Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης"

Transcript

1 Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Α. Σφουγγάρης 1, Α. Γιαννακόπουλος 1, Η. Γκούμας 1 και Ε. Τσαχαλίδης 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, Βόλος, 2 Τμήμα Δασοπονίας, ΤΕΙ Καβάλας, Προάστιο Δράμας. Παρούσα διεύθυνση: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανταζίδου 193, Νέα Ορεστιάδα, Περίληψη Το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) απαντάται και στα δύο τμήματα της οροσειράς της Ροδόπης (ανατολικό και δυτικό). Στο ελληνικό τμήμα της οροσειράς, το είδος εξαπλώνεται σε δυο περιοχές: α) στην περιοχή του Παρθένου δάσους Φρακτού του Ν. Δράμας και β) στην ευρύτερη περιοχή της Κούλας των Ν. Δράμας και Ξάνθης. Το μέγεθος του πληθυσμού στην πρώτη περιοχή εκτιμάται στα άτομα, όπου χρησιμοποιεί ενδιαίτημα 20 τ.χλμ., ενώ στη δεύτερη περιοχή το μέγεθος του πληθυσμού είναι άτομα και το χρησιμοποιούμενο ενδιαίτημα είναι 53 τ.χλμ. Το ενδιαίτημα των δύο υποπληθυσμών περιλαμβάνει κυρίως μικτές συστάδες οξυάς (Fagus sp.), ερυθρελάτης (Picea abies), ελάτης (Abies borisii-regis) και δασικής πεύκης (Pinus sylvestris), είδη δρυός (Quercus sp.), καθώς και λιβαδικές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς. Το ποσοστό δασοκάλυψης του ενδιαιτήματος είναι υψηλό. Οι δύο πληθυσμοί προτιμούν ορεινά λιβάδια με βραχώδεις εξάρσεις, τα οποία είναι περιορισμένα σε έκταση, αλλά ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση του είδους. Οι δύο πληθυσμοί πιθανόν δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Επίσης στην εργασία αναλύονται οι προτιμήσεις του αγριόγιδου για διάφορες παραμέτρους του ανάγλυφου και της βλάστησης και προτείνονται διαχειριστικά μέτρα για τη σύνδεση των δύο πληθυσμών και την εξασφάλιση της επιβίωσής του. Λέξεις κλειδιά: Αγριόγιδο, Rupicapra rupicapra balcanica, ενδιαίτημα, Ροδόπη. Εισαγωγή Η οροσειρά της Ροδόπης είναι από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της Ελλάδας. Η μεγάλη οικολογική αξία της περιοχής οφείλεται, εκτός των άλλων, στην πλούσια ποικιλότητα φυτικών και ζωικών ειδών, καθώς και στην παρουσία πολλών σπάνιων. Στο ελληνικό τμήμα της οροσειράς, το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) απαντάται σε δύο περιοχές: α) στο ΒΑ τμήμα του Ν. Δράμας (Παρθένο δάσος Φρακτού) και β) στα όρια των Νομών Δράμας και Ξάνθης (περιοχή Κούλας) (Sfougaris et al. 1999). Η χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο δεν έχει μελετηθεί συστηματικά στην περιοχή της Ροδόπης. Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη (Hatzirvassanis 1991) για ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο, το είδος παρουσιάζει προτίμηση σε ποσοστό 66% για ανοικτού τύπου ενδιαιτήματα τη θερμή περίοδο του έτους και σε ποσοστό 52% την ψυχρή περίοδο. Σε σχέση με το υψόμετρο, αναφέρει ότι την ψυχρή περίοδο του έτους τα αγριόγιδα παρατηρήθηκαν κυρίως σε υψόμετρα μ., ενώ τη θερμή περίοδο ο κύριος όγκος των Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 459

2 Α. Σφουγγάρης, Α. Γιαννακόπουλος, Η. Γκούμας και Ε. Τσαχαλίδης παρατηρήσεων καταγράφηκε σε υψόμετρα μ. και μ. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η τάση του είδους για αποφυγή της νότιας έκθεσης του ενδιαιτήματος. Η επιλογή ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τοπογραφία, κλίμα, διαθεσιμότητα και ποιότητα της τροφής, θηρευτές, όχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και ενδογενείς παράγοντες του πληθυσμού, όπως είναι ο ενδοειδικός ανταγωνισμός, η ηλικιακή δομή, κ.ά. (Elsner-Schack 1985, Herrero et al. 1996, Fankhauser and Enggist 2004). Ο κατάλληλος τύπος βλάστησης σε συνδυασμό με την παροχή ασφάλειας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά για την επιλογή του ενδιαιτήματος. Συγκεκριμένα, την καλοκαιρινή περίοδο το αγριόγιδο χρησιμοποιεί αλπικά λιβάδια, σκιαζόμενες πλαγιές και βόρειες εκθέσεις, ενώ κατά την περίοδο του χειμώνα προτιμάει περιοχές με βράχια, στις οποίες συγκεντρώνεται μικρή ποσότητα χιονιού και υπάρχει διάσπαρτη βλάστηση. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι την ψυχρή περίοδο του έτους προτιμά εκθέσεις οι οποίες του παρέχουν ηλιακή ακτινοβολία (Elsner- Schack 1985). Η έρευνα των Herrero et al. (1996) έδειξε, ότι το αγριόγιδο χρησιμοποιεί περιοχές με διαφορετικό υψόμετρο ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες. Το γενικό μοντέλο μετακίνησης στηρίζεται στην εποχιακή μετακίνηση από χαμηλού υψομέτρου περιοχές την ψυχρή περίοδο του έτους σε μεγαλύτερα υψόμετρα την θερμή περίοδο του έτους. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, το αγριόγιδο προτίμησε σε ετήσια βάση κατά 45% λιβαδικές εκτάσεις, 28% κωνοφόρα, 15% μικτό δάσος ελάτης-οξιάς, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ήταν μικτό δάσος οξιάς-πεύκης και βράχια. Η δομή του πληθυσμού παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της χρησιμοποίησης του ενδιαιτήματος από τις διάφορες ηλικιακές κλάσεις. Η ανάπτυξη της ποώδους βλάστησης αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επιλογής ενδιαιτήματος, λόγο για τον οποίο παρατηρείται και εποχιακή μετακίνηση σε περιοχές διαφορετικού υψομέτρου (Elsner-Shack 1985, Hamr 1985). Η χωρική κατανομή της τροφής επηρεάζει σημαντικά το ζωτικό χώρο του αγριόγιδου και τη χρήση ενδιαιτήματος (Bocci et al. 2002), ενώ οι Herrero et al. (1996) αναφέρουν ότι η διαθεσιμότητα της τροφής παίζει καθοριστικό ρόλο στις εποχιακές μετακινήσεις των αγριόγιδων. Η καλοκαιρινή μετακίνηση των αγριόγιδων σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο σχετίζεται με την αύξηση της λιβαδικής παραγωγής σε αυτές. Επίσης, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η εξασφάλιση καταλληλότερων κλιματικών συνθηκών για την αποφυγή της ζέστης και των εντόμων (Garcia-Gonzalez and Cuartas 1996). Σύμφωνα με τους Dalmau et al. (2002), σε έρευνα χρήσης ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο βρέθηκε ότι αυτό χρησιμοποίησε υπαλπικά λιβάδια (50,23%), δάση κωνοφόρων (28,20 %), βραχώδεις σχηματισμούς (13,73%) και θαμνώδεις περιοχές (8,60%). Επίσης, σε σχέση με την έκθεση, το αγριόγιδο προτίμησε νότιες εκθέσεις, αλλά κατά τη θερμή περίοδο του έτους έδειξε προτίμηση για βόρειες εκθέσεις. Τα υψόμετρα που χρησιμοποίησε ήταν μεταξύ 900 μ. και μ. τη χειμερινή περίοδο και μ. την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τον Bolt (2002), οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως τα ορεινά αθλήματα, επιδρούν αρνητικά στη συμπεριφορά των ζώων με αποτέλεσμα αυτά να μετακινούνται σε δασωμένες περιοχές με χαμηλής ποιότητας τροφή. Τέλος, σύμφωνα με τους Fankhauser and Enggist (2004) η μείωση των κτηνοτροφικών ζώων στα ορεινά λιβάδια ωθεί τα αγριόγιδα να αυξήσουν το ποσοστό χρήσης αυτού του ενδιαιτήματος. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν η περιγραφή της εξάπλωσης, η εκτίμηση του πληθυσμού και η διερεύνηση της χρήσης ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο στην οροσειρά της Ροδόπης. Περιοχή έρευνας Ο ορεινός όγκος της Ροδόπης είναι μια οροσειρά με κατεύθυνση από ΒΔ προς ΝΑ και καταλαμβάνει έκταση περίπου τ.χλμ. Γεωλογικά ανήκει στην μάζα της Ροδόπης. Το 460 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως μεταβατικό από μεσογειακό προς μεσευρωπαϊκό/υγρό-ηπειρωτικό με βραχεία θερμή περίοδο το καλοκαίρι. Το ετήσιο ύψος της βροχής είναι χλσ. και η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 11,4 0 C. Ο βιοκλιματικός όροφος χαρακτηρίζεται ως αξηρικός-εύκρατος (Μαυρομμάτης 1978, Eleftheriadou and Raus 1996). Το 84% περίπου της οροσειράς καλύπτεται από πυκνά δάση. Η βλάστηση στην πρώτη περιοχή (Παρθένο δάσος Φρακτού) περιλαμβάνει κυρίως μικτές συστάδες οξιάς (Fagus sp.), ερυθρελάτης (Picea abies), ελάτης (Abies borisii-regis) και δασικής πεύκης (Pinus sylvestris), είδη δρυός (Quercus sp.), καθώς και λιβαδικές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς. Στην περιοχή έχει ιδρυθεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) έκτασης εκταρίων. Στη δεύτερη περιοχή (Κούλα) κυριαρχεί η οξιά (Fagus sp.), η δρύς (Quercus sp.), καθώς και άλλα πλατύφυλλα είδη καθώς και λιβαδικές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς (Ζάνος 1990, Αθανασιάδης 1990, Ντάφης και συν. 1997). Στην περιοχή αυτή υπάρχει το Κ.Α.Ζ. Δρυμού, έκτασης εκταρίων. Στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης απαντώνται όλα τα μεγάλα θηλαστικά όπως: αρκούδα (Ursus arctos), ελάφι (Cervus elaphus), ζαρκάδι (Capreolus capreolus), αγριόχοιρος (Sus scrofa), λύκος (Canis lupus), ενώ από τα πουλιά ο αγριόκουρκος (Tetrao urogallus), η αγριόκοτα (Tetrastes bonasia), το χαροπούλι (Aegolius funereus), μαυροτσικλιτάρα (Dryocopus martius) κ.ά. Υλικά και μέθοδοι Για τη συλλογή των δεδομένων πεδίου χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι: α) μετρήσεις από προκαθορισμένες θέσεις πανοραμικής θέας (fixed observation points) και β) με διαδρομές καταγραφής βιοδηλωτικών ενδείξεων (line transects). Η λήψη των δεδομένων γινόταν από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου με τη βοήθεια διοπτρών 10Χ, τηλεσκοπίων 20-60Χ και άλλων οργάνων, όπως G.P.S., πυξίδα, κλισίμετρο κ.ά. Επίσης, όταν δύο ζώα είχαν μεταξύ τους απόσταση <50 μ. λαμβάνονταν ως μία ομάδα. Τα μοναχικά άτομα του πληθυσμού καταγράφηκαν ως ομάδα με μέγεθος 1 (Altmann 1974, Escos and Alados 1988, Garcia- Gonzalez and Cuartas 1996, Pepin et al. 1991, Herrero et al. 1996, Dalmau et al. 2002). Αποτελέσματα και συζήτηση Κατά τη διάρκεια της έρευνας καταγράφηκαν 180 ομάδες αγριόγιδων και 82 βιοδηλωτικές ενδείξεις (ίχνη, περιττώματα, θέσεις ανάπαυσης κ.ά.). Το μέγεθος των ομάδων αγριόγιδων κυμάνθηκε από 1-31 άτομα. Το μέγεθος του πληθυσμού στην πρώτη περιοχή (Παρθένο δάσος Φρακτού) εκτιμήθηκε στα άτομα, ο οποίος χρησιμοποιεί έκταση 20 τ.χλμ. περίπου και αντιστοιχεί σε πυκνότητα 3,5-4 ατόμων ανά τ.χλμ. Στη δεύτερη περιοχή (Κούλα) το μέγεθος του πληθυσμού εκτιμήθηκε στα άτομα, η χρησιμοποιούμενη έκταση στα 53 τ.χλμ. περίπου και η πυκνότητα στα 0,37-0,56 άτομα ανά τ.χλμ. Το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου πληθυσμού βρίσκεται εκτός Παρθένου δάσους, ενώ εποχιακά παρατηρήθηκαν σποραδικές μετακινήσεις ατόμων και εκτός του Κ.Α.Ζ. Φρακτού. Για το δεύτερο πληθυσμό, παρατηρήθηκε ότι σημαντικό μέρος του χρησιμοποιεί ενδιαίτημα σε όλη τη διάρκεια του έτους που δεν εμπίπτει σε κάποιο καθεστώς προστασίας. Στην πρώτη περιοχή, τα αγριόγιδα βρέθηκαν σε υψόμετρα μ., ενώ στη δεύτερη περιοχή σε μ. (Εικόνα 1). Τα περισσότερα αγριόγιδα (ποσοστό 39,6%) εντοπίστηκαν μεταξύ και 1.800μ. τη θερμή περίοδο του έτους, ενώ σημαντικό ήταν επίσης το ποσοστό (25,4%) που συγκεντρώνονταν σε υψόμετρα μ. Την ψυχρή περίοδο του έτους, το μεγαλύτερο ποσοστό (47,2%) εντοπίστηκε σε υψόμετρα μ., ενώ σημαντικό ήταν επίσης το ποσοστό (20,2%) που παρατηρήθηκε σε υψόμετρα μ. Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 461

4 Α. Σφουγγάρης, Α. Γιαννακόπουλος, Η. Γκούμας και Ε. Τσαχαλίδης Ποσοστό (% ) βιοδηλωτικών ενδείξεων Ψυχρή περίοδος Θερμή περίοδος > Υψόμετρο (μ.) Εικόνα 1. Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο σε σχέση με το υψόμετρο και την περίοδο του έτους. Η έκθεση (Εικόνα 2) που προτιμήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό κατά τη θερμή περίοδο του έτους ήταν η βορειοανατολική (40,5%) και η βόρεια (33,9%), ενώ την ψυχρή περίοδο το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρήθηκε στη βορειοανατολική (32,4%), τη βορειοδυτική (20,2%) και την ανατολική (18,9%). Με βάση το ανάγλυφο του εδάφους και τις δύο περιόδους του έτους ο κύριος όγκος των παρατηρήσεων εντοπίστηκε σε πλαγιές (47,1% τη θερμή περίοδο και 62,1% την ψυχρή περίοδο), ενώ και οι βράχοι συμμετείχαν σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (31% και 23,5% αντίστοιχα) (Εικόνα 3). 50 Ποσοστό (%) βιοδηλωτικών ενδείξεων Β Ψυχρή περίοδος Θερμή περίοδος ΒΑ Α ΝΑ Ν Ν Β Έκθεση Εικόνα 2. Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο σε σχέση με την έκθεση και την περίοδο του έτους. Ο περισσότερο προτιμώμενος τύπος βλάστησης καθ όλη τη διάρκεια του έτους ήταν οι λιβαδικές εκτάσεις, σε εναλλαγή με βραχώδεις σχηματισμούς (ποσοστό 61,3% τη θερμή περίοδο και 58,1% την ψυχρή περίοδο του έτους) (Εικόνα 4). Σημαντικό ήταν επίσης το ποσοστό προτίμησης των μικτών συστάδων οξιάς-ερυθρελάτης-δασικής πεύκης (18,8% και 12,3%, αντίστοιχα για τις δύο περιόδους). Ακόμη πρέπει να αναφερθεί, ότι η προτίμηση των περιοχών με διαπλάσεις δρυός την ψυχρή περίοδο του έτους (8,1%) φανερώνει την εποχιακή μετακίνηση των αγριόγιδων σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, στις οποίες επικρατούν 462 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης ευνοϊκότερες συνθήκες διαβίωσης (ηπιότερες θερμοκρασίες, εύκολη προσέγγιση της τροφής, απουσία μεγάλου βάθους χιονιού). 80 Ποσοστό (%) βιοδηλωτικών ενδείξεων Ψυχρή περίοδος Θερμή περίοδος Πλαγιά Βράχος ιάζωμα Κορυφή Ανάγλυφο Εικόνα 3. Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο σε σχέση με το ανάγλυφο του εδάφους και την περίοδο του έτους. Ποσοστό (%) βιοδηλωτικών ενδείξεων Μικτό δάσος Ορεινά λιβάδια.πεύκη ρύς Ερυθρελάτη Είδος βλάστησης Οξυά Ψυχρή π ερίοδος Θερμή π ερίοδος Εικόνα 4. Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο σε σχέση με το είδος της βλάστησης και την περίοδο του έτους. Συμπεράσματα και προτάσεις Η οροσειρά της Ροδόπης αποτελεί μιαν εκτεταμένη φυσική περιοχή, σχετικά αδιατάρακτη, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διαβίωση και διατήρηση του πληθυσμού του αγριόγιδου, αλλά και γενικότερα πολλών άλλων ειδών της άγριας ζωής της Ελλάδας. Οι λιβαδικές εκτάσεις που διακόπτονται από βραχώδεις εξάρσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το είδος, επειδή ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις οικολογικές απαιτήσεις του σε ετήσια βάση. Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 463

6 Α. Σφουγγάρης, Α. Γιαννακόπουλος, Η. Γκούμας και Ε. Τσαχαλίδης Η πληθυσμιακή πυκνότητα του αγριόγιδου στην περιοχή της Ροδόπης είναι από τις υψηλότερες του ελληνικού χώρου (ιδιαίτερα αυτής του πληθυσμού του Παρθένου δάσους (3,5-4 άτομα ανά τ.χλμ.) και κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για τη διατήρηση αυτού του πληθυσμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η εξασφάλιση σύνδεσης μεταξύ των δυο πληθυσμών, Φρακτού και Κούλας. Προτείνεται η επέκταση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Φρακτού εκταρίων προς τα νοτιοδυτικά, κατά 200 εκτάρια περίπου, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό περιοχές όπου σποραδικά εμφανίζονται αγριόγιδα. Προτείνεται η επέκταση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Δρυμού εκταρίων προς τα δυτικά, ώστε να περιληφθούν περίπου 700 εκτάρια χρησιμοποιούμενου ενδιαιτήματος από τον πληθυσμό της περιοχής Κούλας. Πρέπει να απαγορευτεί η διάνοιξη δασικών οδών στα τμήματα του δασικού συμπλέγματος Τραχωνίου-Διποτάμου και Δρυμού της περιοχής Κούλας, στα οποία το είδος έχει μόνιμη παρουσία. Πρέπει να γίνεται έλεγχος των επισκεπτών στην περιοχή του Παρθένου δάσους Φρακτού καθώς και επανεξέταση των σχεδίων για οικοτουριστική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής. Πρέπει να ιδρυθεί προστατευόμενη ζώνη μεταξύ των δύο περιοχών για δημιουργία συνθηκών επικοινωνίας των δύο πληθυσμών. Να ρυθμιστεί η βόσκηση αγροτικών ζώων και ιδιαίτερα των αιγών στην περιοχή της Κούλας, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενος ανταγωνισμός με τα αγριόγιδα. Να γίνει εφαρμογή επιπλέον μέτρων φύλαξης στην ίδια περιοχή, λόγω της γειτνίασής της με κυνηγετική περιοχή. Βιβλιογραφία Αθανασιάδης, Σ Διαχειριστική μελέτη δημόσιου δασικού συμπλέγματος Τραχωνίου- Διποτάμων και Δρυμού. Διεύθυνση Δασών Ν. Δράμας. Altmann, J Observational study of behavior: sampling methods. Behavior 49: Βοcci, A., P. Brambilla and S. Lovari Food patch distribution determines home range size of chamois only in rich habitats. III World Conference on Mountain Ungulate. Saragosa (Aragon, Spain), June 10-15, Bolt, A Habitat use of Alpine chamois, Rupicapra rupicapra rupicapra, in winter, influenced by paragliding and other air traffic. III World Conference on Mountain Ungulate. Saragosa (Aragon, Spain), June 10-15, Dalmau, A., X. Mantea and A. Ferret Preliminary results on habitat selection in Pyrenean chamois, Rupicapra pyrenaica pyrenaica, in the Cadi range. (Part I). III World Conference on Mountain Ungulate. Saragosa (Aragon, Spain), June 10-15, Eleftheriadou, E. and T. Raus The vascular flora of the nature reserve Frakto Virgin Forest of Nomos Dramas (E. Macedonia, Greece). Willdenowia, 25: Εlsner-Schack, I Seasonal changes in the size of chamois groups in the Ammergauer Mountains, Bavaria. In: S. Lovari (ed.), The Biology and Management of Mountain Ungulates. Croom Heim, London, pp Escos, J. and C.L. Alados Estimating mountain ungulate density in Sierras de Cazorla y Segura. Mammalia, 3: Ζάνος, Π Διαχειριστική μελέτη δημόσιου δασικού συμπλέγματος ΒΑ Νέστου. Διεύθυνση Δασών Ν. Δράμας. Fankhauser, R. and P. Enggist Simulation of alpine chamois, Rupicapra rupicapra rupicapra, habitat use. Ecological Modelling (in press). 464 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Garcia-Gonzalez, R. and P. Cuartas Trophic utilization of a montane/ subalpine forest by chamois (Rupicapra pyrenaica) in the Central Pyrenees. Forest Ecology and Management, 88: Hamr, J Seasonal home range size and utilization by female chamois (Rupicapra rupicapra) in Northern Tyrol. In: S. Lovari (ed.), The Biology and Management of Mountain Ungulates. Croom Heim, London, pp Hatzirvassanis, V The status of chamois (Rupicapra rupicapra balcanica) in Greece. Biologia Gallo-Hellenica vol. XVIII: Herrero, J., I. Garin, A. Garcia-Serrano and R. Garcia-Gonzalez Habitat use in a Rupicapra pyrenaica pyrenaica forest population. Forest Ecology and Management, 88: Μαυρομμάτης, Γ Βιοκλιματικός χάρτης της Ελλάδας. Υπουργείο Γεωργίας. Ίδρυμα Δασικών Ερευνών. Αθήναι. Ντάφης, Σ., Ε. Παπαστεργιάδου, Κ. Γεωργίου, Δ. Μπαμπαλώνας, Θ. Γεωργιάδης, Μ. Παπαγεωργίου, Θ. Λαζαρίδου και Β. Τσιαούση Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το έργο Οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο ΦΥΣΗ Γεν. Διεύθυνση ΧΙ, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, σελ Pepin, D., G. Gonzalez and R. Bon Le chamois et l Isard. Terre Vie (Rev. Ecol.) suppl. 6 : Sfougaris, A., A. Giannakopoulos, H. Goumas and E. Tsachalidis Status and management needs of a Balkan chamois population in the Rodopi Mountains, Greece. Caprinae (Newsletter of the IUCN/SSC Caprinae Specialist Group), May 1999: 4-5. Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 465

8 Α. Σφουγγάρης, Α. Γιαννακόπουλος, Η. Γκούμας και Ε. Τσαχαλίδης Habitat use by the Balkan Chamois (Rupicapra rupicapra balcanica) in the Rodopi Mountain Range A. Sfougaris 1, A. Giannakopoulos 1, H. Goumas 1 and E. Tsachalidis 2 1 Laboratory of Ecosystem Management and Biodiversity, Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Fytokou str., N. Ionia, Volos, Greece, 2 Department of Forestry and Environmental Management and Natural Resources Management, 193 Pantazidou str., Nea Orestiada, Greece, Summary Chamois (Rupicapra rupicapra balcanica) occurs in the Greek territory of the Rodopi mountain range, mainly in two areas: a) in the Virgin forest of Frakto, in the prefecture of Drama, and b) in the region of Koula, in the prefectures of Drama and Xanthi. Population size in the former area is estimated at individuals, which use a habitat of 20 km 2, while in the latter area the population size is estimated at individuals and the used habitat by the chamois 53 km 2. The habitat of the two populations includes mainly mixed forest of beech (Fagus sp.), norway spruce (Picea abies), fir (Abies borisii-regis), scotch pine (Pinus silvestris) and oak (Quercus sp.). The two populations show preference for upland pastures with rocky formations, which are restricted in the area but of vital importance for the survival of the species. The two populations possibly have no communication between them. In this paper, the preference of chamois for the various landscape and vegetation cover parameters, as well as the management measures that are necessary for the connectivity of the two populations are being analysed and discussed. Key words: Balkan chamois, Rupicapra rupicapra balcanica, habitat, Rodopi, Greece. 466 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Δ.Γ. Μπούσμπουρας και Χ.Κ. Ευαγγέλου 2 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ρογκότη 3, 54624 Θεσσαλονίκη, e-mail: bous@kat.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο

Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο Α. Σφουγγάρης 1, Χ. Δομενικιώτης 2 και Ν. Δαλέζιος 2 1 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές διαπιστώσεις

1. Γενικές διαπιστώσεις ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Θανάσης Σφουγγάρης 356 1. Γενικές διαπιστώσεις Στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκδοση του προηγούμενου Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus)

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Ακριώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ Ι. Σορώτος 1, Γ. Κοράκης 1, Α.Χ. Παπαγεωργίου 1 1 Δ.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, 68200 Ορεστιάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα έργου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την Αρκούδα (Ursus Arctos) στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ecotourism Trails» «Differentiation of tourist product: Eco-tourism trails in the cross-border area for the promotion of alternative tourism»

ΕΡΓΟ: «Ecotourism Trails» «Differentiation of tourist product: Eco-tourism trails in the cross-border area for the promotion of alternative tourism» ΕΡΓΟ: «Ecotourism Trails» «Differentiation of tourist product: Eco-tourism trails in the cross-border area for the promotion of alternative tourism» Μελέτη/επιστημονική έκθεση για την δημιουργία θεματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.24 Έκθεση αποτελεσμάτων σχετικά με τη μελέτη οικολογίας οικόσιτων

Διαβάστε περισσότερα

Young People in European Forests

Young People in European Forests Young People in European Forests Τρίτη Έκδοση Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για τα Δάση και τη Δασοπονία III 0 Περιεχόμενα: Μετάφραση ελληνικής έκδοσης... 2 Εισαγωγή. Γιατί υπάρχουν ακόμη δάση; - Ευρώπη... 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΜΕΡΟΣ Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α. Λεγάκις, Ρ.-Μ. Τζαννετάτου-Πολυμένη & Κ. Σωτηρόπουλος (Από το: Α. Λεγάκις, Ρ.-Μ. Τζαννετάτου-Πολυμένη, Σ. Γκιώκας, Κ. Σωτηρόπουλος. 2010. Ζωική Ποικιλότητα. Τομ. Ζωολογίας-Θαλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης Έλ. Χατζηχαραλάµπους, Βιολόγος PhD, Υπεύθυνη Βιοτικών Πόρων Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων Περίληψη Η διατήρηση, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον και Σύγχρονες Προκλήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014»

Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον και Σύγχρονες Προκλήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014» Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου Σύλλογος Σπουδαστών Δασοπονίας Σελίδα 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία

Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία Ν. Θεοδωρίδης 1, Κ. Βούλγαρης 2 και Κ. Παπαστεργίου 3 1 Επιθεώρηση Δασών Νοτίου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα