ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΠΙΠΕ Α Α1 καιι Α2 ΑΘΗΝΑ 2008

2 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ιεύθυνση Πιστοποίησης Γλωσσοµάθειας) Το περιεχόµενο αυτού του κειµένου και των παραρτηµάτων του είναι δωρεάν προσβάσιµο µέσω του ιαδικτύου. Απαγορεύεται η εκτύπωση ή η µε οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή όλου του κειµένου ή τµηµάτων του µε προοπτική την επ αµοιβή διάθεσή του/τους σε τρίτους. Σελίδα 2 από 20

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά χαρακτηριστικά της εξέτασης Ενότητες της εξέτασης και ελεγχόµενες χρήσεις της γλώσσας Οι ελεγχόµενες επιµέρους επικοινωνιακές δραστηριότητες Επικοινωνιακές δραστηριότητες επιπέδου Α Επικοινωνιακές δραστηριότητες επιπέδου Α Κατανοµή ερωτηµάτων, βαθµολογίας και χρόνου στις ενότητες της εξέτασης Τυπολογία δοκιµασιών Είδη κειµένων προς κατανόηση ή παραγωγή Έκταση κειµένων κάθε ενότητας Σελίδα 3 από 20

4 1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το κείµενο αυτό ορίζει ή προδιαγράφει ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της εξέτασης στην οποία θα προσέλθουν τα άτοµα που επιθυµούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιπέδου Α1 (στοιχειώδης γνώση) και Α2 (βασική γνώση). Συνοδεύεται από δείγµα θεµάτων, έτσι ώστε να µπορούν οι ενδιαφερόµενοι αφενός να ετοιµαστούν για την εξέταση και αφετέρου να ελέγξουν αν η γλωσσοµάθειά τους είναι επαρκής για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοπoιητικού Γλωσσοµάθειας (ΚΠΓ) στα παραπάνω επίπεδα. Αν και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΚΠΓ ως συστήµατος πιστοποίησης και ως τύπου εξέτασης είναι ήδη γνωστά, εφόσον είναι ίδια µε αυτά που δηµοσιοποιήθηκαν πριν τη διεξαγωγή των πρώτων εξετάσεων στα επίπεδα Β1, Β2 και Γ1, είναι χρήσιµο να επαναληφθούν τα τέσσερα σηµαντικότερα από αυτά και να επισηµανθούν τα νέα χαρακτηριστικά των επιπέδων Α1 και Α2. 1. Το ΚΠΓ γενικότερα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε κοινό που ζει, σπουδάζει και εργάζεται στην Ελλάδα και που χρησιµοποιεί την ελληνική ως γλώσσα καθηµερινής επικοινωνίας. Οι συντάκτες/τριες των θεµάτων, βασιζόµενοι σε αυτό το χαρακτηριστικό του ΚΠΓ, λαµβάνουν υπόψη τις γνώσεις και εµπειρίες των υποψηφίων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, το ΚΠΓ υιοθετεί και τις αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης και κατ επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτοντας έτσι το σύστηµα σε διεθνή «τροχιά». 2. Κύριος στόχος του ΚΠΓ στα επίπεδα Β1, Β2 και Γ1 είναι να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες των ενδιαφεροµένων, παρέχοντας πιστοποίηση την οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν και για επαγγελµατικούς σκοπούς. Η πιστοποίηση στα επίπεδα Α1 και Α2 στοχεύει κυρίως στον έλεγχο ή τη διάγνωση της προόδου που οι ενδιαφερόµενοι πέτυχαν κατά τη διάρκεια της ξενόγλωσσης εκπαίδευσής τους, εντός ή εκτός του θεσµοθετηµένου εκπαιδευτικού συστήµατος. Σηµειώνεται ότι για τα επίπεδα αυτά σχεδιάζονται θέµατα έχοντας υπόψη άτοµα νεαρής ηλικίας (έως 15 χρόνων), τα οποία φοιτούν στην Α/βάθµια και τη Β/βάθµια εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατό µέσω του ΚΠΓ να εξετάζεται ο βαθµός εκµάθησης της ξένης γλώσσας και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που περιγράφονται στο ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. Από την εξέταση αυτή δεν αποκλείονται υποψήφιοι µεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, µελλοντικά, θα σχεδιάζονται διαφορετικά θέµατα Α1 και Α2 για ενήλικες. 3. Το ΚΠΓ ελέγχει την ικανότητα που έχουν αναπτύξει τα άτοµα να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να καταλαβαίνουν και να παράγουν κοινωνικά προσδιορισµένα µηνύµατα ώστε να ανταποκρίνονται σε βασικές ανάγκες καθηµερινής επικοινωνίας και όχι την ικανότητά τους να µιλούν για την ξένη γλώσσα ή να την αναλύουν µε βάση κάποια θεωρία ή κάποιο µοντέλο γραµµατικής. Για το λόγο αυτό, στα θέµατα εξέτασης αποφεύγεται Σελίδα 4 από 20

5 συνειδητά από τους/τις συντάκτες/τριες η χρήση όρων οποιασδήποτε γλωσσολογικής θεωρίας ή µοντέλου περιγραφής της γλώσσας. 4. Στην εξέταση Α1 και Α2, δεν ελέγχεται η ικανότητα διαµεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, κάτι που γίνεται µόνο στα υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, η ελληνική γλώσσα χρησιµοποιείται για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στην κατανόηση οδηγιών. 5. Το ΚΠΓ αντιµετωπίζει τις διάφορες γλώσσες που εξετάζει τώρα και αυτές που θα εξετάζει µελλοντικά ως ίσες και διεξάγει εξετάσεις για όλες µε βάση τις ίδιες, κοινές προδιαγραφές. Με τον τρόπο αυτό, σε «πολιτικό» επίπεδο προάγει τον ευρωπαϊκό στόχο περί της ισότιµης µεταχείρισης των επίσηµων γλωσσών των κρατών µελών της Ε.Ε. Σε επίπεδο πρακτικό εξυπηρετεί και άλλον ένα ευρωπαϊκό στόχο, ο οποίος υπήρξε και το έναυσµα για το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ): τη σαφή και «χειροπιαστή» δυνατότητα σύγκρισης του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών που πιστοποιούνται. Ο στόχος αυτός δύσκολα µπορεί να επιτευχθεί από συστήµατα τα οποία εξετάζουν τη γνώση µίας και µοναδικής γλώσσας. Σελίδα 5 από 20

6 2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Όπως και στα άλλα επίπεδα, οι εξετάσεις Α1 και Α2 περιλαµβάνουν 4 ενότητες. Καθεµία από αυτές χρησιµεύει στο να ελεγχθούν συγκεκριµένες επιµέρους «επικοινωνιακές χρήσεις της γλώσσας» µέσα από «επικοινωνιακές δραστηριότητες» (language activities στην ορολογία του ΚΕΠΑ). Οι δραστηριότητες τις οποίες καταγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες είναι οι παρακάτω: 01. Ακουστική πρόσληψη (Κατανόηση προφορικού λόγου) 02. Οπτική πρόσληψη (Κατανόηση γραπτού λόγου) 03. Οπτικοακουστική πρόσληψη 04. Προφορική παραγωγή (Παραγωγή προφορικού λόγου) 05. Γραπτή παραγωγή (Παραγωγή γραπτού λόγου) 06. Προφορική διάδραση (Συνοµιλία) 07. Γραπτή διάδραση (Συµβατική και ηλεκτρονική αλληλογραφία) 08. Προφορική διαµεσολάβηση 09. Γραπτή διαµεσολάβηση Όπως και στα επίπεδα Β1, Β2 και Γ1, τα θέµατα εξέτασης των επιπέδων Α1 και Α2 υποδιαιρούνται σε 4 ενότητες. Καθεµία από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριµένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγµατώνονται µε χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Οι ενότητες είναι οι εξής: Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου (02) Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (05, 07) Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου (01 και 03) Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (04, 06) Η πρώτη ενότητα της εξέτασης στα επίπεδα Α1 και Α2 ελέγχει αφενός την οπτική πρόσληψη που έχουν αναπτύξει οι υποψήφιοι, δηλαδή την ικανότητα κατανόησης γλωσσικών κειµένων µε ή χωρίς εικόνα (ενέργεια 02), και αφετέρου τη γλωσσική τους επίγνωση σχετικά µε λέξεις και γραµµατικά φαινόµενα στο επίπεδο της πρότασης. Με τη δεύτερη ενότητα ελέγχεται η ικανότητα που έχουν αναπτύξει να παράγουν σύντοµα αλλά ολοκληρωµένα γραπτά µηνύµατα, δηλαδή οι ενέργειες 05 και 07. Η ενέργεια 07 σχετίζεται, προφανώς, µε την ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων που πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικής και συµβατικής αλληλογραφίας. Η ενέργεια αυτή θεωρούµε ότι περιλαµβάνεται στη δεύτερη ενότητα, δεδοµένου ότι συχνά το µήνυµα που θα κληθούν οι εξεταζόµενοι να συντάξουν θα απαντά ή θα έχει ως αφετηρία αντίστοιχο κείµενο (επιστολή, σηµείωµα, , SMS, κτλ.) που θα τους δοθεί. Με την τρίτη ενότητα στα επίπεδα Α1 και Α2 ελέγχονται οι ενέργειες 01 και 03, όπως και στα ανώτερα επίπεδα, µε τη διαφορά πως τα προς κατανόηση κείµενα είναι σύντοµα και απλά, Σελίδα 6 από 20

7 τόσο σε επίπεδο γλωσσικό όσο και σε επίπεδο εννοιών. Παράλληλα, σε αυτά τα επίπεδα τα κείµενα σχετίζονται αποκλειστικά µε προβλέψιµα καθηµερινά ζητήµατα και ο ηχογραφηµένος λόγος είναι «κατασκευασµένος», ώστε να ακούγεται αργά, καθαρά χωρίς να υπάρχουν θόρυβοι του περίγυρου και µε σχετικές παύσεις για να γίνει κατανοητό το νόηµα και τα επί µέρους µηνύµατα. Όπως και στα επίπεδα Β1 και Β2, για να απαντήσουν οι υποψήφιοι στα διάφορα ερωτήµατα ακούν το κείµενο 2 τουλάχιστον φορές. ιευκρινίζεται πως η ενέργεια 03, δηλαδή η «οπτικοακουστική πρόσληψη», σχετίζεται µε την κατανόηση οπτικοακουστικών κειµένων στα οποία εκτίθεται κανείς πολύ συχνά, κυρίως µέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Λόγω πρακτικών δυσκολιών το ΚΠΓ δεν ελέγχει την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν οπτικοακουστικά µηνύµατα. Θα υπάρξουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες το εκτυπωµένο κείµενο που θα δοθεί στους εξεταζόµενους στη διάρκεια της τρίτης ενότητας της εξέτασης δεν θα είναι απλή οδηγία δοκιµασίας, αλλά θα συνδέεται µε το ακουστικό κείµενο (ηχητικό µήνυµα), γεγονός που το κάνει στοιχειωδώς ή εµβρυακά οπτικοακουστικό. Επίσης, το λεκτικό µήνυµα (γραπτό ή, στην περίπτωση της ενότητας 3, προφορικό) συνδέεται ορισµένες φορές µε εικόνα (φωτογραφία, σχεδιάγραµµα, χάρτη κλπ.) µε αποτέλεσµα η δραστηριότητα να στηρίζεται σε πολυτροπικό κείµενο. Τέλος, η τέταρτη ενότητα στοχεύει στον έλεγχο των ενεργειών 04 και 06, όπως και στα ανώτερα επίπεδα, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι τα θέµατα αυτής της ενότητας στα επίπεδα Α1 και Α2 θα έχουν την ίδια ακριβώς δοµή ή τον ίδιο χαρακτήρα µε τα θέµατα των άλλων επιπέδων. Στην προκειµένη περίπτωση οι δοκιµασίες είναι τρεις, όπως και στην εξέταση επιπέδου Β1 και Β2 (βλέπε δείγµατα θεµάτων). Σελίδα 7 από 20

8 3. ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στο προηγούµενο κεφάλαιο, στην προσπάθεια προσδιορισµού των στόχων της εξέτασης γενικά και κάθε ενότητάς της ειδικότερα, έγινε µια υποδιαίρεση ή ανάλυση της γενικής ικανότητας χρήσης της γλώσσας, δηλαδή του «επικοινωνώ», σε επιµέρους χρήσεις, όπως «ακούω κάτι στην ξένη γλώσσα και καταλαβαίνω», «διαβάζω και καταλαβαίνω», και ούτω καθεξής. Στο κεφάλαιο αυτό η ανάλυση πάει σε µεγαλύτερο βάθος και περιγράφονται µερικές από τις επιµέρους «δραστηριότητες» που εκτελεί κανείς όταν, για παράδειγµα, διαβάζει και καταλαβαίνει, και οι οποίες στο ΚΠΓ ελέγχονται µε τα µεµονωµένα «ερωτήµατα» (items) ή και µε «δοκιµασίες» (σύνολα ερωτηµάτων στην περίπτωση των «κλειστών» ερωτήσεων ή «στοχοθετηµένες επικοινωνιακές δραστηριότητες» στην περίπτωση των «ανοικτών»). Κανένα ερώτηµα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να ελέγχει κάποια επιµέρους επικοινωνιακή δραστηριότητα που δεν περιλαµβάνεται στην παρακάτω κατάσταση. 3.1 Επικοινωνιακές δραστηριότητες επιπέδου Α1 Ο υποψήφιος του επιπέδου Α1, σύµφωνα µε το ΚΕΠΑ, έχει περιορισµένο µόνο έλεγχο των βασικών γραµµατικών δοµών και προτασιακών σχηµάτων, ενώ διαθέτει ένα περιορισµένο λεξιλογικό ρεπερτόριο. Με αυτές τις γνώσεις αναµένεται να µπορεί να κατανοεί και να χρησιµοποιεί καθηµερινές εκφράσεις που του είναι οικίες, καθώς και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριµένων αναγκών. Επίσης µπορεί να συστήνεται/ συστήνει άλλους και µπορεί να ρωτά και να απαντά ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού µένει, τα άτοµα που γνωρίζει και τα πράγµατα που κατέχει. Τέλος αναµένεται να µπορεί να συνδιαλέγεται µε απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνοµιλητής του µιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειµένος να βοηθήσει Οπτική πρόσληψη (Κατανόηση γραπτού λόγου) Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό νόηµα ενός πολύ απλού κειµένου καθώς και τα επιµέρους µηνύµατα που εκφράζονται µε απλές λέξεις και γραµµατικές δοµές κείµενα που σχετίζονται µε προσωπικά δεδοµένα, οικείες καθηµερινές πρακτικές, απλές κοινωνικές καταστάσεις και ανάγκες. Ειδικότερα, αναµένεται να είναι σε θέση: 01. Να αναγνωρίζουν οικεία ονόµατα, λέξεις, προσδιορισµούς χρόνου και απλές προτάσεις (π.χ. σε αφίσες, κάρτες, απλές ανακοινώσεις, σύντοµες περιγραφές, σηµειώσεις) σε κοινές καθηµερινές περιστάσεις, διαβάζοντάς τες φράση προς φράση και ξαναδιαβάζοντάς τες όποτε χρειάζεται. 02. Να ακολουθούν σύντοµες και απλά γραµµένες οδηγίες (π.χ. πώς να κατασκευάσεις κάτι) ή απλές κατευθύνσεις (π.χ. πώς να πας από το σηµείο Χ στο Υ, µε τα πόδια ή µε µέσο µαζικής µεταφοράς κλπ). 03. Να κατανοούν το βασικό περιεχόµενο απλών πληροφοριακών, περιγραφικών κειµένων, µε ή χωρίς οπτική υποστήριξη. Σελίδα 8 από 20

9 04. Να κατανοούν συγκεκριµένες πληροφορίες ενός κειµένου διατυπωµένου µε απλές γραµµατικές δοµές και προτασιακά σχήµατα. 05. Να κατανοούν κάποιο ποσοστό κοινών διεθνοποιηµένων λέξεων / φράσεων (π.χ. e- mail, service κτλ.) και όρων που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες. 06. Να κατανοούν ποιο είναι το περιβάλλον χρήσης κάποιων τυποποιηµένων εκφράσεων (π.χ. ότι την πινακίδα «Μην πατάτε το γρασίδι» την βρίσκουµε σε κάποιο πάρκο κτλ.) 07. Να συµπεραίνουν το νόηµα άγνωστων λέξεων και φράσεων από τα συµφραζόµενα. 08. Να κατηγοριοποιούν πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται σε ένα ή περισσότερα γραπτά κείµενα. 09. Να εντοπίζουν στοιχεία από καταλόγους ή άλλα σύντοµα κείµενα και να τις ταξινο- µούν Γραπτή παραγωγή (Παραγωγή γραπτού λόγου) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσουν ένα ολοκληρωµένο γραπτό µήνυµα χρησιµοποιώντας απλές φράσεις/προτάσεις και λεξιλόγιο. Αναµένεται να µπορούν: 10. Να συντάσσουν σύντοµο κείµενο για τα καθηµερινά σχέδια, τις βασικές ανάγκες, τις εµπειρίες και τις προθέσεις τους, καθώς και γι αυτά του άµεσου περιβάλλοντός τους. 11. Να αναφέρονται στον εαυτό τους, σε οικεία ή άγνωστα πρόσωπα σε υπαρκτά ή φανταστικά. 12. Να δίνουν απλές πληροφορίες για τον εαυτό τους (πού ζουν, µε τι ασχολούνται κλπ.) ή και ειδικά στοιχεία που µπορεί να τους ζητηθούν για τους ίδιους (π.χ. σε έντυπο για αγορά κάποιου προϊόντος ή σε αίτηση) ή για την οικογένεια ή τους φίλους και γνωστούς τους (π.χ. όνοµα, ηλικία και ηµεροµηνία γέννησης, γιορτής κτλ., εθνικότητα, διεύθυνση κτλ.). 13. Να συµπληρώνουν απαντήσεις σ ένα ερωτηµατολόγιο ή ένα quiz ή σταυρόλεξο ή να ολοκληρώνουν ένα φυλλάδιο, κάποιες οδηγίες κτλ. 14. Να ζητούν απλές προσωπικές πληροφορίες, όπως οι παραπάνω, από άλλους σε µήνυµα, σηµείωµα, γράµµα κτλ. 15. Να διατυπώνουν µια στοιχειώδη σύντοµη αφήγηση, συνδέοντας λέξεις και φράσεις µε απλά συνδετικά του τύπου «και», «αλλά», «ή», «µετά». 16. Να παράγουν γραπτό κείµενο αξιοποιώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές Ακουστική πρόσληψη (Κατανόηση προφορικού λόγου) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν την κεντρική ιδέα και επιµέρους πληροφορίες σύντοµων προφορικών κειµένων απλά δοµηµένων και σύντοµων διαλόγων, µε λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας και τυποποιηµένες εκφράσεις. Αυτά τα προφορικά κείµενα, που αφορούν πληροφορίες για καθηµερινά ζητήµατα και ανάγκες (σε οικογενειακό, κοινωνικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον), είναι απολύτως ευκρινή. Η οµιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά και Σελίδα 9 από 20

10 µε µεγάλες παύσεις για να γίνεται κατανοητό το νόηµα και τα επί µέρους µηνύµατα. Πιο συγκεκριµένα αναµένεται να µπορούν: 17. Να κατανοούν καθηµερινές, τυποποιηµένες εκφράσεις που χρησιµοποιούνται σε προσωπικές συνδιαλλαγές. 18. Να κατανοούν πληροφορίες, άµεσα διατυπωµένες, σχετικά µε προσωπικά και οικογενειακά ζητήµατα, µε το άµεσο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον. 19. Να συλλαµβάνουν την κεντρική ιδέα, το βασικό νόηµα ή σε τι αφορά ένα µήνυµα, µια αγγελία, µια ανακοίνωση, ένα επιφώνηµα κτλ. 20. Να αναγνωρίζουν διεθνοποιηµένες εκφράσεις καθηµερινής επικοινωνίας. 21. Να αναγνωρίζουν λέξεις που αφορούν δύσκολα ονόµατα ή διευθύνσεις, όταν συλλαβίζονται. 22. Να κατανοούν τη λειτουργία µιας δήλωσης π.χ. ως εντολή, παράκληση κτλ. ή µιας ερώτησης (βάσει του επιτονισµού και των γλωσσικών τεκµηρίων). 23. Να µετατρέπουν στοιχεία του φωνηµικού συστήµατος στο γραφηµικό. 24. Να κατηγοριοποιούν πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται σε ένα ή περισσότερα κείµενα προφορικού λόγου (π.χ. να καταγραφούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα ενός επαγγέλµατος, κτλ.) Προφορική Παραγωγή (Παραγωγή προφορικού λόγου) Οι υποψήφιοι αναµένεται να µπορούν να δείξουν ότι είναι σε θέση να χρησιµοποιούν καθηµερινές, οικείες σε αυτούς εκφράσεις (βασισµένες σε ρεπερτόριο που έχουν αφοµοιώσει), οι οποίες χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση συγκεκριµένων πρακτικών αναγκών. Με αυτές τις φράσεις πρέπει να δείξουν πως µπορούν να συνδιαλέγονται µε άλλους (µε την προϋπόθεση, όµως, ότι ο συνοµιλητής τους µιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειµένος να βοηθήσει, να επαναλάβει, να απλουστεύσει ή και να επαναδιατυπώσει τα λεγόµενά του). ηλαδή, πρέπει να µπορούν να απαντούν σε απλές και άµεσα διατυπωµένες ερωτήσεις σχετικά µε προσωπικά στοιχεία και καθηµερινές δραστηριότητες, όταν αυτές εκφράζονται αργά, καθαρά, και µε µη ιδιωµατικό λόγο. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να είναι σε θέση: 25. Να απαντούν σε απλές ερωτήσεις που αφορούν είτε γνωστά τους θέµατα (π.χ. σχετικά µε τα άτοµα που γνωρίζουν), είτε προσωπικά στοιχεία (π.χ. πού µένουν, τι τους περιβάλλει), είτε θέµατα καθηµερινής διαβίωσης (π.χ. πού συχνάζουν, τι αγοράζουν στο σούπερ µάρκετ κτλ.). 26. Να εκφράζουν την αλληλουχία γεγονότων (ή πράξεων), βάζοντάς τα (τις) σε κάποια σειρά (π.χ. χρονική) ή να συνδέουν στοιχεία µε απλούς συνδέσµους (π.χ. «και», «αλλά»). 27. Να χειρίζονται αριθµούς, ποσότητες, δαπάνες, απλές κατευθύνσεις και την έννοια του χρόνου (π.χ. τι θα κάνω την επόµενη εβδοµάδα ή, στις 3.00 η ώρα, τι έκανα την περασµένη Παρασκευή κτλ.). Σελίδα 10 από 20

11 28. Να περιγράφουν µε απλό λεξιλόγιο και γραµµατικές δοµές ένα άτοµο, αντικείµενο, µέρος. 29. Να αντιδρούν σε απλές δηλώσεις και σε ζητήµατα άµεσης ανάγκης ή πάνω σε θέµατα πολύ οικεία. 30. Να χρησιµοποιούν απλές καθηµερινές µορφές ευγενικού χαιρετισµού, αποχαιρετισµού και συστάσεων, λέγοντας «παρακαλώ», «ευχαριστώ», «συγνώµη» κτλ. 31. Nα κάνουν απλές συγκρίσεις µεταξύ προσώπων, αντικειµένων και καθηµερινών δραστηριοτήτων. 32. Να ανταποκρίνονται σε σύντοµα κείµενα οδηγιών, περιγραφών ή άλλου είδους πληροφόρησης µε γνωστά γλωσσικά στοιχεία, και να ζητούν διευκρινίσεις χρησιµοποιώντας απλές φράσεις. 3.2 Επικοινωνιακές δραστηριότητες επιπέδου Α2 Ο υποψήφιος του επιπέδου Α2, σύµφωνα µε το ΚΕΠΑ, έχει περιορισµένο έλεγχο των βασικών γραµµατικών δοµών και προτασιακών σχηµάτων, και περιορισµένο λεξιλογικό ρεπερτόριο. Με αυτές τις γνώσεις, αναµένεται (α) να µπορεί να κατανοεί και να χρησιµοποιεί καθηµερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριµένων αναγκών, (β) να µπορεί να συστήνεται/ συστήνει άλλους και να ρωτά και να απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού µένει, τα άτοµα που γνωρίζει και τα πράγµατα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλέγεται µε απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνοµιλητής του µιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειµένος να βοηθήσει Οπτική πρόσληψη (Κατανόηση γραπτού λόγου) Στη διάρκεια της εξέτασης κατανόησης γραπτού λόγου οι υποψήφιοι του επιπέδου Α2 πρέπει γενικά να είναι σε θέση να κατανοούν την κεντρική ιδέα και τα βασικά σηµεία ενός απλού και σύντοµου γραπτού κειµένου, το οποίο περιέχει καθηµερινή γλώσσα µε λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας και έχει σχέση µε διάφορα κοινωνικά θέµατα, θέµατα ψυχαγωγίας, τοπική γεωγραφία κτλ., που συνδέονται µε άµεσες ανάγκες και προτεραιότητες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι αναµένεται να είναι σε θέση: 01. Να αναγνωρίζουν την προέλευση, τον αποδέκτη και το είδος ενός απλού και πολύ σύντοµου κειµένου, π.χ. προσωπικό γράµµα, διαφηµιστικό (τύπου Χρυσού Οδηγού), ηµερήσιο πρόγραµµα, ηλεκτρονικό µήνυµα, σηµείωµα, καθηµερινά σήµατα, κανονισµό (όπως κανονισµό ασφάλειας σε απλή γλώσσα), φυλλάδιο µε περιγραφές ή οδηγίες, παραγγελία, απλές πινακίδες και ανακοινώσεις σε δηµόσιους χώρους (π.χ. σε πολυκαταστήµατα, δρόµους, εστιατόρια, σιδηροδροµικούς σταθµούς, χώρους εργασίας, κτλ.). 02. Να κατανοούν το γενικό νόηµα ενός απλού και σύντοµου κειµένου, µε απτό θέµα και απλή δοµή, το οποίο αναφέρεται σε δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής ή περιγράφει απλά γεγονότα, άµεσα συναισθήµατα και άµεσες επιθυµίες. Σελίδα 11 από 20

12 03. Να εντοπίζουν ή να αποµονώνουν στα συµφραζόµενα τις προβλέψιµες και συγκεκρι- µένες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση ενός κειµένου ή αποσπάσµατος κειµένου. 04. Να κατανοούν απλές οδηγίες χρησιµοποιώντας το συγκείµενο (όπως οδηγίες χρήσης διαφόρων συσκευών της καθηµερινής ζωής, κατευθύνσεις πορείας κτλ.). 05. Να κατανοούν απλά κείµενα µε λεξιλόγιο συχνής χρήσης και κάποιο ποσοστό κοινών διεθνισµών (όπως , stop κτλ.). 06. Να κατανοούν τη γενική και ειδική πληροφορία σε ένα κείµενο µε εικόνες, γραφήµατα, σχεδιαγράµµατα κτλ. 07. Να κατανοούν τα επί µέρους νοήµατα ενός κειµένου καθώς και τη διάθεση και τα συναισθήµατα του συγγραφέα, ερµηνεύοντας σωστά στοιχεία λόγου (όπως π.χ. επίθετα) Γραπτή παραγωγή (Παραγωγή γραπτού λόγου) Οι υποψήφιοι αναµένεται να είναι σε θέση να εκφράζουν γραπτά µε απλές δοµές τις απόψεις τους για προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά θέµατα, θέµατα ρουτίνας κτλ., να αναφέρουν τις δικές τους καθηµερινές ανάγκες, εµπειρίες, προθέσεις, σχέδια, όπως και πραγµατικές ή του άµεσου περιβάλλοντός τους. Πιο συγκεκριµένα αναµένεται να µπορούν: 08. Να συνθέτουν πολύ σύντοµα, απλά κείµενα (π.χ. µια φιλική επιστολή, µια κάρτα, ένα σηµείωµα, ένα ηλεκτρονικό µήνυµα), δίνοντας ή ζητώντας πληροφορίες για καθηµερινά γεγονότα. 09. Να αναφέρονται σε εντυπώσεις, σχέδια, στόχους, συναισθήµατα, προβλήµατα και γενικά οικεία ζητήµατα του άµεσου περιβάλλοντός τους (π.χ., µια εµπειρία στο σχολείο ή στο σπίτι) µε απλό λεξιλόγιο και γραµµατικές δοµές. 10. Να αναφέρονται στα κύρια σηµεία ενός οικείου σε αυτούς θέµατος (όπως π.χ. στο περιεχόµενο ενός βιβλίου, µιας ταινίας κτλ.). 11. Να γράφουν τη γνώµη τους για οικεία θέµατα, χωρίς ωστόσο αναλυτική αιτιολόγηση. 12. Να δίνουν βασικές και µόνο πληροφορίες για τον εαυτό τους σε επιστολές ή άλλης µορφής κείµενα διαπροσωπικής επικοινωνίας χρησιµοποιώντας ένα περιορισµένο ρεπερτόριο λέξεων και δοµών. 13. Να προτείνουν λύσεις για κάποιο απλό πρόβληµα. 14. Να γράφουν σύντοµες, απλές, πραγµατικές ή φανταστικές βιογραφίες. 15. Να διηγούνται µε απλή γλώσσα µια ιστορία. 16. Να κάνουν σύντοµες γραπτές περιγραφές αποδίδοντας το γενικό νόηµα γραπτών κειµένων αξιοποιώντας τα γνωστά στοιχεία (λεξιλογικά, µορφοσυντακτικά, κτλ.) που περιλαµβάνονται σε αυτά. Σελίδα 12 από 20

13 17. Να παράγουν κείµενα σύντοµα µεν αλλά συνεκτικά, µε λογικούς συσχετισµούς, µε αναφορικές προτάσεις και φράσεις, που δείχνουν ότι κατανοούν τις αποχρώσεις στους χρόνους των ρηµάτων Ακουστική πρόσληψη (Κατανόηση προφορικού λόγου) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν την κεντρική ιδέα και επιµέρους σηµεία σύντοµων µηνυµάτων ή διαλόγων σχετικών µε θέµατα που αφορούν το οικογενειακό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, εφόσον αρθρώνονται αργά και καθαρά. Το περιεχό- µενο των µηνυµάτων ή διαλόγων πρέπει να αφορά οικεία και προβλέψιµα καθηµερινά ζητή- µατα. Πιο συγκεκριµένα αναµένεται να µπορούν: 18. Να κατανοούν µηνύµατα για ζητήµατα προσωπικά και οικογενειακά, θέµατα που σχετίζονται µε το άµεσο περιβάλλον τους, τα χόµπι τους, αγορές, τοπική γεωγραφία κτλ. 19. Να κατανοούν τα κύρια σηµεία σύντοµων ξεκάθαρων απλών τηλεφωνικών µηνυµάτων ή αγγελιών ή ανακοινώσεων για καθηµερινά θέµατα. 20. Να κατανοούν απλές οδηγίες κατασκευής πραγµάτων ή οδηγίες κατευθύνσεων (π.χ. πώς να πάει κανείς από το σηµείο Χ στο Υ). 21. Να εντοπίζουν και να κατανοούν κάποιες πληροφορίες από «ζωντανό» ή και «επί τούτου» ηχογραφηµένο προφορικό λόγο, όταν αυτός είναι απλός και αναφέρεται σε θέµατα σχετικά µε καθηµερινές δραστηριότητες (π.χ. την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο, καθηµερινά ψώνια κτλ.). 22. Να κατανοούν την κεντρική ιδέα και τα κύρια σηµεία σύντοµων αποσπασµάτων από τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράµµατα που αναφέρονται σε θέµατα της επικαιρότητας (π.χ. γεγονότα), εφόσον ο λόγος είναι απλός και καθαρός. 23. Να κατανοούν µεµονωµένες εκφράσεις που περιέχουν διεθνισµούς και πολύ απλές τεχνικές πληροφορίες, όπως οδηγίες λειτουργίας εξοπλισµού καθηµερινής οικιακής χρήσης. 24. Να κατανοούν τα επί µέρους νοήµατα ενός ακουστικού κειµένου, καθώς και τη διάθεση και τα συναισθήµατα του οµιλητή, ερµηνεύοντας σωστά στοιχεία λόγου, όπως την προφορά, τον τονισµό και τον επιτονισµό. 25. Να κατανοούν περιγραφές γεγονότων του παρελθόντος, παρόντος και µέλλοντος Προφορική παραγωγή (Παραγωγή προφορικού λόγου) Στη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι πρέπει να δείξουν ότι είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη καθηµερινή χρήση της. Πρέπει να µπορούν να κάνουν µια απλή περιγραφή ή παρουσίαση ανθρώπων, συνθηκών ζωής, καθηµερινών συνηθειών και συµπαθειών/αντιπαθειών (π.χ. της οικογένειάς τους, του άµεσου περιβάλλοντός τους, προσωπικών και οικογενειακών ζητηµάτων, των συνθηκών διαβίωσής τους, των χόµπι τους, των αγορών τους, της τοπικής τους γεωγραφίας, του εκπαιδευτικού τους ιστορικού κτλ.). Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να είναι σε θέση: Σελίδα 13 από 20

14 26. Να θέτουν και να απαντούν ερωτήσεις όπως και να ανταλλάσουν ιδέες και πληροφορίες σχετικά µε οικεία θέµατα σε προβλέψιµες καθηµερινές καταστάσεις. Για παράδειγµα, να ζητούν ή να αντιδρούν σε πληροφορίες σχετικά µε συνηθισµένες πτυχές της καθηµερινής ζωής, όπως ταξίδια, φαγητό, ψώνια, διασκέδαση, µέσα µεταφοράς, τηλεόραση, σχολείο κτλ., να δώσουν και να πάρουν πληροφορίες σχετικά µε ποσότητες, αριθµούς, τιµές κτλ. 27. Απευθυνόµενοι σε ένα ή λίγα πρόσωπα, να περιγράφουν µε συνοχή αλλά µε πολύ απλή συνεκτικότητα, πρόσωπα, τόπους, διάφορα γεγονότα (προσωπικά ή όχι), περιστατικά, καθηµερινές συνήθειες, συναισθήµατα (συµπάθειες/αντιπάθειες), εµπειρίες, εντυπώσεις. Ο λόγος µπορεί να είναι αποσπασµατικός ή µπορεί να δοθεί ένας απλός κατάλογος σηµείων. 28. Να εκθέτουν απλά επιχειρήµατα και αντίθετη άποψη για κάποιο οικείο θέµα, χωρίς ωστόσο να πρέπει να το αναπτύξουν σε βάθος. 29. Να απαριθµούν τα κύρια σηµεία ενός θέµατος για το οποίο είδαν, άκουσαν ή διάβασαν κάτι. 30. Να µιλούν για προσωπικά µελλοντικά τους σχέδια ή προγραµµατισµό κινήσεων. 31. Να εκφράζουν γνώµη ή στάση µε απλό τρόπο ή να κάνουν απλές συγκρίσεις. 32. Να απευθύνουν (και να ανταποκρίνονται σε) προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγνώµης κτλ. 33. Να ζητούν διευκρινίσεις ή να ζητούν βοήθεια. 34. Να εκφράζουν αλληλουχία γεγονότων χρησιµοποιώντας απλές γλωσσικές δοµές συνδέοντας το λόγο τους µε εκφράσεις όπως «αρχικά», «έπειτα», «αργότερα», «στο τέλος» και συνδέσµους όπως «και», «αλλά» ή «επειδή». 35. Να χρησιµοποιούν την κατάλληλη προφορά και τονισµό, όταν αναπαράγουν ένα προφορικό κείµενο, διάλογο κτλ. ή όταν µεταδίδουν ένα δικό τους µήνυµα, αποδίδοντας σωστά τα νοήµατα και τα συναισθήµατά τους. 36. Να συµπεραίνουν το νόηµα άγνωστων λέξεων και φράσεων από τα συµφραζόµενα και να συµµετέχουν σε κάθε συζήτηση που γίνεται σε πραγµατικές καταστάσεις ή σε επινοηµένες καταστάσεις διαλόγου µε καθορισµένους ρόλους. Σελίδα 14 από 20

15 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των θεµάτων εξέτασης, του χρόνου που οι εξεταζόµενοι θα έχουν στη διάθεσή τους καθώς και της κατανοµής της βαθµολογίας στις ενότητες. ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ EΡΩΤΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Τύπος ερωτήµατος: Επιλογή* Συµπλήρωση* Αριθµός ερωτηµάτων: Συντελεστής: 1 1 Μονάδες: ΣΥΝΟΛΑ: 50 ερωτήµατα 50 µονάδες ΧΡΟΝΟΣ ιάρκεια εξέτασης: 65 λεπτά της ώρας * Βλέπε επόµενο κεφάλαιο ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 60 ΧΡΟΝΟΣ 40 λεπτά ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ EΡΩΤΗΜΑΤΑ Τύπος ερωτήµατος: Επιλογή Συµπλήρωση Αριθµός ερωτηµάτων: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Συντελεστής: 2 3 Μονάδες: ΣΥΝΟΛΑ: 20 items 50 µονάδες ΧΡΟΝΟΣ ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά της ώρας ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 40 ΧΡΟΝΟΣ** λεπτά ** Ανά ζεύγος εξεταζοµένων Καθώς η εξέταση και στα δύο επίπεδα γίνεται µέσω ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ, χρειάστηκε να γίνουν µικρές διαφοροποιήσεις στην ακολουθούµενη διαδικασία για εξαγωγή του τελικού Σελίδα 15 από 20

16 αποτελέσµατος και τη χορήγηση των πιστοποιητικών. Συγκεκριµένα, ισχύουν οι παρακάτω ρυθµίσεις: Το σύνολο των ερωτηµάτων του ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ θα επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι 100 θα εξασφαλίζονται από ερωτήµατα επιπέδου δυσκολίας Α1 και οι υπόλοιπες 100 από ερωτήµατα επιπέδου δυσκολίας Α2. Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων λαµβάνονται υπόψη τα όρια βαθµολογίας του παρακάτω πίνακα, ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή νέας Υπουργικής Απόφασης, η οποία κάνει δυνατή τη χρήση διαβαθµισµένων τεστ: Ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 Α1 (30% του 25) Α2 (30% του 50) Α1 (30% του 30) Α2 (30% του 60) Α1 (30% του 25) Α2 (30% του 50) Εξασφάλιση πιστοπ. Α1 (60% του 100) Εξασφάλιση πιστοπ. Α2 (60% του 200) Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόµενους, µήπως σε κάποια ενότητα της εξέτασης συγκεντρώνουν βαθµολογία µικρότερη από αυτήν: Πρώτη ενότητα 8 µονάδες, δεύτερη ενότητα 9 µονάδες και τρίτη ενότητα 8 µονάδες. Για την τέταρτη ενότητα δεν υπάρχει προϋπόθεση εξασφάλισης συγκεκριµένου αριθµού µονάδων. Σε περίπτωση που ένας εξεταζόµενος δεν εξασφάλισε την ελάχιστη αυτή βαθµολογία στις ενότητες 1, 2 και 3 θεωρείται απορριπτέος. Τα όρια αυτά είναι το 30% της µέγιστης βαθµολογίας κάθε ενότητας, βάσει των ερωτηµάτων επιπέδου δυσκολίας Α1, που εξασφαλίζουν συνολικά 100 µονάδες. Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν συνολική βαθµολογία (δηλ. από όλες τις ενότητες) κάτω από 60 (δηλ. 1-59) δε χορηγείται πιστοποιητικό. Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 100 χορηγείται πιστοποιητικό Α1. Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 101 έως και 119 (που θα ήταν αποτυχόντες του Α2) χορηγείται, επίσης, πιστοποιητικό Α1. Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Α2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες. Εποµένως ο έλεγχος εξασφάλισης του 30% κάθε µίας από τις τρεις πρώτες ενότητες θα γίνεται σε δύο φάσεις: µία στην αρχή, για όλους, και µία µετά την άθροιση των µερών, µόνο για όσους έχουν εξασφαλίσει συνολική βαθµολογία 120 ή περισσότερων µονάδων. Για την εξαγωγή της βαθµολογίας των ενοτήτων 2 και 4 (παραγωγή γραπτού και παραγωγή προφορικού λόγου) είναι χρήσιµο να διευκρινιστεί ότι η βαθµολόγηση θα γίνεται µε τις ίδιες κλίµακες που χρησιµοποιούνται µέχρι τώρα για τα υψηλότερα επίπεδα (τριάντα βαθµίδων για Σελίδα 16 από 20

17 την ενότητα 2 και είκοσι βαθµίδων για την ενότητα 4). Η βαθµολογία κάθε εξεταστή θα αθροίζεται απλά µε αυτήν του άλλου. Έτσι οι εξεταστές θα εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούν τις ίδιες κλίµακες, αλλά θα µπορεί να προκύπτει µέγιστη δυνατή βαθµολογία 60 και 40 µονάδων. Αναφορικά, ειδικότερα, µε την τέταρτη ενότητα, τα υιοθετούµενα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζουν µικρές διαφοροποιήσεις από τα άλλα επίπεδα. Συγκεκριµένα, θα χρησιµοποιείται η «σχάρα» ή έντυπο βαθµολόγησης που ακολουθεί: 1 ος βαθµολογητής ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 (Απαντά σε ερωτήσεις που θέτει ο εξεταστής) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 (Ανταποκρίνεται σε οπτικά ή γλωσσικά ερεθίσµατα) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 (Ερωτά/απαντά, ανάλογα µε τον ρόλο που υιοθετεί) ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑΣ (αρθρώνει καθαρά και τονίζει σωστά τις λέξεις) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (χρησιµοποιεί επαρκές λεξιλόγιο) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (χρησιµοποιεί σωστά τη γλώσσα από γραµµατική άποψη) ΣΥΝΟΧΗ (συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική και κατανοητή σειρά) 2 ος βαθµολογητής Σελίδα 17 από 20

18 5. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Κάθε δοκιµασία που περιλαµβάνεται στα θέµατα της εξέτασης έχει έναν στόχο (τι ελέγχεται ή γιατί υπάρχει η δοκιµασία) και µία µορφή (πώς ελέγχεται κάτι). Η τυπολογία δοκιµασιών των επιπέδων A1 και Α2 έχει γίνει µε βασικό κριτήριο το «πώς» γίνεται ο έλεγχος και είναι σχεδόν ίδιες µε αυτές των άλλων επιπέδων. Περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες: 01. Πολλαπλή επιλογή (µεταξύ τριών ή τεσσάρων δυνατοτήτων) 02. Επιλογή µεταξύ σωστού/λάθους ή ναι/όχι 03. Αντιστοίχιση 04. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς 05. Συµπλήρωση µέσω επιλογής 06. Σύντοµη απάντηση 07. Συµπλήρωση κενών βάσει των συµφραζοµένων (cloze) 08. Σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων 09. Συµπλήρωση σταυρόλεξου ή λύση «σπαζοκεφαλιάς» 10. Ελεύθερη απάντηση (γραπτά ή προφορικά) µε ερέθισµα απλή οδηγία ή εικόνα 11. Μεταφορά πληροφορίας (γραπτά ή προφορικά) από απλό γράφηµα /διάγραµµα Οι κατηγορίες αυτές ανήκουν σε τρεις οµάδες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κλειστά ερωτήµατα (συγκλίνουσα παραγωγή λόγου: «αντικειµενικά» ή µηχανιστικά βαθµολογούµενες δοκιµασίες της πρώτης και της τρίτης ενότητας) Επιλογή Συµπλήρωση Ανοιχτά ερωτήµατα (διαφοροποιηµένη παραγωγή λόγου: δοκιµασίες της δεύτερης και της τέταρτης ενότητας) Τα δείγµατα της εξέτασης αποτελούν το «σηµείο εκκίνησης» για τις εξετάσεις Μαΐου 2008 και των επόµενων περιόδων. Για να αποφευχθεί η υπέρµετρη τυποποίηση δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς που ετοιµάζουν τα θέµατα να µην επιλέγουν σε κάθε εξεταστική περίοδο τον ίδιο τύπο δοκιµασίας, και µάλιστα στην ίδια θέση του τεστ, αλλά να διαφοροποιούν τις δοκιµασίες σε µέγιστο ποσοστό 15%, όπως και για τα άλλα επίπεδα. Οι οδηγίες σε όλες τις δοκιµασίες δίνονται στην εξεταζόµενη γλώσσα αλλά, ενίοτε, και στην ελληνική η οποία για το ΚΠΓ θεωρείται η κοινή γλώσσα των υποψηφίων. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους να εκφραστούν στην ελληνική, ούτε γραπτά ούτε προφορικά Σελίδα 18 από 20

19 6. ΕΙ Η ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Τα κείµενα που θα περιλαµβάνονται στα θέµατα εξέτασης ως «ερέθισµα» καθώς και αυτά που οι εξεταζόµενοι θα χρειαστεί να συντάξουν ή να πουν θα ανήκουν στους τύπους που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα, για τα δύο επίπεδα µαζί. Σε αυτόν οµαδοποιούνται τα είδη κειµένων ως προς δύο µεταβλητές: (α) το είδος του λόγου γραπτού ή προφορικού στον οποίο ανήκουν και (β) το αν στο ΚΠΓ απαιτείται η κατανόησή τους ή η δυνατότητα παραγωγής. Σηµειώνεται ότι, ενίοτε, είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιορίσει κανείς το είδος του κειµένου χωρίς να κάνει αναφορά στο µέσο που χρησιµοποιείται κατά την επικοινωνία (και γι αυτό αναφέρονται τα συνηθέστερα πιο κάτω) ή και στο πεδίο αναφοράς ή θεµατικό πεδίο. Πρόσληψηκατανόηση Παραγωγή Γραπτός λόγος Ανεπίσηµος οικείος λόγος (π.χ. αφίσες, κάρτα, απλή ανακοίνωση, σύντοµη περιγραφή, σηµείωση, , ιστοσελίδα) Ενηµερωτικός λόγος (π.χ. σε φυλλάδιο, πινακίδα, ετικέτα, ταµπέλα, εισιτήριο) Έντυπο προς συµπλήρωση Κατάλογος/κατάσταση/πρόγραµµα Οδηγίες απλά γραµµένες Ανεπίσηµος οικείος λόγος (π.χ. σύντοµο µήνυµα ή σηµείωµα, κάρτα, ηλεκτρονικό µήνυµα) Ενηµερωτικός λόγος (π.χ. για φυλλάδιο, έντυπο, πινακίδα και ταµπέλα) Απλές προτάσεις σχετικά µε τον εαυτό τους, φιλικά ή φανταστικά πρόσωπα Προφορικός λόγος Ενηµερωτικός λόγος (π.χ. ανακοίνωση / δηµόσια αγγελία) Μήνυµα (π.χ. στον αυτόµατο τηλεφωνητή) Καθηµερινές εκφράσεις προβλέψιµων καθηµερινών ζητηµάτων Συνέντευξη Κατάλογος/κατάσταση/πρόγραµµα Οδηγίες απλά δοσµένες Ανεπίσηµος οικείος λόγος Χρήση εκφράσεων χαιρετισµού/ αποχαιρετισµού/συστάσεων κτλ. Απάντηση σε απλές ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία ή φιλικά πρόσωπα Συνέντευξη Τα συνηθέστερα µέσα επικοινωνίας είναι: η φωνή στη διαπροσωπική επικοινωνία («διά ζώσης») τα έντυπα κάθε είδους (βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, φυλλάδια) τα χειρόγραφα οι αφίσες, πινακίδες, ταµπέλες και κάθε είδους σύντοµο κείµενο σε µεγάλες διαστάσεις και σε δηµόσια θέα το τηλέφωνο το ραδιόφωνο η τηλεόραση ο κινηµατογράφος το διαδίκτυο (site, , chat, forum κτλ.) τα CD και κάθε άλλο µέσο ψηφιακής τεχνολογίας που περιέχει γραπτά ή πολυµεσικά κείµενα οι κασέτες, οι δίσκοι και κάθε άλλο µέσο καταγραφής προφορικών κειµένων οι βιντεοκασέτες, τα DVD και κάθε άλλο µέσο καταγραφής οπτικοακουστικών κειµένων οι µεγαφωνικές εγκαταστάσεις το δίκτυο ή το κλειστό κύκλωµα τηλεδιάσκεψης. Σελίδα 19 από 20

20 7. ΕΚΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Στις ενότητες 1 και 3 οι εξεταζόµενοι καλούνται να αποδείξουν ότι κατανόησαν γραπτά και προφορικά κείµενα αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ο όρος «κείµενο» αναφέρεται σε οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει ο υποψήφιος, εξαιρουµένων των οδηγιών για την εκτέλεση της κάθε δοκιµασίας. Ένα κείµενο στην πρώτη ενότητα µπορεί να είναι πολύ σύντοµο και να αποτελείται από λίγες µόνο λέξεις (τίτλος άρθρου, λεζάντα φωτογραφίας ή γραφήµατος, ανακοίνωση από µεγάφωνο κλπ.) ή να είναι κάπως εκτενές. Ωστόσο, δεν µπορεί να υπερβαίνει σε δοκιµασίες επιπέδου Α1 τις 150 λέξεις και σε δοκιµασίες επίπεδου Α2 τις 200 λέξεις. Η συνολική έκταση των κειµένων πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 450 λέξεων και 750 λέξεων αθροιστικά και για τα δύο επίπεδα. Στη δεύτερη ενότητα, όπου οι εξεταζόµενοι καλούνται να συντάξουν 2-4 σύντοµα κείµενα, η έκταση της παραγωγής τους περιορίζεται στις λέξεις αθροιστικά. Η έκταση των κειµένων της τρίτης ενότητας δεν είναι εύκολο να προδιαγραφεί. εδοµένου, όµως, του περιορισµού της χρονικής διάρκειας της εξέτασης (περίπου 20' εκ των οποίων τα 4-8' για την πρώτη ακρόαση των ίδιων των κειµένων), η έκταση των κειµένων προσδιορίζεται ή προδιαγράφεται από το διαθέσιµο χρόνο για την ακρόασή τους. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά και συµπερασµατικά ορισµένες από τις πληροφορίες που δόθηκαν για κάθε ενότητα στα προηγούµενα κεφάλαια, για το συνολικό τεστ, δηλαδή για τα επίπεδα Α1 και Α2 µαζί. Ενότητα Μέγιστη βαθµολογία Αριθµός ερωτηµάτων Χρονική διάρκεια Έκταση κειµένων 1. Κατανόηση γραπτού λόγου ' Παραγωγή γραπτού λόγου ' Κατανόηση προφορικού λόγου ' 4. Παραγωγή προφορικού λόγου 40 3 Απροσδιόριστος 20/2=10' Αριθµός δραστηριοτήτων Απροσδιόριστη Απροσδιόριστη Σελίδα 20 από 20

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Ο Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕ Ο Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2006 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Επικαιροποίηση Δεκέμβρης 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης για το ΚΠΓ Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η επικοινωνιακή γλωσσική επάρκεια των μαθητών, κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και κατά επικοινωνιακή δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία οργανώνονται επιμέρους επικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 1213 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 1213 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αικατερίνη Iωαννίδου Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά

Reading/Writing (Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 10 λεπτά KET (Key English Test) Η εξέταση ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του υποψηφίου να χρησιμοποιεί αγγλικά βασικού επιπέδου σε καθημερινό επίπεδο τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. KET for Schools

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σάββατο, 11 ΜΑΪΟΥ 2013

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σάββατο, 11 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΑΙΘΠΑ, Εθνικές Εξετάσεις Ξένων Γλωσσών για το ΚΠΓ 0 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σάββατο, ΜΑΪΟΥ 0 Αγγλική Γαλλική Γερμανική Ιταλική Ισπανική Τουρκική ΧΡΟΝΟΣ 8:00 9:05 Α, ενότητα Α, ενότητα 8:00 9:05 8:0

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Συγγραφή και αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Συγγραφή και αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Α Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30321 9 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2871 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 141417/Δ2 Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ Α - ΣΤ ΕΠΙΠΕ Ο

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ Α - ΣΤ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΙΩΝ Α - ΣΤ ΕΠΙΠΕ Ο 2011 2012 Τονίζεται ότι η δομή των εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 Περιεχόμενα B 2 Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 1ο Δείγμα Κατανόηση γραπτού λόγου 13 Χρήση γλώσσας 21 Κατανόηση προφορικού λόγου 29 Παραγωγή γραπτού λόγου 33 Παραγωγή προφορικού λόγου 37 2ο Δείγμα Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1&A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

NIVEAUX A1&A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de la Culture, de l Éducation et des Cultes C e r t i f i c a t i o n e n L a n g u e F r a n ç a i s e NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1/Γ2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ο υποψήφιος επιπέδων Γ1 και Γ2 θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

SLEST. τυποποιημένο μοντέλο. Περιγραφικοί Δείκτες Ικανοτήτων. Επίπεδο 1 (Α2) ταξιδιωτικός πράκτορας

SLEST. τυποποιημένο μοντέλο. Περιγραφικοί Δείκτες Ικανοτήτων. Επίπεδο 1 (Α2) ταξιδιωτικός πράκτορας SLEST τυποποιημένο μοντέλο Περιγραφικοί Δείκτες Ικανοτήτων Επίπεδο 1 (Α2) ταξιδιωτικός πράκτορας Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συγγραφείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SLEST. τυποποιημένο μοντέλο. Περιγραφικοί Δείκτες Ικανοτήτων. Επίπεδο 1 (Α2) ξεναγός

SLEST. τυποποιημένο μοντέλο. Περιγραφικοί Δείκτες Ικανοτήτων. Επίπεδο 1 (Α2) ξεναγός SLEST τυποποιημένο μοντέλο Περιγραφικοί Δείκτες Ικανοτήτων Επίπεδο 1 (Α2) ξεναγός Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συγγραφείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παρούσα έκδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επιπέδου δυσκολίας των οργάνων μέτρησης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

Έλεγχος επιπέδου δυσκολίας των οργάνων μέτρησης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος επιπέδου δυσκολίας των οργάνων μέτρησης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Χαλάνδρι 02/05/2010 Αριστοτέλους 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15234 Τηλ./210-6800823 e-mail: papdimit@yahoo.gr ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί µια πολύχρονη, πολύπλοκη και προοδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη. Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2

Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη. Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Επίπεδο Α1 (στοιχειώδεις γνώσεις)επίπεδο Α2 (βασικές γνώσεις) Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ... 3 1.1 Η Εξέταση Αξιολόγησης Επιπέδου Γλωσσομάθειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Session mai 2015 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE. NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

Session mai 2015 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE. NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 «Αξιολόγηση του μαθήματος «Γερμανική γλώσσα» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου με βάση τις Προδιαγραφές Οδηγίες διαμόρφωσης της Τράπεζας θεμάτων» Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (E.Π.Π.Ε.)

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (E.Π.Π.Ε.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (E.Π.Π.Ε.) 2003 ΑΘΗΝΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα Εισαγωγή 1. Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2: «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Ιούλιος 2003 ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2: «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Ιούλιος 2003 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2: «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ιούλιος 2003 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και φύση της εξέτασης...2 2.

Διαβάστε περισσότερα

5 Οι ικανότητες του χρήστη/μαθητή

5 Οι ικανότητες του χρήστη/μαθητή 5 Οι ικανότητες του χρήστη/μαθητή Προκειμένου να επιτελέσουν τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις στις οποίες συμμετέχουν, οι χρήστες και οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού;

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού και ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Προσαρµοστικής Μάθησης για την Αξιολόγηση Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση οργάνου αυτο διάγνωσης επιπέδου γαλλομάθειας

Εκπόνηση οργάνου αυτο διάγνωσης επιπέδου γαλλομάθειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εκπόνηση οργάνου αυτο διάγνωσης επιπέδου γαλλομάθειας Υποέργο 3: Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΧΡΟΝΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Προβλεπόμενες ώρες: 232 130 για το βιβλίο Κάθε ενότητα: 8 12 ώρες (σύνολο 120 περίπου) Επετειακές: 2 ώρες (σύνολο 10 περίπου) [ενότητα: 16 20 σελίδες] 32 για το ανθολόγιο 70 για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατηγορίες ιστορικών πηγών Όταν μιλάμε για πηγές στην ιστορία, εννοούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που μας παρέχουν πληροφορίες για την ανάλυση και την κατανόηση του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Δ Τρίτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα Ενήλικοι μαθητές Επιχειρηματολογία κατά τη συζήτηση Στρατηγικές: χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης Αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας «Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Υπόψη: Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσοµάθειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ

Προς: Υπόψη: Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσοµάθειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα