίηση: Ενισχύσεων Βελτιώσεων των Δικτύων. Επωνύμων έργων, όπως η κατασκευή Κέντρων Διανομής (Κ/Δ) και Διασυνδετικών Γραμμών 150 kv σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 5

6 Ποιός είναι ο μέσος χρόνος ικανοποίησης των αιτημάτων νέων καταναλωτών για ηλεκτροδότηση; 1. Απλές συνδέσεις (χωρίς ανάγκη επέκτασης του Δικτύου) Μελέτη & κατασκευή απλών συνδέσεων (μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης σε ημερολογιακές ημέρες) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Δ Τρίμηνο Όταν το 2008 ένας υποψήφιος νέος καταναλωτής έκανε αίτηση γιασύνδεσήτουμετοδίκτυοκαιήτανσεαπόστασηαπλής παροχής (<30 m), η ηλεκτροδότησή του γινόταν σε 20 ημέρες (9 ημέρες για την μελέτη και 11 για την κατασκευή κατά μέσο όρο στη χώρα). Στο Δ τρίμηνο του 2008 οχρόνοςαυτόςμειώθηκε στις 19 ημέρες. Σημειωτέον ότι το 2005 οχρόνοςγιαμιααπλή εναέρια σύνδεση ήταν 31 μέρες (16 μελέτη, 15 κατασκευή). Με συνειδητές ενέργειες και δράσεις, επιτεύχθηκε σε μικρό διάστημα η δραστική μείωση των χρόνων μελετώνκατασκευών για νέες συνδέσεις χρηστών. Οστόχοςωςτο2014 είναι να μειωθεί ο χρόνος αυτός στις 14 ημέρες. Πρόκειται ασφαλώς για μέσους χρόνους εξυπηρέτησης, που σημαίνει ότι πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούνται ακόμα ταχύτερα, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να εξυπηρετούνται με μικρή καθυστέρηση. Σταθερή και επίμονη επιδίωξη είναι για κάθε ξεχωριστήπερίπτωσηοχρόνοςναμηναφίσταταιπολύαπότον μέσο όρο και να μειωθεί για όλους. Αυτό απαιτεί τόσο το ρυθμιστικό πλαίσιο όσο και ο αναγκαίος σεβασμός στον κάθε πελάτη. 6

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΠΕΡ 30 Α. 25 ΕΛ. 32 Φ-Κ 39 ΠΕΙ 22 Κ. 37 Μ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μέσος όρος χώρας : 20 ημέρες Στον χάρτη που βλέπετε, εμφανίζονται οι μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης των πελατών μας (συνολικά μελέτη και κατασκευή) για απλές εναέριες συνδέσεις, το 2008, αναλυτικά σε κάθε μία από τις Μονάδες της Διανομής. Είναι φανερό ότι οι χρόνοι εξυπηρέτησης στις περισσότερες επαρχιακές Περιοχές είναι μικρότεροι από το μέσο όρο της χώρας και σαφώς μικρότεροι από τους χρόνους στις 7 Περιοχές της Διανομής της Αττικής. Παρακολουθώντας αναλυτικά τις επιδόσεις σε κάθε Περιοχή, υπάρχει η δυνατότητα πολιτικής εσωτερικού best-practice, σωστής στοχοθέτησης και ελέγχου του προσωπικού ΔΕΗ και εργολάβων της. 7

8 Ποιός είναι ο μέσος χρόνος ικανοποίησης των αιτημάτων νέων καταναλωτών για ηλεκτροδότηση; (συνέχεια) 2. Συνδέσεις που απαιτούν επέκταση του Δικτύου Μελέτη & κατασκευή συνδέσεων που απαιτούν επέκταση δικτύου (μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης σε ημερολογιακές ημέρες) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Δ Τρίμηνο Το 2008 για μία ηλεκτροδότηση που χρειαζόταν επέκταση του Δικτύου, ο χρόνος εξυπηρέτησης ήταν 59 ημέρες, και μάλιστα στο τέλος του 2008 μειώθηκε στις 49 ημέρες (19 μελέτη, 30 κατασκευή). Ο αντίστοιχος χρόνος το 2005 ήταν 91 μέρες (33 μελέτη, 58 κατασκευή). Ο στόχος που έχει τεθεί για το 2014 είναι η περαιτέρω μείωση του χρόνου αυτού στις 40 ημέρες. Η βελτίωση σε επιμέρους Περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα της Αττικής είναι πολύ πιο εντυπωσιακή, καθώς υπήρξαν στο κοντινό παρελθόν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε ηλεκτροδοτήσεις, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις που απαιτούσαν μελέτη και κατασκευή μεγάλων επεκτάσεων Δικτύου, υποσταθμών κ.λπ. 8

9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΠΕΡ 52 Α. 33 ΕΛ. 87 Φ-Κ 100 ΠΕΙ 55 Κ. 55 Μ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μέσος όρος χώρας : 59 ημέρες Αντίστοιχα σε αυτό τον χάρτη, εμφανίζονται οι μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης των πελατών μας (συνολικά μελέτη και κατασκευή) για εναέριες συνδέσεις με επέκταση Δικτύου, και πάλι σε κάθε μία από τις Μονάδες της Διανομής. Παρακολουθούμε αναλυτικά, με κάθε λεπτομέρεια, την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας, σε κάθε σημείο της χώρας, προβαίνοντας στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Θα σχολιάσω τα αποτελέσματα στη ΔΕΗ/Περιοχή Μεσογείων που αφορά την Νοτιοανατολική Αττική. Εκεί, πριν 2 χρόνια ο μέσος χρόνος ηλεκτροδότησης με επέκταση Δικτύου ήταν 250 ημέρες, ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, ενώ οι πιο δύσκολες περιπτώσεις κατασκευάζονταν με καθυστέρηση ακόμα και 2 χρόνων. Εντός του 2008 τακτοποιήθηκαν οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες, γι αυτό ο χρόνος στο χάρτη που αφορά το μέσο όρο του έτους φαίνεται 150 ημέρες. Αλλά τα αποτελέσματα στο τέλος του έτους είναι κάτω από 63 ημέρες (24 ημέρες μελέτη, 39 ημέρες κατασκευή). 51 9

10 Ποιός είναι ο μέσος χρόνος ικανοποίησης των αιτημάτων μετατόπισης του Δικτύου; Μελέτη & κατασκευή μετατοπίσεων του δικτύου (μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης σε ημερολογιακές ημέρες) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Δ Τρίμηνο Το 2008 ο αναγκαίος χρόνος για την ικανοποίηση ενός αιτήματος μετατόπισης Δικτύου ήταν 69 ημέρες και στο τέλος του 2008 μειώθηκε στις 57 ημέρες (20 μελέτη, 37 κατασκευή). Το 2005 ο χρόνος αυτός ήταν 91 ημέρες (30 μελέτη, 61 κατασκευή), ενώ στόχος μας είναι η περαιτέρω μείωση στις 47 ημέρες (2014). Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για αιτήματα μετατόπισης των Δικτύων μας προκειμένου να ανεγερθούν οικοδομές, να ανοιχθούν δρόμοι κ.λπ. Είναι δηλαδή θέματα που η ταχύτητα εξυπηρέτησης έχει μεγάλη σημασία για τους ενδιαφερόμενους, καθώς και για την ασφαλή κατάσταση του Δικτύου. 10

11 Τί προβλέπεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τι στην Ευρώπη για τις μελέτες νέων συνδέσεων; ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2008 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 20 ΕΥΡΩΠΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ (Μ.Ο.) 30 ΕΛΛΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ο ΕΥΡΩΠΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ (Μ.Ο.) 10 Ποσοστό περιπτώσεων άνω των 15 ημερών: 2,3% Δ Τριμ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ο ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ - Μ.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 08 ΠΗΓΕΣ: - 4 Ο BENCHMARKING ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ. - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ. Στα γραφήματα αυτά παρουσιάζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων μας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών μας για απλές συνδέσεις στο σκέλος της μελέτης, με το ισχύον ρυθμιστικό όριο στη χώρα μας, αλλά και τα αντίστοιχα όρια αντιπροσωπευτικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι ο μέσος όρος των χρόνων που πετυχαίνουμε είναι πλέον εντός των ρυθμιστικών ορίων της χώρας, αλλά και χαμηλότερος από τα αυστηρότερα ρυθμιστικά όρια στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που εκφεύγουν αυτών. Προσπάθειά μας είναι βέβαια να εκλείψουν κατά το δυνατόν τέτοιες περιπτώσεις. 11

12 Τί προβλέπεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τι στην Ευρώπη για τις κατασκευές νέων συνδέσεων; ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2008 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Ποσοστό περιπτώσεων άνω των 15 ημερών: 3,1% Δ Τριμ ΕΥΡΩΠΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΌΡΙΟ (Μ.Ο.) ΙΤΑΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΑΥΣΤΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ - Μ.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 08 ΠΗΓΕΣ: - 4 Ο BENCHMARKING ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ. - ΓΙΑΤΗΝΕΛΛΑΔΑΕΧΟΥΝΤΕΘΕΙΤΑΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑΟΡΙΑΤΟΥΣΧΕΔΙΟΥΚΩΔΙΚΑΔΙΚΤΥΟΥ. Αντίστοιχα, στα γραφήματα αυτά παρουσιάζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων μας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών μας για απλές παροχές στο σκέλος της κατασκευής, με το ρυθμιστικό όριο που ισχύει σήμερα στη χώρα μας, και τα αντίστοιχα όρια αντιπροσωπευτικών Ευρωπαϊκών χωρών. Το όριο που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό κράτος είναι πολύ αυστηρό, αντίστοιχο με αυτά που ισχύουν σε αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Είναι φανερό ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης στη χώρα μας είναι πλέον σε πολύ καλό επίπεδο. Βεβαίως, και εδώ ισχύουν τα όσα προαναφέραμε για την ύπαρξη περιπτώσεων που εκφεύγουν των ρυθμιστικών ορίων. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τις συνδέσεις που απαιτούν επέκταση δικτύου. 12

13 Γνωστοποίηση στους πελάτες του χρόνου ικανοποίησης αιτημάτων ηλεκτροδότησης Για κατασκευή νέας σύνδεσης (με ή χωρίς επέκταση δικτύου). Η Διανομή δεν περιορίζεται πλέον στο να βελτιώνει το χρόνο εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Άρχισε να δεσμεύεται απέναντί τους για το χρόνο ικανοποίησης των αιτημάτων ηλεκτροδότησης. Αμέσως με την κάλυψη των αναγκαίων προϋποθέσεων ο καταναλωτής λαμβάνει επιστολή με την οποία του γνωρίζεται η ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η σύνδεσή του. Αντίστοιχη δέσμευση θα ξεκινήσει σύντομα να λαμβάνεται προς τους Χρήστες του Δικτύου μας και για τον χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης και αναγγελίας του κόστους που θα πρέπει να καταβάλουν προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατασκευή του έργου που αιτούνται. Η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση αιτημάτων νέων καταναλωτών που έχει επιτευχθεί, σε συνδυασμό με τη δέσμευση που γνωστοποιείται στον καταναλωτή για τον χρόνο σύνδεσης, έχουν εκμηδενίσει την ανάγκη των καταναλωτών να «πιέζουν» για την γρήγορη εξυπηρέτησή τους. 13

14 Υπάρχουν διαμαρτυρίες για διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ποιότητα τάσης, χρόνους αποκατάστασης κ.λπ. Πού οφείλονται τα προβλήματα αυτά; Ποιότητα παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Προβλήματα ηλεκτροδότησης Διακύμανση της τάσης τροφοδότησης Βύθιση τάσης τροφοδότησης Διακοπές λόγω βλάβης Προκαλούνται από : Το Σύστημα Παραγωγής - Μεταφοράς Το Δίκτυο Διανομής Τις εσωτερικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών Η αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση, παρότι είναι επιθυμία και στόχος όλων, δεν είναι εφικτή σε κανένα σύστημα, σε καμία χώρα. Τα συνήθη προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αφορούν διακύμανση της τάσης τροφοδότησης, βυθίσεις τάσης, διακοπές στην τροφοδότηση ή μεταβατικές περιστασιακές υπερτάσεις ως προς γη, που οφείλονται σε προβλήματα εσωτερικά ή εξωγενή, στο Σύστημα Παραγωγής Μεταφοράς, στοδίκτυοδιανομήςήστις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. Η διακύμανση της τάσης τροφοδότησης συσχετίζεται με τη μεταβολή των φορτίων κάθε γραμμής σε συνάρτηση με το μήκος της, ήμετηλειτουργίαεξοπλισμούτηςδεηήεξοπλισμούτων καταναλωτών. Οι βυθίσεις τάσης τροφοδότησης προκαλούνται από σφάλματα που σημειώνονται στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών, στο δίκτυο Διανομής ή στο Σύστημα Παραγωγής - Μεταφοράς. Είναι απρόβλεπτα και κυρίως τυχαία γεγονότα. Οι Διακοπές της τάσης τροφοδότησης προκαλούνται από μόνιμα ή παροδικά σφάλματα στο Σύστημα ΥΤ ή στο Δίκτυο Διανομής που έχουν σχέση κυρίως με εξωτερικά γεγονότα, αστοχίες υλικών ή παρεμβάσεις τρίτων και είναι απρόβλεπτα γεγονότα, διακρίνονται δε σε βραχείες διακοπές (με διάρκεια μέχρι 3 λεπτά) και σε μακρές διακοπές (με διάρκεια μεγαλύτερη από 3 λεπτά). 14

15 Τί προβλέπεται από τα διεθνή πρότυπα για τα θέματα αυτά; Ποιότητα παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Όρια Ευρωπαϊκού Προτύπου EN Διακύμανση της τάσης τροφοδότησης ΧΤ: μεταξύ των ορίων 230V ± 10% (207 V 253 V). ΜΤ: μεταξύ των ορίων 20 kv ± 10% Βύθιση τάσης τροφοδότησης Από μερικές δεκάδες μέχρι και χίλιες ανά έτος. Διακοπές λόγω βλάβης βραχείες διακοπές (με διάρκεια μέχρι 3 λεπτά) ) : λίγες δεκάδες μέχρι αρκετές εκατοντάδες μακρές διακοπές (με διάρκεια μεγαλύτερη από 3 λεπτά) ) : λιγότερες από 10 ή μέχρι 50 διακοπές ανά έτος Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50160, το οποίο έχει εκδοθεί και στη χώρα μας ως Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160/ καθορίζει ορισμένα όρια μέσα στα οποία είναι αποδεκτή η ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον κάθε καταναλωτή. Τα όρια που τίθενται από το πρότυπο αυτό είναι περιληπτικά τα παρακάτω: Όρια διακύμανσης της τάσης τροφοδότησης Για τη χαμηλή τάση, οι μετρούμενες τιμές πρέπει να βρίσκονται μεταξύ των ορίων 230 ± 10% (δηλαδή 207 V έως 253 V). Στη μέση τάση, τα όρια διακύμανσης είναι 20kV ± 10% (Όταν βέβαια η μέση τάση είναι 15kV τότε τα όρια είναι 15kV ± 10%). Βυθίσεις τάσης τροφοδότησης Η ετήσια συχνότητά τους διαφέρει πολύ ανάλογα με το είδος του συστήματος και το σημείο παρατήρησης. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ο αναμενόμενος αριθμός των βυθίσεων τάσης μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να κυμαίνεται από μερικές δεκάδες μέχρι και χίλιες. Διακοπές τροφοδότησης Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας οι βραχείες διακοπές ετησίως κυμαίνονται από λίγες δεκάδες μέχρι αρκετές εκατοντάδες, ενώ η ετήσια συχνότητα των διακοπών διάρκειας μεγαλύτερης από τρία λεπτά μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ήμέχρι50 διακοπές ανάλογα με την περιοχή. 15

16 Σε ποιες περιπτώσεις αποζημιώνει η ΔΕΗ τους καταναλωτές για ζημιές στις ηλεκτρικές τους συσκευές από αυξομειώσεις τάσης; Περιπτώσεις αποζημίωσης καταναλωτών από τη ΔΕΗ 2007 Πλήθος περιπτώσεων 46 Σύνολο αποζημιώσεων ( ) Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μικρές ή μεγάλες μεταβολές της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές βυθίσεις ή διακοπές της τάσης, υπερτάσεις ως προς γη κ.λπ., είναι αναπόφευκτες και προβλέπονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Για την προστασία των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεών τους έναντι αυξομειώσεων της τάσης στο σύστημα τροφοδότησης, οι καταναλωτές θα πρέπει να προβαίνουν στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών διατάξεων προστασίας στην ηλεκτρική τους εγκατάσταση, (π.χ. απαγωγείς υπερτάσεων, επιτηρητές τάσης, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος), αν ο εξοπλισμός δεν διαθέτει επαρκή ενσωματωμένη προστασία έναντι διαταραχών της τάσης. Στις περιπτώσεις ζημιών σε εξοπλισμό καταναλωτών μας από πολύ μεγάλη διακύμανση της τάσης (εκτός Προτύπου) που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη υπαλλήλων της ΔΕΗ, οι θιγέντες καταναλωτές, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών της ζημιάς (π.χ. τιμολόγια επισκευών) αποζημιώνονται. 16

17 Πέραν της τήρησης του προτύπου, ποιοι δείκτες προσδιορίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας; Ποιότητα παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Βασικοί δείκτες: Χρόνος διακοπών Πλήθος διακοπών ανά 100 χλμ. Δικτύου Ο ετήσιος χρόνος διακοπής ανά πελάτη (SAIDI) Το ετήσιο πλήθος διακοπών ανά πελάτη (SAIFI) Η ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζεται από ένα σύνολο δεικτών και παραγόντων, κυριότεροι από τους οποίους είναι η διάρκεια και η συχνότητα των διακοπών. Οι βασικοί δείκτες που παρακολουθούνται επί πολλά έτη είναι οι ακόλουθοι: Χρόνος διακοπών στημέσηκαιστηχαμηλήτάση. Πλήθος διακοπών στημέσηκαιστηχαμηλήτάσηανά 100 χλμ. Δικτύου. Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούνται και πιο σύγχρονοι (διεθνείς) δείκτες: Ο ετήσιος χρόνος διακοπής ανά πελάτη (SAIDI) Το ετήσιο πλήθος διακοπών ανά πελάτη (SAIFI). 17

18 Πόσο καθυστερεί η αποκατάσταση μιας βλάβης; ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (λόγω βλάβης) Μέσος χρόνος διακοπής ΜΤ(σε λεπτά) Μέσος χρόνος διακοπής ΧΤ(σε λεπτά) Στα διαγράμματα που βλέπετε φαίνεται η εξέλιξη των εν λόγω δεικτών και τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο μέσος χρόνος διακοπών λόγω βλάβης στη Μέση τάση έχει μειωθεί από 106 λεπτά το 2005 σε 90 λεπτά το 2008, με στόχο να μειωθεί περαιτέρω, στα 60 λεπτά τα επόμενα χρόνια. Σχετική βελτίωση έχει επιτευχθεί και στους χρόνους διακοπών λόγω βλάβης στη Χαμηλή Τάση, από 74 λεπτά το 2005 σε 67 λεπτάτο2008, με στόχο ο μέσος χρόνος των διακοπών αυτών να μειωθεί στα 60 λεπτά τα επόμενα χρόνια 18

19 Πόσο συχνές είναι οι βλάβες που παρουσιάζονται στο Δίκτυο; ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΑ 100 ΧΛΜ ΣΤΗ ΜΕΣΗ & ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (λόγω βλάβης) Πλήθος διακοπών ΜΤ/100 χλμ Πλήθος διακοπών ΧΤ/100 χλμ Στη ΜΤ ο αριθμός των διακοπών λόγω βλάβης ανά 100 χλμ Δικτύου από 74 το 2005 έχει φτάσει τις 65 το 2008, με στόχο να μειωθεί στις 60 τα επόμενα χρόνια. Στη ΧΤ ο αριθμός των διακοπών λόγω βλάβης από 69 το 2005 έχει φτάσει τις 63 το 2008, με στόχο να μειωθεί στις 59 τα επόμενα χρόνια. 19

20 ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑ 100ΧΛΜ ΓΙΑ ΤΟ 2008 (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΠΕΡ 57 Α. 40 ΕΛ. 80 Φ-Κ 46 ΠΕΙ 60 Κ. 67 Μ Μέσος όρος χώρας : 65 Ο χάρτης αυτός δείχνει στην ουσία το πόσο «εύρωστο» είναι το Δίκτυο ΜΤ στις διάφορες Περιοχές της χώρας, και αξιολογείται σε σχέση με το είδος του Δικτύου (υπόγειο ή εναέριο) και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε Περιοχής. Εννοείται ότι όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερη είναι η συμπεριφορά του Δικτύου, αφού δεν έχει συχνές βλάβες. 20

21 ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑ 100ΧΛΜ ΓΙΑ ΤΟ 2008 (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΠΕΡ 55 Α. 138 ΕΛ. 79 Φ-Κ 53 ΠΕΙ 56 Κ. 81 Μ Μέσος όρος χώρας : 63 Αντίστοιχα, στο χάρτη αυτό φαίνεται η «ευρωστία» του Δικτύου της ΧΤ. Είναιφανερόότιησυχνότητα, ή μάλλον η πυκνότητα βλαβών ΧΤ είναι μεγαλύτερη στις αστικές Περιοχές της Αττικής, όπου χρειάζεται αύξηση του πλήθους των γραμμών ΧΤ που μοιράζονται τα φορτία, επομένως πύκνωση των Υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ και βεβαίως μεγάλη ενίσχυση των Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, όπως έχει προγραμματισθεί. 21

22 Πόση ώρα μένει χωρίς ρεύμα ο μέσος πελάτης στο σύνολο του έτους; Ετήσιος χρόνος διακοπής ανά πελάτη (λόγω βλαβών) (SAIDI) ΛΕΠΤΑ 170 SAIFI 2,5 SAIDI 252 SAIFI 2,3 220 SAIFI 2,2 ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (SAIDI) Είναι εύκολα αντιληπτό ότι με τη μείωση του πλήθους τωνβλαβώνκαιτωνχρόνωναποκατάστασης, μειώνεται αντίστοιχα η συνολική ετήσια επιβάρυνση των πελατών από διακοπές ρεύματος. Έτσι η συνολική επιβάρυνση του μέσου πελάτη λόγω βλαβών βελτιώθηκε, και από τα 252 λεπτά το 2006, το 2008 είναι περί τα 195, με στόχο να μειωθεί στα 130 μέσα στα επόμενα χρόνια, που είναι κοντά στον μέσο όρο τωνευρωπαϊκώνχωρών. Αντίστοιχες εξελίξεις επιδιώκουμε για τις προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης που γίνονται για την εκτέλεση έργων: Να μειωθούν σε πλήθος και διάρκεια και να επικοινωνούνται με πολλούς τρόπους στους πελάτες που αφορούν. 22

23 Που βρισκόμαστε στο θέμα της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας σε σχέση με τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες; ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ 3,5 ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΕΛΑΤΗ (SAIFI) 3 2,5 2 1,5 ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΔΕΗ 2014 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΔΕΗ 2008 ΔΕΗ 2007 ΤΣΕΧΙΑ ΔΕΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΕΛΑΤΗ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ) ( SAIDI ) ΠΗΓΕΣ: Έκθεση 2005 των Ευρωπαίων Ρυθμιστών, Μηχανογραφικά συστήματα ποιότητας Διανομής ΔΕΗ. Από το διάγραμμα είναι φανερό ότι στο ζήτημα της ποιότητας ενέργειας, παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, έχουμε μεγάλα περιθώρια και ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης, προκειμένου να βρεθούμε κοντά στο μέσο όρο των προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως στο δείκτη SAIDI, δηλαδή στη μέση διάρκεια διακοπής πελάτη ανά έτος. 23

24 Πόσο χρησιμοποιούν υπόγεια Δίκτυα οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες; Υπόγεια vs Εναέρια Δίκτυα Διανομής 100% Ποσοστό υπογείωσης δικτύων διανομής (%) 70% 63% 59% 56% 36% 36% 32% 29% 27% 20% 16% 9% Ολλανδί α Γερμανί α Αγγλί α Βέλγι ο Δανί α Σουηδί α Νορβηγί α Ιταλί α Γαλλί α Αυστρί α Πορτογαλί α Ισπανί α Ελλάδα Πηγές: Europacable and Sycabel 2003, Enel, EDP, OFGEM, Booz Allen analysis Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω από τις υπόλοιπες προηγμένες χώρες της Ευρώπης σε ποσοστό υπογείων δικτύων Διανομής, όπως γίνεται φανερό και από το παραπάνω διάγραμμα (Με στοιχεία του 2003 που ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί). Έτσι, μόνο το 9% του δικτύου Διανομής είναι υπόγειο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα αποδοχής του Δικτύου από την κοινωνία, κυρίως για λόγους αισθητικής, καθώς υπάρχουν άπειρα αιτήματα και πιέσεις για απομάκρυνση των στύλων και των αγωγών. Ταυτόχρονα, καθιστά το Δίκτυό μας ευάλωτο στα καιρικά φαινόμενα (κεραυνοί, καθαλατώσεις, ακραίες καιρικές συνθήκες κ.λπ.). Άρα ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την αύξηση του υπογείου δικτύου. Βέβαια, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να ανατραπεί από τη μία στιγμή στην άλλη, καθώς το κόστος του υπογείου δικτύου είναι πολλαπλάσιο του εναερίου. Επίσης υπάρχουν και καθαρά τεχνικοί λόγοι (όπως η μη ύπαρξη σαφούς πολεοδομικού σχεδιασμού, δυσκολία κατασκευής υπογείου δικτύου λόγω του ανάγλυφου του εδάφους κ.λπ.) που δεν επιτρέπουν την πλήρη υποκατάσταση του εναερίου δικτύου από υπόγειο. 24

25 Ποιες ενέργειες δρομολόγησε η προγραμματίζει η Διανομή για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ποιότητας του Δικτύου και της παρεχόμενης ενέργειας; Προγράμματα ανάπτυξης & εκσυγχρονισμού του Δικτύου Επιχειρησιακό Σχέδιο Κατηγορίες δράσεων Έργα ενίσχυσης αναβάθμισης ανάπτυξης δικτύου Έργα αισθητικής αναβάθμισης δικτύου Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στρατηγικού χαρακτήρα: Γενίκευση αναβάθμιση συστημάτων τηλεχειρισμών Παρακολούθηση ποιότητας τροφοδότησης Εισαγωγή συστημάτων τηλεμέτρησης Εισαγωγή συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών Εφαρμογή νέου συστήματος διαχείρισης αιτημάτων χρηστών Συνήθη έργα Διανομής (ηλεκτροδοτήσεις, μετατοπίσεις δικτύου, συνήθη έργα ενισχύσεων) Σύνολο Εκτιμώμενες δαπάνες 600 εκ. 100 εκ. 200 εκ εκ εκ. Ενισχύονται σημαντικά τα δίκτυα διανομής Μέσης & Χαμηλής Τάσης. Προωθείται αποφασιστικά η αυτοματοποίηση των δικτύων Μέσης Τάσης, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και στην αύξηση απόδοσης των δραστηριοτήτων Διανομής. Προωθείται η εφαρμογή νέων συστημάτων διαχείρισης των δικτύων (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών GIS, μηχανοργάνωση μελετών, ευρεία χρήση θερμοκαμερών και άλλα) καθώς και σύγχρονων συστημάτων διοίκησης της απόδοσης. Προχωρούμε επίσης στην κατασκευή σημαντικών έργων Υψηλής Τάσης, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσ/νίκη. Πρόκειται για καλωδιακές γραμμές 150 kv και γιακέντραδιανομής. 25

26 Πρόγραμμα Αισθητικής Αναβάθμισης του Δικτύου ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία στη σταθερή επιδίωξή μας για βελτίωση της αισθητικής του δικτύου μας. Προτεραιότητα δίδεται στις υπογειώσεις των νέων δικτύων στις αστικές περιοχές (με κάθε ευκαιρία κατασκευής νέου δικτύου για ηλεκτροδοτήσεις ή μετατοπίσεις δικτύου ή ενισχύσεις βελτιώσεις), ενώ είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα αισθητικής αναβάθμισης (υπογειώσεων) των υπαρχόντων εναερίων δικτύων Διανομής σε πόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς ή τουριστικά κέντρα, και με συμμετοχή των Δήμων (50% - 50%). Η συμμετοχή αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστεί εφικτή η αντικατάσταση υφιστάμενων δικτύων, καθώς το σχετικό κόστος είναι εξαιρετικά μεγάλο. Στο δίκτυο ΜΤ το κόστος του υπογείου είναι περίπου 4πλάσιο του εναερίου, ενώ στη ΧΤ είναι περίπου τριπλάσιο. 26

27 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δίκτυο με γυμνούς αγωγούς Δίκτυο με συνεστραμμένα καλώδια Προκειμένου να μειωθεί η περιβαλλοντική όχληση από τα δίκτυα Διανομής, αλλά και προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η αξιοπιστία των δικτύων μας, προχωρούμε στη χρήση φιλικότερων υλικών και την υιοθέτηση άλλων μέτρων, όπως η αντικατάσταση γυμνών εναέριων αγωγών από συνεστραμμένα καλώδια και η χρήση επίγειων (compact) Υ/Σ αντί εναέριων. 27

28 Συγκράτηση λειτουργικών δαπανών ,1 9 Δαπάνες εκμετάλλευσης ανά διανεμόμενη ενέργεια ( /MWH σε τρέχουσες τιμές, όχι αποπληθωρισμένες) 8,7 8 8,3 8 7,8 7 7,5 7, Ηβελτίωσητηςποιότητας εξυπηρέτησης, και της ποιότητας παρεχόμενης ενέργειας έχει επιτευχθεί με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών δαπανών (δαπάνες για λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, εξυπηρέτηση γραφείου και καταμέτρηση). Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου, με δεδομένες και τις αυξημένες επενδύσεις σε θέματα ενίσχυσης βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Δικτύου, επιδιώκεται σοβαρή περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών. Η συνολική χρέωση της χρήσης του Δικτύου Διανομής είναι σήμερα περίπου 1,6 λεπτά του ανά διανεμόμενη kwh. Το κόστος ειδικότερα για τους χρήστες του Δικτύου ΜΤ είναι μόλις 0,6 λεπτά του ανά kwh, ενώ για τους χρήστες του Δικτύου ΧΤ είναι 2,0 λεπτά του ανά kwh. 28

29 Είναι αξιόπιστη η καταγραφή της ενέργειας που καταναλώνεται; Υπάρχουν «φουσκωμένοι» λογαριασμοί; Καταμέτρηση των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος Προβλήματα δημιουργούνται από: Ανθρώπινο λάθος Μή καταγραφή ένδειξης (συνήθως λόγω αδυναμίας πρόσβασης), σε συνδυασμό με την ύπαρξη κλιμακωτού τιμολογίου Διορθωμένοι λογαριασμοί : 3 επί του ετήσιου συνόλου των λογαριασμών Κατά την καταμέτρηση της κατανάλωσης, δηλαδή την επιτόπια καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών και την αντιστοίχησή τους με τους αριθμούς παροχής καταναλωτών (15 συνολικά ψηφία ανά καταναλωτή) το ανθρώπινο λάθος είναι αδύνατον να αποκλεισθεί. Όμως τα λάθη είναι πραγματικά εξαιρετικά σπάνια (το ίδιο το σύστημα απορρίπτει άμεσα την καταγραφή που είναι εκτός κάποιων αποδεκτών ορίων), και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στον καταναλωτή. Υπενθυμίζουμε ότι ομετρητήςείναι εκεί, δίπλα στον καταναλωτή, και η καταγραφή των ενδείξεων είναι σωρευτική, δηλαδή αν από λάθος καταγραφεί μεγαλύτερη ένδειξη τη μία φορά, την αμέσως επόμενη θα φανεί πολύ μικρή κατανάλωση και αντιστρόφως. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η τετράμηνη καταμέτρηση δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω αδυναμίας πρόσβασης («κλειστές» οικίες), και τότε εκδίδεται δεύτερος «έναντι» λογαριασμός, που μπορεί να απέχει από την πραγματική κατανάλωση, με δυσάρεστη έκπληξη και διαμαρτυρία του καταναλωτή όταν κληθεί να πληρώσει υψηλότερο λογαριασμό. Οι περιπτώσεις διόρθωσης λογαριασμών είναι μόλις 3 επί του συνόλου των λογαριασμών. 29

30 Είναι αξιόπιστη η καταγραφή της ενέργειας που καταναλώνεται; Υπάρχουν «φουσκωμένοι» λογαριασμοί; (συνέχεια) Καταμέτρηση των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος Η καταμέτρηση των καταναλώσεων, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα του Δικτύου, αποτελεί μια δραστηριότητα που παραμένει μονοπωλιακή και ανεξάρτητη τόσο από τους Παραγωγούς όσο και τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, η Διανομή θα διενεργεί τη λήψη των ενδείξεων όχι μόνο για τους πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ αλλά και για τους πελάτες όλων των Προμηθευτών, με αμεροληψία και διαφάνεια, χωρίς να έχει κάποια ωφέλεια από τυχόν λανθασμένη καταμέτρηση. Σχετικά με το θέμα έχουμε εκδώσει αναλυτικό Δελτίο Τύπου, με ανάλυση όλων των διακριτών περιπτώσεων, σχετικά με τις συνέπειες από τυχόν λανθασμένη καταμέτρηση ή μη καταμέτρηση. Ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει στο οκτάμηνο μικρό όφελος ή μικρή επιβάρυνση στον οικιακό καταναλωτή, που οφείλεται αποκλειστικά στην εφαρμογή του κλιμακωτού τιμολογίου. 30

31 Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που σχεδιάζει η ΔΕΗ ΑΕ σχετικά με το αντικείμενο της καταμέτρησης? ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Υποδοχή ενδείξεων μέσω: Τηλεφώνου (με φωνητική καταγραφή και αναγνώριση φωνής) Διαδικτύου SMS Πιλοτική εφαρμογή : Μαγνησία, Λέσβος Στα πλαίσια βελτίωσης των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιχείρησης και των πελατών της, η ΔΕΗ ΑΕ σχεδιάζει τις παρακάτω σχετικές δράσεις εξελίξεις: α) Έχει ήδη ανατεθεί η προμήθεια συστήματος υποδοχής ενδείξεων από τους πελάτες μέσω τηλεφώνου (Interactive Voice Response), μέσω διαδικτύου, καθώς και μέσω μηνυμάτων SMS, κατ αρχήν πιλοτικά για δύο Νομούς της Χώρας (Λέσβου και Μαγνησίας). Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναγγέλλουν, εφόσον το επιθυμούν, τηνένδειξητωνμετρητώντουςώστεαντίτωνσημερινών «έναντι» λογαριασμών να εκδίδονται λογαριασμοί με βάση την ένδειξη που θα αναγγέλλουν οι ίδιοι οι πελάτες. Από σφυγμομέτρηση, που διενεργήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προέκυψεότιοιμισοίπερίπου καταναλωτές επιθυμούν να δίνουν οι ίδιοι την ένδειξη. Μετά την ολιγόμηνη πιλοτική εφαρμογή, θα επιδιωχθεί εφαρμογή του συστήματος αυτού σε όλη τη χώρα, ενώ μέσω του ίδιου συστήματος διερευνούμε την αντιμετώπιση πολλών άλλων προβλημάτων προς όφελος του καταναλωτή. 31

32 Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που σχεδιάζει η ΔΕΗ ΑΕ σχετικά με το αντικείμενο της καταμέτρησης? (συνέχεια) ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ PLC PLC ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ β) Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση συστήματος τηλεμέτρησης των μεγάλων πελατών (Μέσης Τάσης) και άρχισε η αξιοποίησή του. γ) Εξετάζεται η εφαρμογή πλήρους τηλεμέτρησης σε όλους τους πελάτες Χαμηλής Τάσης (7,5 εκ. πελάτες). Υλοποιούνται πειραματικές πιλοτικές εφαρμογές σε συνεργασία με γνωστούς οίκους προμηθευτών, προκειμένου να διερευνηθεί η τεχνολογία και να αξιολογηθούν με βάση οικονομοτεχνικές μελέτες. Βεβαίως το έργο αυτό για να υλοποιηθεί απαιτεί ειδικές εγκρίσεις από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το ΥΠ.ΑΝ., και εξέταση του τρόπου χρηματοδότησής του, καθώς πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση (άνω των 700 εκ. ). 32

33 Ποια είναι η ανταπόκριση της Διανομής στις περιπτώσεις κρίσεων; (Πυρκαγιές, χιονοπτώσεις κ.λπ.) Διαχείριση κρίσεων Πέραν των συνήθων βλαβών του δικτύου, υπάρχουν όπως είναι γνωστό ακραίες περιπτώσεις θεομηνιών, όπως πυρκαγιές, έντονες χιονοπτώσεις, που δημιουργούν εκτεταμένες αναπόφευκτες βλάβες στο Δίκτυό μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίσεων έχει αναγνωριστεί από όλους η εξαιρετική αποτελεσματικότητα που επέδειξε και επιδεικνύει η ΔΕΗ, όπως κατά τις περσινές πυρκαγιές της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, όταν περισσότερα από 400 χωριά και πόλεις, παρά την τεράστια καταστροφή του δικτύου, είχαν άμεση ηλεκτροδότηση, συχνά πριν καν κατασβεσθεί πλήρως η πυρκαγιά. 33

34 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Συμπεράσματα Η κατάσταση όσον αφορά στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των αιτημάτων των καταναλωτών για ηλεκτροδοτήσεις και μετατοπίσεις του Δικτύου είναι πλέον αρκετά καλή, σε σύγκριση με το παρελθόν, αλλά και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και ραγδαία βελτιούμενη. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Δεν είμαστε ακόμα επαρκώς ικανοποιημένοι για την ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας παρά τις φανερές βελτιώσεις των τελευταίων χρόνων, καθώςαπέχουμεακόμααπότιςπροηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Η προσπάθεια αυτή είναι βεβαίως διαρκής και μάλιστα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα ενταθεί προκειμένου να επιτευχθεί μια ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας και να γίνουμε η καλύτερη δυνατή εταιρεία Διανομής στην Ευρώπη. Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια είναι αναγκαία και πολύτιμη η στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να προωθούνταιοικαλύτερεςδυνατέςλύσειςπροςόφελοςτου κοινωνικού συνόλου. Γνωρίζουμε επίσης τα προβλήματα που υπάρχουν στην επαφή με τον πελάτη (π.χ. ειδοποίηση για βλάβες), όπου υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε. Δεν επαναπαυόμαστε. Θεωρούμε ως υπέρτατη αξία που διαπερνάει όλες τις δράσεις μας τον: Σεβασμό στον καταναλωτή Όχι στατιστικά, αλλά στον καθένα ξεχωριστά. 34

35 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 35

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 1 H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Νέα δεδομένα τόσο στις ανταγωνιστικές όσο και στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Άμεση ανάγκη μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πελατοκεντρική επιχείρηση Υπάρχουν ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2012 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ - Αύγουστος 2013 Μονάδα Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύντομο ιστορικό 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκτυο της Διανομής ήταν ο βασικός κορμός, η βασική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλος ο επενδυτικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας.

Το Δίκτυο της Διανομής ήταν ο βασικός κορμός, η βασική υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλος ο επενδυτικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Θα ήθελα πριν ξεκινήσω την ομιλία μου να ευχαριστήσω θερμά το Μανιατάκειο Ίδρυμα και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Μανιατάκη για την πρόσκλησή του, αλλά και να τον συγχαρώ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» (SMART METERS) ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας- 7 Φεβρουαρίου 2014

Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας- 7 Φεβρουαρίου 2014 Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε κ.γεωργίου Α.Κόλλια Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας- 7 Φεβρουαρίου 2014 Κύριε Υπουργέ Κύριε Πρόεδρε της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα ό ανάπτυξης του Δικτύου σε υποδομές μςκαι περιβαλλοντική ρβ ευαισθητοποίηση του κοινού

Αναγκαιότητα ό ανάπτυξης του Δικτύου σε υποδομές μςκαι περιβαλλοντική ρβ ευαισθητοποίηση του κοινού Αναγκαιότητα ό ανάπτυξης του Δικτύου σε υποδομές μςκαι περιβαλλοντική ρβ ευαισθητοποίηση του κοινού Ε.Α. Λεωνιδάκη Α. Δράτσας Η. Μενεγάτος Τομεάρχης Προγραμματισμού Δ/ντής Κλάδου Μεγάλων Έργων και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1565

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1565 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΡΟΣ: ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1565 ΘΕΜΑ: «Πρόκληση ζημιών από τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέει με ενέργεια κάθε γωνιά της Ελλάδας

Συνδέει με ενέργεια κάθε γωνιά της Ελλάδας Συνδέει με ενέργεια κάθε γωνιά της Ελλάδας 1 2 Ταυτότητα... 4 Το Δίκτυο... 5 Υπηρεσίες... 6-7 Σκοπός και όραμα, στρατηγικές, προτεραιότητες... 8-9 Ποιότητα Υπηρεσιών... 10 Εγγυημένες Υπηρεσίες... 11 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 9η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ Ixelles, 40 rue Washington B 1050 Brussels BE Η Ευρωπαϊκή Ενωση των Ακοοπροθετιστών ( ΑΕΑ) εκπροσωπεί τα συμφέροντα πλέον των 8,000 μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή... 4 2. Ο Κλάδος της Ενέργειας Η ΕΗ... 5 2.1. Ιστορική αναδροµή... 5 Η προ ΕΗ περίοδος... 5 1950-2000: Πενήντα χρόνια ΕΗ... 5 2001-2004: Η σύγχρονη ΕΗ Α.Ε.... 6 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Μάρτιος 2010 - Εκτενής περίληψη Η ΡΑΕ µε την παρούσα έκθεση εγκαινιάζει την προσπάθεια ανάδειξης µιας σειράς θεµάτων µε αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων CPV:50711000-2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: Ανακοινώνεται η από 09/11/2015 εμπορική διάθεση οκτώ (8) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Όλους» και τριών (3) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Mbile Value». Τα νέα Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet Ανακοινώνεται ότι από 22/04/2013 παύει η εμπορική των ακόλουθων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων συμβολαίου: «Απεριόριστα με Internet 25,35,45,65,95,150», «με δωρεάν χρόνο ομιλίας 200, 500, 700,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεισφορά των έξυπνων δικτύων και ενεργειακών υποδομών στην ανάπτυξη» Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

«Συνεισφορά των έξυπνων δικτύων και ενεργειακών υποδομών στην ανάπτυξη» Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. «Συνεισφορά των έξυπνων δικτύων και ενεργειακών υποδομών στην ανάπτυξη» Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Hμερίδα: Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα Ακαδημία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Κοπή πίτας ΔΕΔΔΗΕ 19 Ιανουαρίου 2015, Κωνσταντίνος Ζωντανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κοπή πίτας ΔΕΔΔΗΕ 19 Ιανουαρίου 2015, Κωνσταντίνος Ζωντανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κοπή πίτας ΔΕΔΔΗΕ 19 Ιανουαρίου 2015, Κωνσταντίνος Ζωντανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κύριε Υπουργέ Κύριε Πρόεδρε της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων Κύριε εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AP./HM.:M/ ~ \ 19_.1. Dol2_ TE E. a) YnANtYNb-5/HNB/ >1.10/6636/26.03.2007 (ct>ek/b '/440/30.03.2007) f3) PAE/0-44102/08.09.2010.

AP./HM.:M/ ~ \ 19_.1. Dol2_ TE E. a) YnANtYNb-5/HNB/ >1.10/6636/26.03.2007 (ct>ek/b '/440/30.03.2007) f3) PAE/0-44102/08.09.2010. ...... ~-... AI U8UVO'Il Ancniou MJIIU ift.mj,if3ji311111qjliijuu.ii-jm Aanopll AP./HM.:M/ ~ \ 19_.1. Dol2_ n.).ruxxpopl

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γενική Διεύθυνση Εμπορίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΧΟΣ Να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση «της

Διαβάστε περισσότερα