ΝΙκος Γ. Αντωνόπουλος+ Χρήστο; Κ. Τσενές+

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙκος Γ. Αντωνόπουλος+ Χρήστο; Κ. Τσενές+"

Transcript

1 -- ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ Γιώργος Ν. Αντωνόπουλος Μαρία Ν. Αντωνοπούλου Βασιλική Δ. Ανδριανοπούλου Αγγελική Ε. Βογιατζή Άννι Β. Γιαμπουράνη Παναγιώτα Α. Δημητροπούλου Κωνσταντίνο; Ι. Ευσταθιάδης Κωνσταντίνο; Δ. Κεράτσας Πηνελόπη Δ. Κύρκου ΝΙκος Γ. Αντωνόπουλος+ Χρήστο; Κ. Τσενές+ Παρασκευή Γ. Μαντά Κωνσταντίνο; Ι. Μήτσης Δώρα Χ. Πανουσάκη Μαρία Κ. Παπατσαρά Βασιλεία Α. Σεϊτανίδου Λένια Ι. Σεττάκη Μαρία Γ. Σπανού Ξένη Δ. Τσάμη -Περδικάρη Αντώνη; Χ. Τσενές Προς το Δ.Σ. της εταιρείας «ΓΉΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝ Α Α.Ε.» Υπ' όψιν: Κ. Ευαγγέλου Σαμαρά, Κ. Σταύρου Καραγεωργίου. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009 Κύριοι, Απαντώντας στο ερώτημά Σας σχετικά με την δυνατότητα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ να καταγγείλει το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (εφεξής το Συμφωνητικό), το οποίο κατηρτίσθη μεταξύ της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ, του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ - ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Ε.» (εφεξής ΕΕΣ) και αφορά στην ανέγερση του νέου γηπέδου της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ στον Βοτανικό, θέτουμε υπ' όψιν Σας τα κάτωθι. Προ πάσης αναπτύξεως επί του ζητήματος αυτού πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως ενημερωθήκαμε, η π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ έχει εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκ του από Συμφωνητικού στην εταιρεία «ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.», χωρίς όμως να γνωρίζουμε το εάν η άνω σύμβαση εκχώρηση; κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αθηναίων και, επομένως, εάν η εταιρεία αυτή έχει πράγματι υπεισέλθει στην θέση της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ στην επίμαχη μισθωτική σχέση. Ως εκ τούτου, πρέπει να διευκρινισθεί ότι εάν έχει αναγγελθεί η εκχώρηση αυτή στον Δήμο Αθηναίων, η καταγγελία της σύμβασης θα Σόλωνος 74,10680, Αθήνα, Τηλ Fax Website:

2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ γίνει από την εταιρεία «ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α Α.Ε.», αλλιώς η σύμβαση θα πρέπει να καταγγελθεί από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ. 1. Δια του προαναφερομένου από Ιδιωτικού Συμφωνητικού συνεφωνήθη η ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων/ γηπέδου από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ με δικά της έξοδα επί ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, η χρήση του οποίου θα παρηχωρείτο, τα ορισθέντα στο συμφωνητικό αυτό, στην ΕΕΣ. Ειδικότερα: σύμφωνα με Ι.Ι Κατά τους όρους του Συμφωνητικού αυτού ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ απέκτησαν τα δικαιώματα και ανέλαβαν τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται επιγραμματικά κατωτέρω ήτοι: α) ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύθηκε ότι θα παραχωρήσει την αποκλειστική χρήση του επίμαχου οικοπέδου στην ΕΕΣ για 99 έτη και συγκεκριμένα - εντός 5 μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, δηλαδή έως την , θα παραχωρήσει την χρήση του οικοπέδου στην ΕΕΣ για 5 έτη, και - μετά την αποπληρωμή του τιμήματοξ της αγοράς μέρους του οικοπέδου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής ΕΤΕ) θα παραχωρήσει την χρήση αυτού στην ΕΕΣ για 94 έτη (υπ' αριθμόν 1.5 όρος του Συμφωνητικού), β) η ΕΕΣ εκμίσθωσε στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α το επίμαχο ακίνητο, εκτάσεως τ.μ., μετά δε την ολοκλήρωση της κατασκευής των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων επ' αυτού θα περιλαμβάνονται στην μίσθωση και οι εγκαταστάσεις αυτές (υπ' αριθμούς 2.1 και 3.6 όροι του Συμφωνητικού ). Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε 49 έτη αρχομένη από την υπογραφή του Συμφωνητικού και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του τεσσαρακοστού ένατου έτους θα παρατείνετο δε αυτομάτως για όσο χρονικό διάστημα τυχόν μεσολαβούσε από την υπογραφή του Συμφωνητικού έως την έκδοση άδειας λειτουργίας του αποπερατωμένου γηπέδου (υπ' αριθμόν 7.1 όρος του Συμφωνητικού ), 2

3 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ γ) η ΕΕΣ ανέλαβε την υποχρέωση να παραδώσει την χρήση του μισθίου στην Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α μετά από την παραχώρηση σε αυτήν της αποκλειστικής χρήσης αυτού από τον Δήμο Αθηναίων, άλλως, εάν δεν παραχωρηθεί η χρήση αυτού στην ΕΕΣ τότε ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να υπεισέλθει στην επίμαχη μισθωτική σχέση ως εκμισθωτής (υπ' αριθμούς 2.1 και 2.2 όροι του Συμφωνητικού ), δ) η ΕΕΣ δεν θα βαρύνεται με καμία δαπάνη για την ανέγερση των εγκαταστάσεων (υπ' αριθμόν 3.2 όρος του Συμφωνητικού), ε) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της κατεδάφισης του υπάρχοντος κτιρίου της ΕΤΜΑ και την απομάκρυνση των υλικών που θα προκύψουν από την κατεδάφιση αυτή το αργότερο εντός 3 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, ήτοι έως την , (υπ' αριθμόν 4.1 όρος του Συμφωνητικού) στ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση οικοδομικής αδείας εκσκαφών και αντιστηρίξεων το αργότερο εντός 3 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, ήτοι έως την , (υπ' αριθμόν 4.2 όρος του Συμφωνητικού), ζ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση να καταθέσουν φάκελο, δηλαδή να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση οικοδομικής αδείας στο ΔOΚl ΥΠΕΧΩΔΕ το αργότερο εντός 6 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, 11ΤΟΙ έως την , υπό την προϋπόθεση ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα είχε υποβάλει τις σχετικές μελέτες εγκαίρως, δηλαδή εντός 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού (υπ' αριθμούς 4.3 και 5.2 όροι του Συμφωνητικού) η) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση ότι θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών, που αποτελούν το Ο.Τ (ιδιοκτησίες Πρωτόπαππα, Παπαλεξανδρή κλπ), εντός προθεσμίας 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού ήτοι έως την , προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η πρόσβαση πεζών και οχημάτων στο γήπεδο από τον πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. 45 και 45 Α αλλά και η πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης (υπ' αριθμόν 4.4 όρος του Συμφωνητικού), 3

4 ΓΙΩΡΓΟΣ. ΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΙ θ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ δεσμεύθηκαν ότι θα εκπονήσουν μελέτες και θα αναθέσουν σε εργολάβο την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου εντός του Ο.Τ το αργότερο εντός 1Ο μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι έως την , (υπ' αριθμόν 4.5 όρος του Συμφωνητικού), ι) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση αδειών για όλες τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης εντός 6 μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι έως την (υπ' αριθμόν 4.6 όρος του Συμφωνητικού), ια) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ ανέλαβαν την υποχρέωση (υπ' αριθμούς 4.7 και 6.3 όροι του Συμφωνητικού), να συνάψουν συμβάσεις με εργολήπτριες εταιρείες και να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση για την εκτέλεση των έργων υποδομής της Α' Φάσης του έργου δηλαδή της διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Αγ. Άννης από την Ιερά Οδό έως την Ορφέως της διαπλάτυνσης της οδού Αγίου Πολυκάρπου από την Αγ. Άwης έως το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, της σύνδεσης μέσω κόμβων των οδών αυτών, καθώς και της κατασκευής νέων οδών, προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση στο γήπεδο έως την ημέρα έκδοσης της οικοδομικής αδείας του γηπέδου, άλλως θα αναβληθεί η έναρξη κατασκευής αυτού για αντίστοιχο χρονικό διάστημα το οποίο θα συνυπολογισθεί στην προβλεπόμενη στον υπ' αριθμόν 14.1 όρο του Συμφωνητικού δωδεκάμηνη καθυστέρηση έναρξης της εκτέλεσης του έργου (υπ' αριθμούς 4.7 και 6.3 όροι του Συμφωνητικού), ιβ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ αποδέχθηκαν ότι η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών από τους προστηθέντες αυτής (υπ' αριθμόν 4.10 όρος του Συμφωνητικού), ιγ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν, δια τεχνικού τους συμβούλου την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών από τους προστηθέντες της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, σε περίπτωση δε που δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από την πλευρά τους αναφορικά με την νομιμότητα και την ορθότητα των μελετών αυτών, θα θεωρούνται οι παραδοθείσες από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ μελέτες ως εγκεκριμένες (υπ' αριθμόν 5.4 όρος του Συμφωνητικού), 4

5 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝοπον ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ ιδ) η ΕΕΣ ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει συγκεκριμένα έργα υποδομής, όπως διαπλατύνσεις οδών, και να υλοποιήσει συγκεκριμένα; ρυθμίσεις, όπως διασφάλιση της πρόσβαση -από την στάση του ΜΕΤΡΟ κ.α., οι ρυθμίσεις δε αυτές θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί προς χρήση το αργότερο μέσα σε 3 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του γηπέδου (υπ' αριθμόν 6 όρος του Συμφωνητικού), ιε) η ΕΕΣ δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, (υπ' αριθμόν 7.2 όρος του Συμφωνητικού), οποτεδήποτε εντός 37 ετών από την έναρξή της ισχύος του, εάν η π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ παραβιάσει υπαιτίως τους όρους αυτού, και μετά την παρέλευση των 37 ετών για κάθε νόμιμο λόγο, ιστ) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ υποχρεούνται να παραδώσουν το μίσθιο ελεύθερο από προϊόντα κατεδαφίσεως ή άλλα εγκαταλελειμμένα υλικά στην π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εντός 5 μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι έως την , προκειμένου να είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι αναγκαίες εργασίες περίφραξης, κατεδάφισης κτισμάτων και διαμόρφωσης του εργοταξίου (υπ' αριθμόν 8 εδ. β' όρος του Συμφωνητικού), ιζ) η ΕΕΣ θα βαρύνεται με κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά ή τέλος, που τυχόν επιβληθεί στο μίσθιο από το Δημόσιο ή τον Δήμο μετά την αποπεράτωση του γηπέδου (υπ' αριθμόν 11.3 όρος του Συμφωνητικού), και ιη) ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΕΣ υποχρεούνται να φροντίζουν για την έγκαιρη έκδοση και ισχύ όλων των αναγκαίων αδειών στο όνομα της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ (υπ' αριθμόν 12.1 όρος του Συμφωνητικού), 1.2 Αντιστοίχως, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, κατά τους όρους του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού, είναι οι εξής α) η Π.Α.Ε.Ι ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει με δικές της δαπάνες στο μίσθιο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου θέσεων με κύριου; και βοηθητικού; χώρους, τον σκελετό ειδικών εγκαταστάσεων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού 5

6 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥ ΕΡΓ ΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΙ και χώρους στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των χρήσεων του γηπέδου (υπ' αριθμούς 3.1 και 3.2 όροι του Συμφωνητικού) β) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ. ΕΛΑΙΩΝΑ υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των πολεοδομικών και αστυνομικών διατάξεων, των διατάξεων περί κοινωνικών ασφαλίσεων και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει την εκτέλεση του έργου, ανέλαβε δε όλες τις αστικές, ποινικές και διοικητικές ευθύνες από την παραβίαση των διατάξεων αυτών (υπ' αριθμόν 3.3 όρος του Συμφωνητικού), γ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εγγυήθηκε ότι η κατασκευή των άνω ανεγειρομένων κτιρίων θα είναι άρτια και σύμφωνη με τις εκπονηθείσες μελέτες, υποχρεούμενη άλλως να ανακατασκευάσει κάθε τμήμα των κτισμάτων, σύμφωνα με τις μελέτες και να επανορθώσει κάθε βλάβη που προκλήθηκε εκ της αιτίας αυτής (υπ' αριθμόν 3.4 όρος του Συμφωνητικού), δ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α αναγνώρισε ότι όλες οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν με τα παραρτήματα, συστατικά και παρακολουθήματά τους θα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Δήμου Αθηναίων και μετά την λύση της μισθώσεως θα περιέλθουν στην νομή και κατοχή αυτού, δίχως να δικαιούται η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑΪΚΟΣ αποζημίωση για το χρηματικό ποσό που θα καταβάλει για την κατασκευή τους (υπ αριθμόν 3.5 όρος του Συμφωνητικού), ε) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να ολοκληρώσει και να παραδώσει στον Δήμο Αθηναίων/ ΕΕΣ όλες τις απαιτούμενες μελέτες συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης για την έκδοση οικοδομικής αδείας, εντός 6 μηνών από την σύναψη του Συμφωνητικού ήτοι έως την (υπ' αριθμόν 5.2 όρος του Συμφωνητικού), στ) συμφωνήθηκε ότι εάν προκύψουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου, οφειλόμενες σε ατέλειες των μελετών, τότε θα παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος υλοποίησης του έργου και η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα ευθύνεται για κάθε ζημία που θα επέλθει στον Δήμο Αθηναίων/ ΕΕΣ εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής (υπ' αριθμόν 5.5 όρος του Συμφωνητικού), ζ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α ανέλαβε την αποκλειστική ευθύνη για την διοίκηση, διαχείριση και συνολική λειτουργία του γηπέδου καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης (υπ' αριθμόν 7.4 όρος του Συμφωνητικού), 6

7 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ η) η π.α.ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ συμφώνησε ότι από την παράδοση σε αυτήν την χρήσης του ακινήτου θα καταβάλει στην ΕΕΣ το καθορισθέν στους υπ' αριθμούς 7.5, 7.6 όρους του Συμφωνητικού μίσθωμα (υπ' αριθμόν 7.5 όρος του Συμφωνητικού ), θ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ συμφώνησε ότι θα άρχιζε την κατασκευή του γηπέδου εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Αθηναίων/ ΕΕΣ θα είχαν εκπονήσει τις μελέτες και θα είχαν αναθέσει σε εργολάβο την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, θα είχαν μεριμνήσει για την έκδοση αδειών για τις αναγκαίες θέσεις στάθμευσης και θα είχαν εξοφλήσει εμπροθέσμως την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την αγορά από αυτήν τμήματος του οικοπέδου (υπ' αριθμόν 8 εδ. α' όρος του Συμφωνητικού), ι) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να ολοκληρώσει την κατασκευή του γηπέδου εντός 18 μηνών από την έναρξη των κατασκευών (υπ' αριθμόν 8 εδ. γ όρος του Συμφωνητικού), ια) η π.α.ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του γηπέδου, εκτός από τα έξοδα ή τις δαπάνες που θα προέκυπταν από υποχρεωτικέξ αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων, από αντικατάσταση του εξοπλισμού ή υλικών του γηπέδου μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους και από πρόσθετες δαπάνες αναβάθμισης τα οποία θα βαρύνουν την ΕΕΣ, καθώς και από τα έξοδα επισκευή; βλαβών, οι οποίες δεν θα οφείλοντο σε κακοτεχνίες ή σε ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των υλικών, τα οποία θα επιβαρύνουν την ΕΕΣ και την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, εξ ημισείας εκάστη εξ αυτών (υπ' αριθμόν 9 όρος του Συμφωνητικού), ιβ) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ απέκτησε το δικαίωμα αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης του γηπέδου για χρονικό διάστημα 35 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του γηπέδου (υπ' αριθμόν 10 όρος του Συμφωνητικού ), ιγ) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ απέκτησε το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης της ονοματοδοσίας του γηπέδου για 35 έτη, διατηρουμένου μόνο υπέρ των Δήμου Αθηναίων/ ΕΕΣ του δικαιώματος να προσκομίσουν εγγυημένη 7

8 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προσφορά 10ετούς ή δεκαπενταετούς διάρκειας σχετικά με την ονοματοδοσία αυτού (υπ' αριθμόν 10.1 όρος του Συμφωνητικού) ιδ) η Π.Α.Ε. δικαιούται να εγκαταστήσει στις ανεγερθείσες εγκαταστάσεις όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκγύμναση των αθλητών της (υπ' αριθμόν 11.1 όρος του Συμφωνητικού), ιε) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ανέλαβε την υποχρέωση να καταρτίσει σύμβαση ασφάλισης του γηπέδου για κάθε κίνδυνο, πλην των περιπτώσεων του σεισμού και της πλημμύρας, για τις οποίες θα έπρεπε να ασφαλίσει το γήπεδο η ΕΕΣ (υπ' αριθμόν 11.2 όρος του Συμφωνητικού) ιστ) η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δεν έχει δικαίωμα υπομίσθωσης των εγκαταστάσεων (υπ' αριθμόν 11.5 όρος του Συμφωνητικού), ιζ) με την λύση ή λήξη της ισχύος του Συμφωνητικού η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α υποχρεούται να αποδώσει αμέσως τους μισθωμένους χώρους, δίχως να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση για δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει για την κατασκευή τους (υπ' αριθμόν 13.1 όρος του Συμφωνητικού), ιη) η π.α.ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΕΣ για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις μετά την λύση της μισθώσεως χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις αποζημίωση χρήσεως ίση με το συμφωνημένο μίσθωμα (υπ' αριθμόν 13.2 όρος του Συμφωνητικού), και ιθ) η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δικαιούται αποζημίωσης έναντι της ΕΕΣ κατά τις διατάξεις του γενικού ενοχικού δικαίου, των αδικοπραξιών και του αδικαιολογήτου πλουτισμού, εάν η ΕΕΣ καταγγείλει την μίσθωση μετά την ΧΟΡΙ1γηση άδειας λειτουργίας του γηπέδου για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α (υπ' αριθμόν 14.3 όρος του Συμφωνητικού). 2. Με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό συμφωνήθηκε ρητά ότι η π.α.ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση αυτή α) εάν δεν υλοποιηθεί η εισφορά των καθορισθεισών με το Συμφωνητικό εδαφικών εκτάσεων από τον Δήμο Αθηναίων στην ΕΕΣ και δεν παραδοθεί εν συνεχεία το ακίνητο προς χρήση στην Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ή εάν, μη 8

9 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝοπον ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ συντελεσθείσας της παραχώρησης αυτήξ, δεν υπεισέλθει ο Δήμος Αθηναίων στην υπάρχουσα μισθωτική σχέση που υφίσταται μεταξύ της ΕΕΣ και της Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ και κυρίωξ.στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΕΣ, που έχουν ορισθεί με το Συμφωνητικό, εντός προθεσμίας 5 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού αυτού, ήτοι έως την Η καταγγελία ορίζεται ότι πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την πάροδο του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος των πέντε μηνών, ήτοι έως την Στην περίπτωση αυτή συμφωνήθηκε ρητά ότι θα καταπέσει υπέρ της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ποινική ρήτρα ύψους (υπ' αριθμόν 2.3 όρος του Συμφωνητικού). β) μετά από 37 έτη από την έναρξη της μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ θα κοινοποιήσει σχετική έγγραφη καταγγελία της προ δώδεκα μηνών και θα έχει εξοφλήσει τα μέχρι την καταγγελία μισθώματα και κάθε άλλο ποσό που έχει καταστεί ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμο σε βάρος της (υπ' αριθμόν 7.3 όρος του Συμφωνητικού), γ) εάν από την ημερομηνία κατάρτισης του Συμφωνητικού και μέχρι την εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο ανακύψει οιοδήποτε πρόβλημα στην υλοποίηση του έργου κατασκευής του γηπέδου, το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί σε ελαττώματα ή πλημμέλειες των εκπονηθησομένων από την πλευρά της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ μελετών ή για το οποίο δεν ευθύνεται η π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ή οι προστηθέντες αυτής, πρόβλημα το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα είτε (i) την μεγαλύτερη των 12 μηνών (μεμονωμένως ή αθροιστικά) καθυστέρηση τηξ έναρξης κατασκευής του γηπέδου ή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Δήμου Αθηναίων/ ΕΕΣ εντός των ορισθεισών προθεσμιών, είτε (ii) την οριστική διακοπή του έργου. Και στην περίπτωση αυτή συμφωνήθηκε ότι θα καταπέσει υπέρ της π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ποινική ρήτρα ύψους (υπ' αριθμόν 14.1 όρος του Συμφωνητικού ), δ) εάν από την ημερομηνία εγκατάστασης του εργολάβου και μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη της χρήσης του γηπέδου, κατόπιν της έκδοσης της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας, ανακύψει άνευ αποκλειστικής υπαιτιότητας της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ή 9

10 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ των προστηθέντων της οιοδήποτε πρόβλημα, το οποίο θα έχει ως συνέπεια είτε (ί) την μεγαλύτερη των 12 μηνών (μεμονωμένως ή αθροιστικά) καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου ή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Δήμου Αθηναίων/ ΕΕΣ εντός των ορισθεισών προθεσμιών, είτε (ίί) την προσωρινή ή οριστική διακοπή του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Αθηναίων/ ΕΕΣ θα υποχρεούται να καταβάλει στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ τα ποσά που έχουν ορισθεί ρητά στο Παράρτημα 6 του Συμφωνητικού(υπ' αριθμόν 14.2 όρος του Συμφωνητικού), και ε) εάν διακοπεί προσωρινά ή οριστικά το έργο, επειδή έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις/ μέτρα ή έχουν ασκηθεί προσφυγές ή αιτήσεις ακυρώσεως διοικητικών πράξεων, κατ εφαρμογήν του Ν άλλων διοικητικών μέτρων, που αφορούν στην προς ανάπλαση έκταση ή στις όμορες αυτής εκτάσεις (υπ' αριθμόν 14.4 όρος του Συμφωνητικού). Εν όψει των ανωτέρω πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα αναφορικά με την δυνατότητα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ να καταγγείλει την από σύμβαση: 2.1 Καταρχάς, όσον αφορά στο αναγνωριζόμενο, δυνάμει του υπ' αριθμόν όρου 2.3 του άνω Συμφωνητικού, δικαίωμα καταγγελίας της Συμβάσεως από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, εάν δεν υλοποιηθεί η εισφορά της συμφωνηθείσας γης από τον Δήμο Αθηναίων στην ΕΕΣ ή εάν δεν υπεισέλθει ο Δ11μος Αθηναίων στην μισθωτική αυτή σχέση ως εκμισθωτής εντός προθεσμίας 5 μηνών από την κατάρτιση του συμφωνητικού αυτού, ήτοι έως την , σημειώνεται ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας του από Συμφωνητικού εκ της αιτίας αυτής, επειδή δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι τεθείσες στον συγκεκριμένο όρο του Συμφωνητικού προϋποθέσεις, διότι, καίτοι ο Δήμος Αθηναίων δεν παραχώρησε την χρήση του μίσθιου στην ΕΕΣ εν τούτοις δυνάμει του άρθρου 47 του Ν. 3693/2008 υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής από την μισθωτική αυτή σχέση και, κατά συνέπεια, εκπληρώθηκε ex lege η σχετική αξίωση της Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ. 10

11 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2.2 Περαιτέρω, είναι προφανές ότι είναι αδύνατη η καταγγελία της επίμαχης σύμβασης επί τη βάσει των υπό στοιχεία (β) και (δ) λόγων καταγγελίας αυτής, δεδομένου ότι και αφενός μεν στην υπό στοιχεία (β) περίπτωση δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο των 37 ετών από την έναρξη της μίσθωσης και αφετέρου στην υπό στοιχεία (δ) περίπτωση το έργο δεν ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο εκείνο, κατά το οποίο έχει εγκατασταθεί εργολάβος κατασκευή; και ενεργούνται εργασίες κατασκευή; του γηπέδου. Ομοίως δεν είναι δυνατή η καταγγελία της από Συμβάσεως από την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, κατ' εφαρμογήν του υπ' αριθμόν 14.4 όρου του Συμφωνητικού (υπό στοιχεία (ε) περίπτωση), επειδή δεν έχει διακοπεί εν προκειμένω, προσωρινά ή οριστικά, η εκτέλεση του έργου ούτε έχει εκδοθεί κάποια διοικητική πράξη ή μέτρο ή έχει ασκηθεί προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης διοικητικών πράξεων σχετικών με την προς ανάπλαση έκταση ή τις όμορες εκτάσεις αυτής, όπου θα εκτελούν το έργα υποδομής, Π.χ. διαπλάτυνση οδών κλπ. 2.3 Τέλος, αναφορικά με το προβλεπόμενο στον όρο 14.1 του Συμφωνητικού δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης από την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εάν υπάρξει καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου κατασκευή; του γηπέδου υπερβαίνουσα το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών (μεμονωμένα ή και αθροιστικά), άνευ υπαιτιότητας της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, πρέπει να τονισθούν τα εξής: Επειδή έχει παρέλθει (i) συνολικό χρονικό διάστημα πλέον των 12 μηνών, και συγκεκριμένα χρονικό διάστημα περίπου 16 μηνών, από την κατάρτιση του συμφωνητικού χωρίς να έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευή; του γηπέδου και (ii) χρονικό διάστημα 12 μηνών και λίγων ημερών από την , ήτοι από το ορισθέν με τον υπ' αριθμόν 4.1 όρο του Συμφωνητικού ως απώτατο χρονικό όριο για την κατεδάφιση του κτιρίου, πρώην ιδιοκτησίας της ΕΤΜΑ, το οποίο υπήρχε σε τμήμα του μίσθιου, και την απομάκρυνση των προϊόντων της κατεδάφισης καθώς και οικοδομικών υλικών τρίτων, που βρίσκονταν στο μίσθιο, από τον ΔΙ1μο Αθηναίων, έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2009, οπότε και εκτελέσθηκαν οι εργασίες αυτές, είναι προφανές ότι, εάν δεν έχει μεσολαβήσει κάποια ενέργεια του Δήμου ι ι

12 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ Αθηναίων που μπορεί να θεωρηθεί ότι διέκοψε τις προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ή δεν έχει διαπιστωθεί κάποια πλημμέλεια στο περιεχόμενο των μελετών που παρέδωσε η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ στον Δήμο, πληρούνται οι όροι για την καταγγελία της επίμαχης σύμβασης από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α, κατ' εφαρμογήν του όρου αυτού Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει πάντως δεκτό ότι την συμπληρώνεται, αθροιστικά, το άνω χρονικό διάστημα καθυστερήσεων στην έναρξη εκτέλεσης του έργου, καθώς ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος έχει υπεισέλθει δυνάμει της διάταξης του άρθρου 47 του. 3693/2008 σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΕΕΣ που ορίζονται στο Συμφωνητικό, - μολονότι όφειλε, σύμφωνα με τον υπ' αριθμόν 4.2 όρο του Συμφωνητικού, να μεριμνήσει για την έκδοση οικοδομικής αδείας εκσκαφών και αντιστηρίξεων το αργότερο εντός προθεσμίας 3 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , η σχετική άδεια εκτέλεσης γεωτεχνικών έργων εκδόθηκε την , δηλαδή με καθυστέρηση 9 μηνών και 17 ημερών - μολονότι όφειλε, σύμφωνα με τον υπ' αριθμόν 4.3 όρο του Συμφωνητικού να μεριμνήσει για την κατάθεση φακέλου οικοδομικής αδείας στο ΔOΚl ΥΠΕΧΩΔΕ εντός 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , και ενώ η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ είχε υποβάλει, εις εκτέλεσιν του προγενέστερου από Ιδιωτικού Συμφωνητικού, τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων ήδη από τον Απρίλιο του 2007 (όπως πληροφορηθήκαμε θα εκδοθεί εντός των επομένων ημερών η υπουργική απόφαση για την έγκριση των μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων) και τις απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής αδείας ανέγερσης του γηπέδου ήδη από την Άνοιξη του 2007, μελέτες τις οποίες υπέβαλε και πάλι στον Δήμο Αθηναίων τον Φεβρουάριο του 2009, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει καταθέσει ακόμη τον φάκελο οικοδομικής αδείας στο ΔOΚl ΥΠΕΧΩΔΕ με αποτέλεσμα την ύπαρξη καθυστέρησης 9 μηνών και 15 ημερών, - μολονότι υποχρεούτο, σύμφωνα με τους υπ' αριθμούς 4.4, 4.5 και 4.6 όρους του από Συμφωνητικού, 12

13 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α) να ολοκληρώσει τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών του ο.τ για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης πεζών και οχημάτων στο γήπεδο και στους χώρους στάθμευσης εντός προθεσμίας 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , β) να φροντίσει για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου εντός προθεσμίας 1Ο μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την , και γ) να μεριμνήσει για την έκδοση αδειών για όλες τις απαιτούμενες για την λειτουργία του γηπέδου θέσεις στάθμευσης εντός προθεσμίας 6 μηνών από την σύναψη του συμφωνητικού, ήτοι έως την δεν έχει προβεί σε καμία από τις ανωτέρω ενέργειες. Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου έγινε δια της πρόσθεσης στο χρονικό διάστημα των 9 μηνών και 17 ημερών δηλαδή στον χρόνο καθυστέρησης για την έκδοση οικοδομικής αδείας εκσκαφών και αντιστηρίξεων, του χρονικού διαστήματος από την , ήτοι την ημερομηνία που εκδόθηκε η σχετική άδεια εκτέλεσης γεωτεχνικών έργων, έως και την ( έως = 2 μήνες και 13 ημέρες), δηλαδή των καθυστερήσεων που υπήρξαν για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών και εργασιών που όφειλε ακόμη να πράξει ο Δήμος Αθηναίων. Σημειωτέον ότι ο συνυπολογισμός όλων των ανωτέρω καθυστερήσεων στην εκπλήρωση από τον Δήμο Αθηναίων των προαναφερομένων συμβατικών του υποχρεώσεων στο δωδεκάμηνο των καθυστερήσεων του υπ' αριθμόν 14.1 όρου του Συμφωνητικού τελεί υπό την επιφύλαξη ότι όλες οι προαναφερόμενες εργασίες και ενέργειες κωλύουν την έναρξη κατασκευής του γηπέδου από την Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, κάτι το οποίο πρέπει να μας διευκρινισθεί από υπεύθυνο τεχνικό σύμβουλο Λόγω των άνω καθυστερήσεων σε συνδυασμό με το γεγονός αφενός μεν ότι οι εργασίες και ενέργειες αυτές έπρεπε να εκτελεσθούν το «αργότερο» εντός των άνω προθεσμιών και αφετέρου ότι η ακριβόχρονη πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών και η τήρηση των προθεσμιών αυτών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του από Συμφωνητικού, καθώς είναι προφανές ότι βούληση της π.α.ε. 13

14 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ Α ΤΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ ήταν η κατά το συντομότερο δυνατό έναρξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου, κάτι που δεν είναι εφικτό δίχως την πραγματοποίηση των προαναφερομένων ενεργειών εντός των ορισθεισών προθεσμιών, προκύπτει ότι η σύμβαση αυτή αποτελεί σύμβαση ακριβόχρονης εκτέλεσης. Με αφετηρία την διαπίστωση αυτή και επειδή η μη εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεων από τον Δήμο Αθηναίων σε συνδυασμό με τα συνομολογηθέντα στον όρο 14.1 του Συμφωνητικού παρέχει στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ το δικαίωμα καταγγελίας της επίμαχης σύμβασης ενώ η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α υπήρξε απολύτως συνεπή; στις αναληφθείσες από αυτήν συμβατικές της υποχρεώσεις προκύπτει ότι η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δικαιούται να καταγγείλει την επίμαχη σύμβαση εκ της αιτίας αυτής, κατ' άρθρον 401 ΑΚ. Καταγγελθείσας της συμβάσεως από την Ω.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α καταπίπτει υπέρ αυτής και η ορισθείσα στον υπ αριθμόν 14.1 όρο του Συμφωνητικού ποινική ρήτρα ύψους , η οποία είναι αμέσως απαιτητή. 3. Όπως η άσκηση κάθε δικαιώματος έτσι και η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ μπορεί να ελεγχθεί με τα κριτήρια της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ. Ειδικότερα. 3.1 Εάν η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α καταγγείλει την επίμαχη σύμβαση, κατ' εφαρμογήν του άνω όρου της, ο Δήμος Αθηναίων θα υποστηρίξει πιθανότατα ότι η καταγγελία αυτή της Σύμβασης από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α είναι άκυρη και λογίζεται ως ουδέποτε γενομένη, επειδή το δικαίωμά της αυτό ασκήθηκε καταχρηστικώς, ισχυριζόμενος - αφενός μεν ότι δεν θα είχε κανένα νόημα να καταθέσει τον φάκελο της οικοδομικής αδείας στο ΔΟΚ/ ΥΠΕΧΩΔΕ πριν εκδοθεί απόφαση, με την οποία να εγκρίνεται η υποβληθείσα μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων - και αφετέρου ότι, εκκρεμούσης ακόμη της έκδοσης αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως κατοίκων του Δήμου Αθηναίων κατά της οικοδομικής αδείας της εταιρείας με την επωνυμία 14

15 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ», δεν θα ήταν σκόπιμο να έχει ήδη μεριμνήσει για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και για την πραγματοποίηση όλων. των συμφωνηθεισών βάσει του Συμφωνητικού εργασιών (απαλλοτριώσεις, εκπόνηση μελετών κλπ), καθώς, εάν γίνει δεκτή η άνω αίτηση ακυρώσεως και επομένως ανακληθεί η οικοδομική άδεια της άνω εταιρείας, η εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ» θα διεκδικήσει και είναι πιθανό να επιτύχει την ανάκτηση της κυριότητας του επίμαχου οικοπέδου, με αποτέλεσμα να «ακυρώνεται» στην ουσία η υλοποίηση του προγράμματος της ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. 3.2 Προς απόκρουσιν των ισχυρισμών αυτών και προς ενίσχυσιν της νομιμότητας και εγκυρότητας της ασκήσεως του δικαιώματος καταγγελίας της επίμαχης συμβάσεως η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δύναται να αντιτάξει ότι οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου από τον Δήμο Αθηναίων δεν μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένες και, επομένως, η καταγγελία της από Σύμβασης από την π.α.ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣΙ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δεν μπορεί να λογιστεί ως καταχρηστικώς ασκούμενη, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι α) η αίτηση, με την οποία ζητείται η ακύρωση της οικοδομικής αδείας της εταιρείας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ» ασκήθηκε μόλις τον Οκτώβριο του 2008, η προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της οικοδομικής αυτής αδεία, χορηγήθηκε δε την , δηλαδή σε χρόνο μεταγενέστερο από τον χρόνο που έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι προαναφερόμενες ενέργειες από τον Δήμο Αθηναίων, και β) το επιχείρημα του Δήμου Αθηναίων περί της μη δυνατότητάς του να προβεί, προς το παρόν, στην εκπλήρωση των άνω υποχρεώσεών του, εκκρεμούσης μιας διαδικασίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος επί της επίμαχης εδαφικήξ έκτασης, μόνον ως προσχηματικό θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, επειδή, (ϊ) ισχυούσητ; της από Προσωρινής Διαταγής του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώ είχε ασκηθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2008 η αίτηση ακυρώσεως κατά της οικοδομικής αδείας της 15

16 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ οπον ΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΕΣ εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘ ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝγΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο Δήμος Αθηναίων μερίμνησε για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης γεωτεχνικών έργων επί του οικοπέδου που πρόκειται να ανεγερθεί το γήπεδο, και (ίί) ακόμα και εάν, κατόπιν ανακλήσεως της οικοδομικής αδείας της εταιρείας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝγΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η εταιρεία αυτή διεκδικήσει και επιτύχει την ανατροπή της παραχώρησης από αυτήν της επίμαχης εδαφικής έκτασης προς τον Δήμο Αθηναίων και ανακτήσει κατ' αυτόν τον τρόπο την κυριότητα της εδαφικής αυτής έκτασης, ο Δήμος Αθηναίων έχει την δυνατότητα, όπως εδέχθη άλλωστε και η υπ' αριθμόν 57/2009 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, να απαλλοτριώσει στην συνέχεια την έκταση αυτή με αποτέλεσμα να καθίσταται και πάλι δυνατή η έναρξη και υλοποίηση του έργου. 3.3 Η εκτίμηση σχετικά με την καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ εναπόκειται στην κρίση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Κατά την γνώμη μας οι πιθανότητες ευδοκίμησης των ισχυρισμών του Δήμου Αθηναίων είναι λιγότερες από αυτές της απόρριψής τους. 3.4 Όσον αφορά στην σκοπιμότητα ή μη της καταγγελίας της από σύμβασης από την Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ πριν ή μετά την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως, που έχουν ασκήσει ορισμένοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων κατά της οικοδομικής αδείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α Ω γμη ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Εάν η εκδοθησομένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίψει την άνω αίτηση ακυρώσεως και κρίνει ότι ο. 3481/2006 είναι καθ' όλα σύμφωνος με την διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος, τότε ο νόμος αυτός παραμένει ισχυρός και εφαρμοστέος και, επομένως δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο στην υλοποίηση του προγράμματος της ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Εάν όμως γίνει δεκτή η άνω αίτηση ακύρωσης και συνεπεία τούτου ανακληθεί η οικοδομική αδεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ 16

17 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΥ ΕΡΓ ΑΤΕΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ», ιδίως δε εάν κριθεί ότι οι διατάξεις του Ν. 3481/2006 αντίκεινται στην διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος «περί προστασίας του περιβάλλοντος», τότε η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της από Συμβάσεως από την π.α.ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο, επειδή, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αμέσως μετά την έκδοση της άνω αποφάσεως θα τεθεί υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα κυριότητας του Δήμου Αθηναίων επί του επίμαχου οικοπέδου από την εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ», θα είναι αδύνατη πλέον η εκτέλεση από τον Δήμο Αθηναίων των απαιτούμενων χωροταξικών εργασιών (όπως η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου), με αποτέλεσμα να μην μπορεί στην ουσία να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι καθ' όλα δυνατή η καταγγελία της από Σύμβασης από την π.α.ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ πριν από την έκδοση αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της άνω αιτήσεως ακυρώσεως, πλην όμως η καταγγελία της συμβάσεως αυτής μετά την έκδοση μιας αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία κάνει δεκτή την προαναφερομένη αίτηση ακυρώσεως ενισχύει την νομιμότητα και μη καταχρηστικότητα της άσκησης του δικαιώματος αυτού από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α. 4. Συμπερασματικά, η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α δύναται να καταγγείλει την από Σύμβαση, κατ' εφαρμογήν του υπ' αριθμόν 14.1 όρου του Συμφωνητικού αυτής, η εγκυρότητα της οποίας θα κριθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Εάν κριθεί ότι η Σύμβαση κατεγγέλθη νομίμως και μη καταχρηστικώς από την Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α τότε η Σύμβαση παύει να ισχύει, η Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α δεν υποχρεούται να εκπληρώσει καμία από τις αναληφθείσες με αυτήν υποχρεώσεις της και δικαιούται να απαιτήσει να της καταβάλει ο Δήμος Αθηναίων το χρηματικό ποσό της καταπεσούσας ποινικής ρήτρας ύψους

18 ΓΙΩΡΓΟΣ. Α ΤΩ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Εάν, όμως, το Διαιτητικό Δικαστήριο κρίνει ότι το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως ασκήθηκε από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ καταχρηστικά, τότε η. καταγγελία θα θεωρηθεί άκυρη και συνεπώς ως ουδέποτε γενομένη. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση θα παραμείνει ισχυρή και η Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α θα υποχρεούται να τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις, που ανέλαβε με την σύμβαση αυτή (ανέγερση γηπέδου καταβολή μισθωμάτων κλπ). Η άρνηση της Π.Α.Ε./ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις κατά το χρονικό διάστημα από την καταγγελία της σύμβασης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της εκκρεμούσης υποθέσεως σχετικά με την εγκυρότητα ή μη της καταγγελίας της συμβάσεως από την Π.Α.Ε.! ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α μπορεί να αποτελέσει, κατά τον υπ' αριθμόν 7.2 όρο του Συμφωνητικού λόγο καταγγελίας της συμβάσεως από τον Δήμο Αθηναίων, με αποτέλεσμα να δικαιούται ο Δήμος Αθηναίων να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας που θα έχει υποστεί εκ της αιτίας αυτής (τίμημα για την αγορά εδαφικών εκτάσεων, μη καταβληθέντα μισθώματα κλπ). Ως εκ τούτου εάν η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗΝΑϊΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ καταγγείλει την από Σύμβαση, θα πρέπει να σταθμισθεί το εάν η Π.Α.Ε. ΠΑ ΑΘΗ ΑΪΚΟΣ/ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩ Α θα εξακολουθήσει να καταβάλει στον Δήμο Αθηναίων τα συμφωνηθέντα μισθώματα, διατηρώντας επιφύλαξη για το δικαίωμά της να τα αναζητήσει στο μέλλον κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, σε περίπτωση που το Διαιτητικό Δικαστήριο κρίνει ότι η καταγγελία της συμβάσεως δεν έγινε καταχρηστικά. Στην διάθεσή Σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.. Αντωνόπουλος 18

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΔΑ: 7ΣΕΓΗ-ΡΥΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΔΑ: 7ΣΕΓΗ-ΡΥΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Αθήνα, 11 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/6800/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι:

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: 1. Αφενός η επιχείρηση με την επωνυμία «IN GLOBE AGENCY» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/18-7-13 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΗ-38Π) : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα 10-2-2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14824/605 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ 2/11

Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ 2/11 ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τμήμα Παιδείας) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Αριθμ. Πρωτ. Y10/84/373/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν 1846/51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα