ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2o Παραδοτέο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2 ο Παραδοτέο Χρόνος Παράδοσης: Φεβρουάριος 2010 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ματθαίος Καρλαύτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Ερευνητική Ομάδα: Αντώνιος Σταθόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, Δρ. Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Λουκάς Δημητρίου, Δρ. Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Γεώργιος Καλαφατας, Δρ. Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Ελένη Παπατζίκου, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Χριστίνα Μηλιώτη, Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Δήμητρα Πυριαλάκου, Πολ. Μηχανικός Επικοινωνία: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολ/πολη Ζωγράφου, Τηλ.: , Fax:

3 Περίληψη Παραδοτέου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του 2 ου Παραδοτέου του ερευνητικού έργου με τίτλο «Διερεύνηση της Δυνατότητας Αποκλειστικής Χρήσης της Λεωφόρου Πανεπιστημίου από Δημοσιές Συγκοινωνίες» το οποίο ανατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Οι εργασίες του 2 ου Παραδοτέου αφορούσαν: 1. Στην ανάπτυξη κατάλληλου κυκλοφοριακού μοντέλου και στην κυκλοφοριακή αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων παρέμβασης για τροποποίηση της λειτουργίας της Λ. Πανεπιστημίου. 2. Στην προκαταρκτική οικονομική αξιολόγηση των επικρατέστερων σεναρίων από κυκλοφοριακή σκοπιά. Στα παραπάνω πλαίσια καταρχάς παρατίθεται περιγραφή και τεκμηρίωση του κυκλοφοριακού μοντέλου που χρησιμοποιείται για την ανάλυση και αξιολόγηση των διαφορετικών σεναρίων παρέμβασης στην περιοχή της Λ. Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα τελικά σενάρια κυκλοφοριακής παρέμβασης, τα οποία διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη φάση του έργου και των οποίων η κυκλοφοριακή αξιολόγηση πραγματοποιείται στην παρούσα φάση. Τα παραπάνω σενάρια εξετάζονται με τη βοήθεια του κυκλοφοριακού μοντέλου και παρατίθενται τα αποτελέσματα της κυκλοφοριακής αξιολόγησης του βασικού και των εναλλακτικών κυκλοφοριακών σεναρίων. Από την ανάλυση προκύπτει ότι εφόσον διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και των μεταφορικών υποδομών στην πόλη (διατήρηση ποσοστού χρήσης ΙΧ, καμία μεταβολή στις εναλλακτικές δυνατότητες πρόσβασης στο κέντρο, αναβάθμιση περιμετρικού δακτυλίου κλπ), οι κυκλοφοριακές συνθήκες από τις όποιες τοπικές παρεμβάσεις θα δυσχεραίνουν την κυκλοφορία τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον περιμετρικό δακτύλιο. Εκτός της κυκλοφοριακής ανάλυσης, πραγματοποιείται και προκαταρκτική οικονομική αξιολόγηση των ευμενέστερων κυκλοφοριακών σεναρίων σε σχέση με Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο i

4 Περίληψη Παραδοτέου την υφιστάμενη κατάσταση με βάση εναλλακτικές δυσμενείς και πιθανές υποθέσεις ως προςτην κυκλοφορία ΙΧ στην πόλη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ευμενέστερα κυκλοφοριακά σενάρια μπορούν να έχουν οικονομική ωφέλεια υπό τις δεδομένες υποθέσεις της ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως καταδεικνύεται η κρισιμότητα της μείωσης των οχ-χλμ και οχ-ωρών των σεναρίων μέσω της μετατόπισης επιβατικού κοινού προς τα ΜΜΜ και τα μέσα χαμηλών ταχυτήτων. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ii

5 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάθεση Γενικά Στοιχεία Έργου Αντικείμενο και Οφέλη Δομή και Ενότητες Εργασιών Ομάδα Έργου Περιεχόμενα Παραδοτέου Ευχαριστίες ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Γενικά Στοιχεία Μοντέλο Καταμερισμού Κυκλοφορίας Θεωρητικό Υπόβαθρο Ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Δικτύου Μοντέλου Επικαιροποίηση Ζήτησης Λογισμικό TRANSCAD Σύνοψη Κεφαλαίου ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Βασικά Δεδομένα Παρέμβασης Πλαίσιο Ένταξης της Παρέμβασης Βασικές Παράμετροι Παραδοχές Σεναρίων Χαρακτηριστικά Διέλευσης Τραμ Σενάρια Αντιδρόμησης της οδού Ακαδημίας (Τ-Α-1 και Τ- Α-2) Σενάρια αντιδρόμησης οδού Σταδίου (Σενάρια Τ-Β-1 και Τ- Β-2) Επιπρόσθετα Σενάρια Σύνοψη Κεφαλαίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γενικά Στοιχεία 47 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο iii

6 Περιεχόμενα 4.2 Αποτελέσματα Υφιστάμενης Κατάστασης Αποτελέσματα Σεναρίων Αντιδρόμησης της οδού Ακαδημίας (Τ-Α-1 και Τ-Α-2) Αποτελέσματα Σεναρίων Αντιδρόμησης οδού Σταδίου (Σενάρια Τ-Β-1 και Τ-Β-2) Αποτελέσματα Σενάριου Βρόχων (T-Γ) Αποτελέσματα Σεναρίων Τ-Α-1α, Τ-Α-1β, Τ-Α-1γ Συγκριτική Αξιολόγηση Σεναρίων Σύνοψη Κεφαλαίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ Γενικά Μεθοδολογία Παράμετροι και Σενάρια Αξιολόγησης Κοινωνικές Εισροές και Εκροές Οικονομική Αξιολόγηση Σεναρίων Ανάλυση Ευαισθησίας Σύνοψη Κεφαλαίου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο iv

7 1. Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ανάθεση Το ερευνητικό έργο με τίτλο «Διερεύνηση της Δυνατότητας Αποκλειστικής Χρήσης της Λεωφόρου Πανεπιστημίου από Δημοσιές Συγκοινωνίες» ανατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση ανάθεσης. Ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 23 η Ιουνίου 2010 και η συμβατική διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες. 1.2 Γενικά Στοιχεία Έργου Η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί βασική συνιστώσα των προσπαθειών, προτάσεων και δράσεων που επιδιώκουν, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο την επίτευξη κατά το δυνατόν βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Πράγματι, η σύγχρονη Ευρωπαϊκή προσέγγιση στο σχεδιασμό αστικών μεταφορικών συστημάτων εστιάζει αφενός στην επιλογή μέσων και υποδομών, οι οποίες βασίζονται στη μαζική μετακίνηση επιβατών και στις χαμηλές ταχύτητες (πεζοπορία, χρήση ποδηλάτου), αφετέρου δε δυσχεραίνει και αποτρέπει στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό την χρήση των ΙΧ εντός του αστικού χώρου. Είναι πλέον γεγονός, ότι παρά το ότι οι Ευρωπαϊκές πόλεις συνεχίζουν κατά περίπτωση να αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα (ιδιαίτερα στα περιφερειακά δίκτυά τους), σταδιακά έχουν επιτύχει την βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στα κέντρα των πόλεών τους, μέσω πολιτικών και δράσεων οι οποίες ενθαρρύνουν τη χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς. Η πραγματικότητα της φιλικότητας προς τον κάτοικο των Ελληνικών πόλεων (τόσο των μεγάλων αλλά και των μικρότερων), δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εφάμιλλη των λοιπών Ευρωπαϊκών πόλεων, παρά τις μεγάλες επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας σε μεταφορικές υποδομές και μέσα. Πρόσφατα στοιχεία ερευνών άλλωστε καταδεικνύουν Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1

8 1. Εισαγωγή τα παραπάνω και επισημαίνουν τη δυσμενή προοπτική των μεταφορικών συνθηκών στις Ελληνικές πόλεις, καθώς οι χρόνοι μετακίνησης αυξάνονται συνεχώς και ο κυκλοφοριακός κορεσμός βασικών αρτηριών είναι όλο και συχνότερο φαινόμενο. Οι συνέπειες των παραπάνω είναι δεδομένες, ορατές και γνωστές, τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο και οδηγούν σε συστηματική υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των Ελληνικών αστικών περιοχών αλλά βεβαίως και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το κέντρο της Αθήνας αποτελεί την χαρακτηριστικότερη ενδεχομένως περίπτωση των παραπάνω, αφού παρά την ύπαρξη πυκνού δικτύου αστικών συγκοινωνιών, αλλά και τη δυνητική δυνατότητα βαδίσματος για μετακίνηση εντός αυτού (κυρίως λόγω των μικρών αποστάσεων αλλά και του ανθρωπογενούς ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι δραστηριότητες στους δρόμους του), η ανεπάρκεια υποδομών για χρήση μέσων χαμηλών ταχυτήτων, αλλά κυρίως η αυξημένη χρήση ΙΧ σε συνδυασμό με την επίσης ανεπαρκή διαθεσιμότητα χώρου για κίνηση και στάθμευση, οδηγούν σε συνθήκες διαβίωσης και μετακίνησης, οι οποίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστούν ανεκτές. Η αυξημένη χρήση ΙΧ πάλι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι παρέχεται η δυνατότητα των ΙΧ να εισέλθουν σχετικά εύκολα στο κέντρο της πόλης ή απλά να διέλθουν από αυτό με προορισμό αντιδιαμετρικά προάστια, αφού διατίθενται για το σκοπό αυτό οδικοί άξονες πολλών λωρίδων και θεωρητικά υψηλής κυκλοφοριακής ικανότητας (Πανεπιστημίου, Σταδίου και Ακαδημίας, Βασ. Κωνσταντίνου κλπ). Η παρούσα λειτουργία των εν λόγω αξόνων αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης ΙΧ και κατά συνέπεια έχει σημαντικό μερίδιο στην δημιουργία των προαναφερθεισών συνθηκών που επικρατούν στο κέντρο της πόλης και δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τις αρχές και τις προοπτικές της βιώσιμης κινητικότητας, τις οποίες επιτάσσει η σύγχρονη Ευρωπαϊκή προσέγγιση για τις μετακινήσεις στον αστικό χώρο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2

9 1. Εισαγωγή 1.3 Αντικείμενο και Οφέλη Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η παρούσα λειτουργία των κεντρικών οδικών αξόνων πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να καταστεί αποτρεπτική προς τη χρήση ΙΧ και φιλική προς βιώσιμους τρόπους και μέσα μετακίνησης, προστατεύοντας όμως και ενισχύοντας παράλληλα τις εμπορικές, οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες του κέντρου της Αθήνας. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση και ανάλυση των συγκοινωνιακών παραμέτρων που σχετίζονται με την απαγόρευση της κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων στη λεωφόρο Πανεπιστημίου, η εξέταση της συγκοινωνιακής σκοπιμότητας και των βασικών σταδίων εφαρμογής της παρέμβασης αυτής. Η λεωφόρος Πανεπιστημίου επελέγη για πολλούς λόγους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πολεοδομική ταυτότητα της Αθήνας. Είναι άλλωστε o πλέον σημαντικός άξονας που θα άξιζε να δοθεί στον πεζό και στην πόλη, ελεύθερος από αυτοκίνητα. Ειδικότεροι λόγοι είναι: - Η θέση της: Συνδέει τις πλέον εμβληματικές πλατείες της Αθήνας, την πλατεία Ομονοίας και την πλατεία Συντάγματος. - Η γεωμετρία της: είναι ένας ευθύγραμμος άξονας με πολύ μεγάλο πλάτος, ιστορικό βουλεβάρτο της Αθήνας του 19 ου αιώνα. - Η αρχιτεκτονική της: Πάνω της βρίσκονται ιστορικά κτίρια του 19 μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας και ιδιαίτερα η τριλογία Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο, Ακαδημία, καθώς και το Οφθαλμιατρείο, το Ιλίου Μέλαθρον κ.λπ. - Η ιστορία της: είναι από τις αρτηρίες εκείνες, οι οποίες ανήκουν στις ιστορικές νεοκλασικές χαράξεις των πρώτων βαυαρών πολεοδόμων. Μαζί με τις οδούς Πειραιώς και Ερμού σχηματίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο που αγκάλιαζε την βυζαντινή πόλη η οποία ταυτιζόταν περίπου ως επιφάνεια με την έκταση της αρχαίας Αθήνας. - Η ιστορία της θέσης της: η χάραξή της συμπίπτει με τη χάραξη του τείχους του Χασεκή, στο ανατολικό όριο της πόλης της τουρκοκρατίας. ου αιώνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 3

10 1. Εισαγωγή - Η πολεοδομική της σημασία: Βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση μεταξύ του εμπορικού τριγώνου και της δυτικής πλευράς του κέντρου (Εξάρχεια-Κολωνάκι) με αποτέλεσμα να διέρχονται εγκάρσια από αυτήν καθημερινά χιλιάδες πεζών, καθιστώντας της έναν από τους πιο ζωντανούς δρόμους της Αθήνας. - Η σημασία της για τη δημόσια συγκοινωνία: αποτελεί τον κεντρικό κορμό από τον οποίο διέρχονται πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ. - Η σημασία της για το δίκτυο τραμ: η λεωφόρος Πανεπιστημίου θα αποτελεί υποχρεωτικό διάδρομο διέλευσης του τραμ στη μελλοντική επέκταση του δικτύου του από τον προσωρινό τερματικό σταθμό της πλατείας Συντάγματος. Ωστόσο, υποτιμώντας όλες τις παραπάνω αξίες που αποδίδουν στην λεωφόρο Πανεπιστημίου μοναδικότητα που δικαιολογεί να δοθεί ελεύθερη από αυτοκίνητα στον κάτοικο και στους επισκέπτες της πόλης, αφέθηκε να κατακτηθεί από το αυτοκίνητο. Η πεζοδρόμησή της, με εξαίρεση τα δίκτυα δημόσιας συγκοινωνίας ανήκει στην ίδια στρατηγική απόδοσης μεγάλων λεωφόρων ευρωπαϊκών πόλεων στη δημόσια συγκοινωνία, στο περπάτημα και στο ποδήλατο. Η λύση αυτή είχε προταθεί για πρώτη φορά το 1982 από τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και πολεοδόμο Α. Τρίτση αλλά ουδέποτε μελετήθηκε, παρά μόνο ως διάδρομος διέλευσης και τραμ. Σήμερα έχοντας η Αθήνα συνειδητοποιήσει τις ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και το περιβάλλον της από τα ατυχήματα, τον κορεσμό, τη ρύπανση, το θόρυβο και τις παραμορφώσεις του δημόσιου χώρου της αλλάζει προσανατολισμό, αναλαμβάνει τις ευθύνες της και συμμετέχει στην ευρωπαϊκή εκστρατεία για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό είναι πλέον δεδηλωμένος στόχος ο περιορισμός της χρήσης του αυτοκινήτου και η υποκατάσταση των μετακινήσεων με αυτό από τη δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο και το περπάτημα. Το έργο περιλαμβάνει τόσο ανάλυση των επιπτώσεων όσο και τεχνική τεκμηρίωση και υποστήριξη της προτεινόμενης παρέμβασης. Επιπλέον, η προτεινόμενη παρέμβαση θα ενταχθεί σε ένα γενικό πλαίσιο για τη βιώσιμη κινητικότητα και για τις μετακινήσεις στην Αθήνα. Από τα αποτελέσματα του έργου, εκτιμάται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα αποκτήσει σαφή και εμπεριστατωμένη εικόνα για τις επιπτώσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 4

11 1. Εισαγωγή και τις πιθανές ωφέλειες από συγκεκριμένη πρόταση μεταβολής της λειτουργίας κεντρικού άξονα της πόλης των Αθηνών, την οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει στη συνέχεια για την εφαρμογή της εν λόγω παρέμβασης. Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα διαθέτει πλέον ένα πλαίσιο επάνω στο οποίο θα μπορεί μελλοντικά να στηρίξει και άλλες δράσεις προς την κατεύθυνση της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη. 1.4 Δομή και Ενότητες Εργασιών Οι Ενότητες του Ερευνητικού Έργου προτείνεται να είναι οι εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «Ανασκόπηση Διεθνούς Εμπειρίας και Θεώρηση του Συγκοινωνιακού Συστήματος της Αθήνας» ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «Διαμόρφωση Πλαισίου Παρεμβάσεων στην Λεωφόρο Πανεπιστημίου» ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: «Προκαταρκτική Οικονομική Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου» ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: «Αποτύπωση και Ανάλυση Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Προσομοίωση» ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: «Χαρακτηριστικά, Προϋποθέσεις και Σχέδιο Εφαρμογής» ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: «Έρευνα απόψεων πολιτών για την Προτεινόμενη Παρέμβαση» ΕΝΌΤΗΤΑ Ζ: «Συμπεράσματα» Η δομή του έργου φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 1.1: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 5

12 1. Εισαγωγή Ενότητα Α: «Ανασκόπηση Διεθνούς Εμπειρίας και Θεώρηση του Συγκοινωνιακού Συστήματος της Αθήνας» Ενότητα Β: «Διαμόρφωση Πλαισίου Παρεμβάσεων στην Λεωφόρο Πανεπιστημίου» Ενότητα Γ: «Προκαταρκτική Οικονομική Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου» Ενότητα Δ: «Αποτύπωση και Ανάλυση Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Προσομοίωση» Ενότητα Ε: «Χαρακτηριστικά, Προϋποθέσεις και Σχέδιο Εφαρμογής» Ενότητα ΣΤ: «Έρευνα απόψεων πολιτών για την Προτεινόμενη Παρέμβαση» Ενότητα ΣΤ: «Συμπεράσματα» Σχήμα 1.1: Δομή Προτεινόμενου Ερευνητικού Έργο Στο πλαίσιο της ενότητας Α αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση καθώς και ανάλογες Ευρωπαϊκές πρακτικές σε αντίστοιχα θέματα. Στη συνέχεια (Ενότητα Β), διαμορφώνεται το γενικότερο πλαίσιο παρέμβασης στη λειτουργία της Λ. Πανεπιστημίου καθώς και σενάρια παρέμβασης. Τα εν λόγω σενάρια αξιολογούνται τόσο ως προς τις κοινωνικοοικονομικές (Ενότητα Γ) όσο και ως προς τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις τους (Ενότητα Δ), οπότε προκύπτει και το καλύτερο από αυτά. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά καθώς και το σχέδιο εφαρμογής του σεναρίου αυτού προσδιορίζονται στην Ενότητα Ε ενώ στην Ενότητα ΣΤ πραγματοποιείται διαβούλευση για την καταγραφή των απόψεων των πολιτών ως προς το προτεινόμενο σενάριο. Με βάση και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, το τελικό σενάριο και οι ανάλογες προτάσεις του έργου συνοψίζονται στην ενότητα Ζ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 6

13 1. Εισαγωγή 1.5 Ομάδα Έργου Η ομάδα εργασίας του Ερευνητικού προγράμματος θα στελεχώνεται από υψηλά κατηρτισμένους ειδικούς στα αντικείμενα της κυκλοφοριακής τεχνικής, της πολεοδομίας, του σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων, των αστικών συγκοινωνιών, της στατιστικής, του σχεδιασμού συλλογής στοιχείων καθώς και από προσωπικό συλλογής στοιχείων. Την ομάδα έργου απαρτίζουν οι: - Ματθαίος Καρλαύτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π., Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου - Αντώνιος Σταθόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. - Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, Δρ. Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος - Λουκάς Δημητρίου, Δρ. Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος - Γεώργιος Καλαφατας, Δρ. Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος - Ελένη Παπατζίκου, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Χριστίνα Μηλιώτη, Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος - Δήμητρα Πυριαλάκου, Πολ. Μηχανικός Σημειώνεται επίσης ότι την ομάδα πλαισιώνει Συμβουλευτική Επιτροπή, την οποία στελεχώνουν οι: Ευστράτιος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ, και άλλοι εξειδικευμένοι επιστήμονες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΟΡΣΑ, ΥΠΕΚΑ, ΟΑΣΑ, ΤΡΑΜ, ΗΛΠΑΠ κλπ). 1.6 Περιεχόμενα Παραδοτέου Το παρόν παραδοτέο περιλαμβάνει τις εργασίες του δεύτερου τετραμήνου από την έναρξη του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και συγκεκριμένα τις Ενότητες Δ και Ε του έργου. Συγκεκριμένα, η δομή του παραδοτέου έχει ως εξής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 7

14 1. Εισαγωγή Στο 2 ο Κεφάλαιο παρατίθεται η μεθοδολογία και το μοντέλο κυκλοφοριακής ανάλυσης που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του έργου. Στο 3 Το 4 ο Κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα τελικά επιλεχθέντα σενάρια προς αξιολόγηση με την εφαρμογή του κυκλοφοριακού μοντέλου. ο Στο 5 Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της κυκλοφοριακής αξιολόγησης των επιλεχθέντων σεναρίων Το 6 ο Κεφάλαιο διατυπώνονται οι βασικές αρχές, η μεθοδολογία, οι υποθέσεις και παράμετροι της οικονομικής ανάλυσης αξιολόγησης των σεναρίων παρέμβασης στη Λ. Πανεπιστημίου. Στο 7 ο Κεφάλαιο περιέχει τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης των προτεινόμενων λύσεων ο Κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα του παραδοτέου 1.7 Ευχαριστίες Η ερευνητική ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει την επιτροπή παρακολούθησης του έργου και συγκεκριμένα τους κ.κ. Τσοκανά Βασίλειο, ΠΜ της ΔΕΕΑΠ, Λιλιοπούλου Ολυμπία ΠΜ της ΔΕΕΑΠ, Ηλιοπούλου Ελένη, ΑΜ του ΟΡΣΑ, Νάθενα Γεώργιο, Μαθηματικό Συγκοινωνιολόγο του ΟΡΣΑ και Παραπανήσιο Αντώνιο, ΑΜ της Δνσης Πολεοδ. Σχεδιασμού για τη συμβολή και την υποστήριξη τους στην υλοποίηση του παρόντος ερευνητικού έργου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 8

15 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Στο δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης παρατίθεται περιγραφή και τεκμηρίωση του κυκλοφοριακού μοντέλου που χρησιμοποιείται για την ανάλυση και αξιολόγηση των διαφορετικών σεναρίων παρέμβασης στην περιοχή της Λ. Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της κυκλοφοριακής ανάλυσης και οι διαδικασίες ανάπτυξης του δικτύου και της συλλογής, προετοιμασίας και αναθεώρησης των κατάλληλων κυκλοφοριακών στοιχείων. 2.1 Γενικά Στοιχεία Βασικός στόχος του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων από πιθανή παρέμβαση στη λειτουργία της Λ. Πανεπιστημίου προς όφελος των πεζών και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η διαδικασία για την αξιολόγηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 1. Διαμόρφωση Βασικού και Εναλλακτικών Σεναρίων Κυκλοφοριακής Λειτουργίας της Λ. Πανεπιστημίου και των γειτονικών οδών αυτής. 2. Επιλογή κατάλληλου θεωρητικού μοντέλου εκτίμησης κυκλοφοριακών ροών σεναρίων. 3. Διαμόρφωση και κωδικοποίηση δικτύου και προετοιμασία κυκλοφοριακών δεδομένων για το κάθε σενάριο. 4. Εφαρμογή μοντέλου με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και εξαγωγή δεικτών κυκλοφοριακής αξιολόγησης των σεναρίων Σε πρώτη φάση επιλέγονται τα εναλλακτικά σενάρια παρέμβασης στη Λ. Πανεπιστημίου και στις λοιπές οδούς. Στη συνέχεια επιλέγεται το κατάλληλο μοντέλο για την εκτίμηση των κυκλοφοριακών ροών κατά την περίοδο της αιχμής της κυκλοφορίας. Στην παρούσα περίπτωση θα εφαρμοστεί πρότυπο στατικού καταμερισμού της κυκλοφορίας ισορροπίας χρήστη (user equilibrium). Για την εφαρμογή του μοντέλου καταρχάς διαμορφώνεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 9

16 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης δίκτυο κάθε σεναρίου, το οποίο περιλαμβάνει τα κατάλληλα στοιχεία ταχύτητας ελεύθερης ροής, χωρητικότητας, κατευθύνσεων και επιτρεπόμενων στροφών του κάθε κόμβου. Επίσης, διαμορφώνεται ο κατάλληλος πίνακας προέλευσης προορισμού μετακινήσεων (OD-Matrix), ο οποίος αξιοποιείται για τον προσδιορισμό των φόρτων του εξεταζόμενου δικτύου για κάθε σενάριο. Η εφαρμογή του μοντέλου πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (TransCAD), οι δε παραγόμενοι δείκτες περιλαμβάνουν τους εκτιμώμενους φόρτους ανά σύνδεσμο, τους λόγους φόρτου/χωρητικότητας, τις ταχύτητες, τους χρόνους διάνυσης συνδέσμων κ.α. 2.2 Μοντέλο Καταμερισμού Κυκλοφορίας Θεωρητικό Υπόβαθρο Γενικά Ο καταμερισμός της κυκλοφορίας στο δίκτυο είναι βασικό στοιχείο του συγκοινωνιακού σχεδιασμού, καθώς προβλέπει τις ροές οχημάτων στο οδικό δίκτυο και παράγει εκτιμήσεις για τους χρόνους διαδρομής των συνδέσμων του δικτύου. Από την πλευρά της συμπεριφοράς του χρήστη, ο καταμερισμός της κυκλοφορίας είναι το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης της ατομικής συμπεριφοράς καθενός εκ των μετακινούμενων. Υπάρχει πληθώρα μοντέλων καταμερισμού της κυκλοφορίας (μέθοδος όλα-ή-τίποτα, μέθοδοι και στοχαστικής ισορροπίας χρήση, μέθοδοι βέλτιστου συστήματος κλπ), εκ των οποίων η μέθοδος της ισορροπίας είναι η πλέον διαδεδομένη, αφού αντικατοπτρίζει ρεαλιστικά τις συνθήκες σε οδικό δίκτυο χωρίς κεντρικό έλεγχο από διαχειριστή. Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει υπόψη την εξάρτηση του φόρτου κυκλοφορίας από το χρόνο διαδρομής και καταλήγει σε αποτελέσματα στα υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη. Η βασική υπόθεση του μοντέλου είναι ότι ο κάθε μετακινούμενος έχει επαρκείς πληροφορίες σε σχέση με τις επιλογές του για μετακίνηση στο δίκτυο. Έτσι, ο μετακινούμενος επιλέγει τη διαδρομή για την οποία ελαχιστοποιείται το κόστος ή ο χρόνος μετακίνησής του, ενώ όλοι οι μετακινούμενοι έχουν παρόμοια αξιολόγηση των συνθηκών μετακίνησης στο δίκτυο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 10

17 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης Εξισορρόπηση Προσφοράς Ζήτησης Στα πλαίσια της ανάλυσης ενός μεταφορικού συστήματος, η αντιμετώπιση της προσφοράς και ζήτησης των μεταφορικών δικτύων συνεξετάζονται υπό την οπτική γωνία της πραγματοποιηθείσας ζήτησης, όπως δηλαδή αυτή προκύπτει (και στη πράξη εκδηλώνεται) από τη φόρτιση της κυκλοφορίας που παρατηρείται σε ένα οδικό δίκτυο. Υπό την έννοια αυτή οι επιλογές και αποφάσεις των διαχειριστών των οδικών υποδομών επηρεάζουν τις αποφάσεις των μετακινούμενων. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η ανάγκη μετακίνησης όσο και η δραστηριότητα που την προκαλεί, πραγματοποιούνται επειδή προσφέρονται τόσο η συγκεκριμένη υποδομή/ μεταφορική εξυπηρέτηση όσο και η δυνατότητα πραγματοποίησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Επομένως, όπως οι επιλογές μετακίνησης των χρηστών πραγματοποιούνται (και διαφοροποιούνται) λαμβάνοντας υπόψη το γενικευμένο κόστος μετακίνησης. έτσι και οι επιλογές των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν επηρεάζονται από το αντίστοιχο κόστος πραγματοποίησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, το σημείο ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για μεταφορικές υπηρεσίες θα μπορούσε να διατυπωθεί πλέον όχι υπό τη στενή θεώρηση των πραγματοποιηθεισών ροών στο μεταφορικό δίκτυο αλλά υπό την ευρύτερη οικονομική θεώρηση της προσφοράς και ζήτησης δραστηριοτήτων. Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για μεταφορικό έργο αποτελεί βασική επιδίωξη του σχεδιασμού και της ανάλυσης ενός μεταφορικού δικτύου (εν προκειμένω οδικού δικτύου) και ως εκ τούτου η οποιαδήποτε απόφαση για δημιουργία, προσθήκη, τροποποίηση ή βελτίωση της συγκοινωνιακής υποδομής πρέπει να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα επιλογών των μετακινούμενων. Για παράδειγμα η μεταβολή της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ δύο σημείων i και j ή η μεταβολή της συχνότητας εξυπηρέτησης ανάμεσα στα ίδια σημεία θα επηρεάσουν το αναμενόμενο χρόνο μετακίνησης μεταξύ i και j και επομένως τη μεταφορική ζήτηση. Η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει στη συνέχεια τα αναμενόμενα οφέλη που απορρέουν από την ύπαρξη της υποδομής (διόδια, πληρότητες μεταφορικών μέσων κλπ) και επομένως θα πρέπει κάθε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 11

18 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης δράση σχετικά με την υποδομή να λαμβάνει υπόψη την αντίδραση που θα προκαλέσει η μεταβολή της στους χρήστες. Σημειώνεται πάντως εδώ, ότι αμφισβητείται από ορισμένους (κυρίως στους κύκλους της οικονομικής επιστήμης) η ύπαρξη κατάσταση ισορροπίας του συστήματος που προαναφέρθηκε. Εξ ορισμού η κατάσταση αυτή αναφέρεται στη περίπτωση που έχει επέλθει εξισορρόπηση στη κατανομή της μεταφορικής δραστηριότητας (προσφοράςζήτησης) έτσι ώστε να μην είναι επιθυμητή καμία μεταβολή, ούτε από τη πλευρά της ζήτησης (δηλ. των χρηστών του συστήματος) ούτε από τη πλευρά της προσφοράς (εκείνων που παρέχουν την υποδομή/μεταφορική εξυπηρέτηση), υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι επικρατούσες συνθήκες δεν μεταβάλλονται. Είναι ενδεχομένως φανερό ότι μια τέτοια κατάσταση είναι αρκετά δύσκολο να εμφανιστεί στη πράξη. Επειδή όμως θεωρητικά η υπόθεση της ύπαρξης ισορροπίας παραμένει ισχυρή (έστω και για μικρή χρονική διάρκεια) τα όσα θα αναπτυχθούν παρακάτω στηρίζονται στην ύπαρξη κατάστασης ισορροπίας. Άλλωστε και οι σύγχρονες διατυπώσεις της δυναμικής μεταφορικής ζήτησης (ή της ζήτησης που αναφέρεται σε συνθήκες πραγματικού χρόνου) στηρίζονται στην ίδια αρχή Εξισορρόπηση Δικτύων (Ισορροπίες Wardrop και Nash) Ο ορισμός της κατάστασης ισορροπίας (steady-state equilibrium) ενός μεταφορικού δικτύου δόθηκε από τον J.G. Wardrop (1952), όπου παράλληλα όρισε και τις διάφορες έννοιες του καταμερισμού της κυκλοφορίας 1. Η πλέον γνωστή από αυτές είναι η πρώτη αρχή του Wardrop για την κυκλοφοριακή ισορροπία που αποτελεί μία παραλλαγή της αρχής του Nash 2 για την ισορροπία δικτύων. Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, οι χρόνοι όλων των διαδρομών που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετακινήσεις ανάμεσα σε δύο σημεία προέλευσης - προορισμού είναι ίσοι και μάλιστα είναι μικρότεροι από οποιοδήποτε χρόνο οποιασδήποτε μη χρησιμοποιουμένης διαδρομής. Η δεύτερη αρχή 1 Wardrop, J.G., Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research, Proc. οf the Institution of Civil Engineers (ICE), Part II, Road Engineering Division, 1952, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 12

19 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης του Wardrop που είναι γνωστή ως η αρχή του Βέλτιστου του Συστήματος του ορίζει ότι το μέσο κόστος μετακίνησης είναι και το ελάχιστο. Σημειώνεται ότι ανάλογος με την πρώτη αρχή του Wardrop είναι και ο ορισμός που έδωσε ο Nash για την κατάσταση ισορροπίας στη διατριβή 2 (Nash, 1950). Χρησιμοποιώντας όρους μεταφορικών δικτύων μία φόρτιση δικτύου βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας κατά Nash αν κανένας δεν μπορεί να επιλέξει μια λιγότερη δαπανηρή «στρατηγική», ή διαδρομή. Σύμφωνα με αυτή τη διατύπωση δεν ξεκαθαρίζεται τι θα συμβεί αν περισσότεροι του ενός χρήστες (μετακινούμενη) αποφασίσουν ταυτόχρονα να αλλάξουν στρατηγική (διαδρομή). Όταν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις (π.χ. οι χρήστες του δικτύου ή/και οι διαχειριστές του) σε ένα παίγνιο Nash είναι διακριτοί και ο αριθμός τους πεπερασμένος, η ισορροπία Nash μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το κόστος της κάθε μίας από τις διαδρομές που χρησιμοποιήθηκαν να είναι ίσο με τις υπόλοιπες (αντίθετα από την αρχή ισορροπίας του Wardrop). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αρχή του Wardrop αποτελεί οριακή περίπτωση ισορροπίας Nash, καθώς ο αριθμός των χρηστών (μετακινούμενων) γίνεται πολύ μεγάλος. Η δεύτερη αρχή του Wardrop που αναφέρεται στο βέλτιστο του συστήματος, θεωρεί ότι τα κορεσμένα δίκτυα είναι δυνατόν να επιλυθούν ως προς ένα ολικό βέλτιστο. Παρόλο που κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί εφικτό σε δίκτυα που ελέγχονται από έναν διαχειριστή, δεν μπορεί να επιτευχθεί σε οδικά δίκτυα που οι αποφάσεις λαμβάνονται από πολλούς, όπως τα οδικά δίκτυα. Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης επιλέγεται η μέθοδος ισορροπίας του χρήστη (user equilibrium), η οποία βασίζεται στην πρώτη αρχή (αρχή ισορροπίας) του Wardrop Ισορροπία χρηστών και βέλτιστα συστήματος Η πρώτη αρχή του Wardrop μπορεί να περιγραφεί ως εξής: «η ροή ( μεταφορικός φόρτος) σε κάθε διαδρομή r που εξυπηρετεί ζήτηση για μετακινήσεις (π.χ. ενός ζεύγους w ζωνών) είναι είτε μηδενική είτε έχει κόστος ίσο με το ελάχιστο κόστος μετακίνησης γι 2 Nash, J. F. (1950), Non-cooperative Games, Princeton University. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 13

20 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης αυτό το ζεύγος σημείων προέλευσης-προορισμού (Π-Π), ανάμεσα στα οποία πραγματοποιείται η μετακίνηση. Ταυτόχρονα μπορεί να οριστεί ότι το κόστος κάθε διαδρομής είναι τουλάχιστον ίσο με το ελάχιστο κόστος κάθε ζεύγους Π-Π (ισχύουν τα αντίστοιχα για την ικανοποίηση της ζήτησης )». Η αντίστοιχη μαθηματική έκφραση είναι η εξής: h wr ( C π ) = o, rεr, wεw wr w w c wr h π wr rεr w w = d o, w, wεw rεr w, wεw όπου h wr : ο φόρτος της διαδρομής rε R w ζεύγος wε W, c wr : το κόστος (ή το κόστος καθυστέρησης) της διαδρομής r, το σύνολο των διαδρομών που συνδέουν το π w : το ελάχιστο κόστος των διαδρομών που συνδέουν το ζεύγος w d w : η μεταφορική ζήτηση για το ζεύγος w Ορίζεται στη συνέχεια ένα προσανατολισμένο δίκτυο (γράφημα στη γενικότερη διατύπωση του) ως G = ( N, A), όπου N το σύνολο των κόμβων και A το σύνολο των συνδέσμων. Ας υποτεθεί ότι c wr είναι το άθροισμα του κόστους t L ( χ L ) των συνδέσμων L της διαδρομής r και ότι το κόστος t L είναι συνάρτηση μόνος του συνολικού φόρτου χ L κάθε συνδέσμου L. Εισάγονται στη συνέχεια περιορισμοί μη-αρνητικότητας: h wr o και π w o, Το σύστημα των εξισώσεων και ανισώσεων που προέκυψαν παραπάνω μπορούν να χαρακτηριστούν και ως οι συνθήκες βέλτιστου Karush-Kuhn-Tucker (KKT) του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 14

21 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης παρακάτω προβλήματος βελτιστοποίησης, που είναι γνωστό και ως μετασχηματισμός του Beckmann. min f χ L χil ( χ ) = t ( χ ) dχ = ien t ( χ) dχ o LεA υπό τους περιορισμούς rεrw h wr = d w, L L wεw o LεA L L h wr δ wr = wεw rεrw χ L, LεA χ L 0, LεA όπου χ il ο φόρτος των χρηστών του ζεύγους Π-Π i στον σύνδεσμο L, χ L : ισούται με χ il iεn L δ wr είναι μία 0-1 δίτιμη συνάρτηση που παίρνει τη τιμή 1 όταν ο σύνδεσμος L αποτελεί μέρος της διαδρομής rε R w. Προϋπόθεση για την ύπαρξη της παραπάνω εν δυνάμει (δυνητικής) συνάρτησης είναι ο χρόνος μετακίνησης t L, που ορίζεται για κάθε σύνδεσμο του δικτύου, Lε A, να είναι ολοκληρώσιμος. Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος να εξασφαλιστεί αυτή η συνθήκη είναι ο χρόνος διάνυσης ενός συνδέσμου L να εξαρτάται μόνο από τον φόρτο του συνδέσμου αυτού, δηλαδή να ισχύει η t ( ) = ( χ ) χ. L t L L Η απλούστευση αυτή, σε συγκοινωνιακούς όρους, σημαίνει ότι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα κυκλοφοριακά ρεύματα που συγκλίνουν στις διασταυρώσεις ενός οδικού δικτύου δεν μπορούν να αναπαρασταθούν στη συγκεκριμένη διατύπωση (ούτε ακόμη και στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ένας ιδεατός σύνδεσμος για τη προσομοίωση των κόμβων) γιατί τότε, ο χρόνος διάνυσης ενός συνδέσμου L που καταλήγει στη διασταύρωση (κυκλοφοριακό κόμβο) θα συναρτάται από ορισμένους ή όλους τους φόρτους των συνδέσμων που καταλήγουν στον κόμβο, δηλαδή θα ισχύει Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 15

22 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης t ( ) = t ( χ,..., χ,... χ ) χ (που δεν είναι ούτε συνάρτηση του αθροίσματος των L L L 1 L, m φόρτων). Η απλούστευση επιβάλει ακόμη τον όρο να αναπαρίσταται μόνο μία κατηγορία (κλάση) μετακινούμενων (π.χ. χρήστες που δεν λαμβάνουν πληροφόρηση, ή χρήστες που λαμβάνουν πληροφόρηση για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες 3 ) διότι πολλαπλές κατηγορίες χρηστών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στους συνδέσμους του δικτύου, με αποτέλεσμα οι χρόνοι διάνυσης των συνδέσμων να καθίστανται πολυμεταβλητές (multivariate) συναρτήσεις. Όταν οι χρόνοι διάνυσης των συνδέσμων είναι πολυμεταβλητές συναρτήσεις, δεν είναι δυνατή (συνήθως) η εύρεση κάποιας δυνητικής συνάρτησης με ολοκλήρωση της συνάρτησης χρόνου διάνυσης, όπως στο βασικό μοντέλο. Παρόλο που η δυνητική συνάρτηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την πολυμεταβλητή ισορροπία, εντούτοις, οι συνθήκες ισορροπίας του Wardrop ισχύουν αδιακρίτως του αν οι συναρτήσεις κόστους είναι μίας ή πολλών μεταβλητών, μπορούν δε να εκφραστούν και στις δύο περιπτώσεις στα πλαίσια ενός συμπαγούς μεταβολικού (compact variational) πλαισίου. Μία τυπική μορφή της συνάρτησης φόρτου-κόστους συνδέσμου είναι η παρακάτω: t il όπου ( χ χ ) = χ t ( χ ) il, i= 1,... L L il L L χil = C χ L χ = χ είναι ο φόρτος όλων των κλάσεων i στον σύνδεσμο L. L il L Η σταθερά C L είναι η ικανότητα του συνδέσμου L. Οι κλάσεις χρηστών σε αυτή την περίπτωση αντιστοιχούν στη ζήτηση μετακινήσεων των Π-Π. 3 Διαφορετικές κατηγορίες (κλάσεις) χρηστών μπορούν να χαρακτηριστούν ακόμη και οι εξής (στα πλαίσια της διαδικασίας κατανομής της κυκλοφορίας): χρήστες που ακολουθούν σταθερές διαδρομές (fixed-route travelers) όπως π.χ. στη περίπτωση καταμερισμού χρηστών μαζικών μέσων μεταφοράς, χρήστες που καταμερίζονται δυναμικά με τη διαδικασία βελτιστοποίησης του χρήστη (dynamic user-optimal), ή χρήστες που καταμερίζονται στοχαστικά δυναμικά με τη διαδικασία βελτιστοποίησης του χρήστη (stochastic dynamic user-optimal) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 16

23 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης Ολοκληρώνοντας, σημειώνεται ότι για την επίλυση του προτύπου μαθηματικού προγραμματισμού που παρουσιάστηκε προηγουμένως και αφορά στην ισορροπία χρήστη, συνήθως χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Frank Wolfe, ο οποίος και περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα λογισμικά συγκοινωνιακού σχεδιασμού Συνάρτηση Απόδοσης Δικτύου Η εκτίμηση του χρόνου διαδρομής κατά την εφαρμογή του μοντέλου βασίζεται στη συσχέτιση αυτού με τον φόρτο του κάθε συνδέσμου. Η συνηθέστερη μαθηματική διατύπωση προτείνεται από το Bureau of Public Roads των ΗΠΑ και είναι η εξής: V t = tf 1 + α C β όπου t ο χρόνος διαδρομής του συνδέσμου, tf ο χρόνος διαδρομής σε συνθήκες ελεύθερης ροής, V ο φόρτος του συνδέσμου, C η χωρητικότητα του συνδέσμου και α,β παράμετροι. Τυπικές τιμές των παραμέτρων α, β είναι α=0.15 και β=4 ή 8. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του παρόντος ερευνητικού έργου χρησιμοποιεί την παραπάνω συνάρτηση για τον προσδιορισμό της σχέσης φόρτου και χρόνου, η οποία και αξιοποιείται στον καταμερισμό της ζήτησης. 2.3 Ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Δικτύου Μοντέλου Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και των προβλημάτων του κύριου οδικού δικτύου, τον βέλτιστο σχεδιασμό των εναλλακτικών προτάσεων και την αξιόπιστη πρόβλεψη / αξιολόγηση των σχετικών κυκλοφοριακών επιπτώσεων, αναπτύχθηκε κυκλοφοριακό μοντέλο της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Στο εν λόγω κυκλοφοριακό μοντέλο εφαρμόζεται η προαναφερθείσα μέθοδος καταμερισμού της κυκλοφορίας. Η προσομοίωση της κυκλοφοριακής κατάστασης πραγματοποιήθηκε σε 4 Willumsen, L.G. (2000). Travel Networks. In: Handbook of Transport Modelling, Eds D.A. Henser, K.J. Button, Pergamon, UK. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 17

24 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης κατάλληλο λογισμικό (TransCAD 4.8 της Caliper Corp), για τις ανάγκες ανάπτυξης του κυκλοφοριακού μοντέλου. Η ανάπτυξη του μοντέλου βασίστηκε σε προηγούμενο κυκλοφοριακό μοντέλο της Αθήνας που είχε δημιουργηθεί από το Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ) για το έτος 2005 σε λογισμικό SATURN (του ITS, University of Leeds). Η διαδικασία για την μεταφορά του δικτύου και των κυκλοφοριακών στοιχείων που το συνοδεύουν από το SATURN στο TransCAD, καθώς και η επικαιροποίηση του μοντέλου περιλαμβάνει τις εξής βασικές δραστηριότητες: Εξαγωγή όλων των δεδομένων του δικτύου από το SATURN σε αρχείο τύπου ASCII για την εισαγωγή τους στο λογισμικό TransCAD υπό την μορφή γεωγραφικών αρχείων GIS. Μεταφορά του δικτύου της Αθήνας από το αυθαίρετο σύστημα αναφοράς του SATURN σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 και ταύτιση των στοιχείων του δικτύου (σύνδεσμοι και κόμβοι) στις αντίστοιχες οδούς και κόμβους του υφιστάμενου δικτύου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο TransCAD με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για τη ταύτιση του αρχικού γενικευμένου δικτύου με μεγάλη ακρίβεια σε δίκτυο της Αθήνας 2010 υπό μορφή GIS. Επικαιροποίηση του δικτύου της Αθήνας για το έτος 2005 σε 2010 προσθέτοντας, αφαιρώντας και τροποποιώντας το αρχικό δίκτυο έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο δίκτυο της Αθήνας τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως μετατροπές του οδικού δικτύου, πεζοδρομήσεις βασικού οδικού δικτύου (κυρίως στο κέντρο της πόλης), κτλ. Επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων του δικτύου από το 2005 στο Τα κυκλοφοριακά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο αφορούν στις κατευθύνσεις των οδών, στην ταχύτητα κίνησης των οχημάτων υπό συνθήκες ελεύθερης ροής, στην κυκλοφοριακή ικανότητα και στις λωρίδες κυκλοφορίας. Τα κυκλοφοριακά στοιχεία τα οποία αποδόθηκαν στους συνδέσμους αφορούν σε ωριαία μεγέθη κατά την πρωινή αιχμή ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και λαμβάνουν τιμές ανάλογα με την κατηγορία της οδού, τη γεωμετρία και τον αριθμό των λωρίδων κυκλοφορίας, τη ρύθμιση του κόμβου κατάντι κτλ. Η κυκλοφοριακή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 18

25 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης ικανότητα των συνδέσμων κυμαίνεται μεταξύ 750 και 4500 οχ/ ώρα και η ταχύτητα ελεύθερης ροής μεταξύ 7 και 80 χλμ/ώρα. Επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών ζωνών και των συνδέσμων τους, έτσι ώστε να αποτυπώνονται οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο δίκτυο της Αθήνας τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως με την κατασκευή μεγάλων πολυκαταστημάτων, νέων σταθμών μετρό, κτλ. Το επικαιροποιημένο δίκτυο της Αθήνας για το έτος 2010 αποτελείται από 286 κυκλοφοριακές ζώνες, οι οποίες συνδέονται με 333 συνδέσμους στο οδικό δίκτυο του μοντέλου. Οι σύνδεσμοι που αντιπροσωπεύουν το βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης είναι με μήκος περίπου 590 χλμ, ενώ οι κόμβοι του δικτύου είναι 895. Η πυκνότητα των συνδέσμων του κυκλοφοριακού μοντέλου είναι αυξημένη στην ευρύτερη περιοχή εφαρμογής των εξεταζόμενων μέτρων, σε αντίθεση με τα όρια του κυκλοφοριακού μοντέλου όπου αναπαρίσταται μόνο το βασικό οδικό δίκτυο. Η κατανομή των μετακινήσεων στο δίκτυο κατά την πρωινή ώρα αιχμής πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο User Equilibrium στο λογισμικό TransCAD. Στους ακόλουθους χάρτες (Σχήματα 2.1 και 2.2) παρουσιάζεται η κωδικοποίηση του βασικού οδικού δικτύου της Περιοχής Μελέτης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής που θεωρήθηκε ότι επηρεάζει τις μετακινήσεις στην περιοχή επιρροής των επεμβάσεων. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 19

26 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης Σχήμα 2.1: Κυκλοφοριακό Μοντέλο Αθήνας, 2010 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 20

27 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης Σχήμα 2.2: Κυκλοφοριακό Μοντέλο Κεντρικής Περιοχής, 2010 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 21

28 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης 2.4 Επικαιροποίηση Ζήτησης Το πρώτο και σημαντικό τμήμα του κυκλοφοριακού προτύπου της περιοχής της Αττικής που αφορά στη προσφορά της υποδομής για μετακινήσεις, έχει κωδικοποιηθεί ενσωματώνοντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις και λειτουργικές συνθήκες στην υπολογιστική πλατφόρμα TransCAD όπως παρουσιάστηκε προηγούμενα. Το δεύτερο τμήμα του ενοποιημένου προτύπου προσφοράς/ζήτησης που θα χρησιμοποιηθεί για την διερεύνηση των εναλλακτικών σεναρίων, αφορά στην επικαιροποίηση/βαθμονόμιση του μητρώου της ζήτησης ανά ζεύγος προέλευσης-προορισμού της υπό ανάλυση περιοχής. Η επικαιροποίηση των δεδομένων της ζήτησης εκτελέστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε το πρότυπο να αποδίδει πιστά τις αντιπροσωπευτικές κυκλοφοριακές συνθήκες της ώρας αιχμής του τρέχοντος έτους και συνεπώς να είναι δυνατή η ρεαλιστική αποτίμηση των αποτελεσμάτων ανάλυσης Πρίν-και-Μετά. Η επικαιροποίηση του μητρώου της ζήτησης, εκκινεί από ελεγμένο μητρώο του έτους 2005 (Σχήμα 2.3) των προσανατολισμένων μετακινήσεων της αντιπροσωπευτικής ώρας της πρωινής αιχμής. Το μητρώο αυτό ενσωματώνει της ζήτηση μεταξύ των 286 κεντροειδών (περιοχών με ομοειδή χαρακτηριστικά) και συνεπώς έχει μέγεθος Επίσης ο γεωγραφικός καταμερισμός των κεντροειδών ακολουθεί την πολυπλοκότητα των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής μελέτης και συνεπώς υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση κεντροειδών στην περιοχή του μείζονος κέντρου και μικρότερη στις περιοχές της περιφέρειας. Η ζήτηση για μετακινήσεις στη συνέχεια καταμερίζεται στους συνδέσμους του κωδικοποιημένου δικτύου και συνεπώς είναι δυνατόν να προσομοιώσει/προβλέψει την φόρτιση των 1690 συνδέσμων (οδικών και ΜΜΜ) που έχουν εισαχθεί στο πρότυπο. Η τακτική αυτή καθώς και η λεπτομέρεια κωδικοποίησης που υλοποιήθηκε θεωρείται υψηλή για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης. Προκειμένου να επικαιροποιηθεί το συνολικό μητρώο της ζήτησης (μεγέθους =81796 κελιών) από το έτος βάση του 2005 στο τρέχον έτος, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα κυκλοφοριακού φόρτου που συλλέχθησαν από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, συλλέχθησαν οι ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι για 243 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 22

29 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης διατομές οδικών συνδέσμων (Σχήμα 2.4), που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος των βασικών αρτηριών της κεντρικής περιοχής μελέτης, καθώς επίσης και για τους συνδέσμους της Αττικής Οδού (περιλαμβανομένης της Περιφερειακής Υμηττού). Η βάση δεδομένων των μετρήσεων που δημιουργήθηκε αφορά στο σύνολο των ωριαίων μετρήσεων για την ημέρα Τρίτη , ενώ ως περίοδος μελέτης επιλέχθηκε η πρωινή ώρα αιχμής 08:00-09:00, αντιπροσωπεύοντας τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας του δικτύου. Με δεδομένο ότι το πρότυπο του δικτύου αποδίδει την φόρτισή του για δεδομένη ζήτηση, χρησιμοποιήθηκε επαναληπτική διαδικασία δύο επιπέδων η οποία επιχειρεί την σύγκλιση των μετρήσεων των κυκλοφοριακών φόρτων των 243 επιλεγμένων συνδέσμων με τους εκτιμώμενους από πρότυπο, ελέγχοντας/τροποποιώντας το αρχικό/διαθέσιμο μητρώο της ζήτησης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό βασίζεται σε αλγόριθμο επαναληπτικής ελαχιστοποίησης του σφάλματος μεταξύ μετρήσεων και εκτιμήσεων των κυκλοφοριακών φόρτων των επιλεγμένων συνδέσμων. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συνδέσμων για τους οποίους ελήφθησαν μετρήσεις αντιστοιχεί περίπου στο 15% των συνδέσμων που κωδικοποιήθηκαν στο πρότυπο οι οποίοι εξυπηρετούν σημαντικό μέρος της ημερήσιας ζήτησης, επίπεδο δείγματος το οποίο είναι ικανοποιητικό για δίκτυα τέτοιου μεγέθους. Το μητρώο προέλευσης-προορισμού που προέκυψε από την διαδικασία επικαιροποίησης αποδίδεται στο Σχήμα 2.5. Από το επικαιροποιημένο μητρώο προέλευσης-προορισμού είναι δυνατόν να φανεί η αλλαγή στο μετακινησιακό πρότυπο στη περιοχή μελέτης, γεγονός από το οποίο προκύπτει και η πιστότητα της αναπαράστασης των κυκλοφοριακών συνθηκών που αποδίδει ο καταμερισμός της ζήτησης της τρέχουσας περιόδου στο κωδικοποιημένο πρότυπο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 23

30 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης Σχήμα 2.3: (α) Απόδοση του μητρώου Προέλευσης Προορισμού έτους βάσης (2005) και (β) Μεγέθυνση μέχρι των τιμών κάτω των 500 μετακινήσεων. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 24

31 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης Σχήμα 2.4: Σύνδεσμοι για τους οποίους ελήφθησαν μετρήσεις ωριαίων φόρτων. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 25

32 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης Σχήμα 2.4: (α) Απόδοση του επικαιροποιημένου μητρώου Προέλευσης Προορισμού και (β) μεγέθυνση μέχρι των τιμών κάτω των 500 μετακινήσεων. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 26

33 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης 2.5 Λογισμικό TRANSCAD Γενικά Στοιχεία Το λογισμικό TransCAD (www.caliper.com) συνδυάζει δυνατότητες συγκοινωνιακής ανάλυσης και ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών (ΓΣΠ - GIS) στην ίδια πλατφόρμα. Παρέχονται εργαλεία ανάλυσης και απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων, ανάπτυξης χαρτών αλλά και εξειδικευμένες ρουτίνες και μοντέλα για το σχεδιασμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση συγκοινωνιακών δικτύων διαφορετικών τύπων, την πρόβλεψη της ζήτησης για συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, την εύρεση βέλτιστων διαδρομών και τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων. Ο συνδυασμός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και μοντέλων συγκοινωνιακής ανάλυσης και η πλήρης διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε αυτά, η οποία παρέχεται από το λογισμικό TransCAD, εξυπηρετεί σημαντικά αφού: Είναι δυνατή η ακριβής απεικόνιση του αναλυόμενου συγκοινωνιακού δικτύου, και οι αποστάσεις και οι χρόνοι διαδρομής υπολογίζονται ακριβέστερα, ενώ είναι δυνατή και η διερεύνηση πολυπλοκότερων συνθηκών στη λειτουργία ενός δικτύου (πχ μονοδρομήσεις). Είναι ευκολότερη και αποδοτικότερη η διαχείριση των δεδομένων της ανάλυσης, απευθείας στους επιμέρους συνδέσμους του δικτύου. Υπάρχει η δυνατότητα επιμέρους εφαρμογής συγκοινωνιακών μοντέλων τοπικά σε τμήματα του δικτύου κατά περίπτωση. Παρέχεται γραφική και συνεπώς εύληπτη απεικόνιση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης Ο ΤΜΣΥ του ΕΜΠ διαθέτει αριθμό αδειών του λογισμικού TRANSCAD (έκδοση 4.8), καθώς και ενημερωμένο υπόβαθρο του οδικού δικτύου της πόλης, κατάλληλα προσαρμοσμένο για χρήση από το εν λόγω λογισμικό. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 27

34 2. Μεθοδολογία Κυκλοφοριακής Ανάλυσης Εφαρμογή Καταμερισμού στο Δίκτυο Για τον καταμερισμό στο δίκτυο χρησιμοποιείται η αντίστοιχη εφαρμογή «Traffic Assignment» του λογισμικού TRANSCAD. Συγκεκριμένα ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 1. Προετοιμάζεται το αντίστοιχο υπόβαθρο που αφορά στο κάθε σενάριο. Συγκεκριμένα φορτώνεται το βασικό υπόβαθρο της πόλης της Αθήνας (ενότητα 2.3 του παρόντος κεφαλαίου) και πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικών εργαλείων τροποποίησης του οι όποιες αλλαγές αφορούν στο κάθε σενάριο (μεταβολή λωρίδων, τροποποιήσεις και αντιδρομήσεις, διακοπή κυκλοφορίας σε συνδέσμους, αλλαγές ταχυτήτων κλπ). 2. Καθορίζονται επιλέγονται τα κεντροειδή του δικτύου, τα οποία περιέχονται στο υπόβαθρο. 3. Διαμορφώνεται δίκτυο μετακινήσεων με τη χρήση των στοιχείων του υποβάθρου και χρήση κατάλληλης εφαρμογής του λογισμικού TRANSCAD. Επιπλέον, ενεργοποιούνται για χρήση από το δίκτυο τα κεντροειδή που έχουν επιλεγεί στο προηγούμενο βήμα. 4. Εκτελείται η εφαρμογή «Traffic Assignment» με συγκεκριμένες παραμέτρους και λαμβάνονται τα κατάλληλα αποτελέσματα. Για την εκτέλεση της εφαρμογής επιλέγεται η μέθοδος της ενότητας 2.2 του παρόντος (User Equilbrium). 2.6 Σύνοψη Κεφαλαίου Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά εφαρμογής του μοντέλου κυκλοφοριακής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στο παρόν ερευνητικό έργο. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε πρότυπο καταμερισμού της κυκλοφορίας ισορροπίας χρήστη (user equilibrium), το οποίο εφαρμόστηκε στο οδικό δίκτυο της Αθήνας για συγκεκριμένα σενάρια (τα οποία παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος παραδοτέου) και για δεδομένα επικαιροποιημένα κυκλοφοριακά στοιχεία. Για την εφαρμογή του κυκλοφοριακού μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό TRANSCAD. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 28

35 3. Κυκλοφοριακά Σενάρια Παρέμβασης 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Το 3 ο Κεφάλαιο παρουσιάζει τα τελικά σενάρια κυκλοφοριακής παρέμβασης, τα οποία διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη φάση του έργου και των οποίων η κυκλοφοριακή αξιολόγηση πραγματοποιείται στην παρούσα φάση. Διαμορφώνονται τέσσερα κύρια εναλλακτικά σενάρια, τα οποία περιλαμβάνουν διακοπή της κυκλοφορίας ΙΧ επί της Λ. Πανεπιστημίου, αντιδρόμηση μια εκ των οδών Σταδίου ή Ακαδημίας και κατάλληλες ρυθμίσεις κυκλοφορίας στις περιοχές της πλατείας Ομονοίας και της Πλατείας Συντάγματος. Επιπλέον των τεσσάρων κυκλοφοριακών σεναρίων διαμορφώνονται και παραλλαγές τους, οι οποίες επίσης παρουσιάζονται. Σημειώνεται τέλος ότι η κυκλοφοριακή αξιολόγηση περιλαμβάνει και σενάριο εκτεταμένου αποκλεισμού του κέντρου, όπως αυτό διαμορφώνεται από παράλληλο ερευνητικό έργο πολεοδομικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, το εν λόγω σενάριο (το οποίο σε επόμενο κεφάλαιο θα αποκαλείται ως «σενάριο βρόχων») παρουσιάζεται μόνο περιληπτικά στο εν λόγω κεφάλαιο, αφού δεν αποτελεί βασικό αντικείμενό του. 3.1 Βασικά Δεδομένα Παρέμβασης Βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι η διερεύνηση της δυνατότητας μετατροπής της λειτουργίας της Λ. Πανεπιστημίου σε όλο το μήκος της σε διάδρομο αποκλειστικής κίνησης μέσων μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) και πεζών, με την απόδοση δύο από τις τέσσερις λωρίδες της σε ΜΜΜ και την πεζοδρόμηση των λοιπών λωρίδων. Στόχος της παρέμβασης είναι η αισθητική, κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της λεωφόρου Πανεπιστημίου και της εν γένει περιοχής του κέντρου της Αθήνας, Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται τα κύρια εναλλακτικά σενάρια που πρόκειται να εξεταστούν από κυκλοφοριακή και οικονομική σκοπιά και που αφορούν στις αναγκαίες κυκλοφοριακές αλλαγές που συνεπάγεται η παρέμβαση. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα τελικά εναλλακτικά σενάρια που προέκυψαν μετά από αναλύσεις και διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς. Ως δεδομένα της παρέμβασης θεωρούνται τα εξής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 29

36 3. Κυκλοφοριακά Σενάρια Παρέμβασης Θα διαμορφωθεί διάδρομος κίνησης MMM (τραμ και λεωφορεία / τρόλεϋ), δύο κατευθύνσεων, ο οποίος θα διατρέχει τη Λ. Πανεπιστημίου και θα συνεχίζει στη Λ. Πατησίων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και την τροποποίηση της λειτουργίας της Λ. Πατησίων, στο τμήμα από την Λ. Πανεπιστημίου έως και την οδό Στουρνάρη (τμήμα όπου η Λ. Πατησίων έχει περιορισμένο πλάτος). Θα περιοριστεί η δυνατότητα διαμπερών κινήσεων ΙΧ από το κέντρο της Αθήνας αλλά δεν θα διακοπεί πλήρως. Βασικό σενάριο θα αποκαλείται από εδώ και πέρα η υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς καμία περαιτέρω παρέμβαση, ενώ όσα σενάρια θα διαμορφωθούν στη συνέχεια θα αποκαλούνται εφεξής κύρια εναλλακτικά σενάρια. 3.2 Πλαίσιο Ένταξης της Παρέμβασης Στόχοι της Παρέμβασης Η παρέμβαση εντάσσεται στη λογική της διαμόρφωσης συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας και στην εν γένει περιβαλλοντική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης, σύμφωνα με το πλαίσιο βιώσιμης κινητικότητας του προηγούμενου κεφαλαίου και έχει ως βασικούς στόχους: 1. Την περιβαλλοντική, οικονομικοκοινωνική και αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης. 2. Την αρχιτεκτονική ανάδειξη του βασικότερου μεταφορικού άξονα της πόλης. 3. Τον περιορισμό των διερχόμενων οχημάτων από το κέντρο της πόλης. 4. Την απόδοση του αστικού χώρου στον πεζό και τον ποδηλάτη. 5. Την περαιτέρω προώθηση και προνομιακή μεταχείριση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών μέσω της παροχής αποκλειστικού διαδρόμου κίνησης επί του εξεταζόμενου άξονα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 30

37 3. Κυκλοφοριακά Σενάρια Παρέμβασης Συγκοινωνιακό Πλαίσιο της Παρέμβασης Είναι σαφές ότι για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η παρέμβαση στη Λ. Πανεπιστημίου, πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερο συγκοινωνιακό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει αφενός την τροποποίηση της λειτουργίας των βασικών οδικών αξόνων της πόλης και αφετέρου την ενίσχυση της πρόσβασης στο κέντρο με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Ειδικότερα η τροποποίηση της λειτουργίας των βασικών αξόνων της πόλης είναι αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή της παρέμβασης, τουλάχιστον από κυκλοφοριακή σκοπιά. Αυτό, γιατί η διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα βασικό μεταφορικό διάδρομο του κέντρου της πόλης θα πρέπει να συνοδεύεται από: 1. την αποθάρρυνση εισόδου των ΙΧ στο κέντρο της πόλης, ακόμη και αν υπάρχουν εναλλακτικές οδοί για την πραγματοποίηση διαμπερών κινήσεων 2. την διοχέτευση των ΙΧ σε βασικούς άξονες περιμετρικά του κέντρου της πόλης, με παράλληλη αναβάθμιση της προτεραιότητας των περιφερειακών αυτών κινήσεων επί των εν λόγω αξόνων Η οποιαδήποτε τροποποίηση της δομής της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και περιμετρικά αυτού (η οποία σημειώνεται ότι δεν αποτελεί μέρος του παρόντος έργου και απαιτεί ενδελεχή μελέτη για την ακριβή υλοποίησή της), θα πρέπει να στοχεύσει στο να ωθούνται - επιλέγουν οι οδηγοί τη χρήση περιμετρικών οδών για την κίνηση σε περιοχές αντιδιαμετρικά του κέντρου της πόλης αλλά και να μην επιδιώκουν τη διέλευσή τους από το κέντρο. Μια τέτοια τροποποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: 1. Τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας κατά μήκος των βασικών περιμετρικών αξόνων του κέντρου της πόλης, με παρεμβάσεις τόσο στην οδική υποδομή όσο και στη σηματορρύθμιση. 2. Την αναδιάταξη και τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας των βασικών κόμβων εισόδου στο κέντρο της πόλης, ώστε να ενισχύεται η προτεραιότητα στην περιμετρική κίνηση των ΙΧ και όχι η διαμπερής κίνηση αυτών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 31

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Παραδοτέο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Ερευνητικό Πρόγραμμα:

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Ερευνητικό Πρόγραμμα: Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ & Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Α Θ Η Ν Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα»

«ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ τηλ.2510-227430, 2510-225770 FAX 224624 e-mail : teeam@tee.gr «ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΥΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ

ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΥΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόµενα Εισαγωγή 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.1. Στρατηγικός σχεδιασµός για τη διαχείριση των µετακινήσεων 1.1.1. Η αθηναϊκή εµπειρία 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Χρήση μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 Αντώνης Σταθόπουλος - ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής - ΕΜΠ, Μιχάλης Αναστασάκης - ΕΡΓΟΣΕ, Μαθιός Καρλαύτης - ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αύγουστος 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισμός Επιτροπής Για την επεξεργασία του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λειτουργικός χαρακτηρας του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του ΠΣΑ το 1988 Υπεύθυνοι Διδάσκοντες : Ι. Τσουδερός, Δ. Διμέλλη Φοιτήτρια : Βασιλική Παπαϊωάννου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Αφετηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net Τιµολόγηση 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 _00. Εισαγωγή _01. Κλιματική αλλαγή: Μετριασμός και προσαρμογή _02. Τοπικές μεταφορές _03. Πράσινες Αστικές Περιοχές που ενσωματώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ Σ Ερευνητικό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα