ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»"

Transcript

1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών που τέθηκαν εγκαίρως: ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: τι ποσοστό των αντικειμένων είναι ήδη τεκμηριωμένο για τα οποία δε θα χρειαστεί επιστημονική τεκμηρίωση στα πλαίσια του έργου? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν. Όλα τα τεκμήρια του παρόντος έργου θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο. 2. ΕΡΩΤΗΣΗ: για πόσα αντικείμενα θα χρειαστεί να γίνουν τρισδιάστατα μοντέλα? για τι μεγέθους αντικείμενα μιλάμε? (στην προκήρυξη λέει 'όπου αυτό απαιτείται') ΑΠΑΝΤΗΣΗ: η φράση «τρισδιάστατα μοντέλα» δεν υπάρχει στη διακήρυξη, παρά μόνο ο όρος «τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικειμένων κειμηλίων (όπου αυτό απαιτείται)». Το νόημα του αποσπάσματος «όπου αυτό απαιτείται» αναφέρεται στην προσφορά του κάθε υποψηφίου αναδόχου, η οποία βαθμολογείται. επιπλέον, στην Παράγραφο Β , σελίδα 69 της διακήρυξης, χρησιμοποιείται ο όρος «τρισδιάστατη αναπαράσταση» για όλα τα αντικείμενα που περιέχονται στη μακέτα Τραυλού, με τα κτίριά της. Η μακέτα εκτίθεται στο Μουσείο και είναι ως εκ τούτου προσβάσιμη στους επισκέπτες και ενδιαφερόμενους. 3. ΕΡΩΤΗΣΗ: για πόσα αντικείμενα θα χρειαστεί να γίνουν βίντεο? (στην προκήρυξη λέει 'όπου αυτό απαιτείται') ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ αναλογία με το πρώτο τμήμα της απάντησης στην ερώτηση ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος είναι ο όγκος μεταφράσεων? (όγκο τεκμηρίωσης) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις, θα πρέπει να πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της διακήρυξης.

2 5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι χώρο διαθέτει το μουσείο για την στέγαση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιοποίηση? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προτείνουν και περιγράψουν τις τυχόν απαιτήσεις του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσουν, για να ληφθούν υπόψη από το Μουσείο, ώστε να επιλέξει αυτό το κατάλληλο χώρο. 6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι δυνατή μια περιγραφή αναλυτικότερη για την κατηγορία των "Κειμηλίων", προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια το ζητούμενο της τεκμηρίωσης? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ενότητα «Κειμήλια» αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες (συλλογές): α. Βιβλία ( ιστορικές και σπάνιες εκδόσεις ) β. Ιστορικά έγγραφα, έντυπα ή και χειρόγραφα γ. Ζωγραφικοί Πίνακες και χαρακτικά δ. Γλυπτά και άλλα ανάγλυφα αντικείμενα ε. Μεταλλικά και ξύλινα αντικείμενα και μικροαντικείμενα στ. Αντικείμενα από γυαλί -πορσελάνη - κρύσταλλο- φαγεντιανή ζ. Υφάσματα - κεντήματα -στολές η. Τάπητες (χαλιά) θ. Έπιπλα ι. Φωτογραφίες ια. Γραμματόσημα ιβ. Τα αντικείμενα της Αρχαιολογικής Συλλογής ιγ. Θρησκευτικές εικόνες 7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Επειδή η ψηφιοποίηση θα γίνει στον χώρο του μουσείου, ποιές και σε πόσες ώρες εργασίες μπορούμε να υπολογίζουμε? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Ανάδοχος μπορεί να εργάζεται κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου, δηλαδή από τις 8:00 έως τις 16:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 έως τις 15:00 το Σάββατο και τη Κυριακή. Εξαιρούνται οι ημέρες που το Μουσείο είναι κλειστό λόγω επισήμων αργιών. 8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές είναι οι μέγιστες διαστάσεις των αντικειμένων προς ψηφιοποίηση σε κάθε κατηγορία (βιβλία, έγγραφα, φωτογραφίες κλπ.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ασημικά: 54cm x 31cm Τάπητες: 4,77m x 3,38m Φωτογραφίες και έγγραφα: μέγεθος Α3 Υαλικά και πορσελάνες: 106cm (ύψος) x 66cm (διάμετρος) Βιβλία: 95cm x 50cm

3 Έπιπλα: 2,95m x 2,60m Πίνακες: 2,60m x 5,20m 9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιό το μέγιστο επιτρεπόμενο άνοιγμα της ράχης των βιβλίων? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 100 μοίρες. 10. ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέπεται η χρήση γυαλιού κατά την ψηφιοποίηση? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εξαρτάται από τη μεθοδολογία ψηφιοποίησης που θα προτείνει κάθε υποψήφιος ανάδοχος, που θα αξιολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να προκαλεί ή να κινδυνεύει να προκαλέσει και την ελάχιστη φθορά στα αντικείμενα. 11. ΕΡΩΤΗΣΗ: Για την περίπτωση των βιβλίων, υπάρχουν κάποιες οδηγίες σχετικά με την παραμόρφωση των σελίδων? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έχουν τεθεί όρια, δείτε και την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση. Αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση των πρωτοτύπων. Τα ψηφιακά αρχεία θα έχουν την άριστη δυνατή επεξεργασία. 12. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές οι Τεχνικές προδιαγραφές των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων, όπως πχ : o Resolution? o Bit depth: 8bit/channel ή 16bit/channel? o Colourspace: Για τα έγχρωμα και για τα Ασπρόμαυρα o Metadata: μπορούν κάποια να εισαχθούν από την ψηφιοποίηση απ'ευθείας o Dynamic range: Προσδιορισμός απαιτούμενου δυναμικού εύρους τονικότητας o Lighting specs: Υπάρχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ή περιορισμοί στις φωτιστικές πηγές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφιοποίηση? o Calibration: Οδηγίες ιστορικού βαθμονόμησης των συσκευών απαιτούνται? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως πολλάκις αναφέρεται στη διακήρυξη, θα πρέπει να ακολουθούνται οι ελληνικές και διεθνείς καλές πρακτικές. Το σημείο αυτό θα αξιολογηθεί. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2, 1 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1,2,3: Στους πίνακες συμμόρφωσης στη σελίδα 98, Παρ. 6 Σαρωτές υπάρχει ασυνέχεια στην αρίθμηση στο σημείο Στους πίνακες συμμόρφωσης στη σελίδα 114, Παρ. 8 Υπηρεσίες Βιωματικού τμήματος έργου υπάρχει ασυνέχεια στην αρίθμηση στο σημείο 8.3.

4 3. Στους πίνακες συμμόρφωσης στη σελίδα 116, Παρ. 3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού Φορέα υπάρχει ασυνέχεια στην αρίθμηση στο σημείο 3.6. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παρακαλούμε θεωρήσατε την αρίθμηση συνεχή. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2, 2 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη σελίδα 37, Παρ. Α.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, άρθρο 3 αναφέρεται ότι «απαιτείται κατ ελάχιστο το 50% του ανθρωπίνου δυναμικού της Ομάδας Έργου του Αναδόχου να προέρχεται από μόνιμα στελέχη του Αναδόχου και». Στην περίπτωση που τα στελέχη της ομάδας έργου είναι μηχανικοί ή άλλοι επιστήμονες οι οποίοι εργάζονται με Συμβάσεις Έργου υπό το καθεστώς έκδοσης Δελτίων ή Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών πως τεκμηριώνεται η μονιμότητα τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η απαίτηση είναι σαφής, μονιμότητα δε για τις περιπτώσεις που αναφέρετε δεν υφίσταται. 2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Για το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» της προσφοράς απαιτείται μόνο η σημείωση κάθε σελίδας ως πρωτότυπης και η μονογραφή ή και σελιδοποίηση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: σελίδα 42/142, εδάφιο 2, (επαναλαμβάνεται από την προκήρυξη): «Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να μονογράφεται από τον προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο». Η Αρίθμηση των σελίδων σε Τεχνική και Οικονομική Προσφορά διευκολύνει τόσο τους προσφέροντες όσο και την Επιτροπή διενέργειας. Στα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται αρίθμηση. 3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Απαιτείται αντίστοιχη διαδικασία για τα αντίγραφα της προσφοράς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μόνο αρίθμηση σε τεχνική και οικονομική προσφορά. 4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη σελίδα 60, Παρ. Β Δημιουργία του Βιωματικού Τμήματος του έργου αναφέρεται το Info-Kiosk. Αποτελεί υποχρέωση του Υποψηφίου Αναδόχου η προμήθεια του Info-Kiosk και ο προγραμματισμός των αντίστοιχων εφαρμογών; Αποτελεί υποχρέωση του Υποψηφίου Αναδόχου η διαμόρφωση του «ψηφιακού / βιωματικού τοίχου»; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, και στα δύο.

5 5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη σελίδα 65, Παρ. Β Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και δραστηριοτήτων αναφέρεται ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι «δοκιμασμένο και ώριμο προϊόν (όχι απευθείας ανάπτυξη νέου προϊόντος) με αρκετές και σημαντικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ποια είναι η κατάσταση σε περίπτωση που το σύστημα υπακούει στα παραπάνω αλλά δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις του στην Ελλάδα αλλά μόνο στο εξωτερικό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η απαίτηση είναι σαφής. 6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη σελίδα 66, Παρ. Β Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού αναφέρεται «θα συναφθεί σύμβαση με συγκεκριμένους όρους (Service Level Agreement)». Αυτή η σύμβαση απαιτείται να υπάρχει μέσα στην προσφορά του Υποψηφίου ή θα ολοκληρωθεί κατά την παράδοση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η σύμβαση service level agreement δεν απαιτείται στην προσφορά. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2, 3 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για την εκτέλεση και παράδοση του έργου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. εδάφιο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», σελίδα 10 και Β.3.7.9, σελίδα 79 της διακήρυξης. 2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Απαιτείται να λάβουμε το αντίγραφο της διακήρυξης με κάποια επίσημη διαδικασία π.χ. αποδεικτικό ή μόνο να το κατεβάσουμε από τον διαδικτυακό τόπο του μουσείου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. εδάφιο Α.1.6., σελίδες 14 και 15 της διακήρυξης. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Β.3.1 Δράσεις Υποδομής/Υποενότητα Β Ψηφιοποίηση, Επεξεργασία, Επιστημονική Τεκμηρίωση, Συγγραφή Ειδικών Κειμένων, Προστασία Τεκμηρίων α. Ποιο είναι το επίπεδο τεκμηρίωσης που απαιτείται για το Έργο; β. Ο Φορέας έχει αποφασίσει το πρότυπο μεταδεδομένων που θα ακολουθηθεί; γ. Ο Φορέας διαθέτει σήμερα τεκμηρίωση υλικού; Και αν ναι, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσατε για το περιβάλλον στο οποίο φυλάσσονται. Σε περίπτωση ύπαρξης τεκμηριωμένου υλικού, θα χρησιμοποιηθεί αυτό στο εν θέματι Έργο (περίπτωση μετάπτωσης δεδομένων στο νέο σύστημα); δ. Σχετικά με την Ψηφιοποίηση των κειμηλίων παρακαλούμε για την διευκρίνιση των κατωτέρω: Ποια θα είναι η μορφή παραδοτέου υλικού; Φωτογραφία μονής όψης, ψηφιοποίηση πολλών όψεων, 3D, άλλο;

6 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α. Βλ. σελίδα 79 της διακήρυξης καθώς και την απαίτηση για μετάφραση της τεκμηρίωσης στα Αγγλικά. β. Ναι, βλ. σελίδα 79 της διακήρυξης. γ. Το υπάρχον περιεχόμενο είναι σε περιβάλλον excel και θα πρέπει να μεταφερθεί στο νέο σύστημα διαχείρηση. Η απαίτηση μετάπτωσης αναφέρεται σαφώς στη διακήρυξη στο εδάφιο B , σελίδα 65. δ. Ανάλογα με το είδος του πρωτογενούς τεκμηρίου και τις εκάστοτε ανάγκες για ψηφιοποίηση του, όπως κρίνονται από τους υποψηφίους αναδόχους. 2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Β Δημιουργία Εικονικής Περιήγησης στην Αθήνα του 1842/ Εδάφιο Β Διαδραστικός Χάρτης. Σχετικά με την δημιουργία Διαδραστικού Χάρτη της Πόλεως των Αθηνών, παρακαλούμε για την διευκρίνιση των κατωτέρω: α. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επιλογή των κειμηλίων που θα παρουσιάζονται στον διαδραστικό χάρτη; β. Θα θέλαμε την έγγραφη επιβεβαίωση του Φορέα, ότι το Έργο αφορά στην ψηφιοποίηση και διαδραστική παρουσίαση του προπλάσματος Τραυλού και ότι δεν πρόκειται για δημιουργία νέου χάρτη. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την πηγή προέλευσης του δεύτερου διαδραστικού χάρτη (πιθανό η Αθήνα του Σήμερα) και την μορφή αυτού (εφόσον υφίσταται) για την επεξεργασία του. γ. Παρακαλούμε για την έγγραφη διευκρίνιση σχετικά με την γεωγραφική περιοχή ανάπτυξης του δεύτερου διαδραστικού χάρτη (πιθανό της Αθήνας του Σήμερα). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α. Ο Ανάδοχος με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΠΕ, δείτε και εδάφιο Β της διακήρυξης σχετικά με τις απαιτήσεις του έργου. β. Ο πρώτος χάρτης (εδάφιο Β ) αναφέρεται στο υπάρχον πρόπλασμα Τραυλού, ενώ ο δεύτερος (εδάφιο Β ) δεν υφίσταται, η δε υλοποίησή του είναι υποχρέωση του Αναδόχου, μαζί με τα τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα χρήσης. γ. Οι ελάχιστες απαιτήσεις τοποθετούνται στα όρια του Δήμου Αθηναίων. 3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Β Δημιουργία Εικονικής Περιήγησης στην Αθήνα του 1842/ Εδάφιο Β Διαδραστικό Χρονολόγιο: Ποιος αποφασίζει για τους χρονικούς σταθμούς των χρονολογίων; Το Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία έχει προεπιλεγμένη διαδρομή και περιεχόμενο αυτών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προσοχή στην σωστή επωνυμία του κυρίου του έργου («Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία»). Ο Ανάδοχος προτείνει με βάση τις απαιτήσεις του έργου και την τεχνική και οικονομική του προσφορά για την οποία έχει αξιολογηθεί, η δε ΕΠΠΕ αποδέχεται ή συνιστά τροποποιήσεις. Οι οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Μουσείου έχουν κατατεθεί στη διακήρυξη, οι δε λεπτομέρειες κανονίζονται κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα και με την μεθοδολογία υλοποίησης έργου των υποψηφίων αναδόχων, που επίσης αποτελεί αξιολογούμενο τμήμα της προσφοράς. Συγκρίνετε και Β και Β της διακήρυξης.

7 4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Β.3.4. Δημιουργία Εποπτικού Υλικού για Εκπαιδευτικούς/Υποενότητα Β Η Αθήνα Ταξιδεύει Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σε τι ακριβώς αναφέρεται ο αριθμός των 50 μουσειοσκευών: 50 διαφορετικές θεματικές μουσειοσκευές ή 50 αντίγραφα της ιδίας μουσειοσκευής; Η ανανέωση αυτών τι περιλαμβάνει; Είναι υποχρέωση του Ιδρύματος ή του φορέα υλοποίησης; Πώς ποσοτικοποιείται και πως οριοθετείται η ανανέωση αυτή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η διατύπωση είναι σαφής, απαιτούνται 50 αντίγραφα της ίδιας μουσειοσκευής η δε ανανέωση δεν περιλαμβάνεται στο έργο. 5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Β Ενότητα Β.3.5. Δράσεις Δημοσιότητας α. Αναφέρεται στην εν λόγω ενότητα πως θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο ενημερωτική ημερίδα. Παρακαλούμε για την διευκρίνιση του αριθμού των συμμετεχόντων, την πηγή της λίστας προσκεκλημένων, καθώς και την επιβεβαίωση ύπαρξης χώρου του Φορέα, ικανού για την φιλοξενία συγκεκριμένου αριθμού συμμετεχόντων. β. Παρακαλούμε για την διευκρίνιση της ποσότητας, αλλά και των βασικών χαρακτηριστικών έντυπου υλικού που θα διατίθεται στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, αλλά και σε άλλα επιλεγμένα σημεία. γ. Αναφέρεται επίσης στις υποχρεώσεις του Αναδόχου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαρκών δράσεων δημοσιότητας. Παρακαλούμε για τον προσδιορισμό των δράσεων αυτών, αλλά και της χρονικής διάρκειας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καταθέτουν τις προτάσεις τους που αξιολογούνται.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί. -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ ΑΔΑΜ: 13PROC001766525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 7186 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/1/12 για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΦΙΑΚ ΠΕΡΙΓΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΣ ΤΡΙΠΟΛΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα 1.1 Στοιχεία του Φορέα... 3 1.2 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα