Ν. 4256/2014 (Α 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 4256/2014 (Α 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ (Δ ) ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 17 Απριλίου 2014 Αριθ.Πρωτ: /01/ 2014 Ταχ. Δ/νση : AΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1 Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς TELEFAX: Πληροφορίες: Κουφοσωτήρη Ελ., Τριανταφύλλου Ευαγ., Χλωρού Γερ., Ανδρεάκου Αντ. Τηλέφωνο: , , ΠΡΟΣ : Π.Δ. ΘΕΜΑ: Ν. 4256/2014 (Α 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» Σας γνωρίζουμε ότι στις 14 Απριλίου 2014 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4256/2014 (Α 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» (στο εξής νόμος). Το Μέρος Πρώτο του νόμου (άρθρα 1-16) αναμορφώνει συνολικά το πλαίσιο δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων στη χώρα μας. Ως τουριστικά πλοία νοούνται τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Επίσης στο Μέρος Τέταρτο, άρθρο 42 παρ. 1 τροποποιείται το πλαίσιο διενέργειας περιηγητικών ταξιδιών (κρουαζιέρα). Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου από τις Λιμενικές Αρχές της χώρας. Ι. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Στο άρθρο 1 παρέχονται οι απαραίτητοι, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, ορισμοί. Επισημαίνεται ότι καταργείται η αποκλειστική χρήση του πλοίου αναψυχής για τη διενέργεια ταξιδιών αναψυχής περιήγησης, κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιείται για εκπαίδευση ή για συμμετοχή σε αγώνες κλπ., όμως διατηρείται η απαγόρευση μεταφοράς προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων και η μερική ναύλωση (άρθρο 3 παρ. 2 α παρ. 4). Στο άρθρο 2 θεσμοθετείται το ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» το οποίο, μετά από την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του, θα αποτελέσει ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων που θα καταχωρίζονται σε αυτό. Ειδικότερα, οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο νόμος συνοψίζονται στα εξής:

2 2 Α. Πλοία Αναψυχής Τα πλοία με σημαία εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ μπορούν να εκτελούν ναυλώσεις στις οποίες η παραλαβή και η οριστική αποβίβαση των επιβατών πραγματοποιείται μεταξύ ελληνικών λιμανιών, υπό προϋποθέσεις (άρθρο 3 παρ. 3 περ. α). Τα πλοία με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα δεν είναι υποχρεωτικό να στελεχώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα (άρθρο 8 παρ.1). Η ελάχιστη διάρκεια της ναύλωσης είναι οκτώ (8) ώρες (άρθρο 3 παρ. 2 περ.3). Τα ιδιωτικά πλοία μπορούν να εκτελούν ναυλώσεις, υπό προϋποθέσεις (άρθρο 10 παρ.4 και άρθρο 11 παρ.2). Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί να ιδιοχρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή χωρίς χρονικό περιορισμό (άρθρο 9 παρ.2). Καταργείται η υποχρέωση θεώρησης της κατάστασης επιβαινόντων και δεν απαγορεύεται η μεταβολή της στη διάρκεια της ναύλωσης. Καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και όσα επαγγελματικά πλοία αναψυχής έχουν ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα (άρθρο 9 παρ.3 και άρθρο 10 παρ.2). Καταργείται επίσης το αντίστοιχο παράβολο (άρθρο 16 παρ.3). Καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας ανέλκυσης ή καθέλκυσης (άρθρο 14 παρ. 6) και το αντίστοιχο παράβολο (άρθρο 16 παρ.3). Καταργείται η ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας και η αντίστοιχη άδεια για τα σκάφη (άρθρο 14 παρ.2). Β. Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια (άρθρο 12) Επιτρέπεται η πραγματοποίηση περιηγήσεων μεταξύ λιμένων, όρμων και ακτών και η παραλαβή επιβατών από πλοία που είναι αγκυροβολημένα σε λιμένα ή όρμο (παρ. 2 περ.α) Επιτρέπεται η πραγματοποίηση συνδυασμένης περιήγησης με ημερόπλοιο και άλλο μέσο μεταφοράς (παρ. 3 περ. γ υποπερίπτωση γγ) Επιτρέπεται η πραγματοποίηση περιήγησης που υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες με διανυκτέρευση των επιβατών και του πληρώματος, αν απαιτείται, στη στεριά (παρ.4) Γ. Κρουαζιερόπλοια Καταργείται η υποχρέωση της κυκλικότητας για τα ταξίδια των οποίων η διάρκεια, από την παραλαβή του επιβάτη ως την οριστική αποβίβασή του, υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες (άρθρο 42 παρ. Β περ. γγ και παρ Γ περ. αα).

3 3 ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Για την επαγγελματική εκμετάλλευση πλοίου αναψυχής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη καταχώρισή του πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2 του νόμου. Η εφαρμογή του Μητρώου θα περιλαμβάνει και την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου (άρθρο 7 παρ. 2 περ. β). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου, γίνεται ρητή πρόβλεψη των διαδικασιών των άρθρων (άρθρο 9 παρ. 4, άρθρο 12 παρ. 7, άρθρο 15). 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Δικαίωμα εκτέλεσης συμβάσεων ολικών ναυλώσεων, όταν ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια έχουν, πλέον των πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και τα υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό, έχουν ολικό μήκος άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων και μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών (άρθρο 3 παρ. 3 περ. α και γ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλοία που δεν έχουν άδεια του Ν. 2743/99 σε ισχύ την ούτε προσωρινή άδεια βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 15 (ή δεν έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο μετά την ολοκλήρωση και την θέση του σε λειτουργία) δεν επιτρέπεται να εκναυλώνονται, όταν ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Αντίθετα, δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς όσα πλοία εκτελούν διεθνείς πλόες, δηλαδή α) έχουν παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα τους αποβιβάσουν ή όχι στην Ελλάδα ή β) έχουν παραλάβει τους επιβάτες τους από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αποβιβάσουν στην αλλοδαπή ή γ) διέρχονται από την Ελλάδα, έχοντας παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (αποβίβαση) στην αλλοδαπή. 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Όσον αφορά στη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, σημειώνουμε ιδιαίτερα τα εξής:

4 4 α) Η διάρκεια της σύμβασης ολικής ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 8 ώρες. Η έναρξη και η λήξη της, προκύπτει από το ναυλοσύμφωνο βάσει του τόπου και του χρόνου παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου. Επισημαίνεται ότι καταργείται η αποκλειστική χρήση του πλοίου αναψυχής για τη διενέργεια ταξιδιών αναψυχής περιήγησης, κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιείται για εκπαίδευση ή για συμμετοχή σε αγώνες ή για επαγγελματικές φωτογραφήσεις κλπ., όμως διατηρείται η απαγόρευση μεταφοράς προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων καθώς και η απαγόρευση της μερικής ναύλωσης (άρθρο 3 παρ. 2 α παρ. 4). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιτρέπεται να πραγματοποιούνται δύο συμβάσεις ολικής ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου (από έως της ίδιας ημέρας), οι οποίες θα λογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης. Για το σκοπό αυτό, η Λιμενική Αρχή θα πραγματοποιεί σχετική εγγραφή στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. του πλοίου στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. β) Δικαίωμα εκναύλωσης των πλοίων αναψυχής έχουν, πλέον των πλοιοκτητών, των εφοπλιστών, των ναυλομεσιτών και των τουριστικών γραφείων, και οι ναυτικοί πράκτορες. γ) Διατηρείται η υποχρέωση συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 και ρυθμίζεται η διαδικασία υπολογισμού τους σε περίπτωση παροπλισμού του πλοίου (άρθρο 5). δ) Καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται, ως προς τον υπολογισμό των ελάχιστων ημερών ναύλωσης, σε περίπτωση κατάσχεσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (άρθρο 6). Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι και οι Λιμενικές Αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως την Υπηρεσία μας για την απαγόρευση απόπλου που έχει επιβληθεί στο πλοίο εξαιτίας της κατάσχεσης. Μέχρι την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, οι Λιμενικές Αρχές γνωστοποιούν στην Υπηρεσία μας την ημερομηνία επιβολής και άρσης της κατάσχεσης, σύμφωνα με παρ. 3 του άρθρου 6. ε) Επιτρέπεται να εκναυλώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, με σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης και τα επιβατηγά τουριστικά πλοία υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. μεταφορικής ικανότητας έως και ενενήντα εννέα (99) επιβατών (άρθρο 9 παρ. 5). στ) Ειδικές Ρυθμίσεις: - Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής επιτρέπεται να αποπλεύσουν άνευ επιβατών, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον διατυπώσεις. Εξαιρείται η περίπτωση βλάβης (άρθρο 9 παρ. 1). - Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, όταν αυτό δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης, χωρίς περιορισμούς και με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή του (άρθρο 9 παρ. 2).

5 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ιδιοχρησιμοποίηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή δεν απαιτείται να σημειώνεται στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. Αν όμως γίνεται μεταφορά του πλοίου χωρίς να επιβαίνει ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, θα συνεχίσει να σφραγίζεται το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. όπως γίνεται και σήμερα. 3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Η στελέχωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ρυθμίζεται στο άρθρο 8. Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: Τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα: α) επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα β) επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα το οποίο υποχρεωτικά ασφαλίζεται στο Ν.Α.Τ. (με κατάσταση), χωρίς να υποχρεούνται να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση πληρώματος και να ανοίγουν ναυτολόγιο γ) σε κάθε περίπτωση πρόσληψης απογεγραμμένου ναυτικού, αυτός θα είναι ασφαλισμένος στο Ν.Α.Τ. με κατάσταση, αν δεν τηρείται ναυτολόγιο. δ) οι μη απογεγραμμένοι ναυτικοί θα εξακολουθούν να ασφαλίζονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α 48) και υποχρεούνται στην έκδοση νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων: α) έχουν υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος β) για τη στελέχωση πλοίων που δεν φέρουν την ελληνική σημαία και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 3, εφόσον έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, εφαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία, μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα. 4. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα: - δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου ή η δήλωση κατάπλου σε οποιοδήποτε λιμάνι της ημεδαπής. Πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα: - απαιτείται μόνο η λήψη άδειας απόπλου, εφόσον η ναύλωση αρχίζει από ελληνικό λιμάνι. Η λήψη της άδειας απόπλου επιτρέπεται να γίνει μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξή της ναύλωσης. Για τη λήψη άδειας απόπλου προσκομίζεται η κατάσταση επιβαινόντων, η οποία δεν απαιτείται να θεωρηθεί.

6 6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 9 του νόμου και της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη διέλευση των συνόρων. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ (ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ) Κατά τη διάρκεια της ναύλωσης, τα πλοία αναψυχής υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων και με καταστάσεις επιβαινόντων, τα οποία δεν απαιτείται να είναι θεωρημένα από Λιμενική Αρχή (άρθρο 7 παρ. 1). Κάθε μεταβολή ως προς τους επιβαίνοντες πρέπει να σημειώνεται στην κατάσταση επιβαινόντων, δεν απαιτείται όμως να δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή, ούτε να θεωρείται η κατάσταση επιβαινόντων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου (άρθρο 7 παρ. 2 β), για ναυλώσεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου (όχι της κατάστασης επιβαινόντων), ανεξάρτητα αν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή και αποστέλλεται άμεσα, μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Λιμενική Αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας βρίσκεται ο λιμένας έναρξης της ναύλωσης. Η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου διενεργείται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες ή εβδομήντα δύο (72) ώρες, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, πριν από την έναρξη της ναύλωσης με ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στη παράγραφο 4 του άρθρου 9. Για την θεώρηση δεν απαιτείται η προσκόμιση των ναυτιλιακών εγγράφων. Σε περίπτωση που η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου του πλοίου. Τα ναυλοσύμφωνα που έχουν πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή θεωρούνται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή και καταχωρίζονται από αυτή στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. (στην πρώτη διαθέσιμη θυρίδα, ανεξάρτητα αν προηγούνται ημερολογιακά της τελευταίας καταχώρισης), μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν. 6. Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου διατηρείται σε ισχύ η και η απόφαση µε αριθµό 3342/3/2003/ (Β 1111/2003) σχετικά με την οποία διευκρινίζονται τα εξής: α) η χορήγηση νέου Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. λόγω συμπλήρωσης των θυρίδων μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή και β) τα αναφερόμενα στις παραγράφους Β

7 7 και 7 στο τμήμα «Οδηγίες» του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. αφορούν στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η λήψη άδειας απόπλου (άρθρο 9 παρ. 3 περ. β και γ) και στις περιπτώσεις μεταφοράς του πλοίου αναψυχής εφόσον δεν επιβαίνει σε αυτό ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής. 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι κυρώσεις για την εκναύλωση επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του νόµου προβλέπονται στο άρθρο 13. Σημειώνουμε ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται µε αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ενώ προβλέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου. 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 2743/99 Για το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το Μητρώο και να υποβληθούν οι αιτήσεις καταχώρισης σε αυτό, παρατείνεται η ισχύς των αδειών του Ν. 2743/99, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, δεν έχει συµπληρωθεί πενταετία από την έκδοση ή την τελευταία θεώρηση ή η τρίµηνη προθεσµία για την εκπρόθεσµη θεώρησή τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α: Οι Λιμενικές Αρχές δεν θα προβαίνουν στη θεώρηση του ναυλοσυμφώνου και του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. αν διαπιστώσουν ότι η ισχύς της άδειας του Ν. 2743/99 έχει λήξει πριν από την Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία μας, αποστέλλοντας φωτοτυπία της άδειας του Ν. 2743/99, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της. Παράλληλα, θα ενημερώνουν τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ότι για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής θα πρέπει αυτό να εφοδιαστεί προσωρινά με νέα άδεια από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 8 του άρθρου 15. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β: Αν έχει αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός ή έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία του πλοίου που αναγράφονται στην άδεια του Ν. 2743/99 που είναι σε ισχύ (της οποίας δηλαδή η ισχύς δεν είχε παύσει την ), και έχει παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών (που όριζε ο Ν.2743/99) πριν την (έναρξη ισχύος του νόμου), χωρίς αντίστοιχη σημείωση στο σώμα της αδείας, οι Λιμενικές Αρχές δεν θα προβαίνουν στη θεώρηση του ναυλοσυμφώνου και του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία μας, αποστέλλοντας φωτοτυπία της άδειας του Ν. 2743/99, προκειμένου

8 8 να προβούμε στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της. Παράλληλα, θα ενημερώνουν τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου ότι για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής θα πρέπει αυτό να εφοδιαστεί προσωρινά με νέα άδεια από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 8 του άρθρου 15. Αν η μεταβολή έχει επέλθει πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αλλά δεν έχει παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία ή αν η μεταβολή επέλθει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, η Λιμενική Αρχή α) θα θεωρεί το ναυλοσύμφωνο και το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. και β) θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει στην Υπηρεσία μας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της μεταβολής, για να γίνει η σχετική σημείωση στο σώμα της αδείας, προσκομίζοντας την άδεια και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η μεταβολή. Β. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 2743/99 Μέχρι την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τα πλοία αναψυχής που δεν έχουν εφοδιαστεί με άδεια του Ν. 2743/99 ή που η ισχύς της έχει παύσει πριν την , προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, εφοδιάζονται προσωρινά με άδεια από την Υπηρεσία μας (άρθρο 15 παρ. 8). Η άδεια ισχύει έως την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης καταχώρισης του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο, φυλάσσεται στο πλοίο και επιδεικνύεται στις αρµόδιες Αρχές όποτε ζητηθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αλλαγής πλοιοκτησίας ή εφοπλισµού ή µεταβολής των στοιχείων του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, η Λιμενική Αρχή πρέπει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, την άδεια και ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η µεταβολή, για να σηµειωθεί στο σώμα της αδείας. Διαφορετικά η άδεια παύει αυτοδίκαια να ισχύει (μετά από την παρέλευση των 60 ημερών). ΙΙΙ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής θα εγγράφονται στο Μητρώο του άρθρου 2, μετά την ολοκλήρωση και τη θέση του σε λειτουργία.

9 9 1. ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΔΕ.Κ.Π.Α.) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. εφοδιάζονται με ΔΕ.Κ.Π.Α. Σημειώνουμε ιδιαίτερα: - Με ΔΕ.Κ.Π.Α. εφοδιάζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου, δηλαδή κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής και το οποίο δεν είναι επαγγελματικό. - Το ΔΕ.Κ.Π.Α. χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού του πλοίου ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέει το πλοίο αναψυχής κατά την είσοδό του στην Ελλάδα. - Το ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου ισχύος και υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσα ΔΕ.Κ.Π.Α. έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, θα πρέπει να θεωρηθούν το αργότερο μέχρι την Όσα ΔΕ.Κ.Π.Α. εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, θα πρέπει να θεωρηθούν το αργότερο μέχρι να συμπληρωθεί ένα έτος από τη χορήγησή τους. - Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 4211/2013 (Α 256) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, την έκδοση ή τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. δεν κωλύει η έλλειψη του αποδεικτικού πληρωμής του ΤΠΠ. 2. ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (TRANSIT LOG) Η υποχρέωση εφοδιασμού με TRANSIT LOG διατηρείται (παρ. 3 του άρθρου 10). 3. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου ή να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 9 και της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη διέλευση των συνόρων.

10 10 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, παρέχεται το δικαίωμα να εκναυλώνονται (άρθρο 10 παρ. 4 α). Για το σκοπό αυτό τα ελληνικά ιδιωτικά πλοία αναψυχής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.). Αν τα πλοία είναι υπό ξένη σημαία, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το προβλεπόμενο από τη σημαία τους (για την κατηγορία τους) πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη σημαία τους, θα πρέπει να είναι εφορδιασμένα και με τα λοιπά προβλεπόμενα (από τη σημαία τους) για την κατηγορία τους πιστοποιητικά σε ισχύ. Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που πρόκειται να συνάψουν συμβάσεις ολικής ναύλωσης θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα καθορίσει η Υπηρεσία μας, για την οποία θα ενημερωθείτε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται δεν έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, ούτε απολαμβάνουν ελαφρύνσεων και απαλλαγών (πχ στα καύσιμα). Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκναυλώνονται είναι αντίστοιχες με αυτές των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Εφαρμογή έχουν οι διατάξεις: - της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου, δηλαδή ο ορισμός του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα στοιχεία του πλοίου που προκύπτουν από αυτόν. - του άρθρου 3 του νόμου, που προσδιορίζει τη σύναψη σύμβασης μόνο για την ολική ναύλωση του πλοίου, την ελάχιστη διάρκεια της ολικής ναύλωσης και τον τρόπο υπολογισμού της, τα πλοία που έχουν δικαίωμα να συνάπτουν τις εν λόγω συμβάσεις εντός της ελληνικής επικράτειας και τα πρόσωπα που μπορούν να εκναυλώνουν τα πλοία αναψυχής. Σημεία των διατάξεων αυτών επισημάνθηκαν στην περίπτωση 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ του Κεφαλαίου ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της παρούσας. - του άρθρου 7 και των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του νόμου, σημεία των οποίων επισημάνθηκαν στις περιπτώσεις 4. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΠΛΟΥ και 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ (ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ) του Κεφαλαίου ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της παρούσας. - της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου, σε περίπτωση εκναύλωσης ιστιοφόρου ιδιωτικού πλοίου αναψυχή.

11 11 5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν έχουν υποχρέωση οργανικής σύνθεσης πληρώματος. Σε περίπτωση πρόσληψης ναυτικού ασφαλισμένου στο Ν.Α.Τ, δεν γεννάται η υποχρέωση συμπλήρωσης οργανικής σύνθεσης αλλά ούτε η υποχρέωση ασφάλισης στο Ν.Α.Τ. άλλου πλην του προσληφθέντος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκναύλωσης του πλοίου εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 8, όπως σημεία τους επισημάνθηκαν στην περίπτωση 3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ του Κεφαλαίου ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της παρούσας. 6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Όπως στην περίπτωση 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ του Κεφαλαίου ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της παρούσας. IV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ Με το άρθρο 12 του νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ενιαία η πραγματοποίηση ημερήσιων περιηγητικών πλόων του Π.Δ. 122/95 (το οποίο καταργείται) και η διενέργεια θαλασσίων εκδρομών ή θαλάσσιου λουτρού που εκτελούνταν σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2743/99 (το οποίο καταργείται), υπό τον όρο «ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι» (στο εξής ταξίδι), ο σκοπός του οποίου περιγράφεται στην περίπτωση β της παραγράφου 2. Τα πλοία που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 12 αποτελούν πλέον τα «επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια». 1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Για να δραστηριοποιηθεί το επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, πέραν της καταχώρισής του στο Μητρώο μετά την έναρξη της λειτουργίας του, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην Λιμενική Αρχή, στην δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται το σημείο εκκίνησης του ταξιδιού. Με τη δήλωση γνωστοποιείται η περιοχή στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων. Σε περίπτωση τροποποίησης απαιτείται νέα υπεύθυνη δήλωση.

12 12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Λιμενική Αρχή ελέγχει αν το πλοίο επιτρέπεται να εκτελέσει ταξίδι στην δηλωθείσα περιοχή, σύμφωνα με το Π.Γ.Ε. ή το Π.Α. ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων που της επιδεικνύει ο ενδιαφερόμενος. Η υπεύθυνη δήλωση και, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου, ευκρινές φωτοαντίγραφο του Π.Γ.Ε. ή του Π.Α. ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων φυλάσσονται στην Λιμενική Αρχή. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Δικαίωμα εκτέλεσης ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών έχουν τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια σημαίας ελληνικής ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ιδιαίτερα σημειώνουμε τα παρακάτω: α) Το ταξίδι διενεργείται μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, από την έναρξή του και επιτρέπεται να πραγματοποιείται μεταξύ λιμένων, ακτών και όρμων της ελληνικής επικράτειας, με δυνατότητα προέκτασής του στην αλλοδαπή. Το πρόγραμμα του περιηγητικού ταξιδιού περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους λιμένες ή όρμους ή ακτές και θα πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί εκ των προτέρων. β) Απαραίτητη προϋπόθεση του ταξιδιού είναι η επιστροφή του πλοίου και του επιβάτη στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν, δηλαδή η διενέργεια κυκλικού ταξιδιού με την αποβίβαση των επιβατών στο σημείο επιβίβασής τους. γ) Επιτρέπεται η απο-επιβίβαση των επιβατών απευθείας από πλοίο που είναι αγκυροβολημένο σε λιμένα ή όρμο. δ) Το εισιτήριο που εκδίδεται για το ταξίδι είναι ενιαίο, δηλαδή καλύπτει το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή (αρχική επιβίβαση) έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών. Μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό στην περίπτωση που εκδίδεται για να καλύψει ομάδα (group) επιβατών. Συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση επιβατών στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία (Π.Δ. 23/1999 όπως ισχύει). Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ α) Αν το ταξίδι εκκινεί από λιμένα και περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ενδιάμεσο λιμένα, ο επιβάτης ακολουθεί το πλοίο σε όλο το ταξίδι. Μπορεί να αποβιβάζεται προσωρινά στην ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα ή όρμο ή ακτή.

13 13 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση των θαλάσσιων εκδρομών λουτρών που διενεργούνται από λιμένα προς όρμο ή ακτή, χωρίς να μεσολαβεί προσέγγιση σε άλλο λιμένα, δεν απαγορεύεται η αναχώρηση του ημερόπλοιου μετά από την αποβίβαση των επιβατών στον όρμο ή την ακτή. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση επιστροφής των επιβατών στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν ( κυκλικό ταξίδι). β) Απαγορεύεται η παραλαβή και η οριστική αποβίβαση επιβατών στους ενδιάμεσους λιμένες. Παρέκκλιση επιτρέπεται μόνο αν επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων. Γ. ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με την περίπτωση γ της παραγράφου 3 προβλέπονται δυνατότητες παρέκκλισης από τους παραπάνω όρους διενέργειας του ταξιδιού. Απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου πρόσωπου, υπό την προϋπόθεση της έλλειψης ή ανεπάρκειας και ιδιομορφίας των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών, προκειμένου να επιτραπεί: α) η παραλαβή επιβατών από ενδιάμεσους λιμένες του ταξιδιού, υπό την διατήρηση του όρου της διενέργειας κυκλικού ταξιδιού. β) η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες, χωρίς την υποχρέωση να ακολουθούν το πλοίο αλλά υπό τον όρο της επιστροφής τους στο σημείο επιβίβασής τους κατά την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία. Σε αυτή την περίπτωση το ταξίδι θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ίδιου συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο). γ) η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου και άλλων μέσων μεταφοράς, εφόσον ο συνδυασμός αυτός συμπεριλαμβάνεται στο ίδιο σύνολο τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο) και υπό τη διατήρηση της συνολικής χρονικής διάρκειας του ταξιδιού (έως εικοσιτέσσερις (24) ώρες). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δε διατηρείται ο όρος της κυκλικότητας του ταξιδιού. Για το λόγο αυτό η έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αφορά μόνο στο θαλάσσιο σκέλος του. Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις προβλέπεται σύνολο τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο), διευκρινίζουμε ότι αυτό παρέχεται από τουριστικά γραφεία και όχι από τον εκμεταλλευτή του ημερόπλοιου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που οι παραπάνω αιτήσεις κατατίθενται στις Λιμενικές Αρχές, θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας, με κοινοποίηση στο πρώτο τμήμα της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών και συνημμένες α) τις απόψεις τους για την πραγματοποίηση των

14 14 αιτηθέντων ταξιδιών, αφού διερευνηθεί η έλλειψη ή η ανεπάρκεια και ιδιομορφία των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και β) τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πρόκειται για πακέτο, όπου αυτό απαιτείται. Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΗ ΞΗΡΑ Με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 παρέχεται η δυνατότητα στα ημερόπλοια να εκτελούν ταξίδι το οποίο περιλαμβάνει τη διανυκτέρευση των επιβατών σε κατάλυμα της ξηράς, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το ταξίδι διαρκεί περισσότερο από εικοσιτέσσερις (24) ώρες και αποτελεί μέρος του ίδιου συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο). β) το ταξίδι είναι κυκλικό γ) το ημερόπλοιο υποχρεωτικά παραμένει αγκυροβολημένο, κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης των επιβατών στη ξηρά δ) αν το πλοίο δεν διαθέτει χώρους ενδιαίτησης για το πλήρωμα, προβλέπεται ρητά η διασφάλιση κατάλληλου καταλύματος με τη μεταξύ του πληρώματος και του πλοιοκτήτη καταρτιζόμενη σύμβαση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Λιμενική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 για την διενέργεια του ταξιδιού της παρούσας παραγράφου, ζητάει τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη των Λιμενικών Αρχών στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων θα διανυκτερεύσουν πλοίο και επιβάτες. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτή θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη προκειμένου η Λιμενική Αρχή να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο. 4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Οι διατάξεις της παραγράφου 5 έχουν σκοπό την διασφάλιση της τάξης, της ευρυθμίας και της ασφάλειας στους χώρους όπου παραβάλλουν ή αγκυροβολούν τα ημερόπλοια. 5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια υπό ελληνική σημαία στελεχώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα επιβατηγά τουριστικά πλοία. Τα θέματα σχετικά µε τη στελέχωση των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων υπό σημαία άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον έχουν χωρητικότητα κάτω των 650 gt, ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, µόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

15 15 6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973 Α 261) όπως ισχύει, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες. 7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης δ της παραγράφου 2, ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4256/2014 (Α 92) καταθέτει ευκρινή αντίγραφα α) του πρωτότυπου Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων και β) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης. Τα ανωτέρω απαιτούνται μόνο την πρώτη φορά που ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την υπεύθυνη δήλωση και αντίγραφά τους αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιηγητικά ταξίδια για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί κατ εξαίρεση έγκριση για την εκτέλεσή τους για την τρέχουσα θερινή περίοδο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 122/95 (Α 75), συνεχίζουν να εκτελούνται εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του νόμου. V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Παρακαλούμε για τη μελέτη του άρθρου 14, το οποίο ρυθμίζει θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων: α) την κατάργηση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας β) την πραγματοποίηση ερασιτεχνικών καταδύσεων από τους επιβάτες των πλοίων αναψυχής, για την αναψυχή τους γ) την ασφάλιση των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών του πρώτου μέρους του νόμου καθώς και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Εφόσον, κατά το άρθρο 14 παρ 4(α)(αα), συγκεκριμένο πλοίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 6/12 (Α 7), σχετική τυγχάνει η ΑΦ /2012 ΑΣ 2367 από Εγκύκλιος ΥΝΑ/ΔΕΛΕΠ-ΔΝΠΑ. Στην περίπτωση πλοίου που εμπίπτει στην περ. του άρθρου 14(4) και εφαρμόζεται ως προς αυτό ο Κανονισμός 392/2009 και ο Ν.

16 /2013 (Α 211), σχετική τυγχάνει η ΑΠ 3139.A.7/415/ Εγκύκλιος ΔΝΠΑ-ΔΘΣ- ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ. δ) την ανέλκυση ή τη καθέλκυση πλοίων αναψυχής χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια της Λιμενικής Αρχής. VΙ. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ) Τα οριζόμενα στην περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 42 αφορούν σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, που διενεργούν περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες). Ιδιαίτερα σημειώνουμε τα παρακάτω: α) Ο ορισμός των περιηγητικών ταξιδιών παρέχεται στην περίπτωση αα της παραγράφου Α. β) Το εισιτήριο είναι ενιαίο για το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή (αρχική επιβίβαση) έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών. γ) Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο επιβάτης δεν μπορεί να διακόψει το ταξίδι του και υποχρεούται να ακολουθεί το πλοίο. Μπορεί να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα. Παρέκκλιση προβλέπεται μόνο για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων. 1. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Ή ΥΠΟ ΣΗΜΑΙΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ή ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. Με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου ρυθμίζεται η εκτέλεση περιηγητικών ταξιδιών (κρουαζιέρας) από πλοία υπό ελληνική σημαία ή υπό σημαία άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ όταν ο λιμένας αρχικής επιβίβασης και τελικής αποβίβασης των επιβατών είναι ελληνικός, ανεξάρτητα από το αν το ταξίδι περιλαμβάνει και λιμάνια της αλλοδαπής. Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ α) Όταν η διάρκεια ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα τελικής αποβίβασής τους είναι έως σαράντα οκτώ (48) ώρες: - Απαραίτητος όρος είναι η τελική αποβίβαση των επιβατών στο λιμένα από τον οποίο αρχικά επιβιβάσθηκαν (κυκλικό ταξίδι).εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων β

17 17 και γ υπό στοιχεία αα και ββ της παραγράφου 3 1 του άρθρου 12, σημεία των οποίων επισημάνθηκαν στις υποπεριπτώσεις Β και Γ της περίπτωσης 3 του κεφαλαίου IV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ της παρούσας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Λιμενικές Αρχές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στο θέμα της αποβίβασης επιβατών ελέγχοντας αν οι οριστικά αποβιβαζόμενοι επιβάτες είχαν επιβιβαστεί αρχικά στο πλοίο από άλλο ελληνικό λιμάνι. β) Όταν η διάρκεια ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών, επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών σε λιμένα διαφορετικό από αυτόν στον οποίο επιβιβάσθηκαν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την περίπτωση καταργείται η κυκλικότητα, δηλαδή η υποχρέωση αποβίβασης του επιβάτη στο λιμάνι από το οποίο αρχικά επιβιβάσθηκε. Κατά την αποβίβαση των επιβατών σε λιμάνι διαφορετικό από αυτό της επιβίβασης τους, οι Λιμενικές Αρχές να ελέγχουν την τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης (δηλαδή η ημερομηνία αρχικής επιβίβασης του επιβάτη στο πλοίο να απέχει παραπάνω από 48 ώρες από την αποβίβαση). Επιτρέπεται επίσης η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους λιμένες και η επιβίβασή τους από τον ίδιο ή διαφορετικό λιμένα στο ίδιο ή σε διαφορετικό πλοίο της ίδιας εταιρείας, μετά από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) η υφιστάμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση δεν είναι επαρκής και β) το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο). Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Στους παραβάτες επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων 42, 44, 45,157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.δ. 187/1973 (Α 261). 2. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την περίπτωση Γ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 1 του Ν. 3872/2010 (Α 148) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 222 του Ν. 4072/2012 (Α 86) και το άρθρο 54 του Ν. 4150/2013 (Α 102). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το νέο στοιχείο που εισάγεται είναι η κατάργηση της κυκλικότητας, δηλαδή της υποχρέωσης αποβίβασης του επιβάτη στο λιμάνι από το οποίο αρχικά επιβιβάσθηκε. 1 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο αναφέρεται «της παραγράφου 2»

18 18 Σε κάθε περίπτωση, οι Λιμενικές Αρχές να ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων που διατηρούνται (μεταφορική ικανότητα του πλοίου άνω των σαράντα εννέα (49) επιβατών και διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών). Επιπλέον, στα πλοία αυτά, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ 2 της περίπτωσης Α 3 και της υποπερίπτωσης δδ 4 της περίπτωσης Β 5 της παραγράφου 1, που επισημάνθηκαν ανωτέρω. Ως προς το πλήρωμα και τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3872/2010 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 222 του Ν. 4072/ ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις όσα πλοία εκτελούν διεθνείς πλόες, δηλαδή α) έχουν παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα τους αποβιβάσουν ή όχι στην Ελλάδα ή β) έχουν παραλάβει τους επιβάτες τους από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αποβιβάσουν στην αλλοδαπή ή γ) διέρχονται από την Ελλάδα, έχοντας παραλάβει επιβάτες από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους στην αλλοδαπή. 4. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ Διατηρείται η δυνατότητα των επιβατηγών δρομολογημένων πλοίων να εκτελούν ταξίδια µε ολική ναύλωση για την εξυπηρέτηση οργανωμένων ομαδικών μετακινήσεων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων δρομολογίων τους, ύστερα από Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής. VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Στο πλαίσιο συγκέντρωσης στοιχείων για την παρακολούθηση της δραστηριοποίησης των κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, οι Λιμενικές Αρχές θα αποστέλλουν 2 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο σημειώνεται ως «της περίπτωσης β.» 3 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο σημειώνεται ως «της παραγράφου 1» 4 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο σημειώνεται ως «.της περίπτωσης δ.» 5 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο σημειώνεται ως «της παραγράφου 2»

19 19 στην Υπηρεσία μας συμπληρωμένο το συνημμένο στο παράρτημα της παρούσας πίνακα. 2. Με την έναρξη ισχύος του νόμου καταργήθηκαν: - τα άρθρα 1 έως 14 του Ν. 2743/1999 (Α 211), εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 η οποία αναριθμήθηκε σε 5 με την παράγραφο 16 του άρθρου 40 του ν.3182/2003 (Α 220), - το άρθρο 40 του ν. 3182/2003 (Α 220), - το Π.Δ 122/95 (ΦΕΚ 75 Α ), - η παράγραφος 5 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α 261) όπως ισχύει η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 8 α του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α) και αναριθμούνται οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 165 του ΚΔΝΔ σε 5, 6 και 7 αντιστοίχως, - οι παράγραφοι 8 β και 8 γ του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α ), - τα στοιχεία µε αύξοντα αριθµό 25 (άδεια απόπλου υπό ξένη σηµαία) και 55 (άδεια ανέλκυσης ή καθέλκυσης πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων) της παραγράφου 1 του άρθρου µόνου της απόφασης µε αριθµό /1/1999 (Β 2000/1999) και αντικαταστάθηκε - το άρθρο 1 του ν. 3872/2010 (Α 148) 3. Οι παρακάτω Κ.Υ.Α. και Υ.Α. παραμένουν σε ισχύ: - ΥΑ αριθ /2001/ (Β 615) - ΚΥΑ αριθμ /01/ (Β 1281) - ΚΥΑ αριθμ / (Β' 2201) με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. 798/ (Β 19) - ΥΑ αριθμ. 3342/36/ (Β' 1124) - ΥΑ αριθμ. 3342/13/2004/ (Β' 1330) που τροποποίησε την ΥΑ αριθμ. 3342/02/2004/ (Β' 478) - ΥΑ αριθμ /8/2003/ (Β 573) η οποία τροποποιήθηκε με την ΥΑ αριθμ /7/ (Β 611) η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την /04/ (Β 820) - ΚΥΑ αριθμ. 3342/02/2002/ (Β' 560) με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ αριθμ. 3342/14/2000/ (Β' 392) - Η αριθμ. 279/2007 Γνωμοδότηση ΝΣΚ/Τμήμα Γ που έγινε αποδεκτή απο τον κ. ΥΕΝΑΝΠ Μέχρι την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2:

20 20 - ΥΑ αριθμ. 3342/02/2005/ (Β 169) κατά το μέρος που ορίζει τον τύπο της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τον κατάλογο των αποδεκτών για κοινοποίηση και εσωτερική διανομή - ΥΑ αριθμ. 3342/03/2003/ (Β 1111) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου. Ο Υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΛ/Χ, Λ/Χ, Υ/Χ Σ/Σ (μέσω προϊσταμένων αρχών τους) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ. ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ - Γρ. κ.κ. Υπουργού, Γ.Γ., Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., Α/Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ., Α Υ/Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ, Β Υ/Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ., ΕΝΑ ΕΒΑ/Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ, ΔΚΝΠ - Δ.Ν.Π.Α. ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ., Δ.Ν.ΕΡ., ΚΕΕΠ/Δ.Ε.Π Δ.Μ.Κ., Δ.ΕΛ.ΕΠ, Δ.Α.Ν, ΔΙ.ΔΗ.Σ, ΔΙ.ΔΑΣ., ΔΙ.Κ.Α., ΔΙ.ΠΛ.ΕΠ., Δ.ΕΚ.Ν.

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΣΗΜΑΙΑ GT ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (κατά τον κατάπλου) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (αποβίβαση για περιήγηση στη ξηρά) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (αρχική επιβίβαση) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (τελική αποβίβαση) ΣΥΝΟΛΟ.... ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: - Παρακαλείστε για την προσεκτική και ορθή συμπλήρωση του πίνακα. - Σε περίπτωση που αποστέλλονται στοιχεία και για Λιμενικές Αρχές αρμοδιότητάς σας, πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικός πίνακας, έτσι ώστε κάθε πίνακας να αντιστοιχεί σε μία Λιμενική Αρχή. - Αρνητικές απαντήσεις απαιτούνται. - Η αποστολή τους να γίνεται είτε μέσω φαξ ( /63) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση - Η 5η στήλη αφορά τον αριθμό των επιβατών του πλοίου κατά τον κατάπλου. - Η 6η στήλη αφορά τον αριθμό των επιβατών που αποβιβάσθηκαν για να παραμείνουν στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου στο λιμένα. - Η 7η στήλη αφορά τον αριθμό των επιβατών που επιβιβάσθηκαν πρώτη φορά στο πλοίο από το λιμένα. - Η 8η στήλη αφορά τον αριθμό των επιβατών που αποβιβάσθηκαν οριστικά από το πλοίο στο λιμένα.

22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ (ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ) Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 2743/ Β. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 2743/ ΙΙΙ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (TRANSIT LOG) ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ IV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Γ. ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΗ ΞΗΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ VΙ. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ) ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Ή ΥΠΟ ΣΗΜΑΙΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ή ΤΟΥ Ε.Ο.Χ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την οµοιόµορφη εφαρµογή του νόµου από τις Λιµενικές Αρχές της χώρας.

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την οµοιόµορφη εφαρµογή του νόµου από τις Λιµενικές Αρχές της χώρας. Αριθ. πρωτ.: 3342.2.1/01/17.4.2014 Ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» Πειραιάς, 17 Απριλίου 2014 Αριθ.Πρωτ: 3342.2.1/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Δ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Δ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Δ ) Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ.Πρωτ: 3343.10 / 04 / 2014 Ταχ. Δ/νση : AΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Nόμο 4256/2014 (ΦΕΚ Α /92/14-4-2014) Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Nόμο 4256/2014 (ΦΕΚ Α /92/14-4-2014) Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Nόμο 4256/2014 (ΦΕΚ Α /92/14-4-2014) Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια των Όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις 1 Άγγελος Θ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νοέμβριος 2003 Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2743/1999 (Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 211 τ.α /13.10.1999 και παρατίθεται, σε ανεπίσημη κωδικοποίηση, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 8 Απριλίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τουριστικά Πλοία και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α ) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α ) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων Αθήνα, 30.06.2015 ΠΟΛ.1141 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ, 31 Αυγούστου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η άρση της απαγόρευσης εκτέλεσης κυκλικών περιηγητικών ταξιδίων με αφετηρία ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΨΝ ΟΙΚ/ΚΨΝ ΤΣ/ΣΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β ΔΙΕΤΘΤΝΗ 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 08-02 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3133.1-10229 - 2016 & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32161 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3061 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 3133.1-76888 - 2016 Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου

Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ E K Θ Ε Σ Η Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τουριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α...4 Άρθρο 1 Ορισµοί... 4 Κεφάλαιο Β - Επαγγελµατικά Πλοία Αναψυχής...7 Άρθρο 2 - Άδεια επαγγελµατικών πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4256 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις Το πρώτο µέρος του προτεινόµενου σχεδίου νόµου έ- χει ως στόχο τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 αποφασίζουμε: Κ.Υ.Α. αριθμ. 19676-19/05/2012 - Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 -- 645 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069830/442/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14493 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη 29.9.2017 A8-0165/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Dominique Riquet A8-0165/2017 Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19 Ναυτολόγηση

Άρθρο 19 Ναυτολόγηση 40 28/3/2013 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΝ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.14 17:44:53 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β )

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β ) ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β 10-05-93) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΓΚΛ αριθ. 43 Συμπλήρωση διάταξης του αρ. 01 ΓΚΛ (ΦΕΚ 916 Β/14-07-06)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 54960 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13 Δ.Θ.Σ. Δ.Ε.Π. Δ.ΕΚ.Ν. Δ.Λ.Υ. Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

A8-0168/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0370 C8-0209/ /0171(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

A8-0168/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0370 C8-0209/ /0171(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 29.9.2017 A8-0168/ 001-029 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-029 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Izaskun Bilbao Barandica A8-0168/2017 Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1075 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Α.Π.: 3643/249 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα Α.Π.: 3643/249 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τηλ:2131516646 Γενική Δ/νση Εργασίας Αθήνα 28-2-2012 Α.Π.: 3643/249 ΠΡΟΣ: Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη 2 Ιουνίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.41/4895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ:ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 210 4550192 Fax: 210 4550187 Πειραιάς 23 Μαρτίου 2009 Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ναύλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1064276 ΕΞ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών 1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Στη ρύθμιση, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α7 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ. ΠΟΛ.1202/12.7.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/14.4.1997 ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.1319/125/Α0018 ΑΥΟ Αθήνα 12 Ιουλίου 1997 Αρ.Πρωτ.: 1047242/1995/0014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.27 12:50:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ.: /19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο «Επείγουσες Ρυθμίσεις για την Αντιμετώπιση της Απλήρωτης Ναυτικής Εργασίας» α. Επί της αρχής Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 827 8 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3608, 31/5/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταγραφή Ατόμων που Ταξιδεύουν με Επιβατηγά Πλοία) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013.

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4470/2017. Άρθρο πρώτο. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης

ΝΟΜΟΣ 4470/2017. Άρθρο πρώτο. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης ΝΟΜΟΣ 4470/2017 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και ιαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 ΦΕΚ Α 65/08.05.2017 Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α / ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 105 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Α.Π.: 35996/17.05.2017 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις

Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΔ, 3 Μαΐου 2017 Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23953 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας XL SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. γ. Του άρθρου 59 του πδ 111/2014 (Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. γ. Του άρθρου 59 του πδ 111/2014 (Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45 Ταχ. Κώδικας : 546 30 Θεσασαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260 ΦΑΞ : 2313333258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα