Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη"

Transcript

1 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι τέρµα στη βίδα αγκύρωσης. Υψος κύµατος ιάσταση A ιάσταση B 5 mm 70 mm 40 mm 65 mm 45 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 45 mm Πίν. 7 ιαστάσεις συναρµολόγησης. ιαστάσεις σε συνάρτηση µε το ύψος κάθε κύµατος. Σχ. 7 Τοποθετηµένη βίδα αγκύρωσης Βάση στήριξης Περικόχλιο M ακτύλιος στεγάνωσης RS Σε σύστηµα 50/00 l: Τοποθέτηση συστήµατος συναρµολόγησης για κεραµοσκεπή Προετοιµασία ελασµάτων στήριξης συλλέκτη Για να είναι δυνατή η µετέπειτα σύνδεση των ελασµάτων προφίλ συλλέκτη µε τα ελάσµατα προφίλ µπόιλερ πρέπει στο πάνω άκρο τους να εξοπλιστούν µε το συνδετήρα TSS. V Ωθήστε το συνδετήρα TSS () µέσα στο έλασµα προφίλ συλλέκτη () και βιδώστε τον µε βίδες M8x0 και περικόχλια M RS Σχ. 8 Εξοπλισµός ελάσµατος προφίλ συλλέκτη µε συνδετήρα TSS Συνδετήρας TSS Έλασµα προφίλ συλλέκτη V Χρησιµοποιήστε δύο βίδες () για να στερεώσετε κάθε έλασµα προφίλ συλλέκτη () στη βάση στήριξης () ξεκινώντας από την κάτω επιµήκη οπή. Προσέξτε να µην γέρνουν τα ελάσµατα προφίλ συλλέκτη, επειδή τα δοκάρια στέγης δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Για να το ελέγξετε χρησιµοποιήστε ένα σχοινί µέτρησης. Αν χρειαστεί, καλύψτε τα στηρίγµατα στη βάση στήριξης. Σχ. 9 Στερέωση ελάσµατος προφίλ στη βάση στήριξης Βίδα Βάση στήριξης Έλασµα προφίλ συλλέκτη Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 5

2 5 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη V Εισαγάγετε τη βίδα () στην επιµήκη οπή του ελάσµατος προφίλ ταράτσας/στέγης (4) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Τοποθετήστε τα ελάσµατα προφίλ ταράτσας/ στέγης (4) στις υποδοχές (5) που διαθέτει το έλασµα προφίλ συλλέκτη () και ευθυγραµµίστε τα στο κέντρο. V Τοποθετήστε τη γλωσσίδα () στο έλασµα προφίλ συλλέκτη () και σφίξτε τη βίδα. 4 5 Σχ. 40 Στερέωση ελάσµατος προφίλ ταράτσας/ στέγης στο έλασµα προφίλ συλλέκτη Βίδα Γλωσσίδα Έλασµα προφίλ συλλέκτη 4 Έλασµα προφίλ ταράτσας/στέγης 5 Υποδοχή RS V Ωθήστε το έλασµα προφίλ µπόιλερ () στους συνδετήρες TSS () και βιδώστε το µε βίδες M8x0 και περικόχλια M8. V Στερεώστε κάθε έλασµα προφίλ µπόιλερ () µε δύο βίδες στη βάση στήριξης. Σχ. 4 Στερέωση ελάσµατος προφίλ µπόιλερ στο έλασµα προφίλ ταράτσας/στέγης Έλασµα προφίλ µπόιλερ Συνδετήρας TSS Έλασµα προφίλ συλλέκτη Συνιστούµε να έχετε ήδη τοποθετήσει από το έδαφος τις βίδες στον ιµάντα µπόιλερ. Στη συνέχεια προβείτε στη συναρµολόγηση κάθε ιµάντα µπόιλερ στο έλασµα προφίλ µπόιλερ. V Εισαγάγετε τη βίδα στο µπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ () και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα (4), µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. 6 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

3 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Εισαγάγετε τη βίδα στη γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ (5) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Τοποθετήστε το µπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ στην υποδοχή (6) και σφίξτε τη βίδα. V Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ (5) στη δεύτερη υποδοχή και σφίξτε τη βίδα. V Εφαρµόστε στο πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ () µια βίδα, µια ροδέλα και µια γλωσσίδα. Ωστόσο µην βιδώνετε ακόµα το άκρο αυτό! V Σφίξτε όλες τις βίδες Σχ. 4 Στερέωση ιµάντα µπόιλερ Πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ Ιµάντας µπόιλερ Μπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ 4 Γλωσσίδα 5 Γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ 6 Υποδοχή Τοποθέτηση αντιολισθητικών στηριγµάτων Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο αντιολισθητικά στηρίγµατα στα κάτωελάσµατα προφίλ. V Ωθήστε τα αντιολισθητικά στηρίγµατα () από έξω µέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιµήκεις οπές () της εσωτερικής πλευράς πάνω από τα ελάσµατα προφίλ µέχρι να ασφαλίσουν (). Σχ. 4 Ανάρτηση του αντιολισθητικού στηρίγµατος RS Οπές στερέωσης για τα αντιολισθητικά στηρίγµατα Ασφάλιση του αντιολισθητικού στηρίγµατος Αντιολισθητικό στήριγµα Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 7

4 5 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Σε σύστηµα 00 l: Τοποθέτηση ελασµάτων προφίλ Προετοιµασία µεσαίων ελασµάτων προφίλ συλλέκτη Για να είναι δυνατή η µετέπειτα σύνδεση των µεσαίων ελασµάτων προφίλ συλλέκτη µε τα ελάσµατα προφίλ µπόιλερ πρέπει στο πάνω άκρο τους να εξοπλιστούν µε το συνδετήρα TSS. V Ωθήστε το συνδετήρα TSS () µέσα στο έλασµα προφίλ συλλέκτη () και βιδώστε τον µε βίδες M8x0 και περικόχλια M8. Σχ. 44 Εξοπλισµός ελάσµατος προφίλ συλλέκτη µε συνδετήρα TSS Συνδετήρας TSS Έλασµα προφίλ συλλέκτη RS V Χρησιµοποιήστε δύο βίδες () για να στερεώσετε κάθε έλασµα προφίλ συλλέκτη () στη βάση στήριξης () ξεκινώντας από την κάτω επιµήκη οπή. Προσέξτε να µην γέρνουν τα ελάσµατα προφίλ συλλέκτη, επειδή τα δοκάρια στέγης δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. V Για να το ελέγξετε αυτό χρησιµοποιήστε ένα σχοινί µέτρησης. Αν χρειαστεί, καλύψτε τα στηρίγµατα στη βάση στήριξης. Σχ. 45 Στερέωση ελάσµατος προφίλ στη βάση στήριξης Βίδα Βάση στήριξης Έλασµα προφίλ συλλέκτη RS Προετοιµασία ελάσµατων προφίλ ταράτσας/ στέγης Τα ελάσµατα προφίλ πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετήρες. Για κάθε συλλέκτη προβλέπεται ένα άνω και ένα κάτω έλασµα προφίλ. V Ωθήστε το συνδετήρα () µέσα στα δύο ελάσµατα προφίλ () µέχρι τέρµα. V Για να ασφαλίσουν τα ελάσµατα προφίλ σφίξτε τους δύο τοποθετηµένους πείρους µε σπείρωµα Μ0 (4) µέσα στο συνδετήρα µε ένα κλειδί µεγέθους 5. Σχ. 46 Σύνδεση ελασµάτων προφίλ Συνδετήρας Ελάσµατα προφίλ ταράτσας/στέγης Οπή του συνδετήρα 4 Πείρος µε σπείρωµα Μ RS 8 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

5 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Εισαγάγετε τη βίδα () στην επιµήκη οπή του ελάσµατος προφίλ ταράτσας/στέγης (4) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Τοποθετήστε τα ελάσµατα προφίλ ταράτσας/ στέγης (4) στις υποδοχές (5) που διαθέτει το έλασµα προφίλ συλλέκτη () και και ευθυγραµµίστε τα στο κέντρο. V Βιδώστε τα ελάσµατα προφίλ στο µεσαίο έλασµα προφίλ συλλέκτη µέσω της οπής () που υπάρχει στο συνδετήρα. V Τοποθετήστε τη γλωσσίδα () στο έλασµα προφίλ συλλέκτη () και σφίξτε τη βίδα. 4 5 Σχ. 47 Στερέωση ελάσµατος προφίλ ταράτσας/ στέγης στο έλασµα προφίλ συλλέκτη Βίδα Γλωσσίδα Έλασµα προφίλ συλλέκτη 4 Έλασµα προφίλ ταράτσας/στέγης 5 Υποδοχή V Τοποθετήστε το µεσαίο έλασµα προφίλ µπόιλερ (), που βρίσκεται πάνω στο συνδετήρα TSS, στο µεσαίο έλασµα προφίλ συλλέκτη και βιδώστε το µε βίδες M8x0 και περικόχλια M8. V Βιδώστε το γωνιακό έλασµα () στα πλευρικά ελάσµατα προφίλ µπόιλερ () µε τη βοήθεια µιας βίδας και ενός περικοχλίου. V Αναρτήστε τα δύο πλευρικά ελάσµατα προφίλ µπόιλερ () στο έλασµα προφίλ ταράτσας/ στέγης (). V Στερεώστε κάθε έλασµα προφίλ µπόιλερ () µε δύο βίδες στη βάση στήριξης. 4 Σχ. 48 Στερέωση των ελασµάτων προφίλ µπόιλερ Έλασµα προφίλ µπόιλερ Γωνιακό έλασµα Έλασµα προφίλ ταράτσας/στέγης 4 Έλασµα προφίλ συλλέκτη Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 9

6 5 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συνιστούµε να έχετε ήδη τοποθετήσει από το έδαφος τις βίδες στον ιµάντα µπόιλερ. Στη συνέχεια προβείτε στη συναρµολόγηση κάθε ιµάντα µπόιλερ στο έλασµα προφίλ µπόιλερ. V Εισαγάγετε τη βίδα στο µπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ () και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα (4), µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Εισαγάγετε τη βίδα στη γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ (5) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Τοποθετήστε το µπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ () στην υποδοχή (6) και σφίξτε τη βίδα. V Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ (5) στη δεύτερη υποδοχή και σφίξτε τη βίδα. V Εφαρµόστε στο πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ () µια βίδα, µια ροδέλα και µια γλωσσίδα. Ωστόσο µην βιδώνετε ακόµα το άκρο αυτό! V Σφίξτε όλες τις βίδες. Σχ Στερέωση του ιµάντα µπόιλερ Πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ Ιµάντας µπόιλερ Μπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ 4 Γλωσσίδα 5 Γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ 6 Υποδοχή Τοποθέτηση αντιολισθητικών στηριγµάτων Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο αντιολισθητικά στηρίγµατα στα κάτω ελάσµατα προφίλ. V Ωθήστε τα αντιολισθητικά στηρίγµατα () από έξωµέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιµήκεις οπές () της εσωτερικής πλευράς πάνω από τα ελάσµατα προφίλ µέχρι να ασφαλίσουν (). Σχ. 50 Ανάρτηση του αντιολισθητιικού στηρίγµατος RS Οπές στερέωσης για τα αντιολισθητικά στηρίγµατα Ασφάλιση του αντιολισθητικού στηρίγµατος Αντιολισθητικό στήριγµα 0 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

7 Τοποθέτηση των συλλεκτών 6 6 Τοποθέτηση των συλλεκτών Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης. Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τµηµάτων! V Λάβετε τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης ατυχηµάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω σε στέγη. V Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. V Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυµασία και τον αντίστοιχο εξοπλισµό. Μετά την ολοκλήρωση της συναρµολόγησης βεβαιωθείτε για τη σωστή έδραση του σετ συναρµολόγησης και των συλλεκτών. Σχ RS Άποψη τοποθέτησης σε ταράτσα (εδώ το σύστηµα 00 l) Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω φθοράς των επιφανειών στεγανοποίησης. V Τα πλαστικά καπάκια πρέπει να αφαιρούνται λίγο πριν την τοποθέτηση. Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω έλλειψης στεγανότητας στους σωλήνες ηλιακού. V Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε για τη σωστή θέση του σφικτήρα (εικ. 5, (4)πριν αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας (εικ. 5, ()). Η εκ των υστέρων χαλάρωση µε τανάλια µπορεί να επηρεάσει τη δύναµη σύσφιξης. Σχ RS Άποψη συναρµολόγησης σε κεραµοσκεπή (εδώ το σύστηµα 00 l) Για την τοποθέτηση χρησιµοποιήστε ένα µηχάνηµα ανύψωσης από τον τοµέα κατασκευών στέγης, ανθεκτικές βεντούζες σηµείων ή ειδικές χειρολαβές µεταφοράς που διατίθενται ως πρόσθετος εξοπλισµός (διευκολύνουν την ανύψωση). Συλλέκτες που δεν έχουν στερεωθεί καλά ενδέχεται να ανατραπούν κατά τη µεταφορά. Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

8 6 Τοποθέτηση των συλλεκτών 6. Προετοιµασία τοποθέτησης συλλέκτη Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω έλλειψης στεγανότητας στους σωλήνες ηλιακού. V Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε για τη σωστή θέση του σφικτήρα (εικ. 5, (4)) πριν αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας (εικ. 5, ()). Η εκ των υστέρων χαλάρωση µε τανάλια µπορεί να επηρεάσει τη δύναµη σύσφιξης. 4 Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού. Μπορείτε να αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας µόνο εφόσον ο σφικτήρας βρίσκεται πάνω από το σωλήνα ηλιακού. Εάν ο σωλήνας ηλιακού πρέπει να κλείσει ή να ασφαλίσει, ο δακτύλιος σύσφιξης πρέπει να αφαιρεθεί από τον σφικτήρα. Ιδιαίτερα σε χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος συνιστάται η εµβάπτιση των σωλήνων ηλιακού σε καυτό νερό, γιατί διευκολύνει την τοποθέτηση τους. Σχ. 5 Σφικτήρας µε δακτύλιο ασφαλείας και δίπλα τοποθετηµένος στις ήδη τοποθετηµένες τάπες ακτύλιος ασφαλείας Σωλήνας ηλιακού 55 mm Τάπα 4 Σφικτήρας RS 6.. Προσυναρµολόγηση της τάπας Πριν ξεκινήσετε την κυρίως τοποθέτηση στη στέγη, µπορείτε ήδη από το έδαφος να συναρµολογήσετε τους κοντούς σωλήνες ηλιακού και τις τάπες, διευκολύνοντας έτσι την εργασία πάνω στη στέγη. Για να ασφαλίσετε τους σωλήνες ηλιακού, οι σφικτήρες θα πρέπει να είναι ασφαλισµένοι µε το δακτύλιο ασφαλείας. V Ωθήστε την τάπα ( εικ. 5, ()) µέχρι τέρµα στο σωλήνα ηλιακού 55 mm (). V Για να ασφαλίσετε τη σύνδεση, φέρτε το σφικτήρα στην κατάλληλη θέση ( εικ. 5, (4)) και αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας ( ). V Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια (προστασία µεταφοράς) από τις συνδέσεις συλλέκτη που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµα. V Ωθήστε τις ήδη συναρµολογηµένες µε το σφικτήρα () τάπες () στις δύο ελεύθερες συνδέσεις της συστοιχίας συλλεκτών. V Όταν οι σφικτήρες εφαρµόσουν σωστά, αφαιρέστε τους δακτυλίους ασφαλείας για να ασφαλίσετε τη σύνδεση. Σχ. 54 Σφικτήρας µε δακτύλιο ασφαλείας και δίπλα τοποθετηµένος στις ήδη τοποθετηµένες τάπες Προσυναρµολογηµένη τάπα Σφικτήρας SD RS Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

9 Τοποθέτηση των συλλεκτών Σε σύστηµα 00 l: Προσυναρµολόγηση του σετ ενδιάµεσης σύνδεσης Η υδραυλική σύνδεση δύο συλλεκτών πραγµατοποιείται µε το σετ ενδιάµεσης σύνδεσης (σωλήνες ηλιακού 95 mm και σφικτήρες από τις γωνίες προστασίας). Στα σχήµατα το σετ ενδιάµεσης σύνδεσης απεικονίζεται µε τον πρώτο συλλέκτη τοποθετηµένο δεξιά. V Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια (προστασία µεταφοράς) από τις σχετικές συνδέσεις συλλέκτη. V Ωθήστε τους σωλήνες ηλιακού 95 mm () στις συνδέσεις της δεξιάς πλευράς του δεύτερου και κάθε επόµενου συλλέκτη. V Ωθήστε τους σφικτήρες () πάνω στο σωλήνα ηλιακού (ο δεύτερος σφικτήρας ασφαλίζει στη συνέχεια τη σύνδεση του άλλου συλλέκτη). V Όταν ο σφικτήρας εφαρµόζει πλέον σωστά, αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας για να ασφαλίσετε τη σύνδεση (). Σχ. 55 Συναρµολογηση διπλού σφικτήρα συλλέκτη RS 6. Υδραυλική σύνδεση Συνδέστε τους συλλέκτες κατά Tichelmann ( εικ. 56) Σχ RS Υδραυλική σύνδεση κατά Tichelmann Μπόιλερ Σύνδεση κρύου νερού Σύνδεση επιστροφής, ηλιακό κύκλωµα 4 Τάπα 5 Αγωγός επιστροφής 6 Αγωγός προσαγωγής 7 Σύνδεση ζεστού νερού 8 Σύνδεση προσαγωγής, ηλιακό κύκλωµα 9 Σύνδεση βαλβίδας ασφαλείας, ηλιακό κύκλωµα 0 Υποδοχή πλήρωσης για το ηλιακό θερµικό υγρό Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

10 6 Τοποθέτηση των συλλεκτών 6. Στερέωση συλλεκτών Η στερέωση των συλλεκτών πάνω στα ελάσµατα προφίλ επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των µονών σφικτήρων συλλέκτη () στην αρχή και στο τέλος µιας σειράς συλλεκτών και των διπλών σφικτήρων συλλέκτη () ανάµεσα στους συλλέκτες αντίστοιχα. Επιπλέον µε το αντιολισθητικό στήριγµα () αποτρέπεται η ολίσθηση του συλλέκτη. Τα πλαστικά τµήµατα των σφικτήρων συλλέκτη δε λειτουργούν ως λαβές. Απλώς διευκολύνουν την τοποθέτηση RS Σχ. 57 Στοιχεία στερέωσης για το συλλέκτη 6.. Εφαρµογή µονού σφικτήρα συλλέκτη δεξιά V Ωθήστε το µονό σφικτήρα συλλέκτη () στη δεξιά άκρη της συστοιχίας συλλεκτών µέσα στα ελάσµατα προφίλ ταράτσας/στέγης, µέχρι να ασφαλίσει µέσα στην πρώτη επιµήκη οπή του ελάσµατος προφίλ RS Σχ. 58 Εφαρµογή µονού σφικτήρα συλλέκτη δεξιά 6.. Τοποθέτηση του πρώτου συλλέκτη Ξεκινήστε απο τη δεξιά πλευρά την τοποθέτηση των συλλεκτών πάνω στα ελάσµατα προφίλ. Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού. V Τοποθετείτε τους συλλέκτες πάντα µε τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου. V Τοποθετήστε τον πρώτο συλλέκτη στα ελάσµατα προφίλ και αφήστε τον να γλιστρήσει µέσα στα αντιολισθητικά στηρίγµατα (). Η κάτω ακµή του συλλέκτη () πρέπει να βρίσκεται στο άνοιγµα του αντιολισθητικού στηρίγµατος RS Σχ. 59 Τοποθέτηση του πρώτου συλλέκτη στα ελάσµατα προφίλ 4 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

11 Τοποθέτηση των συλλεκτών 6 V Ωθήστε προσεκτικά το συλλέκτη () στο µονό σφικτήρα συλλέκτη και τοποθετήστε τον σε οριζόντια θέση. V Σφίξτε το µονό σφικτήρα συλλέκτη µε κλειδί µεγέθους 5. Ο συγκρατητήρας () του σφικτήρα συλλέκτη εφαρµόζει πλέον στην κάτω ακµή του συλλέκτη. Το σφίξιµο της βίδας προκαλεί θραύση στα πλαστικά στηρίγµατα στα σηµεία θραύσης. Σχ RS Μονός σφικτήρας συλλέκτη βιδωµένος 6.. Σε σύστηµα 00 l: Τοποθέτηση του διπλού σφικτήρα συλλέκτη V Τοποθετήστε το διπλό σφικτήρα συλλέκτη µε το περικόχλιο στο άνοιγµα του ελάσµατος προφίλ και του συνδετήρα µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο πλαστικός αποστάτης () να αγκαλιάζει το έλασµα προφίλ. V Ωθήστε το διπλό σφικτήρα συλλέκτη µέχρι το πλαίσιο του συλλέκτη. Σφίξτε τη βίδα µόνο εφόσον ο δεύτερος συλλέκτης έχει ήδη ωθηθεί µέσα στο διπλό σφικτήρα συλλέκτη. Σχ. 6 Συναρµολογηση διπλού σφικτήρα συλλέκτη SD RS 6..4 Σε σύστηµα 00 l: Τοποθέτηση του δεύτερου συλλέκτη V Τοποθετήστε το δεύτερο συλλέκτη µε τους προεγκατεστηµένους σωλήνες ηλιακού () στα ελάσµατα προφίλ και αφήστε τον να γλιστρήσει µέσα στα αντιολισθητικά στηρίγµατα. V Και στις δύο συνδέσεις ωθήστε το δεύτερο σφικτήρα συλλέκτη () στο σωλήνα ηλιακού (). V Ωθήστε το δεύτερο συλλέκτη στον πρώτο συλλέκτη (4) µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι προεγκατεστηµένοι σωλήνες ηλιακού να ωθηθούν στις αριστερές συνδέσεις () του πρώτου συλλέκτη. 4 Σχ. 6 Τοποθέτηση δεύτερου συλλέκτη δίπλα στον πρώτο Σωλήνας ηλιακού Σφικτήρας Συνδέσεις από την πλευρά του συλλέκτη 4 εύτερος συλλέκτης SD Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 5

12 6 Τοποθέτηση των συλλεκτών V Ωθήστε το σφικτήρα πάνω από το εξόγκωµα της σύνδεσης συλλέκτη και αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας. Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω έλλειψης στεγανότητας στις συνδέσεις των εύκαµπτων σωλήνων και τις τάπες. V Ασφαλίστε τους σωλήνες ηλιακού και τις τάπες στη σύνδεση του συλλέκτη µε ένα σφικτήρα ( εικ. 6). V Σφίξτε τη βίδα του διπλού σφικτήρα συλλέκτη µε το κλειδί µεγέθους 5. Ο συγκρατητήρας () του σφικτήρα συλλέκτη εφαρµόζει πλέον στην κάτω ακµή του συλλέκτη. Το σφίξιµο της βίδας προκαλεί θραύση στα πλαστικά στηρίγµατα στα σηµεία θραύσης. Σχ. 6 Σωλήνας ηλιακού µε ασφαλισµένους σφικτήρες RS SD RS Σχ. 64 ιπλός σφικτήρας συλλέκτη ανάµεσα σε δύο συλλέκτες 6..5 Τοποθέτηση µονού σφικτήρα συλλέκτη αριστερά Όταν έχουν τοποθετηθεί όλοι οι συλλέκτες, µπορούν πλέον να στερεωθούν και οι δύο µονοί σφικτήρες συλλέκτη που αποµένουν. V Ωθήστε το µονόι σφικτήρα συλλέκτη () στα άκρα του ελάσµατος προφίλ. V Ωθήστε το σφικτήρα συλλέκτη µέχρι το πλαίσιο του συλλέκτη και βιδώστε τον µε ένα κλειδί µεγέθους 5. Ο συγκρατητήρας () του σφικτήρα συλλέκτη εφαρµόζει πλέον στην κάτω ακµή του συλλέκτη. Το σφίξιµο της βίδας προκαλεί θραύση στα πλαστικά στηρίγµατα στα σηµεία θραύσης. Σχ SD RS Μονός σφικτήρας συλλέκτη αριστερά 6 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

13 Τοποθέτηση του µπόιλερ 7 7 Τοποθέτηση του µπόιλερ Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης. Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τµηµάτων! V Λάβετε τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης ατυχηµάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω σε στέγη. V Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. V Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυµασία και τον αντίστοιχο εξοπλισµό. V Μετά την ολοκλήρωση της συναρµολόγησης βεβαιωθείτε ότι οι ιµάντες συγκράτησης και το µπόιλερ εδράζουν σωστά. Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού όταν διακόπτονται οι εργασίες. V Ασφαλίστε το µπόιλερ από πτώση ή γλίστρηµα. Για την τοποθέτηση χρησιµοποιήστε ένα µηχάνηµα ανύψωσης από τον τοµέα κατασκευών στέγης. Ποτέ µην επιχειρείτε να µεταφέρετε το µπόιλερ µόνοι σας. Μπόιλερ που δεν έχουν στερεωθεί καλά ενδέχεται να ανατραπούν ή να γλιστρήσουν κατά τη µεταφορά ή την τοποθέτηση. Πριν από την τοποθέτηση του µπόιλερ στο σύστηµα συναρµολόγησης πρέπει να τοποθετηθούν τεµάχια σύνδεσης στις συνδέσεις του µπόιλερ στο έδαφος: επιστροφή ηλιακού κρύο νερό ζεστό νερό. Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 7

14 7 Τοποθέτηση του µπόιλερ 7. Τοποθέτηση του µπόιλερ σε σύστηµα ταράτσας V Τοποθετήστε το µπόιλερ () πάνω στους ιµάντες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Στο σηµείο αυτό φροντίστε ώστε η προσαγωγή ηλιακού να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και οι συνδέσεις προσαγωγής ηλιακού, κρύου και ζεστού νερού αντίστοιχα να έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω. V Τοποθετήστε το µπόιλερ στη µέση. Σχ RS Άποψη τοποθέτησης σε ταράτσα (εδώ το σύστηµα 00 l) 7. Τοποθέτηση του µπόιλερ σε σύστηµα στέγης V Τοποθετήστε το µπόιλερ () πάνω στους ιµάντες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Στο σηµείο αυτό φροντίστε ώστε η προσαγωγή ηλιακού να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και οι συνδέσεις προσαγωγής ηλιακού, κρύου και ζεστού νερού αντίστοιχα να έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω. V Τοποθετήστε το µπόιλερ στη µέση. Σχ RS Άποψη συναρµολόγησης σε κεραµοσκεπή (εδώ το σύστηµα 00 l) 7.. Στερέωση του µπόιλερ µε τους ιµάντες µπόιλερ V Τοποθετήστε τη γλωσσίδα () που βρίσκεται στο πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ () στο έλασµα προφίλ µπόιλερ () και σφίξτε τη βίδα. Η βίδα, όταν σφιχθεί, προεξέχει στο κάτω µέρος από την επιµήκη οπή προσφέροντας επιπλέον ασφάλιση στον ιµάντα µπόιλερ έναντι µιας ενδεχόµενης ολίσθησής του από το έλασµα προφίλ RS Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω χαλαρών βιδωτών συνδέσεων. V Μετά την τοποθέτηση του µπόιλερ σφίξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις. Σχ. 68 Άποψη συναρµολόγησης σε κεραµοσκεπή (εδώ το σύστηµα 00 l) Ιµάντας µπόιλερ Γλωσσίδα Έλασµα προφίλ µπόιλερ 8 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

15 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης 8 8 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης Κατά τη στεγανοποίηση των βιδωτών συνδέσεων των σωληνώσεων µε καννάβι, χρησιµοποιείτε οπωσδήποτε µία πάστα στεγανοποίησης σπειρωµάτων ανθεκτική σε θερµοκρασίες µέχρι 50 C (π.χ. Neo- Fermit universal). Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω έλλειψης στεγανότητας στους σωλήνες ηλιακού. V Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε για τη σωστή θέση του σφικτήρα πριν αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας. Η εκ των υστέρων χαλάρωσή του µε τανάλια µπορεί να επηρεάσει τη δύναµη σύσφιξης. Εάν ο σωλήνας ηλιακού πρέπει να κλείσει ή να ασφαλίσει, ο δακτύλιος σύσφιξης πρέπει να αφαιρεθεί από τον σφικτήρα. Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού. Μπορείτε να αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας µόνο εφόσον ο σφικτήρας βρίσκεται πάνω από το σωλήνα ηλιακού. Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 9

16 8 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης 8. Σύνδεση αγωγού προσαγωγής σε σύστηµα 50/00 l Οι σωλήνες ηλιακού δεν πρέπει να κάµπτονται, διότι έτσι περιορίζεται η ροή. V Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια (προστασία µεταφοράς) από τις σχετικές συνδέσεις συλλέκτη. V Ωθήστε το περικόχλιο (7) πάνω από τη σύνδεση συλλέκτη. V Τοποθετήστε το δακτύλιο σύσφιξης (6) πίσω από το εξόγκωµα της σύνδεσης συλλέκτη και πιέστε τον. V Πιέστε τη γωνιακή µούφα µε το στεγανοποιητικό δακτύλιο (5) στη σύνδεση, ευθυγραµµίστε την και βιδώστε την µε ένα περικόχλιο. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού (4) στη γωνιακή µούφα και στερεώστε τον µε ένα σφικτήρα (). V Συναρµολογήστε πρώτα τη γωνία του µπόιλερ () µε το µαστό του σωλήνα () και στη συνέχεια βιδώστε την στη σύνδεση προσαγωγής ηλιακού (8) του µπόιλερ. V Οδηγήστε το σωλήνα ηλιακού (4) από το συλλέκτη στη σύνδεση προσαγωγής ηλιακού (8) και κοντύνετέ τον στο κατάλληλο µήκος. V Ωθήστε το σφικτήρα πάνω στο σωλήνα ηλιακού. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού στο µαστό () µέχρι τέρµα και ασφαλίστε τον µε ένα σφικτήρα. 5 Σχ RS Συναρµολόγηση αγωγού προσαγωγής (σύστηµα 50/00 l) Γωνία του µπόιλερ Μαστός Σφικτήρας 4 Σωλήνας ηλιακού 00 mm(πρέπει να κοπεί από τον µήκους 00 mm σωλήνα ηλιακού) 5 Γωνιακή µούφα συλλέκτη µε στεγανοποιητικό δακτύλιο 6 ακτύλιος σύσφιξης 7 Περικόχλιο 8 Σύνδεση προσαγωγής µπόιλερ 40 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

17 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης 8 8. Σύνδεση αγωγού προσαγωγής σε σύστηµα 00 l V Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια (προστασία µεταφοράς) από τις σχετικές συνδέσεις συλλέκτη. V Ωθήστε το περικόχλιο (7) πάνω από τη σύνδεση συλλέκτη. V Τοποθετήστε το δακτύλιο σύσφιξης (6) πίσω από το εξόγκωµα της σύνδεσης συλλέκτη και πιέστε τον. V Πιέστε τη γωνιακή µούφα µε το στεγανοποιητικό δακτύλιο (5) στη σύνδεση, ευθυγραµµίστε την και βιδώστε την µε ένα περικόχλιο. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού (4) στη γωνιακή µούφα και στερεώστε τον µε ένα σφικτήρα (). V Συναρµολογήστε πρώτα τη µούφα σύνδεσης του µπόιλερ () µε το µαστό του σωλήνα () και στη συνέχεια βιδώστε την στη σύνδεση προσαγωγής ηλιακού (8) του µπόιλερ. V Οδηγήστε το σωλήνα ηλιακού (4) από το συλλέκτη στη σύνδεση προσαγωγής του σωλήνα ηλιακού (8) και κοντύνετέ τον στο κατάλληλο µήκος. V Ωθήστε το σφικτήρα πάνω στο σωλήνα ηλιακού. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού στο µαστό () µέχρι τέρµα και ασφαλίστε τον µε ένα σφικτήρα. Σχ Συναρµολόγηση αγωγού προσαγωγής (σύστηµα 00 l) Μούφα σύνδεσης µπόιλερ Μαστός Σφικτήρας 4 Σωλήνας ηλιακού 00 mm(πρέπει να κοπεί από τον µήκους 00 mm σωλήνα ηλιακού) 5 Γωνιακή µούφα συλλέκτη µε στεγανοποιητικό δακτύλιο 6 ακτύλιος σύσφιξης 7 Περικόχλιο 8 Σύνδεση προσαγωγής µπόιλερ RS Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 4

18 8 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης 8. Σύνδεση του αγωγού επιστροφής V Ωθήστε το περικόχλιο (6) πάνω από τη σύνδεση συλλέκτη. V Τοποθετήστε το δακτύλιο σύσφιξης (7) πίσω από το εξόγκωµα της σύνδεσης συλλέκτη και πιέστε τον. V Πιέστε τη γωνία του συλλέκτη µε το στεγανοποιητικό δακτύλιο (8) στη σύνδεση, ευθυγραµµίστε την και βιδώστε την µε ένα περικόχλιο. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού (5) στη γωνιακή µούφα και στερεώστε τον µε ένα σφικτήρα (). V Συναρµολογήστε πρώτα τη γωνία του µπόιλερ () µε το µαστό () και στη συνέχεια βιδώστε την στη σύνδεση επιστροφής ηλιακού (4) του µπόιλερ. V Οδηγήστε το σωλήνα ηλιακού (5) από το συλλέκτη στη σύνδεση επιστροφής του σωλήνα ηλιακού (4) και κοντύνετέ τον στο κατάλληλο µήκος. V Ωθήστε το σφικτήρα πάνω στο σωλήνα ηλιακού. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού στο µαστό () µέχρι τέρµα και ασφαλίστε τον µε ένα σφικτήρα. Σχ. 7 Συναρµολόγηση αγωγού επιστροφής Γωνία του µπόιλερ Μαστός Σφικτήρας 4 Επιστροφή ηλιακού 5 Σωλήνας ηλιακού 400 mm(πρέπει να κοπεί από τον µήκους 00 mm σωλήνα ηλιακού) 6 Περικόχλιο 7 ακτύλιος σύσφιξης 8 Γωνία του συλλέκτη RS 8.4 Τοποθέτηση στηρίγµατος για τον αγωγό επιστροφής Οι σωλήνες ηλιακού δεν πρέπει να κάµπτονται, διότι έτσι περιορίζεται η ροή. V Με το στήριγµα µπορείτε να στερεώσετε το σωλήνα ηλιακού στο συλλέκτη. Συνιστάται η χρήση σφικτήρων σωλήνων του εµπορίου () για τη στερέωση του σωλήνα ηλιακού στο σπείρωµα Μ8 του στηρίγµατος (). Επιλέξτε την κατάλληλη διάµετρο του σφικτήρα σωλήνα βάσει της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα ηλιακού. V Εισαγάγετε το στήριγµα () στο πλαίσιο συλλέκτη και σφίξτε τη βίδα µε κλειδί µεγέθους 5. V Με το στήριγµα µπορείτε να στερεώνετε το σωλήνα ηλιακού στο συλλέκτη. Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω φθοράς των σωλήνων ηλιακού. V Τοποθετήστε το σωλήνα ηλιακού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην ακουµπά σε αιχµηρές γωνίες. Σχ. 7 Στερέωση στηρίγµατος στο πλαίσιο συλλέκτη Σφικτήρας σωλήνα (διατίθεται από τον πελάτη) Σπείρωµα M8 Στήριγµα SD RS 4 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

19 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης Σύνδεση αγωγών πόσιµου νερού Για την προστασία της κυκλοφορίας του πόσιµου νερού πρέπει αρχικά να τοποθετηθεί η βαλβίδα ασφαλείας που περιλαµβάνεται στο σετ σύνδεσης. V Τοποθετήστε τη βαλβίδα ασφαλείας προς την πλευρά του πόσιµου νερού 0 bar() δεξιά κάτω από το µπόιλερ. Εξαιτίας της διαφοράς θερµοκρασίας και κατ επέκταση των διαφορών στην πίεση κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού από τη βαλβίδα ασφαλείας (). Φροντίστε ώστε το νερό που διαρρέει να αποµακρύνεται µε κατάλληλο τρόπο. Σχ. 7 Τοποθέτηση της βαλβίδας ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας RS Οι αγωγοί πόσιµου νερού πρέπει να τοποθετηθούν και να συνδεθούν από τον πελάτη. V Συνδέστε του αγωγούς κρύου () και ζεστού () νερού αντίστοιχα σύµφωνα µε τις τοπικές διατάξεις. Σχ. 74 Σύνδεση αγωγών πόσιµου νερού Σύνδεση ζεστού νερού Σύνδεση κρύου νερού RS 8.6 Μόνωση των αγωγών σύνδεσης Οι εργασίες µόνωσης πρέπει να διεξάγονται εφόσον όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές. V Ελέγξτε αν εδράζουν σωστά το σετ συναρµολόγησης, ο συλλέκτης και το µπόιλερ. Μόνωση των συλλεκτήριων αγωγών κατά την εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση από τον πελάτη Χρησιµοποιήστε για την εξωτερική µόνωση των αγωγών υλικό ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτινοβολίες και στις υψηλές θερµοκρασίες (50 C). Για τη µόνωση της εσωτερική πλευράς των αγωγών χρησιµοποιείτε υλικό ανθεκτικό στις υψηλές θερµοκρασίες (50 C). Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 4

20 9 Έναρξη λειτουργίας 9 Έναρξη λειτουργίας 9. Πλήρωση της εγκατάστασης Πριν από την πλήρωση της εκγατάστασης σιγουρευτείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές. Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού από επαφή µε το ηλιακό θερµικό υγρό. V Όταν έρχεστε σε επαφή µε το ηλιακό θερµικό υγρό φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά. V Όταν το ηλιακό θερµικό υγρό έρχεται σε επαφή µε το δέρµα, ξεπλύντε το µε νερό και σαπούνι. V Σε περίπτωση που το ηλιακό θερµικό υγρό έρθει σε επαφή µε τα µάτια παρά τη χρήση προστατευτικών γυαλιών, κρατήστε τα µάτια ανοιχτά και ξεπλύντε τα µε τρεχούµενο νερό.το υγρό είναι βιοδιασπώµενο και µη διαβρωτικό. Μπορείτε να ζητήσετε ένα φύλλο οδηγιών ασφαλείας µε περισσότερες πληροφορίες για το ηλιακό θερµικό υγρό από τον κατασκευαστή. Προειδοποίηση: λόγω εξατµίσεων στο ηλιακό κύκλωµα, όταν το ηλιακό σύστηµα τίθεται σε λειτουργία. V Το ηλιακό σύστηµα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία µόνο όταν ο ήλιος δεν πέφτει πάνω στο συλλέκτη, δηλαδή όταν έχει συννεφιά, νωρίς το πρωί, το βράδυ ή όταν ο συλλέκτης είναι καλυµµένος. Χρησιµοποιείτε για το ηλιακό σύστηµα αποκλειστικά ηλιακό θερµικό υγρό L, το οποίο είναι ήδη αναµεµειγµένο και έτοιµο για χρήση. Το υγρό εγγυάται την ασφαλή λειτουργία µέχρι τους 4 C, προστατεύει από βλάβες λόγω παγετού και προσφέρει υψηλή προστασία ατµού. V Γεµίστε το µπόιλερ () µέχρι επάνω µε ηλιακό θερµικό υγρό, µέχρι να βγαίνει από την υποδοχή πλήρωσης. V Μόλις η εγκατάσταση γεµίσει, κλείστε την υποδοχή πλήρωσης µε τις τάπες που περιλαµβάνονται στη συσκευασία RS Σχ. 75 Πλήρωση της εγκατάστασης 44 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

21 Έναρξη λειτουργίας 9 Τοποθέτηση της βαλβίδας ασφαλείας προς την πλευρά του ηλιακού κυκλώµατος Για τη διασφάλιση κυκλοφορίας του ηλιακού κυκλώµατος πρέπει να τοποθετηθεί στο µπόιλερ η βαλβίδα ασφαλείας που περιλαµβάνεται στη συσκευασία. V Τοποθετήστε τη βαλβίδα ασφαλείας (,5 bar) () από την πλευρά του ηλιακού κυκλώµατος πάνω στο µπόιλερ. Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαύµατος στη βαλβίδα ασφαλείας Σε περίπτωση που δηµιουργηθεί πίεση µεγαλύτερη από,5 bar από την πλευρά του ηλιακού κυκλώµατος, ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας. εν έχει ωστόσο τη δυνατότητα να αποµακρύνει αποτελεσµατικά τον ατµό. V Αποφεύγετε την παραµονή κοντά στην εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Σχ RS Τοποθέτηση της βαλβίδας ασφαλείας από την πλευρά του ηλιακού κυκλώµατος Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 45

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20

Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Εγχειρίδιο οδηγιών Βαλβίδες της σειράς EU και EW Βαλβίδες EU και EW Fisher NPS 12 έως 24 x 20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... 1 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες... 2 Περιγραφή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρατητήρας αγκιστριού. Το πέταγµα Κατά το πέταγµα το χέρι πιάνει γύρω - γύρω το καλάµι στο ύψος του ποδιού

Συγκρατητήρας αγκιστριού. Το πέταγµα Κατά το πέταγµα το χέρι πιάνει γύρω - γύρω το καλάµι στο ύψος του ποδιού Μοντάρισµα καλαµιού και µποµπινών / Χειρισµός Εξοπλισµός Όλα τα τηλεσκοπικά καλάµια είναι εξοπλισµένα µε δακτυλιωτά πετάγµατος. Εάν αυτές οι ιδιότητες αποκλίνουν ξεκάθαρα µεταξύ τους, µπορεί πολύ εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης EDIP 6600 EDIP 6700 απεικόνιση. 1 GAS ELEKTRO 2 Οδηγίες χρήσεως Περιγραφή της συσκευής ιακόπτης Φώς/Αεριστήρας Τρόποι λειτουργίας Συρόµενο φίλτρο Λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 ) ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 ) ΕΚΔΟΣΗ: Οκτώβριος 2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα