ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Δομικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδομικές Εργασίες 20 Εφαρμογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση Ιούνιος 2010

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε αρχικώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ). Από το 2006 και εφεξής συνεχίζεται από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) Πίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων Περιγραφή Hμερομηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 04/2008 Αρχικό κείμενο που επεξεργάσθηκε το ΙΟΚ σε συνεργασία με τους κ.κ. Αντώνη και Προκόπη Περδίκη, Χημικούς Μηχανικούς Δεύτερη έκδοση 03/2010 Προσθήκες από τους αρχικούς συντάκτες του κειμένου Τρίτη έκδοση 06/2010 Συμπληρώσεις και διορθώσεις προηγουμένων κειμένων από το ΙΟΚ και τους συνεργάτες του Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται. 2 ΠΕΤΕΠ:

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ...11 i ΠΕΤΕΠ:

4

5 Ψυχρά υλικά (cool materials) ΠΕΤΕΠ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι οι εργασίες εφαρμογής συνήθων ψυχρών υλικών, λευκών και έγχρωμων σε θερμομονώσεις κτιριακού κελύφους, εξωτερικούς τοίχους και δώματα μικρής ή μεγάλης κλίσης, και επιστρώσεις εξωτερικών χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, χώρων στάθμευσης). Προδιαγράφονται τα υλικά και οι βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής τους, για την εξασφάλιση της θερμικής άνεσης των εσωτερικών χώρων, την μείωση των θερμοκρασιών των εξωτερικών (εκτεθειμένων) επιφανειών και τον περιορισμό του φαινόμενου της αστικής θερμονησίδας. Οι κανόνες του παρόντος έχουν εφαρμογή στα κτιριακά έργα, τις επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, επιφανειών επιχρισμάτων (τοίχοι, δάπεδα) καθώς επίσης και σε πλακοστρώσεις και λιθόστρωτα οδών, πεζοδρομίων και πλατειών. Τα είδη των ψυχρών υλικών καθορίζονται στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου με κριτήρια την συμμόρφωση τους στα γενικά και ειδικά κριτήρια αποδοχής τους, τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής τους επίδοσης, την αισθητική και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου ΟΡΙΣΜΟΙ Ψυχρά υλικά Υλικά λευκά ή έγχρωμα, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, όσο και σε άλλες επιφάνειες του αστικού δομημένου περιβάλλοντος (π.χ. σε χώρους στάθμευσης, πεζοδρόμια) για τη μείωση της αναπτυσσόμενης επ' αυτών θερμοκρασίας. Τα ψυχρά υλικά χαρακτηρίζονται από υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, σε σύγκριση με συμβατικά υλικά του ίδιου χρώματος, και από υψηλό συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας (εκλύουν γρηγορότερα τα ποσά θερμότητας που έχουν απορροφήσει). Με την εφαρμογή τους εξασφαλίζονται χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες συγκριτικά με άλλα υλικά επιστρώσεων. Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar reflectance) Παράμετρος που προσδιορίζει την ικανότητα μιας επιφάνειας να εκτρέπει την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (σχετικά πρότυπα: ASTM E903-96, ASTM G159-98) Aνακλαστικότητα στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας (Near infrared reflectance) Παράμετρος που προσδιορίζει την ικανότητα μιας επιφάνειας να εκτρέπει την ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή του υπέρυθρου φάσματος (σχετικά πρότυπα: ASTM E903-96, ASTM G159-98) Συντελεστής εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας (Infrared emittance) Παράμετρος που προσδιορίζει την ικανότητα ενός υλικού να αποβάλλει ποσοστά θερμότητας, υπό μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας (σχετικό πρότυπο ASTM E408-71, 2002) ΠΕΤΕΠ: /11

6 Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar reflectance index) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Παράμετρος που προσδιορίζει την ικανότητα μιας επιφάνειας να ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και να αποβάλλει υπό μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας την ενέργεια που έχει απορροφήσει, συναρτήσει της αύξησης που παρουσιάζει η θερμοκρασία της σε σύγκριση με μία πρότυπη λευκή και μαύρη επιφάνεια. (σχετικό πρότυπο ASTM E ) Αστική θερμική νησίδα (Urban Heat Island) Η χρήση σκουρόχρωμων υλικών σε κτίρια και πεζοδρόμια, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς βλάστησης στις πόλεις, που λειτουργεί ως φυσικός παράγων σκίασης των κτιρίων και δροσισμού του αέρα, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειών και του αέρα στο αστικό περιβάλλον. Τις θερμές θερινές ημέρες, ο αέρας στο αστικό περιβάλλον μπορεί να είναι μέχρι 3-10 C θερμότερος από ότι στις περιαστικές περιοχές. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται διεθνώς με τον όρο «αστική θερμική νησίδα» Urban Heat Island. Επιχρίσματα βάσεως νερού (υδατικής διασποράς) Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι η συνεχής διασπείρουσα φάση είναι το νερό, το οποίο δρα και ως αραιωτικό μέσο. Πολυμερή γαλακτώματα Υδατικές διασπορές πολυμερών σωματιδίων υψηλού μοριακού βάρους σε υδατική φάση Πολυμερές καθαρού ακρυλικού (pure acrylic) Πολυμερή γαλακτώματα καθαρά συμπολυμερών ακρυλικών σωματιδίων σε υδατική φάση. Πολυμερές στυρένιου ακρυλικού (styrene-acrylic) Πολυμερή γαλακτώματα συμπολυμερών ακρυλικών-στυρενίου σωματιδίων σε υδατική φάση Σιλικονούχα επιχρίσματα και υποστρώματα (silane-siloxane) Οι σιλικονούχες ρητίνες ανήκουν στην κατηγορία των πολυσιλοξανών, των οποίων το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η αλυσίδα Si-O-Si. Τα σιλικονούχα επιχρίσματα ή υποστρώματα συνήθως αποτελούνται από συμβατά συμπυκνώματα ρητινών σιλικόνης και άλλων ρητινών ( πχ πολυμερών γαλακτωμάτων) Ελαστομερή Ελαφρά διασταυρωμένα πολυμερή που επιμηκύνονται με την εφαρμογή δύναμης και επανέρχονται στο αρχικό μέγεθος μετά την απορρόφηση. Επιστρώσεις βάσεως potassium silicate (πυριτικό άλας καλίου - υδρύαλος καλίου) Υλικά εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Δεν δημιουργούν υμένες (φιλμ) και διατηρούν ανέπαφη την υφή του υποβάθρου. Έχουν γενικώς εμφάνιση ασβέστη. Ιδανικά για βαφές πέτρας, κυκλαδικού σοβά, παραδοσιακών τοίχων και γενικά όπου είναι επιθυμητή η εξασφάλιση εικόνας ασβεστωμένου τοίχου. Πρόκειται για υλικά ανοικτής διαπνοής. Φωτοκατάλυση Η διαδικασία κατά την οποία ένας ημιαγώγιμος καταλύτης, υπό συνθήκες φωτισμού επιταχύνει την δημιουργία ισχυρών οξειδωτικών μέσων, ικανών να καταστρέψουν ρύπους ή μικροοργανισμούς. ΠΕΤΕΠ: /11

7 Βαφές φθοριωμένων πολυβινυλίων (PVDF) Πρόκειται για συστήματα βαφής που βασίζονται σε μίγματα ρητινών φθοριωμένων πολυβινυλίων με ακρυλικές ρητίνες. Εμπορικά είναι γνωστές ως βαφές PVDF (Polyvinylidene Fluoride). Παρουσιάζουν πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε κάμψεις, χωρίς εμφανείς αλλοιώσεις, αντέχουν σε χημικώς δραστικό περιβάλλον (λ.χ. κοντά στην θάλασσα ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις), έχουν υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες (δεν ξεθωριάζει το χρώμα), και ως εκ τούτου αποτελούν ενδεδειγμένη λύση για γεωγραφικές περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια, όπως ο Μεσογειακός χώρος. Energy Star Σήμανση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και πρακτικών. Ο ενεργειακός αστέρας είναι ένα κοινό πρόγραμμα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) και του Αμερικανικού Υπουργείου Ενεργείας (US DOE: Department of Energy, ) Το Ευρωπαϊκό Energy Star (www.eu-energystar.org/el/index.html) δεν έχει ακόμη επεκταθεί στα δομικά προϊόντα ΠΡΟΤΥΠΑ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ Α. Πρότυπα ASTM D6083 ASTM E ASTM E ASTM E ASTM C794 Standard specification for liquid applied acrylic coating used in roofing -Πρότυπη προδιαγραφή ακρυλικών επιστρώσεων δωμάτων που εφαρμόζονται σε υγρή μορφή Test method for solar absorptance, reflectance, and transmittance of materials using integrating spheres - Μέθοδος μέτρησης απορρόφησης, ανακλαστικότητας και διαπερατότητας ηλιακής ακτινοβολίας των υλικών με την χρήση σφαίρας ολοκλήρωσης. Standard test methods for total normal emittance of surfaces using inspectionmeter techniques - Πρότυπες μέθοδοι για τη μέτρηση του ολικού συντελεστή εκπομπής επιφανειών με χρήση οργάνων μέτρησης ακτινοβολίας. Standard practice for calculating solar reflectance index of horizontal and sloped opaque surfaces - Πρότυπη μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ανακλαστικότητας ηλιακής ακτινοβολίας οριζοντίων και κεκλιμένων αδιαφανών επιφανειών. Test method for adhesion-in-peel of elastomeric joint sealants - Μέθοδος ελέγχου της προσκόλλησης κατά επιχειρούμενη αποφλοίωση ελαστομερών υλικών πλήρωσης αρμών. ASTM D1079 Terminology relating to roofing, waterproofing, and bituminous materials - Ορολογία επιστεγάσεων, υδατοστεγανώσεων και υλικών ασφαλτικής βάσης ASTM D16 ASTM D1644 ASTM D1653 ASTM D2196 ASTM D2370 Terminology for paint related coatings, materials, and applications -Ορολογία χρωστικών επιστρώσεων, υλικών και εφαρμογών. Test methods for non-volatile content of varnishes - Μέθοδοι ελέγχου μη πτητικών συστατικών των βερνικιών Test methods for water vapour transmission of organic coating films Test methods for rheological properties of non-newtonian materials by rotational (Brookfield type) viscometer Test method for tensile properties of organic coatings - Μέθοδοι ελέγχου εφελκυστικών ιδιοτήτων οργανικών επιστρώσεων ΠΕΤΕΠ: /11

8 ASTM D2697 ASTM D471 ASTM D4798 ASTM D522 ASTM D562 ASTM D624 ASTM D ASTM D903 Test method for volume non-volatile matter in clear or pigmented coatings Test method for rubber property effect of liquids - Μέθοδοι ελέγχου ελαστικών ιδιοτήτων υγρών Practice for accelerated weathering test conditions and procedures for bituminous materials (Xenon-Arc Method) - Διαδικασίες δοκιμασίας ασφαλτικών υλικών σε επιταχυνόμενη γήρανση (μέθοδος τόξου Ξένον) Test methods for mandrel bend test of attached organic coatings - Μέθοδος ελέγχου οργανικών επιστρώσεων κατά την κάμψη του φέροντος στοιχείου επί οδηγού Test method for consistency of paints measuring Krebs Unit (KU) viscosity using a Stormer-type viscometer - Μέθοδος ελέγχου της συνοχής των βαφών με μέτρηση των μονάδων ιξώδους Krebs με χρήση ιξωδομέτρου τύπου Stormer. Test method for tear strength of conventional vulcanized rubber and thermoplastic elastomers - Μέθοδος ελέγχου της αντοχής σε απόσχιση των συμβατικών βουλκανισμένων ελαστικών και των θερμοπλαστικών πολυμερών. Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test Test method for peel or stripping strength of adhesive bonds - Μέθοδος ελέγχου της αντοχής συγκολλητικών υλικών σε αποφλοίωση και αποξήλωση. ASTM G21 Practice for determining resistance of synthetic polymeric materials to fungi - Μέθοδος προσδιορισμού της αντοχής συνθετικών πολυμερών στην δράση μυκήτων Β. Κείμενα αναφοράς ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ENERGY STAR'S cool product criteria Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών Στεγανώσεις δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες Στεγανώσεις δωμάτων με μεμβράνες PVC Κριτήρια ψυχρών υλικών κατά το Energy Star. Διευθύνσεις internet: lists/roofs prod list.xls To Energy Star αποτελεί κοινό πρόγραμμα της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA: U.S. Environmental Protection Agency) και του Υπουργείου Ενεργείας των ΗΠΑ (U.S. Department of Energy) που αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος με την χρήση προϊόντων και πρακτικών υψηλής ενεργειακής επίδοσης. LBNL 2002/91ΈΕ 2004/42/ΕΟ Βάση δεδομένων Ψυχρών Υλικών Επιστέγασης Κοινοτική Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κοινοτική Οδηγία για την μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών συστατικών (VOC) προερχομένων από την χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένα χρώματα και βερνίκια. ΠΕΤΕΠ: /11

9 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από εκθέσεις εργαστηριακών μετρήσεων και δοκιμών, από τίς οποίες θα προκύπτει ότι διαθέτουν κατ ελάχιστον την ηλιακή ανακλαστικότητα (SR: solar reflect;ivity) που προδιαγράφεται από την ΕΡΑ για την παροχή της δυνατότητας σήμανσης του προϊόντος/υλικού με το σήμα ποιότητος Energy Star., ή τις ειδικώτερες απαιτήσεις της μελέτης του έργου. Oι απαιτήσεις της ΕΡΑ για την χορήγηση δικαιώματος σήμανσης Energy Star σε υλικά οροφών και δωμάτων (roofing materials) είναι οι ακόλουθες: - Αρχική ηλιακή ανακλαστικότητα > 0,65 - Παραμένουσα ανακλαστικότητα μετά από έκθεση τριών ετών >0,50 Οι εκθέσεις αυτές θα προέρχονται από εργαστήρια που διαθέτουν εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την μέτρηση της ανακλαστικότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM 906:1996 (σημειώνεται εν προκειμένω ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα) Οι αποχρώσεις των υλικών θα καθορίζονται στα σχέδια λεπτομερειών και την τεχνική περιγραφή του έργου. Βασικά κριτήρια επιλογής τους πρέπει να είναι η ενεργειακή επίδοση του υλικού, το επιθυμητό αποτέλεσμα στην διακόσμηση και οι ειδικώτερες απαιτήσεις του έργου. Οι αποχρώσεις των υλικών θα καθορίζονται στα σχέδια λεπτομερειών και την τεχνική περιγραφή του έργου. Βασικά κριτήρια επιλογής τους είναι η ενεργειακή επίδοση του υλικού, το επιθυμητό αποτέλεσμα στην διακόσμηση και οι ιδιαίτερες προδιαγραφές του έργου. Ειδικότερα,για τις επιστρώσεις εξωτερικών χώρων, συνιστάται η εφαρμογή υλικών με ανακλαστικότητα (SR) τουλάχιστον 0,60 για την περίπτωση υλικών εγχρώμου επιφανείας και τουλάχιστον 0,75 για την περίπτωση υλικών λευκής επιφανείας. Πρέπει επίσης να συνεκτιμάται και η ικανότητα εκπομπής των υλικών αυτών στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος (infrared emmissivity). Eπιστρώσεις υλικών αυξημένης ανακλαστικότητς μπορούν να εφαρμοσθούν και επί ασφαλτικών οδοστρωμάτων ανοικτής συνθέσεως 2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Τα ψυχρά υλικά διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες: Ψυχρά υλικά θερμικής προστασίας κτιριακών στοιχείων α. Επιστρώσεις βάσης (αστάρωμα) κτιριακού κελύφους, εξωτερικών τοίχων και δωμάτων: H προεργασίααστάρωμα της επιφάνειας των οικοδομικών στοιχείων σκυροδέματος ή επιχρίσματος θα γίνεται με υλικό βάσεως σιλάνης/ σιλοξάνης(silane/siloxane), υψηλής ανθεκτικότητας σε αλκάλια, που θα εξασφαλίζει την διαπνοή της επιφάνειας, την συμβατότητα με την τελική ή την υπάρχουσα επίστρωση και την πρόσφυση με την τελική επίστρωση. Στις περιπτώσεις επιφανειών που το υφιστάμενο υπόστρωμα δεν είναι ορυκτής βάσεως και κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η απαίτηση εφαρμογής επί μεταλλικής επιφάνειας ή αλουμινίου, επιφανειών ασφαλτικής βάσης, τροποποιημένων ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών, αφρού πολυουρεθάνης, η επιλογή του κατάλληλου υλικού ασταρώματος θα γίνεται με τρόπο που θα εξασφαλίζονται η σωστή τοποθέτηση του υλικού, η συμβατότητα του υλικού με το υπόστρωμα και το τελείωμα, καθώς και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου. ΠΕΤΕΠ: /11

10 β. Επιστρώσεις τελειώματος, κτιριακού κελύφους, εξωτερικών τοίχων και δωμάτων, βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών, ελαστομερούς ακρυλικής βάσεως. H τελική επίστρωση της επιφάνειας των οικοδομικών στοιχείων σκυροδέματος ή επιχρίσματος θα γίνεται με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic), σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του Προτύπου ASTM 6083 και τις υποδείξεις βέλτιστης εφαρμογής του προμηθευτή. γ. Επιστρώσεις τελειώματος βάσεως στυρένιο-ακρυλικής, τσιμεντοειδούς, πυριτικού καλίου (potassium silicate) ή ακρυλικής-σιλοξάνης (acryl-siloxane) βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Για τα καινοτομικά υλικά αυτής της κατηγορίας και λόγω της μέχρι τώρα έλλειψης σχετικών Προτύπων, είναι απαραίτητη η προσκόμιση εκθέσεων εργαστηριακών δοκιμών που θα αποδεικνύουν τις φωτοκαταλυτικές τους επιδόσεις, (αποδόμηση ρύπων, αντιβακτηριακή δράση) όσο και η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να προκύπτει ότι τα προαναφερόμενα υλικά έχουν ενσωματωθεί με επιτυχία σε έργο, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ. Επιστρώσεις τελειώματος, κτιριακού κελύφους, εξωτερικών τοίχων και δωμάτων, βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών, μείγματος ρητινών φθοριωμένων πολυβινυλίων με ακρυλικές ρητίνες υδατικής διασποράς (PVDF). Όλα τα υλικά βάσης, ενδιάμεσης στρώσης και τελειώματος θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, εκτός εάν συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα Πλακοστρώσεις και λιθοστρώσεις οδών πεζοδρομίων και πλατειών με προϊόντα τεχνολογίας ψυχρών υλικών Υλικά που προσδίδουν ηυξημένη ανακλαστικότητα, υπό μορφήν χρωστικών προσθέτων (pigments) μπορούν να ενσωματωθούν σε όλα σχεδόν τα προϊόντα επιστρώσεων: α. Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, διαφόρων διαστάσεων, επίπεδες, ανάγλυφες ή με αυλακωτή επιφάνεια, συνήθεις β. Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα ( ορθογώνιοι, καμπυλοειδείς), συνήθεις γ. Κεραμικά πλακίδια, πλίνθοι, συνήθους τεχνολογίας δ. Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, διαφόρων διαστάσεων, επίπεδες, ανάγλυφες ή με αυλακωτή επιφάνεια, με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες (ικανότητα καταλυτικής αποδόμησης αερίων ρύπων με ενσωμάτωση νανοσωματιδίων οξειδίων του τιτανίου ως pigments ή φωτοκαταλυτικού τσιμέντου). ε. Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα (ορθογώνιοι, καμπυλοειδείς), με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. στ. Κεραμικά πλακίδια, πλίνθοι με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. ζ. Τσιμεντοειδές κονίαμα επιστρώσεων επιφανειών ασφαλτικού σκυροδέματος, φυσικής πέτρας, τσιμέντου, προκατασκευασμένων στοιχείων από τσιμέντο με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ α) Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 2.1 του παρόντος και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί. Μόνον δε τότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο. β) Τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται από εργαστηριακές εκθέσεις επιδόσεων που θα αποδεικνύουν την εκπλήρωση των όρων της παρούσας ΠΕΤΕΠ και των τυχόν ιδιαιτέρων απαιτήσεων του έργου. ΠΕΤΕΠ: /11

11 γ) Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.2β τα προσφερόμενα υλικά θα συνοδεύονται από εκθέσεις εργαστηριακών ελέγχων σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM 6083 (και τα Πρότυπα στα οποία παραπέμπει αυτο: ASTM D 2370, ASTM E 96, ASTM D 522, ASTM D 624, ASTM G21, ASTM D 471), από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις που θέτει η ΕΡΑ για την σήμανση Energy Star, ή θα φέρουν σήμανση Energy Star (περίπτωση εισαγομένων υλικών από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα Energy Star και για τα δομικά υλικά). Η Επίβλεψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληψία και διενέργεια ελέγχων σε εργαστήριο της επιλογής της αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των υλικών προς τις απαιτήσεις της παρούσας. δ) Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.2δ, τα προσφερόμενα υλικά θα συνοδεύονται από εκθέσεις εργαστηριακών ελέγχων, από τις οποίες θα προκύπτει ότι πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ ASTM D 562 Ιξώδες KU ASTM D 1644 Ποσοστό στερεών κατά βάρος >50 % ASTM D 2697 Ποσοστό στερεών κατ όγκον >35 % ASTM D 1653 Διαπερατότητα ύδατος < 25 perms ASTM C Μέτρηση τελικού ποσοστού ανακλαστικότητας μετά από γήρανση τεχνητής ή φυσικής περιόδου 3 ετών >70% ASTM D 471 Συγκράτηση ύδατος < 4 % ε) Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει δειγματοληψίες των προσκομιζομένων υλικών της 2.2 της παρούσας και διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της παρούσας ή/και των προδιαγραφών του έργου. Επιπρόσθετα η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την κατασκευή δοκιμαστικού τμήματος για την επί τόπου διαπίστωση της καταλληλότητας, τόσο των υλικών, όσο και της μεθοδολογίας εφαρμογής τους. στ) Ειδικότερα για τα υλικά της παραγράφου 2.2.2ζ, για τις περιπτώσεις εφαρμογής του φωτοκαταλυτικού κονιάματος επί ασφαλτικού σκυροδέματος, το υλικό θα εφαρμόζεται αποκλειστικά επί ασφαλτικού σκυροδέματος ανοιχτής συνθέσεως με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ονομαστικό μέγεθος αδρανών. (Σχετικό κείμενο Π.Ε.ΤΕ.Π ) 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να είναι προστατευμένα από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές δράσεις, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και να διευκολύνεται ο έλεγχος. Η ανάλωσή τους θα γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους. Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσης που συνιστά ο παραγωγός τους θα απομακρύνονται αμέσως από το έργο. Οι μεταφορές και η διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με προσοχή, ώστε οι συσκευασίες και οι ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. ΠΕΤΕΠ: /11

12 4.2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Οι εργασίες των επιστρώσεων προστασίας, ενδιάμεσων και τελικών επιστρώσεων χρωματισμού και διακόσμησης σκυροδεμάτων, καθώς και οι εργασίες επιστρώσεων επί πλακοστρώσεων, λιθοστρώσεων οδών, πεζοδρομίων και πλατειών θα εκτελούνται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση τεχνικού που έχει αποδεδειγμένα εκτελέσει παρόμοια έργα. Το συνεργείο κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει: α) Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). β) Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμειξης, καθαρισμού και επίστρωσης, χειροκίνητα και μηχανοκίνητα μέσα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. γ) Να διατηρεί τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση. δ) Να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης του Έργου ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ελάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης επίστρωσης με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό ακρυλικής υδατικής βάσεως Θέση εφαρμογής Στοιχείο DFT Στο εξωτερικό του κτιρίου δώμα 500 μm Στο εξωτερικό κτιρίου σε αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον εξωτ. τοίχοι 240 μm Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε παραθαλάσσιες ζώνες εξωτ. τοίχοι 240 μm Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον εξωτ. τοίχοι 240 μm Ελάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες, βάσεως στυρένιο - ακρυλικής (styrene acrylic), ή ακρυλικής σιλοξάνης (acryl-siloxane) Θέση εφαρμογής Στοιχείο DFT Στο εσωτερικό του κτιρίου, σε καθαρό περιβάλλον εσωτ. τοίχοι 125 μm Στο εσωτερικό κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον εσωτ. τοίχοι 160 μm Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε καθαρό περιβάλλον εξωτ. τοίχοι 160 μm Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον εξωτ. τοίχοι 160 μm Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε παραθαλάσσιες ζώνες εξωτ. τοίχοι 200 μm Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον εξωτ. τοίχοι 240 μm Ελάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης τσιμεντοειδούς βάσεως με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες Θέση εφαρμογής Στοιχείο DFT Στο εσωτερικό του κτιρίου, σε καθαρό περιβάλλον εσωτ. τοίχοι 500 μm Στο εσωτερικό κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον εσωτ. τοίχοι μm Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε καθαρό περιβάλλον εξωτ. τοίχοι 1,00 rnrn Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον εξωτ. τοίχοι 1,00 rnrn Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε παραθαλάσσιες ζώνες εξωτ. τοίχοι 1,50 rnrn Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον εξωτ. τοίχοι 2,00 rnrn Σε οδούς, πεζοδρόμια, και χώρους παρκαρίσματος με ασφαλτική επίστρωση Σε δώματα, οδούς, πεζοδρόμια, και χώρους παρκαρίσματος με τσιμεντοειδή επίστρωση επιφ. και διάκενα επιφάνεια 3-4 rnrn 2,00 rnrn ΠΕΤΕΠ: /11

13 Eλάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες, βάσεως πυριτικού καλίου (potassium silicate) Θέση εφαρμογής Στοιχείο DFT Στο εσωτερικό του κτιρίου εσωτ. τοίχοι < 5μm Στο εξωτερικό του κτιρίου εξωτ. τοίχοι < 5μm Eλάχιστο συνολικό πάχος ξηράς μεμβράνης με βάση φθοριωμένα πολυβινύλια Θέση εφαρμογής Στοιχείο DFT Στο εξωτερικό του κτιρίου Δώματα, τοίχοι, κατασκευές 50μm 4.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ Η εξομάλυνση των εσοχών και εξοχών, το γέμισμα των μεγάλων πόρων και η αποκατάσταση των ακμών, θα γίνεται με λεπτόκοκκο υλικό και θα εκτελείται προσεκτικά με την σπάτουλα. Τα υλικά στοκαρίσματος διακρίνονται ως εξής: α) Ανόργανα με βάση το λευκό τσιμέντο - Το στοκάρισμα με ανόργανο υλικό θα εκτελείται πριν το αστάρωμα. - Οι επιφάνειες που στοκάρονται θα ψεκάζονται με νερό, ώστε να διευκολύνεται η πρόσφυση του υλικού και η εισχώρησή του στις κοιλότητες και τους πόρους της επιφάνειας του σκυροδέματος. Το πάχος του εναποτιθέμενου υλικού θα είναι μόνον το απαιτούμενο για την διαμόρφωση της στρώσης. - Όπου απαιτείται επίστρωση πάχους μεγαλύτερου από 5 mm, η εφαρμογή θα γίνεται με διαδοχικά περάσματα αφού στεγνώσει το προηγούμενο. β) Οργανικά με βάση συνθετικές ρητίνες - Τα υλικά αυτά πρέπει να έχουν ισχυρή πρόσφυση στην επίστρωση βάσης, να αφεθούν να σκληρύνουν και να εξομαλυνθούν πλήρως ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσφυση των επόμενων στρώσεων. - Το στοκάρισμα θα εκτελείται μετά το αστάρωμα ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ - ΑΣΤΑΡΩΜΑ Το αστάρι θα επιστρώνεται με βούρτσα, πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προμηθευτή του υλικού, τις απαιτήσεις της επιφάνειας και τους όρους ασφαλούς. Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες επιφάνειες, αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως (τουλάχιστον μία ημέρα). ΠΕΤΕΠ: /11

14 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται με ρολό, πινέλο, πιστόλι airless, ανοξείδωτη λεία μεταλλική σπάτουλα ή μηχανή εκτόξευσης σοβά σε προετοιμασμένη γερή, ξηρή, καθαρή, χωρίς σκόνες, λεία (στο μέτρο του εφικτού) και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια. Η επίστρωση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προμηθευτή του υλικού, τις απαιτήσεις της επιφάνειας και τους όρους ασφαλούς χρήσης και προστασίας. Κάθε επόμενη στρώση θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προγενέστερη στρώση και θα εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την προβλεπόμενη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες ή αστοχίες της ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ α) Επιστρώσεις τελειώματος, κτιριακού κελύφους, εξωτερικών τοίχων και δωμάτων, βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών. Οι απαιτούμενες στρώσεις θα πραγματοποιούνται σταυρωτά η μία με την άλλη με παρεμβολή διαστήματος 24 ωρών το καλοκαίρι και ωρών το χειμώνα. Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή υπό θερμοκρασία μικρότερη των 5 C ή αν υπάρχει το ενδεχόμενο παγετού ή βροχής το επόμενο 24ωρο. β) Επιστρώσεις τελειώματος βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. 1. Επιστρώσεις τελειώματος βάσεως ακρυλικής-σιλοξάνης βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και να αποφεύγεται η έκθεση σε δυνατό ήλιο και ισχυρούς ανέμους. Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βροχής το επόμενο 24ωρο. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 35 C 2. Επιστρώσεις τελειώματος βάσεως πυριτικού καλίου βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και να αποφεύγεται η έκθεση σε δυνατό ήλιο και ισχυρούς ανέμους. Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βροχής το επόμενο 24ωρο. Η εφαρμογή θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες ορυκτού υποστρώματος ή σε επιφάνειες που είναι ήδη επεξεργασμένες με επιχρίσματα βάσεως πυριτικού καλίου 3. Επιστρώσεις τελειώματος τσιμεντοειδούς βάσεως βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Σε περιπτώσεις μεγάλης εξωτερικής θερμοκρασίας κατά την διαδικασία της εφαρμογής, οι επιφάνειες θα πρέπει να καταβρέχονται περιοδικά με νερό. Εφαρμογή του υλικού κατά την διάρκεια ωρών μεγάλης ζέστης πρέπει να αποφεύγεται. Το μείγμα προετοιμάζεται αναμειγνύοντας και προσθέτοντας βαθμιαία το υλικό σε καθαρό νερό μέχρι να γίνει ομοιόμορφο και να είναι απαλλαγμένο από συσσωματώσεις. Ελάχιστος χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων τουλάχιστον 6 ώρες. Η τελική εξομάλυνση του υλικού μπορεί να γίνει με τη χρήση ελαστικής σπάτουλας και τη χρήση ειδικού σφουγγαριού μετά την πάροδο μερικών λεπτών. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή επί ασφαλτοστρωμένων επιφανειών σε περιπτώσεις που τα διάκενα μεταξύ των ασφαλτικών συσσωματώσεων δεν επιτρέπουν την επαρκή διείσδυση του υλικού. ΠΕΤΕΠ: /11

15 4. Επιστρώσεις τελειώματος στυρένιο-ακρυλικής βάσεως βασισμένες σε τεχνολογία ψυχρών υλικών με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Εφαρμογή σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 35 C Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βροχής το επόμενο 24ωρο. 5. Επιστρώσεις τελειώματος μείγματος ρητίνης υδατικής διασποράς φθοριωμένων πολυβινυλίων και ακρυλικών ρητινών (PVDF) βασισμένο σε τεχνολογία ψυχρών υλικών. Εφαρμογή σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 35 C. Σε περιπτώσεις εφαρμογής επί επιφανειών ορυκτού υποστρώματος απαιτείται η εφαρμογή ελαστομερούς ακρυλικού επιχρίσματος (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.1β) ως ενδιάμεσης στρώσης, σε πάχος στεγνού φιλμ μεγαλύτερου των 500μm και κατόπιν η βαφή της ενδιάμεσης στρώσης με μία στρώση τελείωμα PVDF. Συνίσταται η χρήση μηχανήματος βαφής τύπου airless ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Οι εργασίες εφαρμογής των υλικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2 του παρόντος θα γίνονται σύμφωνα με την Π.Ε.Τ.Ε.Π : Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου και τις υποδείξεις του προμηθευτή των τσιμεντοπλακών ή κυβολίθων υψηλής ανακλαστικότητας.. 5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεούνται: α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» καθώς και με την Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 κλπ.) β) Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): Τύπος ΜΑΠ Προστατευτική ενδυμασία Προστασία χεριών - βραχιόνων Προστασία κεφαλιού Προστασία ποδιών Σχετικό Πρότυπο EN 863:1995: Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση. EN 388:2003: Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. EN 397:1995: Κράνη προστασίας. EN ISO 20345:2004: Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση γ) Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από τοξικές αναθυμιάσεις, εφ' όσον τούτο απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισμού και επίστρωσης, καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την απομάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το δέρμα. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Η επιμέτρηση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ), πλήρως αποπερατωμένης εργασίας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου. ΠΕΤΕΠ: /11

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ψυχρές Οροφές Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 1. Αναλυτική περιγραφή του συστήματος / προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. Σεπτέμβριος 2012 57/2012 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ματθαίος Σανταμούρης Επιστημονικός Συνεργάτης: Αλέξανδρος Πανταζάρας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις χρωματοφύλακες

Οι τρεις χρωματοφύλακες Οι τρεις χρωματοφύλακες προστατεύουν το σπίτι σας! www.berling.gr MonoStop Για περισσότερες πληροφορίες του προϊόντος Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό και μονωτικό χρώμα. Συσκευασία: 0,75lt / 3lt / 9lt Βάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-07 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 07 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 01 Προετοιμασία επιφανειών 01 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Περιεχόμενα 1. Υγρομόνωση σε επιφάνεια σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος... 3 1.1.1 Επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-03-02-00 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 03 Επισκευές τοίχων πλήρωσης 02 Αποκατάσταση ρηγμάτωσης 00 - Έκδοση 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιανουάριος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε ετήσια βάση ο Δήμος μας συντηρεί τα σχολεία του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες απευθείας στη σκουριά Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες Εμποδίζοντας τη διείσδυση της υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία. Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Κ.Α. 30.6661.46002 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. Πλαστικό εσωτερικού χώρου Τα προς προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

υγρό διαφανές 5 30 o C

υγρό διαφανές 5 30 o C ΕΚΔΟΗ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2006 POLYSTAMP PROTECT 862 (ΕΙΔΙΚΟ ΥΡΑΓΙΣΙΚΟ, ΚΛΗΡΤΝΣΙΚΟ,ΑΝΣΙΚΟΝΙΚΟ,ΔΙΑΥΑΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΣΑΜΠΩΣΟ ΔΑΠΕΔΟ) ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΣΗΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΑΣΜΙΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΖΕΙ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΜΠΕΣΟΝ, ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-03-01-00 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 03 Επισκευές τοίχων πλήρωσης 01 Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 01 Προετοιμασία επιφανειών 02 Καθαρισμός τοιχοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χρωμάτων και συναφών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας έτους 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χρωμάτων και συναφών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας έτους 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Χρωμάτων και συναφών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας έτους 2012 αθλητικών ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.980,79 Δράμα 29 06 2012 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών H Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και διακοσμητικές επιστρώσεις EN 13813:

Construction. Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και διακοσμητικές επιστρώσεις EN 13813: Product Data Sheet Έκδοση: 22/02/2016 (v1) Κωδικός: Αριθμός Ταυτοποίησης: 010815020010000057 EN 13813:2002 15 Construction Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO. Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού.

HYPERDESMO. Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού. Page 1/5 Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 100%

1) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 100% ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2.911,02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor S είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-05 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 05 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.06.040 Αριθμός Ταυτοτοποίησης: 010303030020000001 EN 1504-2:2004 09 0921 Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική ακρυλική επίστρωση στεγανοποίησης άμεσης εφαρμογής

Ελαστική ακρυλική επίστρωση στεγανοποίησης άμεσης εφαρμογής Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/04/2013 Κωδικός: 2012.04.01.010 Sikafill Ελαστική ακρυλική επίστρωση στεγανοποίησης άμεσης εφαρμογής Περιγραφή προϊόντος Το Sikafill είναι ενός συστατικού, έγχρωμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 02 ιαµόρφωση Στεγανοποίηση Αρµών 03 Εργασίες Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2014 Κωδικός: 10.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000145 010402030010000125 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης

Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης Γενική Περιγραφή Συστημάτων Το Seal Coat που αποτελεί την βάση των είναι ένα τσιμεντοειδές υλικό εμπλουτισμένο με πολυμερή του οποίου η

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 1 Katymper Piscine Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 2 Τσιμεντοειδούς Βάσης Έτοιμο προς χρήση Χρώματα: Λευκό, Μπλε, Γκρι, Κρεμ Μπορεί να χρωματιστεί με κατάλληλες χρωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για ορυκτά υποστρώματα

Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για ορυκτά υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 11/12/2009 Κωδικός: 08.03.030 Sika Level-01 Primer Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για ορυκτά υποστρώματα Περιγραφή Προϊόντος Το Sika Level-01 Primer είναι ενός συστατικού,

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. Page 1/5 Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Star. ποιότητα ζωής. Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας Για νέα κτίρια και ανακαίνιση Άψογη αισθητική. Ιδέες με μέλλον.

Baumit Star. ποιότητα ζωής. Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας Για νέα κτίρια και ανακαίνιση Άψογη αισθητική. Ιδέες με μέλλον. Baumit Star ποιότητα ζωής Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας Για νέα κτίρια και ανακαίνιση Άψογη αισθητική Ιδέες με μέλλον. Baumit Star ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Επένδυση στο μέλλον Η θερμομόνωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel Ευρετήριο Συστήματα για χώρους στάθμευσης...04 Αυτοεπιπεδούμενα συστήματα...08 Πολυστρωματικά συστήματα...10 Αθλητικές εγκαταστάσεις...13 Οδική σήμανση...14 Προετοιμασία της επιφάνειας...15 Hempafloor

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών VIMEPOX TOP-COAT Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών Ιδιότητες Το VIMEPOX TOP-COAT είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών χωρίς διαλύτες. Το VIMEPOX TOP-COAT προσφέρει : Υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΣ: Σορβόλου 24 - Αθήνα [1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο κτίριο επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (προϊόν TECNOCHEM) Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αποτελεί ένα "σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης" για διαβρωμένες από την ΥΓΡΑΣΙΑ τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και. κόμβων» Κ.Α. 30 /

«Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και. κόμβων» Κ.Α. 30 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και κόμβων» Κ.Α. 30 / 6662.009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Ταχείας ωρίμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό συγκολλητικό

Ταχείας ωρίμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό συγκολλητικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.02.050 SikaBond Q-300 Ταχείας ωρίμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό συγκολλητικό Περιγραφή Προϊόντος Η SikaBond Q-300 είναι 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.04.010 Sika Minipack - Κόλλα Πλακιδίων Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Conipur Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Τα συστήματα CONIROOF, χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των στεγανωτικών μεμβρανών, είναι ιδανικά για την προστασία των στεγών

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 07 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών 01 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Στρώση ελέγχου υδρατμών Φράγμα υδρατμών

Στρώση ελέγχου υδρατμών Φράγμα υδρατμών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/11/2013 (v1) Κωδικό: 04.05.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945051000000008 Sarnavap 1000E EN 13984 06 1119/1598 Sarnavap 1000E Στρώση ελέγχου υδρατμών Φράγμα υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Σοβάδες για εσωτερικούς χώρους Για όλους τους χώρους Οικονοµικοί Εύκολοι στη χρήση Για όλες τις περιοχές εφαρµογής Άνεση σε όλους τους χώρους H Baumit

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 206.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/13 ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2010 Κωδικός: 2011.04.06.030 Sika MonoTop -621 Evolution Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία QS & FT. Ταχυστέγνωτα υλικά για τις ψυχρές περιόδους του χρόνου. Sto. Χτίζουμε με συνείδηση

Τεχνολογία QS & FT. Ταχυστέγνωτα υλικά για τις ψυχρές περιόδους του χρόνου. Sto. Χτίζουμε με συνείδηση Τεχνολογία QS & FT Ταχυστέγνωτα υλικά για τις ψυχρές περιόδους του χρόνου Sto Χτίζουμε με συνείδηση Περισσότερες επιλογές για τις ψυχρές εποχές του χρόνου Με τις τεχνολογίες QS και FT δουλεύετε στις προσόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα 2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα ΣΕΙΡΑ 1-16 Χαρτοκιβώτιο 5,00 13,01 65,04 ΣΕΙΡΑ VILLAGE Η οικονομική σειράς πέτρας διατηρώντας την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της Tepostone. Διαθέσιμη σε πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Ενός συστατικού, πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής. Συνδυάζει πολυουρεθανική & υβριδική τεχνολογία.

Ενός συστατικού, πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής. Συνδυάζει πολυουρεθανική & υβριδική τεχνολογία. Page 1/5 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής. Συνδυάζει πολυουρεθανική & υβριδική τεχνολογία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι καινοτόμος πολυουρεθανική

Διαβάστε περισσότερα

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά /

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα EN Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα EN Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.06.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010303020010000001 EN 1504-2 08 0921 Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα Περιγραφή Προϊόντος Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν ί κ α ι : 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 Δ Η Μ Ο Σ Ν Ι Κ Α Ι Α Σ Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Η Ρ Ε Ν Τ Η Α ρ. π ρ ω τ : Β 1 / 4 6 9 / 1 2 1 9 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών. Περιγραφή Προϊόντος Product Data Sheet Έκδοση: 06/12/2009 Κωδικός: 08.03.020 Sika Level-300 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για στρώσεις πάχους 0.5-15 mm,15-30 mm με προσθήκη αδρανών Construction Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα