ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΝΗΜΗΣ (ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΑΕΤΙΕΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΝΗΜΗΣ (ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΑΕΤΙΕΣ)"

Transcript

1 ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ANTIΓΟΝΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ} ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΩΝΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ) ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ) ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΝΗΜΗΣ (ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΚΑΕΤΙΕΣ) Το αντιγόνο επιλέγει τα κύτταρα µε την κατάλληλη εξειδίκευση και προκαλεί τον πολ/σµό τους και την παραγωγή των αντισωµάτων Προϋπόθεση λειτουργίας να υπάρχει µηχανισµός παραγωγής τεράστιου αριθµού διαφορετικών Igs απουσία δυνάµεων επιλογής

2 ΩΡΙΜΑΝΣΗ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟ Έκφραση Ig Προγονικό αιµοποιητικό κύτταρο Όχι Mυελός των οστών Κύτταρο Λεµφικής Σειράς Μερικός ανασυνδυασµός γονιδίου βαριάς αλυσίδας Προ-προ Β κύτταρο (pro-b cell) Ολικός ανασυνδυασµός γονιδίου βαριάς αλυσίδας Προ-Β κύτταρο (pre-b cell) Ανασυνδυασµός γονιδίου ελαφριάς αλυσίδας Ανώριµο Β κύτταρο Αλλαγή στη συρραφή του RNA Ωριµο Β κύτταρο Όχι Όχι µ βαριά aλυσίδα +βοηθητική migm migm+migd

3 ΩΡΙΜΑΝΣΗ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟ Έκφραση Ig Περιφερικά λεµφικά όργανα Ωριµο Β κύτταρο ιέγερση από αντιγόνο Ενεργοποίηση Β κυττάρου ιαφοροποίηση Πλασµατοκύτταρα που εκκρίνουν IgM Μετάπτωση τάξης migm+migd Πλασµατοκύτταρα που εκκρίνουν διάφορους ισότυπους Ig Β κύτταρα µνήµης

4 Ισότυπος Ab Υπότυποι Βαριά αλυσίδα Συγκέντρωση ορού Χρόνος Ηµιζωής (ηµέρες) Εκκρινόµενη µορφή Λειτουργία ΙgA IgA 1,2 α (1 ή 2) Μονο, δι, τριµερές Βλεννογονική ανοσία νεογνική παθητική ανοσία IgD - δ Ιχνη 3 Όχι Αντιγονικός Υποδοχέας παρθένων Β κυττάρων IgE - ε Αµεση υπερευαισθησία IgG IgG1-4 γ(1,2,3, ή 4) 13,5 23 Ωψωνινοποίηση, ADCC, νεογνική ανοσία, ενεργ. συµπληρώµατος IgM - µ 1,5 5 Αντιγονικός Υποδοχέας παρθένων Β κυττάρων, ενεργ. συµπληρώµατος

5 Αναδιάταξη των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών: πειραµατική προσέγγιση

6 Mεταβλητότητα αµινοξέων στη µεταβλητή V περιοχή VH CH VL CL FR1 FR2 FR3 FR4 CDR1 CDR2 CDR3 FR: Framework Region = περιοχή πλαισίου CDR: Complementarity Determining region =περιοχή που καθορίζει συµπληρωµατικότητα

7 Mεταβλητότητα αµινοξέων στη µεταβλητή V περιοχή Ελαφριά αλυσίδα ss s FR1 CDR1 FR2 CDR2 FR3 CDR3 FR4 Βαριά αλυσίδα ss s FR1 CDR1 FR2 CDR2 FR3 CDR3 FR4 I II III IV V CDR1 CDR EVGLVESGGGLVGQPGGSLRLSCAASGFTFSTSAVVWVRGARGKGLEWVGWRVEGSSLTHYAVSVG L S D M A K QEA NS F DT M D K AWMK V V QVVELAF N N A G TSRT EF VG AIS D L RVLSF SG LNA NL F A I II III IV V CDR GRFTISRNDSKNTLYLQMLSLEPZBTAVYYCARVTPAAASLTFSAVWGQGTLV NR A FRQ FVQ [--] FD F I VT VVST[---] SMD P A NTG A TR GGY[---] D QA LSVT V[---] AFD

8 Τοποθέτηση των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών στα χρωµοσώµατα ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ Γονίδιο Ανθρωπος Ποντίκι λ ελαφριά αλυσίδα κ ελαφριά αλυσίδα 2 6 Βαριά αλυσίδα 14 12

9 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ) 1. Οργάνωση των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών 2. Σωµατικός ανασυνδυασµός Αναδιάταξη γονιδίων 3. Μεταβλητός ανασυνδυασµός (Junctional diversity) 4. Προσθήκη Ν-νουκλεοτιδικής περιοχής 5. Σωµατικές µεταλλαγές (Somatic mutations) 6. Συνδυασµός αλυσίδων

10 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ) 1. Οργάνωση των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών

11 Οργάνωση γονιδίων ανοσοσφαιρινών Γενετικός τόπος βαριών H αλυσίδων (χρωµόσωµα 14) S1 VH1 SLn VHn D JH Cµ C δ Cγ3 Cγ1 Cγ2b 5 Cγ2a Cε Cα 3 CH1 CH2 CH3 CH4 SC Γενετικός τόπος κ ελαφριών αλυσίδων (χρωµόσωµα 2) S1 V κ1 Sn Vκn J κ C κ 5 3 Γενετικός τόπος λ ελαφριών αλυσίδων (χρωµόσωµα 22) S1 Vλ1 Sn Vλn Jλ1 C λ1...jλ6 C λ6 5 3 S=πεπτίδιο οδηγός, n= ~100 V= µεταβλητό γονιδιακό τµήµα, D=γονιδιακό τµήµα ετερογένειας J= συνδετικό γονιδιακό τµήµα, C= γονιδιακό τµήµα σταθερής περιοχής

12 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ) 1. Οργάνωση των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών 2. Σωµατικός ανασυνδυασµός Αναδιάταξη γονιδίων

13 Αναδιάταξη των γονιδίων των βαριών αλυσίδων στα B κύτταρα. DNA βλαστικών κυττάρων (Stem cell) 5 S1 VH1 Sn VHn D JH CHµ... CΗα 3 D -J αναδιάταξη DNA B κυττάρων α. 5 S1 VH1 Sn VHn D JH CHµ... CΗα 3 V-DJ αναδιάταξη β. 5 S1 VH1D JH CHµ... CΗα 3 Μεταγραφή hmrna 5 S1 VH1D JH CHµ... CΗα 3 Συρραφή RNA (splicing) mrna S VH DJ Cµ AAA Μετάφραση πρωτεΐνη

14 Αναδιάταξη των γονιδίων των ελαφριών κ αλυσίδων στα Β κύτταρα S1 Vκ1 Sn Vκn J κ Cκ S1 Vκ1 Jκ V-J αναδιάταξη Cκ 3 Μεταγραφή hmrna 5 S1 Vκ1 Jκ Cκ 3 Συρραφή RNA (splicing) mrna S Vκ J πρωτεΐνη C Μετάφραση AAA

15 AΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΑΣΥΝ YΑΣΜΟΥ (Recombination Signal Sequences - RSS) 1. Nουκλεοτιδική αλληλουχία των RSSs: είναι συντηρηµένες παλίνδροµες αλληλουχίες αποτελούν θέσεις πρόσδεσης δύο υποµονάδων ανασυνδυάσης 2-στροφές στην έλικα του DNA 1-στροφή στην έλικα του DNA

16 AΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΑΣΥΝ YΑΣΜΟΥ (Recombination Signal Sequences - RSS)

17 Κανόνας 23/12 5 Vλ Jλ CACAGTG ACAAAAACC GGTTTTTGT CACTGTG 3 7-µερές 9-µερές C --- G C --- G A --- T A --- T A --- T A --- T A --- T C --- G A --- T 9-µερές 7-µερές Vλ G --- C T --- A G --- C A --- T C --- G A --- T C --- G Jλ 3

18 Mηχανισµοί V-J αναδιάταξης Eλλειπτικός Αντιστροφή V J V J V 9 9 V J J V J V J 9 V J 5 3 V J 5 3

19 Αποµόνωση κυκλικού DNA από θυµοκύτταρα στα οποία το DNA που κωδικοποιεί τις αλυσίδες του TCR υφίσταται V-D-J και V-J γονιδιακή αναδιάταξη

20 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ) 1. Οργάνωση των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών 2. Σωµατικός ανασυνδυασµός Αναδιάταξη γονιδίων 3. Μεταβλητός ανασυνδυασµός (Junctional diversity)

21 3. Μεταβλητός ανασυνδυασµός (Junctional diversity)

22 Ελλείψεις νουκλεοτιδίων στις συνδέσεις Aλληλουχία βλαστικής σειράς (germline) Vk21 C C C C C C T G G Jk1 C C C C C C T G G C C C T G G Pro-Try Αλληλουχία κατά την έκφραση C C C C C C T G G C C C C G G Pro-Arg C C C C C C T G G C C C C C G Pro-Pro C C C C C C T G G C C C C C C Pro-Pro Αλληλουχία εκτός πλαισίου ανάγνωσης C C C C C C T G G C C C C T G G V1 D J C V1 D J C Αφαίρεση νουκλεοτιδίων από νουκλεάσες

23 Παραγωγικές και µη-παραγωγικές αναδιατάξεις RSS C A C T G T G Jk G T G G A C T A G G G A G G A T G C T C C Vk C A C T G T G RSS Glu Asp Ala Thr Arg 1 G A G G A T G C G A C T A G G Παραγωγική αναδιάταξη 2 3 Glu Asp Gly Thr Arg G A G G A T G G C G A C T A G Glu Asp Trp Thr Arg G A G G A T T G G A C T A G G Μη-παραγωγική αναδιάταξη 4 5 Glu Asp Ala Asp stop G A G G A T G C G G A C T A G Glu Val Asp stop G A G G T G G A C T A G

24 Κατά τον αλληλικό αποκλεισµό στο κύτταρο εκφράζονται µόνο η µια βαριά και η µια ελαφριά αλυσίδα της ανοσοσφαιρίνης από τον ένα γονέα. Το Β κύτταρο έχει µια µόνο αντιγονική ειδικότητα.

25 Αλληλικός αποκλεισµός

26 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ) 1. Οργάνωση των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών 2. Σωµατικός ανασυνδυασµός Αναδιάταξη γονιδίων 3. Μεταβλητός ανασυνδυασµός (Junctional diversity) 4. Προσθήκη Ν-νουκλεοτιδικής περιοχής

27 Μηχανισµός Προσθήκης P- νουκλεοτιδίων

28 Μηχανισµός Προσθήκης N- νουκλεοτιδίων Ακροτελική δεοξυνουκλεοτιδυλοτρανσφεράση (ΤdΤ)

29 Περιοχή προσθήκης Ν νουκλεοτιδίων Αλληλουχία βλαστικής σειράς (germline) VH Τ C Α C C + C C A Τ G A C D H Noυκλεοτίδια Ν περιοχής Αλληλουχία κατά την έκφραση VH Τ C Α C C C C A Τ G A C D H Ser-Pro-His-Asp V1 D J C V1 D J C Προσθήκη νουκλεοτιδίων ή περιοχή Ν

30 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ) 1. Οργάνωση των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών 2. Σωµατικός ανασυνδυασµός Αναδιάταξη γονιδίων 3. Μεταβλητός ανασυνδυασµός (Junctional diversity) 4. Προσθήκη Ν-νουκλεοτιδικής περιοχής 5. Σωµατικές µεταλλαγές (Somatic mutations)

31 Σωµατικές µεταλλαγές στα V γονίδια των ανοσοσφαιρινών (Somatic mutations)

32 Σωµατικές µεταλλαγές στα V γονίδια των ανοσοσφαιρινών (Somatic mutations) Ανοσιακή απάντηση 7η µέρα Πρωτογενής VH CDR1 CDR2 CDR3 J3 J3 J3 J3 J3 J4 J4 J4 J2 VL CDR1 CDR2 CDR3 KD 10-7 M η µέρα Πρωτογενής J3 J3 J3 J J3 0.9 J4 ευτερογενής J Τριτογενής D J ιαφορετικό νουκλεοτίδιο Mεταλλαγές: Σε όλες τις βάσεις Μεταλλαγή µετάπτωσης (transition): Pu Pu, Py Py (A G, C T) Μεταλλαγή µετατροπής (transversion): Pu Py, Py Pu Eνθέσεις Ελλείψεις J4 J4 J3 <0.03 <0.03 <0.03 Μεταλλαγή που οδηγεί σε διαφορετικό αµινοξύ

33

34 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ) 1. Οργάνωση των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών 2. Σωµατικός ανασυνδυασµός Αναδιάταξη γονιδίων 3. Μεταβλητός ανασυνδυασµός (Junctional diversity) 4. Προσθήκη Ν-νουκλεοτιδικής περιοχής 5. Σωµατικές µεταλλαγές (Somatic mutations) 6. Συνδυασµός αλυσίδων

35 ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΛΥΣΙ ΩΝ Π.χ. Εαν υπάρχουν 10 4 διαφορετικές ελαφριές αλυσίδες και 10 4 διαφορετικές βαριές αλυσίδες µπορούν να παραχθούν θεωρητικά 10 8 διαφορετικά αντισώµατα

36 ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ Στο ποντίκι Ελαφριά αλυσίδα Μηχανισµός ποικιλότητας Βαριά αλυσίδα κ λ Αριθµός γονιδιακών τµηµάτων 1. Πολλαπλά γονιδιακά τµήµατα V D J Πιθανός αριθµός ανασυνδυασµών 2. Αναδιάταξη V-J και V-D-J 300 Χ 13 Χ 4 =1.6 Χ Χ 4=1.2 Χ Χ 3 = 6 3. Μεταβλητός ανασυνδυασµός Προσθήκη Ν νουκλεοτιδίων Σωµατική µεταλλαγή Συνδυαστική σύνδεση >1.6 Χ 10 4 Χ (>1.2 Χ >6) =>>1.9 Χ 10 7

37 Locations of promoters, enhancers, & silencers in mouse heavy chain, κ chain and λ light chain germline DNA. Variable gene rearrangement moves an enhancer close enough to a promoter to activate transcription from the promoter. Hence, DNA rearrangement greatly accelerates immunoglobulin gene transcription Transcription factors that are important for immunoglobulin gene expression Oct 2 B-cell specific transcription factor E2A alternatively spliced to give rise to two collaborating proteins. E2A proteins are essential for B- cell development. No B cells in E2A knock-out mice. Expression of E2A in a T-cell line results in a dramatic increase in the transcription of µ chain mrna and induction of T cells to undergo DHJH joining.

38 Proposed mechanism for class switching induced by IL-4 in rearranged immunoglobulin heavy chain genes

39 Expression of membrane & secreted forms of immunoglobulin heavy chain

40 Alternative splicing regulates production of membrane-bound versus secreted µ heavy chain

41 Μαγικές σφαίρες = αντισώµατα Ο Paul Ehrlich, στις αρχές του προηγούµενου αιώνα, διετύπωσε τη θεωρία των υποδοχέων (σήµερα γνωστοί ως αντισώµατα) που εκκρίνονται από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος ως απάντηση σ ένα ξένο αντιγόνο.

42 CΟΟΗ ΝΗ2 οµή και λειτουργία των ανοσοσφαιρινών Fv Fab Σταθερή περιοχή V-περιοχή Πρόσδεση αντιγόνου Fv VH Fab Cγ1 ΙgG CL VL Fv Fab V περιοχή Fc Cγ3 Cγ2 Πρόσδεση συµπληρώµατος Πρόσδεση του Fc υποδοχέα C περιοχή

43 οµή V περιοχών των ανοσοσφαιρινών VH VL CL CH FR: Framework Region = περιοχή πλαισίου CDR: Complementarity Determining region = περιοχή που καθορίζει συµπληρωµατικότητα FR1 FR2 FR3 FR4 CDR1 CDR2 CDR3 ΝΗ2 V-περιοχή Σταθερή περιοχή VH VL CΟΟΗ

44 Moνοκλωνικά αντισώµατα (mabs) 1975: Köhler και Milstein τεχνολογία µονοκλωνικών αντισωµάτων (µία κυτταρική σειρά µπορεί να εκκρίνει αντισώµατα µιάς ειδικότητας, δηλαδή να αναγνωρίζει ένα συγκεκριµένο αντιγόνο) Το νεοπλασµατικό κύτταρο διαιρείται επ άπειρον αλλά δεν παράγει mabs ΣΥΝΤΗΞΗ ΥΟ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Το Β-λεµφοκύτταρο ενός ζώου το οποίο έχει ανοσοποιηθεί µε ένα αντιγόνο παράγει το ειδικό αντίσωµα, αλλά δεν διαιρείται επ άπειρον. Το υβριδικό κύτταρο παράγει ειδικό αντίσωµα και διαιρείται επ άπειρον.

45 Χρήση µονοκλωνικών αντισωµάτων Βιοµηχανία: Μαζική παραγωγή αντισωµάτων Ερευνα: Λειτουργική ανάλυση µορίων (βιοχηµική και µικροσκοπική ανίχνευση και αποµόνωση, διερέυνηση λειτουργίας) Αναγνώριση µεµβρανικών δεικτών (χαρακτηρισµός συγκεκριµένων κυττάρων κλπ) ιαγνωστική και Θεραπευτική Ιατρική: Ανοσοδιάγνωση (λοιµωδών ή συστηµατικών νοσηµάτων µε προσδιορισµό ειδικών αντιγόνων ή αντισωµάτων, διαγνωστική απεικόνιση όγκων, κλπ) Ανοσοθεραπεία (θεραπεία όγκων, µεταµόσχευση οργάνων, εµβόλια κλπ)

46 Προβλήµατα από τη χρήση µονοκλωνικών αντισωµάτων στην ιατρική Ευαισθητοποίηση του οργανισµού µετά την in vivo χορήγηγη ξενογενών µονοκλωνικών αντισωµάτων υσκολία δηµιουργίας φυσικής αλληλεπίδρασης µεταξύ του αντισώµατος και του αντιγόνου στόχου Αλλαγή στη δοµή του αντιγόνου Χαµηλή συγγένεια Μη ικανοποιητικός ισότυπος Μη ικανοποιητικός χρόνος ηµιζωής Μικρή παραγωγή Υψηλό οικονοµικό κόστος

47 Aνάγκη κατασκευής ανασυνδυασµένων αντισωµάτων ή τµηµάτων αντισωµάτων ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Κατασκευή ανοσοσυµβατών αντισωµάτων Αλλαγή χρόνου ηµιζωής Αλλαγή ισοτύπου Aύξηση συγγένειας και ειδικότητας Kατασκευή αντισωµάτων µε δύο ειδικότητες Kατασκευή µορίων που έχουν και άλλες ιδιότητες Αλλαγή λειτουργικότητας Eύκολη, γρήγορη, µαζική παραγωγή Χαµηλότερο οικονοµικό κόστος

48 Τροποποιηµένα αντισώµατα Υβρίδωµα από ποντίκι In vitro βιβλιοθήκες αντισωµάτων ιαγονιδιακά ποντίκια Ανθρώπινα Υβριδώµατα ποντικίσιο χιµαιρικό ανθρωποποιηµένο ανθρώπινο Γενετική µηχανική Κλωνοποίηση V γονιδίων Mεταµόσχευση CDR τµηµάτων Ευκαρυωτική έκφραση

49 Κατασκευή χιµαιρικών αντισωµάτων

50 Κατασκευή χιµαιρικών και υβριδικών µονοκλωνικών αντισωµάτων µε τεχνικές ανασυνδυασµένου DNA

51 Aνθρωποποιηµένa αντισώµατα Ab ποντικού Ab ανθρώπου Fv Ab χίµαιρα CDRs Ab ανθρωποποιηµένο

52 Ανασυνδυασµένα τµήµατα αντισωµάτων NH 2 NH 2 NH 2 NH 2 NH 2 NH 2 VL VH VH VL VL VH VL VH VL VH VH VL CL CH1 CH1 CL CL CH1 COOH COOH COOH COOH -S-S- H H -S-S- -S-S- -S-S- -S-S- COOH COOH Fv scfv (single chain Fv) CH2 CH2 Fab CH3 CH3 VH VL IgG VL VH CH1 CL VL VH

53 Νεότερες τεχνολογίες Fv τµηµάτων Γονίδια Μορφή scfv Triabody Diabody

54 Εκφραση των scfv και Fab τµηµάτων των αντισωµάτων στην επιφάνεια νηµατοειδών φάγων. V H V L scfv V H V L Fab C Η C L piii piii

55 Μολυσµατικός κύκλος νηµατοειδών φάγων. ιοσωµάτιο piii Εισβαλόµενο ιοσωµάτιο Εκβαλόµενο ιοσωµάτιο pviii pvi περίπλασµα κυτταρόπλασµα pv-ssdna pvii pix + κλώνος pii, px pii, px + κλώνος pv RF

56 ιαλυτή έκφραση τµηµάτων αντισώµατος σε E. coli (µερική λύση της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης) periplasm VL CH1 VH CL N pelb C N pelb VH CH1 VL CL Coat protein III C phen1 amp R

57 Κατασκευή scfv τµήµατος του αντισώµατος υβρίδωµα mrna AAA RT µε ειδικά Ig εναρκτήρια µόρια cdna AAA PCR µε ειδικά Ig εναρκτήρια µόρια VH VL VH VL scfv Linker Εισαγωγή περιοριστικών θέσεων lacz pelb scfv φαγεµίδιο piii ιαλυτή έκφραση στο υπερκείµενο της καλλιέργειας

58 Kατασκευή Fab βιβλιοθήκης φάγων από Β λεµφοκύτταρα B λεµφοκύτταρα B κύτταρα Αποµόνωση RNA Σύνθεση cdna RT µε ειδικά Ig εναρκτήρια µόρια cdna AAA AAA mrna Ενζυµική ενίσχυση (PCR) PCR µε ειδικά Ig εναρκτήρια µόρια VH-CH1 VL-CL Προσθήκη περιοριστικών θέσεων Κλωνοποίηση στο φαγεµίδιο pcomb3h VH-CH1 VL-CL lacz pelb VH-CH1 lacz pelb VL-CL piii Φαγεµίδιο pcomb3h Πολυπλοκότητα βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη: 1-5X10 7 cfu/µg DNA Στάδια PCR: 2 Εναρκτήρια µόρια PCR: 26 Συνδέσεις: 2 Αποµόνωση των ειδικών φάγων - αντισωµάτων µε panning

59 Στρατηγική κλωνοποίησης ανθρώπινων µoνοκλωνικών τµηµάτων αντισωµάτων από βιβλιοθήκες φάγων-αντισωµάτων Β λεµφοκύτταρα περιφερικού, µυελού των οστών, σπληνοκύτταρα, κλπ RNA PCR, κατασκευή βιβλιοθήκης πολλαπλασιασµός 5-10 φορές Αποµάκρυνση µη-ειδικών φάγωναντισωµάτων Αντιγόνο Επιµόλυνση βακτηρίων µε τους εκλουόµενους φάγους Παρασκευή διαλυτού Fab Xαρακτηρισµός Fab

60

61 Επιλογή των Fabs (Panning) (Εµπλουτισµός φάγων / κύκλο επιλογής) ,

62 ιαλυτή έκφραση των scfv και Fab τµηµάτων των ανοσοσφαιρινών Από την επιφάνεια των νηµατοειδών φάγων Στo περίπλασµα της E.coli V H V L Fab Fab C Η C L V H V L piii E.coli C Η C L deletion Spe I Nhe I Lac Z promoter RIBS Omp A stop RIBS pelb Gene III (aa )stopstop Light chain Heavy chain

63 Πλασµατοκύτταρο Βλαστικό κύτταρο 1, 2 Β κύτταρο Αντιγόνο 5 Αντιγόνο Μη ανασυνδυασµένα V-γονίδια Ανασυνδυασµένα V- γονίδια 3 Β κύτταρο 4 Κύτταρο µνήµης Αντιγόνο Αντιγόνο V-γονίδια 4 1 E. coli E. coli V-γονίδια σε φαγεµίδιο

64 Η Μ Ι Ο Υ Υ Ρ Γ Ι Α mab κατασκευασµένα µε τον παραδοσιακό τρόπο ανοσοποίηση µε αντιγόνο-στόχο Αποµόνωση σπληνοκυττάρων Ab εκφρασµένα στην επιφάνεια της ουράς του φάγου Επιλογή στο αντιγόνοστόχο Βιβλιοθήκες αντισωµάτων σε φάγους Αb από διαγονιδιακά ποντίκια ανοσοποίηση µε αντιγόνο-στόχο Αποµόνωση σπληνοκυττάρων Α Ρ Χ Ι Κ Ο Υ Κατασκευή υβριδωµάτων Κατασκευή υβριδωµάτων ιαλογή ιαλογή ιαλογή mab Π Ε Ρ Α Ι Τ Ε Ρ Ω Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Αποµόνωση καλύτερου mab Χιµαιρικό Αb Ανθρωποποιηµένο Ab Ανθρωποποιηµένο mab: 90-95% ανθρώπινο Χιµαιρικό mab: 60-70% ανθρώπινο H εξειδίκευση και η συγγένεια εξαρτάται από το αρχικό mab που προέρχεται από το τρωκτικό ηµιουργία ποικιλόµορφων Επιλογή στο αντιγόνοστόχο ιαλογή (εκατοντάδες) Κατασκευή επιθυµητού µορίου Πλήρως ανθρώπινο mab H εξειδίκευση, η συγγένεια και η βιολογική ενεργότητα εξαρτάται από την ελεγχόµενη διαδικασία επιλογής Αποµόνωση καλύτερου mab Περιορισµένος αριθµός τροποποιήσεων Πλήρως ανθρώπινο mab H εξειδίκευση και η συγγένεια εξαρτάται από την ανοσολογική απάντηση του διαγονιδιακού ποντικού

65 ΙΑΓΟΝΙ ΙΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ Τα ενδογενή γονίδια των ανοσοσφαιρινών έχουν αδρανοποιηθεί Φέρουν γονιδιακούς τόπους των ανθρώπινων γονιδίων των ανοσοσφαιρινών

66 Αποµόνωση ανθρώπινων αντισωµάτων από «ανθρωποποιηµένα» ποντίκια

67 Ιn vitro ωρίµανση συγγένειας chain shuffling 1η βιβλιοθήκη 2η βιβλιοθήκη 3η βιβλιοθήκη

68 Η in vivo διάγνωση αναπτύσσεται κυρίως µε τµήµατα αντισωµάτων scfv Γρήγορη προσέγγιση του όγκου (τo scfv 7 φορές γρηγορότερα από το Fab) Καλύτερη απεικόνιση του όγκου Γρήγορη αποµάκρυνση από τα όργανα, ιστούς Αυξηµένο ποσοστό που προσεγγίζει τον στόχο

69 Θεραπευτική προσέγγιση µε ανασυνδυασµένα αντισώµατα I. Mεταµόσχευση οργάνων, ιστών II. Προστασία έναντι ιών III. Ογκολογία IV. Aυτοάνοσα νοσήµατα

70

71 Ανοσολογικά χαρακτηριστικά της απόρριψης ΑPC Κύτταρα µοσχεύµατος CD4 ΤΗ ΤΗ CD8 ΤC ΙL-2 TNFγ κυτταροκίνες B ΙL-2 IL-4 IL-5 TNF β IFN γ Μφ Eνεργοποίηση Αντίσωµα Συµπλήρωµα ΤC Κυταροτοξικότητα µεσολαβούµενη από τα κύτταρα Κυταροτοξικότητα µεσολαβούµενη από τα κύτταρα εξαρτώµενη από αντίσωµα (ADCC) Λυτική βλάβη Αγγειακή θρόµβωση Φλεγµονώδεις διαµεσολαβητές Επιδράσεις στο µόσχευµα

72 Ανοσοκαταστολή για επιβίωση του µοσχεύµατος Mεταµόσχευση στο ζώο Εγχυση αντι-cd4 mab Mεταµόσχευση στο ζώο + έγχυση αντι-cd4 mab Πρώτη απόρριψη µοσχεύµατος Επιβίωση Αναµονή µέχρι το αντι-cd4 mab εξαφανιστεί από την κυκλοφορία Επιβίωση µοσχεύµατος Επιβίωση Χρόνος Χρόνος Mεταµόσχευση στο ζώο ξανά Mεταµόσχευση στο ζώο Mεταµόσχευση στο ζώο ξανά Επιταχυνόµενη (2η) απόρριψη µοσχεύµατος Επιβίωση Πρώτη απόρριψη µοσχεύµατος Επιβίωση Επιβίωση µοσχεύµατος Επιβίωση Χρόνος Χρόνος Χρόνος

73 ΑΝΤΙ-ΙΙΚΗ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Τα εξουδετερωτικά αντισώµατα είναι σηµαντικά για προστασία µέσω εµβολίων Εξουδετερωτικά Ab (anti-env) ιός εξουδετέρωση κυτταροτοξικότητα µέσω συµπληρώµατος και φαγοκυττάρωση Κυτταρική προστασία από Ab (Πρέπει να έχουν µεγάλη συγγένεια για το αντιγόνο) Εξουδετέρωση (προκαλούνται αλλαγές στη διαµόρφωση των πρωτεϊνών του φακέλου ή καψιδίου) ADCC και φαγοκυττάρωση Mακροφάγα συµπλήρωµα

74 Εξουδετερωτικά Ab µόλυνση Μή-εξουδετερωτικά Ab Μολυσµένο ραστικοί µηχανισµοί µέσω Fc Κυτταρική σηµατοδότηση Κυτταρική λύση Αναστολή ιικής αντιγραφής κύτταρο Στερική παρεµπόδιση; Αναστολή απελευθέρωσης του ιού Μή-εξουδετερωτικά Ab Στερική παρεµπόδιση; Αναστολή µεταφοράς από κύτταρο σε κύτταρο

75 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ Τα εξουδετερωτικά αντισώµατα είναι σηµαντικά για προστασία µέσω εµβολίων Ανθρώπινα αντισώµατα Ανθρώπινα εξουδετερωτικά αντισώµατα αντιγόνο Μοριακός χαρακτηρισµός της αλληλεπίδρασης αντισώµαατοςπαθογόνου-αντιγόνου Σχεδιασµός ανοσογόνου και δοκιµασία Συνδυασµός διαφόρων ανοσογόνων = εµβόλιο

76 ΙΙ. Ογκολογία: 1. Αύξηση δραστικών λειτουργιών 2. Άµεσος οπλισµός των αντισωµάτων 3. Έµµεσος οπλισµός των αντισωµάτων 4. Προ-στόχευση

77 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 1. Αύξηση δραστικών λειτουργιών ραστικό κύτταρο (ουδετερόφιλα, µακροφάγα, ΝΚ) ADCC (κυτταροτοξικότητα µέσω αντισωµάτων) Μεταλλαγές και/ή τροποποιηµένη γλυκοσυλίωση (αυξάνουν την πρόσδεση στον FcγR, C1q) Καρκινικό κύτταρο Φαγοκυττάρωση ή λύση κυττάρου MAC (σύµπλεγµα προσβολής της µεµβράνης) λύση Φαγοκυττάρωση ή λύση κυττάρου CDC (κυτταροτοξικότητα µέσω συµπληρώµατος) ραστικό κύτταρο

78 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 2. Άµεσος οπλισµός των αντισωµάτων Το αντιγόνο στόχος πρέπει να εκφράζεται στα καρκινικά κύτταρα και να απουσιάζει ή να εκφράζεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα στα φυσιολογικά κύτταρα) ΙgG Fab scfv κυτταροκίνη ανοσοκυτταροκίνη Καρκινικό κύτταρο Μικρά µόρια ή τοξίνες Τοξίνη φυτών: ricin A chain Βακτηριακή τοξίνη: Pseudomonas exotoxin Μετά την ενδοκυττάρωση το µόριο απελευθερώνεται από το αντίσωµα και ενεργοποιείται. IL-2, IL-12, GM-CSF Ραδιενεργό στοιχείο Ενεργοποίηση ανοσoδραστικών κυττάρων (Τ, Β, ΝΚ) 131 Ι, 90 yttrium, 186 rhodium, 188 rhodium: β-σωµατίδια (κυτταροτοξικά σε µεγάλη ακτίνα) 212 Bismuth, 213 Bismuth, 211 astotine): α-σωµατίδια (κυτταροτοξικά σε µικρή απόσταση, ειδικά για µικροµεταστάσεις και νεοπλάσµατα)

79 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 3. Έµµεσος οπλισµός των αντισωµάτων Η απελευθέρωση χηµειοθεραπευτικών ουσιών που είναι συµπυκνωµένες σε κάψουλες σε σύγκριση µε τις ελεύθερες µειώνουν την κυτταροτοξικότητα Καρκινικό κύτταρο Τµήµα scfv Αb δύο ειδικοτήτων Ραδιενεργό στοιχείο, τοξίνη ή ανοσοδραστικό κύτταρο ανοσολιποσώµατα ΙgG PEG Fab scfv Χηµειοθεραπευτική ουσία Φωσφωλιπιδικά κυστίδια

80 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 4. Προ-στόχευση Απαιτούνται 2-3 συστατικά και θεραπευτικά στάδια Μείωση συστηµατικής τοξικότητας 4-12Χ αύξηση της συγκέντρωσης στους ιστούς 5Χ µείωση της συγκέντρωσης έξω από στους ιστούς Βιοτίνη-ραδιενεργό στοιχείο Καρκινικό κύτταρο στρεπταβιδίνη 1. Το Ab στοχεύει τον όγκο 2. Αποβολή των ελεύθερων κυκλοφορούντων Ab 3. Χορήγηση ενός κυτταροτοξικού παράγοντα που συλλαµβάνεται ή ενεργοποιείται από το Ab που βρίσκεται είδη στον όγκο. Προφάρµακο scfv-ένζυµο φάρµακο ADEPT (= Ab-dependent enzyme mediated prodrug therapy) (Το προφάρµακο ενεργοποιείται µόνο µετά την επαφή µε την πρωτείνη σύντηξης ενίσχυση της κυτταροτοξικής δράσης)

81 Aνοσοθεραπεία µελανώµατος Στο µελάνωµα υπερεκφράζονται τα γλυκολιπίδια GD2 και GM2 Μελάνωµα το οποίο δεν απάντησε σε ακτινοθεραπεία Το ίδιο µελάνωµα µετά από τοπική έγχυση αντι- GD2 και αντι-gm2 Abs

82 Πλασµατική µεµβράνη (ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

83 ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

84

Αντιγόνα & Ανοσοσφαιρίνες

Αντιγόνα & Ανοσοσφαιρίνες Αντιγόνα & Ανοσοσφαιρίνες Ανοσολογικά χαρακτηριστικά των αντιγόνων I Τα αντιγόνα είναι ουσίες ικανές να επάγουν ειδική ανοσιακή απάντηση (ανοσογόνα) Ανοσογονικότητα (immunogenicity) ικανότητα επαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγόνο. ξένη) με μια σχετικά ισχυρή δύναμη σύνδεσης.

Αντιγόνο. ξένη) με μια σχετικά ισχυρή δύναμη σύνδεσης. Αντιγόνα Αντισώματα Αντιγόνο Ως αντιγόνο ορίζεται κάθε ουσία που προέρχεται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον και είναι ικανή να αντιδράσει με τα προϊόντα της ανοσιακής απάντησης (αναγνωρίζεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Τα γενετικά τροποποιημένα κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή τόσο πρωτεϊνικών, όσο και μη πρωτεϊνικών ετερόλογων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσιακή απάντηση (immune response)

Ανοσιακή απάντηση (immune response) Ανοσιακή απάντηση (immune response) Το σύνολο των μηχανισμών που καθιστούν τον οργανισμό ικανό να αναγνωρίζει,να εξουδετερώνει και να απομακρύνει κάθε ξένη ουσία προς αυτόν χαρακτηρίζεται ως ανοσία. Αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν. ΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HER-2/neu ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ PLA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρειάζεται η µελέτη της ανοσολογία; Εµβόλια Άµυνα κατά µικροοργανισµών Ανοσολογικές ασθένειες Αλλεργίες - υπερευαισθησίες, αυτοανοσίες, ανοσοανεπάρκειες,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το σύστηµα του συµπληρώµατος 2. Η λεκτινική οδός - Η πρωτεϊνη ΜBL (Mannose Binding Lectin) 3. Εξέλιξη του συστήµατος του συµπληρώµατος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το σύστηµα του συµπληρώµατος 2. Η λεκτινική οδός - Η πρωτεϊνη ΜBL (Mannose Binding Lectin) 3. Εξέλιξη του συστήµατος του συµπληρώµατος ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Το σύστηµα του συµπληρώµατος 5 1.Α. Τα συστατικά του συµπληρώµατος 8 1.Β. Χρωµοσωµική εντόπιση των γονιδίων του συµπληρώµατος και γενετική σύνδεση 10 1.Γ. Οι οδοί ενεργοποίησης του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Kοκόρη Στέλλα Αιματολόγος-Λέκτορας ΕΚΠΑ Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Αιματολογικό Εργαστήριο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Aίμα: ζωντανός ρευστός ιστός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. Χ. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΟ ΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ β-μεσογειακη ΑΝΑΙΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΟ ΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ β-μεσογειακη ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ανοσοαιματολογίας

Βασικές αρχές ανοσοαιματολογίας Βασικές αρχές ανοσοαιματολογίας Ακαδημία αιμοδοσίας Σεπτέμβριος 2011 Σταμούλης Κώστας Αιματολόγος Αιμοδοσία Γ.Ν.Νίκαιας Ανοσολογική απάντηση Φυσιολογικός μηχανισμός άμυνας έναντι ασθενειών - ξένων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ακινητοποίηση. Ακινητοποιημένο ονομάζουμε ένα βιομόριο του οποίου η ελεύθερη κίνηση στον χώρο είτε έχει αποτραπεί εντελώς είτε έχει περιοριστεί

Ακινητοποίηση. Ακινητοποιημένο ονομάζουμε ένα βιομόριο του οποίου η ελεύθερη κίνηση στον χώρο είτε έχει αποτραπεί εντελώς είτε έχει περιοριστεί Ακινητοποίηση Ακινητοποιημένο ονομάζουμε ένα βιομόριο του οποίου η ελεύθερη κίνηση στον χώρο είτε έχει αποτραπεί εντελώς είτε έχει περιοριστεί Τι μπορεί να ακινητοποιηθεί; Ελεύθερα απομονωμένα ένζυμα,

Διαβάστε περισσότερα

Multiple sclerosis Classical and novel aspects on the aetiopathogenesis of the disease

Multiple sclerosis Classical and novel aspects on the aetiopathogenesis of the disease Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η R E V I E W Ιατρική 2006, 90(4):294 312 Iatriki 2006, 90(4):294 312 ÓêëÞñõíóç êáôü ðëüêáò ÊëáóéêÜ êáé íåüôåñá äåäïìýíá ãéá ôçí áéôéïðáèïãýíåéá ôçò íüóïõ A. Αρτεμιάδης, M. Αναγνωστούλη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Agricultural University Of Athens

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Agricultural University Of Athens Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Agricultural University Of Athens ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ IN VITRO, ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ IN VIVO

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ IN VITRO, ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ IN VIVO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, MD, FACP, FRCP ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ L-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παθογενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση της νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας

Παθογενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση της νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):206-229 Παθογενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση της νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας Η νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Τα micrornas (mirnas)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Τίτλος:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Τίτλος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΑΛΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΘΟΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τίτλος: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ ME Brucella

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ ME Brucella ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital.

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛHΣ ΣΚΛHΡΥΝΣΗΣ: ΡOΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣIΑ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΙΜΜΥΝOLOGICAL APPROACH OF MULTIPLE SCLEROSIS: ROLE AND SIGNIFICANCE OF CYTOKINES Ν.Φραγκούλης N. Frangoulis

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού

Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού Γεωργία Σ. Βρυώνη Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Μικροβιολογίας gvrioni@med.uoa.gr 23/01/08 Μαθήματα Ειδικευόμενων Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ Αγγελίδης Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Βιολογίας, 2010. Γονιδιακή σίγηση ή αποσιώπηση είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει επιγενετικές διαδικασίες της γονιδιακής ρύθμισης. Ο όρος γονιδιακή

Διαβάστε περισσότερα