ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Β ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Β ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)"

Transcript

1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Β ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Από 3 Οκτωβρίου 2005 µέχρι 28 Σεπτεµβρίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ - ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΘΗΝΑ 2007

2 1 KEΦAΛAIO 1 ΘEMATOΛOΓIKO EYPETHPIO ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ Α Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών σε αλλοδαπούς µικροπωλητές που δουλεύουν νόµιµα στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε, σ ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης του εισοδήµατος των παραγωγών καλαµποκιού κ.λπ. τόµ. Α, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον καθορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων των παραγωγών κ.λπ. τόµ. Α, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα κριτήρια για την έκδοση καρτών ανεργίας, τον αποκλεισµό των αγροτών και των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Α, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αγροτικών αποζηµιώσεων από το 2004 στο Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαγραφή των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δικαστικές διώξεις των αγροτών, τον καταλογισµό των δικαστικών εξόδων κ.λπ. τόµ. Ε, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταβολή µειωµένου αγροτικού τι- µολογίου προς τη Δ.Ε.Η. για την άρδευση των χωραφιών κ.λπ. τόµ. Ε, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη του Ν. Ηρακλείου στο πρόγραµµα «FROST». τόµ. ΣΤ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη ρύθ- µιση των εισφορών στην πρόσθετη ασφάλιση των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των αγροτών κ.λπ. τόµ. Ζ, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προέκυψαν από τη ρύθµιση των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Α- γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. (Επερωτώντες: 47 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση της Ελληνικής Περιφέρειας και των αγροτικών νοικοκυριών. τόµ. Η, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). (Επερωτώντες: 44 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση από τους αγρότες ποσών για την ενεργοποίηση των δικαιω- µάτων της ενιαίας ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Θ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών. τόµ. Ι, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση ενεργοποίησης των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών, τους κινδύνους προστίµων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού πετρελαίου στους αγρότες. τόµ. ΙΑ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση α- πό το Υπουργείο απόφασης µε την οποία χωροθετεί τα µέρη όπου µπορούν να τοποθετούν οι µελισσοκόµοι κυψέλες και µελισσοσµήνη κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απεργία των ναυτικών, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της νησιωτικής Ελλάδας, λόγω πρόσφατης α- περγίας των ναυτεργατών. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση τοπικών προγραµµάτων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατοχύρωση της αυτοτέλειας των α- γορών βιολογικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Θ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών εµπορίας της νωπής σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των προϊόντων καλλιεργειών ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαγραφή των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα υλοποίησης των αρδευτικών φραγµάτων και έργων του Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζα-

3 2 πετάκης, Ε. Φραγκιαδουλάκης, Ε. Αργύρης, Α. Παπαγεωργίου). τόµ. Ε, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιστροφή των ενισχύσεων που έλαβαν οι παραγωγοί βρώσιµης ελιάς κ.λπ. τόµ. Η, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση από τους αγρότες ποσών για την ενεργοποίηση των δικαιω- µάτων της ενιαίας ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Θ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών. τόµ. Ι, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον Αγροτικό Τοµέα. (Επερωτώντες: 5 Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των καπνοπαραγωγών του Ν. Καρδίτσας από τις καπνοβιοµηχανίες της περιοχής κ.λπ. τόµ. Ι, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση ενεργοποίησης των οριστικών δικαιωµάτων των αγροτών, τους κινδύνους προστίµων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού πετρελαίου στους αγρότες. τόµ. ΙΑ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των προϊόντων καλλιεργειών ολοκληρωµένης διαχείρισης κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το σχεδιασµό του Υπουργείου για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στο Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.) και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαγραφή των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προέκυψαν από τη ρύθµιση των πανωτοκίων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ψήφιση νέας νοµοθετικής ρύθµισης για τα πανωτόκια. τόµ. Ι, σ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Άµυνας, σχετικά µε την ηθική και υλική αποκατάσταση των αγωνιστών της Μακρονήσου κ.λπ. τόµ. Ι, σ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ανδριανόπουλου Α., τόµ. Α, σ. 218, τόµ Δ, σ. 2528, 2887, τόµ. Δ, σ. σ. 2887, τόµ. Ε, σ. 3315, τόµ. ΣΤ, σ. 4055, τοµ. Ζ, σ. 5065, τόµ. Η, σ. 5871, τόµ. Θ, σ. 6356, τόµ. ΙΒ, σ. 8961, τόµ. ΙΓ, σ Ακριβάκη Α., τόµ. Α, σ. 263, τόµ. ΣΤ, σ. 4245, τόµ. ΙΑ, σ Ανδρουλάκη Δ., τόµ. Ε, σ. 3229, τόµ. Η, σ Αγοραστού Κ., τόµ. ΣΤ, σ. 4424, τόµ. Η, σ Αντωνίου Α., τόµ. Ζ, σ Αργύρη Ε., τόµ. Η, σ Αράπογλου Χ., τόµ. Θ, σ Αλιβιζάτου Π., τόµ. Θ, σ Βενιζέλου Ε., τόµ. Α, σ. 551, τόµ. Γ, σ. 2345, τόµ. ΣΤ, σ Βλατή Ι., τόµ. Β, σ Βούλτεψη Σ., τόµ. Γ, σ Γαλαµάτη Δ., τόµ. Α, σ Γεωργιάδη Ν., τόµ. Β, σ. 886, τόµ. Ε, σ. 3865, τόµ. Θ, σ. 6390, τόµ. ΙΑ, σ Γεωργακόπουλου Δ., τόµ. Ε, σ Γκιουλέκα Κ., τόµ. Ζ, σ. 4750, τόµ. Ι, σ Γερανίδη Β., τόµ. Β, σ. 5524, τόµ. Ι, σ Γκερέκου Α., τόµ. Θ, σ Γρηγοράκου Λ., τόµ. ΙΓ, σ Διαµαντοπούλου Α., τόµ. Α, σ. 137, τόµ. Β, σ. 1475, τόµ. ΣΤ, σ. 4245, τόµ. Ζ, σ. 5318, τόµ. Η, σ. 5711, 5901, 6040, τόµ. Ι, σ. 7379, 7604, τόµ. ΙΓ, σ Δεικτάκη Γ., τόµ. Γ, σ Δαϊλάκη Σ., τόµ. Ζ, σ Δριβελέγκα Ι., τόµ. Η, σ Διαµαντίδη Ι., τόµ. Η, σ. 6040, τόµ. ΙΑ, σ Δένδια Ν., τόµ. Η, σ. 6147, τόµ. ΙΒ, σ Δαµανάκη Μ., τόµ. Ι, σ Ζήση Ρ., τόµ. Η, σ Θαλασσινού Θ., τόµ. Ζ, σ Ιλχάν Α., τόµ. ΙΓ, σ Ιωαννίδη Ι., τόµ. Η, σ Κασαπίδη Γ., τόµ. ΙΓ, σ Κωνσταντόπουλου Ν., τόµ. ΙΒ, σ Κανελλοπούλου Κ., τόµ. ΙΑ, σ Κατσιλιέρη Π., τόµ. Ι, σ Κεδίκογλου Σ., τόµ. Θ, σ Καλαφάτη Σ., τόµ. Θ, σ Κουντουρά Ε., τόµ. Η, σ Καρπούζα Α., τόµ. Η, σ. 6042, Κατσιφάρα Α., τόµ. Η, σ Κιλτίδη Κ., τόµ. Η, σ Καρύδη Χ., τόµ. Α, σ Κουλούρη Κ., τόµ. Α, σ. 424, τόµ. Θ, σ Κεγκέρογλου Β., τόµ. Α, σ. 477, τόµ. Η, σ Κουτσούκου Γ., τόµ. Γ, σ Καραµπίνα Κ., τόµ. Γ, σ Κόλλια-Τσαρουχά Μ., τόµ. Δ, σ Καµµένου Π., τόµ. Ε, σ Καρρά Κ., τόµ. Ε, σ. 3865, τόµ. ΣΤ, σ Καλογήρου Χ., τόµ. ΣΤ, σ Κελέτση Σ., τόµ. Η, σ Καλαντζάκου Σ., τόµ. Ζ, σ. 4790, τόµ. Η, σ Κατσέλη Ε., τόµ. Ζ, σ Κοντογιάννη Γ., τόµ. Θ, σ Κουσελά Δ., τόµ. ΙΓ, σ Λιάσκου Α., τόµ. Η, σ Λεβέντη Α., τόµ. ΙΒ, σ Μανωλάκη Α., τόµ. Ι, σ Μπερνιδάκη-Άλντους Ε., τόµ. Θ, σ Μουσιώνη Α., τόµ. Θ, σ. 6395, τόµ. ΙΒ, σ. 8535, τόµ.

4 3 ΙΓ, σ Μάνου Σ., τόµ. Η, σ Μανιάτη Ι., τόµ. Η, σ Μητσοτάκη Κ., τόµ. Α, σ. 570, τόµ. ΣΤ, σ. 4183, τόµ. Ζ, σ. 5412, τοµ. Θ, σ. 6814, τόµ. ΙΑ, σ. 7977, τόµ. ΙΓ, σ Μπένου Σ., τόµ. Α, σ. 673, 745. Μαγκριώτη Ι., τόµ. Γ, σ Μπεκίρη Μ., τόµ. Δ, σ Μπαντουβά Κ., τόµ. ΣΤ, σ Μαντούβαλου Π., τόµ. Ζ, σ. 5352, τόµ. ΙΓ, σ Μπούρα Α., τόµ. Η, σ Μερεντίτη Α., τόµ. Η, σ Μωραΐτη Α., τόµ. Η, σ Νικηφοράκη Σ., τόµ. Α, σ Νικολόπουλου Ν., τόµ. Α, σ. 448, τόµ. ΣΤ, σ. 4490, τόµ. Η, σ. 5497, τόµ. ΙΓ, σ Παπαϊωάννου Μ., τόµ. ΙΑ, σ Παπαντωνίου Ι., τόµ. Α, σ. 340, τόµ. Β, σ. 1446, τόµ. Ζ, σ. 5031, τόµ. ΙΓ, σ Πετσάλνικου Φ., τόµ. Β, σ Παπαγεωργίου Γ. (Εύβοιας), τόµ. Β, σ. 1036, τόµ. Γ, σ τόµ. ΣΤ, σ. 4142, Παπαγεωργίου Α., τόµ. Η, σ Πάγκαλου Θ., τόµ. Β, σ. 1404, τόµ. Ε, σ. 3375, τόµ. ΣΤ, σ Παπανδρέου Β., τόµ. Γ, σ 1812, τόµ. ΣΤ, σ. 3961, τόµ. Ζ, σ. 5412, τόµ. Ι, σ Παπακώστα Κ., τόµ. Δ, σ Παπουτσή Χ., τόµ. Ζ, σ. 5353, τόµ. Η, σ Πάππα Β., τόµ. Η, σ Πρωτόπαπα Χ., τόµ. Η, σ Πιπεργιά Δ., τόµ. Η, σ. 6040, τόµ. ΙΓ, σ Περλεπέ-Σηφουνάκη Α., τόµ. Θ, σ. 6341, τόµ. ΙΑ, σ Ράπτη Σ., τόµ. Α, σ. 137, τόµ. Ε, σ Ρέππα Δ., τόµ. Ε, σ Ρήγα Π., τόµ. Η, σ. 6040, 6042, τόµ. Ι, σ Στρατάκη Ε., τόµ. Α, σ Σχοιναράκη-Ηλιάκη Ε., τόµ. Α, σ. 551, τόµ. Γ, σ. 2243, τόµ. Ε, σ Σηµίτη Κ., τόµ. Α, σ. 762, τόµ. Ε, σ. 3766, τόµ. Η, σ. 5515, τόµ. Θ, σ. 6390, τόµ. ΙΓ, σ Σπηλιωτόπουλου Α., τόµ. Ε, σ. 3164, τόµ. Ζ, σ. 5375, τόµ. Θ, σ Σπηλιόπουλου Κ., τόµ. Ε, σ Σγουρίδη Π., τόµ. ΣΤ, σ. 4444, τόµ. Η, σ. 6040, τόµ. Ι, σ Σιδηρόπουλου Α., τόµ. Η, σ Σαλαγκούδη Γ., τόµ. ΙΓ, σ Τζίµα Μ., τόµ. Α, σ. 364, τόµ. Η, σ Τζαννετάκη Τ., τόµ. Α, 663, τόµ. Η, σ Τζάκρη Θ., τόµ. Ε, σ. 3229, τόµ. Η, σ Τσαλίδη Φ., τόµ. Ε, σ. 3275, τόµ. Η, σ. 6018, τόµ. Θ, σ Τσιτουρίδη Σ., τόµ. Ε, σ Τραγάκη Ι., τόµ. ΣΤ, σ Τσιόκα Θ., τόµ. Η, σ Τσουρή Ε., τόµ. Η, σ Τσιάρα Κ., τόµ. Η, σ Φλωρίδη Γ., τόµ. Γ, σ. 1736, τόµ. Ε, σ Φούρα Α., τόµ. ΣΤ, σ Φωτιάδη Α., τόµ. ΣΤ, σ. 4617, τόµ. Η, σ Χριστοφιλοπούλου Π., τόµ. Α, σ. 137, τόµ. Γ, σ. 1736, 2243, τόµ. ΣΤ, σ. 4142, τόµ. ΙΑ, σ. 8169, τόµ. ΙΓ, σ Χριστοδουλάκη Ν., τόµ. Α, σ. 364, τόµ. Ε,σ. 3827, τόµ. ΣΤ, σ. 4509, τόµ. Θ, σ. 6390, τόµ. ΙΑ, σ. 7977, τόµ. ΙΒ, σ. 9040, τόµ. ΙΓ, σ Χαϊτίδη Ε., τόµ. Β, σ. 931, τόµ. ΙΑ, σ Χριστοφιλογιάννη Δ., τόµ. Β, σ. 1037, τοµ. ΣΤ, σ. 4416, τόµ. Ζ, σ Χατζηµιχάλη Ν., τόµ. Η, σ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την έκδοση οικοδοµικών αδειών των πολυκατοικιών στην 5η συνοικία του Δήµου Ελευθερίου Κορδελιού του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη διαδικασία νοµιµοποίησης των µεταναστών και τη λήψη µέτρων στήριξης και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. τόµ. Β, σ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη χρήση ελληνικών αεροδροµίων από τις Η.Π.Α για µεταφορά υπόπτων κ.λπ. τόµ. Γ, σ Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση αεροδροµίων της χώρας µας για πτήσεις αεροσκαφών, µισθωµένων από τη C.I.A. κ.λπ. τόµ. Γ, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την περικοπή δροµολογίων της Ολυµπιακής Αεροπορίας από και προς Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αγορά των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Χ. Παπουτσής, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Καρχιµάκης, Α. Τσοχατζόπουλος, Ν. Χριστοδουλάκης, Ι. Μαγκριώτης, Π. Ευθυµίου, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτης, Δ. Ρέππας). τόµ. Β, σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αγορά των Μαχητικών Αεροσκαφών F-16. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Χ. Παπουτσής, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Καρχιµάκης, Α. Τσοχατζόπουλος, Ν. Χριστοδουλάκης, Ι. Μαγκριώτης, Π. Ευθυµίου, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτης, Δ. Ρέππας). τόµ. Β, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το διαγωνισµό του Υπουργείου για τους Ε- παγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) της Αεροπορίας. (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ, σ Απόδοση τιµής στους πιλότους της Πολεµικής Αεροπο-

5 4 ρίας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. τόµ. Ι, σ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β, σ. 1554, τόµ. ΣΤ, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών της Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.)για τη συνεργασία στον τοµέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άµεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, µετά της συνηµµένης δήλωσης του Αζερµπαϊτζάν». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ, σ ΑΘΗΝΑ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εκπόνηση της µελέτης για τον οδικό άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. τόµ. Ι, σ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-SOFTEX (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δη- µόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους Έλληνες POM. τόµ. Η, σ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων εκπαίδευσης των παιδιών των ΡΟΜ που κατοικούν στην περιοχή του Δήµου Ζεφυρίου Αττικής. τόµ. Ι, σ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τον Ο.Π.Α.Π. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο µαταίωσης της Διεθνούς Συνάντησης της ΙΑΑF στην Αρχαία Ολυµπία. τόµ. Η, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι, σ. 7587, τόµ. ΙΑ, σ. 8212, 8258 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή πίστας µηχανοκίνητου αθλητισµού στην περιοχή Γουβών Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β, σ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού στο Δήµο Αχαρνών για τις ανάγκες των αθλουµένων της περιοχής κ.λπ. τόµ. Α, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου και του Σταδίου Μοιρών. τόµ. Γ, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δια του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού Σταδίου. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του α- θλητισµού. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.). τόµ. Ζ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού φύλαξης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. τόµ. Η, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού α- πό την εταιρεία «Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.» για την παραχώρηση σε ιδιώτες των ολυµπιακών εγκαταστάσεων της παραλίας των Τζιτζιφιών κ.λπ. τόµ. Η, σ Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Η, σ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ, σ. 8212, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού στο Δήµο Αχαρνών για τις ανάγκες των αθλουµένων της περιοχής κ.λπ. τόµ. Α, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εκπόνηση προγράµµατος ανάδειξης της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. Β, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή πίστας µηχανοκίνητου αθλητισµού στην περιοχή Γουβών Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β, σ Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για τη Διαµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Εγγυήσεων Διαφάνειας στον Α- θλητισµό». τόµ. Γ, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δια του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού Σταδίου. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του α- θλητισµού. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του Κ.Κ.Ε.). τόµ. Ζ, σ ΑΙΓΑΙΟ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλων µε σύµβαση µερικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Α, σ ΑΙΓΙΑΛΟΣ και Οικονοµικών, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού στο Δηµοτικό Δια-

6 5 µέρισµα Καλαµακίου του Δήµου Λαγανά Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ, σ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Μνηµόνιο κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε, σ. 3229, τόµ. ΣΤ, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Α- ραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου στους τοµείς Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι, σ. 7567, τόµ. ΙΑ, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ, σ. 8339, τόµ. ΙΒ, σ ΑΙΜΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος µοριακού ελέγχου του αίµατος σε όλα τα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η, σ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον έλεγχο του µεταγγιζόµενου αίµατος µε τη µοριακή µέθοδο ΝΑΤ κ.λπ. τόµ. Θ, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αιµοδοσία και τους κινδύνους του µεταγγιζόµενου αίµατος. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι, σ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Κ. Αγοραστού, Κ. Καΐσερλη, Γ. Ντόλιου, Α. Ρεγκούζα και Μ. Τζίµα. τόµ. Β, σ Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση άδειας ά- σκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτού. τόµ. Γ, σ Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της α- συλίας των Βουλευτών Π. Μαντούβαλου, Κ. Μπαντουβά, Μ. Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ, σ Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της α- συλίας των Βουλευτών Α. Παπαγεωργίου, Π. Ρήγα. τόµ. Ζ, σ Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα, τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ, σ Απόφαση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Α. Ανδριανόπουλου και Π. Μαντούβαλου. τόµ. Ι, σ ΑΚΙΝΗΤΑ Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ, σ. 1689, 2247, 2286, 2333, τόµ. Δ, σ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δια του Υπουργού Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στους χώρους του Ολυµπιακού Σταδίου. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενοδοχείου Ακροπόλ. τόµ. Ε, σ ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση του µέτρου επιδότησης της απασχόλησης µέσω του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τις παραµεθόριες περιοχές. τόµ. ΣΤ, σ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επιδότηση του δροµολογίου στη ναυτιλιακή γραµµή Νίσυρος-Κως. τόµ. Θ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των δυτικών Κυκλάδων. τόµ. ΙΑ, σ ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αποµάκρυνση ναυαγίου α- πό τον Όρµο Ποταµιάς Θάσου. τόµ. Ε, σ ΑΛΒΑΝΙΑ Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση µίας µόνιµης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». (Ψήφιση). τόµ. Α, σ. 13. ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των ψαράδων του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Αλοννήσου κ.λπ. τόµ. Α, σ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή εκ µέρους των µεταναστών αµοιβής για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας κ.λπ. τόµ. Γ, σ Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από Έλληνες οµογενείς». (Προτείνοντες: 44 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Δ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών σε αλλοδαπούς µικροπωλητές που δουλεύουν νόµιµα στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ε, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις απαγωγές των Πακιστανών κ.λπ. τόµ. Θ, σ Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της προτάσεως 66 Βουλευτών από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και

7 6 5 Βουλευτών από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του τόµ. Ι, σ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση αεροδροµίων της χώρας µας για πτήσεις αεροσκαφών, µισθωµένων από τη C.I.A. κ.λπ. τόµ. Γ, σ ΑΜΙΑΝΤΟΣ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποµάκρυνση του αµιάντου από τις σχολικές µονάδες κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Θ, σ ΑΜΠΕΛΙΑ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, για την εκπόνηση µελέτης για την αναδιάρθρωση των αµπελώνων του νοµού. τόµ. Ε, σ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των µικροµεσαίων αµπελουργών κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ. 9229, ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση ά- δειας αποψίλωσης δάσους στον Κιθαιρώνα κ.λπ. τόµ. Ε, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επέκταση της Μονής του Αγίου Παντελεήµονα στο δάσος της Πεντέλης κ.λπ. τόµ. Η, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τον Πολιτικό Σχεδιασµό για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΝΑΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Δηµοσίων Οργανισµών κ.λπ. τόµ. Ε, σ Κατάθεση πρότασης του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κωνσταντίνου Καραµανλή και εκατόν εξήντα δύο (162) Βουλευτών του κόµµατός του, για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ, σ Κατάθεση πρότασης του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Παπανδρέου και εκατόν δεκατριών (113) Βουλευτών του κόµ- µατός του για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι, σ Ανακοινώνεται η συγκρότηση της προβλεπόµενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τις προτάσεις των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως και λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ, σ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ Ανακοινώνεται προς το Σώµα το Προεδρικό Διάταγµα υπ αριθµ. 17 σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α Συνόδου της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α, σ. 2. Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υ- πουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υ- πουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υ- πουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υ- πουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονο- µικών και ο διορισµός στη θέση του Α. Μπέζα ως Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ αριθµ. 204 Προεδρικό Διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονο- µίας και Οικονοµικών. τόµ. Α, σ. 392, 393. Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ αριθµ. 205 Προεδρικό Διάταγµα διορίσθηκε ο Α. Μπέζας ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α, σ. 392, 393. Ανακοινώνεται η παράταση των εργασιών της Διακοµµατικής Επιτροπής «για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου εγγυήσεων διαφάνειας στον αθλητισµό». τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Π. Μαντούβαλου

8 7 προς την Πρόεδρο της Βουλής, Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, µε την οποία γνωστοποιεί ότι από σήµερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται επιστολή παραίτησης του Ι. Πατσιλινάκου από το Bουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή παραίτησης του Βουλευτή Ν. Σερρών Α. Καραµανλή από το Bουλευτικό α- ξίωµα. τόµ. Β, σ Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Β Πειραιά Β. Νικολαΐδου σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Β, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Α. Καριπίδη στο οποίο δηλώνει ότι αποδέχεται την ιδιότητα του Βουλευτή και ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κανένα ε- πάγγελµα. τόµ. Β, σ Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή, µηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Δη- µόσιας Τάξης: «Περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β, σ Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η κατάθεση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους 2004 και του Κρατικού Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους τόµ. Β, σ Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών Μονίµων Επιτροπών για την Β Σύνοδο. τόµ. Γ, σ Ανακοινώνεται ο θάνατος του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. Τσίµα. τόµ. Γ, σ Ανακοινώνεται η σύσταση Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τη Β Σύνοδο. τόµ. Γ, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Σ. Χατζηγάκη ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά: α) κατά των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τουριστικής Ανάπτυξης β) µήνυση κατά του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γ) αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, µε συνηµµένη δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης κατά τα έτη 2001 και τόµ. Γ, σ Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Σ. Εµινίδη του Ν. Καβάλας, σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Γ, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο της 195 Διεθνούς Σύστασης Εργασίας «για την α- ξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων: εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου µάθηση». τόµ. Γ, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών». τόµ. Δ, σ Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεταναστών. τόµ. Δ, σ Ανακοινώνεται: 1. Μηνυτήρια αναφορά κατά των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 2. Αναφορά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά κατά του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας. τόµ. Ε, σ Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης. τόµ. Ε, σ Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά-καταγγελία κατά των πρώην Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας Α. Παπαδόπουλου και Λ. Παπαδήµα και κατά του πρώην Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας Έ. Νασιώκα. τόµ. Ε, σ Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Η. Παπαηλίας κατέθεσε πρόταση νόµου µε θέµα: «Καθορισµός εκδηλώσεων κατά τη 19η Μαΐου, ηµέρα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». τόµ. ΣΤ, σ Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών» αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά του πρώην Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. ΣΤ, σ Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός µε επιστολή του στην Πρόεδρο της Βουλής γνωστοποίησε την πρόσφατη κυβερνητική µεταβολή. τόµ. ΣΤ, σ Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων Σ. Καλογιάννη. τόµ. ΣΤ, σ Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών. τόµ. ΣΤ, σ Η Πρόεδρος της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα ανακοινώνει προς το Σώµα το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού Γ. Ράλλη και την τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Ζ, σ Ανακοινώνεται συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής επί του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. Ζ, σ Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υ- πουργού Εθνικής Άµυνας: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. Η, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών» κατά των πρώην Υπουργών Ε- µπορικής Ναυτιλίας Γ. Ανωµερίτη και Γ. Πασχαλίδη. τόµ. Θ, σ Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διεβίβασε στη Βουλή αναφορά µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία σχετικά µε την προµήθεια από τις Ένοπλες Δυνάµεις των ρωσικών αυτοκινούµενων αντιαεροπορικών πυραυλικών συστηµάτων µικρού βεληνεκούς TOR-M1. τόµ. Θ, σ Κατάθεση πρότασης του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κωνσταντίνου Καραµανλή και εκατόν εξήντα δύο (162) Βουλευτών του κόµµατός του, για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γεωργίου Παπανδρέου προς την Πρόεδρο της Βουλής, σχετικά µε το δραµατικό συµβάν στον εναέριο χώρο του Αιγαίου και την απώλεια του Σµηναγού Κων/νου Ηλιάκη. τόµ. Θ, σ Κατάθεση πρότασης του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γεωργίου Παπανδρέου και εκατόν δεκατριών Βουλευτών (113) του κόµµατός του για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι, σ Ανακοινώνεται ότι εξήντα έξι (66) Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πέντε (5) Βουλευτές από το Συνασπισµό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και η Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε. Αλεξάνδρα Παπαρήγα κατέθεσαν από κοινού «Πρόταση για

9 8 Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής» µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιω- µάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του τόµ. Ι, σ. 7411, Ανακοινώνεται η συγκρότηση της προβλεπόµενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τις προτάσεις των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ Ανακοινώνεται επιστολή της συζύγου του αεροπόρου Κ. Ηλιάκη που έπεσε στο Αιγαίο. τόµ. ΙΑ, σ Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης των Υπουργών»: α) Αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και νυν Υπουργού Πολιτισµού και β) Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και νυν Υπουργού Πολιτισµού. τόµ. ΙΑ, σ Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης των Υπουργών»: α) Μηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών β) Μηνυτήρια αναφορά κατά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΑ, σ Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», αναφορά µε συνηµµένη δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Ν. Χριστοδουλάκη, του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Γ. Φλωρίδη και κατά του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κ. Σκανδαλίδη. τόµ. ΙΑ, σ Ανακοινώνεται ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τι- µόθεου. τόµ. ΙΒ, σ Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος Γεωργίου Παπανδρέου µε την ο- ποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ι. Παπαντωνίου δεν ανήκει στη δύναµη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΒ, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή επιστολή περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, αίτηση-καταγγελία µε συνηµµένη δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Πολιτισµού Ε. Βενιζέλου. τόµ. ΙΒ, σ Η Πρόεδρος της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα εκφράζει τα συλλυπητήρια όλων των Βουλευτών των Κοµµάτων εις την οικογένεια του εκλιπόντος πρώην Βουλευτή Ε. Ζαφειρόπουλου. τόµ. ΙΒ, σ Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατέθεσε τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του έτους τόµ. ΙΒ, σ Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κ. Σκανδαλίδη προς την Πρόεδρο της Βουλής µε την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το Bουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΓ, σ Ορκωµοσία του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Αρσένη σε α- ντικατάσταση του Βουλευτή Κ. Σκανδαλίδη που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ, σ Ανακοινώνεται επιστολή αποδοχής της Bουλευτικής ιδιότητας του Γ. Αρσένη. τόµ. ΙΓ, σ Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Αποδή- µου Ελληνισµού, Θεσµών και Διαφάνειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα η λήξη των εργασιών της Β Συνόδου της ΙΑ Περιόδου της Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ ΑΝΑΠΗΡΟΙ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων περίθαλψης και αποκατάστασης των α- ναπήρων παιδιών και ιδιαίτερα αυτών µε βαριές αναπηρίες κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η, σ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από την Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ε. Τσουρή, σχετικά µε τη νησιωτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Δ, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση Συµβουλίου Ε- θνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε, σ. 3127, τόµ. ΣΤ, σ. 3961, Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας- Ιταλίας (Δ.Ε.Ι.). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε, σ. 3833, τόµ. ΣΤ, σ. 4284, Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ, σ Πρόταση νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». (Προτείνοντες: 60 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Ι, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αιτήµατος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση α- πό το Υπουργείο απόφασης µε την οποία χωροθετεί τα µέρη όπου µπορούν να τοποθετούν οι µελισσοκόµοι κυψέλες και µελισσοσµήνη κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την εξάλειψη της ανασφάλιστης εργασίας. τόµ. Ζ, σ ΑΝΕΡΓΙΑ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων «Β» και «Ολυµπιακής» των Κλωστηρίων Ναούσης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Α, σ ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα κριτήρια για την έκδοση καρτών ανεργίας, τον αποκλεισµό των αγροτών και των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Α, σ. 579.

10 9 Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία «ΣΟΦΤΕΞ» κ.λπ. τόµ. Β, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον Ο.Α.Ε.Δ. (Επερωτώντες: 16 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ, σ Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των ανέργων», (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε. Α. Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Ι, σ. 7381, τόµ. ΙΒ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης της θέσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. τόµ. ΙΑ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανακοίνωση των στοιχείων ανεργίας για το Ν. Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΝΗΛΙΚΟΙ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία ξενώνα ε- κτάκτων περιστατικών για τη φιλοξενία ανηλίκων. τόµ. Β, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ε- παγγελµατική αποκατάσταση πρώην ανηλίκων κρατουµένων. τόµ. Γ, σ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη συµπλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου για τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού µέσω διαδικτύου-ενηµέρωση και προστασία ανήλικων χρηστών. τόµ. Α, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση µικρών παιδιών στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις κ.λπ. τόµ. Θ, σ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη διαδικασία νοµιµοποίησης των µεταναστών και τη λήψη µέτρων στήριξης και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. τόµ. Β, σ Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της προτάσεως 66 Βουλευτών από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και 5 Βουλευτών από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του τόµ. Ι, σ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου µεταξύ των Ηνω- µένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα αντιµετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε, σ. 3229, τόµ. Ζ, σ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποθήκευση και εγκατάλειψη υγειονοµικού υλικού και ανθρωπιστικής βοήθειας στη βίλα Δρακοπούλου στα Πατήσια κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αιτήµατος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α, σ. 83, 413, 442, 616. Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό απο τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Α. Ανδριανόπουλο δια του Υ- πουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισµού στην οικονοµία κ.λπ. τόµ. Ε, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του α- νταγωνισµού και τη δηµιουργία πλαισίου για τη ρύθµιση θε- µάτων χρηµατιστηριακών συναλλαγών. τόµ. Ε, σ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β, σ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων στις εκβολές του Κηφισού κ.λπ. τόµ. Β, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ενίσχυση της αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου. τόµ. ΣΤ, σ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων στις εκβολές του Κηφισού κ.λπ. τόµ. Β, σ Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Ν. Έβρου-διασυνοριακές δράσεις Ελλάδας-Τουρκίας. (Επερωτώντες: 39 Βου-

11 10 λευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ. Η, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις πυρκαγιές στη Χαλκιδική. (Επερωτώντες: 39 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΓ, σ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Συζήτηση περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).». τόµ. Δ, σ Συζήτηση επί θέµατος που ετέθη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για α- ντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». τόµ. Ε, σ Συζήτηση επί θέµατος που ετέθη από την Αξιωµατική Α- ντιπολίτευση, για αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87 Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική ε- ποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοοικονοµικού ο- µίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». τόµ. Ζ, σ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.) Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β, σ. 1444, τόµ. Ε, σ. 3136, 3183, 3230, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες για επιστηµονική έρευνα κ.λπ. τόµ. Α, σ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.) Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α, σ. 519, 610, 676. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.) Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις εκτάκτων υπαλλήλων του Υ- πουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Α, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις των εκτάκτων εργαζοµένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Α, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις προσλήψεις και το Α.Σ.Ε.Π.. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Β, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε το κόστος συµµετοχής των υποψηφίων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Γ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α- ποκέντρωσης, σχετικά µε την κατάργηση της συνέντευξης στη διαδικασία των προσλήψεων κ.λπ. τόµ. Γ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις προσλήψεις προσωπικού µέσω Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από τον Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ. Ρόβλια διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις προσλήψεις µέσω του Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Ι, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). (Επερωτώντες: 58 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΑ, σ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε προσλήψεις στην Εµπορική Τράπεζα. τόµ. Ζ, σ Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστηµα προσλήψεων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες: 40 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ, σ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας. (Επερωτώντες: 41 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α, σ ΑΠΑΓΩΓΕΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις απαγωγές των Πακιστανών κ.λπ. τόµ. Θ, σ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων αναβάθµισης της ε- θνικής οδού στο Πέταλο του Μαλιακού κ.λπ. τόµ. Β, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλοτρίωση µεγάλων εκτάσεων µε ελαιόδενδρα για την κατασκευή του φράγµατος Αποσελέµη κ.λπ. τόµ. Γ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της λεωφόρου Ασπροπύργου κ.λπ. τόµ. Ι, σ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εποχικά απασχολούµενων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. Δ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στα Κ.Ε.Π. τόµ. Ε, σ.

12 και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απασχόληση εργαζοµένων µε τη µέθοδο της αυτοεργολαβίας κ.λπ. τόµ. Θ, σ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την απεργία των ναυτικών, τις επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της νησιωτικής Ελλάδας, λόγω πρόσφατης α- περγίας των ναυτεργατών. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη απεργία των ναυτεργατών. τόµ. Ζ, σ Πρόταση νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση του νοµοθετικού διατάγµατος 17/1974-κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας». (Προτείνοντες: 12 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)». (Κατάθεση).τόµ. Η, σ ΑΠΕΡΓΟΙ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η, σ. 5711, τόµ. ΙΒ, σ Προτάσεις νόµων αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Τροποποίηση του Νοµοθετικού Διατάγµατος 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας» β) «Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία» γ)»κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η, σ. 5711, τόµ. ΙΒ, σ Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ά- µεσα µέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην απεργία». (Προτείνοντες: Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του Κ.Κ.Ε. και του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου).(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η, σ. 5711, τόµ. ΙΒ, σ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση στερεών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων. (Επερωτώντες: 29 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι, σ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΑ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Η, σ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη µεταφορά της λυµατολάσπης στην χωµατερή των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Α, σ. 65. Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση της λυµατολάσπης α- πό την Ψυττάλεια κ.λπ. τόµ. Ι, σ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση- Ψήφιση). τόµ. ΣΤ, σ. 4068, τόµ. Ζ, σ. 4889, Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ, σ. 8120, 8161, τόµ. ΙΒ, σ. 8803, τόµ. ΙΓ, σ Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Αποδή- µου Ελληνισµού, Θεσµών και Διαφάνειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ, σ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Η, σ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των πτηνοτρόφων της Κρήτης από τις ζηµιές που υπέστησαν λόγω της γρίπης των πτηνών κ.λπ. τόµ. Β, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της πτηνοτροφίας, των πτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Ε, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύµβασης του 1992, για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζηµίωσης ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι, σ. 7416, τόµ. ΙΑ, σ. 8364, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αγροτικών αποζηµιώσεων από το 2004 στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Δ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από το Πρόγραµ- µα «FROST» για τις ζηµιές που υπέστησαν από τον παγετό. τόµ. Δ, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη απεργία των ναυτεργατών. τόµ. Ζ, σ

13 12 Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση των ελαιοπαραγωγών του Ν. Ηρακλείου από τις αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών της περιοχής Φαρκαδόνας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την πρόσφατη πυρκαγιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προνοµιακή κατάταξη των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές εταιρείες που παύει η λειτουργία τους. τόµ. Ε, σ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις µεγάλες ζη- µιές που υπέστησαν οι πτηνοτρόφοι από το θόρυβο που προκλήθηκε λόγω της γρίπης των πτηνών. τόµ. Α, σ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη- µοσίων Έργων, σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες πληµµύρες, τον καταλογισµό των ευθυνών, την α- ποζηµίωση των πληγέντων και την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Γ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στο Ν. Πρέβεζας, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη από την πρόσφατη κακοκαιρία και τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ε, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Ζ, σ ΑΠΟΘΗΚΕΣ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην COCA-COLA κ.λπ. τόµ. Ε, σ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ, σ. 2265, τόµ. ΣΤ, σ. 4404, 4505, 4555, τόµ. Ζ, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δη- µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ, σ. 9078, τόµ. ΙΓ, σ. 9356, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δη- µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ, σ. 9078, τόµ. ΙΓ, σ. 9356, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2003 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονο- µικού έτους (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β, σ. 889, 930. Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής η κατάθεση του Απολογισµού και Ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2004 και του κρατικού προϋπολογισµού οικονο- µικού έτους τόµ. Β, σ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο των εταιρειών «ERGO-ΗΛΙΟΦΙΝ» και «ERGO-ΤΕ- ΧΤΥL», τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α, σ. 59. και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο Ν. Βοιωτίας. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στον όµιλο «ΙΑΣΩ» κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους α- πολυµένους των εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ, σ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις εκτάκτων υπαλλήλων του Υ- πουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Α, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων «Β» και «Ολυµπιακής» των Κλωστηρίων Ναούσης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Α, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις απολύσεις των εκτάκτων εργαζοµένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Α, σ Συζήτηση επίκαιρη ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις

14 13 εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία «ΣΟΦΤΕΞ» κ.λπ. τόµ. Β, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων στην εταιρεία Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη στη Θήβα. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην COCA-COLA κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από την κεραµοποιΐα «ΑΛ- ΦΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον Όµιλο «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» και Παπαφιλίππου στην περιοχή της Νάουσας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην ξυλοβιοµηχανία «ΣΕΛΜΑΝ» κ.λπ. τόµ. Η, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου. τόµ. Η, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στο ξενοδοχείο SAN STEFANO στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ι, σ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πρόσφατη αποκάλυψη των υποκλοπών κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Η, σ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΑΦΗ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διασφάλιση οµαλής αποκοµιδής των απορριµµάτων στο Λεκανοπέδιο, το χρονοδιάγραµµα διάθεσης της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το Προεδρικό Διάταγµα για τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Γ, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του αποσπασµένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάµεων που µπορεί να τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των α- σκήσεων και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των κρατών-µελών που τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί στο πλαίσιο αυτό (Συµφωνία SOFA της Ε.Ε.) µετά του συνηµµένου Παραρτήµατος αυτής. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ, σ. 8917, τόµ. ΙΓ, σ. 9354, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα περί συστάσεως των Επιτροπών Εσωτερικών Θε- µάτων της Βουλής (Οικονοµικών και Βιβλιοθήκης της Βουλής) για τη Β Σύνοδο της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β, σ Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β Σύνοδο της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β, σ Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β Σύνοδο της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β, σ Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β Σύνοδο της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β, σ Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β Σύνοδο της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β, σ Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Ολο- µέλειας της Βουλής για τη Β Σύνοδο της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β, σ Απόφαση της Προέδρου της Βουλής Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα περί συστάσεως της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β Σύνοδο της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β, σ. 1474, Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για τη Διαµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Εγγυήσεων Διαφάνειας στον Α- θλητισµό». τόµ. Γ, σ Συζήτηση και ψήφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής της πρότασης της Προέδρου της Βουλής: «Τροποποίηση στον Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β )». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η, σ Απόφαση της Βουλής (περί υιοθεσίας) για τα δύο παιδιά του αγνοούµενου Σµηναγού Κώστα Ηλιάκη. τόµ. Θ, σ Απόφαση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών

15 14 Α. Ανδριανόπουλου και Π. Μαντούβαλου. τόµ. Ι, σ Απόφαση της Βουλής για Σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ, σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου για τους συµβασιούχους του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Μνηµόνιο κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε, σ. 3229, τόµ. ΣΤ, σ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μ. Παπαϊωάννου διά του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά µε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στον Άρειο Πάγο κ.λπ. τόµ. Β, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου για τους συµβασιούχους του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιΐας και συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ, σ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εκπόνηση προγράµµατος ανάδειξης της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. Β, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο µαταίωσης της Διεθνούς Συνάντησης της ΙΑΑF στην Αρχαία Ολυµπία. τόµ. Η, σ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του στεγάστρου στο Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. τόµ. Γ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λειτουργία του Μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας. τόµ. Ε, σ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ανακοινώνεται ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τι- µόθεου. τόµ. ΙΒ, σ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα πρόσφατα κρούσµατα της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές µας χώρες, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. Α, σ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναστολή χορήγησης φαρµάκων σε απόρους ψυχασθενείς στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ, σ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του Νευροχειρουργικού Τµήµατος του Τζάνειου Νοσοκοµείου. τόµ. Η, σ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον έλεγχο του µεταγγιζόµενου αίµατος µε τη µοριακή µέθοδο ΝΑΤ κ.λπ. τόµ. Θ, σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συµφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of Understanding-MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγού Επιχειρήσεων του Α- νώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού της Συµ- µαχίας σε σχέση µε τις διατάξεις Υποστήριξης της Φιλοξενούσας Χώρας σε επιχειρήσεις/ασκήσεις ΝΑΤΟ µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων Α και Β αυτού». (Κατάθεση). τόµ. Δ, σ ΑΣΤΕΓΟΙ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κοινωνικής και στεγαστικής συνδροµής για τη στήριξη των αστέγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι, σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στη σύσκεψη του Π.Α.ΜΕ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδό- µων της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Γ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την εφαρµογή του θεσµού του Τοπικού Αστυνόµου. τόµ. Η, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οργάνωση της αστυνόµευσης στους σχολικούς χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης κατά της αυξανόµενης εγκληµατικότητας. τόµ. Β, σ ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Ε- θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Επικρατείας, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση τµηµάτων του Υπουργείου Τύπου στο κτήριο «Σαρίδη» που γειτνιάζει µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο κ.λπ. τόµ. Β, σ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Β Πειραιά Β. Νικολαΐδου σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Β, σ Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Σ. Εµινίδη του Ν. Καβάλας, σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Γ, σ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οργάνωση της αστυνόµευσης στους σχολικούς χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ,

16 15 σ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοπλοΐα και τις απολύσεις µηχανικών του πλοίου Ρ/Κ-Ν/Γ «ΧΡΗΣΤΟΣ XVIII». τόµ. Γ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υ- πουργείου να επιτρέπει τον απόπλου των πλοίων για περιοχές που επικρατούν άνεµοι άνω των εννέα µποφόρ κ.λπ. τόµ. Δ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης για την απόσυρση των υπερήλικων πλοίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία του µαθήµατος της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Δ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων στα οδικά δίκτυα της χώρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη σωστή οργάνωση των σχολικών εκδροµών εκπαιδευτικού χαρακτήρα και τη λήψη µέτρων ασφάλειας για τους µαθητές. τόµ. Η, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ο- δική ασφάλεια. (Επερωτώντες: 21 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ι, σ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων για θέµατα ε- ξωτερικής πολιτικής. τόµ. Α, σ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διαγωνισµό που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για την ιδιωτική ασφάλιση, τη συµµετοχή µαθητών κ.λπ. τόµ. Β, σ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το καθεστώς α- σφάλισης των εργαζοµένων στις Δ.Υ.Π.Ε. και στα δηµόσια προνοιακά ιδρύµατα µε βάση το νόµο 3329/2005. τόµ. ΣΤ, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, µεταξύ της Ελλάδας και του Κεµπέκ, καθώς και του Διοικητικού Κανονισµού εφαρµογής της». (Κατάθεση- Ψήφιση). τόµ. Η, σ. 6287, τόµ. ΙΑ, σ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στοµατική υ- γεία, προαγωγή και πρόληψη. τόµ. Β, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή των εργαζοµένων σε Δηµόσια Νοσοκοµεία, στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. (Επερωτώντες: 24 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ. ΣΤ, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε τη δωρεάν παροχή και µείωση του Φ.Π.Α. στα τεχνολογικά βοηθήµατα και αναλώσιµα υλικά για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Θ, σ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διαγωνισµό που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για την ιδιωτική ασφάλιση, τη συµµετοχή µαθητών κ.λπ. τόµ. Β, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προνοµιακή κατάταξη των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές εταιρείες που παύει η λειτουργία τους. τόµ. Ε, σ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα. (Επερωτώντες: 24 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε τη δωρεάν παροχή και µείωση του Φ.Π.Α. στα τεχνολογικά βοηθήµατα και αναλώσιµα υλικά για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Θ, σ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών µε αναπηρία και ιδιαίτερα των κωφών στα κοινωνικά αγαθά της ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Η, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών και προορισµών για τα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ. Θ, σ και Οικονοµικών, σχετικά µε τη δωρεάν παροχή και µείωση του Φ.Π.Α. στα τεχνολογικά βοηθήµατα και αναλώσιµα υλικά για τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Θ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης της θέσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. τόµ. ΙΑ, σ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον καθορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων των παραγωγών κ.λπ. τόµ. Α, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη νοµική αναγνώριση της συµβίωσης των οµοφυλοφίλων. τόµ. Δ, σ ΑΤΤΙΚΗ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικών σταθ- µών µε καύσιµο φυσικό αέριο εντός του Ν.Αττικής. τόµ. Α,

17 16 σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική, το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α. στα Λιόσια κ.λπ. τόµ. Δ, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπληµµυρική προστασία της Ανατολικής Αττικής. τόµ. Δ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίσπευση εξάπλωσης της χρήσης του φυσικού αερίου στη Βόρεια και Ανατολική Αττική κ.λπ. τόµ. Δ, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα επέκτασης της Αττικής Οδού. τόµ. ΣΤ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διασφάλιση οµαλής αποκοµιδής των απορριµµάτων στο Λεκανοπέδιο, το χρονοδιάγραµµα διάθεσης της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Αττική, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ, σ Άµυνας, σχετικά µε τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή κ.λπ. τόµ. Η, σ και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του αποτεφρωτή των µολυσµατικών απορριµµάτων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Η, σ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων εκπαίδευσης των παιδιών των ΡΟΜ που κατοικούν στην περιοχή του Δήµου Ζεφυρίου Αττικής. τόµ. Ι, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της λεωφόρου Ασπροπύργου κ.λπ. τόµ. Ι, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ», σ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους γιατρούς εργασίας κ.λπ. τόµ. Δ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα, στις φυλακές Κορυδαλλού, τις συνθήκες κράτησης κ.λπ. τόµ. Η, σ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους κ.λπ. τόµ. Θ, σ Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά α) µε το πρόσφατο ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους στις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. β) µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο εργοστάσιο της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη διόρθωση των κακοτεχνιών του οδικού δικτύου στο Ν. Ηρακλείου προς αποτροπή των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. ΣΤ, σ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες: 38 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΣΤ, σ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των επαγγελµατιών οδηγών κ.λπ. τόµ. Α, σ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων των επαγγελµατιών οδηγών κ.λπ. τόµ. Α, σ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την αξιοποίηση και τις προοπτικές του Αυτοκινητοδροµίου Σερρών. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος για τον καθορισµό των προδιαγραφών για τη δη- µιουργία αυτοκινητοδροµίου κ.λπ. τόµ. Ζ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δηµοσίευση Προεδρικού Διατάγµατος που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία αυτοκινητοδροµίου στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ Β Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη βαθµολόγηση των µαθηµατικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βαθµολογικό όριο για εισαγωγή στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αναθεώρηση του βαθµολογικού ο- ρίου εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την Ελληνική θέση στις διαδικασίες του Κοσόβου. τόµ. ΙΓ, σ

18 17 ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα στην παράδοση του βαµβακιού λόγω αυξηµένου ποσοστού υγρασίας. τόµ. Α, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, ώστε να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. Γ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ηρτηµένη ποσότητα βάµβακος στο Ν.Πέλλας. τόµ. Γ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επικείµενες διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και τις εξελίξεις στο βαµβάκι. τόµ. Ε, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών λόγω της επανασποράς βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Θ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις βαµβακοπαραγωγών της περιοχής Φαρκαδόνας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ (βλ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ) ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή από τον πρώην Πρόεδρο και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ν. Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης σε θέµατα διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Α, σ ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και προσαγωγή σε δίκη αυτών που δηµιουργούν επεισόδια σε δηµόσιες εκδηλώσεις διαµαρτυρίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΒ, σ. 8905, τόµ. ΙΓ, σ ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διανοµή νέων σχολικών βιβλίων στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέµβριο κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίµων και των άλλων ανανεώσιµων καυσίµων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α, σ. 652, τόµ. Γ, σ. 1762, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατοχύρωση της αυτοτέλειας των α- γορών βιολογικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Θ, σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα έργα βιολογικού καθαρισµού σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές του Ν. Μαγνησίας. τόµ. Β, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη λειτουργία του διϋλιστηρίου υδάτων στον Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε, σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην COCA-COLA κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους α- πολυµένους των εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από την κεραµοποιΐα «ΑΛ- ΦΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ» στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Ε, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εγκατάλειψη της καλλιέργειας βιοµηχανικής ντοµάτας στο Ν. Ηλείας. τόµ. ΣΤ, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Η, σ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. (Επερωτώντες: 18 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Η, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Βιο- µηχανίας ΕΛ.ΒΥ. Α.Ε. στο Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η, σ Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε περιβαλλοντικές παραβάσεις από ρυπογόνα βιοµηχανία στο Βόλο. τόµ. Ι, σ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ε-

19 18 φαρµογή µέτρων ασφάλειας στο καπνεργοστάσιο της «SOCOTAB» στο Κιλκίς και την τιµωρία για το θάνατο καπνεργάτριας κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις γαλακτοβιο- µηχανίες κ.λπ. τόµ. ΙΓ, σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην ξυλοβιοµηχανία «ΣΕΛΜΑΝ» κ.λπ. τόµ. Η, σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ, σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη Βιοµηχανική Παραγωγή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Θ, σ Πρόταση νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». (Προτείνοντες: 60 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Κατάθεση). τόµ. Ι, σ ΒΙΟΤΟΠΟΙ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την προστασία του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εµπορευµάτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η, σ. 5767, τόµ. Θ, σ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης) αφ ενός και της Δηµοκρατίας της Ρουµανίας αφ ε- τέρου για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». (Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. Α, σ Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο, τη διακρατική συνεργασία των όµορων χωρών κ.λπ. τόµ. Ε, σ Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ε- θνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Βουλγαρικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε, σ. 3494, τόµ. ΣΤ, σ. 4297, Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στη Βουλγαρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α, σ. 5. Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Σούρλα στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ Ορκωµοσία της Β. Νικολαΐδου ως Βουλευτή Β Πειραιώς (Κ.Κ.Ε.) σε αντικατάσταση του Ι. Πατσιλινάκου, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β, σ Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Β Πειραιά Β. Νικολαΐδου σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Β, σ Ορκωµοσία του Α. Καριπίδη ως Βουλευτή του Ν. Σερρών σε αντικατάσταση του Α. Καραµανλή ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β, σ Συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Κ. Αγοραστού, Κ. Καΐσερλη, Γ. Ντόλιου, Α. Ρεγκούζα και Μ. Τζίµα. τόµ. Β, σ Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση άδειας ά- σκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτή. τόµ. Γ, σ Ανακοινώνεται ο θάνατος του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κων. Τσίµα. τόµ. Γ, σ Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της α- συλίας των Βουλευτών Π. Μαντούβαλου, Κ. Μπαντουβά, Μ. Μπόλαρη, Α. Παπαγεωργίου. τόµ. Γ, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή Ρ. Ζήση. τόµ. Γ, σ Ορκωµοσία του Σ. Εµινίδη ως Βουλευτή του Ν. Καβάλας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Γ, σ Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε πρωτοβουλία του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα: «Κοινωνικός Προϋπολογισµός του έτους 2005». τόµ. Δ, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Ρεγκούζα. τόµ. Δ, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Χαϊτίδη. τόµ. Ε, σ. 3211, Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Υπουργού Ε. Κεφαλογιάννη. τόµ. ΣΤ, σ Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς σε επίπεδο Αρχηγών κοµ- µάτων, µε θέµα την ανεργία των νέων και τη λήψη µέτρων κοινωνικής προστασίας τους. τόµ. ΣΤ, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χρ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ζ, σ. 4942, τόµ. Ι, σ Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της α- συλίας των Βουλευτών Α. Παπαγεωργίου, Π. Ρήγα. τόµ. Ζ,

20 19 σ Συζήτηση σε Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Ανάπτυξη της Περιφέρειας». τόµ. Η, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Αγγελόπουλου. τόµ. Η, σ Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα, τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας του Βουλευτή Α. Καριπίδη. τόµ. Θ, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Λεβέντη. τόµ. Θ, σ Αναφορά στο δραµατικό συµβάν στον εναέριο χώρο του Αιγαίου και στην απώλεια του Σµηναγού Κώστα Ηλιάκη. τόµ. Θ, σ Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της προτάσεως 66 Βουλευτών από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και 5 Βουλευτών από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, µε αντικείµενο τη διερεύνηση παραβίασης ή όχι θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων Πακιστανών που διέµεναν στην ελληνική επικράτεια νοµίµως τον Ιούλιο του τόµ. Ι, σ Απόφαση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Α. Ανδριανόπουλου και Π. Μαντούβαλου. τόµ. Ι, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Βερελή. τόµ. ΙΑ, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Σούρλα. τόµ. ΙΑ, σ. 8479, τόµ. ΙΓ, σ. 9349, Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Πρωτόπαπα. τόµ. ΙΓ, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Τραγάκη, τόµ. ΙΓ, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Γιαννόπουλου. τόµ. ΙΓ, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α.Παπαγεωργίου. τόµ. ΙΓ, σ Ορκωµοσία του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γ. Αρσένη σε α- ντικατάσταση του Βουλευτή Κ. Σκανδαλίδη που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ, σ Ανακοινώνεται επιστολή αποδοχής της Βουλευτικής ιδιότητας του Γ. Αρσένη. τόµ. ΙΓ, σ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Σ. Εµινίδη του Ν. Καβάλας, σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Γ, σ ΒΟΥΛΗ Ανακοινώνεται προς το Σώµα το Προεδρικό Διάταγµα υπ αριθµ. 17 σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α Συνόδου της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α, σ. 2. Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των εργασιών της Β Συνόδου της ΙΑ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α, σ. 3. Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α, σ. 5. Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 29. Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 71, 419, τόµ. Γ, σ. 1762, τόµ. Δ, σ. 2880, τόµ. Ε, σ. 3562, τόµ. ΣΤ, σ. 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, τόµ. Ζ, σ. 4919, 4920, τόµ. Ι, σ. 7304, τόµ. ΙΒ, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υ- πουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οκονοµικών. τόµ. Α, σ Ανακοίνωνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υ- πουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υ- πουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υ- πουργών» µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. Α, σ Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Σούρλα στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση άρθρου του Κανονισµού. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση αδειών άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονο- µικών και ο διορισµός στη θέση του Α. Μπέζα ως Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α, σ Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ αριθµ. 204 Προεδρικό Διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Α. Ρεγκούζας από τη θέση του Υφυπουργού Οικονο- µίας και Οικονοµικών. τόµ. Α, σ. 392, 393. Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι µε το υπ αριθµ. 205 Προεδρικό Διάταγµα διορίσθηκε ο Α. Μπέζας ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Α, σ. 392, 393. Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» σχετικά µε τον τρόπο που εισάγεται µία τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο και η διαδικασία συζήτησής της. τόµ. Α, σ Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ε- φαρµογή του Κανονισµού της Βουλής που αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού σ αυτήν. τόµ. Α, σ Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ότι ο Πρωθυπουργός µπορεί να αναπληρωθεί από Υπουργό ή Υ- φυπουργό. τόµ. Α, σ. 546, 547. Ανακοινώνεται η παράταση των εργασιών της Διακοµµατικής Επιτροπής «για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Από 18 Μαρτίου 2004 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΒ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ (Α /26-9-2007 έως ΡΝΓ /22-6-2008) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΒ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ (Α /26-9-2007 έως ΡΝΓ /22-6-2008) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΒ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟΔΟΣ Α Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ (Α /26-9-2007 έως ΡΝΓ /22-6-2008) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής: 2198/28-4-09. Προς την Βουλή των Ελλήνων

Α.Π. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής: 2198/28-4-09. Προς την Βουλή των Ελλήνων Α.Π. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής: 2198/28-4-09 Προς την Βουλή των Ελλήνων Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Από 20 Απριλίου 2000 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Β ΣΥΝΟΔΟΥ. Από 6 Οκτωβρίου 2008 µέχρι 3 Σεπτεµβρίου 2009

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Β ΣΥΝΟΔΟΥ. Από 6 Οκτωβρίου 2008 µέχρι 3 Σεπτεµβρίου 2009 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΒ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Β ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΒ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ. Από 14 Οκτωβρίου 2009 µέχρι 1 Οκτωβρίου 2010

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ. Από 14 Οκτωβρίου 2009 µέχρι 1 Οκτωβρίου 2010 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Α ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. Από 7 Οκτωβρίου 2002 µέχρι 2 Οκτωβρίου 2003 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡ.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. Από 7 Οκτωβρίου 2002 µέχρι 2 Οκτωβρίου 2003 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ Γ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Από 7 Οκτωβρίου 2002 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 17 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List)

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Πρότυπα ιαλειτουργικότητας» Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών (Government Category List) Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624 e-mail: teeam@tee.gr Προς α) Πρωθυπουργό, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, ΑΘΗΝΑ Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση του Σκοπού του Έργου και των Βασικών Στόχων Υφιστάμενη Κατάσταση Ο σκοπός του έργου Βασικοί Στόχοι- Οφέλη Τα κόστος της γραφειοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet.gr ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΩΦΑ-ΒΑΡΗΚΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREEKAMERICANNEWSAGENCY

GREEKAMERICANNEWSAGENCY 2012 GREEKAMERICANNEWSAGENCY GREEKAMERICANNEWSAGENCY ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 285.467.00 KBC BANK S A ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 500.000.00 MARFIN ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υ- πηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη:

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Λάρισα 9/06/2008 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:6369 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ερμογένους 0 Πληρ: Καφαλή Ασπ. Τηλέφ:240-56450

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής"

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 44 του Ν. 2093/92 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθµός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕ - Περιφερειακής ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας: Ένα βήμα μετά την συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Διασύνδεση Μονάδων Υγείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Τσιαλκούτη Μαρία Κοινωνικός Λειτουργός Υπεύθυνη τμ.

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα