ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΑΕΚ ΠΑΕ των Χρήσεων Λήξης έως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΑΕΚ ΠΑΕ των Χρήσεων Λήξης 30.06.2005 έως 30.06.2009"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΚ ΠΑΕ των Χρήσεων Λήξης έως

2 Tel: Fax: Patissin str. & 8 Heyden str. Athens Greece Τηλ: Φαξ: Πατησίων 81 & Χέυδεν 8 Αθήνα, ΤΚ Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΚ ΠΑΕ Πάροδος οδού Ρεθύµνης Θέση Μαζαρέκο Σπάτα Αθήνα,17 Ιανουαρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΗΞΗΣ ΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε συνέχεια της από εντολής ανάθεσης, προβήκαµε στον έλεγχο συγκεκριµένων στοιχείων, λογαριασµών και κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΑΕΚ ΠΑΕ»), για τις χρήσεις λήξης έως ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Mε βάση την ανωτέρω εντολή, ο έλεγχός µας περιελάµβανε τους παρακάτω λογαριασµούς και συγκεκριµένα : Ελέγχθηκαν αναλυτικά για όλες τις υπό έλεγχο χρήσεις τα συµβόλαια των αθλητών και του προπονητικού team, οι καταβληθείσες αµοιβές στους εκπροσώπους τους καθώς και το κόστος απόκτησής τους. Ελέγχθηκαν δειγµατοληπτικά όλες οι σηµαντικές δαπάνες της ΑΕΚ ΠΑΕ, µε επισκόπηση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών. ιενεργήθηκε έλεγχος της επισφάλειας και παλαιότητας των υπολοίπων των λογαριασµών Πελάτες και Χρεώστες ιάφοροι όπως αυτοί εµφανίζονται στους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. ιενεργήθηκε δειγµατοληπτικός έλεγχος της παλαιότητας των υπολοίπων των λογαριασµών Προµηθευτές και Πιστωτές ιάφοροι. ιενεργήθηκε δειγµατοληπτικός έλεγχος των εσόδων της ΑΕΚ ΠΑΕ τα οποία περιλαµβάνουν τα έσοδα των αγώνων, τα έσοδα από τα εισιτήρια διαρκείας, τα έσοδα από τις χορηγίες, τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώµατα και τα έσοδα από τις πωλήσεις των ποδοσφαιριστών. ιενεργήθηκε επισκόπηση των λογαριασµών των Ιδίων Κεφαλαίων. ιενεργήθηκε έλεγχος των προκαταβολών και δανείων από και σε τρίτους καθώς και επισκόπηση της τήρησης των προβλεποµένων από τον κ.ν. 2190/20 διαδικασιών. ιενεργήθηκε επισκόπηση του υπολοίπου των χρηµατικών διαθεσίµων και των υποχρεώσεων προς Πιστωτικούς Οργανισµούς. ιενεργήθηκε επισκόπηση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, των συνεδριάσεων του.σ. και άλλων επιτροπών για την εκτίµηση τυχόν σηµαντικών γεγονότων και ζητηµάτων. BDO Certified & Registered Auditrs AE, a Greek Sciété Annyme, is a member f BDO Internatinal Limited, a UK cmpany limited by guarantee, and frms part f the internatinal BDO netwrk f independent member firms. BDO is the brand name fr the BDO netwrk and fr each f the BDO Member Firms Η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, είναι µέλος της BDO Internatinal Limited, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, που εδρεύει στο Ηνωµένο Βασίλειο και αποτελεί την Ελληνική Εταιρεία του διεθνούς δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών BDO. Το λογότυπο BDO αποτελεί το εµπορικό σήµα του δικτύου BDO καθώς και της κάθε εταιρείας µέλους του δικτύου. BDO Certified and Registered Auditrs AE, Cmpany Reg. Number: 29580/01/B/93/464. SOEL Reg. Number: 111. VAT Registratin Number: EL BDO Ορκωτοί Ελεγκτές AE, ΑΡΜΑΕ: 29580/01/B/93/464. ΑΜ ΣΟΕΛ: 111. ΑΦΜ:

3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Εφιστούµε την προσοχή σας στα αναφερόµενα στην παράγραφο (1.5) της παρούσας όπου και γίνεται συνοπτική παράθεση αναφορικά µε την µη ύπαρξη καταγεγραµµένων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου από την ιοίκηση της εταιρείας στις υπό έλεγχο χρήσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά ανέφικτο τον εντοπισµό από τον έλεγχο τυχόν παραλείψεων ή διαχειριστικών πληµµελειών ατασθαλιών των εκάστοτε οργάνων της ιοίκησης της εταιρείας που αναφέρονται στην λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και στην σύναψη συµβάσεων που δεν έχουν εξυπηρετήσει το εταιρικό συµφέρον. Συνεπώς ο έλεγχος µας περιλαµβάνει την καταγραφή των δεδοµένων όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και σε περιπτώσεις που κρίνονται ουσιώδους σηµασίας περιλαµβάνει και την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών και του εύλογου των εκτιµήσεων της ιοίκησης. Επιπρόσθετα η καταγραφή των δεδοµένων του διαχειριστικού ελέγχου υπόκεινται και στους παρακάτω περιορισµούς: Για τις χρήσεις λήξης και δεν µας παραδόθηκε το µεγαλύτερο µέρος των αναλυτικών καθολικών των λογαριασµών και ο έλεγχός µας περιορίσθηκε στα υπόλοιπα των ισοζυγίων µε συνέπεια να µην έχουν διενεργηθεί όλες οι απαιτούµενες ελεγκτικές διαδικασίες και δεν έχουν συγκεντρωθεί επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια για το σύνολο των λογαριασµών. Επίσης δεν µας παραδόθηκε το βιβλίο απογραφών και ισολογισµών για τις ανωτέρω χρήσεις. Η ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ µας διαβεβαίωσε ότι τα λογιστικά στοιχεία (έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία) για τις ανωτέρω χρήσεις δεν έχουν επιστραφεί στην εταιρεία από τον υπεύθυνο για την τήρησή τους εξωτερικό συνεργάτη. Στα πλαίσια αυτά απέστειλε και την από 7/9/2010 εξώδικη δήλωση σύµφωνα µε την οποία καλεί τον εξωτερικό συνεργάτη να προβεί στην άµεση παράδοση των ανωτέρω στοιχείων. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας οι υπεύθυνοι των Οικονοµικών Υπηρεσιών µας δήλωσαν ότι δεν έχουν παραδοθεί τα ανωτέρω στοιχεία στις αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΕΚ ΠΑΕ. Επισηµαίνουµε ότι η σχετική έγκριση της αρµόδιας ΟΥ για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ στην έδρα του εξωτερικού συνεργάτη επιδόθηκε στην ΑΕΚ ΠΑΕ στις µε αριθµό πρωτοκόλλου εν γνωρίζουµε τον τόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων για την περίοδο µέχρι και την ως άνω ηµεροµηνία. Η ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ αιτήθηκε την µη αποστολή επιστολών για την επιβεβαίωση υπολοίπων προς τους ποδοσφαιριστές, µέλη του προπονητικού team και εκπροσώπους αυτών διότι οι αµοιβές τους καθορίζονται από συµβόλαια τα οποία κατατίθενται στις αρµόδιες αρχές. εν έχει διενεργηθεί καταµέτρηση των αποθεµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του αθλητικού υλικού της εταιρείας. Επίσης δεν έχει διενεργηθεί καταµέτρηση για την επιβεβαίωση του υπολοίπου του λογαριασµού «Ταµείο» το οποίο αποτελεί επουσιώδες µέγεθος σε σύγκριση µε τα µεγέθη των ελεγχθέντων λογαριασµών. Η εντολή µας δεν συµπεριελάµβανε την διενέργεια φορολογικού ελέγχου ώστε να προσδιορισθούν οι τυχόν υποχρεώσεις από φόρους και προσαυξήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τακτικό έλεγχο των φορολογικών αρχών. Η εντολή µας δεν συµπεριελάµβανε τον έλεγχο των συνδεδεµένων µερών σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 42 ε του κ.ν.2190/20. 2

4 Στα πλαίσια του ελέγχου µας ζητήσαµε και λάβαµε υπογεγραµµένη επιστολή από τη ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ στην οποία δηλούται ότι τέθηκαν υπόψη του ελέγχου όλα τα στοιχειά και έγγραφα που είχε στη διάθεσή της και συνεπώς ουδεµία ευθύνη φέρουµε στην περίπτωση που προκύψουν νέα δεδοµένα από στοιχεία που δεν µας γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Η παρούσα έκθεση προορίζεται για αποκλειστική χρήση της ιοίκησης της ΑΕΚ ΠΑΕ και απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή της ή δηµοσίευσή µέρους ή του συνόλου της χωρίς την έγγραφη συναίνεσή µας. ΒDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. ΑΜΣΟΕΛ 111 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Εµµανουήλ Πετράκης ΑΜΣΟΕΛ Νικόλαος Τσαµπάζης ΑΜΣΟΕΛ

5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων Εκπροσώπηση της ΑΕΚ ΠΑΕ Τηρούµενες ιαδικασίες Αµοιβές Έξοδα Σύναψης Επαγγελµατικών Συµβολαίων Κανονισµός Προµηθειών ιασφαλίσεις Μηχανογραφικού Συστήµατος Αρχειοθέτηση Φύλαξη Παραστατικών Συναλλαγών Προβλέψεις για Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΈΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ιαδικασία Μεταγραφών Αθλητικό Τµήµα Έλεγχος Συµβολαίων Ποδοσφαιρικού Τµήµατος Χρήση Λήξης Χρήση Λήξης Χρήση Λήξης Χρήση Λήξης Χρήση Λήξης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ακίνητα Υπόλοιπα Πελατών Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες Χρεώστες ιάφοροι Λογαριασµός Προκαταβολών και Πιστώσεων Συναλλαγές µε το Συνδεδεµένο Μέρος «Empire 1924 ΑΕ» Λοιπές Απαιτήσεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ άνεια Οµολογιακό άνειο άνεια Τραπεζών άνεια από Ιδιώτες Λοιπές Υποχρεώσεις Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Φόροι - Τέλη Υποχρεώσεις σε Μετόχους ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταµείο Καταθέσεις Όψεως ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α Οργανικά Έξοδα Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων Φόροι - Τέλη ιάφορα Έξοδα Τόκοι και Συναφή Έξοδα Αποσβέσεις Οργανικά Έσοδα...91

6 8. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΙΜ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣ 1.1 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχικό Κεφάλαιο Ως µετοχικό κεφάλαιο νοείται η "µαθηµατική ποσότητα" που αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας, η οποία, κατά την ίδρυσή της αντιστοιχεί προς την αξία των εισφορών των µετόχων, εκτός αν οι µετοχές εκδόθηκαν υπέρ το άρτιο. Η µαθηµατική αυτή ποσότητα αποτελεί ένα σταθερό µέγεθος που είναι δυνατό να µεταβληθεί (αυξηθεί ή µειωθεί) µόνο ύστερα από τροποποίηση του καταστατικού ή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος, µετά από απόφαση του.σ. ή της γενικής συνέλευσης των µετόχων. ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο Στο λογαριασµό αυτό καταχωρείται η διαφορά από την έκδοση µετοχών σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους αξία και αποτελεί συµπληρωµατικό λογαριασµό κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.2β εδάφ.2 του κ.ν. 2190/1920 «αν προβλέπεται έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά τη καταβολή της πρώτης δόσης». Ο κ.ν.2190/1920 µε τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 αποκλείει ρητά την διανοµή της υπέρ το άρτιο διαφοράς είτε στους µετόχους (υπό µορφή µερισµάτων) είτε στα µέλη του.σ. της εταιρείας (υπό µορφή ποσοστών). Ειδικά για τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες το άρθρο 71 του Ν. 2725/99 ορίζει: Η χρήση της επωνυµίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισµάτων του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου θεωρείται αυτοδίκαιη, µε τη σύσταση της εταιρείας, εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του µετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτήν θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωµατείο, στο οποίο και παραδίδονται ονοµαστικές µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγµα για την, κατά την παρ. 1 του ιδίου νόµου, εισφορά του. Η αξία των µετοχών, που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στην επωνυµία του σωµατείου, καταβάλλεται από τους εγγραφόµενους, για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης, µετόχους, κατά το λόγο του αριθµού των αποκτώµενων από καθένα από αυτούς µετοχών ταυτόχρονα µε την καταβολή της αξίας των µετοχών αυτών. Η παραπάνω διάταξη του νόµου ενσωµατώθηκε και στο άρθρο 6 του καταστατικού της ΑΕΚ ΠΑΕ και συνεπώς µε τη σύσταση της εταιρείας και σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου παραδίδονται στο αθλητικό σωµατείο ονοµαστικές µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίες είναι προνοµιούχες µε δικαίωµα ψήφου και χωρίς δικαίωµα µεταβίβασης. ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/2009 1

8 Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΚ ΠΑΕ κατά τις υπό έλεγχο χρήσεις παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: Ηµερ/νία Γενικής Συνέλευσης / ιοικητικού Συµβουλίου Κατά την 30/06/2004* Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης 28/12/2004 Κ2-232/ /1/2005 Θέµα Γενικής Συνέλευσης Συνένωση αριθµού µετοχών & αύξηση ονοµαστικής αξίας µετοχής έτσι ώστε 12 παλαιές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 να συνενωθούν σε µία µετοχή ονοµαστικής αξίας 3,60 Μείωση Μ.Κ. µε διαγραφή ζηµιών & µείωση ονοµαστικής αξίας µετοχής κατά 3,30 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε Κ2-2125/ καταβολή µετρητών Αύξηση Μ.Κ. µε κεφαλαιοποίηση δανείων του κ. Νικολαϊδη Θεµιστοκλή Μη πλήρης κάλυψη της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητά, 24/9/2005 Κ2-5953/ η οποία είχε αποφασισθεί στις 31/1/2005 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών 17/11/2005 Κ2-5954/ Αύξηση Μ.Κ. µε κεφαλαιοποίηση δανείων του κ. Νικολαϊδη Θεµιστοκλή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 14/2/2006 Κ2-5956/ καταβολή µετρητών Μη πλήρης κάλυψη της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητά, η οποία είχε αποφασισθεί στις 17/11/ /4/2006 K2-6997/ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών Αύξηση Μ.Κ. µε κεφαλαιοποίηση δανείων των κ.κ. Γκούµα Γκίκα και Παππά Πέτρου Μη πλήρης κάλυψη της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητά, 1/9/2006 K2-5249/ η οποία είχε αποφασισθεί στις 5/9/ /4/2006 Συνένωση αριθµού µετοχών & αύξηση ονοµαστικής αξίας µετοχών, έτσι ώστε 12 παλαιές µετοχές να συνενωθούν σε µία K2-5808/ µετοχή ονοµαστικής αξίας 3,6 Μείωση Μ.Κ. µε διαγραφή ζηµιών & µείωση ονοµαστικής αξίας µετοχής κατά 2,40 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 29/6/2007 & K2-1165/ καταβολή µετρητών (µερική 29/12/2007 κάλυψη) 30/12/2008 & 10/2/2009 K2-424/ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών (µερική κάλυψη) Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου Συνολικό Μετοχικό Kεφάλαιο Συνολική ιαφορά από διαφορά από έκδοση Ονοµαστική Σύνολο έκδοση µετοχών υπέρ Αξία Μετοχής Μετοχών µετοχών υπέρ το άρτιο το άρτιο , ,78 0, , ,78 3, , , , , , , ,74 0, , , , , , , ,76 0, , , , , , , , , , , , ,03 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 0, ,40 3, , , ,80 1, , , , ,16 1, , , , , , ,16 1, , , /6/2009 & , , Κ / Αύξηση Μ.Κ. (µερική κάλυψη) , ,52 1,20 12/10/ , , ,30 * Η διαφορά ποσού στο µετοχικό κεφάλαιο της χρήσης λήξης µεταξύ του ανωτέρω πίνακα και των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ οφείλεται στο γεγονός ότι οι δηµοσιευµένες οικονοµικές δεν συµπεριελάµβαναν το ως άνω ποσό στον λογαριασµό «Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο». Επισηµαίνεται ότι το ποσό των εµφανίζεται να καταβλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης λήξης ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/2009 2

9 1.2 Μέτοχοι Από το µετοχολόγιο της ΑΕΚ ΠΑΕ στις στο οποίο περιλαµβάνεται και η πιστοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις , προκύπτει ότι οι µέτοχοι µε ποσοστό µεγαλύτερο του 3% είναι οι: Ονοµατεπώνυµο Αρ. Μετοχών % Συµµετοχής Ν. Νοτιάς ,08% Γ. Γκούµας ,93% Π. Παππάς ,25% Τ. Κανελλόπουλος ,01% Ν. Θανόπουλος ,76% Θ. Νικολαϊδης ,48% Ερασιτεχνική ΑΕΚ ,00% Λοιποί ,49% Σύνολο ,00% Σύµφωνα µε την κατάσταση καταβολών µετόχων που µας παραδόθηκε από τη ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ οι βασικοί µέτοχοι που συµµετείχαν στις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου τη χρονική περίοδο 01/07/ /06/2009 µε τα αντίστοιχα ποσά συµµετοχής τους απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Ονοµατεπώνυµο Μετόχου Πιστοποιηµένες από το.σ. καταβολές από 1/7/2004 έως 30/6/2009 Πιστοποιηµένες από το.σ. καταβολές από 1/7/2009 έως 12/10/2009 Σύνολο Νοτιάς Νικόλαος , , ,97 Γκούµας Γκίκας , , ,39 Κανελλόπουλος Τάκης-Παναγιώτης , ,44 Παππάς Πέτρος , , ,52 Θανόπουλος Αναστάσιος , , ,77 Νικολαϊδης Θεµιστοκλής , ,83 Αθήνης Παντελής , , ,00 Λοιποί Μέτοχοι , , ,37 Σύνολο , , ,29 Στα ανωτέρω ποσοστά και ποσά δεν συµπεριλαµβάνονται οι καταβολές των µετόχων για αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί µετά από τις Επισηµαίνεται ότι µε βάση τα στοιχεία των Νοµικών Υπηρεσιών της ΑΕΚ ΠΑΕ µε ηµεροµηνία 19/11/2010 τα ανωτέρω ποσοστά συµµετοχής των µετόχων έχουν µεταβληθεί ως συνέπεια των διενεργηθέντων αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου και οι µέτοχοι µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25% είναι οι: % Ονοµατεπώνυµο Συµµετοχής Π.Παππάς 32,82% Ν. Νοτιάς 31,62% ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/2009 3

10 Παρατηρήσεις Ελέγχου Όπως έχει προαναφερθεί για τις χρήσεις λήξης δεν µας έχουν παραδοθεί οι αναλυτικές καρτέλες των λογαριασµών και κατά συνέπεια δεν είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε την αντιστοιχία των καταθέσεων των µετόχων στα λογιστικά βιβλία µε το µετοχολόγιο της εταιρείας για τις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου για το ανωτέρω διάστηµα. Επιπρόσθετα δεν µας παραδόθηκε για τις υπό έλεγχο χρήσεις οργανωµένο αρχείο των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου στο οποίο θα έπρεπε να περιλαµβάνονται αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, αντίγραφα των δελτίων κατάθεσης των µετόχων στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, αντίγραφα κινήσεων των ειδικών λογαριασµών, παράβολα καταβολής των σχετικών φόρων και αντίγραφα των προσωρινών τίτλων. Επιπρόσθετα, οι καταβολές των µετόχων έναντι των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου έως και την χρήση λήξης , δεν παρακολουθούνται σε αναλυτικούς λογιστικούς λογαριασµούς ανά µέτοχο. Από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ διαπιστώθηκε ότι για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ των δεδοµένων των λογιστικών βιβλίων και του µετοχολογίου. Συγκεκριµένα: Στο µετοχολόγιο της εταιρείας εµφανίζεται συνολική κατάθεση ποσού από τον κ. Ν. Νοτιά στον οποίο και αποδίδεται ο αναλογούν αριθµός µετοχών ενώ από τα λογιστικά βιβλία και µε βάση την αιτιολογία της λογιστικής εγγραφής «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΚ ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΚΙΚΑΣ» προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από τον κ. Γ. Γκούµα. Στο µετοχολόγιο της εταιρείας εµφανίζεται συνολική κατάθεση ποσού από τον κ. Π. Αθήνη στον οποίο και αποδίδεται ο αναλογούν αριθµός µετοχών ενώ από τα λογιστικά βιβλία προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από τον κ. Π. Παππά µε αιτιολογία λογιστικής εγγραφής «ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ». εν διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ των λογιστικών βιβλίων και του µετοχολογίου της εταιρείας για την διενεργηθείσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της ΑΕΚ ΠΑΕ που συγκροτήθηκαν για την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ έχουν ως ακολούθως: Χρήση 1/7/ /6/2005 Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας συνήλθε στις 29/12/2005 µε ποσοστό απαρτίας 90,96% και ενέκρινε οµόφωνα τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 25 ης εταιρικής χρήσης από 1/7/ /6/2005, την Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου και το πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση. Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής Νοτιάς Νικόλαος ,62% Κανελλόπουλος Αναστάσιος ,64% Γκούµας Γκίκας ,31% Νικολαϊδης Θεµιστοκλής ,96% ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ ,00% Θανόπουλος Αναστάσιος ,66% Λοιποί Μέτοχοι ,77% ΑΠΑΡΤΙΑ ,96% ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/2009 4

11 Χρήση 1/7/ /6/2006 Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε στις 28/12/2006 συναίνεσε οµόφωνα για την αναβολή λήψεως αποφάσεων επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως και τη σύγκλιση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/1/2007 µε ποσοστό απαρτίας 56,64% και ποσοστό πλειοψηφίας 90% επί των παρευρισκοµένων ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 26 ης εταιρικής χρήσης από 1/7/ /6/2006, την Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου και το πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν εγκρίθηκαν από ποσοστό 10% της ερασιτεχνικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κατρακάζη. Οι λόγοι µη έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων αφορούν τις επιφυλάξεις της ερασιτεχνικής για το ύψος των εσόδων από αγώνες που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις και στο οποίο υπολογίζεται το 10% των δικαιωµάτων του Σωµατείου και αντίστοιχα, η µη απεικόνιση των οφειλών αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση. Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής Γκούµας Γκίκας ,78% Κανελλόπουλος Αναστάσιος ,85% ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ ,00% Νικολαϊδης Θεµιστοκλής ,13% Λοιποί Μέτοχοι ,89% ΑΠΑΡΤΙΑ ,64% Χρήση 1/7/ /6/2007 Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε στις 20/12/2007 µε ποσοστό απαρτίας 64,79% και ποσοστό πλειοψηφίας 90% επί των παρευρισκοµένων ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 27 ης εταιρικής χρήσης από 1/7/ /6/2007, την Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν εγκρίθηκαν από ποσοστό 10% της ερασιτεχνικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Κατρακάζη και Καπετανόπουλο, διότι στις οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ προς την ερασιτεχνική. ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/2009 5

12 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση. Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής Γκούµας Γκίκας ,78% Κανελλόπουλος Αναστάσιος ,85% ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ ,00% Νικολαϊδης Θεµιστοκλής ,13% Θανόπουλος Αναστάσιος ,91% Λοιποί Μέτοχοι ,12% ΑΠΑΡΤΙΑ ,79% Χρήση 1/7/ /6/2008 Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε στις 30/12/2008 µε ποσοστό απαρτίας 89,38% και ποσοστό πλειοψηφίας 90% επί των παρευρισκοµένων ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 28 ης εταιρικής χρήσης από 1/7/ /6/2008, την Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν εγκρίθηκαν από ποσοστό 10% της ερασιτεχνικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον κ. ηµήτριο Χατζηχρήστο, διότι υπήρχαν λάθη και παραλείψεις και συγκεκριµένα απουσίαζε από τον Ισολογισµό η αναφορά στην εκκρεµή δικαστική διαµάχη µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και της ερασιτεχνικής. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση. Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής Νοτιάς Νικόλαος ,81% Γκούµας Γκίκας ,65% Κανελλόπουλος Αναστάσιος ,91% ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ ,00% Νικολαϊδης Θεµιστοκλής ,29% Θανόπουλος Αναστάσιος ,98% Λοιποί Μέτοχοι ,74% ΑΠΑΡΤΙΑ ,38% ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/2009 6

13 Χρήση 1/7/ /6/2009 Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε στις 7/12/2009 συναίνεσε οµόφωνα για την αναβολή λήψεως αποφάσεων επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως και τη σύγκλιση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε στις 30/12/2009 αποφάσισε την πραγµατοποίηση επαναληπτικής συνεδρίασης εντός 20 ηµερών διότι δεν υφίστατο η προβλεπόµενη απαρτία, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 1 & 3 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και το άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρείας. Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε στις 18/01/2010 µε ποσοστό απαρτίας 80,19% και ποσοστό πλειοψηφίας 89,9% επί των παρευρισκοµένων ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 29 ης εταιρικής χρήσης από 1/7/ /6/2009, την Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή. Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν εγκρίθηκαν από ποσοστό 10% της ερασιτεχνικής η οποία εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ.. Χατζηχρήστο, Γ. Κάχρη και Β. Τόγελο και από ποσοστό 0,1% της ΕΝΩΣΗ 1924 ΑΕ και λοιπών µικροµετόχων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση. Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Συµµετοχής Νοτιάς Νικόλαος ,08% Γκούµας Γκίκας ,93% Παππάς Πέτρος ,25% ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ ,00% Θανόπουλος Αναστάσιος ,76% Λοιποί Μέτοχοι ,18% Σύνολο ,19% ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/2009 7

14 1.4 Εκπροσώπηση της ΑΕΚ ΠΑΕ Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία στις υπό έλεγχο χρήσεις δεσµεύουν την ΑΕΚ ΠΑΕ στις συναλλαγές της καθώς και τα αντίστοιχα πρακτικά εξουσιοδοτήσεων του.σ., απεικονίζονται στους πίνακες που ακολουθούν. ΦΕΚ 3050/ ΦΕΚ 9596/ ΦΕΚ 11862/ ΦΕΚ 11865/ Πρακτικό.Σ. 10/03/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες Πρακτικό.Σ. 5/07/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες Πρακτικό.Σ. 9/07/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες Πρακτικό.Σ. 4/08/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, δικαίωµα υπογραφής θα έχουν από κοινού : δικαίωµα υπογραφής θα έχουν από κοινού : δικαίωµα υπογραφής θα έχει : δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Κων/νος Γενεράκης και ο Ά Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και Οικονοµικός ιευθυντής Βαλασόπουλος Παναγιώτης. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Αλέξιος Κούγιας και ο Ά Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Βαλασόπουλος Παναγιώτης. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος κ. Θεµιστοκλής ιευθύνων Σύµβουλος κ. Ανδρέας ηµητρέλος. Νικολαϊδης ή ο Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος κ. Γεώργιος Ρόκκας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αποκλειστικά και µόνο του Προέδρου του.σ. Γενεράκη, τον Πρόεδρο αναφορικά µε το δικαίωµα υπογραφής θα αναπληρώνει ο ιευθύνων Σύµβουλος Ανδρέας ηµητρέλος ΦΕΚ 3050/ ΦΕΚ 9596/ ΦΕΚ 11862/ ΦΕΚ 11865/ Πρακτικό.Σ. 10/03/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή συµβάσεων Πρακτικό.Σ. 5/07/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή συµβάσεων Πρακτικό.Σ. 9/07/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή συµβάσεων Πρακτικό.Σ. 4/08/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή συµβάσεων Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται µε 2 υπογραφές από κοινού των κ.κ. Κων/νου Γενεράκη, Προέδρου του.σ. και Παναγιώτη Εξουσιοδότηση στον ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Ανδρέα ηµητρέλο το δικαίωµα όπως µε την υπογραφή του που τίθεται µαζί µε την Βαλασόπουλου, Ά Αντιπροέδρου του.σ. και Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται µε 2 σφραγίδα της εταιρείας εκπροσωπεί και Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται µε µία Οικονοµικού ιευθυντή που ενεργούν στο υπογραφές από κοινού των κ.κ. Κούγια δεσµεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, µόνη υπογραφή µεµονωµένα ενός εκ των κ. όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας. Σε Αλέξιου, Προέδρου του.σ. και Παναγιώτη στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή στην ηµεδαπή Θεµιστοκλή Νικολαϊδη, Προέδου του.σ. και περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αποκλεστικά Βαλασόπουλου, Ά Αντιπροέδρου του.σ. που ή στην αλλοδαπή, αποφασίζει για κάθε υπόθεση ιευθύνοντα Συµβούλο ή του κ. Γεωργίου και µόνο του Προέδρου του.σ. κ. Κων/νου ενεργούν στο όνοµα και για λογαριασµό της που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία της Ρόκκα. Ειδικά για τις συµβάσεις Γενεράκη, τον Πρόεδρο αναφορικά µε το εταιρείας. Ειδικά για τις συµβάσεις εταιρείας και γενικά την επιδίωξη του σκοπού εξουσιοδοτούνται να συνοµολογούν, να δικαίωµα υπογραφής, θα αναπληρώνει ο εξουσιοδοτούνται να συνοµολογούν, να της, ενεργώντας κάθε πράξη που έγκειται στη υπογράφουν και να τροποποιούν συµβάσεις ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας κ. Ανδρέας υπογράφουν από κοινού και να τροποποιούν φύση και το σκοπό της. Ειδικά για τις κάθε είδους µε φυσικά και / ή νοµικά πρόσωπα ηµητρέλος. Ειδικά για τις συµβάσεις συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά και / ή συµβάσεις εξουσιοδοτείται να συνοµολογεί, να ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε εξουσιοδοτούνται να συνοµολογούν, να νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, υπογράφει από κοινού και να τροποποιεί οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή υπογράφουν από κοινού και να τροποποιούν µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά και / ή επωφελείς για την εταιρεία συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά και / ή ή επωφελείς για την εταιρεία νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε µε οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή ιαιτησία. µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ιαιτησία. επωφελείς για την εταιρεία ή επωφελείς για την εταιρεία συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε ιαιτησία. ιαιτησία. ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/2009 8

15 ΦΕΚ 14423/ ΦΕΚ 638/ ΦΕΚ 10447/ ΦΕΚ 2117/ Πρακτικό.Σ. 23/11/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες Πρακτικό.Σ. 28/12/2004, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες Πρακτικό.Σ , σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες Πρακτικό.Σ. 3/04/2008, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών εισπρακτέων από την οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, ΠΑΕ ΑΕΚ, και κατάθεση αυτών σε τραπεζικό συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, λογαριασµό που τηρεί η εταιρεία, πληρωµή την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την επιταγών, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, διαταγήν, την κατάθεση οφειλοµένων, δικαίωµα δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : υπογραφής θα έχουν : Για ενέργειες µέχρι του ποσού των µε Για ενέργειες µέχρι του ποσού των µε Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος κ. Θεµιστοκλής Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος κ. Θεµιστοκλής µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο Οικονοµικός µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο Οικονοµικός ιευθυντής της εταιρείας Παντελής Ορφανίδης ιευθυντής της εταιρείας Μιχαήλ ηµαράκης ή Νικολαϊδης ή ο κ. Γεώργιος Ρόκκας, Μέλος του Νικολαϊδης ή ο κ. Γεώργιος Ρόκκας, Μέλος του ή ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Μέλος του ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Μέλος του.σ. και Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος..Σ. και Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος. ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής. ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής. Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω των και έως δικαίωµα υπογραφής θα έχουν οι ίδιοι ως άνω ενεργώντας από κοινού. Σε περίπτωση δε που εις εκ των ανωτέρω κωλύεται ως προς την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, θα αναπληρώνεται µόνο από τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας Θεµιστοκλή Νικολαΐδη. Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω των και έως δικαίωµα υπογραφής θα έχουν οι ίδιοι ως άνω ενεργώντας από κοινού. Σε περίπτωση δε που εις εκ των ανωτέρω κωλύεται ως προς την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, θα αναπληρώνεται µόνο από τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας Θεµιστοκλή Νικολαΐδη. Κατ εξαίρεση η είσπραξη και ανάληψη χρηµάτων για ποσό άνω των , θα συνοµολογούνται, υπογράφονται, Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω των δικαίωµα υπογραφής θα έχει αποκλειστικά ο Πρόεδρος του ιοικητικού Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω των δικαίωµα υπογραφής θα έχει αποκλειστικά ο Πρόεδρος του ιοικητικού τροποποιούναι και πραγµατώνονται µόνο µε την Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος της Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος της υπογραφή του κ. Θεµιστοκλή Νικολαϊδη. εταιρείας Θεµιστοκλής Νικολαΐδης. εταιρείας Θεµιστοκλής Νικολαΐδης. ΦΕΚ 14423/ ΦΕΚ 638/ ΦΕΚ 10447/ ΦΕΚ 2117/ Πρακτικό.Σ. 23/11/2004, σχετικά µε Πρακτικό.Σ. 28/12/2004, σχετικά µε Πρακτικό.Σ , σχετικά µε Πρακτικό.Σ. 3/04/2008, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες συµβάσεων συµβάσεων συµβάσεων Ο κ. Θεµιστοκλής Νικολαϊδης και ο κ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται µε µία Γεώργιος Ρόκκας µπορούν ενεργώντας µόνη υπογραφή µεµονωµένα ενός εκ των κ. Θεµιστοκλή Νικολαϊδη, Προέδου του.σ. και µεµονωµένα ο καθένας µε µόνη την υπογραφή του να συνοµολογούν, να υπογράφουν και να Να συνοµολογούν, να υπογράφουν και να ιευθύνοντος Συµβούλου ή του κ. Γεωργίου τροποποιούν συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά τροποποιούν συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά Ρόκκα, Μέλους του.σ. και Αναπληρωτή ιευθύνοντος Συµβούλου. Ειδικά για τις και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν Το πρακτικό του.σ. στις 3/4/2008 αναφέρεται στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος συµβάσεις εξουσιοδοτούνται να συνοµολογούν, αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία Οικονοµικού ιευθυντή Παντελή Ορφανίδη από να υπογράφουν και να τροποποιούν συµβάσεις συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε τον Μιχαήλ ηµαράκη και καθορίζονται µόνο οι κάθε είδους µε φυσικά και / ή νοµικά πρόσωπα ιαιτησία και να προβαίνουν σε πληρωµές ιαιτησία. Κατ εξαίρεση, συµβάσεις άνω των αρµοδιότητες εκπροσώπευσης του αναφορικά ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία εφόσον η αξία των συµβάσεων και των πληρωµών δεν ξεπερνά το ποσό των Συµβάσεις ή πληρωµές άνω των θα συνοµολογούνται, υπογράφονται και τροποποιούνται µόνο µε την υπογραφή του Θεµιστοκλή Νικολαϊδη. µε τις τράπεζες. συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε θα συνοµολογούνται, υπογράφονται, ιαιτησία. τροποποιούνται και πραγµατώνονται µόνο µε την υπογραφή του κ. Θεµιστοκλή Νικολαϊδη. ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/2009 9

16 ΦΕΚ 13784/ ΦΕΚ 13786/ ΦΕΚ 1594/ ΦΕΚ 2855/ Πρακτικό.Σ. 5/08/2008, σχετικά µε Πρακτικό.Σ. 1/12/2008, σχετικά µε Πρακτικό.Σ. 29/01/2009, σχετικά µε Πρακτικό.Σ. 14/04/2009, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες εξουσιοδότηση µελών.σ. στις τράπεζες Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : δικαίωµα υπογραφής θα έχει : δικαίωµα υπογραφής θα έχει : δικαίωµα υπογραφής θα έχει : Για ενέργειες µέχρι του ποσού των µε Για ενέργειες µέχρι του ποσού των Για ενέργειες µέχρι του ποσού των µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο Οικονοµικός Για ενέργειες µέχρι του ποσού των µε µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο µε µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο ιευθυντής της εταιρείας Μιχαήλ ηµαράκης ή µε µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο Οικονοµικός ιευθυντής και µέλος του Οικονοµικός ιευθυντής και µέλος του ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Μέλος του Οικονοµικός ιευθυντής της εταιρείας Μιχαήλ ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Μιχαήλ ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Μιχαήλ ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ηµαράκης. ηµαράκης. ηµαράκης. ιευθυντής. Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω των και έως δικαίωµα υπογραφής θα έχουν οι ίδιοι ως άνω ενεργώντας από κοινού. Σε περίπτωση δε που εις εκ των ανωτέρω κωλύεται ως προς την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, θα αναπληρώνεται µόνο από τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας Θεµιστοκλή Νικολαΐδη. Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω των δικαίωµα υπογραφής θα έχει αποκλειστικά ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας Θεµιστοκλής Νικολαΐδης. Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω των δικαίωµα υπογραφής θα έχει αποκλειστικά ο ιευθύνων Σύµβουλος και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Νικόλαος Θανόπουλος. Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω των δικαίωµα υπογραφής θα έχει αποκλειστικά ο ιευθύνων Σύµβουλος και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Νικόλαος Θανόπουλος. Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω των δικαίωµα υπογραφής θα έχει αποκλειστικά ο ιευθύνων Σύµβουλος και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Νικόλαος Θανόπουλος. Όλοι οι ως άνω µεµονωµένως έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εντολή για τη µεταφορά χρηµατικών ποσών ανάµεσα σε τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας χωρίς να τίθεται ανώτατο χρηµατικό όριο. Όλοι οι ως άνω µεµονωµένως έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εντολή για τη µεταφορά χρηµατικών ποσών ανάµεσα σε τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας χωρίς να τίθεται ανώτατο χρηµατικό όριο. Όλοι οι ως άνω µεµονωµένως έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εντολή για τη µεταφορά χρηµατικών ποσών ανάµεσα σε τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας χωρίς να τίθεται ανώτατο χρηµατικό όριο. ΦΕΚ 13784/ ΦΕΚ 13786/ ΦΕΚ 1594/ ΦΕΚ 2855/ Πρακτικό.Σ. 5/08/2008, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή συµβάσεων Πρακτικό.Σ. 1/12/2008, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή συµβάσεων Πρακτικό.Σ. 29/01/2009, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή συµβάσεων Πρακτικό.Σ. 14/04/2009, σχετικά µε εξουσιοδότηση µελών.σ. για υπογραφή συµβάσεων Να συνοµολογεί, να υπογράφει και να Να συνοµολογεί, να υπογράφει και να Να συνοµολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά τροποποιεί συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά Να συνοµολογούν, να υπογράφουν και να τροποποιεί συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου τροποποιούν συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρεί δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε ιαιτησία. Κατ εξαίρεση, συµβάσεις µέχρι του ιαιτησία. Κατ εξαίρεση, συµβάσεις µέχρι του συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε ιαιτησία. Κατ εξαίρεση, συµβάσεις µέχρι του ποσού των θα συνοµολογούνται, ποσού των θα συνοµολογούνται, ιαιτησία. Κατ εξαίρεση, συµβάσεις µέχρι του ποσού των θα συνοµολογούνται, υπογράφονται και τροποποιούνται από τον υπογράφονται και τροποποιούνται από τον ποσού των θα συνοµολογούνται, υπογράφονται και τροποποιούνται από τον Οικονοµικό ιευθυντή της εταιρείας και µέλος Οικονοµικό ιευθυντή της εταιρείας και µέλος υπογράφονται και τροποποιούνται από τον Οικονοµικό ιευθυντή της εταιρείας, Μιχαήλ του.σ., Μιχαήλ ηµαράκη, ενώ συµβάσεις του.σ., Μιχαήλ ηµαράκη, ενώ συµβάσεις Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, ενώ συµβάσεις άνω ηµαράκη, ενώ συµβάσεις άνω των άνω των θα συνοµολογούνται, άνω των θα συνοµολογούνται, των θα συνοµολογούνται, θα συνοµολογούνται, υπογράφονται και υπογράφονται και τροποποιούνται µόνο µε την υπογράφονται και τροποποιούνται µόνο µε την υπογράφονται και τροποποιούνται µόνο µε την τροποποιούνται µόνο µε την υπογραφή του υπογραφή του Προέδρου και µέλους του.σ. υπογραφή του Προέδρου και µέλους του.σ. υπογραφή του Θεµιστοκλή Νικολαϊδη. ιευθύνοντος Συµβούλου και µέλους του.σ., και ιευθύνοντος Συµβούλου Νικόλαου και ιευθύνοντος Συµβούλου Νικόλαου Νικόλαου Θανόπουλου. Θανόπουλου. Θανόπουλου. ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/

17 Παρατηρήσεις Ελέγχου Από τον έλεγχο των συµβολαίων διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις που απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί την ΑΕΚ ΠΑΕ την έχουν δεσµεύσει στη σύναψη των συµβολαίων πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που εξουσιοδοτούνται από τα πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου. ιαχειριστική περίοδος Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Παρατηρήσεις Γ. Ρόκκας Κ. Σταυρόπουλος Κ. Σταυρόπουλος Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος του.σ. & Γενικός ιευθυντής Μέλος του.σ. & Γενικός ιευθυντής Θ. Γρηγορίου Νοµικός Σύµβουλος Υπογραφή του συµβολαίου του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κονέ Υπογραφή της µεταγραφής του ποδοσφαιριστή Alves Gerald Υπογραφή του συµβολαίου του ποδοσφαιριστή Alves Gerald Υπογραφή της µεταγραφής του ποδοσφαιριστή Lpes Da Silva Arnald Edi Συγκεκριµένα: Στις 29/7/2005 κατά παρέκκλιση των εξουσιοδοτήσεων του από πρακτικού του.σ., ο αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος κ. Γ. Ρόκκας εκπροσώπησε την ΑΕΚ ΠΑΕ στην σύναψη του συµβολαίου µε τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κονέ ποσού ,00 και πενταετούς διάρκειας ήτοι από 29/7/2005 έως 30/6/2010. Σύµφωνα µε το ως άνω πρακτικό του.σ. την αρµοδιότητα για την συνοµολόγηση ή τροποποίηση συµβάσεων άνω των πραγµατώνονται µόνο µε την υπογραφή του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Θ. Νικολαϊδη. Στις 4/6/2007 κατά παρέκκλιση των εξουσιοδοτήσεων του από πρακτικού του.σ., το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής κ. Κ. Σταυρόπουλος εκπροσώπησε την ΑΕΚ ΠΑΕ στην σύναψη της συµφωνίας µεταγραφής του ποδοσφαιριστή Alves Gerald από την ποδοσφαιρική οµάδα FC PACOS DE FERREIRA στην ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι του ποσού των ,00. Σύµφωνα µε το ως άνω πρακτικό του.σ., την αρµοδιότητα για την συνοµολόγηση ή τροποποίηση συµβάσεων άνω των πραγµατώνονται µόνο µε την υπογραφή του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Θ. Νικολαϊδη. Στις 4/6/2007 κατά παρέκκλιση των εξουσιοδοτήσεων του από πρακτικού του.σ., το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής κ. Κ. Σταυρόπουλος εκπροσώπησε την ΑΕΚ ΠΑΕ στην σύναψη του συµβολαίου µε τον ποδοσφαιριστή Alves Gerald ποσού ,00 και τριετούς διάρκειας ήτοι από 1/7/2007 έως 30/6/2010. Σύµφωνα µε το ως άνω πρακτικό του.σ., την αρµοδιότητα για την συνοµολόγηση ή τροποποίηση συµβάσεων άνω των πραγµατώνονται µόνο µε την υπογραφή του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Θ. Νικολαϊδη. Στις 31/1/2008 ο Νοµικός Σύµβουλος της ΑΕΚ ΠΑΕ κ. Θ. Γρηγορίου την εκπροσώπησε στην σύναψη της συµφωνίας µεταγραφής του ποδοσφαιριστή Lpes Da Silva Arnald Edi από την ποδοσφαιρική οµάδα VITORIA FUTEBOL CLUBE SAD έναντι του ποσού των ,00. Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις ζητήθηκαν αλλά δεν µας παραδόθηκαν τυχόν πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις που να δικαιολογούν την εκπροσώπηση της ΑΕΚ ΠΑΕ από τα ανωτέρω πρόσωπα ή αντίστοιχες αποφάσεις ιοικητικών Συµβουλίων. Επιπρόσθετα από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούντο εσωτερικές διαδικασίες µε τις οποίες θα διασφαλίζονταν ότι οι επιταγές έκδοσης της ΑΕΚ ΠΑΕ υπογράφονται από πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα από τα πρακτικά των ιοικητικών Συµβουλίων να δεσµεύουν για συγκεκριµένες συναλλαγές και ποσά την εταιρεία. Συγκεκριµένα από το δείγµα του ελέγχου µας προέκυψε ότι οι επιταγές δεν συνοδεύονταν από ενυπόγραφες εντολές των νόµιµα εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων µε συνέπεια να µην είµαστε σε θέση να βεβαιώσουµε την ορθή εκπροσώπηση της ΑΕΚ ΠΑΕ στο σύνολο των συναλλαγών της µε τρίτους. ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/

18 1.5 Τηρούµενες ιαδικασίες Η ΑΕΚ ΠΑΕ κατά την περίοδο του ελέγχου δεν εφάρµοζε καταγεγραµµένο σύστηµα διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου το οποίο να περιλάµβανε τις διαδικασίες έγκρισης για την σύναψη επαγγελµατικών συµβολαίων και κανονισµού προµηθειών στον οποίο να καθορίζεται η διαδικασία απόκτησης παγίων στοιχείων, οι εγκρίσεις των δαπανών και η εξόφληση των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Από τις διενεργηθείσες προφορικές συνεντεύξεις µε τους υπευθύνους της Οικονοµικής διεύθυνσης και των λοιπών τµηµάτων της ΑΕΚ ΠΑΕ καταγράψαµε και οµαδοποιήσαµε ανά βασική κατηγορία συναλλαγών τις παρακάτω ελλείψεις: Αµοιβές Έξοδα Σύναψης Επαγγελµατικών Συµβολαίων Η ιοίκηση της εταιρείας δεν είχε εφαρµόσει σύστηµα εσωτερικών διαδικασιών για την σύναψη συµβολαίων µε ποδοσφαιριστές και προπονητές και δεν µας έχουν παραδοθεί εγκριτικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, εισηγήσεις τεχνικών διευθυντών, scuting team κλπ. Όλες οι τελικές αποφάσεις ήταν στην αποκλειστική αρµοδιότητα του εκάστοτε Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου. εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε την διαδικασία µε την οποία στις υπό έλεγχο χρήσεις οι εκάστοτε Πρόεδροι και ιευθύνοντες Σύµβουλοι της ΑΕΚ ΠΑΕ διαπραγµατευόταν µε τους ποδοσφαιριστές προπονητές εκπροσώπους τους και τις οµάδες καθώς και τον καθορισµό του τιµήµατος και της χρονικής διάρκειας των συµβολαίων Κανονισµός Προµηθειών εν υπήρχε εγκεκριµένος κανονισµός για την ανάθεση προµηθειών - υπηρεσιών και τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων. Για την σύναψη των συµβάσεων ανεξαρτήτως ποσού δεν διεξάγονταν µειοδοτικοί διαγωνισµοί και πραγµατοποιούταν απευθείας αναθέσεις µε συνέπεια να µην είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε ότι οι συναφθείσες συµβάσεις ήταν οι πλέον συµφέρουσες για την ΑΕΚ ΠΑΕ ιασφαλίσεις Μηχανογραφικού Συστήµατος Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν επίπεδα δικλείδες ασφαλείας στην µηχανογραφική εφαρµογή µε την οποία καταγράφονται τα οικονοµικά δεδοµένα και όλοι οι χρήστες ανεξαρτήτου επιπέδου ευθύνης είχαν την πρόσβαση στα στοιχεία του µηχανογραφικού συστήµατος Αρχειοθέτηση Φύλαξη Παραστατικών Συναλλαγών Στη διάρκεια του ελέγχου µας διαπιστώθηκε ότι σε πληθώρα περιπτώσεων το σύστηµα της ορθής φύλαξης και αρχειοθέτησης των παραστατικών συναλλαγών παρουσίαζε σηµαντικές ελλείψεις. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι η ιοίκηση της εταιρείας δεν έχει διαφυλάξει το σύνολο των λογιστικών καρτελών του αναλυτικού καθολικού των χρήσεων λήξης και µε συνέπεια ο έλεγχός µας στις ανωτέρω χρήσεις να υπόκειται σε πληθώρα περιορισµών. Επίσης σε πληθώρα περιπτώσεων δεν µας παραδόθηκαν δικαιολογητικά πρωτογενών λογιστικών εγγραφών µε συνέπεια να µην είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε τις καταβολές δόσεων και λοιπών αµοιβών στους δικαιούχους ποδοσφαιριστές, προπονητές, managers και οµάδες. ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/

19 1.5.5 Προβλέψεις για Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Η ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ κατά πάγια τακτική δεν διενεργούσε προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού και λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Συνεπώς είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετες υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες ανάγονται στην ελεγχόµενη περίοδο αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και δεν είναι εφικτό να ελεγχθούν. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές από την χρήση λήξης έως και την εν αποτελούσε αντικείµενο της εντολής µας ο προσδιορισµός τυχόν φόρων και προσαυξήσεων. Στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας δεν έχει διενεργηθεί ουδεµία πρόβλεψη για υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρατίθεται πίνακας των ενδεχόµενων υποχρεώσεων από δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες έως και την δεν είχε διενεργηθεί ουδεµία πρόβλεψη στα λογιστικά βιβλία. ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/

20 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Για τους σκοπούς της εργασίας µας τα ευρήµατα του ελέγχου οµαδοποιήθηκαν στις κάτωθι κατηγορίες λογαριασµών: Έξοδα Εγκατάστασης Ασώµατες Ακινητοποιήσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται το κόστος κτήσης των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού team καθώς επίσης οι αµοιβές των managers και των οµάδων. Απαιτήσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. Υποχρεώσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι υποχρεώσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Χρηµατικά ιαθέσιµα: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα υπόλοιπα του ταµείου και των τραπεζικών καταθέσεων της εταιρείας. Οργανικά Έξοδα και Έσοδα: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας και τα λειτουργικά έξοδα όπως οι αµοιβές προσωπικού, οι αµοιβές τρίτων, ενοίκια, έξοδα ταξιδίων, έξοδα αγώνων κλπ. Ανόργανα Έξοδα - Έσοδα: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα µη λειτουργικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας όπως τα φορολογικά πρόστιµα και οι προσαυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών οργανισµών καθώς επίσης και κάθε άλλη δαπάνη που έχει χαρακτηρισθεί ως µη οργανική από την εκάστοτε ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ. Επισηµαίνεται ότι σε πληθώρα περιπτώσεων, ο έλεγχός µας δεν περιορίσθηκε στις ανωτέρω κατηγορίες λογαριασµών, αλλά όπου κρίθηκε ελεγκτικά απαραίτητο, ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε αντισυµβαλλόµενους λογαριασµούς όπως είναι αυτοί των εσόδων και υποχρεώσεων. ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/ /06/

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΥΓΕΙΑ.Θ.Κ.Α. Α.Ε. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 13165/06/B/86/14 Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Για

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

έγκριση του ανώτατου ορίου της αµοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διανυόµενη χρήση 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013).

έγκριση του ανώτατου ορίου της αµοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διανυόµενη χρήση 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013). Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της FORTHNET ΑΕ, η οποία θα λάβει χώρα στις 28 Ιουνίου 2013 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011, που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46 Στο Τυµπάκι σήµερα, την 25/5/2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 15.00 συνήλθαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Hellas SA !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Προς το Διοικητικό Συμβούλιο Nanotropic AE, Σωρού 12, Μαρούσι ΤΚ

Hellas SA !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Προς το Διοικητικό Συμβούλιο Nanotropic AE, Σωρού 12, Μαρούσι ΤΚ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Certified & Registered Auditors Προς το Διοικητικό Συμβούλιο Nanotropic AE, Σωρού 12, Μαρούσι ΤΚ 151 25 Kοινοποίηση: Διοικητικό Συμβούλιο Helic AE Σωρού 12, Μαρούσι ΤΚ 151 25 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

=========================================================

========================================================= Ερµού 25 Ν. Κηφισιά ΤΚ 145 64 - Αθήνα Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 email: reds@etae.com http://www.reds.gr ========================================================= Αποφάσεις Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,05/05/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα,05/05/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Τηλέφωνο: 2103382203 Fax: 2103616464 E-mail: ksakellariou@acci.gr Αθήνα,05/05/2017

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2009

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 371 Στη Θεσσαλονικη σημερα την 3η Ιουνιου 2016 ημερα Παρασκευη και ωρα 20.00η συνηλθαν στην εδρα της εταιριας στην Καλαμαρια Θεσσαλονικης οι κατωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 16 ης Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας)

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2013 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα