ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΣ 444/2005 ΤΜΗΜΑ Α' Συνεδρίαση της 5 ης Οκτωβρίου Σύνθεση Προεδρεύων : Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Νοµικοί Σύµβουλοι: Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Χαρίκλεια Παλαιολόγου, Φώτιος Τάτσης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Νικόλαος Μουδάτσος. Εισηγήτρια : Αικατερίνη Γρηγορίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Αριθ. Πρωτ. Ερωτήµατος: 11300/ έγγραφο της ιεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Περίληψη ερωτήµατος: Ερωτάται α) Αν, στα πλαίσια διεξαγωγής δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, η υποβολή µε τον σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς ακριβούς αποσπάσµατος του βιβλίου µετόχων των συµµετεχουσών στο διαγωνισµό ελληνικών ανωνύµων εταιρειών, από το οποίο προκύπτουν όλα τα απαιτούµενα κατά το νόµο και την προκήρυξη στοιχεία για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών της κάθε εταιρείας µέχρι φυσικού προσώπου, πληροί τις απαιτήσεις του νόµου περί υποβολής αναλυτικής κατάστασης µετόχων και µπορεί να γίνει δεκτή. β) Αν η Επιτροπή ιαγωνισµού επιτρέπεται να δεχθεί µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και την αποσφράγιση αυτών υπεύθυνη δήλωση συµµετέχοντος σε αντικατάσταση του απαιτούµενου κατά την προκήρυξη, επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικού περί του ότι ο συµµετέχων δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, όταν έχει υποβληθεί µε το φάκελο της προσφοράς πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής αρχής περί του ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. γ) Αν η Επιτροπή ιαγωνισµού µπορεί να δεχτεί την προσφορά συµµετέχουσας ελληνικής ανώνυµης εταιρείας, η οποία παρέλειψε να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση µετόχων, ισχυριζόµενη ότι δεν είχε τέτοια υποχρέωση διότι κάτοχος των µετοχών της είναι ένα µόνο φυσικό πρόσωπο και ότι αυτό προκύπτει από το καταστατικό της. 1

2 ΣΤΟ ερώτηµα το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Α' Τµήµα) γνωµοδοτεί ως ακολούθως: Ι. Με τη συνηµµένη στο υπ' αριθ / έγγραφο της ιεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης από επιστολή του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, η οποία διαβιβάστηκε στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του ως άνω Υπουργείου µε την υπ' αριθ /50967/ εντολή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία και τίθενται τα εξής ερωτήµατα: «1. Για την υλοποίηση της διαφηµιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ στα Μέσα εξωτερικού για ένα έτος, µε την υπ. αριθ / προκήρυξη του ΕΟΤ προκηρύχθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου/ων για την ανάθεση από τον ΕΟΤ του σχεδιασµού προγράµµατος Μέσων, την αγορά χώρου/χρόνου στα Μέσα και τις απαραίτητες αναπαραγωγές του δηµιουργικού υλικού, συνολικού προϋπολογισµού της σχετικής δαπάνης ποσού µέχρι Εξ άλλου, στα πλαίσια της διαφηµιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ στα Μέσα εσωτερικού για ένα έτος, µε την υπ. αριθ / προκήρυξη του ΕΟΤ προκηρύχθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάθεση σε ανάδοχο του σχεδιασµού και της παραγωγής του δηµιουργικού µέρους της διαφηµιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ στο εσωτερικό, του σχεδιασµού και της αγοράς χώρου/χρόνου στα Μέσα ως και των απαραίτητων αναπαραγωγών του δηµιουργικού υλικού, προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης ποσού µέχρι Οι εν λόγω διαγωνισµοί διενεργήθηκαν στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου ε.ε. αντίστοιχα, σε πρώτο δε στάδιο αποσφραγίστηκαν από την οικεία Επιτροπή, οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής στους διαγωνισµούς, που περιλαµβάνονταν στις κατατεθείσες προσφορές. Κατά τον έλεγχο του περιεχοµένου των εν λόγω φακέλων διαπιστώθηκαν τα εξής: α. Στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής της, που κατέθεσε στον πρώτο των παραπάνω διαγωνισµών µία ένωση εταιρειών, δεν περιέχεται το υπό στοιχεία εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης δικαιολογητικό το οποίο κατά νόµο απαιτείται σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών της προσφέρουσας ένωσης εν όψει του ύψους της προσφοράς της, που υπερβαίνει το ποσό των , δηλαδή η αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων κάθε µιας των εταιρειών - µελών της ένωσης, µε τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου της, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της κάθε εταιρείας - µέλους, ως και µε τα στοιχεία του άρθρου 2 παρ. 4 του Π.. 82/1996. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στον δεύτερο των ως άνω διαγωνισµών εκ µέρους της αυτής προσφέρουσας ένωσης 2

3 εταιρειών ως και µιας επιπλέον άλλης συµµετέχουσας εταιρείας στον διαγωνισµό αυτό. Αντί της ζητούµενης ως άνω αναλυτικής κατάστασης οι προαναφερθείσες εταιρείες υπέβαλαν επικυρωµένη από ικηγόρο φωτοτυπία αποσπάσµατος εκ του τηρουµένου βιβλίου µετόχων αυτών, θεωρηµένου από την αρµόδια Ο Υ, στο οποίο αναγράφονται οι µέτοχοι κάθε µιας των εταιρειών αυτών και ο αριθµός των µετοχών που ανήκουν σε κάθε µέτοχο. Σχετικά µε το θέµα αυτό οι εν λόγω εταιρείες προέβαλαν στην Επιτροπή διαγωνισµού τον ισχυρισµό ότι το κατατεθέν υπ' αυτών απόσπασµα του µετοχολογίου τους έχει την αυτή αποδεικτική αξία µε τη ζητούµενη µε τις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισµό αναλυτική κατάσταση, αφού και από τα δύο αυτά έγγραφα προκύπτουν και αποδεικνύονται τα στοιχεία των µετόχων κάθε µιας των εταιρειών αυτών, µέχρι φυσικού προσώπου. Το τελευταίο τούτο (µέχρι φυσικού προσώπου) ισχύει για τις εταιρείες - µέλη της προαναφερθείσας ένωσης, ως µέτοχοι των οποίων αναφέρονται φυσικά πρόσωπα, όχι όµως και για την άλλη συµµετέχουσα µεµονωµένα εταιρεία, της οποίας ένας εκ των µετόχων της είναι σύµφωνα µε το υποβληθέν απόσπασµα, ανώνυµη εταιρεία και για την οποία δεν υπεβλήθη κανένα έγγραφο (µετοχολόγιο κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτουν οι µέτοχοι αυτής µέχρι φυσικού προσώπου. β. Στον δεύτερο των ως άνω διαγωνισµών, τρεις εκ των συµµετεχουσών σ' αυτόν εταιρειών, ως προς το υπό στοιχεία του άρθρου 3 της υπ. αριθ / προκήρυξης πιστοποιητικό για το ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης περί αναγκαστικής διαχείρισης αυτών, υπέβαλαν πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί µη εκδόσεως υπ' αυτού του εν λόγω πιστοποιητικού, χωρίς όµως και να υποβάλουν την απαιτούµενη σε µια τέτοια περίπτωση την υπό στοιχεία 8.3 του άρθρου 3 της προκήρυξης υπεύθυνη δήλωση αυτών ενώπιον ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής ή Συµβολαιογράφου ως και του άρθρου 6 παρ. 4 του Π.. 394/1996. γ. Τέλος, στον ίδιο διαγωνισµό µία εταιρεία δεν υπέβαλε την υπό στοιχεία εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης προβλεπόµενη αναλυτική κατάσταση µετόχων, ισχυρισθείσα ότι δεν απαιτείται η υποβολή της εκ µέρους της, καθόσον ο µόνος µέτοχος αυτής είναι ένα µόνο φυσικό πρόσωπο και τούτο κατά τους ισχυρισµούς της προκύπτει από το υποβληθέν µε τη προσφορά της καταστατικό της εταιρείας, όπερ όµως δεν διαπιστώνεται από το περιεχόµενο αυτού ότι προκύπτει ούτε άλλωστε προκύπτουν από τα υποβληθέντα από την ίδια εταιρεία δικαιολογητικά οι µέτοχοι αυτής µέχρι τριάντα (30) ηµέρες προ του διαγωνισµού όπως ορίζει το Π.. 82/ Εν όψει των παραπάνω εκτεθέντων, θα παρακαλούσαµε να γνωµοδοτήσετε επί των κατωτέρω ερωτηµάτων: 3

4 α. Μπορεί στη παραπάνω υπό στοιχείο α.' περίπτωση, να δεχθούν η Επιτροπή διαγωνισµού και ο ΕΟΤ ότι αντί της υπό στοιχεία εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης αναλυτικής κατάστασης µετόχων είναι δυνατό, αυτή να αναπληρωθεί µε το υποβληθέν απόσπασµα εκ του βιβλίου µετόχων, των διαγωνιζόµενων εταιρειών; β. Είναι δυνατή, στη παραπάνω υπό στοιχείο β.' περίπτωση, η εκ των υστέρων, µετά το πέρας της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών και µετά το άνοιγµα των περιεχοµένων στις κατατεθείσες προσφορές φακέλλων των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό, υποβολή από τις διαγωνιζόµενες τρεις εταιρείες της υπεύθυνης δήλωσης του όρου 8.3 της προκήρυξης σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.. 394/1996; Επισηµαίνεται εν προκειµένω, ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 8 της προκήρυξης, η έλλειψη έστω και ενός των αναφερόµενων σ' αυτήν δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος και την µη αξιολόγηση της πρότασης του και επιπλέον, δικαιολογητικά που προσκοµίζονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών θεωρούνται ως εκπρόθεσµα υποβληθέντα και δεν γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισµού της σχετικής προσφοράς από την περαιτέρω διαδικασία διαγωνισµού. Εξ άλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της προκήρυξης, η Επιτροπή διαγωνισµού, όπως και η Υπηρεσία του ΕΟΤ, διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν, πέραν των οριζοµένων στην προκήρυξη δικαιολογητικών, συµπληρωµατικά δικαιολογητικά καθώς και σχετικές διευκρινίσεις. Εχει εφαρµογή η τελευταία αυτή διάταξη του άρθρου 8 στη προκειµένη υπό στοιχείο β.' περίπτωση; γ. Μπορούν η Επιτροπή διαγωνισµού και η Υπηρεσία να δεχθούν στην ως άνω υπό στοιχείο γ.' περίπτωση ότι δεν απαιτείται η υποβολή από την διαγωνιζόµενη εταιρεία της υπό στοιχείο εδ. β.' του άρθρου 3 της προκήρυξης αναλυτικής κατάστασης µετόχων, σύµφωνα µε τους προεκτεθέντες ισχυρισµούς της; Ανεξάρτητα του βάσιµου ή µη των ισχυρισµών αυτών της διαγωνιζόµενης εταιρείας, η µη υποβολή υπ' αυτής του ως άνω δικαιολογητικού αποτελεί λόγο αποκλεισµού της από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού; Σας διαβιβάζουµε τις προκηρύξεις των ως άνω διαγωνισµών και τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής τους και παρακαλούµε όπως, λόγω των προβλεπόµενων στις προκηρύξεις προθεσµιών για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαγωνισµών, µας γνωρίσετε τη γνώµη σας επί των ανωτέρω ερωτηµάτων το ταχύτερο δυνατόν». 4

5 II. Α. Κρίσιµες για την απάντηση στα τεθέντα ερωτήµατα είναι οι ακόλουθες διατάξεις: Το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 (Α' 159) ορίζει τα εξής: «1. Οι µετοχές των ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 του ν. 1232/1982 και 1 παρ.6 του ν,1256/1982, ύψους µεγαλύτερου του ενός δισεκατοµµυρίου ( ) δραχµών, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Στα έργα ή τις προµήθειες περιλαµβάνεται και η προσφορά υπηρεσιών. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία και οι µετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι Φυσικού προσώπου. Ειδικά ως προς τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές που κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο. Σ. Ε. Κ. Α ), Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν. 1969/1991,τράπεζες,ασφαλιστικά ταµεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες και εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 5% για καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση ο περιορισµός του ποσοστού µέχρι 5% δεν ισχύει για τις τράπεζες, εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητα τους περισσότερες µετοχές, είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων µετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως. Η ονοµαστικοποίηση των µετοχών είναι προϋπόθεση νια την παραδεκτή συµµετοχή της εταιρείας ή της κοινοπραξίας, στην οποία µετέχει η εταιρεία αυτή, στη σχετική διαδικασία...», σύµφωνα δε µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2414/1996 (Α' 135), «Η αληθής έννοια του εδαφίου 3 της παρ. 1 του ν. 2328/1995 έχει ως εξής: Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ελληνική ανώνυµη εταιρεία και οι µετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι φυσικού προσώπου». Το Π.. 82/1996, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 3 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόµου, ορίζει: Αρθρο 1: «1. Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που υετέχουν, είτε οι ίδιες είτε ως µέλη κοινοπραξιών στις διαδικασίες ανάληψης έρνων ή προυηθειών, συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς υπηρεσιών, και ευπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/95 (ΦΕΚ Α' 159), όπως αυτό ισχύει, υπογρεούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς ανάληψης έργων ή προµηθειών να έγουν ονοµαστικοποιήσει τις υετογές τους µέχρι φυσικού προσώπου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 2. Η υποχρέωση νια την ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών εταιρείας που εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του Ν.2328/95 θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον 5

6 η εταιρεία, κατά την υποβολή της προσφοράς για τη συµµετοχή της στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών, εκτός των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόµων ή από την προκήρυξη του διαγωνισµού, υποβάλλει στον φορέα: α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. Προκειµένου περί Εταιρείας της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του Καταστατικού, ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας να έχει µετατραπεί σε ονοµαστικές, µε την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους µετόχους της, κατόχους ανωνύµων µετοχών οιασδήποτε κατηγορίας και µορφής (τίτλοι ανωνύµων µετοχών ή και ανώνυµα αποθετήρια έγγραφα) όπως προσέλθουν και καταθέσουν τις ανώνυµες µετοχές τους στην Εταιρεία, προκειµένου αυτή να καταρτιστεί το µετοχολόγιο και να τις αντικαταστήσει µε ονοµαστικές. Η πρόκληση πρέπει να αναφέρει επίσης και τις συνέπειες της µη συµµόρφωσης προς την ως άνω πρόσκληση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2. β) Αναλυτική κατάσταση υε τα στοιχεία των υετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιυες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 3. Εφόσον από την κατάσταση των µετοχών της παραγράφου 2.β' προκύπτει ότι µέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονοµαστικές µετοχές και να έχουν προσκοµίσει στην Εταιρεία βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και αυτών των ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονοµαστικές µετοχές και να προσκοµίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα πλην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και των τελευταίων ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να προσκοµίσουν βεβαίωση περί του ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές και βεβαιώσεις για τους µετόχους τους, αντίστοιχα µε όσα ορίζονται παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικού προσώπου πλην ανωνύµου 6

7 εταιρείας οι τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιρειών. Για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η εταιρεία τηρεί επιπλέον ειδικό µετοχολόγιο για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρείες. Στο ειδικό αυτό µετοχολόγιο η Εταιρεία καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τους µετόχους κάθε ανώνυµης εταιρείας που είναι µέτοχος της Εταιρείας κ.ο.κ, µέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου. Οι ανώνυµες εταιρείες που είναι µέτοχοι της Εταιρείας αναλαµβάνουν γραπτώς έναντι της Εταιρείας την υποχρέωση να την ενηµερώνουν αµέσως για κάθε αλλαγή στο µετοχολόγιό τους ή στο µετοχολόγιο µετόχου τους που είναι ανώνυµη εταιρεία κ.ο.κ. Η Εταιρεία καταχωρεί αµέσως τα στοιχεία αυτά στο ειδικό της µετοχολόγιο, το οποίο τηρεί για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρείες». Άρθρο 2: «3. Η Εταιρεία, προκειµένου να επιτρέψει στους µετόχους της να συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή να τους καταβάλει µέρισµα, ελέγχει τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώµατος, βάσει των στοιχείων του µετοχολογίου και του ειδικού µετοχολογίου της που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου Στην αναλυτική κατάσταση της παραγράφου 2 β' του άρθρου 1, θα γίνεται ειδική αναφορά, κατά κατηγορία, των τυχόν µετοχών που στερούνται των δικαιωµάτων παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε όσα εκτίθενται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθµός της πράξης θεώρησης από την αρµόδια.ο.υ. του προβλεπόµενου από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου µετόχων». σηµ.: Με το Ν.3310/2005 (Α'30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, του άρθρου 14 του Ν. 2414/1996 και ορισµένες διατάξεις του ως άνω Π.., πλην όµως η ισχύς του νόµου αυτού ανεστάλη µε το άρθρο 21 του Ν.3345/2005 (Α' 138/ ) από την ψήφιση της νεότερης αυτής διάταξης στη Βουλή έως την , µε εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 11 και της παρ. 29 του άρθρου 12 του Ν.3310/2005, οι οποίες δεν ενδιαφέρουν εν προκειµένω. Εποµένως, στους ως άνω διαγωνισµούς, που προκηρύχθηκαν την και διεξήχθησαν την και έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις του Ν. 2328/1995 και του Π.. 82/1996 και όχι οι αντίστοιχες του Ν.3310/2005. Το Π.. 346/1998 (Α'230), µε το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών στο εθνικό δίκαιο, στο άρθρο 24 ορίζει: «1. Κάθε παρέχων υπηρεσίες µπορεί να αποκλεισθεί από την διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εάν: 7

8 α. βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β. εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον παρέχοντα υπηρεσίες να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ, ε και στ της προηγούµενης παραγράφου 1 αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη: -για τις περιπτώσεις τις αναφερόµενες στα στοιχεία α., β., και γ. απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις... Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του». Ταυτόσηµες είναι και οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.. 394/1996 (Α'266), οι οποίες εφαρµόζονται συµπληρωµατικά στους ως άνω διαγωνισµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 1 των προκηρύξεων. Β. Γίνεται παγίως δεκτό ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία δεσµεύει τόσο τα διοικητικά όργανα, όσο και τους διαγωνιζόµενους. Οι προσφορές πρέπει να είναι σύµφωνες µε το περιεχόµενο του συνόλου των όρων της προκήρυξης. Εν όψει µάλιστα της αυστηρά τυπικής διαδικασίας των δηµόσιων διαγωνισµών, προσφορές οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε ουσιώδεις όρους της προκήρυξης αποκλείονται από το διαγωνισµό. Όροι που τάσσονται ρητά από την προκήρυξη επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς από την περαιτέρω αξιολόγηση θεωρούνται οπωσδήποτε ως ουσιώδεις. Γίνεται, επίσης, δεκτό ότι, αν κάποιος έλαβε µέρος στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά, χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις ή να αµφισβητήσει κατ' άλλον τρόπο τη νοµιµότητα της προκήρυξης ή όρου της, δεν δικαιούται να την αµφισβητήσει µεταγενέστερα (βλ. Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 803/1998, Ολοµ. και Σ.τ.Ε. 4231/2000, καθώς και την αναφερόµενη σε αυτές νοµολογία). 8

9 Γ. Στην προκειµένη περίπτωση, µε την υπ' αριθ / προκήρυξη το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί ο σχεδιασµός προγράµµατος Μέσων, η αγορά χώρου/χρόνου στα Μέσα και η αναπαραγωγή του δηµιουργικού υλικού που είναι απαραίτητο για την διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ στα Μέσα εξωτερικού για ένα έτος. Η διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ θα πραγµατοποιηθεί στις οµάδες χωρών που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της προκήρυξης και θα είναι συνολικού προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των ευρώ πλέον φόρου προστιθεµένης αξίας και τυχόν νοµίµων κρατήσεων επί του ποσού αυτού. Στην προκήρυξη αυτή ορίζονται µεταξύ άλλων και τα εξής : «ΑΡΘΡΟ 1, ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισµός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στον τόπο και στον χρόνο που αναφέρονται πιο κάτω σύµφωνα: Α. Με τους όρους της παρούσας προκήρυξης Β. Με τις διατάξεις του Π. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98) «Περί Προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της » όπως τροποποιήθηκε µε το Π 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) και Π 101 (ΦΕΚ95/Α/ ) και συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις των Π 394/96 (ΦΕΚ266/Α/ ) και 261/97 (ΦΕΚ 186/Α/ )... Οι προσφορές θα κατατεθούν στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, Τσόχα 7 ΤΚ11521 Αθήνα, στην ιεύθυνση ιοικητικού, στον 1 όροφο - ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, απευθείας ή ταχυδροµικά, και να κατατεθούν το αργότερο µέχρι Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου 2004 και ώρα 14:00... Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και την ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη (σηµ : , ώρα 10:00). Προσφορές που υπεβλήθησαν µετά το πέρας της ηµεροµηνίας κατάθεσης αποκλείονται του διαγωνισµού, ΕΝ αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται από την Επιτροπή στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. ικαιολογητικά που προσκοµίζονται στην επιτροπή από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών- σε αυτά περιλαµβάνονται και όσα δεν περιέχονται µέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών-θεωρούνται ως 9

10 εκπρόθεσµα υποβληθέντα και δεν γίνονται δεκτά επί ποινή αποκλεισµού της σχετικής προσφοράς από την περαιτέρω διαδικασία διαγωνισµού. Η αποσφράγιση γίνεται µα την παρακάτω διαδικασία: Α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος µε τα «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», µονογράφονται δε και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον στο φάκελο αυτόν δεν περιέχονται όλα τα προβλεπόµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, ο υποβάλλων την προσφορά αποκλείεται µε πρακτικό της Επιτροπής της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισµού και η επιτροπή δεν αποσφραγίζει το φάκελο της οικονοµικής του προσφοράς, αλλά τον διαβιβάζει µαζί µε τα δικαιολογητικά, στην /νση ιοικητικού του ΕΟΤ προς επιστροφή του στον ενδιαφερόµενο... ΑΡΘΡΟ 2, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος: 1. Φυσικά πρόσωπα Νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις τους Κοινοπραξίες ή συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες... Επίσης οι Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 15 του Ν 2328/95 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α) καθώς και των διατάξεων του Π 82/1996 νια την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου, όπως ισχύουν, προκειµένου να είναι παραδεκτή η συµµετοχή τους στην διαδικασία ανάληψης έργου του ηµοσίου ή Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα... ΑΡΘΡΟ 3, ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. ΣΤΟ σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται: Η λέξη προσφορά... 2.Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως εξής: 8. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση ζητούµενα δικαιολογητικά της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού... Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ικαιολογητικά κατά περίπτωση συµµετέχοντος Έλληνες Πολίτες Εγγύηση συµµετοχής Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά 10

11 Εγγύηση συµµετοχής Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να ποοκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Προκειµένου νια Ελληνικές εταιρείες: α) πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές β) αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. Στην κατάσταση αυτή θα αναγράφονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Π. 82/1996 και ο αριθµός της πράξης θεώρησης από την αρµόδια.ο.υ του βιβλίου µετόχων. ιευκρινίζεται ότι αν το ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο συµµετέχει στον διαγωνισµό και το ύψος της οικονοµικής προσφοράς του είναι µικρότερη του ποσού των ΕΥΡΩ, δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου για τις µετοχές. Για το σκοπό αυτό υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι η οικονοµική του προσφορά είναι µικρότερη του ποσού των ΕΥΡΩ. Η δήλωση πρέπει να είναι θεωρηµένη από αστυνοµική ή άλλη αρµόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής και υποβάλλεται µε το φάκελο των δικαιολογητικών Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος που γίνεται ενώπιον ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής ή Συµβολαιογράφου. Σηµειώνεται α)... β)ότι όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς. ικαιολογητικά που δεν περιλαµβάνονται στον κυρίως φάκελο ή που υποβάλλονται µετά το πέρας του χρόνου υποβολής των προσφορών, δεν γίνονται δεκτά. Έλλειψη έστω και ενός των προαναφερόµενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος και τη µη αξιολόγηση της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της τεχνικής ως και της οικονοµικής 11

12 προσφοράς, οι οποίοι επιστρέφονται στον υποβάλλοντα µαζί µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Η επιτροπή του διαγωνισµού όπως επίσης και η υπηρεσία διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν, πέραν των ως άνω, συµπληρωµατικά δικαιολογητικά καθώς και σχετικές διευκρινίσεις».. Επίσης, µε την υπ' αριθ / προκήρυξη ο ΕΟΤ προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο τη πιο συµφέρουσα προσφορά, για την επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί ο σχεδιασµός προγράµµατος Μέσων, η αγορά χώρου/χρόνου στα Μέσα και η αναπαραγωγή του δηµιουργικού υλικού που είναι απαραίτητο για τη διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ στα Μέσα εσωτερικού για ένα έτος. Η διαφηµιστική εκστρατεία του ΕΟΤ στο εσωτερικό θα πραγµατοποιηθεί στις χρονικές περιόδους και µε στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της προκήρυξης και θα είναι συνολικού προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των ευρώ πλέον φόρου προστιθέµενης αξίας και τυχόν νόµιµων κρατήσεων επί του ποσού αυτού. Στην προκήρυξη αυτή περιλαµβάνονται οι ίδιοι ακριβώς όροι µε τους ανωτέρω αναφερόµενους στην υπ' αριθ / όµοια, µε τη διαφορά ότι ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ορίστηκε η και ότι στις υποχρεώσεις της παραγράφου υπόκεινται όλα τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ύψους προσφοράς. III. Από τις ανωτέρω διατάξεις του νόµου και τους όρους των προκηρύξεων προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Η ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικής ανώνυµης εταιρείας αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της συµµετοχής της σε δηµόσιο διαγωνισµό για την ανάθεση έργου, προµήθειας ή προσφοράς υπηρεσιών (ΣτΕ 15/2000 ΕΑ). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την υποβολή µε την προσφορά α) πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, τη συµµετέχουσα στο διαγωνισµό εταιρεία, ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, στην οποία αναγράφεται και ο αριθµός της πράξης θεώρησης του βιβλίου αυτού από την.ο.υ. Σε περίπτωση που µέτοχος της συµµετέχουσας είναι άλλη ελληνική ανώνυµη εταιρεία, τότε πρέπει και οι µετοχές αυτής να είναι ονοµαστικές και να προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, και ούτω καθεξής, µέχρι φυσικού προσώπου. Περαιτέρω, εφόσον ο νόµος αρκείται στην 12

13 υποβολή αναλυτικής κατάστασης που συντάσσεται σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο µετόχων, γίνεται δεκτό ότι η υποβολή ακριβούς αποσπάσµατος του ίδιου του βιβλίου µετόχων πληροί τις απαιτήσεις του νόµου για την υποβολή αναλυτικής κατάστασης µετόχων. 2. Οι συµµετέχοντες σε δηµόσιους διαγωνισµούς για την ανάθεση προσφοράς υπηρεσιών, προκειµένου να γίνουν δεκτοί, πρέπει να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις προσωπικής και επαγγελµατικής καταλληλότητας που τίθενται κατ' αρχήν µε την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.. 346/1998. Προς τούτο οι αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να ζητούν πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο συµµετέχων δεν βρίσκεται σε κάποια από τις νοµικές καταστάσεις που αφαιρούν ή περιορίζουν την ικανότητά του να διαχειρίζεται την περιουσία του (πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, αναγκαστική εκκαθάριση, πτωχευτικό συµβιβασµό), καθώς επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του τέτοια διαδικασία. Ένα από τα πιστοποιητικά αυτά, απαιτούµενο από τις ως άνω προκηρύξεις επί ποινή αποκλεισµού, είναι και το πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι οι συµµετέχοντες δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης. Περαιτέρω, παρέχεται από το νόµο, αλλά και τους όρους των ως άνω προκηρύξεων, η δυνατότητα αντικατάστασης των πιστοποιητικών αυτών µε υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου, στις περιπτώσεις που αυτά δεν εκδίδονται στη χώρα προέλευσης. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει κατ' αρχήν να βεβαιώνει την αδυναµία εκδόσεως του πιστοποιητικού και ταυτόχρονα ότι ο δηλών δεν βρίσκεται στη συγκεκριµένη νοµική κατάσταση (βλ. επίσης Γνωµ. Ν.Σ.Κ. 380/2005 επί συναφών θεµάτων διαγωνισµών ανάθεσης δηµοσίων έργων). 3. ικαιολογητικά που κατά το νόµο και την προκήρυξη υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού µε το φάκελο της προσφοράς δεν γίνονται δεκτά µετά την κήρυξη περαιωµένης της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών. Η έλλειψη έστω και ενός από αυτά έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό της προσφοράς που παρουσιάζει την έλλειψη από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, κατά δεσµία αρµοδιότητας της Επιτροπής ιαγωνισµού (ΣτΕ 743/2000). Περαιτέρω, η Επιτροπή ιαγωνισµού έχει δικαίωµα να ζητήσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, δηλαδή δικαιολογητικά που δεν περιλαµβάνονται στην προκήρυξη, καθώς και διευκρινίσεις, προκειµένου οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο εµπροθέσµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, χωρίς, όµως, να υποβάλλουν νέα, κρίσιµα κατά την προκήρυξη, στοιχεία (ΣτΕ 436/2002, 119/1996 Ε.Α.). 13

14 4. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω προκηρύξεις το πιστοποιητικό περί µη ενάρξεως της διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση της παρ και η αναλυτική κατάσταση µετόχων της παρ β πρέπει να υποβάλλονται µε το σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού αυτής από την περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση δε υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του συµµετέχοντος σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού, η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί µε το σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς και να βεβαιώνει αφενός µεν την αδυναµία εκδόσεως του πιστοποιητικού, αφετέρου δε ότι ο συµµετέχων δεν βρίσκεται στην ανωτέρω νοµική κατάσταση. Η υποβολή µε το φάκελο της προσφοράς βεβαίωσης της αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό της παρ , χωρίς να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου περί µη ενάρξεως της διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, δεν αντικαθιστά το µη υποβληθέν πιστοποιητικό. Η Επιτροπή ιαγωνισµού δεν επιτρέπεται να δεχτεί µετά την αποσφράγιση των προσφορών την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης και οφείλει να αποκλείσει την προσφορά από την περαιτέρω αξιολόγηση. Οµοίως, οφείλει να αποκλείσει την προσφορά συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ελληνικής ανώνυµης εταιρείας, η οποία δεν προσκόµισε την αναλυτική κατάσταση µετόχων της παρ β ισχυριζόµενη ότι από το καταστατικό της προκύπτει ότι έχει ένα µόνο µέτοχο, φυσικό πρόσωπο, πολλώ µάλλον όταν η βασιµότητα του ισχυρισµού αυτού δεν διαπιστώνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού. 5. Τέλος, εφόσον η Επιτροπή ιαγωνισµού έχει ευχέρεια να ζητήσει συµπληρωµατικά έγγραφα προς συµπλήρωση ή διευκρίνιση δικαιολογητικού που έχει προσκοµισθεί, στην περίπτωση κατά την οποία από τα προσκοµισθέντα αποδεικτικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ελληνικής ανώνυµης εταιρείας προκύπτει ότι ένας από τους µετόχους της είναι ανώνυµη εταιρεία, µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία για να διαπιστώσει τη βασιµότητα του ισχυρισµού της ότι πρόκειται περί αλλοδαπής ανώνυµης εταιρείας, η οποία δεν έχει υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών της. Εάν, όµως, από τα συµπληρωµατικά αυτά στοιχεία προκύψει πως η εταιρεία αυτή είναι ελληνική, η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να δεχτεί τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, δοθέντος ότι αυτά έπρεπε να είχαν υποβληθεί µε το φάκελο της προσφοράς, η οποία πρέπει για το λόγο αυτό να αποκλεισθεί από την περαιτέρω αξιολόγηση. IV. Από τα τεθέντα υπόψη του Τµήµατος πρακτικά συνεδριάσεως των Επιτροπών των ως άνω δυο διαγωνισµών συνάγονται τα ακόλουθα κρίσιµα στοιχεία σε σχέση µε τα τεθέντα ερωτήµατα: 14

15 1. Κατά την ηµέρα διεξαγωγής του πρώτου διαγωνισµού, η Επιτροπή ιαγωνισµού συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση και προέβη σε αποσφράγιση των πέντε (5) προσφορών που είχαν υποβληθεί, άνοιγµα των φακέλων των δικαιολογητικών και καταγραφή των περιεχοµένων σε αυτές δικαιολογητικών. Από τις εργασίες αυτές της Επιτροπής διαπιστώθηκε (βλ. πρακτικό 1/ ) ότι η ένωση εταιριών ΑSHLEY & HOLMES - ΚΑRAMELLA- PUBLICITAS HELLAS είχε καταθέσει, αντί για την αναλυτική κατάσταση των µετόχων, απόσπασµα του βιβλίου µετόχων θεωρηµένο από την αρµόδια.ο.υ. και επικυρωµένο από δικηγόρο. 2. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών του δεύτερου διαγωνισµού, η Επιτροπή ιαγωνισµού διαπίστωσε (πρακτικό 1/ ) ότι έξι από τους δέκα συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είχαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους. Ειδικότερα: α) Η ΜΑSS ιαφηµίσεις Α.Ε. προσκόµισε αντί αναλυτικής κατάστασης µετόχων απόσπασµα από το βιβλίο µετόχων µε την πράξη θεώρησης του βιβλίου από την αρµόδια.ο.υ., στο οποίο αναφέρονται οι µέτοχοι της εταιρείας και ο αριθµός των µετοχών κάθε µετόχου. Από το δικαιολογητικό αυτό προκύπτει ότι ένας από τους µετόχους της είναι η εταιρεία simon, για την οποία δεν προσκόµισε δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, αιτιολογεί δε την παράλειψη αυτή προβάλλοντας ότι πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία. β) Οµοίως, η ένωση των εταιρειών ASHLEY & HOLMES-KARAMELLA προσκόµισε απόσπασµα του βιβλίου µετόχων της αντί αναλυτικής κατάστασης, το οποίο φέρει την πράξη θεώρησης από τη.ο.υ. και στο οποίο αναφέρονται οι µέτοχοι της κάθε εταιρείας και ο αριθµός των µετοχών κάθε µετόχου, που είναι φυσικά πρόσωπα. γ) Η εταιρεία Ευρωπαϊκός ιαφηµιστικός Οργανισµός Α.Ε. ιαφηµίσεων Προβολής και Εκδόσεων δεν προσκόµισε αναλυτική κατάσταση µετόχων, ούτε άλλο ισοδύναµο ή µη έγγραφο. Η δε παριστάµενη κατά την διαδικασία εκπρόσωπός της ισχυρίστηκε ότι αυτό δεν απαιτείται διότι από το υποβληθέν καταστατικό της εταιρείας προκύπτει ότι έχει ένα µόνο µέτοχο, φυσικό πρόσωπο, πράγµα το οποίο όµως δεν διαπιστώθηκε από την Επιτροπή. δ) Τέλος, οι Εταιρείες GEO YOUNG & RUBICAM, DOT & DASH COMMUNICATION ΑΕ ιαφηµίσεις Α.Ε. και SΡΟΤ ΤΗΟΜSΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. δεν προσκόµισαν πιστοποιητικό περί µη ενάρξεως διαδικασίας θέσεως αυτών σε αναγκαστική διαχείριση, σύµφωνα µε την παρ της προκήρυξης, ούτε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 8.3 σε αντικατάσταση αυτού, αλλά προσκόµισαν πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, τµήµατος ασφαλιστικών 15

16 µέτρων, σύµφωνα µε το οποίο δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, διότι δεν τηρούνται αντίστοιχα βιβλία. V. Κατόπιν των ανωτέρω και µε βάση τις παραπάνω παραδοχές, σύµφωνα µε την οµόφωνη γνώµη του Τµήµατος, στο πρώτο σκέλος του ερωτήµατος αρµόζει καταφατική απάντηση και στο δεύτερο και στο τρίτο σκέλος αρνητική. Ειδικότερα: α) Το ακριβές απόσπασµα του βιβλίου µετόχων συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ελληνικής ανώνυµης εταιρείας, από το οποίο προκύπτουν όλα τα απαιτούµενα κατά το νόµο και την προκήρυξη στοιχεία και, σε συνδυασµό µε το προσκοµισθέν πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 εποπτεύει την εταιρεία περί του ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονοµαστικές, αποδεικνύεται η ονοµαστικοποίηση των µετοχών της µέχρι φυσικού προσώπου, πληροί τις απαιτήσεις του νόµου περί υποβολής αναλυτικής κατάστασης µετόχων και, εφόσον υποβάλλεται µε τον σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να γίνει δεκτό. β) Η βεβαίωση της αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν εκδίδεται το απαιτούµενο κατά το νόµο και την προκήρυξη πιστοποιητικό περί του ότι ο συµµετέχων δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, εάν δεν συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου περί του ότι δεν τελεί υπό τη διαδικασία αυτή, δεν αντικαθιστά το πιστοποιητικό αυτό και εποµένως συντρέχει λόγος αποκλεισµού από την περαιτέρω αξιολόγηση των προσφορών που παρουσιάζουν την έλλειψη αυτή. Η Επιτροπή ιαγωνισµού δεν επιτρέπεται να δεχθεί µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και την αποσφράγιση αυτών την ως άνω δήλωση, δοθέντος ότι πρόκειται περί δικαιολογητικού το οποίο κατά την προκήρυξη έπρεπε, επί ποινή αποκλεισµού, να βρίσκεται µέσα στο φάκελο της προσφοράς. γ) Οµοίως, στην περίπτωση κατά την οποία συµµετέχουσα ελληνική ανώνυµη εταιρεία παρέλειψε να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση µετόχων, την οποία είχε υποχρέωση να προσκοµίσει µε το φάκελο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού, ισχυριζόµενη ότι από το καταστατικό της προκύπτει πως κάτοχος των µετοχών της είναι ένα µόνο φυσικό πρόσωπο, η Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία, µάλιστα, δεν διαπίστωσε το βάσιµο του ισχυρισµού αυτού, έχει δεσµία αρµοδιότητα να αποκλείσει την προσφορά αυτή. Αντιθέτως, στην περίπτωση κατά την οποία από τα αποδεικτικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών ανώνυµης εταιρείας που έχουν υποβληθεί προκύπτει ότι ένας από τους µετόχους της είναι ανώνυµη εταιρεία, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία για να διαπιστώσει τη βασιµότητα του ισχυρισµού ότι πρόκειται περί αλλοδαπής ανώνυµης εταιρείας, η οποία δεν έχει 16

17 υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών της. Εάν, όµως, από τα συµπληρωµατικά αυτά στοιχεία προκύψει πως η εταιρεία αυτή είναι ελληνική, η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να δεχτεί τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών της, δοθέντος ότι αυτά έπρεπε να είχαν υποβληθεί µε το φάκελο της προσφοράς, η οποία πρέπει για το λόγο αυτό να αποκλεισθεί από την περαιτέρω αξιολόγηση. Θεωρήθηκε Ο Προεδρεύων Κωνσταντίνος Βολτής Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Η Εισηγήτρια Αικατερίνη Γρηγορίου Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. 17

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 03/11/2015 Αρ, Πρωτ. : 1255 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ια' του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ια' του Ν. 4013/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2014 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ια' του Ν. 4013/2011) Στην Αθήνα σήμερα την 1η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ. /νση : Αγησιλάου 23-25, 104 36,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 100/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου. ορίζει προς απόδειξη των ουσιαστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου. ορίζει προς απόδειξη των ουσιαστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: Β417Ω9Μ-3ΛΑ. διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών σταθµών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 157/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 7-6-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από τα μέλη Θεοχάρη Δημακόπουλο, Σύμβουλο, Πρόεδρο και τα μέλη, Κωνσταντίνο Κρέπη και Δημήτριο Κοκοτσή (εισηγητή), Παρέδρους.

Αποτελούμενο από τα μέλη Θεοχάρη Δημακόπουλο, Σύμβουλο, Πρόεδρο και τα μέλη, Κωνσταντίνο Κρέπη και Δημήτριο Κοκοτσή (εισηγητή), Παρέδρους. Περίληψη: Έλλειψη στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η μη προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης περί μη έναρξης διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή/ και περί μη διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα