ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος University of Pennsylvania Lindback Award (1987) Villanova University ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.. Χορηγὸς ΑΑΕΛΛΑΣ

2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β ΕΚ ΟΣΗ

3 Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος University of Pennsylvania Lindback Award (1987) Villanova University ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.. Χορηγὸς ΑΑΕΛΛΑΣ

4 Πρώτη Ἀνακοίνωση Ε.Σ.Η.Ε.Α. Τετάρτη 5 Ἀπριλίου 2006 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ τὴν ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ KAI τὴν ΠΑΤΡΙ Α Πρώτη Εἰσήγηση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Τετάρτη 7 Ἰουνίου 2006 Ἡµερίδα γιὰ τὴν Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγµατος.

5 Εὐγνωµονῶ τὸν Πατέρα µου Περσέα Ἀθηναῖο ποὺ µὲ µύησε στὴν Ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας καὶ στὸ Φῶς, ἀλλὰ καὶ στὴν καθαρότητα τῆς Ψυχῆς. Τὸ Ἀρχαῖο Θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου Ἱερὸ Μύησης στὸ Ἑλληνικὸ Φῶς.

6 Προλογίζοντας ιαχρονικά Κριτικὴ Θεάτρου Περσεὺς Ἀθηναῖος «ΟΡΝΙΘΕΣ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ Ἡ κωµῳδία αὐτή, γραµµένη τὸ 414 π.χ., ἀπὸ τὸν κυνικότατο Ἀριστοφάνη, θεωρεῖται,γενικά, ἡ πιὸ ἐµπνευσµένη σκηνικὴ δηµιουργία τοῦ ποιητῆ, ἡ πιὸ εὐφάνταστη, ἡ πιὸ χαριτωµένη, ἡ πιὸ εὐφυής. Καὶ τοῦτο, διότι τὸ ἔργο αὐτὸ ἀποµακρύνεται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ὑφὴ πολλῶν ἄλλων, ποὺ ὅπως εἶναι γνωστό, εἶναι καὶ τὸ βασικὸ στοιχεῖο ἐξόρµησης τοῦ ἀνεπανάληπτου πνεύµατος τῶν αἰώνων. Ἀπὸ ὅσα ἄλλωστε, ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τὴν προσφορὰ τοῦ Ἀριστοφάνη, µεταξὺ τῆς «Εἰρήνης» καὶ τῶν «Ὀρνίθων» δὲν ὑπάρχει καµµιὰ ἄλλη, ἐνδιάµεσα ποὺ τὸ κείµενό της νὰ στηρίζεται στὴν πολιτική. Οἱ «Ὄρνιθες» πλαστουργοῦνται ἀπὸ ἕνα διάλογο, ὅπου κατὰ τὴ συνήθεια τοῦ ποιητῆ, διακωµωδοῦνται πρόσωπα τῆς ἐποχῆς του καὶ καταστάσεις, ὅπου τὸ γέλιο ἀναδύεται πηγαῖο. Με τοὺς «Ὄρνιθες» ὁ ποιητὴς ἐκφράζει µέσα ἀπὸ τὰ ὑπέροχα εὑρήµατά του, τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀθλιότητα τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ θίγει τὴν ἄτυχη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν τότε διοικούντων τὸ λαό, ὑπονοώντας τὴν ἀποτυχοῦσα Σικελικὴ ἐκστρατεία. Ἐπάνω, ὅµως, ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὁ Ἀριστοφάνης, µὲ τὴν εὐστροφία τῆς σκέψης του, µὲ τὸ δαιµόνιο τοῦ ΘΙΓΕΙΝ µὲ κωµικότητα, ὁµολογεῖ τὸν διακαὴ πόθο του, γιὰ τὴ δηµιουργία µιᾶς ἰδανικῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, 11

7 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ αὐτῆς ποὺ εἶχε ὀνειρευτεῖ ὁ Πλάτων ὅπως τὴν καθορίζει στὴν «Πολιτεία» του. Ἡ σάτυρά του, ἄκακη, χωρὶς τὸ γνώριµο µένος ραπίζει, ὅσους ἀγνώστους στὴν κοινωνία, ἀναπηδοῦνται, ξαφνικά, στὴν πολιτικὴ «κονίστρα» διαλύοντας µὲ τὴν ἀπειρία τους τὰ ὅσα εἶχαν δηµιουργηθεῖ ἀπὸ τὴ φιλόπονη προσπάθεια τῶν συνετῶν. Ἐπίκεντρο αὐτῶν τῶν χαρακτήρων, εἶναι ὁ Συκοφάντης στοὺς Ὄρνιθες, ὁ ἐπαγγελµατίας ἀπὸ χαρακτήρα, καταδότης, ποὺ ἐπιχειρεῖ ἐµπλέκοντας ἀθώους ἀνθρώπους σὲ περιπέτειες, χωρὶς καµµιὰ ἀπὸ τὴν πολιτεία ἐξουσιοδότηση. Ὁ Ἀριστοφάνης µὲ τὴν εὔτολµη, πάντοτε σάτυρά του, ἀποκαλύπτει τὸν τύπο αὐτὸν ποὺ µὲ τὸ ἀζηµίωτο, φυσικὰ ἀλλὰ καὶ µὲ τὸ στόχο νὰ διασκεδάζει ὁ ἴδιος µὲ ὅσα δηµιουργεῖ σὲ βάρος ἀνύποπτων ἀνθρώπων, περιπλέκει µὲ ἄλλα πρόσωπα τὸ ἴδιο ὀχληρά, ὅπως εἶναι ἕνας ἀνόητος στιχουργός, ὁ ποιητής, ποὺ ἀµοιβόµενος ἐξυµνεῖ τοὺς κατέχοντας τὴν Ἀρχή. Ὁ Ἀριστοφάνης διασύρει ἀκόµα καὶ ἕναν ἱερέα, ποὺ σὲ κάθε περίπτωση προσπαθεῖ νὰ ὠφεληθεῖ ἐνῶ κοντὰ στοὺς ἄλλους πανάθλιους χαρακτῆρες, ποὺ κινοῦνται στὰ σκοτάδια τῆς κοινωνίας, εἶναι καὶ ὁ τυχοδιώκτης ἀπατεώνας ὁ χρησ- µολόγος, ποὺ ἐξαπατᾶ τοὺς ἀφελεῖς... Αὐτὰ τὰ πρόσωπα, µὲ ἄλλα παράσιτα τοῦ κοινωνικοῦ ὑποκόσµου, κινοῦνται στὴ κωµωδία αὐτή, ποὺ ὁ Αριστοφάνης τὰ διακωµωδεῖ καὶ τὰ ἐξευτελίζει σκηνικά. Τὸ πιὸ ἰσχυρὸ δίδαγµα στὸ ἔργο αὐτό, ποὺ δηµιουργεῖ καὶ τὸ πιὸ κωµικὸ στοιχεῖο, εἶναι ὁ Πισθέταιρος, κύριος πρωταγωνιστής, ποὺ ἐνῶ σὲ ὅλο τὸ διάλογο ἐµφανίζεται ὑµνητὴς τοῦ ἰδεατοῦ καὶ ἁγνοῦ πολίτη, παρουσιάζε- 12

8 ΠΡΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑ ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ται, τελικὰ χειρότερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἰδιοτελὴς καὶ καιροσκόπος. Ὁ Πισθέταιρος εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος ὅλων ἐκείνων ποὺ κατὰ καιροὺς παρουσιάζονται σὰν σωτῆρες τοῦ λαοῦ τους, γιὰ νὰ ἀποκαλυφθοῦν πολὺ σύντοµα καταστροφεῖς του. Μὲ τὸ κήρυγµά τους, ὅτι θὰ µεταβάλλουν τὴ ζωὴ καὶ τὴ κοινωνία στὸ καλύτερο, ὁ ἀφελὴς πάντοτε λαὸς τῶν Ἀθηνῶν, παρασυρότανε γενόµενος συµµέτοχος σὲ ὅσα ἔπειτα κακά, ἐπέρχονταν. Τὸ πόσο ἐπίκαιρο, καὶ σήµερα εἶναι τὸ ἔργο αὐτό, εὔκολο εἶναι νὰ κατανοηθεῖ. Ἔµµεσα ὁ ποιητὴς παραδέχεται ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴ φύση τους ἔχουν µόνο ἀήθεις προαιρέσεις, καὶ συνεπῶς ἡ εὐδαιµονία καὶ ἡ ἀρετὴ πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν µόνον, στὸν οὐρανό. Μιὰ καὶ ὅσο στὴ γῆ θὰ ὑφίσταται καὶ ἕνας ποταπός, δὲν θὰ ὑπάρξει ποτὲ ἁρµονία διαβίωσης. Ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ θὰ συνεχίζεται στὸν ἴδιο ρυθµό, χωρὶς κανεὶς νὰ παρουσιασθεῖ ἱκανὸς γιὰ νὰ µεταβάλλει τὸν ροῦν τῆς κοινωνίας. Ὁ Ἀριστοφάνης ὅµως, δὲν θὰ σταθεῖ µόνο στὸ σηµεῖο τῆς ἀποκάλυψης τῆς σαθρότητας τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. ιεισδύει βαθύτερα στὴν ψυχολογία τοῦ ἀτόµου, ποὺ τὰ δικά του σφάλ- µατα τὰ ἀποδίδει στὴν ἀδιαφορία τῶν θεῶν. Βλέποµε λοιπὸν τὰ πρόσωπα τοῦ ποιητῆ νὰ στρέφονται ἐχθρικὰ πρὸς τοὺς θεούς, ὄχι µόνο στοὺς «Ὄρνιθες» ἀλλὰ καὶ στὶς «Νεφέλες», στοὺς «Ἱππεῖς» στὸν «Πλοῦτο» κ.λ.π. γιὰ νὰ ἀποβάλλουν τὶς προσωπικές τους εὐθῦνες. Εἶναι τὸ ἀνθρώπινο ἐλάττωµα, νὰ µὴν παραδέχεται κανεὶς τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς πράξεις του. Μὲ πνευµατικὴ εὐελιξία, ὁ Ἀριστοφάνης πορεύεται στὴν εὐφάνταστη κωµῳδία του, στήνοντας τὴν ὀνειρικὴ Νεφελοκοκκυγία, ἀνάµεσα γῆς καὶ οὐρανοῦ, ὅπου µόνον ἐκεῖ δηµιουργεῖται ἡ τίµια 13

9 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ καὶ ἀγαθὴ κοινωνία, ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχει κακία, φθόνος, ἰδιοτέλεια καὶ παγίδες ἀπὸ ὁποιοδήποτε συκοφάντη. Κλασικοὶ οἱ τύποι τῶν παλαιῶν Ἀθηναίων Πισθέταιρου καὶ Εὐελπίδη. Ἀπογοητευµένοι ἀπὸ τὴν ἀθηναϊκὴ κοινωνία καὶ τὴν εὐτελῆ συµπεριφορὰ τῶν πολιτικῶν, ἀναζητοῦν νὰ ἀνακαλύψουν σὰν τὸν ιογένη, ὄχι µόνον ἕναν ἄνθρωπο, ἀλλὰ κάποιο τόπο, ὅπου θὰ τοὺς εἶναι δυνατὸ νὰ περάσουν ἄνετα τὴν ὑπόλοιπη ζωή τους. Μὲ τὴν πλήρη γνώση, ὅτι στὴ γῆ δὲν θὰ ὑπάρξει ποτὲ κοινωνικὴ ἰσορροπία, καταλήγουν στὴν ἀπόφαση νὰ ζητήσουν ἄσυλο στὴν κοινωνία τῶν πουλιῶν. Ἀπὸ τὸ σηµεῖο αὐτὸ ἀρχίζει ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοφάνη. Ἡ παράσταση ποὺ ἔδωσε ὁ θίασος «Μοντέρνου Θεάτρου» ἱκανοποίησε. Μονταρισµένη καὶ σκηνοθετηµένη ἀπὸ τὸν Γιῶργο Μεσσάλα, µὲ τὴ γνώριµη εὐσυνειδησία του, κινήθηκε στὸ εὐρὺ περιβάλλον τοῦ Λυκαβηττοῦ, µέσα σὲ σκηνικὰ Ἀλέκου Φασιανοῦ καὶ µὲ χαρούµενη µουσικὴ τοῦ Θόδωρου Ἀντωνίου, ποὺ ἔδωσε εὐκαιρία στὸν Γιῶργο Μεσσάλα νὰ διδάξει εὔστοχα τὶς ἁρµονικὲς κινήσεις τοῦ χοροῦ, ποὺ παίζει τὸν πιὸ ζωντανὸ ρόλο ὡς τὸ τέλος. Ὁ ἴδιος ὑπηρέτησε τὸν ρόλο τοῦ Πισθέταιρου µὲ ἄψογο λόγο, πλαισιωµένος ἀπὸ τὸν Γιῶργο Λέφα ποὺ ἐνσάρκωσε σωστὰ τὸν Εὐελπίδη. Τὸ πολυπρόσωπο ἔργο δὲν δίνει τὴν εὐκαιρία ἀναφορᾶς ὅλων, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν θίασο, καὶ ποὺ προσφέρουν στὴν παράσταση πολύτι- µη τὴν συµβολή τους. «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» 5 Ὀκτωβρίου

10 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ - ΗΜΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ - ΣΟΦΙΣΤΕΣ Στὴν διαχρονικὴ διαπάλη τοῦ Καλοῦ µὲ τὸ Κακό, τῆς Ἀλήθειας µὲ τὸ σκοτάδι τῆς ἐξουσίας, οἱ µηχανισµοὶ ἀναπαραγωγῆς τῆς Ἐξουσίας χρησιµοποίησαν σὰν ἐργαλεῖα, τὴν «Ἀπάτη», τὴν ηµαγωγία, τὸν Λαϊκισµὸ καὶ τὴν Σοφιστία. Ἀπάτη κατὰ τὸ ποινικὸ ίκαιο εἶναι ἡ παράθεση ψευδῶν στοιχείων, ὡς πραγµατικῶν. Ἀπάτη εἶναι π.χ. νὰ δηλώνονται ψευδεῖς ἀκροαµατικότητες ἢ νὰ σοῦ ἐγχειρίζεται µιὰ Πλαστὴ Ἐπιταγὴ ὡς γνήσια. ηµαγωγία εἶναι νὰ ὑπόσχεσαι στὸ Λαό, αὐτὸ ποὺ πραγµατικὰ εἶναι Ἀληθινὸ καὶ Ὀρθό, ἐνῶ σὺ ὁ ηµαγωγὸς γνωρίζεις ὅτι δὲν πρόκειται νὰ τὸ πράξεις ποτὲ πρὸς ὄφελός του. Λαϊκισµὸς εἶναι νὰ ὑπόσχεσαι στὸ Λαὸ πράγµατα ποὺ ἐνῶ ἐσὺ γνωρίζεις ὅτι εἶναι ἐπιβλαβῆ γιὰ αὐτὸν καὶ δὲν ὑπηρετοῦν τὴν Ἀλήθεια, ὅµως ἱκανοποιοῦν τὸ θυµικὸ καὶ τὸ ἔνστικτο τοῦ πλανηµένου Λαοῦ. Ἡ Σοφιστία εἶναι ὅµως τὸ χειρότερο ἐργαλεῖο τῆς ἀναπαραγωγῆς τῆς Ἐξουσίας ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, γιατὶ µὲ τὴν Σοφιστία διαµορφώνεις τὸ πιστεύω καὶ τὴν ἀντίληψη ἑνὸς Λαοῦ, κάνοντάς τον νὰ πιστεύει ὅτι αὐτὸ ποὺ ὄντως ἀντιλαµβάνεται, ἀκόµα καὶ ὡς ἐπιζήµιο γιὰ τὸν ἴδιο, εἶναι «ἀπαραίτητο». Ἡ Σοφιστία εἶναι ἡ χειρότερη µορφὴ ἠθεληµένου ψυχικοῦ καὶ πνευµατικοῦ ἐξαναγκασµοῦ καὶ συνειδητῆς χειραγώγησης τῆς βούλησης τῶν Πολιτῶν, ἐναντίον κάθε διαχρονικῆς Ἀξίας καὶ Ἀλήθειας, ὥστε νὰ ἀποδεχθοῦν καὶ νὰ συνηγορήσουν γιὰ πράξεις καὶ 15

11 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ παραλείψεις τῆς Ἐξουσίας, ποὺ προδήλως βλάπτουν τοὺς Πολίτες καὶ τὴν Πολιτεία, ἀναπαράγουν ὅµως τὴν Ἐξουσία. Ἡ Σοφιστία εἶναι ἡ µέθοδος ἐκείνη ποὺ κάνει τοὺς Πολίτες νὰ ἀποδεχθοῦν τὶς ἐναντίον τους πράξεις τῆς Ἐξουσίας ὡς ἀπαραίτητες, ἔτσι ὥστε ὄχι µόνο νὰ τὶς ἀποδεχθοῦν ἀναντίρρητα, ἀλλὰ καὶ νὰ τὶς στηρίξουν. Ἡ Ἀπάτη, ἡ ηµαγωγία, Ὁ Λαϊκισµός, ἡ Σοφιστία, ἐναλλάσσοντο στὶς διάφορες ἐποχὲς ὡς ἐργαλεῖα ἀναπαραγωγῆς τῆς Ἐξουσίας. Ὁ Σωκράτης στὴν ἐποχή του πολέµησε τοὺς Σοφιστὲς (ποὺ ἐµφανίζοντο ὡς «ἐκσυγχρονιστὲς» καὶ «µεταρρυθµιστές»), καὶ ἐκεῖνοι φρόντισαν νὰ τὸν ἐξολοθρεύσουν. Τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς δικῆς µας ἐποχῆς, εἶναι ὅτι στὸ µηχανισµὸ ἀναπαραγωγῆς τῆς ἐξουσίας ποὺ φέρει τὸ εὐφηµιστικὸ ὄνοµα «παγκοσµιοποίηση», τὸ κυρίαρχο ἐργαλεῖο εἶναι ἡ Σοφιστία Ὁ Σωκράτης πίνει τὸ κώνειο. 16

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Τὰ Συντάγµατα διακρίνονται σὲ Σταθερά, ἐκεῖνα ποὺ δὲν µεταβάλλονται εὔκολα, ἐνῶ στὴν ἄλλη ἄκρη εὑρίσκονται τὰ Συντάγµατα ποὺ µεταβάλλονται τόσο εὔκολα ὅσο ἕνας ἁπλὸς Νόµος. Ἀπὸ τὸ Α ἔτος τῆς Νοµικῆς διδασκόµεθα τὰ πλεονεκτήµατα τῶν Σταθερῶν Συνταγµάτων, ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ συνοψισθοῦν, ὅτι διασφαλίζουν µιὰ πορεία σὲ ἕνα Ἔθνος, σὲ ἕνα Λαὸ ποὺ ἔχει Συνέχεια καὶ Συνέπεια, στοιχεῖα ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ «συγκροτηθεῖ» ἡ ὁποιαδήποτε «ηµιουργία», «ἐξέλιξη», «ἀνάπτυξη» καὶ πρόοδος. Ἡ Ἐξέλιξη στὸ χρόνο διασφαλίζεται ἀπὸ τὸ δεδοµένο ὅτι τὸ Σύνταγµα εἶναι τὸ πλαίσιο τῶν Βασικῶν ἀρχῶν, τῶν Θεµελιωδῶν ἀρχῶν, (ἔτσι ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ Συνέχεια καὶ ἡ Συνέπεια), ἐνῶ ἡ ἐξέλιξη διασφαλίζεται ἀπὸ τὸν χῶρο ποὺ δίνει τὸ Σύνταγµα στὸν Κοινὸ Νοµοθέτη, ὁ ὁποῖος µπορεῖ ἄνετα νὰ Νοµιµοποιήσει (Ἀποδεχθεῖ - Ἀναγνωρίσει - Στηρίξει) τὴν βούληση τοῦ Λαοῦ ὅπως ἐκφράζεται σὲ κάθε ἐποχή. Ἔτσι µὲ τὰ Σταθερὰ Συντάγµατα ιασφαλίζεται ἡ ιαχρονικότητα τῶν Ἀρχῶν καὶ τῶν Ἀξιῶν ἑνὸς Ἔθνους, ἑνὸς Λαοῦ, µιᾶς Κοινωνίας καὶ ταυτόχρονα ἡ διαφορετικὴ (µέσα στὸ χρόνο) ἔκφραση καὶ ὑλοποιησή τους. 17

13 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ἕνα Σταθερὸ Σύνταγµα προστατεύει ἀπὸ τοὺς ηµαγωγοὺς ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τοὺς Σοφιστές, οἱ ὁποῖοι πάντα µὲ τὸ προσωπεῖο τοῦ «Ἐκσυγχρονισµοῦ» καὶ τῆς «Μεταρρύθµισης», ἐπιδιώκουν νὰ χειραγωγήσουν τὸν Λαὸ ἐναντίον τῶν Συµφερόντων του καὶ ὑπὲρ τῆς Ἐξουσίας, ποὺ εἶναι πάντα εἴτε ΤΥΡΑΝΝΙΚΗ εἴτε (στὴν καλύτερη περίπτωση) «Ὀλιγαρχική». Ἔργο τῆς Κυβέλης Ἀθηναίου (1990). Ὁ πίνακας τῆς Κυβέλης Ἀθηναίου ἐµφανίζει τὴν θέση τοῦ Λαοῦ ὅπως τὴν προσδιορίζει ὁ πόθος τοῦ θυµικοῦ τῶν σὲ κάθε ἐποχὴ Ἐξουσιαστῶν. Ὁ Λαὸς ὡς διαχρονικὸς Σύσιφος ἐπιδιώκεται νὰ κρατεῖται στὴν θέση αὐτὴ ἀπὸ συνειδητὴ πολιτικὴ ἐπιλογή, τῆς ὁποίας ἡ ἐφαρµογὴ ἀσκεῖται µὲ µανία ἀπὸ τοὺς Ἐξουσιαστὲς καὶ τοὺς ὑπηρέτες τους. 18

14 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ἕνας Λαὸς ικαιοῦται νὰ ὁρίζει τὴν µοῖρα του, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀσκεῖται αὐτὸ στὴν Πράξη, ἡ ὅποια ἀναθεώρηση ἑνὸς Συντάγµατος, ἀκόµα καὶ µέχρι πλήρους ἀνατροπῆς του, θὰ πρέπει νὰ γίνεται µὲ καθολικὸ ηµοψήφισµα καὶ µὲ συνειδητὴ συµµετοχὴ τοῦ Λαοῦ. Ἡ συνειδητὴ συµµετοχὴ ἐξασφαλίζεται: Α). Ὅταν ὅλες οἱ πλευρὲς (ἀκόµα καὶ οἱ Σοφιστὲς ἐντολοδόχοι χειραγώγησης τῶν συνειδήσεων τοῦ Λαοῦ), ἔχουν ἴσες εὐκαιρίες νὰ ἀναλύσουν στὸ λαὸ τὶς θέσεις τους: π.χ. τὸ ηµοψήφισµα τοῦ ΟΧΙ στὸ Σχέδιο ΑΝΑΝ τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἄκουσε ὅλες τὶς θέσεις, ἀκόµα καὶ ἐκεῖνες τῆς σκληρῆς προπαγάνδας καὶ ἔγινε ἀποδέκτης ἀκόµα καὶ µεθόδων τῶν κυνικῶν δούλων ποὺ εἶχαν ἐντολὴ νὰ χειραγωγήσουν καὶ νὰ ἐξαναγκάσουν τὴν βούλησή του νὰ ἀποδεχθεῖ ὡς «ΚΑΛΟ» τὴν διάλυση τῆς Κυπριακῆς ηµοκρατίας, χρησιµοποιώντας ἀκόµα καὶ ἀντιδηµοκρατικὰ ἐργαλεῖα, ὅπως εἶναι: ὁ ψυχικὸς ἐξαναγκασµός, ἡ «ἀπειλή», ὁ «ἀπροκάλυπτος ἐκφοβισµός». «ἂν δὲν ψηφίσετε ΝΑΙ ἀπὸ τὴν ἐπαύριο τοῦ ηµοψηφίσµατος θὰ ὑποστεῖτε τὰ ἑξῆς...» Β). Ὅταν ὁ Λαὸς ἔχει ἀνεπτυγµένη ἐλεύθερη Πολιτικὴ Συνείδηση καὶ ἱκανότητα, ἀλλὰ καὶ δυνατότητα Ἐλεύθερης Ἔκφρασης τῆς Πολιτικῆς του Βούλησης. Αὐτὴ εἶναι µιὰ ἄλλη σηµαντικὴ παράµετρος, καθὼς 19

15 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ προϋποθέτει Λαοὺς καὶ Κοινωνίες µὲ ἀξίες καὶ ἀρχές, µὲ ὑψηλὴ Πολιτιστικὴ Καλλιέργεια, ἱκανὴ Παιδεία, ἱκανότητα, δυνατότητα ἀλλὰ καὶ δίψα γιὰ ἐλεύθερη σκέψη καὶ κριτικὴ ἀλλὰ καὶ συνείδηση τῆς ἀξίας τῆς Ὕπαρξης Κοινωνικοῦ Ἱστοῦ (ἡ αἴσθηση τοῦ «Μαζί»). Αὐτὰ τὰ «συστατικά», ποὺ ἦταν συστατικὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας µέχρι καὶ τὴν δεκαετία τοῦ 1980, εἶναι οὐσιαστικὰ καὶ δύσκολα ἀντίδοτα στοὺς Σοφιστικοὺς Μηχανισµοὺς τῆς «ἐκ τῶν ἄνω - ἐξαναγκαστικῆς διαµόρφωσης τῆς Κοινῆς Γνώµης». Γιὰ νὰ ὑπάρξει ἡ δυνατότητα διαµόρφωσης τῆς Κοινῆς Γνώµης Σοφιστικὰ - Ἐξαναγκαστικὰ θὰ πρέπει ἕνας λαός, µιὰ κοινωνία, ἕνας/µιὰ πολίτης νὰ ἔχει πάψει νὰ χρησιµοποιεῖ ἀξίες, ἀρχὲς καὶ ἀφαιρετικὲς ἔννοιες γιὰ τὴν ἀξιολόγηση Μακροκοινωνικῶν καὶ Μακροοικονοµικῶν µεγεθῶν, καὶ ταυτόχρονα ἡ Παιδεία του καὶ ἡ καλλιέργειά του νὰ εἶναι τόσο ἀδύναµες, ὥστε νὰ µποροῦν ἄλλες δυνάµεις, χωρὶς τὴν δική του/ της ἐνεργὸ βούληση καὶ κρίση, νὰ καθορίζουν τὸ τί εἶναι ἀποδεκτό, ἢ τὴν λογικὴ τῶν συµβαινόντων. Ἡ Μετατροπὴ τοῦ ἐνεργοῦ, ἐλεύθερα σκεπτόµενου, «ἐρωτικοῦ»/«ἐρωτικῆς» πολίτη σὲ ἕνα ἄδειο ἀπὸ σκέψεις, συναίσθηµα καὶ πάθος ὄν, ποὺ δὲν «ζεῖ» ἀλλὰ συµπεριφέρεται σύµφωνα µὲ ἄνωθεν ἐπιβαλλόµενα «µοντέλα», σὲ µιὰ ζωὴ συµπεριφορᾶς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον «ἠλίθιου καταναλωτὴ µὲ ἐπώνυµη χαρτοσακούλα», τὴν ὁποία αὐτὸς νοµίζει πὼς ἐπιλέγει ἐλεύθερα, περνάει µέσα ἀπὸ διαδικασίες «κλεισίµατος τοῦ µυαλοῦ», ποὺ ἔχουν ἐφαρµοσθεῖ µὲ ἐπιτυχία καὶ σὲ ἄλλους λαοὺς (βλ. The Closing of The American Mind). Ἡ µετατροπὴ τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν σὲ ἄβουλες Μά- 20

16 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ζες ἐπιτυγχάνεται ἀπὸ διαδικασίες ποὺ φτωχαίνουν τὴν γλῶσσα, καὶ τὴν Παιδεία, µέσα ἀπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν ἐξαγορὰ τῶν Πνευµατικῶν Ταγῶν (βλ. Κρατικοδίαιτοι Πανεπιστηµιακοὶ Ἐρευνητές), µέσα ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς «διανοµῆς» τοῦ προβληµατισµοῦ καὶ τῆς γνώσης, (ΜΜΕ, Ἐκδοτικοὶ Οἶκοι), ποὺ ἐλαττώνουν τὴν καλλιέργεια τῶν Πολιτῶν (ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ καὶ ΕΠΙ- ΑΥΡΟΥ ὡς «µυητικὴ Πανήγυρις») µέσα ἀπὸ τὴν προοδευτικὴ ἐλάττωση τῆς Προσφορᾶς Πολιτισµοῦ σὲ ὅλο τὸ Λαὸ καὶ/ἢ µέσα ἀπὸ ἐµπορευµατοποίηση ἐπιλεκτικὴ καὶ σὲ συγκεκριµένες µικρὲς ὁµάδες «πώληση» Πολιτισµοῦ (ποὺ µόνο καὶ ποὺ «πωλεῖται» χάνει τὸ περιεχόµενο καὶ τὴν ἀποστολή του), καὶ τὴν µέσα ἀπὸ µιὰ «οἰκονοµικὴ ἀνατροπή», ἀλλὰ καὶ µὲ τὰ συνεχῆ ἐρεθίσµατα «Ὑποκουλτούρας» (ἀξεστοσύνης) καὶ «Κουλτούρας» (συµπεριφορᾶς χωρὶς περιεχόµενο) ἀντὶ ἐρεθισµάτων πολιτισµοῦ, ἀπὸ ὅλα τὰ µέσα παραγωγῆς καὶ «διανοµῆς» τοῦ Πολιτισµοῦ καὶ τῆς Γνώσης. Ἕνας ἀδύναµος σὲ Παιδεία (Γνώση) καὶ Πολιτισµὸ (συνείδηση Ἀξιῶν) λαός, δὲν ἔχει ἀντισώµατα στὴν καταναγκαστικὴ διαµόρφωση τῆς «γνώµης» ΤΟΥ (!)(?), καθὼς δὲν ἔχει ἐκεῖνες τὶς δυνατότητες τῆς κρίσης σὲ ἀτοµικὸ καὶ συλλογικό, διαλεκτικὸ καὶ ἀναλυτικὸ ἐπίπεδο ποὺ εἶναι προϋποθέσεις γιὰ νὰ ὑπάρχει ἐλεύθερη βούληση καὶ ἱκανότητα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς, ἀτοµικὴ καὶ συλλογική. Καὶ ἀφοῦ ἀφαιρεθοῦν (καὶ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ) σκόπιµα καὶ ὕπουλα αὐτὲς οἱ προϋποθέσεις, ὁ λαὸς καθοδηγεῖται νὰ πιστεύει ὅτι εἶναι ἐλεύθερη ἐπιλογὴ του, τὸ νὰ ἀποδέχεται ἐπιλογὲς καὶ ἀποφάσεις ποὺ ἀπὸ πρὶν ἔκαναν ἄλλοι γιὰ αὐτόν. 21

17 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ἡ Συνειδητὴ Συµµετοχὴ εὐνουχίζεται καὶ ἀπό τὴν µετάλλαξη τῆς κοινωνίας τοῦ µαζί, µιᾶς Κοινωνίας µὲ συνειδητὴ τὴν Μακροκοινωνική της ιάσταση, σὲ µιὰ «ὁµοούσια καὶ ἀδιαίρετη» ὀντότητα µὲ συγκεκριµένη ἐννοιολογικὴ ταυτότητα συνδετικῶν καὶ προσδιοριστικῶν ἀξιῶν, στὴν αρβινικὴ Κοινωνία τῆς Ζούγκλας, µὲ µοναδικὴ διάσταση τὴν ἀνταγωνιστικὴ συναλλακτικὴ σχέση τῶν ἀποµονοµένων «ἐγὼ» ποσοτικὰ προσδιοριζοµένων χωρὶς ἐννοιολογικὴ ὀντότητα, ἢ ταυτότητα, µὲ «κουλτούρα» (ἀποδεκτὴ µαζικὴ καὶ χωρὶς περιεχόµενο συµπεριφορά), ἀλλὰ ὄχι Πολιτισµό. Στὶς Συνθῆκες ὅµως αὐτὲς δὲν ὑπάρχει δυνατότητα συνειδητῆς συµµετοχῆς, µιᾶς καὶ ἕνας «ὑπνωτισµένος» - Παθητικὸς Λαὸς εὔκολα χειραγωγεῖται καὶ εὔκολα τοῦ διαµορφώνουν γνώµη ποὺ νοµίζει πὼς εἶναι δική του, καὶ σὲ µιὰ τέτοια κατάσταση ἀναδεικνύεται ὡς κρίσιµο στοιχεῖο, τὸ «µέτρο» στὸ ὁποῖο ὁ λαὸς ἔχει χάσει τὴν ἱκανότητα ἀλλὰ καὶ τὴν δυνατότητα τῆς Ἐλεύθερης Ἔκφρασης τῆς Πολιτικῆς του Βούλησης, καὶ τὸ κατὰ πόσο τὰ ἐναποµείναντα ἀντισώµατα εἴτε σὲ ποσοστὸ ἐνεργῶν πολιτῶν εἴτε σὲ κατάσταση ἐν δυνάµει (ἐν ὕπνῳ), ἀλλὰ δυνάµενη νὰ ἐνεργοποιηθεῖ δυνατότητα (προσωρινὰ) Παθητικῶν Πολιτῶν, ἀφήνουν τὴν δυνατότητα Πολιτικῆς Ἀνάταξης τῆς Συνειδητῆς Συµµετοχῆς. Ὁ Γαλλικὸς λαός, στὸν ὁποῖο δόθηκε ἡ δυνατότητα συµµετοχῆς στὸ ηµοψήφισµα γιὰ τὴν Συνταγµατικὴ Συνθήκη τῆς Εὐρώπης, ἔδειξε οὐσιαστικὰ ἀποθέµατα Παιδείας καὶ Πολιτισµοῦ ποὺ ἀντιπαρατάχθηκαν στὴν Σοφιστικὴ διαµόρφωση τῆς Κοινῆς Γνώµης. Ὅµως καθὼς µὲ τὴν βιολογικὴ διαδικασία νέες 22

18 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ σειρὲς Πολιτῶν µὲ ποιὸ φτωχὸ δυναµικὸ Παιδείας καὶ Πολιτισµοῦ προστίθενται στὸν Πολιτικὸ Ὀργανισµὸ ἑνὸς λαοῦ, ἐνῶ ἄλλες µὲ ὑψηλότερο δυναµικὸ (Παιδείας καὶ Πολιτισµοῦ) βιολογικὰ ἀποχωροῦν, οἱ δυνάµεις ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν χειραγώγηση τῶν λαῶν καὶ τὴν διαµόρφωση τῆς Γνώµης καὶ τῆς Συµπεριφορᾶς τους, ἐλπίζουν ὅτι προοδευτικὰ τὰ ἀντισώµατα θὰ λιγοστεύουν ἀποκλειοµένης τῆς Πολιτικῆς Ἀνάταξης τῆς Συνειδητῆς συµµετοχῆς τῶν λαῶν στὸν προσδιορισµὸ τῆς µοῖρας τους, καὶ οὕτω οἱ λαοὶ θὰ ποδηγετηθοῦν πλήρως. Σὲ µιὰ τέτοια ἐκδοχὴ ἡ δυνατότητα ἀνάταξης θὰ εἶναι Πολιτισµικὴ ἀκολουθώντας τὶς ἴδιες Ἱστορικὲς διεργασίες µὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, τὴν.ἐπανάσταση. Ὁ Λαὸς ικαιοῦται ἀκόµα καὶ νὰ ἀνατρέψει τὸ Σύνταγµά του, νὰ τὸ ἀλλάξει ἐντελῶς, ἀλλὰ κάτι τέτοιο θὰ πρέπει νὰ γίνεται ὄχι ἁπλὰ µὲ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗ- ΦΙΑ σὲ ἕνα ηµοψήφισµα, ἀλλὰ καὶ σὲ καθολικὴ συµ- µετοχή. Ἂν θεµελιώδεις ἀρχὲς τοῦ Καταστατικοῦ µιᾶς Πολυκατοικίας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάξουν ἂν δὲν τηροῦνται ἰσχυρὲς πλειοψηφίες, καὶ ἂν ἡ τύχη (χρήση ἡ πώληση) τῶν Κοινοχρήστων χώρων ἀπαιτεῖ τὸ 100% τῶν ψήφων τῶν ΣΥΝΙ ΙΟΚΤΗΤΩΝ, πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ µπορεῖ νὰ γίνουν Θεµελιώδεις Ἀλλαγὲς στὸ Καταστατικὸ Χάρτη ἑνὸς λαοῦ µὲ ἀπόφαση τῆς Ἀντιπροσωπείας (ποὺ θὰ ἀντιστοιχοῦσε στὴν ιαχειριστικὴ Ἐπιτροπή). Οἱ Ἀλλαγὲς καὶ οἱ Ἀναθεωρήσεις στὸ Σύνταγµα, εἶναι Οὐσιαστικὰ Συνταγµατικὲς Ἐκτροπές, ἢ Ἀνατροπές, ἂν 23

19 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ δὲν γίνονται µὲ Ἀπευθείας ηµοψήφισµα καὶ µέσα σὲ πλαίσια Συµµετοχικῆς ηµοκρατίας, χωρὶς τὴν πλάνη τῶν Σοφιστῶν. Ὁ ΛΑΟΣ ποὺ «δὲν εἶναι ἔξυπνος µόνο ὅταν ἐκλέγει βουλευτές», ἐνῶ περιφρονεῖται ὡς ἀγράµµατος ὅταν πρέπει νὰ ὁρίσει τὴν µοῖρα του, ὀφείλει νὰ γνωρίζει τί ἀλλαγὲς προοιωνίζονται γιὰ αὐτὸν καὶ νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν µοῖρα του. 1960: Ὑπογράφονται οἱ Συνθῆκες Ζυρίχης - Λονδίνου καὶ γεννᾶται ἡ Κυπριακὴ ηµοκρατία. Τὸ ηµοψήφισµα γιὰ τὸ ΟΧΙ τῆς ΚΥΠΡΟΥ ποὺ ἔγινε µέσα σὲ πλαίσιο ὅπου δὲν µιλοῦσαν καὶ ἀποφάσιζαν µόνο οἱ Σοφιστὲς Πλασιὲ τῆς Ἐξουσίας τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων, ἀλλὰ µέσα σὲ πολυφωνία ὅπου µποροῦσαν νὰ µιλήσουν ἀκόµα καὶ οἱ Σοφιστές, ἀπέδειξε ὅτι οἱ λαοὶ 24

20 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ µποροῦν νὰ ἔχουν τὸ θάρρος τοῦ αὐτοπροσδιορισµοῦ τους καὶ νὰ ἀναλαµβάνουν γιὰ αὐτὸ τὶς εὐθῦνες τους. ΚΥΠΡΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Ο ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ ΟΧΙ Ἡ ἀπονευρωτικὴ ἀποδοχὴ τῆς ὕπαρξης «ἐλλείµµατος δηµοκρατίας» δὲν εἶναι καὶ ἀφοπ λιστικὴ τῶν ἐπιχειρηµάτων, ὅτι ἕνα Σύνταγµα προϊὸν «ἐλλείµµατος ηµοκρατίας» ἀποτελεῖ Συνταγµατικὴ Ἐκτροπὴ ἢ Συνταγµατικὴ Ἀνατροπή, γιατί οὐσιαστικὰ γίνεται χωρὶς τὴν ἔκφραση ἀλλὰ µὲ τὴν παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς Λαϊκῆς Κυριαρχίας ποὺ ἀσκεῖται µόνο ΑΜΕΣΑ. Ἕνας λαὸς δικαιοῦται νὰ γνωρίζει ὅτι στὴν χώρα του συντελεῖται Συνταγµατικὴ Ἐκτροπὴ σὲ Νοµικὸ Πλαίσιο, ὅσο θὰ µποροῦσε νὰ τὸ καταλάβει ἕνας Πολίτης τοῦ ΕΝΤΕΜΠΕ τῆς ΟΥΓΚΑΝΤΑ, τότε ποὺ ἔβλεπε τὰ τάνκς στοὺς δρόµους τῆς πόλης. 25

21 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ἀντελήφθη τὴν χειροτέρα καὶ ἀπὸ Συνταγµατικὴ Ἐκτροπὴ χειραγώγηση µακριὰ ἀπὸ τὴν βούλησή του, ποὺ τοῦ ἐπεφύλασσε τὸ κατάπτυστο Σχέδιο ΑΝΑΝ καὶ µὲ τὸ ηµοψήφισµα τῆς 24ης Ἀπριλίου 2004 ἡ Λαϊκὴ Κυριαρχία µὲ συµµετοχὴ 89,18% (ἀποχὴ 10,82), τὸ ἀπ-«έρριψε στὰ σκουπίδια» µὲ ἕνα Βροντερὸ ΟΧΙ (75,83%) ἐπὶ τοῦ Συνόλου (100%) τῶν συγκεντρωτικῶν ἀποτελεσµάτων. ΠΑΦΟΣ ΟΧΙ: 84,01% ΛΕΜΕΣΟΣ ΟΧΙ: 79,35% ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΧΙ: 75,43% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΟΧΙ: 73,58% Οἱ Γάλλοι ποὺ (τηρώντας τὴν παράδοση τῆς Συµµετοχικῆς ηµοκρατίας) παρέπεµψαν καὶ αὐτοὶ τὸ (λεγόµενο ἀπὸ τοὺς Σοφιστές), «Εὐρωπαϊκὸ Σύνταγ- µα» σὲ ηµοψήφισµα (29 Μαΐου 2005) ΑΝΤΕΛΗΦΘΗ- ΣΑΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ὅτι τὸ περιεχόµενό του ἀποτελοῦσε ΣΥ- ΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ µὲ χρήση «ἀπάτης» καὶ 26

22 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Σοφιστίας, ποὺ πάντα ἐµφανίζεται ὡς «ἐκσυγχρονισµὸς» καὶ «µεταρρύθµιση», καὶ τὸ ἔρριψαν ἀποφασιστικὰ καὶ µὲ ἐνθουσιασµό, ὅπως ἔκαναν οἱ Κύπριοι µὲ τὸ σχέδιο ΑΝΑΝ, στὴν. λυµατόλασπη τῆς Ψυττάλειας, µὲ 54,5%!! (βλ. φωτ. σελ. 27) ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΟΧΙ Ἀντίθετα, στὴν Ἑλλάδα, ἡ Ἐξουσία ἔσπευσε νὰ κυρώσει στὴν Βουλὴ τὴν Συνταγµατικὴ Συνθήκη, ὄχι µόνο χωρὶς νὰ ἐκµεταλλευθεῖ τὸ σαρωτικὸ κῦµα ἀµφισβήτησης γιὰ τὴν Συγκεκριµένη «Οἰκονοµικοῦ Περιεχοµένου» Εὐρώπη, ἀλλὰ ἀκόµα χειρότερα ἀπὸ φόβο ὅτι ἕνα δηµοψήφισµα πιθανότατα θὰ ἀποκάλυπτε ὅτι οἱ 27

23 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ἐντολοδόχοι ποὺ ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία στὴν Ἑλλάδα καὶ ποὺ ἔχουν ὡς ἀποστολή τους νὰ πείσουν ὡς Σοφιστὲς τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ ὅτι αὐτὰ ποὺ ἀποφασίζονται καὶ εἶναι ὁρατὰ εἰς βάρος του, εἶναι εἴτε ἀναγκαῖα, εἴτε γιὰ τὸ συµφέρον του, δὲν ἔχουν ἀκόµα ἐπιτύχει στὴν ἀποστολή τους αὐτή. Ἕνα ηµοψήφισµα ποὺ εἶναι σαφῶς µιὰ Non-Intrucive διαδικασία εἶναι πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνο νὰ ἀποκαλύψει τὴν γύµνια τῶν Ἐντολοδόχων ἐξουσιαστῶν µὲ τὸ κυνικὸ καὶ πορωµένο χαµόγελο ἀπὸ ὅτι τὰ ἀποτελέσµατα τῶν ηµοσκοπήσεων ποὺ εἶναι Intrucive στατιστικὰ ἐργαλεῖα καὶ δὲν ἐξασφαλίζουν τὴν ἀποτύπωση ἀνεπηρέαστης ἔκφρασης. Οἱ ηµοσκοπήσεις ἐξ ἄλλου ἐπιδέχονται καὶ ἑρµηνείας, ἢ/καὶ αὐθαίρετης ἐπιλεκτικῆς χρήσης γιὰ συνθηµατολογία ποὺ τὶς καθιστᾶ ἀπὸ ἕνα ἔστω καὶ περιορισµένης ἀξιοπιστίας- ἐργαλεῖο στατιστικῆς µέτρησης, σὲ ἐργαλεῖο Σοφιστίας µιὰ καὶ παρουσιάζεται ἀπὸ τοὺς Σοφιστὲς στοὺς ἀθώους καὶ ἀδαεῖς ὡς «ἀδιάσειστη Στατιστικὴ τεκµηρίωση» αὐτοῦ ποὺ οἱ Ἐντολοδόχοι-Σοφιστὲς θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν ἐξαναγκαστικά. Πρόσφατα (13 Ἀπριλίου 2006) ηµοσκοπήσεις ποὺ ἔδειχναν ὅτι 55% τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ µειονέκτηµα τὴν υἱοθέτηση τοῦ Εὐρὼ στὴν Ἑλλάδα, 9% δὲν παίρνει θέση ἐνῶ 36% τὸ θεωρεῖ πλεονέκτηµα, παρουσιάσθηκαν Πρωτοσέλιδα µὲ τὸν πηχυαῖο Τίτλο «Οἱ 2 στοὺς 3 (Ἕλληνες) ὑπὲρ τοῦ εὐρὼ» ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Οἰκονοµικὴ Ἐφηµερίδα ποὺ στὴν σελ. 4 δηµοσίευε τὴν ἀνωτέρω δηµοσκόπηση, ἀλλὰ (προφανῶς) «προωθεῖ» µὲ κάθε τρόπο τὴν.ἀπάτη τοῦ Εὐρὼ προσπαθώντας νὰ διαµορφώσει «κλῖµα» ποὺ νὰ ἀποτρέπει στὸ πλῆθος νὰ φωνάξει αὐτὸ ποὺ βλέπει, δηλαδὴ ὅτι «ὁ Ἐξουσιαστὴς εἶναι Γυµνός». 28

24 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΟΥ Η ΣΟΦΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ὅλα τὰ Συντάγµατα τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἀµερικανικὸ Σύνταγµα καθιερώνουν θεµελιώδεις ἀρχὲς Ὅπως ἡ Ἐλευθερία, ἡ Ἰσότητα, ἡ Ἀδελφοσύνη. Σὲ ὅλα τὰ Συντάγµατα µέχρι σήµερα τὸ Κυρίαρχο ἂν ὄχι τὸ Ἀποκλειστικὸ Στοιχεῖο ἦταν ἡ Ἀναγνώριση καὶ Προάσπιση τῶν Ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν. Τὰ Συντάγµατα αὐτὰ ἐνδιαφέρονται, δίνουν σχεδὸν ἀποκλειστικὴ σηµασία καὶ προτεραιότητα σὲ ἕναν Ἄνθρωπο ποὺ θὰ εἶναι Ἐλεύθερος καὶ ὄχι «δοῦλος», σὲ ἕναν Ἄνθρωπο ποὺ θὰ σκέπτεται ἐλεύθερα, θὰ ἐκφράζεται ἐλεύθερα, θὰ ἀναζητᾶ τὴν Ἀλήθεια καὶ θὰ ἐκφράζει καὶ θὰ διακινεῖ τὶς σκέψεις του ἐλεύθερα χωρὶς νὰ καταπιέζεται, χωρὶς νὰ λογοκρίνεται, χωρὶς νὰ παρακολουθεῖται, χωρὶς νὰ ἐκφοβίζεται καὶ χωρὶς νὰ τιµωρεῖται ἡ Σκέψη, ἡ ἔκφρασή της, καὶ ἡ ἑρµηνεία, χωρὶς νὰ διώκεται, ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν Ἀλήθεια. Τὰ Συντάγµατα ποὺ στηρίχθηκαν στὴν Γαλλικὴ καὶ στὴν Ἀµερικανικὴ ἐπανάσταση ἀναφέρονταν σὲ Ἀνθρωπιστικὲς Ἀξίες καὶ σὲ Ὀργανωµένες Κοινωνίες τῶν Ἀνθρώπων. Στὰ Συντάγµατα αὐτὰ ἦταν σαφὲς ὅτι ἡ Οἰκονοµία καὶ ἡ Οἰκονοµικὴ δράση ἦταν ἐργαλεῖα τῆς Ἀνθρώπινης Ὁλοκλήρωσης, καὶ οἱ ὅποιες Συνταγµατικὲς 29

25 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ιατάξεις ἀφοροῦσαν τὴν Οἰκονοµία, ἐξυπηρετοῦσαν δευτερογενῆ αἰτήµατα ποὺ ἦταν ἐφαρµογὲς σὲ οἰκονοµικὸ ἐπίπεδο τῶν Ἀνθρωπιστικῶν ἀρχῶν. Τὰ Συντάγµατα αὐτὰ εἶναι Συντάγµατα τῆς Συντεταγµένης Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν ὅπου ἡ συλλογικὴ βούληση τῆς Κοινωνίας, ἡ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, κατευθύνει τὴν Οἰκονοµία καὶ ὄχι ἡ Οἰκονοµία τὴν Πολιτική. Οἱ περιπτώσεις ποὺ ἡ Οἰκονοµία κατηύθηνε τὴν Πολιτική, ἦταν µόνο σὲ ἀποικιοκρατικὰ καθεστῶτα ποὺ καὶ αὐτὰ ἀνατράπηκαν µὲ ἐπαναστάσεις καὶ αἷµα, ἀφήνοντας πίσω τους ἕνα µεγάλο κοµµάτι ποὺ σήµερα λέγεται «Τριτοκοσµικό» καὶ ποὺ εἶναι ἔτσι γιατὶ στὶς γεωγραφικὲς περιοχὲς αὐτὲς ὁ Ἄνθρωπος ἦταν ἕνα ἀναλώσιµο στοιχεῖο τῆς παραγωγῆς καὶ ὁ ἀνθρωπιστικὸς πολιτισµὸς δὲν εἶχε, ὅπως καὶ ποτὲ δὲν ἔχει, θέση στὰ «οἰκονοµικὰ καθεστῶτα». Ὁ Προµηθέας εσµώτης εἶναι µιὰ Τραγῳδία τοῦ Αἰσχύλου ποὺ ἀνεβάστηκε ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο τὸ 1974 στὴν Ἐπίδαυρο τότε ποὺ τὸ Φεστιβὰλ Ἐπιδαύρου ὀργανωνόταν ἀπὸ τὸ ΚΡΑΤΟΣ (Ε.Ο.Τ) καὶ ἦταν «Μυητικὴ Πανήγυρη» (στὴν ὁποία µὲ ἔκανε µυούµενο ὁ Πατέρας µου Λογοτέχνης Περσέας Ἀθηναῖος), µὲ σκοπὸ νὰ µυήσει τοὺς µεταλαµβάνοντας Ἑλληνικῆς Παιδείας στὴν Ἀλήθεια, καὶ δὲν ἦταν (τὸ Φεστιβὰλ) Ἀνώνυµη Ἑταιρεία, µὲ σκοπὸ νὰ «βγάλει λεφτὰ» καὶ νὰ «διαφηµίσει καταναλωτικὰ προϊόντα». Ὁ Προµηθέας εσµώτης διδάσκει τὸ πεῖσµα τῶν ὀλίγων νὰ κρατήσουν τοὺς ἀνθρώπους στὸ σκοτάδι 30

26 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ καὶ νὰ τιµωρήσουν σκληρὰ ὅσους θέλουν νὰ δώσουν σὲ ὅλους τὴν Φωτιά.τῆς Ἐλευθερίας, τῆς ηµοκρατίας καὶ τῆς Ἀγάπης. Καὶ οἱ Ὀλιγάρχες θυµώνουν ὅταν ὁ Προµηθέας δώσει τὴν φωτιὰ στοὺς ἀνθρώπους καὶ τότε τὸν ἁλυσοδένουν καὶ τὸν κάνουν πάλι σκλάβο. Οἱ Γάλλοι ποὺ πῆγαν σὲ ηµοψήφισµα τὸ «Σύνταγµα τῆς Εὐρώπης» κατάλαβαν τὴν Συνταγµατικὴ Ἐκτροπή, ποὺ ἰσοδυναµοῦσε µὲ τὴν Μετατροπὴ τῆς Εὐρώπης σέ ἀποικιακὸ καθεστὼς Ἀλγερίας. Ἡ Συνταγµατικὴ Ἐκτροπή, ποὺ κάνει τὴν ὅποια ἀνατροπὴ µὲ τὰνκς παιδικὸ παραµύθι, συνίσταται στὴν διατύπωση τοῦ Ἄρθρου 1-3 (ΜΕΡΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ), ὅπου ὁρίζεται ὅτι Οἰκονοµία εἶναι «ἡ Ἄκρως Ἀνταγωνιστικὴ Οἰκονοµία τῆς Ἀγορᾶς» µέσα ἀπὸ τὴν «κοινωνία τῆς Ἀγορᾶς». Ποῦ εἶναι οἱ Συνταγµατικὲς Ἀνατροπές; Α) ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Ἐγκαταλείπεται ἡ Κοινωνία τῶν Πολιτῶν ὅπου Κυρίαρχο στοιχεῖο εἶναι ὁ Ἀνθρωπιστικὸς Πολιτισµὸς καὶ ὅπου ἡ Πολιτικὴ κατευθύνει τὴν Οἰκονοµία. Ἡ Συνταγµατικὴ αὐτὴ τάξη (σειρὰ προτεραιοτήτων) ἀνατρέπεται καὶ µάλιστα καθίσταται ἀντισυνταγµατικὸ ἡ Πολιτικὴ νὰ παρεµβαίνει στὴν Οἰκονοµία (καὶ µετατρέπεται στὸ νὰ κατευθύνει ἡ Οἰκονοµία τὴν Πολιτική) µὲ συνέπεια ὅταν γίνεται Black Out στὴν Κεφαλονιὰ ἡ Κυβέρνηση νὰ µὴν τολµᾶ νὰ στείλει τὴν ΕΗ µὲ Ἁρµαταγωγά, ἀλλὰ νὰ περιµένει «στὴν οὐρὰ» τὸ ΦΕΡΡΥ τῆς γραµµῆς, (ἐνῶ ὁ Νο- µάρχης δὲν εἶχε τὴν Πολιτικὴ Βούληση νὰ κηρύξει κα- 31

27 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ τάσταση ἐκτάκτου Ἀνάγκης), ἢ ὅταν ἀπεργεῖ ἡ ΠΝΟ, νὰ µὴν δροµολογεῖ ἁρµαταγωγὰ γιὰ τὴν µεταφορὰ τῶν εὐπαθῶν προϊόντων ὥστε νὰ µὴν στρέφονται οἱ νησιῶτες κατὰ τῶν ναυτεργατῶν, ἀλλὰ νὰ ἀφήνει τὴν «Ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ Οἰκονοµία» (ποὺ ὑλοποιεῖται καὶ µὲ βιαιοπραγίες στὰ λιµάνια) νὰ λύσει τὸ θέµα. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ κάνει τὶς Κυβερνήσεις...ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ τῶν Κοινωνικοοικονοµικῶν προβληµάτων στὶς Χῶρες τους, καὶ ἔχει τὴν Οἰκονοµία νὰ χειραγωγεῖ τὴν Πολιτική. Β) ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Ἡ Κοινωνία τῶν Πολιτῶν µεταλλάσσεται (µέσα ἀπὸ «ἐκσυγχρονισµὸ» καὶ «µεταρρυθµίσεις») σὲ Κοινωνία τῆς Ἀγορᾶς. Οἱ Ἄνθρωποι δὲν µετέχουν τῆς Κοινῆς Ζωῆς ὡς σὲ µιὰ «µυητικὴ πανήγυρη», δὲν ἀσχολοῦνται µὲ τὴν ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας, δὲν στοχάζονται, δὲν ἐρωτεύονται, δὲν «φτιάχνονται» µὲ τὸ χτυποκάρδι ποὺ τοὺς προκαλεῖ τὸ ταίρι τους καθὼς κοιτᾶνε τὰ ἀστέρια στὴν ἄκρη τῶν βράχων τῆς Βουλιαγµένης, δὲν ὁλοκληρώνονται συµµετέχοντας στὰ κοινά, δὲν ἀγωνίζονται γιὰ Ἀνθρώπινες ἀξίες ὅπως ἡ Ἐλευθερία, ἡ Ἀδελφοσύνη, ἡ Ἀλήθεια. Η ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙ- ΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ἐπιβάλλει τὴν Κοινωνία τῆς Ἀγορᾶς, ὅπου οἱ Ἄνθρωποι ζοῦν γιὰ νὰ συναλλάσσονται καὶ δὴ ἄκρως ἀνταγωνιστικὰ (ποὺ σηµαίνει αρβινικὴ Κοινωνία τῆς Ζούγκλας), ὑπάρχουν καὶ (νοµίζουν πώς) δικαιώνονται ὡς ἠλίθιοι καταναλωτὲς χωρὶς περιεχόµενο πράξης, καὶ ὡς ἀντι-ἐρωτικὰ ὄντα ποὺ κρατοῦν διάφορα πακετάκια µὲ ἐπώνυµα προϊόντα ποὺ ἔχει ἐπιβάλλει ἡ διαφήµιση ποὺ ἔχει κατανεµηθεῖ µὲ πλαστὲς µετρήσεις. 32

28 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ἡ Κοινωνία τῆς Ἀγορᾶς εἶναι µιὰ Βασικὴ ΑΝΑΤΡΟ- ΠΗ καὶ Συνταγµατικὸς Ἀποκλεισµὸς τοῦ Ἀνθρώπου µὲ περιεχόµενο καὶ «προσδιορισµὸ περιεχόµενου» (ΠΟ- ΛΙΤΙΣΜΟΣ), καὶ µετασχηµατισµός του στὸν Ἄνθρωπο Συµπεριφορᾶς καὶ ποσοτικοῦ προσδιορισµοῦ (ΚΟΥΛ- ΤΟΥΡΑ). Γ) ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Καταργεῖται ἡ «Ἐλεύθερη Οἰκονοµία τῆς Ἀγορᾶς», καὶ ἐπιβάλλεται Συνταγµατικὰ ἡ «ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ Οἰκονοµία τῆς ἀγορᾶς». Οἱ ὅροι αὐτοὶ προσδιορίζουν δύο ἐντελῶς διαφορετικὲς δοµὲς καὶ πραγµατικότητες: Ἡ Ἐλεύθερη Οἰκονοµία τῆς Ἀγορᾶς, ποὺ εἶναι τὸ υτικὸ Μοντέλο ὅπως ἐξελίχθηκε καὶ µετὰ τὰ µαθήµατα ἀπὸ τὸ Κρὰχ τοῦ µεσοπολέµου, καθορίζεται σαφέστατα ἀπὸ τὴν Οἰκονοµικὴ Ἐπιστήµη. Ἀπαιτεῖ µεγάλο Ἀριθµὸ Ἀγοραστῶν καὶ Πωλητῶν (παραγωγῶν) καὶ θεωρεῖ τὰ µονοπώλια ὡς στρεβλώσεις καὶ φυσικὰ ἐµπόδια γιὰ µιὰ πλήρως ἰδιωτικοποιηµένη ἀγορὰ καθότι τὰ µονοπώλια καὶ τὰ ὀλιγοπώλια εἶναι δοµὲς ποὺ ἀπὸ τὴν φύση τους δὲν θὰ ἀφήσουν τὴν ἀγορὰ νὰ ἐξασφαλίσει µὲ τοὺς µηχανισµοὺς της τὸ µέγιστο κοινὸ καλό. Ἡ ἀναγνώριση αὐτὴ ποὺ διδάσκεται στοὺς πρωτοετεῖς τῆς Οἰκονοµικῆς Ἐπιστήµης, ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴν ἐµπειρία τοῦ Κρὰχ τοῦ Μεσοπολέµου, ἔφερε τὶς προτάσεις τοῦ Κεϋνσιανισµοῦ, ὅπου Ἐλεύθερη Οἰκονοµία τῆς Ἀγορᾶς εἶναι ἡ Μικτὴ Οἰκονοµία Ἰδιωτῶν καὶ Κράτους, ὅπου τὸ Κράτος διασφαλίζει τὴν ὕπαρξη συνθηκῶν ἀνταγωνισµοῦ στὴν ἀγορά, ἔχοντας στὰ 33

29 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ χέρια τῶν ἰδιωτῶν τὴν Οἰκονοµικὴ δράση στοὺς τοµεῖς ὅπου εἶναι δυνατὴ ἡ ὕπαρξη Πολλῶν Ἀγοραστῶν καὶ Πωλητῶν, κρατώντας ὅµως στὴν Κρατικὴ Ἰδιοκτησία (ποὺ εἶναι Ἰδιοκτησία τοῦ Λαοῦ καὶ ὄχι τῶν Κυβερνήσεων) τὰ φυσικὰ Μονοπώλια (ΟΣΕ, ΟΤΕ, Ο.Α.) καὶ Ὀλιγοπώλια, ἢ στὰ ὀλιγοπώλια (π.χ. Τράπεζες) κρατώντας τὴν δυνατότητα παρεµβατισµοῦ µέσα ἀπὸ Κρατικὴ Ἰδιοκτησία µερικῶν ἀπὸ τὰ Ὀλιγοπώλια (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ καὶ ὄχι ἁπλὰ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Α.Τ.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ..) Στὸ πνεῦµα αὐτὸ ὑφίστανται (ἀκόµα καὶ σήµερα) «Συνταγµατικοὶ καὶ Ὑπερνοµοθετικοὶ Περιορισµοὶ τῶν Ἰδιωτικοποιήσεων» (βλ. Θ. ΦΟΡΤΣΑΚΗ Καθ. Νοµικῆς Παν. Ἀθηνῶν ικαιώµατα τοῦ Ἀνθρώπου σελ ) (3) καὶ τοῦτο ὄχι µόνο διὰ τὴν διασφάλιση τοῦ ηµόσιου Συµφέροντος ἀλλὰ ΚΑΙ διὰ τὴν διασφάλιση Ἐλεύθερης Οἰκονοµίας τῆς Ἀγορᾶς. Ὅλα αὐτὰ ἡ Νέα Συνταγµατικὴ Τάξη ποὺ θὰ ἐπεδίωκε ἡ «ΕΥΡΩΠΗ» ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ἐνῶ παρὰ τὴν µὲ ἀποτροπιασµὸ ἀπόρριψη τῆς Συνθήκης γιὰ τὸ «Εὐρωπαϊκὸ Σύνταγµα», ἡ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑ- ΤΡΟΠΗ ὑλοποιεῖται ἐν τῇ πράξει, ἀπὸ τὴν ἐφαρµογὴ τῆς Συνθήκης τοῦ Μαάστριχτ (Ἐργαλεῖο Σοφιστίας καὶ Ἀπάτης σὲ πολιτικὸ πάντα ἐπίπεδο) ἀπὸ «βασιλικότερες τοῦ βασιλέως» ἐπισπεύδουσες Κυβερνήσεις µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες σπεύδουν νὰ Ἐκποιήσουν Ἐθνικὸ Πλοῦτο (Ἰδιοκτησίας τοῦ Λαοῦ πουλᾶνε τὰ Κοινόχρηστα ) παρουσιάζοντάς την µέσα ἀπὸ ἐκποίηση ἀλλαγὴ ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος, ὡς «ἐπένδυση». 34

30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ἡ Ἐλεύθερη Οἰκονοµία, εἶναι µία Οἰκονοµικὴ Μηχανή, ποὺ βασίζει τὸ κέρδος στὴν ἐπένδυση καὶ στὴν νέα τεχνολογία/ἀνακαλύψεις καὶ στὴν µέσα ἀπὸ αὐτὴ αὔξηση τῆς παραγωγικότητας (συµπίεση κόστους, βελτίωση ποιότητας) καὶ ἀνταγωνιστικότητας, καὶ οὕτω αὔξηση τοῦ κέρδους, ποὺ ἐπιτρέπει µὲ τὴν σειρὰ του ἐπενδύσεις καὶ καλύτερες ἀµοιβὲς γιὰ τοὺς ἐργαζόµενους καὶ µιὰ Οἰκονοµία θετικοῦ ἀποτελέσµατος (Win Win), ὅπου τὸ κέρδος αὐξάνει αὐξάνοντας τὴν παραγόµενη «Πίττα». Ἡ Ἐλεύθερη Οἰκονοµία εἶναι ἡ Οἰκονοµικὴ Μηχανὴ ποὺ µπορεῖ νὰ ὑλοποιήση (καὶ ὑλοποίησε µεταπολεµικὰ µέχρι τὴν Νέα Τάξη Πραγµάτων) τὶς Συνταγµατικὲς Ἐπιταγὲς τῆς Κοινωνικῆς ικαιοσύνης, τῆς Οἰκονοµικῆς Ἀνάπτυξης, καὶ τῆς Πολιτικῆς Σταθερότητας. Ἡ ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ Οἰκονοµία τῆς Ἀγορᾶς σὰν «οἰκονοµικὸς µηχανισµός» δουλεύει ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀπὸ τὴν Ἐλεύθερη Οἰκονοµία τῆς Ἀγορᾶς. Ἔχει διαφορετικὰ ἐργαλεῖα, ιαφορετικὴ προσέγγιση καὶ ἐξυπηρετεῖ µιὰ ἐντελῶς διαφορετικὴ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ µέσα ἀπὸ µιὰ δῆθεν «Ἀπολιτικὴ Οἰκονοµία»: Τὴν µὲ διαδικασία Προµηθέα εσµώτη καὶ ἐφαρµογὴ Συνθήκης-Σοφιστίας τοῦ Μάαστριχτ, ἀναδιανοµὴ τοῦ Εἰσοδήµατος καὶ τοῦ Πλούτου ἀπὸ τοὺς πολλοὺς στοὺς λίγους, τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς κοινωνίας τῆς Ζούγκλας στὶς Ἀνθρώπινες σχέσεις, καὶ οὕτω τὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς Ἐξουσίας. Ὁ ὅρος τῆς ἀκραίας ἀνταγωνιστικότητας, κάνει (Σοφιστικά) θεµιτὸ τὸ ἀπαραίτητο τῶν συγχωνεύσεων 35

31 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Οἰκονοµικῶν µονάδων «γιὰ νὰ γίνουν ἰσχυρότερες». Ἔτσι οἱ τεταγµένες στοὺς Σκοποὺς αὐτοὺς Κυβερνήσεις ἐπισπεύδουν τὴν συγχώνευση ὁµίλων Ἑταιρειῶν σέ µία (Βλέπε Ε.Τ.Ε.) καὶ διευκολύνουν τὴν πώληση διαφορετικῶν ἑταιρειῶν (πχ. Τραπεζῶν πχ. Ἐµπορική, Α.Τ.Ε.) σὲ µιὰ (Societe General). Μὲ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ ὅρου τῆς ἀκραίας ἀνταγωνιστικότητας καταργεῖται ἡ Ἐλεύθερη Οἰκονοµία, καὶ δηµιουργοῦνται ὀλιγοπώλια ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀγορὰ ἦταν πρὶν ἐλεύθερη ἢ τὰ ὀλιγοπώλια γίνονται ἀκόµα πιὸ ἔντονα, ἢ καὶ µονοπώλια. Ὁ ὅρος τῆς ἄκρας ἀνταγωνιστικότητας ἐπιδιώκει τὸ κέρδος µέσα ἀπὸ τὴν δύναµη, ὄχι τοῦ καλύτερου, ἀλλὰ τοῦ ἰσχυρότερου. Ἡ ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ οἰκονοµία τῆς ἀγορᾶς δὲν ἐξασφαλίζει τὸ ὑψηλὸ κέρδος µέσα ἀπὸ τὴν ἐπένδυση ἀλλὰ µέσα ἀπὸ τὴν ἀποεπένδυση καὶ συγκέντρωση σὲ ὀλιγοπώλια ἢ καὶ µονοπώλια. Εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο ποὺ στηρίζει τὸ κέρδος στὴν ἀναδιανοµὴ καὶ ἔτσι «παράγει» καὶ ἀναπαράγεται µέσα ἀπὸ τὴν Οἰκονοµία Μηδενικοῦ ἢ καὶ ἀρνητικοῦ ἀποτελέσµατος. Ἔτσι ἡ Ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ Οἰκονοµία ποὺ εἶναι κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν Ἐλεύθερη Οἰκονοµία, δὲν δηµιουργεῖ ἀνάπτυξη, ἀλλὰ παράγει φτώχεια, καὶ ἐξαθλίωση ὑλικὴ καὶ...ἠθική. Σὲ µιὰ Κοινωνία Μηδενικοῦ (ἡ ἀρνητικοῦ) ἀποτελέσµατος, τὸ κέρδος τοῦ ἑνὸς προκύπτει ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ τὴν ἀπώλεια (ἢ καὶ τὸν Θάνατο βλ. πχ. ἄσκηση Ἰατρικῆς µὲ κίνητρο τὸ κέρδος) τοῦ ἄλλου. Ἂν δὲν εἶναι ἰδεοληπτικὸ παραλήρηµα, εἶναι σαφῶς 36

32 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ἐπιστηµονικὸ λάθος νὰ ἀναθέτει τὸ Σύνταγµα στὴν ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ οἰκονοµία, (ποὺ δηµιουργεῖ µέσα ἀπὸ τὴν οἰκονοµία µηδενικοῦ / ἀρνητικοῦ ἀποτελέσµατος) τὴν ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ κοινωνία καὶ τὴν πλήρη διάλυση τοῦ Κοινωνικοῦ Ἱστοῦ ποὺ θὰ φέρει εἴτε ἀπὸ ἀδυναµία εἴτε ἀπὸ ἅλωση ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ προστασία καὶ τὴν ἀλληλεγγύη µεταξὺ τῶν γενεῶν κλπ.. Τὸ κέρδος ἐπιτυγχάνεται µέσα ἀπὸ τὸν µονοπωλιακό/ ὀλιγοπωλιακὸ ἔλεγχο τῆς ἀγορᾶς ποὺ ἐπιτρέπει καθορισµὸ τιµῶν προϊόντων καὶ ἀµοιβῶν τῶν συντελεστῶν τῆς παραγωγῆς (π.χ. ἐργασία). Στὴν Οἰκονοµία εἶναι γνωστὴ στοὺς 2ετεῖς ἡ καµπύλη τοῦ Φίλιπς ὅπου οἱ ἐργοδότες ἐπιδιώκουν τὴν ὕπαρξη ὑψηλῆς ἀνεργίας διότι ἔτσι καθορίζουν εὐκολότερα τὶς ἀµοιβὲς ἐργασίας. Τὸ ἐργαλεῖο εἶναι παλιὸ καὶ ἡ ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ οἰκονοµία τὸ χρησιµοποιεῖ. Ἡ ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ Οἰκονοµία τῆς ἀγορᾶς εἶναι ἕνα Οἰκονοµικὸ ἐργαλεῖο ποὺ καταργεῖ τὴν ἐλεύθερη οἰκονοµία τῆς ἀγορᾶς καὶ φέρνει ἀδήριτα ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀποτελέσµατα ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς Κοινωνικῆς ικαιοσύνης (βλ. καὶ πλήρη ἀπασχολήση), Πολιτικῆς Σταθερότητας, καὶ Ἀνάπτυξης ποὺ σὲ ΥΛΟΠΟΙΗ- ΣΗ ρητὰ διατυπωµένων Συνταγµατικῶν ἐπιταγῶν ἐπεδίωξε καὶ ἐπέτυχε σὲ ὄχι ἀµελητέα ἐπίπεδα, ἡ Μικτὴ Οἰκονοµία τοῦ Κεϋνσιανισµοῦ τῆς Μεταπολεµικῆς περιόδου. Ἡ ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ Οἰκονοµία τῆς ἀγορᾶς εἶναι 37

33 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ἐργαλεῖο-μινώταυρος, ποὺ δουλεύει τρώγοντας τὴν πλήρη ἀπασχόληση, τὴν ἰσόρροπη ἀνάπτυξη καὶ τὴν ποιότητα τοῦ περιβάλλοντος ποὺ τῆς ἀναθέτει τὸ Σύνταγµα τῆς Εὐρώπης Ὁ Μηνώταυρος!!!! Ποὺ θὰ ἀναθέτει πάντα στοὺς Σοφιστὲς νὰ βρίσκουν ἄλλες αἰτίες γιὰ τὴν ἀποτυχία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σχεδιασµένη ἐπιτυχία τῆς ἐπιδίωξής της.. Ἡ Ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ οἰκονοµία καταργεῖ ἐπίσης τὸ Κράτος Πρόνοιας µιὰ καὶ θεωρεῖ «ἐπιδότηση» καὶ «νόθευση τοῦ ἀνταγωνισµοῦ» κάθε οὐσιαστικὴ «προνοιακὴ ἐνέργεια» τοῦ Κράτους.. Ἔτσι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπιδίωξη Κοινωνικῆς ικαιοσύνης, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ἀδικία θὰ ὀξύνεται. Στὴν ἴδια «δεοντολογία» (Ἐπιδότηση... ἄρα... νόθευση τοῦ ἀνταγωνισµοῦ) καταργεῖται καὶ κάθε πολιτικὴ Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης καὶ διαλύονται Πολύτιµα Ἐργαλεῖα Ἰσόρροπης Περιφερειακῆς Ἀναπτυξης καὶ Κοινωνικῆς ικαιοσύνης ἀλλὰ καὶ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΙΣΤΟΣ Ἑλληνικοῦ Γεωγραφικοῦ Χώρου Καὶ ΙΣΤΟΣ Ἑλληνισµοῦ), ὅπως εἶναι πχ. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. (Ὡς τὸ εἰκονιζόµενο δίκτυο τῆς Ο.Α. τοῦ 1976). Συ ν ο λ ι κ ὰ κ α ὶ Συ ν ο π τ ι κ ὰ ἡ Ἐ π ι δ ι ω κ ό µ ε ν η Συνταγµατικὴ τάξη ἐπαναφέρει σὲ Οἰκονοµικὲς πρακτικὲς ποὺ ὁ «Οἰκονοµικὸς Πολιτισµὸς» (ἂν ὑπάρχει κάτι τέτοιο) ἔχει ἀπορρίψει µιὰ καὶ δηµιούργησαν στὸ παρελθὸν ὄλεθρο. Τὸ αἴτηµα τῆς ἀνυπαρξίας τοῦ Κράτους στὴν ἐφαρµογὴ του, ἔφερε τὸ κρὰχ τοῦ µε 38

34 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ σοπολέµου, τὶς χρηµατιστηριακὲς νύχτες τοῦ Ἅγ. Βαρθολοµαίου στὴν Ἀµερικὴ τοῦ 80, ἐνῶ ἡ ἰδεοληψία τῆς Σχολῆς τοῦ Ἀλόνσο ὅτι ἡ Ἀνάπτυξη διαχέεται ἀπὸ µόνη της ἰσόρροπα ἀποδείχθηκε καὶ ἐπιστηµονικὰ καὶ ἐµπειρικὰ ἕνα καταστροφικὸ λάθος (1). Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀποδεδειγµένα ΛΑΘΗ, ἐπιδιώχθηκε νὰ γίνουν Συνταγµατικὲς ἐπιταγὲς τῆς ΕΥΡΩΠΗΣ ἐνῶ ἤδη υἱοθετήθηκαν µέσα ἀπὸ τὶς ἐφαρµογὲς αὐθαίρετων ὁδηγιῶν τῆς ηµοκρατικοῦ Ἐλλείµµατος «Κοµισιόν», καὶ κυρωµένων συνθηκῶν ὅπως ἐκείνη τοῦ Μάαστριχτ....Καὶ ἐνὼ ἡ «Κοµισιὸν» ἀπαιτεῖ νὰ κλείσει ἡ ΟΛΥ- ΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ διότι θεωρεῖ «νόθευση τοῦ ἀνταγωνισµοῦ» κάθε κρατικὴ δαπάνη γιὰ τὴν Χρηµατοδότηση τῆς Ὕπαρξης ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟ- ΡΕΑ, δὲν «βλέπει» ὅτι τὸ κλείσιµο ἑνὸς Λειτουργικοῦ, ἀποτελεσµατικοῦ καὶ «µεγαλύτερου» ἀεροδροµίου τεραστίας ἀξίας πολλῶν ισεκατοµµυρίων, τοῦ Ἀεροδροµίου τοῦ Ἑλληνικοῦ, εἶναι προκλητική, παράνοµη καὶ ΑΝΗ- ΘΙΚΗ ἐπιδότηση ποὺ ἐξασφαλίζει ἡ Ἰδιωτικὴ Ἑταιρεία τοῦ Ἀεροδροµίου τῶν Σπάτων, πρὶν νὰ τὸ κατασκευάσει καὶ νὰ τὸ λειτουργήσει. Ἂν ἡ Κοµισιὸν παίζει τὸν θε- µατοφύλακα τῆς «Ἐλεύθερης Οἰκονοµίας τῆς Ἀγορᾶς» τότε θὰ ἔπρεπε νὰ διασφαλίσει µέσα ἀπὸ τὰ νεκροφανῆ ὑποκριτικὰ πρὸσωπα τῶν Κοµισάριων ποὺ µὲ λύσσα πιέζουν τὴν ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ σὲ ἀφανισµὸ καὶ σὲ κλείσιµο, ὅτι ὁ Ἐπιχειρηµατίας ποὺ θὰ εἶχε τὴν ἔµπνευση νὰ φτιάξει τὸ Ἀεροδρόµιο τῶν Σπάτων θὰ τὸ ἔφτιαχνε µόνος του, γιὰ νὰ λειτουργήσει παράλληλα καὶ ἀνταγωνιστικὰ µὲ τὸ Ἑλληνικὸ καὶ µόνο ἂν ἦταν καλύτερος σὲ κόστος 39

35 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ καὶ ποιότητα «ὑπηρεσιῶν» ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ νὰ ὁδηγήσει µέσω τῆς ἀγορᾶς στὸ κλείσιµό του (τοῦ Ἑλληνικοῦ). Τὸ νὰ φτιάχνει ἕνας ἰδιώτης τὸ ἀεροδρόµιο τῶν Σπάτων, ἐξασφαλίζοντας µιὰ σύµβαση ποὺ κλείνει κάθε ἀεροδρόµιο σὲ ἀκτίνα 100χλµ (δηλ τὸ Ἑλληνικό), ποὺ ἀναλαµβάνει τὸ Κράτος νὰ τοῦ κατασκευάσει ὅλες τὶς ὑποδοµές, νὰ τοῦ ἐξασφαλίσει τὴν πελατεία, ἀλλὰ καὶ τὸ Οἰκονοµικὸ Κέρδος ποὺ θέλει, ἔστω καὶ ἂν δὲν τὸ πετύχει ὁ ἰδιώτης φωστὴρ «ἀεροδροµιὰς» µόνος του, κάθε ἄλλο παρὰ ὅρους Οἰκονοµίας τῆς ἀγορᾶς προασπίζει, ἐνὼ ἀποτελεῖ µιὰ ἐξώφθαλµη Κρατικὴ Ἐπιδότηση ἡ ὁποία ὅµως παραδίδει ἕνα Κρατικὸ Μονοπώλιο σὲ ἕνα Ἰδιωτικὸ Μονοπώλιο µέσα ἀπὸ µιὰ τροµακτικὴ καὶ ἐπιζήµια γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Οἰκονοµία Κρατικὴ Ἐπιδότηση. Κρατικὴ ἐπιδότηση ἐπίσης ἀποτελεῖ ὅλη ἡ δαπάνη µεταφορᾶς τῆς ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ στὰ ΣΠΑΤΑ µὲ ἰδιαίτερα προκλητικὸ τὸ κόστος τῆς Βάσης Συντηρήσεως. Σὲ Ἀριθµοὺς µερικὲς ἀπὸ τὶς Ἐπιδοτήσεις τῆς Ο.Α. πρὸς τὴν Α.Ε. τοῦ ἀεροδροµίου τῶν Σπάτων!... γιὰ νὰ πραγµατοποιηθεῖ ἡ (Κερδοσκοπικὴ) Ἰδεοληψία τοῦ Ἰδιωτικοῦ Ἀεροδροµίου εἶναι: 90 ἑκατ. Ε ἀπὸ τὴν Πρόωρη ἔξωση ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό, 18 ἑκατ. Ε γιὰ τὴν Μετεγκατάσταση στὰ Σπάτα, 150 ἑκατ. Ε ἐπειδὴ ἡ ΟΑ ὑποχρεώθηκε νὰ κατασκευάσει νέες ἐγκαταστάσεις, 230 ἑκατ. Εὐρὼ γιὰ Ἐπὶ πλέον Κόστος Λειτουργίας λόγω Σπάτων ἀπὸ τὸ 2001 ἕως 2005, 95 ἑκατ. Ε ἐπιβάρυνση ἐπειδὴ τὰ ἀεροσκάφη διανύουν µεγαλύτερη ἀπόσταση ἀπὸ τὴν θέση στάθµευσης µέχρι τὸ διάδροµο, κ.α. (Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία 9 Ἀπριλίου 2006 Π.. ΥΦΑ- ΝΤΗΣ) ἡ Ἐπιδότηση αὐτὴ τῶν Σπάτων, µέσα ἀπὸ τὴν ἀπαξίωση τῆς τεραστίας ἐπένδυσης τοῦ ΕΛΛΗΝΙ- 40

36 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥ καὶ τῆς ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, ἀλλὰ καὶ µέσα ἀπὸ τὴν δαπάνη τοῦ Κράτους καὶ τῆς ΟΑ γιὰ τὴν συγκρότηση καὶ λειτουργία τῶν Σπάτων δὲν «συλλαµβάνεται» ἀπὸ τὴν νοηµοσύνη τῶν Κοµισαρίων. Καὶ τοῦτο διότι στὴν Σοφιστικὴ καὶ Ὑποκριτική τους ἀποστολή, δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ νὰ µὴν ὑπάρχουν ἐπιδοτήσεις ἐπειδὴ αὐτές (τάχα) νοθεύουν τὸν ἀνταγωνισµὸ καὶ τὴν «ἱερότητα» τῆς οἰκονοµίας τῆς ἀγορᾶς, ἀλλὰ τοὺς ἀπασχολεῖ µόνο νὰ µὴν ὑπάρχουν «ἐπιδοτήσεις» ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν τὴν µεταβολὴ τοῦ Ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος τῶν Μονοπωλίων καὶ Ὀλιγοπωλίων ἀπὸ Κρατικὰ σὲ Ἰδιωτικά ἢ ἀκόµη καὶ τὴν µετατροπὴ µιᾶς ἐλεύθερης ἀγορᾶς, µέσα ἀπὸ συγχωνεύσεις καὶ βίαιες ἁρπαγὲς (Mergers and Acquisitions-Hostile acquisitions) σὲ ὀλιγοπωλιακὴ σύµφωνα µὲ τὸ ἐπιδιωκόµενο µοντέλο. Ἀντίθετα ἐγκρίνουν καὶ ἐπαυξάνουν κάθε ἐπιδότηση καὶ δαπάνη τοῦ Κράτους, γιὰ τὴν µετάβαση ἀπὸ τὴν Ἐλεύθερη Ἀγορὰ στὴν Ὀλιγοπωλιακὴ καὶ Μονοπωλιακή. Κάθε ἐπιδότηση ἢ δαπανηρὸς χειρισµὸς γιὰ νὰ φύγει ἡ Ὀλυµπιακὴ ἀπὸ τὴν µέση καὶ νὰ πραγµατοποιηθεῖ ἡ αὐτοϊκανοποίηση τοῦ Νεοταξικοῦ Ὀργασµοῦ µέσα ἀπὸ µιὰ φαντασίωση ὅπου ἡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ θὰ κλείσει καὶ τὸ ἔργο της θὰ ἀναλάβει ΜΙΑ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία µεγάλης καὶ ἰσχυρῆς Εὐρωπαϊκῆς Χώρας µὲ συνεργάτη µιὰ µικρὴ Ἑταιρεία στὴν Ἑλλάδα, εἴτε ἐγκρίνεται εἴτε δὲν γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ τοὺς (σὲ ἄλλες περιπτώσεις) ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ἄγρυπνους θεµατοφύλακες τῆς (δῆθεν) Ἐλεύθερης Ἀγορᾶς, (βλ Καθ. Ἀνδρέα Ἀθηναίου: «Αὐτοκτονοῦν τὴν Ὀλυµπιακὴ» ΧΩΡΑ, Κυριακὴ 10 εκεµβρίου 2000, Καθ. Ἀν. Ἀθηναίου: «Ἡ δῆθεν Ἐλεύθερη Ἀεροπορικὴ Ἀγορὰ» ΧΩΡΑ, 14 Ἰαν. 2001, Γ. Συµεωνίδη 41

37 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ σελ Ἀδέσµευτος τῆς Κυριακῆς). ὲν ἔχει καµιὰ σχέση µὲ ἐλεύθερη ἀγορά, καὶ εἶναι ἐπιδότηση τοῦ Ἰδιώτη ποὺ θὰ «πάρει» τὰ φιλέττα τῆς Παραλίας, ἡ πολιτικὴ ἀπόφαση: νὰ κρατά τὴν παραλία συρµατοπλεγµένη στερώντας την ἀπὸ τὸν ΛΑΟ, νὰ κλείνει πρώτα τὰ µαγαζιὰ τῆς Πειραϊκῆς µὲ κάποια προσχήµατα, καὶ νὰ κυνηγά γενικὰ τὴν µικρὴ ἐπιχείρηση, ἔτσι ὥστε νὰ ἑτοιµάσει τεχνητὰ µιὰ «Ἀγορὰ» γιὰ τὴν Παραλία τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καὶ Φιλίας καὶ τοῦ ΕΛ- ΤΑ καὶ τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, καὶ ὕστερα νὰ ἔρχεται ὁ «ἰδιώτης» νὰ λειτουργεῖ τὶς Κρατικὲς Ὑποδοµὲς ποὺ τὸ Κράτος τοῦ παραχωρεῖ µὲ συµφέρον γιὰ τὸν ἰδιώτη ἀκόµη καὶ τὸ τίµηµα. Οἱ Ὅροι τῆς Ἐλεύθερης Ἀγορᾶς ποὺ εἶναι τὸ τελευταῖο ποὺ ἀπασχολεῖ τοὺς Κοµισάριους καὶ τὸ πρῶτο ποὺ φοβοῦνται (ἄσχετα ἂν Σοφιστικὰ τὸ ἐπικαλοῦνται) προβάλλουν ἕνα «µοντέλο» σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἰδιώτης ἐπενδυτής, συντάσσει τὸ Ἐπιχειρηµατικὸ Σχέδιό του, τὸ ὁποῖο δὲν περιλαµβάνει τὸ κλείσιµο τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν ἄλλων µὲ µεθόδους ἄλλες ἀπὸ τοὺς µηχανισµοὺς τῆς ἀγορᾶς, (π.χ. τὰ κάψιµο τῶν µαγαζιῶν τοῦ ἀντιπάλου, ἡ ἀφαίρεση ἀδείας λειτουργίας ποὺ ἡ Πολιτεία ἔδωσε (στὴν ἐπιχείρηση τοῦ ἀντιπάλου) παρὰ τὸ ὅτι πληροῖ (ὁ ἀντίπαλος) τοὺς ὅρους τῆς ἀδείας, ἡ ξαφνική εὐαισθησία γιὰ τὴν ἀξιοποίηση καὶ προβολὴ τοῦ Ἀρχαίου Τείχους στὴν Πειραϊκή, ἐνὼ γιὰ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα τὸ χυδαῖο ἐπιχείρηµα «µὰ ὅπου καὶ ἂν σκάψεις αὐτὸς ὁ τόπος ἔχει ἀρχαῖα» εἶναι ἄµεσα ἀποδεκτό, ὅταν πρόκειται γιὰ τὸ Μετρὸ ἢ γιὰ κάποια Ἐργολαβία Μεγέθους, ἐνὼ δὲν ἰσχύει πάλι ὅταν πρόκειται γιὰ κάτι «µεγέ- 42

38 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ θους» κάνει τὴν ἐπένδυσή του, λειτουργεῖ τὰ «µαγαζιὰ» τῆς παραλίας καὶ ἀνταγωνίζεται τὰ ἤδη ὑπάρχοντα. Ἡ Ἐλεύθερη ἀγορὰ ὄχι µόνο ἐπιτρέπει ἂν εἶναι καλύτερος ὁ νέος ἰδιώτης ἐπενδυτὴς νὰ κλείσει τὰ ὑπάρχοντα, ἀλλὰ εὐελπιστεῖ (ἡ δεοντολογία τῆς Ἐλεύθερης Ἀγορᾶς) ὅτι ὁ Συναγωνισµὸς τοῦ νέου Ἐπενδυτὴ Ἰδιώτη ποὺ θὰ λειτουργεῖ παράλληλα µὲ τοὺς παλιοὺς θὰ ἐξασφαλίζει τὸ καλύτερο προιὸν στὴν καλύτερη τιµή. Αὐτοὶ οἱ Ὅροι τῆς Ἐλεύθερης Ἀγορᾶς καµιὰ σχέση δὲν ἔχουν µὲ τὰ εἰς τὴν παραλία καὶ τὸν Πειραιᾶ τεκταινόµενα τὰ ὁποῖα ἰσοδυναµοῦν µὲ ἐπιδοτήσεις οἱ ὁποῖες καὶ δὲν γίνονται ἀντιληπτὲς ἀπὸ τοὺς ἀφοσιωµένους στὸ «νὰ µὴ νοθεύεται ὁ ἀνταγωνισµὸς» Κοµισάριους. Ἐπιδότηση εἶναι ἀκόµη ὁλόκληρη ἡ κατάργηση τῶν κατακτήσεων τῆς Ἐργατικῆς Τάξης, οἱ Ἀλλαγὲς τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ, οἱ χειρότερες Συντάξεις, ἡ µείωση τῶν Ἀποδοχῶν τῶν ἐργαζοµένων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνεργία. Ἐπιδότηση εἶναι καὶ ἡ «Μετανάστευση» τόσο ἄµεση ἐπειδὴ ὁ µετανάστης ἀποτελεῖ ἀντικείµενο ἐκµετάλλευσης καὶ ὁ γηγενὴς θῦµα τῆς ἀνεργίας, ἀλλὰ καὶ ἔµµεση µέσα ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ καὶ οἰκονοµικὸ Κόστος ποὺ συνεπάγεται γιὰ τοὺς γηγενεῖς ἡ Μετανάστευση καὶ δὴ ἡ χωρὶς µεταναστευτικὴ πολιτικὴ µετανάστευση ὅπως στὴν Ἑλλάδα. Ἐπιδότηση εἶναι ἡ κάθε ἀπαξίωση τοῦ Κράτους, τῆς Ὑποδοµῆς του καὶ τῆς Ἀποστολῆς του, προκειµένου νὰ πραγµατοποιηθεῖ ἡ Ἰδεοληπτικὴ Ὀργασµικὴ Φαντασίωση ποὺ ἡδονίζεται στὴν λέξη «ΠΩΛΗΣΗ» τοῦ κάθε τι ποὺ εἶναι ΚΡΑΤΙΚΟ. Π.χ. τοῦ ΟΣΕ (βλ. Κόσµος τοῦ Ἐπενδυτῆ Σεπτεµβρίου 2005 σελ. 07), ἡ τῶν 43

39 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Κρατικῶν Νοσοκοµείων καὶ τοῦ ΕΣΥ. Ἡ Ἐ φ α ρ µ ο γ ὴ τ ο ῦ Μ ο ν τ έ λ ο υ τ ῆ ς Ἄ κ ρ ω ς Ἀνταγωνιστικῆς Οἰκονοµίας τῆς Ἀγορᾶς, ἀκυρώνει ὅλες τὶς ἄλλες Συνταγµατικὲς ἐπιταγὲς «ἀνθρωπιστικοῦ πολιτισµοῦ» (τοῦ «Εὐρωσυντάγµατος») εἴτε ἄµεσα, εἴτε ἐπειδὴ οἱ Ἀνθρώπινες Ἀξίες οὕτως ἢ ἄλλως εἶναι αὐτόµατα ἐκτὸς «οἰκονοµίας» (Ὅπως ὁ Ἔρωτας εἶναι ἄσχετος µὲ τὴν Πορνεία), καὶ ἐπειδὴ ἡ Πολιτεία δὲν θὰ ἔχει ποτὲ χρήµατα γιὰ τὴν Ὑλοποίηση τῶν Ἀρχῶν τοῦ Ἀνθρωπιστικοῦ Πολιτισµοῦ, πραγµατικότητα κατασκευασµένη ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς Ἐξουσίας µέσα ἀπὸ τὴν «ἐξαθλίωση τῶν Μαζῶν». Στόχος ποὺ ἤδη ὑπηρετεῖται ἀπὸ τὴν ἐφαρµογὴ τῶν ὁδηγιῶν τῆς Κοµισιὸν καὶ τὴν συµµόρφωσή µας µὲ ὅτι ἰσχύει στὴν Εὐρώπη κάτι ποὺ συνεχῶς χρησιµοποιεῖται ὡς ἐπιχείρηµα ὥστε νὰ παρουσιάζεται ὡς ἀνεπίτρεπτη ἡ ὅποια ἀντίρρηση ἢ διαφοροποίηση ἀπὸ τὶς τρέχουσες ἐφαρµογές.. Βιβλιογραφία: 1) Ἀνδρέα Ἀθηναίου, Περιφερειακὲς Ἀνισότητες καὶ Ἐκλογικὴ Συµπεριφορά, Ἐκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1983 (σελ. 244). 2) Ναυτεµπορικὴ 22 Ἰουνίου 1997 (σελ. 5). 3) Ἐπισήµανση τοῦ Ἀλέξανδρου Ἀρβανιτάκη ( ιεθνεῖς καὶ Εὐρωπαϊκὲς Σπουδές). 44

40 Η ΣΟΦΙΣΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ «ΜΟΝΟ ΡΟΜΟΥ» Ἡ Ὑλοποίηση τοῦ Μοντέλου τῆς Νέας Τάξης Πραγ- µάτων, ποὺ ἔχει προκατασκευασµένη δοµή, καὶ µοναδικὴ σκοπιµότητα τὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς Ἐξουσίας µέσα ἀπὸ τὶς ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ποὺ ἀναλύθηκαν, καὶ τὴν ἐπίτευξη ἀναδιανοµῆς τοῦ Πλούτου ἀπὸ τοὺς Πολλοὺς στοὺς Λίγους καὶ ἡ πλήρης ἀποδυνάµωση τῆς Συντεταγµένης Κοινωνίας δηλ. τοῦ Κράτους, ἔπρεπε νὰ στηριχθεῖ σὲ ἐπιχειρήµατα ΣΟΦΙΣΤΙΑΣ δηλ. σὲ ἐπιχειρήµατα ποὺ θὰ ἐπικαλοῦντο «ἐκσυχρονισµὸ» καὶ «µεταρρύθµιση», ἀλλὰ καὶ Μονόδροµο. ηλαδὴ «ἀνάγκη νὰ συµβοῦν κάτω ἀπὸ κάποιες συνθῆκες», στοιχεῖο ποὺ χρησιµοποιεῖ τὸ ἐργαλεῖο τοῦ «ἐξαναγκασµοῦ» καὶ τοῦ «πειθαναγκασµοῦ» γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ αὐτῶν ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴν ἐξουσία καὶ ποὺ στὴν πραγµατικότητα εἶναι Μονόδροµος γιὰ τὶς Κοινωνίες ἀπὸ πολιτικὴ ἐπιλογὴ τῶν ἐξουσιαστῶν, καὶ ὄχι ἐπειδὴ ὄντως δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση, ἢ ἐπειδὴ ὄντως ἔτσι εἶναι τὰ πράγµατα. Ὁ Ἐκσυγχρονισµός, ἡ Μεταρρύθµιση καὶ ὁ Μονόδροµος δὲν εἶναι παρὰ ἡ σύγχρονη ἐφαρµογὴ τῆς Μεθόδου τῆς Σοφιστίας γιὰ νὰ ἁλυσοδεθεῖ ξανὰ ὁ Προµηθέας καὶ νὰ παιχθεῖ ξανὰ ὁ Οἰδίπους Τύραννος. Ἡ σύγχρονη ἀµερικανικὴ βιβλιογραφία ἔχει ἐπιστηµονικὰ τεκµηριώσει ὅτι τὸ λεγόµενο «ἔλλειµµα» καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ «ηµόσιο Χρέος» εἶναι ἕνα λογιστικὸ µέτρο, χωρὶς νὰ εἶναι ἕνα πραγµατικὸ οἰκονοµικὸ µέγεθος ποὺ πρέπει νὰ πληρωθεῖ ἢ νὰ ξεχρεωθεῖ. 45

41 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ἡ ἐπιβολὴ τῆς Σοφιστίας ὅτι τὸ «λογιστικὸ ἔλλειµµα καὶ ηµόσιο Χρέος» εἶναι πραγµατικὸ (ἐνῶ στὴν πραγµατικότητα δὲν εἶναι) ὅτι εἶναι ἕνας λογαριασµὸς ποὺ πρέπει νὰ ἐξοφληθεῖ ἢ ΚΑΙ νὰ κρατηθεῖ σὲ ὁρισµένα χαµηλὰ ἐπίπεδα (Μάαστριχτ 3%) πράγµα ποὺ εἶναι ὁρισµὸς αὐθαίρετος καὶ µὲ σκοπιµότητα πολιτικῆς ἐπιλογῆς δηµιουργεῖ τὸ οἰκονοµικὸ ἐπιχείρηµα ποὺ κάνει «θεµιτή» τὴν ἀξιολόγηση τοῦ Κράτους ἄρα καὶ τῆς Συντεταγµένης Πολιτείας καὶ ὅλων τῶν κατακτήσεων τῆς ηµοκρατίας ὡς µιᾶς ἀποτυχηµένης, χρεωκοπηµένης καὶ δυσβάστακτου κόστους περιττῆς καὶ ἄσκοπης, ἀλλὰ καὶ ζηµιογόνου.πραγµατικότητας, ποὺ πρέπει νὰ καταργηθῆ. Ἡ Κατάργηση τοῦ Κράτους προβάλλεται ἀπὸ τοὺς Σοφιστὲς σὰν ἐκσυγχρονισµός, µεταρρύθµιση καὶ ἀναπότρεπτη ἀνάγκη: «διάλυση λόγω χρεωκοπίας». Στὴν ἴδια βάση γίνεται προσπάθεια νὰ ἐπιβληθοῦν οἱ Ἰδιωτικοποιήσεις δηλ. ἡ ἐκποίηση τοῦ Ἐθνικοῦ Πλούτου, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ νὰ «ξεφορτωθοῦµε τὶς ζηµιογόνες» (Ο.Α.) καὶ τελικὰ προβάλλοντας ὅτι «γιὰ νὰ µειώσουµε τὸ ἔλλειµµα στοὺς ρυθµοὺς ποὺ µᾶς ζητεῖται θὰ πουλήσουµε καὶ πρέπει νὰ πουλήσουµε (λένε οἱ ἐντολοδόχοι Σοφιστὲς) τά «φιλέττα» (Τράπεζες, ΟΠΑΠ, Καζίνο, ΟΤΕ, ΕΗ, ΕΛΠΕ, ἀκόµα καὶ τὰ ΑΚΙΝΗΤΑ τοῦ ηµοσίου). Ἐνῶ σὲ εἰδικώτερες κατηγορίες, περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀπαλλοτριώθηκαν γιὰ συγκεκριµένη Χρήση ηµοσίου Ὀφέλους (Ἀεροδρόµιο Ἑλληνικοῦ) προγραµµατίζονται ἀντισυνταγµατικὰ γιὰ ἐκποίηση, ἐνῶ σειρὰ παίρνουν τὰ ἄλλα ἀεροδρόµια καὶ λιµάνια ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες ὑποδοµὲς τῆς Χώρας 46

42 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ µας. Ταυτόχρονα οἱ Ἐγκαταστάσεις τῶν Ὀλυµπιακῶν ἀγώνων τοῦ 2004, «σαπίζουν κλειδωµένες πίσω ἀπὸ λουκέτα», µὲ ἀποκλεισµὸ ἀπὸ τὴν χρήση τῆς παραλίας καὶ τῆς ἀκτογραµµῆς ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς δικαιούχους, τοὺς Ἕλληνες, στὰ πλαίσια τῆς Μανιοκαταθλιπτικῆς- Ἰδεοληψίας τῆς Θεώρησης τῆς Ἀνθρώπινης Ζωῆς ὡς µιᾶς ἀποκλειστικὰ «ἐµπορικῆς ἀποστολῆς» ἐπὶ τῆς γῆς σκοπὸν ἐχούσης τὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς αρβινικῆς Κοινωνίας τῆς Ζούγκλας. ηλ. τὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς Ἐξουσίας. Ἀντίθετα µὲ τὴν ἐποχή µας, σὲ ἐποχὲς ὅπου ἡ ἀξία ἦταν ὁ Ἄνθρωπος, στὴν θέση τῶν σηµερινῶν χρηµατοθήρων ἐκ λεηλασίας τοῦ Ὑπάρχοντος ηµοσίου καὶ Κοινωφελοῦς Πλούτου, ὑπῆρχαν οἱ Ἐθνικοὶ ΕΥΕΡΓΕ- ΤΕΣ. Οἱ εὐεργέτες ἀντιλαµβάνονταν τὴν δικαίωσή τους µὲ τὸν προσπορισµὸ πλούτου ἐκ τοῦ ἐµπορίου, τὸν ὁποῖον ὅµως διέθεταν διὰ τὸ Κοινὸ Καλό, τὸ Κοινωφελὲς γιὰ τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὴν Πατρίδα. Κάτι ἐντελῶς ἀντίθετο µὲ τὸ σηµερινὸ δόγµα τῆς «Ἐµπορικῆς Ἀποστολῆς»: «Χρηµαπόρωση τῆς ύναµης-βίτσιο τῆς Ἐξουσίας». 47

43 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ὁ Εὐεργέτης Ζάππας σὲ µία του ἐπίσκεψη στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ Ἐξωτερικό, ἐξεδιώχθη ἀπὸ τοὺς φύλακες τοῦ Βασιλικοῦ (τότε) Κήπου ἐπειδὴ ὁ Κῆπος «ἔκλεινε». Τότε ἀποφάσισε καὶ ἀγόρασε τὴν παρακείµενη ἔκταση καὶ τὴν ἔθεσε στὴν διάθεση τῶν Ἀθηναίων (φωτ. σελ. 47), ὥστε νὰ µποροῦν ἐλεύθερα νὰ χρησιµοποιοῦν ὅλους τοὺς χώρους ὅλο τὸ 24ωρο. Σύµφωνα µὲ τὴν Ἐλευθεροτυπία 17 Μαΐου 2006 σελ. 1 & 6, (βλ. φωτ. σελ. 48), ἡ Πολιτικὴ Βούληση παραδίδει σήµερα τὸ Ζάππειο καὶ τοὺς Χώρους ποὺ τὸ περιβάλλουν «γιὰ ὁποιαδήποτε οἰκονοµικὴ χρήση». Ὁ Νόµος αὐτὸς εἶναι ἐνάντια στὴν «Βούληση τοῦ διαθέτη» καὶ ἀποτελεῖ ΑΛΩΣΗ ΠΟΛΙ- ΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ: τῆς Ἀξίας τοῦ «Κοινωφελοῦς», τῆς Ἀξίας τοῦ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ, τῆς Ἀξίας Ἄνθρωπος. Κάθε ἀλλαγὴ στὴν Βούληση ἑνὸς Εὐεργέτη - ιαθέτη ποὺ σαρώνει τὴν Ἀξία τοῦ Πολιτισµοῦ τῆς Προσφορᾶς καὶ τὴν µεταλλάσσει σὲ «συναλλαγὴ γιὰ οἰκονοµικὴ χρήση», θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀδύνατη µέσα ἀπὸ µιὰ ἀνάλογη Συνταγµατικὴ Θωράκιση τοῦ Κοινωφελοῦς χαρακτήρα τῶν ωρεῶν τῶν Εὐεργετῶν στὴν Κοινωνία καὶ τὴν Πατρίδα. 48

44 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ἡ ἐπικράτηση δυνάµεων ποὺ ἐξουσιαστικὰ ἐπιβάλλουν µὲ µεθόδους Σοφιστίας τὴν Ἰδεοληψία, ὅτι ἡ Ζωὴ εἶναι καὶ πρέπει (κατὰ τὶς δυνάµεις αὐτὲς) νὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ µόνο ἕνας «Οἶκος Ἐµπορίου», ἔχει σὰν ἀποτέλεσµα νὰ παραβιάζονται καὶ συνταγµατικὰ δικαιώµατα, τῶν Ἑλλήνων ποὺ οὐσιαστικὰ εἴµαστε ὅλοι «Μέτοχοι» (µὲ ἁπλοὺς τίτλους) ὁλόκληρης τῆς Περιουσίας τοῦ ηµοσίου, καὶ ἡ ὅποια οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ χρήσης της (πχ. Ἀεροδρόµιο Ἑλληνικοῦ, βλ. Φωτογραφίες σελ ), ἢ ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος, εἶναι οὐσιαστικὰ ἀντισυνταγµατικὸ νὰ γίνεται χωρὶς ηµοψήφισµα, δηλ. χωρὶς τὴν ἀπόφαση τοῦ «Συµβουλίου τῶν Μετόχων».. ἤτοι τοῦ Κυρίαρχου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ!! Τὰ «Φιλέττα» τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἰδιοκτησία τῶν Ἑλλήνων καὶ µάλιστα ὄχι τῶν Ἑλλήνων µιᾶς γενιᾶς, µιὰ καὶ εἶναι ἀποτέλεσµα σωρευτικῆς προσπάθειας καὶ θυσιῶν ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀπό τὸ Γένος τοῦ 1821 µέχρι τοὺς Ὀλυµπιονίκες τοῦ Καὶ αὐτὰ τὰ «φιλέττα» δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκποιοῦνται καὶ νὰ πωλοῦνται ἀπὸ πρόσκαιρους-διαχειριστές, (Κυβερνήσεις) ποὺ ὑπακούουν ἢ ἀκολουθοῦν βραχυχρόνιες λογικὲς καὶ πολιτικὲς «τῆς ἐποχῆς», ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ προστατεύονται ἀπό διαχρονικὲς ἀρχὲς ποὺ διασφαλίζουν τόσο τὴν διαχρονικὴ θυσία (ἀπὸ φόρο αἵµατος µέχρι φόρο κατοχῆς) τῶν γενεῶν ποὺ τὰ δηµιούργησαν, ὅσο καὶ τὴν ἑκάστοτε Ἐλεύθερη χρήση ἀπὸ τοὺς Ἰδιοκτήτες τους (τοὺς Ἕλληνες) στοὺς ὁποίους οὐδεµία δύναµις θὰ πρέπει νὰ µπορεῖ νὰ ἀσκήσει µεθόδους ἀποκλεισµοῦ ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησία τους. 49

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α..Ε..Υ. ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α..Ε..Υ. ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αθήνα 17.09.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α..Ε..Υ. ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ- ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ- ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ- ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ ΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης...3 Πρόσωπο καὶ ἁγιότητα. Τοῦ Kαθηγητῆ Βασίλειου Τ. Γιούλτση... 5 Ἡ παρεξηγημένη ἁγιότητα. Τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα...8 Ἐκ Φαναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Ἡ θέση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν καὶ θρησκειῶν γιὰ τὰ θέματα τῆς τεκνογονίας Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Α Ρ Η Σ Ζ Ε Π Α Τ Ο Σ Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Ρ Μ Ο Σ ISBN 978-960-527-628-7 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, Τ.Κ. 106 78 τηλ.: 210 3304196-210 3830604,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα