Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214

2 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. Ανήκουν στο Χρηματιστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Γνωστοποιήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μαρ.4 Μαρ.5 Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ.18 Μαρ.19 Μαρ.2 Μαρ.21 Μαρ.24 Μαρ.26 Μαρ.27 Μαρ.28 Μαρ.31 Απρ.1 Απρ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 131, , % 72, % 1, % 66, Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα 615,24 σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 58,14-1.1% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 186, % σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 7, % σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ % σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 362, % Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 11, Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 2,77.45 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -2, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 1, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 17, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 41, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων 15,85.53 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ) 1.99 Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 75, , , % 13, ,293-2,42 3, % 17 1 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 23, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 3, % Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 39, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 1, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, , 6, 58, 56, 54, 52, Μαρ.18 Μαρ.19 Μαρ.2 Μαρ.21 Μαρ.24 Μαρ.26 Μαρ.27 Μαρ.28 Μαρ.31 Απρ.1 Απρ.2 Μαρ.18 Μαρ.19 Μαρ.2 Μαρ.21 Μαρ.24 Μαρ.26 Μαρ.27 Μαρ.28 Μαρ.31 Απρ.1 Απρ.2 Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 1/4/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 2/4/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 2/4/214 1/4/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1,353.1 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap # % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1,35.65 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης # % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1, , % 1,87.1 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2, # 2, % 2,78.4 2, , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1,516.5 # 1, % 1,58.5 1, , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών # % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 1,45.73 # 1, % 1, , , % # FTSE/Med 1 5,36.43 # 5, % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης # % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1,44.98 # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ # % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 24.4 # % % # FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3, , % 3, , ,9.34 3, % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 7,61.81 # 6, % 6, ,7.6 5, , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 6, , % 6, , , , % FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3,66.58 # 3, % 3,9.63 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6,42.63 # 6, % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 2,77.58 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 1,9.53 # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4,34.29 # 4, % 4, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία % % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α # % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 1/4/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 2/4/214:.67% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 2/4/214:.39% 14,, 445 1,, ,, 44 9,, 8,, ,, 8,, 435 7,, 6,, ,, 4,, ,, 4,, 3,, ,, 42 2,, 1,, Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 415 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 126 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 2/4/214: -.38% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2/4/214: 1.24% 2,5, 184 7,, 216 2,, 183 6,, ,, 212 1,5, 181 4,, 21 1,, 18 3,, ,, 26 5, 178 1,, 24 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 177 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 22 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 2/4/214:.61% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2/4/214: 1.74% 25, 153 4,, 315 2, 15, 1, 5, ,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 142 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 27 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 84 / 63 / / 51 / 14 5 / 1 / 2 1 / 8 / 3 3 / / / 3 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 75, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 17, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 11, , , ,82,646 62,558,98 13,244,548 27,293 27, , , ,6, , Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών 51,91,515 41,636,421 27, ,21 16,63 67,477,96 14, ,488 12,78 58,47,659 14, ,488 12,78 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 3,34 27, , , , , , , ,999,115 8,135,176 3,897,65 4,238,111 2,494 1,484 1,477 7 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / 2 / ,95 471, % Ασφάλειες 1 / 1 / 73 49,863 81, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 16 / 6 / 1, ,626 4,75, % Δ.Α.Κ. 3 / / 6 12,78 55, % Εμπόριο 1 / 4 / ,34 841, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 9 / 12 / 1, ,39 1,913, % Μέσα Ενημέρωσης 1 / 3 / ,97 3, % Πετρέλαιο & Αέριο 2 / / ,143 1,61, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 1 / 6 / 1 1,81 477,79 3,447, % Πρώτες Ύλες 4 / 4 / 2 1,26 332,11 1,449, % Ταξίδια & Αναψυχή 6 / 3 / 2 2,11 1,5,887 8,32, % Τεχνολογία 6 / 6 / , , % Τηλεπικοινωνίες 1 / / 2,12 863,92 1,67, % Τράπεζες 4 / 5 / 1,241 67,31,757 67,917, % Τρόφιμα & Ποτά 5 / 5 / ,75 1,864, % Υγεία 1 / 1 / , , % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4 / / 1, ,67 4,992, % Χημικά 3 / 4 / 122 5,344 68, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 / 1 / 1 1,814 2,854,611 3,225, % Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. FLEXOPACK (ΚΟ) % # INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) % # ΟΛΘ (ΚΟ) % # ΟΤΕ (ΚΟ) % # ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) % # F.G. EUROPE (ΚO) % # ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) % # ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) % # FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) % # LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 31, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 21, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 1, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 4, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2, % # ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2, % # JUMBO (ΚΟ) 2, % # ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 1, % # COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 1, % Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) % INTRAKAT (KO) % EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) % J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) % MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) % TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) % DIONIC (ΚΟ) % ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 44,966, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,63,341.5% # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 2,649, % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1,34,65-2.8% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1,212,188.54% # ΟΤΕ (ΚΟ) 863, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 735,47.74% # ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 562,726.% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 554,421.59% # ΔΕΗ (ΚΟ) 366,644.8% # Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 51 4,658 58,14 1,13,345. FTSE/Χ.Α. Large Cap 51 4,658 58,14 1,13,345. Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 1,358 15, ,24 6,517,642.1 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 189 7,33 33,18 58,79.1 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,772. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ,246. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,728 44,556. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,247 5,755.6 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,2. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,45. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,57. FRIGOGLASS (KO) ,34 9,41. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,461 66,614. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ,75 649,373. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ,722 13,68. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,35 25,414. JUMBO (ΚΟ) ,427. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,47 46,474.4 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,599. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,984. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ,894. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ,834. ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ,135. ΟΤΕ (ΚΟ) 279 1,649 8,26 2,27,56. ΟΛΠ (ΚΟ) ,375. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 17 1,948 2,642 38,456. ΔΕΗ (ΚΟ) , ,65. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,153 5,1. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,289 5,2. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,549. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ,23. Δικαιώματα σε Δείκτες 19 1,668 7,717 3,57,625. FTSE/Χ.Α. Large Cap 19 1,668 7,717 3,57,625. Δικαιώματα σε Μετοχές ,1. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,6. ΟΠΑΠ (ΚΟ). ΟΤΕ (ΚΟ) 3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ). ΔΕΗ (ΚΟ) ,5. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου 13 1,63 362, ,734.5 Stock Reverse Repos , ,472. Stock Repos ,385 85,272.5 Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου ,128 42,99. Συνολική Δραστηριότητα 1,993 23,33 615,24 2,77,446.6 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 848,591, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) /4/ ,732, ,968, ,94, ,748, /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /4/ , , ,82, ,24,72, /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /4/ ,929, ,599, ,591, Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) /4/ , , , ,178, /4/21 18/12/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) #.99 1/4/ , ,, /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) /4/ , ,, /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /4/ , , , ,16, /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) /4/ , , , , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # /4/ , ,3, /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /3/ , ,81, /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /3/ , ,986, /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ).7.72 #.695 1/4/ , ,6.3 16, ,968, /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ) #.76 31/3/ , ,325, /7/21 17/2/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) # 1.6 1/4/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) /4/ ,3 8 1, , ,76, /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /4/ ,4 2 1, , ,462, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) /4/ , , , ,418, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /4/ (6) , ,6, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) #.423 1/4/ , 5 1, , ,, /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /3/ , , , ,, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) # /4/ ,644 1,97 4,54, ,853, ,72, /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) /4/ , , , ,673, /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) # /3/ , ,396,785, /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) # 4.6 1/4/ ,47 1,61 2,984, ,82, ,848, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /4/ ,4 6 2, , ,25, /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) #.87 1/4/ , , , ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /4/ , , , ,648, /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) /4/ , ,1, /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) # 2.8 1/4/ , , , ,23, /8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) #.583 1/4/ , ,734, /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /4/ ,97 2 5, , ,828, /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /3/ , ,1, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /4/ , , , ,864, /3/214 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /4/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) /4/ , , , ,635, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) # /4/ , , ,243, Ενότητα 2, 1/7

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 65,368, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) # /4/ (6) , ,799, , ,73, /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) # /4/ , , , ,146, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) # /4/ , , , ,67, /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /4/ ,99 6 1, , ,9, /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ) /4/ , ,3, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) # /4/ ,9 1 11,63. 19, ,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) # /4/ , , , ,53, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) # /4/ , , , ,959, /6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) # /4/ , , , ,155, /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) /4/ , , , ,735, /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /4/ , , , ,58, /8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # 1.7 1/4/ , , , ,, /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /3/ , ,298, /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /4/ (6) , ,233, /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) #.322 1/4/ , , ,961, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) # /4/ , , , ,948, /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) /4/ , , ,74, ,6, /6/28 4/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) /4/ , , , ,5, /6/21 1/2/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /4/ , ,742, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) # /4/ ,32 6 4, , ,679, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) # /4/ ,7 17 6, , ,3, /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) # /4/ , , ,7, /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /4/ , ,219, /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) /4/ , , , ,51, /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /4/ , ,224, /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /4/ , 15 2, , ,586, /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) # /4/ , , , ,48, /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /4/ , , , ,65, /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # /4/ , , , ,84, /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /4/ , ,474, /8/28 3/1/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /4/ , , , ,595, /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /3/ , ,364, /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /4/ (6) , , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /3/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /3/ , ,16, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /3/ , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /4/ , ,125, /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) # /4/ , , Ενότητα 2, 2/7

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 9,819, /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /3/ ,63 5 1, , ,95, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) # /4/ , ,775, , ,7, /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /4/ , , , ,782, /6/213 4/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) # /4/ (6) , , ,84, ,188, /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) #.315 1/4/ ,6 13 1, , ,588, /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) /4/ , ,842, /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /3/ , ,915, /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) # 7.1 1/4/ , ,245, , ,34, /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /4/ , ,9.51 5, ,935, /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) #.19 1/4/ , ,697, /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /4/ , , , ,873, /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ , ,986, /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) #.114 1/4/ , ,566, /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /2/ , ,8, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) # /4/ , , , ,, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) # /4/ , , , ,, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) # /4/ ,421 1,375 6,645, ,796, ,15, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) # /4/ ,92 2,12 1,67, ,166, ,971, /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,797, /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) /4/ , 25 1, , ,72,567, /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /4/ ,63,341 1,98 21,173, ,94, ,7, /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) # /4/ , , , ,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) /4/ ,34 9 1, , ,94, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) # /4/ , , , ,379, /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) # /4/ ,95 8 1, , ,319, /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) #.139 1/4/ , , , ,28, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) #.64 1/4/ , , , ,77, /1/214 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) /4/ , , , ,181, /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /4/ , ,243, /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) /4/ , , , ,438, /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /3/ , ,17, /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) /4/ , , , ,314,4.3 (.589) 28/5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) # /4/ (6) , , , ,125, /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) # /4/ , , , ,63, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /4/ , , ,53, ,568, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) # /4/ ,394. 2,53, ,732, /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) /4/ , , , ,23, /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /4/ , Ενότητα 2, 3/7

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 8,34, /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /4/ , ,279, /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) #.74 1/4/ , , , ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /4/ ,5 2 1, ,252, /7/21 1/2/ A.S. COMPANY (ΚΟ) /4/ , , , ,922,96, /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) /4/ ,966,39 4,697 31,528, ,591, ,41,56, /6/28 1/2/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.186 1/4/ ,212, , , ,457, /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ) /3/ , ,12,.32 (.45) 3/4/212 22/11/ AUTOHELLAS (ΚΟ) /4/ , , , ,816, /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ) /4/ , ,123, /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) #.334 1/4/ , , , ,69, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /4/ , ,776, ,669, ,97, /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ) /3/ , ,664, /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) /4/ ,8 3 2, , ,173, /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ) /4/ , , , ,469,166, /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) /4/ ,34, , ,57, ,26, /3/212 8/1/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) /4/ , , , ,8, /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO) #.83 1/4/ , , , ,72, /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) # /4/ , , , ,992, /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /4/ , , , ,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) # /4/ , , , ,962, /9/28 12/12/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /4/ , , , ,578, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) # /4/ , , , ,25, /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) #.817 1/4/ , , , ,154, /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) /4/ , , , ,654, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) /4/ , , , ,59, /12/21 5/3/ JUMBO (ΚΟ) # /4/ , ,613, ,755, ,648, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) # /4/ , , , ,412, /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) # /4/ , , , ,74, /3/ LOGISMOS (ΚΟ) /3/ , ,36, /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) /4/ ,649,484 1,212 1,423, , , /2/214 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) # /4/ ,42.7 1, ,5, /6/28 19/12/ MEVACO (ΚΟ) /3/ , , , ,74, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /4/ (6) , ,2, /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ) /3/ , ,417, /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) # /4/ , , , ,132, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ , ,953, /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) # 1.2 1/4/ , , , ,812, /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) /4/ , , Ενότητα 2, 4/7

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 27,345, /7/25 26/2/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) /4/ ,35 7 5, , ,434, /6/28 12/6/ REDS (ΚO) #.68 1/4/ , , , ,456, /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) /4/ , ,888, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /4/ , , , ,627, /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ) #.379 1/4/ ,6 14 2, , ,611, /2/ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) /4/ , , ,27, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 294, /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α # /4/ , /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY # 7.9 1/4/ ,848, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap # /4/ , , Χαμηλή Διασπορά 9,92, /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) #.199 1/4/ , , ,9, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) # 3.9 1/4/ , , , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /4/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) /4/ , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /3/ (6) , ,76, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) # /3/ , , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /4/ , , , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /3/ , , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) # 5.8 1/4/ , ,66, /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) #.665 1/4/ , , , Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /4/ , ,87, /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) #.88 1/4/ , 4 1,5. 1, ,373, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) /4/ , , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /9/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /4/ , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /11/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /4/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) #.169 1/4/ , , ,, /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /3/ ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) #.478 1/4/ , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) #.42 31/3/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/ , ,39, /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) #.78 1/4/ , , Ενότητα 2, 5/7

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 7,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /3/ , ,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) #.123 1/4/ ,7 9 2, , ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /12/ , ,459, /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) #.57 1/4/ , , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /3/ , ,21, /6/1997 2/3/2 56 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) /4/ , 6 1,625. 2, ,75, /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /4/ , ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /4/ , , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /4/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /3/ , ,27, /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /3/ , ,793, /7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) /3/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /4/ , , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,431, /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO) #.3 28/3/ ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /4/ , ,97, /12/ FORTHNET (ΚΟ) /4/ , , , ,81, /8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) #.139 1/4/ , , , ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /4/ , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) #.55 1/4/ , , , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /4/ , , ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) /4/ ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) /4/ , , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /2/ , Προς Διαγραφή 766, /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /1/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /3/ , Σε Αναστολή 1,75,955, /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /3/ , ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/ , ,93, /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/ , ,334, /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ) /3/ , ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /3/ , ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/ , Ενότητα 2, 6/7

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 13,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/ , ,65, /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,182, /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) /9/ , ,423, /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) /8/ , ,75, /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /9/ , ,92, /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) /11/ , ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/ , ,663, /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/ , ,84, /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) /5/ , ,616, /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ /2/ , ,55, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) /3/ , ,36, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) /12/ , ,544, /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,795,14, /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ , ,15, /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) /11/ , ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/ , ,179, /8/ /9/2 55 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) /3/ , ,54, /8/ /9/2 551 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /3/ , ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/ , ,583, /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) /1/ , , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) # 3/3/ , ,221, /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /11/ , ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) /8/ , ,547, /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) /3/ , ,92, /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/ , ,523, /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ ,326, /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) /6/ , ,48, /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) /11/ , ,683, /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) /3/ , ,382, /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,25, /7/25 14/3/ ALSINCO (KO) /11/ ,555, /7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/ , ,51, /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ) /6/ , ,683, /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) /1/ , ,262, /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ) /3/ ,688, /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) /11/ , Ενότητα 2, 7/7

17 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/212. Ενότητα 2, 1/3

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Από 7/6/213, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 3/9/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της Ενότητα 2, 2/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης μετοχής της 3/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 27/3/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/214. Ενότητα 2, 3/3

20 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,5,.73 1,54,5. 11:6:1 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,338, , :58:49 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,,.73 1,46,. 12:34:36 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,,.7 7,. 12:46:33 2 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 5, ,. 13:1:5 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 261, , :24:24 2 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 325, , :24:48 2 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 75, ,263,75. 13:32:12 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 1,, 1.7 1,65,. 13:34:35 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 91, , :52:22 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 167, , :57:16 2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7, , :3:33 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 27, ,55. 15:2:22 2 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 73, ,226,4. 15:18:1 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,293, ,574, ::39 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,521, ,65, :1:39 2 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 65, , :17:25 2 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Ενότητα 3, 1/1

21 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ενότητα 3, 1/1

22 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Μετοχές Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC [1] [1] Σύνολα [2] ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 14,125,8 53,795,41 67,921,21 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) --- 7,876 7,876 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 1,8 35,356 37,156 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 1, ,6 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 8, --- 8, JUMBO (ΚΟ) 4, ,6 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) --- 1,377 1,377 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 66, 728, ,474 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 3, ,6 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 1, --- 1, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , 69, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΔΕΗ (ΚΟ) 55, ,9 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,8,8 644,966 1,725,766 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 5, ,9 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 8, --- 8, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 8,1 165,42 245,52 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 6, ,2 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 6, ,7 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,899 12,899 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 16, , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 27,1 96, ,928 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 28, ,8 ΟΛΠ (ΚΟ) 2,1 28 2,38 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 99,3 4, 139,3 ΟΤΕ (ΚΟ) 2,3 218, ,842 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,67,4 19,49,113 2,557,513 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2, ,5 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3, ,5 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 63, ,354 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 15,6 68,46 174,6 Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων [1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ενότητα 3, 1/1

23 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ενότητα 3, 1/1

24 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 1/4/214 3/5/ , ,979 Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ενότητα 3, 1/1

25 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 2/4/214 25, 294, ,878 4,357, /1/211 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 2/4/214 5, 5,848,618 5,848,618 25,228, /7/213 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 2/4/214 25, 388,55 388,55 3,74, /1/211 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ενότητα 3, 1/1

26 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF13 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,848,618 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 1/3

27 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/ ,878 24/6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 4,495, ,.6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 2/3

28 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH / ,55 27/1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,438, , 1.5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 3/3

29 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,24,72,851 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ενότητα 3, 1/3

30 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,748,58 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ενότητα 3, 2/3

31 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 848,591,85 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ενότητα 3, 3/3

32 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Αλλαγές στη Σύνθεση των δεικτών του Χ.Α. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» αλλάζει ο συντελεστής στάθμισης των μετοχών της εταιρείας, σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχει, από 16% σε 3%. Αναλυτικά, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών: Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. FTSE/Χ.Α. Large Cap FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης FTSE/Χ.Α. Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς FTSE/X.A. Τραπεζών Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Παρασκευής 4ης Απριλίου 214. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Μετοχών Σύμφωνα με την παράγραφο (β) του Κανονισμού της Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών και την Απόφαση 2 «Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α. και στην Ε.Ν.Α.» του Διοικητικού της Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε στις 25/7/213 ανακοινώνεται η Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Μετοχών (Ε.Α.Π.Μ) της Κύριας Αγοράς, των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών για το ημερολογιακό τρίμηνο Απρίλιος - Ιούνιος 214. Η Ε.Α.Π.Μ. αναφέρεται στις υποχρεώσεις των Ειδικών Διαπραγματευτών και Ειδικών Συμβούλων και ορίζεται ως η ελάχιστη ποσότητα κάθε εντολής του ζεύγους ειδικής διαπραγμάτευσης (Quote). Ως Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών της Ε.Α.Π.Μ. ορίζεται η Δευτέρα, 7 Απριλίου 214. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Δελτίο Τύπου H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 4η Απριλίου 214. Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Αναθεώρηση για την ένταξη των μετοχών στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα & του Κανoνισμού, να διενεργηθεί στην προσεχή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. την Πέμπτη 1 Απριλίου 214. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η παρούσα Ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική ή/και σε οιαδήποτε άλλη χώρα αυτό απαγορεύεται. Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών [ ] Η Alpha Τράπεζα A.E. (εφεξής η Τράπεζα ) ανακοινώνει, ότι από την Παρασκευή θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το ΧΑ ) των νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών της Τραπέζης (εφεξής οι Νέες Μετοχές ), ονομαστικής αξίας Ευρώ,3 εκάστης, οι οποίες εξεδόθησαν συνεπεία της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, διά καταβολής μετρητών που αποφασίσθηκε δυνάμει της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της καθώς και της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης της Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ελληνικά Χρηματιστήρια - ΧΑ ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την έναρξη διαπραγματεύσεως, την Παρασκευή Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ ). Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξαιτίας αυτών των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων, οι αναγνώστες καλούνται να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές, που διενεργούνται καθ αναφορά προς την ημερομηνία στην οποία γίνονται. ΗAlpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα, εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική την Ιαπωνία ή οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία η εν λόγω προσφορά θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν λάβει ούτε πρόκειται να λάβουν έγκριση σύμφωνα με την US Securities Act του 1933 (στο εξής Securities Act ) ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με την Securities Act, εκτός αν τύχουν εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

33 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οιουδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Επιπρόσθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που (i) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2 (Financial Promotion) Order 25 ( Order ) ή (ii) είναι οντότητες και λοιπά πρόσωπα μεγάλου πλούτου στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται να διανεμηθεί νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφέρονται ως "σχετικά πρόσωπα"). Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε και προορίζεται μόνο για σχετικά πρόσωπα και ειδικούς επενδυτές και δεν πρέπει να δρουν ή να στηρίζονται σε αυτήν (i) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μη σχετικά πρόσωπα (ii) σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές. Οιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται η παρούσα επιτρέπεται μόνον σε, και δύνανται να την αναλαμβάνουν μόνο, σχετικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικοί επενδυτές σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των εφαρμοστικών της Οδηγίας της ΕΕ 23/71/ΕΚ μέτρων (η Οδηγία αυτή πρέπει να αναγιγνώσκεται από κοινού με κάθε ισχύον εφαρμοστικό μέτρο στο εκάστοτε κράτος-μέλος υποδοχής σύμφωνα με την Οδηγία) και υπό αυτή την έννοια δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση σε προσφορά για την αγορά κινητών αξιών. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή δεν νοούνται ως και δεν θα αποτελέσουν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την αγορά κινητών αξιών στην Ελλάδα υπό την έννοια του άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 341/25. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Δελτίο Τύπου Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/213-31/12/213 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/211 με την από 5/9/211 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "Επιτήρησης" ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/21 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 3% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας. Το 213 ήταν ακόμη μια χρονιά με σημαντική ύφεση (-3,9%). Η ύφεση αυτή ενισχύθηκε με νέα αύξηση της ανεργίας (σε επίπεδο περίπου -27%), πτώση των καταναλώσεων σε όλη την αγορά και μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων. Η αγορά του κρασιού ακολούθησε την γενική αυτή πορεία με εξαίρεση την σημαντική αύξηση του τουρισμού (+17%) η οποία ως ένα βαθμό αντιστάθμισε την μείωση στην κατανάλωση των Ελληνικών νοικοκυριών. Στην διάρκεια της οικονομικής χρήσης 213 η εταιρεία παρά τις γενικότερες δυσμενείς συγκυρίες και την απουσία χρηματοδότησης, συνέχισε την εφαρμογή της στρατηγικής με στόχο την διόρθωση των λειτουργικών οικονομικών μεγεθών της και κατάφερε να βελτιώσει μια σειρά σημαντικών δεικτών. Συγκεκριμένα: Το συνολικό μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σημαντικά κατά την χρήση 213, ανήλθε σε 27,9% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι του 2,4% της προηγούμενης χρονιάς ήτοι αύξηση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών είναι σταθερός στην εσωτερική αγορά και στις εξαγωγές των προϊόντων Μπουτάρη και μειωμένος στα προϊόντα Καμπά λόγω αλλαγής στρατηγικής. Σημαντική θετική μεταβολή επιτεύχθηκε στις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας οι οποίες μειώθηκαν κατά 663 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε χιλ. από 6.15 χιλ. το 212. Το λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν ζημία χιλ. έναντι ζημίας 3.72 χιλ. του 212 βελτιωμένο κατά 413 χιλ. Η μείωση της ζημίας παρά τον μειωμένο κύκλο εργασιών οφείλεται κυρίως στην σημαντική κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες βελτίωση του μικτού περιθωρίου αλλά και στην μείωση των λειτουργικών δαπανών. Παράλληλα όμως, η χρήση επιβαρύνθηκε επιπλέον από το 212 με προσαυξήσεις και πρόστιμα δημοσίου και ασφαλιστικών οργανισμών συνολικού ύψους περίπου 6 χιλ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ H γενικότερη εκτίμηση για την βελτίωση και ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας το 214 με θετικούς πλέον ρυθμούς, η σαφής βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας καθώς επίσης και η πλήρης στήριξη της Ελλάδος από τους εταίρους της ευρωπαϊκής ένωσης, αναμένεται να σταθεροποιήσει το οικονομικό κλίμα της χρονιάς αυτής και να επηρεάσει θετικά την συνολική κατανάλωση αλλά και την κατανάλωση κρασιού ειδικότερα. Η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος η οποία εξελίσσεται, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ομαλοποίηση της ρευστότητας στην αγορά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στους τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η προσδοκώμενη αύξηση και το 214, του ήδη καλού τουρισμού του 213, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάκαμψης την χρονιά αυτή. Παράλληλα, η πλήρης εξάλειψη όλων των δυσμενών ειδικών παραγόντων των προηγούμενων ετών (όπως οι εκκρεμότητες με την Β.Σ. Καρούλιας, η αναδιοργάνωση του δικτύου Πωλήσεων της Ελλάδος κλπ ), δημιουργεί τις προϋπο για μια ομαλή και δυναμική εξέλιξη των μεγεθών της εταιρείας. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 89/24 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 341/25, όπως ισχύουν, ότι θέτει από την στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Ενημερωτικό Δελτίο, για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Τράπεζας και την εισαγωγή νέων μετοχών αυτής στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστήριου Αθηνών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με τιμή διάθεσης 1,7 ευρώ ανά μετοχή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (η οποία εγκρίθηκε με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας). Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρατίθεται στη συνέχεια: Ημ/νία Γεγονός: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ Δημοσίευση Ανακοίνωσης του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στον Τύπο Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς Λήξη Δημοσίας Προσφοράς Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Τράπεζας* Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών. * Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία. Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Οι Νέες Μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

34 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Χρηματιστήριου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. η οποία παρέχεται μετά την υποβολή από την Τράπεζα και τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του Χ.Α. σειράς δικαιολογητικών. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. την , είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) ( της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( και της Τράπεζας ( Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας μέχρι τη λήξη της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα (τηλ , , , και ). ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» γνωστοποιεί σύμφωνα με το Ν.3556/27 σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/ τα ακόλουθα: Ο κος Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας ( Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του αρθρ.13 του Ν.334/25 ), προέβη την σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας έναντι ποσού 353,22 ευρώ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αγορά Ιδίων Μετοχών Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 29/5/213 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρείας, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 1/4/214, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 1. ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης,354 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 369,2 ευρώ. ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε., βάσει των διατάξεων της παραγράφου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: α) Ημερομηνία ανακοίνωσης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( και της εταιρείας ( της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για τη χρήση του έτους 213 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 213 έως 31 Δεκεμβρίου 213, που συντάχθηκαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: 29 Μαρτίου 214, ημέρα Σάββατο. β) Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: 3 Ιουνίου 214, ημέρα Δευτέρα. γ) Η πρόταση του Δ.Σ. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 213. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με την τροποποίηση του παρόντος. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/27 και Ν.334/25, καθώς και της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι o κος Αλέξανδρος Δημακόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 334/25) προέβη στις , σε πώληση 4. κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 26.6, ευρώ. SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. Ανακοίνωση Η SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τα άρθρα και του Κανονισμού του Χ.Α., το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 214 ως ακολούθως: Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 213: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 214. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 214. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία - Ανακοίνωση Η SATO A.E. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας για το έτος 214 σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 1/4/214 πριν την έναρξη συνεδρίασης του Χ.Α. - Ανακοίνωση & Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του έτους /5/214 - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α' Τριμήνου /6/214 - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 28/8/214 - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου /11/214 - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 214. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση 213. H Εταιρεία διευκρινίζει οτι τα αποτελέσμτα θα ανακοινώνονται μετα το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματοστηρίου Αθηνών H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 334/25 και της με αριθμό 3/347/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι η εταιρία ΑΥΓΗ Α.Ε. γνωστοποίησε την στην ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ότι Την Δευτέρα 31Μαρτίου 214, η Εταιρία ΑΥΓΗ Α.Ε. αγόρασε 2 κοινές/ονομαστικές μετοχές της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. με συνολική καθαρή αξία 7, ευρώ και Την Τρίτη 1 Απριλίου 214, η Εταιρία ΑΥΓΗ Α.Ε. αγόρασε 2. κοινές/ονομαστικές μετοχές με συνολική καθαρή αξία 74,75 ευρώ. Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση διότι οι κ.κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος του Παρασκευά, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. και Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. αποτελούν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχοι της εταιρίας ΑΥΓΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

35 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΟΤΕ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 334/25 και την Απόφαση 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα με τις από 1/4/214 γνωστοποιήσεις συναλλαγών του, ο κος Σαραντόπουλος Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής Εγχώριων Παρόχων, προέβη στις 28/3/214 σε πώληση 1 προθεσμιακών συμβολαίων επί μετοχών ΟΤΕ, λήξεως Ιουνίου 214, που αντιστοιχούν σε 1. μετοχές ΟΤΕ με υποκείμενη αξία συναλλαγής το ποσό των 12.33, και στις 31/3/214 σε πώληση 7 προθεσμιακών συμβολαίων επί μετοχών ΟΤΕ, λήξεως Ιουνίου 214, που αντιστοιχούν σε 7. μετοχές ΟΤΕ με υποκείμενη αξία συναλλαγής το ποσό των ,. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Δελτίο Τύπου Εντυπωσιακό turnaround για την Ευρωσύμβουλοι ΑΕ με σημαντική βελτίωση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη. Ο Όμιλος με κύκλο εργασιών στα 6.8 εκ ευρώ κατάφερε να διπλασιάσει σχεδόν το EBIDTA στα 1.34 εκ ευρώ και να μετατρέψει τις προ φόρων ζημίες του 212 (-654 χιλ ευρώ) σε κέρδη ύψους 64 χιλ ευρώ. Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών κα εντυπωσιακή επάνοδο σε τροχιά κερδοφορίας κατέγραψε για το 213, έπειτα από μια τριετία ζημιογόνων χρήσεων η εισηγμένη «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ», βελτιώνοντας ταυτόχρονα το σύνολο των οικονομικών δεικτών της, έναντι του 212. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, η βορειοελλαδική εισηγμένη εταιρεία ολοκλήρωσε το οικονομικό έτος του 213 σε επίπεδο ομίλου με: * μικτό κέρδος βελτιωμένο διατηρούμενο σε πολύ καλά επίπεδα περίπου στο 35% έναντι 31% το 212 καταγράφοντας μικτά κέρδη ύψους 2,355 εκατ. ευρώ, από 2,11 εκατ. ευρώ, το 212, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12%, * λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της τάξης των εκατ. ευρώ, έναντι 76 χιλ. ευρώ, το 212, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση ύψους 77,5 %, * κέρδη προ φόρων ύψους 64 χιλ. ευρώ, από ζημίες ύψους 653 χιλ. ευρώ το 212, * καθαρά κέρδη μετά φόρων 362 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 929 χιλ. ευρώ ένα χρόνο πριν, * ενοποιημένο κύκλο εργασιών στα 6,758 εκατ. ευρώ, ανεπαίσθητα μειωμένο έναντι των 6,816 εκατ. ευρώ, του 212. Στο ίδιο διάστημα ο όμιλος ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαιά του στα 3,713 εκατ. ευρώ, από 2,187 εκατ. ευρώ στη χρήση του 212 ως αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου και της κερδοφορίας και παράλληλα με τις θετικές ταμειακές ροές, μείωσε τις συνολικές υποχρεώσεις στα 1 εκατ. ευρώ, από 11,517 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, ενώ καθοδικά κινήθηκαν ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός και οι προμηθευτές. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα των οικονομικών στοιχείων της περασμένης χρονιάς και για την μητρική Ευρωσύμβουλοι ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, κατά την εξεταζόμενη οικονομική περίοδο η εισηγμένη εταιρεία παρουσίασε: Σημαντική άνοδο στα μεικτά κέρδη στο ποσό των 1,611 εκατ. ευρώ, έναντι 1,39 εκατ. ευρώ, το 212, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 23%. Η εταιρία λειτούργησε με μικτό περιθώριο κέρδους 39% έναντι 29% το 212 ως αποτέλεσμα της υλοποίησης νέων κερδοφόρων έργων αλλά και της βελτίωσης της παραγωγικότητας με την αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού της, Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους εκατ. ευρώ, από 46 χιλ. ευρώ, ένα χρόνο πριν, καταγράφοντας εκρηκτική άνοδο σε ποσοστό 174,2 %, Κέρδη προ φόρων ύψους 465 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 827 χιλ. ευρώ, το 212. Καθαρά κέρδη μετά φόρων της τάξης των 25 χιλ. ευρώ, από ζημίες 918 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 212 και Κύκλο εργασιών στα 4,146 εκατ. ευρώ, από 4,517 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, μειωμένο κατά 7,8%. Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 1,397 εκ ευρώ στο 12μήνο του 213, φθάνοντας στα 3,659 εκατ. ευρώ, από 2,262 εκατ. ευρώ, ένα χρόνο πριν. Την ίδια στιγμή οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 1,593 εκ ευρώ στα 7,841 εκατ. ευρώ, από τα 9,434 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και οι βραχυπρόθεσμες στα 4,5 εκατ. ευρώ, από 6,868 εκατ. ευρώ στη χρήση του 212. Η εταιρεία πέτυχε ακόμη αναδιάρθρωση του δανεισμού της σε μακροπρόθεσμη βάση βελτιώνοντας τους σχετικούς δείκτες με αποτέλεσμα να αποκτήσει μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και σταθερότητα. Η εταιρία είναι και απολύτως ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι του δημοσίου, των ασφαλιστικών οργανισμών, των τραπεζών και του προσωπικού της. Με αφορμή την ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση του 213, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στάθης Ταυρίδης δήλωσε: «Περάσαμε μια πολύ δύσκολη τριετία, αλλά, πλέον, η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ μπορεί και ατενίζει το μέλλον με σιγουριά. Το 213 μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον ύφεσης πετύχαμε ένα ισχυρό turnaround και επιστρέψαμε δυναμικά σε τροχιά υψηλής κερδοφορίας παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών μας. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι έχουμε βελτιώσει δραστικά τους βασικούς οικονομικούς δείκτες και δημιουργούνται οι προϋπο, ώστε η ανάπτυξή μας να είναι σταθερά επαναλαμβανόμενη και όχι πρόσκαιρη. Τα θεμέλια για την αντιστροφή της αρνητικής πορείας, μπήκαν το 212, όταν αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα τριετές επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο, έκτοτε, υπηρετούμε με συνέπεια και προσήλωση και με την ουσιαστική και δυναμική συμμετοχή του αξιόλογου προσωπικού μας. Βασικοί άξονες του business plan, είναι ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών που προσφέρονται και η απαγκίστρωση της εταιρείας από ζημιογόνες συμμετοχές με παράλληλο εξορθολογισμό του ενεργητικού της εταιρίας. Καταλυτικό ρόλο για την εξυγίανση της Ευρωσύμβουλοι ΑΕ διαδραμάτισε, επίσης και η επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς μέσω αυτής εκτός από την εμπιστοσύνη που μας έδειξε η αγορά και οι μέτοχοι μας, κατέστη δυνατό να σταθούμε γερά στα πόδια μας και πλέον να μπορούμε να διεκδικήσουμε με καλύτερους όρους την επίτευξη των στόχων μας για τα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από το 214, στη διάρκεια του οποίου προσβλέπουμε σε αύξηση κύκλου εργασιών, με υψηλά περιθώρια κέρδους και νέα μείωση δανεισμού μέσω θετικής οργανικής ρευστότητας. Οι συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον, άλλωστε, μας ευνοούν. Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ , από τα οποία και προβλέπεται να διοχετευτούν στην αγορά πάνω από 5 δισ. ευρώ, για τη διετία , οι ανάγκες για συγχωνεύσεις, όσο και για ιδιωτικοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών και κυρίως η έναρξη του νέου κοινοτικού προγράμματος ΣΕΣ , που προβλέπει εισροή κοινοτικών πόρων 16,4 δισ. ευρώ στην επόμενη επταετία, είναι παράμετροι οι οποίες δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες πως η Ευρωσύμβουλοι, ΑΕ με την τεχνογνωσία που έχει συσσωρεύσει, θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό όγκο εργασιών, στα επόμενα χρόνια». ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε, γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και κατόπιν σχετικής από 1/4/214 γνωστοποίησης, ότι ο κος Αθανάσιος Ισμαήλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 334/25), προέβη την 1/4/214 στην αγορά 2. ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 1.1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

36 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ανακοίνωση Η INTRALOT έλαβε πιστοποίηση για την ακεραιότητα των συστημάτων και υπηρεσιών της στην ΟΠΑΠ για το έτος 213. Η πιστοποίηση καλύπτει το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου, τα οποία υλοποίησε η INTRALOT κατά τη διάρκεια του έτους, όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία των υπηρεσιών που προσφέρει στην ΟΠΑΠ. Για την πιστοποίηση ακολουθήθηκε το Διεθνές Πρότυπο ISAE 342 του International Auditing and Assurance Standards Board. Σχολιάζοντας την πιστοποίηση, ο κ. Κωνσταντίνος Φαρρής, Chief Technology Officer του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε: Η INTRALOT έχει αναπτύξει μία πελατοκεντρική φιλοσοφία που εστιάζει στην υιοθέτηση ολιστικών λύσεων, οι οποίες διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της και την ακεραιότητα των συστημάτων της προς όφελος των πελατών της. Το γεγονός ότι λάβαμε αυτή την έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τις υπηρεσίες και τα συστήματα μας στην ΟΠΑΠ αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα υλοποίησης αυτής της στρατηγικής απόφασης, να προσφέρουμε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις στους πελάτες μας προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες τους." Οι συνεχείς έλεγχοι στις λειτουργίες και τα συστήματα της INTRALOT στην ΟΠΑΠ σύμφωνα με το πρότυπο ISAE 342 κάλυψαν ολόκληρο το 213. Εκτενείς και λεπτομερείς, οι έλεγχοι βασίσθηκαν σε ένα μοναδικό για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών μοντέλο και πραγματοποιήθηκαν από διεθνή ελεγκτική εταιρεία. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Ανακοίνωση Σε συμμόρφωση με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Νόμου 3556/27, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων προτίθεται να τροποποιήσει ως ακολούθως το άρθρο 5 του Καταστατικού της με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που έχει συγκληθεί και θα πραγματοποιηθεί την 29η Απριλίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.πμ. στο ξενοδοχείο Hilton, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46, στην Αθήνα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Εταιρικό Κεφάλαιο Μετοχές Μέτοχοι. ΑΡΘΡΟ 5: 1. Tο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.. δρχ.) διαιρούμενο σε 2. ονομαστικές μετοχές αξίας 1 δρx. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3311/ φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 2. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.. δρχ.) με την έκδοση 1. νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1. δρχ, η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 363/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 3. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.. δρχ.) με την έκδοση 1. νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1. δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3587/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 4. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (25.. δρχ.) με την έκδοση 25. νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1. δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2969/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 5. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (35.. δρχ.) με την έκδοση 35. νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1. δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4837/ φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την ίδια από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι αρχικές 2. ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1. δρχ. η καθεμιά, μετατράπηκαν σε ισόποσης και ίσης ονομαστικής αξίας ανώνυμες μετοχές. 6. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω Κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.. δρχ.) με την έκδοση 1. νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1. δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5693/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 7. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1. δρχ. σε 1 δρχ. ανά κοινή ανώνυμη μετοχή με ανταλλαγή μιας (1) παλαιάς μετοχής με δέκα (1) νέες, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 556/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 8. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε ομόφωνα την εισαγωγή των μετοχών της Eταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. με την έκδοση 415. νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 δρχ. η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1.4 δρχ. ανά μετοχή και με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της καθορίσθηκε ο τρόπος καλύψεως της αυξήσεως σε ιδιωτική και δημόσια εγγραφή. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5526/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 9. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας οι μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/ 1995, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1792/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 δρχ. η κάθε μία, ως ακολούθως: α. Kατά δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών φορολογημένων βάσει του άρθρου 8 του Νόμου 2579/ 1998 και β. Kατά δρχ. με καταβολή μετρητών, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9523/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 11. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε ομόφωνα (α) την ανάκληση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια οκτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) δρχ. με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 δρχ. η κάθε μία, ως ακολούθως: α. Κατά τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια (483..) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων (4.83.) μετοχών, και β. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

37 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Κατά επτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) δρχ. με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.5) δρχ. ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τριάντα εννέα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δρχ., όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 166/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 12. Με την από Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. με κεφαλοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1 δρχ. σε 12,225 δρχ. και β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ (ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι δραχμές) ή (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε (δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 12,225 δρχ. ή,3 η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6376/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 13. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 4, ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 3,7. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε , ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6897/ φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 14. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων εξήντα (31.26) ευρώ, που καταβλήθηκε ολοσχερώς, με την έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (14.2) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 1,8 ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 1,5, ενώ το ποσό των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (156.3) ευρώ κατατέθηκε σε πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε , ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία. 15. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της και Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (57.87) ευρώ με την έκδοση εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων (192.9) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 1,8 ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (289.35) ευρώ. Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε , ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία. 16. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της και Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (73.23) ευρώ με την έκδοση διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (244.1) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 1,8 ανά μετοχή για 4.6 μετοχές (του 2ου Προγράμματος) και 2, ανά μετοχή για 23.5 μετοχές (του 3ου Προγράμματος), με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (46.85) ευρώ. Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε , ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία. 17. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της και Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε (68.115,) ευρώ με την έκδοση διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πενήντα (227.5) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 2,5 ανά μετοχή, με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (499.51,) ευρώ. 18. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της και Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα (3.21,) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων επτακοσίων (1.7) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 2,5 ανά μετοχή, με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ( 23.54,) ευρώ. 19. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της και Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών ( ,1) με την έκδοση εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ( ) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης δύο ευρώ και πενήντα λεπτά ( 2,5) για ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (88.95) μετοχές, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

38 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά ( 4,5) για σαράντα τρείς χιλιάδες και μία (43.1) μετοχές και δύο ευρώ και τριάντα λεπτά ( 2,3) για δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι μετοχές (12.696), με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών ( ,2). 2. Με την από 29η Απριλίου 214 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.. με την έκδοση [ ] νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης [ ] ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά [ ]. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε [ ], ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε [ ] κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία. όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν [ ]/[ ] φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος, Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του ν. 334/25 προέβη στις 1 Απριλίου του 214 σε αγορά 55 μετοχών συνολικής αξίας 121,87 ευρώ. ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Ανακοίνωση Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/27, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25, ότι ο Διευθυντής τομέα Αμερικής κ. Αριστείδης Παπαδόπουλος, προέβη την 1/4/214 σε πώληση 2 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας 5.15,. ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ Ανακοίνωση H INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι ο κ. Γιώργος Κολιαστάσης αναλαμβάνει από 1 Απριλίου 214 καθήκοντα Chief Financial Officer με αρμοδιότητες τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων της μητρικής, καθώς και τη διαμόρφωση κεντρικού συντονισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Παράλληλα, θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων, στρατηγικής ανάπτυξης, καθώς και στη συνολική διαχείριση των επενδύσεων του Ομίλου. Ο κ. Κολιαστάσης ήταν CFO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη Vodafone Ελλάδος από το 28 έως το 213, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση στρατηγικής της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και των συμμετοχών-συνεργασιών με άλλες εταιρείες του κλάδου και ως επικεφαλής σημαντικών projects. Έχει περισσότερο από 15 χρόνια εμπειρίας σε θέση Finance Director σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων (BacardiHellas, Misko), καθώς και στο χρηματοοικονομικό κλάδο (Xiosbank/PiraeusBank). Είναι κάτοχος πτυχίουb.sc. σε Business Administration και MBA in Finance από το Warwick Business School. ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία ανακοινώνει ότι: ο μέτοχος κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας,(Υπόχρεο Πρόσωπο αρθρ.13, Ν. 334/25) προέβη στις 1/4/214 σε αγορά 3. μετοχών της Εταιρίας με συνολικό κόστος ευρώ 5.162,82. ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα, με το άρθρο 16 του κ.ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους του Κανονισμού 2273/23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 214, προέβη, μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 971 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6,3 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.13,15 ευρώ. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει και σύμφωνα με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στις προέβη σε αγορά 35 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,79 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η παρούσα Ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική ή/και σε οιαδήποτε άλλη χώρα αυτό απαγορεύεται. Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου [ ]. Η Alpha Τράπεζα A.E. (η Τράπεζα ) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 89/24 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον ν.341/25, όπως ισχύουν, ότι, από , θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο (το Ενημερωτικό Δελτίο ) αναφορικά με την αποφασισθείσα στην από Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και εξειδικευθείσα στην από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, Αύξηση, ως κατωτέρω ορίζεται, καθώς και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των εκ της Αυξήσεως νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συγκεκριμένα, στην από Έκτακτη Γενική Συνέλευση και με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς επενδυτές (η Αύξηση ), με καταβολή μετρητών, ποσού Ευρώ 1,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) και έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ,3 και τιμής διαθέσεως Ευρώ,65 ανά μετοχή. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως έχει ως ακολούθως: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση ανακοινώσεως για τον τρόπο και τον τόπο διαθέσεως του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) Δημοσίευση της ανακοινώσεως για τον τρόπο και τον τόπο διαθέσεως του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 341/ Έγκριση από την Επιτροπή / Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών της Τραπέζης Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

39 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΕΧΑΕ των μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ Έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών. Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ως εξαρτώμενη από αστάθμητους, μεταξύ άλλων, παράγοντες. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ολοκλήρωση της, κατά τα ανωτέρω, εισαγωγής και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών στο Χ.Α., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την , θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (Ι) του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( (ΙΙ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( και (ΙΙΙ) της Τραπέζης ( στην ενότητα «Πληροφόρηση Επενδυτών», από την , καθώς και σε έντυπη μορφή εφόσον ζητηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ ). Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξαιτίας αυτών των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων, οι αναγνώστες καλούνται να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές, που διενεργούνται καθ αναφορά προς την ημερομηνία στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα, εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία η εν λόγω προσφορά θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν λάβει ούτε πρόκειται να λάβουν έγκριση σύμφωνα με την US Securities Act του 1933 (στο εξής Securities Act ) ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με την Securities Act, εκτός αν τύχουν εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οιουδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Επιπρόσθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που (i) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2 (Financial Promotion) Order 25 ( Order ) ή (ii) είναι οντότητες και λοιπά πρόσωπα μεγάλου πλούτου στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται να διανεμηθεί νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφέρονται ως "σχετικά πρόσωπα"). Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε και προορίζεται μόνο για σχετικά πρόσωπα και ειδικούς επενδυτές και δεν πρέπει να δρουν ή να στηρίζονται σε αυτήν (i) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μη σχετικά πρόσωπα (ii) σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές. Οιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται η παρούσα επιτρέπεται μόνον σε, και δύνανται να την αναλαμβάνουν μόνο, σχετικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικοί επενδυτές σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρούσα Ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση ή διανομή, αμέσως ή εμμέσως, στον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική ή/και σε οιαδήποτε άλλη χώρα αυτό απαγορεύεται. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των εφαρμοστικών της Οδηγίας της ΕΕ 23/71/ΕΚ μέτρων (η Οδηγία αυτή πρέπει να αναγιγνώσκεται από κοινού με κάθε ισχύον εφαρμοστικό μέτρο στο εκάστοτε κράτος-μέλος υποδοχής σύμφωνα με την Οδηγία) και υπό αυτή την έννοια δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση σε προσφορά για την αγορά κινητών αξιών. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή δεν νοούνται ως και δεν θα αποτελέσουν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την αγορά κινητών αξιών στην Ελλάδα υπό την έννοια του άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 341/25. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. Δελτίο Τύπου Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 213, τα οποία ανακοίνωσε η Creta Farms, αντικατοπτρίζουν την εξαιρετική απόδοση που επετεύχθη μέσα 213 σε επίπεδο πωλήσεων. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας για το 213 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 6,6%, δηλαδή ανήλθαν 95 εκ. έναντι 89 εκ. το 212. Ειδικότερα, κατά το Β εξάμηνο του 213 οι πωλήσεις της εταιρείας επιταχύνθηκαν σημειώνοντας αύξηση 11,5% σε σχέση με το 212, ενώ η κατηγορία αλλαντικών μειώθηκε κατά 3,8% (στοιχεία IRI Infoscan). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Creta Farms η οποία, ακολουθώντας υψηλά standards ποιότητας, δεν ενεπλάκη στη διατροφική κρίση που έπληξε τον κλάδο. Στην αύξηση πωλήσεων συνέβαλε σημαντικά και η συνεχής επένδυση της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς παρουσιάστηκαν στην αγορά καινοτομίες και νέες σειρές προϊόντων. Το λειτουργικό EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 7,2 εκ. παρουσιάζοντας περιθώριο 7,6%. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 96,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 212, ενώ το λειτουργικό EBITDA ανήλθε σε 5,4 εκ. σημειώνοντας αύξηση 3,2%. Τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στη διάρκεια του έτους οφείλονται στον συνεπή σχεδιασμό της Creta Farms ως προς τους παρακάτω βασικούς πυλώνες: - Τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος στην εγχώρια αγορά, συγκεντρώνοντας στη μητρική εταιρεία τις εγχώριες λειτουργίες του Ομίλου - Την επικέντρωση σε εναλλακτικά μοντέλα συνεργασίας για άμεση διείσδυση στις ξένες αγορές μέσω συμφωνίας παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης της καινοτόμας παραγωγικής μεθοδολογίας - Την προσαρμογή των δομών του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στο διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου - Την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου σε νέες αναπτυσσόμενες δραστηριότητες - Την συνεχή βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης των λειτουργιών του Ομίλου - Την παρουσίαση καινοτομιών, που ακολουθούν τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών. - Τη συνεχιζόμενη αύξηση μεριδίων με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας, που προκύπτει από το βέλτιστο προϊοντικό μίγμα, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και τις στοχευμένες επιλογές σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, όπως αναφέρεται και στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του έτους, τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένα με έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις (one-off) κατά ποσό 14,9 εκ για τον Όμιλο και 13,4 εκ για την εταιρεία, ως αποτέλεσμα δημιουργίας προβλέψεων απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού. Οι απομειώσεις πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Ομίλου και είναι αποτέλεσμα αυστηρότερων κριτηρίων εξέτασης της αξίας στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ανακοίνωση Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1/1/213 έως 31/12/213 της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ καθώς και κατ' εφαρμογή της παρ του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι: Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 4 Απριλίου 213 συνεδρίαση του αποφάσισε την ένταξη των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα ), επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

40 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. είναι σημαντικό. Η εταιρεία εγκαίρως είχε υποβάλλει πρόγραμμα αναδιοργάνωσης όλων των δανειακών υποχρεώσεων προς τις τράπεζες με βασικές παραμέτρους του προγράμματος την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων, την μετατροπή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων σε μεσοπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα και η διαμόρφωση χρηματοοικονομικών δεικτών που να μπορούν να τηρηθούν στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Σας ενημερώνουμε ότι έχει υπογραφεί Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης (MOU) της Εταιρείας με τις δανείστριες Τράπεζες, όπου περιγράφεται η διαδικασία της αναδιοργάνωσης η οποία περιλαμβάνει και την χορήγηση περιόδου ανοχής (stand still) για το σύνολο των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων μέχρι την , καθώς και την πρόσθετη χρηματοδότηση. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η από 19/7/213 Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης έχει σιωπηρώς ανανεωθεί. Παράλληλα, εκτιμά ότι δεδομένου ότι έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες προβλεπόταν στο Μνημόνιο Συναντίληψης, όπως την πρόσληψη ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας αποδοχής των τραπεζών για την διενέργεια Due Diligence επί των αποτελεσμάτων της και Independent Business Review (IBR) του επιχειρηματικού της σχεδίου καθώς και την τήρηση συγκεκριμένου ταμειακού προγράμματος, οι όποιες καθυστερήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού, η οριστικοποίηση του οποίου αναμένεται εντός των επόμενων μηνών. Η εταιρεία την είχε αποτελέσματα αρνητικά μεγαλύτερα από το 3% της καθαρής θέσης. Τα αποτελέσματα έχουν επηρεαστεί βασικά από την σημαντική μείωση της αξίας των βιολογικών αποθεμάτων, και από τις έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες ζημιές από απομειώσεις και αποτιμήσεις συμμετοχών και υπεραξιών. Η Διοίκηση του Ομίλου, όπως είχε αναφέρει έχει προβεί σε ενέργειες παραγωγικής αναδιοργάνωσης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγόμενης βιομάζας, με την μείωση της διάρκειας εκτροφής και την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των ιχθύων, με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας και με βασικό στόχο την βελτίωση της ρευστότητας και της σημαντική πλεόν αύξηση κερδοφορίας της εταιρείας. Παρακολουθώντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου που έχει κατατεθεί και ελεγχτεί, στα πλαίσια του Independent Business Review (IBR) για το 214, επιβεβαιώνονται τα βελτιωμένα παραγωγικά δεδομένα, οι αυξημένες τιμές πώλησης σε σχέση με το 213 και πιστεύουμε πλέον ότι η εταιρεία, θα πετύχει λειτουργική κερδοφορία, όπου σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση και της αναδιοργάνωσης των δανείων θα καταφέρει την πολύ σημαντική βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών και την αποτελεσματική έξοδο από την κρίση. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τα άρθρα & του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 214, το οποίο έχει ως εξής: Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 213 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 213 (εταιρικών και ενοποιημένων) την Δευτέρα 31 Μαρτίου 214 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( και του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Δευτέρα 3 Ioυνίου 214. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 214 : Παρασκευή 3 Μαίου 214. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 214 : Σάββατο 3 Αυγούστου 214. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 214 : Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 214. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 213. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΟΠΑΠ Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 1 Απριλίου 214, την ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 213, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Δελτίο Τύπου O Όμιλος των εταιρειών της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 213 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Σε επίπεδο ομίλου: α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 213 σε 2,32 εκατ. έναντι 5,43 εκατ. την χρήση 212. β)τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε,13 εκατ., έναντι ζημιών 8,5 εκατ. της χρήσης 212. γ)τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA - για τη χρήση 213 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα στα 1,95 εκατ. έναντι ζημιών 19,94 εκατ. την χρήση 212. δ) Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση 213 σε ζημιές 14,97 εκατ χιλ. έναντι ζημιών 21,99 εκατ τη χρήση 212, ε) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε τη χρήση 213 σε 4,91 εκατ. έναντι 56,9 εκατ. στο τέλος του 212. Σε επίπεδο εταιρείας: α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,24 εκατ. έναντι 5, εκατ. τη χρήση 212. β)τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε 5,94 εκατ., έναντι ζημιών 7,1 εκατ. της χρήσης 212. γ)τα λειτουργικά αποτελέσματα - EBITDA - για τη χρήση 213 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε 5,63 εκατ. έναντι ζημιών 13,86 εκατ. την χρήση 212. δ) Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 8,18 εκατ. έναντι ζημιών 15,54 εκατ. την χρήση 212. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 213 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Σε επίπεδο ομίλου: α)ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 213 σε 42,39 εκατ. έναντι 28,35 εκατ. την χρήση 212. β)τα λειτουργικά αποτελέσματα - EBITDA - της χρήσης 213 ανήλθαν σε ζημιές ύψους 7,36 εκατ., έναντι ζημιών 13,21 εκατ. την χρήση 212. γ) Τα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν τη χρήση 213 σε ζημίες 29,59 εκατ. έναντι ζημιών 35,59 εκατ. τη χρήση 212. δ) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε στο τέλος της χρήσης 213 σε 322,49 εκατ., έναντι 356,6 εκατ. στις 31/12/212. Σε επίπεδο εταιρείας: α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 213 σε,74 εκατ. έναντι,92 εκατ. την χρήση212. β) Τα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν τη χρήση 213 σε ζημιές 1,67 εκατ. έναντι κερδών,26 εκατ. την χρήση 212. ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 334/25 και το άρθρο 2 παρ. ε της απόφασης 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 1η Απριλίου 214, αποφασίστηκε η υιοθέτηση νέας Ομιλικής Οργανογραμματικής Δομής, με ημερομηνία εφαρμογής την , η οποία έχει τρεις (3) βασικούς οργανωτικούς άξονες, ως ακολούθως: ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ (με πλήρη ευθύνη για τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών επί των παρακάτω επιχειρησιακών λειτουργιών) : - IFRS, Accounting & Tax Compliance - Budgeting & Reporting - Investors Relations Treasury Invoicing - Credit Control. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ (με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

41 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. πλήρη ευθύνη για τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών επί των παρακάτω επιχειρησιακών λειτουργιών) : - Πωλήσεις Marketing - Customer Service - Business Development - Business Finance - Procurement (Finished Goods). ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (με πλήρη ευθύνη για τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών επί των παρακάτω επιχειρησιακών λειτουργιών) : - Logistics Production - Information Technology - Human Resources Maintenance - Διοικητική Μέριμνα - Purchasing (Υλικά και α' ύλες) - Real Estate - Quality Assurance & Control. Οι τρεις (3) ως άνω βασικοί οργανωτικοί άξονες συνιστούν την Επιχειρησιακή Κεντρική Μονάδα του Ομίλου (Corporate Center Unit) και οι εποπτεύοντες αυτών μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) του Ομίλου, η οποία και έχει ως αποστολή και ευθύνη την παροχή κατευθύνσεων, την εποπτεία και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εταιριών του Ομίλου και την διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε σχήματα συνεργασίας και συμμετοχικού ενδιαφέροντος. Οι Γενικοί Διευθυντές των εταιριών του Ομίλου θα αναφέρονται στον εκάστοτε Γενικό Επιχειρησιακό Διευθυντή Ομίλου κατ' αντιστοιχία οργανωτικού άξονα. Κατόπιν αυτών, οι τρεις (3) Γενικής Ομιλικής Ευθύνης, ήτοι οι του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου (Group Chief Financial Officer), του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή Ομίλου (Group Chief Commercial Officer) και του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών Ομίλου (Group Chief Operations Officer) ανατίθενται στους κ.κ. Άρι Χατζατουριάν του Σαρκίς, Χαράλαμπο Παπαντωνόπουλο του Δημητρίου και Άνθιμο Μισαηλίδη του Βασιλείου αντίστοιχα. EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δελτίο Τύπου Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι: Ο κος Αλέξανδρος Καλογήρου του Νικολάου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στη συνεδρίαση της σε αγορά 1. μετοχών με μέση τιμή,3593 Ευρώ (που αντιστοιχούν σε 1. δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας Ευρώ. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.334/25 και της απόφασης 3/347/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/27 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών. (14/2/214) ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 214, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως: Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 213: Δευτέρα, 31 Μαρτίου 214 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Τρίτη, 2 Μαΐου 214. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 213. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 4/4/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9: π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από έως , των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 219/192. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από έως και αδιανέμητων κερδών από προηγούμενες χρήσεις, καθώς και διανομή αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τον Ν.4172/213. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από έως Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από έως και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από έως και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα περίοδο. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρείας. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης και έργου με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4,5 του Κ.Ν.219/2, ως υπαγόμενων εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών με τρίτους. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/28. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , ήτοι κατά την 3/3/214 (Ημερομηνία Καταγραφής), στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/2 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

42 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ ανάκλησης) των αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων, στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, τηλ και στην ιστοσελίδα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 31/3/214. Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/2. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 219/192 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 2η Μαρτίου 214, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 22η Μαρτίου 214 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/2, β) με αίτησή τους, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 28η Μαρτίου 214, να τεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/2, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 29η Μαρτίου 214, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 29α Μαρτίου 214, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 29ηΜαρτίου 214, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/2 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/2, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (τηλ.: ). ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 8/4/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 16: στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 95Γ, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσης ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 κ.ν. 219/192 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές αντικείμενο. ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για την χρήση του 213 και προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 214 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 214. ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υπογραφής συμφωνίας εξυγίανσης άρθρου 16β Ν. 3588/27 (όπως ισχύει) και κατάθεσης αιτήσεως προς το ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

43 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί άμεσης επικύρωσής και λήψης προληπτικών μέτρων. ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 25 Απριλίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16. και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9 Μαΐου 213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16., αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν.219/192, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 3ης Απριλίου 214 (ημερομηνία καταγραφής). Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 21ης Απριλίου 214 και της 5ης Μαΐου 214, αντίστοιχα). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 5η Απριλίου 214 και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις την 22η Απριλίου 214 και 6η Μαΐου 214 αντιστοίχως). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Πεντέλης αρ. 95Γ ΤΚ Χαλάνδρι, τηλ ). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Κ.Ν. 219/192: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Μαρτίου 214. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου 214 δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 219/192, το δε διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς του κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Πεντέλης αρ. 95Γ ΤΚ Χαλάνδρι, τηλ ). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

44 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. EPSILON NET Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 9/4/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11: π.μ., στα γραφεία της Epsilon Net A.E, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 Ταχυδρομικός Κώδικας (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών). Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε: Ά επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Απριλίου 214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11: π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής: Σχηματισμός Ειδικού Φορολογηθέντος Αποθεματικού για την ισόποση κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο πρόγραμμα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ονομασία της δράσης αυτής ICT4GROWTH. Άλλα θέματα ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: η 4η Απριλίου 214) που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 6η Απριλίου 214. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, οι Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των Μετόχων στην ψηφοφορία, δεν είναι στην παρούσα φάση υλοποιήσιμη. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 17ης Νοέμβρη 79 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192 (δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων), η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της και σε μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) για την διάχυση της πληροφόρησης, θα δημοσιεύσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 1/4/214 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 213, από έως , μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 213. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 213 (1/1/213-31/12/213). Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 219/192. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 213 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 214. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 214 και καθορισμός αμοιβής τους. Έγκριση Αντικαταστάσεων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση Αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Ελέγχου άρθ.37 Ν.3693/28. Παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας και συγγενούς μέλους ΔΣ, σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192, σχετικά με την απόκτηση ακινήτου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 1ης Απριλίου 214, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 24 Απριλίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Απριλίου 214, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Απριλίου 214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2ης Απριλίου 214 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Απριλίου 214, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21η Απριλίου 214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (α). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 26/3/214, δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

45 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 28/3/214, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 4/4/214, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 3/4/214, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ). Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 5/4/214, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. (δ). Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 5/4/214, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. (ε). Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. (στ). Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (3) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 219/2, όπως ισχύει. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην έδρα της Εταιρίας στην Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ , τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ: Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ ). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την δεκάτη 1/4/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:, στον χώρο του «Εργαστηρίου Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας Athens Information Technology (AIT)» (19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα ημερησίας διάταξης - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 316/22 όπως τροποποιημένος ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 3693/28. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του Κ.Ν. 219/192 εταιρειών και ως εκ τούτου τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/192, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Όλοι οι Μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

46 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κ.Ν. 219/192 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/ Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι τις , η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. H αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις β) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , να τεθούν στην διάθεση των μετόχων μέχρι την , σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την , την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3, στο Μαρούσι Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋπο των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του K.N. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3, Μαρούσι Αττικής. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, την 1/4/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:, στην έδρα της εταιρείας, Απόλλωνος 4 Βουλιαγμένη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω σε θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 213 (1/1/213-31/12/213) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

47 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 213 (1/1/213-31/12/213). 3. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 21 Ιουνίου 213 έως και 1 Απριλίου 214 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 214 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 219/192, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Χορήγηση ειδικής αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23α του Ν. 219/2, προς τα μέλη του ΔΣ να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναδιάρθρωση του δανείου της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 7. Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 8. Ανανέωση θητείας μελών επιτροπής ελέγχου. 9. Ανανέωση θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Διάφορες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β του κ.ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/21 και ισχύει, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Απριλίου 214, ήτοι κατά την 5η Απριλίου (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Απριλίου 214. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την Γενική Συνέλευση. Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Απόλλωνος 4 Βουλιαγμένη, Αθήνα) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 26η Μαρτίου 214 και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 3 Απριλίου 214. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 5η Απριλίου 214, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Δ. Πληροφορίες παρ.3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

48 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Συνέλευσης, του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων της παρ.3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Απόλλωνος 4 Βουλιαγμένη ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Δέκατη Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 11/4/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9. π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 219/192 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/25. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με διαγραφή ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 364/ Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε: - Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 24η Απριλίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9. π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά. - Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5η Μαΐου 214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9. π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά. Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α' του κ.ν. 219/2, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/21 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 11/4/214, δηλαδή κατά την έναρξη της 6/4/214 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 8/4/214, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τη συμμετοχή στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/4/214, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης αυτής, δηλαδή κατά την 2/4/214 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 21/4/214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τη συμμετοχή στην Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 5/5/214, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης αυτής, δηλαδή κατά την 1/5/214 (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 2/5/214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, η εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρίας στη διεύθυνση Τατοΐου 21, Κηφισιά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

49 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Γκανέτσου Κωνσταντίνα) ή αποστέλλεται τηλεμοιοτυπικώς στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο : Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - (1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 27/3/214 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 29/3/214, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 5/4/214, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 4/4/214, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 5/4/214, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 5/4/214, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. δ. Διαθέσιμα έγγραφα - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά). ε. Διαθέσιμες πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11/4/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12. μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΘΕΜΑ 1 ο : Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. ΘΕΜΑ 2 ο : Επισκόπηση οικονομικών και επιχειρησιακών θεμάτων. ΘΕΜΑ 3 ο : Διάφορα θέματα ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. ΘΕΜΑ 4 ο : Επικύρωση των από Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αναφορικά με την ανασυγκρότηση σε Σώμα των υπολοίπων πέντε μελών του, μετά την αποχώρηση ενός μέλους αυτού. ΘΕΜΑ 5 ο : Σύμπτυξη αριθμού μετοχών (reverse split). ΘΕΜΑ 6 ο : Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με ισόποση μείωση ζημιών και παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. ΘΕΜΑ 7 ο : Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σχηματισμό αποθεματικού βάσει του άρθρου 4 παρ. 4α του Ν. 219/192. ΘΕΜΑ 8 ο : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών. ΘΕΜΑ 9 ο :Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και επικαιροποίηση του συνόλου του καταστατικού. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Απριλίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 219/192. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 6η Μαΐου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 219/192. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άϋλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών" (Ε.Χ.Α.Ε.), στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την , δηλαδή την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τη συμμετοχή μετόχου στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Για τη συμμετοχή μετόχου στην Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

50 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, ή αποστέλλεται στο fax: (υπόψη κου Σωτήρη Δουρδούμα) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: (κος Σωτήρης Δουρδούμας). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την , δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 219/2 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν. 219/2 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( To πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 περιπτώσεις γ' και δ' του Ν. 219/2 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/4/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12: στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/213-31/12/213 με τις σχετικές εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει. 6. Χορήγηση άδειας κατ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.219/2 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

51 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. 11 Απριλίου 214) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax ( ), τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Ιερά Οδό 96 στην Αθήνα. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία ασκήσεως δικαιώματος μετατροπής Ομολογιών της Σειράς Β του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας έκδοσης την σε Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ ( , ) ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε επτακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (,3 ). Κάθε μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Η «MARFIN INVESTMENT GROUP AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 9.53,1 ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας,3 ευρώ εκάστης, συνεπεία εξάσκησης του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών της 2ης σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας με ημερομηνία έκδοσης (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε μετοχές της Εταιρίας, κατά τη 2η ημερομηνία μετατροπής ( ) με τιμή μετατροπής,99 ανά μετοχή, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στους όρους του ΜΟΔ και στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των , ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής,3 ευρώ. Σε συνέχεια της μετατροπής σε μετοχές των ανωτέρω ομολογιών, οι εναπομείνασες ομολογίες της 2ης σειράς του ΜΟΔ ανέρχονται σε Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

52 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. άμεση τροποποίηση του καταστατικού, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την , και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών/Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ2-819/ σχετική ανακοίνωση. H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, από την αρχίζει η διαπραγμάτευση στην Ε.Χ.Α.Ε. των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας λόγω μετατροπής ομολογιών της 2ης σειράς του ΜΟΔ. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των mετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Tακτική Γενική Συνέλευση, την 25/4/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:3 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης και των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 219/192 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντάς της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 219/192 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία. 7. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της. Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, κατά την 2/4/214. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δ/νση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών), η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 22/4/214. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 6η Μαΐου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:πμ (Α Επαναληπτική Συνέλευση),στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Πλ. Φιλ. Εταιρείας αρ.14. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, δηλ. κατά την 2/5/214 (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Α Επαναληπτικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί την 19η Μαίου 214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:μμ (Β Επαναληπτική Συνέλευση),στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Πλ. Φιλ. Εταιρείας αρ.14. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, δηλ. κατά την 15/5/214 (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Β Επαναληπτικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την 1/4/214, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.219/192, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, την 12/4/214, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 219/192,, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την 17/4/214, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την 17/4/214, ήτοι, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 21

53 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 62 ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δ/νση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών) ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας. ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ) Ηλεκτρονική γνωστοποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (Πλ. Φιλ. Εταιρείας αρ. 14, Αθήνα - υπεύθυνη: Όλγα Κασσελά τηλ fax ) έως την 22/4/214, ήτοι, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www. aeolian.gr. IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Σχέδια αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3, κ.ν. 219/192 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: μέχρι και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29/4/214 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:', στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», Βασιλίσσης Σοφίας 46, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετρητά μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων με σκοπό άντλησης κεφαλαίων έως ποσού εκατόν πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ ( 15..). Τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφ