ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ:5742 Θέµα ΙΑ ΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ VHF KAI UHF ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Επιβλέπων κ.σταύρος Κωτσόπουλος,Καθηγητής. Αριθµός ιπλωµατικής Εργασίας: Πάτρα, ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

2 2

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η ιπλωµατική Εργασία µε θέµα ΙΑ ΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ VHF KAI UHF ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ:5742 Παρουσιάστηκε δηµόσια και εξετάστηκε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις.../../ Ο Επιβλέπων Ο ιευθυντής του Τοµέα Σταύρος Κωτσόπουλος, Καθηγητής Νικόλαος Φακωτάκης Καθηγητής 3

4 4

5 Αριθµός ιπλωµατικής Εργασίας: Θέµα: ΙΑ ΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ VHF KAI UHF ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Φοιτητής: Επιβλέπων: Περίληψη Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας όπως είναι φανερό δεν άφησε ανεπηρέαστο τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Κάνοντας µια ιστορική αναδροµή στις ασύρµατες επικοινωνίες διαπιστώνουµε τις θεωρίες του Faraday και του Maxwell οι οποίες αποτέλεσαν για τους Hertz και Marconi το υπόβαθρο για τις πρώτες σηµαντικές εφαρµογές. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τρόπο διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων καθώς και σε φαινόµενα διάθλασης και ανάκλασης που παρατηρούνται κατά τη µετάδοση αυτών. Καθοριστική επίδραση στα φαινόµενα αυτά αποδεικνύεται να έχει η ιονόσφαιρα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα διάφορα µοντέλα διάδοσης ραδιοσήµατος γνωστά ως RF models και στα διάφορα βασικά χαρακτηριστικά αυτών τα οποία και αναλύονται. Με βάση τις ιδιότητες αυτών των µοντέλων σε συνδυασµό µε τις γεωγραφικές και λοιπές διαφοροποιήσεις κάθε περιοχής γίνεται η επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου από τον ερευνητή. Το βασικό θεωρητικό µοντέλο είναι αυτό του ελεύθερου χώρου και είναι εξαιρετικά χρήσιµο καθώς µε εφαρµογή του τύπου του προκύπτει η τιµή της µέσης εξασθένησης που αποτελεί και την τιµή αναφοράς για τη σύγκριση µε τα υπόλοιπα µοντέλα. Το 1982 έχουµε την ουσιαστική αντικατάσταση της πρώτης αναλογικής γενιάς κινητής τηλεφωνίας από τη δεύτερη ψηφιακή γενιά που σήµανε και τη γέννηση του GSM. Η τεχνολογία GSM εξασφαλίζει πληθώρα υπηρεσιών δεδοµένων επιλύοντας προβλήµατα περιορισµού της εµβέλειας των κινητών εντός των συνόρων καθώς και περιορισµούς του τεχνικού εξοπλισµού στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε συστήµατος κινητής τηλεφωνίας. Παρατηρώντας την αρχιτεκτονική του GSM δικτύου ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ζητήµατα ραδιο-ζεύξης και σε άλλα ζητήµατα δικτύου. Τέλος, µέσω πειραµατικών µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στη περιοχή Πατρών µε στόχο τον προσδιορισµό της έντασης του σήµατος που καταφθάνει 5

6 στο δέκτη προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε παράγοντες που συµβάλλουν στην εξασθένηση του σήµατος. Εµπόδια που παρεµβάλλονται µεταξύ ποµπού και δέκτη αποτελούν µία κύρια αιτία εξασθένησης,ενώ την εµφάνισή του κάνει και το φαινόµενο Doppler. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Ιστορική αναδροµή των ασύρµατων επικοινωνιών Ασύρµατη µετάδοση:γενικά χαρακτηριστικά ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων Συχνότητες ασύρµατης µετάδοσης Νόµοι του Maxwell και ασύρµατη διάδοση...18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: RF models 2.1 Πρότυπα διάδοσης RF εντός πόλεων Πίνακας µοντέλων διάδοσης ραδιοσήµατος ανοικτού χώρου Μοντέλα διάδοσης ραδιοσήµατος ανοικτού χώρου Μοντέλο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Μοντέλο ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Μοντέλο ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ Μοντέλο OKUMURA Μοντέλο HATA CCIR - CORRECTED - HATA µοντέλο µε συντελεστή δόµησης Β Μοντέλο COST 231- Επέκταση µοντέλου HATA στα 2GHz Μοντέλα επέκτασης HATA ως προς την απόσταση κάλυψη Μοντέλο WALFISH-IKEGAMI ΜΟΝΤΕΛΟ BERTONI WALFISH

8 Μοντέλο LONGLEY-RICE ΜΟΝΤΕΛΟ LEE ΜΟΝΤΕΛΟ EGLI ΜΟΝΤΕΛΟ RAY-TRACING...52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: GSM 3.1 Η γέννηση του GSM τη δεκαετία του Οι παρεχόµενες υπηρεσίες της τεχνολογίας GSM Οι παρεχόµενες υπηρεσίες της τεχνολογίας GSM Ζητήµατα ραδιο-ζεύξης Ζητήµατα δικτύου...68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πειραµατικές µετρήσεις-συµπεράσµατα 4.1 Πειραµατικές µετρήσεις Συµπεράσµατα...89 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 8

9 1.EΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ιστορική αναδροµή των ασύρµατων επικοινωνιών Ο Michael Faraday απέδειξε ότι ένα ρεύµα παράγεται εξ επαγωγής, εάν κινήσουµε ένα µαγνήτη στην περιοχή ενός αγωγού. Αυτά τα πειράµατα κατέδειξαν τη σχέση ανάµεσα σε ηλεκτρισµό και µαγνητισµό. Το 1820 ο Oersted έδειξε πειραµατικά ότι ένα ηλεκτρικό ρεύµα δηµιουργεί ένα µαγνητικό πεδίο και έντεκα χρόνια αργότερα αποτέλεσε υπόβαθρο της ηλεκτροµαγνητικής θεωρίας του James C. Maxwell περί ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (1864). Η επιβεβαίωση των προβλέψεων του Maxwell ήρθε µόλις το 1887, όταν ο Heinrich Hertz παρήγαγε στο εργαστήριο του UHF ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Η πρώτη σηµαντική εφαρµογή ασύρµατης επικοινωνίας πιστώνεται στον Guglielmo Marconi. Το 1895 παρουσίασε τη µετάδοση σηµάτων σε µία απόσταση δύο χιλιοµέτρων και το 1897 δηµιούργησε ένα σύστηµα ασύρµατης τηλεγραφίας στην Αγγλία. Μία σειρά από εφευρέσεις στις αρχές του εικοστού αιώνα έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των ασύρµατων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Οι σηµαντικότερες εφευρέσεις ήταν η δίοδος και η τρίοδος λυχνία. Στις Η.Π.Α., το 1920 εισήχθη η διαµόρφωση πλάτους (ΑΜ) στη ραδιοφωνία και από τότε εφαρµόστηκε ευρέως τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στον υπόλοιπο κόσµο. Το 1933 αναπτύσσεται το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστηµα διαµόρφωσης συχνότητας (FM). Η εξάπλωση της ασύρµατης µετάδοσης µε FM θα είναι αργή σε σχέση µε την AM και µόλις στα τέλη της δεκαετίας του 40 θα χρησιµοποιηθεί ευρέως για εµπορικούς σκοπούς. Το τέλος του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου σηµατοδότησε τη ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών, η οποία οδήγησε στην γιγάντωση των τηλεπικοινωνιών. Το 1947 επινοήθηκε το τρανζίστορ και το 1958 κατασκευάστηκε το πρώτο ολοκληρωµένο κύκλωµα καθώς και το laser. Αναρίθµητες εφαρµογές κατέκλυσαν τον χώρο των τηλεπικοινωνιών χάρις στα πλεονεκτήµατα του µικρού µεγέθους, της χαµηλής ισχύος και της υψηλής ταχύτητας των ηλεκτρονικών. Στο χώρο της ασύρµατης επικοινωνίας είχαµε την ανάπτυξη συστηµάτων ευρείας εκποµπής στις συχνότητες των µικροκυµάτων και τη δηµιουργία δορυφορικών συστηµάτων. Η ωρίµανση των παραπάνω τεχνολογιών και όσων αναπτύχθηκαν στις επόµενες δύο δεκαετίες οδήγησαν στη σηµερινή παράλληλη εφαρµογή και στην ιδανική συνύπαρξη της ψηφιακής και της ασύρµατης επικοινωνίας, οι οποίες παρέχουν υψηλού επιπέδου προσωπικές υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων, εικόνας και βίντεο. Τα ταχύτατα δίκτυα 9

10 οπτικών ινών και οι δορυφόροι συνδράµουν σε αυτή τη νέα πορεία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή εποχή. 1.2 Ασύρµατη µετάδοση: γενικά χαρακτηριστικά Αρχικά αν παρατηρήσουµε τις βασικές δοµικές µονάδες ενός σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού συστήµατος θα βρούµε τον ποµπό,τον κωδικοποιητή (encoder), τον διαµορφωτή, ένα κανάλι,τον αποκωδικοποιητή και τον δέκτη. Ο ποµπός είναι αυτός που εκπέµπει το κύµα ενώ ο κωδικοποιητής αναλαµβάνει τον µετασχηµατισµό της πληροφορίας σε µοτφή τέτοια ώστε βελτιστοποιηθεί η ανίχνευση του σήµατος στην έξοδο (οutput).ο διαµορφωτής παράγει στην έξοδο του ένα σήµα που προκύπτει από τη µετατροπή µίας εκ των παραµέτρων του σε σχέση µε την τάση εισόδου. ηλαδή µπορεί το πλάτος, η συχνότητα, ή η φάση ενός σήµατος να είναι ευθέως ανάλογα προς την τάση εισόδου του διαµορφωτή.το κανάλι είναι ο ελεύθερος χώρος µεταξύ των κεραιών του ποµπού και του δέκτη.η σηµασία του διαµορφωτή και του κωδικοποιητή έγκειται στο να προετοιµάσουν το σήµα για αποτελεσµατική µετάδοση σύµφωνα µε τις συνθήκες που ορίζονται από το µέσο µετάδοσης. Στην περίπτωση των ασύρµατων επικοινωνιών το µέσο µετάδοσης µπορεί να είναι ο ελεύθερος χώρος, η τροπόσφαιρα, ή η στρατόσφαιρα.στο δέκτη υπάρχει ο αποκωδικοποιητής ο οποίος πραγµατοποιεί την αντίστροφη διαδικασία δίνοντας το σήµα στην αρχική του µορφή.τέλος ο δέκτης είναι αυτός που παραλαµβάνει το αποκωδικοποιηµένο σήµα. Γενικά η ασύρµατη µέθοδος επικοινωνίας χρησιµοποιεί χαµηλής ισχύος ηλεκτροµαγνητικά κύµατα για τη µετάδοση δεδοµένων ανάµεσα σε συσκευές χωρίς τη χρήση καλωδίων. Κατά την ασύρµατη µέθοδο επικοινωνίας πραγµατοποιείται σύζευξη της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε το µέσο διάδοσης µε την εκποµπή ενός κύµατος από την κεραία του ποµπού. Οµοίως για την απόζευξη της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από το µέσο διάδοσης χρησιµοποιείται και πάλι κεραία. Κατόπιν το σήµα µεταφέρεται µέσω καλωδίου στον δέκτη. Το φυσικό µέγεθος της κεραίας εξαρτάται από τη συχνότητα λειτουργίας. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική ακτινοβολία ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας η κεραία πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το 1/10 του µήκους κύµατος. Με βάση τους νόµους που εξηγήσαµε παραπάνω κατά την ιστορική αναδροµή στις ασύρµατες τηλεπικοινωνίες και στηριζόµενοι στις µαθηµατικές εξισώσεις του Maxwell διαπιστώνουµε ότι όταν ένα καλώδιο διαρρέετε από ρεύµα γύρο από αυτό δηµιουργείται µαγνητικό πεδίο. Επιπρόσθετα αν το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο µεταβάλλεται, µεταβάλλοντας το ρεύµα, δηµιουργείται και ένα ηλεκτρικό πεδίο επίσης. Έτσι όπως ένα καλώδιο που µεταφέρει υψίσυχνα ρεύµατα περιβάλλεται από ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία έτσι και ένα καλώδιο που εισέρχεται µέσα σε ηλεκτροµαγνητικό πεδίο διαρρέετε από ηλεκτρικό ρεύµα που επάγει σε αυτό το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Με άλλα λόγια 10

11 αυτό σηµαίνει ότι το καλώδιο λαµβάνει µέρος τις ακτινοβολίας του πεδίου και συµπεριφέρεται σαν µια κεραία λήψης. Με βάση το γεγονός ότι η διαδικασία της λήψης είναι αντίθετη της διαδικασίας της εκποµπής, οι κεραίες λήψης και εκποµπής χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο. Έκτός από τον τρόπο που διαχειρίζονται την ισχύ οι κεραίες εκποµπής και λήψης είναι ίδιες. Στην πραγµατικότητα ισχύει το θεώρηµα της αµοιβαιότητας. Με βάση το θεώρηµα αυτό τα χαρακτηριστικά των κεραιών όπως αντίσταση ακτινοβολίας και διάγραµµα ακτινοβολίας παραµένουν ίδια, ανεξάρτητα από την χρήση της κεραίας σαν κεραία εκποµπής ή λήψης. 1.3 ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων Η διάδοση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στην ατµόσφαιρα δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες αυτές καθ αυτές των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων αλλά και από τα χαρακτηριστικά της ατµόσφαιρας Τα κύµατα διαδίδονται σε ευθείες τροχιές εκτός αν η ατµόσφαιρα µε τα χαρακτηριστικά της αλλάξουν την πορεία τους. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων κύµατα σε συχνότητες άνω της περιοχής HF διαδίδονται σε ευθείες τροχιές. Τα κύµατα αυτά ονοµάζονται µερικές φορές τροποσφαιρικά κύµατα επειδή διαδίδονται στην τροπόσφαιρα, το στρώµα της ατµόσφαιρας πιο κοντά στο έδαφος. Για συχνότητες κάτω από την ζώνη HF τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα διαδίδονται γύρω από την γη, ορισµένες φορές κάνοντας πλήρη περιστροφή. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι δηµιουργείται ένα είδος κυµατοδηγού µεταξύ του χαµηλότερου επιπέδου της ιονόσφαιρας και της επιφάνειας της γης. Τα κύµατα αυτά ονοµάζονται κύµατα επιφανείας και χρησιµοποιούνται για διαδόσεις χωρίς οπτική επαφή. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα στις συχνότητες της ζώνης HF ανακλώνται από την ιονόσφαιρα και ονοµάζονται ουράνια ή ιονοσφαιρικά κύµατα. Τέτοιου είδους κύµατα εκπέµπονται προς τον ουρανό ανακλώνται από την ιονόσφαιρα και επιστρέφουν στο έδαφος πολύ πέρα από τον ορίζοντα. Για να φθάσουν τα κύµατα αυτά σε δέκτες που βρίσκονται στο άλλο ηµισφαίριο της γης πρέπει να ανακλαστούν µεταξύ της γης και τη ιονόσφαιρας αρκετές φορές. Όσον αφορά τη διάδοση του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος διαπιστώνουµε τρεις µεθόδους,τη διάδοση εκµεταλλευόµενοι την καµπυλότητα της γης, τη διάδοση µε ανάκλαση στην ιονόσφαιρα και την απευθείας διάδοση (εξαρτάται καθοριστικά από την συχνότητα). Κύµατα επιφανείας (Ground Waves) Η διάδοση µε κύµατα εδάφους στηρίζεται στην καµπυλότητα της Γης, χάρις στην οποία η τροχιά του σήµατος «ακολουθεί» το έδαφος, ώστε τα κύµατα µπορούν να µεταδίδονται πέρα από τον ορίζοντα. Αυτός ο τρόπος διάδοσης χρησιµοποιείται στις MF και HF περιοχές του φάσµατος και η ισχύς του σήµατος περιορίζεται από την επίδραση του εδάφους. 11

12 Τα επίγεια κύµατα κινούνται κατά µήκος της επιφάνειας της γης.στη περίπτωση αυτή παρουσιάζεται το πρόβληµα του short circuiting της ηλεκτρικής συνιστώσας αφού κατά την διάδοση ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος κοντά στην επιφάνεια της γης επάγεται ρεύµα στο έδαφος και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µέρος της ενέργειάς του να απορροφάται από αυτό. Υπάρχει κι άλλος τρόπος εξασθένισης του σήµατος. Το κύµα λόγω διάθλασης σταδιακά αποκτά κλίση (tilt). Όσο το κύµα µεταδίδεται επάνω από τη γη αποκτά όλο και µεγαλύτερη κλίση έτσι ώστε να προκαλείται µεγαλύτερο short circuiting της ηλεκτρικής συνιστώσας. Τελικά και σε απόσταση ορισµένων µηκών κύµατος µακριά από την κεραία το κύµα «οριζοντιώνεται & πεθαίνει» (lies down and dies). Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία αφού δείχνει ότι η µέγιστη εµβέλεια ενός τέτοιου ποµπού εξαρτάται τόσο από τη συχνότητα όσο και από την ισχύ µετάδοσης. Έτσι στην VLF µπάντα η ανεπαρκής εµβέλεια µετάδοσης µπορεί να αντιµετωπιστεί µε αύξηση της ισχύος µετάδοσης. Από την άλλη αυτή η µέθοδος δεν δουλεύει κοντά στην κορυφή της MF κλίµακας αφού η µετάδοση εδώ εξαρτάται άµεσα από την κλίση. Για τον υπολογισµό της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε µια απόσταση από την πηγή κατά τη διάδoση του κύµατος επιφανείας χρησιµοποιούµε τις εξισώσεις Maxwell. Εάν η απόσταση µεταξύ των δύο κεραιών είναι αρκετά µεγάλη η µείωση της ισχύος του πεδίου, που οφείλεται στο έδαφος και την ατµοσφαιρική απορρόφηση, συνεπάγεται µείωση της τιµής των Volts που λαµβάνονται. Ο υπολογισµός της µείωσης της ισχύος του κύµατος όταν αυτό φθάνει στην κεραία λήψης είναι εφικτός. Η φυσιολογική διαδικασία περιλαµβάνει τον υπολογισµό της ισχύος του σήµατος µε τη βοήθεια εµπειρικών γραφηµάτων και πινάκων. Ουράνια κύµατα (Sky waves) - H Ιονόσφαιρα Πριν ακόµα το 1925, υπήρχε η υποψία ότι ο ιονισµός των ανωτέρων στρωµάτων της γήινης ατµόσφαιρας παίζει ένα ρόλο στη διάδοση των ραδιοκυµάτων, ειδικά στις υψηλές συχνότητες. Η πειραµατική δουλειά του Appleton έδειξε πως η ατµόσφαιρα λαµβάνει επαρκή ενέργεια από τον ήλιο ώστε τα µόριά της να χωρίζονται σε θετικά και αρνητικά ιόντα, τα οποία και παραµένουν ιονισµένα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Έδειξε επίσης πως διάφορα επίπεδα ιονισµού σε διαφορετικά ύψη της ατµόσφαιρας (υπό ορισµένες συνθήκες) αντανακλούν πίσω στη γη τα κύµατα µε υψηλές συχνότητες που διαφορετικά θα χάνονταν στο διάστηµα. Αυτά τα επίπεδα έχουν συγκεκριµένη επίδραση στη µετάδοση των ραδιοκυµάτων και χρήζουν λεπτοµερειακής µελέτης. Στη κατηγορία αυτή, τα εκπεµπόµενα κύµατα φθάνουν έως την ιονόσφαιρα σε απόσταση 30 έως 250 µιλίων. Τα κύµατα εκεί εξαιτίας τις ισχυρής παρουσίας ιόντων κάµπτονται ή διαθλώνται, και στην πλειοψηφία τους επιστρέφουν στη γη (σχ. 1.1). 12

13 Σχήµα 1.1 Η παραπάνω διαδικασία στηρίζεται στον µηχανισµό ανάκλασης.για την ακρίβεια ο µηχανισµός που επιδρά είναι η διάθλαση. Όσο ο βαθµός ιονισµού αυξάνει, για ένα κύµα που πλησιάζει το δεδοµένο στρώµα της ιονόσφαιρας υπό µία γωνία τόσο µειώνεται ο δείκτης διάθλασης του στρώµατος. Το προσπίπτων κύµα λοιπόν κυρτώνει όλο και περισσότερο από το κανονικό. Αν η συχνότητα µεταβολής του δείκτη διάθλασης ανά µονάδα ύψους (µετρούµενη σε µήκη κύµατος) είναι επαρκής, η διαθλώµενη ακτίνα τελικά θα γίνει παράλληλη µε το στρώµα. Θα κυρτώσει τότε προς τα κάτω, για να ανακλαστεί τελικά από το ιονισµένο στρώµα υπό γωνία ίση µε τη γωνία προσπτώσεώς της. Βέβαια στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι λαµβάνει χώρα και κάποια απορρόφηση από το δεδοµένο στρώµα της ιονόσφαιρας. Επίσης η εξασθένιση και η εµβέλεια των ατµοσφαιρικών κυµάτων εξαρτάται από τη συχνότητα τους και την ένταση του ιονισµού (σχ. 1.2). Σχήµα 1.2 Η ιονόσφαιρα είναι το ανώτερο στρώµα της ατµόσφαιρας. Απορροφά µεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας κι έτσι θερµαίνεται και ιονίζεται. Υπάρχει πληθώρα φυσικών ιδιοτήτων της ιονόσφαιρας, όπως θερµοκρασία, πυκνότητα και σύνθεση. Εξαιτίας αυτών αλλά και των διαφορετικών τύπων ακτινοβολίας που απορροφά, η ιονόσφαιρα τείνει να διαστρωµατώνεται δηµιουργώντας έτσι περιοχές µε διαφορετικά επίπεδα ιονισµού. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες ιονισµού είναι η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία α, β και γ, όπως επίσης η κοσµική ακτινοβολία και οι µετεωρίτες Στην ιονόσφαιρα 13

14 σχηµατίζονται τέσσερα βασικά επίπεδα D, E, F 1, F 2 µε αύξουσα σειρά. Tα δύο τελευταία συνδυάζονται τη νύχτα για να σχηµατίσουν ένα µόνο επίπεδο. Το χαµηλότερο στρώµα της ιονόσφαιρας,το στρώµα D,είναι το λιγότερο σηµαντικό επίπεδο για την HF διάδοση. Αντανακλά κύµατα στις συχνότητες VLF και LF και απορροφά κάποια στις MF και HF συχνότητες. Το στρώµα Ε ακολουθεί το D και βρίσκεται στα 100 χλµ περίπου, µε πάχος 25 χλµ. Όπως και το στρώµα D εξαφανίζεται τη νύχτα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του επιπέδου Ε είναι η µικρή βοήθεια στην MF (surface-wave) διάδοση και η αντανάκλαση των HF κυµάτων κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Το στρώµα Εs είναι ένα λεπτό στρώµα πολύ υψηλού βαθµού ιονισµού και µερικές φορές εµφανίζεται µαζί µε το στρώµα Ε. εν επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα στις διαδόσεις µεγάλων αποστάσεων αλλά µερικές φορές επιτρέπει ανέλπιστα καλή λήψη. Το στρώµα F 1 βρίσκεται σε ύψος 180 km την ηµέρα, ενώ την νύχτα ενώνεται µε το στρώµα F 2. Το πάχος του την ηµέρα είναι περίπου 20 km. Αν και µερικά HF κύµατα ανακλώνται από αυτό, τα περισσότερα το διαπερνούν για να ανακλαστούν στο F 2 στρώµα. Η κύρια ιδιότητα του είναι λοιπόν ότι εξασθενεί σε πολύ µεγάλο βαθµό τα HF κύµατα µέχρι που χάνονται. Το στρώµα F 2 είναι το πιο σηµαντικό ανακλαστικό µέσο για τα ραδιοκύµατα υψηλών συχνοτήτων. Η ορολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ιονόσφαιρα και τη sky-wave διάδοση περιλαµβάνει διάφορες εκφράσεις και ονοµασίες, των οποίων το νόηµα δεν είναι εµφανές πάντα. Όσο το κύµα διαθλάται, κυρτώνει σταδιακά παρά απότοµα. Ωστόσο κάτω από το επίπεδο ιονισµού οι διαθλώµενες ακτίνες ακολουθούν µονοπάτια που είναι τα ίδια µε αυτά που θα υπήρχαν αν η διάθλαση είχε προκληθεί από επιφάνεια που θα βρισκόταν σε µεγαλύτερο ύψος το οποίο και καλείται εικονικό ύψος του συγκεκριµένου στρώµατος. Αν το εικονικό ύψος είναι γνωστό είναι εύκολο να υπολογιστεί η γωνία προσπτώσεως που απαιτείται ώστε το κύµα να επιστρέψει στο έδαφος και σε ένα συγκεκριµένο σηµείο. Η κρίσιµη συχνότητα (critical frequency) fc, για δεδοµένο στρώµα, είναι η υψηλότερη συχνότητα ενός κύµατος το οποίο θα επιστρέψει στη γη αφού ανακλαστεί από την ιονόσφαιρα. Τέλος,όσον αφορά την εξασθένιση (fading) του κύµατος, µπορεί να παρουσιαστεί λόγω παρεµβολής µεταξύ των χαµηλότερων και υψηλότερων ακτινών ενός ουράνιου κύµατος (sky wave), µεταξύ κυµάτων που φθάνουν από διαφορετικά µονοπάτια και µετά από διαφορετικό αριθµό αναπηδήσεων ή ακόµα µεταξύ ενός επίγειου και ενός εναέριου κύµατος ειδικά στο χαµηλότερο άκρο της HF µπάντας. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί αν ένα απλό sky wave κύµα λαµβάνεται λόγω των διακυµάνσεων του ύψους ή της πυκνότητας του επιπέδου που αντανακλά το κύµα. Ένας από τους πιο πετυχηµένους τρόπους αντιµετώπισης της εξασθένισης (fading) είναι τεχνική space or frequency diversity. Επειδή η εξασθένιση είναι συχνοτικά επιλεκτική (frequency selective fading) διαφορετικά στιγµιότυπα του ίδιου κύµατος εξασθενούν µε διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι πιο πιθανό να συµβεί στις υψηλότερες συχνότητες. Τα 14

15 AM κύµατα υποφέρουν περισσότερο από το φαινόµενο της συχνοτικά επιλεκτικής εξασθένισης. Αντίθετα τα SSB σήµατα έχουν καλύτερη συµπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση το φαινόµενο της συχνοτικά επιλεκτικής εξασθένισης αντιµετωπίζεται µε τεχνικές diversity. Κύµατα Χώρου Η διάδοση αυτών των κυµάτων γίνεται µε απευθείας οπτική επαφή ανάµεσα στον ποµπό και στο δέκτη (line-of-sight (LOS) propagation).για να είναι αποτελεσµατική αυτή η περίπτωση διάδοσης απαιτείται να υπάρχει µία διαδροµή στην οποία οι δύο κεραίες θα είναι ορατές µεταξύ τους και δε θα παρεµβάλλονται εµπόδια. Είναι ο κυρίαρχος τρόπος µετάδοσης στις VHF και UHF περιοχές του φάσµατος. Ο µηχανισµός διάδοσης τους είναι απλός µιάς και µεταδίδονται γενικά σε ευθείες γραµµές. Ωστόσο αφού εξαρτώνται από συνθήκες line-of-sight περιορίζονται στη µετάδοσή τους από την καµπυλότητα της γης, εκτός από πολύ ασυνήθιστες περιπτώσεις. Μεταδίδονται σαν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα στον ελεύθερο χώρο.αυτή η συµπεριφορά τους επιβάλλεται διότι τα µήκη κύµατός τους είναι πολύ µικρά για ανάκλαση στην ιονόσφαιρα και διότι τα κύµατα εδάφους εξαφανίζονται πολύ κοντά στον ποµπό. Τα κύµατα χώρου εµποδίζονται από κάθε ψηλό και ογκώδες αντικείµενο καθώς διαδίδονται κοντά στο έδαφος. Προκύπτουν έτσι ζώνες σκίασης και διάθλασης. Γι αυτό χρειάζονται σε ορισµένες περιοχές ψηλότερες κεραίες από αυτές που η θεωρία υποδεικνύει. Από την άλλη κάποιες περιοχές λαµβάνουν τέτοια σήµατα από ανακλάσεις των κυµάτων από ογκώδη εµπόδια.. Έτσι σε περιοχές έµπροσθεν του εµποδίου µια µορφή παρεµβολής γνωστή ως «ghosting» µπορεί να παρατηρηθεί πχ στην οθόνη ενός δέκτη τηλεόρασης. Προκαλείται από τη διαφορά διαδροµών (άρα και στη φάση) µεταξύ του απευθείας και του ανακλώµενου εκ του εµποδίου κύµατος.. Η κατάσταση χειροτερεύει κοντά σε ένα ποµπό παρά σε απόσταση από αυτόν, λόγω του ότι οι ανακλώµενες ακτίνες είναι ισχυρότερες εκεί κοντά. Τελικά ισχυρή παρεµβολή υπάρχει σε µια αρκετά µεγάλη απόσταση από τον ποµπό µιας και είναι σχεδόν αδύνατο να ληφθούν στο δέκτη ταυτόχρονα τόσο το απευθείας κύµα όσο και το ανακλώµενο. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των κυµάτων γα τις χαµηλές και µέσες συχνότητες ισχύουν και για τις µικροκυµατικές συχνότητες µε κάποιες µικρές παραλλαγές. Στις µικροκυµατικές συχνότητες η ατµοσφαιρική απορρόφηση λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Έτσι προκύπτει το γεγονός ότι σε αυτά τα µικρά µήκη κύµατος όλα έχουν την τάση να συµβαίνουν πολύ γρήγορα. Η ανάκλαση, η παρεµβολή και η απορρόφηση τείνουν να οξυνθούν. Ένα νέο φαινόµενο που εµφανίζεται στις υψηλές συχνότητες είναι η υπερδιάθλαση (superrefraction) γνωστή και ως κυµατοδήγηση (ducting) Τα ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε διάφορα κριτήρια. Όσο αφορά το πλήθος των δεκτών η ασύρµατη µετάδοση µπορεί να είναι διασηµειακή (point-to-point) ή πολυσηµειακή (multipoint). Στην πρώτη 15

16 περίπτωση η µετάδοση γίνεται από ένα σηµείο σε ένα άλλο. Στη δεύτερη η πληροφορία µεταδίδεται από ένα σηµείο σε περισσότερα του ενός σηµεία και ένας µεγάλος αριθµός χρηστών µοιράζεται το κόστος της δέσµευσης του εύρους ζώνης. Ανάλογα µε την κατεύθυνση της επικοινωνίας τα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε συστήµατα στα οποία η επικοινωνία είναι δυνατή προς µία µόνο κατεύθυνση (simplex) και σε συστήµατα αµφίδροµης επικοινωνίας τα οποία χρησιµοποιούν το ίδιο κανάλι σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα τόσο για την εκποµπή όσο και για τη λήψη (half duplex). Όταν η αµφίδροµη επικοινωνία ανάµεσα στα δύο άκρα γίνεται ταυτόχρονα (full duplex) χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα αλλά διαφορετικά κανάλια συχνοτήτων για καθένα από αυτά (τεχνική frequency division duplex, FDD) ή παρέχονται χρονοθυρίδες (τεχνική time division duplex, TDD) που είναι στοιχειώδη χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία µόνο ένα από τα δύο άκρα επιτρέπεται να εκπέµψει. Η τεχνική FDD εκµεταλλεύεται τη δυνατότητα του καταµερισµού συχνοτήτων ενός συγκεκριµένου φάσµατος συχνοτήτων, ώστε τα δύο άκρα της επικοινωνίας να λειτουργούν ως ποµποί και δέκτες την ίδια χρονική στιγµή. Αντίστοιχα µε την τεχνική TDD µπορούµε, χρησιµοποιώντας µόνο ένα κανάλι συχνοτήτων, να καταµερίσουµε σε χρονοθυρίδες τα χρονικά διάστηµατα στα οποία αποκλειστικά το ένα άκρο θα λειτουργεί ως ο ποµπός και το άλλο ως δέκτης. Η TDD είναι συµβατή µόνο µε τυποποιήσεις και διαµορφώσεις των ψηφιακών επικοινωνιών, που εξασφαλίζουν τον ακριβή χρονισµό. Αντίθετα η FDD είναι µία παραδοσιακή τεχνική της αναλογικής τεχνολογίας. Παραπάνω θεωρήσαµε ότι η µετάδοση είναι διασηµειακή. Σε µία πιο σύνθετη περίπτωση πολυσηµειακής µετάδοσης, όπου οι δέκτες είναι περισσότεροι του ενός, χρησιµοποιούνται οι τεχνικές TDMA (time division multiple access) και FDMA (frequency division multiple access). Οι τεχνικές αυτές αποτελούν γενίκευση των TDD και FDD στην πολυπλοκότερη περίπτωση της πολυσηµειακής µετάδοσης. Επίσης η FDMA µπορεί να συνδυαστεί µε την TDMA, ώστε κάθε κανάλι ενός φάσµατος συχνοτήτων να αποτελείται από έναν αριθµό χρονοθυρίδων. Επειδή η διάδοση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων εξαρτάται σηµαντικά από την συχνότητα στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα συχνοτήτων µε τον άξονα της συχνότητας να είναι σε λογαριθµική κλίµακα. 1.4 Συχνότητες της ασύρµατης µετάδοσης Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα περιλαµβάνει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα από συχνότητες 10 5 Hz έως Hz (σχ. 1.3). Παρόλα αυτά η µετάδοση πληροφορίας γίνεται σε ένα πολύ µικρότερο φάσµα συχνοτήτων. Οι συχνότητες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε το µέσο µετάδοσης που χρησιµοποιείται: 1 GHz 300 GHz (κυµατοδηγοί) 16

17 500 ΚHz 1GHz (οµοαξονικά καλώδια) 0.3ΚHz 500KHz (γραµµές µεταφοράς) Σχήµα 1.3 Οι συχνότητες για τα ασύρµατα ηλεκτροµαγνητικά κανάλια υπόκεινται στο περιορισµό του µήκους της κεραίας που πρέπει να είναι τουλάχιστον µεγαλύτερη από το 1/10 του µήκος κύµατος λειτουργίας για αποτελεσµατική µετάδοση. Έτσι το φάσµα συχνοτήτων των ασύρµατων επικοινωνιών περιλαµβάνει συχνότητες από 10 ΚΗz εώς 100 GHz. Στη παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατευόµαστε προβλήµατα ασύρµατων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων που λειτουργούν στις VHF και UHF. Παρακάτω θα εστιάσουµε την προσοχή µας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών. Οι UHF (ultra high frequency) αρχίζουν από τα 300 MHz και καταλήγουν στα 3000 ΜΗz (Μήκος κύµατος: 1m έως 100mm). Οι VHF (very high frequency) περιορίζονται ανάµεσα στα 30 MHz και στα 300MHz (Μήκος κύµατος: 1m έως 10m) 17

18 Οι συχνότητες που ανήκουν στις VHF και UHF περιοχές του φάσµατος, όταν διαδίδονται διαµέσου της ιονόσφαιρας, εµφανίζουν σχετικά µικρή απώλεια ισχύος. Καθώς η ιονόσφαιρα δεν ανακλά τα VHF και UHF ραδιοκύµατα, η µετάδοση περιορίζεται τοπικά και αποτρέπεται η παρεµβολή σε σήµατα άλλων αποµακρυσµένων µεταδόσεων. Για αυτό το λόγο χρησιµοποιούνται ευρέως στις δορυφορικές επικοινωνίες. Ο κυρίαρχος τρόπος ηλεκτροµαγνητικής διάδοσης είναι διάδοση µε απευθείας οπτική επαφή ανάµεσα στον ποµπό και στο δέκτη (line-of-sight propagation). Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτών των περιοχών του φάσµατος είναι η πολύ µεγάλη ακτίνα διάδοσης εξαιτίας του φαινόµενου της τροποσφαιρικής αγωγής (tropospheric ducting). Αυτό το φαινόµενο συµβαίνει, όταν στην τροπόσφαιρα ένα στρώµα κρύου αέρα παγιδεύει ένα στρώµα θερµού αέρα για µία µεγάλη περιοχή. Η θερµοκρασία αυξάνεται και οδηγεί σε αύξηση του δείκτη διάθλασης, µε αποτέλεσµα το σήµα να διαθλαστεί. Τέτοιες οριακές µεταβολές του δείκτη διάθλασης ανάµεσα σε αέριες µάζες διαφορετικής θερµοκρασίας και υγρασίας επιτρέπουν στο σήµα να διαδίδεται σε αποστάσεις πολλών εκατοντάδων χιλιοµέτρων. Η διάδοση των UHF µε τροποσφαιρική αγωγή γίνεται µε πολύ αποδοτικό τρόπο. Καθώς µειώνεται η τιµή της συχνότητας, η διάδοση δυσχεραίνεται έως τις χαµηλές VHF. Από εκεί και πέρα η αποδοτικότητα της διάδοσης παύει να είναι ικανοποιητική. Οι UHF ανακλώνται λιγότερο σε σχέση µε τις VHF από την ιονόσφαιρα. Όσο αφορά στις VHF, στο Ε-στρώµα της ιονόσφαιρας µπορούν υπό συνθήκες να σχηµατιστούν περιοχές φορτισµένων σωµατίων τόσο πυκνές, ώστε να ανακλάσουν ατµοσφαιρικά κύµατα. Αυτή η µέθοδος διάδοσης (sky-wave propagation) δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στη VHF περιοχή συχνοτήτων. Επίσης τα UHF σήµατα παραµορφώνονται περισσότερο από την υγρασία. Το κύριο πλεονέκτηµα της UHF µετάδοσης σε σχέση µε τη VHF είναι η µικρότερη συχνότητα και κατ επέκταση το µικρότερο µήκος κύµατος. Όπως είναι γνωστό, καθότι οι διαστάσεις των κεραιών εκποµπής και λήψης είναι ανάλογες το µήκους κύµατος, οι κεραίες στη UHF περιοχή είναι σηµαντικά µικρότερες. Ο κοσµικός θόρυβος που απορροφάται από τις κεραίες λήψης και ο θερµικός θόρυβος που παράγεται στο δέκτη µειώνουν την αποδοτικότητα των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων σε αυτές τις συχνότητες. Αντίθετα, ο ατµοσφαιρικός θόρυβος και η παρεµβολή από ηλεκτρικές συσκευές επιδρά λιγότερο στις VHF και UHF περιοχές σε σχέση µε περιοχές χαµηλότερων συχνοτήτων (π.χ. HF). 18

19 1.5 Νόµοι του Maxwell και ασύρµατη διάδοση Τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία που µεταβάλλονται χρονικά ορίζονται από φυσικούς νόµους, οι οποίοι περιγράφονται από ένα σύνολο εξισώσεων που ονοµάζονται εξισώσεις του Maxwell. Οι εξισώσεις αυτές, που προέρχονται από τον Maxwell και τελειοποιήθηκαν από το Heaviside, αναπαριστούν σε µαθηµατική µορφή τις παρατηρήσεις των Gauss, Faraday και Ampere. Το ηλεκτρικό πεδίο Ε και το µαγνητικό πεδίο B είναι διανυσµατικά πεδία και αποτελούν συναρτήσεις του χρόνου t και των συντεταγµένων του χώρου x, y, z. Το ηλεκτρικό πεδίο µετριέται σε volts ανά µέτρο και το µαγνητικό σε webers ανά µέτρο. Παράλληλα µε τα πεδία Ε, B χρησιµοποιούνται και τα βοηθητικά πεδία, η ηλεκτρική µετατόπιση D και η µαγνητική ένταση H. Για την περίπτωση του κενού τα παραπάνω πεδία συνδέονται µε τις ακόλουθες σχέσεις: B = µh, µ: µαγνητική διαπερατότητα (Henry/m) D = εe, ε: διηλεκτρική σταθερά (Farad/m) Στο σχήµα 0.5 παρουσιάζονται οι εξισώσεις του Maxwell στη διαφορική τους µορφή. Το J συµβολίζει την πυκνότητα του ρεύµατος και υπολογίζεται σε Ampere ανά τετραγωνικό µέτρο. Το ρ ονοµάζεται πυκνότητα του ηλεκτρικού φορτίου και έχει για µονάδα µέτρησης το Coulomb ανά κυβικό µέτρο. Εξετάζοντας τις εξισώσεις του νόµου του Faraday και του νόµου του Ampere µπορούµε να ερµηνεύσουµε ποιοτικά την κυµατική διάδοση ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος στο κενό, σε κυµατοδηγούς, σε καλώδια, σε κεραίες και σε διηλεκτρικά µέσα. Επειδή η παρούσα εργασία αφορά την ασύρµατη µετάδοση, θα εξετάσουµε τη διάδοση στο κενό ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος που παράγεται από µία κεραία (έναν συρµάτινο αγωγό). Η κεραία τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα. Σύµφωνα µε το νόµο του Ampere, το ρεύµα αγωγής προκαλεί το στροβιλισµό του µαγνητικού πεδίου γύρω από την κεραία. Έπειτα το µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο, ακολουθώντας το νόµο του Faraday, δηµιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο που στροβιλίζεται. Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου διέρχονται µέσα από το βρόχο του ηλεκτρικού πεδίου. Η διαδικασία συνεχίζεται µε το ηλεκτρικό πεδίο να δηµιουργεί ένα µαγνητικό πεδίο και ούτω καθεξής. Το κύµα, ακολουθώντας τον παραπάνω µηχανισµό, διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις µε την ταχύτητα του φωτός. Με τις τέσσερις εξισώσεις του Maxwell µπορεί να εξηγηθεί κάθε ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο σε µακροσκοπική κλίµακα. Για παράδειγµα, εφόσον τα πεδία είναι χρονικά αµετάβλητα, ο νόµος του Gauss για τον ηλεκτρισµό σε συνδυασµό µε το νόµο του Faraday, ορίζουν την ηλεκτροστατική. Αντίστοιχα τα φαινόµενα τις µαγνητοστατικής ερµηνεύονται µε το νόµο του Gauss για το µαγνητισµό και µε το νόµο του Ampere. Σε κάθε περίπτωση η επίλυση των εξισώσεων του Maxwell αποτελεί βασικό πρόβληµα 19

20 στο σχεδιασµό των περισσότερων εφαρµογών του ηλεκτρολόγου µηχανικού, όπως οι ηλεκτρικές µηχανές και οι κυµατοδηγοί. Έτσι, όπου η τεχνολογία συναντάει τον ηλεκτρισµό και το µαγνητισµό, οφείλει να ξεπεράσει τα εµπόδια που προβάλλουν οι των τέσσερις αυτές εξισώσεις. Όνοµα ιαφορική µορφή Νόµος του Gauss για τον ηλεκτρισµό Νόµος του Gauss για το µαγνητισµό Νόµος του Faraday Σχήµα 1.4 Νόµος του Ampere 20

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Ασύρματο Περιβάλλον στις Κινητές Επικοινωνίες Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ραδιοδίαυλοι Απαραίτητη η γνώση των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή στην ασύρματη διάδοση Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη Διάδοση. Διάρθρωση μαθήματος. Ασύρματη διάδοση (1/2)

Ασύρματη Διάδοση. Διάρθρωση μαθήματος. Ασύρματη διάδοση (1/2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη Διάδοση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Εισαγωγή στην ασύρματη διάδοση Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μάθηµα 1ο Θέµα Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 1. Τι ορίζουµε µε τον όρο τηλεπικοινωνία; 2. Ποιες οι βασικότερες ανταλλασσόµενες πληροφορίες, ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα τους; 3. Τι αποκαλούµε ποµπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Πότε έχουμε σφαιρική διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος; απ Αν θεωρήσουμε μια κεραία εκπομπής ως σημειακή πηγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (μπορούμε να κάνουμε αυτή την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. Εισαγωγή Έχει παρατηρηθεί, ότι η εξασθένηση των ραδιοκυµάτων και µικροκυµάτων, που προκύπτει από βλάστηση, µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

<<Ηλεκτρομαγνητική μοντελοποίηση στις VHF και UHF περιοχές συχνοτήτων>>

<<Ηλεκτρομαγνητική μοντελοποίηση στις VHF και UHF περιοχές συχνοτήτων>> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η διπλωματική εργασία με θέμα : του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

8. ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 8. ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Το πρώτο διάγραµµα του κεφαλαίου 1 παριστά το φυσικό κανάλι µεταξύ του ποµπού και του δέκτη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος και τον τρόπο µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Τύποι ραδιοζεύξεων Εφαρμογές ραδιοφωνίας

4.4 Τύποι ραδιοζεύξεων Εφαρμογές ραδιοφωνίας 4.4 Τύποι ραδιοζεύξεων 4.4.1 Εφαρμογές ραδιοφωνίας 1 / 27 Στις εφαρμογές της ραδιοφωνίας το σήμα απευθύνεται σε πολλούς δέκτες, οι οποίοι ως προς το σύστημα εκπομπής έχουν τυχαία θέση. 2 / 27 Πρέπει λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ Ασκ. 5 (σελ 354) Το πλάτος του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ειναι 5.4 * 10 7 Τ. Υπολογίστε το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου, αν το κύμα διαδίδεται (a) στο κενό και (b) σε ένα μέσο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Θ. Μιχαηλίδης Διάλεξη #5 Φαινόμενα και Μηχανισμοί Διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πλάγια ιάδοση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πλάγια ιάδοση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πλάγια ιάδοση 2.1 Χαρακτηριστικά της διάδοσης HF Αν και οι κατακόρυφες ηχοβολήσεις είναι πολύ µεγάλης αξίας όσο αφορά τη µελέτη της δοµής και των ιδιοτήτων της ιονόσφαιρας, οι ραδιοζεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 1: Μικροκυματική Τεχνολογία ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 1: Μοντέλα Ραδιοδιάδοσης Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ηλεκτρομαγνητικό κύμα Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα (ραδιοκύμα) αποτελεί το μέσο μεταφοράς της πληροφορίας που εκπέμπεται (ακτινοβολείται) στο χώρο από

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά φαινόµενα: Σύντοµη ιστορική αναδροµή

Μαγνητικά φαινόµενα: Σύντοµη ιστορική αναδροµή Μαγνητικά φαινόµενα: Σύντοµη ιστορική αναδροµή 13ος αιώνας π.χ.: Οι Κινέζοι χρησιµοποιούσαν την πυξίδα. Η πυξίδα διαθέτει µαγνητική βελόνα (πιθανότατα επινόηση των Αράβων ή των Ινδών). 800 π.χ.: Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας ιδάσκοντες: Κυριάκος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Φώτης Γκιουλέκας, ιδάσκωνπ... 407/80 ΤΜΗΥΠ Κώστας Μπερµπερίδης, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας Α

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

4.3 Επίδραση της συχνότητας στη διάδοση

4.3 Επίδραση της συχνότητας στη διάδοση 4.3 Επίδραση της συχνότητας στη διάδοση 1 / 28 Γενικά Ο τρόπος διάδοσης των ραδιοκυμάτων εξαρτάται σημαντικά από τη συχνότητα (f). Αυτό δικαιολογεί περαιτέρω διερεύνηση και λεπτομερέστερο σχολιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ευρεία Ραδιοκάλυψη Εξωτερικών χώρων -Βάθος Ραδιοκάλυψης -Interwoking µεταξύ συστηµάτων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -Μεγάλος αριθµός συνδροµητών -Μικρή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτόνια από την μεγάλη έκρηξη Τι είναι η Ακτινοβολία υποβάθρου.

Τα φωτόνια από την μεγάλη έκρηξη Τι είναι η Ακτινοβολία υποβάθρου. Τα φωτόνια από την μεγάλη έκρηξη Τι είναι η Ακτινοβολία υποβάθρου. Σύμφωνα με την θεωρία της «μεγάλης έκρηξης» (big bang), το Σύμπαν, ξεκινώντας από μηδενικές σχεδόν διαστάσεις (υλικό σημείο), συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Υπεύθυνος Καθηγητής: κ. Θωµάς Σφηκόπουλος Υπεύθυνος Επιστηµονικός Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική οπτική. Συμβολή Περίθλαση Πόλωση

Κυματική οπτική. Συμβολή Περίθλαση Πόλωση Κυματική οπτική Η κυματική οπτική ασχολείται με τη μελέτη φαινομένων τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε επαρκώς με τις αρχές της γεωμετρικής οπτικής. Στα φαινόμενα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (Lage scale fading) Καθώς το κινητό απομακρύνεται από το B.S. (0m, 00m, 000m) η τοπική μέση τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Παραδείγματα: 1. Τηλέγραφος 2. Τηλέφωνο 3. Τηλεόραση 4. Ραδιόφωνο 5. Cd/dvd-player 1 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Κεραίες - Η ισχύς στην έξοδο του ενισχυτή RF του πομπού πρέπει να ακτινοβοληθεί στο χώρο ως Η/Μ κύμα. - Οι διατάξεις που ακτινοβολούν Η/Μ κύματα

Διαβάστε περισσότερα

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού Μάθηµα 5 ο : Ο δορυφορικός σταθµός εδάφους Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού εδάφους Τις κατηγορίες στις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ

11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ xx ΤΟΜΟΣ ΙI 11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ 741 11.1 Διαφορική και ολοκληρωτική μορφή των εξισώσεων Maxwell Ρεύμα μετατόπισης...................................... 741 11.2 Οι εξισώσεις Maxwell σε μιγαδική

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Ποιες είναι οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται στις δορυφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 5.1 Τύποι διαταραχών Ο όρος «ιονοσφαιρικές διαταραχές» χρησιµοποιείται για να καλύψει µια µεγάλη ποικιλία ιονοσφαιρικών συνθηκών που εµφανίζουν κάποια παρέκκλιση από

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Z U REC (cm) (V) i =log(z) y i =log(u REC ) x i x i y i 10 74,306 1,000 1,871 1,000 1, ,528 1,079 1,796 1,165 1, ,085 1,146 1,749

Z U REC (cm) (V) i =log(z) y i =log(u REC ) x i x i y i 10 74,306 1,000 1,871 1,000 1, ,528 1,079 1,796 1,165 1, ,085 1,146 1,749 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΣΚΗΣΗ 3) - set 00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Γηρούσης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου

Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Οι κύριες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας του Εργαστηρίου αφορούν γεννήτριες συχνοτήτων οι οποίες λειτουργούν στη μηιονίζουσα περιοχή του φάσματος των συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στόχοι κεφαλαίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στόχοι κεφαλαίου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ & ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στόχοι κεφαλαίου Ορισµός και περιγραφή του τρόπου επικοινωνίας δεδοµένων ίακριση µορφών σήµατος και τρόπων µετάδοσής τους Παρουσίαση ειδικού υλικού και µέσων µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα και Ορατό Φως Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα Το σύνολο των ΗΜ κυµάτων αποτελεί το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα Το ορατό φως Το ορατό φως Το ορατό φως αποτελεί ένα πολύ µικρό κοµµάτι του Ηλεκτροµαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

papost/

papost/ Δρ. Παντελής Σ. Αποστολόπουλος Επίκουρος Καθηγητής http://users.uoa.gr/ papost/ papost@phys.uoa.gr ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Οπως είδαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο Εξάμηνο 6 o Ακ. Έτος: 2015-2016 5 ο Εργαστήριο: Υπολογισμο ς απωλειων δια δοσης με χρη ση εμπειρικων μοντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ. Ηλίας Γλύτσης, Τηλ. 21-7722479, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες κεραίες. Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη

Διάφορες κεραίες. Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη Κεραίες Antennas Διάφορες κεραίες Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη Hκεραία αποτελεί μία μεταλλική κατασκευή η λειτουργία της οποίας εστιάζεται στη μετατροπή των υψίσυχνων τάσεων ή ρευμάτων σε ηλεκτρομαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο

Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο Μέσα Μετάδοσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης αποτελεί τη φυσική σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη της πληροφορίας σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Andre-Marie Ampère Γάλλος φυσικός Ανακάλυψε τον ηλεκτροµαγνητισµό. Ασχολήθηκε και µε τα µαθηµατικά.

Andre-Marie Ampère Γάλλος φυσικός Ανακάλυψε τον ηλεκτροµαγνητισµό. Ασχολήθηκε και µε τα µαθηµατικά. Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων. Ο νόµος του Ampère χρησιµεύει

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Μετάδοση Βασικές έννοιες Διαμόρφωση ορισμός είδη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτεινής δέσμης σε διαφανές υλικό (Επιβεβαίωση, αξιοποίηση του νόμου Snell)

Διάθλαση φωτεινής δέσμης σε διαφανές υλικό (Επιβεβαίωση, αξιοποίηση του νόμου Snell) Διάθλαση φωτεινής δέσμης σε διαφανές υλικό (Επιβεβαίωση, αξιοποίηση του νόμου Snell) 1. Σκοπός Αξιοποιώντας τις μετρήσεις των γωνιών πρόσπτωσης, διάθλασης α και δ αντίστοιχα μίας πολύ στενής φωτεινής δέσμης

Διαβάστε περισσότερα

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του.

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του. Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το χρονικό διάστημα που μηδενίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. (σ: εγκάρσια διατομή του στόχου, Κ: ο συντελεστής που εκφράζει το ποσοστό της ανακλώμενης ισχύος από το στόχο).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. (σ: εγκάρσια διατομή του στόχου, Κ: ο συντελεστής που εκφράζει το ποσοστό της ανακλώμενης ισχύος από το στόχο). ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Εξίσωση του Friis. Aπώλεια μετάδοσης Εξίσωση μεταδόσεως στον ελεύθερο χώρο ή εξίσωση του Friis: W A W 4π, TRλ ΑT Α R WR WT ( 4π, WR WT, λ R T R T A λ 4π (W R: ισχύς λήψης, W Τ: ισχύς εκπομπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ΣΤΟ I-PHONE 5

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ΣΤΟ I-PHONE 5 ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ΣΤΟ I-PHONE 5 Μοντέλο επικοινωνιών ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ Βασικές έννοιες Ο πομπός (transmitter) στέλνει το μήνυμα. Ο δίαυλος (κανάλι) μεταδόσεως (transmission channel)

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα.

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα. Η φύση του φωτός Το ρήµα οράω ορώ ( βλέπω ) είναι ενεργητικής φωνής. Η όραση θεωρείτο ενεργητική λειτουργία. Το µάτι δηλαδή εκπέµπει φωτεινές ακτίνες( ρίχνει µια µατιά ) οι οποίες σαρώνουν τα αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα