ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α"

Transcript

1 Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεύχος Α Α4.4 & Α4.5 Παρακαλούμε διευκρινίστε αν κατά την περίοδο εγγύησης και συντήρησης απαιτείται η προμήθεια νέων εκδόσεων για το έτοιμο λογισμικό, ή αρκεί η παροχή fixes, patches και όχι new releases. Στην αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στον πίνακα οικονομικής με και χωρίς τιμές πρέπει να εμφανίζονται διακριτά οι κωδικοί συντήρησης των προσφερόμενων λογισμικών του κατασκευαστή για όλα τα προσφερόμενα έτη εγγύησης και συντήρησης. Σύμφωνα με την παράγραφο Α4.4, υποπαράγραφο 2 και τον πίνακα συμμόρφωσης C3.29, α/α 9, απαιτείται παράδοση εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών. 2 Α1.2.4 Σε σχέση µε την Αρχιτεκτονική ικτύου Στρατολογίας που απεικονίζεται στην Σελίδα 22, παρακαλούµε όπως µας δοθούν στοιχεία αναφορικά µε τα προϊόντα τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Μ/Κ Στρατολογίας Data Center. Επίσης, στοιχεία σχετικά µε τον LDAP Server που χρησιμοποιείται. Ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός (Router, Firewall, Switches) είναι κατασκευασμένος από την εταιρεία Cisco. Οι εξυπηρετητές (Servers) είναι κατασκευασμένοι από την εταιρία ΗΡ, εκτός των Database Servers που έχουν κατασκευαστεί από την εταιρία Sun Microsystems, και το σύστημα δίσκων (SAN) είναι κατασκευασμένο από την εταιρία EMC. Ειδικότερα, όσον αφορά στους LDAP Servers, επισημαίνεται ότι, το χρησιμοποιούμενο LDAP είναι

2 Α 2 Microsoft Active Directory, εγκατεστημένο σε Windows Server 2003 Standard Edition. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο A.1.2.4, στην υφιστάμενη υποδομή περιλαμβάνονται δύο (2) LDAP Servers με λειτουργικό σύστημα Windows Server Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή «http://support.microsoft.com/ lifecycle/search/default.aspx?alpha=windows+server R2», το λογισμικό Windows Server 2003 δεν θα υποστηρίζεται πλέον από τα μέσα του 2015, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ενσωμάτωση διαλειτουργικότητα του νέου συστήματος με την υφιστάμενη υποδομή, παρά μόνο με την αναβάθμιση των δύο (2) LDAP Servers σε λειτουργικό σύστημα Windows Servers Δεδομένου ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να τον ολοκληρώσουνδιασυνδέσουν με την υφιστάμενη υποδομή του Πληροφοριακού Συστήματος Στρατολογίας όπως αυτό περιγράφεται στην Α της Διακήρυξης και να αναβαθμίσουν και ολοκληρώσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την στρατολογία (παράγραφος Α.2.1), προκύπτει ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να προσφέρουν κάθε εξοπλισμό/λογισμικό προκειμένου η προτεινόμενη λύση να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Ως εκ τούτου

3 Α 3 απαιτείται η παροχή δύο (2) αδειών χρήσης Windows 2012 Server για την αναβάθμιση των υφισταμένων LDAP/Application servers. Επιπλέον, στους πίνακες συμμόρφωσης C3.11, C3.18 C3.19 καθορίζεται ότι απαιτειται η προσφορά λογισμικού virtualization καθώς και η σχετική δυνατότητα στην προσφερόμενη αρχιτεκτονική, για τα οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσφέρουν λογισμικό Virtualization για το σύνολο των ζητούμενων εξυπηρετητών, με εξαίρεση τους Database Servers για τους οποίους απαιτείται να είναι φυσικοί εξυπηρετητές. Όλος ο προαναφερόμενος υφιστάμενος εξοπλισμός εγκαταστάθηκε στο Μ/Κ Στρατολογίας στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογίας», που ολοκληρώθηκε την περίοδο Α3.13 Σε σχέση µε την διαδικασία κωδικοποίησης της στρατολογικής νομοθεσίας, η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου, παρακαλούµε διευκρινίσατε στο πλαίσιο ποιού έργου θα πραγματοποιηθεί. 4 Α3.13 Στο Κεφάλαιο Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου αναφέρεται ότι: η Πιλοτική Λειτουργία του έργου, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) Η αιτούμενη πληροφορία δεν αφορά στον παρόντα διαγωνισμό. Σύμφωνα με τις παραγράφους Α4.3, Α3.31, Φάση 6, και τον πίνακα συμμόρφωσης C3.27, α/α 10, απαιτείται η διάθεση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών

4 Α 4 Α4.3 µηνών. Όµως, στο Κεφάλαιο Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας αναφέρεται ότι: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την Λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την παρουσία σε χώρο που θα υποδεικνύει ο φορέας, τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Παρακαλούµε αποσαφηνίσατε την χρονική διάρκεια της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας. Εάν η χρονική διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας είναι δύο (2) µήνες, τότε επιβεβαιώσατε ότι η παρουσία σε χώρο που θα υποδεικνύει ο φορέας, τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, αφορά την συνολική διάρκεια της Φάσης 6 Έλεγχος Συστημάτων & Πιλοτική Λειτουργία. για το χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών της Φάσης 6, που διαρκούν συνολικά ο έλεγχος συστημάτων και η Πιλοτική Λειτουργία. 5 Α3.13 C3.26 Στο Κεφάλαιο Α3.13 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου της ιακήρυξης, φαίνεται κατά τον 16ο µήνα να εκτελούνται Εκπαίδευση χρηστών & διαχειριστών του συστήματος, καθώς και Πιλοτική Λειτουργία. Όµως, στην υποχρεωτική απαίτηση 5 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.26 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι: Οι ενέργειες της φάσης της εκπαίδευσης θα αρχίσουν µε την ολοκλήρωση Η επικάλυψη της φάσης εκπαίδευσης με τη φάση πιλοτικής λειτουργίας κατά το 16 ο μήνα αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού στο χώρο εργασίας (on the job training) σε εγκατεστημένα και πλήρως λειτουργικά συστήματα, όπως καθορίζεται ρητά στην παράγραφο Α4.1. Σε κάθε περίπτωση, η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών.

5 Α 5 6 Α4.4 C3.15 της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού και των εφαρμογών και πριν τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα μικρότερο των 3 µηνών. Παρακαλούµε διευκρινίστε και προσδιορίστε βάσει της διευκρίνισης τον χρόνο παράδοσης του παραδοτέου Π20 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Στο Κεφάλαιο Α4.4 αναφέρεται ότι: Ο εξοπλισµός και οι εφαρµογές που προσφέρονται πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα κατ ελάχιστον από δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Η απαίτηση 34 του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.15 Γεννήτρια (Η/Ζ) αναφέρει: Βεβαιώσεις εγγυήσεις του πετρελαιοκινητήρα και της γεννήτριας από τα εργοστάσια κατασκευής καθώς και από το εργοστάσιο συναρμολόγησης του Η/Ζ για καλή λειτουργία ενός έτους. Παρατηρείται αναντιστοιχία. Παρακαλούµε διευκρινίστε. Σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης C3.1, α/α 13, ο ακριβής προσδιορισμός του περιεχομένου της εκπαίδευσης και της πιλοτικής λειτουργίας κατά το 16 ο μήνα θα καθοριστεί στη μελέτη εφαρμογής. Η παροχή δύο (2) ετών εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α4.4, αφορά σε υποχρέωση του Αναδόχου του έργου. Η παροχή έγγραφης βεβαίωσης εγγύησης για τον πετρελαιοκινητήρα και της γεννήτριας του ζητούμενου Η/Ζ, αφορά στα εργοστάσια κατασκευής, καθώς και στο εργοστάσιο συναρμολόγησης του Η/Ζ για καλή λειτουργία ενός έτους, σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης C3.15, α/α 34.

6 Α 6 7 Β1.6 Παρακαλούµε όπως µας αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: η ιακήρυξη του ιαγωνισµού σε µορφή αρχείου τύπου.doc ή έστω οι Πίνακες Συµµόρφωσης του ιαγωνισµού σε µορφή αρχείου τύπου.doc 8 Β2.5 Παρακαλούµε επιβεβαιώσατε ότι η σωστή διατύπωση της παραγράφου 2 είναι: Οι Υπεύθυνες ηλώσεις προσκοµίζονται µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, µε εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στους α/α 2 και 4 του πίνακα της παραγράφου Β2.3 του παρόντος, οι οποίες θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (παρ. 5 του άρθρου 3 της ΠΝΠ/ ΦΕΚ Α 237/2012). Τα ηλεκτρονικά αρχεία της Διακήρυξης του διαγωνισμού 2/2014 θα αποσταλούν από την ΜΥ ΥΠΕΘΑ σε μορφή word, σε όλους τους υποψήφιους Αναδόχους που έλαβαν το τεύχος σε μορφή PDF, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δηλώθηκαν. Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των περιεχομένων των αρχείων σε μορφή word και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων Αναδόχων να επιβεβαιώσουν την συμφωνία των αρχείων word με τα αρχεία PDF. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύουν τα αρχεία PDF. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3614/07 όπως τροποποιήθηκαν με εκείνες της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ Α 18), ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ απαιτείται μόνο για τις περιπτώσεις υπεύθυνης δήλωσης που διαλαμβάνονται στους α/α 2Α(1), (2), (3) και (9) του πίνακα της παραγράφου Β2.3.

7 Α 7 9 Β3.2 Παρακαλούµε όπως για λόγους περιβαλλοντικής συνείδησης να επιτραπεί η υποβολή των τεχνικών φυλλαδίων της Προσφοράς σε ηλεκτρονική µορφή, απαλλάσσοντας τους Υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση της υποβολής αυτών σε έντυπη µορφή και στα δύο αντίτυπα της Τεχνικής Προσφοράς (Πρωτότυπο και Αντίγραφο). 10 C3.3 Σε σχέση µε την απαίτηση 57 παρακαλούµε όπως µας δοθεί ο αριθµός των εξουσιοδοτημένων εσωτερικών χρηστών. Οι απαιτήσεις για τα περιεχόμενα του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, όπως καθορίζονται στην παράγραφο Β3.2, καθορίζουν ότι, «σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς», και παραμένουν ως έχουν. Οι εξουσιοδοτημένοι εσωτερικοί χρήστες είναι οκτακόσιοι (800). 11 C3.6 Στην απαίτηση 16, παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί το υπάρχον σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 12 C3.12 Στην απαίτηση 35 θα πρέπει να αναφερθούν ποια είναι τα υφιστάμενα λειτουργικά συστήµατα του φορέα. Το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται από τους αναδόχους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Otenet και Forthnet), λειτουργεί σε περιβάλλον webmail και υποστηρίζει το πρωτόκολλο POP3. Tα υφιστάμενα λειτουργικά συστήµατα του φορέα είναι: Windows server 2003 Standard edition Windows server 2003 R2 Windows server 2003 Enterprise edition Windows CE

8 Α 8 Solaris 9 Ειδικά για το υφιστάμενο SAN και για τους LDAP Servers, βλέπε απάντηση με α/α C3.16 Σε σχέση µε την απαίτηση 32 Παρακαλούµε επιβεβαιώσατε ότι η σωστή απαίτηση είναι 1440x900 /60hz. 14 C3.18 Αναφορικά µε την απαίτηση 47 και µε δεδομένο ότι δεν ζητείται από την ιακήρυξη η υλοποίηση αποµακρυσµένης εφεδρικής φυσικής τοποθεσίας (disaster recovery site), παρακαλούµε διευκρινίστε αν αυτό που ζητείται στην απαίτηση 47 είναι η τεχνολογική δυνατότητα του προϊόντος να υποστηρίξει την συγκεκριμένη προδιαγραφή, η οποία µπορεί να προκύψει µετά από αναβάθµιση της έκδοσης του λογισµικού ή/και συμπληρωματικά προϊόντα (που δεν προσφέρονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού). Επιβεβαιώνεται ότι η απαίτηση είναι: Υποστηριζόμενη Ανάλυση 1440x900 /60Ηz Η αναγραφή «MHz» οφείλεται σε πρόδηλο τυπογραφικό σφάλμα. Η απαίτηση του πίνακα συμμόρφωσης C3.18 α/α 47 αφορά σε υποστήριξη τεχνολογίας, με ή (διαζ) χωρίς προσθήκη συμπληρωματικών προϊόντων ή αναβάθμιση λογισμικού.

9 Α 9 15 C3.26 Στην απαίτηση 11 ζητείται: Η διενέργεια της εκπαίδευσης για προβλεπόμενο αριθµό χρηστών, διαχειριστών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Στο Κεφάλαιο Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης αναφέρονται οι απαιτήσεις σχετικά µε την εκπαίδευση διαχειριστών και χρηστών. Παρακαλούµε διευκρινίσατε ποιες είναι οι απαιτήσεις σχετικά µε την εκπαίδευση των τεχνικών εμπειρογνωμόνων. 16 C4.3.4 Στο σηµείο 8 παρακαλούµε επιβεβαιώσατε ότι η σωστή διατύπωση είναι: Το κόστος που αφορά τις υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό του 2% επί του προϋπολογισμού υλοποίησης του έργου, ήτοι σαράντα χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ (40.123,00 ) µε ΦΠΑ Σύμφωνα με την παράγραφο Α4.1, η εκπαίδευση αφορά σε 150 χρήστες (30 ώρες εκπαίδευσης) και σε 5 διαχειριστές (60 ώρες εκπαίδευσης). Το ποσό που αναγράφεται ολογράφως στην παράγραφο C4.3.4 για το κόστος των υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας, δηλαδή «εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ» είναι λάθος εκ παραδρομής. Επιβεβαιώνεται ότι το κόστος που αφορά τις υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό του 2% επί του προϋπολογισμού υλοποίησης του έργου, ήτοι σαράντα χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ (40.123,00 ) µε ΦΠΑ.

10 Α Μέρος Α, παρ. Α Μέρος Α, παρ. Α.3.13 Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Φάση 5 Εκπαίδευση υλοποιείται κατά τον Μ14-Μ16 και η Φάση 6: Έλεγχος Συστημάτων & Πιλοτική Λειτουργία κατά τον Μ15-Μ17 (Μ15 υλοποιούνται οι έλεγχοι και Μ16-Μ17 η πιλοτική για τουλάχιστον 2 μήνες). Εντούτοις, στην σελ. 73 (περιγραφή της Φάσης 6) αναφέρεται «Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών του συστήματος (Φάση 5) θα ξεκινήσει η Πιλοτική Λειτουργία του έργου, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών». Δεδομένου ότι η Εκπαίδευση ολοκληρώνεται τον Μ16, αν όντως για την έναρξη της πιλοτικής απαιτείται η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τότε η διάρκεια της Φάσης 6 δεν επαρκεί για την υλοποίηση 2 μηνών Πιλοτικής Λειτουργίας. Επιβεβαιώσατε ότι για την έναρξη της Πιλοτικής, απαιτείται μόνο η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων και όχι της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Φάση 7 Δράσεις Προβολής & Δημοσιότητας υλοποιείται κατά τους Μ6-Μ17. Εντούτοις στην περιγραφή της Φάσης (σελ. 74) Βλέπε απάντηση με α/α 4. Η πρώτη ημερίδα θα υλοποιηθεί κατά την έναρξη της Φάσης 7, ήτοι τον Μ6.

11 Α 11 αναφέρεται η υλοποίηση μιας ημερίδας κατά την έναρξη του έργου. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν: 1. Η πρώτη ημερίδα θα υλοποιηθεί κατά την έναρξη της Φάσης 7, ήτοι τον Μ6, ή αν 2. Η Φάση 7 ξεκινά με την έναρξη του έργου. 19 Μέρος Γ, παρ. C Μέρος Α, παρ. Α4.5 & Μέρος Β, παρ. Β4.2 Στο σημείο 8. αναφέρεται σχετικά με το κόστος υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας ότι «δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό του 2% επί του προϋπολογισμού υλοποίησης του έργου, ήτοι εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (40.123,00 ) με ΦΠΑ». Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι ισχύει το 2% επί του προϋπολογισμού υλοποίησης του έργου με ΦΠΑ ήτοι και όχι το ολογράφως ποσό. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το όριο 10% στο ετήσιο κόστος συντήρησης αφορά το συνολικό προϋπολογισμό του έργου (όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β4.2) ή το κόστος των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης (όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α4.5) Βλέπε απάντηση με α/α 16. Το ετήσιο κόστος συντήρησης δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της δαπάνης υλοποίησης του έργου (όπως καθορίζεται στην παράγραφο Β1.2, ήτοι ,00 Ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, το οποίο δύναται να ανέλθει στο μέγιστο ποσό των ,00 Ευρώ ανά έτος, στην περίπτωση που το κόστος της κατάρτισης που θα προσφερθεί είναι μηδενικό.

12 Α Μέρος Α, παρ. Α4.2 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης διαφημιστικών υπηρεσιών (ΕΛΟΤ 1435) σε συνέχεια και της αναφοράς στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο στην παρ. Α4.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού καθορίζονται σαφώς στο Μέρος Β της Διακήρυξης. Οι απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που καθορίζονται στην παράγραφο Α4.2 θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλύπτονται κατά την παροχή των υπηρεσιών. 22 Μέρος C, παρ. C3.10 C3.23 Στις σελίδες του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.10 Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή α/α 1 αναφέρεται «ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του). Από την απαίτηση για τον ελάχιστο χρόνο ανακοίνωσης των 12 μηνών εξαιρούνται τα υποσυστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και τα συστήματα Firewall, καθώς ο ρυθμός εξέλιξης της τεχνολογίας τους δεν θεωρείται τόσο ραγδαίος». Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι η εξαίρεση ισχύει και για τα ζητούμενα Web Application Firewall του Πίνακα Συμμόρφωσης C Σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης C3.23, α/α 39, η προσφερόμενη λύση Web Application Firewall (WAF) μπορεί να είναι υλικό ή λογισμικό. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο WAF είναι υλικό, εμπίπτει στην προδιαγραφή με α/α 1 του πίνακα συμμόρφωσης C3.10.

13 Α Μέρος Α, παρ. Α5.1, Α5.2, Α5.3, Μέρος B, παρ. Β3.2.2 Στις παραγράφους Α5.1 και Α5.2 και Α5.3 ζητείται να δοθεί η Μεθοδολογία Υλοποίησης, το Σχήμα Διοίκησης και το Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Στη παράγραφο Β3.2.2 με τα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν υπάρχει κεφάλαιο σχετικό στο οποίο θα περιγραφούν τα προαναφερόμενα. Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι τα εν λόγω, οφείλουν να κατατεθούν με την Τεχνική Προσφορά. Όλες οι πληροφορίες που ζητείται να περιλαμβάνονται στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και δεν αναγράφονται στο πίνακα της παραγράφου Β3.2.2, να συμπεριληφθούν ως παραρτήματα εντός του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς. 24 Μέρος B, παρ. Β3.1 Λόγω του πολύ μεγάλου όγκου των Τεχνικών Φυλλαδίων, που πρόκειται να επισυναφθούν στη τεχνική προσφορά και τα οποία προέρχονται από κατασκευαστές και της ευαισθητοποιημένης περιβαλλοντολογικής συνείδησης που επιβάλλεται να επιδείξουμε όλοι, παρακαλούμε όπως γίνει αποδεκτή η κατάθεση των Τεχνικών Φυλλαδίων και στο Πρωτότυπο της Τεχνικής προσφοράς (όπως και στο αντίγραφο) μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Βλέπε απάντηση με α/α Μέρος A, παρ. A Στο μέρος Α, Α Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Διασύνδεσης, σελ.64 αναφέρεται: Το παραπάνω σχήμα είναι ενδεικτικό των λειτουργιών του συστήματος και δεν περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δικτυακές Το σχήμα της παραγράφου Α είναι λειτουργικό και δεν προδιαγράφει τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης C3.10, α/α 13, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, στα πλαίσια του έργου, τον απαραίτητο ενεργοπαθητικό

14 Α Μέρος Α, παρ. Α.3.7 συσκευές καθώς και το σύστημα (κεντρικά αποθηκευμένης) ψηφιακής υπογραφής (η οποία θα εκδοθεί από την Αρχή Δημόσιας Κλείδας του Δημοσίου). Παρακαλούμε διευκρινίστε αν με τον όρο απαιτούμενες δικτυακές συσκευές, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, στα πλαίσια του παρόντος έργου, να προσφέρει δικτυακό εξοπλισμό όπως Switches, Routers, load Balancers κ.λ.π. για την υποστήριξη της λύσης ή οι απαιτούμενες δικτυακές συσκευές θα παρασχεθούν από υπάρχουσες δικτυακές υποδομές στον φορέα. Αναφορικά με την σύνδεση του ΟΠΛΗΣΥΣ με τον ΕΡΜΗ μέσω VPN, παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι οι εν λόγω τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου. 27 ΜΕΡΟΣ Α, Α3.6 Παρακαλούμε να διευκρινίζεται σαφώς η λίστα των σημείων (ακριβείς τοποθεσίες στις οποίες θα γίνει η εγκατάσταση) εγκατάστασης του περιφερειακού εξοπλισμού, δηλαδή των σταθμών εργασίας και των πολυμηχανημάτων. δικτυακό εξοπλισμό που απαιτείται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη διασύνδεσή του με το δίκτυο υποδομής και τη θέση του σε λειτουργία. Σε περίπτωση που στη φάση της μελέτης εφαρμογής αποδειχθεί ότι επαρκεί ο υφιστάμενος δικτυακός εξοπλισμός για την υλοποίηση της διασύνδεσης με την πύλη ΕΡΜΗΣ, τότε θα χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, για τη σύνδεση του ΟΠΛΗΣΥΣ με τον ΕΡΜΗ μέσω VPN, δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου. Σύμφωνα με την παράγραφο Α3.6 «.το έργο δεν υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς και οι διαδικασίες εγκατάστασης θα οριστούν από την Υπηρεσία. Κατά συνέπεια η ακριβής κατανομή θα οριστικοποιηθεί στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής του έργου». Σύμφωνα με την παράγραφο Α1.2.2 που αποτυπώνει τις ανάγκες της Υπηρεσίας στην παρούσας φάση, εγκατάσταση εξοπλισμού θα γίνει στις ακόλουθες 28 θέσεις : 1. ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ.

15 Α Διευθύνσεις Στρατολογικού του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ (ΓΕΣ/ΔΣΛ, ΓΕΝ/ΔΣΛ, ΓΕΑ/ΔΣΛ με έδρα την Αθήνα). 3. Σχολή Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων [ΣΣΣΝΣ με έδρα την Αθήνα (πρώην ΣΣΛ)]. 4. Σε 4 Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ, 2 με έδρα την Αθήνα, 1 τη Θεσσαλονίκη και 1 τη Λάρισα). 5. Σε 18 Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ με έδρα τις Περιφέρειες). 6. Στο Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας. (Μ/Κ Στρατολογίας με έδρα την Αθήνα). 28 ΜΕΡΟΣ Α, Α3.6 Σε συνέχεια της παραπάνω παρατήρησης, να δοθεί η διασπορά/κατανομή των 285 θέσεων (σταθμών) εργασίας και των 75 πολυμηχανημάτων στα 28 σημεία εγκατάστασης Στρατιωτικές Υπηρεσίες. 29 ΜΕΡΟΣ Α, Α3.13 Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο τεύχος της διακήρυξης, η Φάση 1 θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών ενώ μέχρι το τέλος της θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει παραδώσει τη Μελέτη Εφαρμογής του έργου καθώς και να έχει προβεί στην προμήθεια αλλά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού στις 28 Στρατιωτικές Υπηρεσίες Σύμφωνα με την παράγραφο Α3.6 «.το έργο δεν υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς και οι διαδικασίες εγκατάστασης θα οριστούν από την Υπηρεσία. Κατά συνέπεια η ακριβής κατανομή θα οριστικοποιηθεί στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής του έργου». Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας καθορίζονται στο Τεύχος Διακήρυξης.

16 Α 16 που βρίσκονται ανά την Ελλάδα. Με βάση την εμπειρία μας σε προηγούμενα μεγάλα έργα, το χρονικό διάστημα των τριών μηνών κρίνεται ανεπαρκές για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω. Συγκεκριμένα και για να εξηγούμαστε, οι παραγγελίες από τους προμηθευτές μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού έχει γίνει αποδεκτή η τελική και επικαιροποιημένη λίστα εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού από την Υπηρεσία, δηλαδή όταν γίνει αποδοχή της Μελέτης Εφαρμογής από τον Φορέα. Αν υποθέσουμε ότι η Μελέτη Εφαρμογής υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα υλοποίησης τότε θα πρέπει η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού να πραγματοποιηθεί μέσα στους δύο (2) εναπομείναντες μήνες, χρονικό διάστημα το οποίο σε συνδυασμό με το χρόνο αναμονής για την παράδοση του εξοπλισμού (που ανάλογα με τον προμηθευτή κυμαίνεται από τέσσερεις (4) έως έξι (6) εβδομάδες) δεν επαρκεί για την περαίωση των ζητούμενων εργασιών. Ως εκ τούτου, προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού να μεταφερθεί στην επόμενη φάση, παράλληλα με την ανάπτυξη και παραμετροποίηση των εφαρμογών.

17 Α ΜΕΡΟΣ Α, Α3.13 Παρακαλούμε να διευκρινιστεί πότε λαμβάνει χώρα η οριστική παραλαβή του έργου. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο Α3.13, ορίζεται ότι στο πέρας της Φάσης 6 θα γίνει «Τεκμηριωμένη εισήγηση για οριστική παραλαβή του έργου». Σύμφωνα με την παράγραφο Β5.4 α/α 2,3 η οριστική παραλαβή γίνεται από την ΕΠΕ εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα παράδοσή του έργου. 31 ΜΕΡΟΣ C, C3.10, Α/Α 1 32 ΜΕΡΟΣ C, C3.15, Α/Α 14, 15 Στην προδιαγραφή αυτή αναφέρεται ότι: «Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του)». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν, πέραν των UPS, εξαιρούνται και τα ΗΖ από την απαίτηση αυτή. Στην προδιαγραφή 14 ζητούνται δύο (2) πρίζες τριφασικού ρεύματος και στην προδιαγραφή 15 ζητούνται τρεις (3) (μονοφασικές) πρίζες ρεύματος. Δηλαδή, ζητούνται 5 συνολικά πρίζες. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν είναι αποδεκτή η τοποθέτηση τους σε πρόσθετο πίνακα, εκτός ΗΖ, καθώς τα ηχομονωμένα ΗΖ δε διαθέτουν τόσο μεγάλο αριθμό ενσωματωμένων πριζών. Τα Η/Ζ συγκαταλέγονται στα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας και κατά συνέπεια εξαιρούνται από την απαίτηση του πίνακα συμμόρφωσης C3.10, α/α 1. Εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις του πίνακα συμμόρφωσης C3.15, α/α 14 και 15, είναι αποδεκτή οποιαδήποτε λύση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ Φ.900/195/186415/Σ.972 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 28 Νοε. 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη 1 186 48 Πειραιάς Τηλ.: 210 4060857 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 13PROC001561702

Α ΑΜ: 13PROC001561702 Α ΑΜ: 13PROC001561702 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 29/7/2013 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 70720 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826892 2015-06-05

15PROC002826892 2015-06-05 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ»

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» Ερωτήσεις Απαντήσεις και Συμπληρωματικές Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Υποψήφιους Αναδόχους Νο 3 για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: υ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΣΤΕΚ) Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα