ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κας Μαρίας Αναγνωστοπούλου. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση 3 ης Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ και αξιολόγηση εφαρμογής των όρων προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Θέμα 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου δράσης έτους 2014 του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. Θέμα 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης για το έτος Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΡΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου μηνός Δεκεμβρίου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Θέμα 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση των πρωτοκόλλων τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Α Φάσης των έργων παρακολούθησης. Θέμα 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα Δεκέμβριο του Θέμα 7 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για το B Εξάμηνο Θέμα 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Β εξάμηνο Θέμα 9 ΕΠΠΕΡΡΑ: Μετάθεση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». Θέμα 10 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Ιανουαρίου Μαρτίου Θέμα 11: Έγκριση του επικαιροποιημένου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 Θέμα 12 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ. Θέμα 13 ΕΠΠΕΡΑΑ: Επικύρωση των ενεργειών και αποφάσεων της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ κατόπιν της εξουσιοδότησης της με την υπ αριθμ. 95/2013 απόφαση του ΔΣ της 8ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

2 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 14 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου δράσης έτους 2014 του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας. Θέμα 15 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων». Θέμα 16 ΕΠΠΕΡΑΑ: Αιτήματα τροποποίησης ερευνητικής ομάδας αναδόχων υπηρεσιών πρόχειρου και διεθνούς διαγωνισμού παρακολούθησης. Θέμα 17 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας Εμπειρογνώμονα. Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν παρόντες 6 μέλη: Παρόντες Τακτικοί 1. Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος ΔΣ) 2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ) 4. Σιμάδη Παναγιώτα 5. Μπούσμπουρας Δημήτριος 6. Τσουκάτος Στυλιανός Απόντες 1. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 2. Ατσάλας Ιωάννης 3. Ρουμελιώτης Γεώργιος 4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Σωτηρίου Γεώργιος Αναπληρωματικοί 1. Δασκαλάκου Ευαγγελία 2. Γιακουμή Ελένη 3. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος 4. Λαλουδάκης Δημήτριος 5. Σοφού Παπαστάθη Ευγενία 6. Ανεζύρης Νικόλαος 7. Καχριμάνης Σταύρος 8. Μητσάκης Σταύρος 9. Σούρσος Παναγιώτης 10. Βουλουμάνος Παναγιώτης 11. Λεοντίδης Τάκης Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού: ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, η κα Δήμα Αγγελική, η κα Αναστασιάδη Αγνή, η κα Πανταζή Αικατερίνη και ο κ. Αναστόπουλος Δήμος. Επίσης στη συνεδρίαση έλαβε μέρος ο κύριος Παππάς Ευάγγελος, ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, ο οποίος έκανε παρουσίαση στο ΔΣ αναφορικά με την επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

3 Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. ΕΠΠΕΡΑΑ: Παρουσίαση παραδοτέων υπηρεσίας Εμπειρογνώμονα Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Πρόεδρος του ΔΣ κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία και είπε ότι στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» και συγκεκριμένα του έργου «Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα» του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού, ο Ανάδοχος του έργου κ. Παππάς Ευάγγελος, Βιολόγος MSc (νόμιμος εκπρόσωπος τη ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ) θα μας παρουσιάσει τα παραδοτέα της υπηρεσίας Εμπειρογνώμονα για την Προστατευόμενη Περιοχή όρους Πάρνωνα - υγροτόπου Μουστού. Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος με την Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ. ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση 3 ης Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ και αξιολόγηση εφαρμογής των όρων προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» και συγκεκριμένα το Υποέργο 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ένα από τα παραδοτέα του προσωπικού αποτελεί και η ετήσια αναφορά υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και η αξιολόγηση εφαρμογής των όρων προστασίας της ΠΠ. Η έκθεση περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του Φ.Δ. για το έτος 2013 από όλα τα τμήματά του. Καλείστε να εγκρίνετε την επισυναπτόμενη έκθεση. Αρ. Απόφασης 1/2014: την έγκριση της 3 ης Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ και αξιολόγηση εφαρμογής των όρων προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με το Παράρτημα. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

4 Θέμα 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου δράσης έτους 2014 του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης. Σύμφωνα με την απόφαση αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α , ένα από τα παραδοτέα του ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Προστασία και διατήρηση των ειδών, χλωρίδας, πανίδας και των τύπων οικοτόπων, Πακέτο Εργασίας 1.1: Σχεδιασμός δράσεων προστασίας και διατήρησης, αφορά στον προγραμματισμό κάθε έτους σχετικά με τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης. Το παραδοτέο αφορά στο Σχέδιο Δράσης του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης για το έτος 2014 και αφορά σε δράσεις και ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιήσει το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης, π.χ. παρακολούθηση/ αξιολόγηση της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και της εφαρμογής των μέτρων προστασίας, Λειτουργίες Σχεδιασμού Προγραμμάτων, τη χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας, τη Χαρτογράφηση Προστατευόμενης Περιοχής, κ.ά. Το Σχέδιο Δράσης επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και καλείστε να το εγκρίνετε. Αρ. Απόφασης 2/2014: την έγκριση του σχεδίου δράσης έτους 2014 του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης σύμφωνα με το Παράρτημα. Θέμα 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης για το έτος 2013 Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» και συγκεκριμένα το Υποέργο 1 «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», ένα από τα παραδοτέα του Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης (φύλαξη) είναι και η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης. Η έκθεση περιλαμβάνει σε περίληψη τα συμβάντα που καταγράφηκαν κατά το έτος 2013 και τηρούνται σε ημερήσιο αρχείο στα γραφεία του ΦΔ, όπως και όλες τις δράσεις του Τμήματος. Καλείστε να εγκρίνετε την επισυναπτόμενη ετήσια έκθεση φύλαξης. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

5 Αρ. Απόφασης 3/2014: την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης για το έτος 2013 σύμφωνα με το Παράρτημα. Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΡΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου μηνός Δεκεμβρίου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Σύμφωνα με την απόφαση αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης ««Προστασία και διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α , απαιτείται η παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου και των σχετικών διαδικασιών έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης (Διοικητικό Συμβούλιο) (α.π. 108/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα) σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από τους: 1. Μαρία Αναγνωστοπούλου, πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Σωτηρίου Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. 3. Χρήστο Χρυσομάλλη, μέλος Δ.Σ. Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για το μήνα Δεκέμβριο 2013 με τη θετική εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού και καλείστε να αποφασίσετε για την έγκρισή του. Αρ. Απόφασης 4/2014: την έγκριση εκτελεσθέντος έργου μηνός Δεκεμβρίου 2013 του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής του Παραρτήματος. Θέμα 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση των πρωτοκόλλων τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Α Φάσης των έργων παρακολούθησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αναδόχων των υποέργων 2 (Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας), 4 (Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών), 5 (Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ασπονδύλων) και 10 (Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων), με τη λήξη της Α φάσης έστειλαν στο ΦΔ τα παραδοτέα της φάσης αυτής όπως Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

6 περιγράφονται ακριβώς στη διακήρυξη του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού Παρακολούθησης και στις συμβάσεις που υπέγραψαν οι ανάδοχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών. Τα παραδοτέα των αναδόχων εξετάστηκαν από την επιτροπή παραλαβής, οι παρατηρήσεις της οποίας στάλθηκαν στους αναδόχους και τελικά στάλθηκαν στο ΦΔ τα παραδοτέα με τις απαραίτητες διορθώσεις. Κατόπιν αυτού, η επιτροπή παραλαβής εισηγείται την έγκριση των πρωτοκόλλων τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υποέργων 2, 4, 5 και 10. Καλείστε να εγκρίνεται τα πρωτόκολλα τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υποέργων 2, 4, 5 και 10 (βλ. Συνημμένα). Αρ. Απόφασης 5/2014: Την έγκριση ων πρωτοκόλλων τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υποέργων 2, 4, 5 και 10 σύμφωνα με τα Παραρτήματα. Θέμα 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα Δεκέμβριο του 2013 Σύμφωνα με την 33/2011 απόφαση της 4 ης συνεδρίασης ( ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στην εταιρεία Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ. Στις υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την έκθεση εκτελεσθέντος έργου για το μήνα Δεκέμβριο 2013, η οποία αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που ανέλαβε. Εν συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ αριθ. 19/ πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Σημειώνουμε ότι η πληρωμή διενεργείται μηνιαίως βασιζόμενοι στην απόφαση του Δ.Σ. της 5 ης συνεδρίασης του 2008 (5/ ) με θέμα «Σύναψη ρύθμισης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των δαπανών του ΦΔ». Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για: Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Δεκέμβριο Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων (βλ. Συνημμένα). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

7 Αρ. Απόφασης 6/2014: Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Δεκέμβριο 2013, σύμφωνα με το Παράρτημα. Θέμα 7 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για το B Εξάμηνο 2013 Σύμφωνα με την 31/2011 απόφαση της 4 ης συνεδρίασης ( ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης, στον κ. Καζάκο Κωνσταντίνο. Στις υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα για το Β Εξάμηνο του 2013 την Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου, η οποία αποτελεί παραδοτέο της Σύμβασης που ανέλαβε, συνεπώς η δεύτερη φάση της παρούσας σύμβασης περαιώθηκε εμπρόθεσμα. Εν συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον Ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ αριθ. 96/ πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για: 1. Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου Καζάκου Κωνσταντίνου. 2. Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Β Εξάμηνο του 2013, η οποία ανέρχεται στο ποσό 2.050,00 με Φ.Π.Α. Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω θεμάτων. Αρ. Απόφασης 7/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου Καζάκου Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

8 Κωνσταντίνου. και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Β Εξάμηνο του 2013, η οποία ανέρχεται στο ποσό 2.050,00 με Φ.Π.Α, σύμφωνα με το Παράρτημα. Θέμα 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Β εξάμηνο Σύμφωνα με την 32/2011 απόφαση της 4 ης συνεδρίασης ( ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης, στην κα. Αλεξία Βαρότσου. Στις υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα για το B εξάμηνο του 2013 την υπ αριθμ. πρωτ. 7/ Έκθεση εκτελεσθέντος έργου, η οποία αποτελεί παραδοτέο της Σύμβασης που ανέλαβε, συνεπώς η συγκεκριμένη φάση της σύμβασης περαιώθηκε εμπρόθεσμα. Εν συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από την Ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ αριθ. 97/2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για: 1. Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου κας Αλεξίας Βαρότσου. 2. Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το B εξάμηνο του 2013, η οποία ανέρχεται στο ποσό 4.236,12 με Φ.Π.Α. Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση των παραπάνω θεμάτων. Αρ. Απόφασης 8/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου κας Αλεξίας Βαρότσου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το B εξάμηνο του 2013, η οποία ανέρχεται στο ποσό 4.236,12 με Φ.Π.Α, σύμφωνα με το Παράρτημα. Θέμα 9 ΕΠΠΕΡΡΑ: Μετάθεση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

9 Βρισκόμαστε στο 2 ο στάδιο υλοποίησης του έργου «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη πινακίδων: 1. δεκαπέντε (15) πινακίδες επεξήγησης θέας των Περιοχών Απόλυτης Προστασίας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 2. δεκαπέντε (15) εξειδικευμένες πινακίδες ενημέρωσης (Πινακίδες Ερμηνείας Περιβάλλοντος) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της από Σύμβασης μεταξύ του ΦΔΟΠΥΜ και του Αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται να ολοκληρώσει και παραδώσει το Έργο μέχρι τις , σύμφωνα δε με την υπ αρ. 104/2013 Απόφαση του ΔΣ του ΦΔ ΟΠΥΜ, ο χρόνος υλοποίησης του έργου παρατάθηκε κατά 2 μήνες, έως τις Η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Σταδίου 2 και κατ επέκταση ολόκληρου του έργου κρίνεται απαραίτητη για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων και σε λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα: Α. Δεν έχει ακόμα συγκεντρωθεί όλο το υλικό που θα παραδοθεί στον Ανάδοχο για τις πινακίδες του Σταδίου 2 και το οποίο περιλαμβάνει εικόνες, σκίτσα και περιγραφικό υλικό. Το ανωτέρω αρχειακό υλικό δεν έχει ακόμα συγκεντρωθεί, καθότι δεν τηρείται από τον Φορέα Διαχείρισης και αναμένεται η παραχώρησή του από επιστήμονες με εξειδίκευση στη χλωρίδα, τη πανίδα και τους τύπους οικοτόπων (καθηγητές & ερευνητές στα αντίστοιχα πεδία). Β. Παρουσιάστηκαν δυσκολίες όσον αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος λόγω καιρικών συνθηκών (συνεχόμενες βροχοπτώσεις και χιόνι στα ορεινά) σε πολλά σημεία που είχε προβλεφθεί η τοποθέτηση πινακίδων. Το συνεργείο τοποθέτησης δε μπόρεσε να εργαστεί τις περισσότερες ημέρες του Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014, με συνέπεια τη μη τήρηση έως σήμερα του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η αιτούμενη αλλαγή αφορά αποκλειστικά το χρόνο υλοποίησης του έργου και ουδεμία αλλαγή επέρχεται στο κόστος, το αντικείμενο και τις προδιαγραφές του έργου. Η αιτούμενη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος είναι προς το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής, είναι αποδεκτή από την Ανάδοχο του έργου και δεν δημιουργεί καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε εξέρχεται του απώτατου χρόνου υλοποίησης της Πράξης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Υπεύθυνη Έργου προτείνει: α) να μετατεθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σταδίου 2, και κατ επέκταση ολόκληρου του Έργου, κατά επιπλέον 4 μήνες, δηλαδή έως τις , β) να παραταθεί η εγγυητική επιστολή έκδοσης του Ε.Τ.Α.Α. για το Έργο, μέχρι την 31/08/2014. Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση των παραπάνω θεμάτων. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

10 Αρ. Απόφασης 9/2014: α) να μετατεθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σταδίου 2, και κατ επέκταση ολόκληρου του Έργου, κατά επιπλέον 4 μήνες, δηλαδή έως τις και β) να παραταθεί η εγγυητική επιστολή έκδοσης του Ε.Τ.Α.Α. για το Έργο, μέχρι την 31/08/2014. Θέμα 10 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Ιανουαρίου Μαρτίου 2014 Σχετικά με την εκταμίευση του Φορέα Διαχείρισης από το ΕΠΠΕΡΑΑ της εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», το οποίο και επισυνάπτεται συνοπτικά παρακάτω, Πίνακας δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί (και δεν έχουν εξοφληθεί) και δαπανών που θα πραγματοποιηθούν, ανά μήνα Τίτλος δαπάνης ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ 2013, προς εξόφληση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Λογιστική υποστήριξη 2.050,00 0,00 0,00 0,00 Υπηρεσίες καθαριότητας 1.305,03 674,45 674,45 674,45 Νομικός σύμβουλος Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ασπόνδυλων 4.236,12 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

11 Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ,40 0,00 0,00 0,00 πτηνών Τεχνική βοήθεια εμπειρογνώμονα για την αναθεώρηση του Σχ. Διαχείρισης & τη 0, ,00 0,00 0,00 σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας της ΠΠ Ενημερωτικές πινακίδες και ,50 0, ,50 0,00 πίνακες Αναλώσιμα - Γραφική ύλη - 47,31 200,00 850,00 200,00 Εκτυπώσεις Φωτοτυπίες 0,00 0,00 150,00 150,00 Καύσιμα 1.723,25 850,00 850,00 850,00 Ταξίδια 0,00 500,00 250,00 250,00 Αγορές βιβλίων 1.924,88 0,00 0,00 0,00 Υλικά καθαριότητας 0,00 100,00 100,00 100,00 Έξοδα Διοικητικού 1.046,40 0,00 750,00 750,00 Συμβουλίου Τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ, κινητή 0,00 214,63 400,00 214,63 τηλεφωνία κ.λπ.) Ταχυδρομικά έξοδα 204,55 150,00 150,00 150,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και 1.788,83 690,00 800,00 500,00 Κέντρων Ενημέρωσης Διάφορα έξοδα 0,00 100,00 100,00 100,00 Ύδρευση 0,00 0,00 200,00 0,00 Ρεύμα 0,00 50,00 0,00 100,00 Μισθοδοσίες προσωπικού , , , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,48 Σύνολο Δαπανών Διαθέσιμο Υπόλ. Χρημάτων Αιτούμενο Ποσό Καλείστε να εγκρίνετε το αίτημα χρηματοδότησης για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

12 Αρ. Απόφασης 10/2014: την έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014 σχετικά με την εκταμίευση του Φορέα Διαχείρισης από το ΕΠΠΕΡΑΑ της εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», το οποίο και περιγράφεται στον Πίνακα Δαπανών της εισήγησης. Θέμα 11: Έγκριση του επικαιροποιημένου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 Παρακάτω σας επισυνάπτουμε τον πίνακα που αφορά τον Προϋπολογισμό (ΠΥ) του έτους 2014, επικαιροποιημένο, όπως ζητήθηκε με το υπ αριθμ. Πρωτ. ΓΔΟΠ 255/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ΠΥ συντάχθηκε, στο κομμάτι που αφορά στη χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με τα ποσά του υπό τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου που κατατέθηκε στη διαχειριστική αρχή στις 20/12/2013. Ο Πίνακας περιλαμβάνει τις εξής πηγές χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη », από τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» (Τ.Ε.2005ΣΕ ) της ΣΑΕ 075/8/2010. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». Το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νέα Γενιά σε Δράση και πιο συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (Δράση 2), του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Καλείστε να εγκρίνετε τον επικαιροποιημένο επισυναπτόμενο Προϋπολογισμό για το έτος 2014 Αρ. Απόφασης 11/2014: την έγκριση του επικαιροποιημένου επισυναπτόμενου Προϋπολογισμού για το έτος 2014 σύμφωνα με το Παράρτημα. Θέμα 12 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ Κατά το χρονικό διάστημα από 28/11/2013 έως και 11/12/2013 πραγματοποιήθηκαν, αλλά δεν αποζημιώθηκαν κάποιες μετακινήσεις μελών του ΔΣ οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την επίτευξη των Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

13 στόχων του Φορέα Διαχείρισης και του προγράμματος του ΕΠΠΕΡΑΑ. Καλείστε σήμερα να εγκρίνετε τα ημερολόγια κίνησης αυτών των μετακινήσεων (Βλ. Συνημμένα). Αρ. Απόφασης 12/2014: την έγκριση των ημερολογίων κίνησης Μελών ΔΣ σύμφωνα με το Παράρτημα. Θέμα 13 ΕΠΠΕΡΑΑ: Επικύρωση των ενεργειών και αποφάσεων της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ κατόπιν της εξουσιοδότησης της με την υπ αριθμ. 95/2013 απόφαση του ΔΣ της 8 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ Με την αρ. πρωτ. οικ.: 56191/Α ( ) Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., ορίζεται υπόλογος διαχειριστής του έργου 2010ΣΕ της ΣΑΕ 075/8 η κα Χατζηλάκου Διονυσία του Κων/νου, μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος με Δ βαθμό του κλάδου ΠΕ Βιολόγων, στο Κατάστημα Τραπέζης Ελλάδος Κεντρικό για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικού και σε αντικατάσταση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Το υπόλοιπο ποσό των χρημάτων της τελευταίας εκταμίευσης ύψους ,19, για το οποίο ήταν Υπόλογος ο Φορέας Διαχείρισης και το οποίο βρισκόταν στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, Κατάστημα Τρίπολης, μεταφέρθηκε στο όνομα της νέας Υπολόγου και εκταμιεύθηκε σε δύο δόσεις (19.000,00 και ,09 ). Επίσης, εισπράχθηκε και το ποσό της δόσης των ,00. Καλείστε να εγκρίνετε τις ενέργειες και αποφάσεις της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας που αφορούν σε εξουσιοδοτήσεις της Υπεύθυνης του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δήμα Ι. Αγγελική από την Πρόεδρο του ΔΣ για την παραλαβή των επιταγών των ανωτέρω ποσών. Αρ. Απόφασης 13/2014: την έγκριση των ενεργειών και αποφάσεων της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας που αφορούν σε εξουσιοδοτήσεις της Υπεύθυνης του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δήμα Ι. Αγγελική από την Πρόεδρο του ΔΣ για την παραλαβή των επιταγών των ποσών που αναφέρονται στην εισήγηση. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

14 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 14 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου δράσης έτους 2014 του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α , ένα από τα παραδοτέα του ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση, αφορά στον προγραμματισμό κάθε έτους σχετικά με τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας. Το παραδοτέο αφορά στο Σχέδιο Δράσης Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης για το έτος 2014 και αφορά σε δράσεις και προγράμματα που έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει το Τμήμα Πληροφόρησης Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας για την πληρέστερη ενημέρωση ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και του τοπικού πληθυσμού της προστατευόμενης περιοχής, καθώς και τα κατάλληλα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Το Σχέδιο Δράσης επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και καλείστε να το εγκρίνετε. Αρ. Απόφασης 14/2014: την έγκριση σχεδίου δράσης έτους 2014 του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, σύμφωνα με το Παράρτημα. Θέμα 15 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» Σε συνέχεια της υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ , σας επισυνάπτουμε το σχέδιο διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμό του εν λόγω έργου. Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή των εξής υπηρεσιών: Παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος είκοσι δευτερολέπτων και μετάδοσή του σε εθνική και περιφερειακή εμβέλεια. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

15 Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος είκοσι πέντε δευτερολέπτων και προβολή του σε εθνική και περιφερειακή εμβέλεια. Παραγωγή τριών 15 ταινιών. Παραγωγή μίας 25 ταινίας. Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα 9: «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. είναι ,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Επίσης, σύμφωνα με το άρ. 38 του Π.Δ. 118/2007 η διενέργεια των διαγωνισμών (πρόχειρος, ανοιχτός, κλειστός) και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) έως και την οριστική παραλαβή, γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους με απόφαση του ΔΣ. Για τον έλεγχο, αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου και των σχετικών διαδικασιών ορίζονται από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης (Διοικητικό Συμβούλιο) σχετικές επιτροπές του διαγωνισμού σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα Διαχείρισης. Προτείνονται πρόσωπα από το προσωπικό και τη Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης, για τις επιτροπές και την ομάδα έργου του διαγωνισμού. Λόγω αυτού, θα πρέπει σήμερα να αποφασίσετε σχετικά με τη συγκρότηση της ομάδας έργου και των μελών των επιτροπών, τακτικών και αναπληρωματικών, του διαγωνισμού με τίτλο: «Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» που εντάσσεται στο Υποέργο 1 της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». Για την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού προτείνονται για τακτικά μέλη: Αναστασιάδη Αγνή (Πρόεδρος), Πανταζή Κατερίνα, Τρυφωνόπουλος Γιώργος και ως αναπληρωματικά μέλη: Αναστόπουλος Δήμος (Πρόεδρος), Γαλάνης Βασίλειος, Κωλλέτης Γιώργος. Επίσης ως Γραμματέας αυτής της Επιτροπής προτείνεται η Δημάκου Φωτεινή με αναπληρωτή της τον Μαχαίρα Παναγιώτη. Για την τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων προτείνονται για τακτικά μέλη: Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος), Χρυσομάλλης Χρήστος, Πλακοκέφαλος Ηλίας και ως αναπληρωματικά μέλη: Δημητρακόπολος Ιωάννης (Πρόεδρος), Ατσάλας Ιωάννης, Λυτρίβης Γιώργος. Επίσης ως Γραμματέας αυτής της Επιτροπής προτείνεται η Δημάκου Φωτεινή με αναπληρωτή της τον Μαχαίρα Παναγιώτη. Για την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προτείνονται για τακτικά μέλη: Αναστασιάδη Αγνή (Πρόεδρος), Πανταζή Κατερίνα, Μπόγλης Αργύρης και αναπληρωματικά μέλη: Αρβανίτης Διαμαντής (Πρόεδρος), Αναστόπουλος Δήμος, Τρυφωνόπουλος Γιώργος. Επίσης ως Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

16 Γραμματέας αυτής της Επιτροπής προτείνεται η Δημητρακοπούλου Αγγελική με αναπληρωτή της την Δημάκου Φωτεινή. Για την Ομάδα Έργου προτείνονται: Αναστασιάδη Αγνή, Αναστόπουλος Δήμος, Αρβανίτης Διαμαντής, Δημητρακοπούλου Αγγελική, Πανταζή Κατερίνα, Μπόγλης Αργύρης, Τρυφωνόπουλος Γιώργος. Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με: την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» τη Συγκρότηση των Επιτροπών και της Ομάδας Έργου του Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» Αρ. Απόφασης 15/2014: α) την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» σύμφωνα με το Παράρτημα. Αρ. Απόφασης 18/2014: β) την έγκριση των προσώπων από το προσωπικό και τη Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης, για τη συγκρότηση των επιτροπών και της ομάδας έργου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» έχοντας, η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού ως τακτικά μέλη τούς: Αναστασιάδη Αγνή (Πρόεδρος), Πανταζή Κατερίνα, Τρυφωνόπουλο Γιώργο και ως αναπληρωματικά μέλη τούς: Αναστόπουλο Δήμο (Πρόεδρος), Γαλάνη Βασίλειο, Κωλλέτη Γιώργο και ως γραμματέας αυτής της Επιτροπής τη Δημάκου Φωτεινή με αναπληρωτή της τον Μαχαίρα Παναγιώτη. Η Επιτροπή Ενστάσεων ως τακτικά μέλη τούς: Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος), Χρυσομάλλη Χρήστο, Πλακοκέφαλο Ηλία και ως αναπληρωματικά μέλη τούς: Δημητρακόπολο Ιωάννη (Πρόεδρος), Ατσάλα Ιωάννη, Λυτρίβη Γιώργο. Επίσης ως Γραμματέας αυτής της Επιτροπής προτείνεται η Δημάκου Φωτεινή με αναπληρωτή της τον Μαχαίρα Παναγιώτη. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ως τακτικά μέλη τούς: Αναστασιάδη Αγνή (Πρόεδρος), Πανταζή Κατερίνα, Μπόγλη Αργύρη και αναπληρωματικά μέλη τούς: Αρβανίτης Διαμαντής (Πρόεδρος), Αναστόπουλο Δήμο, Τρυφωνόπουλο Γιώργο. Επίσης ως Γραμματέας αυτής της Επιτροπής η Δημητρακοπούλου Αγγελική με αναπληρωτή της την Δημάκου Φωτεινή. Ως Ομάδα Έργου τούς: Αναστασιάδη Αγνή, Αναστόπουλο Δήμο, Αρβανίτη Διαμαντή, Δημητρακοπούλου Αγγελική, Πανταζή Κατερίνα, Μπόγλη Αργύρη, Τρυφωνόπουλο Γιώργο. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

17 Θέμα 16 ΕΠΠΕΡΑΑ: Αίτημα τροποποίησης ερευνητικής ομάδας αναδόχου υπηρεσιών πρόχειρου και διεθνούς διαγωνισμού παρακολούθησης Έπειτα από συνεννόηση με τη νομική σύμβουλο του ΦΔ, στις 21/01/2014 στάλθηκε έγγραφο (αρ. πρωτ. 67) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τους αναδόχους και τους επιστημονικούς υπευθύνους των υπηρεσιών παρακολούθησης που μεταξύ άλλων τους καλούσε να καταθέσουν στο ΦΔ πιθανό αίτημά τους να συμπεριληφθεί επιπλέον άτομο/α στην ομάδα έργου τους. Η αίτηση για επιπλέον άτομο/α θα πρέπει να συνοδεύεται από το/α βιογραφικό/ά του/ς - που θα καλύπτει/ουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της προκήρυξης- και η συμμετοχή του/ς θα αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αίτημα τροποποίησης της ερευνητικής του ομάδας έστειλε ο επιστημονικός υπεύθυνος του υποέργου: Υποέργο 2: Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας Επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντινίδης Θεοφάνης Αιτούμενες αλλαγές: Προσθήκη των Καλπουτζάκη Ελευθέριου, Μέρμυγκα Διονυσίου και Ηλιάδη Άγγελου. Για το υποέργο 2 τα βιογραφικά και η ενασχόληση των ατόμων με εξειδικευμένες εργασίες καλύπτουν τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή τους στην ομάδα έργου του αναδόχου. Καλείστε να εγκρίνεται την ανωτέρω τροποποίηση της ερευνητικής ομάδας του Υποέργου 2. Αρ. Απόφασης 16/2014: την αποδοχή της τροποποίησης της ερευνητικής ομάδας του Υποέργου 2 όπως αναφέρεται στην εισήγηση, σύμφωνα με το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου όπως αναφέρεται στο Παράρτημα. Θέμα 17 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας Εμπειρογνώμονα Σύμφωνα με την από 30/8/2012 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα, τμήματος του Υποέργου 1, την 31/1/2014 (αρ. πρωτ. ΦΔ: 120) έγινε η παραλαβή από το ΦΔ και του δεύτερου παραδοτέου: Β. Αναθεώρηση Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής (όπως περιγράφεται στη Σύμβαση) του αναδόχου. Η επιτροπή παραλαβής, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση του τελικού παραδοτέου της υπηρεσίας Εμπειρογνώμονα, η Επιτροπή Παραλαβής έκρινε ότι το παραδοτέο είδος είναι το σωστό σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

18 Καλείστε να εγκρίνεται το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας Εμπειρογνώμονα. Αρ. Απόφασης 17/2014: την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας Εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με το Παράρτημα. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Αναγνωστοπούλου Μαρία ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. Τακτικά μέλη Χρυσομάλλης Χρήστος Μαχαίρας Παναγιώτης Σιμάδη Παναγιώτα Τσουκάτος Στυλιανός Μπούσμπουρας Δημήτριος Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 02 Ιουλίου 2013, και ώρα 13:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Δευτέρα 30/3/2015 και ώρα 13:30 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Τρίτη 20 Μαΐου 2014, και ώρα 17:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τετάρτη 13/5/2015 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 1/2013 Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 12:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 4/2012 Στην Καστάνιτσα σήμερα, Τρίτη 15 Μαΐου 2012, και ώρα 12.00 μ.μ., στο Χώρο Εκδηλώσεων του Συλλόγου Απανταχού Καστανιτσιωτών (Σ.Α.Κ.), συνήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα 12:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 15/07/2016 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12:30 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 11/9/2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τετάρτη 18/02/2015, και ώρα 12:30 μ.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Δευτέρα 29/06/2017 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 29/12/2016 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 24/9/2015 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Έκδοση 2 (Ισχύει από 20/1/2010) Ε 02.01.01 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών συστήματος παρακολούθησης ΚΩΔ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, Παρασκευή 4/7/2014, και ώρα 17:00 μμ., στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 04:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2011 Στον Άγιο Πέτρο σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 23/10/2014, και ώρα 12:30 μμ, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, και ώρα 14:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 7 Αυγούστου 2012, και ώρα 11.00 π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 26/6/2015 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, και ώρα 13:00 μμ., στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 02:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 2/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, και ώρα 11.00π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση:

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 και ώρα 12:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 4/2011 Στο Άστρος σήμερα, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011, και ώρα 11.00π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους στο Άστρος Αρκαδίας, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 3/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 3 Απριλίου 2012, και ώρα 12.00 μ.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 01/04/2016 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 7/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 14:00, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΚΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΚΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΚΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου 2013, και ώρα 13:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τρίτη 26/01/2016 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 119 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 98η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 98/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 Email: ampoglis@fdparnonas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» Στο Άστρος σήμερα, 03/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 23/09/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1383/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1383/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1383/2014 ΘΕΜΑ: 45 ο Κήρυξη ανάδοχου ως έκπτωτο του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Αποφ. 233 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθ.Αποφ. 233 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 233 / 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 5/2012 Στο Άστρος σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, και ώρα 11.00 π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 7 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 118/ 2013 Θέμα: Καθορισμός των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 11 ης από 22.5.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3087/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3087/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3087/18-02-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3ης/17-02-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡTΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡTΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΡTΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8.00ΜΜ Παρόντες 1. κ. Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2017 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2017 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2017 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Την 22η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 396-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ.: 141/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. πρωτ: 7418 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ.: 141/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. πρωτ: 7418 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ.: 141/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. πρωτ: 7418 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας, που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν. Της 5ης Συνεδρίας της 16/03/2015 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν. Της 5ης Συνεδρίας της 16/03/2015 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 16/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 05203 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Της 5ης Συνεδρίας της 16/03/2015 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. X. Κασίμης, Πρόεδρος 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 93η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 93/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 5 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2015 της νέας Δημοτικής Περιόδου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2015 της νέας Δημοτικής Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:24/2/2015 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 9255 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» Στο Άστρος σήμερα, 24/11/2011 ημέρα Πέμτη και ώρα 14.00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ Χαλκίδα 07/12/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ Χαλκίδα 07/12/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ. 2458 Χαλκίδα 07/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΪΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ -ΧΑΛΚΙΔΑ (34100) τηλ.:2221061285-86, FAX:61287

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για τους μήνες Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για τους μήνες Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 6/2013 Ημερομηνία, ώρα: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 13.00μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ------ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12/23-06-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 283/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΘΕΜΑ: 67 ο Εισήγηση για Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τους παρόντες Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : 35568 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πράξης : 33 Αρ. Απόφασης :321 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 4 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 13 ης Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. απόφασης 41 Περίληψη Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 969/3.2.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 23-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης

από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 5 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:45 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Πληροφορίες: Γεώργιος Τρυφωνόπουλος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: gtryfon@fdparnonas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση αποτελέσματος για την τεχνική προσφορά που αφορά το Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 698/30 Έγκριση Διακήρυξης Ανοικτού Δ ιεθνούς Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-203» Άστρος, 3-0-200 Αριθμ. Πρωτ.: 268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120 Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 275-15/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016 Της από 4-4-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4 η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα