ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 292/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 292/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 292/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων) την 26 η Μαϊου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σπυρίδων Ζησιμόπουλος Μέλη : Νικόλαος Γεράσιμος, Νικόλαος Καραμητσάνης, λόγω κωλύματος του τακτικού Θεόδωρου Δεληγιαννάκη, Παναγιώτης Μαντζουράνης, Aντώνιος Μέγγουλης, λόγω κωλύματος του Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Λεωνίδας Νικολούζος, Γαρυφαλιά Αθανασίου, λόγω κωλύματος του τακτικού Γεωργίου Τριανταφυλλάκη και Χαρίσιος Ταγαράς. Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της τακτικής Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου. Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η παραπομπή από την Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και των Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, Πειραιώς, Αχαΐας, Ηρακλείου, Σερρών, Μαγνησίας και Θεσσαλονίκης για την, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 ν.703/77, έκδοση απόφασης για παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ιδίου νόμου Στη συνεδρίαση είχαν νομίμως κλητευθεί και παρέστησαν: α) για την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ο Πρόεδρός της Αλεξίου Παναγιώτης μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Σοφίας Παπαδήμα, β) για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, ο Πρόεδρός του Αθανάσιος Κατσίκης μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Λάμπρου Αντωνίου, γ) για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, ο Πρόεδρός του Γιώργος Ζέρβας μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Ειρήνης Αναπλιώτου Βαζαίου, δ) για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αχαΐας, ο Πρόεδρός του Ανδρέας Μητρόπουλος μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Λάμπρου Αντωνίου, ε) για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, ο Πρόεδρός του Σταυρακάκης Μιχαήλ μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Ειρήνης Αναπλιώτου -Βαζαίου, στ) για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Σερρών, ο Πρόεδρός του Ευρυπίδης Βαρλάμης μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Αλεξάνδρας Μικρουλέα, ζ) για τον 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 Οδοντιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, ο Πρόεδρός του Δημήτρης Παπαγεωργίου μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Αλεξάνδρας Μικρουλέα και η) για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρός του Τολίδης Κοσμάς μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Χορόζογλου. Η συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης συνεχίστηκε και κατά την συνεδριάση της Ε.Α. την 13 η Ιουνίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην ως άνω αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της Ε.Α. Στην αρχή, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφίας Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε την γραπτή εισήγηση της Γραμματείας και λαμβανομένων υπόψη όσων αναφέρονται στο σκεπτικό κατέληξε στα εξής: «Η Γραμματεία κρίνει ότι: 1. α) Οι ελεγχθέντες επαγγελματικοί σύλλογοι με την επωνυμία, i) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ii) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, iii) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ, iv) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, v) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, vi) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και vii) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, συνιστούν ενώσεις επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 ν.703/77, όπως ισχύει, με τις αποφάσεις που λαμβάνουν σε τακτική βάση και με τις οποίες προσδιορίζουν (αυξάνουν τα) κατώτατα όρια αμοιβής για τις οδοντιατρικές πράξεις και υπηρεσίες των μελών τους, στοχεύουν και επιτυγχάνουν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό στην οικεία αγορά παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου παραβαίνουν τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου. και β) Η ελεγχθείσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, η οποία αποτελεί, κατά το ν.1026/1980, το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Οδοντιάτρων και των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, και η οποία, όπως προαναφέρθηκε, συνιστά ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 ν.703/77, όπως ισχύει, συνεπικουρώντας και κατευθύνοντας τους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας στις αποφάσεις που λαμβάνουν σε τακτική βάση και με τις οποίες προσδιορίζουν (αυξάνουν τα) κατώτατα όρια αμοιβής για τις οδοντιατρικές πράξεις και υπηρεσίες των μελών τους, στοχεύει και επιτυγχάνει να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου παραβαίνει τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. 2. Ως εκ τούτου, η Γραμματεία προτείνει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 ν.703/77, όπως ισχύει,: 1. Να υποχρεώσει τις υπό στοιχ α) και β) ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την προαναφερόμενη παράβαση και να παραλείψουν αυτή στο μέλλον. α) Προκειμένου δε να επιτευχθεί αυτό οι ανωτέρω Οδοντιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν όχι μόνον να σταματήσουν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με την τιμολογιακή πολιτική των μελών τους, αλλά και: 2

3 (i) να ενημερώσουν εγγράφως τα μέλη τους για την απόφαση της Επιτροπής Σας εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτούς και να κοινοποιήσουν το σχετικό έγγραφό τους στην Υπηρεσία μας, (ii) να διαγράψουν από τις ιστοσελίδες τους, τους Πίνακες κατωτάτων ορίων αμοιβών που έχουν αποφασίσει και εκδώσει οι ίδιοι καθώς κάθε κείμενο που αφορά θέματα ρύθμισης της τιμολογιακής πολιτικής των μελών τους σε συλλογικό επίπεδο, και (iii) να αποσύρουν και να ακυρώσουν κάθε έντυπο υλικό που διαθέτουν και αναφέρεται στις ανωτέρω κριθείσες παράνομες αποφάσεις τους. β) Επειδή δε από την έρευνα της Υπηρεσίας προέκυψαν στοιχεία, βάσει των οποίων πιθανολογείται ότι όλοι οι ανά την Ελλάδα Οδοντιατρικοί Σύλλογοι προβαίνουν σε λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό των κατωτάτων ορίων αμοιβών των οδοντιατρικών πράξεων και υπηρεσιών των μελών τους, θα πρέπει να υποχρεωθεί η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ως κεντρικό συντονιστικό όργανο και εποπτεύουσα αρχή όλων των Οδοντιάτρων και των Οδοντιατρικών Συλλόγων, να ενημερώσει εγγράφως τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας (πλην των ανωτέρω αναφερομένων) εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Σας σε αυτήν, και (i) να παύσουν την προαναφερόμενη παράβαση και να παραλείψουν αυτή στο μέλλον (ii) να ενημερώσουν εγγράφως τους οδοντιάτρους-μέλη τους για την απόφαση της Επιτροπής Σας, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφό τους στην Υπηρεσία μας, (iii) να διαγράψουν από τις ιστοσελίδες τους, τους Πίνακες κατωτάτων ορίων αμοιβών που έχουν αποφασίσει και εκδώσει οι ίδιοι καθώς κάθε κείμενο που αφορά θέματα ρύθμισης της τιμολογιακής πολιτικής των μελών τους σε συλλογικό επίπεδο, και (iv) να αποσύρουν και να ακυρώσουν κάθε έντυπο υλικό που διαθέτουν και αναφέρεται στις ανωτέρω κριθείσες παράνομες αποφάσεις τους. 2. Να απειλήσει τις ανωτέρω υπό στοιχ α) και β) ενώσεις επιχειρήσεων με επιβολή χρηματικής ποινής ποσού 3.000,00 ευρώ σε κάθε μία, για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την σχετική Απόφαση της Επιτροπής Σας και από την ημερομηνία που θα ορίσει η Απόφαση αυτή. Η Γραμματεία επιφυλάσσεται να επανέλθει με νεότερη εισήγηση, αφού εξετάσει εκτενέστερα την σοβαρότητα και την διάρκεια της παράβασης καθώς και τα οικονομικά στοιχεία των οδοντιατρικών συλλόγων και των μελών τους, προκειμένου να προτείνει τυχόν πρόστιμο για τις ενώσεις επιχειρήσεων που έχουν υποπέσει στην ανωτέρω αναφερθείσα παράβαση». Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν διευκρινίσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Ε.Α. και ζήτησαν την απόρριψη εισήγησης της Γραμματείας στο σύνολό της, δεδομένου ότι η Ελληνική 3

4 Οδοντιατρική Ομοσπονδία, οι Οδοντιατρικού Σύλλογοι, όπως και ο ευρύτερος τομέας της υγείας, δεν υπάγονται κατά την άποψή τους στον ν.703/77. Ζήτησαν επίσης σε κάθε περίπτωση να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να καθορίζουν έναν οδηγό τιμών βασισμένο σε κοστολογική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε Συλλόγου. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν από την Επιτροπή την εξέταση μαρτύρων για τη θεμελίωση των ισχυρισμών τους. Η δε Επιτροπή, αποδεχόμενη το αίτημα εξέτασε τους μάρτυρες : α) τον Ιωάννη Τζούτζα, Οδοντίατρο Αναπληρωτή Καθηγητή της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) τον Γεώργιο Τσιόγκα, Οδοντίατρο, Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και πρώην Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, γ) τον Γεώργιο Μπούνια, Γραμματέα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, δ) την Ελένη Κοφίνα, μέλος της Επιτροπής Κοστολόγησης Οδοντιατρικών Πράξεων και ε) τον Μελέτιο Σιαστάθη, ορκωτό ελεγκτή. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού έδωσε προθεσμία έως την 24 Ιουνίου 2005, ημέρα Παρασκευή στα ενδιαφερόμενα μέρη για να προσκομίσουν τα υπομνήματά τους. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε Διάσκεψη κατά τη συνεδρίαση της 14 ης Ιουλίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη διάσκεψή της, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διετύπωσαν προφορικώς τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως και με τα υπομνήματά τους τα οποία υπέβαλαν, καθώς και τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες κατά την ακροαματική διαδικασία, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ I. TO NOMIΚΟ ΠΛΑΣΙΟ Σύμφωνα με το Ν. 1026/1980 περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ως και λοιπών συναφών διατάξεων (ΦΕΚ 48/τ.Α), ως ισχύει, οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι (στο εξής: Ο.Σ.) είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εδρεύουν στην έδρα του Νομού και λαμβάνουν εξ αυτού την επωνυμία τους. (άρθ. 2, 1). Μέλη των Ο.Σ. είναι υποχρεωτικά όλοι όσοι βρίσκονται επαγγελματικά εγκατεστημένοι στην περιφέρεια αυτών και ασκούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου (άρθ. 4, 1 του Ν. 1565/1939 περί Κώδικος ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος, ως ισχύει). Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (στο εξής: Ε.Ο.Ο.) είναι το κεντρικό συντονιστικό όργανο και η εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Οδοντιάτρων και των Ο.Σ. της χώρας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εδρεύει στην Αθήνα. (άρθ. 35, 2 του Ν. 1026/1980). 4

5 Κατά το άρθρο 51 του Ν. 1026/1980, πειθαρχικό παράπτωμα συνιστούν οι παραβάσεις των καθηκόντων και υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον οδοντίατρο από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, του Κανονισμού Οδοντιατρικής Δεοντολογίας, του Κανονισμού του οικείου Ο.Σ., καθώς επίσης και η μη τήρηση των αποφάσεων των Δ.Σ. ως και των Γ.Σ. των κατά τόπους Ο.Σ. Το πειθαρχικό παράπτωμα κρίνεται και τιμωρείται από το Π.Σ. του συλλόγου με πειθαρχική ποινή, ανεξαρτήτως κάθε ποινικής ευθύνης ή άλλης κύρωσης κατά τους κείμενους νόμους. Ο Α.Ν. 1565/1939 «περί κώδικος ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος» (ΦΕΚ 16/Α), ως ισχύει, ο οποίος επεκτάθηκε και επί των Οδοντιάτρων με το Β.Δ. της 22 Απρ./4 Μαΐου 1939 (ΦΕΚ 178/Α), προβλέπει στο «Τμήμα Β - Περί ιατρικής αμοιβής» τα εξής: «Άρθρο 28 - Εις την αρμοδιότητα του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως [νυν Υπουργός Υ.Κ.Α.], ως κατωτέρω καθορίζεται αύτη, υπάγονται τα της ρυθμίσεως της καταβλητέας εις τους ιατρούς αμοιβής, ως και τα αφορώντα εν γένει τας συνθήκας εργασίας των ιατρών ζητήματα. Άρθρο Δια Β. Δ/τος [νυν Π.Δ/τος], εκδιδομένου μετά γνωμάτευσιν του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου [νυν του ΚΕ.Σ.Υ.] και γνώμην του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου [νυν Ε.Ο.Ο.], εγκρίνεται πίναξ των καθ έκαστον ιατρικών ιατροδικαστικών υπηρεσιών και των οφειλομένων δι εκάστην τούτων αμοιβών». Κατά συνέπεια, από όλα τα ανωτέρω και ιδίως από τις διατάξεις του άρθ. 29 του Α.Ν. 1565/39, συνάγεται ότι τα της ρύθμισης της ελάχιστης καταβλητέας στους οδοντιάτρους αμοιβής αποτελούν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργού Υ.Κ.Α. Ειδικά σε ότι αφορά την έκδοση Πίνακα Αμοιβών για τις παρεχόμενες οδοντιατρικές υπηρεσίες και πράξεις, αυτός εγκρίνεται διά Προεδρικού Διατάγματος, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και γνώμη της Ε.Ο.Ο. Το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα είναι το 98/1993 «Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και οδοντιατρικών πράξεων» (ΦΕΚ 46/Α), που καθορίζει τα κατώτατα όρια αμοιβών οδοντιατρικών πράξεων. ΙΙ. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο των οδοντιατρικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στα βιβλία και στοιχεία: 1. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα), 2. του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Νικηταρά 8-10, Αθήνα), 3. του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Νοταρά 71, Πειραιάς), 4. του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΧΑΪΑΣ (Παντανάσσης 70-72, Πάτρα) και 5. του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Κριτοβουλίδου 19, Ηράκλειο), 5

6 προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 του Ν. 703/77 και 81 ΕΚ, και ιδίως εάν οι ανωτέρω Σύλλογοι και Ομοσπονδία καθορίζουν για τα μέλη τους κατώτατα επιτρεπτά όρια αμοιβής των παρεχομένων από αυτά οδοντιατρικών υπηρεσιών και πράξεων. Επίσης, η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού διενήργησε έρευνα στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες των Οδοντιατρικών Συλλόγων, και διαπίστωσε ότι οι Ο.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ είχαν παραθέσει στις ιστοσελίδες τους (βλ. και αντίστοιχα) Τιμοκαταλόγους κατωτάτων ορίων αμοιβών οδοντιατρικών πράξεων. Προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα απέστειλε στους ανωτέρω Ο.Σ. σχετικά ερωτηματολόγια. Ειδικότερα, κατά την έρευνα που διενήργησαν οι υπάλληλοι της Γραμματείας στα γραφεία της Ε.Ο.Ο. βρέθηκε «Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων και Αμοιβών» του Ο.Σ. Αττικής για την περίοδο , στον οποίο αναγράφεται ότι πρόκειται για τις «κατώτερες επιτρεπτές αμοιβές», όπως και το με αριθ. πρωτ. 1106/ έγγραφο του Ο.Σ. Θεσσαλονίκης προς την Ε.Ο.Ο., που αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην «πανσπερμία των οδοντιατρικών τιμολογίων που ετησίως εκδίδουν οι οδοντιατρικοί σύλλογοι για να περιφρουρήσουν το εισόδημα των μελών τους». Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής (στο εξής: Ο.Σ.Α.), ο οποίος εκπροσωπεί περί τους οδοντίατρους, βρέθηκαν Έντυπα-τιμολόγια με τίτλο «Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων και Αμοιβών» του Ο.Σ.Α., και αφορούν τις περιόδους , , και Στο εξώφυλλο κάθε εντύπου αναφέρεται με έντονη γραφή ότι πρόκειται για τις «κατώτερες επιτρεπτές αμοιβές», και σε εσωτερική σελίδα, ως «Υπενθύμιση προς συναδέλφους», καταγράφονται οι διατάξεις του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων (Δ.Κ.Ο.) (άρθ. 6 και 14) περί της υποχρέωσης των οδοντιάτρων να «τηρούν απαρεγκλίτως το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο», καθώς επίσης και ότι: «Οι παρ[α]βάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων των επιβαλλομένων εις τον οδοντίατρον εκ των διατάξεων του Νόμου 1026, του Κανονισμού Οδοντιατρικής Δεοντολογίας, ως επίσης και η μη τήρησις των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των κατά τόπους Οδοντιατρικών Συλλόγων συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα». Επίσης, σε Ενημερωτική Εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής: «Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε το νέο τιμολόγιο του Ο.Σ.Α. Η τιμολόγηση των οδοντιατρικών πράξεων έγινε με μία μέση αύξηση περίπου 10% στις ισχύουσες τιμές. ( ) [Τ]ο νέο Τιμολόγιο ισχύει μέχρι την 1η Μαρτίου 2002, οπότε και θα κυκλοφορήσει νέο Τιμολόγιο του Ο.Σ.Α. με τιμές μόνο σε ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι η τήρηση του Τιμολογίου του Συλλόγου, ως κατώτερο όριο, είναι υποχρεωτική για όλους τους συναδέλφους». 6

7 Ακόμη, βρέθηκαν τα Πρακτικά της Συνεδρίασης της 21/7/2003 του Δ.Σ. του Ο.Σ.Α., όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τα εξής: «Στο δεύτερο κομμάτι που μπορούμε να επέμβουμε είναι αυτό το τιμολόγιο. Έχουμε Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής και έχουμε καθορίσει κατώτατο τιμολόγιο και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα. Το έχουν εκμεταλλευτεί συνάδελφοί μας στο Ηράκλειο και κυνηγάνε συναδέλφους που παίρνουν κάτω από το τιμολόγιο. ( ) Πρόεδρε, αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να πάμε στις ασφαλιστικές εταιρείες και να πούμε αυτό είναι το κατώτατο τιμολόγιο, αμείβετ[ε] με αυτά; ( ) Άρα λοιπόν ο οποιοσδήποτε που έχει κάνει σύμβαση με αυτό το τιμολόγιο είναι παράνομος από το[ν] Οδοντιατρικό Σύλλογο και το[ν] περνάμε πειθαρχικό». Επιπλέον, βρέθηκαν τα Πρακτικά της Συνεδρίασης της 22/9/2003 του Δ.Σ., όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τα εξής: «Μία μικρή ενημέρωση. Επειδή συζητήσαμε την προηγούμενη φορά και δεν θα ήθελα να είμαι απέναντί σας μη τεκμηριωμένος, συζητήσαμε για το τιμολόγιο. Ρώτησα με στην Αγγλία, το οποίο είναι αντίστοιχο με το δικό μας κρατικό τιμολόγιο. ( ), εμείς παίρνουμε παραπάνω. Μιλάω για το τιμολόγιο της Αγγλίας του δημοσίου. Επειδή ετέθη το θέμα στην Ευρώπη, κλπ. Σας λέω ότι δεν είναι έτσι όπως το νομίζουμε. Με κόστος ζωής στην Αγγλία όπως ξέρετε διπλάσιο». Τέλος, βρέθηκε η με αριθμ. 8/2001 Απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Α. όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: «Ο εγκαλούμενος Οδοντίατρος μέλος του Ο.Σ.Α. κατά το έτος 2000 προέβαλε την επαγγελματική του δραστηριότητα ως οδοντιάτρου υπό τον τίτλο Οδοντιατρικό Κέντρο ( ) και σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Ομίλου ( ), που κυκλοφόρησε εν γνώσει του και με τη συνεργασία του, εντός του ιδίου έτους, διαφημίστηκε και μάλιστα προβάλλοντας ότι παρέχει δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη για ορισμένες οδοντιατρικές εργασίες και μειωμένες τιμές για τις υπόλοιπες, ενώ γνωρίζει ότι αυτό απαγορεύεται. Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρεται ότι στους μαθητές - σπουδαστές του άνω Εκπαιδευτικού Ομίλου και σε όλα τα μέλη των οικογενειών τους θα παρέχεται δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη στο Οδοντιατρικό Κέντρο ( ) για μία σειρά εργασιών που αναφέρονται στην ανακοίνωση για δε τις υπόλοιπες θα παρέχεται έκπτωση 20%. Συνεπώς, παρέβη το άρθρο 51 του Ν.1026/80, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 6 και 14 του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων η παράβαση των διατάξεων των οποίων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Κηρύσσει αυτόν (τον εγκαλούμενο) ομόφωνα ένοχο για παράβαση (των ανωτέρω άρθρων) Επιβάλλει σ αυτόν την ποινή της προσωρινής παύσης εξάσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών». Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (στο εξής: Ο.Σ.Π.), ο οποίος εκπροσωπεί περί τους οδοντίατρους, βρέθηκαν δύο «Τιμολόγια Κατώτερων Οδοντιατρικών Αμοιβών» του Ο.Σ.Π., με ισχύ από το πρώτο και από το δεύτερο, και δύο «Πίνακες Οδοντιατρικών Πράξεων και Αμοιβών», με ισχύ την περίοδο ο πρώτος και την περίοδο ο δεύτερος. Στο εξώφυλλο των 7

8 πινάκων αναφέρεται με έντονη γραφή ότι πρόκειται για τις «κατώτερες επιτρεπτές αμοιβές», και σε εσωτερική σελίδα, ως «Υπενθύμιση», γίνεται αναφορά στα προβλεπόμενα σε άρθρα του Δ.Ο.Κ. ως εξής: «Άρθρο 6: Ο Οδοντίατρος οφείλει να μη υποβιβάζει το κατώτατο όριο της ισχύουσας οδοντιατρικής αμοιβής. Άρθρο 14: Ο Οδοντίατρος οφείλει να τηρεί το εκάστοτε τιμολόγιο. Πάσα τυχόν εκ τούτου διαφορά μεταξύ οδοντιάτρου και ασθενών γνωστοποιείτε στο σύλλογο, όστις διευθετεί ταύτην συμβιβαστικώς». Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας (στο εξής: Ο.Σ.ΑΧ.) βρέθηκαν δύο «Τιμολόγια Κατώτατων Οδοντιατρικών Αμοιβών», με ισχύ το πρώτο από και το δεύτερο από , στα οποία αναγράφεται ότι «Η πιστή τήρηση του τιμολογίου ως κατώτερο όριο οδοντιατρικών αμοιβών είναι υποχρεωτική για τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας. Η μη τήρησή του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα». Επίσης βρέθηκε η με αριθ. πρωτ. 29/ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» του Ο.Σ.ΑΧ. προς τα μέλη του, στην οποία αναφέρεται ότι: «Με την ευκαιρία αυτή της επικοινωνίας μας θα θέλαμε τέλος να σας υπενθυμίσουμε τα παρακάτω:... 4) Αποστέλλουμε το τιμολόγιο κατωτάτων αμοιβών για το έτος Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση τήρησής του». Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (στο εξής: Ο.Σ.Η.) βρέθηκαν δύο «Τιμολόγια Οδοντιατρικών Αμοιβών» με ισχύ το πρώτο από και το δεύτερο από , τα οποία φέρουν στην τελευταία σελίδα σημείωση με έντονη γραφή ότι «Τα παραπάνω ποσά του τιμοκαταλόγου αφορούν τις κατώτερες τιμές». Επίσης βρέθηκε το με αριθ. πρωτ. 604-Φ14/ έγγραφο της Ε.Ο.Ο. προς τον Πρόεδρο του Ο.Σ.Η., στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «απαγορεύεται στον οδοντίατρο ( ) να υποβιβάζει το κατώτατο όριο της ισχύουσας οδοντιατρικής αμοιβής,( ) να παρέχει τις υπηρεσίες του σε ομάδα Νοσοκομείων Υγείας, Τράπεζας ή άλλους συναφείς οργανισμούς με αμοιβή κατώτερη του ισχύοντος πίνακα κατώτατου ορίου οδοντιατρικής αμοιβής» (H υπογράμμιση είναι του συντάκτη του κειμένου), και «είναι μη νόμιμη ( ) η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών δωρεάν ή σε τιμές κατώτερες του ισχύοντος πίνακα κατώτατου ορίου οδοντιατρικής αμοιβής. Είναι απόλυτα σαφές ότι η όλη προσπάθεια ( ) είναι εκτός νομιμότητας και δεοντολογίας». Ακόμη, βρέθηκε η με αριθ. πρωτ. 4543/ επιστολή του Δ.Σ. του Ο.Σ.Η. προς τον Οδοντίατρο***, όπου, με τίτλο «Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. του Ο.Σ.Η. 17/2/2003», αναφέρονται τα εξής: «Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 17/2/2003 ( ), αφού έλαβε υπ όψιν του την απάντηση με αριθ. πρωτ. 853/4/2/03 της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας στην με αριθ. πρωτ. 4438/412/02 επιστολή μας, με θέμα τη σύμβαση που είχε υπογράψει ο συνάδελφος ( ) φαίνεται ότι εκτός της παράβασης του άρθρου 8 του Δεοντολογικού Κανονισμού, υπάρχει παράβαση και των άρθρων 14 & 15 του Δεοντολογικού Κανονισμού «Αμοιβές τιμολόγια και τήρηση αυτών». Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τον συνάδελφο ( ) να 8

9 λύσει την παραπάνω σύμβαση άμεσα υλοποιώντας ανάλογο όρο της σύμβασης σε αντίθετη περίπτωση ο Σύλλογος θα πράξει τα νόμιμα, παραπέμποντας τον ( ) στο Πειθαρχικό. Κύριε Συνάδελφε, Εντός 10ημέρου θα πρέπει εγγράφως να έχετε καταθέσει στο Σύλλογο την ενέργειά σας». Η έρευνα στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Σερρών (στο εξής ως Ο.Σ.Σ.) απέδωσε α) ένα αντίτυπο Πρακτικού της από Γ.Σ. του Συλλόγου, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων «Αποφασίσθηκε αναβάθμιση του τιμολογίου των οδοντιατρικών πράξεων», β) το εκδοθέν την «Τιμολόγιο Οδοντιατρικών Εργασιών Ο.Σ. Σερρών», με ισχύ από , και γ) το με αριθ. πρωτ. 54 «Τιμοκατάλογος Κατωτάτων Αμοιβών Οδοντιατρικών Εργασιών Ο.Σ. Σερρών» με ισχύ από 1/4/2003. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (στο εξής: Ο.Σ.Θ.) έχει συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα του, υπό τον τίτλο «Κατώτατο Όριο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσ/νίκης», το «Τιμολόγιο Ο.Σ.Θ. 2004», καθώς και το αποφασισθέν από τον Ο.Σ.Θ. «Κατώτατο Όριο Οδοντιατρικών Αμοιβών 2001». Κατόπιν επιστολής της Γραμματείας για αποστολή στοιχείων και διευκρινήσεων, ο Ο.Σ.Θ. διαβίβασε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των «Τιμολογίων» του συλλόγου για τα έτη 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004, στο εξώφυλλο των οποίων αναγράφεται ότι πρόκειται για τα «Κατώτατα όρια οδοντιατρικών αμοιβών» και εντός παρενθέσεως αναφέρεται το «άρθρο 14 του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων» στα 6 τελευταία τιμολόγια. Σημειωτέον ότι το «Τιμολόγιο» του Ο.Σ.Θ. για το έτος 1993 διαφέρει σημαντικά του Π.Δ. 98/1993. Ειδικότερα: α) τα κατώτατα όρια αμοιβών που αποφάσισε να υιοθετήσει ο Σύλλογος για το έτος εκείνο ήταν πολύ υψηλότερα αυτών που προβλέπει το Π.Δ. (για παράδειγμα: η χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση αποφασίσθηκε στις δρχ. ενώ το Π.Δ. προέβλεπε δρχ., η θεραπεία χρόνιας ουλίτιδας στις δρχ. ενώ το Π.Δ. προέβλεπε δρχ., η μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μεταλλικό σκελετό κ.λπ. στις δρχ. από τις δρχ. του Π.Δ.), και β) η περιπτωσιολογία ήταν πολύ ευρύτερη από αυτή του ΠΔ. Επίσης, ο Ο.Σ.Θ. διαβίβασε απόσπασμα των Πρακτικών της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: «Δ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 2004 Πρόεδρος: Όπως είναι γνωστό κάθε χρόνο αποστέλλουμε στους συναδέλφους το τιμολόγιο του επόμενου έτους που αφορά τις κατώτατες τιμές, που πρέπει να εισπράττουν τα μέλη του κατά είδος εργασίας. Η είσπραξη τιμών κάτω από αυτό το τιμολόγιο, ως γνωστόν, αποτελεί αθέμιτο συναγωνισμό. Αποφασίζουμε λοιπόν να αυξηθεί τ[ο] τιμολόγιο με μία αύξηση 3% το ποσοστό που επίσημα περίπου τρέχει ο πληθωρισμός», και απόσπασμα των Πρακτικών της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: «2. Αναπροσαρμογή τιμολογίου κατωτέρων αμοιβών Πρόεδρος: Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την αναπροσαρμογή του τιμολογίου του 2003 κατά 3%». Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας (στο εξής: Ο.Σ.Μ.) έχει παραθέσει στην ιστοσελίδα του, υπό τον τίτλο «Τιμολόγιο», τις αποφασισθείσες από τον Ο.Σ.Μ. και ισχύουσες από 9

10 1/1/2002 ελάχιστες τιμές ανά οδοντιατρική πράξη. Κατόπιν επιστολής της Γραμματείας για αποστολή στοιχείων και διευκρινήσεων, ο Ο.Σ.Μ. διαβίβασε την με αριθ. πρωτ. 1701/Φ4,1/ και αριθ. 6 Εγκύκλιο του Δ.Σ. του Συλλόγου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Εμείς δεν επιθυμούμε την δίωξη κανενός αλλά δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε στους λίγους (ευτυχώς) που προκαλούν παραβιάζοντας τον Δεοντολογικό Κανονισμό. Παράκληση του Δ.Σ. για όσους είναι παραβάτες να συμμορφωθούν για να μη μας φέρουν στη δύσκολη θέση να τους διώξουμε πειθαρχικά». Συνημμένο στην Εγκύκλιο αυτή διαβιβάσθηκε το «Τιμολόγιο ελαχίστων οδοντιατρικών αμοιβών από 1/7/1993». Επίσης, διαβιβάσθηκαν από τον Ο.Σ.Μ.: α) το με αριθ. 138/ Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ., στο οποίο αναγράφεται «6) Τιμολόγιο: Μικρή αναπροσαρμογή», β) το με αριθ. 139/ Πρακτικό Συνεδρίασης της Γ.Σ., στην οποία ψηφίσθηκε το Τιμολόγιο «όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. Οι αυξήσεις είναι μικρές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά», γ) η με αριθ. πρωτ. 2062/Φ4,1/ και αριθ. 8 Εγκύκλιο του Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ., στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου μας, Συζητήθηκε το τιμολόγιο ελαχίστων οδοντιατρικών αμοιβών που πρέπει να τηρούμε κατά το 1996», και δ) η με αριθ. πρωτ. 2392/Φ4,1/ και αριθ. 8 Εγκύκλιος του Δ.Σ. του Ο.Σ.Μ., στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Στην Γενική Συνέλευση που έγινε στις 5/11/97, ψηφίστηκε το νέο τιμολόγιο που πρότεινε το Δ.Σ. μετά από απαίτηση πολλών συναδέλφων για αναπροσαρμογή. Σας στέλνουμε το νέο τιμολόγιο των κατωτέρων οδοντιατρικών αμοιβών, το οποίο θα ισχύσει από 1/1/98 και σας γνωρίζουμε ότι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι να συσταθεί σε όλους τους συναδέλφους να το τοποθετήσουν σε εμφανές μέρος του οδοντιατρείου τους». Συνημμένα στην Εγκύκλιο αυτή διαβιβάσθηκαν «Τιμολόγια κατώτερων οδοντιατρικών αμοιβών» του Συλλόγου. Κατά δήλωση του Ο.Σ.Μ., σήμερα ισχύει το Τιμολόγιο του Τέλος, ο Ο.Σ.Μ. δήλωσε ότι «Επί δεκαετίες οι οικείοι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι καθορίζουν με αποφάσεις τους τα κατώτατα όρια αμοιβών των μελών τους και ουδέποτε από κανέναν, ούτε από το εποπτεύον Υπουργείο, αμφισβητήθηκε η δυνατότητά τους αυτή. ( ) [Ο] καθορισμός κατωτάτων ορίων στις οδοντιατρικές αμοιβές συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση της αξιοπρέπειας των οδοντιάτρων, στη δημιουργία συναδελφικού πνεύματος και στην προστασία της υγείας του Ελληνικού λαού και ιδιαίτερα μάλιστα σε εποχές όπου κυριαρχούν ο υπερκορεσμός του οδοντιατρικού επαγγέλματος και η υποαπασχόληση των οδοντιάτρων. Αναλυτικότερα, στη χώρα μας, η οποία κατακλύζεται από Οδοντιάτρους από χώρες του εξωτερικού και ειδικά της Ανατολικής Ευρώπης ( ) [Τ]ο προτεινόμενο τιμολόγιο κατωτέρων αμοιβών δεν είναι αποτέλεσμα απόφασης ορισμένων Μελών ή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ( ), αλλά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ( ) Η θέσπιση κατωτάτων τιμών ( ) συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του καταναλωτή υπηρεσιών υγείας και στον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό». 10

11 Πρέπει να επισημανθεί ότι, από τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, δεν προέκυψε ότι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς άσκησαν τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 74 και 76 του Ν. 1026/1980 εξουσίες. Συγκρίνοντας τα κατώτατα όρια οδοντιατρικών αμοιβών έτους 2004 των ελεγχθέντων από την Υπηρεσία Ο.Σ. μεταξύ τους, αλλά και με το ισχύον Π.Δ. 98/93, παρατηρούνται τα ακόλουθα: Η περιπτωσιολογία των οδοντιατρικών πράξεων που περιλαμβάνονται τους Πίνακες κατωτάτων ορίων οδοντιατρικών αμοιβών που εκδίδουν οι Ο.Σ. διαφέρει σημαντικά από σύλλογο σε σύλλογο. Κατά την έρευνα καταγράφηκαν περί τις 355 ονοματολογίες οδοντιατρικών πράξεων και υπηρεσιών, πολλές από τις οποίες φαίνεται να αφορούν τις ίδιες υπηρεσίες. Μεταξύ των διαφόρων Πινάκων κατωτάτων ορίων οδοντιατρικών αμοιβών που εξέδωσαν οι ελεγχθέντες από την Υπηρεσία Ο.Σ. υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στον αριθμό των τιμολογούμενων πράξεων όσο και στο ύψος των τιμών, οι οποίες όμως δεν συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση. Οι Πίνακες κατώτατων ορίων αμοιβών των Ο.Σ. έχουν καταρτισθεί ώστε να διευκολύνουν την συνεννόηση θεράποντος οδοντιάτρου και οδοντιάτρου ελεγκτή. Η περιπτωσιολογία δεν είναι εύκολα κατανοητή από τον αποδέκτη των οδοντιατρικών υπηρεσιών, ο οποίος δεν διαθέτει γνώσεις οδοντιατρικής. ΙΙΙ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ α) Σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών Ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η αγορά παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών. β) Σχετική γεωγραφική αγορά (i) Για τον κάθε Σύλλογο, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται η περιοχή εντός της οποίας τα μέλη του Ο.Σ. ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Η περιοχή αυτή συνήθως συμπίπτει με τα όρια του νομού στον οποίο εδρεύει ο Σύλλογος, αλλά μπορεί να είναι ευρύτερη όπως στην περίπτωση του Ο.Σ. Φθιώτιδας, στον οποίο, βάσει του Π.Δ. 6/1995, είναι εγγεγραμμένοι και οι οδοντίατροι του Ν. Ευρυτανίας, ή και στενότερη, όπως στην περίπτωση του Ο.Σ. Πειραιά και του Ο.Σ. Αγρινίου. (ii) Στο πλαίσιο της Ε.Ο.Ο., η οποία, κατά το Ν. 1026/80, είναι το κεντρικό συντονιστικό όργανο και η εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Οδοντιάτρων και των Ο.Σ. της χώρας, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. IV. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Υποβληθείσες Ενστάσεις Κατά την ακροαματική διαδικασία υποβλήθησαν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των ενδιαφερομένων μερών οι παρακάτω ενστάσεις: 11

12 1.1. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία δεν συνιστά ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 703/77. Η ανωτέρω ένσταση απορρίπτεται, δεδομένου ότι η «Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία» (Ε.Ο.Ο.) αποτελεί μετονομασία του «Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συλλόγου» (Π.Ο.Σ.). Σύμφωνα με το άρθρο 35, παραγρ. 2, του ν. 1026/1980, είναι το κεντρικό συντονιστικό όργανο και η εποπτεύουσα οργάνωση όχι μόνο των Οδοντιατρικών Συλλόγων όλης της Ελλάδας, αλλά και «απάντων των Οδοντιάτρων». Στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, να «εποπτεύει την τήρησιν των κανόνων της οδοντιατρικής δεοντολογίας». Περαιτέρω, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία δεν μπορεί να απαλλαγεί της υποχρέωσης σεβασμού των διατάξεων του ν. 703/77 υπό το πρόσχημα και μόνο ότι είναι ομοσπονδία ενώσεων και όχι ένωση επιχειρήσεων, δεδομένου ότι σκοπός του άρθ. 1 του ν. 703/77 που δέχεται ότι οι «ενώσεις επιχειρήσεων» δύνανται με τις αποφάσεις τους να παραβιάζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού, είναι να αποτρέψει το ενδεχόμενο επαγγελματικοί φορείς να λειτουργούν ως «forum» οικονομικών συνεννοήσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων επαγγελματιών (JONES Alison, SUFRIN Brenda, EC Competition Law, Oxford, 2 nd Edition, 2004, σελ. 147) Μη τήρηση δικονομικών διατάξεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού λόγω συμμετοχής στη διαδικασία ακρόασης του εισηγητή-χειριστή της υπόθεσης. Η ένσταση περί μη τήρησης δικονομικών διατάξεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού λόγω συμμετοχής στη διαδικασία ακρόασης του εισηγητή-χειριστή της υπόθεσης απορρίπτεται, διότι σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΚΥΑ 963/2001) ο Γενικός Εισηγητής επικουρείται από τον εισηγητή-χειριστή της υπόθεσης, ο οποίος και δύναται να απαντά σε ερωτήσεις που ενδέχεται να του απευθύνει ο Πρόεδρος, προκειμένου να διευκρινιστούν θέματα που εγείρονται κατά τη διαδικασία ακρόασης και για τα οποία συμβαίνει να είναι ο μόνος γνώστης. 2. Η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος ως άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 2.1. Η έννοια της επιχείρησης κατά το άρθρο 1 ν.703/77 καλύπτει κάθε φορέα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα - ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά - ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και συνεπώς και οι οδοντίατροι, εφόσον δεν τελούν υπό υπαλληλική σχέση, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένες αγορές έναντι αμοιβής και ως εκ τούτου ασκούν οικονομική δραστηριότητα. (βλ. ΔΕΚ, απόφαση της 12/9/2000, Pavlov κ.α., συνεκδ. υποθ. C-180 έως 184/98, Συλλ. σελ. Ι-6451, «οι ανεξάρτητοι ειδικευμένοι ιατροί ( ) ασκούν οικονομική δραστηριότητα και, επομένως, αποτελούν επιχειρήσεις ( ), χωρίς ο 12

13 περίπλοκος και τεχνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που παρέχουν και το γεγονός ότι ρυθμίζεται η άσκηση του επαγγέλματός τους να μπορούν να μεταβάλουν το συμπέρασμα αυτό», σκέψη 77) Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση οι οδοντίατροι, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τρίτους/πελάτες επ αμοιβή και αναλαμβάνουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, ασκούν οικονομική δραστηριότητα και αποτελούν επιχειρήσεις υπό την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 703/77, ως ισχύει. 3. Η απόφαση επαγγελματικής ένωσης ως απόφαση ένωσης επιχειρήσεων 3.1. Ένας επαγγελματικός φορέας ενεργεί ως ένωση επιχειρήσεων για τους σκοπούς του άρθρου 1 του Ν. 703/77 όταν θεσπίζει μία ρύθμιση που αφορά την επιχειρηματική (οικονομική) συμπεριφορά των μελών του. Δεν έχει σημασία εάν ο επαγγελματικός φορέας διέπεται από ρύθμιση δημοσίου δικαίου. (βλ. ΔΕΚ, απόφαση της 19/2/2002, Wouters, υπόθ. C-309/99, Συλλ. σελ. Ι-1577, «ένας επαγγελματικός φορέας, όπως ο ολλανδικός δικηγορικός σύλλογος, πρέπει να θεωρηθεί ως ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρ. [81 (1) ΕΚ] όταν εκδίδει μια ρύθμιση ( ),[η οποία] αποτελεί, πράγματι, έκφραση της βουλήσεως των εκπροσώπων των μελών του επαγγέλματος να επιτύχουν από τα μέλη αυτά την υιοθέτηση συγκεκριμένης συμπεριφοράς στο πλαίσιο της οικονομικής τους δραστηριότητας. Δεν έχει εξάλλου σημασία το γεγονός ότι ο σύλλογος διέπεται από δημοσίου δικαίου ρύθμιση», σκέψεις 64-65) Στην προκειμένη περίπτωση οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι και το δευτεροβάθμιο κεντρικό συντονιστικό όργανο και εποπτεύουσα αρχή των οδοντιάτρων και των συλλόγων τους, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, όταν αποφασίζουν ή/και διαμορφώνουν και εκδίδουν πίνακες κατώτατων επιτρεπόμενων αμοιβών για τα μέλη τους, θεσπίζουν ρυθμίσεις που αφορούν την επιχειρηματική συμπεριφορά των μελών τους και ενεργούν ως ενώσεις επιχειρήσεων, οι αποφάσεις των οποίων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 703/77, για τους παρακάτω λόγους: i. Ο συστατικός νόμος των Ο.Σ. και της Ε.Ο.Ο. δεν προβλέπει στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες των οργάνων αυτών την έκδοση αποφάσεων σχετικά με τα κατώτατα όρια αμοιβής ανά οδοντιατρική πράξη, και δεν υφίσταται έστω σχετική εξουσιοδοτική πράξη της Διοίκησης. Περαιτέρω, ο Α.Ν. 1565/1939 «περί κώδικος ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος», ο οποίος επεκτάθηκε και επί των Οδοντιάτρων με το Β.Δ. της 22.4./ , στα άρθρα 29 και 30 δίνει, σε ότι αφορά τον καθορισμό κατωτάτων (και ανωτάτων) ορίων οδοντιατρικών αμοιβών, στην μεν Ε.Ο.Ο. το δικαίωμα να εκφράζει γνώμη (για την έκδοση Πίνακα ορίων αμοιβών που θα ισχύει για όλη την επικράτεια), στους δε Ο.Σ. να υποβάλουν προτάσεις μέσω της Ε.Ο.Ο. (σε ότι αφορά την αναδιαμόρφωση των ορίων των αμοιβών του Πίνακα, σε επίπεδο περιφέρειας ή τμήμα της περιφέρειας ενός Ο.Σ.). Όμως, η διατύπωση γνώμης και η υποβολή προτάσεων δεν αποτελούν αποφασιστική 13

14 ii. iii. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αρμοδιότητα των οργάνων αυτών και ως εκ τούτου οι πράξεις αυτές δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα μέλη τους. Η δε Διοίκηση δεν έχει εκδώσει καμία Πράξη με την οποία να μεταθέτει την κανονιστική της αρμοδιότητα επί των ανωτέρω θεμάτων στους ιδιώτες επιχειρηματίες-οδοντιάτρους, ούτε στα συλλογικά όργανα αυτών (βλ. και ΔΕΚ, απόφαση της 19/2/2002, Αrduino, υπόθ. C-35/99, Συλλ. σελ. Ι-1529, σκέψεις 41-43). Το γεγονός ότι οι κρινόμενες επαγγελματικές ενώσεις είναι ν.π.δ.δ. δεν τις εξαιρεί της εφαρμογής του Ν. 703/77, ειδικά όταν οι αποφάσεις τους για τον καθορισμό κατωτάτων ορίων αμοιβών σε συλλογικό επίπεδο δεν αποτελούν επιβαλλόμενο κρατικό μέτρο ούτε στηρίζονται σε εξουσιοδοτική πράξη της Διοίκησης. Η συμφωνία/απόφαση για τον καθορισμό κατωτάτων επιτρεπόμενων ορίων αμοιβών οδοντιατρικών πράξεων από κάθε Ο.Σ., η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη και παρότρυνση της Ε.Ο.Ο., συνιστά την εκπεφρασμένη βούληση των μελών των συγκεκριμένων επαγγελματικών φορέων να ρυθμίσουν από κοινού την επιχειρηματική τους συμπεριφορά. 4. Ο καθορισμός κατωτάτων ορίων αμοιβών οδοντιατρικών υπηρεσιών/πράξεων από τα Συλλογικά Όργανα του κλάδου ως παράβαση των διατάξεων του ελεύθερου ανταγωνισμού Οι προκαθορισμένες, οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές αποτελούν τα κανονιστικά μέτρα με τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, αφού μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό περιορισμό ή και εξάλειψη των ωφελειών που προσφέρουν στους καταναλωτές οι ανταγωνιστικές αγορές. Τυχόν επιχείρημα ότι οι προκαθορισμένες τιμές αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών δεν ευσταθεί, καθώς οι τιμές αυτές δεν μπορούν να αποτρέψουν ασυνείδητους επαγγελματίες να προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας, ούτε οδηγούν στην εξάλειψη των οικονομικών κινήτρων των ελεύθερων επαγγελματιών να μειώσουν το κόστος και την ποιότητα. Εξάλλου, και οι απλώς συνιστώμενες τιμές μπορεί να έχουν αισθητές αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, καθώς διευκολύνουν τον συντονισμό των τιμών μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και ενδέχεται να οδηγούν σε παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τα εύλογα επίπεδα τιμών. Στην παρούσα υπόθεση, οι Ο.Σ. όχι μόνο προβαίνουν σε καθορισμό των ορίων αυτών αλλά, πολλοί εξ αυτών, στους Πίνακες κατωτάτων ορίων αμοιβών που διακινούν στα μέλη τους και τα μέλη τους επιδεικνύουν σε τρίτους (ενδιαφερόμενους/πελάτες), αναγράφουν ότι πρόκειται για τις κατώτατες επιτρεπτές αμοιβές. Από τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η Ε.Ο.Ο., η οποία αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα αρχή των Ο.Σ., είχε πλήρη γνώση για όλα τα θέματα τιμολογιακής πολιτικής των οδοντιάτρων και των Ο.Σ. και έδινε σχετικές νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις. Σχετικά με την μεθοδολογία και τα δεδομένα βάσει των οποίων καθορίζεται από κάθε Σύλλογο το ύψος ή το ποσοστό αύξησης των κατωτάτων ορίων αμοιβών των μελών 14

15 του, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία. Τα περισσότερα στοιχεία συγκλίνουν σε αυξήσεις, οι οποίες υπολογίζονται μάλλον εμπειρικά, αν όχι αυθαίρετα. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος του Ο.Σ.Α. το 2003 ανέφερε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου ότι οι υιοθετηθείσες από τον συγκεκριμένο Ο.Σ. κατώτατες τιμές ήταν πολύ κοντά στις μέσες τιμές. Επίσης, μέλη του Δ.Σ. του Ο.Σ.Α. αναφέρουν ότι πολλοί επαρχιακοί σύλλογοι, όπως αυτοί της Κρήτης, έχουν ακόμα πιο υψηλές κατώτατες τιμές από τον Ο.Σ.Α. και ότι οι αντίστοιχες τιμές στην Αγγλία είναι χαμηλότερες. Μάλιστα, παρότι το νόμιμο κρατικό τιμολόγιο κατωτάτων ορίων αμοιβών οδοντιατρικών πράξεων είναι ένα (ενιαίο) για όλους τους οδοντιάτρους της χώρας, και από την έρευνα δεν προέκυψε ότι έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες να μεταβάλλουν τα όρια αυτά σε συγκεκριμένες περιφέρειες οδοντιατρικών συλλόγων, οι Ο.Σ. αποφάσισαν κάθε ένας από αυτούς να εκδίδει και το δικό του τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία πανσπερμία αυθαίρετων τιμολογίων, τα οποία δεν συγκλίνουν μεταξύ τους ούτε ως προς την περιπτωσιολογία ούτε ως προς το ύψος της κατώτατης αμοιβής των επιμέρους οδοντιατρικών πράξεων, ακόμα και στους κοντινούς γεωγραφικά συλλόγους. Σημειωτέον ότι οι Πίνακες αμοιβών δεν λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό και την έκταση της βλάβης της οδοντοστοιχίας του πάσχοντος, το βαθμό δυσκολίας κάθε (συγκεκριμένης) οδοντιατρικής πράξης και την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών και τις εργατοώρες που θα απαιτηθούν τελικά για κάθε θεραπεία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του N. 703/77, όπως ισχύει, δεν απαιτείται να αποδειχθεί ότι μία συμφωνία έχει ως αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, αλλά αρκεί αυτό να είναι το αντικείμενό της. Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου, οι ελεγχθέντες Ο.Σ., με την συνεπικουρία της Ε.Ο.Ο., επί δεκαετίες αποφασίζουν και εκδίδουν για την περιοχή δράσης τους και για τα μέλη τους Πίνακες κατωτάτων ορίων αμοιβών οδοντιατρικών πράξεων, τους οποίους και ακολουθούν τα μέλη τους. Ακόμα όμως και αν γίνει δεκτό ότι οι Πίνακες αυτοί δεν τηρούνται από όλα τα μέλη των Ο.Σ., αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η απόφαση καθορισμού των ορίων αυτών έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού στον κλάδο. Τέλος, το γεγονός ότι η Διοίκηση μετά το 1993 δεν προχώρησε σε νέα αύξηση των κατωτάτων ορίων οδοντιατρικών αμοιβών δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη και επαρκή αιτιολογία για την απόφαση των Ο.Σ. να προσδιορίζουν και επαναπροσδιορίζουν αυθαίρετα οι ίδιοι σε τακτά χρονικά διαστήματα τα κατώτατα όρια αμοιβής των οδοντιατρικών πράξεων των μελών τους, ούτε βέβαια μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοίκηση παραχώρησε κάποια «κανονιστική αρμοδιότητα» στους Ο.Σ., όπως αυτοί εσφαλμένα υπαινίσσονται. Εξάλλου, όπως αποφάνθηκε το Σ.τ.Ε. στην με αριθ. 671/2002 απόφασή του, η Διοίκηση δεν υποχρεούται να προβεί στην έκδοσή Π.Δ/τος περί ανακαθορισμού των αμοιβών εάν κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι. 15

16 5. Ενδεχόμενη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού Κατά το άρθρο 3, 1, εδ. α του Κανονισμού 1/2003 του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2002 «για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 ΕΚ», οσάκις οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ή τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία ανταγωνισμού σε συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές κατά την έννοια του άρθρου 81, 1 ΕΚ, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών κατά την έννοια της διάταξης αυτής, εφαρμόζουν επίσης το άρθρο 81 ΕΚ, στις εν λόγω συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές. Στην παρούσα υπόθεση, λαμβανομένων υπόψη: α) της φύσης του σχετικού προϊόντος (παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών σε πελάτες-ασθενείς, οι οποίοι κατοικούν σε περιοχές πλησίον της έδρας του επαγγελματία-οδοντίατρου), β) της θέσης των ενδιαφερομένων επιχειρήσεωνοδοντιάτρων στην αγορά και γ) του όγκου των οικονομικών συναλλαγών κάθε επιμέρους επιχείρησης-οδοντιατρείου, κρίνεται ότι οι αποφάσεις των Ο.Σ. και της Ε.Ο.Ο. για τον καθορισμό κατωτάτων ορίων οδοντιατρικών αμοιβών δεν μπορούν να επηρεάσουν (άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά) τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, ώστε να τύχει εφαρμογής το άρθρο 81 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Α) Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει ότι: α) Οι ελεγχθέντες επαγγελματικοί σύλλογοι με την επωνυμία, i. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ii. iii. iv. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, v. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, vi. vii. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, συνιστούν ενώσεις επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 ν.703/77, όπως ισχύει, με τις αποφάσεις που λαμβάνουν σε τακτική βάση και με τις οποίες προσδιορίζουν (αυξάνουν τα) κατώτατα όρια αμοιβής για τις οδοντιατρικές πράξεις και υπηρεσίες των μελών τους, στοχεύουν και επιτυγχάνουν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό στην οικεία αγορά παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου παραβαίνουν τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου. και 16

17 β) Η ελεγχθείσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, η οποία αποτελεί, κατά το ν.1026/1980, το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Οδοντιάτρων και των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, και η οποία, όπως προαναφέρθηκε, συνιστά ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 ν.703/77, όπως ισχύει, συνεπικουρώντας και κατευθύνοντας τους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας στις αποφάσεις που λαμβάνουν σε τακτική βάση και με τις οποίες προσδιορίζουν (αυξάνουν τα) κατώτατα όρια αμοιβής για τις οδοντιατρικές πράξεις και υπηρεσίες των μελών τους, στοχεύει και επιτυγχάνει να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου παραβαίνει τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. Β) Ως εκ τούτου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 ν.703/77, όπως ισχύει: 1. Υποχρεώνει τις υπό στοιχ. Α) α) και β) ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την προαναφερόμενη παράβαση και να παραλείψουν αυτή στο μέλλον. α) Προκειμένου δε να επιτευχθεί αυτό οι ανωτέρω Οδοντιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν όχι μόνον να σταματήσουν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με την τιμολογιακή πολιτική των μελών τους, αλλά και: (i) να ενημερώσουν εγγράφως τα μέλη τους για την παρούσα απόφαση εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτούς κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφό τους στην Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, (ii) να διαγράψουν από τις ιστοσελίδες τους, τους Πίνακες κατωτάτων ορίων αμοιβών που έχουν αποφασίσει και εκδώσει οι ίδιοι καθώς κάθε κείμενο που αφορά θέματα ρύθμισης της τιμολογιακής πολιτικής των μελών τους σε συλλογικό επίπεδο, και (iii) να αποσύρουν και να ακυρώσουν κάθε έντυπο υλικό που διαθέτουν και αναφέρεται στις ανωτέρω κριθείσες παράνομες αποφάσεις τους. β) Επειδή δε από την έρευνα της Υπηρεσίας προέκυψαν στοιχεία, βάσει των οποίων πιθανολογείται ότι όλοι οι ανά την Ελλάδα Οδοντιατρικοί Σύλλογοι προβαίνουν σε λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό των κατωτάτων ορίων αμοιβών των οδοντιατρικών πράξεων και υπηρεσιών των μελών τους, υποχρεώνει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ως κεντρικό συντονιστικό όργανο και εποπτεύουσα αρχή όλων των Οδοντιάτρων και των Οδοντιατρικών Συλλόγων, να ενημερώσει εγγράφως τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας (πλην των ανωτέρω αναφερομένων) εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης σε αυτήν, και (i) να παύσουν την προαναφερόμενη παράβαση και να παραλείψουν αυτή στο μέλλον (ii) να ενημερώσουν εγγράφως τους οδοντιάτρους-μέλη τους για την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφό τους στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 17

18 (iii) να διαγράψουν από τις ιστοσελίδες τους, τους Πίνακες κατωτάτων ορίων αμοιβών που έχουν αποφασίσει και εκδώσει οι ίδιοι καθώς κάθε κείμενο που αφορά θέματα ρύθμισης της τιμολογιακής πολιτικής των μελών τους σε συλλογικό επίπεδο, και (iv) να αποσύρουν και να ακυρώσουν κάθε έντυπο υλικό που διαθέτουν και αναφέρεται στις ανωτέρω κριθείσες παράνομες αποφάσεις τους. 2) Aπειλεί τις ανωτέρω υπό στοιχ. Α) α) και β) ενώσεις επιχειρήσεων με επιβολή χρηματικής ποινής ποσού 3.000,00 ευρώ σε κάθε μία, για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την παρούσα Απόφαση, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμόρφωσης που ορίζει η Απόφαση. Η απόφαση εκδόθηκε την 12 η Σεπτεμβρίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Πρόεδρος Σπυρίδων Ζησιμόπουλος Η Γραμματέας Αικατερίνη Τριβέλη 18

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία (νπδδ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo otenet.gr Αριδμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής:

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΑΝΑΦΟΡΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι διατάξεις του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (άρθρο 21, 22, 24,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. Βασίλειος Νικολετόπουλος. Εµµανουέλα Τρούλη και. ηµήτριος ανηλάτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. Βασίλειος Νικολετόπουλος. Εµµανουέλα Τρούλη και. ηµήτριος ανηλάτος. ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18 η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 9η Μαΐου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 266/ΙV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της ( Κότσικα 1 Α & Πατησίων ) την 10η Ιουνίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 22-12 -2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8636,8637,8638 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 8639,8640,8683 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 8684 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Ιουνίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΣΥ)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΣΥ) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΣΥ) ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΕΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΣΕΕΟ) 1. Διαδικασία Από την επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 2η Μαρτίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Δ.Υ.Ε. Πρωτοδικείο Αθηνών Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464 Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την. κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την. κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων ΑΔΑ: ΩΥ8Ρ4691ΩΓ-8ΚΔ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛOΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα