ΝΙκος Γ. Αντωνόπουλος+ Χρήστο; Κ. Τσενές+

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙκος Γ. Αντωνόπουλος+ Χρήστο; Κ. Τσενές+"

Transcript

1 -- ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ Γιώργος Ν. Αντωνόπουλος Μαρία Ν. Αντωνοπούλου Βασιλική Δ. Ανδριανοπούλου Αγγελική Ε. Βογιατζή Άννι Β. Γιαμπουράνη Παναγιώτα Α. Δημητροπούλου Κωνσταντίνο; Ι. Ευσταθιάδης Κωνσταντίνο; Δ. Κεράτσας Πηνελόπη Δ. Κύρκου ΝΙκος Γ. Αντωνόπουλος+ Χρήστο; Κ. Τσενές+ Παρασκευή Γ. Μαντά Κωνσταντίνο; Ι. Μήτσης Δώρα Χ. Πανουσάκη Μαρία Κ. Παπατσαρά Βασιλεία Α. Σεϊτανίδου Λένια Ι. Σεττάκη Μαρία Γ. Σπανού Ξένη Δ. Τσάμη -Περδικάρη Αντώνη; Χ. Τσενές Προς το Δ.Σ. της εταιρείας «ΓΉΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝ Α Α.Ε.» Υπ' όψιν: Κ. Ευαγγέλου Σαμαρά, Κ. Σταύρου Καραγεωργίου. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009 Κύριοι, Απαντώντας στο ερώτημά Σας σχετικά με την δυνατότητα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ να καταγγείλει το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (εφεξής το Συμφωνητικό), το οποίο κατηρτίσθη μεταξύ της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ, του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ - ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Ε.» (εφεξής ΕΕΣ) και αφορά στην ανέγερση του νέου γηπέδου της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ στον Βοτανικό, θέτουμε υπ' όψιν Σας τα κάτωθι. Προ πάσης αναπτύξεως επί του ζητήματος αυτού πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως ενημερωθήκαμε, η π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ έχει εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκ του από Συμφωνητικού στην εταιρεία «ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.», χωρίς όμως να γνωρίζουμε το εάν η άνω σύμβαση εκχώρηση; κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αθηναίων και, επομένως, εάν η εταιρεία αυτή έχει πράγματι υπεισέλθει στην θέση της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ στην επίμαχη μισθωτική σχέση. Ως εκ τούτου, πρέπει να διευκρινισθεί ότι εάν έχει αναγγελθεί η εκχώρηση αυτή στον Δήμο Αθηναίων, η καταγγελία της σύμβασης θα Σόλωνος 74,10680, Αθήνα, Τηλ Fax Website:

2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ γίνει από την εταιρεία «ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α Α.Ε.», αλλιώς η σύμβαση θα πρέπει να καταγγελθεί από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ. 1. Δια του προαναφερομένου από Ιδιωτικού Συμφωνητικού συνεφωνήθη η ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων/ γηπέδου από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ με δικά της έξοδα επί ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, η χρήση του οποίου θα παρηχωρείτο, τα ορισθέντα στο συμφωνητικό αυτό, στην ΕΕΣ. Ειδικότερα: σύμφωνα με Ι.Ι Κατά τους όρους του Συμφωνητικού αυτού ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ απέκτησαν τα δικαιώματα και ανέλαβαν τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται επιγραμματικά κατωτέρω ήτοι: α) ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύθηκε ότι θα παραχωρήσει την αποκλειστική χρήση του επίμαχου οικοπέδου στην ΕΕΣ για 99 έτη και συγκεκριμένα - εντός 5 μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, δηλαδή έως την , θα παραχωρήσει την χρήση του οικοπέδου στην ΕΕΣ για 5 έτη, και - μετά την αποπληρωμή του τιμήματοξ της αγοράς μέρους του οικοπέδου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής ΕΤΕ) θα παραχωρήσει την χρήση αυτού στην ΕΕΣ για 94 έτη (υπ' αριθμόν 1.5 όρος του Συμφωνητικού), β) η ΕΕΣ εκμίσθωσε στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α το επίμαχο ακίνητο, εκτάσεως τ.μ., μετά δε την ολοκλήρωση της κατασκευής των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων επ' αυτού θα περιλαμβάνονται στην μίσθωση και οι εγκαταστάσεις αυτές (υπ' αριθμούς 2.1 και 3.6 όροι του Συμφωνητικού ). Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε 49 έτη αρχομένη από την υπογραφή του Συμφωνητικού και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του τεσσαρακοστού ένατου έτους θα παρατείνετο δε αυτομάτως για όσο χρονικό διάστημα τυχόν μεσολαβούσε από την υπογραφή του Συμφωνητικού έως την έκδοση άδειας λειτουργίας του αποπερατωμένου γηπέδου (υπ' αριθμόν 7.1 όρος του Συμφωνητικού ), 2

3 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ γ) η ΕΕΣ ανέλαβε την υποχρέωση να παραδώσει την χρήση του μισθίου στην Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α μετά από την παραχώρηση σε αυτήν της αποκλειστικής χρήσης αυτού από τον Δήμο Αθηναίων, άλλως, εάν δεν παραχωρηθεί η χρήση αυτού στην ΕΕΣ τότε ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να υπεισέλθει στην επίμαχη μισθωτική σχέση ως εκμισθωτής (υπ' αριθμούς 2.1 και 2.2 όροι του Συμφωνητικού ), δ) η ΕΕΣ δεν θα βαρύνεται με καμία δαπάνη για την ανέγερση των εγκαταστάσεων (υπ' αριθμόν 3.2 όρος του Συμφωνητικού), ε) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της κατεδάφισης του υπάρχοντος κτιρίου της ΕΤΜΑ και την απομάκρυνση των υλικών που θα προκύψουν από την κατεδάφιση αυτή το αργότερο εντός 3 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, ήτοι έως την , (υπ' αριθμόν 4.1 όρος του Συμφωνητικού) στ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση οικοδομικής αδείας εκσκαφών και αντιστηρίξεων το αργότερο εντός 3 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, ήτοι έως την , (υπ' αριθμόν 4.2 όρος του Συμφωνητικού), ζ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση να καταθέσουν φάκελο, δηλαδή να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση οικοδομικής αδείας στο ΔOΚl ΥΠΕΧΩΔΕ το αργότερο εντός 6 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, 11ΤΟΙ έως την , υπό την προϋπόθεση ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα είχε υποβάλει τις σχετικές μελέτες εγκαίρως, δηλαδή εντός 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού (υπ' αριθμούς 4.3 και 5.2 όροι του Συμφωνητικού) η) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση ότι θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών, που αποτελούν το Ο.Τ (ιδιοκτησίες Πρωτόπαππα, Παπαλεξανδρή κλπ), εντός προθεσμίας 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού ήτοι έως την , προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση πεζών και οχημάτων στο γήπεδο από τον πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. 45 και 45 Α αλλά και η πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης (υπ' αριθμόν 4.4 όρος του Συμφωνητικού), 3

4 ΓΙΩΡΓΟΣ. ΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΙ θ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ δεσμεύθηκαν ότι θα εκπονήσουν μελέτες και θα αναθέσουν σε εργολάβο την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου εντός του Ο.Τ το αργότερο εντός 1Ο μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι έως την , (υπ' αριθμόν 4.5 όρος του Συμφωνητικού), ι) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση αδειών για όλες τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης εντός 6 μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι έως την (υπ' αριθμόν 4.6 όρος του Συμφωνητικού), ια) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση (υπ' αριθμούς 4.7 και 6.3 όροι του Συμφωνητικού), να συνάψουν συμβάσεις με εργολήπτριες εταιρείες και να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση για την εκτέλεση των έργων υποδομής της Α' Φάσης του έργου δηλαδή της διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Αγ. Άννης από την Ιερά Οδό έως την Ορφέως της διαπλάτυνσης της οδού Αγίου Πολυκάρπου από την Αγ. Άwης έως το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, της σύνδεσης μέσω κόμβων των οδών αυτών, καθώς και της κατασκευής νέων οδών, προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση στο γήπεδο έως την ημέρα έκδοσης της οικοδομικής αδείας του γηπέδου, άλλως θα αναβληθεί η έναρξη κατασκευής αυτού για αντίστοιχο χρονικό διάστημα το οποίο θα συνυπολογισθεί στην προβλεπόμενη στον υπ' αριθμόν 14.1 όρο του Συμφωνητικού δωδεκάμηνη καθυστέρηση έναρξης της εκτέλεσης του έργου (υπ' αριθμούς 4.7 και 6.3 όροι του Συμφωνητικού), ιβ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ αποδέχθηκαν ότι η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών από τους προστηθέντες αυτής (υπ' αριθμόν 4.10 όρος του Συμφωνητικού), ιγ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν, δια τεχνικού τους συμβούλου την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών από τους προστηθέντες της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, σε περίπτωση δε που δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από την πλευρά τους αναφορικά με την νομιμότητα και την ορθότητα των μελετών αυτών, θα θεωρούνται οι παραδοθείσες από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ μελέτες ως εγκεκριμένες (υπ' αριθμόν 5.4 όρος του Συμφωνητικού), 4

5 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝοπον ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ ιδ) η ΕΕΣ ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει συγκεκριμένα έργα υποδομής, όπως διαπλατύνσεις οδών, και να υλοποιήσει συγκεκριμένα; ρυθμίσεις, όπως διασφάλιση της πρόσβαση -από την στάση του ΜΕΤΡΟ κ.α., οι ρυθμίσεις δε αυτές θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί προς χρήση το αργότερο μέσα σε 3 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του γηπέδου (υπ' αριθμόν 6 όρος του Συμφωνητικού), ιε) η ΕΕΣ δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, (υπ' αριθμόν 7.2 όρος του Συμφωνητικού), οποτεδήποτε εντός 37 ετών από την έναρξή της ισχύος του, εάν η π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ παραβιάσει υπαιτίως τους όρους αυτού, και μετά την παρέλευση των 37 ετών για κάθε νόμιμο λόγο, ιστ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ υποχρεούνται να παραδώσουν το μίσθιο ελεύθερο από προϊόντα κατεδαφίσεως ή άλλα εγκαταλελειμμένα υλικά στην π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εντός 5 μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι έως την , προκειμένου να είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι αναγκαίες εργασίες περίφραξης, κατεδάφισης κτισμάτων και διαμόρφωσης του εργοταξίου (υπ' αριθμόν 8 εδ. β' όρος του Συμφωνητικού), ιζ) η ΕΕΣ θα βαρύνεται με κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά ή τέλος, που τυχόν επιβληθεί στο μίσθιο από το Δημόσιο ή τον Δήμο μετά την αποπεράτωση του γηπέδου (υπ' αριθμόν 11.3 όρος του Συμφωνητικού), και ιη) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ υποχρεούνται να φροντίζουν για την έγκαιρη έκδοση και ισχύ όλων των αναγκαίων αδειών στο όνομα της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ (υπ' αριθμόν 12.1 όρος του Συμφωνητικού), 1.2 Αντιστοίχως, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, κατά τους όρους του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού, είναι οι εξής α) η Π.Α.Ε.Ι ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει με δικές της δαπάνες στο μίσθιο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου θέσεων με κύριου; και βοηθητικού; χώρους, τον σκελετό ειδικών εγκαταστάσεων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού 5

6 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥ ΕΡΓ ΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΙ και χώρους στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των χρήσεων του γηπέδου (υπ' αριθμούς 3.1 και 3.2 όροι του Συμφωνητικού) β) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ. ΕΛΑΙΩΝΑ υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των πολεοδομικών και αστυνομικών διατάξεων, των διατάξεων περί κοινωνικών ασφαλίσεων και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει την εκτέλεση του έργου, ανέλαβε δε όλες τις αστικές, ποινικές και διοικητικές ευθύνες από την παραβίαση των διατάξεων αυτών (υπ' αριθμόν 3.3 όρος του Συμφωνητικού), γ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εγγυήθηκε ότι η κατασκευή των άνω ανεγειρομένων κτιρίων θα είναι άρτια και σύμφωνη με τις εκπονηθείσες μελέτες, υποχρεούμενη άλλως να ανακατασκευάσει κάθε τμήμα των κτισμάτων, σύμφωνα με τις μελέτες και να επανορθώσει κάθε βλάβη που προκλήθηκε εκ της αιτίας αυτής (υπ' αριθμόν 3.4 όρος του Συμφωνητικού), δ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α αναγνώρισε ότι όλες οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν με τα παραρτήματα, συστατικά και παρακολουθήματά τους θα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Δήμου Αθηναίων και μετά την λύση της μισθώσεως θα περιέλθουν στην νομή και κατοχή αυτού, δίχως να δικαιούται η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑΪΚΟΣ αποζημίωση για το χρηματικό ποσό που θα καταβάλει για την κατασκευή τους (υπ αριθμόν 3.5 όρος του Συμφωνητικού), ε) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να ολοκληρώσει και να παραδώσει στον Δήμο Αθηναίων/ ΕΕΣ όλες τις απαιτούμενες μελέτες συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης για την έκδοση οικοδομικής αδείας, εντός 6 μηνών από την σύναψη του Συμφωνητικού ήτοι έως την (υπ' αριθμόν 5.2 όρος του Συμφωνητικού), στ) συμφωνήθηκε ότι εάν προκύψουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου, οφειλόμενες σε ατέλειες των μελετών, τότε θα παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα ευθύνεται για κάθε ζημία που θα επέλθει στον Δήμο Αθηναίων/ ΕΕΣ εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής (υπ' αριθμόν 5.5 όρος του Συμφωνητικού), ζ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α ανέλαβε την αποκλειστική ευθύνη για την διοίκηση, διαχείριση και συνολική λειτουργία του γηπέδου καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης (υπ' αριθμόν 7.4 όρος του Συμφωνητικού), 6

7 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ η) η π.α.ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ συμφώνησε ότι από την παράδοση σε αυτήν την χρήσης του ακινήτου θα καταβάλει στην ΕΕΣ το καθορισθέν στους υπ' αριθμούς 7.5, 7.6 όρους του Συμφωνητικού μίσθωμα (υπ' αριθμόν 7.5 όρος του Συμφωνητικού ), θ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ συμφώνησε ότι θα άρχιζε την κατασκευή του γηπέδου εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Αθηναίων/ ΕΕΣ θα είχαν εκπονήσει τις μελέτες και θα είχαν αναθέσει σε εργολάβο την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, θα είχαν μεριμνήσει για την έκδοση αδειών για τις αναγκαίες θέσεις στάθμευσης και θα είχαν εξοφλήσει εμπροθέσμως την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την αγορά από αυτήν τμήματος του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 8 εδ. α' όρος του Συμφωνητικού), ι) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να ολοκληρώσει την κατασκευή του γηπέδου εντός 18 μηνών από την έναρξη των κατασκευών (υπ' αριθμόν 8 εδ. γ όρος του Συμφωνητικού), ια) η π.α.ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του γηπέδου, εκτός από τα έξοδα ή τις δαπάνες που θα προέκυπταν από υποχρεωτικέξ αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων, από αντικατάσταση του εξοπλισμού ή υλικών του γηπέδου μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους και από πρόσθετες δαπάνες αναβάθμισης τα οποία θα βαρύνουν την ΕΕΣ, καθώς και από τα έξοδα επισκευή; βλαβών, οι οποίες δεν θα οφείλοντο σε κακοτεχνίες ή σε ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των υλικών, τα οποία θα επιβαρύνουν την ΕΕΣ και την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, εξ ημισείας εκάστη εξ αυτών (υπ' αριθμόν 9 όρος του Συμφωνητικού), ιβ) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ απέκτησε το δικαίωμα αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης του γηπέδου για χρονικό διάστημα 35 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του γηπέδου (υπ' αριθμόν 10 όρος του Συμφωνητικού ), ιγ) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ απέκτησε το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης της ονοματοδοσίας του γηπέδου για 35 έτη, διατηρουμένου μόνο υπέρ των Δήμου Αθηναίων/ ΕΕΣ του δικαιώματος να προσκομίσουν εγγυημένη 7

8 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προσφορά 10ετούς ή δεκαπενταετούς διάρκειας σχετικά με την ονοματοδοσία αυτού (υπ' αριθμόν 10.1 όρος του Συμφωνητικού) ιδ) η Π.Α.Ε. δικαιούται να εγκαταστήσει στις ανεγερθείσες εγκαταστάσεις όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκγύμναση των αθλητών της (υπ' αριθμόν 11.1 όρος του Συμφωνητικού), ιε) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να καταρτίσει σύμβαση ασφάλισης του γηπέδου για κάθε κίνδυνο, πλην των περιπτώσεων του σεισμού και της πλημμύρας, για τις οποίες θα έπρεπε να ασφαλίσει το γήπεδο η ΕΕΣ (υπ' αριθμόν 11.2 όρος του Συμφωνητικού) ιστ) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δεν έχει δικαίωμα υπομίσθωσης των εγκαταστάσεων (υπ' αριθμόν 11.5 όρος του Συμφωνητικού), ιζ) με την λύση ή λήξη της ισχύος του Συμφωνητικού η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α υποχρεούται να αποδώσει αμέσως τους μισθωμένους χώρους, δίχως να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση για δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει για την κατασκευή τους (υπ' αριθμόν 13.1 όρος του Συμφωνητικού), ιη) η π.α.ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΕΣ για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις μετά την λύση της μισθώσεως χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις αποζημίωση χρήσεως ίση με το συμφωνημένο μίσθωμα (υπ' αριθμόν 13.2 όρος του Συμφωνητικού), και ιθ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δικαιούται αποζημίωσης έναντι της ΕΕΣ κατά τις διατάξεις του γενικού ενοχικού δικαίου, των αδικοπραξιών και του αδικαιολογήτου πλουτισμού, εάν η ΕΕΣ καταγγείλει την μίσθωση μετά την ΧΟΡΙ1γηση άδειας λειτουργίας του γηπέδου για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α (υπ' αριθμόν 14.3 όρος του Συμφωνητικού). 2. Με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό συμφωνήθηκε ρητά ότι η π.α.ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση αυτή α) εάν δεν υλοποιηθεί η εισφορά των καθορισθεισών με το Συμφωνητικό εδαφικών εκτάσεων από τον Δήμο Αθηναίων στην ΕΕΣ και δεν παραδοθεί εν συνεχεία το ακίνητο προς χρήση στην Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ή εάν, μη 8

9 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝοπον ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ συντελεσθείσας της παραχώρησης αυτήξ, δεν υπεισέλθει ο Δήμος Αθηναίων στην υπάρχουσα μισθωτική σχέση που υφίσταται μεταξύ της ΕΕΣ και της Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ και κυρίωξ.στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΕΣ, που έχουν ορισθεί με το Συμφωνητικό, εντός προθεσμίας 5 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού αυτού, ήτοι έως την Η καταγγελία ορίζεται ότι πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την πάροδο του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος των πέντε μηνών, ήτοι έως την Στην περίπτωση αυτή συμφωνήθηκε ρητά ότι θα καταπέσει υπέρ της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ποινική ρήτρα ύψους (υπ' αριθμόν 2.3 όρος του Συμφωνητικού). β) μετά από 37 έτη από την έναρξη της μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα κοινοποιήσει σχετική έγγραφη καταγγελία της προ δώδεκα μηνών και θα έχει εξοφλήσει τα μέχρι την καταγγελία μισθώματα και κάθε άλλο ποσό που έχει καταστεί ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμο σε βάρος της (υπ' αριθμόν 7.3 όρος του Συμφωνητικού), γ) εάν από την ημερομηνία κατάρτισης του Συμφωνητικού και μέχρι την εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο ανακύψει οιοδήποτε πρόβλημα στην υλοποίηση του έργου κατασκευής του γηπέδου, το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί σε ελαττώματα ή πλημμέλειες των εκπονηθησομένων από την πλευρά της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ μελετών ή για το οποίο δεν ευθύνεται η π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ή οι προστηθέντες αυτής, πρόβλημα το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα είτε (i) την μεγαλύτερη των 12 μηνών (μεμονωμένως ή αθροιστικά) καθυστέρηση τηξ έναρξης κατασκευής του γηπέδου ή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Δήμου Αθηναίων/ ΕΕΣ εντός των ορισθεισών προθεσμιών, είτε (ii) την οριστική διακοπή του έργου. Και στην περίπτωση αυτή συμφωνήθηκε ότι θα καταπέσει υπέρ της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ποινική ρήτρα ύψους (υπ' αριθμόν 14.1 όρος του Συμφωνητικού ), δ) εάν από την ημερομηνία εγκατάστασης του εργολάβου και μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη της χρήσης του γηπέδου, κατόπιν της έκδοσης της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας, ανακύψει άνευ αποκλειστικής υπαιτιότητας της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ή 9

10 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ των προστηθέντων της οιοδήποτε πρόβλημα, το οποίο θα έχει ως συνέπεια είτε (ί) την μεγαλύτερη των 12 μηνών (μεμονωμένως ή αθροιστικά) καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου ή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Δήμου Αθηναίων/ ΕΕΣ εντός των ορισθεισών προθεσμιών, είτε (ίί) την προσωρινή ή οριστική διακοπή του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Αθηναίων/ ΕΕΣ θα υποχρεούται να καταβάλει στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ τα ποσά που έχουν ορισθεί ρητά στο Παράρτημα 6 του Συμφωνητικού(υπ' αριθμόν 14.2 όρος του Συμφωνητικού), και ε) εάν διακοπεί προσωρινά ή οριστικά το έργο, επειδή έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις/ μέτρα ή έχουν ασκηθεί προσφυγές ή αιτήσεις ακυρώσεως διοικητικών πράξεων, κατ εφαρμογήν του Ν άλλων διοικητικών μέτρων, που αφορούν στην προς ανάπλαση έκταση ή στις όμορες αυτής εκτάσεις (υπ' αριθμόν 14.4 όρος του Συμφωνητικού). Εν όψει των ανωτέρω πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα αναφορικά με την δυνατότητα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ να καταγγείλει την από σύμβαση: 2.1 Καταρχάς, όσον αφορά στο αναγνωριζόμενο, δυνάμει του υπ' αριθμόν όρου 2.3 του άνω Συμφωνητικού, δικαίωμα καταγγελίας της Συμβάσεως από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, εάν δεν υλοποιηθεί η εισφορά της συμφωνηθείσας γης από τον Δήμο Αθηναίων στην ΕΕΣ ή εάν δεν υπεισέλθει ο Δ11μος Αθηναίων στην μισθωτική αυτή σχέση ως εκμισθωτής εντός προθεσμίας 5 μηνών από την κατάρτιση του συμφωνητικού αυτού, ήτοι έως την , σημειώνεται ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας του από Συμφωνητικού εκ της αιτίας αυτής, επειδή δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι τεθείσες στον συγκεκριμένο όρο του Συμφωνητικού προϋποθέσεις, διότι, καίτοι ο Δήμος Αθηναίων δεν παραχώρησε την χρήση του μίσθιου στην ΕΕΣ εν τούτοις δυνάμει του άρθρου 47 του Ν. 3693/2008 υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής από την μισθωτική αυτή σχέση και, κατά συνέπεια, εκπληρώθηκε ex lege η σχετική αξίωση της Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ. 10

11 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2.2 Περαιτέρω, είναι προφανές ότι είναι αδύνατη η καταγγελία της επίμαχης σύμβασης επί τη βάσει των υπό στοιχεία (β) και (δ) λόγων καταγγελίας αυτής, δεδομένου ότι και αφενός μεν στην υπό στοιχεία (β) περίπτωση δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο των 37 ετών από την έναρξη της μίσθωσης και αφετέρου στην υπό στοιχεία (δ) περίπτωση το έργο δεν ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο εκείνο, κατά το οποίο έχει εγκατασταθεί εργολάβος κατασκευή; και ενεργούνται εργασίες κατασκευή; του γηπέδου. Ομοίως δεν είναι δυνατή η καταγγελία της από Συμβάσεως από την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, κατ' εφαρμογήν του υπ' αριθμόν 14.4 όρου του Συμφωνητικού (υπό στοιχεία (ε) περίπτωση), επειδή δεν έχει διακοπεί εν προκειμένω, προσωρινά ή οριστικά, η εκτέλεση του έργου ούτε έχει εκδοθεί κάποια διοικητική πράξη ή μέτρο ή έχει ασκηθεί προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης διοικητικών πράξεων σχετικών με την προς ανάπλαση έκταση ή τις όμορες εκτάσεις αυτής, όπου θα εκτελούν το έργα υποδομής, Π.χ. διαπλάτυνση οδών κλπ. 2.3 Τέλος, αναφορικά με το προβλεπόμενο στον όρο 14.1 του Συμφωνητικού δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης από την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εάν υπάρξει καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου κατασκευή; του γηπέδου υπερβαίνουσα το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών (μεμονωμένα ή και αθροιστικά), άνευ υπαιτιότητας της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, πρέπει να τονισθούν τα εξής: Επειδή έχει παρέλθει (i) συνολικό χρονικό διάστημα πλέον των 12 μηνών, και συγκεκριμένα χρονικό διάστημα περίπου 16 μηνών, από την κατάρτιση του συμφωνητικού χωρίς να έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευή; του γηπέδου και (ii) χρονικό διάστημα 12 μηνών και λίγων ημερών από την , ήτοι από το ορισθέν με τον υπ' αριθμόν 4.1 όρο του Συμφωνητικού ως απώτατο χρονικό όριο για την κατεδάφιση του κτιρίου, πρώην ιδιοκτησίας της ΕΤΜΑ, το οποίο υπήρχε σε τμήμα του μίσθιου, και την απομάκρυνση των προϊόντων της κατεδάφισης καθώς και οικοδομικών υλικών τρίτων, που βρίσκονταν στο μίσθιο, από τον ΔΙ1μο Αθηναίων, έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2009, οπότε και εκτελέσθηκαν οι εργασίες αυτές, είναι προφανές ότι, εάν δεν έχει μεσολαβήσει κάποια ενέργεια του Δήμου ι ι

12 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ Αθηναίων που μπορεί να θεωρηθεί ότι διέκοψε τις προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ή δεν έχει διαπιστωθεί κάποια πλημμέλεια στο περιεχόμενο των μελετών που παρέδωσε η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ στον Δήμο, πληρούνται οι όροι για την καταγγελία της επίμαχης σύμβασης από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α, κατ' εφαρμογήν του όρου αυτού Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει πάντως δεκτό ότι την συμπληρώνεται, αθροιστικά, το άνω χρονικό διάστημα καθυστερήσεων στην έναρξη εκτέλεσης του έργου, καθώς ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος έχει υπεισέλθει δυνάμει της διάταξης του άρθρου 47 του. 3693/2008 σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΕΕΣ που ορίζονται στο Συμφωνητικό, - μολονότι όφειλε, σύμφωνα με τον υπ' αριθμόν 4.2 όρο του Συμφωνητικού, να μεριμνήσει για την έκδοση οικοδομικής αδείας εκσκαφών και αντιστηρίξεων το αργότερο εντός προθεσμίας 3 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , η σχετική άδεια εκτέλεσης γεωτεχνικών έργων εκδόθηκε την , δηλαδή με καθυστέρηση 9 μηνών και 17 ημερών - μολονότι όφειλε, σύμφωνα με τον υπ' αριθμόν 4.3 όρο του Συμφωνητικού να μεριμνήσει για την κατάθεση φακέλου οικοδομικής αδείας στο ΔOΚl ΥΠΕΧΩΔΕ εντός 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , και ενώ η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ είχε υποβάλει, εις εκτέλεσιν του προγενέστερου από Ιδιωτικού Συμφωνητικού, τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων ήδη από τον Απρίλιο του 2007 (όπως πληροφορηθήκαμε θα εκδοθεί εντός των επομένων ημερών η υπουργική απόφαση για την έγκριση των μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων) και τις απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής αδείας ανέγερσης του γηπέδου ήδη από την Άνοιξη του 2007, μελέτες τις οποίες υπέβαλε και πάλι στον Δήμο Αθηναίων τον Φεβρουάριο του 2009, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει καταθέσει ακόμη τον φάκελο οικοδομικής αδείας στο ΔOΚl ΥΠΕΧΩΔΕ με αποτέλεσμα την ύπαρξη καθυστέρησης 9 μηνών και 15 ημερών, - μολονότι υποχρεούτο, σύμφωνα με τους υπ' αριθμούς 4.4, 4.5 και 4.6 όρους του από Συμφωνητικού, 12

13 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α) να ολοκληρώσει τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών του ο.τ για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης πεζών και οχημάτων στο γήπεδο και στους χώρους στάθμευσης εντός προθεσμίας 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , β) να φροντίσει για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου εντός προθεσμίας 1Ο μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , και γ) να μεριμνήσει για την έκδοση αδειών για όλες τις απαιτούμενες για την λειτουργία του γηπέδου θέσεις στάθμευσης εντός προθεσμίας 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την δεν έχει προβεί σε καμία από τις ανωτέρω ενέργειες. Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου έγινε δια της πρόσθεσης στο χρονικό διάστημα των 9 μηνών και 17 ημερών δηλαδή στον χρόνο καθυστέρησης για την έκδοση οικοδομικής αδείας εκσκαφών και αντιστηρίξεων, του χρονικού διαστήματος από την , ήτοι την ημερομηνία που εκδόθηκε η σχετική άδεια εκτέλεσης γεωτεχνικών έργων, έως και την ( έως = 2 μήνες και 13 ημέρες), δηλαδή των καθυστερήσεων που υπήρξαν για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών και εργασιών που όφειλε ακόμη να πράξει ο Δήμος Αθηναίων. Σημειωτέον ότι ο συνυπολογισμός όλων των ανωτέρω καθυστερήσεων στην εκπλήρωση από τον Δήμο Αθηναίων των προαναφερομένων συμβατικών του υποχρεώσεων στο δωδεκάμηνο των καθυστερήσεων του υπ' αριθμόν 14.1 όρου του Συμφωνητικού τελεί υπό την επιφύλαξη ότι όλες οι προαναφερόμενες εργασίες και ενέργειες κωλύουν την έναρξη κατασκευής του γηπέδου από την Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, κάτι το οποίο πρέπει να μας διευκρινισθεί από υπεύθυνο τεχνικό σύμβουλο Λόγω των άνω καθυστερήσεων σε συνδυασμό με το γεγονός αφενός μεν ότι οι εργασίες και ενέργειες αυτές έπρεπε να εκτελεσθούν το «αργότερο» εντός των άνω προθεσμιών και αφετέρου ότι η ακριβόχρονη πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών και η τήρηση των προθεσμιών αυτών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του από Συμφωνητικού, καθώς είναι προφανές ότι βούληση της π.α.ε. 13

14 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ Α ΤΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ ήταν η κατά το συντομότερο δυνατό έναρξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου, κάτι που δεν είναι εφικτό δίχως την πραγματοποίηση των προαναφερομένων ενεργειών εντός των ορισθεισών προθεσμιών, προκύπτει ότι η σύμβαση αυτή αποτελεί σύμβαση ακριβόχρονης εκτέλεσης. Με αφετηρία την διαπίστωση αυτή και επειδή η μη εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεων από τον Δήμο Αθηναίων σε συνδυασμό με τα συνομολογηθέντα στον όρο 14.1 του Συμφωνητικού παρέχει στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ το δικαίωμα καταγγελίας της επίμαχης σύμβασης ενώ η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α υπήρξε απολύτως συνεπή; στις αναληφθείσες από αυτήν συμβατικές της υποχρεώσεις προκύπτει ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δικαιούται να καταγγείλει την επίμαχη σύμβαση εκ της αιτίας αυτής, κατ' άρθρον 401 ΑΚ. Καταγγελθείσας της συμβάσεως από την Ω.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α καταπίπτει υπέρ αυτής και η ορισθείσα στον υπ αριθμόν 14.1 όρο του Συμφωνητικού ποινική ρήτρα ύψους , η οποία είναι αμέσως απαιτητή. 3. Όπως η άσκηση κάθε δικαιώματος έτσι και η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ μπορεί να ελεγχθεί με τα κριτήρια της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ. Ειδικότερα. 3.1 Εάν η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α καταγγείλει την επίμαχη σύμβαση, κατ' εφαρμογήν του άνω όρου της, ο Δήμος Αθηναίων θα υποστηρίξει πιθανότατα ότι η καταγγελία αυτή της Σύμβασης από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α είναι άκυρη και λογίζεται ως ουδέποτε γενομένη, επειδή το δικαίωμά της αυτό ασκήθηκε καταχρηστικώς, ισχυριζόμενος - αφενός μεν ότι δεν θα είχε κανένα νόημα να καταθέσει τον φάκελο της οικοδομικής αδείας στο ΔΟΚ/ ΥΠΕΧΩΔΕ πριν εκδοθεί απόφαση, με την οποία να εγκρίνεται η υποβληθείσα μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων - και αφετέρου ότι, εκκρεμούσης ακόμη της έκδοσης αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως κατοίκων του Δήμου Αθηναίων κατά της οικοδομικής αδείας της εταιρείας με την επωνυμία 14

15 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ», δεν θα ήταν σκόπιμο να έχει ήδη μεριμνήσει για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και για την πραγματοποίηση όλων. των συμφωνηθεισών βάσει του Συμφωνητικού εργασιών (απαλλοτριώσεις, εκπόνηση μελετών κλπ), καθώς, εάν γίνει δεκτή η άνω αίτηση ακυρώσεως και επομένως ανακληθεί η οικοδομική άδεια της άνω εταιρείας, η εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ» θα διεκδικήσει και είναι πιθανό να επιτύχει την ανάκτηση της κυριότητας του επίμαχου οικοπέδου, με αποτέλεσμα να «ακυρώνεται» στην ουσία η υλοποίηση του προγράμματος της ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. 3.2 Προς απόκρουσιν των ισχυρισμών αυτών και προς ενίσχυσιν της νομιμότητας και εγκυρότητας της ασκήσεως του δικαιώματος καταγγελίας της επίμαχης συμβάσεως η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δύναται να αντιτάξει ότι οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου από τον Δήμο Αθηναίων δεν μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένες και, επομένως, η καταγγελία της από Σύμβασης από την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δεν μπορεί να λογιστεί ως καταχρηστικώς ασκούμενη, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι α) η αίτηση, με την οποία ζητείται η ακύρωση της οικοδομικής αδείας της εταιρείας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ» ασκήθηκε μόλις τον Οκτώβριο του 2008, η προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της οικοδομικής αυτής αδεία, χορηγήθηκε δε την , δηλαδή σε χρόνο μεταγενέστερο από τον χρόνο που έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι προαναφερόμενες ενέργειες από τον Δήμο Αθηναίων, και β) το επιχείρημα του Δήμου Αθηναίων περί της μη δυνατότητάς του να προβεί, προς το παρόν, στην εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεών του, εκκρεμούσης μιας διαδικασίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος επί της επίμαχης εδαφικήξ έκτασης, μόνον ως προσχηματικό θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, επειδή, (ϊ) ισχυούσητ; της από Προσωρινής Διαταγής του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώ είχε ασκηθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2008 η αίτηση ακυρώσεως κατά της οικοδομικής αδείας της 15

16 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ οπον ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘ ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝγΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο Δήμος Αθηναίων μερίμνησε για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης γεωτεχνικών έργων επί του οικοπέδου που πρόκειται να ανεγερθεί το γήπεδο, και (ίί) ακόμα και εάν, κατόπιν ανακλήσεως της οικοδομικής αδείας της εταιρείας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝγΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η εταιρεία αυτή διεκδικήσει και επιτύχει την ανατροπή της παραχώρησης από αυτήν της επίμαχης εδαφικής έκτασης προς τον Δήμο Αθηναίων και ανακτήσει κατ' αυτόν τον τρόπο την κυριότητα της εδαφικής αυτής έκτασης, ο Δήμος Αθηναίων έχει την δυνατότητα, όπως εδέχθη άλλωστε και η υπ' αριθμόν 57/2009 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, να απαλλοτριώσει στην συνέχεια την έκταση αυτή με αποτέλεσμα να καθίσταται και πάλι δυνατή η έναρξη και υλοποίηση του έργου. 3.3 Η εκτίμηση σχετικά με την καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εναπόκειται στην κρίση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Κατά την γνώμη μας οι πιθανότητες ευδοκίμησης των ισχυρισμών του Δήμου Αθηναίων είναι λιγότερες από αυτές της απόρριψής τους. 3.4 Όσον αφορά στην σκοπιμότητα ή μη της καταγγελίας της από σύμβασης από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ πριν ή μετά την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως, που έχουν ασκήσει ορισμένοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων κατά της οικοδομικής αδείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α Ω γμη ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Εάν η εκδοθησομένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίψει την άνω αίτηση ακυρώσεως και κρίνει ότι ο. 3481/2006 είναι καθ' όλα σύμφωνος με την διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος, τότε ο νόμος αυτός παραμένει ισχυρός και εφαρμοστέος και, επομένως δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο στην υλοποίηση του προγράμματος της ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Εάν όμως γίνει δεκτή η άνω αίτηση ακύρωσης και συνεπεία τούτου ανακληθεί η οικοδομική αδεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ 16

17 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥ ΕΡΓ ΑΤΕΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ», ιδίως δε εάν κριθεί ότι οι διατάξεις του Ν. 3481/2006 αντίκεινται στην διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος «περί προστασίας του περιβάλλοντος», τότε η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της από Συμβάσεως από την π.α.ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο, επειδή, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αμέσως μετά την έκδοση της άνω αποφάσεως θα τεθεί υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα κυριότητας του Δήμου Αθηναίων επί του επίμαχου οικοπέδου από την εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ», θα είναι αδύνατη πλέον η εκτέλεση από τον Δήμο Αθηναίων των απαιτούμενων χωροταξικών εργασιών (όπως η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου), με αποτέλεσμα να μην μπορεί στην ουσία να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι καθ' όλα δυνατή η καταγγελία της από Σύμβασης από την π.α.ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ πριν από την έκδοση αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της άνω αιτήσεως ακυρώσεως, πλην όμως η καταγγελία της συμβάσεως αυτής μετά την έκδοση μιας αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία κάνει δεκτή την προαναφερομένη αίτηση ακυρώσεως ενισχύει την νομιμότητα και μη καταχρηστικότητα της άσκησης του δικαιώματος αυτού από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α. 4. Συμπερασματικά, η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α δύναται να καταγγείλει την από Σύμβαση, κατ' εφαρμογήν του υπ' αριθμόν 14.1 όρου του Συμφωνητικού αυτής, η εγκυρότητα της οποίας θα κριθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Εάν κριθεί ότι η Σύμβαση κατεγγέλθη νομίμως και μη καταχρηστικώς από την Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α τότε η Σύμβαση παύει να ισχύει, η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α δεν υποχρεούται να εκπληρώσει καμία από τις αναληφθείσες με αυτήν υποχρεώσεις της και δικαιούται να απαιτήσει να της καταβάλει ο Δήμος Αθηναίων το χρηματικό ποσό της καταπεσούσας ποινικής ρήτρας ύψους

18 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Εάν, όμως, το Διαιτητικό Δικαστήριο κρίνει ότι το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως ασκήθηκε από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ καταχρηστικά, τότε η. καταγγελία θα θεωρηθεί άκυρη και συνεπώς ως ουδέποτε γενομένη. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση θα παραμείνει ισχυρή και η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α θα υποχρεούται να τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις, που ανέλαβε με την σύμβαση αυτή (ανέγερση γηπέδου καταβολή μισθωμάτων κλπ). Η άρνηση της Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις κατά το χρονικό διάστημα από την καταγγελία της σύμβασης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της εκκρεμούσης υποθέσεως σχετικά με την εγκυρότητα ή μη της καταγγελίας της συμβάσεως από την Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α μπορεί να αποτελέσει, κατά τον υπ' αριθμόν 7.2 όρο του Συμφωνητικού λόγο καταγγελίας της συμβάσεως από τον Δήμο Αθηναίων, με αποτέλεσμα να δικαιούται ο Δήμος Αθηναίων να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας που θα έχει υποστεί εκ της αιτίας αυτής (τίμημα για την αγορά εδαφικών εκτάσεων, μη καταβληθέντα μισθώματα κλπ). Ως εκ τούτου εάν η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ καταγγείλει την από Σύμβαση, θα πρέπει να σταθμισθεί το εάν η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α θα εξακολουθήσει να καταβάλει στον Δήμο Αθηναίων τα συμφωνηθέντα μισθώματα, διατηρώντας επιφύλαξη για το δικαίωμά της να τα αναζητήσει στο μέλλον κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, σε περίπτωση που το Διαιτητικό Δικαστήριο κρίνει ότι η καταγγελία της συμβάσεως δεν έγινε καταχρηστικά. Στην διάθεσή Σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.. Αντωνόπουλος 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / /2015 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.1.1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ: Ε41/7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Αθήνα : 19/3/2015 ΤΗΛ. 2108802974 Αρ. Πρωτ :34870 ΘΕΜΑ: Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λάρισα 22-05-2012 Αριθμ. Πρωτ: 45152 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 33940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 430/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΔΑ: 7ΣΕΓΗ-ΡΥΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΔΑ: 7ΣΕΓΗ-ΡΥΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Αθήνα, 11 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Άστρος 23/06/ 2015 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ ο ν ο μ ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Άστρος : 22-04-2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο- μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 6 Σκοπός Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΟΙΚ. 3772/09-09-2009 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Β Ν.Ε. 31/07-09-2009

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Με αριθ. 55 /2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π) ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι υπογράφοντες το παρόν: Αφενός η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λιοσίων, αρ. 301,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η 1 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η για τη δράση «Δημιουργία Κέντρου αξιοποίησης των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων, στο παλαιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Κοιλιωμένου Ζακύνθου»,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ευθύνη της Πωλήτριας για τα Προϊόντα

Η ευθύνη της Πωλήτριας για τα Προϊόντα Νοµικά ικαιώµατα Γενικοί Όροι Πωλήσεως, Παραδόσεως και Υπηρεσιών Ισχύουν από τον Ιούνιο 2007 1. ΟΡΙΣΜΟΙ (α) «Η Σύµβαση» είναι η συµφωνία µεταξύ της Πωλήτριας και ο Αγοραστής που αφορά τα Προϊόντα που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 17-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010 -5- Περίληψη: Δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους. Εφόσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθµ. 2/2015 συνεδρίασης της ορισθείσης µε την αριθµ. 236/2014 Α..Σ «Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών κληροδοτηµάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου» Αριθµός Απόφασης 5/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314 FAX : 25310 20960 email : tee_thrace@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα