Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές"

Transcript

1 Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης * Η διαπίστωση ότι η οικονομία έχει καταστεί σήμερα προνομιακό πεδίο της διπλωματικής δραστηριότητας δεν αμφισβητείται σοβαρά. Είναι όμως σημαντικό να διευρευνηθεί η έννοια της οικονομικής διπλωματίας υπό το πρίσμα δύο διαφορετικών θεωριών και συνεπώς είναι εξόχως ενδιαφέροντα τα δύο διαφορετικά σχήματα που προκύπτουν. Η πρώτη κρατούσα θεωρία δέχεται ότι, η παραδοσιακή διπλωματική δραστηριότητα των κρατών επεκτείνεται και στον τομέα της οικονομίας και η προώθηση των εθνικών (κρατικών) οικονομικών επιδιώξεων είναι αποτέλεσμα τόσο των δράσεων της εξωτερικής πολιτικής όσο και των διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων των εθνικών οικονομιών Η δεύτερη θεωρία δέχεται ότι, δομικές μεταβολές επέρχονται στις διεθνείς (οικονομικές) σχέσεις - αναφέρονται περιγραφικά από τον όρο παγκοσμιοποίηση - και ότι αυτές οι μεταβολές οδηγούν σε μια ανατροπή της παραδοσιακής εξωτερικής δράσης των κρατών. Η βασική παραδοχή της πρώτης άποψης θεωρεί ότι τα κράτη είναι αυτά καθορίζουν το διεθνές (οικονομικό) σύστημα. Βεβαίως δέχεται ότι η οικονομία κατέχει κεντρικό ρόλο και ότι ισχυροί παίκτες ασκούν σημαντική επιρροή, ιδιαίτερα οι πολυεθνικές εταιρείες. Ομως σε ένα σύστημα που εκ φύσεως είναι γεμάτο εντάσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, τα κράτη (ανάλογα με την ισχύ τους) καθορίζουν την παραγωγή πλούτου και την διανομή του σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς η οικονομία δεν είναι παρά ένας ακόμη χώρος όπου διασταυρώνονται οι διακρατικές σχέσεις, χώρος που αναμφισβήτητα με την τάση της παγκοσμιοποίησης, συνεχώς θα αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Εξ άλλου αναφέρονται σαν παραδείγματα οι πολιτικές των ισχυρών κρατών, που προωθούσαν την παγκοσμιοποιήση της οικονομίας (Μεγάλη Βρετανία τον 19 ο αιώνα, ΗΠΑ τον 20 ο αιώνα). Εάν η πολιτική διπλωματία έχει σαν σκοπό την διαρκή διαπραγμάτευση των συνθηκών της διεθνούς ασφάλειας, η οικονομική διπλωματία είναι αυτή που διαπραγματεύεται τους όρους της διεθνούς οικονομικής * Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Απόφοιτος ΕΣΔΔ Πρόεδρος Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εισήγηση σε σεμινάριο του ΙΔΟΣ Μάιος

2 τάξης πραγμάτων προκειμένου να αποφεύγονται οι οικονομικοί πόλεμοι μεταξύ των κρατών. Οι οπαδοί αυτής της προσέγγισης θεωρούν ότι αυτός ος στόχος μπορεί να επιτευχθεί είτε με την επιβολή μιας παγκόσμιας ηγεμονίας έστω μέσω πολέμων, είτε με την δημιουργία ένος διεθνούς συστήματος που μέσω κοινά αποδεκτών μεθόδων, θα ρυθμίζει τις συγκρούσεις των οικονομικών διακρατικών συμφερόντων, μέσω των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια των θεσμών του Bretton Woods ή/και διεθνών οργανισμών (ΠΟΕ, ΔΝΤ, κλπ) είτε μέσω των Κεντρικών Τραπεζών που μπορούν να επιβάλλουν τους όρους τους στις διεθνείς τράπεζες. Η βασική παραδοχή της δεύτερης θεωρίας δέχεται ότι η άνοδος της ισχύος των ιδιωτικών παικτών έχει εξασθενήσει την δυνατότητα των κρατών να ρυθμίζουν τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Οι μηχανισμοί της οικονομίας εξαναγκάζουν τα κράτη να βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους προκειμένου να προσελκύουν επενδύσεις, αποφασιστικό στοιχείο κοινωνικής ευημερίας και άρα πολιτικής σταθερότητας. Η οικονομική διπλωματία δεν είναι τίποτε άλλο από τις σχέσεις μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων. Ετσι ενώ τα τα κράτη θέλουν να επωφεληθούν από τον διεθνή καταμερισμό εργασίας και να ελέγχουν επενδύσεις από όπου και αν προέρχονται, οι πολυεθνικές εταιρείες ενδιαφέρονται να ελέγχουν τα κόστη παραγωγής ανεξάρτητα από το γεωγραφικό σημείο εγκατάστασης. Οι εντάσεις στο επίπεδο αυτό είναι συνάρτηση των επιλογών του σημείου επένδυσης ή από την προσπάθεια του κράτους να έλεγχει την επιχείρηση (φορολόγηση, συνδικαλιστική νομοθεσία, νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος κλπ). Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σχετίζεται από την τάση για διεθνοποίηση και γιγάντωσή τους (ενδο-εταιρικό εμπόριο, μεταφορά δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και τα τεράστια κεφάλαια που κινητοποιούνται) με αποτέλεσμα το κράτος να μην μπορεί να ασκήσει της εξουσία του επί των ισχυρών ιδιωτικών παικτών. Η προσσέγγιση αυτή έχει ενδιαφέρον διότι αναδεικνύει την εξασθένηση της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του κράτους. (πχ ΗΠΑ. Πολυεθνική κοινωνία / κινητοποίηση με επίκληση εξωτερικής απειλής). Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές 2

3 όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και τεχνολογία, οι μεταφορές, φορολόγηση κλπ συζητούνται δημοσίως υπό το πρίσμα της εθνικής ανατγωνιστικότητας που ερμηνεύεται σαν το μέσο που θα δημιουργήσει ανάπτυξη και ευημερία. Ετσι η αποτελεσματικότητα της οικονομικής διπλωματίας σχετίζεται και με την ικανότητα να προωθήσει και να πείσει γιά την προσαρμογή και εφαρμογή των ρυθμίσεων που είναι αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το συντομότερο δυνατόν και με το μικρότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος η εσωτερική οικονομική δραστηριότητα να προσαρμόζεται στα διεθνή δεδομένα (π.χ αγροτικός τομέας ΚΑΠ). Ο ρόλος των κρατών αλλάζει και οδηγούνται σε διαμόρφωση στρατηγικών με σκοπό να προσαρμοστούν στις διαρκείς μεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος, μεταβολές που πραγματοποιούνται σαν αποτέλεσμα οικονομικών επιλογών κυρίως ιδιωτικών επιχειρήσεων. Κάτω από την εξωτερική οικονομική πίεση τα κράτη αναγκάζονται να προχωρήσουν σε θεμελιώδεις μεταβολές. Για να επιτύχουν πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά. Τα κράτη μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές στρατηγικές προς επίτευξη αυτών των οικονομικών στόχων. Η Ευρώπη και η Ελλάδα έχουν επιλέξει την στρατηγική της μεγέθυνσης της αγοράς (δημιουργία ΕΕ). Ανάλογα με τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα οι στρατηγικές μπορεί να είναι αυτές των κλειστών τομέων (ενέργεια), του προστατευτισμού, του παρασιτισμού (φορολογικοί παράδεισοι), της απομόνωσης, του ηγεμονισμού (ΗΠΑ), κλπ Στόχοι και στρατηγική της οικονομικής διπλωματίας Η οικονομία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών σχέσεων και αναδεικνύει την αναγκαιότητα να επαναπροσδιοριστεί η παραδοσιακή αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της οικονομικής διπλωματίας. Τα νέα δεδομένα των διεθνών οικονομικών σχέσεων είναι - Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας με σχετική αποδυνάμωση της ισχύος των κρατών προς όφελος των ιδιωτικών επιχειρήσεων - την ικανότητα των κρατών σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό να ασκούν οικονομική διπλωματία σε διπλή κατεύθυνση (εσωτερικά και εξωτερικά των συνόρων) 3

4 - την δημιουργία διεθνώς μη κυβερνήσιμων τομέων (απελευθέρωση διεθνούς χρηματοπιστωτικό κεφαλαίου / αχίλλειος πτέρνα του συστήματος / αδιαφάνεια,κερδοσκοπία, μαφία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος,εμπόριο όπλων / ναρκωτικών / λευκής σαρκός πυρηνικών / παράνομη μετανάστευση / κρατική-πολιτική διαφθορά) - την εισαγωγή νέων τομέων ρύθμισης όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία του καταναλωτή, η προστασία των πόρων του πλανήτη κλπ. Συνεπώς η παγκοσμιοποήση θέτει επιτακτικά την ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του. Απαιτεί την αναδιαργάνωση των κρατικών δομών και μηχανισμών καθώς και την αναγκαιότητα να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ειδικούς για την διαχείριση των θεμάτων της οικονομικής διπλωματίας. Είναι ενδεικτικό ότι στις αγγλοσαξωνικές χώρες τα 25 τελευταία χρόνια, εκπαιδεύουν ειδικούς της «διεθνούς πολιτικής οικονομίας» μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης που συνδέουν την οικονομία με τις πολιτικές επιστήμες, την ιστορία και την διοίκηση των επιχειρήσεων. Συνεπώς στο εσωτερικό το κάθε κράτος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα του στρατηγικού σχεδιασμού, του συντονισμού και του ελέγχου ενώ στο εξωτερικό να πρέπει να έχει την δυνατότητα συμμετοχής και επιρροής των αποφάσεων που λαμβάνονται στους διεθνείς οργανισμούς, να προωθεί τα εθνικά προιόντα και υπηρεσίες στις ξένες αγορές, να προσελκύει επενδύσεις και να προωθεί και υποστηρίζει τις εθνικές επενδύσεις στο εξωτερικό. Συγκρότηση και οργάνωση της οικονομικής διπλωματίας α) Η έννοιες κλειδιά και τα σημεία αναφοράς είναι: Νέο οικονομικό μοντέλο προσανατολισμένο στην εξωστρέφεια, Branding (Rebranding), Προσέλκυση και ενίσχυση επενδύσεων, Μείωση γραφειοκρατίας, Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, Ερευνα και Τεχνολογία, σύνδεση με τις επιχειρήσεις, Καινοτομία, Ενιαίο και Ανταγωνιστκό Φορολογικό συντελεστή, Τραπεζικό Σύστημα-Ρευστότητα, Βέλτιστες Πρακτικές, Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα, Προστιθέμενη Αξία β) Οργάνωση των δομών του κράτους για την ενίσχυση της εξωστρέφειας δες συνημμένη πρόταση ΕΝΔΥ ΟΕΥ 4

5 Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση. Σημεία αναφοράς: Μνημόνιο 1 & 2 / Διαπραγμάτευση Κρίση δημοσιονομική αλλά και κρίση μοντέλου ανάπτυξης και κρίση εξωστρέφειας Η κρίση μιά ευκαιρεία για ένα νέο κράτος ανταγωνιστκό στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα Η κρίση μια ευκαιρεία για τον ιδιωτικό τομέα, να αποκτήσει εξωστρεφή χαρακτήρα. Προβλήματα χρηματοδότησης και υποστήριξης (ΕΣΠΑ, κρατικός προυπολογισμός, ιδιωτικός τομέας, ανταποδοτικότητα) Αλλαγή νοοτροπίας Αξιοκρατική παραγωγή στελεχών υψηλού επιπέδου. (ΕΣΔΔ / ενταξη Διπλωματικής Ακαδημίας / δύο κύκλοι σπουδών πολιτική διπλωματία, οικονομική διπλωματία) Σύνδεση με τις ανάλογες πανεπιστημιακές σχολές Παραγωγή εξιδικευμένης γνώσης από πανεπιστήμια (μεταπτυχικά/ έρευνα), ιστιτούτα, ερευνητές Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις ελληνικές εξαγωγές-βασικά προβλήματα - Η αξία των ελληνικών εξαγωγών το 2011 ανήλθε σε 30 δις $ έναντι 10 $ το 2001, έχουν δηλαδή τριπλασιαστεί, όμως εχουμε να επιδείξουμε τις χειρότερες επιδόσεις στον ρυθμό ανάπτυξης από την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία. - Η σημαντικές κατηγορίες προιόντων που συμμετέχουν στις εξαγωγές είναι τα Προιόντα διατροφής (27% /22%), πο πρώτες ύλες (7% / 25%), τα χημικά/φαρμακευτικά (11% / 8%), τα μηχανήματα (10% / 15%) και άλλα προιόντα μεταποίησης (45% / 30% ). (2001/2011) - Οι εξαγωγές προιόντων υψηλής τεχνολογίας καλύπτουν το 27% των εξαγωγών (έναντι 24% το 2001), τα προιόντα μέσης 5

6 τεχνολογίας το 22% (έναντι 41% το 2001) και τα προιόντα χαμηλής τεχνολογίας το 54% (έναντι 32% το 2001) - - Συν Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προιόντα 6

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Υπό της φοιτήτριας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΜΑΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Εργαστήρι Νεανικής Επιχειρηματικότητας Εργαστήρι Νεανικής Επιχειρηματικότητας Νέοι του Δήμου Καλαμαριάς & Επιχειρηματικότητα Αλήθειες & Μύθοι, Προκαταλήψεις & Ανατροπές Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σιδηρόπουλος Μωυσής Ομάδα Έρευνας& Σύνταξης: Βαρσακέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2010

Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά και ότι ο κλάδος υπέφερε από την κρίση, παρόλο, που τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Νίκος Βρεττός Γιάννης Στουρνάρας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2009 www.amcham.gr www.bhcc.gr www.ccifhel.org.gr www.german-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξελίξεις και Προοπτικές Ρόλος του τραπεζικού συστήματος Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου; Τι είναι το συγκριτικό και τι το απόλυτο πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο; Συγκριτικό πλεονέκτημα: μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος αν το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια: Προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη

Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια: Προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια: Προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη Μιχάλης Μασουράκης Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Alpha Bank Στο παρόν άρθρο, μετά από ένα μικρό εισηγητικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ appleôïèùèûìfi ÛÙË ÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛÛ fió ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ* Η εφαρμογή της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ΣτΛ) ή της Νέας Στρατηγικής για Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα