ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΕΤΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΕΤΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΝ"

Transcript

1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΕΤΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΝ

2 Η ΑΓΙΑ Α ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ τοιχογραφία Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους

3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ OY ΔΙΣΕΚΤΟΥ EOYΣ ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς Δευτέρας καὶ κατὰ Σάρκα Γεννήσεως OY ΑΝΑΡΧΟΥ, ΡΟΑΙΩΝΙΟΥ, ΑΤΡΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛ ΛΟΙ ΩΤΟΥ ΡΟΣΩΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΕ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΤΡΟΣ, «ΟΣ ΕΣΤΙ ΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΑΣΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ» (Κολ. Α 12-18) «ΔΙ ΟΥ ΤΑ ΑΝΤΑ ΕΓΕΝΕΤΟ». Α Φ Ι Ε Ρ Ο Υ Τ Α Ι Eἰς τὰς ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕ - ΝΙΚΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἀπὸ τοὺς Ἀποστολικοὺς χρόνους καὶ ἐντεῦθεν, εἰς τὰς ὁποίας ἐκφράζεται ἡ Βούλησις τοῦ Θεοῦ ΑΛΑΘΗΤΩΣ, διὰ τῶν ἐν Ἁγίῳ νεύματι διασκεψαμένων Ἁγίων ατέρων οἵτινες εἰσὶν ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ Οὐρανοῦ καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν Ἄμπελον (Ἐκκλησίαν) ταύτην καὶ κατάρτισε αὐτήν, ἣν ἐφύτευσεν ἡ Δεξιά Σου» (Ψαλμ. ΟΘ 15-16).

4 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΔΟΤΗΣ: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κωνσταντινουπόλεως 174, Χαριλάου , Θεσσαλονίκη Τηλ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΡΩΤΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ μετά τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἡ Στέψις τῆς αναγίας. Τοιχογραφία τρούλλου, ἔργον Ἀλεξάνδρου Σεϊρεκίδου, 2011, εἰς Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου, Χρύσα Ξάνθης. ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἡ ρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Τοιχογραφία περιστυλίου Καθολικοῦ, Μονῆς Ἁγίας Λαύρας, Ἅγιον Ὄρος. ΤΡΙΤΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἡ Τετάρτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Κώδιξ 483 Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος. ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἡ Ἑβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Τοιχογραφία περιστυλίου Καθολικοῦ, Μονῆς Ἁγίας Λαύρας, Ἅγιον Ὄρος.

5 Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Α Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῶν 318 ατέρων (ἔργον Μιχαὴλ Δαμασκηνοῦ, 16ος αἰών Ἁγία Αἰκατερίνη τῶν Σιναϊτῶν, Ἡράκλειον, Κρήτη)

6 Ὁ Ἀείμνηστος καὶ Ἀοίδιμος Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τῆς ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ, Ματθαῖος ὁ Α, ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας τὸ 1948 (1 Μαρτίου Μαΐου 1950)

7

8 Ο ΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΟΛΙΤΗΣ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΗΤΡΟΟΥΛΟΣ) ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

9 Ε Υ Χ Α Ι Κ Α Ι Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α Ι ΤΟΥ ΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΟΛΙΤΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ( ΜΗΤΡΟΟΥΛΟΥ ) ρός τά ἁπανταχοῦ τῆς γῆς πνευματικά ἐν Χριστῷ τῷ ΘΕῼ ἡμῶν τέκνα καί τίμια Μέλη τοῦ Ἁγίου Σώματος τῆς ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗ - ΣΙΑΣ καὶ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ τοῦ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΥΟ - ΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ, τῆς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Τέκνα ἐν Κυρίῳ νευματικὰ καὶ ἀγαπητά ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΡΟΣΕΥΧΟΜΕΘΑ εἰς τὰς πρὸς τὸν Κύριον καθ ἡμέραν ἐντεύξεις ἡμῶν, ὅπως ἡ χάρις τῆς ΥΕΡΑΓΙΑΣ, ΟΜΟΟΥ - ΣΙΟΥ, ΖΩΟΟΙΟΥ, ΖΩΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙ - ΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΕΥΜΑΤΟΣ, Χαρίζῃ εἰς πάντας ὑγείαν ψυχῆς τε καί σώματος, ἵνα ἀξιοποιήσωμεν τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μας διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς μόνης καὶ Ἀθανάτου ψυχῆς μας, Καθοδηγῇ ἡμᾶς εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ θεά - ρεστον, συμφώνως πρὸς τὸ Θεῖον θέλημα, Κατευθύνῃ ὁλόκληρον τὴν ἐπὶ γῆς ζωήν μας εἰς τρόπον ὥστε αὕτη ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν νὰ ἐκφράζῃ τὸ θέλημα τοῦ ΘΕΟΥ, Διαφυλάττῃ ἡμᾶς πάντοτε ἀπὸ παντὸς νοητοῦ καὶ αἰσθητοῦ ἐχθροῦ, καὶ χειραγωγῇ εἰς ὁδοὺς Σωτηρίας,

10 8 Ε Υ Χ Α Ι Μ Η Τ Ρ Ο Ο Λ Ι Τ Ο Υ Ἐνεργῇ ἐπὶ πάντων ἡμῶν καὶ ὑμῶν, ὥστε νὰ διαφυλάττωμεν ΑΝΟΘΕΥΤΟΝ καὶ ΑΚΗΛΙΔΩΤΟΝ τὴν ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ τῆς ΙΣΤΕΩΣ, ὅπως αὕτη παρεδώθη εἰς ἡμᾶς ὑπὸ τῶν Ἁγίων ατέρων καὶ νευματικῶν ἡμῶν ποιμένων, ἐν ᾗ ἐβα πτίσθημεν, ἐν ᾗ ἀνετράφημεν, ἐν ᾗ Χάριτι ΘΕΟΥ εὑρισκόμεθα, δι ἧς ἐνεσωματώθημεν εἰς τὸ Ἅγιον Σῶμα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΑΜΕΛΟΥ τοῦ ΘΕΟΥ, ἣν ἐφύτευσεν ἡ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ καί οὐκ ἄνθρωπος, Ὅστις καθορίζῃ τά Αἰώνια Σύνορα Αὐτῆς διὰ τῶν Ἁγίων Του, οἱ ὁποῖοι εἶναι τὸ ΣΤΟΜΑ Αὐτοῦ καὶ εἰς τοὺς ὁποίους κατοικεῖ, καὶ Ἁγιάζῃ πάντας ἡμᾶς καὶ ὑμᾶς, ἵνα ἔχωμεν ἐν ἡμῖν κατοικοῦντα τόν ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ καί εἴμεθα ἑνωμένοι ἅπαντες μετ Αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν παροῦσαν καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν Αἰωνίαν Ζωήν. ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ. Μετ εὐχῶν Ἀπείρων Διάπυρος πρὸς Κύριον Εὐχέτης Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δεκέμβριος 2011

11 Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ εἶναι «Στῦλος καὶ Ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας» (Α Τιμ. Γ 15), διότι εὑρίσκεται ἐντὸς Αὐτῆς τὸ ανάγιον καὶ τελεταρχικὸν νεῦμα, ὅπως εἶπεν ὁ Χριστός, «καὶ ἄλλον αράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα μένῃ μεθ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, τὸ νεῦμα τῆς Ἀληθείας... ὅτι παρ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται» (Ἰωάν. ΙΔ 16-17), «ὅταν δὲ ἔλθῃ Ἐκεῖνος, τὸ νεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν Ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ΙΣΤ 13). Διὰ τοῦ αναγίου νεύματος διαποτίζονται τὰ μέλη τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὰ ὁποῖα διαχέεται ἡ Θεία Χάρις καὶ τὰ καθοδηγεῖ εἰς τὴν Ὁδὸν τῆς Σωτηρίας, εἰς τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκφράζεται διὰ τῶν Ἁγίων οἱ ὁποῖοι εἶναι ΣΤΟΜΑ ΘΕΟΥ, ὅπως ὁ ἴδιος λέγει διὰ τοῦ ροφήτου Ἱερεμίου: «ἐὰν ἐξαγάγῃς τίμιον ἀπὸ ἀναξίου ὡς τὸ Στόμα μου ἔσῃ» (Ἱερ. ΙΕ 19), καὶ ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία «τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου» (Δοξαστικὸν Αἴνων Κυριακῆς τῶν Ἁγίων ατέρων). Ἡ ἀποδοχὴ τῆς γνώμης τῶν Ἁγίων ἀποτελεῖ συνείδησιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκ κλησίας καὶ πίστιν ὅλων τῶν αἰώνων, ἰδιαιτέρως ὅταν αὗται ἐκφράζωνται συλλογικῶς διὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι καθοδηγοῦνται ὑπὸ τοῦ Ἁγίου νεύματος ἐν ᾧ συνέρχονται, συν - 9

12 10 Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ εδριάζουν καὶ συναποφασίζουν οἱ Ἅγιοι ατέρες ὡς δοκεῖ Αὐτῷ μᾶλλον ἢ αὐτοῖς: «ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ νεύματι καὶ ἡμῖν» (ράξ. ΙΕ 28). Τὰς Θεοπνεύστους Ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἶναι ἀπαραίτητον νὰ τὰς διδάσκεται καὶ ἀποδέχεται ἀπαρεγκλίτως ἅπαν τὸ ἁπανταχοῦ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Διὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα καὶ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἀνεφύοντο καὶ ἐπηρέαζον τὴν ζωὴν τοῦ πληρώματος δογματικῶς, λατρευτικῶς ἢ διοικητικῶς καὶ ἀπειλοῦσαν τὴν Ἑνότητα τῶν πιστῶν μετὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὴν Ἑνότητα τῆς ίστεως καὶ τὴν Κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου νεύματος (Β Κορ. ΙΓ 13). Τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 2012 ἀφιεροῦται εἰς τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους, ἀφ ἑνός, διὰ νὰ ἀναδειχθῇ ἡ σημασία των εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκ - κλησίας καὶ, ἀφ ἑτέρου, διὰ νὰ διδάσκωνται οἱ πιστοὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἐφαρμογῆς τῶν Ἀποφάσεών των. Ἡ ἀναφορὰ εἰς τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους θὰ εἶναι, λόγῳ τοῦ περιορισμένου χώρου, συνοπτικὴ καὶ περιληπτικὴ εἰς τὰ κυριώτερα θέματα ἑκάστης, ἵνα χρησιμεύῃ ὡς Εγκόλπιον διὰ κάθε Ὀρθόδοξον Χριστιανόν. Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ καλυφθοῦν αἱ στοιχειώδεις ἀνάγκαι τῶν πιστῶν, ἐκδίδεται τὸ παρὸν ἡμερολόγιον.

13 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΤΕΨΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΥΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΟΥΡΑΝῼ Μονὴ Ὁδηγητρίας, Ἀστερούσια Ὄρη Ἡρακλείου

14 12 αλ. Hµερ Σ K Σ K Σ K Σ K Σ K I A N O Y A P I O Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 10, Ν ξ ρας 14 ΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ Μ.Βασιλείου, Ἐμελείας μητ. αὐτ. (Ἀργία) ΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Σιλβέστρου ἐπ. Ρώμης, Σεραφεὶμ ὁσ. ἐν Σαρὼφ Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, έτρου ὁσίου Σύναξις τῶν Ο Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου μ., Συγκλητικῆς ὁσ. (αραμονὴ Θεοφ. - Νηστ.) ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ρωμανοῦ ἱερομάρτυρος (Ἀργία) Σύναξις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ροδρόμου (Ἀργία) Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ,ολυεύκτου μάρτ., Εὐστρατίου ὁσίου θαυματ. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς Θεοδοσίου ὁσίου Κοινοβιάρχου, Μαΐρου μάρτ. Βιταλίου ὁσίου Τατιανῆς κ.λπ. μαρτ., 8 μαρτ. ἀπὸ Νικαίας, Μερτίου & έτρου μαρτ. Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων, Μαξίμου ὁσίου (Ἀπόδ. Θεοφ.) Ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων πατέρων, Νίνας Ἰσαποστ., Ἁγνῆς μ. αύλου τοῦ Θηβαίου & Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων ΙΕ' ΛΟΥΚΑ ( ΖΑΚΧΑΙΟΥ) ροσκύνησις ἁλύσεως ἀπ. έτρου, Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου (Ἀργία) Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας (Ἀργία ) Μάρκου Εὐγενικοῦ ἐπισκ. Ἐφέσου, Μακαρίων ὁσίων Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Εὐσεβίου μ. & σὺν αὐτῷ (Ἀργία ) Μαξίμου ὁσίου ὁμολογ., Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζουντίου Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ έρσου, Βικεντίου μάρτυρος ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ ( ΤΕΛ.-ΦΑΡ.), Κλήμεντος μ., Διονυσίου ὁσ. Ὀλύμπ. Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος μάρτ., Ἑλλαδίου μάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ατρ. Κων/ λεως, Δημητρίου ὁσ. (Ἀργία) Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἀμμωνᾶ ὁσ., Συμεὼν ὁσ. Ἀνακομιδὴ λειψάνων ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Ἀργία) Εὐφραὶμ & Ἰσαάκ ὁσίων τῶν Σύρων, αλλαδίου ὁσίου Ἀνακ. Λειψ. ἁγ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Σιλουανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ. ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρxῶν Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀθανασίας & σύν αὐτῇ μαρτύρων N.H

15 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν I A N O Y A P I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 1 EP. I.XPIΣOY, M. Bασ. Kολ. β 8-12 Λουκ.β 20-21, KYP. PO ΩN ΦΩΩN B ιµ. δ 5-8 Mάρκ. α A AΓIA ΘEOΦANEIA ίτ. β 11-14, γ 4-7 Mατθ. γ Σύν. Ἁγ. Ἰωάνν. ροδρόμου ράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α KYP. MEA A ΦΩA Ἐφεσ. δ 7-13 Mατθ. δ IE KYP. ΛOYKA (ZAKXAIOY) A ιµ. δ 9-15 Λουκ ιθ Ἁγ. Ἀντωνίου Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγ. Ἀθανασίου & Κυρίλλου Ἑβρ. ιγ 7-16 Mατθ. ε Ἁγ. Εὐθυμίου B Kορ. δ 6-15 Λουκ. στ IΣ KYP. ΛOYKA (ελ.-φαρ.) B ιµ. γ Λουκ. ιη Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰωάν. ι Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰωάν. ι IZ ΛOYKA (AΣΩOY) Ἑβρ. ιγ 7-16 Λουκ. ιε Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ( ), 21 Ἰανουαρίου, ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὑπερασπι - στὴς τοῦ Δόγματος τῆς Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, ἔδρασε κατὰ τῆς Αἱρέσεως τοῦ Μονοθελητισμοῦ καὶ Μονοενεργητισμοῦ. Ὀργάνωσε τὴν Σύνοδον τοῦ Λατερανοῦ τὸ 649 ὅπου καταδικάσθηκε ὁ Μονοθελητισμός. Ὑπέμεινεν ἄδικες καταδίκες, τιμωρίες, ἐξορίες. Τὸ τεράστιον συγγραφικόν του ἔργον εἶναι ἐν πολλοῖς ἀντιαιρετικόν. Ἡ ΣΤ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐστηρίχθη εἰς τὰ συγγράμματά του, κατεδίκασε τὸν Μονοθελητισμὸν - Μονοενεργητισμόν καὶ τὸν ἀνεκήρυξε Ἅγιον. 13

16 14 αλ. Hµερ Σ K Σ K Σ K Σ K Δ Τ Τρύφωνος μάρτυρος, ερπετούας & σὺν αὐτῇ μαρτύρων Η ΥΑΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Ἀργία) Συμεὼν Θεοδόχου, Ἄννης προφ., Ἀνδριανοῦ καὶ Εὐβούλου μ. Ἰσιδώρου ὁσίου ηλουσιώτου, Νικολάου ὁμολογητοῦ Ἀγάθης μάρτυρος, ολυεύκτου ἐπισκόπου ( ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ) ΤΩΝ ΑΟΚΡΕΩ, Φωτίου Μεγ., Ὁμολ., Βουκόλου ἐπισκ. Σμύρνης αρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, Λουκᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ. Θεοδώρου Στρατηλ. μεγαλομ., Ζαχαρίου ροφ. (Ἀπόδ. Ὑπαπαντῆς) Νικηφόρου μάρτ., αγκρατίου ἐπισκ., Μαρκέλλου μάρτυρος Χαραλάμπους ἱερομ., Οὐαλεντίνης μ., Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρόμου (Ἀργία) Βλασίου ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας τῆς εἰκονοφίλου Αὐγούστης Μελετίου πατρ. Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου ἐπ. Κ/λεως ( Ψυχοσάββατον ) ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ, Ἀκύλλα καὶ ρισκίλλης τῶν Ἀποστόλων Αὐξεντίου ὁσίου, Ἀβραὰμ & Μάρωνος ὁσίων Ὀνησίμου Ἀποστόλου, Εὐσεβίου ὁσίου, Μαΐωρος μάρτυρος αμφίλου μάρτ. καὶ σὺν αὐτῷ μαρτ., Φλαβιανοῦ μ. πατρ. Κ/λεως Θεοδώρου Τήρωνος μεγαλομ., Μαρκιανοῦ & ουλχερίας ὁσ. βασιλ. Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπισκ. ὁμολ. ( Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ) ΚΑΘΑΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 28. Ηµέρα ρας 11, Ν ξ ρας 13 Ἀρχίππου Ἀπ., θαῦμα κολλύβ. ἁγ. Θεοδώρου Τήρ. ( Ψυχοσάββατον ) Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ) Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης Τιμοθέου ὁσίου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας Εὕρεσις ἁγ. λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων ολυκάρπου ἱερομ. ἐπ. Σμύρνης, Γοργονίας ὁσ. ἀδελφ. ἁγ. Γρηγορίου Α' & Β' Εὕρεσις Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου ροδρόμου Ταρασίου ἐπ. Κ/λεως, Ἀλεξάνδρου μάρτυρος (Β' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ) ορφυρίου ἐπ. Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρ. ἰσαπ. & ἀδελφῶν αὐτῆς Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΓΡΗΓ. ΑΛΑΜΑ ) ροκοπίου ὁμ., Γελασίου μ. Βασιλείου ὁμολογητοῦ, Κυράννης μάρτυρος Κασσιανοῦ ὁσίου ὁμολογητοῦ τοῦ Ρωμαίου N.H

17 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν Φ E B P O Y A P I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 2 YAANH OY KYPIOY Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκᾶ β KYP. ΩN AOKPEΩ A Kορ. η 8 - θ 2 Ματθ. κε Ἁγίου Χαραλάμπους Β Τιµ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 - ιστ 2 13 KYP. HΣ YPOΦAΓOY Pωµ. ιγ 11-ιδ 4 Mατθ. στ KYP. A NHΣ. (OPΘ.) Ἑβρ. ια 24-26, Ἰωάν. α ΚΥΡ. Β NHΣ. (ΓΡ.ΑΛ.) Ἑβρ. α 10 - β 3 Mαρκ. β 1-12 Ὁ Ἅγιος Φώτιος ὁ Μέγας (810 ἢ ), 6 Φεβρουαρίου, ἴσως ὁ σημαντικότερος ατριάρ - χης Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον. Ἐπέτυχε τὸν ἐκχριστιανισμὸν τῶν Σλαύων, ἀντιμετώπισε τὴν απικὴν Αἵρεσιν περὶ τῆς Ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου νεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, τοῦ γνωστοῦ ὡς Φιλιόκβε, ἔβαλε φραγμὸν εἰς τὴν διείσδυσιν τῶν απικῶν εἰς τὰς Ἀνατολικὰς ἐπαρχίας καὶ ἀπέρριψε τὸ απικὸν ρωτεῖον. Ἐνήργησε διὰ τὴν σύγ - κλησιν τῆς Η' Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ , εἰς τὴν ὁποίαν συμμετεῖχε καὶ τὸ ατριαρχεῖον Ρώμης καὶ τῆς ὁποίας προήδρευσεν ὁ ἴδιος. Ἡ Σύνοδος αὕτη ἀπηγόρευσε δι ἀναθέματος κάθε ἀλλοίωσιν ἢ τροποποίησιν τοῦ Συμβόλου τῆς ίστεως παρελθοῦσαν ἢ μέλλουσαν. Ἡ ὅλη του ζωὴ καὶ τὸ συγγραφικόν του ἔργο, τοῦ προσέδωσαν ἐπαξίως τὸ προσωνύμιον «Μέγας».

18 16 αλ. Hµερ Σ K Σ K Σ K Σ K Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 12, Ν ξ ρας 12 Εὐδοκίας ὁσιομ., Δομνίνης ὁσίας, Ἀντωνίνης μ., Σωφρονίου μ. Ἡσυχίου μάρτ., Θεοδότου μάρτ., Εὐθαλίας μάρτυρος Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μαρτύρ., ( Γ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ) Γερασίμου ὁσ. Ἰορδανίτου, αύλου, Ἰουλιανῆς μαρτύρων Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡ/ΣΕΩΣ ) Κόνωνος & Ἀρχελάου μαρτ. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων, Ἰουλιανοῦ μάρτυρος Λαυρεντίου, Ἐλπιδίου, Αἰθερίου, Ἀγαθοδώρου κ.λπ. ὁσίων Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, Ἑρμοῦ Ἀπ., αύλου ὁμολογητοῦ Τῶν ἁγ. 40 μαρτ. ἐν Σεβαστείᾳ, Καισαρίου ὁσ. ἀδ. Μ. Βασ. ( Ἀργία ) Κοδράτου & σὺν αὐτ. μαρτ., Ἀναστασίας ὁσ. ( Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ) Σωφρονίου ἐπισκ. Ἱεροσολ., Θεοδώρας Βασιλίσσης τῆς ἐν Ἄρτῃ Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝ. ΚΛΙΜ.) Θεοφάνους ὁμ., Συμεὼν Ν. Θεολ. Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου Κ/λεως, Χριστίνης, Ἀβίβου, ουπλίου μαρτ. Βενεδίκτου ὁσ., Ἀλεξάνδρου μ., Εὐσχήμονος ὁμ. ἐπ. Λαμψάκου Ἀγαπίου & σὺν αὐτ. 7 μ., Ἀριστοβούλου Ἀπ. ( ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ ) Σαββίνου μάρτυρος, Χριστοδούλου ὁσίου τοῦ ἐν άτμῳ Ἀλεξίου ὁσ. «ἀνθρ. Θεοῦ», Θεοστηρίκτου ὁσ. ( ΑΚΑΘΙΣΤ. ΥΜΝΟΣ) Κυρίλλου ἐπ. Ἱεροσολύμων, Εὐκαρπίωνος κ.λπ. μαρτύρων Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΑΡ. ΑΙΓ. ) Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτύρων Τῶν ἐν τῇ Μονῇ ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων ατέρων Ἰακώβου ἐπισκ. ὁμολογ., Φιλήμονος καὶ Δομνίνου μαρτύρων Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μάρτ., Εὐθυμίου νεομάρτυρος Νίκωνος & σὺν αὐτῷ 199 μαρτ., Λουκᾶ ὁσίου Μυτιλήνης Ζαχαρίου ὁσίου, Ἀρτέμωνος ἱερομάρτυρος Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου Ο ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( Ἀργία) ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Σύναξις Ἀρχαγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητοῦ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσὴφ τοῦ αγκάλου, Ματρώνης ὁσ., Φιλητοῦ μ. Μ. ΤΡΙΤΗ, τῶν 10 παρθένων, Ἡρωδίωνος Ἀποστόλου Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον, Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσῶν Μ. ΕΜΤΗ, ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, Ἰωάννου ὁσ. τῆς Κλίμακος Μ. ΑΡΑΣΚΕΥΗ, τὰ Ἅγια άθη, Ὑπατίου ἱερομάρτυρος ( Ἀργία ) N.H

19 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν M A P I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 5 ΚΥΡ. Γ ΣΤΑΥΡ/ΣΕΩΣ Ἑβρ. α 10 - β 3 Μάρκ. β Ἁγ. 40 Μαρτύρων Ἑβρ. ιβ 1-10 Ματθ. κ ΚΥΡ. Δ ΝΗΣΤ.( ΙΩΑΝ.ΚΛ.) Ἑβρ. στ Μάρκ. θ ΚΥΡ. Ε ΝΗΣΤ. (ΜΑΡ.ΑΙΓ.) Ἑβρ. θ Μάρκ. ι ΕΥΑΓΓ. ΘΕΟΤ. - Ἀνάστ. Λαζ. Ἑβρ. β Ἰωάν. ια ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Φιλιπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ 1-18 Ὁ Μέγας Κανών ψάλλεται ἢ τὴν Τετάρτην ἑσπέρας τῆς Ε Ἑβδομάδος μετὰ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἢ τὴν έμπτην τῆς Ε Ἑβδομάδος εἰς τὸν Ὄρθρον μετὰ τὸν Ν ψαλμόν (Τυπικὸν Γ. Βιολάκη, σελ. 345, 44-48). «Ἡ τῆς Εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει πρωτότυπον δέ ἐστί τό εἰκονιζόμενον, ἐξ οὗ τό παράγωγον γίνεται» (Ἅγ. Ἰωάν. ὁ Δαμασκηνός, P. G. 94, 1169Α). «Τάς σεπτάς Εἰκόνας ἀποδεχόμεθα, εἰ κόνας μόνον καὶ οὐδὲν ἕτερον αὐτὰς γινώσκοντες, καθὸ τοῦ πρωτοτύπου τὸ ὄνομα μόνον ἐχούσας καὶ οὐχὶ τὴν οὐ σίαν» (Ζ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ρακτικά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Τόμ. Γ, σελ. 342/842).

20 18 αλ. Hµερ Σ Κ Σ Κ Σ Κ Σ Κ Σ Κ Α Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Hµέραι 30. Ηµέρα ρας 13, Ν ξ ρας 11 Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ἡ Ταφὴ & ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος, Μαρίας ὁσ. Αἰγ. Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Κ. Η. Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Τίτου ὁσίου Νικήτα ὁσ. Μηδικίου, Ἰωσήφ ὁσίου τοῦ Ὑμνογράφου αναγίας ορταϊτίσσης, Ζωσιμᾶ ὁσ., Θεοδούλου μ., αύλου μ. Κλαυδίου, Διοδώρου & σὺν αὐτοῖς μαρτύρων, Γεωργίου μάρτ. Εὐτυχίου πατρ. Κων/πόλεως, τῶν 120 μαρτύρων ἐν ερσίδι ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΗΓΗΣ, Καλλιοπίου μ., Γεωργίου ἐπ. ὁσίου Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Ἑρμοῦ Ἀποστόλων Β' ΘΩΜΑ, Εὐψυχίου μάρ., Βαδίμου ὁσίου & τῶν σὺν αὐτῷ ὁσ. Τερεντίου, ομπηΐου, Μιλτιάδου & σὺν αὐτ.μ. Γρηγορίου Ε' Κ/λεως Ἀντύπα ἐπ. εργάμου, Φαρμουθίου ὁσίου, Τρυφαίνης ὁσίας Βασιλείου ἐπισκ. ὁμολογ., Ἀκακίου ὁσίου, Ἀνθούσης μάρτυρος Μαρτίνου ὁμολογητοῦ πάπα Ρώμης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων Ἀριστάρχου, ούδη, Τροφίμου ἐκ τῶν Ο' Ἀποστόλων Λεωνίδου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν ἱερομ., Κρήσκεντος μάρτυρος Γ' ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἀγάπης, Χιονίας, Εἰρήνης μαρτύρων Συμεών ἱερομ. & σὺν αὐτῷ μαρτ., Ἀγαπητοῦ πάπα Ρώμης Ἰωάννου ὁσ. τοῦ Δεκαπολίτου, Ἀθανασίας ὁσ., Σάββα μάρτ. αφνουτίου ἱερομ., Συμεὼν ὁσ., Ἀγαθαγγέλου ὁσ., Φιλοθεΐτου Θεοδώρου ὁσ. τοῦ Τριχινᾶ, Ἀναστασίου ἱερομ., Ζακχαίου Ἀποστ. Ἰανουαρίου μ., Ἀλεξάνδρας μ., Ἀναστασίου ὁσίου τοῦ Σιναΐτου Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Συκεώτου, Ναθαναὴλ Ἀποστόλου Δ' ΑΡΑΛΥΤΟΥ, Γεωργίου μεγαλομ. τοῦ Τροπαιοφόρου Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα & σὺν αὐτῷ 70 μαρτ., Εὐσεβίου μάρτ. Μάρκου Ἀποστ. & Εὐαγγ., Νίκης μάρτ., Μακεδονίου πατρ.κ/λεως ΜΕΣΟΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Βασιλέως ἱερομ., Γλαφύρας ὁσίας Συμεὼν ἱερομ. ἐπ. Ἱεροσολ. συγγενοῦς τοῦ Κυρίου, Ἰωάννου ὁσ. ὁμ. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Μέμνονος ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου τῶν Ἀποστόλων, Κερκύρας μάρτυρος Ε' ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Ιακώβου Ἀποστόλου, Ἀργυρῆς νεομάρτ. Ἡ Διακαινήσιμος Ἑβδομὰς ὡς Μία λαμπροφόρος ἡμέρα & Ἀργία λογίζεται. ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ N.H

21 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν A P I Λ I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 2 ΑΓΙΟΝ ΑΣΧΑ ράξ. α 1-8 Ἰωάν. α ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΗΓΗΣ ράξ. γ 1-8 Ἰωάν. β Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑ ράξ. α 1-8 Ἰωάν. α Γ ΚΥΡ. ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43-ιστ 2 23 Δ ΚΥΡ. ΑΡ. - Ἁγ. Γεωργ. ράξ. ιβ 1-11 Ἰωάν. ε ΜΕΣΟΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ράξ. ιδ 6-18 Ἰωάν. ζ Ε ΚΥΡ. ΣΑΜΑΡ/ΔΟΣ ράξ. ια Ἰωάν. δ 5-42 Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ αλαμᾶς ( ), Ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης, ὑπερ α - σπιστὴς τῆς Ὀρθοδόξου ί - στεως ἐναντίον τῆς Βαρλααμικῆς απικῆς Αἱρέσεως, ὑ - πέρμαχος τοῦ Δόγματος τοῦ Ἀκτίστου Θείου Φωτὸς, τῆς διακρίσεως μεταξὺ Θείας Οὐσίας καὶ Θείας Ἐνεργείας, καὶ τοῦ ὅρου ὅτι ἐξ Ἀκτίστου Οὐσίας Ἄκτιστοι Ἐνέργειαι πηγάζουν. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ αλαμᾶς (φορητὴ εἰκών, αἰών, Μουσεῖον ούσκιν, Μόσχα)

22 20 αλ. Hµερ Σ K Σ K Σ K Σ K Τ M A Ϊ O Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 14, Ν ξ ρας 10 Ἱερεμίου προφήτου, Εὐθυμίου καὶ σὺν αὐτῷ ὁσιομαρτύρων Μεγ. Ἀθανασίου ἀνακ. λειψάνων, Ἑσπέρου, Ζωῆς & τέκνων μαρτ. Τιμοθέου & Μαύρας μαρτύρων, έτρου ὁσ. ἐπ. Ἄργους (Ἀπόδ. Μεσ/τῆς) ελαγίας μάρτ., Ἱλαρίου ὁσίου θαυματουργοῦ, Λεοντίου μάρτυρος Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Εὐθυμίου ἐπισκόπου Μαδύτου Ἰὼβ τοῦ Δικαίου, Σεραφεὶμ ὁσ. Λεβαδείας, Δονάτου & σὺν αὐτῷ μαρ. ΣΤ' ΤΥΦΛΟΥ, Εμφάνισις Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου μάρτυρος Ἰωάννου Θεολόγου Εὐαγγελ., Ἀρσενίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου (Ἀργία) Ἡσαΐου προφ., Χριστοφόρου μάρτ., Νικολάου μάρτ. ἐν Βουνένοις Σίμωνος Ἀποστ. τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου ( Ἀπόδοσις άσχα) ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαποστόλου (Ἀργία) Ἐπιφανίου ἐπισκ. Κύπρου, Γερμανοῦ ἐπισκόπου Κων/πόλεως Γλυκερίας μ., Σεργίου ὁμ. Εὐθυμίου ὁσ. Ἁγιορ. & σὺν αὐτῷ ὁσίων Ζ' ΑΤΕΡΩΝ (Α' Οἰκ. Συνόδ.), Ἰσιδώρου μ. ἐν Χίῳ, Θεράποντος μ. αχωμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλείου ὁσίου ἐπισκ. Λαρίσης Θεοδώρου ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Νικολάου ὁσ. ἐπισκ. Κων/πόλεως Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας Ἀπ., Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως έτρου, Διονυσίου, Χριστίνης κ.λπ. μ., τῶν 7 ἁγίων Γυναικῶν μαρτ. ατρικίου, Ἀκακίου, Μενάνδρου κ.λπ. μ., (Ἀπόδοσις Ἀναλήψεως ) Νικήτα, Ἰωσὴφ, Ἰωάννου ὁσ. πατέρων ἐν Χίῳ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ) Η' ΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Κωνσταντίνου & Ἑλένης Βασιλ. & ἰσαποστ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΥΜΑΤΟΣ, Μαρκέλλου μ., Βασιλίσκου μ. (Ἀργία ) Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων, Συνεσίου Επ., Μαρίας Κλωπᾶ μυροφόρου Συμεὼν ὁσ. θαυμαστ., Μελετίου μ., Σωσάννης μ. & σὺν αὐτῇ μαρτ. Γ' Εὕρεσις Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου ροδρόμου, Ὀλβιανοῦ ὁσιομάρτ. Κάρπου & Ἀλφαίου Ἀποστόλων, Ἀβερκίου καὶ Ἑλένης μάρτυρος Ἰωάννου Ρώσσου μάρτ., Ἑλλαδίου μάρτ. (Ἀπόδοσις εντηκοστῆς) Α' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝ) Εὐτυχοῦς ἱερομ. ἐπ. Μελιτινῆς Θεοδοσίας μ., Ὀλβιανοῦ μ., Ἀλεξάνδρου ἐπισκ. (Ἀρχὴ Νηστείας ) Ἰσαακίου ὁσίου ἡγ. μον. Δαλμάτων, Βαρλαάμ ὁσ., Ναταλίου μ. Ἑρμείου μάρτυρος, ετρονίλας μάρτυρος N.H

23 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν M A Ϊ O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 7 ΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΦΛΟΥ ράξ. ιστ Ἰωάν. θ Ἰωάννου Θεολόγου Εὐαγ. Α Ἰωάν. α 1-7 Ἰωάν. ιθ κα ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ράξ. α 1-12 Λουκ. κδ Ζ ΚΥΡ. ΑΤ. (Α Οἰκ. Συν.) ράξ. κ 16-18,28-36 Ἰωάν. ιζ Η ΚΥΡ. ΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ράξ. β 1-11 Ἰωάν.ζ 37-52,η ΑΓΙΟΥ ΝΕΥΜΑΤΟΣ Ἐφεσ. ε 8-19 Ματθ. ιη Α ΜΑΤΘ. (ΑΓ.ΑΝΤΩΝ) Ἑβρ. ια 33-ιβ 2 Ματθ. ι 32-33, 37-38, ιθ Ὁ Θεὸς ατὴρ ὡς αλαιὸς τῶν Ἡμερῶν «Οἱ Χριστιανοὶ... οὔτε τῆς Ἀοράτου καὶ Ἀκαταλήπτου Φύσεως εἰκόνα ποτὲ πεποιήκασιν» (Ζ Οἰκουμ. Σύνοδος). & «Αλλὰ καὶ Θεοῦ Σχήματα καὶ Εἰκόνας ἡ Γραφή ἔχει», «Δυνάμεθα ποιεῖν εἰκόνας πάντων τῶν Σχημάτων ὦν εἴδομεν» (Ἅγ. Ἰ. Δαμασκηνός, P.G. 94, ).

24 22 αλ. Hµερ Σ K Σ K Σ K Σ K Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ Hµέραι 30. Ηµέρα ρας 15, Ν ξ ρας 9 N.H. Ἰουστίνου Φιλοσ. μ., ύρρου ἱερομ., Χαρίτωνος μ., Βαλλεριανοῦ μ. 14 Νικηφόρου ἀρχ/που Κ/λεως ὁμ., Ἐράσμου ἱερομ., τῶν ἁγ. 38 μαρτ. 15 Λουκιλιανοῦ & αύλης μαρτύρων, Ἀθανασίου θαυματουργοῦ 16 Β' ΜΑΤΘ. (ΑΓΙΟΡ. ΑΤ.), Μητροφάνους μ., Μάρθας ἀδελφ. Λαζ. 17 Δωροθέου ἐπ. Τύρου, Μάρκου ὁσ. ἐν Χίῳ, Νικάνδρου & σὺν αὐτῷ μ. 18 Ἱλαρίωνος ὁσ. Νέου ἡγ. Μον.Δαλμ., Ἀττάλου ὁσ. & ὁσ. 5 παρθένων 19 Θεοδότου ἱερομ. ἐπ. Ἀγκύρας, Ζηναΐδος μ., Σεβαστιανῆς ὁσίας 20 Ἀνακομιδὴ λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου., Καλλιόπης μάρτυρος 21 Κυρίλλου ἀρχ/που Ἀλεξανδρ., Θέκλης μ., Μαριάμνης μ., Μάρθας μ. 22 Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτ., Θεοφάνους & ανσέμνης ὁσίων 23 Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, «Ἄξιον Εστίν, Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀποστ. 24 Ὀνουφρίου ὁσ. Αἰγυπτίου, έτρου ὁσ. Ἀθωνίτου, Ἀντωνίνης μάρτ. 25 Ἀκυλίνης μάρτυρος, Ἄννης ὁσίας & τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου 26 Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου ὁμ., Νήφωνος ὁσ., Κυρίλλου ἐπ. Γορτύν. 27 Ἀμὼς προφ., Ἱερωνύμου ὁσ., Αὐγουστίνου ἱερομ. ἐπισκ. Ἱππῶνος 28 Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Κύπρου, Μάρκου ἱερομάρτυρος 29 Ἰσαύρου, Μανουὴλ, Σαβὲλ & Ἰσμαὴλ μαρτ., Φήλικος & σὺν αὐτῷ μ. 30 Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Λεοντίου, Ὑπατίου, Αἰθερίου, Θεοδούλου μαρτ. 1 Ἰούδα Ἀποστ., αϊσίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Ζήνωνος ὁσ., Ζωσίμου μ. 2 Καλλίστου πατρ. Κων/πόλεως, Μεθοδίου ἱερομ. ἐπ. ατάρων 3 Ἰουλιανοῦ μ. τοῦ Ταρσέως, Τερεντίου ἐπ. Ἰκονίου μ., Ἀφροδισίου μ. 4 Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος & Ζηνᾶ τῶν μαρτύρων 5 Ἀγριπίννης & Ἀριστοκλέους μαρτ., Βαρβάρου ὁσ., Ἀριστοκλέους μ. 6 Γενέθλιον Τιμ. ροδρόμου, Σύναξις Ζαχαρίου & Ἐλισάβετ (Ἀργία) 7 Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φεβρωνίας ὁσ., Διονυσίου ὁσ., Δομετίου ὁσίου 8 Δαβίδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσ/νίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας 9 Σαμψὼν ὁσ. τοῦ Ξενοδόχου, Ἰωάννας Μυροφόρου, Ἀνέκτου μάρτ. 10 Ἀνακ. λειψ. Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, αππίου μάρτυρος 11 έτρου & αύλου τῶν Ἀποστόλων (Ἀργία) 12 Σύναξις τῶν ἁγίων 12 ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων (Ἀργία ) 13

25 23 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν I O Y N I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 4 Β ΜΑΤΘ. ( ΑΓΙΟΡ.ΑΤΕΡ. ) Ρωμ. β Ματθ. δ Γ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ρωμ. ε 1-10 Ματθ. στ Δ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ράξ. α 1-12 Λουκ. κδ Γενέθλιον Τιμ. ροδρόμου Ρωμ. ιγ 11- ιδ 4 Λουκ. α 1-25, 57-68, Ε ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ρωμ. ι 1-10 Ματθ. η 28 - θ 1 29 Ἁγ. Ἀπ. έτρου & αύλου Β Κορ. ια 21 - ιβ 9 Ματθ. ιστ Σύναξις 12 Ἀποστόλων Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. θ 36, ι 1-8 Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Γ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος Α Οἰκουμενικὴ Σύνοδος

26 24 αλ. Hµερ Σ K Σ K Σ K Σ K Σ Κ Δ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 14, Ν ξ ρας 10 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν θαυμ.ἀναργ., Κων/νου & σὺν αὐτῷ μαρτ. ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κατάθεσις Τιμ. Ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχέρν. Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου ἐπ. Κ/λεως, Γερασίμου ὁσ., Θεοδότου μ. Ἀνδρέου ἐπ., Κρήτης, Κυπρίλλης & Λουκίας μάρτ, Θεοφίλου ἱερομ. Ἀθανασίου Ἀθωνίτου ὁσίου, Λαμπαδοῦ ὀσίου Σισώη ὁσίου, Λουκίας & Ρήξου μαρτ., Ἀρχίππου κ.λπ. Ἀπ. ἐκ τῶν Ο' Θωμᾶ ὁσίου ἐν Μαλεῷ, Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος ροκοπίου μάρτ., Θεοδοσίας μ., Θεοφίλου ὁσ., Ἀναστασίου ἱερομ. Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, αγκρατίου ἱερομ., Διονυσίου, Μητροφάνους ὁσ. Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Ρώσσου, τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Λέοντος ὁσ., Μαρκιανοῦ μάρτ. ρόκλου & Ἱλαρίου μαρτύρων, Βερονίκης αἱμορροούσης μάρτυρος Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου Νικοδήμου ὁσ. Ἁγιορείτου, Ἀκύλλα Ἀπ., Ἰωσήφ ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης Κηρύκου μ. & Ἰουλίττης μητρός αὐτοῦ, Βλαδιμήρου ἰσαποστόλου ΑΓ. ΑΤΕΡΩΝ (Δ' Οἰκ. Συν.) Ἀθηνογένους ἱερομ., Φαύστου μ. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος, Βηρονίκης & Σπεράτου μαρτύρων Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος, αύλου & αμβὼ τῶν ὁσίων Μακρίνης & Δίου ὁσ., Ἀνακομιδὴ λειψάνων ὁσ. Σεραφείμ ἐν Σαρώφ Ἠλιοῦ προφήτου Θεσβίτου ἡ πυρφόρος εἰς οὐρανοὺς ἀνάβασις (Ἀργία) Συμεὼν ὁσίου, Ἰωάννου ὁσίου, αρθενίου ἐπισκόπου Ἄρτης Μαρίας Μαγδαλινῆς ἰσαπ., Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ., ελαγίας ὁσίας ἐν Τήνῳ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Ἀθανασίου μάρτυρος Κοίμησις ἁγίας Ἄννης Θεοπρομήτορος αρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος αντελεήμονος μεγαλομάρτυρος, Ἀνθούσης μάρτυρος Εἰρήνης ὁσίας Χρυσοβαλάντου, ροχόρου κ.λπ. Ἀποστόλων Καλλινίκου & Θεοδότης τῶν μαρτύρων, Βασιλίσκου μάρτυρος Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος κ.λπ. Ἀποστόλων Εὐδοκίμου δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας ( Ἀργία) (Ἀργία) N.H

27 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν I O Y Λ I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 2 ΣΤ ΜΑΤΘ. - Κατ.Τιμ. Ἐσθ. Θεοτ. Ἑβρ. θ 1-7 Ματθ. θ Ζ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ρωμ, ιε 1-7 Ματθ. θ ΑΓ. ΑΤΕΡ. Δ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε Ἠλιοῦ ροφήτου Ἰακ. ε Λουκ. δ Θ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α Κορ. γ 9-17 Ματθ. ιδ Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγ. αντελεήμονος Β Τιμ. β 1-10 Λουκ. κα Ι ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α Κορ. ιε 1-11 Ματθ. ιθ «Ἐν δύο φύ σεσιν Ἀσυγχύτως, Ἀτρέπτως, Ἀδιαι ρέ τως, Ἀχωρίστως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀν - ῃρη μένης διά τήν ἕνωσιν, σωζομένης δέ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καί εἰς ἕν πρόσωπον καί μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης, οὐκ εἰς δύο πρόσ ωπα μεριζόμενον ἤ διαιρούμενον ἀλλ ἕνα καί τόν αὐτόν Υἱόν» (Χριστολογικὸς Ὅρος ίστεως τῆς Ἁγίας Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

28 26 αλ. Hµερ. Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 13, Ν ξ ρας 11 N.H Σ K Σ K Σ K Σ Κ Δ ρόοδος τοῦ Τιμ. Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων, Σολομονῆς, Ἐλεαζάρου Ἀνακομιδὴ λειψάνων πρωτομάρτυρος Σταεφάνου, Φωκᾶ μάρτυρος Σαλώμης μυροφ., Στεφάνου μ., Θεοκλητοῦς ὁσ., Ἰσαακίου κ.λπ. ὁσ. Τῶν ἁγίων 7 παίδων τῶν ἐν Ἐφέσσῳ, Εὐδοκίας μάρτυρος Εὐσιγνίου μ., Νόννης μητρ. ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Δομετίου ὁσιομ., Νικάνωρος θαυματ., Ἀστερίου ὁσιομάρτυρος Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Μύρωνος ἐπισκ. Κρήτης ΜατθίουἈπ., Ἀντωνίου μ., ατρικίας μ., 10 μαρτ. ἐν Χαλκῇ ύλη Λαυρεντίου διακ., Σύξτου πάπα Ρώμης, Ἱππολύτου μάρτυρος Εὔπλου διακ., Νήφωνος πατρ. Κων/λεως, θαῦμα ἁγ. Σπυρίδωνος Φωτίου, Ἀνικήτου μαρτ., Σεργίου ὁσίου, Στεφάνου ὁσίου ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαξίμου ὁμ., Εἰρήνης ὁσίας (Ἀπόδοσις Μετ/σεως) Μιχαίου προφήτου, Συμεὼν νεομ. Τραπεζοῦντος Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία ) Ἁγίου Μανδηλίου, Γερασίμου ὁσίου Κεφαλ., Διομήδους μάρτυρος Μύρωνος, αύλου, Ἰουλιανῆς, Κυπριανοῦ τῶν μαρτύρων Φλώρου & Λαύρου μαρτύρων, Ἑρμοῦ & Λέοντος μαρτύρων Ἀνδρέου στρατηλάτου & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Θεοφάνους ὁσ. Ναούσης ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σαμουὴλ πρ., Θεοχάρους μ. Νεοπολ. ἐν Καισαρείᾳ Θαδδαίου Ἀπ., Βάσσης μάρτυρος & τῶν τέκνων αὐτῆς αναγίας ρουσσιωτίσης, Ἀγαθονίκου μ., Ζωτικοῦ, Ζήνωνος μαρτ. Λούπου μ., Εἰρηναίου ἱερ., Καλλινίκου πατρ. (Ἀπόδοσις Κοιμήσεως) Εὐτυχοῦς ἱερομ., Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ μάρτ., Διονυσίου ἐπισκ. Αἰγίνης Βαρθολομαίου & Τίτου Ἀποστόλων, Σάββα μ., Γενναδίου ὁσίου Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτ., Ἰωάσαφ ὁσ. Βασιλέως Ἰνδιῶν ΙΔ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, οιμένος ὁσ., Φανουρίου μ., Ἀνθούσης μ. Μωϋσέως ὁσ. Αἰθίοπος, Ἐζεκίου βασιλ., Ἄννης προφήτιδος Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Τιμίου ροδρόμου (Ἀργία - Νηστεία ) Ἀλεξάνδρου, αύλου, Ἰωάννου, ατριαρχῶν Κων/πόλεως Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

29 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν A Y Γ O Y Σ O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 6 ΜΕΤ/ΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Β έτρ. α Ματθ. ιδ ΙΒ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α Κορ. ιε 1-11 Ματθ. ιθ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια ΙΓ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α Κορ. ιστ Ματθ. κα ΙΔ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Β Κορ. α 21-β 4 Ματθ. κβ Ἀποτ. Κεφ. Τιμ. ροδρόμου ράξ. ιγ Μάρκ. στ «Οἴδαμεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυ - χῆς, οὔτε δαίμονος δυνατόν θεαθῆναι φύσιν, ἀλλ ἐν μετασχηματισμῷ τινί θεωροῦνται ταῦτα, τῆς Θείας ρονοίας τύπους καί σχήματα περιτιθείσης τοῖς ἀσωμάτοις καί ἀτυπώτοις...μή θέλων οὖν ὁ Θεός παντελῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς τά ἀσώματα, περιέθηκεν αὐτοῖς τύπους, καί σχήματα, καί εἰκόνας κατά τήν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἡμῶν... Καί ταῦτα σχηματίζομεν καί εἰκονίζομεν» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, P.G. 94, ).

30 28 αλ. Hµερ Σ K Σ K Σ K Σ K Σ Σ Ε Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 30. Ηµέρα ρας 12, Ν ξ ρας 12 Ἀρχή Ἰνδίκτου, Συμεών ὁσίου Στυλίτου, Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ (Ἀργία) Μάμαντος μάρτυρος, Εὐτυχίου μάρτυρος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ ὁσ. ΙΕ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνθίμου ἱερομ., ολυδώρου μ., Θεοκτίστου μ. Βαβύλα ἱερομ., Μωυσέως προφήτου, Ἑρμιόνης μάρτυρος Ζαχαρίου προφήτου, Ἀβδαίου μάρτ., Οὐρβανοῦ μ., Θεοδώρου μ., Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Σώζοντος μάρτυρος, Εὐψυχίου μάρτυρος, Λουκᾶ ὁσίου ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία) Ἰωακεὶμ & Ἄννης Θεοπατόρων, Σεβηριανοῦ μάρτυρος ΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μ. Θεοδώρας ὁσ., Εὐανθίας μάρτ., Εὐφροσύνου ὁσίου τοῦ μαγείρου Αὐτονόμου, Θεοδώρου ἱερομ., Μακεδονίου μ., (Ἀπόδ. Γενεθλίου ) Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἀναστάσεως, Κορνηλίου μ. Ἑκατοντάρχου Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ( Ἀργία - Νηστεία) Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος ἐπ. Λαρίσης, Γερασίμου ὁσίου Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Σοφίας, ίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μαρτ. Εὐμενίου ἐπισκόπου Κρήτης, Ἀριάδνης & Εἰρήνης μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου & Δορυμέδοντος μαρτύρων Εὐσταθίου & Θεοπίστης μαρτ. & τῶν τέκνων Ἀγαπίου Θεοπίστου (Ἀπόδοσις Ὑψώσεως) Ἰωνᾶ ροφήτου, Κοδράτου Ἀποστόλου Φωκᾶ ἱερομ., Κοσμᾶ μάρτ. & σὺν αὐτῷ 26 μαρτ. ἐπί Βέκκου Σύλληψις τιμίου ροδρόμου, Νικολάου νεομάρτυρος Α' ΛΟΥΚΑ, Θέκλης Ἰσαπ. & μάρτ., αναγίας Μυρτιδιωτίσης Εὐφροσύνης ὁσίας, αφνουτίου ὁσίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων Μετάστασις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καλλιστράτου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων, Ἀριστάρχου Ἀποστόλου Χαρίτωνος ὁμ., Βαροὺχ προφ., Μάρκου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων Κυριακοῦ ἀναχωρ., ετρωνίας ὁσιομ., Τροφίμου κ.λπ. μαρτύρων Γρηγορίου ἱερομ. ἐπ. Ἀρμενίας, Γαϊανῆς & σὺν αὐτῇ μαρτύρων (Ἀργία) N.H

31 29 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν Σ E E M B P I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 1 ΑΡΧΗ ΙΝΔΙΚΤΟΥ Α Τιμ. β 1-7 Λουκ. δ ΙΕ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. κβ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια ΚΥΡ. ΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Γαλ. στ Ἰωάν. γ ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Α Κορ. α Ἰωάν. ιθ 6-11, 13-20, 25-28, ΚΥΡ. ΜΕΤ. ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Γαλ.β Μάρκ. η 34 - θ 1 24 Α ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ Β Κορ. θ 6-11 Λουκ. ε Μετάστασις Ἁγ.Ἰωάν. Θεολόγ. Α Ἰωάν. δ Ἰωάν. ιθ 25-27, κα Ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταν - τινουπόλεως ὅπου συνεκλήθησαν Μεγάλαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι.

32 30 αλ. Hµερ K Σ K Σ K Σ K Σ K Δ Τ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 11, Ν ξ ρας 13 Β' ΛΟΥΚΑ, Ἁγ. Σκέπης, Γοργ/κόου, Ρωμαν. Μελ., Ἰωάν. Κουκουζ. Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης μάρτυρος Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἐπ. Ἀθηνῶν, Θεαγένους μάρτυρος Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Δομνίνης μάρτ., Καλλισθένης μάρτυρος Χαριτίνης Ζαχαρίου., Μαμέλχθης μάρτ., Εὐδοκίμου μάρτυρος Θωμᾶ Ἀποστόλου, Ἐρωτηΐδος μάρτυρος, Μακαρίου ἐπισκόπου Σεργίου & Βάκχου μαρτύρων, 99 ὁσίων πατέρων τῶν ἐν Κρήτῃ Γ' ΛΟΥΚΑ, Ἰγνατίου ὁσιομ. Ἁγιορ., ελαγίας ὁσίας, Ταϊσίας ὁσίας Ἰακώβου Ἀπ. Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου ὁσ., Ἀβραὰμ & Λώτ τῶν δικαίων Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτύρων, Θεοφίλου ὁμολογητοῦ Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους Γραπτοῦ μάρτυρος ρόβου, Ταράχου & Ἀνδρονίκου μαρτ., Συμεών Νέου Θεολόγου Κάρπου, απύλου κ.λπ. μαρτύρων, Χρυσῆς μάρτυρος Ναζαρίου, Γερβασίου μ., Κοσμᾶ ὁσ., Εὐθυμίου ὁμολογητοῦ Δ' ΛΟΥΚ. (Ἁγ. ατ. Ζ' Οἰκ. Συν.), Λουκιανοῦ ἱερομ., Σαββίνου ὁσ. Λογγίνου μ., ἑκατοντάρχου, Λεοντίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσίου τοῦ ἐν Κρίσει Λουκᾶ Εὐαγγ., Συμεὼν & Θεοδώρου ὁσίων, Μαρίνου μάρτυρος Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Κλεοπάτρας ὁσίας Γερασίμου ὁσ. Κεφ., Ἀρτεμίου μ., Μαατρώνης ὁσ. τῆς ἐν Χίῳ Ἱλαρίωνος ὁσ. Μεγάλου, Γαΐου μ., Δασίου μ., Ζωτικοῦ μάρτυρος ΣΤ' ΛΟΥΚΑ, Ἀβερκίου ἐπισκ. θαυμ. & 7 παίδων ἐν Ἐφέσσῳ Ἰακώβου Ἀπ. ἀδελφοθέου Α ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων Ἀρέθα μεγαλομ. & σὺν αὐτῷ, Σεβαστιανῆς μάρτυρος Μαρκιανοῦ μ., Χρυσαφίου μ., Ταβιθᾶς ἐλεήμονος Δημητρίου μεγαλομάρτυρος Μυροβλήτου, Ἰωάσαφ ὁσίου (Ἀργία ) Νέστορος μ., ρόκλης συζ. ιλάτου, Κυριακοῦ Κων/λεως Τερεντίου & Νεονίλλης μ., Εὐνίκης μ., Ἀγγελῆ νεομάρτυρος Ζ' ΛΟΥΚΑ, Ἀναστασίας ὁσ. Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ., Κλεόπα Ἀπ., Ἀστερίου κ.λπ. μαρτύρων Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου κ.λπ. Ἀποστόλων N.H

33 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 31 1 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ Β Κορ. ια 31 - ιβ 9 Λουκ. στ Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ Γαλ. α Λουκ. ζ Δ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ ( ΑΓ. ΑΤ.) Τίτ. γ 8-15 Λουκ. η ΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ Γαλ. στ Λουκ. η Ἁγ. Δημητρίου Μυροβλ. Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17-ιστ 2 29 Ζ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ Ἐφεσ. β 4-10 Λουκ. η Ἡ Ἁγία Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τὸ 787 κατεδίκασε τὴν Εἰκονομαχίαν καὶ ἀνεστύλωσε τὰς ἱερὰς εἰκόνας: «Ἡ γοῦν Ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία, ὡς παρέλαβεν παρά τῶν Ἁγίων Ἀποστό - λων καί ατέρων, αὐτό τό εἶδος τό ὁ - ραθέν τοῖς ἀνθρώ - ποις ἀναζωγραφεῖ» (ρακτικά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Τόμ. Γ' σελ. 363/863).

34 32 αλ. Hµερ Σ K Σ K Σ K Σ K Δ Τ Τ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 30. Ηµέρα ρας 10, Ν ξ ρας 14 Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ., Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ Ἀκινδύνου, ηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου μαρτύρων Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσὴφ, Ἀειθαλᾶ μαρτύρων., ἀνακ. λειψ. ἁγ. Γεωργίου Ἰωαννικίου Μεγάλου, ορφυρίου μάρτ., Ἰωάννου ὁσ. Βατάτζη Ε' ΛΟΥΚΑ, Ἑρμᾶ, Φιλολόγου Ἀπ., Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτ. αύλου ἀρχ/που Κ/λεως ὁμολ., Λουκᾶ ὁσ., αύλου ὁσ. Σαλοῦ Ἱέρωνος κ.λπ. ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου ὁσίου Σύναξις Ἀρχαγγέλων & πασῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων (Ἀργία) Ὀνησιφόρου μ., ορφυρίου μ., Νεκταρίου ὁσ. Ἐπισκ. Αἰγίνης Ρωδίωνος, Σωσιπάτρου, Ὀλυμπᾶ κ.λπ. Ἀπ. ἐκ τῶν 70 Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου μ., Στεφανίδος μ., Θεοδώρου Στουδίτου Η' ΛΟΥΚΑ, Ἰωάννου Ἐλεήμονος ὁσ., Νείλου ὁσίου Σιναΐτου Ἰωάννου Χρυσοστόμου πατρ. Κ/λεως, Δαμασκηνοῦ ὁσ. (Ἀργία) Φιλίππου Ἀπ., Γρηγορίου αλαμᾶ, Κων/νου μ. Ὑδραίου ( Ἀργία) Γουρίου, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου μαρτ., Ἐλπιδίου, Μαρκέλλου μαρτ. Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ Γρηγορίου ἐπισκ. Νεοκαισαρείας, Γενναδίου ὁσίου λάτωνος, Ρωμανοῦ μαρτύρων, Ζακχαίου μάρτυρος Θ' ΛΟΥΚΑ, Ἀβδιοῦ προφ., Βαρλαὰμ μ., Ἀγαπίου μ., αγχαρίου μ. ρόκλου ἀρχιεπ. Κ/λεως, Γρηγορίου ὁσ. Δεκαπ/του, Θεοκτίστου μ. ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία) Φιλήμονος & τῶν σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων, Κικιλίας μάρτυρος Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀκραγ/νων, Ἀμφιλοχίου ἐπισκ. Ἰκονίου Κλήμεντος πάπα Ρώμης, έτρου ἐπ.ἀλεξανδρείας, Θεοδώρου μάρτ. Αἰκατερίνης μεγαλομ., Μερκουρίου μάρ., (Ἀπόδ. Εἰσοδίων - Ἀργία) ΙΓ' ΛΟΥΚΑ, Στυλιανοῦ ὁσ. αφλαγ., Νίκωνος ὁσ. τοῦ «Μετανοεῖτε» Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ έρσου, Ναθαναήλ ὁσίου Στεφάνου ὁσίου, Ἀνδρέου, έτρου, Ἄννης μαρτύρων αραμόνου & Φιλουμένου τῶν μαρτύρων Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ ρωτοκλήτου (Ἀργία ) N.H

35 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν N O E M B P I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 33 5 Ε ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ Ἐφεσ. β Λουκ. ιστ Σύναξις Ἀρχαγγέλων Ἑβρ. β 2-10 Λουκ. ι Η ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ Ἐφεσ. δ 1-7 Λουκ. ι Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰωάν. ι Ἁγ. Φιλίππου ράξ. η Ἰωάν. α Θ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιβ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια Ἁγ. Αἰκατερίνης Γαλ. γ 23-δ 5 Μάρκ. ε ΙΓ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ Ἐφεσ. στ Λουκ. ιη Ἁγ. Ἀπ. Ἀνδρέου Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ( ), 11 Νοεμβρίου, ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς τιμητικῆς προσκυνήσεως τῶν Εἰκόνων. Ὑπέστη βασάνους, ραβδισμοὺς καὶ 4 ἐξορίας διότι ἠγωνίσθη κατὰ τῆς Εἰκονομαχίας. Ἐδίδασκεν ὅτι, «αντός εἰκονιζομένου, οὐχ ἡ φύσις, ἀλλ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται» (Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, P. G. 99, 405Α & 392). Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ψηφιδωτὸν Ναοῦ τῆς Χώρας εἰς Κων/πολιν

36 34 αλ. Hµερ Σ K Σ K Σ K Σ K Σ K Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 9, Ν ξ ρας 15 Ναοὺμ προφήτου., Φιλαρέτου ὁσίου, Ἀνανίου μάρτ. τοῦ έρσου Ἀββακοὺμ προφήτου, Κυρίλλου ὁσίου, Μυρώπης μάρτυρος ΙΔ' ΛΟΥΚΑ, Σοφονίου προφ., Θεοδώρου μάρτ., Ἀγγελῆ νεομάρτ. Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ὁσίου Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος (Ἀργία ) Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ ( Ἀργία) Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων, Γρηγορίου ὁσίου αταπίου ὁσίου, Σωσθένους, Ἀπολλώ κ.λπ. Ἀποστ. ἐκ τῶν Ο Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης Μητρὸς τῆς Θεοτόκου (Ἀργία) Ι' ΛΟΥΚΑ, Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου τῶν μαρτύρων Δανιήλ ὁσίου Στυλίτου, Λεοντίου ὁσίου, Ἀειθαλᾶ μάρτυρος Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ (Ἀργία) Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου & Λουκίας τῶν μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου & Καλλινίκου τῶν μαρτύρων Ἐλευθερίου μάρτ., Ἀνθείας μάρτ. μητρὸς αὐτοῦ, αύλου ὁσίου Ἀγγαίου προφήτου, Θεοφανοῦς Βασιλ., Μοδέστου ἀρχιἐπ.ἱεροσολ. ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (ροπατ.) Δανιήλ πρ. & 3 παίδ., Διονυσίου ἐπ. Ζακύν. Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς, Εὐβιότου μάρτ., Φλώρου ὁσίου, Ζακχαίου μ. Βονιφατίου μ., Γρηγεντίου ὁσ. ἐπ. Αἰθ., Εὐτυχίου μ., Θεσ/νίκης μάρτ. Ἰγνατίου Θεοφόρου μάρτυρος, Φιλογονίου ὁσίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας Ἰουλιανῆς & σὺν αὐτῇ 500 μαρτ., Θεμιστοκλέους μάρτυρος Ἀναστασίας μάρτ. Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου μάρτυρος Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτ., αύλου ἀρχιεπ. Νεοκαισ., Ναοὺμ ὁσ. θαυμ. ΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Εὐγενίας μ., (Νηστ - αραμ. Χριστ.) Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ.Η.Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ (Ἀργία) ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία ) Στεφάνου τοῦ ἀρχιδιακόνου & πρωτομάρτυρος (Ἀργία ) Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ ἁγ. δισμυρίων μαρτ., Δόμνης μάρτυρος Τῶν ἐν Βηθλεέμ ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων ἁγ. Νηπίων Ἀνυσίας μάρτ, Θεοδώρας ὁσ., Γεδεὼν νεομάρτ. τοῦ ἐν Τυρνάβῳ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Μελάνης ὁσ. Ρωμ. (Ἀπόδ. Χριστ.) N.H

37 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν E K E M B P I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 3 ΙΔ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ Κολ. Α Λουκ. ιη Ἁγ. Σάββα Ἡγιασμένου Γαλ. ε 22-στ 2 Ματθ. ια Ἁγίου Νικολάου Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης Γαλ. δ Λουκ. η Ι ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ Κολ. γ Λουκ. ιγ Ἁγ. Σπυρίδωνος Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰωάν. ι ΙΑ ΛΟΥΚΑ (ροπατόρων) Κολ. γ 4-11 Λουκ. ιδ ΚΥΡ. ΡΟ ΓΕΝΝ. ΧΡΙΣΤΟΥ Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α ΓΕΝΝΗΣΙΣ Κ.Η.Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β Σύναξις τῆς Θεοτόκου Ἑβρ.β Ματθ. β Ἁγ. Στεφάνου πρωτομ. ράξ. στ 8 -ζ 5, Ματθ. κα ΚΥΡ. ΜΕΤ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ*. Β Τιμ. δ 5-8 Μάρκ. α Τὴν Κυριακὴν 31 Δεκεμβρίου, ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, ὅτε γίνεται καὶ ἡ ΑΟΔΟΣΙΣ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ΑΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΥΑΓΓΕ - ΛΙΟΝ ἀ ναγινώσκονται τὰ τῆς ἑορτῆς ΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, διότι δὲν μεσολαβεῖ ἄλλη ἕως τότε Κυριακή. (Βλέπε Τυπικὸν Βιολάκη, σελ , 37-39).

38 36 αλ. Hµερ. I A N O Y A P I O Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 10, Ν ξ ρας 14 N.H. 1 ΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ Μ.Βασιλείου, Ἐμελείας μητ. αὐτοῦ (Ἀργία) 14 2 Σιλβέστρου ἐπισκ. Ρώμης, Σεραφεὶμ ὁσίου ἐν Σαρὼφ 15 3 Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, έτρου ὁσίου 16 4 Σύναξις τῶν Ο Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου 17 5 Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου μ., Συγκλητικῆς ὁσίας (αραμ. Θεοφ. - Νηστ.) 18 6 Σ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ρωμανοῦ ἱερομάρτυρος (Ἀργία) 19 7 K ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΔΡΟΜΟΥ 20 8 Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας 21 9 ολυεύκτου μάρτ., Εὐστρατίου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς Θεοδοσίου ὁσίου Κοινοβιάρχου, Μαΐρου μάρτ. Βιταλίου ὁσίου Τατιανῆς κ.λπ. μαρτ., 8 μαρτ. ἀπὸ Νικαίας, Μερτίου & έτρου μαρτ Σ Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων, Μαξίμου ὁσίου K ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ μαρ. Νίνας Ἰσαπ (Ἀπόδ. Θεοφ.) αύλου τοῦ Θηβαίου & Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων ροσκύνησις ἁλύσεως ἀπ. έτρου, ευσίππου μάρτυρος Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (Ἀργία) Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας (Ἀργία ) Μάρκου Εὐγενικοῦ ἐπ. Ἐφέσου, Μακαρίων ὁσίων 1 20 Σ Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Εὐσεβίου μ. & σὺν αὐτῷ (Ἀργία ) 2 21 K ΙΔ' ΛΟΥΚΑ, Μαξίμου ὁσ. ὁμολ., Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζ Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ έρσου, Βικεντίου μάρτυρος 4 23 Κλήμεντος μ., Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ 5 24 Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος μάρτ., Ἑλλαδίου μάρτυρος 6 25 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ατρ. Κων/ λεως, Δημητρίου ὁσίου (Ἀργία) 7 26 Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἀμμωνᾶ ὁσ., Συμεὼν ὁσ Σ Ἀνακομιδὴ λειψάνων ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Ἀργία) 9 28 K ΙΕ' ΛΟΥΚΑ ( ΖΑΚΧ.) Εὐφραὶμ & Ἰσαάκ ὁσ. Σύρ., αλλαδίου ὁσίου Ἀνακ. Λειψ. ἁγ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Σιλουανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ Τ Ἁγίων 3 Ἱεραρχῶν, Βασιλείου, Γρηγορίου, Ἰωάννου Χρυσοστ. (Ἀργία) Τ Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργ., Ἀθανασίας & σύν αὐτῇ μαρτύρων 13 Τὸ ἅγιον άσχα κατὰ τὸ ἔτος 2013 ἑορτάζεται τὴν 22αν Ἀπριλίου

39 Aναγνώσµατα Kυριακ ν καί µεγάλων ορτ ν 37 I A N O Y A P I O Y HM. KYPIAKAI - EOPAI AOΣOΛOΣ EYAΓΓEΛION 1 ΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μ. Βασιλ. Κολ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Τίτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΟΔΡ. ράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α ΚΥΡ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ Ἁγίου Ἀντωνίου Μεγάλου Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγίου Ἀθανασίου & Κυρίλλου Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἁγίου Εὐθυμίου Μεγάλου Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. στ ΙΔ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ Α Τιμ. α Λουκ. ιη Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰωάν. ι Ἁν. Λειψάν. Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰωάν. ι ΙΕ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ) Α Τιμ. δ 9-15 Λουκ. ιθ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Εβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε K Y P I A K O P O M I O N I A N O Y A P I O Υ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ AOΣ. ροδρόμου Μετά τὰ Φῶτα ΛΑ ΛΒ EYAΓΓEΛIA Ἁγ. Ἰωάννου ροδρόμου Κυρ. μετὰ τὰ Φῶτα ΙΔ Κυρ. Λουκᾶ ΙΕ Κυρ. Λουκᾶ (Ζακχ.) HXOΣ πλ. Δ Α Β Γ EΩΘ ΙΑ Α Β Γ Τὴν Κυριακήν 7 Ἰανουαρίου, ἀντὶ τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, ἀναγινώσκονται ΑΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ τοῦ Ἁγ. ροδρόμου. Ἡ δὲ Κυριακὴ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ μετατίθεται εἰς τὴν 14ην Ἰανουαρίου, ὅτε ἡ ΑΟΔΟΣΙΣ τῆς ἑορτῆς. Βλέπε Τυπικὸν Βιολάκη, σελ. 148, 149, 16, & τὴν σχετικὴν ὑποσημείωσιν.

40 38 K Y P I A K O P O M I O N ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ AOΣ. EYAΓΓEΛIA HXOΣ EΩΘ. ρὸ Φώτων Μετὰ τὰ Φῶτα ΛΒ ΛΓ 3 Ἱεραρχῶν Ἀπόκρεω Τυροφάγου Α Νηστειῶν Β Νηστειῶν Γ Νηστειῶν Δ Νηστειῶν Ε Νηστειῶν Βαΐων Α Β Γ Ἁγ. Γεωργίου Ε ΣΤ Ζ Η Α Β Γ Δ Ε ΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑΦΩΤΑ ΙΕ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ (Ζακχ.) ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Τελ.-Φαρ.) ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου) ΤΩΝ ΑΟΚΡΕΩ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Α' ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας) Β' ΝΗΣΤ. (Γρηγ. αλαμᾶ) Γ' ΝΗΣΤ. (Σταυροπ/σεως) Δ' ΝΗΣΤ.(Ἰωάν. Κλίμακος) Ε' ΝΗΣΤ. (Μαρίας Αἰγυπτ.) ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΓΙΟΝ ΑΣΧΑ Β' Κυρ. (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) Γ' Κυρ. (ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ) Δ' Κυρ. (ΑΡΑΛΥΤΟΥ) Ε' Κυρ. (ΣΑΜΑΡ/ΔΟΣ) ΣΤ' Κυριακὴ (ΤΥΦΛΟΥ) Ζ' Κυριακὴ (ΑΤΕΡΩΝ) Η' Κυριακὴ (ΕΝΤ/ΤΗΣ) Α' ΜΑΤΘ. (Ἁγ. άντων) Β' ΜΑΤΘ. (Ἁγιορ. ατέρων) Γ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Δ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ε' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ πλ. Β Βαρὺς πλ. Δ Α Β Γ Δ πλ. Α πλ. Β Βαρὺς πλ. Δ Α Β Γ Δ πλ. Α πλ. Β - πλ. Δ Α Β Γ Δ Θ Ι ΙΑ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ - - Α Δ Ε Ζ Η Ι - Α Β Γ Δ Ε

41 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 Τ Ο Υ Ο Λ Ο Υ Ε Ν Ι Α Υ Τ Ο Υ AOΣ. EYAΓΓEΛIA HXOΣ EΩΘ. Κατ.Ἐσθ.Θεοτ. Ζ Ἁγ.ατ.Δ Οἰκ. Θ Ι Μεταμ. Σωτηρ. ΙΒ ΙΓ ΙΔ ΙΕ ΚΒ ΚΑ ΙΗ ΙΘ Κ Ἁγ.ατ.Ζ Οἰκ. ΚΒ ΚΓ ΚΔ ΚΕ ΚΣΤ ΚΖ ΚΗ Λ ΚΘ ρὸ Χριστ. Γεν. Μ. Χριστ. Γέν. ΣΤ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ζ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓ. ΑΤ. (Δ' Οἰκ. Συν.) Θ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ι Κυρ.' ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΕΤ/ΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΒ' Κ υρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΓ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΔ' Κυρ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΕ' Κυρ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Α' Κυρ.ΛΟΥΚΑ Β' Κυρ.ΛΟΥΚΑ Γ Κυρ. ΛΟΥΚΑ Δ' ΛΟΥΚ. (ατ. Ζ' Οἰκ.) ΣΤ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ Ζ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ Ε' Κυρ. ΛΟΥΚΑ Η' Κυρ. ΛΟΥΚΑ Θ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ ΙΓ Κυρ.' ΛΟΥΚΑ ΙΔ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ Ι' Κυρ. ΛΟΥΚΑ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ ροπατόρων ΡΟ ΧΡΙΣ. ΓΕΝΝ. ΜΕΤΑ ΧΡΙΣ. ΓΕΝΝ. πλ. Α πλ. Β Βαρὺς πλ. Δ Α - Γ Δ πλ. Α πλ. Β Βαρὺς πλ. Δ Α Β Γ Δ πλ. Α πλ. Β Βαρὺς πλ. Δ Α Β Γ Δ πλ. Α πλ. Β Βαρὺς ΣΤ Ζ Η Θ Ι - Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι ΙΑ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι

42 40 Ἡ Ἁγία Τρίτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἥτις τῷ Ἀναθέματι παρέδωκε τὸν δυσσεβῆ Νεστόριον ἐν Ἐφέσῳ τῷ 431 Τοιχογραφία περιστυλίου Καθολικοῦ Μονῆς Ἁγίας Λαύρας, Ἅγιον Ὄρος

43 ΕΓΚΟΛΙΟΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΩΝ ΥΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΑΤΕ - ΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΟΣΤΟ ΛΙΚΗΣ ΕΚ ΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΥΝ ΔΙΑΣΚΕΨΑΜΕΝΩΝ ΕΝ ΑΓΙῼ ΝΕΥ ΜΑΤΙ, ΚΑΙ Ε Φ Ο Δ Ι Ο Ν ΚΑΤΑ ΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: ΕΒΡΑΙΩΝ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ, ΜΑΡ ΚΙ ΩΝΙΣΤΩΝ, ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ, ΜΑΝΙΧΑΪΣΤΩΝ, ΜΟΝ - ΤΑ ΝΙ ΣΤΩΝ, ΑΡΕΙΑΝΩΝ, ΝΕΥΜΑ - ΤΟ ΜΑΧΩΝ, ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΩΝ, ΜΟΝΟ - ΦΥ ΣΙΤΩΝ, ΜΟΝΟ ΘΕΛΗΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΟ - ΜΑ ΧΩΝ, ΑΙΚΩΝ, ΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ, ΒΑΡΛΑΑΜΙΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑ - ΧΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑ ΧΩΝ, ΤΡΙΑΔΟ - ΜΑΧΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ, ΕΒΡΑΙΟ- ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΜΑΧΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

44 Ἡ Ἁγία Ἕκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατὰ Ὀνωρίου άπα Ρώμης, Σεργίου καὶ ύρρου τῶν Μονοθελητῶν ( Τοιχογραφία περιστυλίου Καθολικοῦ, Μονῆς Ἁγίας Λαύρας, Ἅγιον Ὄρος)

45 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 43 «Οὗ γὰρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ΙΗ 20). «Ἔδοξε γὰρ τῷ Αγίῳ νεύματι καὶ ἡμῖν» (ράξ. ΙΕ' 28). «Ἑπόμενοι τοίνυν τοῖς Ἁγίοις ατράσιν» (ρκτικὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων). Ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χρι - στοῦ εἶναι τὸ ΘΕΑΝΘΡΩΙΝΟΝ Σῶμα Αὐτοῦ μὲ ΚΕΦΑΛΗΝ Αὐτὸν Χριστὸν τὸν ΘΕΟΝ. Εἶναι ὁ Θεανθρώπινος Ὀργανισμός. Ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ Θεοῦ ὡς Κοινωνία, Σχέσις καὶ Ἕνωσις μετὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι Κοινωνία ροσώπων, καὶ ὑπ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν συμπεριλαμβάνονται ὅσα κτιστά λογικά ὄντα εἶναι ἡνωμένα μετ Αὐτοῦ, ἤτοι Ἄγγελοι καὶ Ἄνθρωποι. Οἱ Ἄγγελοι μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ Ἑωσφόρου καὶ τοῦ τάγματος αὐτοῦ, καὶ τὴν προτροπήν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου», ἐσταθεροποιήθησαν καὶ δὲν δια - τρέχουν πλέον τὸν κίνδυνον ἄλλης πτώσεως, σύμφωνα μὲ τὴν γνώμην τῶν Ἁγίων ατέρων. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως, διὰ τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεως, εὑρίσκονται εἰς τὸ στάδιον τῆς δοκιμασίας, καὶ ἐάν μεν θέλουν δύνανται νὰ παρα-

46 44 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η μείνουν ἑνωμένοι μετὰ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ Σῶμα τῆς Εκκλησίας, ἐάν δε δὲν θέλουν, εἶναι πάλιν ἐλεύθεροι νὰ πράξουν κατὰ τὴν θέλησίν των. Αὐτὸ ὅμως δημιουργεῖ ἄλλας προϋποθέσεις, ἢ ἀκόμη καὶ προβλήματα εἰς τὰς σχέσεις τοῦ ἀν - θρώπου μετὰ τοῦ Θεοῦ, τὸ νὰ ὑποβάλλεται εἰς δοκιμασίας ἔναντι τῶν τριῶν μεγάλων ἐχθρῶν του, δηλαδή, τοῦ κόσμου, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἡ δοκιμασία καὶ ἡ πάλη αὐτὴ πιέζει τὸν ἄνθρωπον νὰ παρερμηνεύῃ τὸ θέλημα καὶ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὰ προσαρμόζῃ εἰς τὰς ἰδικάς του ἐπιθυμίας, τὰ θελήματα καὶ τὰς ἀπόψεις. Ὡς προέκτασιν ὅλων αὐτῶν, διὰ νὰ ἱκανοποιῇ τὰς πλανεμένας θεωρίας, ἀντιλήψεις καὶ ἐπιθυμίας του, παρερμηνεύει καὶ αὐτὸν τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, τὴν αλαιὰν καὶ τὴν Καινὴν Διαθήκην, καὶ δημιουργεῖ ἰδικόν του Εὐαγγέλιον. Αὐτὴ ἡ μὴ ὑποταγή, ἄλλως ἀνυπακοή, εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐδημιούργησεν τὴν ἀνάγκην συγκροτήσεως καὶ λειτουργίας τοῦ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ εἰς τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ἤτοι τὰς ΣΥΝΟΔΟΥΣ. Ἡ συγκρότησις καὶ λειτουργία Συνόδων πρὸς διευθέτησιν καὶ λύσιν Ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καὶ προβλημάτων τὰ ὁποῖα προέκυπτον, ἀνεφάνη ἀμέσως μετὰ τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ εἰς

47 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 45 τοὺς οὐρανούς, ὁπότε οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀνέλαβον τὴν ἐπίλυσιν ἀναφυέντων προβλημάτων εἰς τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Τοιαύτας Συνόδους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἔχομεν διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ματθίου (ράξ. Α 15-26). καὶ διὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν 7 Διακόνων (ράξ. ΣΤ 1-6). Ἐπίσης ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὰς ράξεις (ΙΕ 1-29) καὶ ἐκτιμᾶται Ἀποστολικαὶ Σύνοδοι συνεκλήθησαν τὸ 48, τὸ 52 καὶ τὸ 54 μετὰ Χριστόν. Ἡ συγκρότησις Συνόδου ἐπήγασεν ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου εἰς τὸ Εὐαγγέλιόν Του, ὅπου λέγει:«οὗ γὰρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ΙΗ 20), «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ἡμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. ΚΗ 20). Κεφαλὴ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ Μονογενής, ὁ ὁποῖος διοικεῖ ὅλον τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως μᾶς λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος αῦλος, «ὁ Χριστὸς Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλησίας, καὶ Αὐτὸς ἐστὶ Σωτὴρ τοῦ Σώματος» (Ἐφεσ. Ε 23). Ἡ δὲ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἔχει ἐν αὐτῇ τὸ Ἅ γιον νεῦμα, τὸ ὁποῖον τὴν ὁδηγεῖ εἰς πᾶσαν τὴν Ἀλήθειαν, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Χριστός, «ὅταν δὲ ἔλθῃ ΕΚΕΙΝΟΣ τὸ ΝΕΥΜΑ τῆς ΑΛΗ ΘΕΙΑΣ, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν Ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ΙΣΤ 13).

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΕΙΣΟΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΕΙΣΟΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ἐνέργειες δέκα ἐτῶν, γιὰ τὴν ἀναστήλωση τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων Θεοτόκου, δείχνει τὴν ἀγάπη ποὺ αἰσθανόμαστε ὅλοι οἱ Λαβδαῖοι γιὰ τὴν προβολὴ τῶν θησαυρῶν τοῦ τόπου μας. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ -294- ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ Ἰανουάριος 1 Περιτομὴ Ἰ. Χριστοῦ, Μ. Βασιλείου 2 Σιλβέστρου Ρώμ., Σεραφεὶμ Σαρὼφ 3 Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4 Σύναξις 70 Ἀπ., Θεοκτίστου ὁσ. 5 Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου, Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας (Απολλώνειο Νοσοκομείο)

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας (Απολλώνειο Νοσοκομείο) Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας (Απολλώνειο Νοσοκομείο) Νοέμβριος: //206, Παράκληση, 8:00 //206, Ἀγρυπνία, 2:00 9//206, Θεία Λειτουργία, 06:00 Δεκέμβριος: /2/206, Παράκληση 8:00 7/2/206,

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ 1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ 7:00-8:30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 3/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ, ΣΟΦΟΝΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 4/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Δευτέρα

Δευτέρα Δευτέρα Ημερολόγιο 202 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 27η εβδομάδα Δευτέρα 4 2 Δ Ματθαίου Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων 3 Κατάθεσις εσθήτος Υακίνθου, Θεοδότης μαρτ., Θεοτόκου, Ανατολίου Κων/πόλεως, Ιουβεναλίου Ιεροσ. Ιωακείμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2017 ΤΥΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ κατὰ μεσημβρίαν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα» (τοιχογραφία Ραφαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π. Ο Παρθενώνας, Οκτώβριος 139 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοκτίστου οσίου Θεοδοσίου Κοιν. - Αγαπίου οσίου Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας Γρηγορίου Θεολόγου - Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40 Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: Ἡλίου κύκλοι: ελήνης κύκλοι: ελήνης θεμέλιον: ρεωφαγίας ἡμέραι: 0 ὸ ριῴδιον ἄρχεται: Ἡ Ἀπόκρεω: Ἡ Μεγ. εσσαρακοστή ἄρχεται: Ὁ Εὐαγγελισμός: Νομικὸν Φάσκα: Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Σιλβέστρου Πάπα Ῥώμης Προεόρτια Θεοφανείων Μαλαχίου ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων Ὁσίας Συγκλητικῆς ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Η ΣΥΝΑΞΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοῦ ἔτους

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοῦ ἔτους ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2017 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοῦ ἔτους 2 0 1 7 ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΡΟΣΩΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2 0 1 5 ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη του Συλλόγου στο πανυγήρι του Αγίου Φωκά το Τα ξεχασμένα επαγγέλματα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Μέλη του Συλλόγου στο πανυγήρι του Αγίου Φωκά το Τα ξεχασμένα επαγγέλματα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Μέλη του Συλλόγου στο πανυγήρι του Αγίου Φωκά το 1957 Τα ξεχασμένα επαγγέλματα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 Ο κηροπλάστης μπάρμπα Κωσταντής (Γάντζος) στην εκτέλεση του καθήκοντος Ιανουάριος Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ και ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY Copyrigth 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY 17 ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY ΤΡΙΤΗ / TUESDAY ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / FRIDAY ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY 28 28 30 31 1 Περιτομή Ιησού Χριστού, Βασιλείου του μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 7 Η απέραντη θάλασσα (από τη Γεωργία Μακρή) Τη θάλασσα κοιτάζω και την ερωτώ αν έχει τον ίδιο πόνο που έχω και γω. Θάλασσα γλυκιά μου, θαλασσάκι μου, θέλω να κρυφτώ, μες την αγκαλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ. Σύναξις των 70 Αποστόλων, Αγίων Έξι Μαρτύρων. Θεοδοσίου Κοιν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ. Σύναξις των 70 Αποστόλων, Αγίων Έξι Μαρτύρων. Θεοδοσίου Κοιν. Πανοραμική άποψη της Αθήνας από το Λυκαβηττό, 1900 + ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου του Μεγάλου Καισαρείας Οσίου Αγάθωνος, Αγίου Ιουλιανού, Οσίας Δομνίκης, Αγίας Παρθένας Μαρτ. Ελένης Ελπιδίου Δάνακτος

Διαβάστε περισσότερα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη, 00 ράµα Τηλ. /Φαξ: 0 email: ecodrama@otenet.gr ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ γοητεία µε φόντο τον αιθέρα 0 Οικολογική Κίνηση ράµας Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη,

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΠρOγραμμα iερῶν ακολουθιῶν

2017 ΠρOγραμμα iερῶν ακολουθιῶν 2017 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Avenue de Stalingrad, 34 1000 Bruxelles Tél: 02/512.19.13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ἡμερολόγιον 2013 Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασµός)

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΟΣΙΟΥΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ιανουαριοσ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μεγ. Βασιλείου Προεόρτια θεοφανείων Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ Σάρωφ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ. Σύναξις τω ν 70 Ἀποστόλων Νηστεία ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ Θεοπέμπτου μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 3 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 4 «όν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

TOYS FOR BOYS! 01

TOYS FOR BOYS! 01 2 0 1 8 TOYS FOR BOYS! 01 02 12X17 14X21 17X25 03 FUNKY 10X14 12X17 14X21 17X25 RODONIT 10X14 12X17 14X21 17X25 04 LEXUS 10X14 12X17 14X21 17X25 05 17X25 10X14 12X17 07 08 09 10 11 12 13 128 88 14 10X14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014 0 0 Σάββας Τρύφωνος Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Επιστηµονικό όνοµα: Ophrys flavomarginata (Renz) Η Baumann & Kǜnkele Σέπαλα πράσινα. Χείλος χρώµατος καφέ, καλυπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

β). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. Ἦχος Πρώτος.

β). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. Ἦχος Πρώτος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Πρόλογος... 5. β) Τυπικό τών Λειτουργικών... 9. γ) Περί του Ἄξιον Εστίν... 11. δ) Τά μετά τό Άξιον Εστίν( κύριε ελέησον,παράσχου κύριε και Πάτερ ημών )...381. ε) Πηγές και Βοηθήματα.. 383.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...Κάν ἡμεῖς αὐτοί ἤ Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ, εὐαγγελίζεται ὑμῖν, παρ ὁ εὐαγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας Α 8-11) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ +ΑΡΧ/ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιεροσ Ναοσ Α γι α σ Βαρβαρασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ιεροσ Ναοσ Α γι α σ Βαρβαρασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιεροσ Ναοσ Α γι α σ Βαρβαρασ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΟΛΟΥΘΙΩN 2017 ΕΛΛΗΝΙΗ ΕΔΟΣΗ ΟΙΟΥΜΕΝΙΟΝ ΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΕΓΗΣ RUE DU POTAY, 5-4000 LIÈGE ΟΡΘΡΟΣ & Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 20 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα. Copyright: ΚΕ.Δ.Α. Υπεύθυνες έκδοσης: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Επεξεργασία υλικού, επιμέλεια εντύπου: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Δημιουργικό: Πέτρος Παπαπέτρος Παραγωγή εντύπου: ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 11: Μονοθελητισμός και Μονοενεργητισμός Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤ WED ΕΥ MON ΣΑΒ SAT ΠΕΜ THU ΤΡΙ TUE ΠΑΡ FRI ΚΥΡ SUN 24/ 31 23/ 30

ΤΕΤ WED ΕΥ MON ΣΑΒ SAT ΠΕΜ THU ΤΡΙ TUE ΠΑΡ FRI ΚΥΡ SUN 24/ 31 23/ 30 Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού / 0 0 / Τεχνητή Λίµνη Αµιάντου Κωνσταντινίδης Σάββας, Μεταλλείο Αµιάντου Φράγµα Αµιάντου ή Φράγµα των Λουµάτων Κωνσταντινίδης Σάββας, Εποχιακή Λίµνη Μεταλλείου Αµιάντου Η τεχνητή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α]

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ἡ εἰκονοµαχία

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης.

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1: Εικονομαχία (727-843) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στήν Ἁγία, ἔνδοξο, Ἰσαπόστολο, Παρθένο καί Μυροφόρο, ΜΑΡΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στήν Ἁγία, ἔνδοξο, Ἰσαπόστολο, Παρθένο καί Μυροφόρο, ΜΑΡΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στήν Ἁγία, ἔνδοξο, Ἰσαπόστολο, Παρθένο καί Μυροφόρο, ΜΑΡΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Ὁ Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ἀφιέρωμα εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην κυρόν ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015 0 0 0 0 Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς //0 Ότι έγραψα ήθελα µόνο να µπορούν να το µαζέψουν ως µια αγκαλιά αγρολούλουδα ή ένα αµφορέα µε ρέον φως τα παιδιά του κόσµου. Ανδρέας Χατζηχαµπής

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα...

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 Το ελληνικό ημερολόγιο που μας υπενθυμίζει καθημερινά όλες τις ονομαστικές γιορτές και τις επίσημες αργίες ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ! ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ!

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

Αγιολογία - Εορτολογία

Αγιολογία - Εορτολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Ιστορική επισκόπηση της αγιολογικής γραµµατείας: Β (8 ος -15 ος αἰώνας) Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 9: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 1 2 433:

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 Α' ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (13-15 Νοεμβρίου 1998) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 13-16 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ, 17-22 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 23-42 ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2012 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α. Ὁ Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία. Ενότητα 1-Γ Α6: Εικονομαχία ( ) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

Χριστιανική Γραμματεία. Ενότητα 1-Γ Α6: Εικονομαχία ( ) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Χριστιανική Γραμματεία Ενότητα 1-Γ Α6: Εικονομαχία (727-843) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Julia Hayes. Ἱστοσελίδα: Τηλ: Κινητό:

Julia Hayes. Ἱστοσελίδα:    Τηλ: Κινητό: Ikonographics 2 Κάθε εἰκόνα που ζωγραφίζω εἶναι μοναδικὴ καὶ ἔργο προσευχῆς καὶ ἀγάπης. Οἱ τιμὲς τῶν εἰκόνων εἶναι ἀνάλογες μὲ τὸ μέγεθος καὶ τὸ περιεχόμενό τους. Γιὰ παραγγελίες ἢ περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ Κάθε γένεσις δὲν εἶναι μόνον μία νέα ἀρχή, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἄγγελμα καλῆς θελήσεως, ἐπαληθεῦον στόχους, ἐνημερώνει, χρησιμεύει, γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

110 Ὁμιλίες πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου και Ἀειπαρθένου Μαρίας

110 Ὁμιλίες πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου και Ἀειπαρθένου Μαρίας 110 Ὁμιλίες πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου και Ἀειπαρθένου Μαρίας 1 23-03-79 Εἰς τό «Χαῖρε παλάτιον...». (δ. 19') 2 25-03-79 Εἰς τήν 25ην Μαρτίου. (δ. 24') 3 14-08-79 Πανηγυρικός εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Διορθόδοξοι Σχέσεις α Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Ρωσικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς Διαρκὴς Ἀρχιερατικὴ Σύνοδος Ἐπιστολὴ τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνόδου

Διαβάστε περισσότερα