TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:"

Transcript

1 TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:.-. BESPREΚlNGEN V ΑΝ ENΚELE WOORDEN SYNOPTISCHE TEKSTPRESENTATIES KOLOMETRISCHE WEERGA ΥΕΝ STRUCTUUR-OVERZICHTEN VERTALINGEN uit het archief van FRANS BREUΚELMAN

2 Woord vooraf - Bij de uitleg van de bijbelse teksten is de wijze waarop de bijbelse teksten ορ het papier worden gezet, van grote hulpl. Als weerspiegelίng van het luide uitspreken van de teksten ίη het midden der gemeente, heeft Breukelman ίη navolging van hetgeen Martin Buber ίη zijn 'Verdeutschung' van de Tenach heeft gedaan, de gήekse teksten van vrijwel het gehele Μatteϋs-eνangeιie in de kolometrische weergave uitgetypt. U treft hier deze teksten uit de nalatenschap aan, die (gedeeltelijk!) reeds ίη stencίlvorm verspreid zijn. Naast de kolometrische weergave zijn ook de beschikbare synoptische vergelijkingen, structuuroverzichten en vertalingen eraan toegevoegd. Tevens hebben wij enkele teksten opgenomen, die ίη het cahier Bίjbelse Theologie 1I1,2, De Koning αls Richter, niet gepublίceerd zίjn. Wij hebben de teksten gerangschikt naar de volgorde ίη het Μatteϋs-eνangeιίe, waarbij bij elkaar horende pagina's aangegeven worden doordat aan het cijfer van de pagina letters worden toegevoegd (bijv. 5ab). Wij hopen, dat deze tekstpresentaties van het evangelie van Μatteϋs iedere gebruiker zal inspireren om zelfstandig met deze teksten aan de slag te gaan. namens de Stichting Breukelman, - Ad van Nieuwpoort Pieter van Walbeek 1 Zie Bίjbelse Theologie 1,1, ρ

3 1 Inhoud Pagina Titel 4 5ab 6 6a 7 7a 7b 7c - 7d 8 8a 8b 8c 9a 9b a ab 13c 13d 13e 14 14a 14b a 19 19ab 19c 20 20a 21 21a 22 22a Overzicht νθη de compositie νθη het evangelie naar Mattheus De compositie νθη het Mattheiis-evangelίe Mattheus 1: 1-17 Mattheiis 1: 16 Overzicht Mattheiis 1: 18-2: 23 Mattheus 1: Mattheiis 2:1-12 Mattheus 2:13-23 Mat.2:1-2 ίη de latijnse vertaling van Sebastian Castellio ( ) Marcus 1:1-13 Mattheus 3:1-15 Mattheus 3:16-17 Ι Mattheus 4:1-11 Mat. 4:1-11; Artίkel πειρα etc. ίη TWNT van Heinήch Seesemann (deel VI, ρ.34,23-37,4) Mattheus 3: 1-4: 17 Mattheiis 3: 1-4: 17 Ι Lucas 4: 1-13 Mattheiis 4: Marcus 1:14-15I1Lucas 4:14-15 Mattheiis 4: Marcus 1: Mattheiis 4:23-251IMarcus 1:391/3:7-12 Compositie van de Bergrede Mat.5:1-7:29 Ι Oratio Dominica: Mattheiis 6:9-13IILucas 11 :2-4 παράπτω μα bij Marcus en Matteiis Mattheus 5: 1-20 Mattheiis 7:24-27 Vertalingen ίη het latijn (Vu1gaat, Castellio, Beza) van Mattheiis 7:24-27 Mattheiis 8: 1-9: 34 Ι Mattheus 8: 1-4 Marcus 1 :40-45 Mattheiis 8 :5-13 Mattheiis 9:35-381IMarcus 6:6bllMarcus 6:34 Mattheus 10: 1-61lMarcus 3: Marcus 6: 7 Mattheiis 11 :25-30 Mattheus 12:1-211IMarcus 2:23-3:121 Jes.42:1-4 Mattheus 14:1-14 Matteiis14: Marcus 6: Vertaling van Mattheiis 14: 12-13IIMarcus 6:29-33 Mattheiis 14: Mattheus 14: Marcus 6:35-43 Mattheiis 14:22-33 Mattheiis 14:22-331IMarcus 6:45-52 Mattheiis 14:34-36 Mattheiis 14:34-361IMarcus 6:53-56

4 2 23 Μattheϋs 15: abc Μattheϋs 15: 1-20/ /Marcus 7: ab Μattheϋs 15: //Marcus 7: c Vertaling ίη het Duits van Μattheϋs 15: d Graeciserende weergave van Μattheϋs 15:21-28 en Marcus 7: Μattheϋs 15:29-31//Marcus 7: Μattheϋs 15: a Μattheϋs 15:32-39//Marcus 8: Μatteϋs 16: a Μatteϋs 16:1-12//Marcus 8: Μattheϋs 16: 13-20//Marcus 8: Μattheϋs 16: ab Μattheϋs 16:21-28//Marcus 8:31-9:1 30 Μattheϋs 17:22-23//Marcus 3:30-32//Lucas 9:43b Μattheϋs 17:24-27 / Μattheϋs 18:1//Marcus 9:33-34// Lucas 9:46 Compositie Gemeenterede Μattheϋs 17 :24-20: Μattheϋs 18: a Μattheϋs 18:1O-14//Lucas 15:3-7 32b Μattheϋs 18: c Lucas 15: de Lucas 15: Μattheϋs 18: a Vertaling Μattheϋs 18: bc Het Stichwort όφειλ- en το δάνειον 33def De verbindingen tussen de gelijkenis en het evangelie-verhaa1 ίη zijn geheel 34 Μattheϋs 19:1-20:16 35 Μattheϋs 20:17-19 als aankondiging van 26:1-28:20 Overzicht Μattheϋs 20: :46 36 Μattheϋs 20: a Verta1ing in het Duits 36b Μattheϋs 20:20-23/ /Marcus 10: c Μattheϋs 20:24-28 //Marcus 1O:41--45//Lucas 22: Μattheϋs 20: a Μattheϋs 20:29-34/ /Marcus 10: b Μattheϋs 20:29-34/ /Marcus 10:46-52//Lucas 18: Μattheϋs 21: Μattheϋs 21 : 23-27//Marcus 11 :27-33 / Μattheϋs 21 : Μattheϋs 22:41-46//Marcus 12:35-37a 41 Μattheϋs 25: a Vertaling Μattheϋs 25: Μattheϋs 26: a Μattheϋs 26: 1-5//Marcus 14:1-2 42b Μattheϋs 26:6-13//Marcus 14:3-9 42c Μattheϋs 26: 14-16/ /Marcus 14: d Marcus 14: e Vertaling Μattheϋs 26: Μattheϋs 26: abc Μattheϋs 26: 17-29/ /Marcus 14: 12-25

5 3 44a 44bcdef 45a a 4Th 47c 47d 47e 47f 47g 47h 48 48a a 50b 50c 50d 50e 50f 50g 50h 50ijk m 50η 51ab Mattheίis 26: Mattheίis 26:30-56I1Marcus 14:26-52 Mattheίis 26:57-751IMarcus 14:53-72 Mattheίis 27: 1-1 οι IMarcus 15: 1 Mattheίis 27: Marcus 15:2-15 Vertaling Mattheίis 27: Mattheίis 27: Marcus 15:2-5 Compositie Mat.27:11-26 Mattheίis 27: vertaling Marcus 15:6-14 Mattheίis 27: vertalίng + Marcus 15:5 Josua 2:19 Ι 2 Samuel 1:16 Ι 2 Koningen 2:31-33 Mattheίis 27:27-31I1Marcus 15:16-20 Mattheίis 27:27-371IMarcus 15:16-26 Mattheίis 27:38-44I/Marcus 15:27-32 Vertalίng Mattheίis 27:55-61/IMarcus 15:40-47 Mattheίis 27:55-61 Marcus 15 :40-47 Mattheίis 27:55-561/Marcus 15:40-41I1Lucas 23:49 Mattheίis 27:61/IMarcus 15:47//Lucas 23:55 Matteίis 27:57-60/IMarcus 15:42-46/ILucas 23:50-54 Mattheίis 27 :62-66 Mattheίis 28: 1-1 Ο Mattheίis 28: 1-1 Ο Marcus 16:1-8 Mattheίis 28:1-1OΙ/Marcus 16:1-8/1 Lucas 23:56-24:11 Mattheίis 28: Mattheίis 28: Mattheίis 28: Vertaling Mattheίis 27:55-28:20

6 4 Overzicht νβη de compositie νβη het evange11e naar Mattheua ι. t 1: 1-2: 23 Ouverture: ή γένεσις Ίησου Χριστου (1:1 εη 1:18) 1:1-17 1: (3 χ 3!) "'1'5 2: 13=23 (parallelisme) π. Ι 3: 1-11:24 Het optreden νβη J e?;us in Ga1ile&: τα. έργα του Χρ ιστοϋ.. διδάσκων έν τατς συναγωγαί~ αότων (11:2) καt κηρύσσων.το εύαγγέλιον της βασιλείας κα'ι θεραπευων πασαν ν6σον και πασα,ν μαλα,κία,ν 3:1-4:17. 11:1-24 4: :23-25 έν τψ λαψ 9: :1-7:29 διδαχή 8: 1-9: 34 θεραπεια πι. '111 : 25-16: 20 t Openbaring εη verberging: έν έκεινφ τψ καιρψ 11: '1211= ,Ι 8 <: _ : 1 _ 16:20 <"'Ι' 14: 1-15:20 ι ~ 15:21-16:20 { (11:25 12:1 1411) De wending kondigt zioh aan vanui t Israel naar de kosmos θη de goyim toe. rν. ;''[-1-6-: '\ J erι1z&lem;..=δ.;...;. ε,,--;...ι..;;.;..:...;..."---"--"-jl...;..-...;.ji--_--''--_ά_π_ε_λ-rθ-:-ε,--::-ι. ν. -. (16:21) eerste aankondigingl 16:21-1 :20 tweede aankondiging: 17: 24-18: 35 19: 1-20: 16 derde aankondiging: nogmaals kond1gt z10h ~ de wend1ng aan νanu1t Iβrael naar de kosmos θη de goyl.m toe. Ι 1 21:1-22: :39 μι 1-25:30 afsluitingz 25:31-46 V. _126:1-28:201 ή σωτηρια, τoί~ ~θνεσlιν (Rom.11:11) και δ υιός του άνθρωπου πα.ραδoθήσεταlι 26:1-56, κα ι κατακρινουσι.ν αύτον ~~ς θάνατον, ~6:57 - '75 1",. - "θ και πcφαοωσουσ ι. ν αυτον το ις ε νεσ ι. ν 21:1-54 και τ~ τρίτ~ ήμέρ~ έγερθήσεται. 27:55-28:20 (de fina1e: zegt, gθ1~k ~ geze~ hqejt' :,!)

7 5 De ouverture Thema: n y~νεσις 'ΙΏσού Χριστού Eerste deel Tweede deel 1: B(Bλo~ γεν&σεω~ 'Ιησου Χριστού υίου Δαυιδ υιου ΆΒραάμ (1:1) 1:18-2:23 Τού δ~ 'Ιησού Χριστού ή γ~νεσι~ oϋτω~ ήν (1:18) 1:18-25 Ι 2:1-12 Ι 2:13-23 καλείν τό δνομα αύτού προσκυνείν (Parallellisme) άναχωρείν (zie άναχωρείν in ~ 2:13 2:14 2i2Z (9:24) ~ 12:15 14:13 15:21 (27:5) Johannes de Doper en Jezus μ ε r α ν ο ε ί τ ε (3:2 en 4:17) ήγγικεν γαρ ή Βσαιλεία τών ούρανών Drieluik Overgangsperikoop Galilea 3:1-15 4: :1-11 Άπό τ6τε ΌρΕατο ό 'ΙΏσους ΚΏρύσσει ν και λέγει ν. ούρανών Jeruzalem 16:21 Άπό τ6τε ~peαto 'ΙΏσούς Χριστός δεικν6ειν τοις μαθηταις αύτού δτι δείαύτόν ει~ 'Ιεροσ6λυμα άπελθεiν και πολλα παθείν άπό τών πεpσbυτ~pων και άρχιεp~ων και γραμματέων Vervullingscitaten: M;~~θ~;\ 21,--1_5_2_: _17_-_1_8-----,2\: 23 4:14-16 ~ 12: :5 21; : 9

8 5a vervolg compositie GALILEA 3 : : 2 Ο Και περιήγεν εν ολη τή ΓαλΙKαί~ διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς α6τών και κηρύσσων το ε6αγγ~λιoν τής Βασιλείας και θεραπεύων πασαν νόσον και πασαν μαλακίαν έ ν τ φ λ α φ 4:18-22, 5:1-7:29 διδαχή 4φgΦfg~ 8:1-9:34 θεραπεία ~X$:~&$~~ 10:1-42 3:1-4:17 11:1-24 εν εκείνφ τφ καιρφ Openbaring en verberging 1$6>4$&g$ 12:1-13:58 ~I "'ι 12: :46-13:58 14:1-16:20 14:1-15:20 15:21-16:2Ο άναχωρείν eerst en daarna in Zie de formulering ΚαΙ έγένετο οτε έτέλεσεν ό. Ιησούς volgende plaatsen: 7:28-29 λli1 13:53 ~ 26:1-2. ορ in 4:1 12:15 14:13 15:21 de vijf Ιη 7:28-29 en 19:1 volgende woorden τους λόγους τούτους. Ιη 26:1-2 volgt echter: π ά ν τ α ς τους λόγους τούτους. Van "al deze woorden" horen we het eerste woord in 3: 15 en hek laatste in 25: Koning-zi jn is richter-zi jn (is bevri jder-zi jn): de grondstruktuur van de verkondiging van Tenakh: De koning zal als Richter daarmee "alle gerechtigheid vervullen" (= de Tenakh), dat hij eerst zichzelf voor zijn volk in het gericht stelt. 25:31-46 Hi j, die eerst zichzelf voor z~ Jn volk in het ger icht gesteld heeft, Hij zal de richter zijn, die met παρουσία het seculum zal voleindigen. zijn Zie παρουσία in 24:3,27,37,39 en συντελεία τού αιώνος in 13:30 13:40 13:49 24:3 28:20 Het perfectum van de vervul1ing van de verbondsgeschiedenis (zie 65 maal 1ό1ε-damaΙs) heeft het futurum van de voleinding van de wereldgeschiedenis in zich (zie 25 maal τότε-dann). Zie ook hoe van de Βασιλεία τών 06ρανών gezegd wordt: ώμοιώθη (13:24 18:23 22:2), όμοία έστιν (13:31,33,44,45,47 20:1) όμοιωθήσεται (25:1). Dus: Perfectum - presens - futurum, waarin Hij zelf de Βασιλεία is.

9 5b vervolg compositie JERUZALEM 16:21-28:20 16:21 'Απο τότε ήρξατο 'Ιησούς Χριστος δεικνύειν τοϊς μαθηταϊς οτι δεϊ αυτον εις Ίεροσόλυμα άπελθεϊν αυτού και πολλά παθεϊν :2 και ό υίος τού άνθρώπου παραδίδοται εις το σταυρωθηναι Eerste aankondiging: 16:21-17:20,,',',... ' ' 16: : :14-20 Tweede aankondiging: 17:22-20:16 17:24-18:35 van Galilea (gemeente-rede) naar Judea 19:1-20:16 Derde aankondiging: 2 Ο : 17-28: 2 Ο 2b,i(... : ) Ιδου άναβαίνομεν εις 'Ιεροσόλυμα 20:17 21:1 21:10 21:12 21:18 21:23 21:1-22:14 21: :28-22:14 22:15-23:39\ 22: : :1-25:30 Ι 24: :45-25:30 Af s 1 ui ti ng : $$#~}$.+4~ και ό υίος τού άνθρώπου παραδοθήσεται 000 και κατακρινοοσιν αυτον εις θ&νατον, και παραδώσουσιν αυτον τοϊς εθνεσιν και τή τρίτη ήμtρ~ έγερθήσεταιο Israel temidden van de goyim De wet en de profeten De γένεσις Ίησου Χριστού De doop van Johannes De weg van Jezus Christus naar het kruis De roeping en zending der discipelen Εη dat zij "zeggen": Hij werd opgewekt uit de doden kortom: τούτο το fvayytatov της Βασιλείας Ι πόθεν ήν έξ ουρανοβ ή έξ άνθρώπων; (21:25) 26: : : :55-28:20 (de finale) είπατε καθως ειπεν οτι ήγέρθη άπο τών νεκρών

10 Mattheu8 1: Βtβλος γενέσεως 'Ιησου Χριστον / νιοίί"&αν'ιδ νιου'; Αβραάμ 2 'β'" "ά Ι. Α ρααμ εγεννησεν τον Ισα κ, 'Ισαακ δε έγέννησεν τον 'Ιακώβ, 'Ιακωβ δε έγέννησεν τον 'Ιούδαν / ~GΙ_ΙQ~~_~Q~Δ~Q~G_~~!Q~, 3 'Ιούδας δε έγέννησεν τον φάρες καί τον Ζάρα / t~_!fig_ ~~~Q, 5 φάρες δε έγέννησεν τον Εσρώμ, Έσρωμ δε έγέννησεν τον Άράμ, Άραμ δε έγέννησεν τον Άμιναδάβ, Άμιναδαβ δε kγέννησεν τον Ναασσών, Ναασσων δε έγέννησεν τον Σαλμών, 10 5 Σαλμων δε έγέννησεν τον Βόες / ~~_~D5_~~~X~~, Βόες δε έγέννησε ν τον 'Ιωβηδ / ~~_~~5_~~~Q~, 'Ιωβηδ δε έγέvvησεv τοv 'Ιεσσαί, 6 'Ιεσσαι δε έγέννησεν τον Δανιδ / ~~~_~~~~~~~, 11. Δαυιδ δε έγέννησεν τον Σολομωνα / t~_ldg_1q~_q~q1q~, 7 Σολομων δε έγέννησεν τον 'Ροβοάμ, 'Ροβοαμ δε έγέννησεν τον Άβιά, Άβια δε έγέννησεν τον Άσάφ, 8 Ασαφ δε γενvησεν τον Ιωσαφ τ,.' 'έ' '. ά Ίωσαφατ δε έγέννησεν τον 'Ιωράμ, 20 'Ιωραμ δε έγέννησεν τον Όζίαν, 9 Όζίας δε έγέννησεν τον 'Ιωαθάμ, Ίωαθαμ δε έγέννησεν τοv Άχάζ, Αχαζ δε έγέννησεν τον ΙΕζεκίαν, Έζεκί~ς δε έγέννησεν τον Μανασση, Μανασσης δε έγέννησεν το Άμώς, Άμως δε έγένvησεν ΤΟν 'Ιωσίαν, Ι Ίωσίας δε έγέννησεν τον 'Ιεχονίαν / ~~}_2E~S_~9E~jE~~_~~~E~, ~~~_~~S_~~~Ξ~~~Ξ~~S_~~~~~ ~Ξ5~ Μf!g_ f_!b~_~!2~~ Q1~~_~ ~Δ ~2~ 'Ιεχονίας έγέννησεν τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιηλ δε έγέννησεν τον Ζοροβαβέλ, 13 Ζοροβαβελ δε tytvvnagv τον Άβιούδ, "έ' \ 'λ ( Αβιονδ δε γεννησεν τον Ε ιακ~μ, Έλιακιμ δε έηέννησεν τον Άζώρ, 14 Άζωρ δε έγέννησεν τον Σαώκ, Σαδωκ δε kγέvvησεν τον Άχίμ, Άχιμ δε έγεννησεν τον Έλιούδ, 15 Έλιουδ δε έγέννησεν τον Έλεαζάρ, Έλεαζαρ δε έγέννησεν τον Μαθθάν, Μαθθαν δε έγέvνησεν τον 'Ιακώβ, 16 'Ιακωβ δε έγέννησεν Ίον Ίωσηφ / ~~~_~~ge~_~el~s, Ε~_~5_~rΕ~~~~~_~l~ΞΞ~S / Ξ_~~r~~~~ΞS_~Ε~Ξ!~S 17 πασαι ουν αι γενεαιάπο Άβρααμ ~ως Δανιδ γενεαι δεκατέσσαρες, και άπο Δανιδ ~ως της μετοικεσίας Βαβυλωνος γενεα~ δεκατέσσαρες, και άπο της μετοικεσίας Βαβνλωνος t:ως τοϋ Χριστον γενεαι δεrια-:έσσαρες

11 6a Mattheiis 1:16 Νιι. 1: 2-15 'lerwachten we: 'Ιακώβ δε έγέννησεν τον Ίωσηφ, Ίωσ~φ δ~ έγέννησεν ~oν ΊησοΌν έκ τ~ς Μαρ(ας In p1aats hiervan kr~gen we tot onze verrassing te horen: Ίακ~β δ~ έγέννησεν τδν Ίωσ~φ τον ανδρα Μαρ(ας, έξ ~ς έγεννήθη Ίησους δ λεγ6μενος χριστ6ς. Mattheiis 1aat door deze woordkeueopzette1~k θθώ νraag b~ οηβ opkomen (die h~ dan in het vo1gende etuk 1:18-25 gaat besntwoorden). Het ie te begr~pen, d3.t de over1e"\tering νβη de teket hier θθώ he1e reeks varianten heeft gebrachtj Interessant zijn de vo1gende teksten. 1) Α. -~----g:-- Iωσ~φ ~ μνηστευθεισα παρθενος Μαρια εγεννησεν Ιησουν τον λεγομενον Β. de teksten νβη de Vetus Latina (met geringe varisnten, b~y.): Iose~h, χριστον cui desponeata virgo Maria genuit Ieeum qui dicitur Christue (a,k) Iosepll, cui deeponeata Maria. genuit Ieeum qui vocatur Chl'ietus (q ) Ioseph, cui desponsata virgo Maria peperit Chrietum Ieeum (d ) Ioseph, cui desponsata erat virgo Maria, virgo Maria autem genuit Iesum, qui dicitur Chrietue (b,c) 2) Vetu3 ~yria~a.1. Syour Ιωσηφ, ω εμνηστευθη παρθενος Μαρια ή εγεννησεν Ιησουν Χριστον Β. syr"in Xn~WD Y1W~7 Π17~1,~ Xn7,nJ D'1D ~7 n,n X1'~D',~ ~O" Ιωσηφ, ω εμνηστευθη παρθενος Μαρια, εγεννησεν Ιησουν τον λεγομενον Xn~WD x,vnd1 Y'W~7 17'Χ Xn71nJ D',D ~7 π,~ X,'JD1 ~Ol' χριστον Peshitta: xn'w~ xivn~, y,w' "'nx ~)~, O"~' ~'jλ ~O",,Ί,χ j,vy' Hieronymus: Iacob autem genuit Ioeeph virum Mariae, de qua natue eet Ieeue, qui vocatur Chrietue. 1. 1I11e varia,nten hebben met e11ca1'\1" ~eiiieen, dat ze de woo~'del! νβη de bearιt\'{oo.l' ding ν~iί de vraag die Mattheiis hier door z~η zeg~ze b~ ΟΏΒ doet o~komen, reeds llier 1aten klinken (doeponeata, virgo ι) (peperit in d) In plaats νβη het verraseende passiνum έγεννήθη 'lezen a1 deze teksten oc}: hier het actiνum έγέννησεν (νμ de verzen 2-15), met a1s eubject ';Ma.ria" (en de Syr.ein. 't1όζοf" ι). 2.]e Bib1e de Jerusa1em maakt hier terecht de vo1gende opmerking: \lp1usiiξljr~: tέmοine greor et 1ntine ont preciele (Ι) ι 'Ό" oeeph, auque1 fut fie.ncee 1ιι. Vierge Marie qui engendra. Jeeue"; c'eet esne doute de cette 1θγοη tna1 cornprisb (ι) que reeuj. te 1ιι. eyr. ein.: 'ΙΤ oeeph, auque1 etai t fiancε3e 1ιι. Viel'ge Marie, engendra j eeue". 3. Het is onbegr~pe1ijk, dat Moffatt in zjjn verta1ing deze 1ezing νμ de Syr.sin. volgt: 'tjacob the father ο! Joee:ph / Joseph (to whom the virgin Mary \\'ae betro-thed) the father ο! Jesu~ (Ι), who ie called "Christ" ".

12 overzicht Mattheus 1:18-2:23 7 twee maal "tot zich ηθldθη" παραλcψβάvε ι v (ν. 20 ν. 24) bbvel θη uitvoering (26119) (straks ditzelfde in de oml~sting νβη het derde onderdeel, in 2:13-15 θη in 2:19-23) Koning tegenover koning d.rie maal προσκuvε'ί:v "aanbidden" (adorare) (in elk der drie Btukken: ν.2 ν.8 ν.11 voorts: Ι 1:1&.25 ΙΙ 2:1-12 8:2 9:18 14:33 15:25 20:20 28: (vgl. 18:26 ι) wwer vier ma.al het "tot zich nemen" νβη 1: nu niet: Ma.ria uw vrouw, maar: het kindeke θη z~η moeder. vijf maal "ui twijken" (dat ββη het eind νβη 2:1-12 Iegint: άvαχωρε'ί:v zie verder 4: : 21 Αβη het slot νβη elk onderdeel θθη Reflexionszitat: 2:15 2: :23 Toen! (vgl. ν.7 θη ν. 16 ι Toen Toen Τ ο e n werd vervuld ) 1) 1:18-19 M&ria zun moeder θη Jozef haar ιnan (1: 16) heimeluk wegzenden 2) 1:20-23 Ζ Ι Ε de engel des EEREN Jozef, zoon van David Ma.ria uw vrouw (openl~k) tot u nemen Gen.16:11 eerbte ReflexionBzitat (Dit in Ζϋη geheel νβη de genebib νβη J ezub ChriBtus ib gebchied, opdat vgl.26:56 ) 3) 1: J ozef θη Maria uitvoering νβη het bevel 1) ~:1-6 Ζ Ι Ε en en en PLAATS ENTLrD w~zen uit het OOBten ''heidenen'' Koning der J oden HerodeB de koning J erubalem Ι het Sanhedrin (vergaderen) de ChriBtus w a a r? 2) 2:7-8 ΤΟΕΝ HERODES HEIMELLJΚ w a n n e e r? 3) 2:'-12 Ζ Ι Ε Ι de Bter bereiken hun doel vermaand - uit~en (uitgeweken) ΙΙΙ 2: ) 2:13-15 Ζ Ι Ε de engel des HEREN Jozef tot ziι'lh vluohten - nemen uitwυken 2) 2: ΤΟΕΝ HERODES ''bebpot" kindermmrd Rachel - de moeder de vertroosting 3) 2:19-23 ~ Ι Ε de engel deb HEREN J ozef tot zich nemen gaan naar het land Israel ingaan in het land Isr. verma.and - uitw~ken Galilea - Nazareth

13 7a Mattheus 1: Ι. του δε 'Ιησου Χριστου ή γένεσις o~τως ~ν μνηστευθείσης της μητρος αύτου Μαρίας τψ 'Ιωσήφ πριν ~ συνελθείν αύτo~ς ευρέθη έν γαστρι ~χ~υσα έκ πνενματος ~γίoυ. 19 'Ιωσηφ δε δ άνηρ αύτης δίκαιος ~ν και μη θέλων αύτην δειγματίσαι, έβουληθη λάθρα άπολυσαι αντήν Ταυτα δε αύτου ένθυμηθέντος, Ιδου αγγελος κυρίου κατ' ~ναρ έφάνη αντφ λέγων 'Ιωσηφ υιος Δαυίδ, μη φoβηθ~ς παραλαβείν Μαρίαν την γυναίκά σου το γαρ έν αντη γεννηθεν ι έκ πνεύματος έστιν ~γίoυ. τέξεται δε υιον και καλέσεις το ~νoμα αύτου 'Ιησουν αύτος,γαρ σώσε~ τον ~αoν αύτου άπο των ~μαρτιων αύτων τουτο δε ~~oν γέγονεν rνα πληρωθ~ το ρηθεν ύποκυρίου δια του προφήτου λέγοντος' Ίδo~ ή παρθένος έν γαστρι Εξει και τέξεται υι6ν, και καλέσουσιν το ~νoμα αντοϋ 'Εμμανουήλ, 3 έστιν,μεθερμηνευόμενον μεθ' ήμων ό θε6ς. Έγερθεις δε δ Ίωσηφ άπο του ~πνoυ έποίησεν ώς προσέταξεν αντψ ό αγγελος κυρίου, και παρέλαβεν την γυναίκα αντου και ονκ έγίνωσκεν αύτην ~ως (οσ) fτεκεν υι6ν' και έκάλεσεν το ονομα αύτου Ίησουν

14 7b Ma.ttheus 2:1-12 Ι Ι. του δε 'Ιησου γεννηθέντος έν Βηθλέεμ της 'ΙουδαΙας έν ήμέραις Ήρψδου του βασ~λέως, Lbou μάγo~ άπο άνατολων παρεγένοντοεις 'Ιεροσ6λυμα 2 λέγoντες~ 5 που έστιν δ τεχθε\ς βασ~λε~ς των 'ΙουδαΤων; ε!δομεν γαρ αύτου τον άστέρα έν τ~ άνατoλ~ καί ηλθομεν προσκυνησαι αντψ. 3 άκούσας δέ δ βασ~λεν Ήρψδης έ~αράχθη κα'ι πάσα 'Ιεροσ6λυμα μετ' α{ιτοσ, 10 4 xat συναγαγων πάντας τους άρχ~ερετς xat γραμματετς τοσ λαοσ έπυνθάνετο παρ' αύτων που δ xρ~στoς γεννατα~. 5 οι δε Etnav αύτψ" 6 έν Βηθλέεμ της 'Ιονδα" o~τως Ύαρ γέγραπτα~ δ~α του προφήτου" και σν Βηθλέεμ, γη 'Ιούδα, ονδαμως έλαχιστη ετ έν τοτς ήγεμ6σ~ν 'Ιονδα" έκ σου γαρ έξελενσετα~ ήγονμενος, βστις πo~μανετ τον λα6ν μου τον 'Ισραήλ Τ6τε Ήρψδης λάθρα καλέσας τους μάγους ήκρtβωσεν παρ' αύτων τόν χρ6νον τοό φα~νoμένoυ άστέρος, κα~ πέμψας αύτονς εις Bηθλέ~μ ετπεν" πορευθέντες έξετάσατε άκρ~βως περ\ του πα~διoυ έπαν δε ε{)ρητε, άπαγγειλατέ μο ~., οπως κάγω έλθων προσκυνήσω αύτψ οι δε άκονσαντες του βασ~λέως έπoρέύθησ~ν κα\ ΙδοΙΙ δ άστήρ, βν ετδον έν τ~ άνατολv, προηγεν αίιτοί.ις Ιως έλθων έστάθη έπάνω o~ ήν τό πα~διoν. 10 Ιδόντες δε τον άστέρα έχάρησαν χαραν μεγάλην σφόδρα. 30 ΙΙ κα~ έλθόντες εις την οικιαν ε!δον το πα~διoν μετα ΜαρΙας καί, πεσόντες προσεκννησαν αντψ, /της μητρος αίιτοσ κα~ άνοιξαντες τονς θησαυρονς αύτων προσήνεγκαν αuτψ δωρα, χρυσόν και λιβανον xat σμνρναν. 12 και χρημαησθέντες κατ' tsvap μη άνακάμφα~ προς 'Ηρψδην, 35 δι' &λλης δδου άνεχώρησαν εις την χώραν αντων.

15 7c Mattheu8 2: Ι, Άναχωρησάντων δε αύτων, Ιδου ~γγελoς κυρ(ου φα(νετα~ κατ' 5ναρ τψ 'Ιωσηφ λέγων' έγερθε'~ς παράλαβε το πα~δ(oν κα~ την μητέρα αύτοϋ, και φεϋγε εις ΑΙγυπτον, κα\ Ισθ~ έκε! Ιως &ν εfπω σo~' μέλλε~ γαρ Ήρψδης ζητετν το παιδ(ον τοϋ άπoλέσα~ αύτ6, 14 δ δε έγερθε~ς παρέλαβεν το πα~διoν κα~ την μητέρα αύτοϋ 15 και άνεχώρησεν εις ΑΙγυπτον, και ην έκε! ~ως της τελευτης Ήρψδου' ϊνα πληρωθ~ το ρηθεν ύπο κυριου δια τοϋ προφήτου λέγοντος' έξ ΑΙγύπτου έκάλεσα τον υι6ν μου, 5, νυκτος , τ6τε Ήρωδης, Ιδων βτ~ ένεπαιχθη ύπο των μάγων έθυμωθη λ(αν, Ι5 κα~ άποστειλας άνε!λεν πάντας Ίοuς πατδας τους έν Βηθλέεμ καt έν πασ~ τοτς δριo~ς αύτης άπο διετοϋς καt κατωτέρω. κατα τον χρ6νον δν ήκριβωσεν παρα των μάγων. 17 τ6τε έπληρωθη τό ~ηθέν δ~α 'ΙερεμΙου τοο προφήτου λέγοντος' φωνη έν 'Ραμα ήκονσθη, κλαυθμος και όδυρμος πολύς' Ραχηλ κλαιουσα τα~τέκνα αύτης, κα~ ούκ ηθελεν παρακληθηνα~, ~τι ούκ εισιν, , Τελευτήσαντος δε τοϋ Ήρψδου, 20 λέγων' Ιδου &γγελος κυριου φαινετα~ κατ' 5ναρ τψ 'Ιωσήφ έν ΑΙγυπτψ έγερθεlς παράλαβε το πα~δίoν καl την μητέρα αύτοϋ και πορεύου εις γην 'Ισραήλ' 30 τεθνήκασ~y γαρ οι ζητοϋντες την φυχην τοϋ παιδίου, 21 δ δε έγερθεις παρέλαβεν το πα~διoν και την μητέρα αύτοϋ και εισηλθεν εις γην 'Ισραήλ, 22 άκουσας δε βη' Αρχέλαος βασ~λενει της 'ΙουδαΙας 23 άντι τοϋ πατρος αύτοο Ήρψδου έφοβήθη έκετ άπελθετν' χρηματ~σθεις δε κατ' 5ναρ άνεχώρησενεις τα. μέρη της Γαλ~λαΙας, κα'ι έλθων κατψκησεν εις π6λ~ν λεγομένην Ναζαρέθ' ~πως πληρωθ~ το ρηθεν δια των προφητων 5τι Ναζωραίος κληθήσετα~, 35 40

16 7d Hatth.2: de 1at!;il1se vertalii1g, val1 Sebastaan Caste11io (1515=1563) Ι του bt,',ιησου Ύεvvηθ~vτοι; kv Bηθλ~εμ τjiι;, " Ioνδα~αι; kv ήμ~pα~ι; Ήρφδον τον βασ~λ~ωι; tδο~ μdύo~ ~πb ~vατολων παρεγ,tvοντο ε Ιι; Ίεροσ6λνμ.α. λ~ύοvτει; που έστ~v δ τεχθ~ιι; βασ~λεoι; των :ΙονδαCωΥ; είδομεv Ύ~Ρ α~τoσ τ~ν άστ~ρ~ ~ν τ~ &νατoλ~ και ~λθομεv πρoσκννησα~ α~τφ Jesu autem Beth1ehemae in Judaea nato, tempore regis Herodis venerunt ab oriente ιnagi Hiero'solymam, et ubinam esset Judaeorum natus rex quaesiverunt: Βθβθ enim e1us v1disse stellem in oriente, itaque eum adoratum venisse. Caste1110's 1at!jnse verta1ing van de B!jbe1 y_,.ake'a 1n1551, z!jn franse verta11ng in B~ de weergave van Matth.2:1-2 door Caste11io merkt Beza ορ: 2. Dicentes, λ~ύοvτει; Solent fere Hebraei historias quae narrantur, induct1s personis exp11care: Latini oontra p1erumque ob11quis narrationibus quas vocant, utunturl quo modo etiam Caste11io nuper totam hanc periodum convert1t. Me vero 1stius simplicitatis quam Spiritus Sanctus emp1exus est, nunquam pudebit. Namcerte haeo narratio p1us habet energiae quam si oblique a1iena dicta referrentur. θο quod res non tam narrari quam geri videatur. (Beza's editie van het griekse ΝΤ met annotaties verscheen ,- In z!jn "Annotat1ones 'ad Vetus,et Novum Testamentum" zegt Grotius ( ) b!j de woorden πρoσκννησα~ αότφ ι adorare eum ) "~el1enistae νοcθθ hanc modo cum _,tertio casu oomponint. ut h1c, & LXX Gen.XXXVII, 1n, modo oum quarto, ut Graect' soriptores. Signifioat autem prooubentis corporis gestum honor1s habendi gratia. Graeci assueti 1ibertati hoo modo nem1nem hominem sa1utabant, ut nos dooet Herodotus'aliique. Orientis populos Regibus eum honorem habuisse 8. sacra 8. profana historia nos dooet." Nadat Grotius nu u1tspraken van vier schr!jvers uit de oudheid heeft laten horen (Josephus, Livius, Euripides, Scriptor La tinus vi tae Cononi8) zegt Wj tens10tte oonc1uderend: "Hagi igitur, quibus persuasum erat huio puero Regnum destinari, more suae gent1s eum venerantur". Ca1~n ( ) 1s het h1er met Grotius eens (Harmonia at!jn en!rans) Sommes venus l'adorer) Ce que l'estoi1e est apparue, a est& afin de tirer 1es Sages jusques en Jud&e, et que 1a i1s fussent comme h6rauts pour porter 1es nouve11es du nouveau Roy. Quant a eux, 11β ne venoyent point pour faire a Christ hommage de service divin te1 que m8r1te 1e Fils de D1eus seu1ement i1s 1e vouloyent sa1uer et 1u1 faire 1a r6v'rence oorιjmθ a un Roy tres exce~lent, selon la coustume de 1eur pays. Quantum vero ad ipsos speotat, non venerant ad exhibendum Christo pietat1s cultum, quasi 'debetur filio Dei, sed persico more volebant salutare quasi praestantissimum regem.

17 ~- ~ ---=-=-_---.:=== MarCU6 ~1; 1-1~ ί 'Αρχή τοίί ε~αγγελιοu Ίησοσ Χριστοίί u!ou θεοίί. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ιη d. v.rtal1n\j νμ h.t ΝΒΘ 18 MarCU d rst. p.riooop onder het opschr1ttl Ι 'ΟΙ ΚαΟώ\: γίγρuπτu, ίν τι? 'Hl1ui~L τ.;; ΠΡUΨ'ΙΤ!Ι. Ίδοίι ά11'οστέλλω τον άγγελόν IlOU 11'ρο 11'ροσώπου σου, δς KClTClaKEUciael τήν οδόν aou' ~.:t!'.:ι" (iwf.j:i Johapnes de Doper 3 Φωνή βοωντος Ιν ήj Ιρήμιιι, 'Ετοιμάσατε την όδόν KUptOU, είιθειας ποιεϊτι τά.ς TpIβous, - αυτου, 4 έγένετο Ίωάννης Ιό1 βαπτttων ίν ήj ίρήμ~ και κηρόσσων βά'ιι'τισμα μετανοίας ιις αφεσιν δ.μαρtlων. 5 1 tt ' '., - C I δ', κα ε:,επορευετο προς CluTov πασα η ou αια χωρα και οι Ίεροσολυμϊταl πάντες, και Ιβα'ΙΙ'Τttοντο δπ'αίιτοσ έν τ~ Ίορδάνη ποταμϊ;ι ίgομολογοuμενοl τάς άμαρτιας α~τών. 6 και ην ό Ίωάννης ένδεδυμένος τρίχας καμηλου και tώνην δερματίνην περι τήν όσφίιν CluTou Kα~.~σθίων ά.κριδας και μιλl αγριον. 7 και έκήρuσσεν λέγων, 'Έρχιτσ, ό taxup6tcpbs μοu ό"ιαω μοu, O~ OUK ειμι tkclvbs κίιψας λσσαl τον Ιμάντα των ίιποδημάτων α~τoίi, Ιη d. vert&l1n\j νμ h.t ΙΙΒΘ. i8 RarcU ,. d. tw d. p.riooop. onder het opschrittl Ρβ doop βη d. verzoekin\j ίρ d. Wgestijn Ι 8 "lβ' Λ ~δ εγω ~ απtlσα uμαs u ατl, (l~tbs δ~ βα'ιι'τtσεl ίιμας WVCUflClTl δ.γt~. 9 ΚαΙ έγένετο έν lkctvclls ταίς ήμέραlς ηλθεν Ίησοus άπο NCltClpiT της Γαλιλαίας, και φα'ιι'τιο'θη εις τον Ίορδάνην ίιπο Ίωάννου. 10 και εlιθίις. άναβαtνων έκ τοσ iίδατoς εlδεν Ο'χιtομcνοuς Tous οίιρανοίις και το 'ΠVιoμα ώς πιριστεράν καταβαϊνον ιις αίιτόν' 'και Φωνή έκ των οίιρανων..n ε1 ό ulbs μου' ό άγαπητός, Ιν σοι είιδόκησα., 8 12 ΚαΙ είιθίις το 'ΠVισμα αίιτον ίιcβάλλεl εις τήν 13 και ην Ιν ήj έρήι-ιιιι τεο'ο'ιράι<οντα ήμfρας πcιραt6μεν,οs ίιπο του Σατανα, iρημον. ι ~. και ην μετά. των θηριων, ι<αι οι αγγελοl διηι<όνουν Λ αυτιιι,,

18 8a Ma.ttheίis 3:1-15 'Εν δ~τατς ήμtρα~ς έκε (να~ς παραγ (νετα~ 'Ιωάννης κηρ15σσων έν τ~ έρ~μψ της 'ΙοvδciCας λtγωv' μετανοεττε' ηγγ~κεν γ~ρ ή βασ~λεcα των ούρανων. Ί. δ βαπτ ~ ση') ς, 2a Ί 1 ~~~~;[ ~ ~~6U.[ o~τoς Ύ~Ρ έστ~ν δ ρηθειι; δ~~ φων~ βοωντοι; έν τ~ έρήμψ' έτo~μάσατε τ~ν όδόν xvpcov εύθεcας o~εττε τ~ς τρcβοvς αύτοό. 'ΗσαCοv τοίί προφήτον λ ty J-3-τ 9 ζ, αυτός δ~ ό 'Ιωάννης ετχεν τό ~νδνμα αύτοίί άπό τρ~χων 4a και ζ~νην δερματcvηv περι τ~ν όσφtv αύτοίί b c d καμ~λoν b ~ δt τρoφ~ ην αύτοό άκρcδεσ και μtλ~ ~Ύρ~oν. c Τ6τε έξεπορε15ετο πρός αυτόν Ίεροσ6λνμα 5a και πασα ή 'ΙοvδαCα και πασα ή περcχωρος τοό 'Ιορδdvοv, b και έβαπτcζοvτο έν τφ Ίoρδάν~ ποταμψ ύπ' αύτοό 6a έξoμoλoγo15μενo~ τ~ς ~μαρτcας αύτων. b Luc. 3:7 r Ιδαιν Μ πολλοtς των φα.ρ ~ σα (ων και Σαδδονκα (ων 7a Ι ετπεναύτοτς' γενν~ματα έχ~δνων!ρχομtvωv έπι τό βάπτ~~μά,τcς ύπέδε~ξεν υμτν φνγετν άπό της μελλο15σης όργηζ; c Luc. lπo~~σατε o~ν καρπόν {ίξι.ον της μετανοcας 8a 3:8-9 xc.t μ~ δ6ξητε λtγε~v έν έαvτοτς"πατtρα ~χoμεν τόν Aβ~&άμ λtύω γ~ρ ύμτν Bτ~ δ15ναται. ό θεός έκ των λcθωv τo~των έγετρα~ τέκνα τψ 'Αβραάμ. ~δη δt ή άξ (νη πρός τ~ν Ρ (ζαν των δένδρων κετταl 10a παν o~ν δtvδροv μ~ ποι.οόν καρπόν καλόν Ικκ6πτετα~ b και εις πόρ βdλλετα~. ~ J(ar"uII [ 1 :7-8 Luc. 3:17 Eγcb μtv υμας; βαπτcζω έν {)δατι. εις μετάνοι.αν δ δt όπcσω μον έρχ6μενος Ισχνρ6τερος μ06 έστ~ν 00 o~κ ειμι Ικανός τ~ ~πoδ~ματα βαστάσαι. αυτός ύμας βαπτcσει. έν πνε15ματ~ άγcψ και πνρ' ου τό πτ150ν έν τ~ χει.ρι αύτοίί και δ~ακαθαρ~ε! τ~ν &λωνα αντοίί και σννάξε~ τόν σττον αύτοό εις τ~ν άποθήκην. τό δt ~χνρoν κατακα15σε~ πνρι άσβtστψ. 11a c d 12a b c d - ~rcus[ 1:9 6, f!iglln B~ van Matt! GUB Τ6τε παραγcνετα~ ό 'ΙνσοΌς άπό της Γαλι.λαCας έπι τόν Ίορδάνην πρός τόν Ίωάννην τοό βαπτlσθηνα~ υπ' αύτοό. δ δt δ~εκώλνεν αύτόν λtγων" tycb χρεcαν ~xω ύπό σοίί βαπτ~σθηνα~ και ab ~ρχ~ πρός μt; &ποκρι.θεις δt δ ΊησοΌς ετπεν αντψ' ι , ιfφες Cfρτ ~ het eerste woord van Jezus ο{)τως γ~ρ ~ptnov έστιν ήμιν in het verhaal πληρωσαι. πασαν δ~κ~~oσ15νην. van Mattheus τ6τεάφcηα~ν c.vτ6ν. 1),a b c 14a b c 15a b c d e

19 8b Mattheus 3:16-17 als de middelste pericoop van het drieluik. 7 Luc.3:21-22 Mattheua 4:1-11 ala de derde pericoop van het Ori.eluik. Luo ~ δ Ίησοσς ~νήχθη ς:ις ~ην fρημον. Ιιιtς ~Oσ l!;\,t{,μ.:ι,\c'ι:;. JtC~P~uO~\lCt~ un& ~aσ ~~ur6λcu, κ~'~ νηo~εcιoας ήμέpας'η;σσι;p~κoν~α ~Clt ~εcιoεράiloν~α \Ιό~"ας r.o'\'cpo\' Ι.ιε (vanc.v, "αι προσελθων δ πε ~pώ;ων ε Τ πεν αύ:ι::φ.: "ΟΙ ) ει υιo~ ε! ~oo ΟεοΟ, Ctlti: "να όι λιoo~ oo~o~ ~ρ~o~ ytviιiv~u.~. 6 δε ά~oxρ~oε\~ ετπεν' γέγpαπ~~~, οόκ έπ' ~p~~ μ6ν~ ζήσε~~~ 6 ~νoρωltoς, άλλ' έπ\ π~ν~ί. ρήμ~n.έκπορευομένcjl δ~'ι σ~6μα~oς θεοο. Luc.4:9-12 ~ 1tσ.ραλαl1βάνε~ αό~όν δ δ ~άβoλoς ειι; ~ην ά.γ Ιαν 'ιt6λ ~ν, xctt fσ~ησεν αύ~oν tjtt ~o π~εp6γ~oν ~oϋ ΙεροΟ ι,,~'~ λέγ ε ~ αύ~ijί", ει υιός ετ ~oo θεοο, βάλε σεαlj~oν ~~ω' Ύέγp~π~α~' γαρ ΙSn' ~oτς ~γγ{;λo~ς αό~oo i;ν~ελεt~α~ 1ΙΙ;P'~ OI,1j x~ι έπ\ xι;~pων ~pooσ~ν σι;, μ~πo~'ι; ΠΡοσχ6ΨQς προς λ ΙΟον ""ον π6δα ιιον. Ιφη αό~φ ό ΊησοΟς' ~ γέγpαπ~~~' ουκ l;iιltε ~ράσε ~ς "Cιρ ~oν ~oν Οε6ν σον, ιό Luc πάλ~ν παpαλαμβ~νε~ αύ~oν δ 6~~βoλoς 'ι~ ~ρoς όψηλ~ν λιαν, n )(α\ 6εΙ)(ννσ~ν ~ύ~ω 1tάσ~ς -rα.ς βααι,λειnι '(ου Η6σμου HαΊ~ τηv bό~αv : )tσ.~ ετπεν ~ύ~ljί' "ίιι ί;"ο/, i ~ι ~αo~α σο ~ 1tάν~α δώσω, εα ν 1ιεσων "ρoolll:νήoι;lς μο ~ ~6~ε λέγε ~ αν~φ δ 'ΙησοΟς' "., ι.' (j'ltctyc ι σα'tανα:' ' YCYPCtlt~Ct~ γαρ' ιιcιp.~oν ~oν Οε6ν σον πρoσκννfισε~ς ιιαι ovt~ μ6νψ λατρε:vσι:; ~ς, ~~φιησ~ν ~ύ~oν. δ δ~άβoλoς, xα~~ Ι60ΙΙ ~γγελo~ προσηλθον H~Ί. δ~η,,6νoνν αύ~~. Ι Ι _ 'Ακοόσης δε ~~~ 'ιωάννης ~αpεδ60η / ~νεχώpησεν εις ~ην rαλ~λ~t~ν, 'xetf xα~cxλ'~πω\ι ~ην Ναζαρα έλθων )ια~φκηcι~ν εις Kαφa.pναoιιμ 13 ~ην ~αραβcxλασσιαν έν δpιo~ς Ζαβονλων και NεφθCXΛιμ' ~να πληρωθ~' ~O ρηθcν δ~~ 'Hσα~oυ ~oo ~ρoφ~~oυ λέγoν~oς' γη Ζαβουλων HClt γη NειρΘCXΛ(μ, δδον θσ.λ~σσης, πέραν ~oo Ίορόάνου ι rσ.λ~λαtα ~ων έονων ι. δ λα'ο,ς δ καοήμενος έν OIlO~(~ ψως ετιιcν IltyCl, 16.' >ί.cι:~ ~oτς καθημένo~ς έν χώρq. l(αι σιι,~~ O,,~ν~~oυ φως ~ν{;~ε~λεν αύ~oτς, 17 :Ί ΑπΌ ~ό~ε ~ρξα~o' δ ΙηοοΟς Hυ'PCισσε~ν H. t λtγe~ν' με~ανoετ~ε', ~γγ~hεν γαρ \~ Oαo~λεΙα ~ϊ.ιν oi Iι\l,(.\,I'i\\I. 14 1~

20 8c Mat.4: 1-11 Artikel πειρα etc. ίη TWNT van Heinrich Seesemann (deel VI, 1959) ρ.34,23-37,4 Die synoptische Versuchungsgeschichte Terecht wordt door Seesemann "die These νοη Κ.Η. Rengstorf, Lukas (ΝΤ Deutsch) zu 4,1 ν., auch im Versuchtwerden J esu sei nur eine Prίifung Ζυ sehen, hίnter der letztiich Gott steht" (Anm.58) verworpen en terecht wordt eveneens verworpen de gedachte van Kuhn, die "ίη der Versuchungsgeschichte nur einen "Dialog nach Art der Rabb. Schuldispute, ίη dem Jesus den Teufel mit den ήchtίgeη Bibelzitaten schlagt"", ziet (Anm.68; vgl. Anm.59 (Bultmann Trad ). Het gaat ook volgens Seesemann ίη de verzoeking van Jezus door de verzoeker (ό πειράζων ίη Mat.) omechte aanvechtίng: "Der πειράζων versucht es, Jesus νοη seiner ihm νοη Gott ίη der Taufe besilitίgten Aufgabe zu losen und seinen Auftrag υηdurchfϋhrbar Ζυ machen". Seesemann legt de ΡeήkοοΡ van Μatteϋs echter niet υίι binnen het kader van dit evangelie als geheel: 1. Heel dit verhaal van 4: 1-11 en daarmee van 3: 1-4: 11 is bij Μatteϋs vanuit de ouverture lijdensverhaal, en als lijdensgeschiedenis is heel deze geschiedenis verzoekingsgeschiedenis, ίη haar drie momenten: GaIilea - Jeruza1em - berg! De Ζίη van de volgorde der drie verzoekingen bij Μatteϋs bluft onbesproken 2. De herhaling van τότε άφίησον αύτόν ίη 3: 15 en 4: 11 blijft eveneens onbesproken (de weerstanden! - alles verzet zich ertegen, alles wordt gemobiliseerd om te νeήjdeιeη, dat gebeuren zal, wat hier gebeuren wil (zoals Herodes en Judas, beiden ορ tίjd ter plaatse zijn». Εη hoe heel de lijdensgeschiedenis als verzoekingsgeschiedenis culmineert ίη de peήkοορ over de laster, spot en hoon (na Gethsemane) heeft Seesemann ook niet gezien. 3. Vreemd vooral is ook, dat de herhaling van de woorden εί υίός εί τού θεού υίι 4:3 en 4:6 ίη 27:401 door Seesemann onbesproken blijft, terwijl hij zich wel afνraagt, waar de synoptίci opnieuw "ein Versuchtwerden Jesu" zien. Hij zegt dan: "Ιη der Stunde νοη Gethsemane" en dan voorts ίη Mat.16:23 (Am ehesten wird man eine Versuchung Jesu ίη den Worten des Petrus nach Jesu ersten Leidensankϋndigung erkennen, da Jesus ihn mit den gleichen Worten zurίickweist wie den Satan ίn der Versuchungsgeschichte Mt.4:IO: ύπαγε όπίσω μου, σατανά (Mk 8,33 Par)". Hier had Seesemann er echter ορ moeten wijzen, dat bij Μatteϋs deze woorden ίη 16:23 een combinatίe vormen van ύπαγε σατανά ίη 4:10 en όπίσω μου ίη 4:19 (dat Μatteϋs niet ίη 4:22 herhaalt, zoals Marcus doet). We zien ook hier weer de zwakte van een theologisch woorden-boek. Men benadert de teksten vanuit de woorden ίη plaats van woorden vanuit de gevormde teksten. NestIe Aland verwijst ίη margine bij 4:3 naar 27:40 en bij 27:40 naar 4:3.

21 9 Mattheus 3:1-4:11 Έν δε τατς ήμέραις έκείναις παραγίνεται 'Ιωάννης ό βαπτιστης Ι κηρ6σσων έν τ~ έρ~μψ της 'Ιουδαίας λέγων' 2 μετανοείτε ηγύικεν γαρ ή βασιλεία των ούρανων οδτος Ύαρ έστιν δ ~ηθε\ς δια 'Ησαtου τοο πρoφ~τoυ λέγοντος' φωνη βοωντος έν τ~ έρ~μφ' έτοιμάσατε την δδον κυρίου, ε~θείας ποιείτε τας τρίβους αντοο. αντος δε δ 'Ιωάννης ετχεν το ενδυμα αντοο άπο τριχων καμήλου και ζώνην δερματίνην περ~ την όσφιιν αντοο' ή δε τροφη ην αίιτοο άκρίδες κα\ μέλι αγριον. 3 4 Τ6τε έξεπορενετο προς αίιτον Ίεροσ6λυμα και πα σα ή 'Ιουδαία και πα σα ή περίχωρος τον Ίορδάνου, και έβαπτίζοντο έν τφ 'Ioρδάντ;J ποταμφ ύπ' αίιτοο έξομολούονμενοι τας άμαρτίας αυτων 'Ιδων δε πολλονς των Φαρ ισαίων και Σαδδουκαίων έρχομένων έπt 7 ετπεν αίιτοίς γεννήματα Ιχιδνων, το βάπτισμα τίς ύπέδειζεν ύμϊ:ν φυγεϊ:ν άπο της μελλουσης όργης; ποιήσατε o~ν καρπον αξιον της μετανοίας, 8 καt μη δ6ξητε λέγειν έν έαυτοτς' πατέρα fχομεv τον Άβραάμ' 9 λέγω yctp ύμτν ΟΗ δvναται δ θεος έκ των λίθων το'ύτων έγετeα~ τέκνα ηδη δε ή αξίνη προς την ~ίζαν των δένδρων κετται' τφ Αβραάμιο παν o~ν δένδρον μηποιοον καρπον καλον έκκ6πτεται XCXL εις πυρ βάλλεται. 2~ 30 Έ~γω μεν ύμας βαπτίζω έν ϋδατι εις μετάνοιαν' δ δε ό.πίσω μου έρχ6μενος Ισχυρ6τερος μου' έστιν, o~ ουκ ειμι. Ικανος τα όποδτιματα βαστάσαι' αύτος ύμας βαπτίσει έν πνευματι άγίψ και πυρί. o~ το πτνον έν τ~ χειρ\ αυτοο, και διακαθαριετ την &λωνα αύτου, κα\ συνάξει τ'ον σίτον αντοο εις την άποθήκην, το δε αχυρον κατακαυσει πυρι άσβέστψ. ΙΙ 12 Τ6τε παραγίνεται ό 'ΙησοΟς άπο της Γαλιλαίας έπ~ τον 'Ιορδάνην προς τον 'Ιωάννην τοο βαπτισθηναι όπ' αίιτοο. 13 ό δε διεκώλυεν αύτον λέγων' 35 έγω χρείαν εχω ύπο σου βαπτισθηναι, και συ ερχ'q προς μέ; &ποκριθεις δ~ δ 'ΙησοΟς ετπεν αύτψ' αφες αρτι' 40 οϋτως γαρ πρέπον έστ'ιν ήμτν πληρωσαι πασαν δικαιοσννην. τ6τε άφίησιν αυτ6ν

22 9a κα" ήνε~xθησαν οι ονρανοι, ΊησοΟς / ενθνς άνέβη άπα τον ~δατoς' 16 κα~ ε!δεν πνενμα θεον καταβα~νoν ~σε~ περ~στεράν, κα~ Ιδοu φωνη έκ των ονρανων λέγουσα' έρχόμενον έπ' αύτόν1ϊ 5 o~τoς έστ~ν δ υι6ς μου δ άγαπητ6ς, έν Φ ενδόκησα. 10 ~ δ ΊησοΟς άνήχθη εις την ~ρημoν δπq τοο πvεvμ~τος, πε~ρασθηνα~ δπο τοσ δ~αβ6λoυ, κα\ νηστε(ισας ήμέρας' τεσσερ~κoντα ~αι τεσσε.ρ~κoντα ν(ικτας 2 ~στερoν kntcvaatvo κα'ι. προσελθων δ πε~ράζων ε!πεν αύτψ' 3. ει υιος ε! τοο θεοσ, ειπε ~να οι λιθοι. o~τo~ &ρτοι. γένωνται., δ δε άπoκρ~θε~ς ετπεν' γέγραπτα~. ονκ έπο' &ρτψ μόνψ ζήσετα~ δ ~νθρωπoς, 15 άλλο έπ~ παντ~ ρήματ~ έκπορενομένφ δ~~ στόματος θεον τότε παραλαμβάνε~ αύτον δ δ~~βoλoς εις την &γιαν π6λ~ν, xal ~στησεν αύτον έπ~ το πτερvγ~οv τον Ιερον, κα'~ λέγει. αύτψ'. ει υιός ε! τοσ θεοο, βάλε σεαυτον κάτω' γέγραπτα~ γαρ 5τι.' τοτς άγγέλοι.ς αύτον έντελειται. περ~ σον κα'~ έπι XεLρων CιρoOσι.ν σε, μήποτε πρoσκόψ~ς προς λιθον τον πόδα σον. εφη αύτψ δ Ίησοσς' πάλι.ν γέγραπται.' ούκ έκπει.ράσε~ς κυρ~oν τον θε6ν σον, 5 6 ϊ πάλ~ν παραλαμβάνει. αύτον δ δ~~βoλoς εις ~ρoς δψηλον λιαν, κα\ δεικννσ~ν αύτψ πάσας τας βασ~λειας τον κόσμον κα~ την δόξαν κα~ ετπεν αύτω' αντων, Ο 9 ταοτα σo~ πάντα δώσω, εαν πεσων πρoσκννήσ~ς μοι., τότε λέγε~ αύτψ {)παγε, γέγραπται. σατανά' γαρ' δ Ιησοσς' κνρι.ον τον θεόν σου πρoσκυν~σε~ς κα~ αύτψ μ6νψ λατρευσει.ς. τότε άφιησ~ν αύτον δ δι.άβολος, κα~ Ιδοv dγγελοι. προσηλθον και δι.ηκόνονν αντψ. 'Ακονσης δ~ δτ~ 'ιωάννης παρεδόθη / άνεχώρηάεν εις την Γαλι.λαΙαν. 12 κα~ καταλι.πων την Ναζαρα έλθων κατφ~ησεν είς'καφαρναονμ 13 την παραθαλασσιαν έν δριοι.ς Ζαβουλων κα~ ΝεφθαλΙμ' rva. πληρωθ~ το ρηθεν δι.h Ήσα~oν τoυ.πρoφή~oν λέγοντος' γη Ζαβουλων και γη ΝεφθαλΙμ, δδον θαλάσσης, πέραν τον Ίορδ&νον, Γαλι.λαΙα των έθνων, δ λα~ς δ καθήμενος έν σκoτ(~ φως ετδεν μέγα, xαl τοτς καθημένοι.ς έν χώρ~ κα~ σκι.~ θανάτον φω~ Cινέτει.λεν αντοτς. 17 'Απ'Ο τότε i'!ρξατο δ Ίησονς?iυρ(ισσε~v και λέύξ:ι.ν' )'Ε,το.νοεΤτ.ε: ~),δ'ι)ι.εν?''''ρ ~ &~~lar(<< Τ~OΙY c.vrc'~'ψ.v

23 9b MattheuB Lucas Ίησοϋς δε πλήρης πνεύματος άγιον ύπέστρεφεν άπο του Ίορδάνου, καί, ηγετο έν τφ πνεύματl έν τ~ έρημφ 2 ήμερας τεσσεράκοντα πε"ραζ6μενος ύπο τοϋ δ"αβ6λου. 2 Κα'" ούκ ~φα.γεν ο'όδεν έν ταίς ήμέρα"ς έκεινα.~ς, 3 ειπεν δε αύτψ.δ δ"άβολος" και σνντελεσθε~σων αύτων έπεινασεν, ει υιος ει τοϋ"θεοϋ, 3 4 ειπε τψ λιθφ τούτψ tvα γένητα." &ρτος, κα. " άπεκρ Ιθη προς α.ότον δ Ίησοϋς'ο 4 γέγραπτα" 5τ" ούκ έπ' &ρτφ μ6νφ ζησετα" δ &νθρωπος. 9 ΝΗγαγεν δε αντον εις Ίερονσαλημ και fστησεv έπι το πτερνγ~oν τον Ιερον, 'τ, - κα" ει,πεν αντψ' ει νιος ε! τον θεον, 10 βάλε σεαντον έντενθεν κάτω' γέγραπτα" γαρ Βτ" τοτς άγγέλο"ς α.ότον έντελεττα" περ\ σου τον δ"α.φυλάξα" σε, 11 κα.ι βτ" έπι χε"ρων άρονσ"ν σε, μήποτε πpoσκ6φ~ς προς λιθον τον π6δα σου, 12 κα'" άποκρ"θε\ς ε!πεν αύτφ δ Ίησονς βτ" εtρητα"' ουκ έκπε"ράσε"ι; κύρ"ον τον θε6ν σον. 1. ' J.' α.να.γαγων αvτοv εδε"ξεν αύτφ πάσα.ς τας βαο"λειας της οικονμένης έν στ"γμv χρ6νου, κα.~ ειπεν αύτφ δ δ"~boλoς. 6 σο Ί, δ6σω την δόξαν ά.(ηων, 5τ ~ έμο;' 'ιταραδέδoτα~ και φ έα.ν θέλω συ οόν έαν προσκνvησvς ένωπ"ον έμου, ~στα" σον πασα, διδωμ" αύίην' κα.'" άπoκρ'~θεις ό 'Ιησονς ε!πεν αύτψ' 8 γέγραπτα" ' προσκννήσε"ς κνρ"ον τον θε6ν σονκα.l αντφ μ6νφ λατρενσε"ς και σνvτελlοας πdvτα πε"ρασμόν δ δ"dβολος άπlστή άπ' α'ότον ~χρ" κα"ρον

24 10 Mattheus 4:12-13 Als Hti nu gohoord had, dat'johannos was ovorgoloverd, week ΗΥ u1t na~~,gal11oa on Nazareth verlaten hebbende 18 ΚU komon wonon to Kapornaum. Marcus 1: 14 a Εη nadat Johannes was overgeleverd kwam Jezus naar Galilea. vgl MattheuB ~ 'Ακοvσας δε 5Η 'Iωάvνης άνεχωρησεv παρεδ6θη Harcus 1: !.Μ!. ΚαΙ. μετα. το παραδοθηvαl ηλθεv 6 'Ιησοσι; 'Ακούσαι; δε ΟΗ 'Iωάvvης παρεδ6θη άvεχώρησεv εις -r~v ΓαλLλαtαv. κα'~ καταλ L πωv τη v Ί IαζCφα. τηv tλθωv κατφκησεv εις Καφαρvαοuμ παραθαλασσtαv tv 6ρtΟLς Ζαβοvλωv κα\ ΝεφθαλΙμ 14 rνα πληρωθ~ το ~ηθεv δια ΉσαΙου τοσ προφητου λεγοvτος 15 γη Ζαβοvλωv και Nεφθ~Ιμ 6δον θαλάσσης πέραv τοσ 'Ιορδάvοv ΓαλLλα(α τωv tθvων, 16 δ λαbς δ καθημεv~~ tv σκoτι~ 'rov 'Iωάvvηv φως εtδεν μέγα, κα'ι τοίς.καθ'ημεvο ις tv XtfJp'f κα\ axlq. θαvάτοv φως άνέτειλεv α6τoτς~ 17 Άπο τ6τε ηρξατο ό Ίησοσς -,.' κηρύσσεlv κα\ λεγεlv μετανοείτε ηγγικεv γ~ρ ή βασιλεια -rwv 06ραvωv.4..!..!.l 'Απο τ6τε ηρξατο ό 'Ιησονς κηρvσσειv και λεγε Lv μετανοείτε ηγγlηεν ή γαρ βασlλε(α τοσ θεοσ. κηρvσσωv 1:14b-15 το ε6αγγελlοv τον θεον κα'ι ΟΗ λέγωv, πεπληρωταl ό καlρος Ηα'ι ή ηγγ ικεv βασιλεια του θεοσ. κα'ι αύτος έδ(δασκεν ~ναχωρεtv (u1twuken) bu Mattheusl tv ταίς συναγωγαίς 2112,13,14,22 ~ ~ ~ 15:21 (27:5) αύτων, Marcus hee!t d1t woord ορ '&n plaats. 3:7 (. Matth.12a15) δοξαζ6μενος Ook Joh.hee!t d1t woord &&η maal (6115).Bti Lucas kοθt h8t υπο πά.ντων. a18t νοο :': ",( ΚαΙ Lucas 4: ίιπέστρεψεν δ 'Ιησοίίς tv τ~ δυνά.μει του πνενματος εις τηv ΓαλLλα(αν. 4: 14b-15

25 11 Mattbeue 4: nερlπατων δε παρα την θάλασσαν της ΓαλLλαCας ειδεν δ~o άδελφo~ς, Σ(μωνα τον λεγόμενον πέτρον κα\ 'Ανδρέαν τον άδελφον α!ιτοίί, βάλλοντας άμφtβληστροv εις την θάλασσαν ησανγαρ &λεετς. l'j και λέγε ι αύτοτς δείίτε 6πΙσω μον, και πο ι.ήσω ήμα.ς άλεετς άνθρώπων. {Ο οι δε είιθέως άφέντες τα δικτνα ήκολομησαν αιιτψ. 11 Κα1 προβας kκετθεν ειδεν &λλονς δ~o άδελφo~ς,... Ίάκωβον τον τοϊί ΖεβεδαΙον και. 'ιωάννην Τbν άδελφον αι,τοϊί, - kv τψ πλοιψ μετα. ΖεβεδαΙον του πcx.τροι; αιιτων καταρτιζοντας τ&... δικτνα αιιτων και. l:κάλεσe;ν αιιτo~ι;.. α ι ο Ι δε ε(ιeεωι; άφfvτεc το πλοτον καί. τον πατέρα αύτων ήκoλό~θησαν cx.ύτψ Wanneer Ya.ttheus ορ ongeveer 65 pla.a.tsen in zijn evange11e ο Ι μαθητα'ι zegt (b~v. 26:8,17,18,1,,26,35,)6,40,45, ,8,13,16), dan bedoelt b:ij Ο Ι δώδεκα. ( !6147). ΟΡ twee pla.a.tsen zeg1; b:ij οι δώδεκα. μαθητα.ι (1011 θη 1111) ~η ορ 66η pla.ats (en in 28:16 zegt hjj οι ~νδεκα μαθηταt). \οι δώδεκα άποστ6λοι. Mθrι vergel~ke met elka.a.r de volgende plaa.tsenl W~ geven nu een overz1oht van de plaa.tsen waar de twaa1t d1soipelen Bθt ηδμθ genoemd. in d1 t evangelie voorkomen. Zes van de twa.a.l! komen met MIDθ genoemd sleohte ορ 6en pla.ats voor~ nl. in De a.ndere zea - ellereerst de twee broederpa.ren van 4; 18-~ komen met name genoemd ορ de volgende plaatsen voorl ΣΙμων , πέτρος Άνδρέας δ άδελφοι; αότοϊί Ίάκωβος ότου ΖεβεδαΙον. 'Ιωάννης δ άδελφος αιιτοό 20: 2:) :56 ΜατυαΤος δ τελωjης :16,1δ 16122, ,4 171t , , ,6,,73,75. Jls πρωτοc ko~t Petrus dus φρ 23 ~laatsen voor in 14 peri~open βη 1012 ορ twee plaatsen dus ~ twee per1oopen eveneens lΙ 1711 ZU k-men eohter ορ nog dr1e andere plaatsed voor als "de z.nen van Zebedeus" twee plaatsen in twee per1oopen. Ίούδας ό ΊσκαΡLωτηc In de eerste vier van deze νjj! 1Ier1oopen wordt even nad;ukkeluk gezegd, dat Juda.s "Μη van de twaal!" 18 6χι dat b:ij 1e "die Hθιn overleverde 11 Ι )1 1Ο in.6,1-16 ~ )1 e6117-2f in 27 ι 3-1~.r.

26 lla Ma.rcus 1: Κα\ παράγων παρα την θάλασσαν, τη~ Γαλ~λαΙα~ ε!δεν ΣΙμωνα άμφιβάλλοντας κ~~ Άνδρέαν τον άδελφον ΣΙμωνo~ έν τ~ θαλάσσ~o ησαν γαρ &λεετςο κα'ι ειπεν α~τoτς δ ΊησοίίςΟ δευτε όπισω μου, και πo~ήσω tjμας γενέσθαι κα'ι ευθυς άφέντες τα δικτυα ήκολοόθησαν α~τψ. '&λεετς άνθρώπων. Καt προβας όλιγον,ετδεν Ίάκωβον τον του ΖεβεδαΙου κα~ Ίφάννην τον άδελφον αύτοο,, 'έ ( και αυτους v τψ πλο "ψ --, καταρτιζοντας τα δικτυα Ο κα\ άφέντες τον πατέρα " HBt woord παραδ ~δ6να~ komt 1n het ΝΤ 120 ιnaa.l voor. B~ Mattheus 31 m&al (Ma.rous 21 m&al Luoas 11 ιna.al J oha.nnes 15 ιnaa.l Ha.ndel". 13 ιnaa.l Paulus 19 ιna.al ΟΡ T1er plaatsen Ietekent het woord b~ Ma.ttheusa '~an 1eaand 1ets 8verleveren in de zin van: iets hem 8verhand1gen, 1ets hem 1n handen geven όm het te beherea; ( 11:27 ~(I) 25114,20,22). ΟΡ alle over1ge 27 plaatsen g&at het b~ 'd1t woord ΟΘI 1ea:and.verleveren aan het gere~ht. ΟΡ 19 van deze 27 pl~tsen 1s het Jezus, d1e wordt overgeleverd (ΟΡ 8 plaatsen 1s het θθη anderl 4112' (ι) 10117,19, , ) :D9 19 p.la.a.tsen, waar he'j; woord "ove.rleveren" wo~t geb:ιu1kt UlΘt b-etrekki.dg "tot Jezus, z~ de volgendel 10:! 171~ 201~, 1, 26IbJi,12. 26IlhllιM.,]i 261~~~ ~Δ, 27118,26 ΟΡ 15 van deze 19 plaatsen (de onderstreepte plaatsen) (en 1n 7 van de 9 per1ao ΡθΩ) gaat het om'de daad van Judas. Vele vθ~t&lingen hebben het woord παραδ ~δ6να~ :bohalve met "overleveren" 8Ρ een var1erend aantal plaatsen ook met 'lyerra.dθ." wee:rgegevenl ~1dse Ve:ut. 2 ma.al; Brφuwer 4 ιna.al st.w1l11'bro 6 ιna.al i vert.hbg,ί.jjs,&j...j. Stat.Vert. 9 ιna.al i tur10h 11 m&al J UΌ!!att 14 maal ο (St.W1llibrord hee!t ορ in Luo.6: 16, πρo~6της staat). v1e%' plaatsen (zjjn, mijn) ''verrader'',also! er, zoals (z1e θθη besprek1ng van "overlevering" als apostolis8b8 handeling in de K1rohl1.he DOgm&t1k van Κa~l Barth ΙΙ,ε Die Lqhre ~oη der Qna4enwahl ~ar.35 D1e ErWβh~ung de, E1nzelnen 4. 1>18 Best1l11111Un& de. Verworί'enen de kle1ne letter. over Judas )

27 12 Ma. ttheus 4: 23=25 Marous 1r 39 \ 23 Kα~ περιηγεν έν '3λ~τ~ ΓαλιλαC-q. 3'.,.' Και ηλθεν διδάσκων Ιν τατς συναγωγατς αύτων κα'ι κηρύσσων το εύαγγέλιον της' βασιλειας κα~ θεραπεύων πα.σαν ν6σον κα~ π5.σαν μαλακιαν έν τψ λαψ κηρύσσων εις τας συναγωγας αύτων εις δλην την Γα.λιλαCαv καl τα δα~μ6ν~α tκβάλλωv ~ Kα~ άπηλθεν ή άκοη αύτου εις 5λην την ΣυρΙαν καί προσήνεγκαν αύτψ πάντας τους κακως ~χoντας ποικιλαις ν6σοις, και βασάνοις συνεχομένους δαψονιζομένους κα'ι σεληνιαζομενους κα'ι παραλυτικούς ριt κα~ Ιθεράπευσεν αύτούς. και ήκολούθησαν αύτψ 5χλοι, πολλο ι άπο και της ΓαλιλαΙας καί. Δεκαπ6λεως 'Ιεροσολύμων κα'ι ΊουδαΙας και πέραν του 'Ιορδάνου 7 ΚαΊ. δ Ίησους μετα των μαθητων αύτου ~νεχωρησεν ~ρoς την' θ~ασσαν κα'ι πολύ rtληθος άπο της Γα.λιλαΙαι; ήκολούθησεν καί. άπο της ΊουδαΙας ~Ί, άπο 'ΙεΡΟQολί'ιμωv κα'ι άπο της ΊδουμαΙας. και πέραν του 'Ιορδάνου κα~ περί. Τί'ιρον κα~ Σιδωνα πληθος πολί'ι άκούοντες 5σ~ ποιετ ηλθον ~p'oι; αύτ6ν, καί. ετπεν το Τς μαθητατς'αύτοο tva. πλοιάριον προσκαρτερv αύτφ δια τον δχλον tva. μη θλιβωσιν αύτ6ν 10 πολλους γαρ ~θεράπενσεν ffiστε, ~πιπιπτειν αύτψ tva. αύτου &ψωνται δσo~ ειχον 11 καοι τα πνεύματα τα άκάθαρτα μ~στ ~γας δταν αύτον έθεωρουν προσέπlπτοv αύτφ κα~ ~κραζoν λέγοντα δτι συ ει δ υtqς του θεοο 12 και. πολλα. έπετιμα αύτοτς tva. μη αύτον φα.νερον ποιήσωσιν.

28 13 De compositie νβώ de Bergrede οόk deze eerste νβώ de vij:t "reden" is een" zeer zorgvuldig gecomponeerd geheel: 5:3-20 5: :13-27 Ι Ι, ",Matthoue Π&τερ ήμων δ Ιν 'tot~ o~ρανoτ~ άγιασθήτω το 6νομά σοv 18 Ιλθ&τω ή βασ~λεια oov.. γεvηθn'tω. 'to θέλημά σοv, " "ιbι; tv. ο!ιρανφ κάι!π \ γης. 11 τον ~ρτoν ήμων τον tlt~ova~ov Οra1i:!ιe>'dοιιι1i1 δo~ ήμτν σ~μερoν 1~ κα.t ~φες flμτv τα. 6φε~Mμσ;τα ήμων,, 2 η&τερ, 10β WOBS 1112=4 &'γlασθητω το ~νoμά σου!λθ&τω ή βασιλεια oov δtδοv ήμτν το ~θ;ήμεραν.. 4. και!φε~ ήμτν τα~"άμαρτιας ήμων, ιbς και ήμετ~ ~φηκα.μεν και γα.ρ α!ιτοι αφtομεv τoτ~ 6φε~λΙτα~ς ήμων. παντι όφε.ιλoντ~ ήμτv' 13 και μη ~ r;tatv"tyx?~ ήμ.&~ tt~.πε~ρcι:σμ6ν, xctt 'μ~ f4tσεvέγκvς ήμ&ς εις πεφασμ6ν άλλα ρ~σα~ ή~~ ~πo τοό πονηροο..

29 13a παράπτω μα bij Marcus en Matteίis Bij Marcus komt het woord παράπτωμα ορ een plaats voor: 11 :25, aan het slot van de perikoop 11: "νοη der Κraft des Glaubens" (Aland: "Der verdoπte Feigenbaum"). Ιη verband met 11 :24 (προσεύχεσθε...) heeft Marcus 11 :25 toegevoegd: "και όταν προσευχόμενοι...". Matteίis verplaatst ηυ dit λόγιον naar 6: om er de peήkoop over het gebed mee te besluiten. Daar is het beter ορ Ζυη plaats. Het is de vijfde bede van het ''onze Vader", die tot besluit van de perikoop door dit λόγιον wordt benadrukt. Matteίis 6:14-15 Marcus 11: 25 14a 'Εαν γαρ άφητε τοις άνθρώποις τα παραπτώματα αύτων, b άφήσει και ύμιν ό πατηρ ύμων ό ούράνιος' 15a έαν δε μη άφητε τοις άνθρώποις, b ούδε ό πατηρ ύμων άφήσει τα παραπτώματα ύμων. Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, άφίετε εί τι f:χετε κατά τινος, ίνα και ό πατηρ ύμων ό έν τοις ούρανοις άφ1) ύμιν τα παραπτώματα ύμων. Zie wat er achtereenvolgens is gebeurd: 1. Matteίis verplaatst Mar.ll:25 (waar bij Marcus ΙΧ ίη zijn evangelie het woord παράπτωμα voorkomt) naar Mat.6: Matteίis heeft dit krachtig willen benadrukken door het te herhalen met 6: 15 "έαν δε μη... Als ge dat niet doet... ook niet... ούδε". Matteίis brengt hier een chiasme aan, doordat hij ίη v.14a de woorden τα παραπτώματα heeft, maar deze ίη v.14b niet herhaalt en ze vervolgens ook niet heeft ίη v.15a, maar weer wel in v.15b. Daardoor komt in het midden van v de volle nadruk te liggen ορ "vergeven"(v. 14b-15a). Helaas vinden we ίη de TR dίt chiasme verstoord, doordat ook ίη v.15a de woorden τα παραπτώ ματα werden toegevoegd. 3. Ιη de TR vinden we ηυ dit dubbele van Mat. 6: ook in Marcus 11, doordat aan Marcus 11:25 v.26 werd toegevoegd onder invloed van Matteίis 6: De woorden έαν μη άφητε van 6: 15 plaatst Matteίis ηυ ook als afsluiting van de gelijkenis over de Koning als Richter ίη 18:35 (en ηυ hier: ό πατήρ μου ό ούράνιος!). Helaas vinden ηυ ίη de TR ook hier (onder invloed van 6:15) de woorden τα παραπτώματα αύτων toegevoegd - ook hier moet de volle nadruk ορ "vergeven" liggen (vgl. 18:21,27,32).

30 13b We hebben hier weer een νoorbeeld νan hoe hίj een λόγιον νan Marcus ίη zijn eigen νerhaal anders (optimaal!) laat functioneren. Het woord παράπτωμα] komt bij Marcus ορ een plaats (eenmaal) νoor - ίη 11:25 - en bίj Μatteϋs ορ een piaats (tweemaal: 6:14-15)2. ] Het woord παράπτωμα heeft als synoniem παράβασις - il')::j.!! (niet ίη Tenakh!), transgression, tresspass (Grossman en Segal, Compendious Hebrew-English Dictionαry: *, d.w.z. Mishnaic and Talmudic word). Luther en de Statenνertaling gebruίken het woord ''oνertreding" als weergaνe νan.l)ιp~, wat νeel te zwak en onjuist is; beter is: νerbondsbreuk, Auflehnung, Abtrϋnnigkeit, Rebellion. 2 Ιη het Nieuwe Testament komt het woord παράπτωμα 19χ νoor: 16Χ bij Paulus; Statenνertaling νertaalt: 2Χ "νal" (Rom.11:11-12); 2Χ "zonde" (Rom.4:25 2Cor.5:19) 15χ "misdaad".

31 Ma t theus :? s c 5 1 ΆΙδaJν δ~ 't'otιc; 5χλοvι; ά.ν~βη ειι; 't'~ 5ρος και καθcσα~τοc α~τoσ προσηλθαν αότψ οι μαθηται α~τoσ 2 και ά.νοcξαc τδ στ6μα α~τoν έδ'δασκεν αντo~ι; λ~γων Matth8us 5s μακdρ~o~ 9Ι π't'ωχοι τ~ πνε~ματ~ 6 5τ~ α~τ~ν ~στ~ν ~ βασ~λε'α των o~ρανων μακdρ~ο~ οι πενθονντεc 5τ~ α~.'t'οι παρακληθ~σoντα~ μακdρ~ο~ οι πραετς 5n α~τoι κληροvομ~σοvσ~ν τt)ν γην μα:κdρ~ο~ οι πε~νωντες και δ~ψωντες τt)ν δ ~καo ~σ~νην τ~ α~τoι χoρτασθ~σoντα~ μακdρ~ο~ οι l:λε~μονες 5n α~τoι ~λεηθ1'iσοvτα~ μακdρ~ο~ οι καθαροι τ~ καρδc~ 5τ~ α~τoι θεδν 5ψoντα~ μακdρ~ο~ οι ειρηνoπo~oι 5τ~ vlot θεοσ κληθ~σoντα~ μακdρ~ο~ οι δεδ~ωγμ~νo~ ~νεκα δ~κα~oσ~νης 5τ~ α~'t'ων έστ~ν ~ βασ~λε'α των ονρανων μακdρ~o~ ~στε 5ταν δνε~δ'σωσ~ν δμας και δ~~ξωσ~ν και εtπωσ~ν παν πoνηρ~ν καθ' δμων Ινεκα έμον χαcρετε και άγαλλ~ασθε τ~ δ μ~σθδς δμων πολtς έν τοτς ονρανοτς o~τως γ~ρ ~δ'ωξαν 't'o~t; πρoφ~τας τo~ι; πρδ δμων Mattheus 5s ΎμεΤς έστε τδ &λας της γης t~v δt τό ~λας μωpανo~, tv _Cv~ άλ~σθ1'iσετα~ εις ο~δtν Ισχ~ε~ Ιτ~ ει μt) βληθtν Ιξω καταπατετσθα~ δπδ των ά.νθρ~πων 14 ΎμεΤς ~στέ τδ φως τον κ6σμοv o~ δ~νατα~ π6λ~ς κρvβηνα~ l:πdvω 5p~vc; κε~μ~νη 15 ο~δt καcοvσ~ν λ~χνoν και τ~θ~ασ~ν α~τδν δπό τδν μ6δ~oν ~λλ' έπι τt)ν λvχν'αν και λ~μπε~ πασ~ν τοτς έν τ~ oικ'~ 16 ο{5τως λαμψd.τω τδ φως ~μων.ιμ1φοσθεν 't'ων άνθρι6πων 5πως tδωσ~ν δμων τ~ καλ~ ~ργα και δοξd.σωσ~ν 't'δν πατ~pα δμων τδν tv τοτς o~ρανoτς Hattheus 5s Mt) νομ'σα't'ε 5't'~ ηλθον κα't'αλνσα~ τδν ν6μον ~ 't'o~t; πρoφ~τ~ ~~κ ηλθον κα't'αλνσα~ αλλ~ πληρωσα~ \8 άμt)ν γ~ρ λ~γω δμτν ftwc; ~ν παρ~λθv δ o~ρανός και ~ γη ό~;"1 n«eέλη,.ι.ω't'α ev,ιr μ'α κερα'α'&πό 't'ov ν6μοv ftως ~ν πdν't'α γ~νητα~ 19 8ς ~~ν o~ν λ~σ~ μcαν των έντολων 't'ο~των των έλαχcσ't'ων Ι και δ~δd.ξv o~ως 't'o~t; άνθρι6ποvς έλd.χ~σ't'ος κληθ~σ~'t'α~ έν τ~ βασ~λε'~ 't'ων o~ρανων δ'ς δ.' α.ν πο ~~av και δ ~M~v ό~'t'ος μ~γας κληθ~σε~α~ έν τ~ βασ~λε'~ των o~ρανων 20 λ~γω γ~ρtιμτν 5n l:~νμ~ περ~σσε~σ~ ~μων ~ δ~κα~oσ~νη πλετον 't'ων γραμμ.α't'~ων και Φcφ~σα'ων o~ μ~ έισtλθητε εις τt)ν βασ~λε'αν των οόρανων

CONTENTS. Matthew... 2 Corinthians... Galatians... Ephesians... Philippians... Colossians... 1 Thessalonians...

CONTENTS. Matthew... 2 Corinthians... Galatians... Ephesians... Philippians... Colossians... 1 Thessalonians... CONTENTS Matthew........................................ Mark............................................. Luke.............................................. John..............................................

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz Go to Table of Contents 1 Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz 2 Go to Table of Contents Table of Contents Matt 1:1-17...5 Matt 1:18-25...7 Matt 2:1-23...8 Matt 3:1-12...9 Matt 3:13-17...12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 Βιβλος γενεσεως Ιησου Χριστου υιου αυιδ υιου Αβρααμ. 2 Αβρααμ εγεννησεν τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησεν τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησεν τον Ιουδαν και τους αδελφους αυτου, Ιουδας δε εγεννησεν

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Matthieu

Evangile selon Saint Matthieu Evangile selon Saint Matthieu Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους

Διαβάστε περισσότερα

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort Nouveau Testament Grec Wescott-Hort The New Testament in the Original Greek B. F. Wescott (1825-1901) F. J. A. Hort (1828-1892) 1881 Source : www.ccel.org Matthew Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

Διαβάστε περισσότερα

Textus Receptus CSR9

Textus Receptus CSR9 King James Bible Greek New Testament Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael

Διαβάστε περισσότερα

THE FREE GREEK NEW TESTAMENT Revised 17 October 2003 Being the Textus Receptus with corrections from NA26 between square brackets. The 1371 corrections amount to about one percent of the document. This

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW 1:1 βιβλοσ γενεσεωσ ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 1:2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τουσ αδελφουσ αυτου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post.

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post. Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post Introduction 2907 was originally composed in very neatly written brown ink.

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 MATTHEW Mat 1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ Mat 1:2 αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. (Textus Receptus 1550/1894)

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. (Textus Receptus 1550/1894) Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (Textus Receptus 1550/1894) Volviendo a la Biblia www.volviendoalabiblia.com.mx Enero, 2013 Tabla de contenido Η Καινη Διαθηκη Ματθαιον... 1 Μαρκον... 66 Λουκαν... 106 Ιωαννην... 175 Πραξεισ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Ο Χριστουπόλεως ΠΕΤΡΟΣ Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Ο Χριστουπόλεως ΠΕΤΡΟΣ Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Καινή Διαθήκη αποτελεί το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που έχει τυπωθεί και ανατυπωθεί τόσες φορές όσες κανένα άλλο, αφού ο κάθε άνθρωπος που γεννιέται είναι προσκεκλημένος να γίνει μέλος της

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort)

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by Christian Classics Ethereal Library About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source:

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝi ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κεφάλαιον Α. Στίχοι 1-17, Η γενεαλογία του Κυρίου Ιησού. Μτ Α-1. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού,

Διαβάστε περισσότερα

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι IPHIGENEIA IN AULIS GRIEKSE TEKST PROLOOG Het is ochtend in de havenplaats Aulis. Agamemnon en Menelaos hebben de Griekse legers en vloten verzameld om naar Troje te varen om Helena, de vrouw van Menelaos,

Διαβάστε περισσότερα

I. De verbuiging van de substan1even

I. De verbuiging van de substan1even I. De verbuiging van de substan1even A. De substan,even van de a- en de o- verbuiging B. De substan,even van de gemengde verbuiging Substan,even met stam op een medeklinker Substan,even met stam op een

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz Overzicht persoonlijk voornaamwoord ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz enkelvoud ἐγώ - ζύ - - - - gen ἐμοῦ μου ζοῦ ζου αὐηοῦ αὐηῆς αὐηοῦ dat ἐμοί μοι ζοί ζοι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Matthew The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. (Λκ. 3:23-38)

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. (Λκ. 3:23-38) ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού (Λκ. 3:23-38) 1 Η βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, του γιου του Δαβίδ, γιου του Αβραάμ. 2 Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. Κάρτες ερωτήσεων Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. 1. Πρώτα αφήνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν για περίπου δέκα λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΒΑΠΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ

2. ΒΑΠΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ 4 Απριλίου 10 Απριλίου Σάββατο απόγευμα 2. ΒΑΠΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ Εδάφιο μνήμης: «Και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή, ως περιστερά, επ' αυτόν, και έγεινε φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα Συ είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο Ίδιος ο Κύριός

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη

Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Εκδόθηκε από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Εξώφυλλο: Η γέννηση του Χριστού, υπό Paul

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden 1 Inhoud Pagina Afmetingen van veel standaard gebruikte SMD Chips...3 Pad afmetingen voor het ontwerpen van print lay out..4

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

A Reader s Greek New Testament Copyright 2003 by Richard J. Goodrich and Albert L. Lukaszewski

A Reader s Greek New Testament Copyright 2003 by Richard J. Goodrich and Albert L. Lukaszewski A Reader s Greek New Testament Copyright 2003 by Richard J. Goodrich and Albert L. Lukaszewski Requests for information should be addressed to: Zondervan, Grand Rapids, Michigan 49530 ISBN 0-310-24888-4

Διαβάστε περισσότερα

Euripides. De Elektra

Euripides. De Elektra Euripides De Elektra 1 Copyright (C) 2014 drs.j.h. van Hal Ingeleid, becommentarieerd en vertaald door drs. J.H. van Hal 2 Inhoud Euripides... 1 De Elektra... 1 I. INLEIDING... 5 I.1 De Tragedie... 5 I.2

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ PAULO COELHO ΛΙΒΑΝΗΣ de walkuren PAULO COELHO livanis Ο ήρωας των Βαλκυριών είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τη ζωή του και να ακολουθήσει ένα όνειρο: να πάει στην έρηµο Μοχάβη για να

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Klassieke Olympiaden 2016-2017 Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Herodotus schreef in het Ionisch dialect, dat gesproken werd aan de westkust van Klein-Azië. Het Ionisch bevat een groot aantal

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Θ. ΚΟΛΙΤΣΑΡΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» ΑΘΗΝΑΙ 2005 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II: Key to Textual Variation in John

Appendix II: Key to Textual Variation in John Appendix II: Key to Textual Variation in John 1:3 παντα δι αυτου(1) εγενετο(1) και χωρις αυτου(2) εγενετο(2) ουδε εν ο γεγονεν 1:3-13 ουδε εν 2 ουδεν Heracleon P66 01* D f1 1:4 εν αυτω ζωη(1) ην(1) και

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1 Ματθ. 1,1 Ματθ. 1,1 Ματθ. 1,2 Ματθ. 1,2 Ματθ. 1,3 Ματθ. 1,3 Ματθ. 1,4 Ματθ. 1,4 Ματθ. 1,5 Ματθ. 1,5 Ματθ. 1,6 Ματθ. 1,6 Ματθ. 1,7 Ματθ. 1,7 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα