«ΤΟ MOBILE MARKETING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΟ MOBILE MARKETING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ»"

Transcript

1 «MOBILE MARKETING : CRM» µ M. SC

2 «MOBILE MARKETING : CRM»

3 µ. ii

4 , % , µ 11,2.. Marketing, CRM ( ), case study Wind Hellas,. Wind Hellas,,.,,., Marketing, CRM. iii

5 .,., µ,,.,., CRM Campaign Manager Wind Hellas, CRM.,., Corporate Information Security Manager Wind Hellas,,. iv

6 .. 1 : 1: : : : : : :. 8 2: 9 2.1: : : : : : : :...13 : MOBILE MARKETING 4: Mobile Marketing : : Mobile Marketing :..19 v

7 4.4: Mobile Marketing : Mobile Commerce : Mobile Banking : Mobile Location-Based Services : Mobile Web Services : Mobile Entertainment. 25 : CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 5: Customer Relationship Management (CRM) : : CRM, CRM Marketing : CRM : To CRM : CRM : Internet CRM IV: WIND HELLAS 6: Wind Hellas : : Weather Investments : Wind Hellas : : : : : : Wind : Wind Hellas : Wind Hellas : S.W.O.T. Wind Hellas..44 7: Wind Hellas..47 vi

8 7.1: : : : : : : CRM : : : Marketing : : : : : : Wind Hellas : : Wind Plus : Customer Relationship Management (CRM) Wind Hellas : CRM : CRM (Operational CRM) : Non Stop Promos ( ) : Loyalty Tactics Wind : : Wind Avantage : Wind Bonus : Win Club : CRM (Analytical CRM) : CRM (Collaborative CRM) : Life Cycle Management (CLM) :.. 69 vii

9 10: Wind Hellas : Marketing : CRM Marketing : CRM : CRM ( ) : : :...78 viii

10 3.1: : : Wind Hellas :, : S.W.O.T. Wind Hellas : & arketing : Marketing CRM : CRM : CRM...73 ix

11 Mobile Marketing., (Customer Relationship Management - CRM) CRM., Marketing, CRM ( ), case study Wind Hellas,.,. 1,,..,. 2,. 3. 4, Mobile Marketing, mobile marketing. 5 Customer Relationship Management (CRM), CRM, Marketing, Internet CRM. IV case study, Wind Hellas. 6, Weather Investments ( Wind Hellas), Wind Hellas,, 1

12 ,,, Swot Analysis. 7 Wind Hellas,,, marketing, CRM ( )., 8, (VAS) Wind Hellas, portal Wind Plus. 9 CRM, loyalty tactics Wind Hellas., Life Cycle Management (CLM),,. 10,, CRM, Marketing IT., 11. 2

13 : 1: 1.1,., /. (2002), 01/01/2001,, , 1992,,.., %., ( ), 3

14 ( ). 1.2 ( ). 01/01/2001,....,,,,. ( ), 13 ( 12 ).,. / , 4 : Cosmote, Q-Telecom AE, Vodafone AE Wind Hellas, (Cosmote, Vodafone Wind).,,, ( )... 4

15 , ,. 3. : ( ), ( ). : Otenet, Forthnet, Lannet, Tellas, Telepassport, Teledome, Altec Telecoms, Cosmotelco, Alconet, Vivodi Hellas On Line.. 1.3,,,.,, ,5., 80%. 5

16 11 2,,.,,,., Cosmote 37,13%, Vodafone 34,22% Wind 28,65%. 1.1:, (%) ( 2007) (%) Cosmote , ,72 Vodafone , ,37 Wind Hellas , , : Weekly Telecom 1.4, 1996, Forthnet Lannet., Cosmote, Vodafone Wind,,. 6

17 1.5,, :. (high entry barriers, high volume of sunk costs).. ( ). -..,. 3G.,,..,. 7

18 1.6 ( ),. 2008, 1,1...,,. 1, , 842..,,,.. Cosmote nternet (ADSL). Otenet Cosmote,,. Vodafone Hellas On Line,,. Wind Hellas 8

19 , 50% Tellas. 2: 2.1,... (, ).., (. / ), (. ), (µ, CRM,, lock-in...),,,. 9

20 (migration), µ,,., SDN ADSL,, ,..,. µ,, /.,, Cosmote Otenet Vodafone Hellas On Line nternet (ADSL). 10

21 2.2.3.,.,. 2005, Cosmo Bulgaria Mobile EAD (GloBul) COSMOFON AD Skopje COSMOTE MOBILE TELECOMS, , Weather Investments S.P.A., ,9 2006, WIND Hellas.,, (. ) , µ.,. 11

22 . µ, (. ) (. ). : (. ), µ (. ), µ,, ,,,,.,,. 12

23 3: T, (Cosmote, ellas Vodafone) , , 30%., , µ 11,2..,, µ ,4%.,., 93% 15 34, 88% , 15 17,, ,.,,., µ., µ 13

24 . (....), µ 90%, 80%. µ Merrill Lynch (Global Wireless Matrix 3Q2006, ) 188., (sms),, 18,1%, sms., sms, 15 17, sms. wap. 6%,. 92%.,,,. ( sms).,,. Eltrun,,, 2,5 ( 1-5),. 14

25 ,. 2,5,.,,,, (38,5%), (22%), 10%.,..,,,,,.,,. 15

26 3.1: 5 2,5 2 1,5 1,54 1,31 1,85 1,59 2,03 1,93 1,171,12 1,661,59 1 0,5 0-0,5-15% -14% -5% -5% -4% : Eltrun 3.2: 5 2 1,5 1,39 1,87 1,77 1,6 1,46 1,52 1,43 1,41 1,24 1,3 1 0,5 35% 21% 12% 8% 5% : Eltrun 16

27 : MOBILE MARKETING 4: MOBILE MARKETING 4.1.., (mobility),,.,,.,. 4.2 Mobile Marketing,.,, 2,. «mobile marketing»., «mobile marketing» marketing,,,. mobile marketing -. : 17

28 mobile commerce: mobile retail: mobile banking: mobile location-based services: mobile web services: mobile entertainment: (..,, ringtones, videogames) marketing., SMS, ( ). SMS, IAB (Interactive Advertising Bureau) MMA (Mobile Marketing Association), marketing.,,, SMS «spam» ( ),., SMS mobile marketing, SMS, : MS: multimedia -,,... Bluetooth: Bluetooth 2003, «hotspot» Bluetooth., 18

29 ,. : mobile marketing.,, marketing., mobile marketing., mobile marketing marketing,,, ringtones, videogames...,,., 2006,., 40% mobile marketing, %. mobile marketing 15%, direct mail., budget mobile,.,., marketing. 4.3 marketing, mobile marketing, 19

30 .,,.., SMS.,,. mobile marketing marketing ( ):. mobile marketing. - mobile marketing. 4.4 Mobile Marketing Mobile Commerce mobile commerce (m-commerce).,,,. mobile commerce,. 20

31 . mobile commerce,.,.., marketing,, m- commerce Mobile Banking.. - -,.,,. s Internet banking, Mobile banking., 21

32 . : (,..) (,..) (,..) (,..) ( /..) SMS WAP, - I-mode. ( smart phones) PDAS,. mobile banking : «push» «pull». «push»..., «pull»... mobile banking :. servers. 22

33 4.4.3 Mobile Location-Based Services (LBS) LBS,, GSM/GPRS GPS (Global Positioning System),,,,. «Location-Based Services». GPS GSM., : «push» «pull» (. Mobile banking). LBS. : :.. : GPS ( ). : (..,, ). :,. 23

34 ,,,. (billing):,, Mobile Web Services, WAP., WAP (Wireless Application Protocol).,, GPRS,,,, WAP., WAP.,.,, WAP. Web Services. «mobile» :, intranet, (CRM, ERP) web-based. 24

35 mobile web services,,,. (Java, Microsoft Mobile, Symbian)., Internet, Yahoo! Google mobile web services Mobile Entertainment, (Java, Microsoft Mobile, Symbian). mobileentertainment.,. (Yahoo!, Google, Microsoft), mobile-entertainment,,. IDC, %, 70% mobile-entertainment, downloading ringtones, video streaming video on demand. mobile-entertainment. : Mobile Imaging:,, ( zoom,..) Mobile Audio:,, ( 25

36 , ),.,,. Mobile Gaming:, gameplay.,., multiplayers, location-based.,, online. Mobile Video: (DVB-H) (HSPDA, EDGE, 3G) on-demand streaming video.,.,,,,,. 26

37 : CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 5: CUSTOMER RELATIONSHI P MANAGEMENT (CRM) 5.1 Customer Relationship Management Marketing (CRM), ( ). CRM,.. CRM,,.,,.,. CRM,.,,,. Customer Relationship Management :.,. 27

38 CRM / CRM Marketing H CRM.,,. Harvard Business Review 100% 5%.. CRM,. (customer satisfaction). marketers, marketer., CRM,...,, 28

39 (cross-selling up-selling). CRM. CRM,.,,,.,,. 5.3 CRM CRM,. CRM, ( ).,..,,. 5.4 To CRM CRM.,,, 29

40 ,,. CRM..,,..,,, CRM CRM : (Data Base).,,,,,.,. Customer Relationship Management. : ; ; ; ; ; 30

41 ; 5.6 Internet CRM Internet CRM electronic-crm e-crm. Internet,,.,, CRM,. Internet CRM,. CRM. Internet,, off-line on-line., Internet Internet on-line offline. Interactive Marketing CRM. 31

42 V: WIND HELLAS 6: WIND 6.1 WIND, STET, 1992, (GSM) Telestet ,.,,, Telestet Roaming., GSM,, Telestet roaming,,., Telestet Exclusive,., Telestet,, : Telestet Personal, Telestet City, Telestet Business Telestet Business Plus. 1997, Telestet B Free By Telestet B Free Professional Telestet 32

43 . 1999, Telestet Iridium. 66.,., WAP Ericsson Hellas S.A. & Broker Systems on line trading WAP Telestet 30.,, ISO 9001: , (MMS),,. 2002,, Internet. 2003, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System),, 2004,. 2003, Telestet ,, (Telecom Italia Mobile, Telecom Italia). 33

44 , Telecom Italia. 2005, TIM International N.V. Troy GAC.., (private equity funds) Apax Partners Texas Pacific Group. 2005, TIM Troy GAC.. Troy GAC,, Hellas Telecommunications II S.ár.l,. 1, , Helen GAC ( Helen GAC ),, Q-Telecommunications («Q-Telecom»), Infoquest («Infoquest»), 350., 25. Q-Telecom Apax Partners TPG Weather Investments S.P.A.(, Tellas) , Weather Investments WIND. 34

45 6.2 Weather Investments Weather Investments 97% Sawiris Naguib Sawiris. Weather 100% Wind Telecommunicazioni Spa, 15,2. 1,14. ( 2007). Weather, 50% Orascom Telecom Holding s.a.e. (OTH). GSM 7, % ( 31/3/2007).,,,,,,. 56. ( 2007). OTH 19,3% Hutchinson Telecommunication International,. OTH (ORTE.CA ORAT EY) (ORTEq.l, OTLD LI). Weather Investments, WIND, 100% Tellas ( 50%, 50% ). 175 Weather Investments ( 2007), ellas,,. Wind, 35

46 . 6.3 Wind Hellas 500., Wind 99%.,,,, 3. Wind, 3G BroadBand Internet, , Wind , Wind 150, 3., -. portfolio Wind,., Wind ( ) & : 36

47 ( 2 5 ),, -... Wind,, SMS, MMS, GPRS,,. Wind Sharing: 1 30 Wind Wind. e-bill:,,, PDF EXCEL, Wind : Wind F2G Wind F2G on Stop: ( on Stop Nights, Non Stop For 2 ( ), Non Stop 500 & Non Stop For 2 ( & SMS), Non Stop, Non Stop Weekend Non Stop ) Mini SMS MMS SMS MMS Wind, Wind, ( ) Wind Sharing ( Wind ) 37

48 Wind SOS 3, Wind Ring Me Now, Wind ( ) Wind SOS 2,5,. Wind Card International MO MAD ( MAD SMS MMS showbiz, ringtones,..), Wind Wind Best «Benefit»,,,,,, Wind, 40% Wind, 50% SMS MMS Internet & . Wind,. B Best Control,., Wind, Wind, 38

49 ,., Wind :,, 2inOne ( SIM), Twin Card ( SIM ), WEB SMS ( - Internet, Wind ( GPS - )., Wind Wind Data Card, Internet 1,8 Mbps, SMS,, , calendar,.. 98% ( 3G Broadband GPRS ). 3, Wind -, Internet WAP, 384 kbps, multimedia (MMS), 11,,,,,...,,., Wind BBest 3G 3 40 MB Internet & Wap, 15 MMS Wind Plus (Wap)., Wind BlackBerry. 39

50 6.3.2 VAS (Value Added Service) Wind Internet portal Wind Plus. Wind Plus, Internet. 15. Wind Plus, Wind,,,.. wallpapers, realtones, true tones, full tracks, games.. H Wind WAP Wind Plus Non-Stop, ( ), Wind Plus WAP site Wind 99,3%. (roaming) 313, 131.,, 30% 70% Wind. Wind 99,15%. 40

51 Wind 20. 6,5.,. Wind,. Wind, 20..,, Wind.,, Wind. Wind, Wind 2,7,,,,,,,,. Wind (,,,,,,,, 41

52 ,,..) 312, ,,. Wind, internal newsletter employees port l , Wind..,,,,. Wind 12 : 42

53 Wind,,. 6.4 Wind Hellas Wind Hellas ( 19,5 % 2006)., 24.3%, ( 2007) Wind Hellas Tim Hellas,,. Wind Hellas,. Wind 1, (operating revenues) 11,3% 958, ( ,2. ). (23.2%), SMS (8.7%), (roaming) (7.9%), ring tones, logos, MMS... (20.6% ). (gross profit) 543, , 469.,

54 56,8%. (adjusted EBITDA) 327, ,0., 13,1% ,7% 224,0. 8,1. 5, ,3. 8, , (adjusted EBITDA) 83, (adjusted EBITDA margin) 34,2% 33,5%., 259,1. ( Q-Telecom),, Tim Hellas Wind Hellas 12,3., bonus (TPG Apax Partners) Weather Investments., (ARPU), 21, , S.W.O.T. Wind Hellas : Wind Hellas,,,.,.,, Weather Investments,,., Wind Hellas. 44

55 :,, Wind Hellas. 2,6%, 100%.,,., (VAS),,. : Wind Hellas., Cosmote Vodafon,, Wind Hellas. :,, Wind Hellas.,,. 45

56 6.1 : S.W.O.T. Wind Hellas (STRENGHTS) Weather Inv. (WEAKNESSES) & (OPPORTUNITIES) & VAS (THREATS), & 46

57 7: WIND HELLAS Wind,.,., Wind ,., -,,,. Wind,.,,,.,,, :, 47

58 -,,,,. 7.2 Wind,,. Wind, brand name (brand positioning) Wind (pre-paid), (post-paid) Internet :, :, 150., 2007,

59 Loyalty schemes (Bonus credit card, Platinum program, Win club programs...) ARPU (Average Revenue per User), : F2G, «Flexy» «Max», ARPU (reward-usage) (pre-paid) (post-paid) (Value Added Services/VAS). Wind, downloading, :,, 3G Wind,,, VAS portal Wind Plus mobile /internet datacards blackberry, : 49

60 Consistent strategy geared towards maximizing returns, Pillars of strategic growth 7.1: Wind Hellas 7.3 CRM CRM marketing, , : (churn), : 50

61 , : cross-sell, : (time to market), : (predictive analysis) 7.4 Marketing Marketing (ADSL, ) , : brand name (WIND) :,,, Internet... Emotional brand position :, Wind,, 51

62 , (ADSL, ) 3, : campaigns sms promos, «in-shop» (VAS), : portal Wind Plus, portal, , : 52

63 ,,,,, 8: (VAS) WIND HELLAS 8.1, (Value-Added Services/V S).., 50%. - 25% ARPU ( ).,,., Wind, portal Wind Plus. 53

64 8.2 Wind Plus To portal Wind 2004 Tim Imagine., Tim,,,. Tim Tim Plus, portal,. portal Wind Plus, brand name. Wind Plus 200 Wind : My TOP 5, New! Hot! & Breaking News: My Top 5,, Hot! & Breaking News Wind Plus,,,,. TV Video: (Antenna, Mega, Alpha, Star, Alter, MAD, ERT Sat, CNN International, CNBC Europe, Greek Business Channel) video Video Fun. Ringtones:, hits,,. Wallpapers Games: 3D Games. 54

65 & : MAD TV video clip, Wind MAD TV HEAVEN Music. Nitro Radio Sfera Radio Mad Scanner. Going Out Travel:, Diners Cosmos Club,, Golden List Hotels, live Beach Report events,,,.. «Exodos» «DownTown». :, A video, A,. - - : o video, Wind Plus TV Antenna, POSEIDON. Maps & Info:,,,, Wind. Internet & Community: Internet Mobile Internet Sites messaging,. My 55

66 Blog, Google G- mail. Lifestyle: «DownTown», «Pink Woman», «Nitro», «Esquire», «LIFE&STYLE»,, «STATUS» «7 TV» Nitro Radio Sfera Radio. : ( & ), Voice Portal Wind (1441) Music Voice Portal (1432) My Tones Realtones. Music Video Clips: Heaven Music Mad, video clips., V S Wind portal, Wind Plus 3G,. : Mobile TV (10 ) Video on demand - TV shows (, I Love TV MEGA) - charts D - A Full-Track downloads ( ) Wind Plus,. 64% 36% Wind. 340., 56

67 , ( ), ( ),,,, 2 3. portal. CRM,, V S,,., V S., V S,, Wind Plus. Wind Plus, Wind.., Wind Plus «Non-Stop» 30, Wind Bonus, Wind Max 3 Wind., CRM, VAS CRM,.. Wind Plus Wind value-for-money. 57

68 9: CUSTOMER RELATIONSHI P MANAGEMENT (CRM) WIND HELLAS 9.1 CRM CRM : CRM (Operational CRM) CRM (Analytical CRM) CRM (Collaborative CRM),.,. 9.2 CRM (Operational CRM) CRM., (e-billing) sms.,,. CRM, marketing., (contact management)., / 58

69 . CRM,,., CRM marketing, /., CRM., -,, (direct) marketing /,.,.,. CRM Wind CRM (loyalty tactics CRM), Non Stop Promos ( ) Wind Non Stop,,, 59

70 sms ( ). Wind 2005, target group, : «: 2006! 31/12/ /01/2006.» (Credit promo) «: 13/11/2005..» (Recharge promo) : ( Non Stop) (Recharge promo) 20, (Credit promo) 3.,..,. 60

71 9.2.2 Loyalty Tactics Wind ,. Wind,,,,.,,.,, Wind.,,,.,,,,,,,.,,, CRM Wind Avantage Wind 45, Avantage., Wind,,. 61

72 ,, Avantage. T, Wind, Wind. Wind,. Avantage.,., Avantage , Wind, 15%., Avantage : Analytical CRM. - (,,...) Wind, (targeting).,,,.,,. 62

73 , Wind Bonus Wind Bonus, Wind ALPHA BANK (, egean Airlines).,, Wind Bonus American Express,. on line Wind. Wind Wind Bonus American Express. Avantage Wind Bonus 1, Wind Bonus American Express. :, Wind Bonus 10 (SMS) & Wind Plus µ 0% 6 Wind µ Wind Bonus American Express 63

74 ,,, CRM, Value Added Services (VAS).,,,, portal Wind Plus,., CRM,.,, VAS Wind,,,,., VAS,, Win Club, Wind., Win Club,,,... MS. Wind -,, SMS., SMS Wind 64

75 ,, (, ). Win Club,, ,,., (15 25 ), Wind Value Added Services (VAS),., SMS MS, portal Wind Plus, ringtones, games, wallpapers, videos..., CRM,,,. Wind., MS,.., (mobile marketing) MS, SMS, MS,,. SMS,., Win Club, ( 65

76 ),. 9.3 CRM (Analytical CRM) CRM,,. (customer segmentation). (,,...),,.. ( ).,.,, ( )....,,, data... CRM. Wind,,.,., 66

77 (differentiate customer treatment),,,., CRM Wind marketing,, marketing., CRM,. 9.4 CRM (Collaborative CRM) CRM, marketing.,.,,,, Wind,.,. 9.5 Life Cycle Management (CLM), CRM, loyalty tactics, / 67

78 Wind. Wind CRM, Customer Life Cycle Management (CLM),,,. CLM CRM,,,,. CLM,,.,.,,.,. CLM Wind, marketing,,, (ARPU). CLM CRM (Analytical CRM), Wind.,., / sms, sms sms. web link portal Wind Plus, sms. Wind,, 68

79 , sms., / (in real-time)., (real-time predictor). 9.6 Wind Siebel,, call center (.. Configuration Managers, CC Pulse). : single customer view µ & IVR µ µ µ 69

80 10: WIND HELLAS Wind., : Marketing, CRM Marketing, CRM CRM ( ) Marketing 10.1 Marketing. 10.1: & Marketing Marketing brand Wind Emotional brand position & (VAS) ARPU (VAS) 70

81 Marketing. Marketing, Wind. (VAS)., Marketing «brand Wind» «Emotional brand position», CRM Marketing 10.2 CRM Marketing. 10.2: Marketing CRM Marketing CRM (churn) & ARPU (time to market) brand Wind? motional brand position (VAS) 71

82 CRM Marketing, CRM Marketing., CRM, marketing. CRM «& ARPU» «brand Wind» Marketing., «(churn)»,, «brand Wind» CRM 10.3 CRM. 10.3: CRM CRM (churn) & ARPU (time to market) ARPU (VAS) 72

83 Wind. CRM.,, CRM. «ARPU» CRM ( ) 10.4 CRM ( ). 10.4: CRM CRM & & (churn) & ARPU (time to market) 73

84 CRM. «&»,,. Wind (ARPU).,. 74

85 11: 11.1,, Marketing. mobile marketing,., Mobile Marketing, marketing. O Marketing mobile marketing. :,,. marketing, (targeting). CRM. CRM. CRM e-future.,. CRM,,. 75

86 CRM.. CRM,, ( ) CRM,,., Wind Hellas,. churn ( ) (ARPU). marketing. H Marketing product profitability customer profitability. CRM. Wind Hellas, (Marketing, CRM ). Wind :,,. Marketing Wind, 76

87 , Marketing., (VAS). WIND emotional brand position,, Internet., CRM Wind CRM Marketing. CRM Marketing,,, CRM. ( ), Wind, CRM (ARPU)., Wind,,.,,., Marketing, CRM,,. 77

88 11.2, portal Wind Plus,, : downloading, ringtones, video, java games, wallpapers...,,,. Wind, Wind Plus., brand mobile content. emotional brand position (ARPU). Marketing CRM CRM., Marketing Wind,, CRM.,, CRM, /.,, marketing CRM 78

89 (buying process): Wind portal Wind Plus...,, SMS, MMS, Java, WAP...,,.,, (ARPU), brand name. Wind.,, CRM,,., CRM, CRM. business managers., (resources alignment)., (predictive analysis).,, (churn rate),, Wind 79

90 ( CRM ). 80

91 1. Wheelen L. Thomas, Hunger J. David, Strategic Management and Business Policy, Tenth Edition, New Jersey, Pearson Prentice Hall, Kotler Philip, Keller Kevin Lane, Marketing Management, Twelfth Edition, New Jersey, Pearson Prentice Hall, Batenburg, Ronald, Versendaal, Johan, BUSINESS ALIGNMENT IN THE CRM DOMAIN: PREDICTING CRM PERFORMANCE, Utrecht University, the Netherlands 4. Sigala Marianna, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) EVALUATION: DIFFUSING CRM BENEFITS INTO BUSINESS PROCESSES, University of the Aegean, Greece 5. Pepers and Rogers Group, No More Limits, On Demand CRM Goes Strategic, Oracle, Norwalk, Conn., OnLynux - ebusiness Solutions, Revolutionary Value Added Services For Telecommunication Companies, How New Technology Can Increase Business, Create Lasting Loyalty, And Bring Value To Telecom Users, Chris Bourke, How to Develop a Mobile Marketing Strategy, Aerodeon, London, July Xianjun Geng, Andrew B. Whinston, Profiting from Value-Added Wireless Services, University of Texas at Austin, David Hughes, Aligning CRM rewards with corporate goals, Business Review, USA, Paul Mason, Linking IT Priorities to Business Objectives, IDC Analyze the Future, USA, 2003 x

92 11. Ragnar Schierholz, Lutz Kolbe, Walter Brenner, Strategy Alignment of Mobile Solutions in Customer-Oriented Processes, WI Schwerpunktaufsatz, University of St. Gallen, IBM Global Technology Services, Transforming the IT infrastructure to generate business advantage: the CIO agenda to enable innovation that matters, New York, Robert Katona, Daniel Baier, Customer Relationship Management in the Telecommunications and Utilities Markets, Germany 14. Sun Microsystems Inc., Driving Business Success with Mobile Voice and Data Services, Santa Clara, CA, SAP, EXECUTION OF STRATEGY: ALIGNING STRATEGIC, OPERATIONAL AND FINANCIAL PLANNING, Daniel Rosen, GLOBAL MOBILE TRENDS, AKOA, Ericsson, Key Business Issues in the Service Layer, The evolving marketplace for user services and impacts on operator service networks, O Reilly Philip, Dunne Sean, MEASURING CRM PERFORMANCE: AN EXPLORATORY CASE, University College Cork, Ireland. 19. Mobile Marketing Association, Mobile Advertising Guidelines, November Air2Web, Permission-based Mobile Marketing: Best Practices and Success Stories, White Paper, Atlanta, USA, Dickie Jim, Trailer Barry, On-Demand Versus On-Premise CRM, Are There Performance Differences?, USA, CARAT INTERACTIVE, The Future Of Wireless Marketing, USA, Ruth Rettie, Matthew Brum, M-COMMERCE: THE ROLE OF SMS TEXT MESSAGES, Kingston University, United Kingdom 24. Thomas Fransson, Peter Kaarle, Mats Krekula, Esa Örmä, 3G The Third Generation of Mobile Services, AU-System, Stockholm, Sweden, Customer Potential Management (CPM) Marketing Group, UNDERSTANDING AND ACHIEVING ROI WITH CRM, Middleton, 2002 xi

93 1..,,,,, ,,,, , :,,, ,,,,, , CRM,,,, HOW? by ne.o, Mobility, ne.o, ,,, ALBA, ELTRUN,,,,, ,, xii

94 xiii

ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064. Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ. Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: AUGMENTED REALITY: rowsers

ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064. Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ. Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: AUGMENTED REALITY: rowsers ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064 Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ, Smart xis: «Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: : AUGMENTED REALITY: rowsers INFO-COM 10*09 editorial4 point of view6 newsgr8

Διαβάστε περισσότερα

X10i. Xperia. Sony Ericsson. LG GD880 mini. Apple iphone OS 4.0. Megatest: 5. Android. Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth

X10i. Xperia. Sony Ericsson. LG GD880 mini. Apple iphone OS 4.0. Megatest: 5. Android. Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth Megatest: 5 2010 152 TIMH: 5.30 Sony Ericsson Xperia X10i Android Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth LG GD880 mini Apple iphone OS 4.0 8, www.kiniti.gr....: 3507 HTC HD mini HTC Desire Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Cover Story - : G. BERRETTA, CEO, EUTELSAT: «broadband,» GOOGLE VS EVERYBODY: ; NETWORK READINESS INDEX:

Cover Story - : G. BERRETTA, CEO, EUTELSAT: «broadband,» GOOGLE VS EVERYBODY: ; NETWORK READINESS INDEX: ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064 Τεύχος 70 Β Περίοδος Απρίλιος 2010 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ Cover Story - : 2009, Romtelecom: G. BERRETTA, CEO, EUTELSAT: «broadband,» GOOGLE VS EVERYBODY: ; NETWORK READINESS INDEX: POINT TOPIC:

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 8η ίκτυα Τηλεπικοινωνιών ίκτυα Πρόσβασης - Μάθηµα 9 ο Καθ. Θωµάς Σφηκόπουλος thomas@di.uoa.gr Κατσιάνης ηµήτρης, Επιστ. Συνεργάτης dkats@di.uoa.gr Τσίπουρας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business)

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Τμήματος ΗΜ & ΜΥ (Άνοιξη - 2011) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce

Διαβάστε περισσότερα

How to develop and manage a tourism destination. Juan Carlos Belloso Future Places

How to develop and manage a tourism destination. Juan Carlos Belloso Future Places How to develop and manage a tourism destination Juan Carlos Belloso Future Places Tourism is no economic panacea and is best suited as a supplement to the local economy. Planning for Sustainability Sustainable

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Close To You, Everywhere!

Close To You, Everywhere! Close To You, Everywhere! Home Office Branch Car Beach Abroad ATM Phone PC Mobile Phone Building an Electronic "Bank" Investment Credit Cards Insurance Banking Corporate Payments Every New Device and Channel

Διαβάστε περισσότερα

E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of:

E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of: Customer Communications Management E-INVOICES i-docs is a member of: George V. Kappas Sales Manager ADACOM Enterprise Software (i-docs TM ) g.kappas@i-docs.com 1 At a glance I-DOCS OVERVIEW SOLUTIONS PORTFOLIO

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα Ζητείται Προσωπικό για τον κλάδο Πωλήσεων σελ. 8-9 σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα Ζητείται Προσωπικό για τον κλάδο Πωλήσεων σελ. 8-9 σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #28 / Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ. 10

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομές ηλ. Επιχειρείν. Internet World Wide Web Αρχές Ανάπτυξης ιστοσελίδων

Υποδομές ηλ. Επιχειρείν. Internet World Wide Web Αρχές Ανάπτυξης ιστοσελίδων Υποδομές ηλ. Επιχειρείν Internet World Wide Web Αρχές Ανάπτυξης ιστοσελίδων Κεφάλαιο 3 E-commerce Infrastructure: The Internet, Web, and Mobile Platform Copyright 2014 Pearson Education, Inc. Publishing

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτομία στις Υπηρεσίες. Σύγκλιση υπηρεσιών & Δικτύων. MVNOs στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ;

Η Καινοτομία στις Υπηρεσίες. Σύγκλιση υπηρεσιών & Δικτύων. MVNOs στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ; Η Καινοτομία στις Υπηρεσίες Σύγκλιση υπηρεσιών & Δικτύων. MVNOs στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ; 07 06 2008 του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ 1 Η σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων. Παγκόσμια Τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ Κοινωνικο-Οικονομική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Εργασία στον

Διαβάστε περισσότερα

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015 400 HP SERVER (http://h10076.www1.hp.com/education/curr-proliant.htm) HE643s Introduction to HP ProLiant servers : This course provides essential ProLiant Gen8 training to System Administrators responsible

Διαβάστε περισσότερα

:.. Apple: iphone, 2012

:.. Apple: iphone, 2012 : :.. Apple: iphone 330 333 329 349 338, 2012 ... 4 APPLE... 5... 5 APPLE... 10 APPLE... 12... 12 (BRAND NAME)... 12 APPLE... 12 LIFESTYLE... 13... 13 5 PORTER:... 14... 16 :... 18... 19... 19... 19...

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας 108 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.

θέσεις εργασίας 108 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #38 / Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

1 &..10 1.1..10 1.2..13 1.3..14 1.4...16 1.5...20 2...22 2.1...22 2.2..24 2.3...28 2.3.1...28 2.3.2...31 2.3.3...32. 2.4 marketing management..

1 &..10 1.1..10 1.2..13 1.3..14 1.4...16 1.5...20 2...22 2.1...22 2.2..24 2.3...28 2.3.1...28 2.3.2...31 2.3.3...32. 2.4 marketing management.. & : 2012 1 .,,..,,,,,.,,.,.,. 2 ,,,.,,.,.,,,.,.,,,,.,, 3 ,,,.,,,,.,.,. 4 7 1 &..10 1.1..10 1.2..13 1.3..14 1.4....16 1.5....20 2...22 2.1...22 2.2..24 2.3...28 2.3.1....28 2.3.2....31 2.3.3....32 2.4 marketing

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #21 / Τρίτη 09 Ιουλίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους

Διαβάστε περισσότερα