ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 52 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 52 / 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 52 / 2013 Δ/ΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (συνολικός προϋ/σμος ,85 ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ Τηλ.: /198 ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας "14 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" 1

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» 2

3 3

4 Α. Εισαγωγή Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια έτοιμου φαγητού-catering για την υλοποίηση της δράσης 4.2: «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου σε ολοήμερο σχολείο», του υποέργου 4: «Ανάπτυξη & εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου αντιμετώπισης παιδικής παχυσαρκίας», της πράξης με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας στο Δήμο Παύλου Μελά», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίθ. 661/ απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , άξονας προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», με κωδικό MIS , Κωδικό ΣΑ:Ε0918 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ , με Δικαιούχο Φορέα το Δήμο Παύλου Μελά. Σκοπός της πράξης είναι η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των γονέων για το αντίκτυπο της διατροφής των παιδιών τους στη σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη, καθώς και η παρακίνηση των μαθητών για αλλαγή των διατροφικών τους συνηθειών εντός και εκτός σπιτιού. Μέσω της πράξης επιχειρείται η τροποποίηση της αντίληψης των γονέων και των μαθητών σχετικά με την ποσότητα και ποιότητα τροφής η οποία πρέπει να προσλαμβάνεται από το μαθητή, η ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης με τη διαδικασία φαγητού, η ενημέρωση για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας και τους κινδύνους υγείας που εμπερικλείει. 4

5 Για την υλοποίηση της Πράξης ο Δήμος Παύλου Μελά συνεργάζεται με: το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» - Τμήμα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή 5

6 Β. Τεχνική Περιγραφή Η προμήθεια έτοιμου φαγητού-catering θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 2. την υπ. αριθμ. 661/ απόφαση ένταξης της πράξης: «Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας στο Δήμο Παύλου Μελά», της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» την 1 η τροποποίηση τεχνικού δελτίου της πράξης Α.Π.2629/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Τον οδηγό υλοποίησης πράξεων ΕΚΤ, Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Το υπάριθμ. Πρωτ / σύμφωνο αποδοχής όρων της προτεινόμενης πράξης: «Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας στο Δήμο Παύλου Μελά». 6. την 84/2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, που αφορά την έγκριση εκτέλεσης προμήθειας, η οποία τροποποιήθηκε με την 206/2013 απόφαση ΔΣ 7. το πιλοτικό διατροφικό μοντέλο το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 6

7 8. Την υπ αριθμ. 18/2013 απόφαση ΔΣ για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υλικών Β1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια έτοιμου φαγητού-catering για τη σίτιση μαθητών 3 τμημάτων ολοήμερων νηπιαγωγείων του Δήμου Παύλου Μελά. Σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση ισορροπημένων διατροφικών προτύπων από την παιδική ηλικία. Στόχος, η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η διαμόρφωση διατροφικής συνείδησης για σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν τα διατροφικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής. Ο σχεδιασμός των γευμάτων έγινε από τη γεωπονική σχολή του Α.Π.Θ στο πλαίσιο της δράσης 4.1 Ανάπτυξη πιλοτικού διατροφικού μοντέλου, σύμφωνα με τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής. Β2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το έργο περιλαμβάνει την καθημερινή σίτιση, με έτοιμο φαγητό, περίπου 75 μαθητών ολοήμερων νηπιαγωγείων του Δήμου Παύλου Μελά, για διάστημα 12 εβδομάδων και συγκριμένα για τη χρονική περίοδο από 23 Σεπτεμβρίου έως και 13 Δεκεμβρίου Εξαιρούνται οι ημέρες που το νηπιαγωγείο παραμένει κλειστό λόγω αργίας και εορτών. Η σίτιση θα γίνεται κατά προτεραιότητα στα νηπιαγωγεία οι εκπαιδευτικοί των οποίων συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποίησε το νοσοκομείο Θεαγένειο, στο πλαίσιο της δράσης «ενημέρωση/ευαισθητοποίηση δασκάλων», με σκοπό οι μαθητές να έχουν όσο το δυνατό μια πιο ολοκληρωμένη διατροφική αγωγή. Συγκεκριμένα η σίτιση θα περιλαμβάνει: 7

8 Πρωϊνό Δεκατιανό Μεσημεριανό και Απογευματινό Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης, έτσι όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης μελέτης. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος σε έκτακτες περιπτώσεις που το επιβάλλουν λόγοι υγείας των σιτιζομένων μαθητών (αλλεργία κ.α). Επιπλέον το πρόγραμμα σίτισης όσο αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά θα προσαρμόζεται ανάλογα με τα εποχικά προϊόντα, με την προϋπόθεση ότι η ποσότητα του λαδιού στη σαλάτα παραμένει η ίδια, ώστε να μη διαφοροποιούνται σημαντικά οι θερμίδες. Για την σωστή εφαρμογή της σίτισης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί το μεριδολόγιο που παρουσιάζεται στο παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης μελέτης. 8

9 Β3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλη την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς τροφίμων, ειδικά αυτούς που συντάσσονται από τον ΕΦΕΤ με βάση την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ για την υγιεινή τροφίμων και την ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219 Β/ Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής, τόσο στο εργοστάσιο παραγωγής, όσο και στους χώρους του ολοήμερου νηπιαγωγείου, και ειδικότερα όσον αφορά στην πρόληψη των τροφικών δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την ομάδα έργου της πράξης και να τηρεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. Να φέρει κατάλληλη καθαρή ενδυμασία (σκούφια ρόμπα ποδιά - γάντια) και να φέρει απαραιτήτως ατομικό βιβλιάριο υγείας. Για τη σίτιση πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές που προβλέπονται για την παρασκευή και διάθεση φαγητού. Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει για την παραγωγική μονάδα τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής, θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP στους τομείς αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης με την επιφύλαξη ειδικότερων απαιτήσεων σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης. Οι προμηθευτές του σε έτοιμα είδη ή πρώτες ύλες να εφαρμόζουν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP ανάλογες με τα προϊόντα τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των τροφίμων κατά το στάδιο της παραλαβής τους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. Μεριδοποίηση Μεταφορά φαγητού Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί σκεύη κατάλληλα για τη συσκευασία, μεταφορά και συντήρηση των τροφίμων. α) Τα πρωϊνά, δεκατιανά, γεύματα και τα απογευματινά θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία για κάθε μαθητή στους χώρους του σχολείου από υπαλλήλους του αναδόχου. 9

10 Ειδικότερα το γάλα θα παραδίδεται σε ισοθερμικά δοχεία-κανάτες. Κάθε μερίδα γεύματος θα συνοδεύεται από πλαστικό διαφανές ποτήρι μίας χρήσεως, σε ατομική συσκευασία. Η προμήθεια των ποτηριών και των ατομικών συσκευασιών θα βαρύνει τον ανάδοχο. β) Η διακίνηση του έτοιμου φαγητού από την μονάδα παραγωγής (catering) προς το σχολείο, θα πρέπει να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του αναδόχου και μέσα σε ισοθερμικά δοχεία (thermobox), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του φαγητού σε θερμοκρασία άνω των 65ºC, όταν πρόκειται για τρόφιμο που θα καταναλωθεί «ζεστό» και σε θερμοκρασία ίση ή μικρότερη των 2ºC, όταν πρόκειται για τρόφιμο που θα καταναλωθεί «κρύο». Οι ατομικές συσκευασίες και τα ισοθερμικά δοχεία πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και να φέρουν το σχετικό ειδικό σήμα καταλληλότητας. Τρόπος και χρόνος παραγγελίας και παράδοσης φαγητών α) Η παράδοση του πρωινού και του δεκατιανού θα γίνεται από τις 8:15π.μ. έως 8:45 καθημερινά. Η παράδοση του γεύματος και του απογευματινού θα γίνεται από τις 12:15μ.μ. έως 12:45 καθημερινά. Οι ώρες παράδοσης του φαγητού πρέπει να τηρούνται αυστηρά για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και ομαλής λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος σίτισης. Οι ώρες παράδοσης του φαγητού μπορεί να μεταβληθούν, ανάλογα με το πρόγραμμα λειτουργίας των νηπιαγωγείων. Τα σχολείο παράδοσης θα καθορισθούν από την αναθέτουσα αρχή. α) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες του ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή α) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα πραγματοποιείται από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου. β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά στο ολοήμερο νηπιαγωγείο ή παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα 10

11 παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός μίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα καταπέσει από την εγγυητική καλής εκτέλεσης το αντίστοιχο ποσό. Καθαριότητα Πλύσιμο σκευών α) Τα ισοθερμικά δοχεία (thermobox) και τα τυχόν άπλυτα σκεύη (λεκάνες κλπ.) θα παραδίδονται στον ανάδοχο μετά από κάθε χρήση τους και θα πρέπει να αντικαθίστανται με καθαρά και απολυμασμένα σε κάθε επόμενη παράδοση. Το πλύσιμο τους θα πρέπει να γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τροφοδοσίας καθημερινά, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή τους. Η εταιρεία θα πρέπει να κρατάει αρχείο τακτικών ελέγχων για το καθαρισμό και την απολύμανση των σκευών και να καταθέτει στο δήμο Παύλου Μελά πιστοποιητικό απολύμανσης των εγκαταστάσεων της και των ισοθερμικών δοχείων μεταφοράς φαγητού, στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία εκτέλεσης, ο τρόπος απολύμανσης (φάρμακα) και η ορισθείσα επόμενη ημερομηνία απολύμανσης. Ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές 1. Η εταιρεία τροφοδοσίας, καθώς και οι προμηθευτές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών. Η διαπίστευση του φορέα πιστοποίησης θα προέρχεται είτε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είτε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 2. Τα φαγητά θα πρέπει να είναι παρασκευασμένα με υλικά Α ποιότητας χωρίς πολλά καρυκεύματα και ζωικά λίπη. 3. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται με ελαιόλαδο extra παρθένο. 11

12 4. Το λάδι των σαλατών θα είναι ελαιόλαδο extra παρθένο. Η κάθε σαλάτα θα περιλαμβάνει gr ελαιόλαδο 5. Το γάλα που θα χρησιμοποιείται στην παρασκευή των διαφόρων ειδών θα είναι φρέσκο και όχι συμπυκνωμένο. 6. Το κρέας θα είναι άνευ οστών, νωπό Α ποιότητας. 7. Το ψάρι θα είναι κατεψυγμένο (φέτα ή φιλέτο, ανάλογα το είδος) ή φρέσκο, Α ποιότητας. 8. Το κοτόπουλο θα είναι νωπό Α ποιότητας μπούτι ή στήθος ή φιλέτο στήθος, άνευ οστών. 9. Τα αλλαντικά θα είναι Α ποιότητας και συγκεκριμένα φιλέτο γαλοπούλας. 10. Τα φαγητά θα είναι καλοβρασμένα ή καλοψημένα και καλοσερβιρισμένα. 11. Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν την σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο. 12. Το τριμμένο τυρί που συνοδεύει τα ζυμαρικά, θα πρέπει να σερβίρεται ξεχωριστά σε ατομική συσκευασία. 13. Όσα είδη είναι συσκευασμένα/ τυποποιημένα, όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής/μπισκότα, θα έχουν την κατάλληλη σήμανση (ημερομηνία παραγωγής/ λήξης). 14. Οι σαλάτες και τα φρούτα θα παραδίδονται κρύα. 15. Ο πουρές πατάτας θα γίνεται από νωπές πατάτες και όχι από σκόνη. 16. Οι χυμοί θα είναι από φρεσκοστιμένα φρούτα εποχής. 12

13 Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού: πιστοποίηση ELOT EN ISO 22000:2005, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης πιστοποίηση ELOT EN ISO 9001/2008, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης επικυρωμένο αντίγραφο άδειας μεταφορικού μέσου, κατάλληλου για μεταφορά τροφίμων επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας από τη Δ/νση Βιομηχανίας και Ενέργειας επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τον κωδικό αριθμό έγκρισης εγκατάστασης από τον ΕΦΕΤ ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκθέσεις ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία, των τελευταίων 2 (δύο) χρόνων. Επίσης οφείλει να ενημερώνει το Δήμο Παύλου Μελά, για τα αποτελέσματα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία, που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εντός τριών (3) ημερών το αργότερο από την κοινοποίηση στον ίδιο των αποτελεσμάτων αυτών. εργαστηριακές μικροβιολογικές εξετάσεις για τα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης το τελευταίο χρόνο Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ Ο Δήμος Παύλου Μελά υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο κάθε δυνατή διευκόλυνση και κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίηση της αναθέτουσας υπηρεσίας. Ε. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του αναδόχου θα παρακολουθείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την ομάδα διοίκησης έργου και θα παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου Παύλου Μελά. Σταυρούπολη

14 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Aριθμός Μελέτης: 52 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια έτοιμου φαγητούcatering (πρωϊνό, δεκατιανό, μεσημεριανό και απογευματινό), σε 75 μαθητές νηπιαγωγείου ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4, ,00 ΦΠΑ 23% 4.667,85 ΣΥΝΟΛΟ ,85 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του δράσης 4.2: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», του υποέργου 4: «Ανάπτυξη και εφαρμογή 15

16 πιλοτικού μοντέλου αντιμετώπισης παιδικής παχυσαρκίας», ανέρχεται στο ποσό των ,85, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α , προϋπολογισμού χρήσης Η έγκριση εκτέλεσης προμήθειας έτοιμου φαγητού έγινε με την 84/2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με την 206/2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προετοιμασία, παρασκευή και διανομή των τροφίμων, έτσι όπως περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. Σταυρούπολη ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Κουλούρι Θεσσαλονίκης - Χυμό πορτοκάλι Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό - Πατάτες φούρνου Σαλάτα χόρτα βραστά Τυρί φέτα Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - Μπισκότα τύπου digestive Τρίτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μέλι (1 μερίδα) Δεκατιανό: Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Μακαρόνια με κιμά κοκκινιστό Σαλάτα μπρόκολο Κεφαλοτύρι τριμμένο Απογευματινό: Μήλο Τετάρτη Πρωινό: Γάλα - Κέϊκ Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: Φακές - Ψωμί (2 φέτες) -Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι (1/2 μερίδα) Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα - Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μήλο Μεσημεριανό: Κροκέτες μπακαλιάρου - Σαλάτα χόρτα βραστά Ψωμί (2 φέτες) - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι Δημητριακά πρωινού Μέλι (2 μερίδες) 17

18 Παρασκευή Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Χυμό πορτοκάλι - μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Μεσημεριανό: Αρακά - Ψωμί (2 φέτες) -Σαλάτα λάχανο και καρότο - Τυρί φέτα (2 μερίδες) Απογευματινό: Γιαούρτι Διάφορα φρούτα εποχής 2 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Κουλούρι Θεσσαλονίκης - Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό - Πατάτες πουρέ Σαλάτα χόρτα βραστά Τυρί φέτα Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - Μπισκότα πτι - μπερ (2 μερίδες) Τρίτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μαρμελάδα (1 μερίδα) Δεκατιανό: Κριτσίνια - Χυμό πορτοκάλι Μεσημεριανό: Πιπεριές και Τομάτες γεμιστές με κιμά Σαλάτα Κουνουπίδι Τυρί φέτα (2 μερίδες) - Ψωμί (2 φέτες) Απογευματινό: Μανταρίνια Τετάρτη Πρωινό: Γάλα Κρύο Σάντουιτς Δεκατιανό: Μπισκότα τύπου digestive Aμύγδαλα - Χυμό πορτοκάλι Μεσημεριανό: Φασόλια σούπα - Ψωμί (2 φέτες) - Σαλάτα χόρτα βραστά Απογευματινό: Γιαούρτι Διάφορα φρούτα εποχής - Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια 18

19 Πέμπτη Πρωινό: Γάλα - Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μήλο Μεσημεριανό: Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι - Σαλάτα μπρόκολο Ψωμί - Κεφαλοτύρι τριμμένο Απογευματινό: Χυμό ανάμικτων φρούτων - μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Παρασκευή Πρωινό: Γάλα - Κέικ Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: Σπανακόρυζο - Ψωμί - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) 3 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Κουλούρι Θεσσαλονίκης - Χυμό πορτοκάλι Μεσημεριανό: Κοτόπουλο με μπάμιες - Ψωμί (2 φέτες) - Τυρί φέτα (2 μερίδες) Απογευματινό: Γιαούρτι Μέλι (2 μερίδες) Τρίτη Πρωινό: Γάλα Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μανταρίνια Μεσημεριανό: Κοκκινιστό μοσχάρι Πατάτες πουρέ - Τυρί φέτα Σαλάτα χόρτα βραστά 19

20 Απογευματινό: Μπανάνα Τετάρτη Πρωινό: Χυμό πορτοκάλι Κρύο Σάντουιτς Δεκατιανό: Μήλο - Αμύγδαλα Μεσημεριανό: Ρεβύθια σούπα - Ψωμί (2 φέτες) Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό ανάμικτων φρούτων Απογευματινό: Γιαούρτι - Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα - Κέικ Δεκατιανό: Μανταρίνια Μεσημεριανό: Φιλέτο Γλώσσα - Ρύζι με ανάμικτα λαχανικά - Σαλάτα μπρόκολο Ψωμί Ψωμί - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι Παρασκευή Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μέλι (1 μερίδα) Δεκατιανό: Κριτσίνια - Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Πίτσα Σαλάτα χόρτα βραστά - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Μπανάνα 4 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού 20

21 Δεκατιανό: Χυμό πορτοκάλι- Κριτσίνια Μεσημεριανό: Κοτόσουπα - Σαλάτα χόρτα βραστά - Ψωμί - Τυρί φέτα Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Τρίτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μέλι (1 μερίδα) Δεκατιανό: Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Κεφτέδες φούρνου Πατάτες φύρνου - Τυρί φέτα Σαλάτα χόρτα βραστά Απογευματινό: Μήλο Τετάρτη Πρωινό: Χυμό πορτοκάλι Κρύο Σάντουιτς Δεκατιανό: Μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) - Αμύγδαλα Μεσημεριανό: Φακές σούπα - Ψωμί (2 φέτες) Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό ανάμικτων φρούτων Απογευματινό: Γιαούρτι - Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: Καλαμαράκια Ψητά - Ρύζι με ανάμικτα λαχανικά - Σαλάτα κουνουπίδι Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - δημητριακά πρωινού Παρασκευή Πρωινό: Γάλα - Κέϊκ Δεκατιανό: Διάφορα φρούτα εποχής Μεσημεριανό: Φασολάκια κοκκινιστά Ψωμί (2 φέτες) - Τυρί φέτα (2 μερίδες) - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - Μπανάνα 21

22 22

23 5 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Χυμό πορτοκάλι- Κουλούρι Θεσσαλονίκης Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό - Πατάτες φούρνου Σαλάτα χόρτα βραστά Τυρί φέτα Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - Μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Τρίτη Πρωινό: Γάλα Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Παστίτσιο Σαλάτα μπρόκολο - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Μήλο Τετάρτη Πρωινό: Χυμό πορτοκάλι Κρύο Σάντουιτς Δεκατιανό: Μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) - Αμύγδαλα Μεσημεριανό: Φασόλια γίγαντες πλακί Ψωμί Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό ανάμικτων φρούτων Απογευματινό: Γιαούρτι - Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μαρμελάδα (1 μερίδα) Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: μπακαλιάρο Ψητό Πατάτες φούρνου Σαλάτα μπρόκολο Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - δημητριακά πρωινού Παρασκευή 23

24 Πρωινό: Γάλα - Κέϊκ Δεκατιανό: Μανταρίνι Μεσημεριανό: Αρακά Ψωμί - Τυρί φέτα (2 μερίδες) - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - Διάφορα φρούτα εποχής 24

25 6 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα - Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: Μουσακά - Ψωμί - Χυμό ανάμικτων φρούτων Απογευματινό: Γιαούρτι - Διάφορα φρούτα εποχής Τρίτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μέλι (1 μερίδα) Δεκατιανό: Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Γιουβαρλάκια Σαλάτα χόρτα βραστά - Ψωμί - Τυρί φέτα Απογευματινό: Μήλο Τετάρτη Πρωινό: Γάλα Μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Δεκατιανό: Χυμό πορτοκάλι Κρύο Σάντουιτς Μεσημεριανό: Φακές Ψωμί (2 φέτες) Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό ανάμικτων φρούτων Απογευματινό: Γιαούρτι Πέμπτη Πρωινό: Γάλα Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μανταρίνια Μεσημεριανό: Ψαρόσουπα Σαλάτα μπρόκολο Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - δημητριακά πρωινού Μέλι (2 μερίδες) Παρασκευή Πρωινό: Γάλα - Κέϊκ 25

26 Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: Ζυμαρικά με σάλτσα τομάτας - Σαλάτα μπρόκολο Κεφαλοτύρι τριμμένο - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - μπισκότα πτι-μπέρ (4 μπισκότα) 26

27 7 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Χυμό πορτοκάλι- Κουλούρι Θεσσαλονίκης Μεσημεριανό: Κοτόπουλο σουβλάκι - Πατάτες φούρνου - Τυρί φέτα Σαλάτα μπρόκολο Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - Μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Τρίτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μέλι (1 μερίδα) Δεκατιανό: Χυμό ανάμικτων φρούτων - Κριτσίνια Μεσημεριανό: Μπιφτέκι Ρύζι πιλάφι - Σαλάτα χόρτα βραστά - Ψωμί - Τυρί φέτα Απογευματινό: Μήλο Τετάρτη Πρωινό: Χυμό πορτοκάλι Κρύο Σάντουιτς Δεκατιανό: Μήλο - Αμύγδαλα Μεσημεριανό: Ρεβύθια σούπα - Ψωμί (2 φέτες) Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό ανάμικτων φρούτων Απογευματινό: Γιαούρτι - Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μανταρίνια Μεσημεριανό: Φιλέτο γλώσσα Σαλάτα μπρόκολο Ψωμί (2 φέτες) Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - δημητριακά πρωινού Μέλι (2 μερίδες) Παρασκευή 27

28 Πρωινό: Γάλα - Κέϊκ Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: Ζυμαρικά με σάλτσα τομάτας - Σαλάτα μπρόκολο Κεφαλοτύρι τριμμένο - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - μπισκότα πτι-μπέρ (4 μπισκότα) 28

29 8 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Κουλούρι Θεσσαλονίκης - Χυμό πορτοκάλι Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό - Πατάτες φούρνου Σαλάτα χόρτα βραστά Τυρί φέτα Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - Μπισκότα τύπου digestive Τρίτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μέλι (1 μερίδα) Δεκατιανό: Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Μακαρόνια με κιμά κοκκινιστό Σαλάτα μπρόκολο Κεφαλοτύρι τριμμένο Απογευματινό: Μήλο Τετάρτη Πρωινό: Γάλα - Κέϊκ Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: Φακές - Ψωμί (2 φέτες) -Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι (1/2 μερίδα) Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα - Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μήλο Μεσημεριανό: Κροκέτες μπακαλιάρου - Σαλάτα χόρτα βραστά Ψωμί (2 φέτες) - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι Δημητριακά πρωινού Μέλι (2 μερίδες) Παρασκευή Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού 29

30 Δεκατιανό: Χυμό πορτοκάλι - μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Μεσημεριανό: Αρακά - Ψωμί (2 φέτες) -Σαλάτα λάχανο και καρότο - Τυρί φέτα (2 μερίδες) Απογευματινό: Γιαούρτι Διάφορα φρούτα εποχής 30

31 9 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Κουλούρι Θεσσαλονίκης - Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό - Πατάτες πουρέ Σαλάτα χόρτα βραστά Τυρί φέτα Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - Μπισκότα πτι - μπερ (2 μερίδες) Τρίτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μαρμελάδα (1 μερίδα) Δεκατιανό: Κριτσίνια - Χυμό πορτοκάλι Μεσημεριανό: Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά Σαλάτα Κουνουπίδι Τυρί φέτα (2 μερίδες) - Ψωμί (2 φέτες) Απογευματινό: Μανταρίνια Τετάρτη Πρωινό: Γάλα Κρύο Σάντουιτς Δεκατιανό: Μπισκότα τύπου digestive Aμύγδαλα - Χυμό πορτοκάλι Μεσημεριανό: Φασόλια σούπα - Ψωμί (2 φέτες) - Σαλάτα χόρτα βραστά Απογευματινό: Γιαούρτι Διάφορα φρούτα εποχής - Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα - Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μήλο Μεσημεριανό: Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι - Σαλάτα μπρόκολο Ψωμί - Κεφαλοτύρι τριμμένο Απογευματινό: Χυμό ανάμικτων φρούτων - μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Παρασκευή Πρωινό: Γάλα - Κέικ 31

32 Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: Σπανακόρυζο - Ψωμί - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) 32

33 10 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Κουλούρι Θεσσαλονίκης - Χυμό πορτοκάλι Μεσημεριανό: Κοτόπουλο με μπάμιες - Ψωμί (2 φέτες) - Τυρί φέτα (2 μερίδες) Απογευματινό: Γιαούρτι Μέλι (2 μερίδες) Τρίτη Πρωινό: Γάλα Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μανταρίνια Μεσημεριανό: Κοκκινιστό μοσχάρι Πατάτες πουρέ - Τυρί φέτα Σαλάτα χόρτα βραστά Απογευματινό: Μπανάνα Τετάρτη Πρωινό: Χυμό πορτοκάλι Κρύο Σάντουιτς Δεκατιανό: Μήλο - Αμύγδαλα Μεσημεριανό: Ρεβύθια σούπα - Ψωμί (2 φέτες) Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό ανάμικτων φρούτων Απογευματινό: Γιαούρτι - Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα - Κέικ Δεκατιανό: Μανταρίνια Μεσημεριανό: Φιλέτο Γλώσσα - Ρύζι με ανάμικτα λαχανικά - Σαλάτα μπρόκολο Ψωμί Ψωμί - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι 33

34 Παρασκευή Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μέλι (1 μερίδα) Δεκατιανό: Κριτσίνια - Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Πίτσα Σαλάτα χόρτα βραστά - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Μπανάνα 34

35 11 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Χυμό πορτοκάλι- Κριτσίνια Μεσημεριανό: Κοτόσουπα - Σαλάτα χόρτα βραστά - Ψωμί - Τυρί φέτα Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Τρίτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μέλι (1 μερίδα) Δεκατιανό: Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Κεφτέδες φούρνου Πατάτες φύρνου - Τυρί φέτα Σαλάτα χόρτα βραστά Απογευματινό: Μήλο Τετάρτη Πρωινό: Χυμό πορτοκάλι Κρύο Σάντουιτς Δεκατιανό: Μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) - Αμύγδαλα Μεσημεριανό: Φακές σούπα - Ψωμί (2 φέτες) Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό ανάμικτων φρούτων Απογευματινό: Γιαούρτι - Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: Καλαμαράκια Ψητά - Ρύζι με ανάμικτα λαχανικά - Σαλάτα κουνουπίδι Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - δημητριακά πρωινού Παρασκευή Πρωινό: Γάλα - Κέϊκ Δεκατιανό: Διάφορα φρούτα εποχής 35

36 Μεσημεριανό: Φασολάκια κοκκινιστά Ψωμί (2 φέτες) - Τυρί φέτα (2 μερίδες) - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - Μπανάνα 36

37 12 η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: Γάλα με δημητριακά πρωινού Δεκατιανό: Χυμό πορτοκάλι- Κουλούρι Θεσσαλονίκης Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό - Πατάτες φούρνου Σαλάτα χόρτα βραστά Τυρί φέτα Απογευματινό: Διάφορα φρούτα εποχής - Μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) Τρίτη Πρωινό: Γάλα Κουλούρι Θεσσαλονίκης Δεκατιανό: Χυμό ανάμικτων φρούτων Μεσημεριανό: Παστίτσιο Σαλάτα μπρόκολο - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Μήλο Τετάρτη Πρωινό: Χυμό πορτοκάλι Κρύο Σάντουιτς Δεκατιανό: Μπισκότα τύπου digestive (2 μπισκότα) - Αμύγδαλα Μεσημεριανό: Φασόλια γίγαντες πλακί Ψωμί Σαλάτα λάχανο και καρότο - Χυμό ανάμικτων φρούτων Απογευματινό: Γιαούρτι - Παξιμαδάκια ή Κριτσίνια Πέμπτη Πρωινό: Γάλα Ψωμί (2 φέτες) - Βούτυρο/Μαργαρίνη (1 μερίδα) - Μαρμελάδα (1 μερίδα) Δεκατιανό: Μπανάνα Μεσημεριανό: μπακαλιάρο Ψητό Πατάτες φούρνου Σαλάτα μπρόκολο Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - δημητριακά πρωινού Παρασκευή 37

38 Πρωινό: Γάλα - Κέϊκ Δεκατιανό: Μανταρίνι Μεσημεριανό: Αρακά Ψωμί - Τυρί φέτα (2 μερίδες) - Χυμό πορτοκάλι Απογευματινό: Γιαούρτι - Διάφορα φρούτα εποχής 38

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ Το βάρος των κάτωθι φαγητών, ανά μερίδα, είναι σε μαγειρεμένη ή έτοιμη, κατά περίπτωση, μορφή. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΡΑΜ/ΜΕΡΙΔΑ ΓΑΛΑ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ Γάλα αγελάδος 1,5% 1 φλιτζάνι (240ml) Γιαούρτι αγελάδος 1 τεμ. (180g) ΤΥΡΙΑ Τυρί φέτα 30g Κασέρι 30g Κεφαλοτύρι τριμμένο 30g ΨΩΜΙΑ Ψωμί ολικής αλέσεως (1 φέτα) 30g ΕΙΔΗ ΠΡΩΙΝΟΥ/ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ Δημητριακά πρωινού ολικής άλεσης ½ φλιτζάνι (30g) Παξιμαδάκια 2 τεμάχια Κριτσίνια 2 τεμάχια Μαρμελάδα φρούτου (ατομ.συσκ.) 10g Μέλι (ατομ.συσκ.) 10g Κουλούρι Θεσσαλονίκης 70g Βούτυρο-μαργαρίνη (ατομ.συσκ.) 10g ΚΡΥΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Ψωμί ολικής αλέσεως 2 φέτες (60g) Κασέρι 30g Αλλαντικό γαλοπούλας (φιλέτο γαλοπούλας) 30g Τομάτα 1/4 φλιτζανιού ΦΡΟΥΤΑ / ΧΥΜΟΙ Μήλο 1 μικρό (120g) Μπανάνα 1 μικρή (120g) Μανταρίνια 2 μικρά (220g) Διάφορα φρούτα εποχής 120g (σε μικρά κομμάτια) Χυμός πορτοκάλι 100% φυσικός 240ml Φυσικός χυμός ανάμικτων φρούτων 240ml 39

40 ΣΑΛΑΤΕΣ Σαλάτα χόρτα βραστά (ραδίκια,αντίδια) Σαλάτα λάχανο/καρότο νωπό με λεμόνι ή ξίδι Κουνουπίδι βραστό Μπρόκολο βραστό ΟΣΠΡΙΑ Φασόλια γίγαντες πλακί Ρεβίθια σούπα Φακές σούπα Φασόλια σούπα ΣΟΥΠΕΣ Κοτόσουπα αυγολέμονο Γιουβαρλάκια αυγολέμονο ΡΥΖΙΑ Ρύζι πιλάφι Ρύζι με ανάμικτα λαχανικά (ριζότο) ΠΑΤΑΤΕΣ Πατάτες φούρνου Πατάτες πουρές 120g 120g (60g λάχανο και 60g καρότο) 140g 140g 150g 150g 150g 150g 200g (100g κοτόπουλο) 200g 90g 90g (70ρύζι-20αν.) 170g 170g ΖΥΜΑΡΙΚΑ (σπαγγέτι, μακ.κοφτό) Μακαρόνια με κιμά κοκκινιστό Ζυμαρικά με σάλτσα τομάτας κλπ. ΓΕΜΙΣΤΑ Πιπεριές και Τομάτες γεμιστές με ρύζι και κιμά Κολοκύθια γεμιστά (κιμά-ρύζι) αυγολέμονο ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Παστίτσιο (με μακαρόνια Νο3) ΠΙΤΣΑ Πίτσα με κασέρι, τομάτα, πιπεριές ΜΟΥΣΑΚΑΣ Με Μελιτζάνες Πατάτες - Κιμά ΛΑΔΕΡΑ Αρακάς λαδερός Μπάμιες ψιλές λαδερές Σπανακόρυζο λεμονάτο (άσπρο) Φασολάκια λαδερά 100g βραστά μακαρόνια και 60g κιμάς 150g 200g 200g 150g (50g κιμάς) 200g 150g (50g κιμάς) 150g 100g 150g 150g 40

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»,

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ.ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ Α.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ.ΠΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΙ ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΓΑΛΑ Γάλα φρέσκο 180-200 ml 124 6,4 9,6 6,8 Γάλα εβαπορέ ¼ κουτιού 158 8.6 11.3 9 Προκειµένου να καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τα κύρια θρεπτικά συστατικά που τροφοδοτούν καθημερινά τη Λιλιπούπολη, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι το όραμα και η φαντασία. Με συνταγή την πίστη και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ)

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης θα προβεί σε διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16. 06. 2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 1060 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Τεχνική Έκθεση (Προμήθεια έτοιμου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 5-6 ελιές ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:4 αποξ.δαμάσκηνα & 5 καρύδια ΒΡΑΔΙΝΟ:1 μερίδα καστανό Ρύζι & Σαλάτα ρόκα & 5-6 ελιές

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 5-6 ελιές ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:4 αποξ.δαμάσκηνα & 5 καρύδια ΒΡΑΔΙΝΟ:1 μερίδα καστανό Ρύζι & Σαλάτα ρόκα & 5-6 ελιές 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η ΠΡΩΙΝΟ:2 φέτες ψωμί πολύσπορο 1κ.γ. Μαργαρίνη & 2κ.γ. Μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη, 1 ποτήρι γάλα, 0 ανάλατα αμύγδαλα ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ:1 μερίδα φακές & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 5-6 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:1 ακτινίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 2 ος ΟΡΟΦΟΣ Γραφ.:270 ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΤΡΙΤΗ 5 ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες Κοτόπουλο με ρύζι ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΤΡΙΤΗ 12 ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Κοτόπουλο ψητό με χυλοπίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Μελέτης: 119 Ηµεροµηνία: 24/8/2015 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Αριθ. Μελέτης : 3/2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ»

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» Για την καλύτερη οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος ΜΕΝΟΥ 4 εβδομάδων που δίνεται παρακάτω και προς αποφυγή επαναλήψεως κοινών χαρακτηριστικών αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.963,46

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΤΡΙΤΗ 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΠΕΜΠΤΗ 8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Μακαρόνια με κιμά Κοτόπουλο με ρύζι ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΤΡΙΤΗ 13 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Κοτόπουλο ψητό με χυλοπίτες ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ. ΣΧ. ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ : η διδακτική περίοδος

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ. ΣΧ. ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ : η διδακτική περίοδος Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Αριθ. Μελέτης : 02/2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., με ισχύ 12

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 Β 01 ΜΑΪ 14 02 ΜΑΪ 14 03 ΜΑΪ 14 04 ΜΑΪ 14 05 ΜΑΪ 14 Μπεκρή μεζέ με ούζο και πιλάφι Κοτόπουλο σούβλας με πατάτες φούρνου Μακαρόνια με κιμά Χταπόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 202 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/17 Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 149 ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 202 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/17 Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 149 ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φακ.: 7.11.15.10/9 Τηλ.: 22809543 Φαξ: 22512783 e-mail: oloimero@schools.ac.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Φακές, σαλάτα ντάκος κρητικός, μπανάνα ΔΕΥΤΕΡΑ 11-1 Σπαγγέτι με κιμά, κεφαλογραβιέρα τριμμένη, σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. µελέτης : 1/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. µελέτης : 1/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ : Ν.Π.. ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.. ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑ Α Α ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο χαµηλότερη τιµή) ΕΙ Η ΜΕ 13% ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Λάρισα 30.12.2014 ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ) Αριθ. Πρωτ.: 649 Δ/ΝΣΗ : 4 ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 41500 ΤΗΛ & ΦΑΞ : 2410611092 e-mail: geosxoli@otenet.gr Πληροφορ. : Μπάσδρας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΤΡΙΤΗ 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μακαρόνια με κιμά ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΤΡΙΤΗ 15 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΠΕΜΠΤΗ 17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 Κοτόπουλο ψητό με χυλοπίτες ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΤΡΙΤΗ 22 ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς θα χάσετε τα κιλά των διακοπών (πρόγραμμα)», από την Βίκυ Χατζηβασιλείου και το omorfamystika.gr!

«Πώς θα χάσετε τα κιλά των διακοπών (πρόγραμμα)», από την Βίκυ Χατζηβασιλείου και το omorfamystika.gr! «Πώς θα χάσετε τα κιλά των διακοπών (πρόγραμμα)», από την Βίκυ Χατζηβασιλείου και το omorfamystika.gr! Οι παγωμένες μπύρες και τα παγωτά έκαναν τη δουλειά τους! Ο δείκτης της ζυγαριάς είναι ανεβασμένος.κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2017

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2017 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Ιδιωτικό Διαιτολογικό Γραφείο κ. Κανελλάκη Σπυρίδωνα Μπαμπάκα Αγγελική (21261) Τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της Επιχείρησης, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.., που εδρεύει στ.., οδός., αριθμός.., τηλ.., fax.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της Επιχείρησης, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.., που εδρεύει στ.., οδός., αριθμός.., τηλ.., fax. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της σύμβασης: Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Ξενώνα Welcommon, συνολικής δυναμικής τουλάχιστον 150 ατόμων.

Αντικείμενο της σύμβασης: Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Ξενώνα Welcommon, συνολικής δυναμικής τουλάχιστον 150 ατόμων. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ WELCOMMON Ημερομηνία: 8 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

46.963,46 (με Φ.Π.Α.)

46.963,46 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350024 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

17/7/2015 & & 2.960 74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & &

17/7/2015 & &    2.960  74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισµού) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευµάτων µε δυναµικότητα παραγωγής τουλάχιστον 1.000 µερίδων ηµερησίως. Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 09:07:50 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ.Μ. CPV ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 3% ΣΥΝΟΛΟ Άρτος τύπου Μ χωριάτικο(750 γρ) ψωμάκια για σάντουϊτς(0 γρ) Τεμάχια 5800-7.300 Τεμάχια 5800-8 800 4

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μενού 1 ης εβδομάδας. Δευτέρα. Διατροφική ανάλυση

Μενού 1 ης εβδομάδας. Δευτέρα. Διατροφική ανάλυση Μενού 1 ης εβδομάδας Δευτέρα Κυρίως πιάτο : κοτόπουλο (φιλέτο μπούτι, χωρίς πέτσα και κόκαλο) με πατάτες στο φούρνο : αγγούρι και ντομάτα Τυρί : φέτα 497 θερμίδες 28,5 γρ. 39 γρ. 2 4,45 γρ. 14,2 γρ. 3,28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29/05/2015 Αρ. Πρωτ: 36423 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ` ΚΑΡΔΙΤΑ 12-09-2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11627 YΛΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 14PROC002318973 2014-10-02 ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που ζητούνται, με κλειστή οικονομική προσφορά.υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 1-5 Φεβρουαρίου 2015 Φιλέτο γαλοπούλας σχάρας με πουρέ πατάτας Σαλάτα πολίτικη Αχλάδι ΓΑΛΛΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΡΕΠΑΣ Κρέπες γαλοπούλα τυρί Σαλάτα μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, ντοματίνια και παρμεζάνα με σως μπαλσάμικο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Τα Καλύβια (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Ορεκτικά Σζατζίκι 2,20 Ρώσικη 2,20 Μελιτζάνα 2,20 Μελιτζάνα στη σχάρα με φέτα και ντομάτα 4,00 Χτυπητή 2,50 Φέτα τυρί 2,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ: α) των μαθητών Μουσικού Σχολείου Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή

Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 1-4 Μαρτίου 2016 Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή Κοτόπουλο μπούτι φούρνου με ρύζι μπασμάτι (λάχανο άσπρο-κόκκινο, πιπεριά κόκκινη, καρότο, με σως λαδολέμονο) (Τσικνοπέμπτη) Mixed grill (μπιφτέκι, σουβλάκι χοιρινό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης 4-8 Μαΐου 2015 Φαρφάλες µε σάλτσα ντοµάτας και βασιλικό Κεφαλογραβιέρα τριµµένη Σαλάτα µαρούλι µε άνιθο και κρεµµυδάκι και σως µπαλσάµικο, Μπέργκερ µε τυρί, ψωµί ολικής αλέσεως, κέτσαπ- µουστάρδα, Σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 25/2016

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 25/2016 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'» ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 25/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ: α) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 & β) ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΠΔΔ Κ.Π.& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 17 / 9 /2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 17 / 9 /2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 17 / 9 /2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ταχ.Δ/νση :Βασιλ. Γεωργίου 1 Ταχ.Κώδικας : 68300 Πληροφορίες : 25533 50662-663 Fax :2553024424 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ MAΙΟΣ 2017 (01-05/05) ΑΡΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ MAΙΟΣ 2017 (01-05/05) ΑΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ MAΙΟΣ 2017 (01-05/05) ΑΡΓΙΑ Μοσχάρι ραγού με κολοκύθια & μελιτζάνες 4,00 Μπιφτέκια σχάρας πατάτες φούρνου 3,80 Τορτελίνια με κρέμα τυριών & τραγανό μπέικον 3,25 Μπάμιες λαδερές 3,35

Διαβάστε περισσότερα

Μενού 2 ης εβδομάδας. Δευτέρα. Διατροφική ανάλυση. Κυρίως γεύμα : φιλέτο ψαριού (γλώσσα) στον φούρνο* Σαλάτα : πατατοσαλάτα με μαυρομάτικα

Μενού 2 ης εβδομάδας. Δευτέρα. Διατροφική ανάλυση. Κυρίως γεύμα : φιλέτο ψαριού (γλώσσα) στον φούρνο* Σαλάτα : πατατοσαλάτα με μαυρομάτικα Μενού 2 ης εβδομάδας Δευτέρα : φιλέτο ψαριού (γλώσσα) στον φούρνο* : πατατοσαλάτα με μαυρομάτικα 194 20 γρ. - 12 γρ. 1,9 γρ. 7,5 γρ. 1,6 γρ. - 1,2 γρ. 323 9,8 γρ. 48,4 γρ. 2,77 γρ. 9,4 γρ. 6,6 γρ. 0,95

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER SLIMMER ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1η ΗΜΕΡΑ B ΠΡΩΙΝΟ: Καφές ή πράσινο τσάι ή ρόφημα από βότανα. Ένα πορτοκάλι ή δύο μέτρια ακτινίδια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1 ος στόχος: 2 ος στόχος: ξέχασες το πρόγευμα σου! 3 ος στόχος:

ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1 ος στόχος: 2 ος στόχος: ξέχασες το πρόγευμα σου! 3 ος στόχος: ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1 ος στόχος: Προσπάθησε να τρως 5 μερίδες φρούτα και λαχανικά τη μέρα. Αν δεν σου αρέσουν στην αρχή, δοκίμασε να τα καταναλώσεις σαν: Μικρά κομματάκια πιπεριάς, μανιταριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Θεσσαλονίκη σήμερα στις 21-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ. οι: 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψητοπωλείο. Παραδοσιακή Κουζίνα

Ψητοπωλείο. Παραδοσιακή Κουζίνα Ψητοπωλείο Παραδοσιακή Κουζίνα Σαλάτες Αγγουροντομάτα Χόρτα, βλήτα Κολοκυθάκια βραστά Μπρόκολο Λάχανο, καρότο Μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι Παντζάρια Εποχής (μαρούλι, κρεμμύδι, λάχανο, καρότο, τομάτα, αγγούρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 29-12-2014 Αριθ. Πρωτ. : 24370 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Kid Food Diary ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΥΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

Kid Food Diary ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΥΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ Kid Food Diary ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ J 1 η Eβδοµάδα 02/10-06/10 Μπουκίτσες ψαριού (µπακαλιάρο) µε ρύζι + σαλάτα καροτάκι βραστό Μπιφτέκι µοσχαρίσιο (µέσα στον κιµά προσθέτουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΜ:

ΚΑΡΑΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΜ: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ» ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2016-20172017 ΚΑΡΑΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΜ: 213029 ΑΘΗΝΑ, 2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακής Διατροφής

Μεσογειακής Διατροφής mini Οδηγός Μεσογειακής Διατροφής Γιατί Μεσογειακή Διατροφή; Η μεσογειακή διατροφή αναφέρεται στον τρόπο διατροφής των λαών που ζουν σε περιοχές που αναπτύσσονται γύρω από τη Μεσόγειο. Οι επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Μάλλη Φρειδερίκη Ραχμανίδου Σοφία Ντούνη Χαρά Μπροτζάκη

Δέσποινα Μάλλη Φρειδερίκη Ραχμανίδου Σοφία Ντούνη Χαρά Μπροτζάκη Δέσποινα Μάλλη Φρειδερίκη Ραχμανίδου Σοφία Ντούνη Χαρά Μπροτζάκη Η διατροφή αποτελεί μοναδικό παράγοντα για την ανάπτυξη του σώματος, την καλή λειτουργία του, την διατήρηση της υγείας και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από την ποσότητα των υδατανθράκων που αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» Αρ.

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» Αρ. -07 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ, 23 /05/2016 Αρ.Πρωτ: 26639 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : 06-12-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός:66.073,60 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ.Ε.Υ.ΑΤ. ΣΤΗΝ Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ.Ε.Υ.ΑΤ. ΣΤΗΝ Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»..Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 1. Κρέας µοσχαρίσιο καθαρό (νουά) 180 ΚΙΛΑ Κιµάς µοσχαρίσιος (µπούτι) 150 ΚΙΛΑ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 ΡΓΡ ΣΤΣΗΣ ΚΤΩΒΡ 2017 1 η Β 1 Kυριακ Κοτόσουπα Γ Κοτόπουλο ψητό οσχάρι κοκκινιστό Ρώσικη σαλάτα Καλαμαράκια κοκκινιστά με κοφτό μακαρονάκι με σάλτσα ναπολιτέν & Τριμμένο τυρί 2 η Β 2 3 4 5 6 7 8 ευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΓΑΠΗΣ «ΟΣΙΑ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ» ΤΟΥ Ι.Π ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Πληροφοριακά σας λέμε.. Η διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου έχει αλλάξει θεαματικά τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες με αποτέλεσμα να εγκαταλειφτεί η παραδοσιακή Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Τι να κάνουμε για να χάσουμε τα κιλά των εορτών;», από τον Κλινικό Διαιτολόγο-Βιολόγο Χάρη Δημοσθενόπουλο και το dimosthenopoulos.gr!

«Τι να κάνουμε για να χάσουμε τα κιλά των εορτών;», από τον Κλινικό Διαιτολόγο-Βιολόγο Χάρη Δημοσθενόπουλο και το dimosthenopoulos.gr! «Τι να κάνουμε για να χάσουμε τα κιλά των εορτών;», από τον Κλινικό Διαιτολόγο-Βιολόγο Χάρη Δημοσθενόπουλο και το dimosthenopoulos.gr! Οι γιορτές είθισται να συνδυάζονται με υπερκατανάλωση φαγητού η οποία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 CPV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 CPV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια τροφίµων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του ήµου Πύργου και Νοµικών Προσώπων αυτού, περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις.

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις. ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ m Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Καπνίζεις; Αν καπνίζεις, πόσα τσιγάρα την ημέρα καπνίζεις; Πόσες φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης. Κρέας & Όσπρια

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης. Κρέας & Όσπρια 1-5 Μαΐου 2017 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΑΡΓΙΑ Λιγκουϊνι ολικής άλεσης με κεφτεδάκια κοτόπουλου σε σάλτσα ντομάτας, σαλάτα μαρούλιαγγούρι-άνηθο, Μπιφτέκια σχάρας με πουρέ πατάτας-καρότου, σαλάτα γαλλική, μαρούλι και

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκα 30-09-2014 ΕΠΑ.Σ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 271 Δ/ΝΣΗ : Ιωαννίνων 95 Καλαμπάκα ΤΚ 42200 ΤΗΛ & ΦΑΞ : 2432022781 e-mail: ogee43@otenet.gr Πληροφορ. : Ζιώγου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα