ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ #01.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ #01."

Transcript

1 Strona 1 z 7 εν µπορείτε να δείτε το ? Πατήστε εδώ για να το ανοίξετε στον browser.. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ #01. CISOinSMEs (Certified Information Security Officer in SMEs) εκπαίδευση στην Ασφάλεια Πληροφοριών προσαρµοσµένη στις ανάγκες των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί είναι απαραίτηση η εκπαίδευση CISOinSMEs? Υπάρχουν περισσότερες από 20 εκατοµµύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ και πάνω από το 99,8% είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), µε λιγότερους από 250 εργαζοµένους. Ωστόσο, αν εξετάσουµε τον τοµέα των ΜΜΕ, το 92% είναι πολύ µικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ), µε λιγότερους από 10 εργαζόµενους. Οι ΜΜΕ γενικά αναθέτουν τις εργασίες σχετικές µε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε εξωτερικούς συνεργάτες και οι σηµαντικές αποφάσεις λαµβάνονται άµεσα από τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος σε 7 χώρες έδειξε ότι υπάρχει

2 Strona 2 z 7 έλλειψη επαρκούς κατάρτισης για αυτούς τους ανθρώπους, δεδοµένου ότι τα περισσότερα από τα µαθήµατα κατάρτισης στην ασφάλεια των πληροφοριών έχουν ως στόχο το ήδη τεχνικά καταρτισµένο προσωπικό και όχι τους ιδιοκτήτες/ διαχειριστές των επιχειρήσεων. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του προγράµµατος; Στόχος του προγράµµατος είναι να αναπτύξει τα απαραίτητα εργαλεία προκειµένου οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε επαρκή κατάρτιση για την Ασφάλεια Πληροφοριών σύµφωνα µε τις ανάγκες και το επίπεδο των γνώσεών τους. Το πρόγραµµα σκοπεύει να δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως κατάρτισης για τους εκπαιδευτές. Η εκπαίδευση αυτή θα πιστοποιείται µε το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας VCC, που θα λαµβάνει κάθε εκπαιδευόµενος/η που συµπληρώνει επιτυχώς το µάθηµα προκειµένου να πιστοποιούνται οι δεξιοτήτές του/της στην ασφάλεια των πληροφοριών στις ΜΜΕ. Τι είναι το VCC? Το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (VCC) είναι ένα ενιαίο πρότυπο πιστοποίησης των επαγγελµατικών ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, που αναπτύχθηκε στην Πολωνία από το Ινστιτούτο VCC. Το Ινστιτούτο VCC πραγµατοποίησε αναλύσεις που αφορούν τις απαιτήσεις παρακολούθησης και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και την ανάλυση των ικανοτήτων και των αναγκών των διαφόρων τοµέων της επαγγελµατικής δραστηριότητας. Το πιστοποιητικό VCC επιβεβαιώνει τα ήδη αποκτηθέντα προσόντα σε µη-τυπικά και άτυπα συστήµατα και συνάδει µε τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" της ΕΕ. Σε ποιούς απευθύνεται η εκπαίδευση; Το πρόγραµµα απευθύνεται κυρίως στο προσωπικό των ΜΜΕ που λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε τις ΤΠΕ, ιδίως τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες που βρίσκουν µεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη κατάλληλης εκπαίδευσης, που να αντιστοιχεί στο επίπεδο των γνώσεων τους. Απευθύνεται, επίσης, σε όλους τους οργανισµούς ή ιδρύµατα που θέλουν να προσφέρουν στις ΜΜΕ, που είναι πελάτες τους, εκπαίδευση προσανατολισµένη στον τοµέα της ασφάλειας των ΤΠΕ.

3 Strona 3 z 7 Εκπαιδευτική µεθοδολογία Το µοντέλο VCC βασίζεται σε ένα συνδυασµό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παραδοσιακών µαθηµάτων στην τάξη. Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαµβάνει ακόµα εξετάσεις και το πιστοποιητικό. Η εκπαίδευση καλλιεργεί τις παρακάτω ικανότητες: Θεωρητικές Επαγγελµατικές Ικανότητες Πρακτικές Επαγγελµατικές Ικανότητες Γλωσικές Ικανότητες Ικανότητες Επιστήµης της Πληροφορικής Βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης είναι: Ευαισθητοποίηση στην Ασφάλεια Πληροφοριών Απόκτηση δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων σχετικών µε ΤΠΕ Μεθοδολογίες προσαρµοσµένες στις ΜΜΕ για την ανάλυση κινδύνου στις ΤΠΕ Ανάπτυξη σχεδίου ασφαλείας των πληροφοριών για την εταιρεία του κάθε εκπαιδευόµενου Εταίροι του προγράµµατος Οι εταίροι που συµµετέχουν στο πρόγραµµα έχουν µεγάλη εµπειρία σε διάφορους τοµείς των ΤΠΕ όπως στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, την παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις, την ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών κατάρτισης και εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και την ασφάλεια των πληροφοριών. Έχουν επίσης συµµετάσχει ενεργά σε προηγούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Το έργο έχει αναπτυχθεί από 8 εταίρους (6 κύριους εταίρους και 3 υποστηρικτές) και από 7 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Ιταλία, Αυστρία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία και Ρουµανία) Οι βασικοί εταίροι είναι: SYNTEA Α.Ε. Η εταιρεία Syntea Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης για περισσότερα από 10 χρόνια. Το σύστηµα παροχής ικανοτήτων συµπεριλαµβανοµένων και των µαθηµάτων κατάρτισης, της πιστοποίησης, της µαθητείας, της πρακτικής άσκησης και των δραστηριοτήτων ευρέσεως εργασίας µας επιτρέπει να καθοδηγήσουµε τους πελάτες µας, δηλαδή φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, ιδρύµατα και οργανώσεις, µέσα από την όλη διαδικασία της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την ανάλυση

4 Strona 4 z 7 των ικανοτήτων και συνεχίζοντας µε την παράδοση µαθηµάτων κατάρτισης, την παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και την οργάνωση της επαγγελµατικής πρακτικής για την εξεύρεση και τη βελτιστοποίηση της εργασίας. Το σύστηµα που αναπτύχθηκε από την Syntea είναι συµβατό µε την ιδέα της επαγγελµατικής κινητικότητας των εργαζοµένων και προσαρµοσµένο στις βασικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και της παγκόσµιας πολιτικής για την εκπαίδευση. Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, έχει λάβει πάνω από 65 εκατ. PLN για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε περισσότερα από άτοµα και έχει εκδόσει πάνω από πιστοποιητικά. Το δίκτυο συνεργατών της Syntea περιλαµβάνει πάνω από 100 δηµόσιους και εµπορικούς οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, την παροχή συµβουλών και στις αγορές εργασίας στην Πολωνία και στο εξωτερικό, µε έµφαση στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία SYNTEA Α.Ε.: SYNTEA S.A. ul. Wojciechowska 9a, όροφος ΙΙΙ Lublin Πολωνία CONFORM Η CONFORM είναι ένα δίκτυο εθνικών και διεθνών δηµόσιων/ ιδιωτικών οργανισµών (ιδρύµατα, πανεπιστήµια, οργανισµοί κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, τράπεζες, επιχειρήσεις, ενώσεις εργοδοτών, διεθνείς εθελοντικές ενώσεις) που για χρόνια έχει προωθήσει την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης σε εθνικό/ διεθνές επίπεδο. Η CONFORM διαθέτει σηµαντική εµπειρία στη συνεχή κατάρτιση για ανθρώπους από διαφορετικά επαγγέλµατα, που κυµαίνονται από εξειδικευµένους τεχνικούς, σε µεσαία στελέχη και τους εργαζόµενους σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων (τουρισµός, βιοµηχανία, οικονοµία, υγεία κλπ.). Έχει σηµαντική εµπειρία στην έρευνα, την καινοτοµία και την εφαρµογή ηλεκτρονικής µάθησης και εφαρµογών πολυµέσων υψηλής παιδαγωγικής και τεχνολογικής προστιθέµενης αξίας µε βάση την «αλυσίδα αξίας επαγγελµατικής κατάρτισης», δηλαδή από την ανάλυση των αναγκών έως την αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία CONFORM: CONFORM Collina Liguorini Centro Direzionale Banca della Campania Avellino ΙΤΑΛΙΑ

5 Strona 5 z 7 HAFELEKAR CONSULTANCY LTD. Η συµβουλευτική εταιρεία Hafelekar Consultancy ιδρύθηκε το 2001 και ειδικεύεται στην προσωπική και την οργανωτική ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ποιοτική και ποσοτική κοινωνική έρευνα και τη διαχείριση έργων. Οι πελάτες µας είναι ιδιωτικές εταιρείες, δηµόσιοι οργανισµοί και ΜΚΟ στην Αυστρία, τη Γερµανία και την Ιταλία. ΕυρωπαΙκά έργα της Hafelekar Consultancy: Η οµάδα µας έχει εµπειρία στην ανάπτυξη, την εφαρµογή, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, µε εµπειρία στη δια βίου µάθηση, τις άτυπες και µη τυπικές διαδικασίες µάθησης και εργαλεία επαγγελµατικού προσανατολισµού. Στα έργα µας επικεντρωνόµαστε στο σχεδιασµό µέσων επαγγελµατικής υποστήριξης και δια βίου µάθησης, την ανάπτυξη e-learning καθώς και την έρευνα και ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και αξιολόγησης. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία Hafelekar: Hafelekar Consultancy Schober Ltd. Maga. Karin Lackner Bozner Platz Innsbruck ΑΥΣΤΡΙΑ IDEC Α.Ε. Η IDEC είναι µια εταιρεία συµβούλων, εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας και εκπαίδευσης που βρίσκεται στον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαµβάνουν κατάρτιση, παροχής διαχειριστικών συµβουλών, διασφάλιση της ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ για τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Πελάτες της IDEC είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες από ένα ευρύ φάσµα τοµέων. Η IDEC συνεργάζεται µε περισσότερους από 170 οργανισµούς σε όλη την Ευρώπη και µε περίπου 300 εµπειρογνώµονες σε συγκεκριµένους τοµείς. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία IDEC Α.Ε.: IDEC Α.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου Πειραιάς ΕΛΛΑ Α ASOCIATION GENERATIONS Η Association GENERATIONS είναι ένας µη-κερδοσκοπικός οργανισµός που βρίσκεται στη Σόφια, Βουλγαρία.

6 Strona 6 z 7 ουλεύουµε για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας υποστηρίζοντας της επιχειρήσεις µέσω της καθοδήγησης, της παροχής συµβουλών για τη µεγιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων τους για την εξασφάλιση µιας βιώσιµης ανάπτυξης. Έχουµε επικεντρώσει τις δραστηριότητές µας στους εργαζόµενους άνω των 50 ετών, σε µια ποικιλία θεµάτων που σχετίζονται µε τη γήρανση του εργατικού δυναµικού µε στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδεύσεων σε θέµατα όπως η διαχείριση της διαφορετικότητας,η ενίσχυση της ισορροπίας εργασίας-προσωπικής ζωής και η συµβατότητα της εργασίας µε τις ευθύνες παροχής φροντίδας. Προσπαθούµε να βελτιώσουµε τη διαδικασία της διαχείρισης των διαφορών υπό το πρίσµα των δηµογραφικών αλλαγών, προσφέροντας κατάρτιση, παροχή συµβουλών και υποστήριξη σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και ιδιώτες για την προώθησή τους σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. ιεξάγουµε έρευνα, αναπτύσσουµε και εφαρµόζουµε τις εµπειρίες, τις αρχές και τις πολιτικές, που συνδέονται µε τη συνύπαρξη και την επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, τις αρχές της κοινωνίας των πολιτών και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αξίες, συµβάλλοντας στην οικοδόµηση κοικωνικών γεφυρών. Ο οργανισµός µας είναι µέλος της ALDA - της Ένωσης των Υπηρεσιών Τοπικής ηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού ικτύου EMIL (http://emil-network.eu), µε έµφαση στη δηµιουργία οµάδων εργασίας για την προετοιµασία των δραστηριοτήτων της περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουµε πιστοποιηθεί µε το σύστηµα LQW - ένα γερµανικό πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που αναπτύχθηκε ειδικά για τα ιδρύµατα ΕΕΚ. Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισµό Association Generation in: Association Generations 124-B Tsar Samuil Str Sofia ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ br/> IDN SERVICIOS INTEGRALES S.L. Η IDN Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες είναι µία ΜΜΕ που ειδικεύεται στην παροχή συµβουλών, το σχεδιασµό, τη διαχείριση, την ολοκλήρωση και την εφαρµογή λύσεων ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων επικοινωνίας µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συµµετοχή σε έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων λύσεων ασφαλείας για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους δηµόσιους φορείς. Το κύριο µέρος της δραστηριότητάς µας εστιάζει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και ανταγωνιστικών λύσεων µε σκοπό να βοηθήσουµε τις ΜΜΕ να βελτιώσουν το σύστηµα διαχείρισής τους. Η IDN ήταν η έκτη ισπανική επιχείρηση που πιστοποίησε το ISMS της σύµφωνα µε το πρότυπο ISO του Επί του παρόντος, η IDN εργάζεται σε ολοκληρωµένες υπηρεσίες συστηµάτων ασφαλείας και ενέργειες κατάρτισης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης της διαδικτυακής εµπιστοσύνης µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα στην περιοχή της Castilla La Mancha. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία IDN: IDN - INNOVACION DESARROLLO Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.l Poeta García Carbonell 8 bajo

7 Strona 7 z Albacete ΙΣΠΑΝΙΑ CISO - Αριθµός προγράµµατος: PL1-LEO Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Copyright All rights reserved. Λάβατε αυτό το επειδή έχετε εγγραφεί στην λίστα ενηµερωτικών δελτίων µας. Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter µας στο µέλλον, παρακαλούµε πατήστε εδώ.

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 2 Οκτώβριος 2012 Καλωσορίσατε στο δεύτερο ειδησεογραφικό δελτίο του έργου ETOS! Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ Απρίλιος 2013 Αριθµός προγράµµατος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 5 Επίπεδο ιάδοσης: ηµόσιο Σε συνεργασία µε: 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελματική Εκπ/ση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, 2011 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη,

Η Επαγγελματική Εκπ/ση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, 2011 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Η Επαγγελματική Εκπ/ση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, 2011 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛAΔΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στην πρώτη γραµµή της Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

Στην πρώτη γραµµή της Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚεΠις ΑθΗΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Αρ. Πιστοποίησης 12101104 TΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTION - UNICERT ΣΧΕ ΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies

Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies P R O M E T H E U S - Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies Αναλυτική Αναφορά για τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr Κείμενο Μελέτης Σύμφωνα με τις Εργασίες 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα