ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1

2 ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Άνοιξη του 1919: η αγωνιώδης αναζήτηση καταλλήλου καταλύματος Στις 20 Σεπτεμβρίου 1918 εισέρχεται στις Σέρρες ξανά απελευθερωτής ο ελληνικός στρατός. Μαζί σχεδόν με το στράτευμα έρχεται και η Εθνική Τράπεζα. Στις 17 Οκτωβρίου 1918 «εγκατεστάθη ήρξατο εργαζόμενον το ενταύθα υποκατάστημα» αναφέρει ντοκουμέντο, που δημοσιεύτηκε παλιότερα (Αλβανούδη, 1988: ). Πού εγκαταστάθηκε η Τράπεζα, όταν η παντελής έλλειψη καταλυμάτων αναγκάζει ακόμη και το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, τον Κωνσταντίνο Ρακτιβάν, να καταλύσει στη Δράμα; (Τζανακάρη, 1995: 105). Το οίκημα περιγράφει λίγους μήνες αργότερα ο διευθυντής του καταστήματος Οδυσσέας Κυρτακόπουλος. Το περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα: «Το οίκημα τουρκικού σχεδίου ερειπωμένον εσωτερικώς είναι εκτεθειμένον εις πάντας τους ανέμους...είναι ανθυγιεινόν, βρίθει πολλών ζωυφίων, ιδία κορεών και ποντικών, οίτινες κατατρώγουν καθημερινώς υλικόν και ρουχισμόν μας...η θέσις του οικήματος είναι ήδη απόκεντρος και η εγκατάστασις μας πολύ στενόχωρος, η δε χρήσις των οικιακών χρειωδών δυσχερής» 1. Πάντως η αναζήτηση αξιοπρεπούς οικήματος στην κατεστραμμένη πόλη είναι μια δύσκολη υπόθεση. Όπως ανέφερε ο διευθυντής, το Μάιο του 1919 «Κατόπιν των συνεχών ερευνών μας καταλήξαμεν εις μικρόν διόροφον οίκημα κείμενον εις την κεντρικωτέραν οδόν της πόλεως και παραπλεύρως του υποκαταστήματος της Τραπέζης Ανατολής, ήτις τυγχάνει κατά το πλείστον ιδιοκτήτρια» 2. Η μετεγκατάσταση στο μικρό διώροφο οίκημα των κληρονόμων Χατζή Αβδούλ, επί της οδού Διοικητηρίου, γίνεται τελικά τον Αύγουστο του ιδίου έτους. Η δικαιολογία για την επίσπευση είναι ότι στο αρχικό οίκημα επείγεται να εγκατασταθεί ο αρχιτέκτονας Νικ. Τσακίρης και το συνεργείο των μηχανικών για τη χάραξη του νέου σχεδίου της πόλης. 1. Αρχείο Τ.Υ./Ε.Τ.Ε, Α1/Σ37/Υ Αρχείο Τ.Υ./Ε.Τ.Ε, Α1/Σ37/Υ18 ( ) / φάκ. 1, επιστολή με ημερομηνία : «Το οίκημα τούτο, ούτινος διεπραγματεύθην την μίσθωσιν, περιέχει εις μεν τα άνω διαμερίσματα 4 μικρά δωμάτια εις δε το ισόγειον 3 εξ ων το εν πολύ μικρόν. Ευρισκόμεθα ούτω και πάλιν εις την ανάγκην επισκευών και προσθηκών ας εν πάσει περιπτώσει δεν θα δυνηθώμεν να αποφύγωμεν ως εκ της γενικής καταστάσεως των οικημάτων της πόλεως».

3

4

5

6 Το χρονικό της κατασκευής της Εθνικής Τράπεζας Σερρών 815 ελπίδαν περί ταχείας αναγεννήσεως της πόλεως μας». Με την ίδια λογική το οικόπεδο με αρ. 68/1 προσφέρεται στην Ε.Τ.Ε.: με την «γλυκεία ελπίδα» να ενισχύσει τόσο την τοπική οικονομία, όσο και τους δεσμούς με τη μητέρα πατρίδα. Και προσφέρεται σε ιδιαίτερα καλή τιμή, κάτω από 300 δρχ. /τ.μ., όταν η Τεχνική Επιτροπή το αποτιμά δρχ., περίπου δηλαδή 400 δρχ./τ.μ. Έτσι η Εθνική απέκτησε το πιο περίοπτο οικόπεδο της νέας πόλης. Κι απάντησε σ αυτήν τη γενναιοδωρία ανεγείροντας ένα αληθινό μέγαρο. 3. Το νέο κτίριο. Η προετοιμασία της ανέγερσης Οι προετοιμασίες της ανέγερσης ξεκίνησαν το ίδιο καλοκαίρι. Με έγγραφό του προς την Τράπεζα, ο τότε νομομηχανικός Γεώργιος Γιαννόπουλος αυτοπροτείνεται να αναλάβει την επίβλεψη. Στις 13 Αυγούστου 1924 κατατίθεται αίτηση προς το Γραφείο Σχεδίου Πόλεως Σερρών να κατεδαφιστούν τα υπάρχοντα παραπήγματα καθώς και προσχέδιο χάραξης θεμελίων για να βγει η οικοδομική άδεια. Στις 18 Αυγούστου 1924 ο διευθυντής του υποκαταστήματος ενημερώνει τα κεντρικά, ότι το Γραφείο Σχεδίου αρνήθηκε να δώσει την «αιτηθείσα» άδεια, γιατί αφενός δεν υπεβλήθησαν όλα τα διαγράμματα και αφετέρου γιατί η ορθογώνια χάραξη του κτιρίου δε συμφωνούσε με το πολυγωνικό σχήμα του οικοπέδου. Θα έπρεπε -επειδή κατά τον οικοδομικό κανονισμό των Σερρών, η τοποθέτηση επί της οικοδομικής γραμμής ήταν υποχρεωτική- είτε να τροποποιηθούν τα σχέδια, είτε να δοθεί παρέκκλιση. Το έγγραφο τελειώνει με την παράκληση προς τη Διοίκηση να ενεργήσει τα δέοντα προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών, ώστε να διαταχθεί σχετικά και το Γραφείο Σχεδίου Σερρών. Πράγμα που έγινε, αν κρίνουμε από το τελικό αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ τα οριστικά σχέδια αποστέλλονται ταχυδρομικά από την Αθήνα στις Σέρρες και ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής αρχιτέκτων Νικ. Τσακίρης υποδεικνύει τους χώρους, όπου θα έπρεπε να μεταφερθούν και να ριφθούν τα προϊόντα των εκσκαφών (στα Ο.Π. 38, 42 και 59) (εικ. 4). Στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας διασώζεται -ανυπόγραφο και αχρονολόγητο- τρισέλιδο έγγραφο, που αναφέρεται στην προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη μελέτη του υποκαταστήματος Σερρών. Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι από άποψη «κτιριακής αρχιτεκτονικής οι κ.κ. αρχιτέκτονες είνε ελεύθεροι να εφαρμόσωσιν ρυθμόν Ελληνικόν Αρχαϊκόν ή Βυζαντινόν». Προβλεπόταν και τρία βραβεία (50.000, και δρχ. αντίστοιχα). Αυτή η διττή κατεύθυνση ως προς τον ενδεδειγμένο ρυθμό των υποκαταστημάτων της Ε.Τ.Ε., που επισημάναμε προηγουμένως, δηλαδή Ελληνικός-Αρχαϊκός ή Βυζαντινός ρυθμός, ήταν μια συνειδητή ενέργεια, που οι μηχανικοί της Ε.Τ.Ε. ακολούθησαν με συνέπεια σ όλα τα έργα τους κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου 4. Αν και προηγούνται σε αριθμό και μέ- 4. Ο κλασικισμός του μεσοπολέμου ονομάστηκε συντηρητικός ή αναβιωμένος ή νεό-

7

8 Το χρονικό της κατασκευής της Εθνικής Τράπεζας Σερρών Η αρχιτεκτονική μορφολογία του κτιρίου α. Ο νεοκλασικός ιστορισμός του Ν. Ζουμπουλίδη Τα σχέδια της μελέτης των Σερρών χρονολογημένα από το 1925 δεν φέρουν υπογραφή αρχιτέκτονα-μελετητή. Όμως το γενικότερο αρχιτεκτονικό ύφος, αλλά και το συνεχές ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο του Νικολάου Ζουμπουλίδη, δεν αφήνουν αμφιβολίες για την πατρότητα. Το αρχιτεκτονικό ιδίωμα του Ζουμπουλίδη, καλές αναλογίες, κλασικά -ίσως υπερτονισμένα - πρόπυλα, επιμελημένη κατασκευή, γερμανική αυστηρότητα, είναι εμφανές. Επηρεασμένος από τα ευρήματα των αρχαιολόγων στην Κνωσσό και τις Μυκήνες ο Ζουμπουλίδης εμμένει στα μινωικά και μυκηναϊκά πρότυπα σε πολλά έργα του. Για το γερμανοσπουδαγμένο Νικ. Χ. Ζουμπουλίδη ( ) και το αρχιτεκτονικό του έργο, παρόλο που λείπει μια μονογραφία, υπάρχουν διάσπαρτες βιβλιογραφικές αναφορές 5. Γεννήθηκε στη Σινασό της Μικράς Ασίας, σπούδασε αρχικά στη Σχολή Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης (1908) και μετά από δύο χρόνια εργασίας στο Υπουργείο Εφκαφίου μετέβη στο Βερολίνο, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το διάστημα Στο Βερολίνο εργάστηκε στην Αρχιτεκτονική Υπηρεσία του Βοτανικού κήπου και στη συνέχεια διορίστηκε στην εκεί υπηρεσία Νέων Μουσείων. Το 1915 επιστρέφει στην Ελλάδα και διορίζεται μηχανικός στο δήμο Βόλου και από το 1917 υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα ως βοηθός του διευθυντή της Αριστείδη Μπαλάνου. Το 1920 γίνεται προϊστάμενος της Τ.Υ. και μετά το θάνατο του Μπαλάνου αναλαμβάνει τη διεύθυνση. Θεωρείται ως είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της οικοδομικής ανάπτυξής της Τράπεζας κατά την περίοδο Τα σπουδαιότερα έργα του ήταν το υποκατάστημα της Τράπεζας στον Πειραιά (σημερινό κτίριο του ΝΑΤ), το κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το κτίριο του Ιστορικού Αρχείου της Ε.Τ.Ε. Επικεφαλής πολυμελούς ομάδας αρχιτεκτόνων σχεδίασε το κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Εκτός Αθηνών συντόνισε την ανέγερση του υποκαταστήματος κατάστημα της Ε.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη (που διαιρέθηκε άμεσα σε δύο τμήματα για να στεγάσει και τη νεοσύστατη Τράπεζα της Ελλάδος) και τα υποκαταστήματα στην Κόρινθο, Ναύπλιο, Μεσσήνη, Ζάκυνθο, Θήβα, Λαμία, Σέρρες, Δράμα, Μυτιλήνη, Σάμο και Ξάνθη (Βλαχόπουλου, 1995). Υπήρξε πρωτεργάτης μαζί με το διοικητή Ιωάννη Δροσόπουλο του σχεδιασμού και της ανοικοδόμησης της Φιλοθέης, του συνεταιριστικού προαστίου των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας. 5. Ο Ζουμπουλίδης συνέβαλλε στη δημιουργία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Δραστηριοποιήθηκε στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ), στην διοίκηση του οποίου εκλέχτηκε αρκετές φορές. Βιβλιογραφικές αναφορές για τον Ν. Ζουμπουλίδη εντοπίστηκαν στο περ. ΕΜΕΙΣ της Ε.Τ.Ε., στον κατάλογο των μελών του ΤΕΕ (1934) και σε διάφορες επί μέρους μελέτες.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ mtheodteiser@hotmail.com ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ mtheodteiser@hotmail.com ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ mtheodteiser@hotmail.com ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Η αγωνιώδης αναζήτηση καταλλήλου καταλύματος (1918-1919) Στις 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

Η «ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ Η «ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ Η τοπική ιστορία είναι εκ των πραγμάτων μια μικροϊστορία: εστιάζεται σ έναν περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματισμοί - προβλήματα

Προβληματισμοί - προβλήματα Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014 Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» Oι φορείς ελέγχου & οι

Διαβάστε περισσότερα

«Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.»

«Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.» «Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.» Μεταπτυχιακή Εργασία Παπανδρέου Ευάγγελος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ίρις Λυκουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1980-1985

ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1980-1985 ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1980-1985 Ή πενταετία 1980-1985 ύπήρξε περίοδος σκληρής έργασίας καί δυσκολιών γιά τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, άλλα συγχρόνως καί περίοδος δημιουργικών προσπαθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ

Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ e -Journal of Science & Technology (e-jst) 83 Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ Δρ. Μυλωνόπουλος, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ΤΕΙ Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τομέας Β Δομοστατικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΥΔΟΚΙΑ ΡΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Εισαγωγή Η πόλη των Σερρών πυρπολήθηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά το 1913 από τους Βουλγάρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΠΙΣ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ *** Σαπφώ Αγγελούδη Ζαρκάδα ***

«ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΠΙΣ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ *** Σαπφώ Αγγελούδη Ζαρκάδα *** «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΠΙΣ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ *** Σαπφώ Αγγελούδη Ζαρκάδα *** Η αρρώστια Η Φυματίωση είναι πανάρχαια μεταδοτική και με υψηλή θνητότητα λοιμώδης νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήμερα 24 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ά ΜΕΡΟΣ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ά     ΜΕΡΟΣ Β Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TA ΝΕΟΚΛΑΣΙΚA ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 1918

MΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 1918 ΚΙΚΗ ΚΑΥΚΟΥΛΑ MΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 1918 Η Τζουμαγιά, σήμερα Ηράκλεια Σερρών, σχεδιάστηκε από το ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή της τοποτηρητείας Σμύρνης στον χαρακτηρισμό της Νέας Σμύρνης ως κηπούπολης στην Αθήνα του μεσοπολέμου

H συμβολή της τοποτηρητείας Σμύρνης στον χαρακτηρισμό της Νέας Σμύρνης ως κηπούπολης στην Αθήνα του μεσοπολέμου Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2007, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 25 H συμβολή της τοποτηρητείας Σμύρνης στον χαρακτηρισμό της Νέας Σμύρνης ως κηπούπολης στην Αθήνα του μεσοπολέμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας ***

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας *** 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας *** Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2004 θεμελιώνεται στην περιοχή Βασιλάκη, στον Άγιο Σίλα, το νέο νοσοκομείο της Καβάλας. Τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

01/ 363 ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 15 NOEMBPIOY 2008, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 15 NOEMBPIOY 2008 363ΤΕΥΧΟΣ

01/ 363 ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055 15 NOEMBPIOY 2008, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 15 NOEMBPIOY 2008 363ΤΕΥΧΟΣ 01/ 363 363ΤΕΥΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055, ENTYΠO KΛEIΣTO, AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ TΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδες Ολοσέλιδη ½ ¼ Εσωτερική εξωφύλλου 700 400 3η σελίδα 700

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΛΙΟΝ 79 ΚΩΔΙΚΟΣ 4407 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ.: 210 3812660 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 141

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Του Σπουδαστή: ΜΠΕΡΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Μ. :22916 ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι άνθρωποι που έκτισαν την προπολεμική Λαμία

Οι άνθρωποι που έκτισαν την προπολεμική Λαμία Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 1. Γενικά Ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξαν τα πανέμορφα διώροφα (και πολύ λιγότερα πολυώροφα) κτίρια της πόλης. Η σχεδίασή τους από τους ελάχιστους τότε αρχιτέκτονες ή σπουδαγμένους μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Δύο αξιόλογα σχολικά κτήρια του Άργους Ορεστικού ανακοίνωση στο συνέδριο του Άργους Ορεστικού στις 8.12.2012

Δύο αξιόλογα σχολικά κτήρια του Άργους Ορεστικού ανακοίνωση στο συνέδριο του Άργους Ορεστικού στις 8.12.2012 Πάνος Τσολάκης Δύο αξιόλογα σχολικά κτήρια του Άργους Ορεστικού ανακοίνωση στο συνέδριο του Άργους Ορεστικού στις 8.12.2012 Το Άργος Ορεστικό αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ν. Καστοριάς, με πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Αν υποθέσουµε ότι ο ήµος Κιµώλου και συγκεκρι-

Αν υποθέσουµε ότι ο ήµος Κιµώλου και συγκεκρι- Tα καµώµατα της Σίδης Υποβάθμιση = Αναβάθμιση. Παράδοξο; 2 Nηρηίδα Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου & εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 5 Περιβάλλον 9 ΠΕΠ ΕΣΠΑ 12 Ανακύκλωση Αυτοκινήτων. Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΟΧΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ

ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΟΧΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΟΧΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ Αν για να σώσουμε το οικοδόμημα καταστρέφουμε τη συμβολική και αισθητική του ουσία [ ] τότε σώζουμε ίσως την κατασκευή, αλλά δεν διασώζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή Βιοτεχνικά κελύφη μια εν δυνάμει κληρονομιά Τσατίρη Ζωή Πηγή Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2012 επιβλέπων καθηγητής: Στ. Λεφάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 1912-1947

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 1912-1947 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Μάιος - Ιούνιος 2010 99 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 1912-1947 Περίληψη Διδακτορικής Κωνσταντίνος Καρανάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Από τον συντηρητισμό στον λαϊκισμό, με ένα σταθμό στο Μοντέρνο Η αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου

Από τον συντηρητισμό στον λαϊκισμό, με ένα σταθμό στο Μοντέρνο Η αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου Από τον συντηρητισμό στον λαϊκισμό, με ένα σταθμό στο Μοντέρνο Η αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ Το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό ιδίωμα στην Ελλάδα που διέσχισε τον 19ο αιώνα και επιζεί

Διαβάστε περισσότερα

δημότης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμός φύλλου 7 - Ιούλιος - Αύγουστος 2008 - Διανέμεται δωρεάν

δημότης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμός φύλλου 7 - Ιούλιος - Αύγουστος 2008 - Διανέμεται δωρεάν δημότης Πτολεμαΐδας ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμός φύλλου 7 - Ιούλιος - Αύγουστος 2008 - Διανέμεται δωρεάν ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΝΘΕΤΟ) Σελ. 13-28 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η

Διαβάστε περισσότερα