ιάδοση σπάνιων βιβλίων µέσω του ιαδικτύου: Μια εµπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο πεδίο ψηφιοποίησης και ανάδειξης σπανίου υλικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάδοση σπάνιων βιβλίων µέσω του ιαδικτύου: Μια εµπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο πεδίο ψηφιοποίησης και ανάδειξης σπανίου υλικού"

Transcript

1 ιάδοση σπάνιων βιβλίων µέσω του ιαδικτύου: Μια εµπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο πεδίο ψηφιοποίησης και ανάδειξης σπανίου υλικού Mediation of rare books over the Internet: An experience of the University of Crete Library in the field of digitization and presentation of rare material Μανόλης Κουκουράκης Πανεπιστήµιο Κρήτης Βιβλιοθήκη Περίληψη Manolis Koukourakis University of Crete Library Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένας έντονος προβληµατισµός σχετικά µε τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που συνδέονται µε τη συντήρηση σπάνιου υλικού, τις δυνατότητες προβολής του και το βαθµό διαθεσιµότητας του στο ευρύ κοινό. Το συγκεκριµένο υλικό, λόγω της σπανιότητας, της ιστορικής ή/και της καλλιτεχνικής του σηµασίας, απαιτεί ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρούς περιορισµούς στη φυσική πρόσβαση σε αυτό. Οι εξελίξεις στον τοµέα των τεχνικών ψηφιοποίησης επιτρέπουν την ψηφιακή αναπαραγωγή σπάνιου υλικού κατά τρόπο αρκετά εύκολο και ιδιαιτέρως αποτελεσµατικό, ενώ το ιαδίκτυο έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην προβολή και διακίνηση ψηφιακών τεκµηρίων. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης διαθέτει έναν σηµαντικό αριθµό σπάνιων και πολύτιµων εκδόσεων. Συµµετέχοντας ενεργά στον σχετικό προβληµατισµό, αναπτύσσει ιδιαίτερη δράση στον τοµέα της ψηφιοποίησης του σπάνιου υλικού της, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης ενότητας παράλληλων δραστηριοτήτων που αφορούν τη δηµιουργία και συντήρηση Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, στην οποία αφενός καταχωρούνται όσα ψηφιακά τεκµήρια παράγονται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, και αφετέρου θησαυρίζονται και προβάλλονται τα ψηφιοποιηµένα αντίγραφα των σπάνιων βιβλίων που διαθέτει. Εκµεταλλευόµενο τις νέες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο για αποµακρυσµένη πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό, το πρόγραµµα ιάδοση σπάνιων βιβλίων µέσω του ιαδικτύου διαθέτει σε κοινή χρήση ψηφιοποιηµένα αντίγραφα σπάνιων εκδόσεων, τα οποία µπορεί κανείς να «ξεφυλλίσει» σαν να είχε τα ίδια τα βιβλία µπροστά του. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (eten) εντασσόµενο στην ευρύτερη θεµατική περιοχή προγραµµάτων για «Πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονοµιά». Βασικοί στόχοι του ήταν η δηµιουργία ενός κοινά αποδεκτού προτύπου για την προβολή σπάνιου και πολύτιµου υλικού, η συγκρότηση µιας κοινότητας ενδιαφεροµένων φορέων που δραστηριοποιούνται στο αντίστοιχο πεδίο, καθώς και η δηµιουργία ενός βήµατος επικοινωνίας για την ανάπτυξη του συναφούς προβληµατισµού, την αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων και την ανταλλαγή ψηφιακών τεκµηρίων. Ευρύτερο όραµα του προγράµµατος είναι το να καταστεί δυνατή, µε την χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και µε τρόπο εύκολο και αποτελεσµατικό, η προσπέλαση σπάνιου και πολύτιµου 1

2 υλικού από το ευρύ κοινό. Στο έργο συµµετείχαν οκτώ εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γερµανία. Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία), µε συντονιστή τη σουηδική εταιρεία Touch & Turn, η οποία και αναπτύσσει τη σχετική τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε κατόχους σπάνιου υλικού να δηµιουργήσουν αλληλεπιδραστικά βιβλία για εκθεσιακή, ερευνητική ή ιδιωτική χρήση. Το παραγόµενο αποτέλεσµα είναι δυνατόν είτε να χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα, ως τελικό προϊόν διανεµόµενο µέσω ενός οπτικού δίσκου, είτε να είναι προσπελάσιµο µέσω της ιστοσελίδας µιας διαδικτυακής πύλης, ως τµήµα µιας ψηφιακής συλλογής σπάνιου υλικού. Έτσι τα ψηφιοποιηµένα βιβλία µπορούν να παρουσιάζονται σε εκθέσεις και να δηµοσιεύονται σε οπτικούς δίσκους ή το διαδίκτυο, ενώ τα πρωτότυπα παραµένουν ασφαλώς αποθηκευµένα σε κλειστές αρχειακές συλλογές. Βασικό πλεονέκτηµα του σχετικού συστήµατος είναι ότι αφενός δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις προγραµµατισµού για τη δηµιουργία ψηφιοποιηµένων βιβλίων, ενώ αφετέρου επιτρέπει το ξεφύλλισµα και την ανάγνωση των σελίδων ενός ψηφιοποιηµένου βιβλίου κατά τρόπο που προσοµοιάζει τον χειρισµό του φυσικού τεκµηρίου. Το έργο βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης, και για τα επιτεύγµατά του έχει ήδη αποσπάσει σειρά διεθνών διακρίσεων. Τα αποτελέσµατα του έργου, στο οποίο η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης συµµετείχε µε την ψηφιοποίηση δυο σπάνιων βιβλίων της, είναι προσπελάσιµα µέσω της δικτυακής πύλης που δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Η εισήγηση θα αναφερθεί στην εµπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης από τη διαδικασία της δηµιουργίας των ψηφιακών αντιγράφων, θα αναπτύξει σηµεία του σχετικού προβληµατισµού και θα παρουσιάσει δείγµατα του τελικού αποτελέσµατος. Λέξεις-κλειδιά: Ψηφιοποίηση, Ψηφιακά Τεκµήρια, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Σπάνιο Υλικό, Εικονική Ξενάγηση, Αλληλεπιδραστικά Πολυµέσα, ιαδίκτυο, Πολιτιστική Κληρονοµιά, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Ηλεκτρονική ηµοσίευση, eten, Eυρωπαϊκή Ένωση. Abstract Over the last years an active discussion has been developed as regards the new possibilities and solutions modern technology offers in the attempt to cope with problems related with the preservation of rare material, its proper presentation /exhibition and its availability to the general public. The rarity, historical and/or artistic value of this material imposes certain restrictions on the physical access to it. The recent advances in the field of digitization techniques allow the digital reproduction of rare editions in an easy and very efficient way, while the Internet has opened new horizons as regards the presentation and mediation of digital material. Holding a significant number of rare and valuable editions, the Library of the University of Crete undertakes various actions towards the digitization of its rare material. Utilizing the new possibilities the Internet offers for interchanging digital copies between different institutions, the project Mediation of rare books over the Internet makes accessible to the general public digitized copies of books/ manuscripts whose pages can be turned in the most realistic way. The project was co-funded by the European eten programme designed to facilitate the deployment of telecommunications network-based services (e-services) with a trans-european dimension. It was a part of the area Access to Europe s Cultural Heritage, its broader scope being to facilitate, using high quality Internet services and digitization techniques, access to rare and valuable material in a easy and effective way. Its main objectives were the establishment of a European standard of how to expose and preserve our 2

3 cultural heritage through digitization, the initiation of a community of various interested parties involved in the field, as well as the creation of an online platform which will function as a virtual meeting point where different groups of users can exchange digitized material and discuss matters of common interest within the area of rare books/manuscripts. The project involved eight partners from five different European countries that have digitised items from their collections using the technology developed by the project s co-ordinator, the Swedish company Touch & Turn. The core of T&T technology is a new and efficient way to turn the pages in a digitised book and to get relevant information connected with the book. The goal is to transfer the feel of the book as a physical object as well as the information it holds, and be as true to the real thing as possible. This technology makes the digitised books small enough to transfer over the Internet and to be run on normal computers, yet with high quality. The digitized books can thus either be published as standalone editions (CD-ROM) which can be used in exhibitions or for any private, scientific or public purposes (leaving the original intact and secure in the holder s premises), or made accessible through the Internet as part of a digital collection of rare material. On the other hand, the production tool is very easy to use, making it possible for people without skills in computer programming to create these virtual books. The project is in its completion stage, and for its achievements has already been awarded two international distinctions. The digitized books and manuscripts that were produced as part of the project are accessible through The Virtual Library, the web platform created for this purpose. The presentation will refer to the University of Crete Library s experience from the process of creating the digitized books, will discuss some of the topics involved and will show samples of the final products. Keywords: digitization, digital document, digital library, virtual library, virtual archive, virtual collection, mediation, digital access, digital books, digital preservation, original, incunabula, rare books, cultural heritage, CD-ROM edition, virtual browsing, eten, European Union Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένας έντονος προβληµατισµός σχετικά µε τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που συνδέονται µε τη συντήρηση σπάνιου υλικού, τις δυνατότητες προβολής του και το βαθµό διαθεσιµότητας του στο ευρύ κοινό. Το συγκεκριµένο υλικό, λόγω της σπανιότητας, της ιστορικής είτε/και της καλλιτεχνικής του σηµασίας, απαιτεί ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρούς περιορισµούς στη φυσική πρόσβαση σε αυτό. Οι εξελίξεις στον τοµέα των τεχνικών ψηφιοποίησης επιτρέπουν την ψηφιακή αναπαραγωγή σπάνιου υλικού κατά τρόπο αρκετά εύκολο και ιδιαιτέρως αποτελεσµατικό, ενώ το ιαδίκτυο έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην προβολή και διακίνηση ψηφιακών τεκµηρίων. Η ψηφιοποίηση και η εύκολη διακίνηση του ψηφιοποιηµένου υλικού αποτελούν ταυτόχρονα µια έµµεση - αποτελεσµατικού ωστόσο χαρακτήρα- συντήρηση του σπάνιου υλικού. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης διαθέτει έναν σηµαντικό αριθµό σπάνιων και πολύτιµων εκδόσεων. Συµµετέχοντας ενεργά στον σχετικό προβληµατισµό, αναπτύσσει ιδιαίτερη δράση στον τοµέα της ψηφιοποίησης του σπάνιου υλικού της, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης ενότητας παρράλληλων δραστηριοτήτων που αφορούν τη δηµιουργία και 3

4 συντήρηση Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, στην οποία αφενός καταχωρούνται όσα ψηφιακά τεκµήρια παράγονται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, και αφετέρου θησαυρίζονται και προβάλλονται τα ψηφιοποιηµένα αντίγραφα των σπάνιων βιβλίων που διαθέτει. Εκµεταλλευόµενο τις νέες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο για αποµακρυσµένη πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό, το πρόγραµµα ιάδοση σπάνιων βιβλίων µέσω του ιαδικτύου διαθέτει σε κοινή χρήση ψηφιοποιηµένα αντίγραφα σπάνιων βιβλίων, τα οποία µπορεί κανείς να «ξεφυλλίσει» σαν να είχε τα ίδια τα βιβλία µπροστά του. Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (etεν) εντασσόµενο στην ευρύτερη θεµατική περιοχή προγραµµάτων για «Πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονοµιά». Βασικοί στόχοι του ήταν η δηµιουργία ενός κοινά αποδεκτού προτύπου για την προβολή σπάνιου και πολύτιµου υλικού, η συγκρότηση µιας κοινότητας ενδιαφεροµένων οργανισµών που δραστηριοποιούνται στο αντίστοιχο πεδίο, καθώς και η δηµιουργία ενός βήµατος επικοινωνίας για την ανάπτυξη του συναφούς προβληµατισµού, την αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων και την ανταλλαγή ψηφιακών τεκµηρίων. Ευρύτερο όραµα του προγράµµατος είναι το να καταστεί δυνατή, µε την χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και µε τρόπο εύκολο και αποτελεσµατικό, η προσπέλαση σπάνιου και πολύτιµου υλικού από το ευρύ κοινό. Στο έργο συµµετείχαν οκτώ εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γερµανία. Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία), µε συντονιστή τη σουηδική εταιρεία Touch & Turn, η οποία και αναπτύσσει τη σχετική τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε κατόχους σπάνιου υλικού να δηµιουργήσουν αλληλεπιδραστικά βιβλία για εκθεσιακή, ερευνητική ή ιδιωτική χρήση. Τα ψηφιοποιηµένα βιβλία είναι δυνατόν είτε να χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα, ως τελικά προϊόντα διανεµόµενα µέσω οπτικών δίσκων, είτε να είναι προσπελάσιµα µέσω της ιστοσελίδας µιας διαδικτυακής πύλης, ως τµήµατα µιας ψηφιακής συλλογής σπάνιου υλικού. Έτσι τα ψηφιακά αντίγραφα µπορούν να παρουσιάζονται σε εκθέσεις και να δηµοσιεύονται σε οπτικούς δίσκους ή το διαδίκτυο, ενώ τα πρωτότυπα παραµένουν ασφαλώς αποθηκευµένα σε κλειστές αρχειακές συλλογές. Βασικό πλεονέκτηµα του σχετικού συστήµατος είναι ότι αφενός δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις προγραµµατισµού για τη δηµιουργία ψηφιοποιηµένων βιβλίων, ενώ αφετέρου επιτρέπει το ξεφύλλισµα και την ανάγνωση των σελίδων ενός ψηφιοποιηµένου βιβλίου κατά τρόπο που προσοµοιάζει τον χειρισµό του φυσικού τεκµηρίου. Το έργο είχε χαρακτήρα «αποτίµησης αγοράς», και είχε µικρό προϋπολογισµό. Η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση αφορούσε κυρίως δράσεις της αναδόχου εταιρείας, η οποία είχε και την οικονοµική διαχείριση του έργου. Η πρόταση προέβλεπε την άµισθη συµµετοχή στο έργο δύο ατόµων από κάθε συνεργαζόµενο φορέα, έναν υπεύθυνο διαχείρισης και έναν τεχνικό υπεύθυνο. Για την υλοποίηση του έργου από τους εταίρους δεν προβλεπόταν άλλη χρηµατοδότηση εκτός από ορισµένες µετακινήσεις, συγκεκριµένα τα έξοδα συµµετοχής των δυο υπεύθυνων κάθε φορέα στην αρχική συνάντηση γνωριµίας-συντονισµού του έργου η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Uppsala. Όσον αφορά την Ελλάδα, καλύφθηκε επιπλέον η δαπάνη µετακίνησης των υπεύθυνων του έργου στην Αθήνα, για την πραγµατοποίηση µιας ηµερίδας γνωριµίας του έργου στο ελληνικό κοινό. Τα προσδοκώµενα άµεσα οφέλη της βιβλιοθήκης από το συγκεκριµένο πρόγραµµα ήταν η δωρεάν απόκτηση του συστήµατος της T&T και η σχετική εκπαίδευση για τη χρήση του, η ψηφιοποίηση δυο σπάνιων βιβλίων της και η απόκτηση των αντίστοιχων βιβλίων των άλλων εταίρων. Η ανάδοχος εταιρεία ανέλαβε επίσης την υποχρέωση να προµηθεύσει κάθε συνεργαζόµενο φορέα µε ένα κιόσκι παρουσιάσεων, µε υπολογιστή και οθόνη αφής, το οποίο θα περιέχει τα ψηφιοποιηµένα βιβλία και θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προβολή τους είτε εντός της βιβλιοθήκης είτε σε διάφορες εκθέσεις. 4

5 Μετά την γενική αυτή εισαγωγή, η οποία παρουσιάζει συνοπτικά το συνολικό στίγµα του προγράµµατος, θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στην εµπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης από τη διαδικασία της δηµιουργίας των ψηφιακών αντιγράφων και στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε δείγµατα του τελικού αποτελέσµατος. Η Υπάρχουσα εµπειρία ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης Η βιβλιοθήκη αναπτύσσει ιδιαίτερη δράση στον τοµέα της ψηφιοποίησης του υλικού της, δίνοντας έµφαση στα σπάνια τεκµήρια που διαθέτει, σε µια προσπάθεια αφενός να προστατεύσει το υλικό αυτό από τη φθορά της χρήσης και αφετέρου να αµβλύνει τους περιορισµούς πρόσβασης που η φύση του επιβάλλει. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι η πρώτη στο είδος της στον ελληνικό χώρο. Περιλαµβάνει διδακτορικές διατριβές, µεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης, περιοδικά, οδηγούς σπουδών, σηµειώσεις µαθηµάτων καθώς και ψηφιοποιηµένα σπάνια έντυπα. Εκείνο που επιθυµούµε να υπογραµµίσουµε είναι ότι η ΨΒ δεν αποτέλεσε απλώς ένα µεµονωµένο πεδίο καινοτοµίας που εξυπηρέτησε µια ανάγκη για πρωτοπορία στον συγκεκριµένο χώρο. Η λειτουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης για γκρίζα βιβλιογραφία και σπάνια βιβλία κρίθηκε βασική ανάγκη λόγω κυρίως του υπάρχοντος υλικού. Αφενός είναι πολύ µεγάλος ο όγκος της γκρίζας βιβλιογραφίας ο οποίος πλέον παράγεται σε ηλεκτρονική µορφή ή µπορεί εύκολα να ψηφιοποιηθεί- αφετέρου το σπάνιο υλικό στην κυριολεξία ασφυκτιά λόγω των ποικίλων περιορισµών που επιβάλλει η φύση του. Ουσιαστικά δηλαδή η βιβλιοθήκη προσπάθησε να ανταποκριθεί σε µια ανάγκη την οποία θεώρησε και θεωρεί ουσιώδη για την λειτουργία της. Φυσικά πρόκειται για ένα περιβάλλον το οποίο λειτουργεί και αυτόνοµα, ως µια ανεξάρτητη ηλεκτρονική υπηρεσία, κυρίως όµως εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήµατος πληροφόρησης, τη ραχοκοκκαλιά του οποίου αποτελεί ο ενοποιηµένος ανοιχτός δηµόσιος κατάλογος της βιβλιοθήκης. Να υπογραµµίσουµε επίσης ότι γενικότερη πολιτική της βιβλιοθήκης του ΠΚ όσον αφορά την ανάληψη εγχειρηµάτων για τα οποία δεν έχουν παγιωθεί τυποποιηµένες, ευρέως αποδεκτές διαδικασίες και τα οποία έχουν στοιχεία καινοτοµίας, είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται να γίνονται µε προσεκτικά βήµατα πιλοτικού αρχικά χαρακτήρα, ιδιαίτερα µάλιστα όταν οι διαθέσιµοι πόροι είναι συνήθως περιορισµένοι. Με την ίδια οπτική συµµετείχαµε στο πρόγραµµα ΙΑ ΟΣΗ, το οποίο χειριστήκαµε ως ένα έργο µικρής κλίµακας, σαφώς οριοθετηµένο και µε συγκεκριµένα προσδοκώµενα. Βασικά κριτήρια της συνολικής ενασχόλησης και µε το συγκεκριµένο έργο ήταν η ρεαλιστικότητα του εγχειρήµατος και ο βαθµός εφικτότητάς του, το κατά πόσο δηλαδή ήταν υλοποιήσιµο υπό τις δεδοµένες συνθήκες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, µε τα υπάρχοντα µέσα και το υπάρχον προσωπικό, καθώς δεν υπήρχαν πρόσθετοι πόροι για την υλοποίησή του. Σηµειωτέον ότι το προσωπικό που θα µπορούσε να εµπλακεί ήταν ιδιαίτερα επιβαρηµένο, και εν τέλει η υλοποίηση του έργου πραγµατοποιήθηκε εκ παραλλήλου µε τις λοιπές -τρέχουσες και µηδραστηριότητες των δυο υπεύθυνων στο πλαίσιο της καθηµερινής εργασίας τους. Εποµένως, τόσο εξ ανάγκης, αλλά και από πεποίθηση, όπως προαναφέρθηκε, ο χειρισµός του προγράµµατος έγινε µε µια λογική ήσσονος προσπάθειας και χρησιµοποίησης ίδιων µέσων, κάτι που επιθυµούµε να είναι σαφές όσον αφορά τα όρια του εγχειρήµατος. εν έχουµε αµφιβολία ότι αν υπήρχε η δυνατότητα για περισσότερο συστηµατική ενασχόληση ή για απασχόληση επαγγελµατιών (π.χ. επαγγελµατία φωτογράφου για την αρχική φωτογράφηση - ή αν διαθέταµε έναν έγχρωµο σαρωτή ειδικό για σπάνια βιβλία- και κυρίως επαγγελµατία 5

6 γραφίστα για την επεξεργασία των ψηφιακών φωτογραφιών) το έργο θα ολοκληρωνόταν πολύ συντοµότερα και µε πολύ αρτιότερα αποτελέσµατα. Ωστόσο πόσες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης τέτοιου προσωπικού για τις ανάγκες ψηφιοποίησης του υλικού τους; Προφανώς τότε θα µιλούσαµε για ένα άλλο έργο. Πιστεύουµε όµως ότι µετά και την συγκεκριµένη εµπειρία είµαστε περισσότερο έτοιµοι να συντάξουµε µια ρεαλιστική πρόταση για µια µαζικότερου χαρακτήρα ψηφιοποίηση, ενός µεγαλύτερου αριθµού σπάνιων βιβλίων από αυτά που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Όσον αφορά τα συµπεράσµατα από την εµπειρία της συνάντησης µε τους λοιπούς εταίρους του προγράµµατος, διαπιστώσαµε πως η βιβλιοθήκη µας βρισκόταν σε ένα µέσο επίπεδο από πλευράς τεχνογνωσίας και υποδοµών, καθώς µολονότι όλοι διέθεταν σηµαντικό σε όγκο και ποιότητα σπάνιο υλικό, υπήρχε µια ποικιλία ανάµεσα στους εταίρους όσον αφορά την ψηφιοποίησή του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τη µια πλευρά ένα ίδρυµα από την Ιταλία το οποίο δεν είχε ποτέ προηγουµένως εµπλακεί σε διαδικασία ψηφιοποίησης και δεν διέθετε την παραµικρή υποδοµή ή τεχνογνωσία, και στο άλλο άκρο οι βιβλιοθήκες των πανεπιστηµίων του Gratz και της Uppsala οι οποίες διαθέτουν ως οργανικές µονάδες τους οργανωµένα συνεργεία ψηφιοποίησης που λειτουργούν σε καθηµερινή βάση (µάλιστα η βιβλιοθήκη του Gratz, όταν προέκυψε από τη συζήτηση ότι ορισµένοι δεν είχαν τη δυνατότητα της πρωτογενούς ψηφιοποίησης των βιβλίων τους καθώς δεν διέθεταν ακόµη επαρκή µέσα και σχετική τεχνογνωσία, προσφέρθηκε να αναλάβει τη σχετική διαδικασία: η υποδοµή που διαθέτουν υβριδική τράπεζα µε κινούµενη επιφάνεια µε µηχανισµό εστίασης ελεγχόµενο από laser και προσαρµοσµένη υποδοχή για ψηφιακή µηχανή- καθιστά ιδιαίτερα εύκολη την σάρωση των βιβλίων). Το διαφορετικό επίπεδο εµπειριών & υποδοµών ψηφιοποίησης προσδιορίζει και τους λόγους αλλά και την οπτική εµπλοκής στο πρόγραµµα, οι οποίοι ήταν διαφορετικοί για τον καθένα από τους συνεργαζόµενους φορείς. Η συντονίστρια εταιρεία, ως εταιρεία του ιδιωτικού τοµέα, είχε περισσότερο ενδιαφέρον για την ανάδειξη και καθιέρωση της τεχνολογίας που αναπτύσσει σε ευρωπαϊκό πρότυπο, και την περαιτέρω διείσδυσή/ανάπτυξή της στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ, π.χ, η βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου του Gratz ενδιαφερόταν όχι τόσο για την πρωτογενή ψηφιοποίηση (σάρωση) του σπάνιου υλικού της, καθώς έχει ήδη ψηφιοποιήσει σε αρχεία εικόνας ένα µεγάλο όγκο σπάνιων βιβλίων, αλλά κυρίως για τρόπους ανάδειξης και παρουσίασης του ήδη ψηφιοποιηµένου σε αρχεία εικόνας υλικού. Η δική µας βιβλιοθήκη (την οποία θα κατατάσσαµε σε ένα µέσο επίπεδο όσον αφορά την ψηφιοποίηση: όχι αρχικό στάδιο, αρκετές εµπειρίες, αλλά ούτε και στην αιχµή της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας) απέβλεπε κυρίως στην απόκτηση της συγκεκριµένης καινοτόµουτεχνογνωσίας, ενώ η συµµετοχή της είχε πιλοτικό και διερευνητικό χαρακτήρα. Το σύστηµα της T&T H συγκεκριµένη πλατφόρµα λογισµικού αποτελείται από δυο αλληλοσυµπληρούµενα προγράµµατα, το πρόγραµµα δηµιουργίας του ηλεκτρονικού βιβλίου (Publisher) και το εργαλείο µέσω του οποίου καθίσταται εφικτή η ανάγνωση του παραγόµενου αποτελέσµατος (Viewer). Το Publisher, το εργαλείο δηµιουργίας ψηφιοποιηµένων αντιγράφων, είναι µια Windows32 εφαρµογή, ένα ολοκληρωµένο, αυτόνοµο τυποποιηµένο λογισµικό, ευρασιτεχνία της T&T. έχεται και χρησιµοποιεί για την δηµιουργία των ψηφιακών βιβλίων αρχεία εικόνας και κειµένου τυποποιηµένης µορφής: αρχεία διατάξεων JPEG και PNG για τις εικόνες (τα ψηφιακά αντίγραφα των σελίδων) και αρχεία του Microsoft Word για την ενσωµάτωση 6

7 κειµένου. ηµιουργεί µια δοµή φακέλων µαζί µε ένα αρχείο XML. Η χρήση ενός τέτοιου ανοιχτού προτύπου εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρήσης άλλων µέσων παρουσίασης του περιεχοµένου στο µέλλον. Εκτός από τον χειρισµό των ψηφιοποιηµένων σελίδων του πρωτοτύπου, που αποτελούν τον κεντρικό κορµό του βιβλίου, µέσω του Publisher είναι επίσης δυνατά τα εξής: - ηµιουργία εικονικών βιβλιοθηκών που περιέχουν περισσότερα του ενός βιβλία - Ενσωµάτωση µεταφράσεων για κάθε σελίδα του κειµένου - Ενσωµάτωση επεξηγήσεων και σχολίων - Ενσωµάτωση µεγεθύνσεων Προτεινόµενες προδιαγραφές για το υπολογιστικό σύστηµα είναι: Pentium III 500Mhz, Windows 2000/XP, 16 bit graphics, 128 RAM. Ο Viewer είναι ένα περιβάλλον διεπαφής µε τον χρήστη, ένα πρόγραµµα πλοήγησης που επιτρέπει το ξεφύλλισµα των σελίδων ενός βιβλίου, τη µεγέθυνσή τους για την ευκρινέστερη ανάγνωση επιµέρους σηµείων, και το διάβασµα µεταφράσεων και σχολίων. Έχει αναπτυχθεί µε το εργαλείο Macromedia Director, που αφενός εξασφαλίζει σταθερότητα και απόδοση, και αφετέρου επιτρέπει την παρουσίαση του υλικού µε πολλούς τρόπους. Ως αυτόνοµη εφαρµογή (player) µπορεί να διανεµηθεί µε ένα CD-ROM ή µέσω του ιαδικτύου, και να συνδυαστεί µε µια οθόνη αφής για την πραγµατοποίηση µιας έκθεσης. Μπορεί επίσης να ενσωµατωθεί σε µια ιστοσελίδα ως ένα αρχείο Shockwave για την αποµακρυσµένη φυλλοµέτρηση σπάνιων βιβλίων µέσω του ιαδικτύου. Προτεινόµενες προδιαγραφές για το υπολογιστικό σύστηµα είναι: Pentium III, Windows 9x/2000/XP, CD-ROM x12, 16 bit graphics, 128 RAM. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το σύστηµα της T&T δεν είναι πρόγραµµα σάρωσης ή επεξεργασίας εικόνας, αλλά ένα λογισµικό που τροφοδοτείται µε αρχεία εικόνας και κειµένου, τα συνθέτει σε ένα ενιαίο σύνολο και τα παρουσιάζει κατά τρόπο που προσοµοιάζει το ξεφύλλισµα ενός βιβλίου. Ωστόσο η προετοιµασία των αρχείων αυτών πρέπει να γίνει µε άλλα, κατάλληλα εξειδικευµένα προγράµµατα. Το σύστηµα της T&T δεν απαιτεί τη χρησιµοποίηση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος. Η Τ&Τ προτείνει το Photoshop ως ένα κορυφαίο επαγγελµατικό πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας, όµως αρκεί ένα οποιοδήποτε πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας που υποστηρίζει layers και εξαγωγή σε αρχεία JPEG και PNG. Προϋποτίθεται επίσης η αρχική ψηφιακή αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους (σάρωση, ψηφιακή φωτογράφηση, αναλογική φωτογράφηση και σάρωση των φιλµ/φωτογραφιών, κλπ). Η T&T δίνει κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες λαµβάνουµε ικανοποιητικό αποτέλεσµα τόσο από αισθητική πλευρά όσο και από άποψη ευχρησίας (µέγεθος αρχείων - ταχύτητα ανταπόκρισης εφαρµογής). Οι προτεινόµενες διαστάσεις για τα JPEG αρχεία που χρησιµοποιούνται για τη µεγέθυνση είναι 2000x1500 εικονοστοιχεία και για τα PGN αρχεία κάθε σελίδας 800x600 (ένα βιβλίο 250 σελίδων απαιτεί χώρο περίπου 350 ΜΒ). Είναι εύλογο ότι τα προς επεξεργασία ψηφιακά αρχεία είναι καλύτερο να είναι υψηλότερων προδιαγραφών. Η επιλογή των βιβλίων Θεωρώ σκόπιµη µια αναφορά στο σκεπτικό επιλογής των συγκεκριµένων βιβλίων τόσο επειδή επεξηγεί τη λογική µε την οποία έγινε, όσο και επειδή αναδεικνύει σαφέστερα τη γενικότερη οπτική της εµπλοκής της βιβλιοθήκης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Η επιλογή των προς ψηφιοποίηση βιβλίων έγινε σε δυο στάδια. Η αρχική συνεννόηση προέβλεπε την επιλογή ενός βιβλίου ειδικότερου ενδιαφέροντος για την κάθε βιβλιοθήκη και ενός µε 7

8 γενικότερο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι θα ήταν καλό το ένα τουλάχιστον από τα δυο βιβλία να έχει ταξιδιωτική θεµατολογία. [[Ως σηµαντικά επιπλέον κριτήρια, µε γνώµονα τον χαρακτήρα και τους στόχους του προγράµµατος, θεωρήσαµε το γεγονός ότι απευθύνεται σε διεθνές, µη εξειδικευµένο κοινό, και το ότι στα βιβλία που προορίζονται για εκθέσεις είναι σηµαντική η ύπαρξη εικονογράφησης. Η οπτική της βιβλιοθήκης υπαγόρευε επίσης δυο καθαρώς πρακτικά κριτήρια, την γενικότερη καταλληλότητα των αντιτύπων για αναπαραγωγή και τον όχι µεγάλο αριθµό σελίδων. Συνυπολογίζοντας όλους τους ανωτέρω παράγοντες, επιλέξαµε τελικά τα παρακάτω:]] Η πρώτη µας επιλογή ήταν για µεν το βιβλίο τοπικού ενδιαφέροντος το Μέγα Ετυµολογικόν των Βλαστού Καλλιέργη, για δε το γενικότερου ενδιαφέροντος βιβλίο το Μαρτυρολόγιο. Το Μέγα Ετυµολογικόν είναι αφενός το παλαιότερο αντίτυπο που διαθέτει η βιβλιοθήκη µας (1499), αφετέρου ένα εξαιρετικό δείγµα τυπογραφίας, ενώ επιπρόσθετα ένα βιβλίο είναι κατεξοχήν Κρητικού ενδιαφέροντος, επειδή όλοι οι συντελεστές της έκδοσης ήταν Κρητικοί (η έκδοση έχει γίνει βέβαια στη Βενετία, αλλά από ένα τυπογραφείο στο οποίο εργάζονταν µόνο Κρητικοί), όπως αναφέρεται στον περίφηµο πρόλογο του Μάρκου Μουσούρου: Γιατί Κρητικός είναι αυτός που τα σκάλισε, Κρητικός κι αυτός που αράδιασε τους χάλκινους τύπους, Κρητικός αυτός που τα κέντησε ένα ένα, Κρητικός αυτός που τα έχυσε στο µολύβι και Κρητικός κάνει τα έξοδα, εκείνος που έχει τ όνοµα της Νίκης Κρητικός κι αυτός που γράφει τούτο το εγκώµιο. Στους Κρητικούς παραστέκεται ευνοϊκός ο ίας ο κρητικός 1. Το Μαρτυρολόγιο επιλέχθηκε και επειδή είναι ένα επίσης αρκετά παλαιό βιβλίο (1643), αλλά κυρίως για τα πλήθος οικόσηµα που περιέχει (των ιπποτών στους οποίους αναφέρεται). Τα οικόσηµα αυτά είναι και ως χαρακτικά πραγµατικά αριστουργήµατα, κυρίως όµως είναι επιχρωµατισµένα µε χρώµατα ιδιαίτερα ζωντανά ακόµη και σήµερα, χαρακτηριστικό που κάνει το βιβλίο ιδιαίτερα πρόσφορο για το συγκεκριµένο έργο, µολονότι συνεπάγεται την επιπρόσθετη δυσκολία της σωστής απόδοσης των χρωµάτων (ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή του συγκεκριµένου βιβλίου ήταν ότι, µε βάση την έως τότε γνώση µας του υλικού των ελληνικών βιβλιοθηκών όπως προκύπτει από την διερεύνηση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών βιβλιογραφικών καταλόγων- θεωρούσαµε ότι είµαστε από τις ελάχιστες βιβλιοθήκες που διαθέτουν αντίτυπο του συγκεκριµένου βιβλίου. Στην ηµερίδα που διοργανώσαµε στην Αθήνα µάθαµε ότι και το Αριστοτέλειο διαθέτει επίσης ένα αντίτυπο του βιβλίου). 1 Το Ετυµολογικόν µέγα κατά αλφάβητον πάνυ ωφέλιµον είναι το παλαιότερο βιβλίο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Εκδόθηκε στη Βενετία στα 1499, από το τυπογραφείο των Ρεθύµνιων Ζαχαρία Καλλιέργη και Νικολάου Βλαστού, ένα από τα πιο σπουδαία ελληνικά τυπογραφεία της Αναγέννησης, το οποίο επιδιδόταν στην εκτύπωση ελληνικών βιβλίων και το διαχειρίζονταν αποκλειστικά Κρήτες, όπως τονίζει στο προλογικό του επίγραµµα ο Μάρκος Μουσούρος. Το βιβλίο τυπώθηκε µε τυπογραφικούς χαρακτήρες που σχεδίασε και χάραξε ο Ζαχαρίας Καλλιέργης, ο άνθρωπος που επέδρασε σηµαντικά στην εξέλιξη της εικονογράφησης και της µορφής των ελληνικών βιβλίων. Τα βυζαντινά µονογράµµατα και τα επίτιτλα των εκδόσεών του αντιγράφηκαν σε µεγάλη έκταση, όπως επίσης και η τεχνική της δίχρωµης εκτύπωσης µε µαύρο και κόκκινο. Όλα αυτά ήταν τα συνηθισµένα χαρακτηριστικά των εικονογραφηµένων βυζαντινών χειρογράφων, τα οποία ο Καλλιέργης προσπάθησε να µεταφέρει στα τυπωµένα βιβλία του. Ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας είναι επίσης το τυπογραφικό σήµα του Ζαχαρία Καλλιέργη, ο δικέφαλος αετός, και το φυλλωτό µονόγραµµα του Νικόλαου Βλαστού τα οποία κοσµούν τον κολοφώνα του έργου. 8

9 Ωστόσο, σε δεύτερη σκέψη, καταλήξαµε ότι θα έπρεπε να επιλέξουµε διαφορετικά βιβλία, εφόσον για το καθένα από τα αναφερθέντα αντίτυπα ίσχυαν περιορισµοί που λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την χρησιµοποίησή τους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Το µεν Μέγα Ετυµολογικόν λόγω των ελληνικών χαρακτήρων δεν είναι πολύ κατάλληλο για διεθνές κοινό, ενώ τα στοιχεία που το καθιστούν εξαιρετικό (τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά) αφορούν ένα περιορισµένο, ειδικού ενδιαφέροντος, κοινό. Όσον αφορά το Μαρτυρολόγιο, το οποίο και λόγω γλώσσας αλλά και λόγω εικονογράφησης ήταν ιδιαίτερα πρόσφορο για τους στόχους του συγκεκριµένου προγράµµατος, θεωρήθηκε αποτρεπτικό το πλήθος των σελίδων -η επεξεργασία των πάνω από 600 σελίδων του θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα- και η ιδιαίτερα σφιχτή και κοντά στο κείµενο βιβλιοδεσία, η οποία καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την ψηφιακή αναπαραγωγή των σελίδων. Λαµβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες διεθνές, µη εξειδικευµένο κοινό, ύπαρξη εικονογράφησης, όχι ιδιαίτερο πλήθος σελίδων, καταλληλότητα για αναπαραγωγή- σε συνδυασµό και µε το γεγονός ότι τελικά στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στην Uppsala αποφασίστηκε πως θα ήταν καλό το ένα τουλάχιστον από τα δυο βιβλία να έχει ταξιδιωτική θεµατολογία 2, επιλέξαµε τελικά τα παρακάτω: Merian, Matthaeus, Das lange bestrittene Konigreich Candia Frankfurt : Druckts Daniel Fievet, [8], 87 σ. : αναδ. πορτρ., χάρτες ; 35 x 21 εκ. ΚΑΛ Nicolay, Nicolas de, Le navigationi et viaggi, fatti nella Turchia In Venetia : Presso Francesco Ziletti, MDLXXX [=1580] [12], 192 (190) σ. : 67 χαρακτικά : εικόνες ; 30 εκ. DSM Το βιβλίο του Nicolay 3 περιγράφει τις περιπέτειες κατά το ταξίδι του το 1551/2 στην Ανατολή µε αφορµή µια πρεσβευτική αποστολή από το Γάλλο βασιλιά στον Τούρκο Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Το πρώτο µέρος περιγράφει τις περιπέτειες του µακρινού ταξιδιού, στο οποίο απαντάται η συνήθης εµπλοκή µε τους πειρατές της Μπαρµπαριάς. Τα άλλα βιβλία περιγράφουν τις πόλεις, τις περιφέρειες, τα κράτη, τους γηγενείς, την ενδυµασία κλπ των κατοίκων της τουρκικής αυτοκρατορίας. Το βιβλίο περιέχει 67 ολοσέλιδες ξυλογραφίες, στηριγµένες στα σχέδια του Nicolay, τα οποία είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας επειδή είναι από τα πρώτα που αναπαριστούσαν µε ακρίβεια τις ενδυµασίες τις Εγγύς Ανατολής. 2 Η ταξιδιωτική θεµατολογία θεωρήθηκε κατάλληλη για µια ψηφιακή συλλογή που απευθύνεται σε διεθνές κοινό. Το ταξίδι είναι επίσης ιδιαίτερα πρόσφορο ως θέµα µιας ψηφιακής συλλογής αντιπροσωπευτικής της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς, επειδή καταδεικνύει την ιστορική σηµασία της αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπων που µοιράζονται ή/και παρατηρούν έθιµα, παραδόσεις και γλώσσες. 3 Πλήρης τίτλος: «Οι θαλάσσιες περιπλανήσεις, οι περιοδείες και τα ταξίδια που πραγµατοποίησε στην Τουρκία ο Νικόλαος Νικολάι ελφινουά, λόρδος της Αρφεβίλ, επίσηµος ακόλουθος και γεωγράφος του βασιλιά της Γαλλίας, που περιέχουν ποικίλες ιδιαιτερότητες τις οποίες ο συγγραφέας είδε και παρατήρησε εκεί. Νέα µετάφραση από τα Γαλλικά στην καθοµιλούµενη από τον Φρανσουά Φλόρυ της Λίλλης, µαθηµατικό. Με εξήντα εικόνες εκ του φυσικού, ανδρών και γυναικών, σύµφωνα µε τις εθνικές διαφοροποιήσεις, τις ενδυµασίες, τη συµπεριφορά, τις συνήθειες, τους νόµους, τη θρησκεία και τον τρόπο ζωής, τόσο κατά τον πόλεµο όσο και κατά την ειρήνη µε διάφορες ωραίες και αξιοµνηµόνευτες ιστορίες, που συνέβησαν επί των ηµερών µας». 9

10 Το έργο γνώρισε πολλές εκδόσεις και µεταφράσεις. Το αντίτυπό µας είναι από τη δεύτερη ιταλική έκδοση της µετάφρασης του Francois Flory, που στηρίζεται στη δεύτερη, επαυξηµένη, γαλλική έκδοση (Αµβέρσα, 1576, βασιλικός τυπογράφος Guillaume Silvius) και περιέχει επτά επιπλέον ξυλογραφίες. Η αρχική έκδοση (Λυόν, Guillaume Rouille, 1567/8), µε ελαφρώς διαφορετικό τίτλο, είχε µόνο 60 ξυλογραφίες. Το βιβλίο του Ματθαίου Μέριαν είναι µια ιστορία της πολιορκίας του Χάνδακα 4. Ένα χρόνο µετά την πτώση του Χάνδακα ο Μέριαν επιχείρησε µε το συγκεκριµένο βιβλίο να περιγράψει τον αιµατηρό πόλεµο ανάµεσα στους Βενετούς και τους Τούρκους χαράσσοντας ο ίδιος τις χαλκογραφίες που κοσµούν το έργο. Ο Ματθαίος Μέριαν ο νεότερος είναι Ελβετός χαλκογράφος που εργάστηκε στη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερµανία, απαθανατίζοντας κυρίως τοπία και τοπιογραφίες διαφόρων χωρών. Γιος του επίσης οµώνυµου χαράκτη, υπήρξε µαθητής του Ιωάννη Σάρτραντ και του περίφηµου Φλαµανδού ζωγράφου Ant. Van Deyk. Πρόκειται για τον κατεξοχήν χαράκτη του Γερµανικού Μπαρόκ. Αντίθετα από τους περισσότερους προγενεστέρους του στη δηµιουργία αστικών ατλάντων ο Μέριαν έκανε τα χαρακτικά του εκ του φυσικού, πράγµα που σε συνδυασµό µε βελτιώσεις στην τεχνική της χαλκογραφίας καθιστά τις δηµιουργίες του µια αρκετά ρεαλιστική καταγραφή της τοπογραφίας, αρχιτεκτονικής και τοπιογραφίας του δεύτερου µισού του 17 ου αιώνα. Πρόκειται για µια σπάνια έκδοση, εξαιρετικά δυσεύρετη σήµερα, µε σηµαντικά στοιχεία κυρίως τις χαλκογραφίες της, αλλά και τα πρωτογράµµατα, τα διακοσµητικά αρχής/τέλους παραγράφου, και τις παρασελίδιες σηµειώσεις. Περιέχει πέντε πορτραίτα, από τα οποία το ένα αναδιπλούµενο, και αρκετούς ολοσέλιδους ή δισέλιδους χάρτες φρουρίων ή οχυρών θέσεων. Περιέχει επίσης δυο αναδιπλούµενους τετρασέλιδους χάρτες, ένα της Κρήτης και ένα του Χάνδακα. Η υποδοµή ψηφιοποίησης H βιβλιοθήκη διέθετε επίπεδους έγχρωµους σαρωτές, οι οποίοι αποδίδουν µεν τις χρωµατικές διαβαθµίσεις, είναι όµως ακατάλληλοι για σπάνια βιβλία, επειδή αφενός η υποχρεωτική πίεση του βιβλίου πάνω στην επίπεδη επιφάνειά τους και αφετέρου η εγγύτητα του υλικού στη φωτεινή πηγή προκαλεί φθορές στα βιβλία. Είχαµε επίσης πρόσφατα αποκτήσει έναν σαρωτή ειδικό για σπάνιο υλικό, τον Minolta PS 7000, ο οποίος δεν προκαλεί ή προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές- φθορές στα βιβλία. Ωστόσο και αυτός κρίθηκε ακατάλληλος, επειδή το συγκεκριµένο µηχάνηµα κάνει µόνο ασπρόµαυρες σαρώσεις, δεν µπορεί να σαρώσει τόνους του γκρίζου (το µοντέλο αυτό έχει δυνατότητα σάρωσης σε 256 τόνους του γκρίζου, µε την προσθήκη όµως επιπλέον εξαρτήµατος το οποίο δεν περιλαµβάνεται στον τυπικό εξοπλισµό του). Να σηµειωθεί εδώ ότι ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε την ψηφιοποίηση δυο βιβλίων µε έγχρωµο υλικό (κόκκινα τυπογραφικά στοιχεία και επιχρωµατισµένα οικόσηµα, όπως είδαµε). Παρά το γεγονός ότι τελικά επιλέχθηκαν βιβλία τα οποία ήταν ασπρόµαυρα στην αρχική µορφή τους, θεωρήσαµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε τα βιβλία όπως ακριβώς είναι σήµερα, µε τα σηµάδια του χρόνου και της χρήσης, για το οποίο ήταν απαραίτητη η έγχρωµη αναπαραγωγή. 4 Πλήρης τίτλος: «Το επί χρόνια διαφιλονικούµενο Βασίλειο της Κρήτης. Μια σύντοµη διαρθρωµένη αφήγηση από την αρχή, τη µέση και το τέλος του 25χρονου αιµατηρού πολέµου που διεξήχθη ανάµεσα στη ηµοκρατία της Βενετίας και τους Τούρκους για το Βασίλειο του Χάνδακα και το Αρχιπέλαγος. Αφήγηση που επικεντρώνεται κυρίως στα δύο τελευταία χρόνια, που ήταν και τα πιο βίαια, στα οποία συνέβη η πρωτάκουστη τουρκική πολιορκία της πόλης και του κάστρου του Χάνδακα». 10

11 Έτσι επιλέχθηκε τελικά η λύση της φωτογράφησης. Προσπαθώντας να καλύψουµε τις ανάγκες µας και πάλι εκ των ενόντων, χρησιµοποιήσαµε ως πλέον κατάλληλη µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή που διέθετε το Εργαστήριο Επιγραφικής και Παπυρολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του πανεπιστηµίου. Πρόκειται για µια Nikon COOLPIX 990, η οποία έχει δυνατότητα ανάλυσης 3.34/3.14 megapixel και µπορεί να παράγει αρχεία JPEG διαστάσεων x εικονοστοιχείων, ενώ διαθέτει πολύ καλό οπτικό 3x zoom και macro. Μια σηµαντική επίσης ευκολία της συγκεκριµένης ψηφιακής είναι το ότι είναι σπαστή, ο φακός µπορεί να περιστραφεί σε σχέση µε το σώµα της, γεγονός που καθιστά ευχερέστερη τη φωτογράφηση µε τη χρήση τρίποδα. [[Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να υπογραµµίσουµε το ζήτηµα της συνεργασίας της βιβλιοθήκης µε τις λοιπές µονάδες του πανεπιστηµίου, εν προκειµένω µε το Τµήµα Φιλολογίας, επειδή άπτεται ενός πολύ σοβαρού ζητήµατος, της δυνατότητας απόκτησης ιδιαιτέρως δαπανηρού εξοπλισµού, από µονάδες όπως η βιβλιοθήκη. Όπως όλοι γνωρίζετε, παρά το γεγονός ότι το κόστος των µηχανηµάτων ψηφιοποίησης έχει µειωθεί κατά πολύ, η δηµιουργία σοβαρής υποδοµής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξοπλισµό που προορίζεται όχι για προσωπική αλλά για ηµιεπαγγελµατική/επαγγελµατική χρήση, είναι µια αρκετά δαπανηρή και άρα δυσβάχταχτη υπόθεση. Θεωρούµε ότι µια τέτοια υποδοµή, µολονότι εξαντλεί τις δυνατότητες του προϋπολογισµού επιµέρους µονάδων, είναι εφικτή µε την συνεργασία και τον συντονισµό τους. Έτσι µέσα από τον συντονισµό και την οργανωµένη προµήθεια εξοπλισµού, η Bιβλιοθήκη και το τµήµα Φιλολογίας του ΠΚ έχουν δηµιουργήσει µια αρκετά ικανοποιητική υποδοµή ψηφιοποίησης, η οποία περιλαµβάνει από ταχυσαρωτές σελίδων µέχρι σαρωτές ειδικούς για σπάνια βιβλία, σαρωτές slides και microfilm.]] Ύστερα από µια σύντοµη διαδικασία πειραµατισµών και ενώ γνωρίζαµε εκ των προτέρων ότι για τα σπάνια βιβλία είναι προτιµότερη η φωτογράφηση κάθε σελίδας χωριστά, καταλήξαµε ότι για τις ανάγκες του δικού µας προγράµµατος επαρκούσε η ταυτόχρονη φωτογράφηση δεξιάς και αριστερής σελίδας σε µια λήψη ανά δυο αντικρυστές σελίδες (ένα αρχείο εικόνας ανά σαλόνι). Η επεξεργασία των αρχείων εικόνας έγινε µε το Photoshop (αρχικά µε το Photoshop 5.5, το οποίο διέθετε η βιβλιοθήκη εκείνη τη στιγµή, και στη συνέχεια µε το 7.0, επειδή η έκδοση 5.5 δεν υποστηρίζει περισσότερα από 100 layers). Όπως προανέφερα, η χρήση του Photoshop, µολονότι συστήνεται, δεν είναι υποχρεωτική. Η επιλογή του από εµάς έγινε κυρίως µε γνώµονα το γεγονός ότι αφενός ήταν διαθέσιµο εκείνη τη στιγµή, αφετέρου ο οµιλών είχε κάποιες γνώσεις χρήσης του. Για τις ανάγκες του έργου χρησιµοποιήθηκε ένας Η/Υ µε την εξής σύνθεση: 2 επεξεργαστές PIII 1.3, 512 GB RAM, µια συστοιχία δίσκων SCSI 36 GB σε RAID 5 µε συνολικό διαθέσιµο χώρο 140 GB, και κάρτα οθόνης µε µνήµη 128 ΜΒ (NVIDIA GeForce FX 5200). Χρησιµοποιήθηκε επίσης µια οθόνη 19 ιντσών µε ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση όσον αφορά τα χρώµατα, το µέγεθος κόκκου αλλά και την ταχύτητα ανανέωσης (ΕΙΖΟ FlexScan F67: 19, 0.26, 1024 x Hz (1280 dots x 1024 lines 89 Hz, 1600 dots x 1200 lines 76 Hz) H: khz, V: Hz). Στην πορεία αποδείχτηκε ότι ήταν επίσης απαραίτητη η αναβάθµιση της µνήµης RAM του υπολογιστή σε 1 GB, καθώς το αρχείο του Photoshop άρχισε να υπερβαίνει σε µέγεθος τα 500 MB, οπότε η επεξεργασία του άρχισε να γίνεται χρονοβόρα. Η ιαδικασία ψηφιοποίησης Η διαδικασία δηµιουργίας του ψηφιοποιηµένου βιβλίου ακολούθησε τρεις διαδοχικές φάσεις: 11

12 - ηµιουργία ψηφιακών αντιγράφων των σελίδων (φωτογράφηση µε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή) - Επεξεργασία των αρχείων εικόνας o επεξεργασία των ψηφιακών φωτογραφιών (ξάκρισµα) o εισαγωγή τους σε ένα κοινό Photoshop αρχείο µε τη µορφή επάλληλων layers και ευθυγράµµιση των layers o εξαγωγή από το Photoshop αρχείο τριών αρχείων εικόνας για κάθε δισέλιδο [αντικρυστών σελίδων]: ενός αρχείου PNG για κάθε δεξιά / αριστερή σελίδα (τα αρχεία για τη φυλλοµέτρηση του βιβλίου), και ενός ενιαίου -και µε τις δυο σελίδες- αρχείου JPEG µεγάλης ανάλυσης, το οποίο χρησιµοποιείται για τη µεγέθυνση - Εισαγωγή των εξαχθέντων από το Photoshop αρχείων εικόνας στο λογισµικό Publisher και δηµιουργία του τελικού προϊόντος. Από τα τρία ανωτέρω περιγραφόµενα στάδια τα περισσότερο χρονοβόρα ήταν τα δύο πρώτα, η αρχική ψηφιοποίηση του υλικού και κυρίως η επεξεργασία των παραχθέντων αρχείων εικόνας. Η εισαγωγή των τελικών αρχείων εικόνας στο εργαλείο Publisher και η δηµιουργία του τελικού προϊόντος είναι µια πολύ σύντοµη διαδικασία, η οποία µπορεί να ολοκληρωθεί σε µία ηµέρα. Ο µόνος εγγενής περιορισµός του συστήµατος της T&T που αντιµετωπίσαµε ήταν η αδυναµία του να χειριστεί αναδιπλούµενες σελίδες. Το ένα από τα βιβλία είχε αναδιπλούµενες σελίδες µε χάρτες ή πορτραίτα, -πράγµα όχι σπάνιο για τα συναφή βιβλίαγεγονός που δηµιουργούσε δυσκολία στην οµαλή ένταξή τους στο σώµα των υπόλοιπων σελίδων του έργου: για να παρουσιαστεί αναπτυγµένη µια αναδιπλούµενη σελίδα, θα πρέπει να σµικρυνθεί αρκετά ώστε να χωρέσει στο πλαίσιο που οριοθετεί το πρόγραµµα για τη λειτουργία του, όµως η σµίκρυνση διαταράσσει σηµαντικά την αναλογία µε τις υπόλοιπες σελίδες του έργου. Η T&T δεν είχε αντιµετωπίσει το πρόβληµα αυτό, ενδεχοµένως δεν είχε συναντήσει αντίστοιχη περίπτωση. Η λύση που δώσαµε ήταν να παρουσιάσουµε αναδιπλωµένες τις σχετικές δελίδες κατά το ξεφύλλισµα, και να δείχνουµε όλο το ανάπτυγµά τους µόνο στη µεγέθυνση. Από την ενασχόλησή µας µε το σύστηµα της T&T προέκυψαν ορισµένες παρατηρήσεις για τη βελτίωσή του, οι οποίες και εντάχθηκαν στα άµεσα σχέδια ανάπτυξης της Τ&Τ. Οι προτάσεις µας αφορούσαν την - βελτίωση της αρίθµησης των σελίδων (και ελληνική λατινική: πρόλογοι, εισαγωγές κλπ) - δηµιουργία πίνακα περιεχοµένων - ευρετηρίου (πραγµατικό εικονικό) - λειτουργία σελιδοδείκτη - δυνατότητα εκτύπωσης ιαπιστώσεις Ένα βασικό συµπέρασµα, το οποίο, µολονότι εξαρχής γνωστό, επιβεβαιώθηκε από την όλη διαδικασία είναι η κεφαλαιώδης σηµασία που έχει η αρχική, πρωτογενής ψηφιοποίηση και η δηµιουργία ενός αρχείου αναφοράς, από το οποίο να είναι δυνατόν να προκύψουν αρχεία ποικίλων αναλύσεων για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών. Ιδιαίτερα τα σπάνια βιβλία, τα οποία είναι κατά τεκµήριο ευαίσθητα και ευπαθή στη χρήση, είναι σηµαντικό να µην 12

13 υποβάλλονται στην φθοροποιό ταλαιπωρία διαδοχικών σαρώσεων σύµφωνα µε τις τρέχουσες κατά περίπτωση ανάγκες. Νοµίζουµε επίσης ότι η συγκεκριµένου τύπου ψηφιοποίηση δεν είναι εύκολο να πάρει µαζικό χαρακτήρα, όχι τόσο επειδή είναι δυσχερής η χρήση του συστήµατος T&T, αλλά επειδή το πλέον δύσκολο και χρονοβόρο τµήµα της διαδικασίας, η επεξεργασία των αρχείων εικόνας, δεν µπορεί να αυτοµατοποιηθεί κατά τρόπο που να µην απαιτεί ανθρώπινη παρέµβαση. Τέτοια ψηφιοποίηση ενδείκνυται κυρίως για ένα µικρό σώµα επιλεγµένων τίτλων µουσειακού χαρακτήρα. Αποτελέσµατα Το έργο βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης (04/ /2004), και για τα επιτεύγµατά του έχει ήδη αποσπάσει σειρά διεθνών διακρίσεων: βραβεύθηκε ως «πρόγραµµα του µήνα» από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον µήνα Μάϊο, οπότε εγκαινιάστηκε επισήµως η λειτουργία της «Εικονικής Βιβλιοθήκης» 5, ενώ επίσης απέσπασε το πρώτο βραβείο ως η καλύτερη διαδικτυακή εφαρµογή από την NODEM (Nordic Digital Excellence in Museums) 6. Τα αποτελέσµατα του έργου, και όλα τα ψηφιοποιηµένα βιβλία, είναι προσπελάσιµα µέσω της δικτυακής πύλης που δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε δείγµατα των αποτελεσµάτων, από τα δυο βιβλία που ψηφιοποίησε η βιβλιοθήκη µας. Να σηµειώσουµε ότι ο Viewer εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράµµατος µε βάση και τα σχόλια των συµµετεχόντων. Επίσης, µετά την πρώτη δοκιµαστική περίοδο λειτουργίας της Εικονικής Βιβλιοθήκης η T&T εισήγαγε το T&T Library Reader ένα νέο εργαλείο για το κατέβασµα µέσω του ιαδικτύου και την παρουσίαση των ψηφιοποιηµένων βιβλίων το οποίο διατίθεται και σε έκδοση για Macintosh. Με το εργαλείο αυτό, που αποτελεί µια δεύτερη αναβάθµιση του Viewer, κάθε χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει στον υπολογιστή του µια εικονική βιβλιοθήκη την οποία να ενηµερώνει µέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας. 5 Βλ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση; ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Εισαγωγή στη σημασία των εκθέσων και τον ρόλο του επιμελητή Τι είναι μία έκθεση; Η έκθεση ως πολισμικό φαινόμενο Κοινωνική και πολιτισμική ανάλυση των εκθέσεων Εκθέσεις και οπτική ανθρωπολογία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Corel DRAW Graphics Suite X4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Corel DRAW Graphics Suite X4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Corel DRAW Graphics Suite X4 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή...3 2. Eγκατάσταση CorelDRAW...3 3. Συνοπτική παρουσίαση του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρµογής coreldraw...5

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 8-10 Νοεµβρίου 2010 1 1. PowerPoint. Ενας επεξεργαστής παρουσιάσεων. Το PowerPoint είναι ένα πρόγραµµα, ίσως όχι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία παραδοσιακής µουσικής: Η διαχείρισή του µέσα από πολυπαραµετρική βάση δεδοµένων, ως εργαλείο µουσικής έρευνας. Προβλήµατα και προοπτικές.

Αρχεία παραδοσιακής µουσικής: Η διαχείρισή του µέσα από πολυπαραµετρική βάση δεδοµένων, ως εργαλείο µουσικής έρευνας. Προβλήµατα και προοπτικές. Αρχεία παραδοσιακής µουσικής: Η διαχείρισή του µέσα από πολυπαραµετρική βάση δεδοµένων, ως εργαλείο µουσικής έρευνας. Προβλήµατα και προοπτικές. Η συγκεκριµένη Βάση εδοµένων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 2 Using the Computer and Managing Files) Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE. heavy relax equipment

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE.  heavy relax equipment brand & design by 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE all weather Ποια είναι τα οφέλη σας με DAZsit; Έχετε ένα μέσο διαφήμισης με ατομικό branding και υψηλό αποτέλεσμα συμπάθειας. Είτε αποκλειστικό για τη δική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνολογίας Προτύπων Κοπής (Πατρόν) Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Adobe FLASH Professional CC

Adobe FLASH Professional CC Adobe FLASH Professional CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών:

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: «Η ανακάλυψη της Ελλάδας» Στα Βήµατα του Παυσανία Έκθεση πολυτίµων χειρογράφων, βιβλίων και εικαστικού υλικού ιεθνές Συµπόσιο Επιµορφωτικές ιαλέξεις Virtual Exhibition On line Το έργο του Παυσανία Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ελευθερία Τζανάκη Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο tzanaki@libh.uoc.gr Κάλλη Καραδάκη Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ZScan Τρισδιάστατη σάρωση χωρίς σαρωτή laser Τι είναι το ZScan Το ZScan είναι ένα σύστηµα τρισδιάστατης σάρωσης (3D scanning) για τη συλλογή νέφους σηµείων (pointcloud) µέσω ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής,

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στη Φύση με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στη Φύση με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στη Φύση με Νόημα» Ε ΣΤ 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου (Ο.Π.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Οδηγός Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού 2 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Οδηγίες χρήσης 2.1 Δημιουργία λογαριασμού 2.2 Περιβάλλον εργασίας 2.3 Βασικές λειτουργίες 2.3.1 Εισαγωγή (Insert) 2.3.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα