Εναλλακτικές µορφές Τουρισµού: Η περίπτωση της ορεινής Κορινθίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτικές µορφές Τουρισµού: Η περίπτωση της ορεινής Κορινθίας"

Transcript

1 Εναλλακτικές µορφές Τουρισµού: Η περίπτωση της ορεινής Κορινθίας Κ. Θεουλάκης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ε. Μαντάς, Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Χρ. Μυστριώτη, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Περίληψη Το σύγχρονο µοντέλο ανάπτυξης του τουρισµού (µαζικός τουρισµός) έχει οδηγήσει σε υποβάθµιση του δοµηµένου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι ορεινές περιοχές δεν έχουν ακόµα επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από αυτό το τρόπο ανάπτυξης και είναι σηµαντικό να αναζητηθεί µια διαφορετική µορφή ανάπτυξης του τουρισµού. Ήδη παρατηρείται µια αυξανόµενη τάση για διακοπές σε παρθένες περιοχές, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικής αξίας, µε έντονο το στοιχείο της συµµετοχής, της ανακάλυψης και της επαφής µε νέους πολιτισµούς. Η ορεινή Κορινθία, όπως και οι υπόλοιπες ορεινές περιοχές στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από πλούσιο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον καθώς και από παραδοσιακούς οικισµούς που προσθέτουν στην αισθητική του τοπίου. Στην εργασία, αφού γίνει αναφορά πάνω στο φαινόµενο του τουρισµού και την σηµασία του, διερευνώνται οι προοπτικές στην ορεινή Κορινθία για ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Στόχος είναι να συνδυάζεται η προστασία του περιβάλλοντος µε την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική µελέτη πάνω στο φαινόµενο του εναλλακτικού τουρισµού και της εφαρµογής του σε ορεινές περιοχές, επιτόπια παρατήρηση και συνοµιλία µε κατοίκους της περιοχής µελέτης. Στη συνέχεια, η οµάδα µελέτης επέλεξε τον τουρισµό περιπέτειας ως την πλέον κατάλληλη µορφή εναλλακτικού τουρισµού για την ορεινή Κορινθία και διατύπωσε συγκεκριµένες προτάσεις εφαρµογής. Στη διαδικασία της έρευνας έγινε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για µια θεωρητική προσέγγιση τουριστικής ανάπτυξης, αλλά περισσότερο µε µια έµπρακτη εναλλακτική λύση έναντι στον µαζικό τουρισµό. Εισαγωγή Ο τουρισµός είναι, χωρίς αµφιβολία, µία από τις πιο σηµαντικές δυνάµεις που διαµορφώνουν τον κόσµο µας (Cohen & Kennedy, 2000). Ο όρος Τουρισµός περιλαµβάνει την προσωρινή µετακίνηση και διαµονή ενός ατόµου εκτός του µόνιµου τόπου κατοικίας για αναψυχή ή εργασία προσφέροντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε άλλα άτοµα (W.T.O., 1981). Ο Thomas Cook, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του µαζικού τουρισµού (Freya Higgins- Desbiolles, 2004), τη δεκαετία , χρησιµοποίησε τη νέα τότε τεχνολογία του σιδηρόδροµου για να οργανώσει φθηνά ταξίδια για την νέα εργατική τάξη που δηµιουργήθηκε εκείνη την περίοδο στη διαδικασία της βιοµηχανοποίησης στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η ιδέα του αργότερα υιοθετήθηκε και σε άλλες χώρες. Ο Cook όµως, είχε ένα κοινωνικό προσανατολισµό πίσω από τις προσπάθειές του. Έβλεπε τον σιδηρόδροµο ως µια ωφέλιµη κοινωνική δύναµη. Οι Turner και Ash (1975) χαρακτηρίζουν τις προσπάθειες του Cook ως µια πολλά υποσχόµενη αρχή για τον σύγχρονο τουρισµό. Στη διακήρυξη της Μανίλα για τον παγκόσµιο τουρισµό το 1980, αναφέρεται «η εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών που θα οδηγούσαν στο να δικαιούνται οι εργάτες ορισµένες µέρες τον χρόνο για διακοπές χωρίς να υπάρχει κάποια µείωση στο µισθό τους. Το παραπάνω είναι η αναγνώριση της ξεκούρασης και της αναψυχής ως βασικό ανθρώπινο δικαίωµα και έγινε παράγοντας κοινωνικής ισορροπίας και βελτίωσης του ατόµου. Επίσης απέκτησε και πολιτιστική και ηθική διάσταση και είναι σηµαντικό να το υποστηρίξουµε και να το προστατέψουµε από επιρροές οικονοµικών παραγόντων».

2 Ο Ning Wang (1999) στην έρευνα που έκανε περί της αυθεντικότητας στην τουριστική εµπειρία αναφέρει ότι «Αυθεντική εµπειρία είναι εκείνη στην οποία το άτοµο νιώθει ότι έρχεται σε επαφή τόσο µε έναν πραγµατικό κόσµο όσο και µε τον πραγµατικό του εαυτό». Το άτοµο, συνεχίζει, νιώθει ελεύθερο να εκφραστεί, µε τρόπο που δε το κάνει υπό κανονικές συνθήκες, γιατί συµµετέχει σε µη συνηθισµένες δραστηριότητες, απελευθερωµένο από τους περιορισµούς της καθηµερινότητάς του. Ο Neuman (1992), αναφέρει ότι το ταξίδι προσφέρει το σκηνικό στο οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν εναλλακτικούς τρόπους να λειτουργήσουν στον κόσµο. Μέρος του ταξιδιού είναι να ζήσει κανείς εναλλακτικά και να γνωρίσει νέες πτυχές του εαυτού του. O Csikszentmihalyi (1975), καθηγητής ψυχολογίας, κατέληξε µετά από χρόνια έρευνας στη διατύπωση του όρου «ροή» («flow») ως την πνευµατική κατάσταση στην οποία το άτοµο είναι πλήρως απορροφηµένο από αυτό που κάνει. Με βάση τον Csikszentmihalyi οποιαδήποτε δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από διαθέσιµες ικανότητες και προκλήσεις. Όταν οι προκλήσεις είναι πολύ µεγαλύτερες από τις διαθέσιµες ικανότητες του ατόµου τότε το άγχος είναι ένα πιθανό αποτέλεσµα. Αντίθετα, εάν οι διαθέσιµες ικανότητες είναι παραπάνω από αρκετές για µια δραστηριότητα τότε υπάρχει ανία. Η κατάσταση «flow» είναι µια βέλτιστη κατάσταση όπου ο εαυτός, ο βαθµός επαγρύπνησης, η συµπεριφορά, και το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο γίνεται κάτι «ευθυγραµµίζονται» και δηµιουργούν µια ενιαία, µοναδική εµπειρία. Η έρευνα του Csikszentmihalyi συνεχίσθηκε σε περιπτώσεις αθλητών µε εξαιρετικές επιδόσεις και σε περιπτώσεις ακραίων αθληµάτων. Ο Ewert (1994), είχε κάνει έρευνα για την περίπτωση αναρριχητών και πως αυτοί βίωναν µια τέτοια κατάσταση. Η κοινή εµπειρία της κατάστασης που περιγράφεται παραπάνω, υποστήριζε ότι δηµιουργούσε έναν «δεσµό», ένα είδος µικρής κοινότητας µεταξύ των συµµετεχόντων. Κάτι που παρατήρησε και ο Turner (1972), περιγράφοντάς το ως «shared flow». Η εµπειρία ενός ταξιδιού µπορεί να αλλάξει τον τρόπο που κάποιος βλέπει τον εαυτό του, και το µοντέλο της «πραγµατικότητας» κάποιου µπορεί να αναθεωρηθεί. Ο Horne (1992), αναφέρεται σε εµπειρίες σαν και αυτή ως «ανακάλυψη», ο ενθουσιασµός και ο θαυµασµός που νιώθει κάποιος όταν ζει κάτι που αλλάζει τις αντιλήψεις του. Αυτό που ακολουθεί αυτές τις εµπειρίες «ροής» και «ανακάλυψης» είναι µια διαδικασία επανένταξης στο περιβάλλον στο οποίο ζει την καθηµερινότητά του το άτοµο που κάνει τουρισµό περιπέτειας (µορφή εναλλακτικού τουρισµού). Μέρος της διαδικασίας επανένταξης είναι η ανάληψη νέου ρόλου στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο επιστρέφει. Με δεδοµένα τα παραπάνω για την έννοια του τουρισµού, δηµιουργούνται ερωτηµατικά όσον αφορά στο κατά πόσο ο σύγχρονος τουρισµός επιτυγχάνει το σκοπό του. Η κυρίαρχη µορφή τουρισµού είναι ο µαζικός τουρισµός, ο οποίος εµφανίζεται κυρίως σε περιοχές που ικανοποιούν το τρίπτυχο ήλιος θάλασσα άµµος. Στη σηµερινή κοινωνία όπου οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου να κάνουν µηχανικές κινήσεις και να έχουν µηχανικές συµπεριφορές στον χώρο εργασίας, αυτός ο τρόπος καθηµερινότητας διέπει και τις σύγχρονες διακοπές. Ο Pearce (1981) υποστηρίζει ότι πολλές από τις συµπεριφορές των τουριστών είναι αυτοµατοποιηµένες. Ιδιαίτερα στα οργανωµένα ταξίδια µε ξεναγούς, όπου ακολουθείται µια προσχεδιασµένη πατέντα. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι, αφού µάθουν τις δραστηριότητες της ηµέρας, οι επισκέπτες απλά περνούν από όλα τα στάδια του ταξιδιού χωρίς στην ουσία να συµµετέχουν ενεργά. Για να υποστηρίξει την παραπάνω άποψη ο Pearce διεξήγαγε µια έρευνα στην οποία µετά από ένα τέτοιο οργανωµένο ταξίδι 320 χλµ στη βόρεια Αυστραλία ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να απαριθµήσουν τα µέρη που επισκέφθηκαν. Η έρευνα έδειξε ότι από το ταξίδι των 320 χλµ πολλοί από τους τουρίστες θυµόντουσαν µόλις τέσσερα ή πέντε σηµεία ενδιαφέροντος. Μία άλλη µορφή τουρισµού που διαφέρει καθοριστικά από το πρότυπο του συµβατικού, µαζικού τουρισµού είναι ο εναλλακτικός τουρισµός, ο οποίος βασίζεται στην αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων µιας περιοχής, αντιστοιχεί σε µικρής κλίµακας τουριστική ανάπτυξη και προϋποθέτει ενεργή συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού. Ο 2

3 εναλλακτικός τουρισµός δίνει µεγάλη σηµασία σε ζητήµατα περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης στα όρια της φέρουσας ικανότητας του συστήµατος. Ο εναλλακτικός τουρισµός, σύµφωνα µε τον Jarriluoma (1992), ορίζεται ως «το αντίθετο του µαζικού, θεωρείται ποιοτικός, τοπικά σχεδιαζόµενος, ελεγχόµενος και εµπεριέχει αξίες». Με τον όρο εναλλακτικός τουρισµός ή τουρισµός ειδικών ενδιαφερόντων ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωµένων τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιµήσεις των επισκεπτών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν χωρίς να καταστρέφουν τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (www.tee.gr, 8/10/2001). Τα είδη του εναλλακτικού τουρισµού είναι: οικοτουρισµός, αγροτουρισµός, πολιτιστικός τουρισµός, θεραπευτικός - ιαµατικός τουρισµός, συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, αθλητικός τουρισµός. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού εφαρµόζονται σε προορισµούς διαφορετικούς από αυτούς στους οποίους έχει εδραιωθεί ο µαζικός τουρισµός. Αυτές οι περιοχές είναι κυρίως ορεινές περιοχές, γιατί έχουν πλούσιο φυσικό περιβάλλον και είναι δυσπρόσιτες. Ο βαθµός στον οποίο οι περιοχές είναι δυσπρόσιτες, εξαρτάται από το υψόµετρο και από άλλα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως οι κλιµατικές συνθήκες, η τοπογραφία και η µορφολογία του ευρύτερου χώρου. Ορεινές, χαρακτηρίζονται οι περιοχές που είτε το µεγαλύτερο µέρος τους βρίσκεται σε υψόµετρο άνω των 800 µέτρων ή η εδαφική τους επιφάνεια είναι πολύ κεκλιµένη και κατ' εξοχήν ανώµαλη, χωρίζεται δε από χαράδρες ή καλύπτεται από ορεινούς όγκους που δηµιουργούν πολλαπλές εδαφικές πτυχώσεις µε υψοµετρικές διαφορές µεγαλύτερες από 400 µέτρα (Ε.Σ.Υ.Ε., 1995). Μεθοδολογία Για την διερεύνηση του προβλήµατος βασιστήκαµε στη µεθοδολογία των J. Buultjens et al.(2005), σύµφωνα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε: Βιβλιογραφική µελέτη πάνω στο φαινόµενο του εναλλακτικού τουρισµού και της εφαρµογής του σε ορεινές και µη ορεινές περιοχές. Επιτόπια παρατήρηση της περιοχής µελέτης. Συνοµιλία µε κατοίκους της περιοχής ιεπιστηµονική διαβούλευση πάνω στα είδη εναλλακτικού τουρισµού που δύναται, βάση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίµων, να εφαρµοστούν στη συγκεκριµένη περιοχή. ιατύπωση προτάσεων εφαρµογών εναλλακτικού τουρισµού (τουρισµού περιπέτειας). Περιοχή µελέτης Η περιοχή µελέτης αναφέρεται στο εσωτερικό του νοµού Κορινθίας που περιλαµβάνει το όρος Ζήρεια ή Κυλλήνη, µε υψόµετρο µ., που είναι το υψηλότερο βουνό της Κορινθίας, τη λίµνη όξα, τη πεδιάδα του Φενεού, τον υδροβιότοπο της λίµνης Στυµφαλίας και τέλος το οροπέδιο και τη λίµνη ασίου. Το βουνό Ζήρεια στα δυτικά, φτιάχνει µια πρώτη ψηλή κορυφή, ύψους µ., τη Μικρή Ζήρεια, στη συνέχεια σχηµατίζεται ένα πέταλο, στην άλλη άκρη του οποίου βρίσκεται η Μεγάλη Ζήρεια. Ανάµεσα στη Μικρή και Μεγάλη Ζήρεια εµφανίζεται η υψηλότερη κορυφή (2.374µ), η οποία κόβεται από τη χαράδρα της Φλαµπουρίτσας, την οποία διασχίζει ο ποταµός Σύθας. Επίσης, υπάρχουν 7 σπήλαια στην περιοχή, το σπήλαιο «Του Ερµή», το σπήλαιο «Παναγιάς του βράχου», το σπήλαιο «Των Άγγλων», το ανώνυµο βάραθρο Άνω Ταρσού, οι καταβόθρες του Φενεού, το βάραθρο «Τρύπα» Φενεού και το σπήλαιο της λίµνης Στυµφαλίας. Στην περιοχή µελέτης ανήκουν οι παραδοσιακοί οικισµοί που εντοπίζονται στην περιοχή της Ζαχόλης, του Φενεού και τα Τρίκαλα Κορινθίας. Τέλος, διαθέτει έναν αξιόλογο αριθµό µοναστηριών, που βρίσκονται σε υψόµετρο άνω των 700 µέτρων, όπως χαρακτηριστικά είναι: η Μονή Ζάρακα στη Στυµφαλία, 3

4 η Μονή Αγ. Γεωργίου Φενεού, η Μονή Πράθι, η Μονή Αγίου Βλασίου και η Μονή προφήτη Ηλία. Στην περιοχή υπάρχουν το κέντρο ελεύθερης ιππασίας και το αθλητικό χιονοδροµικό κέντρο Ζήρειας. Τέλος, στη Ζήρεια υπάρχουν σηµατοδοτηµένα ορεινά µονοπάτια συνολικού µήκους 55 χλµ. Σύµφωνα αρχικά µε τον Butler (1980) και µεταγενέστερα µε τους Prosser (1999), Glasson, Godfrey, Goodey (1995) ο τουρισµός περιέχει τους σπόρους της ίδιας του της καταστροφής. Με άλλα λόγια, ο τουρισµός καταστρέφει τον τουρισµό. Κάθε τουριστική περιοχή περνάει από κάποια στάδια που συνθέτουν τον κύκλο ζωής της. Ο κύκλος ζωής µίας περιοχής αναψυχής, κατά Butler (1980), είναι ένα παγκόσµιο εξελικτικό µοντέλο, το οποίο κατηγοριοποιεί την υποθετική ανάπτυξη του προορισµού διαµέσου του χρόνου χρησιµοποιώντας µία σειρά από στάδια που καθορίζονται από τον αριθµό των τουριστών και τις υποδοµές. Το µοντέλο αποτελείται από έξι στάδια (αναζήτηση, συµµετοχή, ανάπτυξη, εξυγίανση, στασιµότητα, µετά-στασιµότητα). Τα πρώτα τέσσερα στάδια σηµατοδοτούν την ανάπτυξη της περιοχής, ενώ τα τελευταία δύο µία σταδιακή υποβάθµιση. Στο τελευταίο στάδιο του κύκλου ζωής µπορεί να υπάρξει είτε ερήµωση, είτε αναγέννηση της περιοχής. Η ερήµωση θα προκύψει εάν χαθεί το κοµµάτι της αγοράς που άνηκε στο συγκεκριµένο προορισµό λόγω της αδυναµίας να ανταγωνιστεί καινούργιους προορισµούς. Σε αυτό το σηµείο, για να συντηρηθεί η περιοχή, θα πρέπει να αλλάξει τον τουριστικό της χαρακτήρα σε µη τουριστικό, όπου οι τουριστικές εγκαταστάσεις µετατρέπονται σε κατοικίες. Σταδιακά, υπάρχει αποµάκρυνση από τον τουρισµό και η περιοχή θα χάσει εντελώς τον τουριστικό της χαρακτήρα. Η υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής µελέτης αποδεικνύει ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια του κύκλου ζωής του Butler, δηλαδή στην αναζήτηση ανακάλυψη. Αυτό µας υποδηλώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα επέµβασης σε αυτές τις περιοχές µε τις κατάλληλες προτάσεις και ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της πορείας που ακολούθησαν οι παράκτιες περιοχές κάτω από τις επιταγές του µαζικού τουρισµού. Οι παραλιακές περιοχές του Νοµού αναµφίβολα βρίσκονται σε µεταγενέστερα στάδια του Butler, στο στάδιο της στασιµότητας. Αναµφίβολα είναι ευκαιρία ο τοπικός πληθυσµός των ορεινών περιοχών να παραδειγµατιστεί από τις συνέπειες του µαζικού τουρισµού που έχουν οδηγήσει σε σοβαρά περιβαλλοντικά και κοινωνικό-πολιτισµικά προβλήµατα και να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα διαταράξει την ισορροπία µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ένα είδος εναλλακτικού τουρισµού είναι ο τουρισµός Άθλησης, που περιλαµβάνει κάθε είδους παθητική ή ενεργητική συµµετοχή ενός ατόµου σε µια αθλητική δραστηριότητα επίσηµη ή ανεπίσηµη, οργανωµένη ή όχι, για λόγους εργασίας ή αναψυχής και καθιστά αναγκαία τη µεταφορά ανθρώπων εκτός του τόπου µόνιµης διαµονής ή εργασίας. (Joy Standeven et al, 1999). Κατηγορία του τουρισµού άθλησης αποτελεί ο τουρισµός περιπέτειας, που επιλέχθηκε από την οµάδα µελέτης για εφαρµογή στην ορεινή Κορινθία. Ο τουρισµός περιπέτειας έχει σκοπό να προσελκύσει τον επισκέπτη να εξερευνήσει το φυσικό κάλλος της περιοχής και να συµµετάσχει σε δραστηριότητες που συνδυάζουν τόσο την προσωπική αναψυχή, µέσω της σωµατικής άσκησης, όσο και την αλληλεπίδραση µε τον τοπικό πληθυσµό. Ο τουρισµός περιπέτειας διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν από τα συνηθισµένα πρότυπα που αναπτύχθηκαν µετά τη δεκαετία του 60 σε διεθνές επίπεδο (µαζικός τουρισµός). Απευθύνεται σε στοχευµένο κοινό που είναι περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένο, το οποίο έχει ανώτατο όριο στον αριθµό των τουριστών και είναι µια αγορά που σιγά σιγά εξαπλώνεται λόγω της δηµοσιότητας που έχει πάρει το περιβαλλοντικό κίνηµα τα τελευταία χρόνια. Η προώθηση του τουριστικού «προϊόντος» σε αυτό το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς θα φτάσει στα αυτιά των λίγων, ποιοτικών τουριστών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγµα στην εργασία του David Weaver (1995), ο οποίος παρουσιάζει δυο διαφορετικές διαφηµιστικές εκστρατείες για δυο γειτονικές τοποθεσίες. Η µια 4

5 διαφήµιση αναφέρει 365 ποτάµια ενώ η άλλη 365 παραλίες. Φαίνεται ξεκάθαρα σε τι κοινό απευθύνεται η κάθε µια. Η κάθε µια διαφήµιση περικλείει το δικό της έµµεσο µήνυµα και στοχεύει στο αντίστοιχο τµήµα της αγοράς (µαζικός ή εναλλακτικός τουρισµός). Κύριο χαρακτηριστικό του τουρισµού περιπέτειας είναι το στοιχείο του κινδύνου (λιγότερου ωστόσο σε σχέση µε τον τουρισµό ακραίων αθληµάτων) και της δράσης που εµπεριέχει. Στο πλαίσιο του τουρισµού περιπέτειας εντάσσεται ένας µεγάλος αριθµός δραστηριοτήτων µε πολλές παραλλαγές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: Ορειβασία, Ορεινή πεζοπορία, ιάσχιση φαραγγιών και Προσανατολισµός Αναρρίχηση Καταρρίχηση Κάνο- καγιάκ Ποδήλατο βουνού Ιππασία Σκοπευτικά αγωνίσµατα στην ύπαιθρο (σκοποβολή, τοξοβολία) Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ο επισκέπτης να συµµετέχει σε συνδυασµό µε τα αθλήµατα περιπέτειας σε ορισµένα ακραία αθλήµατα, όπως: Πτώση στο κενό µε δεµένο κάποιο σηµείο του σώµατος µε ελαστικό ιµάντα (Bungee ή Bungy Jumping) Αιωροπτερισµός (ανεµοπτερισµός, αλεξίπτωτο πλαγιάς, αιωροπτερισµός µε αετό) Εξερεύνηση σπηλαίων Βάση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής, η οµάδα µελέτης κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις εφαρµογής του τουρισµού περιπέτειας: Πεζοπορία στην ορεινή Κορινθία Η πεζοπορία είναι το απλό περπάτηµα µέσα στη φύση του όρους Ζήρεια, εντός ή εκτός βατού δρόµου, συνήθως ακολουθώντας τα χαρτογραφηµένα και σηµατοδοτηµένα µονοπάτια που υπάρχουν στο βουνό, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες και σε εποχή που οι µετεωρολογικές συνθήκες είναι σχετικά σταθερές χωρίς ακραία καιρικά φαινόµενα. Κατά την πεζοπορία, ο επισκέπτης δύναται να διέλθει και από τους αρχαιολογικούς χώρους, τις µονές, τις εκκλησίες και τους παραδοσιακούς οικισµούς της περιοχής. Οι προτεινόµενες διαδροµές είναι: Από την περιοχή Γκούρα σε µία κορυφή του όρους Ζήρεια (Ντουρντουβάνα). Στη διαδροµή αυτή βρίσκεται το ξωκλήσι του Αι Νικόλα και η λίµνη όξα. Από το Φενεό υπάρχει µονοπάτι που οδηγεί στον Α. Γεώργιο του Κάµπου (πιθανόν του 1760). Η διαδροµή Κεφαλάρι-Λίµνη ασίου ακολουθεί το δασικό δρόµο Μεσαίων Τρικάλων - λίµνης ασίου- οροπεδίου. Πολυήµερη πεζοπορία (trekking) στη Ζήρεια Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί πολλές διανυκτερεύσεις στο βουνό, που συνήθως γίνεται σε αντίσκηνο που µεταφέρεται στο σακίδιο ή σε καταφύγια, ενώ γενικά δοκιµάζει την δυνατότητα των συµµετεχόντων στην αυτόνοµη διαβίωση στη φύση για πολλές ηµέρες. ιάσχιση όρους Η διάσχιση όρους είναι µια πεζοπορία που ξεκινά από ένα σηµείο και περνάει µέσα από κάποιο ορεινό συγκρότηµα για να καταλήξει σε άλλο σηµείο, µακριά από την εκκίνηση. Στη Ζήρεια υπάρχουν πολλές και εκτεταµένες υψοµετρικές διαφορές και η ορεινή διάσχιση µπορεί να διαρκέσει από 1 ηµέρα έως αρκετές ηµέρες. Ορειβασία στη Ζήρεια 5

6 Στη Ζήρεια µπορεί να κάνει κάποιος ορειβασία επιλέγοντας τα χαρτογραφηµένα και σηµατοδοτηµένα ή µη µονοπάτια που οδηγούν σε απότοµες κορυφές της µικρής Ζήρειας (υψόµ. 2,080 µ.) ή στην ψηλή κορυφή των 2,374 µ. Ποδήλατο βουνού Υπάρχει δυνατότητα ο επισκέπτης να κάνει ποδήλατο σε µονοπάτια που βρίσκονται στο οροπέδιο Φενεού και στην παράκτια ζώνη των λιµνών του Νοµού. Εξερεύνηση σπηλαίων Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει επτά (7) σπήλαια, τα οποία µπορεί ο επισκέπτης να εξερευνήσει και να περιηγηθεί. Αλεξίπτωτο πλαγιάς Στη Μεγάλη Ζήρεια ενδείκνυται, λόγω του µεγάλου υψοµέτρου, για αλεξίπτωτο πλαγιάς (παρά πέντε). ηµιουργία θεµατικού πάρκου Το θεµατικό πάρκο µπορεί να περιλαµβάνει έκταση τόσο για σκοπευτικά αγωνίσµατα, όσο και για ελεύθερη ιππασία. Παράλληλα ο επισκέπτης θα ενηµερώνεται για την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής, καθώς και για τις υπάρχουσες διαδροµές πεζοπορίας. Κατάλληλη τοποθεσία για την χωροθέτηση του πάρκου είναι στην έκταση της µικρής Ζήρειας. Λειτουργεί ήδη κέντρο ελεύθερης ιπασσίας στο Ρέθι- Τρίκαλα Κορινθίας το οποίο αποτελεί είδος εναλλακτικού τουρισµού. ραστηριότητες στις λίµνες ασίου, Στυµφαλίας, όξας Οι λίµνες αυτές µπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα για αναψυχή και δραστηριότητες τουρισµού περιπέτειας, όπως για παράδειγµα το κανό-καγιάκ, καθώς και διενέργεια πλήθους άλλων αθληµάτων, όπως το ποδήλατο βουνού στην περιοχή γύρω από τη λίµνη. Στο σύνολο της βιβλιογραφίας που µελετήθηκε υπήρχαν κάποιες κοινές αρχές στην εφαρµογή του εναλλακτικού τουρισµού, όπως αναφέρει και ο Omotayo D. Brown (1998). Για να γίνει σωστή εφαρµογή των προτάσεων που προηγήθηκαν, πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω αρχές: ιαχείριση σε τοπική κλίµακα, έτσι ώστε να καρπώνεται τα έσοδα η τοπική κοινωνία και να έχει λόγο στη λήψη αποφάσεων, Οι υποδοµές να παρέχουν τις βασικές ανέσεις (αποφυγή της πολυτέλειας), Μικρές οµάδες επισκεπτών καθ όλη τη διάρκεια του έτους και αποφυγή του φαινοµένου της εποχικότητας, Ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και των παραδοσιακών προϊόντων, ιανοµή των κερδών σε όλο το φάσµα του τοπικού πληθυσµού. Ευκαιρίες για συµµετοχή όλων των κατοίκων στις δραστηριότητες, Έµφαση στον παραδοσιακό χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα µικρών εγκαταστάσεων, Ενθάρρυνση των κατοίκων για ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, ιασπορά στο χώρο ήπιας µορφής δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, Μεταβίβαση της διαχείρισης των τουριστικών δραστηριοτήτων στον ντόπιο πληθυσµό µε σκοπό τη διαδραστικότητα µεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών, Ελευθερία στη ανάπτυξη και άλλων πηγών εισοδήµατος στην κατεύθυνση που πρεσβεύει ο εναλλακτικός τουρισµός. Συµπεράσµατα Μέσα από την διαδικασία υλοποίησης αυτής της εργασίας η οµάδα µελέτης έχει καταλήξει στο ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης στον τοµέα του τουρισµού, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν έχει εισβάλλει πλήρως το κυρίαρχο µοντέλο ανάπτυξης. Θεωρούµε ότι είναι µια µεγάλη ευκαιρία να δράσουµε προληπτικά και να ακολουθήσουµε µια εναλλακτική κατεύθυνση µε τελικό στόχο ένα µέλλον διαφορετικό από αυτό που 6

7 προδιαγράφεται από τα υπάρχοντα παραδείγµατα ανάπτυξης, τα οποία έχουν προσδώσει διαφορετική έννοια στον όρο Τουρισµό από αυτήν που θα έπρεπε πραγµατικά να έχει. Όπως αναφέρουν οι Minkyung Park και Patricia A. Stokowski (2009), ο τουρισµός ορίζεται ως µια µορφή κοινωνικής ανταλλαγής. Η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής που έχει αναπτυχθεί, έχει σαν βασικό στοιχείο το αµοιβαίο κέρδος (σε οποιαδήποτε µορφή εκφράζεται αυτό) µεταξύ επισκέπτη και οικοδεσπότη. Αυτό αποκλείει να επωφελείται κάποιος τρίτος από αυτήν την ανταλλαγή (τουριστικοί πράκτορες, µεσάζοντες, πολυεθνικές εταιρείες κτλ.) και να γίνεται εις βάρος του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Όµως, περιοχές έρευνας του κλάδου της κοινωνικής ψυχολογίας (που συµπεριλαµβάνουν τη µελέτη του αλτρουισµού, της αλληλοβοήθειας, του ανταγωνισµού και της επιθετικότητας) αποδεικνύουν ότι πολλοί τουριστικοί τόποι µπορούν να ειδωθούν ως πεδίο ανταγωνισµού για τα φυσικά διαθέσιµα µεταξύ οικοδεσπότη και επισκέπτη, µε συνακόλουθη επιθετικότητα από τον "επιτιθέµενο" ή τον "αµυνόµενο" (Philip L. Pearce and Peter F. Stringer, 1991). Όπως αναφέρει και ο D. Omotayo Brown στην έρευνά του για τον τουρισµό, δηµιουργούνται κοινωνικές εντάσεις µεταξύ των τουριστών και των ντόπιων κατοίκων. Οι ντόπιοι αντιδρούν και αρνούνται να φωτογραφηθούν ως ένα άλλο αντικείµενο της περιοχής, να πραγµατοποιήσουν τελετές κατά παραγγελία των επισκεπτών. Αντίστοιχα, από την πλευρά των ντόπιων, οι τουρίστες αντιµετωπίζονται καθαρά ως πηγή εσόδων και τίποτα άλλο. Οι περιοχές οι οποίες δύναται να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό µοντέλο ανάπτυξης τουρισµού είναι οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων που διαθέτουν καθώς επίσης βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης. Σε αυτόν τον εναλλακτικό προορισµό αποβλέπουµε στην διανοµή των κερδών από τον τουρισµό στους ντόπιους κατοίκους, µέσω της συµµετοχής αυτών, άµεσα ή έµµεσα, στις τουριστικές δραστηριότητες. Ο εναλλακτικός τουρισµός πρέπει να αντιµετωπίζεται ως δυναµικό βοήθηµα της τοπικής οικονοµίας και όχι ως µοναδική οικονοµική λύση. Είναι δυνατό να έχουµε ταυτόχρονα και ικανοποιητικό εισόδηµα στην περιοχή από τον τουρισµό και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Βασικός στόχος της τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι η ωφέλεια της τοπικής οικονοµίας και ειδικότερα µέσω: τοπικών καταλυµάτων, ντόπιων απασχολουµένων και τοπικών προϊόντων. Η «αγορά» του εναλλακτικού τουρισµού σε έναν προορισµό έχει το πλεονέκτηµα ότι ο αριθµός των συνειδητοποιηµένων περιβαλλοντικά επισκεπτών είναι συγκεκριµένος, µε ανάλογο αποτέλεσµα στην παρουσία ήπιων τουριστικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων. Ο τουρισµός περιπέτειας είναι µια τουριστική δραστηριότητα που δεν δρα ανταγωνιστικά προς τους φυσικούς πόρους. Αντίθετα, συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση τόσο των µόνιµων κατοίκων όσο και των επισκεπτών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα άτοµα που επιλέγουν την εναλλακτική αυτή µορφή του τουρισµού είναι άτοµα που αναζητούν στις διακοπές τους τη "φόρµουλα των 3Φ (Φύση - Φιλία - Φιλοξενία)" και απορρίπτουν εκείνη των 3S (Sun - sea - sand) του µαζικού τουρισµού, όπως αυτή έχει εξελιχθεί στις µέρες µας. Τα άτοµα αυτά τις περισσότερες φορές έχουν συγκεκριµένα ενδιαφέροντα (φυσιολάτρες, παρατηρητές πουλιών, χλωρίδας και πανίδας, ορειβάτες κ.ά.), και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένα στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα. Ο τουρισµός περιπέτειας, ως δραστηριότητα, αναπτύσσεται όλες τις εποχές του χρόνου, αµβλύνοντας έτσι το πρόβληµα τις τουριστικής εποχικότητας, που ως γνωστόν, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού. Στο πλαίσιο της έρευνάς µας προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε εφαρµογές εναλλακτικού τουρισµού στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Καλύµνου αξίζει να αναφερθεί γιατί παρόλο που πρόκειται για νησί δίνει το καλύτερο παράδειγµα τουρισµού περιπέτειας που θα µπορούσε να υιοθετηθεί και από µια ορεινή περιοχή. Ο κ. Χατζησµαλής Γ., υπεύθυνος εναλλακτικού τουρισµού στο νησί της Καλύµνου αναφέρει ότι η Κάλυµνος σε σχέση µε άλλα νησιά είχε το 7

8 «µειονέκτηµα» της ύπαρξης απότοµων βραχωδών εδαφών. Η πλειονότητα των τουριστών προτιµούσε τον καθιερωµένο τρόπο διακοπών και η Κάλυµνος δεν ήταν µέσα στις πρώτες επιλογές των επισκεπτών. Παράλληλα όµως είχε µια σταθερή προσέλευση από επισκέπτες που είχαν διαφορετική προτίµηση στο είδος διακοπών που ήθελαν να κάνουν. Κυρίως Ιταλοί αναρριχητές ξεκίνησαν να προσέρχονται κάθε χρόνο στο νησί. Κάποιοι είδαν ανάπτυξη µέσα από τις αναρριχητικές διαδροµές και ασχολήθηκαν σοβαρά µε το θέµα του ειδικού τουρισµού. Σήµερα που είναι µια εποχή κρίσης για τον ελληνικό τουρισµό, η επένδυση των Καλύµνιων αποδίδει σταθερά. Η Κάλυµνος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους δηµοφιλέστερους παγκόσµιους προορισµούς για αναρρίχηση. Αξιοποιήθηκαν οι βράχοι µε σταλακτίτες για αναρρίχηση, έχουν δηµιουργηθεί δεκάδες αναρριχητικές διαδροµές εντυπωσιακής φυσικής οµορφιάς και πραγµατοποιείται φεστιβάλ κάθε δυο χρόνια που συγκεντρώνει πλήθος αναρριχητών από όλο τον κόσµο. Τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι πάνω από αναρριχητές ετησίως επισκέπτονται την Κάλυµνο και αναρριχώνται στα κατακόρυφα βράχια της. Με µέσο εκτιµώµενο αριθµό διανυκτερεύσεων τις 10 κατ άτοµο, υπολογίζεται πως οι αναρριχητές πραγµατοποιούν διανυκτερεύσεις τον χρόνο. Ένας αριθµός πολύ σηµαντικός για ένα µικρό νησί όπως η Κάλυµνος. Παράλληλα τα οφέλη από την αθλητική αναρρίχηση είναι πολλαπλά, γιατί συνδυάζεται το οικονοµικό κέρδος µε το σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης η τουριστική κίνηση γίνεται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι µόνο τους καλοκαιρινούς µήνες. Η περίπτωση της Καλύµνου είναι ένα παράδειγµα της εφαρµογής των προτάσεων της παρούσας εργασίας. Εάν λοιπόν ένα νησί όπως η Κάλυµνος κατάφερε να µετατρέψει ένα φαινοµενικό µειονέκτηµα σε πλεονέκτηµα τότε θεωρούµε ότι το ίδιο µπορεί να κάνει και η ορεινή Κορινθία. Τα φυσικά διαθέσιµα υπάρχουν (όπως και για κάθε τόπο) και µένει να αξιοποιηθούν µε ευρηµατικότητα από τους ίδιους τους κατοίκους. Βιβλιογραφία Λύτρας, Π., Τουριστική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks, Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO)., Παγκόσµιο Τουριστικό Βαρόµετρο 2(3), Παπακωνσταντινίδης, Α.Λ., Αγροτουρισµός, σταθµός στον δρόµο για την τοπική Ανάπτυξη. Αθήνα, Σφακιανάκης, Μ., Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην, Τριανταφύλλου, Γ., Οι προοπτικές εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Ηράκλειο, Beedie, Paul, Hudson Simon. Emergence of mountain-based adventure tourism. Annals of Tourism Research 30(3): Pergamon, Briassoulis, Helen, Sustainable tourism and the question of the commons. Annals of Tourism Research 29(4): Pergamon, Butler, R., The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. Canadian Geographer 24: 5 12, Buultjens, J., Ratnayake, I., Gnanapala, A., Aslam, M., Tourism and its implications for management in Ruhuna National Park (Yala), Sri Lanka. Tourism management 26: Elsevier, Cohen, R., & Kennedy, P., Global sociology. Houndsmills, Basingstoke, UK: Macmillan Press, Csikszentmihalyi M., and I. Selega Adventure and the Flow Experience. In Adventure Education, J. Miles and S. Priest, eds. pp State College PA: Venture Publishing, Deng Jinyang, King Brian, Bauer Thomas Evaluating natural attractions for tourism. Annals of Tourism Research 29(2): Pergamon, Dimitris loannides A flawed implementation of sustainable tourism: the experience of Akamas, Cyprus. Tourism Management 16(8): ,

9 Ewert, A., and S. Hollenhorst Individual and Setting Attributes of the Adventure Recreation Experience. Leisure Sciences 16: , Freya Higgins-Desbiolles More than an industry : The forgotten power of tourism as a social force. Tourism Management 27: Elsevier, Gill, Alison, Williams, Peter, Managing growth in mountain tourism communities. Tourism Management: , Glasson, J., Godfrey, K., & Goodey, B. Towards visitor impact management: Visitor impacts, carrying capacity and management responses in Europe s historic towns and cities. Aldershot, England: Avebury, Gyou, Tae Ko, Development of a tourism sustainability assessment procedure: a conceptual approach. Tourism Management 26: Elsevier, Horne, D., The Intelligent Tourist. Sydney: Margaret Gee, Hudson, S., Sport and Adventure Tourism. THHP, Jarriluoma, J., Alternative tourism and the evolution of tourism areas. Tourism Management 14(5): , Minkyung, Park, Patricia, A. Stokowski, Social disruption theory and crime in rural communities: Comparisons across three levels of tourism growth. Tourism Management 30: Elsevier, Nancy, Gard, McGehee, Alternative Tourism and Social Movements. Annals of Tourism Research 29: Pergamon, Neumann, M., The Trail through Experience: Finding Self in the Recollection of Travel. In Investigating subjectivity, Carolyn Ellis and Michael G. Flaherty, eds. pp London: Sage, Omotayo, D., Brown In search of an appropriate form of tourism for Africa: lessons from the past and suggestions for the future. Tourism Management 3: Pergamon, Pearce, L., Philip, Route Maps. A Study of Travellers Perception of a Section of Countrysidr. Journal of Environmental Psychology 1: , 1981a. Pearce L. Philip Environmental Shock: A Study of Tourists Reactions to Two Tropical Islands. Journal of Applied Social Psychology 11: , 1981b. Pearce, L., Philip, Stringer, F., Peter, Psychology and Tourism. Annals of Tourism Research 18: Pergamon Press, Philip, Dearden, Sylvia, Harron, Alternative Tourism and Adaptive Change. Annals of Tourism Research 21: Pergamon Press Ltd., Prosser, R., Societal change and the growth in alternative tourism. In E. Cater, & G. Lowman (Eds.), Ecotourism: A sustainable option: New York: John Wiley & Sons, Swarbrooke, J., Colin, B., Suzanne, L., Gill, P., Adventure Tourism The new Frontier. BH, Turner, L., and Ash, J., The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery. London: Constable, Urtasun, Ainhoa, Gutierrez Isabel Tourism agglomeration and its impact on social welfare: An empirical approach to the Spanish case. Tourism Management 27: Elsevier, Wang, Ning, Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of Tourism Research 26(2): Pergamon, Weaver, B., David, Alternative to mass tourism in Dominica. Annals of Tourism Research 18: , Weaver, B., David, Alternative tourism in Montserrat. Tourism Management 16(8): Butterworth Heinemann, Weber, Karin, Outdoor adventure tourism. A review of research approaches. Annals of Tourism Research 28(2): Pergamon,

10 Williams, Paul, Soutar, N., Geoffrey Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context. Annals of Tourism Research 36(3): Pergamon, W.T.O., Technical Handbook on the Collection and Presentation of Domestic and International Tourism Statistics, Alternative Tourism: The case of mountainous Corinthia K. Theoulakis, Rural and Surveying Engineer N.T.U.A Ev. Mandas, Chemical Engineer N.T.U.A. Chr. Mystrioti, Mining Engineer- Metallurgist N.T.U.A. Abstract The modern development of tourism (mass tourism) has led to deterioration of the urban natural and social environment. Mountainous areas have not yet been greatly affected by this development and it is important to look for a different way for tourism to develop. Already there is a growing trend for holidays in areas of pristine, natural beauty and ecological worth, with a strong element of participation, discovery, and contact with new cultures. Mountainous Corinthia, like other mountainous areas in Greece, is characterized by a rich natural and cultural environment as well as traditional settlements which add to the beauty of the landscape. In this project, we look into the possibilities of developing alternative forms of tourism in mountainous Corinthia, having reported on the phenomenon of tourism and its meaning. The aim is to combine environmental protection with strengthening the local economy. In accordance with the methodology used, we made a bibliographical study on the effect of alternative tourism and its application in mountainous areas, we also made on-site observation and chatted with residents in the study area. Then, the study group chose adventure tourism as the most appropriate form of alternative tourism for Mountainous Corinthia and made concrete proposals for implementation. During the process of investigation, it became clear that this project was not a theoretical approach to tourism development, but rather a practical alternative to mass tourism. 10

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων Environmental Actions for the promotion of alternative forms of tourism Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013 Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων

Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων Ελένη Γλυνιά PhD, ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης Σέρρες Δευτέρα 28/04/2014 eglinia@phed.auth.gr 1 Σκοπός της αναψυχής είναι ο εμπλουτισμός της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνδεση του αγροτουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους

Η σύνδεση του αγροτουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους Εισήγηση του Γιώργου Αγοραστάκη στο WORKSHOP LEADER+ Εναλλακτικός τουρισμός: ποιότητα, ασφάλεια, δικτύωση, κανάλια διάθεσης, εμπορευματοποίηση» στο ΜΑΙΧ-Χανιά 22.ΙΙ.2007 Ορισμός Ο αγροτουρισμός ως δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / /20 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ο τουρισμός που βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει την εμπειρία τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους συνοδούς και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι καιρικές συνθήκες λαμβάνονται πάντα υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Μη σωστή αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει ο δήμος. Μη σωστή χρήση της προώθησης του τοπικού τουρισμού

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Μη σωστή αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει ο δήμος. Μη σωστή χρήση της προώθησης του τοπικού τουρισμού ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Με μια πρώτη ματιά και συζήτηση καταλήγουμε σε κάποια πρώτα εμφανή συμπεράσματα τα οποία είναι πως πολλοί δεν γνωρίζουν τη γεωγραφική θέση ή και σε άλλες περιπτώσεις την ύπαρξη του Δήμου Αγιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Κουθούρης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής στην «ιοίκηση ραστηριοτήτων Αναψυχής», Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ακριβή Λέκα. Αναστασία Στρατηγέα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ακριβή Λέκα. Αναστασία Στρατηγέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Συν/χος Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Συν/χος Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Συν/χος Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Πιερία. Για έναν Τουρισμό που να «Ακούει» και να «Μην Πληγώνει». Λιτόχωρο 10-5-2014 Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου Οι µαθητές: Γεωργακοπούλου Ελευθερία Κατσαρός Νίκος Νάκου Τζωρτζίνα Πατρίκη Μαίρη Φωνιαδάκη Μαρία Οι Καθηγητές: ηµακοπούλου Ελένη Λιάπη Βασιλική Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής το ποδήλατο στη ζωή μας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την άθληση στοχεύουμε στην: δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι φυσικές δραστηριότητες στοδάσοςκαιτοβουνό, µέσο αναψυχής και επαφής µε το φυσικό περιβάλλον. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής

Οι φυσικές δραστηριότητες στοδάσοςκαιτοβουνό, µέσο αναψυχής και επαφής µε το φυσικό περιβάλλον. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Οι φυσικές δραστηριότητες στοδάσοςκαιτοβουνό, µέσο αναψυχής και επαφής µε το φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Η παρουσία του ανθρώπου στο δάσος συνδεόταν στο παρελθόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικός τουρισμός

Πολιτιστικός τουρισμός Πολιτιστικός τουρισμός Το πρότυπο του μαζικού τουρισμού Η παραδοσιακή αγορά διακοπών, που περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο τμήμα τουριστών, οι οποίοι αναζητούν στο ταξίδι τους κυρίως την ξεκούραση και τη

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΜΌΣ Προφίλ Οικοτουριστών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαθησιακοί στόχοι/ Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4» Συντονιστής: Κ.Π.Ε. Μαρώνειας Ροδόπης

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4» Συντονιστής: Κ.Π.Ε. Μαρώνειας Ροδόπης Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4» Συντονιστής: Κ.Π.Ε. Μαρώνειας Ροδόπης Μονοπάτια Ε6 Ε4 Τα ορειβατικά μονοπάτια Ε6 & Ε4 διασχίζουν την Ευρωπαϊκή ήπειρο και καταλήγουν

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής Γυµνάσιο Νέου Σκοπού ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ιαγωνισµό Ανάδειξης Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων Environmental Actions for the promotion of alternative forms of tourism Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013 Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων Ποια είναι η Experience Outdoor Activities; Η Experience Outdoor Activities, γραφείο Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων και Αναψυχής, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εταιρικών διοργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εισαγωγή Ο τουρισμός παγκοσμίως θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕναλλακτικόςΤουρισµός Τρικάλων

ΕναλλακτικόςΤουρισµός Τρικάλων Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕναλλακτικόςΤουρισµός ΤουρισµόςστοΝοµό Τρικάλων ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ Θεσσαλονίκη 2008 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities)

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2ο Τετράμηνο 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ολυμπία Λαμπάκη (Outdoor Activities)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 Συμμετοχική Χαρτογράφηση διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες Διαγενεακή προσέγγιση μάθησης μεθοδολογία για την προσέγγιση Παρουσίαση κοινότητας περιοχή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη.

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. [Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. Η περίπτωση του μετοχιού Ησυχάκη στον Αλικιανό.] Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων στην εξέλιξη του αγροτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση του Crowdsourcing στο Μάρκετινγκ & την Προώθηση του Τουριστικού Προιόντος

Η Χρήση του Crowdsourcing στο Μάρκετινγκ & την Προώθηση του Τουριστικού Προιόντος Η Χρήση του Crowdsourcing στο Μάρκετινγκ & την Προώθηση του Τουριστικού Προιόντος Διάλεξη για το 2 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μονάδα Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 1: Εννοιολογική προσέγγιση και Κοινωνικοοικονομική διάσταση του Τουρισμού. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Λίμνη Δόξα H ορεινή Κορινθία είναι ένας από τους ωραιότερους προορισμούς, όχι μόνο για τους Πελλοπονήσιους αλλά και για τους Αθηναίους. Έχει μια σειρά από λίμνες, φυσικές ή τεχνιτές, οι οποίες αλλάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός. Μια πρόσκληση πρόκληση!

Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός. Μια πρόσκληση πρόκληση! Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός Μια πρόσκληση πρόκληση! Βασικές αρχές: Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, όλα τα αρχαία ερείπια ως φορείς πανανθρώπινης μνήμης συνιστούν απόλυτη αξία a value per

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity 3 ICT NETWORKS Ημερίδα Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σκοπός του Μαθήματος Τα τουριστικά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη διοίκηση και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ Θα προσκοµιστούν ή θα παραχθούν 200 ψηφιακές φωτογραφίες (50 φωτογραφίες Χ 4 Περιφερειακές Ενότητες στις 4 εποχές), που κατά κύριο λόγο θα αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών" Υποστήριξη ομάδας:

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης:  ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών Υποστήριξη ομάδας: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα 15ος - 19ος αιώνας: Πολιτιστικός τουρισμός επιστημόνων,

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές ήµος Ιεράπετρας, ήµος Αρκαλοχωρίου, ήµος Ρούβα, ήµος Θραψανού, ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας. Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας. Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Ορεινή Πεζοπορία Πορεία µε τα πόδια σε ορεινό περιβάλλον Ορειβασία Ανέβασµαή αναρρίχηση σε βουνό:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ: 7769) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΓΑΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ H Έννοια του Εναλλακτικού και του Μαζικού Τουρισμού Ενναλλακτικός Τουρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ »

«ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ » ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 01-013» Οκτώβριος Δεκέμβριος 013 Ιανουάριος, 014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα