Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη"

Transcript

1 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι τέρµα στη βίδα αγκύρωσης. Υψος κύµατος ιάσταση A ιάσταση B 5 mm 70 mm 40 mm 65 mm 45 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 45 mm Πίν. 7 ιαστάσεις συναρµολόγησης. ιαστάσεις σε συνάρτηση µε το ύψος κάθε κύµατος. Σχ. 7 Τοποθετηµένη βίδα αγκύρωσης Βάση στήριξης Περικόχλιο M ακτύλιος στεγάνωσης RS Σε σύστηµα 50/00 l: Τοποθέτηση συστήµατος συναρµολόγησης για κεραµοσκεπή Προετοιµασία ελασµάτων στήριξης συλλέκτη Για να είναι δυνατή η µετέπειτα σύνδεση των ελασµάτων προφίλ συλλέκτη µε τα ελάσµατα προφίλ µπόιλερ πρέπει στο πάνω άκρο τους να εξοπλιστούν µε το συνδετήρα TSS. V Ωθήστε το συνδετήρα TSS () µέσα στο έλασµα προφίλ συλλέκτη () και βιδώστε τον µε βίδες M8x0 και περικόχλια M RS Σχ. 8 Εξοπλισµός ελάσµατος προφίλ συλλέκτη µε συνδετήρα TSS Συνδετήρας TSS Έλασµα προφίλ συλλέκτη V Χρησιµοποιήστε δύο βίδες () για να στερεώσετε κάθε έλασµα προφίλ συλλέκτη () στη βάση στήριξης () ξεκινώντας από την κάτω επιµήκη οπή. Προσέξτε να µην γέρνουν τα ελάσµατα προφίλ συλλέκτη, επειδή τα δοκάρια στέγης δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Για να το ελέγξετε χρησιµοποιήστε ένα σχοινί µέτρησης. Αν χρειαστεί, καλύψτε τα στηρίγµατα στη βάση στήριξης. Σχ. 9 Στερέωση ελάσµατος προφίλ στη βάση στήριξης Βίδα Βάση στήριξης Έλασµα προφίλ συλλέκτη Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 5

2 5 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη V Εισαγάγετε τη βίδα () στην επιµήκη οπή του ελάσµατος προφίλ ταράτσας/στέγης (4) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Τοποθετήστε τα ελάσµατα προφίλ ταράτσας/ στέγης (4) στις υποδοχές (5) που διαθέτει το έλασµα προφίλ συλλέκτη () και ευθυγραµµίστε τα στο κέντρο. V Τοποθετήστε τη γλωσσίδα () στο έλασµα προφίλ συλλέκτη () και σφίξτε τη βίδα. 4 5 Σχ. 40 Στερέωση ελάσµατος προφίλ ταράτσας/ στέγης στο έλασµα προφίλ συλλέκτη Βίδα Γλωσσίδα Έλασµα προφίλ συλλέκτη 4 Έλασµα προφίλ ταράτσας/στέγης 5 Υποδοχή RS V Ωθήστε το έλασµα προφίλ µπόιλερ () στους συνδετήρες TSS () και βιδώστε το µε βίδες M8x0 και περικόχλια M8. V Στερεώστε κάθε έλασµα προφίλ µπόιλερ () µε δύο βίδες στη βάση στήριξης. Σχ. 4 Στερέωση ελάσµατος προφίλ µπόιλερ στο έλασµα προφίλ ταράτσας/στέγης Έλασµα προφίλ µπόιλερ Συνδετήρας TSS Έλασµα προφίλ συλλέκτη Συνιστούµε να έχετε ήδη τοποθετήσει από το έδαφος τις βίδες στον ιµάντα µπόιλερ. Στη συνέχεια προβείτε στη συναρµολόγηση κάθε ιµάντα µπόιλερ στο έλασµα προφίλ µπόιλερ. V Εισαγάγετε τη βίδα στο µπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ () και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα (4), µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. 6 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

3 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Εισαγάγετε τη βίδα στη γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ (5) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Τοποθετήστε το µπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ στην υποδοχή (6) και σφίξτε τη βίδα. V Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ (5) στη δεύτερη υποδοχή και σφίξτε τη βίδα. V Εφαρµόστε στο πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ () µια βίδα, µια ροδέλα και µια γλωσσίδα. Ωστόσο µην βιδώνετε ακόµα το άκρο αυτό! V Σφίξτε όλες τις βίδες Σχ. 4 Στερέωση ιµάντα µπόιλερ Πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ Ιµάντας µπόιλερ Μπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ 4 Γλωσσίδα 5 Γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ 6 Υποδοχή Τοποθέτηση αντιολισθητικών στηριγµάτων Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο αντιολισθητικά στηρίγµατα στα κάτωελάσµατα προφίλ. V Ωθήστε τα αντιολισθητικά στηρίγµατα () από έξω µέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιµήκεις οπές () της εσωτερικής πλευράς πάνω από τα ελάσµατα προφίλ µέχρι να ασφαλίσουν (). Σχ. 4 Ανάρτηση του αντιολισθητικού στηρίγµατος RS Οπές στερέωσης για τα αντιολισθητικά στηρίγµατα Ασφάλιση του αντιολισθητικού στηρίγµατος Αντιολισθητικό στήριγµα Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 7

4 5 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Σε σύστηµα 00 l: Τοποθέτηση ελασµάτων προφίλ Προετοιµασία µεσαίων ελασµάτων προφίλ συλλέκτη Για να είναι δυνατή η µετέπειτα σύνδεση των µεσαίων ελασµάτων προφίλ συλλέκτη µε τα ελάσµατα προφίλ µπόιλερ πρέπει στο πάνω άκρο τους να εξοπλιστούν µε το συνδετήρα TSS. V Ωθήστε το συνδετήρα TSS () µέσα στο έλασµα προφίλ συλλέκτη () και βιδώστε τον µε βίδες M8x0 και περικόχλια M8. Σχ. 44 Εξοπλισµός ελάσµατος προφίλ συλλέκτη µε συνδετήρα TSS Συνδετήρας TSS Έλασµα προφίλ συλλέκτη RS V Χρησιµοποιήστε δύο βίδες () για να στερεώσετε κάθε έλασµα προφίλ συλλέκτη () στη βάση στήριξης () ξεκινώντας από την κάτω επιµήκη οπή. Προσέξτε να µην γέρνουν τα ελάσµατα προφίλ συλλέκτη, επειδή τα δοκάρια στέγης δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. V Για να το ελέγξετε αυτό χρησιµοποιήστε ένα σχοινί µέτρησης. Αν χρειαστεί, καλύψτε τα στηρίγµατα στη βάση στήριξης. Σχ. 45 Στερέωση ελάσµατος προφίλ στη βάση στήριξης Βίδα Βάση στήριξης Έλασµα προφίλ συλλέκτη RS Προετοιµασία ελάσµατων προφίλ ταράτσας/ στέγης Τα ελάσµατα προφίλ πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετήρες. Για κάθε συλλέκτη προβλέπεται ένα άνω και ένα κάτω έλασµα προφίλ. V Ωθήστε το συνδετήρα () µέσα στα δύο ελάσµατα προφίλ () µέχρι τέρµα. V Για να ασφαλίσουν τα ελάσµατα προφίλ σφίξτε τους δύο τοποθετηµένους πείρους µε σπείρωµα Μ0 (4) µέσα στο συνδετήρα µε ένα κλειδί µεγέθους 5. Σχ. 46 Σύνδεση ελασµάτων προφίλ Συνδετήρας Ελάσµατα προφίλ ταράτσας/στέγης Οπή του συνδετήρα 4 Πείρος µε σπείρωµα Μ RS 8 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

5 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Εισαγάγετε τη βίδα () στην επιµήκη οπή του ελάσµατος προφίλ ταράτσας/στέγης (4) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Τοποθετήστε τα ελάσµατα προφίλ ταράτσας/ στέγης (4) στις υποδοχές (5) που διαθέτει το έλασµα προφίλ συλλέκτη () και και ευθυγραµµίστε τα στο κέντρο. V Βιδώστε τα ελάσµατα προφίλ στο µεσαίο έλασµα προφίλ συλλέκτη µέσω της οπής () που υπάρχει στο συνδετήρα. V Τοποθετήστε τη γλωσσίδα () στο έλασµα προφίλ συλλέκτη () και σφίξτε τη βίδα. 4 5 Σχ. 47 Στερέωση ελάσµατος προφίλ ταράτσας/ στέγης στο έλασµα προφίλ συλλέκτη Βίδα Γλωσσίδα Έλασµα προφίλ συλλέκτη 4 Έλασµα προφίλ ταράτσας/στέγης 5 Υποδοχή V Τοποθετήστε το µεσαίο έλασµα προφίλ µπόιλερ (), που βρίσκεται πάνω στο συνδετήρα TSS, στο µεσαίο έλασµα προφίλ συλλέκτη και βιδώστε το µε βίδες M8x0 και περικόχλια M8. V Βιδώστε το γωνιακό έλασµα () στα πλευρικά ελάσµατα προφίλ µπόιλερ () µε τη βοήθεια µιας βίδας και ενός περικοχλίου. V Αναρτήστε τα δύο πλευρικά ελάσµατα προφίλ µπόιλερ () στο έλασµα προφίλ ταράτσας/ στέγης (). V Στερεώστε κάθε έλασµα προφίλ µπόιλερ () µε δύο βίδες στη βάση στήριξης. 4 Σχ. 48 Στερέωση των ελασµάτων προφίλ µπόιλερ Έλασµα προφίλ µπόιλερ Γωνιακό έλασµα Έλασµα προφίλ ταράτσας/στέγης 4 Έλασµα προφίλ συλλέκτη Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 9

6 5 Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συνιστούµε να έχετε ήδη τοποθετήσει από το έδαφος τις βίδες στον ιµάντα µπόιλερ. Στη συνέχεια προβείτε στη συναρµολόγηση κάθε ιµάντα µπόιλερ στο έλασµα προφίλ µπόιλερ. V Εισαγάγετε τη βίδα στο µπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ () και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα (4), µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Εισαγάγετε τη βίδα στη γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ (5) και βιδώστε χαλαρά τη γλωσσίδα, µέχρι να αισθανθείτε µια ελαφριά αντίσταση. V Τοποθετήστε το µπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ () στην υποδοχή (6) και σφίξτε τη βίδα. V Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ (5) στη δεύτερη υποδοχή και σφίξτε τη βίδα. V Εφαρµόστε στο πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ () µια βίδα, µια ροδέλα και µια γλωσσίδα. Ωστόσο µην βιδώνετε ακόµα το άκρο αυτό! V Σφίξτε όλες τις βίδες. Σχ Στερέωση του ιµάντα µπόιλερ Πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ Ιµάντας µπόιλερ Μπροστινό άκρο του ιµάντα µπόιλερ 4 Γλωσσίδα 5 Γωνία στήριξης του ιµάντα µπόιλερ 6 Υποδοχή Τοποθέτηση αντιολισθητικών στηριγµάτων Για την προστασία των συλλεκτών από ολίσθηση πρέπει να στερεώσετε για κάθε συλλέκτη δύο αντιολισθητικά στηρίγµατα στα κάτω ελάσµατα προφίλ. V Ωθήστε τα αντιολισθητικά στηρίγµατα () από έξωµέσα στις αντίστοιχες εσωτερικές επιµήκεις οπές () της εσωτερικής πλευράς πάνω από τα ελάσµατα προφίλ µέχρι να ασφαλίσουν (). Σχ. 50 Ανάρτηση του αντιολισθητιικού στηρίγµατος RS Οπές στερέωσης για τα αντιολισθητικά στηρίγµατα Ασφάλιση του αντιολισθητικού στηρίγµατος Αντιολισθητικό στήριγµα 0 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

7 Τοποθέτηση των συλλεκτών 6 6 Τοποθέτηση των συλλεκτών Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης. Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τµηµάτων! V Λάβετε τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης ατυχηµάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω σε στέγη. V Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. V Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυµασία και τον αντίστοιχο εξοπλισµό. Μετά την ολοκλήρωση της συναρµολόγησης βεβαιωθείτε για τη σωστή έδραση του σετ συναρµολόγησης και των συλλεκτών. Σχ RS Άποψη τοποθέτησης σε ταράτσα (εδώ το σύστηµα 00 l) Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω φθοράς των επιφανειών στεγανοποίησης. V Τα πλαστικά καπάκια πρέπει να αφαιρούνται λίγο πριν την τοποθέτηση. Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω έλλειψης στεγανότητας στους σωλήνες ηλιακού. V Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε για τη σωστή θέση του σφικτήρα (εικ. 5, (4)πριν αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας (εικ. 5, ()). Η εκ των υστέρων χαλάρωση µε τανάλια µπορεί να επηρεάσει τη δύναµη σύσφιξης. Σχ RS Άποψη συναρµολόγησης σε κεραµοσκεπή (εδώ το σύστηµα 00 l) Για την τοποθέτηση χρησιµοποιήστε ένα µηχάνηµα ανύψωσης από τον τοµέα κατασκευών στέγης, ανθεκτικές βεντούζες σηµείων ή ειδικές χειρολαβές µεταφοράς που διατίθενται ως πρόσθετος εξοπλισµός (διευκολύνουν την ανύψωση). Συλλέκτες που δεν έχουν στερεωθεί καλά ενδέχεται να ανατραπούν κατά τη µεταφορά. Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

8 6 Τοποθέτηση των συλλεκτών 6. Προετοιµασία τοποθέτησης συλλέκτη Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω έλλειψης στεγανότητας στους σωλήνες ηλιακού. V Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε για τη σωστή θέση του σφικτήρα (εικ. 5, (4)) πριν αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας (εικ. 5, ()). Η εκ των υστέρων χαλάρωση µε τανάλια µπορεί να επηρεάσει τη δύναµη σύσφιξης. 4 Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού. Μπορείτε να αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας µόνο εφόσον ο σφικτήρας βρίσκεται πάνω από το σωλήνα ηλιακού. Εάν ο σωλήνας ηλιακού πρέπει να κλείσει ή να ασφαλίσει, ο δακτύλιος σύσφιξης πρέπει να αφαιρεθεί από τον σφικτήρα. Ιδιαίτερα σε χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος συνιστάται η εµβάπτιση των σωλήνων ηλιακού σε καυτό νερό, γιατί διευκολύνει την τοποθέτηση τους. Σχ. 5 Σφικτήρας µε δακτύλιο ασφαλείας και δίπλα τοποθετηµένος στις ήδη τοποθετηµένες τάπες ακτύλιος ασφαλείας Σωλήνας ηλιακού 55 mm Τάπα 4 Σφικτήρας RS 6.. Προσυναρµολόγηση της τάπας Πριν ξεκινήσετε την κυρίως τοποθέτηση στη στέγη, µπορείτε ήδη από το έδαφος να συναρµολογήσετε τους κοντούς σωλήνες ηλιακού και τις τάπες, διευκολύνοντας έτσι την εργασία πάνω στη στέγη. Για να ασφαλίσετε τους σωλήνες ηλιακού, οι σφικτήρες θα πρέπει να είναι ασφαλισµένοι µε το δακτύλιο ασφαλείας. V Ωθήστε την τάπα ( εικ. 5, ()) µέχρι τέρµα στο σωλήνα ηλιακού 55 mm (). V Για να ασφαλίσετε τη σύνδεση, φέρτε το σφικτήρα στην κατάλληλη θέση ( εικ. 5, (4)) και αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας ( ). V Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια (προστασία µεταφοράς) από τις συνδέσεις συλλέκτη που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµα. V Ωθήστε τις ήδη συναρµολογηµένες µε το σφικτήρα () τάπες () στις δύο ελεύθερες συνδέσεις της συστοιχίας συλλεκτών. V Όταν οι σφικτήρες εφαρµόσουν σωστά, αφαιρέστε τους δακτυλίους ασφαλείας για να ασφαλίσετε τη σύνδεση. Σχ. 54 Σφικτήρας µε δακτύλιο ασφαλείας και δίπλα τοποθετηµένος στις ήδη τοποθετηµένες τάπες Προσυναρµολογηµένη τάπα Σφικτήρας SD RS Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

9 Τοποθέτηση των συλλεκτών Σε σύστηµα 00 l: Προσυναρµολόγηση του σετ ενδιάµεσης σύνδεσης Η υδραυλική σύνδεση δύο συλλεκτών πραγµατοποιείται µε το σετ ενδιάµεσης σύνδεσης (σωλήνες ηλιακού 95 mm και σφικτήρες από τις γωνίες προστασίας). Στα σχήµατα το σετ ενδιάµεσης σύνδεσης απεικονίζεται µε τον πρώτο συλλέκτη τοποθετηµένο δεξιά. V Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια (προστασία µεταφοράς) από τις σχετικές συνδέσεις συλλέκτη. V Ωθήστε τους σωλήνες ηλιακού 95 mm () στις συνδέσεις της δεξιάς πλευράς του δεύτερου και κάθε επόµενου συλλέκτη. V Ωθήστε τους σφικτήρες () πάνω στο σωλήνα ηλιακού (ο δεύτερος σφικτήρας ασφαλίζει στη συνέχεια τη σύνδεση του άλλου συλλέκτη). V Όταν ο σφικτήρας εφαρµόζει πλέον σωστά, αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας για να ασφαλίσετε τη σύνδεση (). Σχ. 55 Συναρµολογηση διπλού σφικτήρα συλλέκτη RS 6. Υδραυλική σύνδεση Συνδέστε τους συλλέκτες κατά Tichelmann ( εικ. 56) Σχ RS Υδραυλική σύνδεση κατά Tichelmann Μπόιλερ Σύνδεση κρύου νερού Σύνδεση επιστροφής, ηλιακό κύκλωµα 4 Τάπα 5 Αγωγός επιστροφής 6 Αγωγός προσαγωγής 7 Σύνδεση ζεστού νερού 8 Σύνδεση προσαγωγής, ηλιακό κύκλωµα 9 Σύνδεση βαλβίδας ασφαλείας, ηλιακό κύκλωµα 0 Υποδοχή πλήρωσης για το ηλιακό θερµικό υγρό Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

10 6 Τοποθέτηση των συλλεκτών 6. Στερέωση συλλεκτών Η στερέωση των συλλεκτών πάνω στα ελάσµατα προφίλ επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των µονών σφικτήρων συλλέκτη () στην αρχή και στο τέλος µιας σειράς συλλεκτών και των διπλών σφικτήρων συλλέκτη () ανάµεσα στους συλλέκτες αντίστοιχα. Επιπλέον µε το αντιολισθητικό στήριγµα () αποτρέπεται η ολίσθηση του συλλέκτη. Τα πλαστικά τµήµατα των σφικτήρων συλλέκτη δε λειτουργούν ως λαβές. Απλώς διευκολύνουν την τοποθέτηση RS Σχ. 57 Στοιχεία στερέωσης για το συλλέκτη 6.. Εφαρµογή µονού σφικτήρα συλλέκτη δεξιά V Ωθήστε το µονό σφικτήρα συλλέκτη () στη δεξιά άκρη της συστοιχίας συλλεκτών µέσα στα ελάσµατα προφίλ ταράτσας/στέγης, µέχρι να ασφαλίσει µέσα στην πρώτη επιµήκη οπή του ελάσµατος προφίλ RS Σχ. 58 Εφαρµογή µονού σφικτήρα συλλέκτη δεξιά 6.. Τοποθέτηση του πρώτου συλλέκτη Ξεκινήστε απο τη δεξιά πλευρά την τοποθέτηση των συλλεκτών πάνω στα ελάσµατα προφίλ. Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού. V Τοποθετείτε τους συλλέκτες πάντα µε τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου. V Τοποθετήστε τον πρώτο συλλέκτη στα ελάσµατα προφίλ και αφήστε τον να γλιστρήσει µέσα στα αντιολισθητικά στηρίγµατα (). Η κάτω ακµή του συλλέκτη () πρέπει να βρίσκεται στο άνοιγµα του αντιολισθητικού στηρίγµατος RS Σχ. 59 Τοποθέτηση του πρώτου συλλέκτη στα ελάσµατα προφίλ 4 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

11 Τοποθέτηση των συλλεκτών 6 V Ωθήστε προσεκτικά το συλλέκτη () στο µονό σφικτήρα συλλέκτη και τοποθετήστε τον σε οριζόντια θέση. V Σφίξτε το µονό σφικτήρα συλλέκτη µε κλειδί µεγέθους 5. Ο συγκρατητήρας () του σφικτήρα συλλέκτη εφαρµόζει πλέον στην κάτω ακµή του συλλέκτη. Το σφίξιµο της βίδας προκαλεί θραύση στα πλαστικά στηρίγµατα στα σηµεία θραύσης. Σχ RS Μονός σφικτήρας συλλέκτη βιδωµένος 6.. Σε σύστηµα 00 l: Τοποθέτηση του διπλού σφικτήρα συλλέκτη V Τοποθετήστε το διπλό σφικτήρα συλλέκτη µε το περικόχλιο στο άνοιγµα του ελάσµατος προφίλ και του συνδετήρα µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο πλαστικός αποστάτης () να αγκαλιάζει το έλασµα προφίλ. V Ωθήστε το διπλό σφικτήρα συλλέκτη µέχρι το πλαίσιο του συλλέκτη. Σφίξτε τη βίδα µόνο εφόσον ο δεύτερος συλλέκτης έχει ήδη ωθηθεί µέσα στο διπλό σφικτήρα συλλέκτη. Σχ. 6 Συναρµολογηση διπλού σφικτήρα συλλέκτη SD RS 6..4 Σε σύστηµα 00 l: Τοποθέτηση του δεύτερου συλλέκτη V Τοποθετήστε το δεύτερο συλλέκτη µε τους προεγκατεστηµένους σωλήνες ηλιακού () στα ελάσµατα προφίλ και αφήστε τον να γλιστρήσει µέσα στα αντιολισθητικά στηρίγµατα. V Και στις δύο συνδέσεις ωθήστε το δεύτερο σφικτήρα συλλέκτη () στο σωλήνα ηλιακού (). V Ωθήστε το δεύτερο συλλέκτη στον πρώτο συλλέκτη (4) µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι προεγκατεστηµένοι σωλήνες ηλιακού να ωθηθούν στις αριστερές συνδέσεις () του πρώτου συλλέκτη. 4 Σχ. 6 Τοποθέτηση δεύτερου συλλέκτη δίπλα στον πρώτο Σωλήνας ηλιακού Σφικτήρας Συνδέσεις από την πλευρά του συλλέκτη 4 εύτερος συλλέκτης SD Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 5

12 6 Τοποθέτηση των συλλεκτών V Ωθήστε το σφικτήρα πάνω από το εξόγκωµα της σύνδεσης συλλέκτη και αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας. Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω έλλειψης στεγανότητας στις συνδέσεις των εύκαµπτων σωλήνων και τις τάπες. V Ασφαλίστε τους σωλήνες ηλιακού και τις τάπες στη σύνδεση του συλλέκτη µε ένα σφικτήρα ( εικ. 6). V Σφίξτε τη βίδα του διπλού σφικτήρα συλλέκτη µε το κλειδί µεγέθους 5. Ο συγκρατητήρας () του σφικτήρα συλλέκτη εφαρµόζει πλέον στην κάτω ακµή του συλλέκτη. Το σφίξιµο της βίδας προκαλεί θραύση στα πλαστικά στηρίγµατα στα σηµεία θραύσης. Σχ. 6 Σωλήνας ηλιακού µε ασφαλισµένους σφικτήρες RS SD RS Σχ. 64 ιπλός σφικτήρας συλλέκτη ανάµεσα σε δύο συλλέκτες 6..5 Τοποθέτηση µονού σφικτήρα συλλέκτη αριστερά Όταν έχουν τοποθετηθεί όλοι οι συλλέκτες, µπορούν πλέον να στερεωθούν και οι δύο µονοί σφικτήρες συλλέκτη που αποµένουν. V Ωθήστε το µονόι σφικτήρα συλλέκτη () στα άκρα του ελάσµατος προφίλ. V Ωθήστε το σφικτήρα συλλέκτη µέχρι το πλαίσιο του συλλέκτη και βιδώστε τον µε ένα κλειδί µεγέθους 5. Ο συγκρατητήρας () του σφικτήρα συλλέκτη εφαρµόζει πλέον στην κάτω ακµή του συλλέκτη. Το σφίξιµο της βίδας προκαλεί θραύση στα πλαστικά στηρίγµατα στα σηµεία θραύσης. Σχ SD RS Μονός σφικτήρας συλλέκτη αριστερά 6 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

13 Τοποθέτηση του µπόιλερ 7 7 Τοποθέτηση του µπόιλερ Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης. Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανατροπής και πτώσης τµηµάτων! V Λάβετε τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης ατυχηµάτων κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας πάνω σε στέγη. V Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στη στέγη προστατευτείτε από πτώση. V Φοράτε πάντοτε την προσωπική σας προστατευτική ενδυµασία και τον αντίστοιχο εξοπλισµό. V Μετά την ολοκλήρωση της συναρµολόγησης βεβαιωθείτε ότι οι ιµάντες συγκράτησης και το µπόιλερ εδράζουν σωστά. Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού όταν διακόπτονται οι εργασίες. V Ασφαλίστε το µπόιλερ από πτώση ή γλίστρηµα. Για την τοποθέτηση χρησιµοποιήστε ένα µηχάνηµα ανύψωσης από τον τοµέα κατασκευών στέγης. Ποτέ µην επιχειρείτε να µεταφέρετε το µπόιλερ µόνοι σας. Μπόιλερ που δεν έχουν στερεωθεί καλά ενδέχεται να ανατραπούν ή να γλιστρήσουν κατά τη µεταφορά ή την τοποθέτηση. Πριν από την τοποθέτηση του µπόιλερ στο σύστηµα συναρµολόγησης πρέπει να τοποθετηθούν τεµάχια σύνδεσης στις συνδέσεις του µπόιλερ στο έδαφος: επιστροφή ηλιακού κρύο νερό ζεστό νερό. Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 7

14 7 Τοποθέτηση του µπόιλερ 7. Τοποθέτηση του µπόιλερ σε σύστηµα ταράτσας V Τοποθετήστε το µπόιλερ () πάνω στους ιµάντες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Στο σηµείο αυτό φροντίστε ώστε η προσαγωγή ηλιακού να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και οι συνδέσεις προσαγωγής ηλιακού, κρύου και ζεστού νερού αντίστοιχα να έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω. V Τοποθετήστε το µπόιλερ στη µέση. Σχ RS Άποψη τοποθέτησης σε ταράτσα (εδώ το σύστηµα 00 l) 7. Τοποθέτηση του µπόιλερ σε σύστηµα στέγης V Τοποθετήστε το µπόιλερ () πάνω στους ιµάντες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Στο σηµείο αυτό φροντίστε ώστε η προσαγωγή ηλιακού να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και οι συνδέσεις προσαγωγής ηλιακού, κρύου και ζεστού νερού αντίστοιχα να έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω. V Τοποθετήστε το µπόιλερ στη µέση. Σχ RS Άποψη συναρµολόγησης σε κεραµοσκεπή (εδώ το σύστηµα 00 l) 7.. Στερέωση του µπόιλερ µε τους ιµάντες µπόιλερ V Τοποθετήστε τη γλωσσίδα () που βρίσκεται στο πίσω άκρο του ιµάντα µπόιλερ () στο έλασµα προφίλ µπόιλερ () και σφίξτε τη βίδα. Η βίδα, όταν σφιχθεί, προεξέχει στο κάτω µέρος από την επιµήκη οπή προσφέροντας επιπλέον ασφάλιση στον ιµάντα µπόιλερ έναντι µιας ενδεχόµενης ολίσθησής του από το έλασµα προφίλ RS Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω χαλαρών βιδωτών συνδέσεων. V Μετά την τοποθέτηση του µπόιλερ σφίξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις. Σχ. 68 Άποψη συναρµολόγησης σε κεραµοσκεπή (εδώ το σύστηµα 00 l) Ιµάντας µπόιλερ Γλωσσίδα Έλασµα προφίλ µπόιλερ 8 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

15 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης 8 8 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης Κατά τη στεγανοποίηση των βιδωτών συνδέσεων των σωληνώσεων µε καννάβι, χρησιµοποιείτε οπωσδήποτε µία πάστα στεγανοποίησης σπειρωµάτων ανθεκτική σε θερµοκρασίες µέχρι 50 C (π.χ. Neo- Fermit universal). Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω έλλειψης στεγανότητας στους σωλήνες ηλιακού. V Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε για τη σωστή θέση του σφικτήρα πριν αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας. Η εκ των υστέρων χαλάρωσή του µε τανάλια µπορεί να επηρεάσει τη δύναµη σύσφιξης. Εάν ο σωλήνας ηλιακού πρέπει να κλείσει ή να ασφαλίσει, ο δακτύλιος σύσφιξης πρέπει να αφαιρεθεί από τον σφικτήρα. Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού. Μπορείτε να αφαιρέσετε το δακτύλιο ασφαλείας µόνο εφόσον ο σφικτήρας βρίσκεται πάνω από το σωλήνα ηλιακού. Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 9

16 8 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης 8. Σύνδεση αγωγού προσαγωγής σε σύστηµα 50/00 l Οι σωλήνες ηλιακού δεν πρέπει να κάµπτονται, διότι έτσι περιορίζεται η ροή. V Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια (προστασία µεταφοράς) από τις σχετικές συνδέσεις συλλέκτη. V Ωθήστε το περικόχλιο (7) πάνω από τη σύνδεση συλλέκτη. V Τοποθετήστε το δακτύλιο σύσφιξης (6) πίσω από το εξόγκωµα της σύνδεσης συλλέκτη και πιέστε τον. V Πιέστε τη γωνιακή µούφα µε το στεγανοποιητικό δακτύλιο (5) στη σύνδεση, ευθυγραµµίστε την και βιδώστε την µε ένα περικόχλιο. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού (4) στη γωνιακή µούφα και στερεώστε τον µε ένα σφικτήρα (). V Συναρµολογήστε πρώτα τη γωνία του µπόιλερ () µε το µαστό του σωλήνα () και στη συνέχεια βιδώστε την στη σύνδεση προσαγωγής ηλιακού (8) του µπόιλερ. V Οδηγήστε το σωλήνα ηλιακού (4) από το συλλέκτη στη σύνδεση προσαγωγής ηλιακού (8) και κοντύνετέ τον στο κατάλληλο µήκος. V Ωθήστε το σφικτήρα πάνω στο σωλήνα ηλιακού. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού στο µαστό () µέχρι τέρµα και ασφαλίστε τον µε ένα σφικτήρα. 5 Σχ RS Συναρµολόγηση αγωγού προσαγωγής (σύστηµα 50/00 l) Γωνία του µπόιλερ Μαστός Σφικτήρας 4 Σωλήνας ηλιακού 00 mm(πρέπει να κοπεί από τον µήκους 00 mm σωλήνα ηλιακού) 5 Γωνιακή µούφα συλλέκτη µε στεγανοποιητικό δακτύλιο 6 ακτύλιος σύσφιξης 7 Περικόχλιο 8 Σύνδεση προσαγωγής µπόιλερ 40 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

17 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης 8 8. Σύνδεση αγωγού προσαγωγής σε σύστηµα 00 l V Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια (προστασία µεταφοράς) από τις σχετικές συνδέσεις συλλέκτη. V Ωθήστε το περικόχλιο (7) πάνω από τη σύνδεση συλλέκτη. V Τοποθετήστε το δακτύλιο σύσφιξης (6) πίσω από το εξόγκωµα της σύνδεσης συλλέκτη και πιέστε τον. V Πιέστε τη γωνιακή µούφα µε το στεγανοποιητικό δακτύλιο (5) στη σύνδεση, ευθυγραµµίστε την και βιδώστε την µε ένα περικόχλιο. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού (4) στη γωνιακή µούφα και στερεώστε τον µε ένα σφικτήρα (). V Συναρµολογήστε πρώτα τη µούφα σύνδεσης του µπόιλερ () µε το µαστό του σωλήνα () και στη συνέχεια βιδώστε την στη σύνδεση προσαγωγής ηλιακού (8) του µπόιλερ. V Οδηγήστε το σωλήνα ηλιακού (4) από το συλλέκτη στη σύνδεση προσαγωγής του σωλήνα ηλιακού (8) και κοντύνετέ τον στο κατάλληλο µήκος. V Ωθήστε το σφικτήρα πάνω στο σωλήνα ηλιακού. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού στο µαστό () µέχρι τέρµα και ασφαλίστε τον µε ένα σφικτήρα. Σχ Συναρµολόγηση αγωγού προσαγωγής (σύστηµα 00 l) Μούφα σύνδεσης µπόιλερ Μαστός Σφικτήρας 4 Σωλήνας ηλιακού 00 mm(πρέπει να κοπεί από τον µήκους 00 mm σωλήνα ηλιακού) 5 Γωνιακή µούφα συλλέκτη µε στεγανοποιητικό δακτύλιο 6 ακτύλιος σύσφιξης 7 Περικόχλιο 8 Σύνδεση προσαγωγής µπόιλερ RS Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 4

18 8 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης 8. Σύνδεση του αγωγού επιστροφής V Ωθήστε το περικόχλιο (6) πάνω από τη σύνδεση συλλέκτη. V Τοποθετήστε το δακτύλιο σύσφιξης (7) πίσω από το εξόγκωµα της σύνδεσης συλλέκτη και πιέστε τον. V Πιέστε τη γωνία του συλλέκτη µε το στεγανοποιητικό δακτύλιο (8) στη σύνδεση, ευθυγραµµίστε την και βιδώστε την µε ένα περικόχλιο. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού (5) στη γωνιακή µούφα και στερεώστε τον µε ένα σφικτήρα (). V Συναρµολογήστε πρώτα τη γωνία του µπόιλερ () µε το µαστό () και στη συνέχεια βιδώστε την στη σύνδεση επιστροφής ηλιακού (4) του µπόιλερ. V Οδηγήστε το σωλήνα ηλιακού (5) από το συλλέκτη στη σύνδεση επιστροφής του σωλήνα ηλιακού (4) και κοντύνετέ τον στο κατάλληλο µήκος. V Ωθήστε το σφικτήρα πάνω στο σωλήνα ηλιακού. V Ωθήστε το σωλήνα ηλιακού στο µαστό () µέχρι τέρµα και ασφαλίστε τον µε ένα σφικτήρα. Σχ. 7 Συναρµολόγηση αγωγού επιστροφής Γωνία του µπόιλερ Μαστός Σφικτήρας 4 Επιστροφή ηλιακού 5 Σωλήνας ηλιακού 400 mm(πρέπει να κοπεί από τον µήκους 00 mm σωλήνα ηλιακού) 6 Περικόχλιο 7 ακτύλιος σύσφιξης 8 Γωνία του συλλέκτη RS 8.4 Τοποθέτηση στηρίγµατος για τον αγωγό επιστροφής Οι σωλήνες ηλιακού δεν πρέπει να κάµπτονται, διότι έτσι περιορίζεται η ροή. V Με το στήριγµα µπορείτε να στερεώσετε το σωλήνα ηλιακού στο συλλέκτη. Συνιστάται η χρήση σφικτήρων σωλήνων του εµπορίου () για τη στερέωση του σωλήνα ηλιακού στο σπείρωµα Μ8 του στηρίγµατος (). Επιλέξτε την κατάλληλη διάµετρο του σφικτήρα σωλήνα βάσει της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα ηλιακού. V Εισαγάγετε το στήριγµα () στο πλαίσιο συλλέκτη και σφίξτε τη βίδα µε κλειδί µεγέθους 5. V Με το στήριγµα µπορείτε να στερεώνετε το σωλήνα ηλιακού στο συλλέκτη. Προειδοποίηση: Ζηµιές στην εγκατάσταση λόγω φθοράς των σωλήνων ηλιακού. V Τοποθετήστε το σωλήνα ηλιακού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην ακουµπά σε αιχµηρές γωνίες. Σχ. 7 Στερέωση στηρίγµατος στο πλαίσιο συλλέκτη Σφικτήρας σωλήνα (διατίθεται από τον πελάτη) Σπείρωµα M8 Στήριγµα SD RS 4 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

19 Τοποθέτηση αγωγών σύνδεσης Σύνδεση αγωγών πόσιµου νερού Για την προστασία της κυκλοφορίας του πόσιµου νερού πρέπει αρχικά να τοποθετηθεί η βαλβίδα ασφαλείας που περιλαµβάνεται στο σετ σύνδεσης. V Τοποθετήστε τη βαλβίδα ασφαλείας προς την πλευρά του πόσιµου νερού 0 bar() δεξιά κάτω από το µπόιλερ. Εξαιτίας της διαφοράς θερµοκρασίας και κατ επέκταση των διαφορών στην πίεση κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού από τη βαλβίδα ασφαλείας (). Φροντίστε ώστε το νερό που διαρρέει να αποµακρύνεται µε κατάλληλο τρόπο. Σχ. 7 Τοποθέτηση της βαλβίδας ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας RS Οι αγωγοί πόσιµου νερού πρέπει να τοποθετηθούν και να συνδεθούν από τον πελάτη. V Συνδέστε του αγωγούς κρύου () και ζεστού () νερού αντίστοιχα σύµφωνα µε τις τοπικές διατάξεις. Σχ. 74 Σύνδεση αγωγών πόσιµου νερού Σύνδεση ζεστού νερού Σύνδεση κρύου νερού RS 8.6 Μόνωση των αγωγών σύνδεσης Οι εργασίες µόνωσης πρέπει να διεξάγονται εφόσον όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές. V Ελέγξτε αν εδράζουν σωστά το σετ συναρµολόγησης, ο συλλέκτης και το µπόιλερ. Μόνωση των συλλεκτήριων αγωγών κατά την εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση από τον πελάτη Χρησιµοποιήστε για την εξωτερική µόνωση των αγωγών υλικό ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτινοβολίες και στις υψηλές θερµοκρασίες (50 C). Για τη µόνωση της εσωτερική πλευράς των αγωγών χρησιµοποιείτε υλικό ανθεκτικό στις υψηλές θερµοκρασίες (50 C). Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 4

20 9 Έναρξη λειτουργίας 9 Έναρξη λειτουργίας 9. Πλήρωση της εγκατάστασης Πριν από την πλήρωση της εκγατάστασης σιγουρευτείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές. Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυµατισµού από επαφή µε το ηλιακό θερµικό υγρό. V Όταν έρχεστε σε επαφή µε το ηλιακό θερµικό υγρό φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά. V Όταν το ηλιακό θερµικό υγρό έρχεται σε επαφή µε το δέρµα, ξεπλύντε το µε νερό και σαπούνι. V Σε περίπτωση που το ηλιακό θερµικό υγρό έρθει σε επαφή µε τα µάτια παρά τη χρήση προστατευτικών γυαλιών, κρατήστε τα µάτια ανοιχτά και ξεπλύντε τα µε τρεχούµενο νερό.το υγρό είναι βιοδιασπώµενο και µη διαβρωτικό. Μπορείτε να ζητήσετε ένα φύλλο οδηγιών ασφαλείας µε περισσότερες πληροφορίες για το ηλιακό θερµικό υγρό από τον κατασκευαστή. Προειδοποίηση: λόγω εξατµίσεων στο ηλιακό κύκλωµα, όταν το ηλιακό σύστηµα τίθεται σε λειτουργία. V Το ηλιακό σύστηµα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία µόνο όταν ο ήλιος δεν πέφτει πάνω στο συλλέκτη, δηλαδή όταν έχει συννεφιά, νωρίς το πρωί, το βράδυ ή όταν ο συλλέκτης είναι καλυµµένος. Χρησιµοποιείτε για το ηλιακό σύστηµα αποκλειστικά ηλιακό θερµικό υγρό L, το οποίο είναι ήδη αναµεµειγµένο και έτοιµο για χρήση. Το υγρό εγγυάται την ασφαλή λειτουργία µέχρι τους 4 C, προστατεύει από βλάβες λόγω παγετού και προσφέρει υψηλή προστασία ατµού. V Γεµίστε το µπόιλερ () µέχρι επάνω µε ηλιακό θερµικό υγρό, µέχρι να βγαίνει από την υποδοχή πλήρωσης. V Μόλις η εγκατάσταση γεµίσει, κλείστε την υποδοχή πλήρωσης µε τις τάπες που περιλαµβάνονται στη συσκευασία RS Σχ. 75 Πλήρωση της εγκατάστασης 44 Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων

21 Έναρξη λειτουργίας 9 Τοποθέτηση της βαλβίδας ασφαλείας προς την πλευρά του ηλιακού κυκλώµατος Για τη διασφάλιση κυκλοφορίας του ηλιακού κυκλώµατος πρέπει να τοποθετηθεί στο µπόιλερ η βαλβίδα ασφαλείας που περιλαµβάνεται στη συσκευασία. V Τοποθετήστε τη βαλβίδα ασφαλείας (,5 bar) () από την πλευρά του ηλιακού κυκλώµατος πάνω στο µπόιλερ. Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαύµατος στη βαλβίδα ασφαλείας Σε περίπτωση που δηµιουργηθεί πίεση µεγαλύτερη από,5 bar από την πλευρά του ηλιακού κυκλώµατος, ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας. εν έχει ωστόσο τη δυνατότητα να αποµακρύνει αποτελεσµατικά τον ατµό. V Αποφεύγετε την παραµονή κοντά στην εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Σχ RS Τοποθέτηση της βαλβίδας ασφαλείας από την πλευρά του ηλιακού κυκλώµατος Θερµοσιφωνικό ηλιακό SKE.0/SKN.0 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων 45

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 7 747 00 56 06/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα σε βάση στήριξης ταράτσας ιαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόµενα Τεχνικά στοιχεία............................................

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίπεδοι συλλέκτες 670680458-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίπεδοι συλλέκτες 67068058-00.Av Logasol CKN.0-s / CKE.0-s / CKN.0-s / CKE.0-s Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 539 0/2002 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συναρµολόγησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Πρόλογος Σχετικά µε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5 Συλλέκτης σωλήνων κενού για ηλιοθερμικά συστήματα 6 720 817 758 (2016/02) GR Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο, οριζόντια τοποθέτηση Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίπεδος συλλέκτης 670647804-00.T Logasol SKN 4.0 Τοποθέτηση εντός στέγης Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ]

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] 2014 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] Αγαπητέ πελάτες! Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τις πιο κάτω οδηγίες οι οποίες έχουν ως σκοπό την ασφαλή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ Οδηγίες Εγκατάστασης Puritan Bennett TM τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800 Έλεγχος περιεχομένου κιτ Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

/2000 (GR)

/2000 (GR) 6009 07/000 (GR) Για τη τεχνική εταιρία Οδηγίες συντήρησης Έλεγχος και αντικατάσταση των ανόδων µαγνησίου Παρακαλούµε να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συντήρηση Περιεχόµενα Γενικά.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5 Συλλέκτης σωλήνων κενού για ηλιοθερμικά συστήματα 6 70 87 757 (06/0) GR Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR0 CPC, SKR5 Τοποθέτηση στη στέγη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, (30)210 5381427, Φαξ 2105451128, islab@in.teipir.gr Καθηγητής Γ. Ε. Χαµηλοθώρης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

TECH/3. /

TECH/3. / 34 SOL-TECH /3.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1750mm TEM 2 2 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1544mm TEM 2 3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ 978mm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 604 450 /004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G5 και Logano G5 με καυστήρα Logatop Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης

Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης 6 720 618 697-00.2ITL WST 400 SCEhp WST 500 SCEhp 6 720 808 039 (2013/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9 Οδηγίες εγκατάστασης Συστημάτων Στερέωσης Περιεχόμενα Σελίδα Σελίδα 1. Κεραμοσκεπή με ξύλινο σκελετό 2-4 2. Στέγη από λαμαρίνα (κυματοειδής, τραπεζοειδής, σάντουϊτς) 5 2.1 Στερέωση με προ/νες βίδες στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 6303 04 03/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Θερµαντήρας Logalux PL750/ S και PL000/ S Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ MONO ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ Μ45 Alu ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Κάλυμμα σκούτερ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποσυναρµολογηµενη διάταξη µονόφυλλου ανοιγόµενου παραθυρου..σελ 3 Πίνακας απαιτούµενων εξαρτηµάτων..σελ 4 Συναρµολόγηση κάσας.....σελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα LVZR 22-3 V LVZR 22-3 V AC/DC LVZR 22-3 VDE INSTR_LVZR_GR.doc Σελίδα 1 / 10 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ασφάλεια 3. Περιγραφή 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ Κεφάλαιο 3 Οδηγίες τοποθέτησης 1. Πριν την εγκατάσταση του συστήματος διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που αναφέρονται και απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 2. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρον Αυτοματισμοί. Οδηγίες Εγκατάστασης 2ΦK Πόρτας Ορόφου A2. Εγχειρίδιο Οδηγιών

Μέτρον Αυτοματισμοί. Οδηγίες Εγκατάστασης 2ΦK Πόρτας Ορόφου A2. Εγχειρίδιο Οδηγιών Μέτρον Αυτοματισμοί Οδηγίες Εγκατάστασης 2ΦK Πόρτας Ορόφου A2 Εγχειρίδιο Οδηγιών Περιεχόμενα 3-6 4 4 5 6 7-10 11-14 15-18 19-20 21-22 23-26 27-30 31-32 33-34 1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1.1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Θερμοσιφωνικό Σύστημα Μark4 & GigaXS. [εγκατάσταση σύνδεση λειτουργία - συντήρηση]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Θερμοσιφωνικό Σύστημα Μark4 & GigaXS. [εγκατάσταση σύνδεση λειτουργία - συντήρηση] ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Θερμοσιφωνικό Σύστημα Μark4 & GigaXS [εγκατάσταση σύνδεση λειτουργία - συντήρηση] Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα μας. Τα ηλιακά συστήματα Calpak είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού

Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού 6300838 0/000 GR Για τη τεχνική εταιρία Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού για ταµπλό ρύθµισης Logamatic 07 (Μ) µε ηλιακή πλακέτα FM Να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση Εισαγωγή Σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για το δοχείο Pro Clean ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ

Οδηγίες εγκατάστασης για το δοχείο Pro Clean ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ Οδηγίες εγκατάστασης για το δοχείο Pro Clean ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ Πρόλογος Θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς για την αγορά ενός προϊόντος του Οίκου TiSUN! Με το όνομά μας εγγυώμαστε την υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 630 4979 05/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Θερµαντήρας-µπόιλερ νερού SM300/1 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Η Γ Ι Ε Σ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD. ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ. 210 2525222 Fax 210 2723929 atengr@otenet.gr www.aten.gr 1.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ Α HXD Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΝΑΜΟΚΛΕΙ ΩΝ HXD (Το Ελληνικό κείµενο είναι µετάφραση του ξενόγλωσσου εγχειριδίου της Enerpac. Οι αναφορές σε σχήµατα και παραγράφους αντιστοιχούν στο ξενόγλωσσο).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟ Ι : 1,75 2,00 2,50 2,70

ΤΥΠΟ Ι : 1,75 2,00 2,50 2,70 Λεύκτρων & ΛαΙκών Αγώνων, 13671 Α- χαρναί - Αθήνα Ελλάδα Τηλ.: (+30210) 23.89.500 Fax : (+30210) 23.89.502 Email: export@sole.gr www.eurostar-solar.com www.sole.gr Ηλιακοί συλλέκτες Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 1 597 0720 GR 02.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης για τσιμεντένια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου Κιτ Συστοιχίας υγραερίου σελίδα 1 από 5 Το κιτ πολλαπλής σύνδεσης της GOK προορίζεται για τη σύνδεση 2, 4, 6 ή περισσοτέρων υγραερίου σε μια εγκατάσταση τροφοδοσίας. Με τη βοήθεια του μεταγωγέα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 Β ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 C ΜΠΑΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1 D ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 F ΡΑΒΔΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 7 747 08 862-07/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τα δοχεία BE-SSP και BE-F ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ

Οδηγίες εγκατάστασης για τα δοχεία BE-SSP και BE-F ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ Οδηγίες εγκατάστασης για τα δοχεία και BE-F ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ Πρόλογος Θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς για την αγορά ενός προϊόντος του Οίκου TiSUN! Με το όνομά μας εγγυώμαστε την υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας.

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. MOBY 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας ελέγχου της για να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 ltr. 85KW με κωδικό κινητήρα AUY, από το μοντέλο 2003 Κιτ ιμάντα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη και κατασκευή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα Η Ελλάδα έχει περίπου το 1/4 των ηλιακών θερμοσιφώνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα αν κοιτάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΑ EUROSTAR: 120-1-A175/120-1-A200/150-1-A200/150-1-A250/200-1-A200/200-1-A250/200-1-A270/200-2-A175/200-2-A200/300-2-A200/300-2-A250

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα