ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σελίδα 1 από 17

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σελίδα 1 από 17"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πυροσβεστικό επάγγελμα γενικότερα συνδέεται από την φύση του με τις Πρώτες Βοήθειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχετικά με αυτές αλλά και την υποχρέωση του κάθε υπαλλήλου να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, υπάρχουν πολλές άμεσες ή έμμεσες αναφορές στον ΚΕΥΠΣ. Μερικές από αυτές είναι: Άρθρο 1 (Άρθρο 1 Π.Δ. 8/1991) Προορισμός και αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος 2. Προορισμός και αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των θεομηνιών. Ειδικότερα η αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος συνίσταται: α. Στην κατάσβεση των πυρκαγιών σε καιρό ειρήνης και πολέμου, στη λήψη και επιβολή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου από την επέκταση τους και στην παροχή βοήθειας για τη διάσωση αυτών που κινδυνεύουν από την πυρκαγιά β. Στην αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και βιομηχανικών καταστροφών και στη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που κινδυνεύουν από τις αιτίες αυτές. γ. Στη λήψη και επιβολή προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και ζημιών από τις θεομηνίες, πλημμύρες, καταρρεύσεις και λοιπές καταστροφές και την παροχή κάθε βοήθειας για τη διάσωση των προσώπων που κινδυνεύουν από αυτές. ε. Στην παροχή επί τόπου πρώτων βοηθειών στους τραυματισθέντες από τα παραπάνω δυστυχήματα και την άμεση μεταφορά τους σε νοσοκομείο ή κλινική, εφόσον δεν υπάρχει άλλος πιο πρόσφορος τρόπος. στ. Στην παροχή βοήθειας σε άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες κτιρίων και τροχαία ατυχήματα. Επιπλέον υπάρχει ειδική υπηρεσία που προβλέπεται για υπαξιωματικούς και πυροσβέστες που εκπαιδεύονται κατάλληλα. Άρθρο 22 (Άρθρο 20 Π.Δ. 8/1991, άρθρο 3 Π.Δ. 123/1992) Διεξαγωγή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον επιχειρησιακό τομέα 1. Το επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος διεξάγεται από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς κάθε πόλης, τους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Αεροδρομίων. 2. Οι υπηρεσίες των Πυροσβεστικών Σταθμών διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. 3. Στις εσωτερικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται: ι) Η υπηρεσία του νοσοκόμου. Άρθρο 34 (Άρθρο 30 Π.Δ. 8/1991) Καθήκοντα Νοσοκόμου 1. Η υπηρεσία του νοσοκόμου ανατίθεται σε υπαξιωματικούς και πυροσβέστες που εκπαιδεύονται ειδικά γι' αυτό από τους ιατρούς της Υπηρεσίας. Όπου δεν υπάρχουν ιατροί της υπηρεσίας η εκπαίδευση των υπαλλήλων που εκτελούν καθήκοντα νοσοκόμου γίνεται σε νοσοκομεία με τη φροντίδα των Διοικητών των Υπηρεσιών. 2. Όπου υπάρχει ιατρείο ή αναρρωτήριο ο νοσοκόμος φροντίζει για την καθαριότητα αυτών, τη διαφύλαξη των φαρμάκων, των ιατρικών συσκευών ή εργαλείων και γενικά του χώρου του ιατρείου ή αναρρωτηρίου και της διεξαγωγής της υγειονομικής υπηρεσίας. 3. Σε περίπτωση ασθενείας υπαλλήλου, προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και αν είναι κάτι πιο σοβαρό, φροντίζει για την παροχή σ' αυτόν υγειονομικής περίθαλψης, καλώντας ιατρό ή μεταφέροντας τον ασθενή στο νοσοκομείο. 4. Ακολουθεί την πυροσβεστική έξοδο και παράλληλα με τη μάχιμη υπηρεσία, προσφέρει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης. Απαραίτητα σε κάθε φυλακή πρέπει να υπάρχει και πυροσβέστης-νοσοκόμος. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η ονομασία της ανεπίσημης ειδικότητας του «νοσοκόμου» δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές απαιτήσεις του Σώματος. Η ίδια η λέξη μας παραπέμπει σε άτομο το οποίο εργάζεται εντός Νοσοκομείου (Νοσηλευτικού Ιδρύματος δηλαδή) και η χρήση της είναι απαρχαιωμένη για το Πυροσβεστικό Σώμα. Καταλληλότερες ονομασίες θα ήταν οι παρακάτω: Διασώστης Πρώτων Βοηθειών, Παραϊατρικός, Προνοσοκομειακός Διασώστης κ.τ.λ. Πέραν όμως της ανεπίκαιρης ονομασίας, πρακτικά δυστυχώς δεν υφίσταται πραγματικά αυτή η υπηρεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο απλός πυροσβέστης νοιώθει ανήμπορος και απροστάτευτος σε περίπτωση τραυματισμού του, αλλά και ανασφαλής σε περίπτωση που πρέπει ο ίδιος να παράσχει Α Βοήθειες σε πολίτη. Όλα αυτά, παρά τα οργανωμένα κατά καιρούς σεμινάρια Α Βοηθειών που μπορεί να οργανώνονται σε διάφορες υπηρεσίες.

2 Σελίδα 2 από 17 Επιπλέον των ανωτέρω, υπάρχουν και πιο πρόσφατοι νόμοι που περιγράφουν την Αποστολή και τις Αρμοδιότητές μας. Ν.3511/2006 ΦΕΚ 258 Α Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Αποστολή 1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι Σώμα Ασφαλείας, υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή: α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών. β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. 2. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες 1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για: α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές βιολογικές ραδιολογικές πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων. β. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Το πρόβλημα για το Πυροσβεστικό Σώμα ξεκινά απ το γεγονός ότι δεν έχει προσδιοριστεί έως σήμερα, το είδος των πρώτων βοηθειών που μπορεί να προσφέρει ο Έλληνας Πυροσβέστης σε συμβάν. Για παράδειγμα, τι ακριβώς μπορεί να κάνει; Μπορεί να σταματήσει μια εξωτερική αιμορραγία ασκώντας πίεση με γάζες; Μπορεί να τοποθετεί αυχενικό κολάρο στήριξης; Μπορεί να τοποθετεί και να ακινητοποιεί σε σκληρή σανίδα ακινητοποίησης έναν τραυματία; Μπορεί να παρέχει οξυγόνο; Μπορεί να χορηγεί υγρά με ορό στον τραυματία; Μπορεί να του παρέχει επείγοντα φάρμακα (ενέσημα ή μη); Στους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. έχουν προσδιοριστεί επακριβώς τα παραπάνω με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 62/2007 (ΦΕΚ Α αρ. 70/22 Μαρτίου 2007) και έτσι ο καθένας γνωρίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Η συγκεκριμένη έλλειψη είναι που δημιουργεί προβλήματα νομικής φύσεως στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την παρούσα νομοθεσία επειδή δεν περιγράφονται σε αυτή. Επιπλέον με τα νέα Μνημόνια Ενεργειών Επέμβασης Τακτικού Επιπέδου, υπάρχουν οδηγίες που προκαλούν σύγχυση, και ενδεχόμενη σύγκρουση καθηκόντων 2 ξεχωριστών υπηρεσιών (Π.Σ. και ΕΚΑΒ). Ενδεικτικά αναφέρω ότι: Σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διασωστών του ΕΚΑΒ, αυτοί έχουν ως καθήκοντα την ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή του ασθενούς με χρήση: αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου), σανίδας πολυτραυματία, διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει ανάλογου πρωτοκόλλου κ.τ.λ. Όλα αυτά όμως (εκτός της διακομιδής βέβαια) παρουσιάζονται και ως καθήκοντα Πυροσβεστικών Υπαλλήλων χωρίς να έχουν νομοθετηθεί!

3 Σελίδα 3 από 17 Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα: Έστω ότι συνάδελφος καλείται σύμφωνα με το Μνημόνιο Ενεργειών για Επέμβαση σε Τροχαίο Ατύχημα να κρατήσει ακίνητο το κεφάλι τραυματία κατά τον απεγλωβισμό του και μέχρι την τελική ακινητοποίησή του σε σανίδα. Για να κρατήσει ακίνητο το κεφάλι πρέπει να κάνει προηγουμένως την λεγόμενη «κίνηση ευθειασμού της κεφαλής» η οποία θα φέρει το κεφάλι στην ουδέτερη ανατομικά στάση (φυσική θέση) με σκοπό να: 1. Επιλύσει πιθανά προβλήματα απόφραξης αεραγωγού του τραυματία που σχετίζονται με ανατομικά επιζήμια θέση της κεφαλής. 2. Προλάβει πιθανά νευρολογικά προβλήματα 3. Προετοιμάσει την τοποθέτηση αυχενικού κολάρου στήριξης. Επίσης ο συνάδελφος που θα ενεργήσει ως άνω πρέπει να γνωρίζει ότι δεν πρέπει να ευθειάσει το κεφάλι στις παρακάτω 7 περιπτώσεις, ήτοι: 1. Όταν παρατηρείται αντίσταση στην κίνηση 2. Όταν παρουσιάζονται αυχενικοί μυικοί σπασμοί. 3. Όταν υπάρχει αυξημένος πόνος κατά τη μετακίνηση. 4. Στην εγκατάσταση ή επιδείνωση νευρολογικού ελλείμματος, όπως μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή απώλεια της κινητικής ικανότητας. 5. Με την απώλεια αεραγωγού ή δυσχέρεια αερισμού. 6. Όταν ο Πυροσβέστης ακούει ή αισθάνεται κριγμούς (τριξίματα) από τα οστά του τραυματία κατά τη μετακίνηση. 7. Αν οι κακώσεις του τραυματία είναι τόσο σοβαρές, ώστε το κεφάλι να είναι τόσο παρεκτοπισμένο, που να μην φαίνεται πλέον ότι βρίσκεται στο μέσο της απόστασης μεταξύ των ώμων. Όλα αυτά όμως πρέπει αρχικά να τα γνωρίζει ο εκάστοτε συνάδελφος για να τα εφαρμόσει, και στη συνέχεια να νομοθετηθούν για να τον καλύπτουν. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ας δούμε όμως τι συμβαίνει σε αντίστοιχες υπηρεσίες στο εξωτερικό. Παρατηρούμε ότι σε πολλές χώρες τις Ευρώπης, (ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία) αλλά και στις Η.Π.Α., υπάρχει σταδιακή μετονομασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Πυροσβεστική Διασωστική Υπηρεσία. Ο λόγος είναι προφανής Το προσωπικό τους αντίστοιχα μετονομάζεται από απλούς Πυροσβέστες (Firefighters) σε Πυροσβέστες Διασώστες (Firefighters Rescue ή Firefighters EMT) οι οποίοι νοούνται ως πυροσβέστες εκπαιδευμένοι όχι μόνο σε πυρόσβεση και τεχνική διάσωση αλλά και στην παροχή Α Βοηθειών. Όλοι οι Πυροσβέστες είναι υποχρεωτικά εκπαιδευμένοι σε αυτά τα αντικείμενα που αποτελούν μέρος της βασικής τους εκπαίδευσης. Επιπλέον, ορισμένοι συνάδελφοι που το επιθυμούν πιστοποιούνται και σε ένα άλλο, ανώτερο επίπεδο Α Βοηθειών και ονομάζονται πλέον Πυροσβέστες Παραϊατρικοί (Firefighters Paramedics). Πρακτικά οι πρώτοι είναι Διασώστες Βασικού Επιπέδου και οι τελευταίοι Διασώστες Ανώτερου Επιπέδου. Ακολούθως παραθέτω το παρακάτω κείμενο που προβάλλεται στο Internet και περιγράφει την υπάρχουσα κατάσταση σε μία Πυροσβεστική Υπηρεσία των Η.Π.Α. με την μετάφραση του σε ελεύθερη απόδοση: PARAMEDIC vs. EMT The firefighters that are not paramedics are certified as Emergency Medical Technicians (EMT-1). The EMT certification indicates that the individual can provide Basic Life Support (BLS) which allows them to perform such skills as giving a patient oxygen, taking vital signs (such as a blood pressure), bandaging wounds, performing CPR, and helping Paramedics with advanced skills. Paramedics perform all the same skills as an EMT but are also trained to provide Advanced Life Support (ALS). Paramedics have had more extensive education and training, which requires them to know the anatomy and physiology of the human body, as well as the ability to identify the signs and symptoms of all medical emergency possibilities. In addition, the paramedic can also perform endotracheal intubation, provide defibrillation, read an EKG, gain intravenous access, and administer appropriate medications via an IV or below skin injection.

4 Σελίδα 4 από 17 Παραϊατρικοί σε σύγκριση με Διασώστες Οι πυροσβέστες που δεν είναι παραϊατρικοί είναι πιστοποιημένοι ως Τεχνικοί Επείγουσας Ιατρικής (ΕΜΤ 1). Η πιστοποίηση ως ΕΜΤ υποδεικνύει ότι το άτομο μπορεί να παρέχει Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS) που τους επιτρέπει να πραγματοποιούν τεχνικές όπως η παροχή οξυγόνου σε ασθενή, να μετρούν τα ζωτικά σημεία (όπως μια πίεση αίματος), να επιδένουν τραύματα, να πραγματοποιούν ΚΑΡΠΑ, και να βοηθούν τους παραϊατρικούς με τις προχωρημένες τεχνικές. Οι παραϊατρικοί πραγματοποιούν όλες τις ίδιες ικανότητες όπως ένας ΕΜΤ αλλά είναι επίσης εκπαιδευμένοι να παρέχουν Προχωρημένη Υποστήριξη Ζωής (ALS). Οι παραϊατρικοί έχουν μια πιο εκτεταμένη μόρφωση και εκπαίδευση που απαιτεί από αυτούς να γνωρίζουν την ανατομία και φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος, καθώς επίσης την ικανότητα να αναγνωρίσουν τα σημάδια και συμπτώματα όλων των ιατρικών επειγουσών περιπτώσεων. Επιπρόσθετα, ο παραϊατρικός μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει ενδοτραχειακή διασωλήνωση, να παρέχει απινήδωση, να διαβάσει ένα EKG (ηλεκτροκαρδιογράφημα), να «κερδίσει» ενδοφλέβια πρόσβαση (εννοεί να μπορέσει να τοποθετήσει ενδοφλέβιο φλεβοκαθετήρα για να χορηγήσει π.χ. ορό), και να διαχειριστεί κατάλληλα φάρμακα δια μέσω μίας IV (εννοεί ενδοφλέβιας γραμμής) ή με υποδερμική ένεση. Η ΠΡΟΤΑΣΗ Τι λύσεις θα μπορούσαν να προταθούν για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος: 1. Ενεργοποίηση του Άρθρου 34 του ΚΕΥΠΣ (Άρθρο 30 Π.Δ. 8/1991) που αφορά στα Καθήκοντα Νοσοκόμου. Ο λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο άρθρο έχει παραμείνει ανενεργό σχεδόν για 2 δεκαετίες τώρα, είναι ότι κανείς συνάδελφος δεν θέλει να επωμισθεί επιπλέον καθήκοντα, για τα οποία μάλιστα δεν θα πληρώνεται και παραπάνω. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να δοθούν οικονομικά κίνητρα; 2. Εκπαίδευση μερίδας υπαλλήλων στις Α Βοήθειες, οι οποίοι θα εκτελούν παράλληλα καθήκοντα Αξιωματικού Ασφαλείας, (ή καλύτερα Υγειονομικού Αξιωματικού;) στο συμβάν. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση συνάδελφοι πιθανόν να δυσανασχετούσαν επειδή θα επιβαρύνονταν με επιπλέον ενέργειες στον τόπο του συμβάντος, χωρίς αύξηση του μισθού τους. 3. Η εκπαίδευση όλου του Πυροσβεστικού Προσωπικού μαχίμων και οδηγών υποχρεωτικά στην παροχή βασικών πρώτων βοηθειών και η πιστοποίησή τους από κάποιο φορέα. Με αυτό τον τρόπο όλοι θα ήξεραν τα ίδια και θα εναλλάσσονταν στις υπηρεσίες χωρίς να επιβαρύνονται καθόλου. Όντας πιστοποιημένοι όλοι στις βασικές Πρώτες Βοήθειες θα νοιώθαμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε περίπτωση που απαιτούνταν να βοηθήσουμε πολίτες ή ακόμη και συναδέλφους που τυχόν τραυματίζονταν σε συμβάντα. Έτσι, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια Εσωτερική Σχολή Επιμόρφωσης με καθηγητές ιατρούς του Υγειονομικού μας Τμήματος, προσωπικό του ΕΚΑΒ και εκπαιδευτές του Εθνικού Κέντρου PHTLS. Η διάρκειά της θα καθορίζονταν από τις υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά σε κάθε περίπτωση προτείνεται να μην είναι μικρότερη του ενός μηνός, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να ασκήσουν πρακτικά τα όσα μαθαίνουν και στη θεωρία. Η διδαχθείσα ύλη θα έπρεπε να χωριστεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Πρώτες Βοήθειες σε ασθενείς και Πρώτες Βοήθειες σε τραυματίες. Αυτό επειδή: Η παροχή πρώτων βοηθειών έχει χωριστεί σε 3εις γενικές κατηγορίες, ανάλογες του είδους του προβλήματος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στο συμβάν. Άτομα που έχουν πάθει ή παθαίνουν καρδιακή ανακοπή. Αντιμετωπίζονται με προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ή απλώς «ανάνηψη» ή «επαναφορά στη ζωή». Ασθενείς με κάποιο χρόνιο ή παροδικό παθολογικό πρόβλημα υγείας. Αντιμετωπίζονται με προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί στην επείγουσα αντιμετώπιση ασθενειών όπως π.χ. Σακχαρώδους Διαβήτη, Εποχικής Γρίπης π.χ. με υψηλό πυρετό κ.τ.λ. Τραυματίες γενικότερα από πάσης φύσεως τραυματισμό ή έκθεση σε κίνδυνο. Αντιμετωπίζονται με προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση τραυματιών σε τροχαίο ατύχημα, δομική κατάρρευση συνέπεια σεισμού ή αστοχίας υλικών, εκρήξεις πάσης φύσεως π.χ. από τρομοκρατικά χτυπήματα, συμβάντα με Χημικά ή Πυρηνικά Ατυχήματα και άλλα. Επίσης: Υπάρχει ένας πρόσθετος γενικός διαχωρισμός σε επίπεδα ανάλογα των γνώσεων και ικανοτήτων του αρωγού που τις προσφέρει. Γενικά υπάρχουν 3 επίπεδα: 1. Το βασικό επίπεδο

5 Σελίδα 5 από Το ενδιάμεσο επίπεδο 3. Το προχωρημένο επίπεδο Εξού και ο όρος Διασώστης Α Βοηθειών ή Προνοσοκομειακός Διασώστης ή Παραϊατρικός. Προτείνεται ο πρακτικός διαχωρισμός στο 1 ο και στο 3 ο επίπεδο. Με το πέρας της σχολής επιμόρφωσης, όλοι οι συνάδελφοι θα ήταν πιστοποιημένοι στις Πρώτες Βοήθειες σε Βασικό Επίπεδο (1 ο ). Να σημειώσω εδώ ότι τα οφέλη για όλους μας θα ήταν πολλαπλά. Αυτή η οργανωμένη μαζική εκπαίδευση θα καθιστούσε το Σώμα μας επιχειρησιακά ετοιμότερο να αντιμετωπίσει με επάρκεια οποιοδήποτε συμβάν και επιπλέον θα συνέβαλε δραματικά στην μείωση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, αναπηριών και θανάτων πολιτών ή συναδέλφων επειδή αυτοί θα τύχαιναν καλύτερης και άμεσης, σωστής αντιμετώπισης. Επίσης θα διευκολύνονταν δραματικά η δια-υπηρεσιακή συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. επειδή ακριβώς θα μιλούσαμε την «ίδια γλώσσα» στα συμβάντα. Για τους συναδέλφους που επιθυμούν την μετεξέλιξή τους στην ειδικότητα του Παραϊατρικού (Διασώστη προχωρημένου επιπέδου, του 3 ου δηλαδή) προτείνεται αποκλειστικά εκπαίδευση με διαδικασία εξετάσεων στο Ελληνικό Εθνικό Κέντρο PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support), με έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου. Παρόμοια διαδικασία μετεκπαίδευσης έχει θεσμοθετηθεί και για την Πολεμική μας Αεροπορία. Συγκεκριμένα από το 1999 έχει ιδρυθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, κέντρο εκπαίδευσης PHTLS στο οποίο μετεκπαιδεύεται το υγειονομικό προσωπικό της με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου. Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 116 Ερχόμαστε λοιπόν στη συγκεκριμένη πρόσφατη Εγκύκλιο Διαταγή της Διεύθυνσης Πυρόσβεσης & Διάσωσης, η οποία κατά την προσωπική μου εκτίμηση αποτελεί μια εξαιρετική προσπάθεια καταγραφής ομαδοποίησης τυποποίησης ενεργειών σε συγκεκριμένα συμβάντα, που γέμισε ένα μεγάλο κενό πολλών ετών. Το Μνημόνιο Ενεργειών για Επέμβαση σε Τροχαίο Ατύχημα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διασωστικό πρωτόκολλο SAVER που χρησιμοποιείται διεθνώς στην αντιμετώπιση τροχαίων συμβάντων. Εάν μία και μοναδική υπηρεσία ήταν αρμόδια σήμερα για αντιμετώπιση παρόμοιων συμβάντων, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα επειδή ο κάθε Πυροσβέστης Διασώστης Παραϊατρικός ως μέλος της οργανωμένης ενιαίας ομάδας Διάσωσης, θα γνώριζε επακριβώς το ρόλο του στο συμβάν και το πρωτόκολλο SAVER θα εφαρμόζονταν αυτούσιο. Με την ύπαρξη όμως 2 ξεχωριστών φορέων που καλούνται να συνεργαστούν στο ίδιο συμβάν, πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο τρόπος της διαυπηρεσιακής συνεργασίας τους για το καλό του τραυματία. Πέραν τούτου, οι 2 φορείς για να προσφέρουν αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες τους βάση του πρωτοκόλλου SAVER όπως αυτό περιγράφεται σήμερα στην διαταγή 116, θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι θα φθάσουν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα στο συμβάν. Αυτό μπορεί να συμβεί με 3 τρόπους: 1. Να αφομοιώσει το Πυροσβεστικό Σώμα το Ε.Κ.Α.Β. και ίσως να μετονομαστεί σε Πυροσβεστικό Διασωστικό Σώμα (καθαρά πολιτική απόφαση). 2. Να συστεγαστούν οι 2 υπηρεσίες και να ακολουθεί την Πυροσβεστική έξοδο ένα ασθενοφόρο (πρακτικά αδύνατο). 3. Να υπάρχει περιπολικό όχημα (ασθενοφόρο) του Ε.Κ.Α.Β. εντός κάθε Πυροσβεστικού Σταθμού ή Κλιμακίου και να ακολουθεί την Πυροσβεστική έξοδο (πιθανόν εφαρμόσιμο με κοινή απόφαση των 2 φορέων και νομοθετημένο από την πολιτεία). Να σημειώσουμε εδώ ότι με την ταυτόχρονη άφιξη στον τόπο του συμβάντος όχι μόνο λύνονται πολλά προβλήματα, αλλά αυτό αποτελεί και προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή του SAVER, μαζί με τις παρακάτω προτεινόμενες αλλαγές.

6 Σελίδα 6 από 17 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 116 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ας δούμε πρώτα απ όλα τι νοείται ως παροχή πρώτων Βοηθειών σύμφωνα με διάφορους ορισμούς που μπορούμε να βρούμε με μια πρόχειρη αναζήτηση στο Internet: Πρώτες βοήθειες είναι οι άμεσες ενέργειες βοηθείας σε έναν ασθενή ή τραυματία, στον τόπο του συμβάντος, πριν την εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση, εάν αυτή χρειαστεί. (Βλ. ορισμό εργασίας «Πρώτες Βοήθειες. Από το ένστικτο και την παράδοση στην γνώση» Ελεάνας Ν. Μποντιώτη, Χειρούργος Ορθοπαιδικός, MD, PhD, Επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας) Πρώτες βοήθειες είναι οι ενέργειες που γίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την αρχική φροντίδα του αρρώστου ή τραυματισμένου μέχρι να φτάσει σε ιατρική βάση. (Βλ. ορισμό Τομέα Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ) Πρώτες βοήθειες είναι οι αρχικές κινήσεις και φροντίδες που μπορούμε να δώσουμε, σ ένα ή περισσότερα άτομα, στον τόπο που έγινε το ατύχημα ή όταν παθαίνουν μια ξαφνική αρρώστια. (Βλ. εργασία Αγωγής Υγείας Πρώτων Βοηθειών Δημοτικού Σχολείου Ρίζου) Πρώτες Βοήθειες είναι η αρχική βοήθεια ή αγωγή που δίνεται σε ένα περιστατικό τραυματισμού ή ξαφνικής ασθένειας, πριν να φθάσει το ασθενοφόρο, ο γιατρός ή κάποιος άλλος ειδικός. (Βλ. ορισμό βιβλίου «Πρώτες Βοήθειες Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού» - Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας) Πρώτες Βοήθειες είναι το σύνολο των ενεργειών που γίνονται στον τόπο του ατυχήματος, με ό, τι πρόχειρα μέσα διαθέτουμε εκείνη τη στιγμή, με σκοπό να σωθεί η ζωή του ασθενούς ή του τραυματία, να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του και να μειωθεί ο πόνος του. (Βλ. ορισμό βιβλίου «Γνώση και Πράξη» Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού) Ο ορισμός που αποδίδεται στην 2η παράγραφο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ της ομάδας εξόδου είναι λανθασμένος και ανεπαρκής όπως εξάγεται από τους προηγούμενους ορισμούς αλλά και σύμφωνα με τις ενότητες: ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, και Η ΠΡΟΤΑΣΗ του παρόντος. Ενέργειες όπως π.χ. η τοποθέτηση αυχενικού κολάρου στήριξης, ή η τοποθέτηση σε σκληρή σανίδα ακινητοποίησης, ήδη αποτελούν πράξεις ενέργειες παροχής πρώτων βοηθειών. 01. (Αναφέρεται στη Σελίδα 2): «ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποστολή της ομάδας (εξόδου) επέμβασης σε τροχαία ατυχήματα είναι η παροχή βοήθειας και ο απεγκλωβισμός των ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί σε οχήματα ή χρήζουν βοήθειας λόγω εμπλοκής τους σε τροχαίο εκτός από την παροχή πρώτων βοηθειών. Σαν παροχή πρώτων βοηθειών εννοούνται εξειδικευμένες ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερες ιατρικές ή προνοσοκομειακές γνώσεις. Η σταθεροποίηση των εγκλωβισμένων (αυχένας σπονδυλική στήλη) με χρήση κολάρου και σανίδας ή άλλου μέσου ακινητοποίησης κορμού ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να γίνεται από τους διασώστες του ΠΣ ΠΡΙΝ την έναρξη των διασωστικών ενεργειών. (Βλέπε Στάδιο Επέμβασης).»

7 Σελίδα 7 από 17 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1. Αποστολή της ομάδας (εξόδου) επέμβασης σε τροχαία ατυχήματα είναι η Διάσωση. Ως Διάσωση νοείται η παροχή βοήθειας και ο απεγκλωβισμός των ατόμων που έχουν τυχόν εγκλωβιστεί σε οχήματα ή χρήζουν βοήθειας λόγω εμπλοκής τους σε τροχαίο. 2. Η παροχή βασικών πρώτων βοηθειών έως την άφιξη του πληρώματος Διασωστών του Ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β. το οποίο θα αναλάβει και την ευθύνη για την κατάσταση της υγείας του τραυματία έως την παράδοσή του σε Νοσοκομείο, Κέντρο υγείας, Υγειονομικό Σχηματισμό ή όπου αλλού προβλέπεται βάση των σχεδίων επέμβασής τους. Ως βασικές πρώτες βοήθειες νοούνται: Α) Η ακινητοποίηση του αυχένα του εγκλωβισμένου συνεχώς με τα χέρια ενός Διασώστη Π.Σ. και η εφαρμογή κολάρου στήριξης αυχένα που ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να γίνεται ΠΡΙΝ την έναρξη των διασωστικών ενεργειών. Β) Παράλληλα η πρωτοβάθμια εκτίμηση του, για την εξαγωγή συμπεράσματος του κρίσιμου* της κατάστασής του, το οποίο θα καθορίσει - επηρεάσει την μέθοδο απεγκλωβισμού του και το χρονικό ορίζοντα αυτής (Βλέπε Στάδιο Επέμβασης). * Ο εγκλωβισμένος πρέπει να απεγκλωβιστεί άμεσα στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Εφόσον κινδυνεύει άμεσα η ζωή του από εξωγενές κίνδυνο. Π.χ. από πυρκαγιά στο όχημα, κίνδυνο έκρηξης, όχημα στο χείλος του γκρεμού και άλλα. 2. Εφόσον κινδυνεύει άμεσα η ζωή του εξαιτίας τραυματισμού του. Π.χ. Δεν αναπνέει και πρέπει να του γίνει άμεσα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. 3. Εάν αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβασή μας σε άλλο άτομο το οποίο είναι βαρύτερα τραυματισμένο. Γ) Η σε συνεργασία με τους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. αρχική ακινητοποίησή του με γιλέκο περιβολής ή μισή σκληρή σανίδα ή άλλο μέσο ακινητοποίησης κορμού και αυχένα. Η σε συνεργασία με τους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. τελική ακινητοποίησή του σε κατάλληλο φορείο (π.χ. σκληρή σανίδα ακινητοποίησης) ή άλλο μέσο ακινητοποίησης κορμού και αυχένα, κατά τη διάρκεια απεγκλωβισμού του ή αφού απεγκλωβιστεί από τα συντρίμμια και η μεταφορά του έως το ασθενοφόρο. Δ**) Οι λοιπές πρώτες βοήθειες που περιγράφονται στον ΚΕΥΠΣ, άρθρο ΧΧ, παρ. ΧΧ, Καθήκοντα Πρώτων Βοηθειών Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. **Το Δ) θα έχει νόημα εφόσον διευκρινιστεί και ακολούθως νομοθετηθεί το είδος των πρώτων βοηθειών που αναφέρεται στην ενότητα: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Από τα ανωτέρω εξάγονται με σαφήνεια τα παρακάτω συμπεράσματα: Ένα άτομο πρέπει να κρατάει συνεχώς το κεφάλι του τραυματία μέχρι την τελική ακινητοποίησή του πάνω σε κατάλληλο φορείο (π.χ. σκληρή σανίδα ακινητοποίησης) ή άλλο μέσο ακινητοποίησης κορμού και αυχένα (π.χ. γιλέκου περιβολής). Ένα άλλο άτομο θα πρέπει να περάσει το κολάρο στήριξης αυχένα στον τραυματία και να πραγματοποιήσει την πρωτοβάθμια εκτίμηση του, για την εξαγωγή συμπεράσματος του κρίσιμου της κατάστασής του. Αυτή η εκτίμηση θα καθορίσει με απλά λόγια το πόσο κοντά στο θάνατο ή όχι βρίσκεται το θύμα. Εάν το θύμα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση πρέπει να απεγκλωβιστεί σύντομα μεν, αλλά ακολουθώντας τις τυποποιημένες μεθόδους του πρωτοκόλλου SAVER. Εάν είναι σε κρίσιμη κατάσταση, πρέπει να απεγκλωβιστεί γρήγορα με πιο «επιθετικές» μεθόδους του πρωτοκόλλου SAVER ή άλλου. Η τεχνική Διάσωση*** (απεγκλωβισμός) αλλά και η παροχή Α Βοηθειών είναι απολύτως αλληλένδετα και αποτελούν μια αλυσίδα η οποία εάν σπάσει θα έχει ως παράγωγο αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής του πολίτη ή την δημιουργία σοβαρού νευρολογικού τραυματισμού του (παράλυση) ή άλλου προβλήματος υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγή, είναι το να μην ασχοληθεί κανείς με την κατάσταση του τραυματία και να εστιαστούν οι προσπάθειες

8 Σελίδα 8 από 17 στον ταχύ απεγκλωβισμό του. Με ένα αναίσθητο θύμα το οποίο προφανώς δεν μπορεί να μιλήσει, κουνηθεί ή φωνάξει από τον πόνο για να καταλάβεις ότι «ακόμα ζει», είναι πολύ εύκολο με ένα φραγμένο αεραγωγό να τον «χάσεις» σε 4 έως 6 λεπτά, ενώ κάνεις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του. Ένα δεύτερο παράδειγμα προς αποφυγή, είναι να εστιαστούν οι προσπάθειες των Διασωστών στην καλή ακινητοποίησή του πάνω σε μια σανίδα και να ξεχάσουν να ελέγξουν τα ζωτικά του σημεία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό που απλά θα έχουν πετύχει, θα είναι ένα καλά ακινητοποιημένο πτώμα. *** Ορισμός Διάσωσης: Διάσωση είναι το σύνολο των ενεργειών που γίνονται στον τόπο του ατυχήματος, με σκοπό τον άμεσο απεγκλωβισμό του ανθρώπου από τον κίνδυνο που απειλεί άμεσα τη ζωή του. (Βλ. ορισμό βιβλίου «Γνώση και Πράξη» Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού) Εκτός όμως των τροποποιήσεων που προτείνονται, υπάρχουν και κάποιες γενικού τύπου απορίες ή προτάσεις βελτίωσης ή ορθογραφικά λάθη εκ παραδρομής που παρατίθενται παρακάτω: 02. (Αναφέρεται στη Σελίδα 2): «ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Σχήμα 1 Οργανόγραμμα ομάδας επέμβασης σε τροχαίο ατύχημα» Απορία: Ποιος θα ορίζεται ως Υπεύθυνος Ασφαλείας και τι προσόντα πρέπει να έχει; Ποια θα είναι τα αναλυτικά του καθήκοντα; Θα αναγράφεται στην κατάσταση υπηρεσίας ως τέτοιος; 03. (Αναφέρεται στη Σελίδα 3): «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελέγχει και εξασφαλίζει την ασφάλεια των διασωστών, των παρευρισκομένων πολιτών και την περαιτέρω ασφάλεια των τραυματιών, κατά τη διάρκεια της διάσωσης.» Προτείνεται και η προσθήκη του όρου «Ασφάλεια x 3» ο οποίος έχει επικρατήσει στην διασωστική ορολογία και περιγράφει εν συντομία τις ενέργειες της ανωτέρω πρότασης. Δηλαδή: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελέγχει και εξασφαλίζει την ασφάλεια των διασωστών, των παρευρισκομένων πολιτών και την περαιτέρω ασφάλεια των τραυματιών (Ασφάλεια x 3), κατά τη διάρκεια της διάσωσης. 04. (Αναφέρεται στη Σελίδα 4): «ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Εργαλεία διαχείρισης κοπής τζαμιών.»

9 Σελίδα 9 από 17 Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί: «Λοιπά εργαλεία». Δηλαδή: ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Εργαλεία διαχείρισης κοπής τζαμιών. Λοιπά εργαλεία. 05. (Αναφέρεται στη Σελίδα 4): «ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Π.Σ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλούς αντιμετώπισης του συμβάντος για το προσωπικό και τους πολίτες. Ο επικεφαλής της σκηνής συμβάντος αλλάζει ανάλογα με τα μέσα και το προσωπικό που φτάνει στο χώρο όπως προαναφέρθηκε παραπάνω.» Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλούς αντιμετώπισης του συμβάντος για το προσωπικό και τους πολίτες. Ο επικεφαλής της σκηνής συμβάντος διορίζεται βάσει αρχαιότητας ανάλογα τα μέσα και το προσωπικό που φτάνει στο χώρο όπως προαναφέρθηκε παραπάνω. 06. (Αναφέρεται στη Σελίδα 4): «ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. (Εάν υπάρχει τραυματίας ή νεκρός) Συμμετέχει και δίνει οδηγίες στο τελευταίο στάδιο απεγκλωβισμού του τραυματία που είναι αυτό της μετακίνησης του, της τοποθέτησης του σε φορείο και της μεταφοράς του στο ασθενοφόρο.» Απορία: Σε τι συμμετέχει το ΕΚΑΒ; Πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς η συμμετοχή του, αφού με την άφιξή του πρέπει οι Διασώστες του να καθίστανται και νομικά υπεύθυνοι για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Επίσης: Το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να συμμετέχει και να δίνει οδηγίες μόνο στο τελικό στάδιο, επειδή ο τραυματίας χρειάζεται υγειονομική υποστήριξη καθ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβισμού (από την αρχή έως το τέλος). Εάν αυτό δεν συμβεί, είναι πιθανόν να πεθάνει ή να υποστεί σοβαρές μόνιμες βλάβες στην υγεία του, ενώ αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με κάποιες απλές βασικές ενέργειες πρώτων βοηθειών. 07. (Αναφέρεται στη Σελίδα 5): «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Τηλεφωνητής

10 Σελίδα 10 από 17 Δίνει στον επικεφαλής της διασωστικής πυροσβεστικής εξόδου αντίγραφο του δελτίου συλλογής στοιχείων συμβάντος παροχής βοήθειας για τον τόπο του συμβάντος, το είδος των εμπλεκομένων οχημάτων κι ότι άλλη πληροφορία έχει για το συμβάν.» Απορία: Ποιο είναι το δελτίο συλλογής στοιχείων συμβάντος παροχής βοήθειας; Πρόκειται για το γενικού τύπου δελτίο συλλογής στοιχείων συμβάντος; 08. (Αναφέρεται στη Σελίδα 7): «Ελέγχει τον ευρύτερο χώρο της σκηνής συμβάντος για τυχόν περαιτέρω θύματα που πετάχτηκαν έξω από τα οχήματα.» Απορία: Μήπως αυτό είναι ήδη ή πρέπει να γίνει υποχρέωση - αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ.; Αναφέρεται επειδή συνήθως η πυροσβεστική διασωστική έξοδος επικεντρώνει τις ενέργειές της στον απεγκλωβισμό και έτσι είναι πολυτέλεια το να διαθέσει υπάλληλο για έρευνα του ευρύτερου χώρου, εκτός βέβαια και υπάρχουν εξακριβωμένες πληροφορίες περί τούτου. Από την άλλη μεριά, οι αστυνομικές δυνάμεις είναι υπεύθυνες (μεταξύ άλλων) και για την οριοθέτηση της περιμέτρου του συμβάντος, οπότε ο οπτικός τουλάχιστον έλεγχος είναι ευκολότερος γι αυτούς. 09. (Αναφέρεται στη Σελίδα 7): «Υπεύθυνος ασφαλείας Επιβλέπει τη σταθεροποίηση (προσαρμογή κολάρου στον αυχένα και ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης) και προστασία των εγκλωβισμένων από κινδύνους κατά τη διάρκεια της διάσωσης (αιχμηρές λαμαρίνες, θραύση κρυστάλλων κ.τ.λ.)» Απορία: Ποιος θα πραγματοποιήσει την πρωτοβάθμια εκτίμηση για τον έλεγχο την κρισιμότητας της κατάστασης του τραυματία; Αυτό αναλύεται επίσης και στην ενότητα με τίτλο: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 116 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Μήπως πρέπει να περάσει ο ίδιος το κολάρο και άλλος πυροσβέστης να πραγματοποιήσει πρωτοβάθμια εκτίμηση; Αυτό όμως σημαίνει ότι πρακτικά θα αλλάξουν τα καθήκοντά του. Η πλέον ενδεδειγμένη λύση θα ήταν να αναλάβουν τα καθήκοντα της τοποθέτησης του κολάρου και της πρωτοβάθμιας εκτίμησης 2 διασώστες του ΕΚΑΒ. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι βάσει των πρωτοκόλλων του PHTLS, ένας διασώστης κρατά συνεχώς το κεφάλι του τραυματία μέχρι την τελική ακινητοποίησή του σε κατάλληλο μέσο και άλλος διασώστης είναι υπεύθυνος για να πραγματοποιήσει την πρωτοβάθμια εκτίμηση του τραυματία, να τοποθετήσει αυχενικό κολάρο στήριξης, και να παρακολουθεί την εξέλιξη της καταστάσεώς του. 10. (Αναφέρεται στη Σελίδα 7): «Τεχνική ομάδα Διασώστε.»

11 Σελίδα 11 από 17 Λάθος εκ παραδρομής: Τεχνική ομάδα Διασώστες. 11. (Αναφέρεται στη Σελίδα 7): «Τεχνική ομάδα Διασώστες Επιλαμβάνονται της σταθεροποίησης του οχήματος με τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα. Αφαιρούν την μπαταρία του οχήματος κατόπιν υποδείξεως του επικεφαλής ή του υπεύθυνου ασφαλείας. Απενεργοποιούν ή ασφαλίζουν τους αερόσακους με τον κατάλληλο εξοπλισμό.» Επιλαμβάνονται της σταθεροποίησης του οχήματος με τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα. Αρχικά αποσυνδέουν ή αφαιρούν την μπαταρία του οχήματος αφαιρώντας κατά προτίμηση πρώτα* τον αρνητικό (μαύρο) πόλο της μπαταρίας. Ακολούθως προκαλούν βραχυκύκλωμα** για 2 3 δευτερόλεπτα στα εναπομείναντα καλώδια (θετικό «κόκκινο» καλώδιο και αρνητικό «μαύρο» καλώδιο) του οχήματος (με το κλειδί στη θέση 0) για εκφόρτιση τυχόν αποθηκευμένων ηλεκτρικών φορτίων ρεύματος που μπορεί να προκαλέσουν απρόσμενη ενεργοποίηση των τυχόν μη ενεργοποιηθέντων αερόσακων (ή / και των προεντατήρων ζωνών ασφαλείας) από την σύγκρουση του οχήματος. Επίσης ανάβουν το εσωτερικό φως του οχήματος (πλαφονιέρα) μέχρι να σβήσει μόνο του. (Βλέπε και αναφορά υπ αριθμ. 24, παρακάτω) * Βλέπε και «VEHICLE EXTRICATION TECHNIQUES» της HOLMATRO με ISBN ** Βλέπε και άρθρο «SAVER» Αντιπύραρχου Ιωάννη Γαϊτανίδη στην Πυροσβεστική Επιθεώρηση Η φράση «κατόπιν υποδείξεως του επικεφαλής ή του υπεύθυνου ασφαλείας» είναι περιττή γιατί και οι 3εις ανωτέρω ενέργειες αποτελούν τυποποιημένη διαδικασία που πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας μπορεί να επέμβει όπου το θεωρεί απαραίτητο, ή και όπου βλέπει να μην τηρούνται οι τυποποιημένες δέουσες διαδικασίες. Απενεργοποιούν ή ασφαλίζουν τους αερόσακους με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 12. (Αναφέρεται στη Σελίδα 7): «Τεχνική ομάδα Διασώστες Είναι υπεύθυνοι για την προστασία και ακινητοποίηση των εγκλωβισμένων κατά τη διάρκεια των ενεργειών απεγκλωβισμού τους. Η ακινητοποίηση των εγκλωβισμένων επιβάλει την προληπτική προσαρμογή κολάρου στον αυχένα των θυμάτων και ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης με σανίδες ακινητοποίησης ή στήριξη από ένα διασώστη καθ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων μέχρι την τελική απομάκρυνση των θυμάτων από τα αυτοκίνητα.» Τεχνική ομάδα Διασώστες Είναι υπεύθυνοι για την προστασία και ακινητοποίηση των εγκλωβισμένων κατά τη διάρκεια των ενεργειών απεγκλωβισμού τους. Η ακινητοποίηση των εγκλωβισμένων επιβάλει την προληπτική προσαρμογή αυχενικού κολάρου στήριξης στα θύματα με παράλληλη στήριξη της κεφαλής από ένα

12 Σελίδα 12 από 17 διασώστη της Πυροσβεστικής ή του ΕΚΑΒ καθ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού. Η στήριξη αυτή υφίσταται μέχρι την τελική τοποθέτηση ακινητοποίηση των θυμάτων από προσωπικό της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ πάνω σε μέσα πλήρους ακινητοποίησης, όπως π.χ. γιλέκα περιβολής, μισές σκληρές σανίδες και σκληρές σανίδες ακινητοποίησης. Ακολούθως τα θύματα απομακρύνονται πλήρως ακινητοποιημένα από τον χώρο του ατυχήματος και παραδίδονται στα πληρώματα του ΕΚΑΒ για τα περαιτέρω. 13. (Αναφέρεται στη Σελίδα 7): «Τεχνική ομάδα Διασώστες Ένας από την ομάδα διάσωσης μένει κοντά στον εγκλωβισμένο υποστηρίζοντας τον αυχένα του και παρέχοντας ενημέρωση για τις διασωστικές ενέργειες και ψυχολογική υποστήριξη στο θύμα που απεγκλωβίζεται. (Σε περίπτωση έλλειψης διασωστών η ενέργεια αυτή μπορεί να αναληφθεί από τον Υπεύθυνο ασφαλείας).» Ένας από την ομάδα διάσωσης της Πυροσβεστικής ή ένας διασώστης του ΕΚΑΒ μένει κοντά στον εγκλωβισμένο υποστηρίζοντας τον αυχένα του και παρέχοντας ενημέρωση για τις διασωστικές ενέργειες και ψυχολογική υποστήριξη στο θύμα που απεγκλωβίζεται. (Σε περίπτωση έλλειψης διασωστών της Πυροσβεστικής η ενέργεια αυτή μπορεί να αναληφθεί από τον Υπεύθυνο ασφαλείας). Απορία: Πως γίνεται η ψυχολογική υποστήριξη; Μπορούν να οργανωθούν σχετικά μαθήματα με τη μορφή σεμιναρίων για να εκπαιδευτούμε όλοι σ αυτά; 14. (Αναφέρεται στη Σελίδα 8): «Μετά τη δημιουργία ικανού χώρου για τον απεγκλωβισμό και σε συνεργασία με το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ μετακινούν το θύμα για την τοποθέτηση του στο ασθενοφόρο και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.» Μετά τη δημιουργία ικανού χώρου για τον απεγκλωβισμό και σε συνεργασία με το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ μετακινούν το θύμα ακινητοποιημένο με το φορείο (ή και με άλλο μέσο ακινητοποίησης που τυχόν έχει χρησιμοποιηθεί) για την τοποθέτηση του στο ασθενοφόρο και τη διακομιδή του σε Νοσοκομείο, Κέντρο υγείας, Υγειονομικό Σχηματισμό ή όπου αλλού προβλέπεται βάση των σχεδίων επέμβασής τους. 15. (Αναφέρεται στη Σελίδα 8): «Σε περίπτωση που στο χώρο δεν έχει φτάσει ακόμα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το θύμα αφού απελευθερωθεί από τα συντρίμμια, του αυτοκινήτου παραμένει στη θέση του και ΔΕΝ μετακινείται από τους άνδρες της πυροσβεστικής εξόδου.»

13 Σελίδα 13 από 17 Σε περίπτωση που στο χώρο δεν έχει φτάσει ακόμα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το θύμα αφού απελευθερωθεί από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου, παραμένει στη θέση του και ΔΕΝ μετακινείται από τους άνδρες της πυροσβεστικής εξόδου. Καθ όλη την διάρκεια αναμονής του ασθενοφόρου, η κατάσταση της υγείας του θύματος παρακολουθείται στενά και ανελλιπώς από το προσωπικό της Πυροσβεστικής και χορηγούνται ανάλογα οι αντίστοιχες βασικές πρώτες βοήθειες. Εξαίρεση στην παραμονή του θύματος εντός του οχήματος αποτελούν οι τρεις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του από εξωγενές κίνδυνο. Π.χ. από πυρκαγιά στο όχημα, κίνδυνο έκρηξης, όχημα στο χείλος του γκρεμού και άλλα. 2. Να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του εξαιτίας τραυματισμού του. Π.χ. Δεν αναπνέει και πρέπει να του γίνει άμεσα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. 3. Να αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβασή μας σε άλλο άτομο το οποίο είναι βαρύτερα τραυματισμένο. Στις 3εις ανωτέρω περιπτώσεις ο απεγκλωβισμός του τραυματία μπορεί να γίνει με χρήση της ειδικής λαβής ταχέως απεγκλωβισμού επιβάτη οχήματος, επονομαζόμενη λαβή «RAUTEK» ή άλλη ταχεία μέθοδο απεγκλωβισμού, κατ επιλογήν του επικεφαλής της εξόδου. 16. (Αναφέρεται στη Σελίδα 8): «ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ. Οδηγός Καταγράφει υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο συμβάν και δεν ανακτήθηκαν (όπως π.χ. κολάρο σταθεροποίησης, αντιπυρική κουβέρτα, ταινίες σήμανσης, σάκος νεκρών κ.α.)» ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ. Οδηγός Καταγράφει υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο συμβάν και δεν ανακτήθηκαν (όπως π.χ. αυχενικό κολάρο στήριξης, αντιπυρική κουβέρτα, ταινίες σήμανσης, σάκους νεκρών κ.α.) 17. (Αναφέρεται στη Σελίδα 8): «ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ. Επικεφαλής ομάδας Διατάσσει και επιβλέπει την αποκατάσταση του οδοστρώματος εάν κι εφόσον απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις που η κάλυψη ή η ρύπανση του οδοστρώματος από διάφορα υλικά είναι δυνατόν να προκαλέσει ατυχήματα ή προκαλεί απέχθεια στο κοινό). Υπεύθυνος για την ρίψη απορροφητικών υλικών λόγω διαρροής ελαιολιπαντικών καυσίμων επί του οδοστρώματος είναι η τροχαία.»

14 Σελίδα 14 από 17 Πρόταση βελτίωσης για την ανωτέρω υπογραμμισμένη πρόταση: Εάν δεν έχει ήδη γίνει, να αποσταλεί η Εγκύκλιος Διαταγή 116 προς ενημέρωση των συναρμόδιων φορέων στους οποίους αναφέρεται, έτσι ώστε να λάβουν γνώση. 18. (Αναφέρεται στη Σελίδα 8): «Τεχνική ομάδα Διασώστε.» Λάθος εκ παραδρομής: Τεχνική ομάδα Διασώστες. 19. (Αναφέρεται στη Σελίδα 8 και Σελίδα 9): «ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μετά την παραλαβή από ασθενοφόρο/α του Ε.Κ.Α.Β. από τη σκηνή του συμβάντος και του τελευταίου εμπλεκομένου στο συμβάν μπορεί να ξεκινήσει η αποχώρηση της εξόδου. Εάν στο συμβάν εμπλέκονται περισσότερα του ενός οχήματα η αποχώρηση μπορεί να γίνει σταδιακά με τελευταίο το όχημα στο οποίο επιβαίνει ο Επικεφαλής εξόδου (ομάδας). Σε περίπτωση που η έξοδος κληθεί για άλλο συμβάν μέσω ασύρματης επικοινωνίας με το εκάστοτε επιχειρησιακό κέντρο, πριν την παραλαβή από το ΕΚΑΒ των τραυματιών, στο χώρο παραμένουν μόνο οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Τροχαίας που έχει κληθεί για το συμβάν.» ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό είναι ΛΑΘΟΣ ή ΕΛΛΙΠΕΣ. Πιο συγκεκριμένα: Η εγκατάλειψη του τραυματία στη σκηνή του συμβάντος εφόσον δεν υφίσταται άμεσα άλλος σοβαρότερος κίνδυνος κατά ζωής πολίτη, αποτελεί σοβαρό νομικό αδίκημα και έρχεται σε σύγκρουση με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πρέπει αρχικά να εκτιμηθεί η κατάσταση του τραυματία από τον Επικεφαλής της εξόδου, και τον Υπεύθυνο Ασφαλείας. Χρειάζεται κάτι άμεσα που μπορεί να του χορηγηθεί μόνο από Πυροσβεστικό Προσωπικό; Μήπως η κατάστασή του χειροτερέψει και οι μόνοι που μπορούν να του προσφέρουν βοήθεια είναι Πυροσβέστες; Υπάρχει στο συμβάν άλλος πολίτης ή μη (π.χ. ιατρός γνώστης Α Βοηθειών, νοσηλευτής γνώστης Α Βοηθειών, Αστυνομικός, εθελοντής Πολιτικής Προστασίας), ειδικότερος από τους Πυροσβέστες σε γνώσεις εμπειρία και εξοπλισμό, που μπορεί να προσφέρει τις ίδιες ή καλύτερες υπηρεσίες Α Βοηθειών από τους τελευταίους και να υποστηρίξει προνοσοκομειακά τη ζωή του τραυματία (μόνος του;). Ομοίως θα πρέπει να εκτιμηθεί το νέο συμβάν από το Κέντρο Επιχειρήσεων. Υπάρχουν διαθέσιμα κοντινότερα περιπολικά από το όχημα εξόδου που βρίσκεται στο συμβάν; Υπάρχει ανάγκη χρήσης ειδικού εξοπλισμού που διαθέτει μόνο το όχημα του συμβάντος π.χ. διασωστικά εργαλεία; Κινδυνεύουν άλλοι πολίτες περισσότερο από τον υπάρχον τραυματία ή πρόκειται για παροχή βοηθείας ή πυρκαγιά που δεν θέτει σε κίνδυνο άμεσα ανθρώπινες ζωές; Σε πόση ώρα μας λέει το Κέντρο του ΕΚΑΒ ότι θα βρίσκεται εκεί το ασθενοφόρο; Πρέπει όλα αυτά να συνεκτιμηθούν και να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος απόφασης αποχώρησης ή παραμονής στον τόπο του συμβάντος.

15 Σελίδα 15 από (Αναφέρεται στη Σελίδα 9): «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΦΙΞΗ Επικεφαλής οχήματος. Ζητά τη συνδρομή άλλων φορέων.» Ζητά τη συνδρομή άλλων φορέων δια μέσω του Επιχειρησιακού του Κέντρου 21. (Αναφέρεται στο τέλος της Σελίδας 10 αρχή Σελίδας 11): «Καυτή ζώνη. Διαμέτρου περίπου 5 μέτρων (ή διαμέτρου ανάλογης με το μέγεθος και τον αριθμό των οχημάτων που εμπλέκονται σε συμβάν). Στη ζώνη αυτή επιχειρεί η διασωστική ομάδα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων (εδώ μάλλον λείπει η λέξη «και») αναπτύσσονται οι εγκαταστάσεις προστασίας του χώρου του συμβάντος. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άλλα άτομα εκτός από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ την ώρα της ανασυρτής των τραυματιών μετά το πέρας των εργασιών απεγκλωβισμού.» Ορθογραφικό λάθος εκ παραδρομής: Η λέξη «ανασυρτής» πρέπει να αντικατασταθεί με την λέξη: «ανάσυρσης». Εδώ υπάρχει λάθος επειδή ο Διασώστης (Π.Σ. ή Ε.Κ.Α.Β.) που θα είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη της ζωής του τραυματία πρέπει να είναι συνέχεια δίπλα του για να παρακολουθεί τις ζωτικές του λειτουργίες και να επεμβαίνει όπου κρίνει αυτός απαραίτητο. Πέραν τούτου, πρέπει συνεχώς κάποιος να κρατά ακίνητο το κεφάλι του τραυματία (στον λαιμό του οποίου έχει νωρίτερα τοποθετηθεί αυχενικό κολάρο στήριξης) εφόσον είναι αδύνατον να ακινητοποιηθεί προτού την τοποθέτησή του πάνω στην σκληρή σανίδα ακινητοποίησης. Κρατώντας τον Διασώστη του Ε.Κ.Α.Β. μακριά κατά την διάρκεια των εργασιών απεγκλωβισμού, πιθανόν να καταδικάσουμε τον τραυματία σε θάνατο. Αυτό εάν συμβεί, θα είναι εξαιτίας έλλειψης βασικών γνώσεων Α Βοηθειών στην πλειοψηφία του Πυροσβεστικού προσωπικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση κατά την οποία ο πολίτης τραυματίας έχει χάσει τις αισθήσεις του στο τροχαίο και καλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του. Ο Πυροσβέστης που κρατά συνεχώς ακίνητο το κεφάλι του τραυματία πιθανόν λόγω έλλειψης γνώσεων ή και απειρίας, να μην καταλάβει την διακοπή της λειτουργίας της αναπνοής του και έτσι, σε 4 με 6 λεπτά μοιραία θα καταλήξει. Το ίδιο κάλλιστα μπορεί να συμβεί και σε έτερο Πυροσβέστη που δεν κρατά δηλαδή ακίνητο το κεφάλι του τραυματία, αλλά του έχουν ανατεθεί καθήκοντα διαχείρισης του. 22. (Αναφέρεται στη Σελίδα 11): «Ψυχρή ζώνη. Είναι η ευρύτερη περιοχή γύρω από το συμβάν ελεγχόμενης πρόσβασης φορέων που ασχολούνται με το συμβάν (ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΕΛΕΑΣ). Στα όρια της τοποθετούνται τα διασωστικά πυροσβεστικά και άλλα οχήματα επέμβασης στο συμβάν για την προστασία του χώρου του συμβάντος»

16 Σελίδα 16 από 17 Ορθογραφικό λάθος εκ παραδρομής: Η λέξη «ΕΛΕΑΣ» πρέπει να αντικατασταθεί με την λέξη: «ΕΛΑΣ» 23. (Αναφέρεται στη Σελίδα 11): «Αν έχουμε δύο οχήματα μπροστά μπαίνει το διασωστικό όχημα και πίσω σε απόσταση ανάλογη των ζωνών επέμβασης το διασωστικό. (βλέπε σχήμα)» Λάθος εκ παραδρομής: Η λέξη «διασωστικό» στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να αντικατασταθεί με την λέξη: «υδροφόρο». 24. (Αναφέρεται στη Σελίδα 12): «Πρέπει να αποσυνδέσετε την μπαταρία κι όχι να κόψετε τα καλώδια της. Προσοχή σε μοντέλα που κρατάνε για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αφαίρεση της μπαταρίας ρεύμα.» Πρέπει αρχικά να αποσυνδέσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία κι όχι να κόψετε τα καλώδια της, αφαιρώντας κατά προτίμηση πρώτα* τον αρνητικό (μαύρο) πόλο της μπαταρίας. Προσοχή σε μοντέλα που κρατάνε για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αφαίρεση της μπαταρίας ρεύμα. Το ηλεκτρικό φορτίο ρεύματος που μένει προσωρινά αποθηκευμένο στα ηλεκτρονικά στοιχεία του αυτοκινήτου, εκφορτίζεται βραχυκυκλώνοντας** για 2 3 δευτερόλεπτα τα εναπομείναντα καλώδια (θετικό «κόκκινο» καλώδιο και αρνητικό «μαύρο» καλώδιο) του οχήματος (με το κλειδί στη θέση 0). Με αυτό τον τρόπο μειώνονται δραματικά οι πιθανότητες απρόσμενης ενεργοποίησης των τυχόν μη ενεργοποιηθέντων αερόσακων (ή / και των προεντατήρων ζωνών ασφαλείας) από την σύγκρουση του οχήματος. Επίσης να ανάψετε το εσωτερικό φως του οχήματος (πλαφονιέρα) μέχρι να σβήσει μόνο του. (Βλέπε και αναφορά υπ αριθμ. 11, παραπάνω) * Βλέπε και «VEHICLE EXTRICATION TECHNIQUES» της HOLMATRO με ISBN ** Βλέπε και άρθρο «SAVER» Αντιπύραρχου Ιωάννη Γαϊτανίδη στην Πυροσβεστική Επιθεώρηση 25. (Αναφέρεται στη Σελίδα 14): «Ενέργειες απεγκλωβισμού από όχημα σε πλαϊνή θέση Προσοχή στον εγκλωβισμένο» Επίσης: «Ενέργειες απεγκλωβισμού σε αναποδογυρισμένο όχημα. Προσοχή στον εγκλωβισμένο» Απορία: Τι πρέπει να προσέξουμε; Κάτι πιο συγκεκριμένο;

17 Σελίδα 17 από 17 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Κλείνοντας την παρούσα πρόταση εισήγηση βελτίωσης της εγκυκλίου διαταγής 116, αλλά και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς και το είδος των Α Βοηθειών που μπορεί να παράσχει ο Έλληνας Πυροσβέστης, εύχομαι η μικρή μου αυτή προσπάθεια να εισακουστεί προς πάσα κατεύθυνση και να δώσει καρπούς προς όφελος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Ο ιασώστης στην Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Βάγγος Γεώργιος ιασώστης ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Αναγκαιότητα Επείγουσας Ε. Σ. Υ. Προνοσοκοµειακής Φροντίδας Παγκοσµίως οι πολεµικές ανάγκες δηµιούργησαν την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Οδική Ασφάλεια και ΕΚΑΒ Μετά το Ατύχημα ΤΙ; Αθήνα, 28.9.06 1 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o BLS. BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATION (ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ). Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ Η ιστορία της Σ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ξεκινά από την δεκαετία του 70,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 210 7623301, 697 2910407 Website: www.empfirstaid.gr Email: akonovesi@empfirstaid.gr ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΟΔΡΟΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΣΤΟΥΣΝΕΟΥΣ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΟΔΡΟΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΣΤΟΥΣΝΕΟΥΣ» «ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΟΔΡΟΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΖΩΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΣΤΟΥΣΝΕΟΥΣ» ΕΚΑΒΠΡΙΝ& ΜΕΤΑ, ΓΙΑΜΙΑΖΩΗΜΕΤΑ Παπανικολάου Σπυρίδων Γενικός Χειρουργός, Εντατικολόγος ΙατρόςΕπείγουσαςΙατρικής (ΕΚΑΒ) Ε.Κ.Α.Β. Ι Είναι ο μοναδικός επίσημος

Διαβάστε περισσότερα

EKAB Κρήτης ηµή µ τρη ρ ς Β ο Β υρ υ β ρ α β χ α άκ ά η κ ς,, Εθ Ε νι ν κό κ Κ έν έ τ ν ρο ρ Άµε µ σ ε η σ ς Β ο Β ήθει ε ας α

EKAB Κρήτης ηµή µ τρη ρ ς Β ο Β υρ υ β ρ α β χ α άκ ά η κ ς,, Εθ Ε νι ν κό κ Κ έν έ τ ν ρο ρ Άµε µ σ ε η σ ς Β ο Β ήθει ε ας α Τροχαία ατυχήµατα σε τουριστικές περιοχές Κρήτη (1995-2005) ηµήτρης Βουρβαχάκης, MD Αναισθησιολόγος, ΕΚΑΒ Κρήτη: ονειρικός προορισµός Μόνιµος πληθυσµός ~600000 (2001) 8-µηνη τουριστική περίοδος 1000000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ PHTLS ΚΡΗΤΗΣ Email: pc_phtls@hotmail.com, Τηλέφωνο Επικοινωνίας-Πληροφορίες-Εγγραφές: 6944 842493,

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ PHTLS ΚΡΗΤΗΣ Email: pc_phtls@hotmail.com, Τηλέφωνο Επικοινωνίας-Πληροφορίες-Εγγραφές: 6944 842493, National Association of Emergency Medical Technicians & American College of Surgeons Hellenic Chapter ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ. Ημερομηνία εγγραφής : ( με ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση Βασική Υποστήριξη Ζωής & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής 2 Αντικειμενικός Στόχος Εκτίμηση ατόμου που έχει καταρρεύσει Εκτέλεση Θωρακικών Συμπιέσεων & Εμφυσήσεων Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ Στόχοι Να γνωρίζουμε βασικά θέματα του ΑΕΑ (AED) Να εφαρμόζουμε τον ΑΕΑ Να γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε ΚΑΡ.Π.Α. σε συνδυασμό με ΑΕΑ Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α."

ΘΕΜΑ:  Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α." ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Πυροσβεστική Διάταξη Νο 3 Π.Υ. β) Οδηγίες υπ αριθ. 107/1/54/24.11.75 Υπ. Δημ. Τάξεως. γ) Οδηγίες Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισης ενός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία και ρόλος του ΕΚΕΠΥ Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Ιστορική αναδρομή Απρ 2004 Νόμος περί ιδρύσεως ΣΟΤΥ για τις ανάγκες του Τομέα Υγείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές. στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Βοήθεια. 14 και 15 Φεβρουαρίου 2014 Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας (Δήλου 1, Αθήνα)

Βασικές Αρχές. στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Βοήθεια. 14 και 15 Φεβρουαρίου 2014 Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας (Δήλου 1, Αθήνα) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Βασικές Αρχές στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Βοήθεια 14 και 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0 Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs)

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) Παρότι οι πρόοδοι στην επείγουσα καρδιακή φροντίδα συνεχίζουν να βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή, αυτή παραμένει βασική αιτία θανάτου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ Βασικός εχθρός στην αντιμετώπιση του τραυματία και του ασθενούς είναι ο χρόνος. Σ ένα τραυματία οι πιθανότητες επιβίωσης ελαττώνονται αν δεν αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1951 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Σκοπός και αποστολή

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1951 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Σκοπός και αποστολή Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι σχετικά νέος στη χώρα μας και ουσιαστικά το 1991 με το Νόμο 1951 τέθηκαν οι βασικές αρχές λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων. Το Πυροσβεστικό

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Ομιλητές: Παντελής Καστρινάκης Φρύνη Υψηλάντη Η Ε.Δ.Ο.Κ. είναι μια εθελοντική

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το ΚΕΠΠ που, ως γνωστόν, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, κατά το έτος 2006 ανέλαβε την κινητοποίηση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Περιφέρεια Αττικής Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις μετεωρολογικές προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Σ. ΙΔΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ. Η Ιδέα του Ερυθρού Σταυρού:

Ε.Ε.Σ. ΙΔΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ. Η Ιδέα του Ερυθρού Σταυρού: Η Ιδέα του Ερυθρού Σταυρού: Η ιδέα του ερυθροσταυρισμού γεννήθηκε στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο από την αλτρουιστική διάθεση προσφοράς του Ερρίκου Ντυνάν προς τους τραυματίες στρατιώτες του πολέμου

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς :

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς : ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ --------------- ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κατασκήνωση ή κάπου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του θύματος ή αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε την κατάσταση, καλέστε 166 ή αναζητήστε

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον σύγχρονο τρόπο ζωής οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με αυτοκίνητο. Στην Ε.Ε αντιστοιχούν 488 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ο κάτοικος της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Η πρόληψη επειγουσών καταστάσεων είναι θεµελιώδους σηµασίας. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι και εξοπλισµένοι µε τις κατάλληλες γνώσεις, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τι είναι Α Βοήθειες Η βοήθεια που παρέχεται σε ασθενείς άμεσα μετά τον τραυματισμό ή την πάθηση και πριν προσέλθει ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Copyright Ιούνιος 2009, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Διεύθυνση Σώµατος Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τµήµα Εκπαίδευσης ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΖΑΓΟΡΑ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ!

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! For the Automobile and Society ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, Η φράση «Πριν Οδηγήσεις, Θυμήσου!» αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια πρωτοβουλία σχετικά με την οδική ασφάλεια της FIA Foundation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Ευστάθιος Χ. Διαμαντόπουλος Μαθηματικός - Πανεπιστήμιο Αθηνών Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΜΑΡΙΑ ΠΟΔΗΜΑΤΑ Πολιτικός Μηχανικός Τμήμα Παροχής Βοήθειας Ετοιμότητα Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 Α - ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επικίνδυνα τοποθετημένες στάσεις (σε λάθος σημείο) σε αντίθεση με τη νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, στέγαστρα λάθος τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 Έλεγχος Αιμορραγίας Αιμόσταση Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων Η εταιρεία πρεπει 1. να είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη για τη μεταφορά βιολογικών υλικών, εκπληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται απο την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ: ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ - STRESS 1 Άγχος - Απόπειρα ορισμού! Το εργασιακό άγχος και γενικά το στρες αναφέρεται στη δυσμενή αντίδραση των ανθρώπων μετά από υπερβολική πίεση ή άλλης μορφής απαίτησηστην οποία υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ COPYRIGHT 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε μάθημα-διάλεξη που είναι διαφορετικά μεταξύ τους θα πρέπει να συμπληρωθεί νέα αίτηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε μάθημα-διάλεξη που είναι διαφορετικά μεταξύ τους θα πρέπει να συμπληρωθεί νέα αίτηση ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κωδ. Η/Υ Αριθμός Πρωτ. : ( * )...... /..... / 2010 ( Ημερομηνία ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Έτος ίδρυσης 1989 »Γιατί Spartan;

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Greek Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Το φυλλάδιο αυτό περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος 1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος Ο οδηγός ενός λεωφορείου, ως επαγγελματίας οδηγός, ως οδηγός που επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως βρίσκεται στο δρόμο οδηγώντας το λεωφορείο ή και το Ι.Χ. αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

.gr. CBRNE Crisis Management in Urban Environment Διαχείριση ΧΒΡΠE Κρίσεων σε Αστικό Περιβάλλον

.gr. CBRNE Crisis Management in Urban Environment Διαχείριση ΧΒΡΠE Κρίσεων σε Αστικό Περιβάλλον International Crisis Management International Conference ATHENA 08 Athens, July 4 th 2008 CBRNE Crisis Management in Urban Environment Διαχείριση ΧΒΡΠE Κρίσεων σε Αστικό Περιβάλλον Σχης (ΥΙ) Ιωάννης Γαλατάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα