ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Περιεχόμενα Συναντήσεις Στρογγυλής Τραπέζης και οδηγίες του ΜED-ανάλυση των εργαλείων παρέμβασης 3η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής -Πάτρα (Ελλάς) Έμφαση στα Σημεία Καθοδήγησης (G.P.) Επόμενες Εκδηλώσεις Επαφές Project cofinanced by the European Regional Development Fund Projet cofinancé par les Fonds Européen de Developpement Régional Ενημερωτικό Δελτίο ν.2 του έργου ΕΜΜΑ Μετά από ένα χρόνο της υλοποίησης του έργου, παρά ότι αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από µια όλο και πιο αβέβαιη διεθνή οικονοµική κατάσταση και από ιδιαίτερα ευµετάβλητες οικονοµικές επιδόσεις, πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί, µε στόχο την υπέρβαση των κοινωνικών και οικονοµικών εµποδίων που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα των γυναικών, όσον αφορά την καινοτοµία, πρόσβαση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (ιδιαίτερα λεπτό στοιχείο στην τρέχουσα αγορά) και στην ανάπτυξη ενός βιώσιµου µοντέλου της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, τόσο από οικονοµική όσο και περιβαλλοντική σκοπιά. Εργαστήρια συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και Κατευθυντήριες Γραμμές MED: ανάλυση των εργαλείων παρέμβασης Μετά τον καθορισµό των διακρατικών δράσεων που περιγράφονται στην πρώτη φάση του έργου, οι συναντήσεις που ακολούθησαν λάβανε υπόψη το ζήτηµα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας σε πολλαπλές λειτουργικές πτυχές της, µε συγκεκριµένο στόχο να καταλήξει σε καινοτόµες στρατηγικές και συστήµατα, τα οποία επιτρέπουν να ξεπεραστεί η νόθευση στοιχείων από τα συστήµατα αναφοράς. Πιθανά µέσα παρέµβασης που προσδιορίζονται είναι: «Φυλετικές» πολιτικές που αναλαµβάνονται από τις τοπικές αρχές, µε στόχο τον εντοπισµό και την εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών, µε στόχο να εξαλειφθούν οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων στην εδαφική διοίκηση και στην εταιρική πολιτική. Η πρόσβαση στο πιστωτικό σύστηµα και τους όρους χρηµατοδότησης, ειδικά για γυναίκες επιχειρηµατίες, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτού του µοντέλου. Στρατηγικές µάρκετινγκ ειδικά σχεδιασµένες, οι οποίες βασίζονται σε διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών - ίκτυα - καθώς και για τη συνεργασία µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων εν όψει της ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας των γυναικών. Νέα µοντέλα επικοινωνίας που ξεκίνησαν µε τη δηµιουργία της συνεργασίας και των συστηµάτων διαµοιρασµού πληροφοριών ή µέσω ολοκληρωµένων συστηµάτων που επιτρέπουν την αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων, µέσω της χρήσης των µεθόδων της έρευνας, όπως η ανάλυση SWOT και της ταυτoτοποίησης των πελατών-στόχων και των δικτύων της γνώσης. Αυτή η διαδικασία παράγει ευεργετικά αποτελέσµατα για τις διαδικασίες πιστότητας των πελατών και προµηθευτών, µέσω ολοκληρωµένων προγραµµάτων επικοινωνίας. Κοινωνικά, αυτό µεταφράζεται σε αυξηµένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, τη δηµιουργία ενός βιώσιµου κύκλου ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µερών, που εµπλέκονται στην οικονοµική διαδικασία.

2 Μοντέλα " γυναικείας "επιχειρηµατικότητας, µε στόχο την ενίσχυση των υφιστάµενων επιχειρήσεων και τη δηµιουργία νέων οικονοµικών παραδειγµάτων, µε ιδιαίτερη προσοχή στα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αυτού του είδους της επιχείρησης: τη βιωσιµότητα, θετικό ανταγωνισµό, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και συµπεριφορικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν το θηλυκό µοντέλο διαχείρισης. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν λαµβάνοντας υπόψη τόσο την οικονοµική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα των αντιστοίχων µοντέλων, όπως στην περίπτωση της δραστηριότητας των βιολογικών καλλιεργειών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές ή σχετικά µε την εφαρµογή των οικολογικών ιδεών και αρχών στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση βιώσιµων γεωργικών και τουριστικών συστηµάτων. 3Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΑΤΡΑ (ΕΛΛΑΔΑ) Στις 5 και 6 Ιουλίου 2011, πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα (Ελλάς) η 3η συνάντηση της ιαχειριστικής Επιτροπής του έργου ΕΜΜΑ, στην οποία συµµετείχαν εµπειρογνώµονες και στελέχη από τις χώρες εταίρους που συµµετέχουν στο έργο και ήταν σε θέση να επικεντρωθούν στις στρατηγικές και τους παράγοντες, που συµµετέχουν στην πρακτική εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών, που καθορίστηκαν προηγουµένως, συγκρίνοντας την οικονοµική και φυσική πορεία του έργου (καθορισµός χρόνους και διαδικασίες), τη συµφωνία για τον τρόπο επικοινωνίας και την ενηµέρωση των µελών (µέσω της εφαρµογής στην ιστοσελίδα, την προετοιµασία των ενηµερωτικών δελτίων και την ανάπτυξη των ρυθµίσεων για τη διάδοση των κατευθυντήριων γραµµών που περιγράφεται από την οµάδα εργασίας). Οι συνεδριάσεις εργασίας είχαν επικεντρωθεί στις επιχειρησιακές γραµµές αναφορικά µε τα «Σηµεία Προσανατολισµού» και για τους τρόπους δράσης των εταίρων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση των δαπανών, την οργάνωση των καθηκόντων, την τυποποίηση του περιεχοµένου και τη διάδοση των αποτελεσµάτων (µέσω της εφαρµογής µιας βάσης δεδοµένων των δικαιούχων και τον ακριβή καθορισµό προθεσµιών για τους εταίρους). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα. Ines Gomes εκ µέρους του ADRAL παρουσίασε µια σύνοψη της κατάστασης των δηµοσίων / ιδιωτικών συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης (PPMRT ), ενώ ο κ. Θεόδωρος Βαγενάς, εκ µέρους της N.E.A., υπέβαλε έκθεση σχετικά µε την τρέχουσα οργανωτική κατάσταση των ιεθνών Εµπορικών Εκθέσεων (TTF s).

3 ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τα Σηµεία Καθοδήγησης ήταν το κεντρικό θέµα που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ιαχειριστικής Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα (GR). Η επιχειρησιακή προσέγγιση εµπλέκει στην προετοιµασία των δραστηριοτήτων και των οργάνων (που θα αναπτυχθούν από τους εταίρους), για να συλλέξουν, αποτελεσµατικά και αποδοτικά, τις πραγµατικές ανάγκες των µικρών και µεσαίων γυναικείων επιχειρήσεων. Αυτή η στατιστική εργασία και η συλλογή των δεδοµένων θα προχωρήσει µαζί µε τη σύνταξη κατευθυντήριων, γραµµών µε στόχο την παραγωγή µιας στατιστικής ανάλυσης της περιοχή (που ονοµάζεται «Βιβλιοθήκη για την Εδαφική Έρευνες») και ένα λειτουργικό εγχειρίδιο για την χρήση αυτών των οδηγιών, κατά κύριο λόγο, από τους φορείς, που συµµετέχουν στο έργο, ακολουθούµενη από µια ευρύτερη εδαφική διάδοση. Η κα. Libera Νάντια Imbroglini εκ µέρους της SVILUPPUMBRIA SPA, η οποία υπέβαλε και την πρόταση αυτή, έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ανάλυση SWOT, που εφαρµόζεται για τη συλλογή των πληροφοριών αυτού του τύπου, ενώ η κα. Πάολα Paccara παρουσίασε το τµήµα της πρακτικής εφαρµογής των «Σηµείων Καθοδήγησης», τονίζοντας πόσο αναγκαία είναι η τυποποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ίδιες δοµές σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικά κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά πλαίσια. Ο στόχος του Σηµείου Καθοδήγησης (GP) είναι η παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας που προσπαθούν να στηρίξουν τη νέα επιχειρηµατία σε άµεση σχέση µε τη σκοπιµότητα της επιχειρηµατικής ιδέας της. Είναι απαραίτητο τα Σηµεία Καθοδήγησης να προβούν σε µια πρώτη αξιολόγηση του έργου µέσα από την εκτίµηση της συνοχής µεταξύ του νέου επιχειρηµατία και του έργου, το οποίο σηµαίνει ότι ενηµερώνοντας τους πολίτες για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε άµεση σχέση µε την παρουσίαση της επιχειρηµατικής ιδέας τους. Επιπλέον, το «Σηµείο Καθοδήγησης», απευθύνεται στις υφιστάµενες εταιρείες για τη στήριξή τους στην αρχή µέσα από µια υπηρεσία αναγνώρισης των κυριότερων δυσκολιών και προβληµάτων - όπως η εξεύρεση νέων αγορών, προϊόντων / διαδικασιών και πρόσβαση σε πιστώσεις, στη συνέχεια, µέσα από µια υπηρεσία της έρευνας των σχετικών για την επιχείρηση καλύτερων λύσεων. Το Σηµείο Καθοδήγησης θα λειτουργεί µε σκοπό την υποστήριξη και συντήρηση νέων επιχειρηµατικών ιδεών µέσω µιας εγκάρσιας µεθόδου επαναπροσανατολισµού στόχων και τη διάδοση και εδραίωση της εταιρικής κουλτούρας. Προς το σκοπό αυτό, το «Σηµείο Καθοδήγησης» θα λειτουργεί και θα δρα τόσο αναφορικά µε το υποκείµενο (γυναίκα επιχειρηµατίας), και σχετικά µε τις στάσεις του, προκειµένου να συνδυάσει αυτά τα δύο στοιχεία αναφορικά µε το υπάρχον κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο, στο οποίο ο δυναµικός επιχειρηµατίας και θα λειτουργήσει την υπάρχουσα επιχειρηµατική δοµή. Το «Σηµείο Καθοδήγησης» θα συλλέγει δεδοµένα µέσω µιας φόρµας επικοινωνίας που εµπεριέχει την επιχειρηµατική ιδέα, που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: Τα προσωπικά δεδοµένα Επίπεδο Εκπαίδευσης Η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας Πώς αντιλαµβάνονται τα Σηµεία Καθοδήγησης Σύντοµη περιγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας Οι απαιτήσεις / πληροφορίες που πρέπει να αποκτηθούν

4 Η εξατοµικευµένη προσέγγιση αυτή βασίζεται στην ικανότητα να εντοπίζουν, µέσω συνεντεύξεων, προσωπικά χαρακτηριστικά, τα κίνητρα καθώς και την συνάφειά µεταξύ του ατόµου και της επιχειρηµατική ιδέα. Οι επίδοξοι επιχειρηµατίες τότε καθοδηγούνται και προσανατολίζονται στην επίτευξη των στόχων που οριστικοποιούνται µέσα από µε την ανάλυση της επιχειρηµατικής ιδέας καθώς και η συνειδητοποίηση των θεµάτων που πρέπει να διερευνηθούν.ένας από τους πυλώνες της µεθοδολογίας GP είναι ακριβώς η καθοδήγηση, η προσωπική παροχή συµβουλών: στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, ο καθοδηγητής βοηθά τον αιτούντα από τη στιγµή που έρχεται σε επαφή µε το Σηµείο Καθοδήγησης για την προετοιµασία του προ-επιχειρηµατικού σχεδίου, σε περίπτωση των υφιστάµενων επιχειρήσεων, θα ευνοηθεί η ενίσχυση τους στην αγορά. Στην υποστηρικτική αυτή σχέση, το Σηµείο Καθοδήγησης προσφέρει στον επιχειρηµατία ένα συνδυασµό από διαφοροποιηµένες υπηρεσίες ώστε να καλύψουν τις συγκεκριµένες ανάγκες της επιχείρησής του. Ειδικότερα, το Σηµείο Καθοδήγησης προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τις αγορές, τη χρηµατοδότηση και τις νέες τεχνολογίες Στήριξη για την αντιµετώπιση προβληµάτων στο εσωτερικό της εταιρείας Υποστήριξη των δραστηριοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις µε την επιχειρηµατική οµάδα Εργαλεία και µέθοδοι για την αξιολόγηση της διαχείρισης και της οικονοµικής βιωσιµότητας της ανάπτυξης της επιχείρησης Έρευνα και διαχείριση των οικονοµικών της χρηµατοδότησης Υποστήριξη για την προετοιµασία των έργων για χρηµατοδότηση ιοργάνωση συναντήσεων και σεµιναρίων µε άλλους επιχειρηµατίες και τοπικούς παράγοντες, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο σχέσεων Το Σηµείο Καθοδήγησης είναι απαραίτητο να διδάξει «πώς να κάνει επιχειρήσεις»: Αφενός, να εξασφαλιστεί ότι η επιχειρηµατική γνώση ανακύπτει και αναπτύσσεται στο δυναµικό επιχειρηµατία, από την άλλη η βελτίωση των δεξιοτήτων του υπάρχοντος επιχειρηµατία. Ο χρήστης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που θέλει να επιτύχει είναι πολύπλοκο και δύσκολο, ότι τα προβλήµατα να αντιµετωπίσει είναι πολλά και ότι έχει να αντιµετωπίσει ένα επιχειρηµατικό κίνδυνο. Στο τέλος της καθοδήγησης, µεταξύ του «Σηµείου Καθοδήγησης» και του τελικού χρήστη, ένα συνοπτικό έγγραφο (έκθεση της βοήθειας) θα υποβληθεί µετά από επεξεργασία,στην οποία θα αναγράφονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Σηµείο Καθοδήγησης, καθώς και τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί και τα συνοδευτικά έγγραφα που προέκυψαν. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2012.

5 DIPUTACIÓN DE GRANADA, Servicio de promoción y consolidación de empresas CIE Diputación de Granada Avenida de Andalucìa s/n Granada (Spain) Josefa Guerrero González Tel BARCELONA ACTIVA SAU SPM Llacuna, 162/ Barcelona (Spain) Ma José Blanco Gutiérrez Tel Fax ΕΠΑΦΕΣ REGIONE UMBRIA Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell Umbria Via M. Angeloni, Perugia (Italia) Maria Briganti Tel Fax SVILUPPUMBRIA S.P.A. Via Don Bosco, Perugia (Italia) Nadia Libera Imbroglini Tel Fax APID - Imprenditorialità Donna Via Pianezza, Torino (Italia) Giovanna Boschis Politano Tel /144 Fax NEA - DEVELOPMENT ENTERPRISE OF ACHAIA PREFECTURE Νοµαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης 8 Dimitiu Ipsilantou Str. & Maizonus Patras (Greece) Christias Panagiotis - Vagenas Theodoros Tel / 6242 Fax HERAKLION DEVELOPMENT AGENCY Heraklion Crete (Greece) Dimitra Kampeli Tel Fax ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A. Rua Intermédia do PITE Lote 4 e Évora (Portugal) Paula Sofio Tel Fax APME - Associação Pourtoguesa de Mulheres Empresárias Rua Rodrigues Sampaio, 19 5ºA Lisboa (Portugal) Teresa Gameiro Tel: Fax:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα