ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΔ ΕΝΥΔΡΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΔ ΕΝΥΔΡΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΔ ΕΝΥΔΡΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Εισαγωγή Η καταχώρηση των χρονοσειρών πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Hydrognomon, το οποίο διατίθεται από τον κόμβο Τα μεταδεδομένα (δηλαδή ο κατάλογος των καταχωρημένων στοιχείων) τηρείται στο αρχείο timeseries_list.xls. Τα αρχεία καταχωρήσεων που παράγονται από τον Hydrognomon ονομάζονται ΧΧΧΧ-Υ- Ζ.hts, όπου XXXX ο κωδικός σταθμού, όπως υπάρχει στο timeseries_list.xls, Y ο κωδικός της μεταβλητής (π.χ. 8 βροχόπτωση) και Ζ ο κωδικός του χρονικού βήματος (π.χ. 5 ημερήσια) Παραδίδονται τα αρχεία των χρονοσειρών όπως παρήχθησαν από το Hydrognomon και το timeseries_list.xls. Τα αρχεία των σαρωμένων εντύπων καταγραφών των σταθμών παραδίδονται σε μορφή pdf, ανά σταθμό με την ονομασία ΧΧΧΧ-όνομα σταθμού.pdf, όπου ΧΧΧΧ ο παραπάνω κωδικός του σταθμού. Προετοιμασία Έστω ότι τα έντυπα των παρατηρήσεων των σταθμών έχουν σαρωθεί και αποθηκευθεί σε μορφή pdf. Το κάθε ένα από τα αρχεία αυτά περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις για περίοδο Γεωθεσία ΕΠΕ 05/09/2013 1

2 χρόνου, π.χ. ανά μήνα, ανά έτος κλπ. Έστω το όνομα ενός τέτοιου αρχείου είναι, π.χ. LAYKA_011997_ PDF. Αρχικά δημιουργούμε ένα φάκελο όπου θα καταχωρήσουμε όλα τα αρχεία χρονοσειρών που θα δημιουργήσουμε. Εγκαθιστούμε στον ίδο φάκελο το αρχείο excel timeseries_list όπου θα καταχωρούνται τα μεταδεδομένα των αρχείων των χρονοσειρών που θα δημιουργηθούν : Σταθμοί, βήματα, μεταβλητές, υδατικά διαμερίσματα, κλπ. Στην συνέχεα, από την ιστοσελίδα κατεβάζουμε (download) το πρόγραμμα Hydrognomon που θα χρησιμοποιήσουμε και το εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας. Γεωθεσία ΕΠΕ 05/09/2013 2

3 Προσοχή: Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Hydrognomon σε περισσότερους από έναν σταθμούς εργασίας, καλό είναι να αντιγράψετε το εγκαταστάσιμο αρχείο που κατεβάσατε από την παραπάνω ιστοσελίδα γιατί το αρχείο εγκατάστασης διαγράφεται αυτόματα μετά από την εγκατάστασή του λογισμικού. Διαδικασία εισαγωγής Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής ημερησίων τιμών βροχοπτώσεων. Η διαδικασία είναι παρόμοια για τις υπόλοιπες περιπτώσεις παρατηρήσεων χρονοσειρών. Α. Προετοιμασία μεταδεδομένων στο timeseries_list.xls Πριν αρχίσει η καταχώρηση χρονοσειράς, δημιουργείται η αντίστοιχη γραμμή στο αρχείο timeseries_list.xls, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Γεωθεσία ΕΠΕ 05/09/2013 3

4 Τα μεταδεδομένα του κάθε αρχείου καταχωρούνται στο φύλλο «Χρονοσειρές» για την συμπλήρωσή του: Ο κωδικός σταθμού βρίσκεται από το φύλλο «Σταθμοί». Μόλις καταχωρηθεί ο κωδικός σταθμού (στην στήλη id), αυτόματα καταχωρούνται τα υπόλοιπα στοιχεία του : name, organization, yd Ο κωδικός μεταβλητής βρίσκεται στο φύλλο «Μεταβλητές». Μόλις καταχωρηθεί ο κωδικός της μεταβλητής (Στην στήλη id), αυτόματα καταχωρείται το όνομά της (name) Ο κωδικός βήματος βρίσκεται στο φύλλο «Βήματα». Μόλις καταχωρηθεί ο κωδικός του βήματος (Στην στήλη id), αυτόματα καταχωρείται το όνομά του (name) Κάνουμε save και, εάν δεν έχουμε να καταχωρήσουμε στοιχεία για άλλους σταθμούς, τότε κλείνουμε το αρχείο. Από το παραπάνω αρχείο κρατούμε ότι το όνομα του αρχείου καταχώρησης των χρονοσειρών του σταθμού θα είναι: κωδικός σταθμού- κωδικός μεταβλητής - κωδικός βήματος.hts π.χ. για τον σταθμό Λαύκα είναι: hts Παρατήρηση : Όπως φαίνεται από την παραπάνω ονοματοθεσία, θα δημιουργηθεί ένα (1) αρχείο χρονοσειρών για κάθε τύπο παρατήρησης για κάθε σταθμό. Δηλαδή όλα τα στοιχεία, π.χ. βροχοπτώσεων, του σταθμού Λαύκα, θα καταχωρηθούν, για όλα τα χρόνια, στο παραπάνω αρχείο. Γεωθεσία ΕΠΕ 05/09/2013 4

5 Β. Εισαγωγή και διαχείριση των χρονοσειρών στο περιβάλλον Hydrognomon Βήματα εισαγωγής καινούριων χρονοσειρών στο πρόγραμμα hydrognomon: 1. Edit New 2. Στην πρώτη καρτέλα δεν επιλέγουμε τίποτα και πατάμε Next 3. Στη δεύτερη καρτέλα επιλέγουμε το time step is defined και επιλέγουμε το Daily και αφαιρούμε την επιλογή time step is strict και πατάμε Next Γεωθεσία ΕΠΕ 05/09/2013 5

6 4. Την Τρίτη καρτέλα την αφήνουμε ως έχει και πατάμε Finish. Είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε τις χρονοσειρές. Χρησιμοποιούμε ένα αρχείο για κάθε σταθμό. Για να εισάγουμε την πρώτα εγγραφή Edit Insert Record Βάζουμε την ημερομηνία που θέλουμε π.χ.1997/01/01 00:00. Γεωθεσία ΕΠΕ 05/09/2013 6

7 Στην συνέχεια για να εισάγουμε και τις υπόλοιπες εγγραφές μαζικά επιλέγουμε Edit insert multi records και του βάζουμε όσες σειρές παραπάνω θέλουμε. Μπορούμε να εισάγουμε ξανά και άλλες σειρές με τον ίδιο τρόπο όπως και μπορούμε να αφαιρέσουμε όποιες σειρές θέλουμε με την εντολή Delete selected records. Αφού περάσουμε όλες τις ημερομηνίες για ευκολία επιλέγουμε την στήλη δίπλα και με την εντολή Edit Set Value βάζουμε μηδενικά(0). Στην συνέχεια με συνδυασμό και τα pdf. του κάθε σταθμού περνάμε μια- μια την πληροφορία, δηλαδή το ύψος της βροχής, για την κάθε μέρα που μας δίνετε. Σε περίπτωση που κάποιος μήνας δεν έχει έντυπο επιλέγουμε αυτές τις σειρές και με την εντολή Edit Set Null αφαιρούμε τα μηδενικά(0) αφήνοντας τα κενά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταχώρηση πρέπει να γίνεται με αύξουσα σειρά των ημερομηνιών, από παλαιότερα προς σημερινά. Η αποθήκευση του αρχείου γίνεται χρησιμοποιώντας το excel (timeseries_list) ως εξής: βάζουμε το id του σταθμού το id της μεταβλητής-και το id των βημάτων όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο «Α. Προετοιμασία μεταδεδομένων στο timeseries_list.xls». π.χ Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, στο excel (timeseries_list) στην καρτέλα χρονοσειρές σημειώνουμε τους σταθμούς που έχουμε ολοκληρώσει κάθε φορά. Γραμμή υποστήριξης και Πληροφορίες Για οποιαδήποτε συμπληρωματική επεξήγηση η διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία. 1. κ. Γιώργος Τσώνης, ΕΓΥ, τηλ κ. Γεωργία Ορφανού, Γεωθεσία ΕΠΕ, τηλ κος Γιάννης Σαμπαζιώτης, Γεωθεσία ΕΠΕ, τηλ Για τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με τον Υδρογνώμονα κον Αντώνη Χριστοφίδης, τηλ , Γεωθεσία ΕΠΕ 05/09/2013 7

ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FTP...3 ΒΗΜΑ 1 Ο ΕΠΙΛΟΓΗ FTP CLIENT...3 ΒΗΜΑ 2 ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FTP CLIENT...3 ΒΗΜΑ 3 ο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...8 ΑΠΟΡΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ...10 2 / 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FTP Για να

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου)

BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου) BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου) Εισαγωγή - Ενημέρωση παραθύρου ηλεκτρονικών ανταλλαγών : Μέσω της δημιουργίας του αρχείου σας δίνεται η δυνατότητα με διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση Εγγράφων

Αρχειοθέτηση Εγγράφων Αρχειοθέτηση Εγγράφων Εισαγωγή στο σύστημα Για την εισαγωγή στο σύστημα τρέχουμε την εφρμογή FirefoxMozillaκαι στην γραμμή διευθύνσεων γράφουμε http://10.160.92.254:8802/papyros Στον υπολογιστή μας εμφανίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) «WeKnow» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 19

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

CyberAltura Cruiser ORC (Version ORC 7.1 15-1-2012) -- Altura για Windows --

CyberAltura Cruiser ORC (Version ORC 7.1 15-1-2012) -- Altura για Windows -- CyberAltura Cruiser ORC (Version ORC 7.1 15-1-2012) -- Altura για Windows -- Ένας ανεπίσημος οδηγός για αρχάριους με μερικές συμβουλές για προχωρημένους Γιάννης Καλατζής 2012 Αυτό το κείμενο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ DRIVE ΤΗΣ GOOGLE. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Π.Ε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ DRIVE ΤΗΣ GOOGLE. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Π.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ DRIVE ΤΗΣ GOOGLE Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων Ανοίγουμε το Drive της Google από τις εφαρμογές της αρχικής σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές.

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές. Οδηγός χρήσης της εφαρμογής INSPIRE Metadata Editor και INSPIRE Metadata Validator για την δημιουργία, διόρθωση και έλεγχο εγκυρότητας των μεταδεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010),

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα