ΝΙκος Γ. Αντωνόπουλος+ Χρήστο; Κ. Τσενές+

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙκος Γ. Αντωνόπουλος+ Χρήστο; Κ. Τσενές+"

Transcript

1 -- ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ Γιώργος Ν. Αντωνόπουλος Μαρία Ν. Αντωνοπούλου Βασιλική Δ. Ανδριανοπούλου Αγγελική Ε. Βογιατζή Άννι Β. Γιαμπουράνη Παναγιώτα Α. Δημητροπούλου Κωνσταντίνο; Ι. Ευσταθιάδης Κωνσταντίνο; Δ. Κεράτσας Πηνελόπη Δ. Κύρκου ΝΙκος Γ. Αντωνόπουλος+ Χρήστο; Κ. Τσενές+ Παρασκευή Γ. Μαντά Κωνσταντίνο; Ι. Μήτσης Δώρα Χ. Πανουσάκη Μαρία Κ. Παπατσαρά Βασιλεία Α. Σεϊτανίδου Λένια Ι. Σεττάκη Μαρία Γ. Σπανού Ξένη Δ. Τσάμη -Περδικάρη Αντώνη; Χ. Τσενές Προς το Δ.Σ. της εταιρείας «ΓΉΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝ Α Α.Ε.» Υπ' όψιν: Κ. Ευαγγέλου Σαμαρά, Κ. Σταύρου Καραγεωργίου. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009 Κύριοι, Απαντώντας στο ερώτημά Σας σχετικά με την δυνατότητα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ να καταγγείλει το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (εφεξής το Συμφωνητικό), το οποίο κατηρτίσθη μεταξύ της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ, του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ - ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Ε.» (εφεξής ΕΕΣ) και αφορά στην ανέγερση του νέου γηπέδου της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ στον Βοτανικό, θέτουμε υπ' όψιν Σας τα κάτωθι. Προ πάσης αναπτύξεως επί του ζητήματος αυτού πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως ενημερωθήκαμε, η π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ έχει εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκ του από Συμφωνητικού στην εταιρεία «ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.», χωρίς όμως να γνωρίζουμε το εάν η άνω σύμβαση εκχώρηση; κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αθηναίων και, επομένως, εάν η εταιρεία αυτή έχει πράγματι υπεισέλθει στην θέση της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ στην επίμαχη μισθωτική σχέση. Ως εκ τούτου, πρέπει να διευκρινισθεί ότι εάν έχει αναγγελθεί η εκχώρηση αυτή στον Δήμο Αθηναίων, η καταγγελία της σύμβασης θα Σόλωνος 74,10680, Αθήνα, Τηλ Fax Website:

2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ γίνει από την εταιρεία «ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α Α.Ε.», αλλιώς η σύμβαση θα πρέπει να καταγγελθεί από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ. 1. Δια του προαναφερομένου από Ιδιωτικού Συμφωνητικού συνεφωνήθη η ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων/ γηπέδου από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ με δικά της έξοδα επί ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, η χρήση του οποίου θα παρηχωρείτο, τα ορισθέντα στο συμφωνητικό αυτό, στην ΕΕΣ. Ειδικότερα: σύμφωνα με Ι.Ι Κατά τους όρους του Συμφωνητικού αυτού ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ απέκτησαν τα δικαιώματα και ανέλαβαν τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται επιγραμματικά κατωτέρω ήτοι: α) ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύθηκε ότι θα παραχωρήσει την αποκλειστική χρήση του επίμαχου οικοπέδου στην ΕΕΣ για 99 έτη και συγκεκριμένα - εντός 5 μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, δηλαδή έως την , θα παραχωρήσει την χρήση του οικοπέδου στην ΕΕΣ για 5 έτη, και - μετά την αποπληρωμή του τιμήματοξ της αγοράς μέρους του οικοπέδου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής ΕΤΕ) θα παραχωρήσει την χρήση αυτού στην ΕΕΣ για 94 έτη (υπ' αριθμόν 1.5 όρος του Συμφωνητικού), β) η ΕΕΣ εκμίσθωσε στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α το επίμαχο ακίνητο, εκτάσεως τ.μ., μετά δε την ολοκλήρωση της κατασκευής των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων επ' αυτού θα περιλαμβάνονται στην μίσθωση και οι εγκαταστάσεις αυτές (υπ' αριθμούς 2.1 και 3.6 όροι του Συμφωνητικού ). Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε 49 έτη αρχομένη από την υπογραφή του Συμφωνητικού και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του τεσσαρακοστού ένατου έτους θα παρατείνετο δε αυτομάτως για όσο χρονικό διάστημα τυχόν μεσολαβούσε από την υπογραφή του Συμφωνητικού έως την έκδοση άδειας λειτουργίας του αποπερατωμένου γηπέδου (υπ' αριθμόν 7.1 όρος του Συμφωνητικού ), 2

3 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ γ) η ΕΕΣ ανέλαβε την υποχρέωση να παραδώσει την χρήση του μισθίου στην Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α μετά από την παραχώρηση σε αυτήν της αποκλειστικής χρήσης αυτού από τον Δήμο Αθηναίων, άλλως, εάν δεν παραχωρηθεί η χρήση αυτού στην ΕΕΣ τότε ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να υπεισέλθει στην επίμαχη μισθωτική σχέση ως εκμισθωτής (υπ' αριθμούς 2.1 και 2.2 όροι του Συμφωνητικού ), δ) η ΕΕΣ δεν θα βαρύνεται με καμία δαπάνη για την ανέγερση των εγκαταστάσεων (υπ' αριθμόν 3.2 όρος του Συμφωνητικού), ε) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της κατεδάφισης του υπάρχοντος κτιρίου της ΕΤΜΑ και την απομάκρυνση των υλικών που θα προκύψουν από την κατεδάφιση αυτή το αργότερο εντός 3 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, ήτοι έως την , (υπ' αριθμόν 4.1 όρος του Συμφωνητικού) στ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση οικοδομικής αδείας εκσκαφών και αντιστηρίξεων το αργότερο εντός 3 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, ήτοι έως την , (υπ' αριθμόν 4.2 όρος του Συμφωνητικού), ζ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση να καταθέσουν φάκελο, δηλαδή να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση οικοδομικής αδείας στο ΔOΚl ΥΠΕΧΩΔΕ το αργότερο εντός 6 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, 11ΤΟΙ έως την , υπό την προϋπόθεση ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα είχε υποβάλει τις σχετικές μελέτες εγκαίρως, δηλαδή εντός 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού (υπ' αριθμούς 4.3 και 5.2 όροι του Συμφωνητικού) η) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση ότι θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών, που αποτελούν το Ο.Τ (ιδιοκτησίες Πρωτόπαππα, Παπαλεξανδρή κλπ), εντός προθεσμίας 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού ήτοι έως την , προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση πεζών και οχημάτων στο γήπεδο από τον πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. 45 και 45 Α αλλά και η πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης (υπ' αριθμόν 4.4 όρος του Συμφωνητικού), 3

4 ΓΙΩΡΓΟΣ. ΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΙ θ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ δεσμεύθηκαν ότι θα εκπονήσουν μελέτες και θα αναθέσουν σε εργολάβο την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου εντός του Ο.Τ το αργότερο εντός 1Ο μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι έως την , (υπ' αριθμόν 4.5 όρος του Συμφωνητικού), ι) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση αδειών για όλες τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης εντός 6 μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι έως την (υπ' αριθμόν 4.6 όρος του Συμφωνητικού), ια) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση (υπ' αριθμούς 4.7 και 6.3 όροι του Συμφωνητικού), να συνάψουν συμβάσεις με εργολήπτριες εταιρείες και να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση για την εκτέλεση των έργων υποδομής της Α' Φάσης του έργου δηλαδή της διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Αγ. Άννης από την Ιερά Οδό έως την Ορφέως της διαπλάτυνσης της οδού Αγίου Πολυκάρπου από την Αγ. Άwης έως το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, της σύνδεσης μέσω κόμβων των οδών αυτών, καθώς και της κατασκευής νέων οδών, προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση στο γήπεδο έως την ημέρα έκδοσης της οικοδομικής αδείας του γηπέδου, άλλως θα αναβληθεί η έναρξη κατασκευής αυτού για αντίστοιχο χρονικό διάστημα το οποίο θα συνυπολογισθεί στην προβλεπόμενη στον υπ' αριθμόν 14.1 όρο του Συμφωνητικού δωδεκάμηνη καθυστέρηση έναρξης της εκτέλεσης του έργου (υπ' αριθμούς 4.7 και 6.3 όροι του Συμφωνητικού), ιβ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ αποδέχθηκαν ότι η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών από τους προστηθέντες αυτής (υπ' αριθμόν 4.10 όρος του Συμφωνητικού), ιγ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν, δια τεχνικού τους συμβούλου την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών από τους προστηθέντες της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, σε περίπτωση δε που δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από την πλευρά τους αναφορικά με την νομιμότητα και την ορθότητα των μελετών αυτών, θα θεωρούνται οι παραδοθείσες από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ μελέτες ως εγκεκριμένες (υπ' αριθμόν 5.4 όρος του Συμφωνητικού), 4

5 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝοπον ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ ιδ) η ΕΕΣ ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει συγκεκριμένα έργα υποδομής, όπως διαπλατύνσεις οδών, και να υλοποιήσει συγκεκριμένα; ρυθμίσεις, όπως διασφάλιση της πρόσβαση -από την στάση του ΜΕΤΡΟ κ.α., οι ρυθμίσεις δε αυτές θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί προς χρήση το αργότερο μέσα σε 3 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του γηπέδου (υπ' αριθμόν 6 όρος του Συμφωνητικού), ιε) η ΕΕΣ δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, (υπ' αριθμόν 7.2 όρος του Συμφωνητικού), οποτεδήποτε εντός 37 ετών από την έναρξή της ισχύος του, εάν η π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ παραβιάσει υπαιτίως τους όρους αυτού, και μετά την παρέλευση των 37 ετών για κάθε νόμιμο λόγο, ιστ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ υποχρεούνται να παραδώσουν το μίσθιο ελεύθερο από προϊόντα κατεδαφίσεως ή άλλα εγκαταλελειμμένα υλικά στην π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εντός 5 μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι έως την , προκειμένου να είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι αναγκαίες εργασίες περίφραξης, κατεδάφισης κτισμάτων και διαμόρφωσης του εργοταξίου (υπ' αριθμόν 8 εδ. β' όρος του Συμφωνητικού), ιζ) η ΕΕΣ θα βαρύνεται με κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά ή τέλος, που τυχόν επιβληθεί στο μίσθιο από το Δημόσιο ή τον Δήμο μετά την αποπεράτωση του γηπέδου (υπ' αριθμόν 11.3 όρος του Συμφωνητικού), και ιη) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ υποχρεούνται να φροντίζουν για την έγκαιρη έκδοση και ισχύ όλων των αναγκαίων αδειών στο όνομα της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ (υπ' αριθμόν 12.1 όρος του Συμφωνητικού), 1.2 Αντιστοίχως, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, κατά τους όρους του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού, είναι οι εξής α) η Π.Α.Ε.Ι ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει με δικές της δαπάνες στο μίσθιο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου θέσεων με κύριου; και βοηθητικού; χώρους, τον σκελετό ειδικών εγκαταστάσεων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού 5

6 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥ ΕΡΓ ΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΙ και χώρους στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των χρήσεων του γηπέδου (υπ' αριθμούς 3.1 και 3.2 όροι του Συμφωνητικού) β) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ. ΕΛΑΙΩΝΑ υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των πολεοδομικών και αστυνομικών διατάξεων, των διατάξεων περί κοινωνικών ασφαλίσεων και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει την εκτέλεση του έργου, ανέλαβε δε όλες τις αστικές, ποινικές και διοικητικές ευθύνες από την παραβίαση των διατάξεων αυτών (υπ' αριθμόν 3.3 όρος του Συμφωνητικού), γ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εγγυήθηκε ότι η κατασκευή των άνω ανεγειρομένων κτιρίων θα είναι άρτια και σύμφωνη με τις εκπονηθείσες μελέτες, υποχρεούμενη άλλως να ανακατασκευάσει κάθε τμήμα των κτισμάτων, σύμφωνα με τις μελέτες και να επανορθώσει κάθε βλάβη που προκλήθηκε εκ της αιτίας αυτής (υπ' αριθμόν 3.4 όρος του Συμφωνητικού), δ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α αναγνώρισε ότι όλες οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν με τα παραρτήματα, συστατικά και παρακολουθήματά τους θα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Δήμου Αθηναίων και μετά την λύση της μισθώσεως θα περιέλθουν στην νομή και κατοχή αυτού, δίχως να δικαιούται η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑΪΚΟΣ αποζημίωση για το χρηματικό ποσό που θα καταβάλει για την κατασκευή τους (υπ αριθμόν 3.5 όρος του Συμφωνητικού), ε) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να ολοκληρώσει και να παραδώσει στον Δήμο Αθηναίων/ ΕΕΣ όλες τις απαιτούμενες μελέτες συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης για την έκδοση οικοδομικής αδείας, εντός 6 μηνών από την σύναψη του Συμφωνητικού ήτοι έως την (υπ' αριθμόν 5.2 όρος του Συμφωνητικού), στ) συμφωνήθηκε ότι εάν προκύψουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου, οφειλόμενες σε ατέλειες των μελετών, τότε θα παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα ευθύνεται για κάθε ζημία που θα επέλθει στον Δήμο Αθηναίων/ ΕΕΣ εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής (υπ' αριθμόν 5.5 όρος του Συμφωνητικού), ζ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α ανέλαβε την αποκλειστική ευθύνη για την διοίκηση, διαχείριση και συνολική λειτουργία του γηπέδου καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης (υπ' αριθμόν 7.4 όρος του Συμφωνητικού), 6

7 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ η) η π.α.ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ συμφώνησε ότι από την παράδοση σε αυτήν την χρήσης του ακινήτου θα καταβάλει στην ΕΕΣ το καθορισθέν στους υπ' αριθμούς 7.5, 7.6 όρους του Συμφωνητικού μίσθωμα (υπ' αριθμόν 7.5 όρος του Συμφωνητικού ), θ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ συμφώνησε ότι θα άρχιζε την κατασκευή του γηπέδου εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Αθηναίων/ ΕΕΣ θα είχαν εκπονήσει τις μελέτες και θα είχαν αναθέσει σε εργολάβο την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, θα είχαν μεριμνήσει για την έκδοση αδειών για τις αναγκαίες θέσεις στάθμευσης και θα είχαν εξοφλήσει εμπροθέσμως την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την αγορά από αυτήν τμήματος του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 8 εδ. α' όρος του Συμφωνητικού), ι) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να ολοκληρώσει την κατασκευή του γηπέδου εντός 18 μηνών από την έναρξη των κατασκευών (υπ' αριθμόν 8 εδ. γ όρος του Συμφωνητικού), ια) η π.α.ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του γηπέδου, εκτός από τα έξοδα ή τις δαπάνες που θα προέκυπταν από υποχρεωτικέξ αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων, από αντικατάσταση του εξοπλισμού ή υλικών του γηπέδου μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους και από πρόσθετες δαπάνες αναβάθμισης τα οποία θα βαρύνουν την ΕΕΣ, καθώς και από τα έξοδα επισκευή; βλαβών, οι οποίες δεν θα οφείλοντο σε κακοτεχνίες ή σε ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των υλικών, τα οποία θα επιβαρύνουν την ΕΕΣ και την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, εξ ημισείας εκάστη εξ αυτών (υπ' αριθμόν 9 όρος του Συμφωνητικού), ιβ) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ απέκτησε το δικαίωμα αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης του γηπέδου για χρονικό διάστημα 35 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του γηπέδου (υπ' αριθμόν 10 όρος του Συμφωνητικού ), ιγ) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ απέκτησε το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης της ονοματοδοσίας του γηπέδου για 35 έτη, διατηρουμένου μόνο υπέρ των Δήμου Αθηναίων/ ΕΕΣ του δικαιώματος να προσκομίσουν εγγυημένη 7

8 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προσφορά 10ετούς ή δεκαπενταετούς διάρκειας σχετικά με την ονοματοδοσία αυτού (υπ' αριθμόν 10.1 όρος του Συμφωνητικού) ιδ) η Π.Α.Ε. δικαιούται να εγκαταστήσει στις ανεγερθείσες εγκαταστάσεις όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκγύμναση των αθλητών της (υπ' αριθμόν 11.1 όρος του Συμφωνητικού), ιε) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να καταρτίσει σύμβαση ασφάλισης του γηπέδου για κάθε κίνδυνο, πλην των περιπτώσεων του σεισμού και της πλημμύρας, για τις οποίες θα έπρεπε να ασφαλίσει το γήπεδο η ΕΕΣ (υπ' αριθμόν 11.2 όρος του Συμφωνητικού) ιστ) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δεν έχει δικαίωμα υπομίσθωσης των εγκαταστάσεων (υπ' αριθμόν 11.5 όρος του Συμφωνητικού), ιζ) με την λύση ή λήξη της ισχύος του Συμφωνητικού η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α υποχρεούται να αποδώσει αμέσως τους μισθωμένους χώρους, δίχως να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση για δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει για την κατασκευή τους (υπ' αριθμόν 13.1 όρος του Συμφωνητικού), ιη) η π.α.ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΕΣ για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις μετά την λύση της μισθώσεως χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις αποζημίωση χρήσεως ίση με το συμφωνημένο μίσθωμα (υπ' αριθμόν 13.2 όρος του Συμφωνητικού), και ιθ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δικαιούται αποζημίωσης έναντι της ΕΕΣ κατά τις διατάξεις του γενικού ενοχικού δικαίου, των αδικοπραξιών και του αδικαιολογήτου πλουτισμού, εάν η ΕΕΣ καταγγείλει την μίσθωση μετά την ΧΟΡΙ1γηση άδειας λειτουργίας του γηπέδου για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α (υπ' αριθμόν 14.3 όρος του Συμφωνητικού). 2. Με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό συμφωνήθηκε ρητά ότι η π.α.ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση αυτή α) εάν δεν υλοποιηθεί η εισφορά των καθορισθεισών με το Συμφωνητικό εδαφικών εκτάσεων από τον Δήμο Αθηναίων στην ΕΕΣ και δεν παραδοθεί εν συνεχεία το ακίνητο προς χρήση στην Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ή εάν, μη 8

9 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝοπον ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ συντελεσθείσας της παραχώρησης αυτήξ, δεν υπεισέλθει ο Δήμος Αθηναίων στην υπάρχουσα μισθωτική σχέση που υφίσταται μεταξύ της ΕΕΣ και της Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ και κυρίωξ.στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΕΣ, που έχουν ορισθεί με το Συμφωνητικό, εντός προθεσμίας 5 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού αυτού, ήτοι έως την Η καταγγελία ορίζεται ότι πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την πάροδο του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος των πέντε μηνών, ήτοι έως την Στην περίπτωση αυτή συμφωνήθηκε ρητά ότι θα καταπέσει υπέρ της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ποινική ρήτρα ύψους (υπ' αριθμόν 2.3 όρος του Συμφωνητικού). β) μετά από 37 έτη από την έναρξη της μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα κοινοποιήσει σχετική έγγραφη καταγγελία της προ δώδεκα μηνών και θα έχει εξοφλήσει τα μέχρι την καταγγελία μισθώματα και κάθε άλλο ποσό που έχει καταστεί ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμο σε βάρος της (υπ' αριθμόν 7.3 όρος του Συμφωνητικού), γ) εάν από την ημερομηνία κατάρτισης του Συμφωνητικού και μέχρι την εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο ανακύψει οιοδήποτε πρόβλημα στην υλοποίηση του έργου κατασκευής του γηπέδου, το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί σε ελαττώματα ή πλημμέλειες των εκπονηθησομένων από την πλευρά της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ μελετών ή για το οποίο δεν ευθύνεται η π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ή οι προστηθέντες αυτής, πρόβλημα το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα είτε (i) την μεγαλύτερη των 12 μηνών (μεμονωμένως ή αθροιστικά) καθυστέρηση τηξ έναρξης κατασκευής του γηπέδου ή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Δήμου Αθηναίων/ ΕΕΣ εντός των ορισθεισών προθεσμιών, είτε (ii) την οριστική διακοπή του έργου. Και στην περίπτωση αυτή συμφωνήθηκε ότι θα καταπέσει υπέρ της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ποινική ρήτρα ύψους (υπ' αριθμόν 14.1 όρος του Συμφωνητικού ), δ) εάν από την ημερομηνία εγκατάστασης του εργολάβου και μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη της χρήσης του γηπέδου, κατόπιν της έκδοσης της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας, ανακύψει άνευ αποκλειστικής υπαιτιότητας της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ή 9

10 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ των προστηθέντων της οιοδήποτε πρόβλημα, το οποίο θα έχει ως συνέπεια είτε (ί) την μεγαλύτερη των 12 μηνών (μεμονωμένως ή αθροιστικά) καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου ή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Δήμου Αθηναίων/ ΕΕΣ εντός των ορισθεισών προθεσμιών, είτε (ίί) την προσωρινή ή οριστική διακοπή του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Αθηναίων/ ΕΕΣ θα υποχρεούται να καταβάλει στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ τα ποσά που έχουν ορισθεί ρητά στο Παράρτημα 6 του Συμφωνητικού(υπ' αριθμόν 14.2 όρος του Συμφωνητικού), και ε) εάν διακοπεί προσωρινά ή οριστικά το έργο, επειδή έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις/ μέτρα ή έχουν ασκηθεί προσφυγές ή αιτήσεις ακυρώσεως διοικητικών πράξεων, κατ εφαρμογήν του Ν άλλων διοικητικών μέτρων, που αφορούν στην προς ανάπλαση έκταση ή στις όμορες αυτής εκτάσεις (υπ' αριθμόν 14.4 όρος του Συμφωνητικού). Εν όψει των ανωτέρω πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα αναφορικά με την δυνατότητα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ να καταγγείλει την από σύμβαση: 2.1 Καταρχάς, όσον αφορά στο αναγνωριζόμενο, δυνάμει του υπ' αριθμόν όρου 2.3 του άνω Συμφωνητικού, δικαίωμα καταγγελίας της Συμβάσεως από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, εάν δεν υλοποιηθεί η εισφορά της συμφωνηθείσας γης από τον Δήμο Αθηναίων στην ΕΕΣ ή εάν δεν υπεισέλθει ο Δ11μος Αθηναίων στην μισθωτική αυτή σχέση ως εκμισθωτής εντός προθεσμίας 5 μηνών από την κατάρτιση του συμφωνητικού αυτού, ήτοι έως την , σημειώνεται ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας του από Συμφωνητικού εκ της αιτίας αυτής, επειδή δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι τεθείσες στον συγκεκριμένο όρο του Συμφωνητικού προϋποθέσεις, διότι, καίτοι ο Δήμος Αθηναίων δεν παραχώρησε την χρήση του μίσθιου στην ΕΕΣ εν τούτοις δυνάμει του άρθρου 47 του Ν. 3693/2008 υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής από την μισθωτική αυτή σχέση και, κατά συνέπεια, εκπληρώθηκε ex lege η σχετική αξίωση της Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ. 10

11 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2.2 Περαιτέρω, είναι προφανές ότι είναι αδύνατη η καταγγελία της επίμαχης σύμβασης επί τη βάσει των υπό στοιχεία (β) και (δ) λόγων καταγγελίας αυτής, δεδομένου ότι και αφενός μεν στην υπό στοιχεία (β) περίπτωση δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο των 37 ετών από την έναρξη της μίσθωσης και αφετέρου στην υπό στοιχεία (δ) περίπτωση το έργο δεν ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο εκείνο, κατά το οποίο έχει εγκατασταθεί εργολάβος κατασκευή; και ενεργούνται εργασίες κατασκευή; του γηπέδου. Ομοίως δεν είναι δυνατή η καταγγελία της από Συμβάσεως από την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, κατ' εφαρμογήν του υπ' αριθμόν 14.4 όρου του Συμφωνητικού (υπό στοιχεία (ε) περίπτωση), επειδή δεν έχει διακοπεί εν προκειμένω, προσωρινά ή οριστικά, η εκτέλεση του έργου ούτε έχει εκδοθεί κάποια διοικητική πράξη ή μέτρο ή έχει ασκηθεί προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης διοικητικών πράξεων σχετικών με την προς ανάπλαση έκταση ή τις όμορες εκτάσεις αυτής, όπου θα εκτελούν το έργα υποδομής, Π.χ. διαπλάτυνση οδών κλπ. 2.3 Τέλος, αναφορικά με το προβλεπόμενο στον όρο 14.1 του Συμφωνητικού δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης από την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εάν υπάρξει καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου κατασκευή; του γηπέδου υπερβαίνουσα το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών (μεμονωμένα ή και αθροιστικά), άνευ υπαιτιότητας της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, πρέπει να τονισθούν τα εξής: Επειδή έχει παρέλθει (i) συνολικό χρονικό διάστημα πλέον των 12 μηνών, και συγκεκριμένα χρονικό διάστημα περίπου 16 μηνών, από την κατάρτιση του συμφωνητικού χωρίς να έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευή; του γηπέδου και (ii) χρονικό διάστημα 12 μηνών και λίγων ημερών από την , ήτοι από το ορισθέν με τον υπ' αριθμόν 4.1 όρο του Συμφωνητικού ως απώτατο χρονικό όριο για την κατεδάφιση του κτιρίου, πρώην ιδιοκτησίας της ΕΤΜΑ, το οποίο υπήρχε σε τμήμα του μίσθιου, και την απομάκρυνση των προϊόντων της κατεδάφισης καθώς και οικοδομικών υλικών τρίτων, που βρίσκονταν στο μίσθιο, από τον ΔΙ1μο Αθηναίων, έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2009, οπότε και εκτελέσθηκαν οι εργασίες αυτές, είναι προφανές ότι, εάν δεν έχει μεσολαβήσει κάποια ενέργεια του Δήμου ι ι

12 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ Αθηναίων που μπορεί να θεωρηθεί ότι διέκοψε τις προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ή δεν έχει διαπιστωθεί κάποια πλημμέλεια στο περιεχόμενο των μελετών που παρέδωσε η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ στον Δήμο, πληρούνται οι όροι για την καταγγελία της επίμαχης σύμβασης από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α, κατ' εφαρμογήν του όρου αυτού Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει πάντως δεκτό ότι την συμπληρώνεται, αθροιστικά, το άνω χρονικό διάστημα καθυστερήσεων στην έναρξη εκτέλεσης του έργου, καθώς ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος έχει υπεισέλθει δυνάμει της διάταξης του άρθρου 47 του. 3693/2008 σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΕΕΣ που ορίζονται στο Συμφωνητικό, - μολονότι όφειλε, σύμφωνα με τον υπ' αριθμόν 4.2 όρο του Συμφωνητικού, να μεριμνήσει για την έκδοση οικοδομικής αδείας εκσκαφών και αντιστηρίξεων το αργότερο εντός προθεσμίας 3 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , η σχετική άδεια εκτέλεσης γεωτεχνικών έργων εκδόθηκε την , δηλαδή με καθυστέρηση 9 μηνών και 17 ημερών - μολονότι όφειλε, σύμφωνα με τον υπ' αριθμόν 4.3 όρο του Συμφωνητικού να μεριμνήσει για την κατάθεση φακέλου οικοδομικής αδείας στο ΔOΚl ΥΠΕΧΩΔΕ εντός 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , και ενώ η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ είχε υποβάλει, εις εκτέλεσιν του προγενέστερου από Ιδιωτικού Συμφωνητικού, τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων ήδη από τον Απρίλιο του 2007 (όπως πληροφορηθήκαμε θα εκδοθεί εντός των επομένων ημερών η υπουργική απόφαση για την έγκριση των μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων) και τις απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής αδείας ανέγερσης του γηπέδου ήδη από την Άνοιξη του 2007, μελέτες τις οποίες υπέβαλε και πάλι στον Δήμο Αθηναίων τον Φεβρουάριο του 2009, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει καταθέσει ακόμη τον φάκελο οικοδομικής αδείας στο ΔOΚl ΥΠΕΧΩΔΕ με αποτέλεσμα την ύπαρξη καθυστέρησης 9 μηνών και 15 ημερών, - μολονότι υποχρεούτο, σύμφωνα με τους υπ' αριθμούς 4.4, 4.5 και 4.6 όρους του από Συμφωνητικού, 12

13 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α) να ολοκληρώσει τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών του ο.τ για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης πεζών και οχημάτων στο γήπεδο και στους χώρους στάθμευσης εντός προθεσμίας 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , β) να φροντίσει για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου εντός προθεσμίας 1Ο μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , και γ) να μεριμνήσει για την έκδοση αδειών για όλες τις απαιτούμενες για την λειτουργία του γηπέδου θέσεις στάθμευσης εντός προθεσμίας 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την δεν έχει προβεί σε καμία από τις ανωτέρω ενέργειες. Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου έγινε δια της πρόσθεσης στο χρονικό διάστημα των 9 μηνών και 17 ημερών δηλαδή στον χρόνο καθυστέρησης για την έκδοση οικοδομικής αδείας εκσκαφών και αντιστηρίξεων, του χρονικού διαστήματος από την , ήτοι την ημερομηνία που εκδόθηκε η σχετική άδεια εκτέλεσης γεωτεχνικών έργων, έως και την ( έως = 2 μήνες και 13 ημέρες), δηλαδή των καθυστερήσεων που υπήρξαν για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών και εργασιών που όφειλε ακόμη να πράξει ο Δήμος Αθηναίων. Σημειωτέον ότι ο συνυπολογισμός όλων των ανωτέρω καθυστερήσεων στην εκπλήρωση από τον Δήμο Αθηναίων των προαναφερομένων συμβατικών του υποχρεώσεων στο δωδεκάμηνο των καθυστερήσεων του υπ' αριθμόν 14.1 όρου του Συμφωνητικού τελεί υπό την επιφύλαξη ότι όλες οι προαναφερόμενες εργασίες και ενέργειες κωλύουν την έναρξη κατασκευής του γηπέδου από την Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, κάτι το οποίο πρέπει να μας διευκρινισθεί από υπεύθυνο τεχνικό σύμβουλο Λόγω των άνω καθυστερήσεων σε συνδυασμό με το γεγονός αφενός μεν ότι οι εργασίες και ενέργειες αυτές έπρεπε να εκτελεσθούν το «αργότερο» εντός των άνω προθεσμιών και αφετέρου ότι η ακριβόχρονη πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών και η τήρηση των προθεσμιών αυτών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του από Συμφωνητικού, καθώς είναι προφανές ότι βούληση της π.α.ε. 13

14 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ Α ΤΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ ήταν η κατά το συντομότερο δυνατό έναρξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου, κάτι που δεν είναι εφικτό δίχως την πραγματοποίηση των προαναφερομένων ενεργειών εντός των ορισθεισών προθεσμιών, προκύπτει ότι η σύμβαση αυτή αποτελεί σύμβαση ακριβόχρονης εκτέλεσης. Με αφετηρία την διαπίστωση αυτή και επειδή η μη εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεων από τον Δήμο Αθηναίων σε συνδυασμό με τα συνομολογηθέντα στον όρο 14.1 του Συμφωνητικού παρέχει στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ το δικαίωμα καταγγελίας της επίμαχης σύμβασης ενώ η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α υπήρξε απολύτως συνεπή; στις αναληφθείσες από αυτήν συμβατικές της υποχρεώσεις προκύπτει ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δικαιούται να καταγγείλει την επίμαχη σύμβαση εκ της αιτίας αυτής, κατ' άρθρον 401 ΑΚ. Καταγγελθείσας της συμβάσεως από την Ω.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α καταπίπτει υπέρ αυτής και η ορισθείσα στον υπ αριθμόν 14.1 όρο του Συμφωνητικού ποινική ρήτρα ύψους , η οποία είναι αμέσως απαιτητή. 3. Όπως η άσκηση κάθε δικαιώματος έτσι και η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ μπορεί να ελεγχθεί με τα κριτήρια της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ. Ειδικότερα. 3.1 Εάν η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α καταγγείλει την επίμαχη σύμβαση, κατ' εφαρμογήν του άνω όρου της, ο Δήμος Αθηναίων θα υποστηρίξει πιθανότατα ότι η καταγγελία αυτή της Σύμβασης από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α είναι άκυρη και λογίζεται ως ουδέποτε γενομένη, επειδή το δικαίωμά της αυτό ασκήθηκε καταχρηστικώς, ισχυριζόμενος - αφενός μεν ότι δεν θα είχε κανένα νόημα να καταθέσει τον φάκελο της οικοδομικής αδείας στο ΔΟΚ/ ΥΠΕΧΩΔΕ πριν εκδοθεί απόφαση, με την οποία να εγκρίνεται η υποβληθείσα μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων - και αφετέρου ότι, εκκρεμούσης ακόμη της έκδοσης αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως κατοίκων του Δήμου Αθηναίων κατά της οικοδομικής αδείας της εταιρείας με την επωνυμία 14

15 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ», δεν θα ήταν σκόπιμο να έχει ήδη μεριμνήσει για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και για την πραγματοποίηση όλων. των συμφωνηθεισών βάσει του Συμφωνητικού εργασιών (απαλλοτριώσεις, εκπόνηση μελετών κλπ), καθώς, εάν γίνει δεκτή η άνω αίτηση ακυρώσεως και επομένως ανακληθεί η οικοδομική άδεια της άνω εταιρείας, η εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ» θα διεκδικήσει και είναι πιθανό να επιτύχει την ανάκτηση της κυριότητας του επίμαχου οικοπέδου, με αποτέλεσμα να «ακυρώνεται» στην ουσία η υλοποίηση του προγράμματος της ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. 3.2 Προς απόκρουσιν των ισχυρισμών αυτών και προς ενίσχυσιν της νομιμότητας και εγκυρότητας της ασκήσεως του δικαιώματος καταγγελίας της επίμαχης συμβάσεως η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δύναται να αντιτάξει ότι οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου από τον Δήμο Αθηναίων δεν μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένες και, επομένως, η καταγγελία της από Σύμβασης από την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δεν μπορεί να λογιστεί ως καταχρηστικώς ασκούμενη, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι α) η αίτηση, με την οποία ζητείται η ακύρωση της οικοδομικής αδείας της εταιρείας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ» ασκήθηκε μόλις τον Οκτώβριο του 2008, η προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της οικοδομικής αυτής αδεία, χορηγήθηκε δε την , δηλαδή σε χρόνο μεταγενέστερο από τον χρόνο που έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι προαναφερόμενες ενέργειες από τον Δήμο Αθηναίων, και β) το επιχείρημα του Δήμου Αθηναίων περί της μη δυνατότητάς του να προβεί, προς το παρόν, στην εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεών του, εκκρεμούσης μιας διαδικασίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος επί της επίμαχης εδαφικήξ έκτασης, μόνον ως προσχηματικό θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, επειδή, (ϊ) ισχυούσητ; της από Προσωρινής Διαταγής του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώ είχε ασκηθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2008 η αίτηση ακυρώσεως κατά της οικοδομικής αδείας της 15

16 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ οπον ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘ ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝγΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο Δήμος Αθηναίων μερίμνησε για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης γεωτεχνικών έργων επί του οικοπέδου που πρόκειται να ανεγερθεί το γήπεδο, και (ίί) ακόμα και εάν, κατόπιν ανακλήσεως της οικοδομικής αδείας της εταιρείας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝγΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η εταιρεία αυτή διεκδικήσει και επιτύχει την ανατροπή της παραχώρησης από αυτήν της επίμαχης εδαφικής έκτασης προς τον Δήμο Αθηναίων και ανακτήσει κατ' αυτόν τον τρόπο την κυριότητα της εδαφικής αυτής έκτασης, ο Δήμος Αθηναίων έχει την δυνατότητα, όπως εδέχθη άλλωστε και η υπ' αριθμόν 57/2009 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, να απαλλοτριώσει στην συνέχεια την έκταση αυτή με αποτέλεσμα να καθίσταται και πάλι δυνατή η έναρξη και υλοποίηση του έργου. 3.3 Η εκτίμηση σχετικά με την καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εναπόκειται στην κρίση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Κατά την γνώμη μας οι πιθανότητες ευδοκίμησης των ισχυρισμών του Δήμου Αθηναίων είναι λιγότερες από αυτές της απόρριψής τους. 3.4 Όσον αφορά στην σκοπιμότητα ή μη της καταγγελίας της από σύμβασης από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ πριν ή μετά την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως, που έχουν ασκήσει ορισμένοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων κατά της οικοδομικής αδείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α Ω γμη ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Εάν η εκδοθησομένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίψει την άνω αίτηση ακυρώσεως και κρίνει ότι ο. 3481/2006 είναι καθ' όλα σύμφωνος με την διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος, τότε ο νόμος αυτός παραμένει ισχυρός και εφαρμοστέος και, επομένως δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο στην υλοποίηση του προγράμματος της ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Εάν όμως γίνει δεκτή η άνω αίτηση ακύρωσης και συνεπεία τούτου ανακληθεί η οικοδομική αδεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ 16

17 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥ ΕΡΓ ΑΤΕΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ», ιδίως δε εάν κριθεί ότι οι διατάξεις του Ν. 3481/2006 αντίκεινται στην διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος «περί προστασίας του περιβάλλοντος», τότε η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της από Συμβάσεως από την π.α.ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο, επειδή, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αμέσως μετά την έκδοση της άνω αποφάσεως θα τεθεί υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα κυριότητας του Δήμου Αθηναίων επί του επίμαχου οικοπέδου από την εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ», θα είναι αδύνατη πλέον η εκτέλεση από τον Δήμο Αθηναίων των απαιτούμενων χωροταξικών εργασιών (όπως η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου), με αποτέλεσμα να μην μπορεί στην ουσία να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι καθ' όλα δυνατή η καταγγελία της από Σύμβασης από την π.α.ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ πριν από την έκδοση αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της άνω αιτήσεως ακυρώσεως, πλην όμως η καταγγελία της συμβάσεως αυτής μετά την έκδοση μιας αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία κάνει δεκτή την προαναφερομένη αίτηση ακυρώσεως ενισχύει την νομιμότητα και μη καταχρηστικότητα της άσκησης του δικαιώματος αυτού από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α. 4. Συμπερασματικά, η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α δύναται να καταγγείλει την από Σύμβαση, κατ' εφαρμογήν του υπ' αριθμόν 14.1 όρου του Συμφωνητικού αυτής, η εγκυρότητα της οποίας θα κριθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Εάν κριθεί ότι η Σύμβαση κατεγγέλθη νομίμως και μη καταχρηστικώς από την Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α τότε η Σύμβαση παύει να ισχύει, η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α δεν υποχρεούται να εκπληρώσει καμία από τις αναληφθείσες με αυτήν υποχρεώσεις της και δικαιούται να απαιτήσει να της καταβάλει ο Δήμος Αθηναίων το χρηματικό ποσό της καταπεσούσας ποινικής ρήτρας ύψους

18 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Εάν, όμως, το Διαιτητικό Δικαστήριο κρίνει ότι το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως ασκήθηκε από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ καταχρηστικά, τότε η. καταγγελία θα θεωρηθεί άκυρη και συνεπώς ως ουδέποτε γενομένη. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση θα παραμείνει ισχυρή και η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α θα υποχρεούται να τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις, που ανέλαβε με την σύμβαση αυτή (ανέγερση γηπέδου καταβολή μισθωμάτων κλπ). Η άρνηση της Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις κατά το χρονικό διάστημα από την καταγγελία της σύμβασης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της εκκρεμούσης υποθέσεως σχετικά με την εγκυρότητα ή μη της καταγγελίας της συμβάσεως από την Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α μπορεί να αποτελέσει, κατά τον υπ' αριθμόν 7.2 όρο του Συμφωνητικού λόγο καταγγελίας της συμβάσεως από τον Δήμο Αθηναίων, με αποτέλεσμα να δικαιούται ο Δήμος Αθηναίων να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας που θα έχει υποστεί εκ της αιτίας αυτής (τίμημα για την αγορά εδαφικών εκτάσεων, μη καταβληθέντα μισθώματα κλπ). Ως εκ τούτου εάν η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ καταγγείλει την από Σύμβαση, θα πρέπει να σταθμισθεί το εάν η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α θα εξακολουθήσει να καταβάλει στον Δήμο Αθηναίων τα συμφωνηθέντα μισθώματα, διατηρώντας επιφύλαξη για το δικαίωμά της να τα αναζητήσει στο μέλλον κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, σε περίπτωση που το Διαιτητικό Δικαστήριο κρίνει ότι η καταγγελία της συμβάσεως δεν έγινε καταχρηστικά. Στην διάθεσή Σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.. Αντωνόπουλος 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου Τηλ:210 8629944, 8647420 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Στην Παλλήνη σήμερα την...-...-2012 μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός μεν της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα