ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : Ημερομηνία: 08/10/ Αριθμ. Πρωτοκ.: 3282 FAX : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιωνίων Νήσων έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1404/83 «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε Το Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ 1.3. Του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 1.4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α ] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3περιπτ.ιι στ και 2 παρ Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.] 1.6. Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» Την υπ αριθμόν 33617/Ε5 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Β /27/03/2011) Υπουργική απόφαση «Νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων» Την απόφαση έγκρισης δαπάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 35 η συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 18/09/2014

2 ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, Αργοστόλι), έως την 24/10/2014, ημέρα Παρασκευή (έως τις 10:00 π.μ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έγγραφες σφραγισμένες προσφορές. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του Παραρτήματος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ληξούρι. Οι συμμετέχοντες δύναται να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη παρούσα προκήρυξη, ειδάλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές που θα δοθούν θα αφορούν το συνολικό κόστος, δηλαδή για όλα τα είδη και θα είναι σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Πιο αναλυτικά ζητάμε: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1 2 MILLENIA STT-1 1 TUBE-TECH SMC2BM , ,00 3 EMPIRICAL LABS 1.600,00 DISTRESSOR 1 4 MANLEY VARIABLE MU STEREO ,00 LIMITER/COMPRESSOR 5 TC ELECTRONICS 1.200,00 REVERB ,00 TASCAM MH KLEIN+HUMMEL O PROTOOLS 11 HDX - MAC BASED MAZI ME COMPUTER MacPro Avid ProTools HD i/o 16x16 analog 2 Avid ProTools HDX DSP Acceleration card 1 Sonnet Echo Express III-D 1 1 *16.000,00 (συνολικά για 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 & 8.5) MacPro computer ProTools HD 11 software 1 ΣΥΝΟΛΟ ,00

3 (*Η τιμή για το είδος 8 PROTOOLS 11 HDX - MAC BASED MAZI ME COMPUTER MacPro, είναι με ανταλλαγή απόσυρση του παλαιού ήδη υπάρχοντος μηχανήματος) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των ανωτέρω ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΗΣΜΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 MILLENIA STT-1 Twin Topology Mic Preamplifier Selection Twin Topology EQ & Compressor Twin Topology Input Coupling Switchable, Vacuum Tubes or Solid-State Switchable, Vacuum Tubes or Solid-State Switchable, Transformer or Transformerless Maximum Output Level (Balanced) Frequency Response + 32 dbu +0 / -3 db (S/S) sub 5 Hz to beyond 300 khz Equivalent Input Noise THD + Noise 20 Hz - 22 khz (S/S) -131 dbu (SS, Common Source, Direct Out) <.05 %, typ <.003 % Common Mode Rejection Ratio (S/S) Input Impedance (Mic) Input Impedance (Line) Input Impedance (Di - Instrument) Output Impedance (Balanced) Parametric Equalizer: Maximum EQ Boost/Cut Range (21 Step Detented) > 40 db, Typ > Hz. 6,200 ohms 2,200 ohms (x2) > 1 megohm 24.3 ohms (x2) +/- 15 db

4 EQ Frequencies Low Range Switch (Centers - Peak/Shelf Selectable): 20, 34, 56, 100, 180, 270 Low Mid Sweep: 20 Hz Hz or 200 Hz khz. 10X Range switch selectable. Hi Mid Sweep: 250 Hz khz or 2.5 khz - 25 khz. 10X Range switch selectable. High Range Switch (Centers - Peak/Shelf Selectable) 4.8 k, 5.8 k, 8.0 k, 10 k, 16 k, 21 k Q Range Q = 1.0 Fixed on low & high ranges Optoelectronic Compressor/Limiter Threshold Range Attack Range Release Range Q = 0.4 to 4.0 Adjustable on middle ranges Infinite to +20 dbu 2 ms to 100 ms 80 ms to 3.0 s Compression Ratio Range minimum 1.4 : 1, maximum 30 : 1 De-Essing Frequency Switch OFF, 4.9 k, 6.8 k, 8.2 k, 10.7 k, 12.0 k Power Consumption 50 watts maximum Power Requirements Dimensions/Shipping Weight Selectable: , V ac, 50/60 Hz 19 W x 3.5 H x 15.5 D, 25 lbs. 2 TUBE-TECH SMC2BM Impedance Frequency -3dB Input 2 kohm Output < 60 Ohm 5 Hz to 50 khz Distortion 40Hz 0 dbu 0,15 % Noise Rg=200 Ohm +10 dbu 0,15 % Max. output: +26 dbu <1 % Max. input: +21 dbu <1 % 0 db +10 db 22 Hz-22 khz < -75 dbu < -65 dbu CCIR < -65 dbu < -55 dbu

5 Cross 10 khz: < - 40 db 10 khz: Gain: Gain Master Version (1 db steps < - 60 db Master Off to +10 db Low-, Mid-, High band Off to +10 db Tracking between channels < 0,5 db Master -1 to +10 db Low-, Mid-, High band -1 to +10 db Tracking between channels < 0,1 db X-over frequencies X1 X4 Low&Midband 60to300Hz 0,24to1,2kHz Mid & High band 1,2 to 6 khz X-over frequencies Low & Mid band 60,100,150,200,250,300 Hz 0.24, 0.4, 0.6, 0.8 1, 1,2 khz Mid & High band 1.2, 2, 3.2, 4, 6 khz Compressor Ratio: 1,5:1 to 10:1 Tubes Threshold off to -20 dbu Attack 3 ms to 200 ms Release: 60 ms to 2 s ECC 81 4 pc ECC 82 2 pc ECC 83 2 pc Dimensions Height: 3 units 132 mm 5,2 Width: 483 mm 19,0 Weight Power requirements Depth: 205 mm 8,1 Net: 6,2 kg 12,7 lbs Shipping: 7,5 kg 16,5 lbs 115 V/230 V, Hz W 3 EMPIRICAL LABS DISTRESSOR Freq. response is 2 Hz to 160 khz in clean audio mode (+0, -3 db). Response is shaped in distortion modes (Dist 2, Dist 3). Dynamic range 110 db from max. output to min. output in 1:1 mode. Greater than 100 db signal to noise in distort 3 mode. Distortion ranges between.02% and 20% depending on distortion mode and release times set on front panel. DC coupled output - High quality input caps. Input impedance is 20K Ohms, Output impedance is < 75 ohms

6 Time constants - Attack range 50uS - 50mS. Release range.05 sec to 3.5 seconds, normal modes and up to 20 seconds in 10:1 opto mode. Time constants are dependant on ratio. Metal Chassis - single height 1.75" high, 10" deep, 19" wide. Shipping info lbs mono, 24.2 lbs Stereo pair. Mono box dimensions 22.5" x 18.5" x 3 1/4". Stereo Pair box dimensions 22.5" x 18.5" x 6 1/4 4 MANLEY VARIABLE MU STEREO LIMITER/COMPRESSOR MANLEY input & output transformers with nickel laminations in mu-metal cases with flat frequency response from 20Hz-25KHz BALANCED INPUTS & OUTPUTS (600 Ohms) Fully differential ALL-TUBE circuitry using one each 5670, 5751 (or 12AX7), 7044 (or 5687), & 12AL5 per channel Independently regulated B+ and Heater supplies Hard-wire BYPASS switch Stepped switch INPUT attenuator as of 10/2011. (older units use Silent dual-ganged potentiometer) RECOVERY 5 steps: 0.2s, 0.4s, 0.6s, 4sec., 8sec. Variable ATTACK: 25msec-70msec Continuously variable THRESHOLD LIMIT (4:1 to 20:1) or COMPRESS (1.5 to 1) HP SC: High Pass Side Chain Filter 100Hz Large ILLUMINATED Sifam METERS (older units before serial number MSLC61642 shipped before 12/2003 use: 26V 1.2W FESTOON LAMPS; Manley's Part Number: VAR016B) Order spare bulbs using our parts order form. (newest units after serial number MSLC61642 shipped after 12/2003 use white LED lighting) STEREO LINK SWITCH Several units can be linked for Surround (custom order ) Maximum gain: 35dB Max. output: +30dBu (26Vrms) 26dB Headroom <0.1% 1KHz Noise floor: -85dB typical Power Consumption (120/240VAC): 80 watts Unit is factory set for 100V, 120V or VAC operation for original destination country's mains voltage. Operating Mains Voltage changeable with power transformer changeover switch and fuse value change. Mains Fuse Value for 100~120VAC operation: replace with 1.25A as of 10/2011

7 Mains Fuse Value for 220~240VAC operation: replace with 0.6A (600mA) as of 10/2011 Mains Fuse Type: MDA or MDL SLO-BLO Time delay 1 1/4" x 1/4" Mains Voltage Frequency: 50~60Hz Dimensions: 19 x 3 1/2 x 10 (chassis occupies 2u) Power transformer protrudes 3.5" out the back of the chassis. Shipping Weight: 23 lbs. Unit Weight: 14 lbs. 5 TC ELECTRONICS REVERB 4000 Digital Inputs and Outputs Connectors Formats XLR (AES/EBU) RCA Phono (S/PDIF) Optical (Tos-link, ADAT) AES/EBU 824-bit), S/PDIF (24 bit), EIAJ CP- 340, IEC 958, EIAJ Optical (Tos-link), ADAT Lite pipe (24 bit) Output Dither HPF/TPDF dither 8-20 bit, independent dithered output Word Clock Input RCA Phono, 75 ohm, 0.6 to 10 Vpp Sample Rates 32 khz, 44.1 khz, 48 khz, 88.2 khz, 96 khz Processing Delay khz Frequency Response DIO Analog Inputs Connectors Impedance Max. Input Level Max Input Level (for 0 dbfs) DC to 23.9 khz ± khz DC to 47.9 khz ± khz XLR balanced (pin 2 hot) 20 Kohm +22 dbu (balanced) -10 dbu 12 db headroom: -22 dbu to +10 dbu A to D Conversion 24 bit (6.144 MHz delta 48/96 khz) A to D Delay khz, khz Dynamic Range >103 db (unweighted, BW = 22 khz), >106 db(a) THD -95 db (0, khz, -6 dbfs + 16 dbu) Frequency Response 10 Hz to 20 khz : +0/ khz

8 Crosstalk Analog Outputs Connectors Impedance Max. Output Level Full Scale Output Range 10 Hz to 45 khz : +0/-1 96 khz <-80 db, 10Hz to 20 khz typical khz XLR balanced (pin 2 hot) 100 ohm (active transformer) +22 dbu (balanced) -10 dbu to +22 dbu D to A Conversion 24 bit (6.144 MHz delta 48/96 khz) D to A Delay khz, khz THD -82 db ( khz, -6 dbfs + 16 dbu) Frequency Response 10 Hz to 20 khz : +0/ khz 10 Hz to 45 khz : +0/-3 96 khz Crosstalk <-60 db, 10Hz to 20 khz EMC Complies with Safety Certified to Enviroment Operating Temperature Storage Temperature Humidity PCMCIA Interface typical khz EN and EN FCC part 15, Class B CISPR 22, Class B IEC 60065, EN 60065, UL 6500 and CSA E65 CSA File LR F to 122 F (0 C to 50 C) -22 F to 167 F (-30 C to 70 C) Max. 90 % noncondensing Connector PC Card, 68 pin type 1 cards Standards PCMCIA 2.0, JEIDA 4.0 Card Format Control Interface MIDI General Finish Display Supports up to 2 MB SRAM In/Out/Thru: 5 Pin DIN Anodized aluminum front Plated and painted steel chassis 56 x 128 dot graphic LCD

9 Dimensions 19" x 1.75" x 8.2" (483 x 44 x 208 mm) Weight 5.2 lb. (2.35 kg) Mains Voltage 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz (auto-select) Power Consumption Backup Battery Life Carry-in Warrenty Parts and labor <20 W >10 years 1 year 6 TASCAM MH-8 (8) stereo 1/4" headphone outputs 250mW + 32ohm per channel Each headphone output switchable to input 1, input 2 and direct input source (or a combination of the three) Master input gain controls (16) 1/4" TRS balanced direct inputs (4) XLR balanced inputs (Channels 1 & 2) (2) 1/4" TRS balanced inputs (Chan 1) (2) RCA unbalanced inputs (Chan 2) (4) TRS balanced foldback outputs Ground lift switch and terminal 7 KLEIN+HUMMEL O 410 [ΧΡΩΜΑ ΑΣΗΜΙ] Acoustics 3 db free field frequency response Pass band free field frequency response Self generated noise level at 10 cm Total harmonic distortion < 0.5 % at 95 db SPL at 1 m Max. SPL in full space / calc. in half space at 3% THD at 1m (averaged between 100 Hz and 6 khz) Bass capability: Max. SPL in half space at 3% THD at 1m (averaged between 50 Hz and 100 Hz) Max. short term SPL with IEC-weighted noise (IEC ) at 1 m, in typical listening conditions Max. short term SPL with music material at 2.3 m, in typical listening conditions (pair) Max. long term SPL with pink noise at 2.3 m, in typical listening conditions (single/pair) 30 Hz - 24 khz, ± 3 db 32 Hz - 20 khz, ± 2 db < 25 db(a) > 100 Hz / db SPL db SPL 112 db(c) SPL 102 db(c) SPL (full range) 110 db(c) SPL (with subwoofer) 86 / 92 db(c) SPL (full range)

10 98 / 104 db(c) SPL (with subwoofer) Electronics Woofer amplifier, cont. output power (THD < 0.1%) 340 W Woofer amplifier, peak output power 400 W Midrange amplifier, cont. output power (THD < 0.1%) 160 W Midrange amplifier, peak output power 190 W Tweeter amplifier, cont. output power (THD < 0.1%) 180 W Tweeter amplifier, peak output power 210 W Controller design Analog, active Crossover - Frequency 600 Hz / 2.0 khz Crossover - Slope 24 db/oct Equalization - Bass 0; -2.5; -5; -7.5 db Equalization - Mid 0; -1,5; -3; -4,5 db Equalization - High 1; 0; -1; -2 db Parametric Equalizer Bypassable Parametric Equalizer - Gain db Parametric Equalizer - Frequency Hz Parametric Equalizer - Q Protection circuitry Limiter: low, mid, high Infrasonic filter: frequency/slope 15 Hz; 12 db/oct Input, analog Impedance, electr. symm. XLR, 13 kω Impedance, bal. floating XLR, 4.7 kω* Input sensitivity -8 dbu/+6 dbu Max. input level +19 dbu (6.9 Vrms) Gain Control CMRR Displays, indicators - power on Displays, indicators - limit / clip Mains Power consumption - idle Power consumption - full output AC; DC db > khz Logo "red" Protect 100, 120, 230 V AC swichable 36 VA VA Mechanics Cabinet surface Painted Color standard Anthracite (RAL 7021), silver (RAL 9006) Baffle cover Optional metal grille, removable

11 Drivers Magnetically shielded Woofer 265 mm (10") Midrange 76 mm (3") Tweeter 25 mm (1") Mounting points 8 x M5 on rear Height x width x depth 645 x 330 x 444 mm (25 3/8" x 13" x 17 1/2") Net volume internal 42 liters Weight 36 kg (79.4 lbs) Delivery includes 1x O 410 1x Power cables (Euro, UK, USA) 1x Operation manual 1x Production certificate 1x Product guarantee 1x Trimmer and switch screwdriver 8 PROTOOLS 11 HDX - MAC BASED MAZI ME COMPUTER MacPro (ανταλλαγή με το παλαιό) 8,1 Avid ProTools HD i/o 16x16 analog (2 pieces) Analog inputs 16 Analog outputs 16 AES/EBU I/O 2 AES single-wire (192 khz) S/PDIF I/O 1 In + 1 Out (coax or optical) ADAT I/O 8 S/MUX SRC Word Clock I/O Loop Sync I/O Digital interface Dynamic range ADC Dynamic range DAC Yes S/MUX II and IV N/A 1 In + 1 Out 1 In + 1 Out DigiLink Mini 122 db 125 db THD+N ADC -114 db (0.0002%) THD+N DAC -110 db ( %) Frequency response ADC 20 Hz 20 khz N/A (+/-.03 db) 20 Hz 20 khz N/A (+/-.03 db) N/A Frequency response DAC 20 Hz 20 khz N/A (+/-.15 db) 20 Hz 20 khz N/A

12 (+/-.15 db) N/A Expansion None (card swaps only) Curv Yes Soft clip Yes Cal trims Yes Metering 32 4-segment LEDs Internal fan Yes Chassis 2U rack-mountable 8,2 Avid ProTools HDX DSP Acceleration card Maximum audio 48/96/192 khz Single card: 256/128/64 Three cards: 768/384/192 (max.) Maximum stereo audio 48 / 96 / 192 khz Single card: 128/64/32 Three cards: 384/192/96 (max.) Simultaneous record tracks 256 Total instrument tracks 128 Total MIDI tracks 512 Total auxiliary tracks Busses 512 Maximum channels of I/O General Host card DSP power Mixer resolution Processing resolution ASIO/Core Audio streams 64 Automatic Delay Compensation (ADC) (up to 256 total) 1 (PCIe) 18 x 350 MHz processors (T1) 64-bit floating point 32-bit floating point 48 khz Supported plug-in formats AAX DSP, AAX Native, AudioSuite Surround mixer Up to 7.1 Supported Interfaces Avid Pro Tools HD I/O Pro Tools HD OMNI Pro Tools HD MADI Pro Tools PRETM Pro Tools SYNC HDTM Third party Supported consoles and control surfaces Avid ASIO- or Core Audiocompatible interfaces Artist Control Artist Mix Artist Transport C 24TM ICON D-Command ES ICON D-ControlTM ES Pro Tools S6

13 MC Pro S5 Fusion System 5 System 5-MC Third party Any analog or digital console or control surface that supports the HUI protocol Extended Avid workflows Video and media integration Remote control Interplay Production ISIS Pro Tools Video Satellite Pro Tools Machine Control Pro Tools Satellite Link 8,3 Sonnet Echo Express III-D Warranty Dimensions (WxDxH) Weight Form Factor External Connectors 5-year 3.8 x 16 x 10.2 in. (9.7 x 40.5 x 25.9 cm) 7.5 lbs (3.4 kg) Desktop Two Thunderbolt Internal Connector 6-pin Mini-Fit Jr (same type as on legacy Mac Pro motherboard; provides up to 75W of power for PCIe cards that require supplemental power) Expansion Slots One x8 mechanical (x8 electrical) PCIe 2.0 One x16 mechanical (x8 electrical) PCIe 2.0 One x8 mechanical (x4 electrical) PCIe 2.0 PCIe Cards Supported(1) One full length, fullheight, double-width PCIe card, plus one single-width card or Three full length, fullheight, single-width PCIe cards Compatible PCIe Cards(2) Up-to-date PCIe cards listed on our supporting PCIe Card Thunderbolt Compatibility Chart Power Supply Universal 300W, V AC, Hz(5) Operating Temperature 0 C to 35 C (32 F to 95 F) RoHS Compliant Yes Package Contents Echo Express III-D

14 chassis(1) Power cord Thunderbolt cable Thunderbolt cable lock(3) Documentation Note: PCIe cards sold separately 8,4 MacPro computer 3.7GHz quad-core with 10MB of L3 cache 12GB (3x4GB) of 1866MHz DDR3 ECC 256GB PCIe-based flash storage Dual AMD FirePro D300 GPUs with 2GB of GDDR5 VRAM each 8,5 ProTools HD 11 software 768/384/192* maximum simultaneous audio 48/96/192 khz Up to 192 Inputs and a maximum of 256 simultaneous audio record tracks 256 Instrument Tracks 512 MIDI tracks 512 auxiliary tracks 256 busses 64 video tracks Maximum sample rate supported (hardware dependent): 32-bit, 192 khz Maximum I/O (hardware dependent): 256 Supported plug-in formats: AAX DSP 64 (Pro Tools HDX only), AAX Native 64 Bundled software: Over 60 virtual instruments, effects, sound processing, and utility plug-ins. ASIO, Core Audio, and EUCON support Τη Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των ανωτέρω θα αναλάβει αποκλειστικά και με δικά του έξοδα ο ανάδοχος. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

15 Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών: α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου. γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, Αργοστόλι) μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα Γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, Αργοστόλι). Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24/10/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 08/10/2014 και η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής στις 16/10/2014.

16 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της στη Διεύθυνση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, Αργοστόλι) ενώπιων της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη πιο συμφέρουσα, Τεχνική και Οικονομική προσφορά σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία και μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 334/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 04(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 04(ΕΛΚΕ)/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Θ4691Ο3-ΠΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: Β43Θ4691Ο3-ΠΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 1939 71004, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340583 2014-10-14

14PROC002340583 2014-10-14 Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY ΕΝΤΥΠΟ Δ4.5.3-ΕΝ02 Date: 2014.10.14 16:29:28 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2014 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως:

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως: Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812955 2015-05-29

15PROC002812955 2015-05-29 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3091/574 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Θ4691Ο3-ΩΗ6 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΔΑ: Β49Θ4691Ο3-ΩΗ6 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 1939 71004, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Αριστείδης Μηλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Explorer 1 x USB mini type B. Έξοδοι: 1 x 3.5mm analogue/digital jack για σύνδεση ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου 130mW into

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Σχόλια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Σχόλια ΕΡΓΟ: «Ακαδημία Πλάτωνος Η πολιτεία και ο Πολίτης» ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: «Προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργία έργου και υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρων» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ σελ.: 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 25-6- 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, 02122014 με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02122014 Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 5-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 153.198,96 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 153.198,96 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα